De som elsker Sannheten

2.5K visninger
15 minutter lesetid
16

Jeg hadde en givende debatt med et svært kunnskapsrikt og fremtredende medlem av den ekumeniske bevegelse og alternativmiljø i Norge de siste 25 år. Han gav oss et historisk tilbakeblikk på homokampen han har deltatt i de siste 25 år, i tråden om Nina Karin Monsen som fikk Fritt Ord prisen, og beskyldte meg for manglende dialog, og mente visst at Nina Karin Monsen var en fare for disse homoers velvære.

Jeg svarte at på disse 25 år har de blitt så slagkraftig at nå er det de ‘frontkjemperne’ som ‘steiner’ oss som mener noe annet enn dem. :)

Obama i Jerusalem
Obama i Jerusalem

Jeg advarte om å skape en ny gruppetenkning og utsette en ny gruppe for hat; å skape anti-kristent sentiment i new age religonen eller Den Nye Verdensorden religionen. The tables have turned. For homoene som for jødene. Begge grupper sitter i de styrende fora nå i verdenspolitikken. Hvor fører det oss ?

Det er et veldig sterkt hat som er skapt, av verdens lederskap med en agenda, i uvitende og ubevisste sjeler mot de virkelig kristne – mot de som elsker sannheten (det vil vise seg i kommentarfeltet til denne og andre av mine artikler).

“Kristendommen inneholder mye av det samme som det mørkeste i islam. Det er dette vi tar oppgjør med. Dette er en ond og destruktiv gruppetenkning som har tatt tusener av liv. [] Det er dette vi kjemper mot. Og det er siden det handler om liv og død for noen mennesker at det er en kamp det er verdt å ta.”

Ble det sagt.

Jeg minnet ham på at det er iferd med å bygges en ny fordomsfull gruppetenkning som sannsynligvis vil ta livet av millioner av kristne (og muslimer), alle over en kam – stein dem, hugg dem ned – la hatet få fritt utløp, i hele verden etter hvert, som det er profetert i Bibelen skal skje……………….

Jeg minnet også om at de har Storting og Regjering med seg. De har hele det politisk korrekte establishment bak seg. Nye ektskapsloven viser det. Hvem er sterke part ? De har så stor og sterk lobbygruppe at de om ikke lenge har fått laget ‘hatlover’ hvor Monsen og jeg kommer til å bli satt i fengsel for å hevde hva vi gjør. Til skrekk og advarsel for andre som måtte prøve å gå utav folden (sosial engineering).

I Amerika ligger denne loven allerede i Kongressen (i ‘ytringsfrihetens’ hjemland, he-he – så fort ord mister sin betydning). Kommer her også……

Ble inspirert til følgende, om hvordan de som har ikledd seg sannhetens rustning møtes i det mentale og åndelige ‘Guds Rike’……:

Ekumenisk dialog

Jeg er helt enig med deg i dette [jobbet for forståelse mellom religionene og også søkt å få frem kristendommens positive sider], og berømmer dere gjerne for det samme. Med all respekt. Dere er flinke og har fått gjort mye, men en plass er jeg uenig med dere – og det er at du tror og mener at sannheten kan vedtas – idet du beskylder meg for manglende dialog.  Ekumenisk ‘dialog’ former Den Nye Verdensreligionen.

Og jeg er ikke her for å dialogisere (?). Jeg er ikke her for å bli enig om noe som helst. Jeg er enig med ‘den ånd i meg som taler’, som Walt Whitman sa det. Jeg er her for å fortelle hva min sjel krever av meg at jeg skal si jeg !

Mitt poeng var ene og alene å advare mot dette mantra hvor forferdelig ALLE disse kristne er som sier noe annet i forhold til den homofile vei enn dere. Korsfest dem !

Hva om dere som står på så mye for dette spørsmål, sikkert av et godt hjerte, men at der er noen ‘behind the scene’ som utnytter dette gode hjerte, og den driv i denne ‘homo’bevegelse som er skapt. En homobevegelse må forutsettes skal arbeide for det som er best for homoer, men når noen har en agenda å sette opp slike skismer, så dreier det seg ikke om hva som er best for dem det gjelder, men hva som er best for “the hidden hand” som styrer verdens utvikling, – og innvikling. Som jødiske organisasjoner bør tjene jøders interesser og ikke mest bankierne i New York og The City som under andre verdenskrig, som gjerne sender småfolket av alle raser og religioner til slaktebenken ‘for a few dollars more’.

Ser de ‘kristne’ noe som dere ikke ser ? Eller er det dere som ser ‘the Truth, the Whole Truth, and nothing but the Truth‘ ? Dere som har fått parlamentrisk vedtatt dette, som i Nikea i de hine hårde dager (år 325 m.flg.).

Hva er sant ?

Noen mener homoseksualitet er biologisk betinget (fysisk betinget), andre mener det er guddommelig betinget (sjelsmessig skapt slik), andre mener det er sosialt betinget (menneskeskapt problem – kulturelt problem som setter ungdommer i en vanskelig følelsesmessig situasjon)……..

Hvem kan si hvem som har rett ?

De som vet at mennesket har skaperkraft til å skape verden så sunn eller så usunn og unaturlig som de vil, fullstendig uten hjelp av guder eller djevler, heller nok til siste alternativ. Derfor trenger verden de rette normer, normene en setter i lovs form, påvirker mentaliteten og skaper den normen som settes (lover er en form for sosial engineering). Monsen mener at normene skal følge naturallovene.

Tenk om det er dere som manifesterer disse ulykkelige sjelene som du beskriver, og så hetser dere meg, som prøver å få dere til å la være å manifestere ennå flere. Åndemaner dem frem, mer og mer av dem. Dere vil før eller siden sette i konsentrasjonsleire og drepe de som mener noe annet enn dere. Det som dere dreper – med ord idag , men i fremtiden vil dere gjøre det helt fysisk (?). Dere vil snu dere bort når fascismens stygge ansikt har fått kokt dere som ‘frosken’ litt og litt……til dere ikke vet hvor dere åndelig har havnet en gang, eller vet at dere er kokt. Bevisstheten er ihvertfall bare slukket av oppkoket.

Dere kommer ikke til å like den brune stanken av det dere uvitende og bevisstløst er med på. Dere kan jo gjerne lete litt etter paralellene til tiden før andre verdenskrig her, så skal dere bli rystet.

Jim Marrs - The Rise of the Fourth Reich
Jim Marrs - The Rise of the Fourth Reich

Kunnskapsløsheten om historien er total. Tyskerne som folk og kulturnasjon la seg ikke under Hitler over Krystallnatten. Det var en gradvis prosess. Som å koke en frosk, varme ham langsomt opp så han ikke enser temperaturendringene. WW III – here we come………froskene er i vannet……Hail Obama !

Vikarierende omsorg

Jeg har vært med en stund også. Om enn på andre arenaer enn deg.

Nå skal jeg fortelle deg hvem verden hater. Hvem Verdens Fyrster, som lever på løgn og bedrag, verdens substansielle maktfaktor; ‘Lucifer’ og hans lydige undersåtter og agentur på jord, vil ta ut først og sist. Hvem som kommer til å måtte bøte med livet og som blir forfulgt og plaget for sine meninger og for sitt umettelige begjær etter sannheten.

(Jim Marrs forteller historien bak nazistene og hvordan det Fjerde Riket nå er iferd med å bli en realitet i USA, takket være bankiere og skjulte organisasjoner som skaper og innsetter de politikere de vil.)

Ser ut som sannheten er viktigere enn deres eget liv i mange tilfeller. De ofrer seg for sannheten. Hvorfor ? Kanskje fordi de elsker sannhetens ånd mer enn verdens ånd; løgnen og dens avarter – ondskap, egoisme og kjødelige begjær.

Des Griffin - Fourth Reich of the Rich
Des Griffin - Fourth Reich of the Rich

Det er ikke homoene jeg snakker om som er i faresonen, heller ikke jødene som har plassert seg ved høyre ånden til denne verdens gudommelige frelser (Emanuel – desperado – Rahm). Hail Obama !

Jeg spør meg; Er de ulykkelige mennesker brukt i et spill som de selv ikke tjener noe på. Ingen vil ramme ulykkelige enkeltmennesker av hverken jøder eller homoer. Er der en annen agenda bak dette? Jeg VET der er det, men det tema tilhører ikke denne tråden.

Det gjelder bare å gjennomskue denne snedige offerteknikken som brukes for å hevde sin sak…….blant de som ikke identifiserer seg med vanlige mennesker, men tror seg å være ‘ubermennesker’ – immun for kritikk.

(Des Griffin – Fourth Reich of the Rich; Conclusive proof that international communism is not a creation of the masses to overthrow the banking establishment but rather a creation of the banking cabal to overthrow the masses.)

Truth Busters

Det dreier seg ikke om institusjoner som kirke og maktesentra når vi snakker om Sannheten og beskyttelse fra makten. De er ‘Keiserens’ maktverktøy, ikke våre frigjøringshåp. Det dreier seg om enkeltpersoner. De har fått sannnhetens ånd. De har ikledd seg rettferdighetens rustning. De har fått kjennskap til verdens mentale frelser (jfr. Bertram Dybwad Brochmann).

De har ikledd seg sanhetens rustning, som verdens løgner preller av på. Løgner skapes i ekumenisk dialog og syntese. Sannheten er ikke parlamentarisk; Den ER det den ER ! Den er møtestedet hvor alle disse av samme ånd møtes i. Den er deres fellesskap. Fullstendig uten indoktrinering, sosial engineering eller propaganda, møtes de alle her i denne mentalitet, dette Guds Rike, dette Shangrila, dette Nirvana – helt av seg selv, helt på egen hånd har de funnet frem, ingen prester eller paver nødvendig. De har ingen kirker. De har intet forstanderskap eller prester eller paver. De har seg selv, og nærværet av denne sannhetens Ånd. De møtes åndelig, connecter åndelig, fordi de elsker sannnheten mer enn løgnen.

I jakten på denne sannheten, så må de også av og til gjennom helvetes villniss av konspirasjonsteorier, å måtte se i hvitøyet og face hvor elendig verden er bygget i grunn. Hvor miserabel denne Verdensfyrsten er å skape noe som helst godt, samt finne ut hvor ledernes sanne sympatier og motivasjoner ligger.

obame fraud
obame fraud

Hva han har skapt er konsentrasjonsleire ala Abu Graib og Guantanamo til å huse dissidentene, som kjemper mot hans dominans i verden. Her driver jeg og registrerer alle på verdensbasis som blir avrettet fordi de elsker sannheten mer enn verdens løgner:
http://www.dissident-net.info/

Omtrent som ‘jødene’ som bruker samme argumentet, som ble så dårlig behandlet i holocaust, nå går de sine forgassere en høy gang, med sine folk plassert i mektige stillinger i verdens mektigste land via AIPAC. De kan gjøre hva de vil…….ingen reagerer, for mye makt, for mye våpen (med tungtvann fra Norge), for mye penger står bak…..

Dere er mange, dere er sterke, dere er mektige, – men dere har ikke nødvendigvis rett i alt dere sier og gjør……Hail Obama !

Å elske sannheten

Mange av dem; de som finner å elske ‘Jesus fra Nasaret’, mer enn denne verdens utnevnte frelser, anti-krist, for blant annet:

– Jesus’ rettferdige innstilling til begivenhetene.
– Hans kompromissløse idealer.
– For hvor mye han elsket barna, og ville deres beste, mest av alt.
– For hvordan han pisket pengevekslerne (bankierne) utav tempelet.
– Hvordan han alltid tok parti med de svake i samfunnet, mer enn med herskerne i samfunnet.
– Hvordan han slåss mot sin tids adelskaps hykleri og falskhet.
– Hvordan han bekjempet sitt religiøse lederskap fordi de holdt folk i mentalt og åndelig fangenskap

Til slutt tok de hans liv fordi de ikke tålte høre hans sannheter – løgnen seiret igjen, eller gjorde den det ? Hvilken ånd er det vi profitterer på idag ? Det sies at ved å slåss for en sak så mangedobles effekten for saken om en evner å bli martyr for saken, om de dreper en for saken sin skyld.

The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins — Soren Kierkegaard

Som når de drap John Lennon, ånden kommer mangedobbelt så sterkt tilbake, og idiotene som er denne Verdens Fyrstes agentur tror seg sterkere av å ha blitt kvitt en motstander, men sannheten er at de har blitt mangedoblet ganger svakere ved martyriumene. Deres bevissthet er så formørket, så fraværende, at de ikke skjønner eller ser åndelige prinsipper. De ser ikke karmalover, de ser bare at de kan komme utav å drepe noen på kort sikt, mens på lang sikt så kommer disse ånder i tifold tilbake til dem og gjør helvete hett for dem. De helvete de selv har skapt for seg selv. Det er disse blinde og døve i verden, de med formørkede sinn, bevisstløse, som er lysets og de gode krefters fiender.

“Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg”

Så selv om Jesus aldri har virkelig levd som historisk person, uansett om han har levd i Kashmir eller fått barn med Maria fra Magdalena i Spania, så elsker hans fanclub denne ‘personen’. – denne eteriske åndskikkelse – om ikke bare idealet av ham i det minste. De elsker det idealet som er skapt i de eteriske lag, fra slik de fikk fortalt og formet sin barnetro, gjerne fra glansbilder og fine bilder i billedbøker, så har de kommet til å elske det ideal som historiene om denne person beretter om. Helt uavhengig om han har levd eller ikke. Idealet som ‘han’ (mer hans godhetens apostler på jord, enkeltmennesker – for mange ens bestemor) har skapt i deres sjel og sinn er i aller høyeste grad svært virkelig, lever veldig mye i dem.

Maktsentra i folks trosliv

Maktinstitusjonene er det mest de som tilhører de ekumeniske bevegelser i verdenssamfunnet som skaper. Disse salige som kun ivaretar sin uskyldsrene barnetro trenger overhodet ikke ekumenisk enighet de. De trenger ingen maktinstitusjoner. Så lenge de er enig med seg selv. De har direkte kontakt med denne ånd, og kunne ikke care less hva dere ‘i deres dialog’ skulle finne på å være enig om. De kjenner sannhetens ånd, og trenger ikke det politiske makkverk i troslivet som dere konstruerer som Den Nye Verdensorden religionen, det ekumeniske helvete – som det vil utvikle seg til – som de underla seg fascismen under WW II. Utrolig alt en kan stilltiende ‘enes’ og dialogiseres til (?).

Vel sannheten kan ei vedtas, som i Nikea. Dere kan sitte idag i ekumeniske forum og opptre som i Nikea, rådgivende for ‘keiseren’, og vedta så mye dere vil, utav deres dialogs hellige syntese, men Sannhet blir det aldri utav det, av seg selv. Bare helt tilfeldig i tilfelle dere treffer borti den.

Åndelig frihet

the-carrying-of-the-cross-736576bmpDe som elsker Jesus og hans ånd, den ånd hans imprint i det kollektive ubevisste har etterlatt seg, de har en ens ånd, en mentalitet, en holdning og en innstilling til livet som binder dem sammen. De kjenner hverandre, selv om de aldri har møtt hverandre. Deres ånd er en og den samme, forent ikke av menneskelig dialog og indoktrinering, men av at de har havnet hos samme Kilde etter sin pilgrimsreise – sin søking, helt frivillig, helt individuelt og alene, og med åpne øyne, så har de kommet over ungdomskilden, det levende vannet, the holy grail og havnet i dette åndelige rike, denne mentalitet, som Paulus og Jesus kalte ‘Guds Rike’.

Deres sjeler er i familie. De connecter over landegrenser, over menneskeskapte seksuelle legninger og over religiøse skillelinjer som alt blir brukt for å splitte og herske (hegeliansk dialektikk).

Jo, disse menneskene finner hverandre faktisk også på tvers av religionene, tro meg eller ei. Fordi de har forstått at det dreier seg ikke om religion, men om ‘the Quality of the Soul’.

Det som skjer for dem som elsker denne ånd, er at de får ‘Den Hellige Ånde’, som han lovte å sende til alle som tror på ham. De får del i hans guddommelige autoritet, og de taler ‘med englers tunger’. De blir ikledd sannhetens rustning, som denne verdens åndelige leder, løgnens og ondskapens far frykter, den gamle av dage, hvis løgner bare preller av på disse lysarbeidere.

De er lik, ikke fordi de er er hvernevasket lik, men fordi når de går inn i denne ånd de elsker i sitt lønnkammer, så blir de mer eller mindre denne ånd. De identifiserer seg med den. Med sin barnetros idealer som de selv skapte i sine sjeler og sinn. Ingen andre fikk denne rett til å bedrive sosial engineering og hjernevask og ‘oppdragelse’. – Det skjer først senere når de har kommet inn i Verdens Herskeres indoktrineringssystem (skal jeg fortelle om hvor stor påvirkning Rockefeller institusjoner har hatt på utdanningssystemet i Amerika ? Søk det opp selv); i skoleverket, – i utdanningen til å bli lydige produksjonsfaktorer for krigsguden; ‘big business’.

The Hanged Man

The Hanged Man
The Hanged Man

Sometimes we need to see the world from a new perspective. The hanged man has no conscious thought of why, but he climbs a branch and dangles upside down like a child, giving up for a moment, all that he is, wants, knows or cares about. Coins fall from his pockets and as he gazes down on them – seeing them not as money but only as round bits of metal – everything suddenly changes perspective. It is as if he’s hanging between the mundane world and the spiritual world, able to see both. It is a dazzling moment, dreamlike yet crystal clear. Connections he never understood before are made, mysteries are revealed. But timeless as this moment of clarity seems, he realizes that it will not last. Very soon, he must right himself, and when he does, things will be different. He will have to act on what he’s learned.

The Hanged Man is perhaps the most fascinating card in the deck. It reflects the story of Odin who offered himself as a sacrifice in order to gain knowledge. Hanging from the world tree, wounded by a spear, given no bread or mead, he hung for nine days. On the last day, he saw on the ground runes that had fallen from the tree, understood their meaning, and, coming down, scooped them up for his own. All knowledge is to be found in these runes.

Jeg tror det må et kursprogram til og en utviklingslære for å trene folk til å elske sannheten mer enn den løgnen de har så lett for å falle for. De fakulteter som skiller løgn og sannhet er tilsynelatende dårlig utviklet hos mange. Radikal Ærlighet bevegelsen. Den har jeg tro på….

http://www.radicalhonesty.com/

Misjonsbefalingen:
“Gå ut i verden og gjør alle til mine læresveiner, idet dere døper dem i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånde.”

Samme mann som sa at “Sannheten skal sette dere fri“. Fri fra de åndelige og mentale fengsler verdens overlords holder deg i !

Er det virkelig så galt å elske sannhetens ånd. (?).

Hail Obama !
Jeg tok dette med som tribute til de som elsker å trampe i takt bak en sterk karismatisk leder, som kjører dem gjennom samfunnskvernen, som i filmen The Wall – Pink Floyd. Den kvernen mange har tjent lojalt i mange år – det har bært frukter nå – the tables have turned.

Mange av oss vil bli ‘hengt’, som vår helt i Galilea for 2000 år siden, som de heller ikke klarte å forholde seg til. Løgnens folk (‘People of the Lie’ – M. Scott Peck) hater sannhetens ånd hvor den kommer. Hvem sine synder var det som fikk ham korsfestet? Folk får i sannhet de ledere de fortjener. For hvems hånd døde han i det onde lederskaps avrettingsmekanismer ? Hvem krevde hans avretting ?  Vanlige folk, og disse vanlige folks underkastelse til sitt onde og korrupte lederskap. Deres bevisstløshet. Deres kunnskapsløshet. Disse vanlige folks unnlatelsessynder får også mennesker av idag korsfestet. Tro det eller ei.

En tribute til for deres ignorans:
Hail Obama !

Alle vi som tenker annerledes enn deres Nye Verdensorden religion vil sannsynligvis bli tatt ut på en eller annen måte. Gjerne ved hjelp av vikarierende argumenter. Noen blir drept. De kan kanskje til og med komme til å kalle oss terrorister, selv om den eneste terror vi gjør er å sitte fredsommelig i våre hjem og klimpre på et tastatur. “Hat-tale”, sier de da. I leiren med dem ! En dag vil de som leser dette huske meg og tenke; Han hadde rett han J.J. tilbake i 2009 – Hvordan kunne vi være så blinde ?

Omtrent det som den vanlige tysker spurte seg etter andre verdenskrig altså.

Må Store Ånd Manitou beskytte og velsigne alle som elsker Sannheten mer enn Løgnen !
Må Allah være de blinde og døves sjel nådig. De vet ikke hva de gjør.
Må Jesus fra sin post ved Guds Høyre hånd, ta vare på sine etter det løftet som er gitt i den hellige bok Bibelen.
Må hans Hellige Ånd være virksom i veldig mange mennesker idag, hvor vi trenger den som mest.
Må Jahve føre sitt folk, de omskårne på hjertet, utav syndens pøl Babylon og trelldommens Egypt,
og lede dem til det lovede landet hvor de skal få være fri fra undertrykking og manipulasjoner og slaveri.
Må Gud atter en gang sende oss en Jesus, en Moses, en Aaron, en Muhammed eller en Josva, eller noen,
som kan lede og trøste oss i de trengsler vi står ovenfor.

Amen.

Tid for alle venner av Sannhetens Ånd å komme sammen og slå et slag for idealene ?

Mark Knopfler – Brothers in Arms

(åndelige våpen)

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

God artikkel :D

USURY IS POWER
https://brandnewtube.com/v/4EIG22

zeitgeist1980
zeitgeist1980
Abonnent
11 år siden

Jeg ble truet på livet, og fikk beskjed om at Homeland Securities snart ville komme på døra mi, bare for å lagt ut ett lite bilde på FB.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  zeitgeist1980
11 år siden

Slapp av, ikke vær redd, du har intet å frykte uten frykten selv. (Du tiltrekker deg skumle ting ved å være redd).
Bildet du viser har gått runden på FB tusenvis av ganger.

Har vært litt paranoid selv da jeg ble utestengt fra FB med info om at jeg ikke var meg. Trodde først at det var fordi jeg hadde lagt ut et intervju med Luukanen, men vet ikke, jeg er ihvertfall ikke redd for å si eller vise fram noe som helst.

zeitgeist1980
zeitgeist1980
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Sa aldri at jeg ble redd, gjorde jeg? :)
Spesiellt ikke når det kom i fra en erketypisk kristen republikaner fra Texas :)
Bare syns det var hyggelig at det endelig kom litt negativ respons.

FB er jo uten tvil verdens største spionprogram, men for hvem egentlig?
CIA? Illuminati? Zionistene? Rockefeller? ikke vet jeg.
har verken hemninger eller hemmeligheter. De får bare komme, jeg er klar.
Kanskje de kunne ha lært noe ;)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  zeitgeist1980
11 år siden

He he, bra!
Vi blir alltid observert enten av smartdust eller av lys som Uffda refererer til.
Best å ikke pelle seg i nesa når noen ser på :-)

Nei, vi får heller bare bruke FB som et verktøy til å formidle den info som ikke kommer ut i MSM.

Otto
Abonnent
13 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Takk Burre! Jeg vil legge til her at dagens krigføring enten det er millitært, elektronisk, kjemisk handler mer om kontroll og innflytelse over andre mennesker enn rene skapelse av utbytte / penger. For de som “skaper” kriger har allerede mer enn nok penger til å kjøpe hele verden flere ganger, ja pga rentepolitikken!

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Jeg synes denne artikkelen er svært viktig. “Radikal Ærlighet” er veien å gå, og denne bevegelsen fortjener å trekkes frem med jevne mellomrom.

Jeg tror de som frekventerer Nyhetsspeilet, meg inkludert regner seg som sannhetssøkere. Jeg kan bare snakke for meg selv, men ofte har jeg kjent tilbøyeligheten til å overse ting som ikke passer inn i det bildet jeg har for øyeblikket. Det er da det er viktig å være “radikalt ærlig” mot seg selv. Lyver man for seg selv er man tilbøyelig til å lyve for andre

Jeg tror at det å leve med løgn kan føre til mange psykiske plager, ikke minst de som kan relateres til angst. I sin tur trenger man en form for eskapisme for å slippe unna og holde ut med seg selv. Et eller annet sted inne i seg vet man at det ikke er riktig. Noen vil gjerne ha med andre for å vedlikeholde et løgnaktig bilde, f. eks drikke sammen og skryte og ljuge til hverandre om at de gale handlinger man gjorde var bra, og “jeg gjorde jo bare jobben min”, osv.

Det er også smertefullt å oppdage at noe man har trodd på var løgn. For en stund siden leste jeg en fantastisk blogg som rett og slett traff spikeren på hodet. Her er et utdrag:

“No one wants to have to accept that they went to war or that their children died in wars that existed only for the profit of bankers or the pressures of a foreign nation who control the banks that start the wars. No one wants to be put into the position where they jeopardize their position by speaking out against lies and hypocrisies, so they pretend they don’t exist while the very thing stares them in the face. This is how you die inside. This is how you lose your youthfulness and all of the finer qualities that made you who you think you are but no longer are because these finer qualities will not stay in the heart of a man who is false to himself.”

Og:
“The men from Vietnam and Iraq believe they have sacrificed so much for their country but they fought and died and… in some part survived …conflicts generated by bankers. They are fools to believe otherwise but they do. Having embraced this lie it is not so hard to embrace each succeeding lie. They want to be a part of all they imagined to be true. They go on to fill the positions freely given to those who can accept and perpetuate the lies. They corrupt their own children with these lies after first having corrupted themselves. They corrupt their friends and their neighborhoods. Their churches speak of the deep things in unknown places which honor those who gave their service to God and Country. It was always the bank. It was always about the money; money for the men who did not go to war, money for the men who created the wars for money.”
http://zippittydodah.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

Mange bra kommentarer også.

Bloggeren kaller seg for Les Visible, og har også en blogg jeg leser ofte som kalles “Smoking Mirrors”

Begge bloggene og mer av hans arbeid kan finnes her:
http://www.lesvisible.com/

Litt metafysisk finnes der også. Det jeg liker ved Visible er hans unike evne til å se, og si ting som de er, og å se klart gjennom tåken av info og desinfo vi omgir oss med. Radikalt ærlig, og en mester med ord.

Etter min mening er det meste av det han skriver relatert til stoff som er publisert her på Nyhetsspeilet.
Håper andre her vil finne noe de liker der.

R.Rahl
R.Rahl
Abonnent
15 år siden

Er det bare meg, eller er det ikke litt merkelig Obama deltar i en jødisk religiøs seremoni på den måten bildet over viser? (hele seansen finnes på youtube)

Jeg mener, det er jo som å se Stoltenberg eller Støre i knestående i en moskeè bare fordi de besøker et muslimsk land. Kan i hvert fall ikke huske å ha sett dette noen gang..

En ting er nå å respektere andre lands skikker, og kanskje ikle seg tradisjonelle drakter og slikt. Noe helt annet er det jo å delta i religiøse seremonier. Og kristendommen og jødedommen er så absolutt ikke så like (som mange synes å tro), at man kan “overlappe” hverandre med religiøse seremonier slik.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
15 år siden

Flott artikkel!:)

Lykke til med arbeidet for ærligheten, avslør løgnerne.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Hei J.J. Jeg trengte å lese dette, det ga på en måte en ro i sjela. Takk :)

Kenneth Fjeld
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
8 år siden

Armin og ALLE… Vil du ha ro i sjela?

Til ALLE lesere på Nyhetsspeilet. Alt for mange lider av kognitiv dissonans, det vil si at man finner det vanskelig å godta nye konsepter og idéer som går utenfor det de er kjent med. Selv har jeg hatt utallige med søvnløse netter i anledning å søke etter sannheten her inne på Nyhetsspeilet. Det er meget deprimerende å innse at noen få menneker på denne jord leker med oss som om vi er marionetter, puppets, you name it. At alt handler om penger, at alt handler om mørkets herredømme (les; DJEVELEN)

Takk til ALLE her som bidrar med å dele sannheten! Og takket være følgende nettsted har jeg fått sjelero som aldri før…! http://www.galacticchannelings.com For mitt vedkommende har jeg hatt spesielt nytte av å lese fra Matthew, sønnen til Suzy/Suzanne Ward. Jeg vil ikke gå i detalj, men oppfordre deg til å utforske selv. Garanterer at du kommer til å få en naturlig og overbevisende opplevelse i håpets forstand, samt at du kommer til å føle et behov for å bringe budskapet videre. Dette nettstedet er oversatt til over tjue språk (inkl. NORSK).

Så eksempelvis kan du på hjemmesiden klikke “norsk” oversettelse for deretter å klikke på “våre channelers” og lese om Suzy Ward og hennes sønn Matthew for deretter å gå tilbake til forsiden og lese Matthews innlegg under “SUZY” i venstre marg.

Dette kommer til å lette hjertet ditt… Kos deg, nyt og se frem til at denne fantastiske potensielle verden vil seire over “mørket” brått en dag nærmere enn du aner! Jeg tenker ikke på fremtiden “en gang”, men måneder. Prosessen er i gang mens du leser dette!

Ta del i livets skole og bidra til positiv energi!

« Forrige artikkel

Nortraship: Hvordan staten raner sjøfolk

Neste artikkel »

Max Manus filmforfatter drept?

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x