/

Folkets politiske løsning: Direktedemokrati

506 visninger
5 minutter lesetid
1

Det norske folk har i årevis, så langt tilbake som vi kan huske, fått repetert at Kongen ikke har noen makt, men bare har en seremoniell rolle. Det har derfor blitt en utbredt oppfatning i folket at Kongen bare er en «gallionsfigur» og av den grunn ikke har noen makt. Ifølge grunnloven stemmer det utrolig nok ikke.

Vi ber leserne være særdeles oppmerksom på at 1814 Grunnloven er en kontrakt. Og at en kontrakt er den høyeste form for lov. Det naturlige spørsmål blir da: Når ble 1814 Grunnloven som den kontrakt den er opphevet og Kongen fratatt all makt?

Kongens makt er aldri opphevet i grunnloven

Vi kan ikke finne noen steder i 1814 Grunnloven at Kongen på noen måte er satt til side og ikke lenger har noen makt. 1814 Grunnloven er derimot fornyet og forsterket gjennom grunnlovsjubileet, uten folkets samtykke og uten oss folket som kontraktspartnere gjennom en juridisk bindende folkeavstemming.

Det er viktig å merke seg at 1814 Grunnloven konstituerer Norge som et kongedømme, med alt som det innebærer i henhold til Grunnlovens bokstav, og dens ånd og prinsipper som det vises til i § 121.

Det innebærer at all makt er tildelt Kongen. Et Kongedømme er et enevelde. Et enevelde er et diktatur. Ingen kan bortforklare dette.

Grunnloven slik det står i Lovdata

Merk deg 1814 Grunnlovens følgende paragrafer: §§ 1, 3, 9 og 12.

Paragraf 1 sier følgende: «Dets regjeringsform er arvelig monarkisk».

Monarken som altså er Kongen arver regjeringsmakten. Det innebærer at Kongen og Kongen alene er regjering. Kongen er da naturligvis også regjeringssjef. Det er derfor en nasjonal løgn å snakke om regjeringen Støre, Solberg, Stoltenberg osv.

Paragraf 3 sier følgende: «Den utøvende makt er hos kongen».

Her står det klart og tydelig at det er Kongen som utøver makten i Norge.

Paragraf 9 forteller oss at kongen avlegger en ED for Stortinget.

KONGENS ED: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende!»

Stortingets makt eller avmakt? Her sverger Kongen klart og tydelig at han og han alene skal regjere Norge.

Paragraf 12 sier følgende: «Kongen velger selv et råd».

Se intervjuet av Lars Rønbeck, leder for Folket Direkte, hos Herland Report:

Fra Herland Report: Tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck sier: 

“Parlamentarismen innebærer partisystemet vårt, Høyre, Venstre og så videre, der politiske partier styrer på vegne av folket. Det er noe helt annet enn et direktedemokrati slik de har i Sveits og andre land, der folket faktisk stemmer direkte på sakene. Men hos oss under parlamentarismen lever vi i et lukket system, det spiller liten rolle hvem du egentlig stemmer på – Høyre eller Venstre – fordi hele systemet utgjør et partidiktatur.”

Lars Rønbeck, leder for Folket Direkte

En privat regjering

Det er altså Kongen personlig som velger dette rådet, som da selvfølgelig er hans private råd. Det er ikke folkets råd. Dette kongens private råd presenteres så utad overfor folket som Regjeringen. Når kongens private råd blir til «regjeringen» så sier det seg selv at det også er kongens helt private «regjering». Kongens private råd kamuflert som en regjering.

Når en regjering ikke er folkevalgt hva er den da? Da er regjeringen en privat regjering. Kongens private regjering, – Den Kongelige Norske Regjering.

Vi viser i denne anledning enda en gang til 1814 Grunnlovens §1, som klart og tydelig forteller at Kongen arver regjeringsmakten og av den grunn alene er regjeringen. Det er en ren svindel fra hele det offentlige Norge å kjøre frem kongens private råd som regjeringen. Og det er i første hånd Stortingets hovedsakelige ansvar at denne svindelen i årevis er promotert som en sannhet.

Svindelen fortsetter og den forsterkes gjennom å innpode i det norske folk at regjeringen utgår fra Stortinget hvilket den beviselig ikke gjør i henhold til 1814 Grunnloven. Det hevdes overfor folket at Kongen ikke har noen makt og at det av den grunn er Stortinget som styrer Norge.

Parlamentarismens direkte avmakt

Hvilken makt har i realiteten Stortinget? Det er et overordnet spørsmål som nå stilles til både det norske folk og parlamentarismens hus Stortinget, med alle sine politiske partier som utgjør Stortinget og den såkalte parlamentarismen. Dersom Stortinget overhode har noen som helst «makt», hvorfor forlanger da ikke Stortinget at alle de milliarder som Kongen sender ut av landet skal på bordet til Stortinget for behandling?

Det har aldri skjedd og vil aldri komme til å skje.

Det het så fint i sin tid da 55 milliarder, et helt forsvarsbudsjett, ble sendt til International Monetary Fund (IMF), at det var Stoltenberg som Statsminister som gjorde dette. Stoltenberg som i sin periode var rådsmedlem hos Kongen, var offentlig «ansvarlig» for at ytterligere to tilsvarende milliardbeløp gikk ut av Norge. Støre er ikke noe bedre.

Og milliardene har frem til i dag fortsatt å strømme ut av landet, uten stortingsbehandling. Hvorfor? Svaret ligger i Stortinget og Parlamentarismens direkte avmakt. Når vi nå vet at alle disse statsrådene kun er kongens private råd, så er det innlysende at Stoltenberg som kongens løpegutt og ordrefølger kun utførte ordre, altså stod frem som den «ansvarlige» for dette, siden kongen – i følge §5 i Grunnloven – ikke kan belastes for hva hans «råd» gjør. En paragraf vi oppfatter å være i strid med §§ 3 og 9. Og som i tillegg bekrefter at den såkalte «regjeringen» (Støre) kun er kongens råd.

Meningsløst med stortingsvalg

Konklusjonen er at all makt i dette landet gjennom 1814 Grunnloven er lagt i kongens hender. Avmakten er av den grunn tildelt Stortinget. Hvilken annen funksjon har da Stortinget enn å fungere som kongens Politiske Hoff? Fullstendig uten makt, hvor er da logikken i å arrangere stortingsvalg?

Er det ikke en nasjonal svindel å lure et helt folk hvert fjerde år til å gå og stemme på avmakten – Stortingets avmakt? Vi ber leserne gå inn på Lovdata.no og lese 1814 Grunnloven som bekrefter det vi har redegjort for.

Folket Direkte, Lars Rønbeck / Roger Gill, Leder / Nestleder.

Lars Rønbeck leder folkebevegelsen som ønsker direktedemokrati i Norge, det samme systemet som Sveits har hatt i over 150 år. Systemet innebærer blant annet utstrakt bruk av folkeavstemning ved viktige spørsmål. Foto: Herland Report

Løsningen: Direktedemokrati

Løsningen på dette nasjonale problemet er å konstituere Norge på nytt som en direkte folkestyrt nasjon. Det gir alle oss borgere direkte folkemakt i stedet for kongemakt. Som igjen gir oss en direkte folkevalgt regjering.

Vi vil for første gang i Norgeshistorien få lovfestet eiendomsrett. Eiendomsretten er uomtvistelig kjernen i demokratiet. Har vi ikke eiendomsrett så har vi heller ikke demokrati.

Gjennom Eiendomsrett får vi også for første gang klinkende klare rettigheter. Den retten har vi ikke i dag. I dag har vi kun privilegier som de kaller velferd.

Norge er et privilegie-samfunn fullstendig uten rettigheter. Gjennom å kalle privilegiene for velferd tror vi at vi har rettigheter. I stedet kan vi velge å:

• Gå for direktedemokrati
• Gå for folkemakt
• Gå for folkevalgt regjering
• Gå for eiendomsrett
• Gå til juridisk bindende folkeavstemming

Gi din stemme til Direktedemokrati

Om du mener direktedemokrati er veien å gå, kan du gi din stemme til dette via Folketdirekte.com/folkeavstemming.

Denne avstemmingen går nå, helt uavhengig av det rådende politiske systemet med kongemakt, parlamentarisme, stortingsvalg og partier.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

1 Kommentar
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

WHO får ubestridt lockdown og vaksinemakt over alle 194 medlemsland

Neste artikkel »

Grunnlegger av Weather Channel: Hvordan klimaskremselen startet

1
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x