Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

15.6K visninger
10 minutter lesetid
177

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

– Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

– Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

– Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

– Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

– De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

– Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

– Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

– På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

– De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

– Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

– De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

– Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

– De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

– Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

– Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

– Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

– Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

– Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

– Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

– Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

– Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

– Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

– De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

177 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg må si takk til deg JJ, for en artikkel som belyser den aller største trusselen mot familien i samfunnet idag. Dette er ett såpass ømtålig tema, at de som ikke har vært borti barnevernet, har ikke den ringeste anelse om hva som skjer med samfunnet i Norge og andre land idag. Dette er den største trusselen mot demokratiet, og det foregår på den måten at den strider imot EMK og barnekonvensjonen. Men allikevel så påberober de seg all rett. Som du sier så er mange motstandsgrupper allerede igang på facebook bl. annet…hvis en ønsker kan en gå inn å lese mange suverene innlegg og dokumenter her….Dette er virkelig alvor, noe som har vært en mangelvare til og med på nyhetsspeilet. Ingen medier tør å innvolvere seg i det som skjer med barna våre idag..De fleste tror at det må ligge noe bak, når myndighetene krever barnet ditt..Jeg har fulgt dette i flere måneder, og påstandene bak en omsorgsovertakelse….er syltynn…Barnevernet, staten osv….har ett maktprogram som vi ikke aner konsekvensene av…Håper leserene på nyhetsspeilet virkelig orker å sette seg inn i dette…Dette er langt større en Haarp, Chemtrail og vaksineprogram…Dette dreier seg om familien, og splittelse av denne. Nå bruker de alenemødre, mødre og fedre med dårlig økonomi, mødre og fedre fra en annen kultur osv. osv…som offer…Disse har i utgangspunktet ett dårlig utgangspunkt å protestere mot systemet…Det kan være språk, økomomi og kunnskap…så jeg oppfordrer folk til å bry seg!!

Monica Waade
Forfatter
12 år siden

Veldig bra Jarle at du belyser denne omfattende terroren, den offentlige galskapen som kalles Barnevernet. Jeg har fått innsyn i et par saker hvor fortvilte personer tok kontakt med meg for å få hjelp, og det jeg fikk høre fra dem, og noe av det jeg fikk fram da jeg i mitt indre tok en titt på Barnevernet var et ekko av barnehjemsbarna sin tilværelse. Den tida visste selv landsfaderen Gerhardsen hva som foregikk uten å gripe inn for å stanse at tusenvis av barn ble ødelagte, seksuelt misbrukte og straffet både fysisk og psykisk.

Jeg har personlig snakket med en som ble plassert i en sånn fangeleir som eksisterte under dekknavnet barnehjem, og det var faktisk tortur av små barn de drev med. Det verste minnet hans var hvordan han som liten gutt med tunga i den svære dåsa hennes tilfredsstilte den kvinnelige fangevokteren flere ganger for å unngå straff, 10 minutters dusj i iskaldt vann. Snakk om å måtte velge mellom to onder! Ja historien gjentar seg alltid, det pusses bare litt på fasaden, mens bak veggen er det fortsatt like jævlig.

I den ene saken jeg gikk inn i forsøkte Barnevernet seg på å lure ei enslig mor, men heldigvis fikk vi avverget planen deres ved å få en uhildet person med på møtet og derfor turde de ikke kjøre det planlagte løpet sitt. Jeg fikk også inn hvem som hadde sendt bekymringsmelding og denne kvinnen hadde fått tilbake sitt barn mot å bli en prostituert for Barnevernet hvor hun sendte inn bekymringsmeldinger helt ubegrunnet. Det er utrolig men sant, så skittent er dette.

Jeg vet om ei som var meddommer i barnevernsaker og hun sa at de ansatte i den etaten var kyniske, de eide ikke sympati og tenkte ikke på barnas beste. Dommere ga alltid Barnevernet medhold selv om bevisene var syltynne og det lå tykt utenpå dem at det de beskyldte foreldre for var løgn. Hun som fortalte dette fikk ikke være meddommer i mange sånne saker før hun ble valgt bort, selvfølgelig fordi hun gikk i mot dommeren og ikke ga Barnevernet medhold.

Som man ser er ikke de virkelige terroristene selvmordsbombere og andre vi skal «beskyttes» mot i bytte mot overvåkning og full kontroll. De virkelige terroristene, altså myndighetene bare skaper kunstige fiender for å skjule sine egne terrorhandlinger.

Jarle du har dessverre rett i din beskrivelse når det gjelder Barnevernet, men du tar fullstendig feil når du i artikkelen sier at dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har. Dyrevernet er Mattilsynet, altså en stat under staten de også, behøver jeg si mer?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Det stemmer at noen få, altså toppen av isfjellet av de som har utført dyremishandling får straff, men dessverre skjer det for sent for dyrenes del, de er da enten døde eller så mishandlet og/eller utsultet at de må avlives. Dyrene har derfor ikke bedre behandling, selv om Mattilsynet blir varslet gjentatte ganger tar de ikke affære og hvis de til slutt gjør det så er det for sent.

Hvis man går i mot det offentlige derimot, selv om man behandler dyret sitt aldri så godt, så risikerer man at noen innenfor apparatet sender inn ei bekymringsmelding og da kommer merkelig nok Mattilsynet omgående på befaring. Jeg og mange andre som ses på som motstandere av systemet har opplevd det, men hit på befaring hos meg kom heldigvis en fornuftig veterinær fra Mattilsynet som straks så at meldingen de hadde fått var en ren hevneaksjon.

Ja det er beklagelig at det ikke går an å få straffet banditter innenfor det offentlige, men de har laget seg et system hvor alle beskytter hverandre fra bunn til topp. Klager man behandler systemet sjøl klagen, går man rettens vei eier systemet retten, så bukkene i samme havresekken vokter godt at ingen kommer seg inn i sekken deres og får ut sannheten.

Jeg har kun hørt om ei i Barnevernet som har mistet jobben grunnet sin råtne adferd, da var det ei mor som tok livet av seg og sine to små barn fordi saksbehandler truet henne.

Anna Balsgaard
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Jeg kjenner en til som har mistet arbejdet, resultatet var far som tok livet av sig, og masse dømte for pedofile overgrep på barn, men hun arbejder nå i en annen kommune og begår ennå fler overgrep, men er bedre til å dekke sig inn. http://video.google.com/videoplay?docid=8630871978917562880# Anne Lyngå heter hun.og enken Marie har endnu ikke fået oprejsning eller er blevet givet en undskyldning. http://www.facebook.com/group.php?gid=99254475351 Tværtimot har Anne Lyngå rejst tiltale mot en annen kvinne for å ha et debatforum hvor en debatant har skrevet noen grimme ting, muligvis av denne kvinne. Med andre ord skal hun betale 90.000 for å ikke selv opdage det. (Det støtende inhold ble ikke indrapporteret.) http://b-danmark.blogspot.com/2010/03/mors-kommunes-familiechef-anne-lyngaaa.html
Denne slags mennesker kan med andre ord bare fortsette og begå overgrep.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Vi her i Norge skal tro på løgner om at vi har så god beskyttelse fra offentlige etater, tilsyn og nemnder, men sannheten er at disse statlige instanser jobber hovedsaklig kun for seg sjøl og ikke for folkets beste… og heller ikke for å beskytte dyrene vårene.

Staten med sine aktører nedover i systemet er de som bryter lovverket mest her i landet, pasientrettighetsloven, dyrevernsloven osv., selv ikke den mest hardbarka kriminelle i greier ikke bryte like mange lover som det offentlige systemet som innførte dem.

Leger som begår graverende feil får fortsette i stillingene sine hvor de utfører enda mer elendighet, som for disse i Nordland;
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7187595

Det samme får veterinærer som denne pengekåte Lars Strømmen på Trøndelag Dyreklinikk, han ble avslørt i slurvarbeid hvor et kjært familiemedlem pintes og døde, men han også fortsetter å skade dyr den dag i dag uten at noen instanser sparker ham med ræva og hodet ut av bransjen;
http://www.aidasandvik.com/21019089

Barnevernet likeså, feilgrepene får ikke konsekvenser for de som gjør dem, de kan fortsette sitt kyniske spill hvor barn skades for livet og noen dør grunnet manglende oppfølging av lovverket.

Så har vi Statens legemiddelverk og folkeforgiftningsinstituttet (FHI) samme terroren hvor de står bak masse skader og dødsfall.

Dette bedrageriet har foregått i mange år, alt for mange år, men nå har de herjet med for mange av oss til at de greier å fortsette dette spillet sitt i det skjulte. Jeg lurer på om disse maktutøverne er bioroboter som ikke kan forstå at advarslene man har gitt dem de siste årene burde fått dem til å snu mens leken var god. Men sånn går det når man hever seg over andre og driver tyranni, en dag vender det tilbake på dem og da får de møte speilbildet av sine handlinger, fytterakker’n for et bilde de får se!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Under artikler som belyser urett som begås, eller har temaer som kan virke skremmende, ser man ofte at plutselig har alle kommentarene fått ned tommel der hvor vi støtter saken om at noe er galt fatt. Samme motstand kan man oppleve når man snakker med folk og tar opp sånne emner som vanligvis ikke belyses i mainstream media eller har støtte i det den offentlige vitenskapen har gått ut med. Enten mangler en stakkars evne til å føle empati for de som rammes av all denne uretten, man jobber kanskje sjøl i det pill råtne systemet, eller er det frykten (frykt tilhører det onde) for det ukjente som skaper sånne reaksjoner?

Uansett, tar man ikke avstand fra det som kan skade, selv om det ikke gjelder en selv, så støtter man faktisk urett og ondskap. Når disse personene en dag får se sitt speilbilde vil de kanskje bli overrasket over hornene de oppdager bak venstre skulder, for tankene våre får samme konsekvenser som handlingene. Dette visste jeg forresten ikke før min venn på andre siden fortalte meg det, jeg hadde aldri trodd det var sånn.

Så bli dere bevisst også på tankene, hvordan man møter hva andre mennesker gjør av godt hjerte, for ingen vil vel virkelig seg sjøl så vondt at de lar ondskapen vinne kampen om sin sjel?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/

PS. Energi får de heller ikke, vi som bringer andre budskap enn man vanligvis får, vi har lært å skille mellom hva som kommer fra det gode og onde, og vi ser derfor bare på dem som naive eller tapere man bør be for. Vi ber om at dere også må få se bak det falske verdensbildet man er vokst opp med, som gjør at man ikke en gang finner tilbake til seg sjøl. :-)

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

Brian Gerrish har studert social services i Engeland i flere år og finner kidnapping og menneskehandel gjort av staten.
del 1http://www.youtube.com/watch?v=E0HQINaypE8
del2 http://www.youtube.com/watch?v=KZxw8lXaF1o
del3 http://www.youtube.com/watch?v=GVAhHtSSgOs
del4 http://www.youtube.com/watch?v=BpbfAeHiZ5A
del 5 http://www.youtube.com/watch?v=rNBCSs8a1To
del 6 http://www.youtube.com/watch?v=pEVWNEyFIDk
del 7 http://www.youtube.com/watch?v=q_0OmEndaFQ
Anbefales på det sterkeste å sette av tid til dette. Han sammenligner dagens system med nazi-tyskland og kommunismen. Han nevner også bilderberger-gruppen som bakmenn for dette…

Ved siden av dette går som sagt David Icke ut å sier dette så sterkt:
«We need to come together, not just talk about it! But start organizing, start organizing! Mass- non- compliance. The non- comply dance! Dancing to a different drum! People think: That’s not my problem. Its not affecting me directly. Its not my child. Its not my freedom that’s being taken away. I didn’t have a knock on my door with someone saying: «We want your child»! But it is, because if we don’t draw a line in the sand now, then it will be your child eventually! It will be you! What did the priest say after Nazi-Germany? «First they took the jews, and I’m not a jew, so I did nothing. Then they took the communists, and I’m not a communist, so I did nothing. Then they came for the trade-unionists, and I’m not a trade-unionist, so I did nothing. When they came for me, there were no one left to speak out for me»»

det er som JJ sier det finnes nå mange grupper på internett, og da spesielt facebook som kjemper mot barnevernet. Disse begynner nå å samle seg til en felles enhet, og flere demonstrasjoner har blitt holdt på under ett år.

Barnevernet begynner nå å bli redd og har nå gått ut å bedt datatilsynet mulighet til å slette sensitiv informasjon m barnevernsbarn. Bakgrunnen er at foreldre bruker Internett som en arena for å henge ut hverandre eller protestere mot barnevernet. Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet mener hensynet til barnets beste skal veie tungt.

– Vi mener at barneloven og hensynet til barnets beste i større grad må slå inn i disse tilfellene, sier statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen.

Jeg ønsker å referere til mitt eget innlegg i denne saken på en facebookside:

Medietilsynet ber nå Justisdepartementet og Datatilsynet om å sette en stopper for bildebruken på facebook der foreldre bruker nettbilder av barna sine som brekkstang i barneverns- og barnefordelingssaker. Nå vurderer Justisdepartementet en lovendring.

Mange foreldre som blir forfulgt av barnevernet har tatt kontakt med media: lokalaviser, riksaviser, radio og tv. Stort sett blir de møtt med mistro og skepsis. Redaktøren vil ikke legge seg ut med kommunen, og journalisten blir kritisk til familien når han/hun får lese (i den grad de kommer så langt, da) barnevernets fornedrende omtaler av familien.

Slik er det ikke for barnevernet. Når de vil ha ut sitt budskap – uansett hvor råttent det er – så låner media ut spaltemeter på spaltemeter til nærmest fritt bruk. Journalist og redaktør stiller ingen kritiske spørsmål verken til innholdet eller intensjonen

Med Internett oppstod muligheter for alternative måter å formidle hva som skjer i samfunnet.

Informasjonsmonopolet til de etablerte systemvennlige mediene ble brutt.
Kritikk av barnevernets virksomhet, ofte basert på selvopplevde historier, formidler andre virkeligheter enn det barnevernet yndet å fremstille i mediene.

På hjemmesider for enkeltpersoner og mer og mindre organiserte sammenslutninger formidles artikkelserier som denne, casebeskriveler fra enkeltsaker som dokumenterer barnevernets herjinger.

På begynnelsen av 90-tallet fantes det tilløp til kritiske reportasjer om barnevernet sett også fra foreldrenes side. Men en del medier brente seg eller de fikk smekk på fingrene for manglende systemlojalitet.

Et kildeproblem var og er opplagt barnevernets selvbeskyttelsesvåpen nr 1: taushetsplikten.
Gjennom henvisning til denne kan barnevernet dekke over sine egne systemfeil, hovedsakelig mangel på dokumentasjon med sviktende vurdering som følge.
I kjent stil skyves barna foran. Og som regeel bruker de begrepet «til barnets beste» som argumentasjon for dette.
Samtidig spres det myter som Kari Killen – syndromet: at hvert fjerde norske barn lider av grov og alvorlig omsorgssvikt.

Men foredrene som utsettes for barnevernets oppmerksomhet har ikke taushetsplikt.
Nå mener derimot medietilsynet – les barnevernet – at justisdepartementet og Datatilsynet bør vurdere om andre lover enn personopplysningsloven, som for eksempel barneloven og FNs barnekonvensjon, kan benyttes for å sette en stopper for stridslystne foreldre som ønsker å belyse deres sak mot barnevernet.

Hvis dette går igjennom, er dette barnevernets siste skanse mot ett totalitært regime:
Et totalitært regime, eller totalitarisme, er en styreform der regimet prøver å kontrollere flest mulige personlige, økonomiske og politiske aspekt av livet til befolkninga.

Barnevernet ønsker å fjerne motstandere og grupper som ønsker å belyse barnevernets feil og mangler. Disse skal nå ikke få lov til å fronte deres sak med at barnevernet nå pålegger ett forbud mot å legge ut bilder av egne barn og barnevernets dokumenterte handlinger i form av videoklipp og avlytting av barnevernet.
Dette mener barnevernet skader barna i så stor grad, at dette må forbys. Som sagt så bruker barnevernet argumentasjonen «til barnets beste» i stor stil og som påstand til å be om en lovendring.
Når foreldre og andre påpeker lovbrudd gjort av barnevernet i den grad at det er til skade for barnets beste, blir oftest dette totalt ignorert og avvist. Foreldrenes eller andres beste våpen blir derfor sosiale medier, hvor denne uretten kan belyses og nås ut til mange hundre personer.

Hver dag ser man flere og flere nettsider mot barnevernet blir opprettet, der historier om alvorlige og grove lovbrudd blir lagt ut og delt av desperate foreldre som hyler etter rettferdighet for sine barn. Men man finner få og ingen sider med solskinnshistorier etter å ha hatt barnevernet i sine liv.
Dette burde jo gi media og politikere en liten pekepinn på hva som faktisk foregår i det stille, og som barnevernet aldri må stilles til ansvar for.

Man ser flere og flere demostrasjoner bli organisert og gjennomført i flere byer MOT barnevernet, og flere og flere får opp øynene for hva barnevernet faktisk holder på med. Hadde det ikke vært for sosiale medier, og demonstrasjoner utad, så hadde ikke folk fått kjennskap til de klare feilene som barnevernet i Norge faktisk gjør idag.

Men til tross for alle disse klare tegnene i hele Norge, er både media og politikerene tause. Historier om barn som bare er 8-10 timer gamle som blir hentet av barnevernet og politi på sykehuset, blir hysjet ned og meget sjelden omtalt.
Historier om barn som blir plassert på institusjoner og ULOVELIG medisinert blir aldri omtalt. Og historier om grove brudd i straffeloven, og andre lover gjort av barnevernet i 90% av sakene de oppretter blir heller aldri omtalt.

Torgeir Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener at en av utfordringene med nettet er at mange tror det bare er å stenge sider, fordi det teknisk sett er enkelt.
Men bare fordi det er enkelt er det ingen akseptabel metode. Det er lovverket som gjelder, en ulovlig handling er ulovlig uansett om den skjer online eller offline. Internett er en del av samfunnet, fortsetter han.

I Norge er ytringsfrihet grunnfestet gjennom Grunnlovens § 100. Loven gir oss rett til fritt å gi uttrykk i skrift og tale for meninger om politikk, religion, moral og alle andre forhold

Waterhouse mener nettsidene som går sterkt ut mot barnevernsansatte er et godt eksempel på noe som utfordrer prinsippet om å leve i et åpent samfunn.
Skal vi ha ytringsfrihet må vi leve med at folk sier ting vi ikke liker. Så fremt det er lovlig, sier han og trekker frem et eksempel:
Stenges en internettside fordi noen ikke liker innholdet, blir det som om avholdsforbundet skulle gå til Rimi og si at de skal slutte å selge øl fordi de ikke liker det. Vi kan ikke ha en situasjon der internettleverandørene tvinges til å stenge sider bare fordi sterke krefter ikke liker det som foregår der. Utgangspunktet er at noe er lovlig inntil det motsatte er bevist. Verken verten eller nettleverandøren kan stenge andres tilgang til siden.

Barn i omsorgskonflikter blir nå brukt som pressmiddel på videoer lagt ut på Internett. Barneombudet og Barnevernet er sjokkert over utviklingen, og sier at foreldre som gjør slikt neppe kan være egnet til å ha omsorg for barn.
Både barnevernet og barneombudet oppfordrer folk til å melde ifra hvis de finner slikt på nettet.

Arild Holta mener at barnevernet og barnevernsombudet truer med at de som bruker ytringsfriheten skal få svi.
Dette er omsorgsfascisme, mener han. Å gjøre omsorgen totalitær ødelegger enhver evne til forbedring.
Disse menneskene trenger tydligvis ikke forbedring. De har sett «Sannheten» og trenger ikke andres korrigerende ytringsfrihet.
Man må stoppe holdningene deres før de ødelegger enda mer av det frie samfunn.

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
12 år siden

Takk for bra artikkel Jarle, Har akkurat vert igjennom runden med barnevernet etter en bekymringsmelding fra Helsesøster.

Nå behandlet barnevernet oss veldig bra, men det kan være fordet vi hadde hele tiden et vitne med oss, som har arbeidet tett med barnevernet i i mange år og kjenner folk som er advokater og psykologer. Jeg tør ikke tenke på tanken om hvordan det kunne ha godt hvis vi ikke hadde med denne personen.
Noe jeg skrev en lengere kommentar på her http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/comment-page-9/#comment-55162

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

Psykiatere insisterer på at universell mentalhelsescreening ville være et gode for alle.

I dag er drømmen deres i ferd med å gå i oppfyllelse, med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet, som legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale lidelser.

For mange er imidlertid mentalhelsescreening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter.

Programmet er rett og slett skremmende, dette er en video fra usa http://www.cchr.org/no/videos/marketing-of-madness/mass-marketing.html%20
Hva skjer i Norge, sikkert det samme programmet, for studiet viser at fosterbarn, barnevernsbarn får diagnoser, og dødligheten blant barnevernsbarn er skremmende høy i forhold til andre barn i den norske befolkningen.

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

§ 5-14. Tvang som ledd i behandlingen

Tvangsmedisinering eller fysisk tvang er ikke tillatt som ledd i behandlingen.
Påtvungen arbeidsinnsats er bare tillatt som ledd i behandlingen der det inngår som en del av et rehabiliterings- eller behandlingsopplegg.
0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).

§ 3-4. Informasjon når pasienten er mindreårig
Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.
Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html

EMK vedlegg 6 del 3 Art 7:
«Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter.»

Barnevernet elsker å bruke sin makt og overse menneskerettighetene. Barnevernet har blitt en egen stat i staten..og følger dermed «programmet» som de har blitt beordret til.

Jeg mener at er det noen en bør sette søkelyset på idag så er det barneverntjenestens arbeid, og regjeringens program. Audun Lysbakken – tidligere marxinist, er dagen barne-, like- og inkluderingsminister.

«Det er ikke menneskenes bevissthet som bestemmer deres tilværelse, men omvendt: deres samfunnsmessige tilværelse som bestemmer deres bevissthet»
– Karl Marx…….

Stoltenbergs marxist – Audun Lysbakken (aftenposten 21.10.09 ):

«Men du er regjeringens eneste marxist?» spør Aftenposten Svar fra Audun:–»Jeg har vært med å legge frem et program for SV der vi definerer våre ideer og ideologiske grunnlag. Det er en god plattform»

Han var sentral i oppgjøret som i 2000 stod mellom de mer moderate og de revolusjonære. Lysbakkens fløy vant og førte Sosialistisk Ungdom ut på en revolusjonær kurs som de aldri har kommet tilbake fra.

Audun Lysbakken var den gangen for blant annet:

1. Revolusjon i Norge. Revolusjon skulle ikke gjennomføres med makt, men kan forsvares med makt.

2. Å oppheve privat eiendomsrett til produksjonsmidlene. Kapitalistene fratas sine eiendeler.

3. Å hindre at kapitalistene igjen kan få eiendommen sin tilbake.

Ett syn på marxismen er:

«En kollektivistisk stat skal ifølge teoriens etterfølgere bygges til fellesskapets beste. Med en stor grad av likhet og en gjennomgående likhets og rettferdighetstanke. Et eksempel på en slik teori er «fra hver enkelt etter evne, til hver enkelt etter behov. Som er det marxistiske synet på samfunnsbygging med kollektivisme til grunn.

Tidligere kommunistiske Øst-Europa, samt Nazi-Tyskland og Italia under Mussolini var klassiske eksempler på kollektivistiske samfunn.

«Hvis det nittende århundre var århundret med individualisme, forventer jeg at dette århundre vil bli århundret for kollektivismen og staten.»
– Benito Mussolini, 1932.

Norge er i denne sammenheng blitt uthengt internasjonalt som et kollektivistisk samfunn. Klassisk eksempel på dette er den svenske næringsminister Bjørn Rosengrens karakteristikk av Norge i 2002 som «den siste sovjetstat». Den norske rettsstaten er også blitt kritisert for kollektivisme. Det har vært svært vanskelig for uskyldig dømte å få gjenopptatt sin sak.» (wikipedia)

«Den franske filosofen Michel Foucault skrev om disiplinering og hvordan makten usynliggjøres, og tvinger oss til underkastelse. I politisk sammenheng har nevnte filosof gjerne blitt knyttet til den politiske venstresiden. I Norge i dag er han minst like anvendelig som kritiker av det politiske venstre: Dagens regjeringspartier arbeider dag og natt for at mest mulig av samfunnslivet skal forvandles til et obligatorisk liv for statens politikk.»

Et obligatorisk liv?
http://www.aftenposten.no

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

«Norge er i denne sammenheng blitt uthengt internasjonalt som et kollektivistisk samfunn. Klassisk eksempel på dette er den svenske næringsminister Bjørn Rosengrens karakteristikk av Norge i 2002 som «den siste sovjetstat». Den norske rettsstaten er også blitt kritisert for kollektivisme. Det har vært svært vanskelig for uskyldig dømte å få gjenopptatt sin sak.”

Dette vises veldig tydelig i barnevernssaker når de skal opp i fylkesnemda.
Hvis man går gjennom papirer i barneverns saker, ser man feil på feil på feil. Bla innen helsepersonell loven, straffeloven, foreldesesloven og mange mange flere. Ikke bare det, men barnevernet unnlater å sende/vise alle papirene i saken til foreldrene og gjemmer bort papirer de mener foreldrene ikke burde se når de alt har gjort seg opp en mening. Dette for å styrke sin egen sak når den måtte komme opp for fylkesnemnda.
Nå til dags kommer ca 78% av sakene barnevernet starter opp for fylkesnemnda, og 98% av disse sakene tapes av foreldrene siden fylkesnemnda kun har fått lese og se barnevernets side av saken, og ikke foreldrene. Og foreldrene får kun en gitt tid å forklare sin side av saken når saken alt er startet.

Når en så ønsker å anke dette videre opp til tingretten, vinner veldig få over barnevernet også i denne runden.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

På forsiden av Aftenposten (papir) idag: «Norske kommuner har ingen faste standarder for barneverns inngripen». Mao. ingen standarder for hverken hensyn, etikk, konsekvens-analyser eller beskyttelse mot overgrep.

Og landet er Norge…landet med masse penger og få barn. Hvorfor er det så vanskelig å ta bedre vare på våre barn enn våre materielle verdier… (Selv norske biler har bedre vern mot uforsvarlig inngripen enn norske familier og deres barn)

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

I sverige så begynner de å innse dette:
2011-01-31 Pressmeddelande:
Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

Övergreppen i den sociala barnavården fortsätter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas för att förebygga, upptäcka och åtgärda vanvård och övergrepp. Det rapporterar Göteborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Upprättelseutredningen.

Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården.

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7911

Anna Balsgaard
Abonnent
12 år siden

«De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.»

Interessant betraktning :) Jeg er klart enig i den siste del, enkeltsaker har liten og ingen effekt, men troll sprekker når de belyses er erfaringen jeg deler med mange. Utfra tanken om at mange bekker små, gjør en stor å opfordrer jeg mennesker som er utsat for overgrep å nedskrive sin historie som sannhetsvitne, og joine med andre utsat for statens overgreb, inkl barne»vernet».
Min inngangsvinkel er selvfølgelig i den sammenheng å grave ned i bunnen av råttenskapen eller finne folk som gjør, og her kommer disse sakkyndige frem som mosekoner som brygger deres giftige sammenkok i gryter, og det jeg finner er psykiatrien som ligger bak hele greja, manipulerende og hjernevaskende på alle fronter.
Min konklution er at denne gigantiske trollen er så råtten og stor at den ikke kan undgå og falle, vi skal bare puste til den og tilføre sollys, så dejser den om inden lenge. Platons syn på familie»politikken» er råtten. En stor tak skal vi huske å gi Harald Eia for hans programserie «Hjernevask»

Verdimessig grunnlag er en ting jeg ikke vil ta for gode varer uten utdypning, bare kall mig dum og uvitende, jeg er kaldt for verre. :)
Derutover en veldig bra artikkel.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Det var en som postet dette på Facebook…

Hvorfor er det umulig å få gehør for menneskerettene i dette landet som angivelig skal være det beste i verden å leve i? Svaret er veldig enkelt. Under sosialismen er det ikke rom for enkeltmennesker; der er det bare fellesskapet som gjelder. Men hvorfor vil ikke sosialistene forstå at fellesskapet er som et puslespill? Vi har ikke råd til å miste én eneste brikke.

ragnaR
ragnaR
Abonnent
12 år siden

1 av 5 barn i barnevernet

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå intervenerte barnevernet i 11 700 nye saker i 2007. Hvis vi multipliserer tallet 11 700 med 5, får vi 58 500, som er rundt regnet fødselsraten i Norge.
Det vil si at hvis barnevernet fortsetter å gå inn i like mange saker som i 2007, vil hvert femte barn ha en sak hos barnevernet. Dette inkluderer alle former for involvering fra barnevernet, fra økonomisk støtte til tvungen plassering i fosterhjem.

Sverre Kvilhaug har skrevet boken «Atskillelse barn og foreldre» med undertittel – «Hva internasjonal forskning sier om sammenheng mellom atskillelse i barndommen og senere fysiske og psykiske lidelser». Kvilhaug gjennomgår omfattende internasjonal forskning som påviser at det å utsette barn for en tidlig adskillelse fra foreldrene, innebærer stor risiko for at barnet utvikler psykiske problemer. Mindre kjent har det vært at problemene også kan melde seg først i voksen alder.

Av de mange forskningsresultatene Kvilhaug viser til, velger vi her å referere til ett. En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin. M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. Bloch, U. Heresco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatry i 1999, og referert bl.a. i Mental Health Today, la frem dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre.
De nevnte israelske forskerne gjennomførte en analyse av konkrete sykehistorier, en ”case control study”, hvor omfanget av tidlig tap av foreldre enten ved tidlig død eller ved varig adskillelse før pasienten var 17 år gammel, ble kartlagt hos pasienter med alvorlig depresjon, manisk-depressiv lidelse og schizofreni. Resultatene ble sammenlignet med en gruppe individuelt matchede friske
personer.

Undersøkelsen viste at tap av foreldre i barndommen (inntil 17 års alder) signifikant (P = 0,001, dvs at sannsynligheten for at resultatene skyldtes tilfeldigheter, er en promille) øket sannsynligheten for å utvikle alvorlig depresjon i løpet av voksenlivet.

http://www.fampo.info/foregangslandet.pdf

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  ragnaR
12 år siden

Det finnes 1 million og 80.000 barn og unge under 18 år i Norge. 121.000 av disse fjernet av bv fra sine hjem i løpet av 15 år. Enda hevder bv at 200.000 barn lever i så utrygge relasjoner til sine foreldre at også disse trenger»hjelp» dvs. tvangtiltak og omsorgsovertakelser.

Om man tenker seg at at hvert av de 121.000 barna har to foreldre, 4 besteforeldre og 2 søsken/tanter/onkler eller andre i nær familie ser vi at nærmere 1/4 av Norges befolkning er berørt og påført sorg, savn og smerte av det offentlige. Nå har vi med hensikt vist til et svært lite nettverk.

Om man da i tillegg hører at planen er å fjerne ytterligere 200.000 barn vil dette føre til at ytterligere 1,8 millioner vil bli berørte og vi spør oss: hvem er det som skal få lov til å ha barn i Norge? Er dette forbeholdt fosterforeldre og barnevernskonsulenter, og er biologiske foreldre kun å anse som surrogatforeldre?

Barn i fosterhjem og institusjon har 8 ganger høyere selvmordsfare enn barn i biologisk familie og i løpet av 15 år har 702 barn/unge dødd, og av disse har 150 tatt livet sitt i institusjoner og fosterhjem i Norge. Dette vil si at ett barn under offentlig omsorg tar livet sitt hver mnd. Det er dokumentert av flere at dette er som en direkte følge av at disse barna er adskilt fra sine nærmeste. (Nova rapport 2005)

MortenB
MortenB
Abonnent
12 år siden

Det var som en sa, Gestapo arresterer aldri noen om dagen…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

«Tilstår misbruk av over 100 utviklingshemmede»
«En sveitsisk mann har tilstått å ha misbrukt over 100 mentalt utviklingshemmede barn og voksne seksuelt, opplyser politiet i Sveits.»
«Misbruket skal ifølge politiet ha funnet sted på ni ulike behandlingshjem for utviklingshemmede i Sveits og Tyskland der mannen siden 1982 har vært ansatt som terapeut.

Politiet har identifisert 122 av ofrene. Den yngste skal bare ha vært ett år da misbruket fant sted, mens 42 av ofrene var over 18.

Mannen ble arrestert i april i fjor og har sittet i varetekt siden, men først tirsdag gikk politiet ut med opplysninger om saken for å unngå at medieinteressen skulle være til hinder for etterforskningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Blant bevisene mot mannen skal være fotografier og flere timer med filmopptak.

Mannen har tilstått misbruk av 114 personer. Han skal ha plukket ut sin ofre med omhu, og i mange tilfeller valgte han personer som ikke kunne snakke, ifølge politiet.»
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4015753.ece

Barnvernet (Barnetarnet) har fått befolkningen til å sove. Det er altså lov å drive kriminalitet så lenge man ikke blir «tatt» i denne verden. Gud finnes jo ikke for de som driver med sånn, ja da kan den sosialistiske religionen overta den gamle syndebukken :D

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

I Irland ble det etter 9 års etterforskning avsluttet (2009) etter tidenes største overgrepsskandaler i forhold til barnevernsinstitusjoner drevet av den katolske kirke. Det mest skremmende er at naboer og vitner til overgrep ikke visste hvem de kunne klage til fordi de religiøse ordenene som drev instutisjonen satt også med makten i byen.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5338955/Hundreds-of-Irish-Catholic-priests-to-be-implicated-in-child-abuse-report.html

http://www.dagbladet.no/2009/05/19/nyheter/utenriks/irland/overgrep/6288078/
Da er ikke Kirken noe særlig bedre enn barnevernet i sin måte…

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

Den svenske forskeren Michael Bohman avslørte ved longitudinelle undersøkelser av fosterbarn allerede på 70- og 80-tallet at fosterhjemsplassering ikke kunne påregnes å være et bra tiltak sammenholdt med at barna ble boende hjemme i «risikohjem». I 1996 forelå avhandlingen til en annen svensk forsker som også viser at det ikke er noe å tjene på en omsorgsovertakelse, se Vinnerljung: Fosterbarn som vuxna (Arkiv förlag, Lund, Sverige 1996).

«Vinnerljung gikk gjennom det som fantes av internasjonal barnevernforskning om hvordan det går med fosterbarn sammenlignet med andre barn med tilsvarende utgangspunkt, og han gjennomførte sine egne undersøkelser der han sammenlignet barn i fosterhjem med deres hjemmeboende søsken, og konklusjonen var altså entydig: Omsorgsovertakelse er ikke noe godt tiltak for barn»

Når barnevernet, psykologene og fylkesnemndene kan fortsette sin praksis i år etter år med å gjennomføre omsorgsovertakelse i stor skala i litra a- og d-saker i strid med forskningsresultatene, er det fordi Barne- og familiedepartementet ikke har gått ut offentlig og advart mot bruk av omsorgsovertakelser. Grunnen til at departementet ikke har gjort det, er at departementet selv, til tross for at departementet er kjent med forannevnte barnevernforskning, stadig hegner om sin livsløgn.

At livsløgnen også er en viktig inntektskilde for mange psykologer, bidrar rimeligvis ikke til å redusere den. De som må betale en høy pris for denne livsløgnen, er barna og foreldrene.

En sakkyndig har f.eks normalt mellom 30 000 og 50 000 kroner for hver utredning, i tillegg til timepris for oppmøte i retten. Har man 20 saker i året, blir det rundt én million kroner. Da sier det seg selv, at sakkyndige ønsker så mange saker som mulig, og vil vel helst ikke levere ifra seg en rapport som går til motpartens favør…

«Lars Weisæth mener det ville vært positivt hvis man kunne ha sikret de sakkyndiges arbeid, blant annet ved å opprette en uavhengig kommisjon som på samme måte som i straffesaker vurderer sakkyndigerklæringene i forkant av en rettssak. Akkurat der er han på linje med advokat Arild Humlen, som leder Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg. Han mener dagens ordning er helt uakseptabel, og en fare for rettssikkerheten.
– Den nødvendige nøytralitet mangler. Selv om en sakkyndig mener han er aldri så objektiv, får han en økonomisk relasjon til oppdragsgiver. Ingen er upåvirket i en slik situasjon, sier han»
http://www.aftenposten.no/amagasinet/article3978457.ece

Men en det værste for ett barnevernsoffer er den ulovlig oppnevnte fylkesnemda

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/ i følge EMK så er ikke fylkesnemda “tribunal” etter EMK art 6?

Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.
og innad i barnevernet og dets forhold til dommere om meddommere i en fylkesnemd er veldig nært – dette viser også de høye antall saker som barnevernet vinner over barnevernsofre i fylkesnemda… hele 98 % av sakene vinner barnevernet…og dette er skremmende…

Marianne Haslev Skånland

«Rettsapparatets fallitt
Selve rettsbehandlingen av barnevernssaker er imidlertid det verste.
En sjelden, sjelden gang treffer barnevernsofre på dommere og meddommere som ikke er forhåndsprogrammert til å la barnevernet få sin vilje. I nesten alle barnevernssaker er imidlertid resultatet gitt, selve saksbehandlingen og rettsprosessen er kun en ferniss»

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Guri-malla
12 år siden

Enig i alt du skriver. Problemet er at idag styres alt etter hvor pengene ligger. Alle er jo «betalt» med penger, så nå er det mye lettere å bestikke andre enn før i tiden da det fantes flere former av «penger». Vi må heller ikke glemme at store deler av næringer / yrker idag vil opphøre å eksistere hvis denne «livsløgnen» blir akseptert av massene. De første som vil ryke etter min mening er politikk- og bank relaterte næringer, da de har nærmest total men falskt kontroll over befolkningen ;)

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Enig med deg Arifkarim. Kjenner en sak hvor Sakkyndig er inne for 2 gang, han gnir nok hendene, og drømmer om sydentur akkurat nå, desverre…på bekostning av norges barn…æsj, jeg hadde ikke ville unt meg noe ekstra med disse pengene…disse lukter det av…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Guri-malla
12 år siden

Glem heller ikke de tusenvis av NAV-ansatte som får utbetalt masse bonuser «hvis» de klarer å kutte utbetalinger til sine fattige og kriserammede «klienter» :)

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

«Vi må heller ikke glemme at store deler av næringer / yrker idag vil opphøre å eksistere hvis denne “livsløgnen” blir akseptert av massene»,

dette stemmer så inderlig vel, arifkarim…desverre går det på bekostninger av menneskers helse, familie og økonomi…det er som jeg har skrevet ovenfor…

“En kollektivistisk stat skal ifølge teoriens etterfølgere bygges til fellesskapets beste. Med en stor grad av likhet og en gjennomgående likhets og rettferdighetstanke. Et eksempel på en slik teori er “fra hver enkelt etter evne, til hver enkelt etter behov»

og her stopper menneskets mulighet til å klatre oppad i samfunnsstigen…Her sitter maktapparatet og passer på å holde disse folkene såpass nede at de kan bruke disse som sine klienter…

ragnaR
ragnaR
Abonnent
12 år siden

og både du johansen og alle de idiotiske leserne dokkers er for dum til å forstå enkle saker
det var du selv som skrev at stoltenberg er jøde, hva me HARLEM?
THE DESTROYERS fra kHaZaRiA
de hater landet, de hater barna dokkers, de hater religionen din, de HATER DERE som virus, og ALT skal ødelegges
med fri innvandring og barnevern
CAPICE!

« Forrige artikkel

Glimt fra satans tempel Vatikanet

Neste artikkel »

Zeitgeist III: Moving Forward

177
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x