/

Smart strømmåler overvåker ditt hjem fra innsiden

13.9K visninger
2 minutter lesetid
147

Da jeg leste av min strømmåler 01.02.2016, oppdaget jeg noe som ikke gjorde meg spesielt glad. Nemlig at Hafslund informerer om at samtlige kunder i Østfold skal få installert “smarte” strømmålere. Staten har bestemt at alle i Norge skal ha det innen 1.1.2019.

Har noen kunder blitt spurt om de ønsker denne form for formynderskap? Det høres flott ut at vi ikke  lengre trenger å lese av vår egen måler og ha kontroll over vårt eget forbruk. Derimot finner man ikke noe informasjon om hvordan dette kan påvirke vår helse og personlige sikkerhet.

Dokumentar: Take Back Your Power

Etter at disse “smarte” strømmålerne har blitt innstallert i andre land, har  de medvirket til branner og eksplosjoner ifølge dokumentarfimen Take Back Your Power du kan se ovenfor.

Brukerne har ikke fått mindre regninger. Tvert imot har de fått langt høye regninger som ikke står i forhold til hva som er blitt brukt.

Der disse strømmålerne har blitt installert, har brukerne blitt plaget av høyere puls, økt hjerterytme, tiltagende nervøsitet, søvnproblemer  og økt forekomst av kreft og sist men ikke minst forandringer i DNA.

Om du ser ferdig dokumentaren "Take Back Your Power" så er det relativt tvilsomt om du gleder deg til å motta din nye og "flotte" automatiserte strømmåler.
Om du ser dokumentaren “Take Back Your Power” så er det relativt tvilsomt om du gleder deg til å motta din nye og “flotte” automatiserte strømmåler.

Overvåkning på innsiden av ditt hjem

nei-til-smartmeter
Protestplakat som noen har laget i påvente av installatørens ankomst.

Smartmetere er et overvåkingsinstrument som logger forbruk pr. forbrukskilde. Noen av disse sender data til overvåkingssentralen hvert 2. sekund, andre sender hvert 15. minutt, ytterligere andre sender en gang i døgnet.

Koblet til individets nett vil det sendes data  når individet våkner opp og slår på lyset, hvor lenge og når personen er hjemme, hvilket elektrisk utstyr hjemmet har, antall pc-er, hvilken type kjøleskap osv.

Dette er en fullstendig kartlegging av individets oppførsel og rutiner innenfor hjemmets privare sfœre. Helt i tråd med filmen “Brave New World“.

Smartmeter griper inn i ditt privatliv

En annen viktig ting er bestemmelser i Grunnloven mot krenkelser av privatlivet. Staten på sin side skal i utgangspunktet ha minst mulig innsyn i borgernes private sfœre og i deres kommunikasjon som foregår mellom dem der. Staten skal avstå fra å gjøre inngrep i borgenes privatliv og kommunikasjonsfrihet.

Statens myndighet skal sikre et vern om den personlige “integritet”.

Det er på tide å trekke en linje i sanden mot det stadig mer stupide anstaltmakeriet som myndighetene plager oss med, med eller uten bruk av kriminelle påfunn som snikes inn som lov eller “forskrift”.

Om du ser ferdig dokumentaren “Take Back Your Power” så er det relativt tvilsomt om du gleder deg til å motta din nye og “flotte” automatiserte strømmåler.

Se Facebook-gruppen Nei til smartmeter for engasjement og mer informasjon.

May-Harriet Seppola

Jeg er født I Finnmark, har bodd i Moss i 13 år, er meget opptatt av politikk og ikke minst rovdyrforvaltningen, som jeg anser for å være en katastrofe for de det angår. Jeg er utdannet grafisk designer. Opttatt av ren mat. Jeg sier nei til Monsanto og nei til giftige vaksiner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

147 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Siste: Nettselskapet EIDSIVA tar i bruk nazi-metoder mot kunder som ikke ønsker AMS!

Kunder har fått STENGT STRØMMEN fordi de ikke ønsker strålingsterrorboksen med innebygd overvåking i sine hjem…

Dette er ikke bare strengt ulovlig, det må også anses for å være EN VOLDSHANDLING mot hjelpeløse borgere…

“Nekter å montere ny strømmåler – strømselskapet har stengt strømmen”
https://www.nettavisen.no/nyheter/nekter-a-montere-ny-strommaler—stromselskapet-har-stengt-strommen/3423688805.html

ken
ken
Anonym
5 år siden

Fra i dag kan ALLE bli “kvitt AMS-måleren”. Brevmalen til nettselskapene finner du HER: (Ny juristrapport: Gebyrene er urettmessige og legeattest ikke nødvendig) https://einarflydal.com/2019/05/23/ny-juristrapport-gebyrene-er-urettmessige-og-legeattest-ikke-nodvendig/#more-32158

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Her er den fyldige, informative og SLAGFERDIGE presentasjonen HVORFOR og HVORDAN UNNGÅ SMART STRØMMÅLER i nedlastbart power point format.

Det er bare å klikke på denne lenken for FRI NEDLASTING :)

https://we.tl/t-FF9QZZkuO1

Denne inneholder store mengder tydelig og viktig TEKST og annen info som lett kan kopieres og benyttes for å beholde nåværende strømmåler… :)
Dette er mitt mottrekk mot nettselskapet EIDSIVA – som har påtatt seg nazi-rollen ved å sende ut et ikke så kozelig “stengningsvarsel” til en del av sine ansvarlige og punktlig betalende strømkunder med “dato for stengning 17 mai”…

Merknad: Det er ikke LOV for et nettselskap å stenge strømmen – da kommer det dagbøter for STRØMBRUDD rullende fra dag 1 som Eidsiva eller andre da må betale alle som er blitt berørt…

Sigurd Mellqvist
Sigurd Mellqvist
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

For noe vås, selvfølgelig kan de stenge av strømmen hvis du ikke har noe gyldig grunn til å nekte, det samme gjelder forøvrig hvis du unnlater å betale regningen over tid, da stenger de også.

Og hvis du er så sykelig at du ikke tåler den nye måleren, hvordan har du krefter til å sitte på internett foran en skjerm som stråler like mye?

Dere idioter får kjøpe alle Keshe’s plasmareaktorer da vettu så har dere gratis energi.

Hilsen elektriker’n

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  Sigurd Mellqvist
5 år siden

Keshes plasmareaktor ja, den har vi ikke hørt om på en stund!

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Det blir kurs i HVORFOR og HVORDAN UNNGÅ “smart” strømmåler søndag 29. juli:

http://www.hansgaarder.info/arrangementer/hvorfor-og-hvordan-unnga-smart-strommaler-4/

ken
ken
Anonym
6 år siden

Endelig! BORT med “smartmåler”… Her følger en kopi av fritakssøknad fra en fysioterapeut til sitt strømselskap. Helsearbeideren har gjort meget grundig arbeid. Skal du søke om fritak før installatøren ringer på døra, eller søke om å få fjernet kommunikasjonskortet i smartmåleren du alt har fått, er det mye gjennomtenkt tekst du fritt kan kopiere herfra.

Denne fysioterapeuten er bare en av flere fagfolk som av erfaring vet at mikrobølget stråling gjør mange folk akutt syke.
I et brev fra Statens strålevern til EMF-Consult datert 18.042018 fremkommer det at strålingen har vært sammenliknet med feil målemetode, som betyr at den nå viser seg å være sterkere enn en 3G/4G mobiltelefon som stråler på det sterkeste. I tillegg sender «smartmåleren» gjennom hele døgnet.

På hele kloden rundt skjer det nå aksjoner og jurister utreder og forbereder saker. I Norge skal det leveres en utredning innen 1. juli. 2018 https://einarflydal.com/2018/05/12/juristene-arbeider/#more-26979

«Til [nettselskapet]

[sted], xx.0x.2018

Vedr installasjon av «smartmåler»

Jeg søker herved om fritak fra installasjon av smartmåler, og forbeholder meg forbrukers rett til å takke nei til slik måler.

En slik måler vil være en unødig helserisiko og dermed utgjøre en vesentlig ulempe for meg selv og min husstand. Jeg har klare plager når jeg eksponeres for visse typer elektriske felt, f.eks. fra mobiler, trådløse rutere, samt ultralydapparater og andre apparater som jeg måtte benytte som privatpraktiserende fysioterapeut og som jeg derfor måtte slutte å benytte. Dette mener jeg tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige. Viser i tillegg til vedlagt legeattest.

For å slippe diskusjoner og unødig korrespondanse om saken viser jeg til følgende:

Jeg er fullt klar over at det til nå offisielt har blitt opplyst at «smarte målere» sender med langt svakere sendestyrke (effekt tetthet) enn mobiler, og at de ikke sender kontinuerlig. Men jeg er også klar over at de sender til alle tider på døgnet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM. Se vedlagte dokumentasjon. Viser til brev fra Statens strålevern til EMF-Consult datert 18.042018 hvor det fremkommer at strålingen har vært sammenliknet med feil målemetode, som betyr at den nå viser seg å være sterkere enn en 3G/4G mobiltelefon som stråler på det sterkeste, jfr vedlegg. I tillegg sender «smartmåleren» gjennom hele døgnet.

Det foreligger sterke oppfordringer fra Europaparlamentet, forskere og medisinske konferanser om at de statlige grenseverdier for mikrobølge stråling snarest må nedsettes vesentlig av hensyn til allmenn helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølge stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», i klasse med bl. a. bly, PCB, og andre stoffer som vi derfor forsøker å begrense bruken av i vårt samfunn.

Statens strålevern, helsesektorens faginstans, hevder at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig. Imidlertid er jeg kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing ikke fanges opp. Jeg er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk faglig kritikk. Etter Statens stråleverns innrømmelser i brev 18.04.18, bør også netteierne snarest rydde opp i villedende og feil informasjon til forbrukere.

Dersom det skulle vise seg at jeg eller andre i min husstand eller besøkende får plager eller skader som kan knyttes til «smartmålere» som blir installert i nærheten av min bolig, forbeholder jeg meg retten til i ettertid å kreve at de målerne som må regnes å medvirke til plagene skiftes tilbake til målere uten trådløse sendere kostnadsfritt. Jeg forbeholder meg også retten – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også for de konsentratorer («samleantenner» og antenner i nettleverandørens koplingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Som strømkunde viser jeg også til at installeringen av «smartmåler» kun er til fordel for leverandør og ikke meg som kunde. Det er en ensidig gevinst avtale som leverandør har utarbeidet, med urimelige vilkår i avtalen. Viser til Rådsdirektiv 93/13/EØF 5 april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler. Direktivets formål er er regulering av urimelige vilkår i avtaler mellom næringsdrivende og en forbruker. Viser til artikkel 3

Punkt 1:

«Et avtalevilkår som ikke er individuelt forhandlet, skal ansees som urimelig dersom det til tross for kravet om god tro, medfører en betydelig skjevhet i de rettigheter og plikter partene har i henhold til avtalen, til skade for forbrukeren.»

Punkt 2.

«Et vilkår skal alltid anses for ikke å være individuelt forhandlet når det er utformet på forhånd og forbrukeren derfor ikke har kunnet påvirke innholdet, særlig i forbindelse med en ensidig utformet standardavtale.»

Norge og norske selskaper er forpliktet til å overholde dette direktivet. De nye strømmålerne blir slik jeg vurderer det påtvunget forbruker. Det gis tilnærmet ingen mulighet til å takke nei. Skifte av måler har ingen nytteverdi for forbruker, KUN for leverandør som markedsmessig kan dra nytte av personopplysninger i forhold til egen økonomisk vinning. Gjennom innhenting av disse data kartlegger leverandør forbruker og familiemedlemmers adferd og forbruk, samt utsetter forbruker for helsemessig strålerisiko. Dette mener jeg klart er en ensidig avtale, med urimelige vilkår og til skade for forbruker.

Viser også til ny personvernlov som skal vedtas i 2018 i samsvar med EU-direktiver, hvor det kreves frivillig samtykke. I følge lov/veileder skal personen få spesifisert hvilke opplysninger som dere tar ut fra disse målerne og formålet. Her stilles det også et sterkere krav til leverandør om frivillighet, spesielt når leverandør er et større firma eller offentlig organisasjon, om at kunden ikke skal oppleve dette som noen form for tvang, jmfr. samtykkeveileder fra Datatilsynet. Kunden skal ha mulighet til å si nei, uten at det oppleves som at man utsettes for sanksjoner.

Jeg takker på dette grunnlag nei til installering av smartmåler, og viser sekundært til dokumentasjon og legeattest.

Ber om snarlig tilbakemelding.

Med hilsen

[navn]

For å slippe legeattest kan evnt dette anbefales:

“Dersom jeg møtes med krav om legeerklæring for å “dokumentere min bekymring”, så vurderer jeg sterkt å avvise dette. Å kreve at en lege skal dokumentere familiens bekymringer som jeg og familien selv suverent er fullt ut kapabel til å vurdere, kommunisere og dokumentere på egenhånd basert på allerede eksisterende publisert forskning, kjente FAKTA og egne erfaringer, er i realiteten et uakseptabelt forsøk på umyndiggjøring. Om jeg får avslag grunnet manglende legeerklæring, vil jeg mest sannsynlig anke saken til NVE og fylkeslegen. NVE er nemlig forpliktet til å behandle anken i tråd med egne forskrifter som har en ordlyd som er klinkende klar på at legeerklæring kun er å oppfatte som ETT EKSEMPEL på dokumentasjon jeg som kunde kan benytte. Ordlyden utelukker derved ikke andre former for dokumentasjon som for eksempel strømkundens egen henvisning til eksisterende publisert forskning, eller egen formidling av bekymringer og avstandtagen til smartmålere.”

PS! BREVET/KRAVET/SØKNADEN OG LINKER TIL VEDLEGG OG DOKUMENTASJON FINNER DU HER: https://einarflydal.com/2018/05/22/smartmalerne-ogsa-helsepersonell-soker-fritak/

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Lokalavisen har rapportert at på Hadeland her jeg bor er det en betydelig andel av befolkningen som motsetter seg installasjon av smartmeter i sine hjem..

Her et eksempel på mislykket forsøk på installasjon av smartmeter…

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Strålevernet innrømmer at de har feilinformert om styrken på AMS-målerne.

https://einarflydal.com/2018/05/03/stralevernet-innrommer-har-feilinformert-om-styrken-pa-ams-malerne/

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
6 år siden

OK. Da må disse innrømmelsene føre til konsekvenser for den store utenomjordiske faen som holder på å rydde oss fra Jordas overflate. Svelger vi dritten taust, så fortjener vi å bli ryddet ut. Da gir vi faen rett til å gjøre hva som helst mot oss.
Kan du ta på deg samme rollen som A. Navalny påtok seg i ruseland?
Uansett hvem som finansierer ham, gjør han en kjempejobb på å riste stinkende myr tobent biomasse i ruseland er blitt til. Navalny får dem til å løfte bakene sine fra sofaer og demonstrere sin vilje.
Når en frosk blir kastet inn i kokende vann, så hopper den straks ut. Men blir den varmet sakte, så blir den kokt opp uten å gjøre motstand. Det er dette faen gjør skritt for skritt ved hjelp av sentralisering av all makt (“globalisering”) for ruinering av nasjonale stater og deres suverenitet, for såing av uløselige konflikter, kriger, ødeleggelser og lidelser, for uhindret miljøforgiftning (inkl. WiFi, mobilnett, strømmålere, GMO, vaksiner, “legemidler”, bruk av fossil- og atombrensel osv.), for gjennomføring av debiliserende skolereformer i hele verden, desinformasjon, propaganda, biometri og chiper for total kontroll osv.
Vestlige masser aksepterer og tolererer absolutt alt fordi de blir lært av faen fra barnealder at lydighet og tolerastia er bra. Bra for hvem? Vestlige masser er langt på vei til å bli ferdig kokt uten et pip.

Det er på tide å rette opp ryggrad og vise tenner. Dette skylder vi neste generasjoner fordi det var vi som tillot faen å få en så stor makt.
Det er ikke så viktig hva man tar utgangspunktet i for global protest mot vår egen utrydding.
Krav om omgående demontering av fandens smarte målere er like bra start.
Kan du & Co gjøre en god gjerning for menneskeheten og starte en underskrifts kampanje i første omgang, så nasjonal streik når fandens tjenere nekter å adlyde folkevilje?
Faller fandens makt i ett land, så vil det få smitteeffekt som vil stimulere handling i hele verden.

Se hvordan guds-utvalgte fandens tjenere gjør: først ber de satan om bistand i sine satanshus, så går de ut og HANDLER.

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Smartmeter-montører blir nå FYSISK HINDRET fra å utføre sine samfunnsunyttige nøtteoppgaver… :)

Installeringen av SmartMetre (S-M) som skjer i bulldozerstil norge rundt nå er hårreisende UANSVARLIG, og denne tilfeldige elektrikeren – som sikkert har masse S-M monteringer på henda allerede – vil heller ikke ta noe ansvar, selv om HAN VITTERLIG ER DET UTFØRENDE LEDDET… Ingen S-montør – ingen “stupidmetre” installert…

Se videoen fra Kongsberg her:

Ken
Ken
Anonym
6 år siden

Dere bryter loven! Direktoratet til leger som skriver ut strømmåler-attest – https://www.tv2.no/nyheter/9740953/
PSYKOPATENE GIR SEG IKKE! Enda Hafslund Energi bekrefter at legeattest er innenfor!!! (se brev/mail-svar i kommentarfeltet ovenfor)

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
6 år siden

Ikke engang katta sover lenger. Graf over Smart Meter Symptoms: https://einarflydal.com/2018/02/21/smartmalere-ikke-engang-katta-sover-lenger-campingvogner-trengs/

Ken
Ken
Anonym
6 år siden

Politiaksjoner mot uvillige SMARTMETER-KUNDER… Striden mellom kraftselskapene og en del private strømkunder har reist spørsmålet om politiet skal settes inn mot folk som ikke ønsker nye automatiske strømmålere i heimene sine. På Facebook-gruppen «Nei til smartmeter med mer» ble det for noen dager siden kjent at Vesterålskraft Nett AS ikke utelukker at politiet kan blitt bedt om å bistå for å få installert AMS-målere.

I en epost til en av deltakerne i Facebook-gruppen (som skal ha 9.000 deltakere) skriver Vesterålskraft at nettselskapene eier og bestemmer måleutstyret i vedkommendes hus, og at selskapet har derfor rett til å bytte ut strømmåleren… https://www.document.no/2018/02/01/frykter-politiaksjoner-mot-uvillige-stromkunder/

Knut
Knut
Anonym
6 år siden

Hmmm….Her var det mye hummer og kanari blant kommentarene… Nibiru? Illuminati? Hva snakker dere om??
Eller for å stille et mer direkte spørsmål;
Dere tror ikke at smartmeterne sin hovedfunksjon faktisk er å modernisere strømnettet, få en mer nøyaktig avlesning av strømmen, og i det hele tatt forbedre prosessene rundt kraftleveranse? Okey, jeg respekterer selvsagt at dere mener det. Men hva mener de er der for? En eller annen type mind-control? Slik dere tror chemtrails også er? Hvordan fungerer dette i følge dere? Og la oss si at “mind-control” faktisk er målet; tror dere ikke helt ærlig at “så mektige krefter” hadde valgt langt mer effektive metoder? Det henger liksom ikke helt sammen denne argumentasjonen deres, og i hvert fall ikke i forhold til logikk.

Lenamor
Lenamor
Abonnent
Svar til  Knut
6 år siden

Knut – Ble så kvalm da jeg leste kommentaren din! “THE EYES ARE USELESS WHEN THE MIND IS BLIND. AND NEVER ARGUE WITH STUPID PEOPLE. THEY WILL DRAG YOU DOWN TO THEIR LEVEL AND THEN BEAT YOU WITH EXPERIENCE.” – Mark Twain. Nå er det familieselskap, så svarer deg mer utfyllende i morgen! (PS! Hørt om 5G? Du er en kvise på samfunnets ærlige rumpe!). Vi hørs!!!

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Lenamor
6 år siden

Åååhhh please Lena – jeg venter på svaret :) Jeg kan nesten ikke vente på dine intellektuelle motargumenter…mot noe egentlig ;) Men hvis du har lyst å prøve deg, så les over fra meg og Smurfen. Han har ikke svart han heller, men det er fordi han skjønner han er avslørt av meg (men ikke deg og flertallet her inne ;) ). Siste jeg skrev til Smurfen ser du under. Lykke til!!! :)

PS: sannsynligvis kommer du med et svadasvar som bikker mot et eller annet personlig (selv om vi ikke kjenner hverandre) – så bare la meg presisere at jeg er interessert i sak. Så hvis du evner setter jeg veldig pris på saklige og gode argumenter. Jeg har endret oppfatning om mye opp gjennom årene, og gjør det gjerne her også – men som sagt basert på fakta.
————————————————————————————————————————————————————————-
Nå blir jeg litt forvirret her… Du mener altså at det jeg har lagt frem av info, ikke holder vann mot din egen argumentasjon? Du mener seriøst at Bill Laughing Bear – en hundeoppdretter og selger av wildlife adventures – sitter på et bedre og grundigere bilde enn tusenvis av forskere?
Skjønner ikke helt om du bare tuller litt med meg eller om du faktisk er seriøs…?

Savner også utdypning/forklaring/presisering på under;

«BigPharma regner jeg med er alle selskaper som driver forskning, produksjon eller andre tjenester knyttet til alt som har med medisin/helse å gjøre? Eller har du en liste med unntak av selskaper? Hvem er disse «eierne av Big Pharma»? Det neste jeg lurer på er hvor i alle dager du har det fra at «BigPharma» (igjen, kan du definere litt klarere?) får 50% av fortjenesten fra kreftpasienter?»

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Knut
6 år siden

Åååhhh please Lena ?? Tror du at du er med i en pornofilm Knut. ?

Trodde du at jeg jobbet her siden du krever et svar umiddelbart ? I motsetning til deg så har jeg et liv, jeg er ikke på PCen hver dag 24 timer i døgnet for å tjene deg. Og hvem er du ? for alt jeg vet så er Knut kanskje bare en robot.
Trodde du også jeg jeg bryr meg med hva du mener ? For å være ærlig så er det meg revnende likegyldig hva du eller andre hjernevaska troll måtte mene.
Om du seriøst tror at jeg velger bort kvalitetstid med familien for å tilfredsstille deg så er du mer i mental ubalanse enn jeg fryktet ..
Du har så klart rett i at ikke alle legemiddelprodusenter tjener 50% varierer fra selskap til selskap, men sånn generelt så er det ca 50%.

En pille som kanskje kan forlenge livet ditt noen dager koster 200 dollar å produsere, de selges for 200 000 dollar, altså ca 1.6 millioner kroner pr stykk, så kan du gange med hvor mange som får kreft hvert år. så får du svaret du søker.
De skylder på høye produksjonskostnader, men 2/3 av kostnadene går til markedsføring som betyr bestikkelse og korrupsjon.
Det er faktisk så ille at man kan få svært mange år i buret for å helbrede kreft, så korrupsjon med å betale folkevalgte for å lage lover som forbyr konkurrenter lønner seg.

Kreftindustrien er trolig den mest velstående virksomheten i USA. I 2014 ble det anslått 1.665.540 nye kreft tilfeller diagnostisert og 585.720 kreft dødsfall i USA. $ 6 milliarder av skattebetalers midler siles gjennom ulike føderale byråer for kreftforskning, som National Cancer Institute (NCI). NCI sier at de medisinske kostnadene for kreftpleie er 125 milliarder dollar, med en prognostisert 39 prosent økning til 173 milliarder dollar innen 2020.
Hørte du det ? 1.5 billioner i årlig inntekt bare i USA ? hva tror du summen er for hele verden ? gang med 20 så får du svaret.

Farmasøytiske selskaper tjener 4 ganger så mye som bilindustrien og tre ganger så mye som olje og gass industrien, faktisk har de samme eventyrlige profitt som banknæringen.
Verstingene er
Johnson & Johnson (US)
Novartis (sveits)
Pfizer (USA)
Hoffmann-La Roche (sveits)
Sanofi (Frankrike)
Merck (USA)
GSK (UK)
AstraZeneca (UK)
Eli Lilly (USA)
AbbVie (USA)

En pill råtten bransje, her er bare noen av kjempebøtene de har fått for bevist folkemord for profitt.

Store farmasøytiske bøter
$ 3 milliarder

Glaxo SmithKline, 2012, for å fremme Paxil for depresjon til barn under 18 år

$ 2,3 milliarder

Pfizer, 2009, for å skjule bivirkningene av den smertestillende tabletten Bextra

$ 2,2bn Johnson & Johnson, 2013, for å fremme medikamenter som ikke er godkjente.

$ 1.5bn Abbott, 2012, for over ulovlig markedsføring av det antipsykotisk stoff Depakote.

$ 1,42 milliarder Eli Lilley, 2009, for feilaktig å markedsføre det antipsykotiske legemiddel Zyprexa

$ 950 millioner Merck, 2011, for å skjule bivirkningene av den smertestillende tabletten Vioxx, 400 nordmenn ble drept, 100 000 Amerikanere ble myrdet og 300 000 globalt ble myrdet, i rettsaken som fulgte kom det frem at de opererte med dødslister over leger som skulle tas som var kritiske til tabletten og de gikk over lik for å skjule bivirkningene så de kunne høste profitt.

Og sånn kan man forsette og forsette .. liv betyr ingenting, alt som betyr noe er profitt til eiere og aksjonærer.

For å være grei mot deg så har jeg bare brukt slike kilder som du stoler på, vil du ha fakta kilder som du kaller lugubre konspiratoriske kilder så søk dem opp selv.

Ikke stress med motsvar, det går noen dager og kanskje en uke før jeg er innom igjen for å få meg en god latter av troll vrøvlet ditt :)

Her kan du kose deg med noe som heter kunnskap som naturligvis er et ukjent begrep for deg.

http://www.bbc.com/news/business-28212223

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3460321/How-Big-Pharma-greed-killing-tens-thousands-world-Patients-medicated-given-profitable-drugs-little-proven-benefits-leading-doctors-warn.html

http://healthimpactnews.com/2014/the-cancer-industry-is-too-prosperous-to-allow-a-cure/

http://www.kemfoundation.org/blog/2016/4/6/the-20-biggest-cancer-lies-youve-been-brainwashed-to-believe-by-the-criminal-fraudsters-who-run-the-for-profit-cancer-industry

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2017/10/19/195341194/studie-mye-billigere-utvikle-kreftmedisin-enn-det-man-har-trodd

Svimlende pris på kreftmedisin.
https://www.tv2.no/a/8345346/

https://www.vg.no/forbruker/helse/kreft/kreftlege-ut-mot-legemiddelindustrien-grenser-til-uetisk/a/23584442/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/12/29/bent-hoie-kaller-legemiddelindustrien-uetisk/

https://www.dagbladet.no/kultur/det-du-ikke-far-vite-om-pillene/68633698

Knut
Knut
Anonym
Svar til  smurfen
6 år siden

Hihihi, det var litt av en rant i begynnelsen…Klarer du ikke å kontrollere deg?? Jeg har da aldri trodd at “du jobbet der”, men du er jo moderator? Så kanskje du “jobber der litt”? Og jeg har da heller aldri antydet at jeg ventet svar umiddelbart?

Det var så mye tull du serverte her at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne.. Du kan kanskje plukke ett eller to argumenter du mener er sterke, så diskuterer vi derfra? Eller blir det for konkret for deg når du ikke kan gjemme deg bak parsonkarakteristikker, fake-news, youtubelinker og pseudo-science?

Men la oss glemme alt dette – for vi kjenner ikke hverandre – så personlig er det jo fullstendig uinteressant for oss begge å bli. Men som sagt; kan ikke du plukke 1 eller 2 argumenter som du mener er sterk, så diskuterer vi derfra?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Knut
6 år siden

Det kan vi vel. :)
Fortelle meg hvorfor du mener at stråling er ufarlig ?
Det er jo ingen forskning på det, de måler kun SAR verdier som kun målet oppvarmingen av kroppen som er like dumt å si at røntgen stråling er ufarlig for man tar ikke fyr av det.

Fakta er nok som med Asbest .. ( som din gjeng hevdet var helt ufarlig i 50 år ) myndighetene satt med forskningsrapporter allerede i 1930 tallet som viste at det var livsfarlig, alt ble hemmeligholdt siden det ikke fantes noe alternativ til asbest.
Først 50 år senere ble de lagt frem … at tusenvis fikk lungekreft betydde ikke så mye.
Folk som påsto det var farlig ble hetset og latterliggjort som gale konspirasjonsteoretikere.

Sånn er det med stråling også, det finnes ikke alternativ derfor hemmeligholdes rapportene om farene, kanskje om 50 år så blir det offentliggjort når vi får et alternativ til stråling, man kaster jo ikke 5 milliarder mobiltelefoner i søpla og går tilbake til analoge hus-telefoner med tråd. Pengene styrer, folks helse kommer i andre rekke ..

Føles det godt om du klarer å overbevise en husmor om at stråling er ufarlig der barna får hjernekreft og dauer ?

Dere velger jo selv, men husk at folk som mister barn pga slike som deg også vil ta ut de som er ansvarlige for egne barns død.
90% av alle hjernekreft tilfeller oppstår på den siden man holder mobiltelefonen.

Lena
Lena
Abonnent
Svar til  Knut
6 år siden

knut- “Åååhhh please Lena” – smurfen har så rett (lol). Svarer sent da smurfen svarer deg så utfyllende! TAKKER SÅ MYE, smurfen! :-)

Ellers kan jeg supplere med at du minner meg om en SIMPEL frimurer av en venn av meg i en åndelig forførende mysteriekult som selv ikke aktive frimurere ser alvoret i og som spesielt bekjennende kristne norske frimurerere har en tensdens til å avvise og bagatellisere… Hvorfor er du til de grader usakelig? På “gjørs”??? Angående “stråling” som du bløffer om… Min fetter er lege i Danmark og kan henvise til et dokument som bekrefter at 90 % av alle pasienter med hjernekreft har kreft på den siden av hjernen hvor mobiltelefonen har gjort sitt virke, men du tror vel ikke på beviser heller, du (troll?).

I fall du (og andre som evnt deg) er uviten, dum eller bare nysgjerrig på “fake news”, kan følgende komme til nytte… Spør deg selv: Hva ville du vite om verden uten media (MSM)? Svaret er sannsynligvis “ikke så mye”. Du har lest dine skolebøker og muligens andre bøker. Du har gjort deg noen reiser og hørt reisehistorier fra venner og bekjente i ditt leie, men det er vel alt… Påvirkningen fra media (MSM) på verdenssynet er derfor enorm. Nesten alt du vet om samfunnet, livet hjemlandet og andre land, verdenshistorie og alt som er kom til deg gjennom media (MSM). Med andre ord, hvis alle mediene jobbet sammen, kan de få deg til å tro på noe som ikke eksisterer i det hele tatt, og skjule ting for deg som eksisterer. Det høres ikke troverdig ut, men det er mulig. Sant eller usant?

Visste du at de største mediene og pressebyråer som Reuters og Associated Press, eies av en svært liten gruppe mennesker som alle kjenner hverandre veldig godt? Og at den samme lille gruppe mennesker eksempelvis også eier Federal Reserve Bank (Fed) og de største farmasøytiske selskapene i verden? Disse institusjonene er alle i hendene på familier som Rockefellers, Rothschilds, Morgans og noen flere. Hvem tror du grunnla de store internasjonale organisasjonene som De Forente Nasjoner, NATO, Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet og Verdens Helseorganisasjon? Tro det eller ei, det er de nøyaktig samme navnene! Og for å gjøre det enda “sprøere”: Hvem tror du utgjør toppen av hemmelige samfunn som frimurere, direkte religiøse institusjoner som Vatikanet og egenhendig har utdannet nesten alle nåværende verdensledere? Kan du gjette? Du vet det nok… Luringen!

Television programming: Fear ebola, fear today, fear each other, fear for your kids, fear ISIS, fear tomorrow, fear Russia, fear climate change… Fear, fear, fear, fear, fear. Fear everrything and then give us the power so we can save you… – den samme “lille gruppen av psykopatiske mennesker”

Do not fear! Pease and love :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Knut
6 år siden

“Eller for å stille et mer direkte spørsmål;
Dere tror ikke at smartmeterne sin hovedfunksjon faktisk er å modernisere strømnettet, få en mer nøyaktig avlesning av strømmen, og i det hele tatt forbedre prosessene rundt kraftleveranse?” Det ene trenger ikke utelukke det andre. Hvis det ikke hadde vært nyttig for kraftselskapene, så ville de ha funnet på noe annet. Men nå kan kraftselskapene få informasjon de mener de trenger, samtidig som disse apparatene kan sykeliggjøre og overvåke befolkningen. Dykkes det ned i denne makt-eliten, finner man fort ut at ingenting gjøres av den kun med en virkning/effekt.
“Men hva mener de er der for? En eller annen type mind-control?” Kan være det også.
“Slik dere tror chemtrails også er?” Ja, blant annet, samt også stimulere til salg av GMO-frø (som tåler tungmetallene chemtrails inneholder, kontroller man været kontrollerer man også nasjonen, vet man hvordan været blir, kan dette brukes til opsjoner på børs – mange penger å tjene.
“Hvordan fungerer dette i følge dere?” Les artiklene om disse tema hvis du er nysgjerrig.
“Og la oss si at «mind-control» faktisk er målet; tror dere ikke helt ærlig at «så mektige krefter» hadde valgt langt mer effektive metoder?” De bruker også andre metoder; les artiklene om Mind Control, eller om skolepensum, media osv. Poenget er jo at folk skal oppfatte seg selv som frie, at det er valgfrihet, ytringsfrihet og opplysthet. Hadde mange nok skjønt at de lever et slaveliv og friheten er illusorisk, så ville det blitt trøbbel for den såkalte eliten.
“Det henger liksom ikke helt sammen denne argumentasjonen deres, og i hvert fall ikke i forhold til logikk.” Vi og dere – akkurat som om forfatterne her og leserne er en og samme person. Tror ikke du finner noen som er enige i alt, heller ikke i redaksjonen engang. Når det gjelder dette med logikk sier det mest om deg og din dygd.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
6 år siden

Rart så lett det er å hjernevaske folk.
Hadde regimet sagt for bare for 10-15 år at de skal plassere spion bokser i alle husstander i Norge som skal se når folk legger seg, når de står opp, når de får besøk, om de er hjemme, hvor ofte dem er borte og hvor lenge, hvor mye kaffe folk drikker, når de går på do og hvor lenge de blir sittende osv så ville det øyeblikk utløst borgerkrig og eliten ville dinglet fra lyktestolper langs gatene.
Men etter noen få hjernevask kampanjer så godtar folk hva det enn skal være og mange ser på det ekstreme som en gave og noe fint.

https://www.aftenposten.no/norge/i/WbbWg/Snart-blir-du-overvaket-av-vaskemaskinen

Trøsten er at stadig flere rømmer regime blekkene til eliten og over til de frie mediene som Resett, Steigan, Dokument.no, Derimot, Mitt i fleisen, ny tid osv … ja og ikke minst Nyhetsspeilet da :D
Nyhetsspeilet har fra dag 1 avslørt elitens løgner, maktmisbruk, overgrep og deres syke planer, noe som har ført til at de har satt inn alt de har og kan bruke for å prøve å knuse Speilet og gi det dårlig rykte.

De skjelver nå, En Verden har flyttet nettsiden sin til en hemmelig plass, de liker ikke at vi følger med på dem og deres planer om et tredje rike 2 under Lucifer.;)

En Verden er den norske avdelingen av World Federalist Movement (WFM). WFM er en internasjonal, tverrpolitisk og uavhengig organisasjon med 23 medlemsorganisasjoner i 21 land. WFM har konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd. En Verden har som formål å bygge og styrke FN med mål om å skape én verdensføderasjon. Slagordet til foreningen er «Fred gjennom verdenslov».

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%89n_Verden

knut
knut
Anonym
Svar til  Balle Clorin
6 år siden

Takker Balle Clorin.
Nå ble jeg ikke veldig mye klokere eller mer opplyst av det du skriver. Jeg har lest enormt mye om mind-control, men det betyr ikke at jeg har kommet over noe troverdig informasjon, eller noe som “beviser” at mind-control holder på.
Og du Smurfen svarer mistenkelig lite på konkrete spørsmål, men begynner å utbodrere om hvor teite alle andre er som “ikke har sett lyset”.
La oss igjen si at jeg er med på prinsippet deres (Balle: det er selvsagt feil av meg å sette dere alle i bås – det har du helt rett i. Men når jeg mente “dere” så mener jeg den relativt stabile klikken av de samme brukerne/kommentarene her inne som stort sett er enig i de fleste saker) om mind-control.
La oss si at det er “noen” som kan drive med dette, og de har “makt nok” til å sette dette ut i livet. Det som ikke henger på greip er;

1. å gjøre dette gjennom en fordekt plan om mind-control via strømmålere, via private og halvkommunale selskaper. Det ville vært langt mer effektive måter å gjøre dette på hvis det var noen “så sterke krefter” som hadde mind-control som mål. Det kunne blitt gjort via drikkevannet (sannsynligvis både enklere og mer effektivt), via vaksinasjonsprogrammet (men der tipper jeg dere er på ballen allerede ;) ), via helsevesen/skolelege/ osv. Dette er grunnen til at chemtrails også er sludder og pølsevev – det er rett og slett en for dyr, for tungvint og for komplisert å gjennomføre et mind-control program via utslipp fra fly.
2. antall mennesker som må være involvert – antall mennesker som ville blitt mistenksomme – antall mennesker som ville meldt i fra ved noe mistenkelig – antall mennesker som har vært involvert for deretter å angre og trekke seg ut, disse ville også hatt store problemer med å holde tett. Så viser dere jo fra tid til annen til en eller annen “whistleblower”, avhopper etc….Det store problemet med det, rent logisk, er at antallet står ikke i stil med antall involverte. Det er rett og slett for få whistleblowere/avhoppere i forhold til hvor mange som har vært og er involvert i alle (konspirasjons)teoriene Nyhetsspeilet formidler. Nå er gjerne ikke dette noe veldig godt argument alene, men det er så absolutt noe å tenke på? Selv for de som evt har bestemt seg for at alt er sant enten det gjelder Nibiru, Zetaer, reptiler, Illuminati osv osv…. Jeg tror dere skjønner hvor jeg vil..;)

GMO orker jeg ikke gå inn på nå. Men det er altså å endre noe eksisterende, det trenger ikke være farlig av den grunn. Vi spiser dessuten mye vi ikke vet er GMO. De som er i mot GMO oppfordrer jeg til å se Andreas Wahl på Folkeopplysningen sier om GMO (søk så finner dere). Hvis dere kan imøtegå hans argumenter på en troverdig måte så vil jeg veldig gjerne høre. Jeg har et åpent sinn, men forbeholder meg retten til å ta mine avgjørelser ut fra fakta vi kjenner til. Så hvis noen vil imøtegå Andreas Wahl (se programmet først ;) så vil jeg veldig gjerne høre mer.

Lena
Lena
Anonym
Svar til  knut
6 år siden

knut – Ser du henviser til Folkeopplysningen (lol). Og kanskje Statens Strålevern på evnt pkt? Litt “stråling for dummies” (for å starte et sted)… Er du en av dem som er “nøktern” og tror at “siden myndighetene beskytter oss, så er ikke stråling farlig”? Det er jo det mange tror, men dessverre er det ikke slik. “Statens strålevern er norsk fagmyndighet for elektromagnetisk stråling, og de lener seg til International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en privat, tysk stiftelse der alle deltakerne har tett tilknytning til mobil- eller elektronikkbransjen. Se gjerne Brennpunkt-episoden: «En strålende dag» for mer utfyllende informasjon om ICNIRP. Det er ICNIRP som gir råd til World Health Organization (WHO) om hvilke stråleverdier som er «trygge».

Alle nivåer i forvaltningen i Norge lener seg til Statens strålevern. Da det var interpellasjon i Stortinget om temaet, satt Statens strålevern «ringside» og hvisket helseministeren i øret om hva han skulle svare. Til tross for tusenvis av forskningsstudier som viser helseskader, en mengde internasjonalt anerkjente forskere og flere tusen leger som advarer og utallige mennesker som rapporterer om plager og helseskader fra elektromagnetisk stråling, gjør myndighetene alarmerende lite for å beskytte den norske befolkningen.”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lena
6 år siden

Filmen En strålende dag er veldig bra film, den viser at det er militæret og bransjen selv som setter grenseverdiene . . .. den viser også at grenseverdiene kun måler oppheting, mao så er det helt ufarlig vist det ikke begynner å ryke ut ørene dine ifølge dem.
Men stråling er så mye mer en oppvarming.
Det er mange titusener Nordmenn som har dauet for at de stolte på myndighetene, asbest viste de var ekstremt kreftfremkallende og skadelig allerede på 1920 tallet, men alle rapporter ble hemmeligholdt av makta siden de ikke hadde noe alternativ til asbest, poliovaksinen på 50 og 60 tallet var infisert med det kreftfremkallende apeviruset SV40 men myndighetene tiet, 600 000 nordmenn ble infisert med giften.
Samme med DDT, Amalgam, Fluor og store mengder annen dritt ..

Man er ikke bare dum om man stoler på myndighetene, man må være klin idiot .. …. mange er så hjernevasket at hadde makta sagt at alle måtte hoppe på havet og mediene deres bekreftet at det var kjempesmart så hadde halve landet hoppet på havet med en gang.

Big Pharma får 50% av profitten sin fra kreftpasienter, det er kanskje ikke så rart at de går over lik for å gi folk kreft. samme gjeng som eier Big Pharma eier også olje og våpen industrien.

Det er mye hysteri om dagen for at folk bli resistente mot antibiotika, bransjen selv sier rett ut at de gidder ikke å utvikle nye typer antibiotika for det er ikke penger i å redde liv, som Bush sa : Profitten ligger mitt i mellom, gjøre folk syke, men ikke sykere enn at de kan lindre symptomene med medikamenter de må ta hver eneste dag resten av livet så folk forsatt kan jobbe.

https://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/industrien-nedprioritererer-antibiotika-fordi-det-ikke-er-loennsomt/a/10018753/

Ta noe så enkelt som kolesterol medisiner som bare er tull, fakta er at vi trenger kolesterol og pillene gjør oss syke av mangel på kolesterol, en myte er spredd og nå spiser halve verden piller som ikke gjør dem friske, men derimot syke. Big Pharma ler hele veien til banken.

Av lege Tor Ole Kjellevand.

http://caluna.no/start/i-media/debatt/det-store-bedraget-om-kolesterol/

Knut
Knut
Anonym
Svar til  smurfen
6 år siden

“Big Pharma får 50% av profitten sin fra kreftpasienter”

Jeg innbiller meg at du ikke fant opp argumenter for noen år siden Smurfen…Men det har gjerne endret seg? For dette høres ut som du rett og slett har diktet opp eller funnet noe “info” på en eller annen dodgy nettside…

BigPharma regner jeg med er alle selskaper som driver forskning, produksjon eller andre tjenester knyttet til alt som har med medisin/helse å gjøre? Eller har du en liste med unntak av selskaper? Hvem er disse “eierne av Big Pharma”? Det neste jeg lurer på er hvor i alle dager du har det fra at “BigPharma” (igjen, kan du definere litt klarere?) får 50% av fortjenesten fra kreftpasienter?

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Lena
6 år siden

Men det er ingen seriøse forskere (i hvert fall ikke som har konsensus) som mener at smartmetere er farlig?? Det er jo forsket i så mange år?

“Da det var interpellasjon i Stortinget om temaet, satt Statens strålevern «ringside» og hvisket helseministeren i øret om hva han skulle svare.”

Altså…slike argumenter gir meg ingenting, og ikke andre heller. Hva vet du (eller jeg) egentlig om det du nevner over? var du der og så at statens strålevern satt ved siden av helseministeren? Og hørte du samtidig at de dikterte hva han skulle si? Hvordan? Mikrofon på øret? Var de med han opp på talerstolen?

Det er masse stråling som kan være farlig og usunn, men det betyr ikke at all stråling er det. Og smartmeterstråling (som er langt mindre enn f.eks mobiltelefoner) er langt unna alle grenseverdier som er farlig. Og da må vi ha litt tyngre skyts enn tvilsomme forskere og tvilsomme forskningsresultater. Mener jeg i hvert fall :)

knut
knut
Anonym
Svar til  Knut
6 år siden
smurfen
Redaksjonen
Svar til  knut
6 år siden

Du linker til bransjens egne bestillingsverk selv og forventer å bli tatt seriøst ?

Om heroinprodusentene legger frem et bestillingsverk som sier at heroin er helt ufarlig og rene helsekosten tror du på det da Knut ?

Men for all del. kunne ikke brydd meg mindre om du får kreft og annen dritt av stråling, du velger selv, men ikke prøv å tving dritten og løgnene dine på oss andre.

Her er fakta om SMART meter og annen skadelig stråling.

It’s DIRTY ELECTRIC! EMF causes cancer, cardiovascular disease, diabetes, and suicide and is the disease of our 21st century civilisation

Bill Laughing Bear our dear friend from Alaska has sent The Big Wobble a wonderful paper covering his research on EMF’s (Electromotive force) and it’s powerful negativity on our health
EMF is the electrical intensity or “pressure” developed by a source of electrical energy such as a battery or generator.
A device that converts other forms of energy into electrical energy (a “transducer”) provides an EMF at its output.
In his research, Bill, who works with professional dog mushing teams in Alaska found 13 of the dogs died of different kinds of cancers over a short period of time.
Bill writes…
“These dogs were not of the same breed or family lines.”
When he and a colleague started looking at the overall picture, they realized their own cognitive function had begun a downward spiral around the same time the dogs started to become ill which coincided when analogue meters were replaced with smart meters to deliver electricity to our homes.
He goes on…
“All the dogs that died of cancer were in close proximity to my smart meter.”
“It dawned on me that something was wrong and I started studying EMF pollution on a “hunch.”
“Not only did I invest in the reference materials where I obtained the facts written above, I bought professional grade meters to start monitoring things myself.”
“Doing this, I started having people feeding me information and asking me to come test their home and work environments to see if any of the four distinct types of EMF (Electro Magnetic Field) were affecting their environments.”
A prime example: “One of the men who contacted me in Anchorage, Alaska, lived in a quadplex.”
“The four smart meters for all four units were on the outside of his bedroom wall which was six inches thick.”
“On that wall, there was a padded box built for his dog to sleep in and above that a padded box for his cat to sleep in.”
“The first full day the meters were switched on, his pets started acting odd.”
“He did not feel well himself.”
“The second day both pets were extremely sick as well as he himself was.”
“The third day, both pets died.”
“He had to abandon his bedroom.”

A message from Bill
I have found that most people do not want to heed the warnings, they like the modern conveniences
There is shielding and other techniques available that can help protect us so that we don’t have to “throw out the baby with the bathwater.”
A lot of help can be found at the website Less EMF Inc. (www.lessemf.com).
The videos mentioned below “Full Signal – The Hidden Cost of Cell Phones” and “Take Back Your Power,” which is investigating the Smart Grid, will explain in detail the documentation I have sent you.
There is solid science behind all of this as well as personal experience.
Smart meters produce mass amounts of “dirty” electricity and radiation.
As an example, not even looking at the radiation, dirty electricity broadcasts 5-6’ out of the walls from the wiring.
One of the tests I do is I use a body voltage meter and have the individual stand in the middle of the room.
I have them walk toward any of the walls that have wiring in them and they can view their body’s voltage spiralling upwards as they get closer to the walls that are broadcasting electrosmog from the wiring.
Doing my testing on those who have wanted to know the ratings of their electronic environment and to learn how they can improve their situation, they have found that having the least amount of metal on their body possible, not having wifi in their home but being directly connected to cable, using shielding, changing light fixtures, choosing electrical devices that have lower gauss readings, and learning to live a little differently have improved health, such as cognitive function, health problems including cancer, behavior problems such as hyper active children, and the list goes on and on.

Here is Bill’s paper below

“Facts don’t cease to exist just because they are ignored.” Aldous Huxley
In November of 2009, a groundbreaking study of the history of electrification of the U.S. was published.
Professor of Medicine Dr Samuel Milham, MPH, and one-time chief epidemiologist at the Washington State Health Department looked at when 48 states of the U.S. were electrified.
He also compared the urban populations that lived with electricity and the rural areas, which did not have electricity, which led to his discovery that most of the twentieth century diseases of civilization, including cancer, cardiovascular disease, diabetes, and suicide, are caused by exposure to the fields emanating from electrical wiring.

What are EMF’s?

EMF (electromagnetic field) is a broad term, which includes 4 distinct types:

Electric Field – the field, which is created when voltage is present (low frequency, Hz range)

Magnetic Field – created when electric current is flowing (low frequency Hz range)

Radio Frequency (some times called microwave, or RF) – high frequency radiation (MHz to GHz range), such as TV broadcast, microwave oven leakage, wifi, and cell phone signals.

Dirty Electricity – kHz range frequencies (very biologically irritating) Know to many as polluted electricity which travels on the building wiring (usually resulting from the use of smart meters due to there switching power supply) that switches between ac-dc, and other devices such as dimmer switches, plasma TV’s, transformers, and compact fluorescent bulbs) Dirty electricity from smart meters in effect turns all your buildings wiring into a huge antenna which transmits an electrostatic field charge that bombards your body inside this antenna cage, the building your in. For safety standards anything over 50 (GS) is band in many countries around the world. 50 (GS) unites is roughly 2 kHz. When you go over 30 (GS) the electricity can be absorbed internally into the human body as energy dissipates into the human body at 1.7 kHz.

Why are EMF’s Important?

EMF’s are biologically active. All the atoms within our bodies react to the presence of electro-magnetic fields. Hundreds of scientific studies now exist showing the harmful effects of EMF’s on: Individual atoms and molecules in our bodies, such as DNA, Calcium, Mercury, and hormones.

Using Darkfield Microscopy to view blood cell behavior, and cell wall health, smart meters always show a compromised view of cells unlike analog meters. One sees things like in cell degradation such as broken cell walls, bottle-capping formation of the cell walls, or blood cells stacking up which prevents the cells from delivering oxygen. And not only are cell membrane damaged but cellular structures such as the, mitochondria, and nucleus as well.

Organs and tissues like the cornea of the eye, the heart, pineal glands, reproductive organs, and nerves are compromised.

In all cases the human energy fields are obliterated.

Electromagnetic fields have been show to cause or contribute to conditions such as: Cancer, Autism, Diabetes, Sleeplessness, Leukemia, Alzheimer’s disease, sperm damage, and much more.

Children are especially susceptible to the effect because of their smaller size, rapid growth, and because their tissues are not yet fully formed.

EMF’s exposure during pregnancy is of special concern. Pregnant women working at computers with the contact current from the keyboard flowing through their stomachs, working as checkers in stores, sleeping close to smart meters, or wifi are very acceptable to birth defects or miscarriages.

Biological effects depend on the duration and intensity of exposure, as well as frequency of the electromagnetic field. There have been over 6,000 published scientific studies on the health effects of microwave radiation since the 1930’s with the vast majority have shown that there is some biological damage being done. Any communication device that is not attached to the wall by a wire is emitting radiation.

The fields are amplified and concentrated in into the bodies tissues with things like under wire bras with metal wires, metal-framed glasses, metal chairs, metal bed fames, and coil springs in furniture. These are just some examples of items that can cause cancer and other health effects.

Some refer to this pollution as “Electrosmog” because it is known to kill birds, bees, and mankind.

Some questions to seek answers for concerning EMF’s

Am I exposed to high levels of EMF’s?
What types of EMF’s are present in my personal environment and work environment?
At these locations when and where are these levels high?
What is the true source of these fields?
Are they what I thought they were?
Do I feel the effects of electromagnetic fields?
If I do not feel the effects am I safe to expose myself?
Can I help reduce EMF’s through shielding?

How much EMF exposure is safe?

There is no single, universally accepted answer. World wide official exposure standards vary widely. To further complicate the problem some people are more sensitive than others. Some seem acutely attuned to what others can’t see, touch, or feel. About 3 to 5 % of the population. Length of exposure and type of exposure play an important role as well. Very often how long you’re exposed means more to your health than the actual strength of the electrical, magnetic, or RF field. Here are some current set standards.

AC magnetic fields: 2.5 mG ELF; 0.25 mG VLF
AC electric Fields: 50 V/m
Radio waves: 0.1 microWatts/cm2 (614 m V/m)
Body voltage: 50 mV
Dirty Electricity: 50 GS Units

Electropollution is colorless, invisible, and odorless. Likely it’s probably enveloping you while I speak. You are affected 24/7 by an unprecedented number of wavelengths and frequencies. By some estimates, we’re exposed daily to as much as one hundred million times more electromagnetic radiation than our grandparents were.

Terms

Wave/Wavelength: Electricity is delivered to our homes in alternating current (AC), which means that the electrical charge that flows through the wires periodically reverses direction (Cycle), and it’s usually shows as an undulating wave, called a sine wave. Wavelength is the measurement of the distance between two peaks of the wave.

Frequency: How many cycles a wave completes in a period of time is known as its frequency. If you live in North America, electrical currents flow to your wires at 60 cycles a second; in Europe, it’s 50 cycles a second. This is termed alternating current, or AC for short.

Gauss: This is the measurement unit for magnetic fields. Most prudent scientists today recommend that safe exposure for humans to AC magnetic fields is 1 milliGauss (mG), or less at any single exposure, though other agencies recommend 2 to 3 mG. The earth’s magnetic field measures about 0.5 mG.

Hertz: This is a newer term for cycles per second that was awarded to Heinrich Hertz, an early researcher in electromagnetism. The electricity that comes into U.S. homes is 60 Hertz (Hz). Our brainwaves can even be measured in Hertz. For instance, when you are asleep, your brain hums at 1 Hz, or one cycle per second. When you’re thinking, whether it is problem solving or being creative, it revs up to as much as 40 Hz.

Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELF): These are the electromagnetic fields in the frequency range of 1 to 30 Hz. Our entire electrical power system and our appliances produce 60 Hz magnetic and electric fields. These fields are a form of nonionizing radiation, which won’t detach electrons from atoms or molecules. Only ionizing radiation or energy from radioactive substances and cosmic rays are thought to do that: The X-ray you had at the dentist’s office and the CAT scan (which uses X-rays) that found your kidney stone both emit ionizing radiation.

Radio Frequency (RF) Field: Another form of nonionizing radiation, these high frequency EMF’s are generated by the equipment that transmits wireless signals, such as cell towers, broadcast towers at your local radio or TV stations, and the equipment that receive those signals. Your cell and cordless phone. Wireless operates in the microwave band of radio frequency radiation.

Microwave Power Density: Health effects vs. safety standards: From Peer-reviewed published science, Radiation testing results, and Public standards in micro-watt centimeter squared.

0.0000000002 micro-watts centimeter squared, minimum for cell phones to work.

0.000027 micro-watts centimeter squared, caused the premature aging of pine needles.

0.05 micro-watts centimeter square, It is known that short-term exposure to children ages 8-17 can experience headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems.

Baubiologie Biology (Germany), or Building Biology Extreme Concern 0.1 micro-watts centimeter squared

1.0 micro-watts centimeter squared, Laptop Wi-Fi bring about sperm DNA fragmentation & decrease in sperm viability in vetro: Also at this level headaches, dizziness, irritability, fatigue, weakness, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion.

2.5 micro-watts centimeter squared, this Alters calcium metabolism in heart muscle cells.

4.0 micro-watts centimeter squared, Brings about changes in hippocampus affecting brain memory and learning.

6.0 micro-watts centimeter squared, causes DNA damage in cells.

7.93 micro-watts centimeter squared, was measured from a single smart meter.

9.5 micro-watts centimeter squared, the set safety standards for Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg.

10.0 micro-watts centimeter squared, the set safety standards for China, Poland, and Russia. At these levels changes in behavior are altered, reflexes of avoidance after (30-minute exposure).

An apartment of 12 smart meters was measured at 19.8 micro-watts centimeter squared.

600-1000 micro-watts centimeter squared, set safety standards for Canada and the United States.

Some markers found in 100% of those whom are exposed to smart meters:

TGF-Beta 1 increase (inflammatory marker)
MMP-9 increase (inflammatory marker)
Copper increase (inflammatory marker)
Hormone abnormalization
Neurotransmitter abnormalization

Measurements of common electrical gadgets:

“ 1.8 mG has been proven to be linked to childhood leukemia”
Eyebrow trimmer: 4.6 mG

Baby Monitor: 4-15 mG

Fluorescent Lights: 20-100 mG

Electric toothbrush: 86-200 mG

Hair Dryers: 300-700 mG

Electric Shavers: 100-600 mG

Blenders: 30-100 mG

Can Openers: 500-1,500 mG

Coffee Makers: 4-10 mG

Electric Slow Cooker: 3-9 mG

Dishwashers: 10-100 mG

Food Processors: 20-130 mG

Garbage Disposals: 60-100 mG

Microwave Ovens: 100-300 mG

Mixers: 30-600 mG

Electric Ovens: 4-20 mG

Electric Ranges: 20-200 mG

Refrigerators: 2-40 mG

Toasters: 5-20 mG

TV’s 7-20 mG

Electric Clothes Dryer: 2-10 mG

Washing Machine: 4-100 mG

Portable Heaters: 5-150 mG

Vacuum Cleaners: 100-700 mG

Drills: 100-200 mG

Power Saws: 50-1,000 mG

FYI:

Most computers plugged into the wall are putting out somewhere between 12.5 kHz and 25 kHz of dirty electricity. This is within the biologically active range of 4 khz-100 kHz.

If you are exposed to dirty electricity for 6 hours a day for 180 days a year, your cancer risk is in creased by:

25% if you are exposed to above 2000 GS unites.
15% if you are exposed to above 1000 GS unites.

Cordless phones whose base stations radiates in an always on mode, using 2.4 GHz of 1.8 GHz DECT technology according to the BioInitiative Report, when used predominantly on the same side of the head for 10 years increases the risk of malignant glioma (brain tumor) by 470%.

“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident”
Arthur Schopenhauer

Reference Materials where I Obtained these Facts:

Books

Zapped by Ann Louise Gittleman
Dirty Electricity and Electromagnetic Radiation by Donna Fisher
Electromagnetic Fields A consumer’s Guide to the Issues & How to Protect Ourselves by Blake Levitt
Wireless Radiation Rescue 2012 by Kerry Crofton, PhD
Earthing, The Most Important Health Discovery Ever? By Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., and Martin Zucker

Videos

Full Signal, the hidden cost of cell phones by Talal Jabari
Take Back Your Power, Investigating the “Smart” Grid by Josh Del Sol
Grounded, Could it Happen to You by Steve Kroschel

knut
knut
Anonym
Svar til  smurfen
6 år siden

Nå blir jeg litt forvirret her… Du mener altså at det jeg har lagt frem av info, ikke holder vann mot din egen argumentasjon? Du mener seriøst at Bill Laughing Bear – en hundeoppdretter og selger av wildlife adventures – sitter på et bedre og grundigere bilde enn tusenvis av forskere?
Skjønner ikke helt om du bare tuller litt med meg eller om du faktisk er seriøs…?

Savner også utdypning/forklaring/presisering på under;

“BigPharma regner jeg med er alle selskaper som driver forskning, produksjon eller andre tjenester knyttet til alt som har med medisin/helse å gjøre? Eller har du en liste med unntak av selskaper? Hvem er disse «eierne av Big Pharma»? Det neste jeg lurer på er hvor i alle dager du har det fra at «BigPharma» (igjen, kan du definere litt klarere?) får 50% av fortjenesten fra kreftpasienter?”

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  knut
6 år siden

“Nå ble jeg ikke veldig mye klokere eller mer opplyst av det du skriver.” Det var ikke min intensjon å gjøre deg så VELDIG mye klokere eller opplyst.
” Jeg har lest enormt mye om mind-control, men det betyr ikke at jeg har kommet over noe troverdig informasjon, eller noe som «beviser» at mind-control holder på.” Jeg finner det merkelig at noen leser enormt mye om noe som ikke virker troverdig. Hvis mind-controll ikke hadde funnet sted ville det trolig ikke ha blitt skrevet (enormt mye), lagd dokumentarfilmer eller avholdt foredrag om temaet.

“La oss si at det er «noen» som kan drive med dette, og de har «makt nok» til å sette dette ut i livet. Det som ikke henger på greip er;
1. å gjøre dette gjennom en fordekt plan om mind-control via strømmålere, … drikkevannet, via vaksinasjonsprogrammet .. via helsevesen/skolelege/ osv. ” Som jeg skrev: det er en kombinasjon av flere ting som gjøres. Du nevner drikkevann, og ja, fluor tilsettes springvann (ikke i Norge, såvidt jeg vet), tannkrem og en del flaskevann, salt, og det brukes som døsningsmiddel. Vaksiner, ja, da de enkelte reagerer nevrologisk på det, noe det er skrevet masse om på NyS. Helsevesen, ja, gjennom spesielt tannleger, men også leger. De som opplever mind-controll må sjekke kroppen sin for metallbiter og sendere, jfr Markus sosionom.
“Dette er grunnen til at chemtrails også er sludder og pølsevev – det er rett og slett en for dyr, for tungvint og for komplisert å gjennomføre et mind-control program via utslipp fra fly.” Det koster ca 5 milliarder dollar i året, hvilket er peanuts for disse folkene. I tillegg brukes (de militære, ikke kommersielle) flyene også til frakt og/eller trolig også overvåkning samtidig med spraying.

“2. antall mennesker som må være involvert – antall mennesker som ville blitt mistenksomme – antall mennesker som ville meldt i fra ved noe mistenkelig – antall mennesker som har vært involvert for deretter å angre og trekke seg ut, disse ville også hatt store problemer med å holde tett.” Det var ca 20.000 mennesker som jobbet med Manhatten-prosjektet. Dette var totalt hemmeligholdt, selv ikke visepresidenten visste om det. Så det går an å holde på hemmeligheter. Det er en av forutsetningen for å komme inn i elitens sirkler.

“Så viser dere jo fra tid til annen til en eller annen «whistleblower», avhopper etc….Det store problemet med det, rent logisk, er at antallet står ikke i stil med antall involverte.” Det at man hopper ut, betyr ikke at man blåser fløyten. Det er derfor fløyteblåsere blir marginalisert, trakassert, forfulgt, ødelagt økonomisk etter utblåsing, slik at fremtidige avhoppere blir skremt fra selv å bli fløyteblåser. Men dette er så banalt enkelt og rett frem at selv barneskoleelever skjønner logikken, men det er langt fra alle som fatter at noen innehar en slik kynisme.

“Det er rett og slett for få whistleblowere/avhoppere i forhold til hvor mange som har vært og er involvert… Nå er gjerne ikke dette noe veldig godt argument alene…” Du sa det selv; argumentet er ikke veldig godt. Jeg mener det er mange nok fløyteblåsere, men jeg skulle gjerne sett at flere avhoppere fortalte sin historie. At du mener det er for få, er helt greit, men hvor mange flere fløyteblåsere mener du må til før du selv blir overbevist?

“Selv for de som evt har bestemt seg for at alt er sant enten det gjelder Nibiru, Zetaer, reptiler, Illuminati…” Bestemme seg for at alt er sant? Hva mener du? Selv de som skriver om disse emnene er jo uenige seg imellom, også de som skriver om negative virkninger av vaksiner har ulike meninger om årsak og virkning.

“GMO orker jeg ikke gå inn på nå.” Problemet har blitt definisjonen på GMO, da GMO-fans har tatt spleising av planter med i definisjonen. Spleising av planter har pågått i mange tusen år. Da har to (eller flere) kjente strukturer (for naturen/tarm/mage) blitt satt sammen, som f.eks blomkål og spinat til brokkoli. Dette er ufarlig, da strukturen er kjent. Men med moderne GMO, som bl.a Monsanto bedriver er noe helt annet, og det vet du. Og du vet også at sprøytemidlene som må brukes er jævla helsefarlig og skadelig for naturen.

“… oppfordrer jeg til å se Andreas Wahl på Folkeopplysningen…” Nei, vær så snill, spar meg. Like (lite) troverdig som Jon Færseth.

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Jeg sendte denne eposten til min fyldige mail-liste bestående av journalister og redaktører idag… :)

“Avisen Hadeland idag: Nye smarte strømmålere – sky dem som pesten!

Hei,
denne viktige artikkelen stod på trykk i avisen HADELAND idag 30. januar.

I dagens Norge er det mange journalister og redaktører som med største selvfølgelighet velger å fremstå som et statlig tyrannis forlengede arm ved å bruke uttrykk som “Dere skal…” eller “Alle må…” … “…få montert ny strømmåler”. Til tross for at dette er FEIL – dette er mao. LØGN.

En mer korrekt beskrivelse av problemstillingen knyttet til smarte strømmålere – som avspeiles i denne artikkelen i Hadeland idag – legger til grunn at “DERE MÅ IKKE…”

Det er mer enn et tankekors at de fleste mediaansatte i dagens Norge ukritisk velger å oppføre seg som et forstokket statlig tyrannis ivrigste løpegutter og løperjenter… Gjelder dette deg også?

I et demokrati er det pressens oppgave å få negative forhold knyttet til høyst tvilsomme påfunn fra stat og myndigheter FREM I LYSET, slik at FEIL KAN KORRIGERES før SKADEOMFANGET BLIR FOR STORT…

Installeringen av smarte strømmålere i hundretusener av norske hjem ER allerede nåtidens største helseskandale her i Norge.

Det er et uomtvistelig faktum at svært mange har fått merkbare helseplager og redusert trivsel etter å ha fått smarte strømmålere installert i sine hjem. Mange er blitt tvunget PÅ FLUKT fra egne hjem…grunnet installering av smarte strømmålere.

Du og ditt mediaorgan har frihetsgrader for hvordan dere vil gå frem for å få dette frem i lyset.
Tenk nøye gjennom hva du/dere velger å gjøre i denne situasjonen.

Du MÅ ikke gå imot interessene til DINE LESERE – DITT PUBLIKUM – DEG SELV – DINE BARN – DIN FAMILIE..selv om du ennå er ansatt i norsk massemedia.
Bare et tips – ”

Vennlig hilsen
Hans Gaarder
Uavhengig forsker som beholder analog strømmåler i eget hjem

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Hans Gaarder
6 år siden

Takk Hans!

for din årvåkenhet. Alt du sier er riktig. De kontinuerlige overgrep som myndighetene begår imot det gode, naturlige og positive lynne til pene og snille nordmenn vil nå slå tilbake som en pisk. Jeg forstår det slik at 2018 er året det skal skje hvor samtidig den forræderske pressa vil bli eksponert og brakt til taushet for alltid.

Det er lett å observere hvordan våre myndigheter bare venter på et klarsignal som gjør at de slipper det de har i hendene og løper. Til tilfluktsrommene? P.g.a. Nibiru’s innkommende?

Forstår de ikke at det er nyttløst? De vil alle drukne i sine tilfluktsrom p.g.a. løgnene og sviket og slaveriet de har utøvd mot sin egen befolkning i så mange år.

Kari
Kari
Abonnent
6 år siden

Og her en oppsummering av “smarte” metre, en videosnutt på 4 minutter og 22 sekunder: https://einarflydal.com/2018/01/23/smartmalere-i-et-notteskall/

Sigurd
Sigurd
Abonnent
6 år siden

Tja.. Det er etpar forbehold du ikke tar med Anders Pedersen.

For det første, denne siden var er bassert på min ide, så da var vel jeg opplyst lenge før deg da?

I tillegg har jeg 2 fagbrev, svak og sterk strøm og 5 års data utdannelse. Jeg avslørte også Keshe svindelen 1 år før nyhetsspeilet klarte å legge 2 og 2 sammen, så hvem er den uopplyste her?

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Sigurd
6 år siden

Jeg fikk med meg dette med Keshe svindelen, men i hvilken grad var det en svindel? Null-punkt energien eksisterer, det er konstatert, slik at hva var det som feilet?

Dine 2 fagbrev ville kunne hjelpe deg tidligere men ikke idag. Det er helt annen kunnskap som kommer inn nå som vil begrave all boklig lærdom som vi har tilegnet oss opp gjennom tidene.

Beviset på dette ser du gjennom all svikten og frustrasjonen hos elever. Forklaringen på dette er at ungdom rent intuitivt VET at det de lærer på skolen er FEIL og frustrasjonen er en PROTEST mot gjettverket de mange ‘kloke’ hoder gjorde opp gjennom tidene, og siden har vi vært slaver av denne lærdommen.

Dette er det som skjer nå og flere er det som allerede har mottatt denne lærdommen.

Sigurd
Sigurd
Abonnent
6 år siden

Dæven, mange her som hører hjemme på psykriatisk overvåkning, mange ville ideer, men lite kunnskap om fakta.

Punkt1: Bruker du mobil og har trådsløst WiFi hjemme så er dette 10 ganger strålingen fra AMS måleren. Storm i vannglass altså.

Punkt2: Er du så livredd stråling, pakk inn AMS måler og ant med en potetgullpose eller vanlig aluminium.

Punkt3: Apekatten Gardner er igjen på gratis energi og vi husker jo alle hvor faktastisk Keshe sitt svindelprodukt var, selv nyhetsspeilet måtte innrømme de ble lurt etter sikkert 30 artikler om embet, til tross for gjentatte advarelser om at se står i søle til nakken.

Det er virkelig synd en god ide som nyhetsspeilet ble voldtatt av 2 idioter som dessverre mistet overblikket for lenge, lenge siden.

NS kunne blitt en maktfaktor, istedet ble det er ord for latterliggjøring og hån.

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Sigurd
6 år siden

Litt etter litt vil du bli informert. Mye av dette faller utenfor den menneskelige fatteevne, nemlig de fem sansene vi bruker.

Din reaksjon er fullstendig normal, skulle bare mangle.

Det verste er likevel den bunnløse ondskapen som ligger bak her og som helt uskyldige er ofre for. Og det som limer sammen all denne jævelskapen er rituelle barneofringer; helt utrolig.

Følg med! Vi er fem år på etterskudd og som skjer nå.

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

KUNDEN har alltid RETT! Dette gjelder også vi som er nettselskapenes strømKUNDER.

StrømKUNDENE har RETT til å si NEI til S-måler. (Selv om det står i forskriften som omhandler S-målere at “Nettselskapene har plikt til å installere…” så står det IKKE at strømKUNDENE har plikt til å få S-måler innstallert.)

Uansett er S-målerforskriften KRIMINELL og basert på landssvik og grunnlovsbrudd, siden påfunnet er importert fra EU som Norge har sagt NEI til.

Kundene har også RETT i å påpeke at S-MÅLER (STUPID-MÅLER) er et FRYKTELIG DÅRLIG PÅFUNN:
– Kostnadene ved gjennomføring er i multimilliardklassen
– Strålingen fra s-målere forstyrrer elektriske apparater i hjemmet
– Strålingen fra s-målere er helsepåvirkende og noen tåler dette dårlig (“smartmeter sickness”)
– Stadig flere nordmenn anskaffer el-biler som LADER OM NATTEN. Dette bidrar til å flate ut fordelingen av el-forbruk mellom dagtid og nattestid som var et påskudd for S-påfunnet…

Ved å vise ryggrad og si NEI til S-måler i eget hjem gjør vi også S-NETTSELSKAPER og S-MYNDIGHETER en tjeneste – netteselskapene blir spart for fremtidige kostnader (blant annet til fjerning av S-målere og reinstallering av ikke-bestrålende strømmålere – som mange av oss enkelt og greit velger å beholde).

Kundene har RETT – mens S-nettselskapene og S-myndighetene VET IKKE HVA DE GJØR!

Anders Pedersen
Skribent
Svar til  Hans Gaarder
6 år siden

Har hørt at disse målerne blir installert for å kommunisere med utenomjordisk liv – og at disse overvåker oss langt mere enn vi tror. Altså kke bare sender de massevis av informasjon til el-selskapene, men denne informasjon blir også distribuert via tele-antenner (tror de sender signalet via Telenor sine antenner, siden Telenor er mye eid av Staten) > til NASA og derfra videre ut til satelitter i verdensrommet. Disse signaler blir potensielt fanget opp av uidentifiserte objekter i rommet som råder over en eller annen form for kommunikasjon for global hjernekontroll av menneskeheten.

Er derfor smartmeterne en back-up for det som er nevnt av Alana Freeland omkring når tiden er inne for å hjernestyre menneskeheten via EISCAT/ HAARP ved å aktivere Morgollons nanoroboter som vi alle har i oss etter å ha pustet inn “Chemtrials” i 16 år?

anders
Skribent
6 år siden

Intensjonen med smart-meter har aldri vært noe annet enn å kontrollere og skade mennesket.

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Vet du at du kan si nei takk til AMS måler?

« Forrige artikkel

10 hemmelige og ulovlige CIA fengsler avslørt

Neste artikkel »

30 år siden drapet på sveriges statsminister Olof Palme – oppklaringen

147
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x