Bla i tag

barnevern

Barnerov?

Det norske barnevernet blir utsatt for en stadig sterkere kritikk, nå også utenfor landets grenser.

“Til barnets beste” – staten som omsorgsperson

Statens "omsorg for barn" fører til overgrep både mot barn og foreldre i Norge.

ABB er bare smågutten i dreping

Satanisme som begrep er et ord for å beskrive en viss åndsinnflytelse på et hjerte og sinn, hva slags mentalitet som råder i det personlige hjerte og sinn, og endelig; hva slags samfunn disse personer skaper som følge av sine perversjoner.

Angiversamfunnet – big sister – er her

Er Norge mønsterlandet for Den Nye Verdensorden så er Marx og Lenins drøm om verdensomfattende sosialisme, som definert i den Andre Internasjonalen, ikke så langt unna sin oppfyllelse, men den virker å ha noen tyranniske sider denne nye orden i verden som alle snakker om.

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Point of Return kaller kongen til råd

Menneskers grunnleggende naturgitte gudommelige rettigheter står for fall, og de som ikke søker hjelp hos den rette instans, er dooooomed.....

Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

Skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.