30 år siden drapet på sveriges statsminister Olof Palme – oppklaringen

6.1K visninger
23 minutter lesetid
5

Hvem drepte Olof Palme? Det var det beste teamet sørafrikanske og britiske spesialstyrker kunne oppdrive. De hadde støtte av svenske Stay Behind.

Det er 30 år siden den svenske statsministeren, Olof Palme ble myrdet. Datoen var 28. februar 1986. Attentatet fant sted klokken 23.21.30 på Sveavägen i Stockholm sentrum.

En fersk bok setter fokus på drapet, spesielt på dette med Stay Behind-medlemmer. Boken heter «Konspiration Olof Palme» og er skrevet av forfatter og frilansjournalist Gunnar Wall. [1]

Sammen med annen informasjon som foreligger kommer det et klart mønster til syne, og vi nordmenn skjønner hvorfor det svenske politiet ikke har klart å finne drapsmannen. Mordet på Olof Palme er en sak som ikke skal løses.

Den svenske sjefsetterforsker Hans Holmer uttalte eksempelvis i april 1986, altså om lag to måneder etter mordet, under en pressekonferanse: «Vi har ingen mördare, intet motiv och intet mordvapen…»

30 år etter er situasjonen den samme, det vil si for det svenske politiet.

Og hvorfor skal ikke saken løses? Det understrekes ved dette sitatet fra ambassadør Carl Lidbom, visstnok fra 1986: «Det är bäst för alla inblandade om mordet på Olof Palme aldrig klaras upp.» [2]

Eller slik som etterforsker Hans Holmer skal ha sagt til Dagens Nyheter i 1986:

“Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.”

Uttalelsene er lett å skjønne når en leser Walls bok, sannsynligvis var svenske Stay Behind-medlemmer rett i nærheten av Palme da han ble skutt.

Hva er Stay Behind? Det var – eller er – et NATO-kontrollert nettverk av paramilitære grupper, bygd opp etter 2. verdenskrig. Disse skulle drive geriljaoperasjoner under en eventuell sovjetrussisk invasjon. Men i 1990 kom det fram i Italia, kodenavn “Operasjon Gladio”, at Stay Behind også ble benyttet til å bekjempe innenlandske sosialistiske elementer – og at Gladio / Stay Behind-strukturer  var med på en rekke terroraksjoner i Europa over flere tiår. [3]

I den britiske sektoren i Vest-Tyskland var eksempelvis SAS-tropper (Secret Airforce Service) på plass som en Stay Behind-enhet. Amerikansk etterretning var også en del av apparatet. [4]

I Palme-saken er de svenske Stay Behind-medlemmene omtalt som «menn med walkie-talkie» eller observasjonen er knyttet til mystiske politimenn. Men merk allerede her i starten av artikkelen at andre militære menn kan ha forflyttet seg med walkie-talkie drapskvelden og dagene forut.

GÅTENS SVAR

Den svenske avisen Expressen avdekket i 2015, etter 29 år: “Ja, det pågikk en hemmelig politioperasjon ved stedet og på tidspunktet Palme ble skutt; seks til ti mann med walkie-talkie.” Dette sammen med boken til Wall, og gjennomgang av andre kilder tilfører oss de siste nødvendige bitene i puslespillet – og dermed gjør vi krav på de 50 millioner kronene som fortsatt loves til tips som fører til at den eller de bak mordet blir tatt. For vi har svaret på gåten: «Hvem drepte Olof Palme?» [5]

Svaret:

Det var et politisk drap satt i scene av et etterretningsapparat i samarbeid med menn fra spesialstyrker i Sør-Afrika og Storbritannia – og medlemmer av svenske Stay Behind.

Den som skjøt virker framfor alt å ha vært den fremste hitman i de britiske spesialstyrkene, Simon Hayward. [6] [7]

MANNEN SOM DREPTE PALME: Er dette mannen som drepte Olof Palme 28. februar 1986? Mannen er angivelig kaptein Simon Hayward alias kaptein James Rennie, operasjonsoffiser i 14 Intelligence Company South Detachment i Nord-Irland. Han skal ha vært britenes beste hitman. Bildet av ham er å finne på baksiden av boken «The Irish War».
MANNEN SOM DREPTE PALME: Er dette mannen som drepte Olof Palme 28. februar 1986? Mannen er angivelig kaptein Simon Hayward alias kaptein James Rennie, operasjonsoffiser i 14 Intelligence Company South Detachment i Nord-Irland. Han skal ha vært britenes beste hitman. Bildet av ham er å finne på baksiden av boken «The Irish War».

Fem andre «gode» kandidater for selve drapet, som ble utført med håndvåpen, er for øvrig: Anthony White – sørafrikansk agent og drapsmann – samarbeidet med SAS, Roy Dary Allen – sørafrikaner og navnet hans befinner seg på mistenkelige etterretningsdokumenter, Michael Townley – profesjonell amerikansk-argentisk leiemorder, Abdul Kassem – tyrkisk kurder og profesjonell drapsmann og Anti Avsan – svensk politioffiser i 1986. [8]

KOBLET TIL PALME-MORDET: Dette skal være Anthony White i Mozambique. Han er beskyldt for å ha holdt våpenet som drepte statsministeren, i det minste for å ha vært med på aksjonen. Ligner han fantombildet?
KOBLET TIL PALME-MORDET: Dette skal være Anthony White i Mozambique. Han er beskyldt for å ha holdt våpenet som drepte statsministeren, i det minste for å ha vært med på aksjonen. Ligner han fantombildet?

Foreslått teamleder:
Craig Williamson – agent fra Sør-Afrika med bånd til britisk etterretning. [9] [10]

EN MULIG KOORDINATOR OG HJERNE: Bildet skal vise Craig Williamson som var knyttet til etterretning i Sør-Afrika og bombeaksjon i London. Er av flere kilder oppgitt å være mannen som ledet operasjonen mot den svenske statsministeren i Stockholm.
EN MULIG KOORDINATOR OG HJERNE: Bildet skal vise Craig Williamson som var knyttet til etterretning i Sør-Afrika og bombeaksjon i London. Er av flere kilder oppgitt å være mannen som ledet operasjonen mot den svenske statsministeren i Stockholm.

Foreslått lokal teamleder:

Alf Karlsson – offiser i Säpo og ansvarlig for Palmes livvakt – mest sannsynlig uvitende om hva som virkelig var på gang. [8]

Flere av personene som er nevnt over er oppgitt å ha vært i Stockholm da Palme ble skutt.

FANTOMBILDET: Dette bildet ble laget kort tid etter drapet på Olof Palme, og kan være av morderen. Ligner det Simon Hayward? Munnen virker svært lik.
FANTOMBILDET: Dette bildet ble laget kort tid etter drapet på Olof Palme, og kan være av morderen. Ligner det Simon Hayward? Munnen virker svært lik.

Selve operasjonen må ha blitt satt sammen på en grundig måte – dog med så mye informasjon og desinformasjon som foreligger fra en rekke aktører, er det ikke enkelt å finne ut nøyaktig hvordan den forløp.

LIVVAKTENE

Operasjonen ble mest sannsynlig koblet til Palmes livvakttjeneste i form av en øvelse eller en forsterkning. Den startet opp 25. februar og ble avsluttet 28. februar. Og den ble satt i kraft på grunn av de mange truslene som hadde kommet mot den svenske statsministeren rett før han døde. Den britiske etterretningstjenesten MI6 sendte blant annet en advarsel til Säpo om at noen ville ta livet av Palme i forkant av selve drapet. Säpo, som hadde ansvaret for statsministerens sikkerhet, må ha blitt alarmert. Og hva var mer naturlig enn å styrke livvakttjenesten til Palme? [10]

Så kan en mistenke MI6 for å ha kommet med advarselen nettopp for å få en gyllen anledning til å infiltrere livvakttjenesten og dermed ha klar bane til å gjennomføre attentatet, MI6 var – eller er – nært Stay Behind-systemet.

Og hvordan ville Säpo sikre livvakttjenesten? Det ville være å få de beste ekspertene i bransjen til å bidra, menn fra SAS eller KMS (Keenie Meenie Services) i London og deres samarbeidspartnere i Sverige. [11]

Dermed har vi en forbindelse til menn med walkie-talkie utenfor Palmes bolig i Gamla stan, slik vitner taler om, i dagene før drapet. De snakket et slags tysk, ble det oppgitt, eller var det boerspråk (afrikaans)? Militærpersonell fra Sør-Afrika var i alle fall observert, og lederen virker å være Craig Williamson. Han ble gjenkjent som en av mennene utenfor Palmes bosted rett før drapet fant sted. Williamson var godt kjent i Sverige og skal ha vært til stede da Palme snakket hardt om det sørafrikanske regimet omkring 21. februar. [12]

En bakdør stod åpen i det såkalte Skandiahuset på tidspunktet Palme ble skutt – og på samme tidspunkt. En anonym kilde oppgir at det var fire personer fra et sikkerhetsteam som oppholdt seg i huset. De bar alle kommunikasjonsutstyr. En amerikaner oppgis å ha møtt dem bare minutter etter ugjerningen. Eller var det en sørafrikaner eller brite? Morderen eller mannen som koordinerte mordet? [13]

Lisbeth Palme gikk i følge med sin mann da han ble skutt. Ca. 40 minutter etter drapet sa hun til en politioverbetjent: «”De som gjorde det var de som var i Gamla Stan. En av dem var mannen som skjøt “. [14]

Og det stemmer med bildet vi har i denne artikkelen. De som skulle forsterke livvakttjenesten stilte seg opp i Gamla Stan før Palme ble drept, og Lisbeth Palme kjente igjen en av dem som morderen.

En pussig uttalelse ble gitt av en etterforsker i 1996, visstnok en Ulf Nordin: «Forresten, det var ikke meningen at Palme skulle ha dødd på denne dagen. Uansett var det en trussel rettet mot Palme, faktisk på den ettermiddagen. Og likevel, var ikke hans livvakter på plass.»[14]

Denne uttalelsen er lettere å forstå nå i ettertid.

DOBBELTGJENGER

Scenarioet med livvakttjenesten var en glimrende anledning til å gjennomføre en dekkoperasjon, det vil si forsterking av livvakten, koblet til en beredskapsøvelse med svensk Stay Behind og politimenn, eventuelt med en liksom attentatmann som ble byttet ut med en virkelig attentatmann på slutten av øvelsen.

Det er i boken til Ole Dammegård om Palme-mordet; “Coup d’etat in slow motion” (Statskupp i sakte film) oppgitt at statsministerens dobbeltgjenger satt i en bil noen meter unna da mordet skjedde. Mulig dobbeltgjengeren var en del av beredskapsøvelsen. Dammegaard peker på muligheten for en egen kommandosentral som kan ha blitt opprettet for å overstyre det ordinære kontrollrommet til politiet. Det finnes eksempelvis en slik mulighet under en brannstasjon med sentral beliggenhet i byen. Men naturligvis kan dette ha skjedd på Skandiahuset med Stay Behind og en sambandssentral i en vesentlig rolle, huset skal etter sigende ha en rekke hemmelige tunneler med ulike forbindelser.

Boken til Gunnar Wall tar opp dette med livvakttjenesten, og skriver at sent i februar i 1986 skulle partikollegaer av Palme ha besluttet å gi «denne särskild skyddsövervakning». Og statsministeren skal ha fått vite om det kort tid før lunsj med statsrådkollegaer på morddagen – og reagert med stor irritasjon.

OVERVÅKNING VED HJEMMET

Hvorfor ble denne «beskyttelsesovervåkningen» gjort?

«Man skulle ha ansatt att hotbilden skärpts på ett illavarslande sätt – dels genom en allt tätare ryktesflora, dels genom direkte varningar från personer i högreextrema kretsar.»

En høyreekstrem leverte et brev med budskapet om at Palme skulle dø 20. februar, altså åtte dager før mordet. Til en journalist forklarte den høyreekstreme senere at han leverte brevet fordi han hadde hørt at det innom Säpo ble snakket om at det fantes planer om å skyte Palme.

Journalisten Bjarne Moelv siteres i Wall-boken:

«Att Palme skulle ha tilldelats skyddsövervakning och blitt upprörd över detta är en tolkning jag gjort av vad flera källor berättat om händelseförloppet under den allra siste tiden i Palmes liv. När det gäller vilka som var ansvarliga för skyddsövervakningen inskränker sig den information jag fått till att det var ‘från centralt håll’ i partiet – mine uppgiftslämnare har konsekvent undvikit att uppge några navn»

På spørsmål fra forfatter Wall om hva «beskyttelsesovervåkning» skulle ha bestått i svarer Moelv:

«Först og främst bevakning av statsministerens bostad ock om Palme lämnade hemmet: diskret övervakning av honom själv.»

En svensk artikkel fra 2014, “Det demokratiska självmordet”, peker i samme retning. Sommeren 1985 gjennomførte Sverige en beredskapsøvelse, den gikk ut på å teste sikkerheten for politikere på toppnivå. “Resultat: en regeringschef mördades.”

Det heter videre i artikkelen: [http://www.nyhetsbanken.info/news/view_printer.asp?ID=1897]

«Partiets egna övervakare överraskades helt av händelseförloppet.»

«En pressfotograf utrustad med en sådan radio uppsnappar vid tiden för dödsskottet ett egendomligt meningsutbyte mellan två män: -Hallå där uppe, hur är det!?  Bra, men jävligt kallt. Och så det korthuggna beskedet, som inte besvaras: – Statsministern är skjuten. Fotografen förutsätter intuitivt att samtalet ingår i någon sorts beredskapsövning där skyddet för överhetspersoner testas. Det är ju två helt neutrala röster, utan minsta upprördhet i tonfallet. En rutinmässig avrapportering, helt enkelt. När fotografen senare får reda på att Olof Palme skjutits till döds, berättar han om det märkliga samtalet för polisen men möter endast förstrött intresse. Ett kort stycke från mordplatsen finns det så kallade Skandiahuset, där en tjänsteman arbetar sen övertid under mordnatten. Vid flera tillfällen under kvällen och natten lämnar han tillfälligt sin arbetsplats genom en olarmad bakdörr. Först vid tiden för mordet stämplar han ut för att ta tunnelbanetåget hem – och blir då, enligt egen utsago, inblandad i hjälparbetet på mordplatsen. Han lämnar dock så motsägelsefulla uppgifter att polisen håller honom under uppsikt under relativt lång tid efter mordet. Men plötsligt utgår från högre ort order om att Skandiahusets säkerhetschef och den polisman som undersöker tjänstemannens förehavanden omgående ska avbryta sina efterforskningar.»

Budskapet fra boken til Wall forsterkes:

«- Palmes upprördhet under regeringslunchen berodde på att han på grund av den senaste tidens många rykten och hot tvingats acceptera någon sorts informell skyddsövervakning under veckoslutet (troligen genom partiets egen försorg).»

Og i artikkelen gjengis flere ledd med overvåkning, muligens med Säpo-menn nærmest statsministeren, deretter teamet med sør-afrikanere og så kontrollører fra SAS/KMS:

«Ansamlingen av kommunikationsradiomän kring makarna Palmes promenadväg berodde på att övervakarna övervakades, liksom också övervakarnas övervakare. Den ordväxling som en pressfotograf fick in i sin kommunikationsradio var säkerligen rutinmässig avrapportering från en beredskapsövning i samband med skyddsövervakningen. Mordscenariot ska på ett slående sätt ha kopierat händelseförloppet i en instruktionsfilm om diversionsmanövrer som använts i utbildningssyfte vid – Försvarets tolkskola och inom civilförsvaret: Figuranter splittrar åskådarens uppmärksamhet. Rollfigurer flyr eller skyndar till, medan gärningsmannen stannar kvar eller gör en kringgående rörelse och återvänder till brottsplatsen. En övning kopplad till skyddsövervakning övergick i blodigt allvar. (Jag har efterlyst filmen utan annat resultat än beskedet att en sådan film, om den överhuvudtaget existerar, är skyddsklassad.)»
KAN HA BLITT LOKKET TIL MORDPLASSEN

Og til slutt kommer forklaringen om Stay Behind:

«Skandiahuset fungerade under hela 1980-talet som en sorts sambandscentral för den svenska Stay Behind-organisationen – en hemlig motståndsrörelse med uppgift att säkra statsledningen under ockupation och vid behov upprätta exilregering, till exempel i England. Tage Erlander tog 1945 initiativ till organisationen. Planeringen hade tagit fast form vid mitten av 1950-talet. Olof Palme var med om att bygga denna motståndsrörelse.»

«Det kan inte uteslutas att den övertidsarbetande tjänstemannen i Skandiahuset spelade en roll i den misslyckade skyddsövervakningen av Olof Palme. Att Ebbe Carlssons “engelska mission”, inom ramen för hans aktivistiska privatövervakning och -utredning i Palmesaken, har anknytning till avknoppningar av denna motståndsrörelse tvivlar jag idag inte ett ögonblick på.»

At det var en øvelse i en eller annen form understrekes av at leder for spesialstyrken mot terror og bombetrusler, Lars Christiansson, var ved den amerikanske ambassaden i Stockholm da drapsalarmen gikk: “Skudd ved Tunnalgatan-Sveavägen”. Det har ikke kommet fram hva Christiansson egentlig bedrev denne natten. [14]

Palme ble altså skutt på hjørnet av Skandiahuset – ved hovedkvarteret til Stay Behind i Sverige. Et vitne forteller at Palme og hans hustru skal ha vært i samtale med en tredjeperson, ganske sikkert morderen, før skuddene gikk av. Det er ikke utenkelig at Palme var lokket dit etter kinobesøket for en kort briefing – av og om livvakttjenesten.

Var det en fra SAS-teamet han møtte – Simon Hayward? Mannen med to ødelagte fingre på høyrehånden som han skjøt med uten problemer fordi skytefingeren fungerte utmerket, men som ga ham utfordringer når han skulle putte revolveren tilbake i hylsteret fordi sikringen skulle settes på? Et vitne forteller om en spesiell bevegelse morderen gjorde rett etter å ha skutt.

AVSLØRENDE SKYTETEKNIKK

I boken til Dammegaard står dette:

“There is a thought behind the choice of weapon and ammunition, and also that the perpetrator is gripping Palme as he shoots him in the middle of the back”, agreed former Investigator, Alf Andersson. “I think it might indicate that this man has been trained in close combat. And later, witnesses claim that he put the gun back into the holster immediately afterwards. In military and police training, the gun is to be put back into the holster in this way immediately after firing.”

Morderen fyrte av to skudd hurtig, en teknikk omtalt som «double tap» slik SAS-soldatene er opplært til å gjøre når de er i ilden (det har blitt hevdet at morderen på Utøya også skal ha skutt på den måten). Det første skuddet drepte Palme momentant. Men det har vært stilt spørsmål ved det andre skuddet, at det kan ha streifet hustruen Lisbeth. Likevel kan det tenkes at morderen skjøt en double tap mot offerets overkropp slik han var opplært til og at Palme faktisk ble truffet av to skudd. Det er ikke utelukket at de som ville dekke over at det var en profesjonell skytter ute og gikk forsøkte å forvirre ved å si at det andre skuddet var et streifskudd og følgelig at det var en forstyrret «ensom galning» som hadde gjort det.

Vitne taxisjåfør Anders Delsborn beskriver det slik:

“I see how Olof and Lisbet Palme are talking to a man. They have their backs to the shop window at the corner. The man is facing them with his back turned towards me. He is wearing some form of hat and a greyish ulster with black spots. Suddenly, he takes out a large pistol, Wild-West type, puts it to Olof Palme’s chest, and I hear two fast shots and see a big flame from the muzzle.” [14]

Simon Hayward er nevnt i sammenheng med 16 drap i Nord-Irland, mange på begynnelsen av 1980-tallet, der han var operasjonsoffiser og ledet en dødsskvadron som drepte ubevæpnede menn knyttet til IRA. 14th Intelligence Company og SAS skal ha vært med på dette. [6] [7] [10] [15]

Hayward ble faktisk arrestert i Sverige i 1987 fordi han fraktet narkotika i en bil, og fikk noen års opphold i et svensk fengsel. Det kan være at noen i Storbritannia ville ha ham bak lås og slå på grunn av Iran-Contras etterforskningen og i fall desinformasjonskampanjene etter drapet sviktet, for det ville ikke bli enkelt for svenske myndigheter å forklare at de hadde fengslet Palmes morder uten å vite det.

TELEGRAMMET OM DET SVENSKE TREET

SAS var knyttet til en rekke private sikkerhetsselskaper, et av dem var den nevnte private militære kooperasjonen KMS (Keenie Meenie Services) i London – ledet av tidligere major David Walker i nettopp SAS. KMS trente i 1983 tamilske opprørere, i 1987 ble selskapet beskyldt for å ha utført sabotasjeaksjoner i Nicaragua. Dette kom fram i forbindelse med skandalen Iran-Contras i 1986-1987 der Oliver North stod i spissen med bånd til Det hvite hus i Washington.

  1. februar 1986 skal et telegram ha blitt sendt fra Licio Gelli i den italienske P2-losjen til Philip Guarino i det republikanske partiet som var medarbeider for visepresident George H. W. Bush. I dette stod det: «The Swedish tree will be felled… tell our good friend Bush”.

Telegrammet ble funnet i forbindelse med etterforskingen, det er på samme tid koblet til minst en kjent desinformasjonsagent, Oscar Le Winter, angivelig en CIA-mann med kontakter til Mossad. [16]

P2 hadde uansett bånd til amerikansk etterretning og en politiker som Henry Kissinger. Telegrammet – om det er ekte – indikerer at det forelå kjennskap til mordet på den svenske statsministeren tre dager før det skjedde.

En spesialrapport kobler Iran-Contras og den gang visepresident George H. W. Bush til en rekke uløste mord i Europa og resten av verden. I tillegg til Palme nevnes den tyske politikeren Uwe Barchel (1987), den kanadiske våpeningeniøren Gerald Bull (1990), den belgiske politikeren Andre Cools (1991),  den tidligere indiske statsministeren Rajiv Gandhi (1991). Vi tar her også med den tidligere indiske statsministeren Indira Gandhi – som ble drept i 1984 av sine livvakter – noe som i denne artikkelen gir assosiasjoner til Palme-drapet. Den indiske regjeringen skal tidligere på året ha fått råd av nettopp SAS. [17]

Iran-Contras-skandalen var avdekkingen av at våpen fra USA i hemmelighet ble solgt til Iran og benyttet til å finansiere Contras som var en opprørsbevegelse som kjempet i Nicaragua. I den forbindelse åpnet det seg også en vei for å frakte narkotika inn til USA. [18]

I en annen rapport heter det: “Solving the Palme assassination will unravel the global crime syndicate that spread drugs and illegal weapons all over the globe during the Bush-Thatcher era.” [19]

DEN SVENSKE TOLLEN OG MOTIVET

Vi står dermed etter alle solemerker overfor et internasjonalt nettverk med ingredienser som et skyggekabinett i Washington, regjeringsrådgivere i London, sannsynligvis med forgreninger til Israel og Stay Behind-nettverket i NATO pluss selskaper i militære- og sikkerhetsbransjen. Dette nettverket drev altså våpenhandel verd milliarder av dollar, sannsynligvis var de også med på narkotikahandel med mer.

Hva hadde Palme med det å gjøre? Palme var fredsmekler i krigen mellom Iran og Irak som fant sted på denne tiden, og Sverige var et land som var med på den lukrative våpenhandelen. [20]

  1. september 1985 raidet tollmyndighetene kontoret til våpenhandleren Karl-Erik Schmitz kontor i Malmö, og tusenvis av dokumenenter ble beslaglagt. Disse viste i detalj hvordan den internasjonale våpenhandelen foregikk, der til og med DDR deltok sammen med vestlige land. Den svenske våpenfabrikken Bofors var viktig. Og Schmitz ble koblet til amerikanske CIA og hadde direkte kontakt til edderkoppen nær Det hvite hus, oberstløytnant Oliver North. Palme fikk skylden for raidet. [21]

    Oberstløytnant Oliver North, frontfiguren for den amerikanske Iran-Contras skandalen
    Oberstløytnant Oliver North, frontfiguren for den amerikanske Iran-Contras skandalen

I november 1985 var det arrangert at 80 amerikanske HAWK bakke-til-luft raketter skulle gå via Sverige til Iran. Palme stoppet dette arrangementet. Og det var trolig da at alarmen gikk både i Iran, Washington og London: “…bli kvitt Palme!”. [22]

I tillegg jobbet Palme for en atomvåpenfri sone i Norden som flere fryktet ville medføre at Norge og Danmark ville gå ut av NATO, noe som ville forrykke balansen mellom øst og vest. I april 1986 skulle Palme møte den sovjetiske statslederen Mikhail Gorbatsjov i Moskva – hva slags avtale ville Palme få til der? [23]

Dessuten, hvis en ser på at dette var under den kalde krigen med ukjente ubåter i fjordene, kunne et drap på en vestlig leder kunne trigge en konfrontasjon mellom vest og øst. Det gjaldt bare å gi Sovjetunionen skylden.

Motivene for å ta livet av den svenske statsministeren er lette å finne. Og siden det svenske politiet ikke har undersøkt det ovennevnte skikkelig, så blir det enda mer sannsynlig at det er her drapsgrunnlaget er å finne.

 

SYNDEBUKKENE SOM SVIKTET: DEN GALE ØSTERRIKEREN OG DEN RUSSISKE SPIONEN

Når det gjelder internasjonale attentater og drap av denne typen, krever dette en nøye planlegging med opprettelse av ulike team og bruk av profesjonelle personer fra militær- og sikkerhetsindustrien. Kun noen få har den fulle oversikt, de andre vet bare det de trenger akkurat for sin oppgave; prinsippet om såkalt «Need to know». Og den eller de som skal få skylden for drapet må plukkes ut, såkalte «patsies» eller «fall guys» eller på godt norsk: syndebukker. [24]

Og det bør sies i klartekst, at grunnen til at Palme-drapet ikke har blitt løst i offisiell regi med en kommisjonsrapport som gir all informasjon som er nødvendig for at massemediene kan spre det dystre budskap, var at noe gikk galt under aksjonen. Syndebukken sviktet, eller syndebukkene sviktet, for det skulle ha vært minst to: «den gale østerrikeren» og «den russiske spionen». Det angivelige navnet på den første var Wilhelm Kramm , og han skal ha truet etterforsker Hans Holmér og nok også Palme noen dager før drapet – dette er nevnt i boken til Holmér. [25]

Den andre var Stig Bergling. Dette er informasjon fra den tidligere etterretningsanalytikeren Throwbridge H. Ford.  Bergling satt i fengsel, dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen, men skal ha fått permisjon akkurat da mordet skjedde. Og det var et håp om at han skulle ringe den russiske ambassade samme natt som Palme ble drept – men russerne skal ha luktet lunten og stengt av sin ambassade i Stockholm som selvsagt ble avlyttet av vestlig etterretning. [26]

Men det ble ingenting av Bergling, og «den gale østerrikeren» presterte å bli stoppet av ordinært svensk politi i sentrum av Stockholm akkurat da Palme ble skutt noen hundre meter unna – og hadde da et perfekt alibi. Ergo forelå det ingen (uskyldig) syndebukk for dem som planla drapet. Dermed måtte de svenske etterforskerne finne opp en i etterkant, inkludert “33-åringen”, tyrkiske kurdere og Christer Petterson – som attpå til ble dømt for drapet på Palme i en lavere rettsinstans før han ble frikjent. [27]

“Attentat-lærdommen” fra dette er jo at skal en gjennomføre slike aksjoner av internasjonalt format bør en være sikker på at det ikke oppstår noe tull med den eller de som skal få skylden… Han bør bli arrestert med det samme, gjerne med et manus på 1500 sider hvor han vedkjenner seg sin grusomme udåd.

STAND DOWN ORDER

Det bør også nevnes at attentatet mot statsminister Palme har tre klassiske trekk som tilkjennegir at det var et omfattende apparat som hadde installert seg og ikke «en ensom galning».

  1. Politiet reagerte IKKE som vanlig, men gikk SAKTE eller gjorde INGENTING. En sterk indikasjon på hva amerikanerne kaller «stand down order» (vi så det samme i Norge 22.7.2011).
  2. En rekke grupperinger tar på seg skylden bare noen timer etter at drapet har inntruffet.
  3. I tiden etterpå flommer mediene over av desinformasjon.

Et eksempel på det første er at riksalarmen i Sverige gikk nesten tre timer etter at Palme var blitt skutt.

Og når det gjelder punkt nummer to: Nærmere klokka 03 påfølgende natt ble en svensk attaché oppringt av en tysktalende person som sa: “Dette er RAF. Vi har myrdet deres statsminister”; det britiske nyhetsbyrået Reuters meldte 02.55 at de hadde blitt kontaktet av en anonym person som hevdet å representere “Kommando Holger Meins” med utsagnet: “Vi stod bak mordet på Olof Palme…”

Kommando Holger Meins er oppkalt etter et av medlemmene i terrorgruppen Rote Armee Fraktion (RAF). [14]

Punkt tre: britisk etterretning og til og med øst-tyske Stasi med flere foret svenskene med en rekke teorier om hvem morderen kunne være. [28]

Om NATO-tilknytningen i dette kan det nevnes informasjon fra den svenske forfatteren Anders Jalai: En journalist hadde via CIA fått vite om NATO-organisasjonen ACC/SOPS (Special Ops) som arbeidet med svarte operasjoner og psykologiske operasjoner.

Jalai informerer også om to svenske organisasjoner som var inne i Stay Behind, nemlig IB-03 og AGAG. Sjefsetterforsker for Palme-drapet, Hans Holmér, skal ha vært med i IB-03. I så fall er det neppe noen overraskelse at Holmér satte de fleste ressurser inn på å finne de skyldige i alle andre leire. [29]

Var han instruert om å mislykkes? Lederen for Palme-etterforskningen Hans Holmér
Var han instruert om å mislykkes? Lederen for Palme-etterforskningen Hans Holmér.

En alternativ teori som også forfatter Ole Dammegaard delvis er inne på bør også nevnes. Det har blitt satt opp mindre obelisker rett ved der Palme ble drept. Innenfor okkulte samfunn vil obelisker samle opp og kanalisere negativ energi som kan benyttes til å påvirke omgivelsene. Et drap på dette nivået kan være et ritual kalt “The killing of the King”. Palmes kone skal ha byttet kåpe rett etter attentatet før hun reiste på sykehuset, og sønnen skal ha romstert i leiligheten til Palme-paret før han reiste for å se sin døde eller døende far, obduksjonsrapporten er bare delvis tilgjengelig. Dette har bidratt til antagelser om at Palme ikke ble myrdet, men byttet ut med en dobbeltgjenger et sted på Sveavägen. Slike antagelser er i slekt med rykter om at det samme skjedde med Saddam Hussein i Irak som hadde en haug med look-alikes. [30}

MURDER INCORPORATED OG EN LIVVAKT AV LØGNER

For å summere opp. Drapet på Palme ble utført av «Murder Incorporated», det vil si skyggenettverket i Vesten. I dette inngår Storbritannias MI6 (i dette tilfelle innvevd av SAS og KMS), USAs CIA, NATO-grupper pluss ulike politigrupperinger og etterretningstjenester som svenske Säpo, Boss i Sør-Afrika og Mossad i Israel i samarbeid med private militære grupperinger. Soldater, eks-soldater, eks-agenter og leiemordere er med her. I tillegg kommer P2-losjen i Italia,som var sentral i terroraksjoner i Italia på 1970- og 1980-tallet under vignetten «Operation Gladio». Enkelte finanstopper og forretningsmenn var også involvert. De utfører finansoperasjoner basert på svindel, militær- og terroristkomplotter pluss våpenhandel, mediemanipulasjon med mer. Enkelt: makt og penger.

  1. februar 1986 ble Sverige utsatt for en ugjerning av personer som var involvert i krigshandlinger flere steder i verden.

Winston Churchill uttalte en gang: «I krigstid er sannheten så kostbar at den alltid må omgis med en livvakt av løgner.»

 

Kilder:

  1. «Konspiration Olof Palme» av Gunnar Wall utgitt høsten 2015 på bokforlaget Semic.
  2. Sitatet kommer fram i en artikkel om Olof Palme av Pia Hellertz, oktober 2013. Link: http://www.piahellertz.com/Palmemordet.pdf
  3. Om Stay Behind og NATO:

http://www.globalresearch.ca/operation-gladio-cia-network-of-stay-behind-secret-armies/9556

https://en.wikipedia.org/wiki/Stay-behind

P2 + CIA osv: http://www.danieleganser.ch/assets/files/Inhalte/Publikationen/Fachzeitschriften/Journals%20JIPSS_Ganser_Deland_Sweden_November2010.pdf

  1. Om SAS (Secret Airforce Service): https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Air_Service
  2. Expressen sak om den hemmelige aksjonen 28. februar 1986: http://www.expressen.se/nyheter/palmes-van-om-mystiska-poliserna/>
  3. Informasjon om hitman Simon Hayward, av Throwbridge H. Ford, fra 2011:

http://www.veteranstoday.com/2011/09/05/captain-simon-hayward-the-making-of-olof-palmes-assassin-and-its-blowback/

Om hitman Simon Hayward og hans skytehånd og fingre + MI6:

http://cryptome.info/ford-mi5-mi6.htm

  1. Informasjon om hitman Simon Hayward i irsk avis, fra 2014:

http://republican-news.org/current/news/2014/11/one_soldier_linked_to_deaths_o.html#.Vq3B0qhsiSo

  1. Informasjon om mulige mordere/teamledere er hentet fra boken “Coup d’etat in slowmotion” av Ole Dammegaard og blogg til Sven Anér: http://www.svenanerpalmemordet.blogspot.se/2013/03/at-lunch-med-avsan-pa-nk-ni-kommer.html#.Vq3EiahsiSo

Mulige sørafrikanske mordere:

http://www.leopoldreport.com/LRsajt100.html

Generelt om drapet og svensker som Bertil Wedin:

https://wikispooks.com/wiki/Olof_Palme/Assassination

 

  1. Opplysninger om sørafrikanske agenter, inkludert Craig Williamson og hans bånd til britisk etterretning, attentater mot ANC med mer:

https://archive.org/stream/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing_djvu.txt

Anthony White og Craig Williamsen i samarbeid med SAS i Afrika + Club of the Isles med mer:
https://archive.org/stream/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing_djvu.txt

Om Anthony White og Craig Williamson og tips til politiet allerede i 1986 pluss MI6 tilsynelatende i sentrum:

http://www.withmaliceandforethought.com/pdf/summary_of_3.pdf

 

  1. Forsterkning av Palmes livvakt startet 25. februar 1986, og mer om den britiske livvaktekspertisen:

http://cryptome.info/ford-mi5-mi6.htm

http://codshit.blogspot.no/2004/06/olof-palmes-assassination-operation.html

 

 

  1. KMS og eks-SAS: https://wikispooks.com/wiki/Keenie_Meenie_Services

SAS + KMS + Indira Gandhi

http://www.larouchepub.com/other/1995/2241_sas.html

 

  1. Agent og angivelig drapsmann Craig Williamsen var i Stockholm da Palme ble drept:

http://www.politiskamord.com/p2sydafrikasparet.html

 

 

  1. En artikkel angivelig fra Ola Tunander i dansk kulturmagasin i 1994: «Kritik 110 – The Invisible Hand and The White One»:

Om Skandiahuset, menn med walkie-talkie var der noen dager før, testet og forstyrret kundene:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Thulehuset,_Sveavägen

 

  1. Fra boken “Coup d’etat in slowmotion” av Ole Dammegaard.
  2. Om frykten for atomvåpenfritt sosialdemokrati + Palmes planlagte tur til Moskva april 1986 + trening kaptein Simon Hayward alias kaptein James Rennie + ulike etterretningstjenester i spill: http://www.veteranstoday.com/2011/08/19/assassination-of-swedens-olof-palme-most-dangerous-moment-of-cold-war-3/

MI6 og deres beste hitman + NATO’s Anchor Express Exercise aka Operation Armageddon:
http://cryptome.info/ford-mi5-mi6.htm

Kaptein Simon Hayward arrestert i Sverige:

http://hansard.millbanksystems.com/commons/1987/may/15/captain-simon-hayward

 

  1. Informasjon om telegrammet:

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n18-19930507/eirv20n18-19930507_042-who_killed_olof_palme_italian_we.pdf

 

  1. Drap av politikere i nær tid med Palme-drapet + SAS og India:

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n13-19970321/eirv24n13-19970321_049-cracks_appear_in_palme_assassina.pdf

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10881115/Operation-Blue-Star-How-an-Indian-army-raid-on-the-Golden-Temple-ended-in-disaster.html

 

  1. Iran-Contras + narkotika:

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran–Contra_affair

https://en.wikipedia.org/wiki/CIA_involvement_in_Contra_cocaine_trafficking

 

  1. Omfattende rapport om George H. W. Bush (far til George W. Bush) + Palme + London-elite:

https://archive.org/stream/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing/GeorgeBushAndThe12333SerialMurderRing_djvu.txt

 

  1. Palme var fredsmegler:

http://www.leopoldreport.com/LRsajt29.html

 

  1. Beslag hos våpenhandleren 1985 + omfattende informasjon om det internasjonale aspektet:

http://www.leopoldreport.com/DebNy6.html

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1987/eirv14n46-19871120/eirv14n46-19871120_028-the_european_irangate_cartel_of.pdf

 

  1. Artikkelen: “From Key Operative to Iran-Contra Scapegoat” av Trowbridge H. Ford, HAWK-raketter + våpenhandel + internasjonal etterretning + Sovjetunionen + livvakter etc:

http://www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=39255&st=45

 

  1. Palme vil stoppe NATO-ubåter + atomvåpenfri soner + Stay Behind i Sverige

http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/

 

  1. Prinsippet «Need to know»:

https://en.wikipedia.org/wiki/Need_to_know

En oppskrift, slik unngår du å bli en syndebukk – patsy:

http://henrymakow.com/2013/05/How-to-avoid-becoming-a-patsy.html

 

  1. Boken til Dammegaard + boken til etterforsker Hans Holmér: «Olof Palme är skjuten!»

 

  1. Stig Bergling og NATOs Special Operations Planning Staff (SOPS) + Simon Hayward og Nord-Irland:

http://codshit.blogspot.no/2004/06/olof-palmes-assassination-operation.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Stig_Bergling

 

  1. Informasjon om Christer Pettersson:

https://no.wikipedia.org/wiki/Christer_Pettersson

 

  1. Stasi får desinformasjonsoppdrag tre dager etter mordet: http://www.larouchepub.com/eiw/public/1992/eirv19n42-19921023/eirv19n42-19921023_060-disinformation_from_the_stasis_p.pdf

 

  1. NATO og Stay Behind:

kilde: http://www.jallai.se/2012/12/palme-stoppade-nato-nato-stoppade-palme/

http://www.jallai.se/2013/01/landsforradarsparet-stay-behind/

 

  1. Om ritualer i forbindelse med kjente drap:

https://www.youtube.com/watch?v=1PkP423gLcI

Litt om «Killing of a King»:

http://kentroversypapers.blogspot.no/2006/02/kentroversy-papers-bookshelf.html

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ivar Unhjem
Ivar Unhjem
Anonym
4 år siden

Den svenske journalisten og forfatteren Sven Aner har nøsta opp det viktigste i denne saken og offentliggjort det i 3 bøker på 1990-tallet. Han fant ikke tydelige spor av utlendinger, men et stort oppbud av politifolk i området i forkant av drapet, deriblant politimester og seinere etterforskningsleder Hans Holmer. Gjennombruddet kom da Holmers sjåfør ble alvorlig sjuk og ville fortelle hva han visste før han døde. Aner navngir morderen, en svenske, som blir knytta til Skandiahuset og Stay Behind-grupper. Aner peker ut et høyreorientert nettverk innen Stockholmspolisen, Sæpo og Stay behind-folk som deltakere i operasjonen. Sjekk Sven Aners bøker før dere hevder å kjenne sannheten.

Hilsen
Ivar Unhjem.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Dagsrevyen i dag, 28. februar 2016, var et typisk eksempel på hvordan NRK er en del av etablissementets propagandaapparat og ikke interessert i noen oppklaring. De praktisk talt la ordene i munnen på folk; “Du forventer vel ingen opplaring nå så lenge etterpå, gjør du vel?”

Et uløst mord burde være en øsnkedrøm for journalister. I stedet begraver de det hele og viser overhodet ingen interesse for å komme til bunns i saken. Fy skam dere, NRK!

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Her er en grundig tysk dokumentarfilm som ble laget i 1996 – 10 år etter drapet på Palme:
http://www.vaken.se/mord-stockholm-vem-skot-olof-palme-det-forbjudna-sparet/

Den er god som CSI – Crime Scene Investigation – særlig på å få frem viktige vitnemål fra vitner.

Palme-drapet oser av Stay behind komplott:
– Go slow i politiets arbeid umiddelbart etter drapet
– Massiv unnfallenhet inkl. forfalskninger og sabotasje av politi-etterforskningen
– Praktisk talt all kvalifisert etterforskning er utført av journalister
– Den svenske etterretningen Säpo har medvirket fra kulissene på betenkelig vis
– En bråte menn i agent-alder som snakket i walkie talkies var observert mordnatten og i forkant
– Etterforskningslederen Hans Holmér viste mange tegn på å være en Stay behind agent…
– Hans Holmér løy om hvor han hadde vært mordnatten.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Førstkommende søndag 28. februar, på selve 30-årsdagen for drapet på Olof Palme:
Ole Dammegaard presenterer sine resultater av 30 års etterforskning av drapet på Olof Palme.

Sted: TR-Huset, Storgatan 3, Gøteborg
Tid: Søndag 28 februar kl. 10.30 – 16.00

Entré SEK 150,-

Arr.: Foreningen Cui Bono

Arn
Arn
Abonnent
8 år siden

Nrk.no har en artikkel om Stay behind/Palme i dag og ikke minst om at Sëfo satt på dokumenter i saken i 30 år før de slapp de, løy om at de ikke hadde mer dokumentasjon.
http://www.nrk.no/urix/bortgjemte-palme-dokumenter-funnet-1.12815201

Forøvrig var jo George H W Bush tidligere CIA-sjef og hadde selvfølgelig tette bånd både til Iran /Contras-saken og mye annet CIA-relatert.

« Forrige artikkel

Smart strømmåler overvåker ditt hjem fra innsiden

Neste artikkel »

Hva kan vi gjøre? Varsle!

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x