/

Angiversamfunnet – big sister – er her

6.4K visninger
22 minutter lesetid
78

Ethvert samfunn som ikke baseres på et visst verdigrunnlag, får før eller siden føle på manglene av et slikt manglende verdigrunnlag. Folks egne mangler, blir returnert dem av samfunnet. En høster vanligvis som en sår aka karmaloven. Hvor menneskene frivillig og helhjertet gir opp G-d’s naturlige opplegg for familielivet og verdiene i samfunnene, så får de ta til takke med statens opplegg, på godt og vondt.

En tjener enten Keiser eller G-d, som sin åndsbehersker. Mennesker har ofte en annen innfallsvinkel enn det høyeste Forsyn.

Barne- og familiepolitikk i sosialismen

Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.

http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/

Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.

«Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare nasjonal.

Dette er ikke noe nytt her i landet at politikken er sånn. Har vært slik i et helt århundre :

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Der er ikke ett eneste parti i Norge som stiller spørsmål ved hvordan Staten bryter inn i menneskers familieliv, enten ved hjelp av påtvungne sosiale institusjoner som barnehager eller skoler, eller ved at barn blir tatt fra foreldrene og overlatt til den «extended familie» – storfamilien, den Statlige omsorg. Dette system var i stor grad ment for det første for at statsoverhodene skulle kunne produsere lydige og trofaste undersåtter, og for det andre at innbyggerne skulle instigeres en slik frykt at de ikke på noe vis skulle si imot Staten og dens beherskere. Kommunister og fascister er skjønt enige i dette systemets fortreffelighet, av den enkle årsak at begge politiske sider er sosialister. Så i virkeligheten er der bare en side i politikken.

Alle statens beherskere i politikken som har plassert sine never i statens pengesekk for sin livslange forsørgelse er skjønt enige om at slik må dette være, for sin egen del. Politikken er for dem, for deres agenda,  ikke for folk flest.

Vi skal se litt på hvor den norske modellen kommer fra, og stille spørsmålet om det er blitt så mye mer renhåring nå, enn hvor en i tidligere tider ville sagt at slik praksis oppstår kun «i land vi ikke ville like å sammenligne oss med». Men vi er et slikt land, i aller høyeste grad, som kanskje noen vil si at de ikke vil like å sammenligne seg med.

Et eldgammelt system

Bruk av borger informant nettverk daterer seg minst like langt tilbake som det romerske imperiet. Delatores (informantene) ble rekruttert fra alle klasser i samfunnet, inkludert riddere, frigitte, slaver, rike familier, filosofer, litterære menn, lærere, rettens tjenestemenn, advokater, etc. I likhet med TIPS programmet, var det en «alle mann på dekk» tilnærming for sikre imperiets sikkerhet. Oppsettet ble rutine, og informanter fikk noen ganger en del av eiendommen til dem som de hjalp å ødelegge.

Mer nylig under det fascistiske diktaturet i Portugal brukte det Internasjonale og Statens Sikkerhets Politi (PIDE) dette som det viktigste instrument for politisk undertrykking. Systemet besto av hemmelig politi og et stort nettverk av Bufos (vanlig-kledde statsborger informanter), som var tilstede i hvert kvartal. Penger og behov for anerkjennelse (et klapp på ryggen) motiverte dem. Overskygget bare av Stasi sin grundighet, nøytralisert PIDE all opposisjon til diktaturet.

Andre land har brukt massive statsborger informant nettverk for å ødelegge hva de oppfatter som motstand mot diktatoriske styre. I Tsjekkoslovakia sbruktes det tsjekkoslovakiske State Security (STB), og i Polen arbeidet de for departementet for offentlig sikkerhet (MBP). Borger informanter i State Protection Authority (AVH) sikret overlevelse av det ungarske diktatur. Målene ble trakassert, truet, innestengt på mentale institusjoner, torturert, utpresset, og lurt i feller. Selv deres venner og familie var medskyldige i å forfølge dem.

Sannsynligvis det beste nylig eksempel på medborger angiveri på vegne av staten er Øst-Tyskland. I Tyskland ble vanlig kledde statsinformantene kalt Chat (inofizielle Mitarbeiter), eller «uoffisielle samarbeidspartnere.» Uoffisielle betyr at de uoffisielt jobbet for departementet for State Security (MfS), også kalt Stasi. For boka hennes, Stasiland, intervjuet Funder tidligere Chat’ere, personer som ble angitt, Stasi psykologer, og professorer som trente IM rekrutter i Spezialdisziplin (kunsten å rekruttere informanter). «The Chat,» skrev Funder, «var ‘inofizielle Mitarbeiter» eller uoffisielle medarbeidere [vanlige statsborgere].»

Funder fortsetter, «I DDR var det én Stasi offiser eller informant for sekstitre personer. Hvis deltid informanter er inkludert, noen anslag beregner forholdet så høyt som en informant for hver 6,5 borgere.» I sin bok, Stasi: Det østtyske hemmelige politiet, anslo John O. Koehler at når du regner med den estimerte deltids Chat, så er «resultatet intet mindre enn uhyrlige:. En informant per 6,5 innbyggere«.

I Russland ble Folkets Brigader fortalt, «Vi har økende problemer i vårt land mot fiender av staten. De opererer internt, til hensikt å undergrave autoriteten til regjeringen vår». Sergei Kourdakov forteller hvordan han ble brukt til å trakassere fiender av staten i sin bok, The Persecutor (*). Disse spesialiserte gruppene ble referert til som frivillige People’s Brigade. De ble gitt en «lisens til å trakassere» og utnevnt til å stå for «Vedlikehold av den Sivile Orden».

Da de dukket opp over hele Russland ble de rettledet av sivilkledd politi etter ordre fra Moskva. Borgerne ble fortalt at de var del av en «spesiell-aksjon gruppe» og ville bli gitt oppgaver som det vanlige politiet ikke kan eller ikke hadde tid til å håndtere. De hadde på seg vanlige klær, og var overbevist om at de var vanlige borgere som var kalt til å ta aksjon mot uønskede elementer i samfunnet. Deres ledere informerte dem om at noen av de menneskene de skulle sjikanere var verre enn mordere.

Så i Russland og Tyskland, var disse informant gruppene i utgangspunktet fortalt at de var landets første forsvarslinje mot trusler mot nasjonal sikkerhet og kriminelle.

Tyske ‘Demokratiske’ Republikk (DDR)

«Den tyske demokratiske republikk [DDR] satte munnkurv på sitt folk ved å bruke vage sosialistiske retningslinjer for å bryte opp familier«, skriver Marten Rolff, og fortsetter:

Andreas Laake
Det tok nøyaktig fire minutter å stjele Andreas Laake’s baby sønn – lengden på rettsmøtet som feide bort hans rettigheter til å være far. 26 år senere forteller Laake alle detaljene i rettssaken: hans verkende håndledd av håndjern bak ryggen, den muggluktende rettssalen, den klippefaste stemmen til den unge kvinnelige dommeren. Så var det de vage ord til sosialarbeideren som sa at etter at han forsøkte å rømme fra den tyske demokratiske republikk;»Vi tror ikke Mr Laake har evnen til å oppdra sin sønn i sosialismens ånd. »

Laake fikk ikke engang lov til å forsvare seg. I retten fikk han si bare fire ord: «Jeg er ikke enig». Flere uker senere ble hans sønn Marco adoptert av folk som ble vurdert som mye mer pålitelig foreldre, i ideologiske termer. «Siden da har jeg tilbrakt et halvt liv å søke etter ham», sier Laake.

Laake’s karriere som en»fiende av den sosialistiske staten’ var aldri politisk. Det startet som et ufarlig tenårings opprør. Han nektet å bli med i ungdomsorganisasjonen til det regjerende sosialistpartiet Unity Party og på skolen på 1970-tallet hadde han ofte på seg en faux Stetson og en svart denim dress han hadde laget selv. Dette utfordrende ‘vestlige’ antrekk gjorde ham til et mål for sine læreres kritikk. «Men min mor støttet meg alltid«, sier Laake. «Vår familie var enige om betydningen av personlig frihet. Så lenge jeg kan huske har jeg ønsket å komme meg ut av Øst-Tyskland«.

Katrin Behr
Det tok bare noen minutter for Katrin Behr å bli separert fra familien sin. Det var en kald vintermorgen i 1972 da tre menn i lange mørke frakker banket på døren for å arrestere hennes mor. Behr var 4 ½ år gammel og kan fortsatt huske panikken i morens stemme når hun oppfordret sin datter til å kle seg raskt. Men Katrin ble etterlatt. De siste ordene hun hørte var, «Vær tapper. Jeg kommer tilbake i kveld», før hennes mor var pushet avsted til en sosialistisk boot camp. Det skulle ta 19 år før de så hverandre igjen.

Skilles fra sin mor i en alder av fire og et halvt år … Katrin Behr.

Å stjele barn var en måte DDR satte munnkurv på menneskene – Behr og Laake tilhører anslagsvis 1000 familier revet i stykker av de sosialistiske myndighetene. Tvungne adopsjoner var et verktøy som regimet «kunne pålegge nær sagt hvem som helst som ble ansett som mistenkelige», sier Behr, alt det tok for å bli dømt som en dårlig forelder var å krenke vage «sosialistiske retningslinjer». I Behr’s tilfelle, var hennes mor, en alenemor, arrestert etter at hun hadde mistet jobben, fordi hun bestemte seg for å være hjemme for å ta vare på barna – en stor overtredelse i øynene til en stat som trodde på obligatorisk arbeid.

http://www.smh.com.au/world/the-stolen-generation-from-east-germany-20100827-13vyt.html


I et rettsamfunn er det ikke ‘vage sosialistiske retningslinjer’ som gjelder, men ved en lov som er konkret som sier hva som er forbudt og ikke i klartekst, hvor enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og hvor samme lov gjelder for alle.

Samfunn som ikke klarer disse enkle forhåndsregler har ingen rettstat.

Nasjonal-sosialistiske nazi Tyskland

Nasjonalsosialismen og Adolf Hitler

Adolf Hitler kom til makten i Tyskland i 1933 for det nasjonalsosialistiske partiet, og han planla å bygge en «overlegen tysk stat» på ruinene av Weimar-republikken, og dra nytte av den skjøre tilstanden i det tyske samfunnet, særlig hos dets unge. De «ariske» barn av 1930 og 40-årene ble overtatt og trent til å være fulle av hat mot jødiske barn og beredt til å dø for Tyskland. Barnas tanker ble påvirket av Hitlers programmer og læreplaner, han kontrollerte deres utdanning, sosiale posisjon, og familiens liv. Foreldre skjenket sitt barn til regimets ene felles far, Adolf Hitler. Det var et «arisk» barns plikt å være lojal mot Hitler og Tyskland, og å legge sitt liv på blokken om nødvendig.

Av denne årsak går de fleste politiske partier inn for å avskaffe alle former for privatskoler i Norge. ALLE barn skal opplæres i den ene rette lære. Individualitet skal knuses ved fødselen. Den mentale uniformeringen må begynne tidlig.

Skal Norges ungdom trenes opp til internasjonal tjeneste i Afghanistan og andre av myndighetenes agendaer som kanonføde,så må de oppfostres til lydighet og troskap mot de samme ledere. Slik har det alltid vært. Frie selvstendige tanker kan ikke aksepteres, under noen som helst omstendigheter.


Kvinner har mye seg selv å takke for elendigheten. Barna ble overgitt til statens omsorg allerede under ‘kvinnekampen’, da kvinner flest gav frivillig avkall på å gi kjærlighet til sine barn, mot å bli like mye proletariatiske sosialistiske treller på lik linje med det mannen alltid hadde vært. Velbekomme!

Øst-Tyskland modell for fremtiden?

Ifølge en artikkel i NYTimes, utformet det østtyske kommunistpartiet regimet en ny, bedre type kvinne, og dagens forente Tyskland bør lære av den totalitære politistat som til slutt ble styrtet sammen med Berlin-muren på slutten av den kalde krigen.

Idag er kvinner som vokste opp i kommunistiske Øst-Tyskland antatt mer selvsikker, mobile og mer fornøyd med seg selv enn de fra vest. I tillegg gjør de nesten like mye penger som menn i gjennomsnitt, og er langt mer sannsynlig å bli mødre.

Ifølge en arbeidende kvinne sitert i artikkelen, var det eneste Øst-Tyskland gjorde galt å gjøre slike ting som å lenke folk fast til radiatorer i ensom innesperring og tvinge studentene til å spionere på hverandre, men det var bedre for kvinner likevel. Hun sier at kvinners stilling var langt bedre før den kommunistiske staten mislyktes, men at det forente Tyskland nå generelt ledes i «riktig retning» (dvs. å bli mer lik det Kommunistiske regime):

… om kvinner, var Øst-Tyskland langt foran. Vi er fortsatt langt fra der vi var for 20 år siden, men i det minste beveger vi oss nå i riktig retning.

http://www.nytimes.com/2010/10/06/world/europe/06iht-letter.html?pagewanted=2&ref=women

Vel, vel, – vil en gi avkall morsrollen, det store ved å die et barn, og med kjærlighet oppfostre det, så ser jeg ikke noen annen råd enn at om ikke faren trår til, så får staten ta over omsorgen for disse barn, for helt uten foresatte kan de vel ikke være?

Snakk om å lage ris til egen bak. Ingen som støtter kvinnefrigjøringen fra morsrollen, kan klage på det sosialistiske system som var i Øst-Europa for 20-40 år siden, og er bygget i Norge idag. De har selv bidratt til å skape det.

«I den tyske demokratiske republikk, plasserte den stalinistiske ledelsen gradvis hele samfunnslivet under Partiets kontroll.»

http://www.allbusiness.com/society-social/families-children-family/15368441-1.html

Heller ikke bør noen klage som har støttet umoral og det verdiløse samfunn. Det er deres egne holdninger og likgyldigheter som har skapt samfunnet som vi ser idag. Vil en skylde på noen, så må enhver ta en god titt i speilet, og spørre seg; hva har jeg gjort for å unngå dette?

Borgerlige friheter for fall

Tyskland – Utviklingen av den «borgerlige familie»: Den tyske familien i det tyvende århundre.
(bourgeois family – vi husker at i den proletariske bolsjevik revolusjonen så var også fienden bourgeoisen – borgerskapet)

Etter andre verdenskrig da mennene kom hjem fra krig og fangenskap, trakk kvinnene seg gjerne tilbake igjen fra arbeidsstyrken og de andre mannlige posisjonene de hadde hatt midlertidig. I Vest-Tyskland begynte en gullalder for ekteskapet og familien i 1950, som borgerlig familie, som i mange andre europeiske land, fikk enestående dominans som omtrent den eneste allment godkjente mønster av familieliv. Rollen til ekteskapet var hevet over enhver tvil. I denne modellen var en mor som var hjemme en ansvarlig mor, mens hennes mann gav økonomisk støtte til forsørgelse av familien.

I Øst-Tyskland, på samme tid, fulgte en alternativ bane ved å innlemme kvinnene i arbeidsstyrken og bygge opp et system av ekstra familie barnehager for barn.

http://family.jrank.org/pages/698/Germany-Rise-Bourgeois-Family-German-Family-in-Early-Twentieth-Century.html

Utdanning i Øst-Tyskland

De som vil ha kontroll, de får kontroll. Mental kontroll. Den ene som tilsynelatende virker positiv for folk flest, har alltid sin negative motsats med seg.

Utdanning i Den tyske demokratiske republikk (Øst-Tyskland) var en høyt prioritert oppgave for den kommunistiske staten, og ble obligatorisk fra alderen seks til alder sytten. Det var statlige CRECHES, barnehager, Polytechnic skoler, utvidet videregående skole, yrkesrettet opplæring og universiteter.

Ettersom nesten alle øst-tyske foreldre (85%) arbeidet utenfor hjemmet, var det et betydelig behov for tilfredsstillende barnepass. Østtyske CRECHES [Kinderkrippe] var for barn opp til tre år. CRECHES ofte var ved siden av barnehagen-bygningen. Det var også en tid for unge GDR kvinner å tjene eller frivillig i Creches for å bringe sine egne barn seg godt.

I motsetning til Vest-Tyskland, Øst-Tyskland oppnådd en storstilt reform utdanning og innførte et tett nettverk av høy standard utdanningsinstitusjoner, spesielt barnehager. En unik egenskap av østtyske barnehage var den sterke pedagogisk bakgrunn av disse institusjonene, selv sammenlignet med dagens barnehager i Tyskland. Barn fra alderen 05:57 lært å samhandle med andre barn, ble vant til en stabil daglige rutine, og ble introdusert til ideen om læring.

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_East_Germany

Den marxist-leninistisk-stalinistiske ideologi antar at slik frigjøring fra religion, standard moral og verdier naturlig ville bli resultatet fra integrering av kvinner i arbeidsstyrken, separert fra sin opprinnelig biologiske rolle, ville samfunnet bryte sammen av seg selv, og deres revolusjon bli vellykket. Resultatet ble frigjøring ikke bare fra mannen, men også fra sine barn, og familien som en institusjon.

Det norske folk får takke sin Landsmoder; Gro Harlem Brundtland, datter av Mot Dag’ist Gudmund Harlem.

DDR hadde også sin Gro Harlem Brundtland. Hun ble kalt «Red Hilde»,»Hanging Hilde», og «den Røde Giljotin» (the Red Guillotine).

Øst-Tyskland: Røde Hilde’s Lov

Time, Mandag, Okt. 18, 1954

Hilde siste oppgave er å «frigjøre» husmødre av det sovjetisk-okkuperte Tyskland fra kjøkken, barn og kirke. Røde Hilde’s familierett proklamerer likestilling mellom menn og kvinner, sier at barn skal bli opplært i henhold til deres talenter, oppfordrer til skilsmisse dersom et ekteskap «Har mistet sin verdi … for samfunnet». Nyligee rettsavgjørelser i Øst-sone viser realitetene bak en så høyt-klingende humbug.

Hvis staten trenger gruvearbeidere, vil en gruppe ungdommer bli sagt å ha gruvearbeider «talent» og blir samlet sammen og pakket bort til kommunistiske treningsleire. Foreldre som protesterer anklages for «sabotasje.»

I alle de land der hammer og sigd søkte å utslette korset, går en ubarmhjertig kamp om å gi til Røde Caesars de ting som er Guds. Forrige uke var den åndelige kampsonen Øst-Tyskland, der protestantiske og katolske prester deltok i protester mot en «familierett» i sovjetisk stil. DKlart for å bli lovfestet av Øst-sonens lovgivere, speiler loven den makabre kvinnen som formet den, Hilde Benjamin, 52, kjent som «Red Hilde,» «Hanging Hilde,» og «Red Guillotine.»

Røde Hilde ble en brandy-drikkende, kjede-røykende harpy og Tysklands mest dedikerte forkjemper mot familie og religion. Utnevnt som visepresident i den sovjetiske sonens Høyesterett, presiderte hun i politiske-show rettsaker. I tre måneder i 1952 alene, idømte hun to dødsdommer, åtte gjelder livstidsstraff og 109 år på hardt arbeid. I retten avbrøt hun bryskt forsvareren med skrik om «fortsettå, fortsett, vi har ingen tid for dumme unnskyldninger».

Påminnelser om Hitler. Vest-Tyske prester har bredt fordømt de nye kjennelser. Slik sa en talsmann for den evangeliske kirke i Tyskland det:

«Vi blir minnet om hendelser i Hitlers dager, da familier ble revet i stykker fordi barn ble brukt som våpen mot sine egne foreldre».

Petrusblatt, offisielt organ for Berlins katolske bispedømme, fordømte heftig den nye loven som «i strid med kristen tro».

«Likestilling» i Øst-sonen respekterer ikke kvinnen som et menneske, men kun som en maskin i en arbeidsgruppe. «Forrige uke, på risikoen for å bringe Røde represalier nedover hodene sinet, sendte biskoper i den østtyske romersk-katolske kirke et protestbrev til den østtyske marionett regjering. Men Røde Hilde sier at «en dommer må aldri følge sin objektive mening, men må treffe sin dom ved å bie på ens politiske parti.» Hun var neppe istand til å lese eller gi akt på protester.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,936510,00.html

Vil mennesker ikke rette seg etter G-d’s Lov, så får de ta til takke med menneskers lover.

Stasi gjorde en av tre av Øst-Tysklands 17 millioner innbyggere til informanter. De ødela familier, stjal barn for å gi til høytstående politikere og parti byråkrater, og fengslet, torturerte og myrdet statlige fiender.

Når Øst-Tyskland brøt sammen i 1989, hadde Stasi 91 000 ansatte og 300.000 informanter.

Hverdagsovervåkningen tok form av å fotografere bevegelsene til alle de mistenkt for «dekadent» virksomhet, snusing på post og telefonsamtaler, avhør av familie og venner, og lytting gjennom vegger av naboer for å oppdage om mennesker ser Vesttysk TV eller lytter til «fiendens» radiosendinger.

De som ble betraktet som dissidenter kunne utelukkes fra universitetsutdanning, utestengt fra godt betalte jobber, i eksil fra hjem og familie, eller til og med fengslet eller henrettet, mens deres familier måtte lide for deres «forbrytelser». Stasi terroriserte også familiene til alle som rømte til Vesten.

http://www.smh.com.au/articles/2006/12/27/1166895360957.html

Karl-Heinz Bomberg

En som har opplevd dette, og statens motiver for det, beskriver det slik:

«Dette var en av statens sikkerhets ‘suksesser, i å produsere ødelagte sjeler og oppløste familier«, sier Karl-Heinz Bomberg, en psykoanalytiker som selv var fengslet i Øst-Berlin som en dissident. «Familien er den sterkeste bindingen en person har, men selv dette er ofte ikke sterkt nok til å overleve forvrengningene og den ekstreme kraften statens sikkerhetstjenester brukte. Jeg vet lignende eksempler hvor familier ble ødelagt på denne måten. Det er hva statens sikkerhet seg med«.

En symposium i Leipzig nylig drøftet den pågående skade på familier som var forårsaket av den kommunistiske epoken. Psykiater Markus Bassler, som var vertskap for symposiet, sier regimet skapte et slikt klima av paranoia at tillit, som hjørnesteinen i alle relasjoner, ofte ble umulig.

http://www.globalpost.com/dispatch/germany/091104/berlin-wall-divided-families

Vi kjenner alle til hvor stor politisk prestisje og kraft dette hatet mot familieinstitusjonen blir frontet med av ledende politikere i Norge de siste 20-25 år.

Hvor Bomberg beskriver sikkerhetstjenesten i staten, så er det en tjeneste som er laget for å sikre at barn vokser opp i statens ene rette lære, den politiske korrekte ideologi. Individualitet er strengt forbudt i slike totalitære stater, – som vår.


Baerbel Gruebel

Østtyske «forrædere» ble tvunget til å gi opp sine barn

Berlin – Da Baerbel Gruebel var 25, bestemte hun og ektemannen Ota at de ville risikere hva som helst før deres to små barn skulle vokse opp i det kommunistiske Øst-Tyskland.

Derfor, i 1973, prøvde familien å flykte over den tsjekkiske grensen til Østerrike, men tsjekkiske soldater arrestert dem og sendte dem tilbake til Øst Berlin, hvor de ble dømt til fire års fengsel.

Gruebels hadde anført at deres barn, Jens, deretter 4, og Jeannette, 3, skulle plasseres i omsorgen til sine besteforeldre i Øst-Berlin. Men regjeringens byråkrater bestemt noe annet, og plassert dem i et barnehjem. På et rettsmøte, fikk Gruebels til sin forskrekkelse vite at deres «rett til foreldrerollen» ble trukket tilbake.

Deres sak var ikke unik. Mer enn 150 par mistet foreldreretten til sine barn etter å ha trosset de kommunistiske myndighetene i løpet av 1970-tallet. De fleste fikk ikke se barna sine igjen før muren ble revet ned i 1989 og hele omfanget av det østtyske ‘tvungne adopsjons program’ ble kjent.

Jens og Jeannette hadde fått en god sosialistisk oppdragelse og sa at de aldri hadde blitt behandlet uvennlig av sine adoptivforeldre. Det etterlot dem i en sterk lojalitetskonflikt når de blir konfrontert med sine biologiske foreldre etter så mange år. Jens spesielt stod ovenfor alvorlige problemer i å re-etablere kontakt. Måneder skulle gå før barna kunne komme over sin mistanke om at deres foreldrene hadde forlatt dem.

Etter sammenbruddet av den østtyske staten i 1989-90, ble arkivene funnet i en tidligere Øst-Berlin departements bygning med detaljer om dusinvis av familier skilt som Gruebels. I nesten alle tilfeller, har tjenestemenn og domstoler avtalt å gi barna for adopsjon til familier som var lojale mot regimet.

http://www.monstersandcritics.com/news/europe/features/article_1494524.php/East-German-traitors-were-forced-to-give-up-their-children-Feature

Det vil si å de familiene som villig vekk takker ja til å motta judaspenger fra det sittende regime, og som tjente og tjener på andres nød og elendighet. Det lønner seg alltid å holde seg inne med regimet i totalitære stater.


Forsøk på å straffeforfølge de ansvarlige har vist seg komplisert, sier juridiske eksperter.

Margot Honecker – konen til den avdøde tidligere østtyske statslederen Erich Honecker – ble etterforsket for sin påståtte rolle i de tvungne adopsjon sakene som involverer barn av dissidenter, som ble tatt i å forsøke å flykte til Vesten på 1970-tallet og 80-tallet.

I 25 år hadde hun vært en tøff kommunistisk utdanningsminister i Øst-Tyskland. Mange følte at hun var bak de diabolske tiltak mot familier som ble fanget under fluktforsøk.

«Mange i det tidligere Øst-Tyskland ville heller se heksa Margot bak murene enn Erich Honecker», skrev den tyske avisen Frankfurter Allgemeine, på den tiden. Men påstandene mot henne kan ikke bevises, og i 1994 ble alle anklager droppet.

Hun ble til slutt med familiemedlemmer til Chile, nå er hun 82 år, og sier hun har ingen planer om å noensinne å vende tilbake til Tyskland.

http://www.monstersandcritics.com/news/europe/features/article_1494524.php/East-German-traitors-were-forced-to-give-up-their-children-Feature

I Norge er folk likgyldig til andres lidelse, så lenge det ikke rammer dem selv, og spør aldri hvem de kan stille til ansvar for elendigheten. Kunnskapen er også elendig, så folk flest vet vel knapt hvem de kan stille til ansvar.

Nice er vel et like bra tilfluktsted som Chile.

Systematisk sosialisering

Påvirkninger

De østtyske Pionerer var påvirket av både Speidere og Hitlerjugend, men som Pioneer bevegelser i andre land, var det et skole-basert program. Medlemskap og aktiviteter ble organisert rundt skolene. Og i motsetning til andre Speider bevegelser, var pionerene en kjønnsblandet organisasjon. Vi kan høre utsagn som at «Pioneer gruppen var basert på Speiderbevegelsen.» Dette er galt. Selvfølgelig var Speiderne den første viktige ungdomsbevegelse i mange land, men dette var ikke tilfelle i Tyskland. Wandervogel var den første viktige gruppen. Og Baden Powel’s Gutte Speider bevegelse var bare en del av en svært mangfoldig ungdomsbevegelse før nazistene gjorde HJ til landets eneste ungdomsbevegelse. I denne forbindelse har Pionerene mye mer til felles med HJ enn Speiderne. De var mer lik HJ ved at foreldre ikke spilte noen viktig rolle i programmet. Det var en annen arm av staten i å innfluere unge sinn uavhengig av foreldrenes innflytelse.

Den Frie Tyske Ungdom (Freie Deutsche Jugend – FDJ), ble etablert etter andre verdenskrig i mars 1946 i den sovjetiske okkupasjonssonen i Tyskland. Unge mennesker i alderen mellom 14 til 25 skulle bli indoktrinert som medlemmer av et nytt sosialistisk samfunn. Sammen med sin suborganisasjon for unge fra 6-14 år gammel, Unge Pionerer – senere kalt Pioneer Organisasjon «Ernst Thälmann», til minne om sjefen for kommunistpartiet (KPD) under Weimar-republikken som ble drept av Nazistene i en konsentrasjonsleir. FDJ ble et instrument for å påvirke kommende generasjoner. En viktig del av dens innflytelse var at medlemskap i FDJ utgjorde basis for tilgang til institusjoner for høyere utdanning, rekreasjon og idrettsanlegg, og til slutt karrieremuligheter.

Deltakelse

Nesten alle barna i den tyske demokratiske republikk (DDR) måtte delta i Young Pioneers. Barn for alle praktiske formål måtte bli med Pioneers (og når de ble eldre FDJ) for å ha noen sjanse til høyere utdanning som videregående skole som i hovedsak innebar en anstendig jobb. Svært få østtyske barn var ikke med i Pioneers.

Program

Formålet med Freie Deutsche Jugend (FDJ) og Pioneer ungdomsgrupper var å innpode sosialistiske ideologi i barna. Som alle ungdomsgrupper, besto Pioneer programmet av en rekke ungdomsaktiviteter for å enten innføre sosialistiske tankesett eller å gjøre programmet spennende for barna. Noen hevder at dette var ikke annerledes enn Speidere gjorde. Det var imidlertid store forskjeller. Speideren søkte å fremme universelle verdier som ærlighet, moral, familie, religion, og andre. Den østtyske ungdomsbevegelse ble styrt av kommunistpartiet og fremmet den sosialistiske ideologien i partiet. Dette inkluderte noen av de universelle verdiene i Speiding, men ikke alle. Moral i den kommunistiske verden ble omdefinert til å være hva som fremmet klassekampen og utbredelse av kommunismen. Dette betydde politistat som maktmiddel og konsentrasjonsleire. Barn ble oppmuntret til å sladre på sine foreldre, selv om vi er usikre på i hvilken grad dette skjedde.

Klassen-kampens definisjon av moral er også grunnen til at kommunistiske regimer (Kambodsja, Kina, Nord Korea, og Sovjetunionen, var villig til å drepe eller tolerere dødsfall i stort antall. Og det er grunnen til medlemskap i hovedsak var obligatorisk, og foreldrene var ekskludere fra programmet.

Mens Speider bevegelsen var ikke-politisk, var den Frie Tyske Ungdommen (FDJ) programmet svært politisert og engasjert forteller barna hvordan de tenker om politiske saker. Barna ville møte på skolen etter ordinære klasser om ettermiddagen. Virksomheten på disse møtene varierer. For de yngre barna var det en slags myte-lignende presentasjon av sosialistisk ideologi. Pioneer lederne gjennomførte nøye guidede diskusjoner. Det var også en grad av tradisjonsbygging. Mange barn synes å ha vurdert dette program som en videreføring av skole og ville ha foretrukket fritid hjemme. Mange barn gikk på Pioneer sommerleire. Programmet fremmet en høy grad av internasjonalisering, i hvert fall med andre Pionerer i andre sosialistiske land….

Religion

Både Unge Pionerer og Frie Tyske Ungdommer (FDJ) ble brukt av myndighetene til å angripe religiøs tro. Disse organisasjonene forsøkte å splitte barn og foreldre, spesielt i forhold til religiøs tro. De forsøkte å overbevise barna om at religion ikke var nødvendig i deres liv. The Young Pioneers og Frie Tyske Ungdom brukte noen av de samme taktikker som Hitler Youth hadde brukt. Møter ble planlagt slik at de overlappet med de katolske seremonier og samlinger. Det ble vanskeligere og vanskeligere for familier å delta på kirkelige handlinger som ofte overlappet med ungdomsmøter. Den kommunistiske anti-religiøse kampanjen ble intensivert i 1950. Presidenten i Young Pioneers sa, «Det er ingen tvil om at de, Kirken myndighetspersoner, dermed kjemper imot de nasjonale interessene til folket og presser dem i retning av nye kriger». [Seth, s. 156.]

Fordeler

FDJ var et effektivt virkemiddel for å påvirke kommende generasjoner. En viktig del av dens innflytelse, var at medlemskap i FDJ bestemte tilgangen til institusjoner for høyere utdanning, rekreasjon og idrettsanlegg, og til slutt karrieremuligheter. Det pionerer og spesielt FDJ ble kalt »kamp-reserve« av det kommunistiske partiet. Gjør et godt inntrykk på pioner-og FDJ-ledere, og en hadde en god sjanse for å bli en parti-representant senere. Dette ville gjøre livet i Øst-Tyskland mye enklere. Det var en annen ungdom-organisasjon, det »Gesellschaft für Sport und Technik« (GST: Samfunn for sport og teknikk). De var litt pre-militære, medlemmene (mest gutter) ble opplært til å fly seilfly, operere radio systemer, skyte med luft-kanoner og annet. Som uniform hadde de kamuflasje jakker og bukser.

http://histclo.com/youth/youth/org/pio/pioneerg.htm

Fallet fra nåden

Familien som institusjon fallt samtidig som folk gav avkall på religionen og G-d som det dominerende lim som holdt samfunnet i sammen. De valgte seg mennesker som sine herskere, og menneskelover som sine leveregler, istedenfor G-d’s ledelse og G-d’s universelle og enkle lover.

Samfunnet ble sekularisert, og Faraho’ene tok makten, tilbedt som guder.

Vladimir Lenin og Nikolaj Bukharins antireligiøse skrifter slo inn også i Norden. I Sverige hadde kommunistleiaren Zeth Höglund teke til orde for at det var råd å vera både kommunist og religiøs på same tid. Spørsmålet vart løfta inn på saklista under møtet i Kominterns eksekutivkomité i Moskva i juni 1923. Der vart Höglunds pragmatisme sterkt kritisert, men resolusjonen etter møtet opna likevel for eit mellombels, reint taktisk, samarbeid med religiøst påverka menneske. Under låg ei erkjenning av at enno var ikkje alle kommunistar blitt ateistar. Men det var, om eg forstår resolusjonen rett, ikkje lenge att.

PÅ MOSKVAMØTET støtta Martin Tranmæl, Erling Falk og Rolf Hofmo den svenske kommunistleiaren, medan dei meir rettruande Olav Scheflo og Peder Furubotn meinte ein ikkje kunne vera fullmogen kommunist utan også å vera ateist.

Denne striden resulterte blant anna i at Ap-ideologen og ateisten Edvard Bull same året skreiv den kjende brosjyren «Kommunisme og religion», kanskje hans mest lesne publikasjon. Her prøvde han å vera prinsipiell, men utan å støyta frå seg partiet og dei truande. I ein lang periode etterpå vart dette skriftstykket rekna som Arbeidarpartiets autoritative syn på religionen.

http://www.bt.no/meninger/kommentar/kobbeltveit/%26laquo%3BStryk-kristenkorset-av-dit-flagg…%26raquo%3B-1208900.html

Obama har innført lignende system i forbindelse med terrorisme i USA som blir kalt «See Something, Say Something».  Poenget er å få befolkningen i den rette grad av frykt ved hjelp av statsterror.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

78 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det er mye riktig i det som står her, men analysen er ikke korrekt med hensyn til statens nåværende holdning til religion og formell moral.

Det nye i situasjonen er at de totaliære kreftene nå ønsker at folk flest skal være religiøse og at de skal underkaste seg en puritansk moralkodeks.

De bruker faktisk religion i form av en standardisert statskristendom og en knugende moralkodeks til å lamme menneskenes naturlige tenkeevne, naturlige følelsesliv og naturlige evne tul å nyte.

Mennsekr som psykologisk undertrykkes på denne måten vil føle at livet deres mangler innhold og tilfredsstillelse. Dette frustrasjonen utnyttes på to møter:

– Den gjør mennseker lettere mottakelige for makthavernes propaganda.
– Den gjør det lettere å mobilisere folk mot symbolske syndepukker, for eksempel folk som er definert som pedofile, som terrorister, som sinnslidende eller folk som avviker fra offisiell standard på enhver måte. Folk som derved er mobilisert retter ikke oppmerksomheten mot makthavernes egne overgrepshandlinger og spiller kreftene sine.

Videre brukes av makthaverne ethvert avvik fra den offisielle moralkodeksen som kriterium for å tvangsbehandle, frihetsbreøve eller barnerøve. Og det oppfordres til aktiv angiveri av avvikere.

Og endelig benyytes et påstått og løgnaktig behov for å verge samfunnet mott avvikerne til å rettferdiggjøre tvangstilatk og overvåkningstilak.

Det hører med til situasjonen at definisjonene på disse avvikene som benyttes er så vage og omfattende at enhver kan risikere å bli definert som pedofil, terrosrist eller sinnslidende.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

»Det er mye riktig i det som står her, men analysen er ikke korrekt med hensyn til statens nåværende holdning til religion og formell moral.

Det nye i situasjonen er at de totaliære kreftene nå ønsker at folk flest skal være religiøse og at de skal underkaste seg en puritansk moralkodeks.»

Vel, jeg vet nå ikke helt. Ser ofte i disse tider at man bruker vitenskap som en slags gudserstattning. Vitenskapen er vel kanskje den enkleste »religionen» å misbruke av dem alle. Det holder jo å fordreie litt på vitenskapen så er det jo helt »greit». Du vet: Gjøre krig om til »fred», og ikke minst »menneskeskapte klimaforandringer» til noe som er »reellt».
Når all moral blir vitenskapsbasert og/eller vitenskap blir »moral», kan man egentlig tillate seg hva som helst (våre styresmakter ser ut til å TRO det vaffal), uten å ha noen kvaler eller anger overhodet. Man kan jo på den måten rettferdiggjøre de mest grusomme ting. Som f.eks å ville ta livet av 90 prosent av jordens befolkning, fordi noen mener de har »vitenskapelige beviser» for at dette er en riktig ting å gjøre.

Beklager alle gåsetegnene..

Nixo
Nixo
Abonnent
Svar til  evilbug
12 år siden

Ethvert menneske har en naturgitt rett til å leve og leve lenge, til å være frisk og til å nyte livet mest mulig. Denne retten omfatter hele menneskenaturen, både det fysiske, mentale og åndelige.

Dette inkluderer også å leve ut alle drifter og lyster sålenge dette ikke undertrykker og skader andre mennesker.

Det som skjer i praksis i dagens skole og øvrige kanaler for barne og folkeoppdragelse, er at en gis et de fakto forbud mot å realisere disse naturgitte rettighetene.

Dette forbudet mot det å leve i videste forstand formuleres førstogfremst i form av pietisitisk religiøs inndoktrinering og et påbud om at alt en gjør for å utvikle seg selv, skal gjøres for å tjene samfunnet, fedrelandet, og gud slik som staten definerer gud – i praksis vil det si et påbud om å forbruke seg selv til å tjene makthaverne.

Disse pietistiske og livsutslukkende prinsippene er så overført som aksiomer i de forskjellige vitenskapsavarter som forkynnes i skolen, spesielt samfunnslæren, helselæren, psykologien og biologien.
———————————————————————————

Anger er faktisk en nøkkelmekanisme i dette spillet.

– Barn og unge læres systematisk opp til å angre når de gjør noe som går imot maktapparatets interesser.

– Videre læres de også systematisk opp til å angre viss de gjør noe for selv å være sunn og friske eller for selv å nyte livet, og spesielt læres de opp til å angre hvis de lever ut sine seksuelle lyster.

– Og de læres også opp til å angre hvis de direkte bidrar til at et annet menneske har det godt.uten å gå via samfunnets maktapparat ved angiveri.

—————————————————————-
Hvordan dette fungerer i praksis kan en observere for eksempel ved å studere gymnastikkundervisningen og idrettsbevegelsen.

Det er lite helsebringende og nytelsesbefordende i dagens gymnastikk- og idrettskultur.

Dagens kroppsøvingskultur er nærmest en form for eksersis hvor barn tvinges til å blindt adlyde autoriteter og til å forbruke seg selv til abstraksjoner utenfor dem selv som laget, skolen, bygda eller landet.

Videre sosialiseres barna til å ta hasardiøse fysiske risiki med sin egen helse for å tjene disse abstraksjonene og derigjennom egentlig tjene samfunnets makthavere..
——————————————————————————
Det var en tid på 60-70-80-tallet hvor de føydale prinsippene ble myket opp og mennesker fikk lov til å være friske og nyte livet i større grad.

Da de føydale kreftene merket dette, strammet de til igjen og har siden pisket folk flest tilbake til slavetilværelsen ved hjelp av religiøse bevegelser, politiske organisasjoner, idrettsbevegelsen, barnevern, skole, helsevesen, psykiatrien og alle øvrige mekanismer samfunnet har.

Merzarzt
Merzarzt
Abonnent
12 år siden

Vil bare legge til at årsaken til at folket styres i stor detalj av myndighetene, enten de er sekulære eller kirkelige, er at et massivt flertall av vanlige mennesker er i akutt behov for slik styring blant annet fordi de:

A) Helt mangler innsikt i grunnleggende samfunnspolitiske spørsmål.
B) Er fullstendig uinteressert i politikk, realpolitikk, sosioøkonomiske spørsmål og videre er under inntrykk av at hvis en video sier noe på youtube så stiller vi oss ukritiske til det som sies fordi videoen sier noe som virker fornuftig når man ikke har innsikt og evne til kritisk tenking.
C) Er sauer.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

Forberedelse til chip-implantering i baby-hjerner (google-oversettelse).
CORR.: Nylig ble publisert en oppsiktsvekkende artikkel «Foresight Apocalypse», som forteller om katastrofale konsekvenser for Russland dersom det såkalte foresight-prosjektet «Barndom-2030» blir realisert.
Hva går dette «foresight prosjektet» på?

VH: Foresight -prosjektet «Barndom-2030», serveres nå som vårt viktigste innovasjonen i det 21. århundre.
Ifølge forfatterne, er vår holdning til barn (inkludert utdanningssystemet og den tradisjonelle familien) – «foreldet» og sendes til søppelbøtta av historien i 2020.
I stedet erstattes den med «nye former for samliv» – «flere-enn-to-partnere», «gjest», «gay» og andre av samme type «ekteskap».
Oppdragelsefunksjon blir tatt fra «inkompetente» foreldre og overført til en statlig institusjon. Noe liknende – likvidering av borgerlige familier, promiskuitet og oppdragelse av barn på statlige institusjoner – ble foreslått av Karl Marx og bolsjevikkene.

Videre-mer. Det avvises som «utdaterte stereotyper» at foreldre har rett til å oppdra sine barn. Etter ikke-bestått «test i kompetanse», blir barna fratatt.
Tror du «den juvenile system, ileggelse av barn angiveri per «hjelpetelefon», dannelse av en bank med konfidensiell informasjon om barn og deres familier – er en tilfeldighet?
Nei! Alt dette ble gjort i sammenheng med foresight-prosjektet …
Så, blir barna plassert i en spesiell sone utstyrt med den nyeste teknologien, hvor de praktisk talt ikke vil kommunisere med voksne (med unntak av statlige «veiledere»), men selv velge hva, hvordan og hvem de skal lære av.
Den viktigste kilden til informasjon blir da Internett.
Utdanning og det intellektuelle nivå skal bestemmes utelukkende av volumet av lagret informasjon.
For dette formålet vil i de kommende tiårene starte masseproduksjon av chip, som vil implanteres i babyers hjerne med direkte kobling til Internett og nedlasting-funksjon av opplysninger inn i underbevisstheten.
To timer med «nedlasting» – og du vet alt innen matematikk som vanlige studier tar et år til.
Hva barn får lastet opp sammen med matematikken – er det store spørsmålet …

Forfatterne av foresight-prosjektet planlegger å gjøre en slik «chipisering» av barn i Russland obligatorisk og altomfattende med en slik begrunnelse:
ja, det er farlig, men når teknologien er først oppfunnet, blir den brukt av andre. Så vi må innføre den først.
De rike vil kunne «intellektualisere» sine barn på en annen måte: i 2030 skal det brukes genteknologi og nanoteknologi for å bestille barns evne på embryonale stadier …

CORR.: Men ikke alle foreldre ønsker at noe blir implantert i hjernen til sine barn, selv av hensyn til «konkurranseevne».

VH: Selvfølgelig, men ingen vil spørre foreldre. Det er derfor ble et «juvenile system» skapt – for å ta barn fra foreldre «til det beste for barnet» og gi det til vold til en offentlig «formynder». Og at han kan «til barnets beste» å tillate chipisering eller på tvangssterilisering (når retning om «personlig suksess» / mangel på «arv» eller «safe sex» tilsier det).
Det blir også mulig å ha «PC-sex» – en «datamaskin-virkelighet» laget ved å koble sensoren datamaskinen ikke bare til hjernen, men også på enkelte punkter av menneskekroppen, som vil simulere fysiske følelser.
For steriliserte kvinner som ønsker å «leke mamma», sponsorene er villige til å tilby «et robot-barn» og for «riktig» oppdragelse – «en robot-passer» (i midten-2020-x) .

CORR. Det er vanskelig å tro, du høres som om du har lest mørke fiksjon, eller bøker om konspirasjon …

VH: Om det var det! Men foresight-prosjektet ikke bare er åpent for publikum. Den fremmes og lobbyeres av regjeringen.
Og på den internasjonale utstillingen av de mest «drastiske» innovasjoner i Shanghai – EXPO-2010 «, var foresight-prosjektet den største attraksjonen på den russiske utstillingen!
Det er alt veldig alvorlig, og verre – offisielt!
Det lekket informasjon at de ønsker prosjektet å gli signert av president Mendel [Medvedev] for å starte programmet.
«Det er den viktigste innovasjonen i å bestemme fremtidig plass for Russland i den internasjonale arbeidsdelingen, en produksjon av høy intelligente bioroboter for behov til «global elite».
Selv ordet «fascisme» å kalle hva som skjer til slutt, slår meg som for mild.

CORR.: Men hvis alt er så forferdelig, hvorfor tier myndighetene? forstår ikke? Eller har fått ordre ovenfra?

VH: Spør deg selv, hvorfor er alle så stille når det gjelder «juvenile systemet»? Massemedier startet å publisere i fjor høst «skrekkhistorier» om gale foreldre, som plutselig begynte å drepe og voldta tusener av sine barn, stumpe sigaretter på deres hode.
Og på dette grunnlag, uten noen lover, uten at en rubel av budsjettet i finansiering, har nesten førti regioner opprettet en «juvenile domstoler, laget et system for barneangiveri på foreldrene, blitt innført elevenes ombudsmann.
Foresight-prosjektet gjennomføres allerede! Innføringen av familie-ødeleggende «juvenile teknologier, anti-kristen moral og skjemmende utstillinger av såkalte «Modern Art», barnefordervende «seksual opplysning», som hevder» i henhold til europeiske standarder «for å autorisere såkalte» homofilt ekteskap «- alt dette er allerede innført.

Igjen vil jeg understreke: dette er ingen fiksjon. De forteller alt åpent. Hvorfor? For å forstå, anbefaler jeg sterkt å finne og lese på nettet et interessant dokument – «Humanist Manifesto 2000», signert av en rekke kjente personer. Det setter ut (selvfølgelig i svært velklingende ord) visjon for fremtiden for den globale omorganisering av verden med bl.a.:
– tvungen reduksjon av befolkningen,
– avskaffelsen av «alt som skiller mennesker» (nasjonal, kulturell og religiøs bakgrunn),
– ødeleggelse av enhver nasjonalstat, transformasjonen av landene i én enhetlig «Humanity» under kontroll av «verdens regjering».
I deres hender vil konsentreres makt til å straffe og benåde.
Der – selve fjerningen av familie og foreldre, slik at barn får «full valgfrihet», blir «tolerant» mot legalisering av alle mulige laster og perversjoner, ikke-moral og etikk i tradisjonell forstand.
De mest fremsynte prester har kalt dette forsøket for «Antikrist-rike»
som er beskrevet i Bibelen.
(http://rusinform.livejournal.com/29151.html)

P.S. Denne gesten pionerer tvinges til å avlegge som bevis på sin lojalitet (bildet øverst i artikkelen), avlegges i fengsler av såkalte «haner» som tegn på sin underkastelse for bruk til pervers homseknulling.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  bin Laden
12 år siden

Takk for meget interessant info, bin Laden.

Jeg ser for meg at mangelen på motforestillinger er nettopp sånn som du beskriver. Her i Norge pågår det nå en kondisjonering for å gi folk en høy terskel for aksept av barne-fjerning i regi av barne-vernet. Har også lagt merke til sjokk-oppslag på forsiden av norske aviser med beretninger om barn som er blitt vanskjøttet (for å skape holdningene hos leseren: «Men her må da BARNEVERNET gripe inn…eller trenger de flere ressurser…).

Dessverre anser jeg at dette prosjektet er et endelig bevis på at Russland dessverre er en del av NWO-prosjektet, i det minste zionist-frimurermyndighetene med Medvedev-Mendelson og Putin på topp.

Men den russiske folkesjelen som nå har fått smaken på frihet og det å leve et anstendig liv i samsvar med Guds prinsipper kan ikke uten videre ville godta dette. Må de sette sin lit til DEN RUSSISKE MAFIAEN som sin sterkeste allierte i kampen mot barne-fjerning…?

Forøvrig minner skildringen mye om innholdet i Aldous Huxleys bok BRAVE NEW WORLD, som kom ut for 75 år siden. Her vokste barn opp «som i drivhus» (noe a la i filmen THE MATRIX), de ble tidlig lært opp til å delta i sex-leker osv.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Takk for tilbakemeldingen.
Frarøvelse av foreldrenes rett til å oppdra sine barn er bare første skritt.
Det endelige målet er fullkontrollerte bioroboter.
Prosjektet går på å lage perfekt-integrerte chip-implantater med full kontroll over hjerneaktivitet.
Dette skal oppnås ved hjelp av nanoteknologi som skal sørge for chipets kontakt med hjerneceller på mikronivå.
Jeg tror du har foreldet forestilling om «den russiske folkesjelen».
Den degraderte betraktelig i forrige århundre, ikke minst takket sionistenes anstrengelser.
Til forskjell fra fysiske parasitter som rammer og dreper de svakeste, driver sosiale parasitter med omvendt seleksjon: de sporer opp og dreper de beste, de sterkeste for så å drepe resten og lage bioroboter av rester av rester.
Det finnes ikke russisk mafia, all mafia er faktisk judisk i rusland.

vantro
Abonnent
12 år siden

Man burde legge ned partipolitiske ungdomsorganisasjoner som AUF.
Det innbyr til kameraderi og vennetjenester.
Det norske samfunnet er ikke tjent med at mange personer som ikke burde være ledere/politikere kan bruke slike organisasjoner som springbrett til en karriere.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Sitat: «Forøvrig minner skildringen mye om innholdet i Aldous Huxleys bok BRAVE NEW WORLD, som kom ut for 75 år siden. Her vokste barn opp “som i drivhus” (noe a la i filmen THE MATRIX), de ble tidlig lært opp til å delta i sex-leker osv.»

Dette med å forberede oppvekstdrivhus er i full gang i de fleste norske kommuner. Stadig flere kommuner organiserert en foranstalting de kaller oppvekstetaten som omfatter alle instanser som har med bartns utvikling og oppvekst å gjøre, og som overvåker og styrer alle askpekter ved barbs liv, helse og utvikling.

Dette med sex-leker er imidlertid ikke md i dette opplegget, ihvertfall ikke som noen permanent ingrediens. Sex-leker innebærer en form for frihet for barn og unge til å nyte sin egen og kropp og ha det deilig sammen med andre. – og den form for føydalisme som stadigmer knuger den norske befolkningen vil ikke ha noe av noensomhelst fiheter for barn, allerminst sexuelle friheter.

Jeg ser imidlertid ikke bort fra at sex kan brukes som et midlertidig lokkemiddel for å få barn og unge til å gå i fella, men straks de er fanget, blir det slutt på både sex og andre måter å nyte livet på, og isteden omgjres barna til viljesløse følesleskalde og livsfornektende zombier.

MAJA
Abonnent
12 år siden

Meget bra artikkel , Jarle , men du glemmer Norgespartiet når du nevner at ingen politiske partier gjør noe.
Vi har faktisk jobbet intensivt mot barne- trafficking lenge , men det er du antagelig klar over .
Vi ønsker å legge ned barnevernet i sin helhet .
Det som skjer er at i Norge bedrives det nå en regulœr «Barnehandel i Norge, med statens velsignelse»:http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html.
Vi ønsker å opprette «Vern av kjernefamilen»:http://norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html og stoppe denne oppløsningen av samfunnet som nå skjer .

skippern
skippern
Abonnent
12 år siden

Takk for en opplysende artikkel JJ!
Historien om stasi og DDR er viktige og kan lære oss mye, de hadde jo demokrati der også med seks forskjellige partier å stemme på, haha.
Legger ved link som bla dokumenterer hvordan statsmafian i sverige har brukt politiet til å pushe våpen til gjenger og bruk av sivile kriminelle agenter.
http://corruptio.blog.com/

Vandalf
Vandalf
Abonnent
12 år siden

Off topic;

Bra kronikk du hadde i «Sumpen» i dag, Jarle;o)

skippern
skippern
Abonnent
12 år siden

Vi får klar beskjed fra flere fosterforeldre om at adopsjon er uaktuelt fordi de har basert seg på den inntekten som det å være fosterforeldre gir:
http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/article1606814.ece
Stakkars små som får systemtroende eie mest mentale fosterforeldre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  skippern
12 år siden

Artig vesen hun dere forskningslederer ved Barnevernets utviklingssenter, Toril Havik
Biologiske foreldre må få maks to år til å vise at de kan være gode omsorgspersoner

Mao så skal vi nøye overvåkes og kontroleres og registres de 2 første årene etter fødsel
Seff så vil ikke en eneste forelder komme gjennom nåløyet siden barn blir oppdratt individuelt og ikke etter en oppskrift fra myndighetene

Ikke rart at Regjeringen bevilget 240 millioner i ekstra midler til 400 nye stillinger til barnefjernet for 2 dager siden

Ser ikke myndighetene at det står nok fluortabletter på kontoutskriften din så kommer de og henter barnet ditt

Det er allerede flere i de kretser som mener at småbarnsforledre skal ha online kameraovervåkning i egne hjem som i England så det er nok bare snakk om kort tid før det også glir gjennom i et nytt EU direktiv

Morsom fremtid vi går i møte vist ikke folk snart sier stopp :)

matata
matata
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Ja, det er blitt for mye stat og detaljstyring fra offentlig myndighet på de fleste områder.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

«Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.»

Mission accomplished:
«Ikke «gutter» og «jenter» i kjønnsnøytral barnehage
I barnehagen Egalia i Stocholm er barna bare «venner».
(Dagbladet): I den kommunale barnehagen Egalia i Stockholm unngår personalet å bruke ord som «han» eller «henne» om barna. De 33 barna tiltales som «kompiser», eller «venner», istedenfor «gutter» og «jenter».»
http://www.dagbladet.no/2011/06/28/nyheter/utenriks/kjonnsdebatt/17087289/

33 barn som 33 frimurergrader, deltar i en nasjonal psykotisk men sosialist eksperiment i regi av kommun(istene). Disse barna skal testes om hvordan de utvikler sin kjønnsidentitet uten å vite en pip om dette fra eldre. Kanskje barn kan selv «lære opp» språket sitt også, kanskje de voksne ikke burde snakke foran barna i det hele tatt, og så plutselig oppdage 7 år senere at de ikke snakker svensk men boo-boo språk! :D

Faen ta dere ekstreme sosialister, nazister, fascister, sionister og kommunister!

ola
ola
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Du, dette hørte jeg på radioen når jeg var på hytta igår, jeg måtte seriøst sette meg ned, jeg blei helt satt ut.
Jeg har ikke ord for hvordan jeg kan beskrive det her,
100% av verdens befolkningen burde skjønne det at dette har gått alt for langt og er utrolig farlig.
Vis noen mener dette er greit så må jeg få si det at dere er noen sinnsyke komunister som ALDRI burde hatt unger og som burde lese en bok, eller kanskje lære seg å lese. Jeg vil påstå at han jeg leste om for en stund siden i VG som hadde snortet badesalt i en ukes tid og knullet ihjel dverggrisen til naboen er MYE MER VERDT og MYE smartere enn dere som syntes dette er greit!! STOP DETTE NÅ!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

«Vis noen mener dette er greit så må jeg få si det at dere er noen sinnsyke komunister som ALDRI burde hatt unger…»

Her tolker du denne faenskapen akkurat etter elitens ønsker: færre barn i vesten, som allerede sliter med naturlig befruktning og altfor lave fødselsrater ift. den etniske befolkningen. :D
Det er blitt bekreftet statistisk at europas samlede befolkningen nådde et topppunkt i år 2000, og er påvei ned, uten ikke-vestlig innvandring. Dette sviket med å importere hundretusenvis av innvandrere som kompensasjon til den etniske avfolkningen, i samarbeid med «eksperter» (sosiopater), vil tvinge naive vestlige mennesker igjen til å ha enda færre barn. For ikke så lenge siden leste jeg på propagandabladet (DB) at eksperter mener at det å ha barn går over karriere, inntekt, livskvalitet til voksne mennesker!!! Ja, vel, hva skal vi med «karriere, inntekt og livskvalitet», når hele menneskeheten er biologisk utryddet om noen tiår, takket være disse godtbetalte «eksperter»? :D
«The surprising implication of the below chart leads Sanyal to declare that the period set to begin in just 10 years «will be one of the most important turning points in history» simply because: «the human race will no longer be replacing itself by the early 2020s.»
http://www.zerohedge.com/article/human-race-doomed-deutsche-bank-one-most-important-future-turning-points-history

Lykke til! Du ble lett offer for sionistisk propaganda ;)

ola
ola
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Akkurat etter elitens ønsker? der er jeg litt uenig, ved å protestere og få folk til å skjønne at det er galt så kan man jo stoppe det (eller man har vel egentlig bare illusjonen av å kunne stoppe det). Lar man det fortsette så vil konsekvensene bli det at folk får færre unger, for hva er vitsen med å ploppe ut slaver til eliten? Men vis folk kan få oppdra DATTERA eller SØNNEN (ikke ungen eller kameraten) sin slik det burde være, til å tenke selv, respektere alle andre, og ha egne meninger, lære de rett og galt og disiplin, og la de jobbe for de pengene de får. Og la ungene være ute i fks skogen å leke, ikke bare la de spille tv spill eller pc hele tiden, så vil antageligvis folk syntes det er litt mer stas med unger,
Jeg husker når jeg var ganske liten, og jeg skjønte det at det var forskjell på gutter og jenter, kan ikke bare si til de at de er helt like og forvente at de tror på det, eller ikke forvente noen slags konsekvenser av det når barna blir eldre vis de tror på det. hva er det neste 2+2=5? Krig er jo allerede fred.

Å godta det er iallefall etter elitens ønsker.

ola
ola
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Det tok ikke lange tiden, nå snakker de om å slutte å bruke Pi og begynne og bruke Tau, som er 2xPi. Selvom man i noen av formelene kan bytte ut Pi med Tau så funker det ikke i alle, så hva er vitsen?
Jeg tror det kanskje har med å skape forvirring i matta, så det blir lettere å gjøre om på flere ting, og noen til, og plutselig så er 2+2=5 .
Det er nok ikke det, men det høres ulogisk og bakvendt ut

http://www.dagbladet.no/2011/06/29/nyheter/matematikk/forskning/utdanning/innenriks/17115063/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

@ UFO
«Man trenger ikke å tenke, sier Houston.»

Hahaha, dette forklarer hvorfor disse «sosialist-matematikere» ønsker å bytte ut vitenskapen (tenkende mennesket) med sosioskapen (ikke-tenkende mennesket) sin :D

matata
matata
Abonnent
12 år siden

EGALIA barnehage.

Egalia er et fantasisamfunn i Brantenbergs satiriske roman: *Egalias døtre*, der kvinnene har tatt styringa og mennene er undertrykt og må tilpasse seg damenes vilje.

Men noen menn gjør opprør og starter maskulinistbevegelesen.

En beretning om et speilvendt samfunn.

Men når ble det unaturlig å bli født ulike, som gutter og jenter.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Kommentarer som latterliggjør maktsjuke sosialister er allerede igang:
«ser for meg fremtidens avisannonser. Under Nygift: «2 kompiser giftet seg i går, en med lys og en med mørk stemme.»
Under nyfødt: «Vi fikk en nydelig kompis i går, 5kg og 49cm.»
Under fødselsdag: Vår kjære kompis feirer 8 år i dag, kjønnsnøytrale leker mottaes med takk.»
http://www.dagbladet.no/2011/06/28/nyheter/innenriks/kjonnsdebatt/17102000/

hehe :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Sosialistporpaganda uten sidestykke:
«Det er stressende og utmattende for de minste barna å være i barnehagen på full tid, viser en ny norsk studie.

– Nå må de emosjonelle behovene til småbarna prioriteres i barnehagesatsingen, sier forsker May Britt Drugli til Adresseavisen.

Barn under to år har et unormalt høyt stressnivå når de er i barnehagen, viser målinger av nivået på stresshormonet kortisol i barnas kropp.

Halvparten av foreldrene oppgir at barna deres er «svært slitne» etter en dag i barnehagen. På slutten av uka er barna ekstra slitne.

– Det er fryktelig krevende for et lite barn å være en hel dag i barnehagen. Særlig belastende for dem er høyt tempo, høyt lydnivå, store grupper og det å oppleve situasjoner der de ikke blir trøstet slik de trenger, sier forskeren.

Nesten 80 prosent av alle norske barn mellom ett og to år går i barnehage.

– Jeg ønsker ikke å gi foreldre dårlig samvittighet. Spørsmålet er ikke om vi skal ha barnehager for de minste, men hvordan vi skal sørge for at tilbudet blir godt nok for dem, sier forskeren.»
http://www.dagbladet.no/2011/07/04/nyheter/innenriks/barnehage/17179367/

Ok, hvorfor er det ikke lenger «et spørsmål om vi skal ha barnehager for de minste, eller ei? Har sosialistreligionen overtatt styringen over nektis-vitenskap også? :D Hvis NTNU, landets fremste universitets forskningsresultater ikke klarer å overbevise sosialistregjeringen at det å ha ett- to-åringer i barnehagen «er» faktisk skadelig for deres psykiske og fysiske utvikling, hvordan kan «forskeren» allikevel konkludere med at det er ikke lenger et spørsmål, når vedkommendes egen forskning sier dette? Er sosialistreligionen hevet over «frie» vitenskapen? :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Videre latterliggjøring av erkesosialister i ett innlegg:
«Flott at Adressa setter lyset på det som etter mitt syn er et gigantisk sosialt eksperiment i regi av de rødgrønne. At hjernen ikke er ferdig utviklet, men formes i stor grad de første 2-2 1/2 årene etter et barn blir født er langt fra ny forskning innenfor feltet hjerneforskning. Vil anbefale alle å sette seg godt inn i den vitenskaplige forståelse vi har av hvordan hjernen utvikler seg i et menneskes første leveår. Boka «hva skal vi med barn?» tar dette opp på en lettfattlelig måte og stiller seg rimelig kritisk til det vi utsetter våre barn for. Hvis man vil forstå litt mere grundig hva som er viktig for utvikling av hjernen vil jeg varmt anbefale boka «why love matters» skrevet av hjerneforsker Sue Gerhardt. Det er paradoksalt at politikerne våre har greid å presse igjennom full barnehagedekning for ettåringer uten å vurdere denne forskningen og konsekvensene det kan ha for kommende generasjoner å sette så små barn i barnehager. Jeg savner god formidling av dette i media og utfordrer adressa til å følge opp førstesidesoppslaget med god forskningsjournalistikk som kan forklare slik forskning til småbarnsforeldre som er usikre. Vitenskapen har kommet meget langt de siste åren i forhold til kunnskap om hjernen og hvordan den utvikles. Det skulle være mulig å formidle det vitenskaplige resonnementet som gjør at vi bør stille spørsmålstegn ved utviklingen vi ser. At ordningen vi har i dag forsvares av sammfunnsøkonomiske argumenter må ikke aksepteres ved å tildekke eller fortie kunnskapen vi faktisk har og ignorere konsekvensen vi kan se i samfunnet på lengere sikt.»
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1656724.ece

Sosialistisktyranni, lenge levet! :D

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det spørsm om ikke elitens med disse ordningene faktisk er å forkrøble en naturlig utvikling av barnas intellekt og følelsesliv og derved skape viljeløse tjenere som lystrer ordre uten protester samt lar seg underkaste hvasomhelst uten å gjøre motstand.

Om en skal kalle det sosialisme kan imidlertid diskutteres, det er snarere nazisme.

Det finnes en god del dokumentasjon fra internt i Sovjetiske barnehager og skoler på internet som jeg har kikket på.

Jeg har også vært på innsiden av norske barnehager og kikket.

Norske barn utsettes for en fordummingsprosess av dimmensjoner som er mye verre enn den barna i Sovjetssamveldet utsattes for, sålangt jeg kan bedømme.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Strategien som benyttes i norske barnehager går ut på å jamme barnas sanser med rent tøv som slårut barnas egne tanker og følelser samt setter dem i en enspora tvanspreget durstemning. Ofte brukes til dette formålet sanger med et innhold som ikke har noesomhelst med virkligheten å gjøre, hverken den ytre vikreligheten, barnas emosjonelle følelsesliv eller barnas kroppsfølelser,

Etter slike jammingssermonier følger gjerne sosialiseringspåvirkning i en form som mest ligner militær drill, denne også ledsaget av sanger og regler som følger samme dur-ryteme, men nå med et sosialiserende innhold.

Og så kan en også spørre om barn i norske barnehager medisineres uten foreldrenes viten og med samme hensikt.

Mye tyder også på at barn i norske barnehager regelmessig dopes ned og under neddoping gjennomgår intime kroppslige og psykologiske undersøkelser, og ihvertfall at barn fra såkalt avvikende familier utsettes for dette.

Jeg har observert tegn på barn kropper, samt ting barn forteller spontant som leder meg til denne konklusjonen.

Et kjempestort indisium på denslags virskomhet er for eksmpel den såkalte BJUGN-SAKEN. Det barne fortalte under denne saken kan best forklares på denne måten.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
12 år siden

Var dette innlegget seriøst Mr Nixo?
Du kan knapt ha satt din fot i en norsk barnehage. Vet ikke om jeg skal skrike eller le.

Mvh Førskolelærer

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Jo, jeg har nok det, du. Jeg har hatt barn i barnehage og hva jeg derved kunne observere gjorde meg betenkt.

For noen få år siden ble jeg arbeidsledig, og arbeidet i kort tid i en barnehage som vikar, og brukte selvølgelig tida til observasjoner.

Nå er jeg selvstendig nåringsdrivende.

Mn fremdeles har jeg for vane å ta kortvarige vikariater rundomkring for å kunne observere diverse sider av samfunnet fra innsida.

Men bevares, jeg påstår ikke at alt mulig foregår i alle barnehager.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

Det finnes dårlige barnehager og det finnes gode barnehager. Som alt annet i samfunnet.
Du jobber kort tid i en barnehage og har observert ditt barn i hente/bringesituasjoner i en barnehage. Ok, men det gir ikke grunnlag for å komme med innlegget ditt ovenfor. ( Selv om en nabo er idiot, betyr ikke det at alle naboene er idioter )

Til opplysning: Norske barnehager gir ikke ut medisiner / medisinerer barn. Personlig nektet jeg å gi så mye som en paracet.

«Militær drilling» snakker du om. Vell, med 3 ansatte og 20 barn må en ha litt form for organisering, men bruken av uttrykk som » militær drilling » viser bare at du har misforstått hele opplegget. ( Jeg råder deg til å prøve en ny barnehage/et nytt vikariat )

Ps! Ja, vi synger i barnehagen. Ja, jeg bruker gitar. Ja, barna har det gøy. Rim og regler er ofte det ( Selv om jeg foretrekker annen musikk med kidsa )

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mr Oslo
12 år siden

Mr Oslo skrev.
Til opplysning: Norske barnehager gir ikke ut medisiner / medisinerer barn. Personlig nektet jeg å gi så mye som en paracet.

Mole.
Det er mange av barnehageansatte som gir og har kontroll på hvilke doser insulin barna i barnehagen får, for disse som trenger det, barn helt ned i 5 års alder får ritalin pga av ADHD, tror du de fikser disse dosene selv?

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Meg bekjent, har ikke barnehageansatte lov til å gi medisin / medisinere barn. Kan godt hende dette skjer, men det er ikke normen. Barna skal medisineres av foreldre eller kyndig personell. Det er ikke en barnehageansatt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Mr Oslo skrev.
Barna skal medisineres av foreldre eller kyndig personell. Det er ikke en barnehageansatt.

Mole.

• Dok 1 Medisinering av elev i skolen eller barn i barnehagen
• Dok 2 Legemiddelkort for medisinering av elev i skolen eller barn i barnehagen
Dok 3 Instruks for akuttmedisinering

Arbeidsgiver plikter
• å påse at personalet har nødvendig kunnskap til å kunne påta seg
ansvaret for medisinering
• å påse at personalet er kjent med dokumentene for medisinering og hvor
disse oppbevares
• å sørge for at skolen/ barnehagen har gode rutiner for oppbevaring av
legemidler
• å sørge for at hver elev/barn som trenger medisinering, har en perm hvor
all informasjon og nødvendige skjemaer er samlet
• ved feilmedisinering, kontakte foresatte og kommunelegen

Arbeidstaker plikter
• å gjennomgå nødvendig opplæring for utlevering av legemidler
• å påse at faste legemidler gis til riktig elev til riktig tid og på riktig måte
(kvittering på dok. 4, Utlevering av legemidler)
• å påse at akuttmedisin gis i følge dok 3. Ved oppmåling av doser, kontroll
av to personer
• ved feilmedisinering, fylle ut avviksskjema som leveres til rektor/ styrer
barnehage
http://img3.custompublish.com/getfile.php/740960.1023.sqwecfsuqr/Medisinering+av+barn+i+skole+og+barnehage.pdf?return=www.alta.kommune.no

Foreldrene vil i de aller fleste tilfeller ivareta oppgaven med å gi barnet
nødvendige legemidler i kraft av foreldreansvaret. I en del situasjoner vil imidlertid
foreldrene ikke ha mulighet til å gi den hjelpen barnet trenger. Dette vil i første rekke
dreie seg om den tiden barnet oppholder seg i barnehage, skole eller
skolefritidsordning.2 Som oftest vil barn som har behov for legemidler, kunne delta i
barnehagen, i ordinær undervisning og i aktiviteter i skolefritidsordningen på linje med
andre barn, dersom de får hjelp til å håndtere legemidlene de har behov for.

I slike tilfeller reises spørsmålet om hvem som har det overordnede ansvaret for å
sørge for at barnets behov blir dekket. Problemstillingen er aktuell når
legemiddelhåndteringen er av en slik karakter at den ikke krever helsefaglig
kompetanse og derfor ikke gir rett til nødvendig helsehjelp etter helselovgivningen.

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20FHA/Rundskriv/I-5_2008_Rundskriv%20av%2011_06_08%20-%20rettet%2014_08_08.pdf

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Labbe-labbetussemann, labbe-labbetussemann

tøv tøv tøv
tøv tøv tøv

—–

Førskolelærer er ikke her, førskolelaærer har gått for å vaske seg

BÆÆÆÆÆÆÆÆ

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

Førskolelærer er ikke her, førskolelaærer har gått for å vaske seg

BÆÆÆÆÆÆÆÆ

Hva snakker du om?

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Men det dere synger er bare tøv og tøys som ikke virker oppbyggende pånoensomhelst måte, men setter intelektet og mange deler av følelseslivet ut av spill.

Barnehhagen jeg jobbet i anser jeg som en av de bedre.

Barnehagepersonalet gir nok ikke medisiner etter eget initiativ, men får dere overordnede dirtektiver fra øvrigheta, jeg dere nok det.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

Du skriver : «Labbe-labbetussemann, labbe-labbetussemann
tøv tøv tøv
tøv tøv tøv
Førskolelærer er ikke her, førskolelaærer har gått for å vaske seg
BÆÆÆÆÆÆÆÆ»

Du oppfører deg og skriver som en arrogant kødd.

Hva faen vet du om hva jeg gjør med barna i barnehagen i forhold til musikk?
Jeg har laget rockeband med kidsa, laget musikkvideo, hørt alt fra Jokke og Valentinerne til Mozart, Lært de å bruke instrumenter, laget sanger, filosofere over musikk, dramaforestillinger med barns medvirkning og interesse.

Labbetussemann ( må være deg ) synges sikkert hos barn på 1 år, men tror neppe det gjør skade.

Du uttaler deg om ting du ikke har peiling på! Og bruker ord som «dere», noe som er bak mål. Det er faktisk så langt bak mål at man kommer ut av stadion

« Forrige artikkel

Tilblivelsen av GTs historiske bøker (850-450)

Neste artikkel »

Gatereist demokrati fra Egypt inspirerer verden

78
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x