/

Island: utpresset og robbet av internasjonal mafia

4.8K visninger
7 minutter lesetid
112

Island gjennomlever sine skjebnetimer idag. Vi som følger med kan bare holde pusten. Vil ‘Lyset fra nord’ være at de opponerer mot denne internasjonale mafiaen, eller vil de gi etter og gi tapt, som så mange land har gjort før dem?

ICESAVE (avtalen om hva islendere må betale for hva private banker har tapt i Nederland og Storbritannia) er godkjent av det islandske parlamentet, og ligger til godkjenning hos presidenten. EU har sagt at Island ikke får bli EU-medlem før de har betalt ‘sin gjeld’. Norge har sagt at Island ikke får låne penger av oss, før de har innfridd IMF’s (International Monetary Fund) krav. Vi vet veldig godt hva slags agenda IMF har, i sin privatisering’ av nasjoners ressurser til Den Nye Verdensordens agenturs allerede velfylte lommebøker. Jfr. The Confession of an Economical Hitman; Mr, John Perkins.

Vi kan ikke si dette bedre enn de som gjennomlever elendigheten:

Et åpent brev fra en Islands-forelder som ikke vil sette sine barn i livslang gjeld til internasjonal mafia: Den nye verdensordens agentur.

“Som statsborger av Island og som forelder er jeg nødt til å skrive til dere alle om Icesave, tvang og utpressing fra EU, IMF, de britiske og nederlandske regjeringene og med den åpenbare underliggende hjelp av den svenske regjeringen, mot den islandske nasjonen. Det er klart for de fleste av oss hva som skjer og vi vil ikke stå for det. Vi vil skrive om det for hele verden hvis det er det som trengs, og det har mange islendinger og utlendinger allerede gjort.

ICESAVE eller ICE-SLAVE som det kalles på Island, er ikke en plikt for det offentlige på Island. Icesave er en privat gjeld til en privat BANK som er konkurs. Hovedeier var Björgólfur Thor Björgólfsson fra London, England. Han var den største eieren av Landsbanki (Icesave banken) og han er således den viktigste skyldneren i Icesave. IKKE den islandske befolkning.

Den islandske befolkning skylder IKKE Icesave. De britiske og nederlandske regjeringene og EU lyver til verden om Icesave problemet. De misbruker sin makt gjennom IMF for å tvinge den islandske befolkning til å betale Icesave , og det vil ødelegge oss. Hvis den islandske regjeringen signerer denne ulovlige slave-kontrakten, vil vi aldri bli ferdige med å betale  for denne galskapen. Bare rentene vil gjøre oss konkurs, og balansen vil forbli ubetalt. Med Icesave er det intensjonen til britene og nederlenderne å bruke oss som en inntektskilde. Det har tydelig kommet ut i det åpne og folk over her har begynt å skrive om dette og gått sterkt imot det. Opposisjonelle politiske partier er rasende.

Mange har flyktet fra landet og mange fler vil flykte dersom slave-kontrakten går igjennom i parlamentet. Vi vil ikke leve i landet vårt som slaver. Folk kaller dette ICE-slave eller den andre Versailles avtalen multiplisert.

Mange økonomer, jurister og andre har motsatt seg lovligheten av Icesave, både på Island og i utlandet. Våre mest respekterte jusprofessorer hevder at det IKKE ER NOEN LOV SOM FORPLIKTER DEN ISLANDSKE NASJON Å BETALE ICESAVE.

Icesave banken (Landsbanki) opererte under EØS / EU lover og under tilsyn av 3 land: Storbritannia, Nederland og Island. IKKE BARE Island. EØS, EFTA og EU-rettslige instanser utstedte aldri en eneste klage mot driften av Icesave. Den europeiske loven var feil, og heller enn å ta ansvaret for det, så ser EU etter en syndebukk, og Island var et lett offer. Vi skrev ikke loven, vi fulgte den. Følgende er loven Icesave banken opererte under:

Fra EØS / EU-direktiv 94/19/EC,

«Dette direktivet kan ikke resultere i at medlemsstatene eller deres kompetente myndigheter blir gjort ansvarlig i forhold til innskytere hvis de har sørget for at én eller flere ordninger som garanterer innskudd eller kredittinstitusjoner selv sørger for å sikre kompensasjon eller verne innskytere under forhold foreskrevet i dette direktivet som er innført og offisielt anerkjent.
“Whereas this Directive may not result in the Member States’ or their competent authorities’ being made liable in respect of depositors if they have ensured that one or more schemes guaranteeing deposits or credit institutions themselves and ensuring the compensation or protection of depositors under the conditions prescribed in this Directive have been introduced and officially recognized.”

Den islandske regjeringen oppfylte dette EØS / EU-direktivet, selv om den britiske og den nederlandske myndigheter sier det motsatte. Ingen, ikke EU, ikke IMF, eller noen andre, kan komme, ihht disse fakta, og kreve at vi betaler det vi ikke skylder. Vi vil ikke bli truet. Vi vil ikke være ydmyket lenger. Vi vil ikke utnyttes av EU, IMF og de to gamle kolonimaktene. Vi vil ikke bli deres nye koloni og betale for utpressing. Jeg føler for alle menneskene som mistet pengene sine. Likevel kan vi ikke betale det vi ikke skylder.

Bare ett politisk parti her, partiet til Jóhanna Sigurðardóttir (statsminister) og Össur Skarphéðinsson (utenriksminister) er svært villige til å gjøre noe for EU, -deres primære og private sak. Og dette har ødelagt vår sak sterkt mot ytre undertrykkende krefter og har isolert oss. I stedet for å snakke offentlig om sin egen nasjon i verden, har de ja-et med i alt EU krevde. Helt imot viljen til det store flertallet av folket og til vår avsky og raseri. Nær 90% av landet er imot å betale Icesave. Det ser ut som de 10% som er igjen, må være tilhengere av dette korrupte politiske partiet. En gruppe advokater har levert inn en klage mot politikere som har til hensikt å tvinge Icesave på oss ulovlig. Folk samler inn underskrifter for å overbevise vår president om ikke å undertegne denne forferdelige Icesave- loven.

MERK: Johanna og Össur’s politiske parti, er det eneste politiske partiet med EU på dagsorden. Men de bare fikk 29% av totale antallet stemmer, og flertallet av  islandske velgere ønsker IKKE å bli med i EU og har ingen intensjon om å gjøre det. Så EU, de nederlandske og britiske parlamentene må slutte  og true våre politikere ved å fortelle dem at vi ikke vil få lov til å delta i EU hvis vi ikke betaler ICESAVE. Minst 3 medlemmer (1 økonom og 2 advokater) av parlamentet vårt har rapportert trusler av denne art. Og takk gud for at vi ikke får lov til å delta i en union med overgriperne: Storbritannia , Nederland, og noen få andre mektige nasjoner. Med den største respekt for de andre nasjonene i EU.

Hvis britene og nederlenderne mener de har et juridisk krav, bør de fremme saken for en domstol. Men nei, det vil de ikke ha. De ønsker å nekte oss vår konstitusjonelle rett til å gjøre det. De vil absolutt IKKE ha dette foran en dommer. Er det rart folk finner det merkelig eller mistenkelig?? Nei, de vil tvinge den islandske regjeringen til å signere en kontrakt som sier at vi ikke skal følge en dom. At vi ikke vil følge en DOM. At hvis en domstol avgjør for oss, så kan vi snakke til dem, våre overgripere, og diskutere dommen med dem. Dette er en kriminell tvang.

IMF har vært over hele verden i lang tid og utnyttet og ødelagt land. De tvinger land inn i enorm gjeld for å samle inn penger for City Bank [o.a.: Rockefeller et al] og andre store banker, og for større og sterkere land som Storbritannia og Nederland. IMF gjør dette vitende om at disse landene aldri kan betale den kolossale gjelden etter utpressing. Det er en del av planen å drive de landene de utgir seg for å hjelpe til konkurs. Å få slått konkurs disse landenes bedrifter og folk.

De holder renten høy for de velstående og tapper økonomien, de krever utålelige kutt i utdanning og helsetjenester, de krever svært høye skatter. Så når slavene ikke lenger kan betale – akkurat som IMF visste de ikke kunne – så kommer de inn og krever eiendom og ressurser veldig billig: De privatiserer disse landenes banker, bedrifter og naturressurser. De har startet denne prosessen på Island og i Latvia.

IMF gjorde dette i Argentina, Bolivia, Colombia, Panama, India og mange andre land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Nå har mange av disse landene såkalt 3dje verdens land status: armod og fattigdom etter koloniseringen og IMF utpressingene. IMF bør bli lagt ned. IMF er nå i ferd med å ødelegge Island og Latvia.

Vi vil ikke leve i vårt land som slaver. Vi vil ikke betale den ulovlige ICESAVE.”

http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/

——- sitat slutt.

England og Nederland er blant få land som ennå har rester igjen av den siste aristokratiske eliten i Europa av noe rang. Kongehusene i begge land eier enorme verdier, og store bedrifter over hele verden, og søker hele tiden muligheter til å få lagt sin klamme hånd over andre lands ressurser. Prins Bernhard av Nederland var en av stifterne av Bilderberg. Rothschild’s og det engelske kongehus, sammen med det nederlandske utgjør således ikke bare de siste rester av ‘Britisk-Israelisme‘; ‘Guds Utvalgte Folk’, men også eiendomsfolket på jord, tror de. Folk i både Storbritannia og Nederland er ikke annet enn slaver og uvitende medløpere til sine ‘eieres’ og herskeres agendaer.

Legg merke til hva denne islandske bloggeren sier om deres situasjon, og at den likner Versailles kontrakten. Det er nettopp det samme. Ranet av internasjonale bankiere før de erklærer krig mot dem som ranes, og ikke vil betale.

“Many people have fled the country and many more will flee if the slave-contract goes through the parliament. We will NOT live in our country as slaves. People call this ICE-SLAVE or another Versailles Contract multiplied.”
http://eeelle.blog.is/blog/eeelle/entry/981861/

Det er nettopp tilfelle med Tyskland etter første verdenskrig og før den andre, at deres ‘sosialdemokratiske’ regjering inngikk Versaillestraktaten som loppet det tyske folk for generasjoner fremover. Det var det sosialdemokratiske partiet, som stod bak i Tyskland også, og grunnen til at Hitler fikk vind i seilene var at tyskerne følte seg sviktet av sin egen regjering; Det Sosial Demokratiske Parti, som forøvrig var sterkt dominert av jøder. Derav fikk den anti-jødiske holdning slik grobunn i den tyske befolkningen frem mot den andre verdenkrig.

De som graver videre, vil finne uhyrlige paralleller mellom Weimar Republikken og USA, med store implikasjoner.

Lykke til island. Lykke til latvia (liten forbokstav – deres suverenitet KAN være 100% over, om de noengang har hatt den 100% da). Lykke til resten av verden.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

112 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
8 år siden

Mens alle lands regjeringer reddet bankene med skattepenger, valgte Island å la dem gå konk. Lurt da, lurt nå: http://e24.no/makro-og-politikk/naa-renner-bankmilliardene-inn-i-islands-statskasse/23534476

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Riksrettssaken mot Islands tidligere statsminister startet idag!

Haarde er den første toppolitikeren i Islands historie som blir stilt for riksrett.

Haarde er tiltalt for å ha gjort seg skyldig i grove forsømmelser i styringen av landets økonomi i forkant av finanskrisen i 2008. Haarde skal blant annet ha lukket øynene for en rekke advarsler om tilstanden i landets banker.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2157865.ece

En rikssrettssak mot norske landssvikere som Stoltenberg, Harlem Brundtland, Stoltenberg, Gahr Støre osv. kan vi jo drømme om her i nisse-Norge. De chutzphah-frekke APe-bandittene fjernet jo riksrett-giljotinen foran våre øyne for noen år siden. Som om de tror at det vil føre til at dem går fri, med makten men uten æren? Ifølge stemmer i skogen er straffeloven også godt egnet til å få ram på norske landssvikere.

Hva skal vi si om Forsvars-Faremo?
Kriger i Afghanistan (for onkel USA)
Kriger i Libya (for onkel USA og storebror Frankrike)
Har hevet noen titalls nye milliarder av våre og våre barns penger rett ned i det MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS sitt sorte hull for “flyene” (papir-flyene – de som bare eksisterer på papiret) fordi hun er under MIND CONTROL (“Vi bare MÅÅÅÅÅÅ ha de fire treningsflyene i hende i 2016, blås i om det koster oss 20, 50 eller 100 milliarder mer. Jeg Rockefeller-hore-Grete har en manisk mani for å gi våre penger til Trilateral-Rockefeller. Jeg bare MÅÅÅÅÅ…”)

Noen kontrollspørsmål:
1. Har Grete Faremo nå betalt så mye at Norges forsvar har full rett til innsyn i kildekoden for datautrustningen i de planlagte flyene?
2. Har den vandrende katastrofen Faremo vurdert Å LEASE TRENINGSFLY – så kan jo de andre (bigger fools som det heter) bære kostnaden ved utviklingen av flyene på sine skuldre?

Gi oss RIKS-RETT også i Noooooorge…!!!

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Islandsk ex-statsminister stilles for riksrett !

“Islands tidligere statsminister Geir Haarde er av Alltinget bestemt skal stilles for Riksrett. Bakgrunnen er at Alltingets medlemmer mener at han ikke gjorde nok for å forhindre finanskrisen på Island da den slo til for fullt.”

http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=58099

Såvidt vites er ikke Haarde bilderberger. Derfor anses Haarde kanskje for å være expendable, velegnet som offentlig syndebukk, for at bakmennene gjennom flere tiår skal gå fri. Haarde manglet kanskje den beskyttelse som islandske bilderbergere som David Oddsson ennå har som gjør at de – enn så lenge – unngår å bli stilt til ansvar for sitt svik mot eget folk.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Eller han rettmessig stilles for riksrett pga sitt knefall for markedskreftene som fikk løpe løpsk…

Ellers er det modig gjort å ta i bruk riksretten, noe flere land burde gjort oftere, slik jeg ser det.

Det problematiske med tiltalen er at det er flere som burde blitt tiltalt, og at det (som vanlig) gikk politikk i denne saken også;

http://www.dagbladet.no/2010/09/28/nyheter/utenriks/island/politikk/13604196/

Kjetil S
Skribent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Enig. Stort sett er det vel “De Nyttige Idioter” som steller seg slik at de kan etterforskes og dømmes. De virkelige svindlerne holder sin sti “ren”, i mangel på bedre ord…

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Vandalf
13 år siden

Joda, stemmer nok det.

Vi kan i annen forbindelse også se på styret rundt SP som brukte donerte penger til valgkamp. Men at Støre og andre har mottatt gaver i fra Afganske ledere som er innblandet i valgfusk og opiumhandel faller helt i skyggen.

Min oppfattning er at innen politikk er rettningslinjene vage, samt at det foreligger en akseptert ukultur som går i gråsonen av hva som er lov. På denne måten kan tilsynelatende ærlige partier komme i en sitvasjon der de kan bli presset til å ta et valg på tvers av hva partiet anser som best. Biodiselsaken kan være et slikt eksempel.

Men det som går igjen er at de som åpenbart har en svinefarm på skogen gjerne har så stor makt at de på ett eller annet vis unnslipper. Gjerne er det snakk om at de vedtar å etterforske seg selv slik som klimasaken og overfallet av båten utenfor Gaza.

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Wikileaks-video om Island:

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Nå må Norge bistå våre islandske brødre og søstre !

Her er en konkret oppfordring fra en islandsk borger om bistand fra Norge – på kommersielle vilkår – for å få Island ut av det kaldkvelende finansielle jerngrepet til IMF – Det Internasjonale Pengefondet:

“I would like to congradulate the Norwegian People (State Oil Fund) for shorting our banks. Unfortunatley our icelandic pension funds did not have the brains or balls to short those corrupt and badly run banks. As these banks were all private and not owned by the Icelandic State I see no ethical problems with this short TRADE by the Oil Fund. However as our blood is the same I would welcome the Norwegian Oil Fund to give a little back and provide the Icelandic Government with a CREDIT FACILITY (Line of Credit) of 15-20BNOK at 2.5% interest rate (50basis points above NIBOR) for 7yrs. This would allow us to throw out the IMF and their loan program which is killing our economy as they are keeping our interest rates at 8.5% so that foreign investors can enjoy nice interest while they are locked in the Krona while we have capial controls. This of course is destroying the economy as no investors want to invest in companies while they enjoy such rates. “All we need is a little credit and a little love from our brothers in norway and we promise not to fuck up again:-)”

Skrevet av Ragnar fra Island (Gjest) 22.05.2010 16:37
http://www.dn.no/forum/?display=topic&forum_id=1&topic_id=34464

Jeg heller ennå til den arbeidshypotese at Oljefondet er bestyrt av Illuminati. Nå må Norge frigjøre seg fra sine diktatoriske despoter som fungerer som onde stråmenn for NWO: Bilderberger Jens Stoltenberg, Bilderberger Svein Gjedrem og Illuminati-jesuitt-løpegutt Jonas Gahr Støre; monStøre (uttales med trykk på første stavelse).

trackback
14 år siden

[…] 7 representanter inn i Alltinget, med sin politiske bevegelse – the Movement, for å rydde opp i korrupsjonen. Hun beskriver ikke bare hva kjeltringene har gjort, men også hvordan sjokket og oppvåkningen hos […]

trackback
14 år siden

[…] 7 representanter inn i Alltinget, med sin politiske bevegelse – the Movement, for å rydde opp i korrupsjonen. Hun beskriver ikke bare hva kjeltringene har gjort, men også hvordan sjokket og oppvåkningen hos […]

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Ja, da J.J! Bare harm løs på denne debatten:
http://www.dagbladet.no/2010/03/06/nyheter/utenriks/icesave-avtalen/milliardkrav/10742068/#comments

Islendinger vil “ikke” betale for en korrupt liten elite!

Otto
Abonnent
14 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Endelig, Michael Moores capitalism a love story er ute på dvd;

Løp og kjøp eller last ned! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Hele verdens økonomiske-mafia møter et sted “igjen” i all hemmelighet:
“THE world’s top central bankers began arriving in Australia yesterday as renewed fears about the strength of the global economic recovery gripped world share markets.
Representatives from 24 central banks and monetary authorities including the US Federal Reserve and European Central Bank landed in Sydney to meet tomorrow at a secret location, the Herald Sun reports.

Organised by the Bank for International Settlements last year, the two-day talks are shrouded in secrecy with high-level security believed to have been invoked by law enforcement agencies.

Speculation that the chairman of the US Federal Reserve, Dr Ben Bernanke, would make an appearance could not be confirmed last night.”
http://www.dailytelegraph.com.au/business/secret-summit-of-top-bankers/story-e6frez7r-1225827289543

Hvor er selvmordsbombere, når man trenger dem? Man finner ikke bedre annledning å få slutt på ondskapen enn dette! :D

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

En amerikansk agent ber om tilgivelse
John Perkins var med i en hemmelig gruppe (National Security Agency) som på vegne av USAs regjering gjennomførte de mest skitne jobbene i Sør -og Mellom-Amerika.
Denne dokumentaren er verdt og få med seg, NSA og CIA agent John Perkins forteller med egne ord hvordan USA har drevet terror mot andre land, også hvordan Hellas og Island blir ranet for sine resurser

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/458661

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1839092.ece?offset=10#comments_top

Til sammen 300 vernepliktige ble utsatt for strålingsfare da de i 1961 ble sendt inn i et område i Sahara der en atombombe var prøvesprengt like før. Under en time etter at bomben hadde gått av i den algeriske ørkenen, ble flere av soldatene beordret så nærme som 275 meter unna sprengstedet.

Årsaken: For å se om soldatene kunne fortsette å kjempe rett etter at en atombombe hadde eksplodert.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2834607.ece

Et nytt EU-direktiv åpner for overvåking av alle norske biler via et system som kalles eCall.

http://www.nettavisen.no/motor/article2834873.ece

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

John Perkins var ikke med i NSA, ei heller agent i CIA. Han ble screenet av NSA men valgte fredskorpset og jobbet som frivillig en tid i stedet. Senere ble han konsulent for et selskap som heter Chas. T. Main, og det var her han ble dyttet frem som en “economic hitman” En skitten jobb det også, men han jobbet som sagt ikke i NSA, ei heller CIA (at det var slike rundt i hans omganskrets er ingen hemmelighet, riktignok).

CIA-agentene kom inn i bildet dersom han ikke lykkes med sine oppgaver, og hvis de også feilet, vel da var militær intervensjon neste skritt.

Les boken hans. Sinnsykt bra!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
14 år siden

Chas. T. Main var underlagt NSA og CIA mm forteller han i dokumentaren
sinnsyk bra dokumentar som forteller hvordan CIA og USA ribber fattige land for det siste dem har, funker det ikke med og tvinge på dem enorme lån dem ikke har mulighet til og betale tilbakers så blir dem tatt av dage og den som overtar blir stilt ovenfor samme valg
Økonomisk leiemorder kaller John Perkins seg for
Takk for anbefaling, skal lese den boken Vandalf :)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Fyren er modig, ingen tvil om det. At ikke avsløringene hans får saftig etterspill sier jo det meste om hvor makten ligger.

I det hele tatt er det “snodig” hvordan “den hvite mann” har kunnet plyndre nærmest uforstyrret i hundrevis av år. Til og med uten konsekvenser, straff eller erstatning.

Har landene som ble ofre for slavehandelen fra 1600 – tallet og fremover noensinne fått noen form for erstatning/oppreisning (annet enn ytterligere plyndring)?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Perkins forteller nyaktig hvordan NWO og Bilderbergerene jobber
IMF og Verdensbanken tvinger kjempe lån på alle land i Verden som dem vet dem ikke kan betale for så og tvinge alle nasjonale verdier og natur resurser over til Iluminati klanen
Hadde Siv og Høyre fått makten i høst så hadde være 60 statlige selskaper vært privatisert nå
Det er alltid det samme, stjele det lille dem fattige har og gjøre dem til evige slaver for enorme multinasjonale selskaper under Bilderbergerene
Det er ingen tvil om at Island samt dem fleste Europiske landen har blitt tvunget inn i samme fella
Innen kort tid så er alle EU land akkurat der sør og mellom Amerika er, samt afrikanske og noen asiatiske land
Først inn med Økonomiske leiemordere som tilbyr flere hundre millioner i bestikkelser eller en kule til politiske ledere for og mota enorme lån dem ikke kan betale, går ikke det så er det sjakalene til CIA som overtar, mislykkest dem og så er det Hæren og invasjon
Det var rart så fort alle lederene i Mellom Amerika omkom i flykrasj etter og ha avslått tilbudene til dem Økonomiske leiemorderene..
Som du sier så betyr det at ikke dette har fått saftige etterspill at dem besitter enorm makt i alle ledd
Nå har IMF og Verdensbanken presset på dem fleste nasjoner enorme lån til stimuleringspakker så får vi se hvor lang tid det går før dem stikker hull i bobla
En ting er sikkert og det er at det vil føre til hyper inflasjon med påfølgende høy rente som ingen nasjon kan betjene etterpå….
Da ligger veien åpen for IMF og VB til Bilderbergerene for og stille krav…….
Paul Wolfowitz fremstår som en av dem aller mektigeste i Bilderberger gruppen og det bekrefter jo Wikipedia også

http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Bilderberg-konferansenes_deltakere

Synd det ikke er fler som John Perkins
Da hadde hele NWO gjengen vært bak lås og slå

Det er skremmende når virkligheten langt overgår fantasien

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Dette har jeg alltid sagt: “Vi” er bare jveg og testobjekter foran eliten! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

ICESAVE-avtalen på plass, islendinger sover:
“Forhandlingene dreier seg om lhvor mye Island skal betale etter at den islandske nettbanken Icesave gikk konkurs høsten 2008. En rekke britiske og nederlandske kunder mistet sparepengene sine, og de respektive lands myndigheter har allerede betalt ut kompensasjon.”
http://www.dagbladet.no/2010/02/14/nyheter/utenriks/icesave/island/finanskrisa/10399572/
Her må de ty til sivil-ulydighet. Islendingene må nekte å betale en gjeld de aldri opparbeidet seg!

« Forrige artikkel

Bare for å se deg naken

Neste artikkel »

Hva er falsk flagg-terror

112
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x