Bla i tag

brundtland

En hyllest til norske politikere

Dette er en uavhengig, men uselvstendig, takk og hyllest til alle norske politikere, døde som levende, som opp gjennom historien har tatt en lang rekke avgjørelser, til det beste for oss alle. Hva skulle vi gjort uten politikere?

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.