Bla i tag

grunnloven

Folkets politiske løsning: Direktedemokrati

Det norske folk har i årevis, så langt tilbake som vi kan huske, fått repetert at Kongen ikke har noen makt, men bare har en seremoniell rolle. Det har derfor blitt en utbredt oppfatning i folket at Kongen bare er en «gallionsfigur» og av den grunn ikke har noen makt. Ifølge grunnloven stemmer det utrolig

Rikskampanjen Fra Varde til Varde

Vi har fått en henvendelse om å være med på å videreformidle denne rikskampanjen, og det oppfordres andre nettsider til å gjøre det samme. Vi regner med å se mange refleksvester heist i flaggstangen – kort som lang – 17. mai.

En hyllest til norske politikere

Dette er en uavhengig, men uselvstendig, takk og hyllest til alle norske politikere, døde som levende, som opp gjennom historien har tatt en lang rekke avgjørelser, til det beste for oss alle. Hva skulle vi gjort uten politikere?

Juda’s Løve har forlatt landet Norge

Korset, Løven og kronen i det Riksvåpen vi hadde, Løven er Juda's Løve, og 'Juda's Løve' og Davids Rotskudd, det er Kristus, Kvitekrist, som altså nå er borte fra den norske stats forfatning.. Basunene lyder... For de med ører å høre..

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

Jesuittene har snart lykkes og legge under seg alle verdens land, Norge som verdens siste protestantiske bastion står for tur. Skal Lyset fra Norden seire, eller slokne?

Grunnloven under angrep – igjen

10. januar fremlegges et forslag til omfattende endringer i Norges Grunnlov. Utvalget består av globalister, internasjonalister og EU-kjennere. Mangelen på nasjonalister og forsvarere av grunnloven i utvalget er illevarslende. Grunnloven skal blant annet hindre makt- og karrierekåte politikere i å overføre suverenitet fra Norge til andre nasjoner og utenlandske organisasjoner.

Point of Return kaller kongen til råd

Menneskers grunnleggende naturgitte gudommelige rettigheter står for fall, og de som ikke søker hjelp hos den rette instans, er dooooomed.....

Norske stortingspolitikere har flere ganger brutt Grunnloven uten å bli stilt for riksrett

Sviket mot Grunnloven

Norges Grunnlov fra 1814 var svært fremsynt dengang den ble utarbeidet. Grunnloven er fremdeles gjeldende norsk lov. Norges Stortings- og regjeringspolitikere opptrer i stor grad som om Grunnloven ikke gjelder. Kan Norge akseptere at de folkevalgte ikke respekterer landets viktigste lov?

Jurist ber Riksvalgstyret utsette Stortingsvalget

Det norske folkestyret er blitt satt ut av spill pga. hemmelige avtaler mellom Arbeiderpartiet og de øvrige partiene som ble inngått for flere tiår siden, men som ennå praktiseres.

For å få disse svært alvorlige forholdene frem i lyset er det nå fremsatt krav om at stortingsvalget utsettes og at det i stedet nedsettes en