/

Island: utpresset og robbet av internasjonal mafia

4.8K visninger
7 minutter lesetid
112

Island gjennomlever sine skjebnetimer idag. Vi som følger med kan bare holde pusten. Vil ‘Lyset fra nord’ være at de opponerer mot denne internasjonale mafiaen, eller vil de gi etter og gi tapt, som så mange land har gjort før dem?

ICESAVE (avtalen om hva islendere må betale for hva private banker har tapt i Nederland og Storbritannia) er godkjent av det islandske parlamentet, og ligger til godkjenning hos presidenten. EU har sagt at Island ikke får bli EU-medlem før de har betalt ‘sin gjeld’. Norge har sagt at Island ikke får låne penger av oss, før de har innfridd IMF’s (International Monetary Fund) krav. Vi vet veldig godt hva slags agenda IMF har, i sin privatisering’ av nasjoners ressurser til Den Nye Verdensordens agenturs allerede velfylte lommebøker. Jfr. The Confession of an Economical Hitman; Mr, John Perkins.

Vi kan ikke si dette bedre enn de som gjennomlever elendigheten:

Et åpent brev fra en Islands-forelder som ikke vil sette sine barn i livslang gjeld til internasjonal mafia: Den nye verdensordens agentur.

«Som statsborger av Island og som forelder er jeg nødt til å skrive til dere alle om Icesave, tvang og utpressing fra EU, IMF, de britiske og nederlandske regjeringene og med den åpenbare underliggende hjelp av den svenske regjeringen, mot den islandske nasjonen. Det er klart for de fleste av oss hva som skjer og vi vil ikke stå for det. Vi vil skrive om det for hele verden hvis det er det som trengs, og det har mange islendinger og utlendinger allerede gjort.

ICESAVE eller ICE-SLAVE som det kalles på Island, er ikke en plikt for det offentlige på Island. Icesave er en privat gjeld til en privat BANK som er konkurs. Hovedeier var Björgólfur Thor Björgólfsson fra London, England. Han var den største eieren av Landsbanki (Icesave banken) og han er således den viktigste skyldneren i Icesave. IKKE den islandske befolkning.

Den islandske befolkning skylder IKKE Icesave. De britiske og nederlandske regjeringene og EU lyver til verden om Icesave problemet. De misbruker sin makt gjennom IMF for å tvinge den islandske befolkning til å betale Icesave , og det vil ødelegge oss. Hvis den islandske regjeringen signerer denne ulovlige slave-kontrakten, vil vi aldri bli ferdige med å betale  for denne galskapen. Bare rentene vil gjøre oss konkurs, og balansen vil forbli ubetalt. Med Icesave er det intensjonen til britene og nederlenderne å bruke oss som en inntektskilde. Det har tydelig kommet ut i det åpne og folk over her har begynt å skrive om dette og gått sterkt imot det. Opposisjonelle politiske partier er rasende.

Mange har flyktet fra landet og mange fler vil flykte dersom slave-kontrakten går igjennom i parlamentet. Vi vil ikke leve i landet vårt som slaver. Folk kaller dette ICE-slave eller den andre Versailles avtalen multiplisert.

Mange økonomer, jurister og andre har motsatt seg lovligheten av Icesave, både på Island og i utlandet. Våre mest respekterte jusprofessorer hevder at det IKKE ER NOEN LOV SOM FORPLIKTER DEN ISLANDSKE NASJON Å BETALE ICESAVE.

Icesave banken (Landsbanki) opererte under EØS / EU lover og under tilsyn av 3 land: Storbritannia, Nederland og Island. IKKE BARE Island. EØS, EFTA og EU-rettslige instanser utstedte aldri en eneste klage mot driften av Icesave. Den europeiske loven var feil, og heller enn å ta ansvaret for det, så ser EU etter en syndebukk, og Island var et lett offer. Vi skrev ikke loven, vi fulgte den. Følgende er loven Icesave banken opererte under:

Fra EØS / EU-direktiv 94/19/EC,

«Dette direktivet kan ikke resultere i at medlemsstatene eller deres kompetente myndigheter blir gjort ansvarlig i forhold til innskytere hvis de har sørget for at én eller flere ordninger som garanterer innskudd eller kredittinstitusjoner selv sørger for å sikre kompensasjon eller verne innskytere under forhold foreskrevet i dette direktivet som er innført og offisielt anerkjent.
«Whereas this Directive may not result in the Member States’ or their competent authorities’ being made liable in respect of depositors if they have ensured that one or more schemes guaranteeing deposits or credit institutions themselves and ensuring the compensation or protection of depositors under the conditions prescribed in this Directive have been introduced and officially recognized.»

Den islandske regjeringen oppfylte dette EØS / EU-direktivet, selv om den britiske og den nederlandske myndigheter sier det motsatte. Ingen, ikke EU, ikke IMF, eller noen andre, kan komme, ihht disse fakta, og kreve at vi betaler det vi ikke skylder. Vi vil ikke bli truet. Vi vil ikke være ydmyket lenger. Vi vil ikke utnyttes av EU, IMF og de to gamle kolonimaktene. Vi vil ikke bli deres nye koloni og betale for utpressing. Jeg føler for alle menneskene som mistet pengene sine. Likevel kan vi ikke betale det vi ikke skylder.

Bare ett politisk parti her, partiet til Jóhanna Sigurðardóttir (statsminister) og Össur Skarphéðinsson (utenriksminister) er svært villige til å gjøre noe for EU, -deres primære og private sak. Og dette har ødelagt vår sak sterkt mot ytre undertrykkende krefter og har isolert oss. I stedet for å snakke offentlig om sin egen nasjon i verden, har de ja-et med i alt EU krevde. Helt imot viljen til det store flertallet av folket og til vår avsky og raseri. Nær 90% av landet er imot å betale Icesave. Det ser ut som de 10% som er igjen, må være tilhengere av dette korrupte politiske partiet. En gruppe advokater har levert inn en klage mot politikere som har til hensikt å tvinge Icesave på oss ulovlig. Folk samler inn underskrifter for å overbevise vår president om ikke å undertegne denne forferdelige Icesave- loven.

MERK: Johanna og Össur’s politiske parti, er det eneste politiske partiet med EU på dagsorden. Men de bare fikk 29% av totale antallet stemmer, og flertallet av  islandske velgere ønsker IKKE å bli med i EU og har ingen intensjon om å gjøre det. Så EU, de nederlandske og britiske parlamentene må slutte  og true våre politikere ved å fortelle dem at vi ikke vil få lov til å delta i EU hvis vi ikke betaler ICESAVE. Minst 3 medlemmer (1 økonom og 2 advokater) av parlamentet vårt har rapportert trusler av denne art. Og takk gud for at vi ikke får lov til å delta i en union med overgriperne: Storbritannia , Nederland, og noen få andre mektige nasjoner. Med den største respekt for de andre nasjonene i EU.

Hvis britene og nederlenderne mener de har et juridisk krav, bør de fremme saken for en domstol. Men nei, det vil de ikke ha. De ønsker å nekte oss vår konstitusjonelle rett til å gjøre det. De vil absolutt IKKE ha dette foran en dommer. Er det rart folk finner det merkelig eller mistenkelig?? Nei, de vil tvinge den islandske regjeringen til å signere en kontrakt som sier at vi ikke skal følge en dom. At vi ikke vil følge en DOM. At hvis en domstol avgjør for oss, så kan vi snakke til dem, våre overgripere, og diskutere dommen med dem. Dette er en kriminell tvang.

IMF har vært over hele verden i lang tid og utnyttet og ødelagt land. De tvinger land inn i enorm gjeld for å samle inn penger for City Bank [o.a.: Rockefeller et al] og andre store banker, og for større og sterkere land som Storbritannia og Nederland. IMF gjør dette vitende om at disse landene aldri kan betale den kolossale gjelden etter utpressing. Det er en del av planen å drive de landene de utgir seg for å hjelpe til konkurs. Å få slått konkurs disse landenes bedrifter og folk.

De holder renten høy for de velstående og tapper økonomien, de krever utålelige kutt i utdanning og helsetjenester, de krever svært høye skatter. Så når slavene ikke lenger kan betale – akkurat som IMF visste de ikke kunne – så kommer de inn og krever eiendom og ressurser veldig billig: De privatiserer disse landenes banker, bedrifter og naturressurser. De har startet denne prosessen på Island og i Latvia.

IMF gjorde dette i Argentina, Bolivia, Colombia, Panama, India og mange andre land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Nå har mange av disse landene såkalt 3dje verdens land status: armod og fattigdom etter koloniseringen og IMF utpressingene. IMF bør bli lagt ned. IMF er nå i ferd med å ødelegge Island og Latvia.

Vi vil ikke leve i vårt land som slaver. Vi vil ikke betale den ulovlige ICESAVE.»

http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/

——- sitat slutt.

England og Nederland er blant få land som ennå har rester igjen av den siste aristokratiske eliten i Europa av noe rang. Kongehusene i begge land eier enorme verdier, og store bedrifter over hele verden, og søker hele tiden muligheter til å få lagt sin klamme hånd over andre lands ressurser. Prins Bernhard av Nederland var en av stifterne av Bilderberg. Rothschild’s og det engelske kongehus, sammen med det nederlandske utgjør således ikke bare de siste rester av ‘Britisk-Israelisme‘; ‘Guds Utvalgte Folk’, men også eiendomsfolket på jord, tror de. Folk i både Storbritannia og Nederland er ikke annet enn slaver og uvitende medløpere til sine ‘eieres’ og herskeres agendaer.

Legg merke til hva denne islandske bloggeren sier om deres situasjon, og at den likner Versailles kontrakten. Det er nettopp det samme. Ranet av internasjonale bankiere før de erklærer krig mot dem som ranes, og ikke vil betale.

«Many people have fled the country and many more will flee if the slave-contract goes through the parliament. We will NOT live in our country as slaves. People call this ICE-SLAVE or another Versailles Contract multiplied.»
http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/

Det er nettopp tilfelle med Tyskland etter første verdenskrig og før den andre, at deres ‘sosialdemokratiske’ regjering inngikk Versaillestraktaten som loppet det tyske folk for generasjoner fremover. Det var det sosialdemokratiske partiet, som stod bak i Tyskland også, og grunnen til at Hitler fikk vind i seilene var at tyskerne følte seg sviktet av sin egen regjering; Det Sosial Demokratiske Parti, som forøvrig var sterkt dominert av jøder. Derav fikk den anti-jødiske holdning slik grobunn i den tyske befolkningen frem mot den andre verdenkrig.

De som graver videre, vil finne uhyrlige paralleller mellom Weimar Republikken og USA, med store implikasjoner.

Lykke til island. Lykke til latvia (liten forbokstav – deres suverenitet KAN være 100% over, om de noengang har hatt den 100% da). Lykke til resten av verden.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

112 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ergon
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Finansterroristene i London City er nervøse for at folket på Island i folkeavstemming den 6. mars kan si nei til den såkalte «Icesave-avtalen». De presser nå hardt på den islandske regjering til å signere en ny avtale for å hindre folkets nei.

Konsekvensen og de mulige ringvirkningene av at det islandske folket sier Nei vil være enorme og uoverskuelige i sin mulige dominoeffekt. Jeg tror derfor at regjeringen på Island vil inngå en avtale før den 6. mars. Dessverre.

Viser til Aftenpostenartikkel fra 12. februar: http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3515136.ece

Dagen før, den 11. februar, har Aftenposten en artikkel skrevet av Eva Joly hvor hun dolker Island i ryggen etter å ha gått en stund rundt grøten. Det gjør henne til en mørkets representant og det er vel derfor media jubler slik over henne: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3512046.ece

Otto
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden
Ståle Johansen
Abonnent
13 år siden

The Crisis

There is no better example of the gravity of the crisis than the immediate threat to the entire Western Amazon region (http://www.saveamericasforests.org/WesternAmazon/index.html ), encompassing most of the Ecuadorian and Peruvian Amazon and significant parts of Brazil, Colombia and Bolivia, where oil-and-gas-drilling leases are being granted for 180 blocks comprising about 688,000 square kilometers–an area about the size of Texas.

The resulting destruction of the only remaining vast intact rainforest on Earth is inevitable unless these projects are stopped. The biodiversity of the rainforest would be obliterated, and the voluntarily isolated indigenous peoples who live in the rainforest would simply not survive.

Earlier this year, over 100 indigenous people occupying a bridge blocking the flow of oil company traffic deep in the Peruvian Amazon were slaughtered by helicopter gunships sent out by the president of Peru. The indigenous people of northern Amazonian Ecuador have suffered immeasurable environmental and health catastrophes at the hands of Chevron-Texaco and are pressing a multibillion dollar lawsuit against the company for the utter devastation left behind in the rainforest. The native peoples of Peru, Ecuador and Bolivia are up in arms, determined not to allow these attacks on their homeland, and willing to fight to the death. The situation is reminiscent of nineteenth century U.S. seizures of Indian lands, followed by the utter destruction of their cultures.

http://drbrianoleary.wordpress.com/

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Og Sony,som i playstation = Standard Oil New York.

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Standard oil, som gjorde profit på å investere i I.G. Farben under WW2, vi vet alle hvor pent arbeiderne der ble behandlet. Arbeid til du stuper, forsøk å forlat arbeidsplassen din og du blir skutt. Der man førte statistikk på hvor lenge en arbeider skulle kunne slites ut maksimalt før de ble erstattet av nye også de døde som regel av sult og utmattelse. Noen orket ikke mer og kastet seg på piggtrådgjerdene i håp om å bli skutt for så å få ei kule plassert i hodet. Historien om I.G. Farben og de utenlandske investorene er svært interessant siden det er de samme som fører kjeppen i økonomien i dag også.

Otto
Abonnent
13 år siden

Utarminga av nasjonalstater og folk flest er en del av aktuell elites fascisitiske og globale standard. Dette skjer på alle tenkelige, og utenkelige, måter, et kompleks innen alle allment kjente og ukjente fagområder. Å trøste seg med at man lever i ‘klodens rikeste land’ i denne sammenhengen, er fånyttes. Det er kun en relativ og temporær status hvis folket ikke oppdager farene tidsnok og igangsetter tilstrekkelige mottiltak. Island er et av eksemplene på hva som kan skje.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Island og Latvia var jo bare forsøkskaniner fra eliten til å sjekke om «folk» fortsatt er sovende, og det er de jo! Den fiktive massive utlånsvirksomheten til det islandske øya var planlagt for å tvinge landet i økonomiskeruiner, og legge da skylda på sovende masser. Slike «hendelser» kommer til å bli ganske aktuelle for samtlige land som drev med store bail-out pakker til bankene i fjor. Når har jo islendinger våknet til livet etter at bobla sprakk. Blir spennende å se hvordan IMF reagerer når befolkninger sier NEI til oligarkiet:
«På en pressekonferanse i Reykjavik tirsdag sa presidenten at han vil legge avgjørelsen om Icesave-avtalen ut til folkeavstemning.

– Det er blitt stadig klarere at folket selv må være overbevist om at de selv bestemmer veien framover, sa han.

– At hele landet er involvert i den endelige beslutningen er derfor en betingelse for en vellykket løsning, forsoning og ny vekst, sa han videre.

Avtalen om å betale de to landene over 5,5 milliarder dollar (30 milliarder kroner) som tusener av innskytere tapte da den islandske nettbanken Icesave gikk over ende høsten 2008, ble i jula vedtatt med knapt flertall i Alltinget.

Men avtalen er svært upopulær på Island, og meningsmålingene viser at et flertall av islendingene er imot avtalen. En firedel av befolkningen har også undertegnet et opprop til presidenten om ikke å undertegne avtalen.

Folk flest mener det ikke er Islands befolkning som skal rammes av virksomheten til noen få finansakrobater.

Grimsson hevdet at avtalen med Storbritannia og Nederland uansett står ved lag og at Island vil oppfylle sine internasjonale forpliktelser»
http://www.hegnar.no/bors/article405641.ece

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Islandske styresmakter må ta mye av ansvaret for situasjonen de har havnet i. Å skylde på «eliten» i forhold til Islands kollaps blir for enkelt. Jeg kjenner godt til Island og her har man levd over evne i flere år. Ikke bare de rike og velstående, men folk flest. Store lån, gjerne i utenlandsk valuta var heller regelen enn unntaket. Og man lånte mye, ofte langt over pipa…

Etter den søte kløe kommer den sure svie, som det heter.

Islendingene gjorde en generaltabbe til og det var å pantsette naturressurser (fisk) for å få låne penger til den massive ekspansjonen landet har opplevd. Dette går helt tilbake til 80-tallet, og var begynnelsen på «eventyret» som etterhvert har utviklet seg til et mareritt for landet.

Generaltabbe nr 3 skjer når kollapsen er et faktum. Som følge av økonomisk ragnarokk på sagaøya, samt betydelig press fra Storbrittania (de tok faktisk i bruk sine terrorlover mot Island og frøs alle islandske aktiva i landet), og press fra Nederland, de to landene som har tapt mest på Islandske bankers stormannsgalskap, så ser det ut til at Islandske styresmakter får panikk og lover mer enn de har mandat til fra folket. Og evne til å levere, ikke minst.

Angsten for økonomisk isolasjon gjør at styresmaktene handler irrasjonelt og desperat, og konsekvensen ser ut til å bli at våre islandske brødre og søstre blir gjeldsslaver i mange generasjoner fremover.

Det er skandaløst at menigmann skal betale regningen her.

Norge kunne LETT hjulpet de ut av uføret. Vårt Oljefond er nå på nærmere tre tusen milliarder kroner. Islendingene skylder Storbrittania og Nederland 31 milliarder…

Men vi står dessverre med lua i hånden som vanlig, og hopper når IMF sier hopp…

Islendingene ble forøvrig sveket av sine egne, først og fremst;

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6322990

ping2001
ping2001
Abonnent
13 år siden

Iceland keep up your resistance against the IMF and the EU. Every powerblock that formes in history has a tendency to forme to a unjust, unfair and dicatorial powerblock like the Sovjet union and the US. IMF has not helped people, they have made nations as slaves. In the book by Ellen Brown shes writes that a nation borrowed 5 billion dollars from the IMF. After some years the country had paid 35 billion, and still owed 16 billion. 5 billion became 56 billion! That I call slavery.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ping2001
13 år siden

Store lån med renter blir omgjort til enorme beløp i fremtiden. Det osmanske riket ble også «knust» på denne måten av Rothschilds agenturer, slik at staten Israel kunne opprettes etter andre falskekrig.
Økonomi som er basert på renter ble mulig fordi vi lever midt opp i et fiktiv pengesystem på den ene siden, og den virkelige handlingsystem på den andre. Banksterne kan når som helst blåse opp pengemengden og skape kunstige «gode» forhold i økonomien, for så å plutselig stanse den til å inndrive sine «lovlige» utbytte i form av konkurser, arbeidsledighet, inflasjon… :)
Kjøp av den tredje verden er allerede ferdig ifølge forfatteren til «The Creature from the Jekyll Island»:
http://www.youtube.com/watch?v=7auQEXTWomA

Alle dagens konspirasjonsteorier er «barna» til denne store konspirasjonen vi omhandler hele tiden. Uten den ville det ikke vært noe inflasjonen, og dermed ingen renter og slaveri fra eliten til sliten…. :)

generalsnus
generalsnus
Anonym
13 år siden

spennende å se utviklinga i denne saken. Håper det Islandske folk nå sier kraftig ifra og blir hørt.Mn må også undre seg litt om vi her i Norge hadde våknet hvis noe slikt hadde skjedd i disse dager?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Jeg syns man også må klandre den Islandske regjeringen. De kunne ha stoppet denne gamblingen med islendingenes penger. Noe med lover og regler.

Her i Norge garanterer jo banken at du får erstatning på opptil (1 million?) om banken går konkurs, men jeg tror ikke de hadde en slik garant på Island. (Eller?)

BC
BC
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Islandske banker, i det minste Kapthing som jeg også hadde konto hos, hadde garanti fra det islandske sikringsfondet på € 20.000 pr innskyter i internasjonale filialer. Den norske stat garanterte senere for det overskytende inntil NOK 2.000.000,-. På Island garanterte det islandske sikringsfondet for hele innskuddet. Jeg tok ut det siste jeg hadde i Kapthing den dagen en representant for den islandske stat (presidenten?) gikk ut og sa at Island kanskje ikke hadde råd til å betale garantiene…2 dager senere fikk ikke norske kunder ut pengene sine i Kaupthings nettbank… Dette betyr at 9.000 kunder i Storbritannia og Nederland i det minste skal ha NOK 1.800.000.000 ved en eurokurs på NOK 9,-.

Det overskytende kjenner ikke jeg til i forhold til hvilke avtaler som gjelder i de forskjellige land hva gjelder sikringsfond. Men det som er sikkert er at bankkundene selv må ta mye av skylden (les kundeavtalen!). Ikke bli for grådig! Grunnen til at de islandske bankene ga så god rente som de gjorde, var at de hadde et skrikende behov for kapital til å dekke de enorme lånene de hadde. Jo høyere rente en bank tilbyr i forhold til «de store etablerte» bankene, jo større grunn er det til å være forsiktig. Høy rente = høy risikopremie. Derfor gir DNBNOR «dårlig» rente; banken regnes som sikker og de behøver ikke be på sine knær om mer innskudd fra kundene slik at banken kan betjene egne lån. Så bankkundene i Storbritannia og Nederland kan i stor grad takke seg selv også for at sparepengene gikk med i det store dragsuget. Kjedelig, men sant.

Islendingene selv må ta mye av skylden for den situasjonen de har havnet i. Alle syntes det var flott og bra med den økonomiske utviklingen inntil hele korthuset kollapset. Låner du penger til å bygge hus eller kjøpe bil i en fremmed valuta, da gambler du. Riktignok kan det hende at enkelte faktisk ikke skjønte mulig rekkevidde, men for langt de fleste dreide det seg om grådighet, også for vanlige islendinger, ikke bare 20-30 finansakrobater. 6 måneder før kollapsen på Island ble det advart mot islandske banker (http://e24.no/boers-og-finans/article2334185.ece), og jeg mener det ble advart så tidlig som 2005/2006 om utviklingen på sagaøya.

Misforstå meg rett, jeg mener at de 20-30 finansakrobatene som bidro til dette pyramidespillet på Island burde få alle eiendeler konfiskert og bli kastet i fengsel. Men jeg tror ikke det finnes lovhjemler for å gjøre dette…dessverre. Til syvende og sist er det landet lover og regler som gjelder og de blir laget av de folkevalgte. Og hvem velger dem? Du og jeg! You get the leadership you deserve!

Når alt kommer til alt, så har dette blitt et catch-22 for Island. De må ha hjelp for å klare å komme seg kjappere opp av grøfta, men for å få dette må de vise velvilje overfor de som «føler» de har tapt penger på islendingene. I den prosessen er det ikke islandingene som sitter med hendene på rattet… Alternativt kan de blåse i alle truslene og være en pariakaste en generasjon eller to, hvor ingen vil låne dem penger og absolutt alt må betales kontant hva angår importerte varer.

Så om kjernen i dette er at folk må våkne, så er jeg helt enig. Men å fraskrive seg «all» skyld i dette med begrunnelse i Bilderbergere og Rothchildere er det samme som å si at islendingene er uten evne til å ta egne valg.

My 2 cents!

generalsnus
generalsnus
Anonym
13 år siden

Jg er skuffet over at Norge ikke hjelper våre brødre og søstre på island.Er det noen som vet hvorfor Norge ikke bidrar i denne saken?Har det kommet en god grunn for dette?

Mina
Mina
Abonnent
Svar til  generalsnus
13 år siden

Kan vel bare gjette generalsnus, Island skal inn i EU og det skal Norge også. Mange som sikkert er like skuffet som deg, jeg med.

generalsnus
generalsnus
Anonym
13 år siden

Ok skjønner..Men det alvorlige md dette er jo at svært få aviser/media dekker dette grundig nok.Vi snakker om et land som er et steinkast hefra.ABC nyheter er vel omtrent den eneste så vidt jg har sett…

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Takk for klarifisering, Johansen. Tydeligvis har du studert dette ganske nøye. (Økonomi er vrient, syns jeg.) Uansett: jeg ser tydelig at de er de små og mellomstore som får lide, mens de helt på toppen lever i sus og dus som før…

ArneLo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Som denne gjengen her: How Goldman Sachs Made Tens Of Billions Of Dollars From The Economic Collapse Of America In Four Easy Steps
The first thing you need to know about Goldman Sachs is that it’s everywhere. The world’s most powerful investment bank is a great vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money.

Three top Wall Street banks to award $49.5 billion in year-end bonuses; Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Morgan Stanley

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein sa nylig at han er «doing God’s work»
med å skaffe penger for klienter og invistere i næringslivet.

Jeg tør nesten ikke tenke på hva slags vesen han kaller gud kan være.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Han kaller «Lucifer» for sin GUD såklart! :D

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Takk for en viktig artikkel om et tema vi bør alle følge med på. Jeg synes at Island skal heller la banken være ansvarlig for sitt og trekke seg ut av EU slik at de kan beholde sine ressurser ut av maskineriet som har tenkt å robbe dem som nasjon. Vi også burde trekke oss ut av EØS mener jeg. Da EU direktivene er bare utvannende på vår egen suverenitet.

Stå på Island – Good bye ICE-SLAVE

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

…vi bor ikke i en suveren stat lengre. Det er en illusjon og det er et selvbedrag og påstå noe annet. AP har forlengst snikinnført og innlemmet oss EU-maskineriet.
Det ene direktivet etter det andre og idiotiske unionslover blir tredd nedover hodet på oss. EØS og EU er intet annet enn en ulykke for folket i en nasjon som en gang var så solt over å bli selvstendig med egen grunnlov. Nå blir det ikke en gang tatt hensyn til landets grunnleggende lov. EU og den globale plan går foran alt annet.
Det er kanskje ikke så galt, men på en måte er Island, med denne saken, blitt et slags «siste håp».
Når Islands president, Olaf Ragnar Grimsson sender denne ICE-SLAVE til folkeavstemning, vet han jo hva resultatet kommer til å bli, hvis det da ikke skulle skje noe eksepsjonelt som får folket til å forandre mening.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Island «trøster» IMF:
«- Islendingene vil betale sin gjeld»
» Det islandske folket sier ikke at de nekter å betale, men at man vil ha en bedre avtale, sier Siv Friðleifsdóttir, som er stortingsrepresentant for Framsóknarflokkurinn (Senterpartiet), til Dagbladet.

Hvis folket sier nei til de nye betingelsene, som ble foreslått 30. desember, vil loven som ble fremmet 28. august(og vedtatt av presidenten 2. september) være gjeldende.

– Debatten har dreid seg om hva og hvordan man skal betale. Mange har vært utilfreds med det nye forslaget fra 30. desember, sier Friðleifsdóttir, som er halvt norsk.»
http://www.dagbladet.no/2010/01/05/nyheter/utenriks/island/finanskrise/9782214/#comments

Altså er det igjen «folket» som misforstår… :)

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

Håper jeg ikke roter allt for mye her nå. Har ikke lest allt hva andre har skrevet her heller, så jeg håper jeg ikke gjentar noe.

Jeg har fått »hvisket i øret» at det ikke »bare» er Island og Latvia som er uvillige til å betale, men flere Øst-Europeiske land i tillegg.
Det finnes rett og slett ikke penger til å betale denne »gjelden»! Det er ikke noe å hente ut! Nå har storfjottene hatt kjempekalas på hele den vestlige verden, før finanskrisen, og nå skal de altså ha siste rest av midler som ikke er der. Makan til ubeskrivelig frekkhet!
Det er jo selvsagt kun ett mål de har for øyet, og det er jo som de fleste vet, å gjøre slaver av oss alle i den resterende tiden de selv mener de har gitt oss »lov» til å leve.
Storfjottene kan skrike så mye de bare orker. Det finnes ikke noe å hente, så hva gjør de nå? Jo, de tramper med bena som trassne fireåringer i bakken, og går bananas i media.
DET HJELPER IKKE EN JÆVLA DRITT!!!
Færre og færre har en jobb å gå til – det har storfjottene sørget for selv. Dermed blir hvert enkelt lands økonomi bare mindre og mindre. Ting bare baller seg på?

Skjønner dere nå hva jeg vil frem til?
De har gravd sin egen grav! Du snakker om å være selvdestruerende. HA HA HAHA!!!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«Strøm av bankklager mot Island»
«Samtidig blir krisen rundt Icesave-avtalen stadig dypere.

– Dette er snakk om veldig mye penger. Vi behandler klagene fra disse bankene nå, sier Per Sanderud, som er president i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Hovedoppgaven til ESA er å overvåke at EØS-avtalens regler overholdes.

–13,5 milliarder islandske kroner var det totale beløpet 30. juni 2009. 4 milliarder er knyttet til innskytere, mens resten er fra ulike andre typer kreditorer. Bankene er den største gruppen, sier han videre.

Den islandske kronen har svekket seg betydelig som følge av de økonomiske problemene i landet, og Norges Bank har ikke notert noen kurs på over et år. Hvor mye 13,5 milliarder islandske kroner tilsvarer i norske kroner er derfor høyst usikkert.

I tillegg til alle bankklagene skal ESA også se på om Island kan ha brutt reglene for statsstøtte ved å gi støtte til landets banker under krisen.

– Herunder blir det viktig å se på om oppkapitaliseringen av de nye bankene skjer i tråd med statsstøttereglene, sier Sanderud til NTB.»
http://www.hegnar.no/bors/article405814.ece

Når skal folk skjønne at mafia er ikke et problem, men resultat av tullete pengesystemet? :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Hellas kan ikke forvente fiktiv papirpenger hjelp:
«Grekerne sliter med et enormt budsjettunderskudd, og må nå forklare EU-kommisjonen hvordan de skal få økonomien på fote igjen.

Onsdag kom en delegasjon fra EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken (ECB) til Aten for å diskutere greske myndigheters plan for økonomisk vekst og stabilitet med landets ledere.

– Grekernes problem er så avgjort gresk, som landets statsminister George Papandreou tidligere har sagt, sier sjeføkonom Jürgen Start ved ECB.

– Markedet lurer seg selv dersom det tror at andre EU-land vil grave i sine egne lommer for å redde Hellas, sier han i et intervju med den italienske finansavisen Il Sole 24 Ore.

Selv om mange av de 16 landene i eurosonen sliter, er Hellas foreløpig i en særstilling. Statsgjelden tilsvarer 113 prosent av brutto nasjonalprodukt, nesten dobbelt så mye som eurosonens grense på 60 prosent. Gjelda vil trolig nå 125 prosent i år.

Underskuddet på statsbudsjettet i 2009 kom opp i 12,7 prosent, også det skyhøyt over eurosonens grense på 3 prosent.

Greske myndigheter selv karakteriserer underskuddet som en trussel mot nasjonen.»
http://www.hegnar.no/okonomi/article405831.ece

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Slike «tilståelser» er en vane for en nasjon som er fullstendig korruptert fra topp til bunn. Mer og mer kommer det frem i ulike medier hvordan amerikanske, og andre lands hemmelige agenter driver med spionasje, sabotasje, og konspirasjonelt virksomhet mot andre land / nasjoner, bare for å ivareta sitt eget lands «interesser». Og når de har levd et helt liv i synder (tjent seg godt på det), kommer noen av dem fram (i pensjonsalderen av dårlig samvittighet) og ber som regel om tilgivelse fra de onde handlingene de begikk! Man spør: Hva hjelper en tilgivelse nå, når flere nasjoners realøkonomi ligger i ruiner pga de valga disse «økonomiske snipere» tok i sitt unge liv?!
Nei! Det holder ikke, ingen dom i verden, ingen straff i verden vil rettferdiggjøre det tapet som ble påført så mange u-land pga i-lands mafiavirksomhet via disse agentene! Alle av dem er skyldige, og ingen tilgivelse gjør skaden bedre, bare verre for skaden har jo skjedd og idag ligger disse fortapte landa i totalkontroll av elitens enorme gjeld = slaveri!

« Forrige artikkel

Bare for å se deg naken

Neste artikkel »

Hva er falsk flagg-terror

112
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x