/

Skammen fra 9. april 1940

20.6K visninger
3 minutter lesetid
55

Det er nå 70 år siden Nazi-Tysklands overfall på Norge 9. april 1940 og okkupasjonen som varte i 5 år. Både fra politisk og fra akademisk hold har det i Norge i etterkrigstiden vært en påfallende unnvikenhet i forhold til å få fakta om det som skjedde på bordet og å gå gjennom dette på fritt grunnlag.

Nyhetsspeilet bringer her en kort oversikt over viktige begivenheter i tiden frem t.o.m 9. april 1940, presentert i ”loggbok-format”.

Regjeringen under statsminister Johan Nygaardsvold la landet åpent for de tyske styrker i 1940”. Dette sitatet er hentet fra major og Milorgsjef i Oslo D-13, Oliver H. Langeland sin bok fra 1948, ”Dømmer ikke”.

En bok som ble inndratt av Arbeiderparti-regimet etter at den utkom like etter krigen, var skrevet av en norsk motstandsmann og er vel verd oppmerksomhet.

Her  skriver Langeland videre om viktige forhold som er forsøkt fortiet av Arbeiderpartiet siden krigen og som få om noen av oss i etterkrigsgenerasjonen og dagens unge har hørt om.

Denne oversikten er et forkortet utdrag fra boken ”Dømmer ikke”:

Tidspunkt Faresignaler AP regjeringens reaksjon
Nyttår 1940 Utenriksminister Halvdan Koht advarer om krig med Tyskland innen en uke Ingen
16. februar Tyske og engelske skip i skuddveksling inne i Jøssingfjord. Koht sender en protestnote til England.
19. mars Statsminister i England, Neville Chamberlain uttaler til avisene at krigen står på dørstokken til Norge Regjeringen sover videre
25. mars Den tyske sendemann meddeler Koht at det var fare for at Tyskland vil overta vernet av norsk sjøområde Koht sover videre
29. mars Den norske minister Arne Scheel melder fra Berlin: ”Noe fredstegn er ikke å øyne. Det eneste helt sikre er at Norge bør holde sitt forsvar i orden, så sterkt som vår ytterste evne tillater“. Koht sover fortsatt, men hver 10. mann var mobilisert til nøytralitetsvern. Ca 10.000 av mob. styrken (dårlig trent) på ca 100.000 mann
29. mars og følgende dager Verdenspressen formoder at Det allierte krigsråd hadde besluttet angrep mot norsk sjøområde. Regjeringen sover stadig
1. April Minister Scheel fra Norge melder fra Berlin om innskipning av tropper i Stettin som kan ha Norge som mål Regjeringen sover
5. April Minister Scheel telegraferer fra Berlin om at det går rykter om tysk angrep mot Norges sørkyst Koht bruker ett helt døgn på å sende denne alarmerende melding til AP’s forsvarsminister Birger Ljungberg
5. April Minister Esmarch i København telefonerer at det meldes om forestående angrep mot Danmark og Sør-Norge Regjeringen er stadig uvirksom
5. April Aftenposten melder at tyske fly fotograferte på norsk område Ingen reaksjon
5. April Generalstaben foreslår mobilisering Regjeringen avslår
6. April Generalstaben foreslår nok en gang mobilisering Regjeringen avslår igjen
7. April Alarmerende telegram fra legasjonen i Berlin Koht gjør ingenting. Underretter ikke en gang regjeringen
7. april Telefon til Aftenposten fra Berlin om at alle der visste at det ville skje angrep på Norge Utenriksdepartementet hindrer offentliggjørelse av meldingen
8. April kl 06 Kl 6 om morgenen underretter den britiske og franske sendemann om mineutlegging på norges kyst. Koht ringte straks Nygaardsvold. Men statministeren nektet å holde regjeringskonferanse. Han ville først ha møte i Utenrikskommiteen
Kl. 09 Generalstaben foreslår mobilisering Forsvarsminister Ljungberg gjør ingenting
Kl. 10.30 Møte i utenrikskomiteen. Melding om store tyske styrker som passerer danske farvann Ingen ting gjøres
Kl. 12 Generalstaben foreslår mobilisering Ingen mobilisering fra regjeringen
Kl. 15 Melding til admiralstaben om at det tyske troppetransportskip Rio de Janeiro er torpedert ved Justøy. Ingen reaksjon
Kl. 15 Koht får telefonmelding fra London om at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik Koht beretter da at det sto stille for ham. Ingen ting blir gjort
Kl.17 Melding fra general Liljedal om at tyske soldater var kommet i land ved Lillesand fra torpedert tysk skip Regjeringen sover fortsatt
Kl. 20 Regjeringskonferanse: Forsvarsministeren la frem kommanderende generals forslag om mobilisering. Regjeringen avviste forslaget og besluttet å innkalle to bataljoner. Generalstaben får beskjed om at de kan gå hjem
Kl. 23.23 Admiralstaben melder at fiendlige fartøyer passerer Færder. Kanontorden høres Regjeringen sover
9. April Kl. 0.08 Melding om at Rauer og Bolærne er i kamp Regjeringen sover
Kl. 0.25 Flyalarm i Oslo Regjeringen kommer sammen ca kl 01. Ingen ting besluttes. Koht gikk hjem etter tannbørste og pyjamas
Kl. 1.44 Melding: Fire store kryssere har passert Fuglehuk kl 24.00 Regjeringen mobiliserer fortsatt ikke
Kl. 2.06 Admiralstaben får melding om angrep mot Bergen Ca kl 03  beslutter regjeringen delvis mobilisering med frammøte torsdag 11. april. Stille mobilisering per brev blir vedtatt

Boken ”Dømmer ikke” er nylig utgitt på ny etter at regjeringen  Gerhardsen med alle midler klarte å inndra den via injurielovgivningen.

Major Langeland ble ikke dømt for noe.

Johan Nygaardsvold fikk etter anbefaling fra Arbeiderparti-regjeringen etter krigen Borgerdådsmedaljen i gull og æreslønn for sin innsats for Norge under krigen.

Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi”.

Sitat fra Milorgsjef Langelands bok.

Ministre da krigen kom til Norge 9. april 1940: Johan Nygaardsvold og Halvdan Koht. Har de påfølgende 70 år med Arbeiderparti-dominans fungert som en gedigen dekkoperasjon for å skjule hva som faktisk skjedde ved krigsutbruddet ?

Zebulon Sirevåg

FN-veteran. Medlem Norges Forsvarsforening. Sønn av krigsveteran1940 / Milorg mann.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Bjørn Skåret
Bjørn Skåret
Anonym
1 år siden

“Kl. 12 Generalstaben foreslår mobilisering. Ingen mobilisering fra regjeringen”. Ikke riktig. Generalstabssefen og Kommanderende General foreslo delvis mobilisering (4 brigader) overfor forsvarsministeren, oberst Ljungberg. Det ble ikke forelagt regjeringen før i kveldsmøtet, og avvist fordi det innebar frammøte om 3 dager.
“Kl. 15 Koht får telefonmelding fra London om at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik. Koht beretter da at det sto stille for ham. Ingen ting blir gjort”. Grovt misvisende: Regjeringen var opptatt av ikke å komme i krig med England pga av mineutleggingen. Koht satt i UD og arbeidet med redegjørelse for Stortinget da han fikk meldingen. Men ga beskjed til Kommanderende admiral at det skulle skytes mo tyskerne hvis de gikk inn mot Narvik, men ikke mot britene som ev ville avvise tyskerne.
Regjeringen vedtok ca 2.30, etter at det var klart at angriperne var tyske, full mobilisering av all tilgjengelig krigsmakt. Dette ble forpurret av general Laake som fikk forsvarsminister Ljungberg til å ta opp igjen forslaget fra dagen før om mobilisering av brigadene.
Jeg viser ellers til min bok “Hvilket nummer ringte Ljungberg?” (Fregn Forlag 2020.

Bjørn Skåret
Bjørn Skåret
Anonym
3 år siden

Regjeringen Nygaardsvold vedtok ved 2.30-tiden den 9. april at all tilgjengelig krigsmakt skulle mobiliseres så raskt som mulig. Forsvarsminister Ljungberg gikk ut i et annet rom og ringte Kommanderende general, Kristian Laake. Men Laake ville ikke ha alminnelig mobilisering, men innkalling av 4 brigader som nøytralitetsvakt (!) på et tidspunkt da fienden allerede stod i landet. Ett av hans motiver var trolig at de fleste av Hærens våpen var midlertidig ubrukeliggjort ved at vitale deler(stempelfjærer, sluttstykker) var fjernet fra våpnene og lagret på “sikre” steder som ledd i en hemmelig ordning mot “indre opprør” arbeiderbevegelsen). Ett av de såkalt sikre stedene var Oscarsborg, hvor de hadde andre ting å tenke på på dette tidspunkt. Ljungberg lot seg overtale til å legge generalens forslag fram for regjeringen og har trolig “solgt” det som en presisering av regjeringens vedtak om full mobilisering så snart som mulig.
De som vil ha flere detaljer, vises til min bok “Hvilket nummer ringte Ljungberg?” (Fregn Forlag 2020).
Dette til orientering til dem som måtte lese denne siden for å få kunnskap.

Tom Seeberg
Tom Seeberg
Anonym
5 år siden

Kongen og regjeringen flyktet!! Især regjeringen skulle ha vært på scenen da teppet falt, men det gjorde de ikke. Danmark gjorde det slik at de inngikk avtaler med tyskerne og Konge og regjering ble i landet. Dertil så var det ikke kamp i Danmark- I Norge derimot så feiget regjeringen og statsministeren ut. Ja feiginger var dem. Så kom Quisling og tok makten. For å si det sånn så hadde vi fått Quisling som hva en kan kalle minister. Uansett hva folk sier så var det INGEN som hverken hadde muligheter eller guts nok til å starte å styre landet. Quisling gjorde jo akkurat dette. Ja han gjorde så godt han kunne og hvi bør faktisk ære ham for det. Qusling hadde faktisk guts til å prøve å styre landet. Nå ville jo også Terboven ha all makt i Norge, men heldigvis så hadde Qusling den formelle makten. Det er faktisk synd at han fikk dødsstraff etter krigen da han ut ifra tingenes tilstand og situasjon landet var kommet opp i så klarte allikevel Qusling å til en viss grad en viss orden i landet. Politikken han kjørte var egentlig ikke Hitler type nazisme, men en fascisme tatt ifra Mussolini på 20 tallet. Politikken var heller ikke antisemittisk og Qusling prøvde å unngå å sende jøder til Auscwitz og andre leire, men ble presset ekstremt hardt av Terboven. Så jeg syns vi skulle komme til det at Qusling burde bli hvitvasket for endel av det som det ble påstått at han sto bak.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Tom Seeberg
5 år siden

Her tror jeg du langt på vei har rett, men de med makta trengte nok en syndebukk.

ken
ken
Anonym
Svar til  Tom Seeberg
5 år siden

Og snøballen ruller… Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

https://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Idag 9. april var det 75 år siden nazistenes invasjon og okkupasjon av Norge.

Denne artikkelen inneholder noe av den viktigste informasjonen om hvor mye som sviktet i den norske militære beredskapen den 9. april 1940.

Det var åpenbart at “noen” i det stille og fra innsiden hadde sabotert det norske forsvaret forut for 9. april 1940. Kanskje var dette utifra et ønske om at Storbritannia skulle okkupere Norge, og “noen” hadde i det stille samtykket i dette ved å sabotere norges forsvarsevne i det stille.

En strek i regningen må det ha vært for “noen” da nazi-tyskland fikk ganske lett spill på grunn av den manglende militære motstanden på norsk jord. Den norske Frimurerlosjen kan neppe ha vært fornøyd med at tyskerne så lett klarte å okkupere Norge. Noe av det nazistene foretok seg på norsk jord var å stenge Frimurerlosjen og forby frimureriet.

Litt annen info fra krigen som er relevant den dag idag:
1. Vidkun Quisling sa under rettssaken mot ham i 1945 at han våren 1945 var blitt tilbudt å flykte ombord i en tysk ubåt. Dette hadde han takket nei til.

2. Norges eksil-utenriksminister Halvdan Koht ble avsatt mot sin vilje i 1941. Han ble erstattet av Trygve Lie. Lie undertegnet i desember 1941 en avtale på vegne av Norge med den britiske utenriksminister Anthony Eden. Innholdet i denne avtalen er aldri blitt kjent. Trolig hadde det sammenheng med at Norge de facto var okkupert av de allierte (primært britene) i tiden mai – desember 1945.

3. Norge annekterte Dronning Maud Land i Antarktis i januar 1939. Dette passet tyskerne svært dårlig, da de akkurat da hadde en stor ekspedisjon til nettopp denne delen av Antarktis. Trolig var nazistenes ønske om frie tøyler i Dronning Maud Land i Antarktis en medvirkende årsak til invasjonen av Norge året etter. Nazistene etablerte en nazi-base innenfor norsk Antarktis-territorium kalt Base 211. Tyskerne kalte området Neu Schwabenland.

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Individer Degernerert Igjennom Organisert Ideologi(IDIOT), beskriver vel historiefornektelsen i Norge? Jeg tror man laerer allerede paa barneskolen at naar samtiden skal forstaaes, maa historien taes i betraktning.

http://www.astrup.krigshistorie.net/

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Da det var en AP regjering som slapp in Tyskerene i 1940. Kan vi stole på dem og losjebrødrene nå?

skeptisque
skeptisque
Abonnent
Svar til  Statan
12 år siden

Prøver du å si at det er de samme personene som sitter i dag Statan?

i 1941 var Joseph Stalin høvding i Sovjetunionen.
Betyr det at man skal tro det samme om dagens regjering i Russland også?

Hva da med Hitler? Er det han som styrer Tyskland i dag også?

Har du noe saklige paralleller eller spinner du bare villt på alt?

Statan
Statan
Abonnent
Svar til  skeptisque
12 år siden

Da det var en AP regjering som slapp in Tyskerene i 1940. Kan vi stole på dem og losjebrødrene nå? …. skrev jeg… Ikke om Stalin og Russland med de store politiske endringene. Sammenligner du virkelig Russland med Arbeiderparti Norge?

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Arbeiderpartiet? Hvem representerer de egentlig? Ikke folket, sett i lys av historien

Krigen (WW2)
Sett i lys av hva kilder, diverse boeker osv, kommer med her saa kommer jo Arbeiderpartiet svaert daarlig ut. Ja det syntes som om de tjente fienden konsekvent og ikke NORSKE interesser. Jeg oppforder til at man leser hele http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/skammen-fra-9-april-1940/ , inkl linkene i kommentarfeltene. Det er sjokkerende.

Alexander Kielland Ulykken

Selv om jeg ikke noedvendigvis er enig i alt Falk International sier, saa lukter dette svidd lang vei. Det er ikke ukjendt at Norske politikere har vaert paa CIA sin loenningslite(AP?). CIA bekjempet kommunisme og alt annet blandt annet ved pushing av narkotika, for aa bryte ned samfunnet. Naar man ser hva dette handlet om, en avsloering om narkotika og hvem som er involvert, dysser det ned osv, blir man overrasket. AP gaar ighen hele veien. http://www.multinet.no/~falk/

Bill Gates Vaksineprogrammer

AP tar jo stolt i mot Bill Gates hvert aar og vil bidra med Norske skattepenger til Bill & Melinda Gates Foundations depopulasjons programmer for Afrika osv. Bill Gates forklarer hva som blir loesningen noksaa direkte i videoen her i februar 2010. Det er VANSKELIG aa misforstaa dette: http://www.youtube.com/watch?v=ukvyhdgrZuQ

Anders Behring Saken

Vel… Ikke en skramme paa makteliten. Losje linken ble fort tatt ut av mediebildet, barna som saa en skytter nr 2, har ikke blitt tatt alvolig, og AUF lederen stakk av i ferje og soerget i alle fall for at den IKKE fikk vaert med i reddningsarbeidet.

Losje, krig, bedrag, korrupsjon, losje, landssvik, losje, narkotika, terror, losje, kontrollert media, skyte barn, losje, hemmelighold,

Say no more. Dette STINKER….

For aa forstaa naatiden, MAA vi se paa historien.

Statan
Statan
Abonnent
12 år siden

Naar man leser her om Frimurerenes fortid i Norge, kan man undres om hvilke makt og agenda de har i dag. Naa tenker jeg spesielt paa Anders Behring og frimurer medlemsskapet hans og ikke minst hvor velorganisert alt var for at Behring skulle lykkes. Stand down ditt og datt. Ferjer som forsvinner. Skremmende…

Hvorfor krever ingen etterforskning av Frimurerene og deres 19000 medlemmer? Jo fordi de kontrollerer saa og si alt.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Forlaget Damm utfører cover-up om krigen – nå i år !!

“Etter andre verdenskrig ble Vidkun Quisling dømt for landsforræderi og 24. oktober samme år ble han skutt på Akershus festning. Hva ville skjedd om han ikke ble dømt til døden?

Den britiske historikeren og forfatteren Andrew Roberts skriver i sin bok «The Storm of War» (2009) at de som voktet Quisling på Akershus hadde en hemmelig plan om å skyte ham, uansett dom.

Nå er boka kommet på norsk på Cappelen Damm. I den norske oversettelsen mangler opplysningen, skriver ukeavisa Dag og Tid i dag.

Men både forlag og oversetter avviser at det er de som har gjort noe galt.

I den engelske originalutgaven av boka står det ifølge Dag og Tid:

«The Norwegians despised him throughout his periode of rule, and had the court trying him for high treason somehow not imposed the death penalty upon him in 1945, his prison guards had agreed among themselves to murder him anyhow.»

I den norske utgaven som har fått navnet «Krigens storm» er setningen forsvunnet, uten at noe annet er kortet ned. Den britiske forfatteren forteller at det ikke var hans ønske.”

Se: http://www.dagbladet.no/2010/05/07/kultur/den_andre_verdenskrig/historie/litteratur/oversettelser/11612582/

Hvem er det egentlig som overstyrer norske forlag – kan det være de samme som utgjør tankepoliti for den omfattende Holocaust-forfalskningen…?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Har han kildemateriale for å hevde dette da? Vel-det skulle ikke undre meg om påstanden var sann,forsåvidt.Quisling var forhatt,så det holdt-og det var vel heller ingen grunn til ikke å avsky handlingen hans i og for seg.Spørsmålet vi kan stille i ettertid er;hva ville skjedd om han ikke hadde vært skyggestatsminister under krigen.Det ER faktisk mulig at det ville gått enda værre enn det gjorde for mange nordmenn,men patriot som jeg tross alt likevel er,så ville jeg nok ha foretrukket at tyskerne hadde overtatt alt,uten forbehold-og så hadde de som kjempet i mot,rett og slett gjort det.Rene fronter! Da er det lettest,men desverre også lettest å få uskyldige i midten.Og uskylden er det første offer i alle kriger!
Ikke det at det var særlig motstand,men jeg håper dere skjønner….

Holocaust er jeg ferdig med å debattere.Det tjener til avsporing.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Å nei – jeg mener: under krigen.

(Når kan vi få lov å rette innleggene våre her?)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Hmm… den store skammen var vel landssvikeroppgjøret. I forhold til innbyggertallet var visst dette et av de største slike krigsoppgjør i historien. Altså: en veldig stor del av befolkningen ble dømt for landsforræderi.

(Har du lånekort på biblioteket, så gå og lån “Under en hårdere himmel” av Jens Bjørneboe.)

Man kan nesten lure på om lidelsen ble større etter krigen, enn under krigen. Ja, kun 37 personer ble henrettet (http://www.kildenett.no/artikler/2007/1193312026.71), men mange fikk lange fengselsstraffer, mistet sine rettigheter, og ble i tillegg gjerne vanæret for resten av livet. T.om. deres barn fikk lide. forbrytelsen? De hadde valgt “feil side”. ..Hvilken side som er rett, og hvilken som er feil – dette bestemmes jo alltid av seierherrene.

Var alle medlemmer av NS onde? Var alle jenter som hadde samkvem med tyske menn onde? Var alle som kjempet mot Sovjeterne i (den ganske så ukjente) Finlandskrigen onde? Tydeligvis….. om straffen står i forhold til forbrytelsen.

Skammen? Skammen var og er at Norge var og er styrt av fremmede krefter. Bankirer, frimurere, generaler, konger og ideologer som dengang som i dag ikke har landets beste interesser i tankene.

Viktig spørsmål: hvem dro oss inn i krigen? (Hint: engelskmennene var her først.) Et annet viktig spørsmål: hvordan kunne man ved krigens begynnelse vite hvilken trussel som var verst; nazi-Tyskland eller Sovjet? Enda et spørsmål: hvor mange norske liv gikk tapt på grunn av Englands politikk og geriljavirksomheten som var sponset av England og av kommunister?

Og til sist, enda et spørsmål: hvorfor startet andre verdenskrig i det hele tatt? Kan det ha noe å gjøre med krigsoppgjøret ved første verdenskrig’s slutt – som var temmelig urettferdig mot tyskerne?

Mange spørsmål.. Den evneveike “Max Manus” versjonen av krigen er for enkel.

Otto
Abonnent
14 år siden

The nazi links to today’s international and national criminal enterprises http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4948

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
14 år siden

Ein må også her leggje til at tyskerane hadde kapitulert Narvik, men britane og dei andre allierte trekte seg ut av området på eit usannsynleg lite gjennomtenkt tidspunkt. Tyskarane var klar til å røme til Sverige, for krigføringa der oppe hadde dei inga trening for. Korleis hadde krigen utvikla seg hadde det ikkje vore for denne beslutninga? Mest truleg langt kortare…

Espen Lillevik
Abonnent
14 år siden

1940: Regjeringen sover
1950: Regjeringen har sovet over krigen
1960: Regjeringen sover enda bedre enn før og sover likså videre
1970: Regjeringen snorker til litt, men sovner søtt igjen
1980: Regjeringen sover så vakkert
1990: Regjeringen har snart sovet i over 50 år
2000: Regjeringen er tydligvis i koma
2010: Er regjeringen død?

Michelle
Skribent
14 år siden

det var noen som nevnte at Max Manus skaperen kan ha blitt tatt av dage av ulike grunner knyttet til hans arbeid og planer, vi vet jo at sykdom lett kan påføres folk som planlagt mord med dagens teknologi, er det noen som har noe mer informasjon der?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Michelle
14 år siden
Michelle
Skribent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

selvsagt, nyhetsspeilet.no avslører det viktigste, TAKK Armin!!!

dblspk
dblspk
Abonnent
14 år siden

Litt morsomt….

20 minutter etter at denne artikkelen ble publisert så ble denne publisert i VG

Invasjon – så blekket sprutet
70 år siden krigen kom til Norge i dag
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=595996

bare en tilfeldighet mon tro ??

I tillegg anbefaler jeg å se denne dokumentarfilmen:
Brennpunkt: Sabotører i mørke
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/622776

Jeg tror kanskje Kjakan har fått litt mer hederlig omtale enn det han burde få..
det er nok andre som burde vært hedret mer… men den vinnende parten er jo den som skriver historien, og da blir som regel sannheten slik de ønsker den skal være..
HISTORY -> HIS STORY …. ALWAYS WRITTEN BY THE WINNER.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Dette er kjent stoff.Heldigvis er det mange som har skrevet om akkurat dette,og regjeringens unnfallenhet like før krigsutbruddet. De først ebøkene som påpekte det åpenbare i full offentlighet kom engang på 70-tallet,men de fikk selvfølgelig ikke mye omtale.Flere utenlandske kilder har også påpekt hvor lett jobb tyskerne fikk i Norge.
Flott at artikkelforfatteren tar tak i historien akkurat i dag.Det er helt på sin plass!
-Likevel,det kan aldri påpekes nok.Som noen allerede har nevnet så er det nå flere paraleller i med mellomkrigstiden i samfunnet,og selv om det kanskje ikke er snakk om faren for direkte konvensjonell krig,så bør landet være mobilisert tilstrekkelig for den nye tiden vi står foran.
-Skulle det i midlertid vise seg å være slik det ser ut,så er det vel temmelig optimistisk å skulle satse på at dagens AP-regjering skal finne på å redde oss ut av klemma.Jeg tror dessverre historien vil gjenta seg.I en ny form,og på en annen måte,men like fullt gjenta seg!

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

“21 Goals of the “Illuminati” and “The Committee of 300”.

By Dr. John Coleman.
http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml

From: “Conspirators’ Hierarchy: The Story of The Committee of 300.”

1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction. The One World Government began to set up its church in the 1920:s and 30:s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind must have an outlet and, therefore, set up a “church” body to channel that belief in the direction they desired.

2. To bring about the utter destruction of all national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a One World Government was to work.

3.————————”

(Kong Håkon –som eneste nordmann–var medlem av “300”! Kan noen forklare hvordan han bør plaseres i dette enorme puslespillet?)

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Et problem ved utbruddet av krigen var at en rettogslett ikke visste hvem som var venn og fiende, eller evnetuelt hvem som var den verste fienden.

England hadde jo planer om å bombe Norge sønder å sammen for å gjøre landet ubrukelig for tyskerne.

Handlemønsteret skyldtes kanskje at en ikke hadde bestemt sg for hvem en skulle satse på å alliere seg med før ganske sent.

Det som også etterhvert har gått opp for meg er at nazistisk tankegoods i form av mennesker i verdifulle og mindreverdige, samt nzistiske styringsprinsipper var utbredt i alle partier både i Norge Tyskland og England på denne tida.

De styrende organer var rettogslett Nazister selvom de ikke kalte seg det.. Derfor ville nok regjeringen følt seg vel med begge parter som allierte.

Det naziztiske tankegodset stammet forøvrig for en stor del fra psykiatrien som hadde stor innflytelse på den tida. Og desverre er psykiatrien med sitt nazistiske tankegods igjen i ferd med å opparbeide seg samme grad av innflytelse.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Nixo
14 år siden

Du har helt rett, Nixo, nasjonalsosialistenes tankegods var svært utbredd på den tiden. Dette gjenspeiler seg i litteratur fra den tiden som ofte var gjennomsyret av rasisme og militær tankegang. Ville bare legge til at de ikke var noe bedre i Frankrike og det var derfor mange som hyllet Hitler under hans triumfmessige inntog i Paris som for Hitler visstnok var en symbolsk hevn for freden i Versailles i 1918.
Når det gjelder psykiatrien og vice verca kan man jo lure på hvem som har hentet inspirasjon fra hvem! :)

« Forrige artikkel

Stoltenberg & co sin slaktefabrikk‏

Neste artikkel »

HAARP utløser jordskjelv

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x