WHO og FN anmeldt for bioterror og massemord

11.2K visninger
16 minutter lesetid
64

Denne artikkelen er verken tatt ut fra aprilspøkene eller lagret med tabloidspekulasjoner. Det er ramme alvor, en konspirasjon som er så stor, omfattende og alvorlig at du vil ha vanskelig for å tro den er sann før du begynner selv å utforske det som skjer bak kulissene.

Journalist anmelder WHO og FN med anklager om bioterror og intensjonen om å begå massemord

Skrevet av Barbara Minton, Natural Health Editor

Oversatt av Mike Cechanowicz

(Natural News) Ettersom den forventet utslippsdato for Baxters A/H11 influensa pandemi vaksine nærmer seg, varsler en undersøkende journalist fra Østerrike til hele verden at den største forbrytelsen i menneskets historie er i ferd med å bli et faktum. Jane Burgermeister har nylig anmeldt kriminelle anklager til FBI mot Verdens Helse Organisasjon (WHO), the United Nations (FN) og flere av de høyeste stillet regjerings- og næringslivssjefer for bioterrorisme og forsøk på å begå massemord. Hun har også forberedt en rettslig stopp ordre I USA mot tvangsvaksinasjon. Disse handlingene følger hennes anmeldelse anført i april mot Baxter AG og Avir Green Hills Biotechnology i Østerike for å produsere forurenset fugleinfluensa vaksine der det påstås at det var en bevisst handling for å skape profitt fra en pandemi.

En oppsummering av påstander og anklager gitt til FBI i Østerrike 10. juni 2009

I hennes anklager, presenterer Burgermister evidens for handlinger som faller under brudd på U.S. lov om bioterror av en gruppe som drives i USA underlagt internasjonale bank eiere som styrer ”the Federal Reserve”, så vel som WHO, FN og NATO. Dette bioterrorangrepet har som intensjon å begå massedrap mot befolkningen i U.S. ved bruk av en genetisk modifisert dødelig influensa pandemi virus. Denne gruppen har forbindelser med høye regjeringsstillinger i USA.

Evidens presenteres at anklagede, Barack Obama, Presidenten i U.S., David Nabarro, FN-System Koordinator for Influensa, Mararet Chan, Direktørgeneral av WHO, Catheleen Sibelius, Sekretær for ”Department of Health and Human Services, Janet Napolitano, Sekretær av ”Department of Homeland Security, David de Rotschild, bankeier, David Rockefeller, bankeier, George Soros, bankeier, Werner Faymann, Kansler av Østerrike, og Alois Stoger, Østerrikes Helseminister blant annet er en del av denne internasjonal organisert kriminal syndikat som har utviklet, produsert, lagret og brukt biologiske våpen for å utrydde den amerikanske befolkningen og andre land for økonomisk og politisk gevinst.

Anklagene påstår at disse har konspirert med hverandre og flere, for å sette sammen, finansiere og delta i den siste fasen av gjennomføring av en hemmelig internasjonal biovåpen program som involverer to farmasøytiske selskaper, Baxter og Novartis. De har gjort det ved biogenetisk endring og ved å slippe dødelig biologiske virus – ”fugleinfluensa” og ”svineinfluensa” for å ha en unnskyldning for å gjennomføre en tvungen massevaksineringsprogram som skulle brukes for å smitte befolkningen i USA med en giftig og skadelig biologisk stoff. Denne handling er et direkte brudd på den loven som heter ”The Biological Weapons Anti-terrorism Act.

Burgermeisters anklager inkluderer evidens om at Baxter AG, Østerrikes del av Baxter International, sendte ut 72 kilo med levende fugleinfluensa med hensikt, levert av WHO om vinteren 2009 til 16 laboratorier i fire land. Hun påstår at evidensen tilbyr klar og entydig bevis at de farmasøytiske selskapene og internasjonale regjeringskontorer er aktiv engasjert i å produsere, utvikle, lage og distribuere biologiske stoffer som er klassifisert som de mest dødelige biologiske våpen på jorden for å tving frem en pandemi og forårsake massedød.

I hennes april anklager, noterer hun at Baxters lab i Østerrike, en av de tilsynelatende mest sikre biolaboratorier i verden, følgte ikke de mest grunnleggende og essensielle trinn for å holde 72 kg. med gift klassifisert som biovåpen sikker og separat fra alle andre stoffer under streng biosikkerhetsnivå regler, men tillot det å bli blandet med ordinær menneske influensavirus og sende det fra sine lokaler i Orth på Donauelven.

I februar, da et medlemm av staben på BioTest i den Czech Republikk testet materiell ment for kandidat vaksiner på ilder/mår, døde dyrene. Hendelsen var ikke følgt opp av noen undersøkelse fra WHO, EU, eller Østerriksk Helsemyndigheter. Det var ingen undersøkelse rundt innholdet i virus materialet og det var ingen data på den genetiske sekvensen av viruset som ble brukt.

Som svar til parlamentære spørsmål stillet mai, 20 sa Alois Stoger, Østerrikes Helseminister at hendelsen hadde ikke blitt behandlet som et brudd på biosikkerhetsregler, slik som det burde ha vært, men som et brudd på veterinærloven. En veterinær lege ble sendt til laboratoriet for en kort inspeksjon.

Burgermeisters notater viser at utslipp av viruset var en forutsetning for å trigge en pandemi som gjorde at WHO dekklærte et nivå 6 Pandemi. Hun viser til lovene og dekklæringene som ville tillate FN og WHO å overta USA ved en pandemi. I tillegg, lovene som krevde lydighet med tvangsvaksinasjoner som ville bli igangsatt i USA under forhold der det råder en pandemi.

Hun sier at hele ”svine influensa” pandeminæringen er basert på løgnen at det ikke er en naturlig virus der ute som truer befolkningen. Hun presenterer evidens som leder en til å tro at fugleinfluensaen og svinefluinfluensen har faktisk vært genetisk endret i laboratorier som bruker penger gitt av WHO og andre regjeringsavdelinger blant annet. Denne svineinfluensaen er en hybrid – delvis svine, menneske og fugleinfluensa som kun kan komme fra et laboratorium sier mange eksperter.

WHO påstår at denne ”Svineinfluensaen” sprer seg og en pandemi må erklæres som overser de fundamentale årsakene. Viruset var sluppet ut og skapt med hjelp fra WHO og WHO er fullstendig ansvarlig for pandemien. I tillegg er symptomene fra denne såkalte svineinfluensaen helt like en vanlig influensa. Den ene er ikke mer dødelig enn den andre.

Burgermeister noterer at tallene for dødsfallene rapportert for svineinfluensaen er usammenhengende og det er ingen klarhet i forhold til antall dokumenterte dødsfall.

Det finnes ingen pandemisk potensial dersom ikke masse vaksinasjoner blir gjennomført som også gjør influensaen til et våpen – mens en sier at en beskytter befolkningen. Det er rimelige gode grunner for å tro at disse tvangsvaksinasjoner er bevisst forurenset med sykdom som er beregnet til å forårsake døden.

Referanse gjøres til en Novartis fugleinfluense vaksine lagd på lisens som drepte 21 hjemmeløse mennesker i Poland sommer 2008 og hadde som dens ”Primær kriteria mål” som en ”Negativ hendelse nivå” og derfor møter den U.S. regjeringens egen definasjon av et biovåpen (en biologisk agent som er skapt for å skape negative hendelser – mao død eller skade – med et leveringssystem (sprøyte).

Hun påstår at den samme gruppen internasjonale selskaper og regjerings avdelinger som har utviklet og sluppet pandemisk materiell har også plassert seg selv slik at de tjener penger ved kontrakter til å tilby vaksiner. Media som kontrolleres av denne gruppen sprer disinformasjon for å dupere borgerne i USA til å ta denne farlig vaksinen.

Befolkninggen i USA vil lide stor og ubotelig skade dersom de blir tvunget til å ta denne u-utprøvd vaksine uten deres tillatelse i forhold til lovene: ”The Model State Emergency Health Powers Act, National Emergency Act, National Security Presidential Directive/NSPD 51, Homeland Security Presedential Directive/HSPD-20”, og ”The International Partnership on Avian and pandemic Influenza”.

I USA, siden 2008 sier Burgermeister at de som er nevnt i hennes anklage har igangsatt nye og eller fremskyndte igangsettelsen av lover og regler som er beregnet for å ribbe US borgere av sine lovlige konstitusjonelle rettigheter å nekte disse sprøytene. Disse menneskene har skapt eller tillat lover og regler å være på plass som gjør det til en kriminell handling å nekte å ta en sprøyte mot et pandemisk virus. De har gjennomført andre sterke og umenneskelige straffer som fengsling eller karantene i FEMA – leiere mens de nekter borgere i sitt land å kreve erstatning for død eller skade fra tvangsvaksinering. Alt dette er et brudd på lovene som regulerer føderal korrupsjon og  misbruk av stilling så vel som konstitusjonen og rettighetene. Gjennom disse handlingene, har de nevnte anklagde lagt fundamentet for massedrap.

Ved å bruke svineinfluensa som en unnskyldning har de anklagede en plan om massedrap av U.S. befolkning ved tvangsvaksinasjon. De har installert et stort nettverk av FEMA-konsentrasjonsleiere og identifisert steder til bruk som massegraver, og de har vært involvert i å lage en konspirasjon for å overføre USA til en internasjonal kriminell syndikat som bruker FN og WHO som en front for illegal og organisert kriminell aktiviteter i brudd med loven som omhandler forrederi.

Videre, anklager hun at samlingen av farmasøytiske bedrifter som består av Baxter, Novartis, og Sanofi Aventis er en del av en fremmed-basert flerbruks biologisk våpenprogram, finansiert av denne internasjonal kriminell syndikat og beregnet å gjennomføre massemord og redusere verdens befolkning ved mer enn 5-milliarder mennesker i løpet av de neste 10-årene. Deres plan er å spred terror for å rettferdiggjøre tvungen oppgivelse av sine friheter og tvangsplassering av mennesker i FEMA leiere. Husene, selskaper, gårder og land som står igjen av de som blir drept vil bli overtatt av syndikatet.

Ved å eliminere befolkningen i Nord Amerika, vil den internasjonale elite få tilgang til områdets naturressurser som vann og oljefelt som ikke er utviklet. Ved å eliminere USA og dens demokratisk konstitusjon ved å innlemme den under en Nord Amerikansk Union (Canada – US og Mexico) vil den internasjonale kriminelle gruppen ha total kontroll over Nord Amerika.

Høydepunktene for den komplette anmeldelsen

Den komplette anmeldelsen fra 10.6.09 er en dokument på 69 sider som presenterer evidens som understreker begrunnelsen for alle anklagene. Dette inkluderer:

Fakta bakgrunn som viser tidslinjer og fakta som etablerer rimelig grunn til å anklage FN, WHO, begreps forståelse, roller, historikk og forhold fra april 2009 svineinfluensa utbruddet.

Evidens som viser at ”svineinfluensa” vaksiner er definert som biovåpen som skildret i regjeringsavdelinger og regulering som klassifiserer og holder tilbake vaksiner, og frykt for at fremmede land vil bruke svineinfluensa vaksiner til biologisk krigsføring.

Vitenskapelig bevis for at svineinfluensa virus er en kunstig/genetisk virus.

Vitenskapelig evidens som viser at svineinfluensa var endret for å likne Spanske influensa viruset fra 1918, inklusiv sitater fra ”Svine Flu 2009 is Weaponized – 1918 Spanish Flu” av A. True Ott. Ph.D. , N.D, og en Science Magazine raport fra Dr. Jeffrey Taubenberger et. al.

Den genetisk sekvensen av svineinfluensa.

Evidens som peker på et bevisst utslipp av svineinfluensa i Mexico.

Evidens som viser involveringen av President Obama som påpeker hans tur til Mexico som skjedde samtidig med utbruddet av svineinfluensa og dødsfallet av flere som var involvert i turen. Påstanden er gjort for at Presidenten aldri var testet for svineinfluensa fordi han tidligere hadde fått en effektiv vaksine.

Evidens rundt rollen som Baxter og WHO spiller i produksjon og utslipp av pandemisk virus materiell i Østerrike inkluder en uttalelse fra en Baxter ansatt som bekrefter at viruset H5N1 som ble sendt ved et uhell til Czech Republikken var mottatt fra en WHO referanse senter. Inkludert er evidens og anklager fra Burgermeistters anklager fra april i Østerrike som er under pågående etterforskning.

Evidens om at Baxter er et element et hemmelig biovåpen nettverk.

Evidens som viser at Baxter har med hensikt forurenset vaksine materiell.

Evidens om at Novartis bruker vaksiner som biovåpen-

Evidens om rollen som WHO spiller i biovåpen programmer.

Evidens som viser manipulasjon av sykdoms data fra WHO slik at den rettferdiggjør deklarering av Pandemisk nivå 6 for å få kontroll over USA.

Evidens som viser at FDA spiller en rolle for å dekke over biovåpen programmet.

Evidens som viser rollen til Canadas National Microbiology Lab i biovåpen programmet.

Evidens som viser involvering av forskere som arbeider for Englands NIBSE, og CDC for design av ”svine influensa”.

Evidens om at vaksiner forårsaket den Spanske influensaen fra 1918 inkluderer hypotesen som Dr. Jerry Tennant fremmer om at bruk av utstrakt bruk av aspirin den vinteren som fulgt slutten av Første Verdens Krig kunne ha vært en nøkkelfaktor til at den tidligere pandemien fikk hold ved å undertrykke immune systemet ved å senke kroppstemperaturen – dermed tillates mangfoldiggjøring av viruset. Tamiflu og Relenza senker også kroppstemperaturen og derfor kan forventes å støtte spredning av pandemien.

Evidens som viser til manipulasjon av de legale rammevilkårene slik at massedrap kan begåes innenfor lovens bokstav.

Konstitusjonelle spørsmål: Er det lovelig å utsette liv, helse ved å tvinge masse vaksinering?

Saken rundt fritak fra rettsforfølgelse og kompensasjon som evidens for kriminell intensjoner.

Evidens som beviser eksistensen av en internasjonal kriminell syndikat sentrert i næringslivet.

Evidensen for eksistensen av ”The Illuminati”.

Evidens til agendaen som handler om avbefolkningen i regi av Illuminati/Bilderbrger gruppen og deres involvering i design og utslipp av den kunstige svineinfluensaen.

Evidens om at biovåpen influensa var et samtale tema under det årlig Bilderberger møte i Aten fra mai 14-17, 2009, og deler av den agendaen var massemord, inkludert en liste a deltakere som, i følge en uttalelse lagt av Pierre Trudeau, ser seg selv som genetisk overlegen resten av menneskeheten.

Media holder amerikanerne ”clueless” om den truslene de er utsatt for.

Jane Burgermeister er en dual Irsk/Østerrisk statsborger som har skrevet for Nature, The British Medical Journal, og American Prospect. Hun er den Europeiske korrespondenten for den “Renewable Energy World” webside. Hun har skrivet mye rundt klimaendring, bioteknologi og økologi.

I tillegg til anklagene mot Baxter AG, og Avir GreenHills Biotechnology som ble i gangsatt i april, har hun anklaget WHO og Baxter bl.a. i forhold til eksplosjonen av svine influensa beholdere på et fylt IC tog i Sveits. som var på vei til en forskningslaboratorium.

Burgermeister mener at media kontroll gjennom eliten i samfunnet har tillat globale kriminelle elementer å tjene sin agenda uhindret mens resten av verden er fullstendig i mørket i forhold til det som faktisk foregår. Hennes anklager er et forsøk på å komme forbi denne form for media kontroll og bringe sannheten ut til lyset.

Hennes største bekymring er at til tross for at Baxter har blitt tatt på fersk gjerning i forhold til å trigge pandemien, er det fortsatt full fart fremover sammen med allierte ”farmasøytiske” selskaper for å tilby vaksiner for pandemiene. Baxter forsøker å få sin vaksine på markedet i Juli.

Kildehenvisning: http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

For mer informasjon:

http://www.naturalnews.com/025760.html

http://birdflu666.wordpress.com/200…

http://in.news.yahoo.com/137/200906…

http://timesofindia.indiatimes.com/…

Oversetterens kommentarer

Jeg er født og oppvokst i USA. For to år siden ble jeg Norsk statsborger da jeg mente at det var en politisk utrygg sak å forbli knyttet til amerikansk statsborgerskap. I løpet av de siste 5 årene har jeg blitt det som kalles politisk aktivisert som følge av min egen ”oppvåkning” ved kjennskap til at ”Terror” angrepene i USA 11, september 2001 – og følgelig London 7.7., Bali og Madrid alle er beviselig ”falsk flagg” terror angrep. Jeg erkjenner også at verdens historie er fylt med slike eksempler og derfor har verden ikke blitt plutselig et farlig sted å være. Men så er det slik at vår teknologisk utvikling har økt mens vi fortsatt er i mørkealderen med hensyn til en ekte forståelse av hvem vi er og hensikten med livet.

Som følge av å ha gode grunner til mistanke om at de nyhetene jeg får servert i massemedia er i beste fall propaganda, har jeg som vane å bruke flere timer hver dag til å sjekke internasjonale nyheter som ikke er knyttet opp til en agenda om å tjene penger eller disinformere. Med tid har jeg greid å filtrere ut en gruppe faste steder som gjør det mulig å hente pålitelig informasjon som jeg kan kryssjekke referansene til.

Det som er skremmende i denne sammenheng er at jeg har lest om alle de små begivenhetene rundt denne store saken de siste årene. Absolutt ingenting her var nytt for meg. Det som var derimot nytt er det store perspektivet som dukker opp når alle de småbitene kommer sammen. Informasjonen har blitt ”defragmentert” som jeg  liker å si.

Det finnes et hopetall av nyrestrurete og omgjorte fangeleiere med topp moderne fasiliteter. Disse er bygget av FEMA og mange amerikanere har stilt seg spørsmålet, ”Hvem er disse bygget for”? Nå vet vi det. Det er ikke de som driver med opprør over den elendig økonomiske situasjonen – De får en pandemi som kommer dem i forkjøpet – ingen vaksine – rett til Camp FEMA og der er det lett å si vel – de døde fordi de ikke hadde vaksine.

Det har blitt fotografert store mengder med massegraver som står klar til bruk i USA. FEMA har gjort seg flid med å samle på fiberglass lik kyster som står stablet i tusentall.

Det store bildet har er blitt veldig klart. Everything makes sense to me now!

Det som er verre er det faktum som blir bekreftet i dagens aviser at Norge har bestilt vaksiner for alle oss i Norge også. I siste uke leste jeg en PDF fil som forteller hvordan vaksinering i utgangspunkt er frivillig, MEN – under de rette omstendighetene kan de tvinge alle til å ta den. Ikke pokker om jeg skal tilby min arm frivillig.

Leseren er også tjent med å forstå at Norge spiller en rolle i vaksine hysteriet. Jeg tillater meg å referere fra en del av et innlegg som omtaler det jeg mener:

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

For å si det på en annen måte, Norsk Folkehelse Institutt mottar penger fortsatt fra Rockefeller Foundation og det er ingen som får innsyn i den økonomiske siden av denne institusjonen. Jens Stoltenberg har en familiemedlem som driver institusjonen hvilket gjør det noe heller mistenkelig også når han er så hissig på å putte sprøyter på sine folk. Finnes det en hemmelig kasse der inne som stadig får påfyll utenfra?

Hvordan du kan tolke denne  informasjonen

Du kan velge å gå flere veier med denne informasjon. Den mest naturlig er fryktens vei. Det er faktisk naturlig å gå heller i sjokk over å lese at ditt liv tar slutt når influensasesongen begynner igjen til høsten. Du kan pent stelle deg i køen av håpefulle lettlurte sjeler som fortsetter å sove – og håpe at du virkelig får en virksom vaksine for en influensa. Du kan også velge å nekte – uansett hva som skjer. Jeg er hellig overbevist om at innholdet i denne artikkelen er sann. Det er vaksinen som er den største faren ikke influensa. Noen vil sikkert ha vanskelig for å tro at FN kan være blandet inn i denne konspirasjonen. Den som slår opp “agenda 21” på internett, og velger å grave dypt nok i materien, vil oppdage at agenda 21 er en FN resolusjon som går på å utøve global kontroll over det de kaller “a sustainable” p0pulation. Det vil si ikke over en milliard. Det vil si at 5,7 milliarder skal nedslaktes uten at deres verdier forringes. Krig lager masse atom avfall og miljøødeleggelser – sykdom må jo være tingen. Jeg tror ikke de vil lykkes med sin plan. Samtidig tror jeg at de er mener alvor av å sette den i gang. Det er bare du og jeg som kan stoppe dem.

Du kan også se på denne gedigen konspirasjonen som spenner over hele kloden og plassere den midt opp i det økende antallet med løgn, bedrag og svik som storsamfunnet faktisk står bak – drevet av et lite antall psykopater som har kun sine beste interesser i tankene. Begynn å stille spørsmål til ALT. Først og fremst bør du gjør deg noen tanker om hva det er hos mennesker som gjør oss i stand til å klekke ut slike syke tanker. Det er nokså tenkelig at dersom mange nok får vite om denne artikkelen, vil det bli demonstrasjoner i gaten. Det kan føre til opprør og vold. Det er også en annen vei å gå. I bunnen er dette et åndelig problem. Løsningen er å finne kun gjennom å forstå viktig åndelige perspektiver.

Jeg er av den meningen om at de store problemene i denne verden har en felles årsak og den er at vi har en feilaktig forståelse om bevissthetens essens. Både den vi får fra vitenskapen og den vi får fra religion er fragmenterte. Vi har igjen å oppdage at bevissthet faktisk er ånd – og livet er hellig. Det har en absolutt hensikt. Enda mer er den forståelsen at vi er faktisk knyttet sammen gjennom bevissthet som fellesnevner. Den eneste måten vi kommer til å kunne slutte med å drepe hverandre og drive krig på er å forstå nettopp hvorfor vi lever. Det er mer enn nok plass til alle som ønsker å leve i fred.

Hvis det vekker din interesse finner du gratis bøker  og artikler og bøker til salgs som kan lose deg gjennom dette stoffet på en betryggende måte. Flere svar vil du finne på www.acnlp.no

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

64 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Artikkelen er fra 2009 :

Hva skjedde med anmeldelsen !!!

Vi er Nå midt i spillets grusomheter, men det er nå alt skal frem i lyset.

Greit å avsløre, men husk å balansere energien,

så deres ( nwo etc ) sin karma ikke, blir ført over på oss.

Master Aradorn
Master Aradorn
Anonym
2 år siden

Catherine Austin Fitts | Headed for a Digital Concentration Camp – Jan 15, 2022

https://brandnewtube.com/v/DApFrG

Vera
Vera
Anonym
2 år siden

Tusen, hjertelig takk

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

… 239 simulerte biologiske angrep amerikanske myndigheter gjennomførte mot egen befolkning.

Den da topphemmelige operasjonen ble først avdekket i 1977, da hæren selv lettet på sløret under en høring i en av senatets underkomiteer. Deres standpunkt var at bakterieinfeksjonene ved Stanford sykehuset kort tid etter testen var en tilfeldighet, og ikke hadde noe med våpentesten å gjøre.
http://www.dagbladet.no/2015/08/11/nyheter/utenriks/biologisk_krigforing/40545868/

Bare vent til de store avsløringene kommer.

Åpenbaring
revelation
(Noun ) (noun )

The act of revealing or disclosing
https://nb.glosbe.com/nb/en/Åpenbaring

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Ebola Truth Shock! New WHO Reports Says Ebola Has ’42-Day Incubation Period’ + https://www.youtube.com/watch?v=0mA2rOd1pbY&feature=share&list=UUFjOi1ZpZVErr8EYxg8t1dQ

Who? WHO? A part of the UN crime syndicate

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

“From Ghana: Ebola is not real and the only people who have gotten sick are those who have received treatments and injections from the Red Cross ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/07/likheter-mellom-terrorspokelset-og-svineinfluensa-spokelset/comment-page-5/#comment-111632

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

United in Embracing Fascism

Quote: Someone needs to have a little chat with the Leftists.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

UN peace keepers involved in child abuse and prostitution

Abel Danger Global Private Intelligence radio show, Fri May, 23 2014 8:00 PM — 10:00 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3024835 Quote: #1970: Marine Links UN child Porn Blackmail to Crossed Keys Hotel, Serco FBI Zaharie. Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked a UN New York child-pornography blackmail ring to Serco director Maureen Baginski’s alleged use of Crossed Keys brothel-hotels run by Master Innholders and the FBI in the phony investigation of Captain Zaharie’s flight simulator after the MH Flight 370 hijack of March 8. McConnell claims that Ms. Baginski set up a blackmail ring in 1994 in the Millennium UN Plaza Hotel next to the United Nations where compromised FBI agents were apparently extorted into silence re Serco’s alleged use of the Red Switch Network; Crossed Keys brothel-hotels; drag-or-drop flight simulators and the Boeing Uninterruptible Autopilot during 9/11 and related attacks.

ADGPI http://abeldanger.net/

“Massemedia, inklusive det såkalte norske forsvaret, regjeringa, folkehelseinstituttet og en rekke andre velkjente entiteter, er en psykologisk operasjon, psyop, samordnet innbyrdes, nasjonalt og med omfattende internasjonale forgreininger, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/er-wikileaks-internets-911/comment-page-28/#comment-108993

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

H5N1 DNA in Flu Vaccine Must Watch http://www.metacafe.com/watch/3684938/h5n1_dna_in_flu_vaccine_must_watch/

BREAKING NEWS: Pandemic preparedness & the dark agenda ahead http://vaccineresistancemovement.org/?page_id=9308

trackback
14 år siden

[…] Harlem og andre som blir belønnet med internasjonale posisjoner for å rane den norske statskasse på dette internasjonale nettverks vegne, blant annet i WHO, av enkelte kalt World Homicide […]

ye
ye
Abonnent
14 år siden

BAXTER ADMITS CONTAMINATING 72 KILO VACCINE
WITH BIRD FLU ON MAIN STREAM TELEVISION

Wednesday, 11 November 2009 12:30

On TVN24 in Poland Baxter has admitted they contaminated 72 KG of vaccine material with the live bird flu virus.

As a result of handling this contaminated material in February, 36 people working for the labs Avir and BioTest had to be treated preventatively for the bird flu in hospitals in Austria and the Czech Republic, underlining that their health was threatened by the material in the opinion of medical experts.

Both Avir and BioTest have stated that the final purpose of the contaminated Baxter material was for use in regular seasonal flu vaccines, strongly suggesting the notion it would have been injected into people if it had not been detected by staff at BioTest.

The Times of India reported on March 6th that a global bird flu pandemic had nearly been triggerd by the Baxter material.

Because Baxter is obliged under EU rules to handle the bird flu virus using biosafety level 3 or 4 precautions in its ultra modern biomedical facilities in Austria, an accidental contamination can be virtually ruled out. No evidence has been presented by Baxter to prove otherwise.

Biosafety level 3 regulations apply to any virus that can cause a serious disease in human beings.

The bird flu, a lab engineered virus, has a mortality rate of over 60%.

The gigantic amount of 72 kilos of vaccine material was contaminated in Orth an der Donau.

It is not clear why Baxter had the bird flu virus in its vaccine production facilities in Orth an der Donau in the first place.

WHO supplied the bird flu virus to Baxter. But for what purpose?

It is not clear how the live bird flu virus could have been sent out of the facilities without being radiated (to kill or weaken the virus) and mixed with normal flu material making it an even more potent potential bioweapon under a false label unless it was part of a deliberate plan.

In spite of the overwhelming evidence of a crime that posed a real and deadly danger to the Austrian people, the prosecutor at Korneuburg has dropped the case against Baxter.

As this extract from Wikipedia makes clear, the biosafety level 3 regulations make accidentally contaminating 72 kilos of vaccine material with the live bird flu virus about as easy as it would be to get 72 tonnes of gold out of the high security vault of the Austrian national bank.

“Biosafety level 3

This level is applicable to clinical, diagnostic, teaching, research, or production facilities in which work is done with indigenous or exotic agents which may cause serious or potentially lethal disease after inhalation.

….Laboratory personnel have specific training in handling pathogenic and potentially lethal agents, and are supervised by competent scientists who are experienced in working with these agents. This is considered a neutral or warm zone.

All procedures involving the manipulation of infectious materials are conducted within biological safety cabinets or other physical containment devices, or by personnel wearing appropriate personal protective clothing and equipment. The laboratory has special engineering and design features.

It is recognized, however, that some existing facilities may not have all the facility features recommended for Biosafety Level 3 (i.e., double-door access zone and sealed penetrations). In this circumstance, an acceptable level of safety for the conduct of routine procedures, (e.g., diagnostic procedures involving the propagation of an agent for identification, typing, susceptibility testing, etc.), may be achieved in a biosafety level 2 facility, providing the filtered exhaust air from the laboratory room is discharged to the outdoors, the ventilation to the laboratory is balanced to provide directional airflow into the room, access to the laboratory is restricted when work is in progress, and the recommended Standard Microbiological Practices, Special Practices, and Safety Equipment for Biosafety Level 3 are rigorously followed.”

http://eclipptv.com/viewVideo.php?video_id=8251

http://z10.invisionfree.com/The_Unhived_Mind_II/index.php?showtopic=23033&st=0&#last

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Jane Burgermeister Intervjuet:

http://theflucase.com/

Otto
Abonnent
14 år siden

Nå har de starta såkalt svineinfluensa vaksine test i Sverige, The first Swedes get vaccine against Swine Flu http://snipurl.com/rsujr
Kilde, The flu case http://www.theflucase.com

Tragisk og trist affære, mildt sagt. Svineinfluensaen eksisterer ikke. Jeg har tidligere skrevet følgende i et The flu case forum:
+{
They have a lot of possible ingredients to put in the vaccines, based on tests they have done and maybe some new experiments. Connected to these ingredients are agendas, as brain damage, cancer, pandemic, death etc.

They don’t have to decide which agendas to execute before the final mix of the vaccine soup is done, just before sending them to the customers. They can make different mixtures for each customer, with detailed agendas and all of the shipments fitted in the overall plan.

http://www.navigate3d.nu
}+

Her er sannheten om vaksiner, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540

Det blir ikke aktuelt for meg og mine barn å motta vaksiner, heller ikke gardasil, ikke under noen omstendigheter. Vi er ikke selvmordskandidater eller selvpinere og har ingen planer om å bli det. Klarer de å starte en pandemi? Jeg har konkludert entydig med at det kan være en av agendaene bak vaksineprogrammet.

trackback
14 år siden

[…] forsøk på å etablere en ny verdens­orden. [For Burgermeisters stevning, se artikkel av Barbara Minton […]

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

nå etter 50 år med terror er de anmeldt. Folk i vesten er dummere enn antatt :)

noituloveR
noituloveR
Abonnent
14 år siden

Nettopp Bushi, men de driter vel i oss de…

Leste tidligere at de skal prøve å spre det i Europa minst to måneder før USA.

Hva kan grunne til de være?
Kansje vil de minske befolkningen I Europa, også dermed få kontroll over befolkningen i USA?

Bushi
Bushi
Abonnent
14 år siden

Tenk at Norge har brukt nær en milliard kroner på noe som man ikke en gang vet om man trenger en eller to av, idiotisk.

Samtidig føler myndighetene nå sikkert at man er nødt til å presse vaksinen inn på markedet tidligere enn beregnet før det blir for mange som nektere å ta den.

noituloveR
noituloveR
Abonnent
14 år siden

Ifølge VG, skal de være klare til September, og Norsges-befolkningen skal sprøytes med såkalte “Vaksinen”.

Jeg prøver å fortelle alle jeg kjenner om at de bør nekte det, og jeg er veldig bekymret for familie og kjente.

Dette er veldig skumle nyheter, det er da altså om en måned, kommer til å steine myndighetene om de skader noen av mine.

« Forrige artikkel

Nordmenn skal massevaksineres unødig

Neste artikkel »

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete

64
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x