/

Max Manus filmforfatter drept?

10K visninger
13 minutter lesetid
23

Ennå et offer for sionismens voldelige verdensrevolusjon?

1980-2009: Thomas Nordseth-Tiller ble bare 28 år gammel. Han døde plutselig som 28 åring av kreft. Han viste ikke at han hadde det engang. Han hadde skrevet filmen om Max Manus. 1.156.103 mennesker har løst billett for å se hans film den 13.05.2009. Vi har hørt at han var iferd med å skrive en oppfølger film, denne gangen om MILORG sin innsats.

tnDet begynner å bli en del nå etter hvert som “plutselig” har fått hjerteinfarkt, hjerneslag, og galopperende kreft etter de at de har eller er i ferd med å berøre ømtåelige tema. Ser ut som om selve temaet er sykdomsfremkallende.

Tidsforløp, sted og sykdommen til Thomas Nordseth-Tiller minner sterkt om hva som skjedde med hovedkilden til Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av boken ‘Makten bak Makten’ og ‘Sov mitt lille Norge’, som døde tilsvarende. Teknikken vet vi at de har.

Han fikk diagnosen kreft for to måneder siden, og kunne ikke delta på grunn av behandlingen. Tirsdag kveld døde han, etter det relativt korte sykeleiet med en aggressiv, sjelden kreftform“, skriver Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/kul_und/article3074666.ece

Vi er en del mennesker som har drøftet hvorvidt Nordseth-Tiller kan ha oppdaget ting som rokker ved helteglorien til de selvutnevnte helter, MILORG, for den oppfølger film han jobbet med, og at han dermed er tatt livet av. De som vant krigen skriver historien, og andre sider av historien enn den som er offentlig autorisert er ikke så populært å komme frem med. Vi vet fra historien at det kan ha dødelige konsekvenser.

Dette er ikke noe nytt fenomen. Vi har samlet hundrevis av offer, dissidenter, som avslører løgn og bedrag i vår verden. Mesteparten av dem føyer seg inn i rekken av en spesiell rød tråd, som leder til et spesielt maktmiljø som dannet seg i verden etter den andre verdenskrig. De opprettet ‘stay-behind’ og Operasjon Gladio grupper som skulle ta seg av deres operasjoner, offisielt skulle disse gruppene brukes kun i krig, men de ble brukt mot enkeltpersoner som truet deres historieforfalskning hele tiden siden. Når de ble oppdaget, antok de bare andre former, laget nye navn på gruppene. Slik er det nok også idag.

Disse mennesker har en lang historie i å lage sine egne lover, og drepe hvem de ikke liker,og de som kan avsløre dem, eller rokke ved den helteglorie de har skapt rundt seg selv på bekostning av krigseilerne og andre. Ingen andre kunne få noe ære og heder mot seg, slik at det tok fokus bort fra disse selvutnevnte helter, slik at disse andre; – krigseilerne, måtte henvises til rennesteinen.

Datteren til motstandsmann Max Manus og Tikken Lindbrække Manus ble kjent med 28-åringen fra Lørenskog da han startet arbeidet med filmmanuset, sier Romerikes Blad; “– Han var en meget begavet gutt, en sterk gutt som klarte å nå de målene han satte seg. Han gjorde mer enn å skrive filmmanuset. Som medprodusent påvirket han hele innspillingen, og han har en stor ære for at “Max Manus” ble den suksessen den er blitt, sier hun.
http://www.rb.no/lokal_kultur/article4328805.ece

Det står på nettavisen, at han var i Thailand i februar på ferie og ble syk der, akkurat som hovedkilden til Per-Aslak Ertresvåg’s bøker, som også var på ferie i Thailand i romjula og ble syk der og døde etter to måneder. Nettavisen rapporterer også at Thomas Nordseth-Tiller arbeidet med et nytt manus om Milorgs kommunistmedlem Asbjørn Sunde. Det fremgår av kommunistavisen Friheten, at det er planen at kommunistene skal få oppreisning og anerkjennelse for deres motstandskamp. Muligvis har Tiller funnet noe som kan true dette.
http://www.side2.no/film/article2624904.ece

seamanJa, han har nok kommet over noen sannheter om at disse påståtte heltene som har skapt dette falske image av seg selv etter krigen, i virkeligheten ikke er dem de har narret barn og unge til å tro gjennom skolebøkene og sine media (VG bl.a. var MILORG hofforgan etter krigen). Disse som stakk og gjemte seg på skogen mens krigseilerne førte krigen, og så kom de frem når krigen var slutt og tok alle krigseilernes penger, og solgte oss til internasjonale krefter. VG var deres propaganda apparat på den tiden (også). Tinius hadde bare disposisjonsrett på ‘kretsens’ vegne, hvilket konsernets skjebne etter hans død viser, med det til resultat at Schibstedts styreformann Ole Jacob Sunde nå, er sønn til MILORG’s Sunde. VG-s fremste redaktør Olav Versto er sønn til MILORG’s Olav Versto.

Gir de oss det rette bildet og fremstillingene av virkeligheten ?

Vi vet at at Milorgs leder var advokat Jens Christian Hauge.

Vi vet at Jens Christian Hauge etter krigen når han var forsvarsminister så solgte han tungtvann til Israel i strid med norsk lov, slik at de skulle få lage seg atomvåpen.

Vi vet at AP-høvding Håkon Lie har sagt at de skulle bygge “Det Nye Jerusalem” – ikke bygge landet vårt godt for nordmenn. Det var sekundært.

“Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen“.
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Vi vet at de brøt Grunnloven vår etter at krigen var slutt i landssvikoppgjøret (jfr. Synnøve Fjeldbakk Taftø).

Vi vet at de har permittert Grunnloven like godt hele tiden siden…

Vi vet at de nesten tok livet av Norulv Øvrebotten også, som Orderud Paust og Holst m.v. Øvrebotten beskylder Jens Christian Hauge som den ansvarlige. Og har registrert at det er et mistenkelig antall hjerneblødninger blant de som ypper seg mot makten;  “I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen.

Hva mer trenger vi å vite egentlig ?

De som vil vite mer elendighet de har laget finner plenty på riksavisen, blant annet denne:
http://www.riksavisen.no/?p=300
eller denne:
http://www.riksavisen.no/?p=464

bjoerneboe_brevFra ‘Heltenes’ bravader, fra ”Under en hårdere himmel” (1957). Etterord av Jens Bjørneboe (utdrag):

”Mennesker som er unge i dag har neppe noe levende bilde av den episode i norsk historie som fikk navnet ”Landssvikoppgjøret”. Man husker ikke den sanseløse nasjonalisme og den politiske nyanseløshet fra den gang.
Men for oss som husker det, er allerede uttrykket ”gode nordmenn” nok til å få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss.
Ensrettingen i presse, litteratur og juridisk fremgangsmåte var av en skremmende karakter. Ikke under Quisling, – men etter krigen, kom den fascistiske periode i norsk historie. Den munnet ut i beredskapslovene som i prinsippet erklærte alle venstreradikale Ex Lex og Varg i veum.
Man må til Hitlers Berlin eller Stalins og Bresjnevs Moskva for å finne lignende rettspraksis. En spesiell skandale utgjør rettssaken mot Knut Hamsun.
Den såkalte ”landssvikanordning” som ble dekretert i London i 1944, grunnlovsstridig uten Stortingets sanksjon, uten offentliggjørelse før dens ikrafttreden, medførte et nytt surrealistisk innslag i norsk rettsliv. Anordningen fikk tilbakevirkende kraft, hvilket ingen norsk lov kan ha. Den medførte også med tilbakevirkende kraft dødsstraffens gjeninnførelse for sivile forbrytere mot Staten. Uten nevneverdige vanskeligheter fikk man i tidens fylde Høyesterett til å akseptere marerittet. Landsvikanordningens tilbakevirkende kraft ble begrunnet ved at man kalte det en amnestilov. En amnestilov som i Norge muliggjorde 25 henrettelser må sies å være enestående i sitt slag.
Et siste synspunkt som må nevnes er at min undersøkelse av landsvikoppgjørets dokumenter var det første som vakte min mistanke overfor norsk rettsvesen. Hva jeg senere har skrevet i romaner og skuespill om et anakronistisk demoralisert rettsapparat har sin første opprinnelse i innsikten i landsvikoppgjøret. Det er til dags dato min mening at landsviksoppgjørets totale brudd mellom rettspleie og moral har vært, og er, en livsskade for norsk rettsliv. Smittestoffet fra fascismen ble overført i de dager da vi feiret vår demokratiske frihet. …
Lover med tilbakevirkende kraft, dødstraffens gjeninnførelse, ”de generalpreventive hensyn”, er de slagord under hvilke de store reaksjonære synspunkter ble gjeninnført i efterkrigstidens strafferettspleie her i landet.”

Bjørneboe’s analyse er like gyldig i dag. Den går ikke ut på dato. Hans ‘selvmord’ bare 56 år gammel er like suspekt som Thomas Nordseth-Tiller’s plutselige kreftsykdom. Som Bjørneboe anfører, var det ikke bare rettsvesenet, men også den fjerde statsmakt, pressen, som fikk sitt banesår i dette ”oppgjør” og i vårt nye samfunnssystem, med ”smittestoffer fra fascismen”.

”Den tredje Bror blev henrettet, jeg telegraferte den hele
Nat til Hitler og Terboven men forgjeves…En saa omtumlet
Landsforræder som jeg findes ikke”

-Knut Hamsun

Kanskje om vi hadde sett på historien med klare øyne, så hadde vi kanskje funnet at landsvikerne ikke nødvendigvis var de som ble beskyldt for å være det av MILORG etter krigen ? Det er ofte slik at de som har gjort noe kriminelt peker på andre, finner syndebukker, lyver og bedrar, for å komme unna med sine løgner. Dette er et helt vanlig fenomen.

Bildet er derimot ikke helt ensidig. Unntak finnes som taler sant. Som Arvid Bryne skriver i boken ”Vi sloss for Norge. Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i fred” (Cappelen 2007), siterer Svein Blindheim, en av de som har vist storsinn og medmenneskelighet etter krigen, og som har hjulpet oss mest i å forstå de mekanismer som er så skjult og undertrykket i vårt samfunn: ”Historikerne gjorde en ting etter krigen som ingen kunne gjøre dem etter: De forandret fortiden”.
http://www.riksavisen.no/?p=402

Mange av oss har alltid trodd at MILORG gutta var helter. Det var jo det vi lærte i skolen og gjennom media. Mange av oss trodde det inntil nylig. MEN, så fikk vi øynene åpnet, av blant andre Bjørnebo og Synnøve Fjeldbakk Taftø…som har som jurist forklart oss hvordan de satte Grunnloven ut av kraft og drap urettmessig hundrevis av mennesker i det såkalte landssvikeroppgjøret (offisielt var det vel 25), i strid med norsk Grunnlov, etter krigen. Det er enormt viktig å vite SANNHETEN om disse forhold…….utenom de som måtte stå standrett på Akershus, sannheten er absolutt; drap de alle disse uskyldige mennesker bare fordi de kunne avsløre dem og deres løgner, eller ikke, hvilken der ikke var noen dom på annen enn MILORG ledelsens vedtak ? Der finnes ingen relativitet i svaret på dette, bare ja eller nei.

Jurist og diplomat (GHB-Land regjeringen) Synnøve Fjeldbakk Taftø hadde funnet ut i utenriksdepartementets arkiver, som hun skriver i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for Folkeaksjonen mot EU-medlemskap, den 02.01.2006 at Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945, av de allierte;

I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den “agent Oscar” som Mossad var så stolt av.

Side 1 og Side 2. (Høyreklikk, Lagre Som…). Og dette var selvfølgelig årsaken til at Synnøve Fjeldbakk Taftø ble tatt ut, institusjonalisert, og bedøvd til taushet med psykofarma. Slikt kan en ikke si om vestens hellige kuer må vite….

Som om det skulle vært et eget element i Balfour erklæringen, ble de tildelt makten over land og folk, som om folket var en flokk fe som skulle ledes, som ikke fritt kunne velge sine makthavere selv (og litt rett er det nok dessverre i det – fordi den store masse helst ikke vil tenke på slike vanskelige ting – og gjerne overlater makten til noen som tenker for dem). Kan det være noe i denne forbindelse den hemmelige avtalen omhandler som Trygve Lie gjorde med britenes utenriksminister Eden ?

seamanIkke nok med at klandestine nettverk tok alle krigseilernes hyrer i Northrashipfondet etter krigen. Men det verste er at at disse pengene som har blitt trukket av sjøfolk i ‘tariffavgifter’, i tillegg til fiskeres og sjøfolks pensjonsfond, helt siden krigen har gått til å finansiere skjulte klandestine nettverk som ’stay behind’, ‘alfa’, og lignende grupper, som enkelte påstår foretok statskupp i Norge etter andre verdenskrig.

En av de sentrale personer bak dette nettverk, er tidligere Forsvarsminister og Milorg-mann; nylig avdøde advokat Jens Christian Hauge.

Jens Christian HaugeJens Christian Hauge var en av de norske politikere sammen med Håkon Lie, som er Israels tilhengere på sin hals (sionister), og som enkelte mener var Mossads agent ‘Oscar’ (jurist og diplomat Synnøve Fjeldbakk Taftø blant andre). Bevist er det ihvertfall at Israel ikke kunne hatt noe atomvåpen uten JCH’s sin innsats for Israels krigsmaskin, med tanke på at han egenhendig og ulovlig skaffet dem tungtvann fra Norge.

Like ens fikk Kåre Torvholm innsikt i at fiskernes pensjonskasser hadde blitt robbet gjennom mange år, for samme formål.  Han også fikk trusler fra myndighetene om innleggelse på asyl, og dødstrusler mot seg og hele sin familie.

SÅ; Drap Sions vandaler i Norge unge Thomas Nordseth-Tiller (28) bare fordi han kunne være iferd med å avsløre deres livsløgner ? Der finnes ingen relativitet i svaret på dette, bare ja eller nei.

Vi vet fra bøkene til blant annet Egil Ulateig, Chr. Christensen (C.C.) “Av hensyn til rikets sikkerhet” og andre at påtalemakten, politiet og etteretningsorganisasjonene våre ble underlagt disse krefter som det aller første de gjorde. Sivil og militær ‘sikkerhetstjeneste’ (sikkerhet for dem selv, personlig!) underlagt og/eller i samarbeid med CIA og MOSSAD var de første av våre statsinstitusjoner de tok over, og har beholdt hele tiden siden. Så vi får ikke sannheten om disse likvideringer fra den kanten. Ei heller noen beskyttelse. Når MOSSAD gjorde sitt stunt ved å drepe en kelner på Lillehammer fikk de Israelske Mossad agenter politieskorte utav landet, de som ikke fikk en luksussuite i et såkalt fengsel noen måneder. Lover er ikke lik for alle, må vite.

Og disse samme gutta fra MILORG og ‘vinnerne’ av den andre verdenskrig, er altså de samme som Håkon Lie (AP’s grand old dad) sier skulle bygge “Det Nye Jerusalem“, hjelpe MOSSAD å få bort attentatmenn etter Lillehammerdrapet, ulovlig skaffe dem tungtvann fra Norge (Jens Christian Hauge), altså tilhørende den internasjonale politiske sionismen, som fikk sin storhetstid etter krigen, som om krigen skulle vært skapt til dette formål….., så ble Israel til etter deres bestrebelser; helt i sionismens fars ånd….; Theodor Herzl – The Jewish State (Der Judenstaat – fra 1896).

Det er veldig viktig å ikke filtrere bort dette, for da vil en tilbe feil helter, og hjelpe dem mer enn avsløre dem…

Obama i Jerusalem
Obama i Jerusalem

I dag også styres norsk politikk av hva som er best for andre, THEY – samme krefter (ikke forestill deg at Halvorsen trekker ut investeringen i de Israelske selskapene oljefondet er inne i – de får hun ikke lov til av sjefene sine – trodde vel ikke politikere er sjefer ? – he, he – nei langt derifra), som Amerikansk politikk gjør det, ikke hva som er best for deres innbyggere……..Derfor kunne Sharon si til Perez at han skulle slutte å bry seg om hva den amerikanske presidenten mente om hva han gjorde, fordi den amerikanske presidenten var eid av THEY; USrael. AIPAC medlemmene har mye penger og innflytelse. Slik er det ALLTID. Pengene rår.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:
Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!

Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET !

Utenriksminister Johan Jørgen Holst, som kanskje ble litt for Palerstinavennlig i sine bestrebelser i Oslo-avtalen, og sannsynligvis fikk noe i drinken sin i flyet på vei hjem fra Madrid, er en lignende sak. Norulv Øvrebotten, var statssekretær for Holst og kollega av Anne Orderud Paust. Øvrebotten peker på Jens Christian Hauge, den tidligere MILORG leder og Arbeiderpartiets grå eminense, som den som er ansvarlig for å ‘dobbeltkrysse’ seg, som han kaller det. Rett og slett ta ham ut av sirkulasjon, fordi han visste for mye.

Anne Orderud Paust, som ble drept hjemme hos sine foreldre på Orderud Gård, for hva hun visste, mens skylden for drapet fikk broren og svigerinnen. Det gikk jo mistenkelig fort med hennes mann Per Paust også. Kun få måneder. Selv i dag, etter så mange år, stråler det visstnok fortsatt radioaktivitet fra graven til Per Paust.

Det sies at ca. 200 mennesker ble likvidert etter at ‘freden’ kom til Norge, for ikke noen annen årsak enn at de kunne avsløre Jens Christian Hauges lysskye aktiviteter under krigen.

Mange av disse merkelige dødsfall og mord på Dissident Defence Network, har denne fellesnevner, at de involverer mennesker som har hatt noe med Israel å gjøre, eller som har vært kritisk til midt-østen prosjektet med terrorstaten Israel, eller truer det maktnettverk som har blitt etablert etter andre verdenskrig med oppgave først og fremst å arbeide for dette sionistiske prestisjeprosjekt.

Som Paul Findley, kongressmann fra Illinois gjennom 22 år, gjør oppmerksom på i boken “They dare to speak out”. Han beskriver det sterke båndet AIPAC (American-Israeli Public Affairs Commitee) har til det Hvite Hus og Senatet og det presset som denne lobbyen legger på universitets professorer og journalister.  Dette presset er overhodet ikke noe mindre på den norske regjering og Storting, og Kongehus for den del.

Som eneste land i verden som også har en sammenslutning av våre tillitsvalgte på Stortinget; ‘Israels Venner på Stortinget‘, slik at vi kan ofte spørre. Hvor interessene til norske folk og Stortingsrepresentantenes Israelske venner kolliderer, hvem velger Stortingsrepresentantene å være mest venner med ? Oss, eller THEY ?

Truth Busters; Støtt den nye internasjonale grasrot organisasjonen ‘Radical Honesty’!

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Glenn
Glenn
Anonym
6 år siden

Problemet med denne nettsiden er at de fleste artiklene er så lange at ihvertfall jeg ikke klarer å lese alt. Hver artikkel er jo en liten bok.

Corpus Cattus
Corpus Cattus
Abonnent
10 år siden

Når Jesus Johansen skriver, rister Jens Christian Hauge seg i graven… Nå må sionistene slutte å koke ris på pinner…

Espen Lillevik
Abonnent
14 år siden

Intressann artikkel, endog kjente jeg Thomas svært godt, da han har vært min trofaste arbeidskollega i over et helt år. Stemmer det som dere skriver, at han fikk svært aggressiv kreft etter å ha kommet hjem fra en velfortjent Thailand tur. Da jeg mottog beskjeden at han hadde dødd av kreft var jeg både dypt sjokkert og trist. 28 år, med hele livet forran seg, nå en kjent manusforfatter som kunne ha nådd langt. Jeg vil ikke spekulere i om dette var et skjult drap, fordi det blir for meg ren konspirasjonsteori. Men man skal ikke undergrave at han studerte mye som muligens kunne true makteliten. En blid og trivelig gutt som hvertfall har lagt gjen et spor i mitt hjerte for livet….en som visste at det er mulig å nå langt om en arbeider hardt og brenner for det man gjør. Alt er mulig, og fjell kan flyttes. R.I.P Thomas, du er dypt savnet <3

erms
erms
Abonnent
14 år siden

En signalgenerator som er handelsvare har en utgangseffekt i området +10 til +20 dBm, og signalet er alt for svakt til å utrette noe, selv over lang tid. Følgelig trenger du et bredbåndet effekttrinn, noe som blir en viss utfordring da man ikke vet hvilken frekvens som har en påstått virkning.

En slik E/M-utstråling er selvsagt forbudt i henhold til norske lover, og man trenger en lisensiering før en slik hobby kan settes ut i livet. Videre er en slik aktivitet enkelt å detektere med instrumenter, og vil ofte føre til forstyrrelse av annen infrastruktur. Jeg tror folk flest kan slappe av, mobiltelefonen utgjør faktisk den største strålingsfaren i befolkningen i dag…

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Å lage strålevårpen er ikke det minste vanskelig. En person med et visst minimum av kunskap i elektroteknikk kan lage et.

Det du trenger er en frekvensgenerator som er en vanlig handelsvare og en parabloidantenne som kan omdanne de elektriske svingningene til radiobølger med riktig frekvens og sende disse ut i en fokusert stråle.

Fordi teknologien er så enkel, kan svært mange konspiratoriske kretesr tenkes å besitte den.

Teknologien virker ikke ved å sende store energimengder mot offeret. Den virker ved å sende radiobølger med bestemte frekvenser mot offeret og som setter strukturer i hjernen i elektriske svingninger fordi struktuene har kapasitans og induktans.

Hjernestrukturer som derved er satt i svingninger vil så forstyrres og dette kan i neste omgang forstyrre immunforsvaret, skape nevrologiske forstyrrelser eller forstyrre personens følelsesliv og dømmekraft.

Den samme tknologien kan selvfølgelig også brukes til å styrke kroppsfunksjoner og til helbredende behandling, men den er sterkt tabuisert av skolemedisinen til slikt bruk.

Vanskeligheten er ikke å lage våpenet, men å finne de rette frekvenser som fungerer tilstrekkelig forstyrrende, men de rette kretser har nok hemmelige tabeller over hvike frekvenser som er effektive til forskjellig formål.

Blue
Blue
Abonnent
14 år siden

En engasjert ,viktig og ærlig landbruks politiker fra SV døde brått og uventet av en kraftig hjerneblødning dagen etter at han sammen med Norges Bondelag hadde overrakt jordbrukets krav til staten 28.04.2009.

http://www.smabrukarlaget.no/sider/tekst.asp?side=2512
Det ble også mobilisert sterkt mot at han ikke skulle få plass på SV sin stortingsliste ved lokalvalget 2007 noe som mislyktes. http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article783638.ece
Det er påfallende hvor mange viktige brikker i vårt demokrati som rammes av alvorlige og dødelige sykdommer og hvis dette skyldes strålevåpen må snart disse som kan være i faresonen utstyres med microbølge målere.Det burde også opprettes en egen sikkerhets enhet som kontrollerer hva slags tekniske våpen som er i omløp i dette landet.Er det mulig å bekrefte ved obduksjon eller prøver av blodceller om det er en hjerneblødning som følge av strålevåpen?I så tilfelle burde det opprettes en egen obduksjonenhet som ikke under noen omstedigheter kan være korrupt.

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Dødsfallet virker avgjort mistenkelig. Angivelig døde han av kreft. Men jeg må her spørre 3 nlkkelspørsmål.

– Døde han av en hurtigutviklende seg kreftsykdom?

– Døde han av kreftbehandling som gikk skeis.

Var kreftsykdommen påsatt han, eller var kreftbehandlinge med vilje gjort slik at den hadde fatale bivirkninger?

Jeg tror han ble drept. Intrigen i historien virker nemlig rar og unaturlig. Mange unge lovende har dødd under lignende omstendigheter de siste åra, og det er ytterligere et moment til at jeg tror dette.

Om det var sionister som sto bak, det tviler jeg mer på.

Bjørn M
Bjørn M
Abonnent
14 år siden

Jeg finner det provoserende, smakløst og absurd at artikkelforfatteren utnytter en ung manns tragiske død til å fremme egne konspirasjonsfantasier.

Brandulph Christophersen
Svar til  Bjørn M
3 år siden

Jøss, ja det var jo en svær melding fra en tilfeldighetsteoretiker! ;-)

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Godt jobbet J.J .

Om de ønsker å fjerne uønskede elementer som graver litt for dypt etter sannheten, har de skjulte og mørke kreftene i samfunnet en måte å drepe de på.

De henter inn Stråle-ståle.

Flere av mine venner nå har sagt de har følt seg bestrålt. Det er snakk om håndhålte stråle-våpen som PST eller diverse andre etterrettning eller hemmlige losjer besitter.

De kan parkere en bil utenfor huset ditt og sende stråler som går gjennom murvegg, til der du oppholder deg. Over lengere perioder vil du få kreft.

Dette er den beste måten “they” dreper dissidenter på. De får det til å se “naturlig” ut. So you cant yell smoke, when there is no fire.

Filmforfatteren var inne på noe, nå er han død.

Corpus Cattus
Corpus Cattus
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
10 år siden

Jepp. Det er nettopp slik vi alle får kreft. En dag står det også en bil utenfor våre hjem…

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Corpus Cattus
10 år siden

1 årsuke (7 år) står tilbake for ditt folk, Daniel.

http://ord8liv.wordpress.com/2013/09/17/70×7/

Når? Når hedningenes epoke er komplett. Men dere jødehatere kan ikke forstå det profetiske ord, fordi hatet har forblinded deres sinn.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Welcome to the City is a presentation in the Book of Revelation. We will find that the city is not a town in any geographical location, but rather the human mind. It opens up many wonders that each one of us can experience in our spiritual search. An interesting item is how the 12 gates to the city of Jerusalem links up to the 12 cranial nerves of the Human Brain. Lots of fun things and spiritually exciting things to explore in this comment on the Book of Revelation.,
Rev Welcome to the City

SymphonyOfKnowledge
SymphonyOfKnowledge
Abonnent
15 år siden

Sikkert sånn de drepte PRABHUPADA også, brikkene faller sakte med sikkert på plass.

Hvem blir neste i deres blacklist?
Et spørsmål folkens! Do you think humanity will prevail?

Brandulph Christophersen
Svar til  SymphonyOfKnowledge
3 år siden

I dag skriver vi 17/11/2020 og 11. år er gått siden du stiller spørsmålet “Do you think humanity will prevail?” Tja, Piet Hein sa en gang, ‘Det er vanskelig å spå, især om fremtiden’ :-) … og der har han selvsagt rett, men med de destabiliserende (politisk, økonomisk og sosialt) tiltak som ‘makten bak makten’ har iverksatt, ser jeg lite håp om at menneskeheten , slik vi kjenner den, vil overvinne/seire/overleve. Den pågående Corona-svindelen med de tiltak som settes iverksettes vil kreere et kaos som baner veien til etableringen av NWO … ‘Order out of Chaos’ … The Hegelian Dialectic … og, Gates ‘vaksinen’ som vi blir tvungt til å ta, vil sammen med 5G bringe mennesket tilbake til hva det var før det spiste av ‘kunnskapens tre’… og dagens ‘guder’ vil kunne ‘se og høre alt’. Jeg ser faktisk for meg en verden som blir noe verre enn den Orwell beskriver.

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
15 år siden

Han henviser til det faktum at vi har biologer som har designet et agressivt kreft-fremkallende virus… Biologisk krigføring er mer utstrakt enn du aner…

SymphonyOfKnowledge
SymphonyOfKnowledge
Abonnent
15 år siden

Jeg forstår ikke, hva mener du med “Teknikken vet vi at de har.” ?
Jeg har hørt om noen par assasinasjoner av noen par free your mind lancers ..
De får til det meste uten noen spørsmål!
R.i.p

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
15 år siden

Takk for enda en spennende og tankevekkende artikkel. Det er nok mange gode sjeler som er blitt offer for den kyniske elitens fremgangsmåter og agenda.
Noen husker vel ingeniøren som på suspekt vis endte opp død på gaten utenfor hotellet han bodde på, etter å ha samlet korrekt værdata i hovedflyplass saken. Alle dokumentene forsvant, og saken ble omtalt som selvmord el. ulykke.
Vel…., anbefaler denne dokumentaren med alternativ historiker og okkult researcher Michael Tsarion som omhandler kontrollørene i samfunnet. “Architects of control”<<:

Part I http://www.youtube.com/watch?v=G7MUGZ6JuRI&feature=related

Part II http://www.youtube.com/watch?v=Soa8YLh_4sM&feature=related

« Forrige artikkel

De som elsker Sannheten

Neste artikkel »

Årets Bilderbergmøte er over. Og deltagerne var…

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x