MAJA

drapstrusler
Det norske folk blir ført bak lyset. Politikere og sentrale media fortier omfattende korrupsjon og maktmisbruk.

Fiskefusk og mordtrusler fra Norske myndigheter

En liten norsk fiskerfamilie blir truet på livet. Familiens små barn skal tas av dage, den minste bare to måneder gammel. Flere voksne skal nøytraliseres. Truslene hevdes å stamme fra personer i Justisdepartementet.