/

Journalister – maktens sprellemenn

5881 visninger
21 minutter lesetid
50

Det skulle vel være akseptabelt å beskrive faget journalistikk som: Den disiplin som omfatter det å samle inn, analysere, verifisere og presentere informasjon om mennesker, begivenheter, og strømninger, og i dette arbeidet – om nødvendig – skape en sunn kritisk debatt omkring forhold som måtte ha samfunnsmessig betydning eller interesse.

Pressens oppgave

Journalistene skal altså ikke lage nyheter, men derimot referere fra dem. En av de store blunderne som journalister likevel gjør – når vi ser bort fra den gruppen som lar seg kjøpe opp – kan beskrives med følgende tenkte spørsmål fra en journalist til et intervjuobjekt på direktesendt TV: – Synes du ikke at det uavgjorte resultatet 2-2 egentlig føles som et forsmedelig tap hvor det andre laget egentlig hadde fortjent å tape fordi de gjorde en forferdelig dårlig andre omgang og dere bare var skikkelig uheldige i dag? Hvorpå treneren selvsagt svarer: Jo.

Slike ledende spørsmål, hvor journalisten forsøker å overføre sin egen subjektive oppfatning av en hendelse til intervjuobjektet (en oppfatning som journalisten deretter skal referere videre til sitt publikum), er blitt mer og mer vanlig og mer eller mindre søvndyssende akseptert av leserne/seerne/lytterne, hvilket i sin tur har gjort det enklere å snikinnføre manipulering – av så vel intervjuobjekt som av de som mottar ”nyhetene” – som del av journalistikken. Det står altså heller dårlig til med pressefaget i sin alminnelighet.

Nyhetsorientert journalistikk blir også omtalt som det ”første rå-utkast av historien”[1] idet journalister ofte refererer fra viktige hendelser med kort deadline. I dette arbeidet, med korte tidsfrister, kan forståelig nok mye rart skje. På den annen side kan – som vi skal se nedenfor – like mye rart skje i pressen, uavhengig av korte tidsfrister. Dere skal nå få gjøre dere kjent med en av pressens kanskje viktigste funksjoner – som maktelitens redskap: Maktens sprellemenn.

 

Norge – et diktatur

I august 2009 publiserte jeg en artikkel her på nyhetsspeilet hvor jeg har dokumentert og konkludert med at Norge er et diktatur kontrollert av ”mektige” mennesker bak Arbeiderpartiet, hvor de resterende stortingsrepresentantene – som du trodde representerte dine interesser – har diltet lydig etter i snart 70 år. Se også denne artikkelen for overblikkets skyld.

Pressen vet det, men vil ikke (les: får ikke lov å) skrive om det

Så vidt jeg har forstått det skal opp mot 100 avisredaksjoner i Norge ha lest eller hatt tilgang til denne artikkelen. Ikke overraskende har ikke en eneste av disse uavhengige medieinstitusjonene – som får sin daglige statsstøtte for å referere fra hendelser til sine lesere, slik at leserne derved kan holdes informert om hva som skjer i samfunnet – nevnt artikkelen eller dens alvorlige innhold.

Hva kan årsaken til denne stillheten være? Her er et lite hint:  Sannheten !

For å vise hvordan pressen blir styrt og misbrukt skal jeg fortelle en historie om et forhold mellom en advokat, en journalist og en bankmann, den mellomste som sprellemann. Historien dokumenterer hva jeg har hevdet i mange år; at pressen blir benyttet i et hvilket som helst spill hvor statlige organer deltar, at pressen skriver det de får lov å skrive, og at pressen er pill…vel, at det i Norge ikke eksisterer noe slikt som en fri og uavhengig presse.

”Skål for den uavhengige pressen”

Før jeg går videre vil jeg minne om hva tidligere redaktør i New York Times, John Swinton, uttalte under en bankett en gang på 1880-tallet – som et svar på en annen bankettdeltakers ugjennomtenkte ”Skål for den uavhengige pressen”:

There is no such thing, at this date of the world’s history, in America, as an independent press. You know it and I know it.

There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone.

The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it and I know it, and what folly is this toasting an independent press?

We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.”[2]

Uautorisert oversettelse til norsk:
”Det finnes ikke noe slikt, på dette tidspunkt i verdenshistorien i Amerika, som en uavhengig presse. Dere vet det og jeg vet det.

Ikke en eneste av dere tør å skrive deres oppriktige mening, og dersom dere gjorde det, vet dere på forhånd at det aldri vil bli publisert. Jeg er betalt ukentlig for å holde min oppriktige mening borte fra avisen som jeg er tilknyttet. Andre av dere er betalt lignende lønninger for lignende ting, og den av dere som skulle være så dum å skrive oppriktige meninger vil være ute på gaten på let etter annet arbeid. Dersom jeg tillot å publisere mine ærlige meninger i et nummer av min avis, ville jeg vært sagt opp før 24 timer hadde passert.

Journalistens virksomhet er å ødelegge sannheten, å lyve rett ut, å forvrenge/forderve, å sverte, å krype foran mammons føtter, og selge sitt land og sin art for sitt daglige brød. Du vet det og jeg vet det, og hva slags dårskap er dette å skåle for en uavhengig presse ?

Vi er verktøyet og tjenerne til de rike menn bak kulissene. Vi er sprellemenn, de trekker i trådene og vi danser. Våre talenter, våre muligheter og våre liv er andre menns eiendom. Vi er intellektuelle prostituerte.”

Uttalte Swinton virkelig de bevingede ord ?

Enkelte mennesker har – av gode grunner synes de nok selv, disse ryggmargsløse skribentene som kneler straks de står overfor en person som synes å ha mer makt enn dem selv, eller som tilbyr dem mammon – forsøkt å så tvil omkring uttalelsen, dens innhold, og om Swintons eksistens osv. Dette har bl.a. kommet til uttrykk på denne siden, hvor Jeff Rense (eller hvem det nå var) har undersøkt saken nærmere, og hvor han har kommet frem til den konklusjon at; jo, uttalelsen har falt, og den har falt som nevnt ovenfor engang i 1880, da Swinton må ha vært 51 år gammel.

Swinton befant seg nok langt til venstre, og han støttet frie valg, men – som dere vil se i artikkelen hos www.rense.com – fikk han godt med pepper fra dem som nok befant seg bortenfor venstre og som mente at frie valg bare tjente de rike og mektige, ikke folket, lønnsslavene. Meget gode poeng har de likevel:

“Here in America the worker is deprived of life, liberty and happiness (The Declaration of Independence to the contrary notwithstanding) in spite of, yes, mainly by means of the ballot. With a copy of the Declaration in one hand and the ballot in the other, the wageworker is deluded into the belief that he is a free man and a sovereign?”

“The poor have no votes; poverty can’t vote __ for itself Wealth alone can vote. The workers vote wrong, because they are poor, and are poor because they are robbed. Robbed of their inheritance__ the land; robbed of their right to the free use of all the resources of life __ the means of existence. The workers are deprived of all opportunity to acquire and apply knowledge. They are deprived of all access to culture and refinement. For the perpetuation of these evils they have to thank government, the state, and ballot box and the politicians. Politicians and the State are the legitimate, inevitable outgrowth of the profit-mongering system of wage-slavery, based upon competition and wages. We cannot get rid of the former until we remove the latter.”

Ikke mye som har forandret seg på over 100 år, nei.

Maktens sprellemenn og hvordan de utnyttes – et glimt inn i Reksten-saken

Så over til historien om advokaten, bankmannen og journalisten (sprellemannen).

En gang i 1974 satt høyesterettsadvokat, Dragon, Stay Behind-mann, Krigsadvokat og Oberstløytnant (han må jo ha mistet pusten hver gang han skulle fortelle nye bekjentskaper hvem han var) Tore S. Engelschiøn sammen med journalist og redaksjonssekretær i Aftenposten, Ole S. Gilbo (senere direktør i Storebrand) og fortalte alt han visste om skipsreder Hilmar Rekstens ulovlige utenlandsformue.

Tore S. Engelschiøn representerte på den tiden Astrid Reksten Høyers interesser, i realiteten sammen med Professor dr.juris Peter Lødrup (en gammel venn av Astrids ektemann, Sigurd Høyer, som i sin tid hadde geleidet Astrid inn i Engelschiøns favn). Astrid Reksten Høyer – datter av Hilmar Reksten, den gang en av verdens største skipsredere – mente at Hilmar hadde stukket av med hennes arv fra sin avdøde mor, Bjørg (f. Johannesen). Astrid ville forståelig nok ha arven fra sin mor, men hun ville også sikre seg arven fra sin stadig levende far. Lødrup mente at Engelschiøn var best skikket til et slikt oppdrag, og jobben ble derfor hans, hvor han – som det fremgår av det følgende – ga seg selv ganske så frie tøyler.

Astrid har nok vært veldig sint, for i perioden fra 1967 (da Hilmar hadde anklaget henne for å være sinnssyk) og frem til august 1970 hadde hun klart å skrive brev til direktør Erik Brofoss i Norges Bank, Kong Olav, Kronprinsesse Sonja (som hun hadde gått på husmorskole sammen med i Sveits), Justisdepartementet, Fylkesmann Lars Leiro i Bergen samt Arbeiderbladet og fortalte om sin fars hemmelige formue, om ulovlig nedsalting i truster og valutasvindel.

Hvor sprø går det an å bli? Forventet hun virkelig at det ville hjelpe hennes sak; å få mest mulig arv ut av sin mor og far, å fortelle myndighetene at familien hadde drevet monkey business siden krigens dager? Var brevskrivingen et resultat av en god blanding av sinne og galskap, eller var dette bare en bønn fra en rederdatter om at nå fikk de andre innvidde medlemmene underlagt Beredskapsutvalget[3] se til å hjelpe henne med å få ut litt mer av formuen i Sveits?

  1. mai 1972 ringte Astrid hjem til Erik Brofoss for igjen å fortelle hvilken kjeltring hun mente at hennes far var. Da herr Brofoss ikke var hjemme, ble fru Brofoss hennes nålepute. To dager senere fulgte Astrid opp samtalen med å sende et brev til Erik Brofoss som på dette tidspunktet var direktør i IMF (Washington). Han sendte dokumentene videre til Norges Bank sammen med sin egen redegjørelse omkring ”Astrid-saken”, som den ble kalt. Alle disse dokumentene skulle senere hen vise seg å bli borte fra Norges Banks arkiver.

Uten å vite det drev Astrid nå et kappløp om arvemillionene med den kommende olje- og shippingkrisen og de sultne kreditorene i dens kjølvann, et kappløp hun var dømt til å tape. Men dette visste hun altså intet om da hun gjennom Sigurds venn Lødrup hyret inn Engelschiøn til jobben.

I løpet av samtalen fikk journalisten Gilbo i oppdrag av Engelschiøn å gå videre med opplysningene til Norges Bank. Lydig til Stay Behind og det ”frie” kongeriket (les: Ap-riket) tok Aftenposten-journalisten oppdraget. Selvsagt gjorde han det. Hva annet kunne han vel ha gjort ?

Det som kan forundre en uinnvidd er det paradoks at dersom disse inkriminerende opplysningene skulle havne i Aftenpostens og Norges Banks hender, kunne Astrid trygt vinke farvel til arven både etter far og mor, og kanskje også til det frie liv, i hvert fall for en stund. Like fullt gikk Engelschiøn til Gilbo med opplysningene, og i løpet av desember 1974 hadde Gilbo hatt flere samtaler med direktør Erling Børresen i Norges Bank om denne saken.

I et gradert brev fra Gilbo til Børresen 23. desember 1974 omtaler Aftenposten-journalisten seg som ”mellom-mann” og at han har en ”mellom-mann funksjon”. Glem nå ikke at Gilbo er en uavhengig journalist og derfor aldri kan opptre som noen mellommann, og spesielt ikke i et forhold hvor planen er å drive utpresning mot en gammel skipsreder.

Halvannet år tidligere, i mai 1973, løste Hilmar Reksten ut sin datter Astrid med kr. 10,5 millioner. Beløpet den gang var kompensasjon for morsarven, og Engelschiøn og studievennen Lødrup ble satt til å forvalte dette forliksbeløpet som ble sendt fra Bergen via Sveits for deretter å ende opp i en Sveitsisk bank på Grand Cayman Island. Disse to luringene hadde følgelig en egeninteresse i å få mest mulig ut av lommene til Hilmar og hans datter, enten nå Hilmar var død eller ikke, hvor Engelschiøn naturlig nok tok i bruk de verktøy han hadde for hånden for å presse det han kunne.

Et brev eller en telefon fra Norges Bank med trusler om kontroll og bokettersyn ville kanskje myke opp Hilmar Reksten så pass at det kunne fortsette å dryppe penger i Engelschiøns og hans kompanjongers lommer, gjerne inn i en konto på Grand Cayman Island. Men uten at de helt hadde oppfattet konsekvensene av krisen i Midtøsten, begynte tiden å renne ut for konspiratørene.

Nå må det nevnes at dette opplegget fra Engelschiøn ikke akkurat var noe nytt og uprøvd foretagende. I forkant av forliket mellom Hilmar og Astrid i 1973 hadde Engelschiøn gått til sin fetter, Birger Christiansen, og bedt om hjelp i arvesaken. Christiansen var på det tidspunkt redaktør i Aftenpostens økonomiavdeling. Fine greier, dere. En advokat kan altså bare gå til en journalist med sin håpløse sak, og så er det bare å planlegge hvordan motparten skal knekkes. Hva skal man vel med domstoler?

Også den gangen gjorde journalisten jobben han ble tildelt, hvor han ble bedt om å kontakte sentrale personer i de borgerlige partiene samt i rederforbundet for derigjennom å presse Hilmar Reksten til å gi seg, ellers ville saken bli offentliggjort, noe som i så fall ville skade hele rederstanden, ble det påstått. Planen lyktes og forlik ble som nevnt inngått i slutten av mai 1973.

I 1974 var det på’n igjen, men før de kom så langt fantes det et par skjær i sjøen (hvorav ett – olje- og shippingkrisen – ville knekke hele planen).

De fleste bankfunksjonærer skriver nemlig notater, så også dem i Norges Bank, og det ville jo ikke sett så pent ut, i ettertid, dersom det på et slikt notat eksempelvis sto:

”Advokaten til Astrid Reksten Høyer, Tore Engelschiøn, har flere ganger bedt om å få et møte med oss for å fortelle om Hilmar Rekstens valutasvindel, hans ulovlige utenlandsformue, og om hvor store problemer advokaten har med å få utbetalt arven etter klientens foreldre.” Om ikke annet så ville han med dette ha brutt med en rekke advokatetiske prinsipper samt reglene om taushetsplikt. En slik tilnærming var altså så å si umulig.

Dersom utpresningsopplegget skulle sprekke, måtte det for omverdenen i det minste se ut som om at det var noen andre enn Engelschiøn som hadde kontaktet Norges Bank, og det er her Aftenpostens mellommann-stilling igjen kommer inn. Gilbo skulle ta på seg jobben med å ”lekke” meget viktig informasjon han hadde fått tilgang til, til Norges Bank, slik at det skulle se ut som om det var Norges Bank som hadde fått teften av Engelschiøn og hans kunnskap om masse penger i utlandet. Nå er jo heller ikke dette helt typisk journalistikk, men la gå.

I granskingsrapport II[4] omkring Reksten-saken står det tørt om dette forholdet:

Direktør Erling Børresen i Norges Bank mottok julaften 1974 et brev fra en journalist i Aftenposten vedrørende en samtale som journalisten hadde hatt med Astrid Reksten Høyers advokat, Tore Engelschiøn om Reksten-saken.”

og videre:

Avdelingssjef Egil Gunneng – som i 1975 overtok stillingen etter Bühring-Dehli i Norges Banks valutaavdeling – forklarte overfor kommisjonen at juridisk kontor hadde betenkeligheter med å ta saken opp, idet det lett kunne forstås slik at Norges Bank tok parti mot Hilmar Reksten. Saken ble ikke fulgt opp med ny kontakt med Tore Engelschiøn.”

Når man kjenner sannheten, fremstår opplegget rundt juletider 1974 – slik staten ønsker at vi skal se det – som helt unyttig, eller som juristene sier; åpenbart utjenelig. Norges Bank hadde nemlig 9 måneder tidligere allerede intervjuet Engelschiøn om den hemmelige utenlandsformuen osv. Ja, Engelschiøn hadde til og med gitt vedkommende i Norges Bank, avdelingssjef Bertel Bühring-Dehli (som for øvrig ble sparket til en intetsigende tilværelse ved Gjøvik-avdelingen 3 måneder senere), opplysninger om hvem andre han kunne kontakte som visste enda mer om formuen; Rekstens advokat, Njaal Sæveraas. Engelschiøn hadde altså sladret på andre advokater.

Det er for øvrig ikke til å unngå å se hvordan journalisten Gilbo nærmest drukner i sitt eget sikl når han overfor Børresen beskriver sitt forhold til ham og Norges Bank, og derved noe ubetenksomt gjenspeiler forholdet mellom pressen og makten; se brevets siste avsnitt.

Børresen takker for de varmende ord i sitt svarbrev til Gilbo av 30. januar 1975 (som også er gradert), for deretter å fortelle at de (Norges Bank) har hatt et nyttig møte med Engelschiøn, eller ”høyesterettsadvokatvennen” som pengemaskinen kalles for. Nyttig? Her har de nok diskutert alt annet enn nye opplysninger om utenlandsformuen, for disse opplysningene hadde jo Norges Bank allerede sittet på i flere år. Se bare ovenfor hva Norges Bank offisielt mente om tilnærmingen.

Det hører med til historien at da Astrid forliktes med sin far i 1973, forsvant hele saksmappen fra Norges Bank. Borte ! Ingen brydde seg.

Og da Audun Reksten noen år senere gikk ut i mediene – samt i sin egen bok; ”Slik var det” – og fortalte hele verden at han og resten av Reksten-familien hadde drevet med monkey business så lenge de kunne huske og at de var kjeltringer hele bunten, ja, hva skjedde? Ble det ført straffesak mot Audun og de andre Reksten-barna? Har de – deriblant styregrossisten Grace Montgomery Mowinckel Reksten Skaugen – sittet i fengsel for sine innrømmede ugjerninger mot det norske folk? Nope. Intet skjedde, og jeg har en anelse om hvorfor.

Dersom Engelschiøn mente at Reksten hadde saltet ned en ulovlig utenlandsformue og derved hadde handlet straffbart, så ville det kanskje ha vært naturlig at han hadde gått til påtalemyndigheten med saken, men da hadde jo verken Astrid, Engelschiøn eller Lødrup fått noe som helst. I utgangspunktet burde Engelschiøn og hans klient derfor – når de nå først var ute i urent ærende – holde seg lavt i terrenget i sin jakt på den ulovlige formuen. Det gjorde de derimot ikke.

Norges Bank var allerede blitt gjort høylydt kjent med Hilmar Rekstens såkalte ulovligheter av Astrid personlig. Det var derfor på ingen måte noe nytt Norges Bank ville bli gjort kjent med gjennom dette utpresningsopplegget. Det faktum at Engelschiøn likevel iverksatte opplegget betyr med nødvendighet at han må ha vært sikker på at både Aftenposten så vel som Norges Bank ikke ville renne til politiet med saken, men at de tvert imot ville hjelpe ham med å presse Reksten for penger. Dette hadde kanskje gått veldig bra, hadde det ikke vært for det farligste undervannsskjæret som nok ødela de aller største planene; den globale olje- og shippingkrisen.

Som nevnt var Norges Bank allerede i 1970 blitt gjort tilstrekkelig kjent med Hilmar Rekstens såkalte valutasvindel, ulovlige truster, ulovlige formue i utlandet og andre ulovligheter. Ja, skal rett være rett – og det skal det jo – så var banken kjent med alle norske rederes nedsaltede formuer i utlandet, rett og slett fordi nedsaltingen hadde foregått etter pålegg fra Einar Gerhardsen, underlagt Norges Banks kontroll. Les videre om saken et stykke inn i denne artikkelen.

Rekstens liksom-ulovlige utenlandsformue har aldri vært verken mer eller mindre ulovlig enn alle de andre redernes nedsaltede formuer i utlandet. Men, det var kun Hilmar Reksten som ble avfjæret og siden puttet i gapestokk. Straffesaken mot Reksten – han ble tiltalt for skattesvindel m.v. og ble stort sett frifunnet for det meste i desember 1979 – var bare et spill for galleriet og en gedigen tåkelegging av et forferdelig og uløselig problem for Arbeiderpartiet: – Pengehaugen ble bare større og større i Sveits.

Hvordan skal vi forklare dette dersom saken skulle bli kjent? Hva om noen av våre redere blir tatt for smugling av penger fra denne formuen ved bruk av reisesjekker eller lignende? Hva om Viking Bank’s[5] virksomhet skulle bli kjent i Norge? Ja, hva f… gjør vi da? Vi må finne en syndebukk og lage så mye leven omkring han at de reelle forholdene ikke blir kjent. Og det var nettopp det de gjorde med Hilmar Reksten, med god hjelp av bobestyrerne Jens Kristian Thune og Kristian Roll, sistnevnte for øvrig tidligere Reksten-advokat.

I Erling Borgens bok, ”Hilmar Rekstens Eventyr”, harseleres det med rederen hvor forfatteren bl.a. refererte til angivelige samtaler mellom Hilmar og sønnen Audun, hvor førstnevnte skal ha uttalt følgende setning så mange ganger at Audun til slutt trodde på det: ”Jeg har en avtale med London-regjeringen fra krigens dager om at jeg kan legge meg opp penger i utlandet.” Borgen ønsket kanskje med dette å vise hvor arrogant Reksten var, og hvor dum han trodde at andre var. – Høh, tillatelse til å salte ned penger i utlandet? For noe sprøyt! Hvor dum tror han at vi er, Hææ?, vil Borgen ha oss til å tenke. Men, var dette sprøyt, eller snakket Hilmar sant? Takket være en snakkesalig Arnljot Strømme Svendsen som med sine avsløringer i NRK håpet å kunne hjelpe en vaklende Per Ditlev Simonsen, og de norske redernes Tante i Sveits, vet vi i dag at Reksten snakket sant.

Vel, Erling, dette var ikke pent gjort mot en gammel reder som ikke gjorde noe annet enn å salte ned penger i utlandet, slik han og de fleste andre store norske rederne hadde fått pålegg om fra Arbeiderpartiregjeringen.

Hele Reksten-saken kan virke kaotisk, og det var den også ment å være, av mange mindre gode grunner. Det er nedlagt hundretusener av timer i liksom-etterforskning. To granskingsrapporter er avgitt for å legge lokk over saken. Bobestyrerne har brukt nesten 1 milliard kroner bare i reiser, kos og rettssaker i andre land for å liksom finne Rekstens utenlandsformue. Gjennom garantier fra staten (Garantiinstituttet for skip og borerigger) har det blitt sprøytet inn flere milliarder kroner i førstehjelp til redere som hadde saltet ned store formuer i utlandet. Stortinget har vært opptatt med saken i over 30 år. Ja, det er egentlig ikke måte på hvordan landets ledere har sølt bort milliarder av folkets kroner i denne saken.

Et par korte setninger fra Beredskapsutvalgets første leder, Arnljot Strømme Svendsen, forteller oss derimot at all denne etterforskningen, granskingsrapportene, bobestyrernes liksom-jakt og Stortingets arbeid med Reksten-saken var helt unødvendig og et spill for galleriet:

NRK:[6] Den store pengemaskinen for Norge var skipsfarten. Den tjente sine penger ute i verden, for flåten var nesten aldri hjemme. Regjeringen Gerhardsen lot rederne nærmest operere fritt. Og rederne fikk beskjed om hvor de store inntekter skulle plasseres.

Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten fikk til dels pålegg om å ikke trekke midlene hjemme, men ha de ute, og plassere de på best mulig måte. Norges Bank var selvfølgelig vel vitende om dette arbeid, og de var også vel vitende om eh, midlene som ble disponert ute av norske rederier.

Ser du ? Ikke bare var Norges Bank vitende om det, nei, de var: ”…selvfølgelig vel vitende om…” den ulovlige plasseringen og om de midlene som ble disponert ute. Den offisielle versjonen omkring etterforskningen av Reksten-saken, og møtene med Engelschiøn var altså til syvende og sist bare tull.

Dette er kniven i hjertet for hele spillet rundt Reksten-saken, og det burde være kniven i hjertet for Arbeiderpartiveldet som har styrt dette spillet i alle år, fra krigens dager, som det heter. Det er kanskje ikke rart at Reksten-barna ”kom til en enighet” med staten om  i hvert fall å få beholde litt av kunsten (Høyesteretts dom i 1999) og resten av formuen i utlandet. Noen hundre millioner kroner ble det jo, og hvorfor skulle vel Reksten-barna bli behandlet dårligere enn de andre rederifamiliene?

Jeg kommer nå litt tilbake til kontakten mellom Børresen og Gilbo i et forsøk på i hvert fall å slå en og annen spiker i pressekisten. Selv om Børresen gjorde sitt beste for å innta en noe mer formell stil i sitt brev til journalist Gilbo, glapp det likevel totalt for ham idet han sier at han ikke kan love å gi ”løpende informasjoner” i akkurat denne saken. Gilbo har så langt vi vet ikke bedt om å bli holdt løpende orientert, likevel bruker Børresen nettopp disse ord, og avslører dermed hva vi alle allerede har forstått; at det eksisterer en åpen strøm av informasjon fra Norges Bank til Aftenposten og at Aftenposten blir brukt og styrt også av Norges Bank.

Glem ikke Børresens og Norges Banks instruksjon til Aftenposten (og glem nå heller ikke et øyeblikk at det her er snakk om en uavhengig journalist/avis som får instruksjoner fra et offentlig organ om hvordan man skal forholde seg til en sak. Det er altså ikke den ”uavhengige pressen” som bestemmer hva leserne skal få lese om Norges økonomiske forhold, men – i dette tilfellet – Norges Bank):

”Jeg ville jo helst foretrekke at det ikke ble altfor stor publisitet om disse sakene av forskjellige grunner.”[7]

Denne korte brevvekslingen mellom Aftenposten og Norges Bank dokumenterer pressens funksjon som redskap i utpressing mot Hilmar Reksten og derved bruk og misbruk av pressen.

Da capo – med uavhengigheten på knærne

Det er på tide med en repetisjon av Swindons siste linjer i sin beskrivelse av den amerikanske journalist:

” We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.”

”Vi er verktøyet og tjenerne til de rike menn bak kulissene. Vi er sprellemenn, de trekker i trådene og vi danser. Våre talenter, våre muligheter og våre liv er andre menns eiendom. Vi er intellektuelle prostituerte.”

Swindons uttalelse passer som hånd i hanske på Aftenposten og dens journalist Ole S. Gilbo, som ikke gjorde annet enn hva de rike menn bak kulissene ba han om å gjøre. Han sprellet hver gang militaristen Engelschiøn trakk i trådene, og han sprellet helt sikkert like viltert da Norges Bank trakk i de samme trådene.

Ha dette i minnet neste gang dere hører på nyhetene eller plukker opp en hvilken som helst avis og begynner å lese.

Lignende og kanskje langt verre forhold finner vi i andre norske medieinstitusjoner. Slik sett er det jo kanskje litt kjedelig at det denne gangen kun er Aftenposten som her blir tatt med uavhengigheten på knærne, men det får så være.

Til tross for innholdet av denne artikkelen vil helt sikkert mange journalister glede seg til morgendagen da de igjen skal få anledning til å angripe folkevekkerne, og da er også ringen sluttet for journalistens del:

”Først ødelegger de sannheten ved å lyve, forvrenge og sverte, så blir det tatt for det, for deretter å ta den som tok dem, og så fortsetter de å lyve.”

Hva kan du gjøre?

Det hadde vært passende å runde av artikkelen med den ovennevnte onde sirkel. På den annen side finner jeg det mer nyttig å avslutte med et av de viktigere spørsmål omkring beskyttelse av borgernes rettigheter:

Hvordan skal man klare å etablere en fri og uavhengig presse (spørsmålet går også til journalistene) ?

Enkelt: Kjenn etter om du har en ”ryggrad”. Dersom du finner den intakt, bruk den. Din ryggrad gjør deg i stand til å stå på egne ben.[8] Rett deg derfor opp og si:

Jeg har ikke behov for å ha et godt forhold til maktens institusjoner! Jeg behøver ikke å holde meg inne med dem som jeg har satt til å forvalte mine rettigheter. Derimot forlanger jeg respekt for mitt ønske om å være fri og uavhengig. Jeg har en rett til å grave etter sannheten og ingen har rett til å hindre meg i å videreformidle sannheten. Det finnes mer enn nok lesere der ute som er villige til å betale min årslønn for å få tilgang til sannheten. Jeg lar meg ikke kjøpe opp av noen. Jeg er fri.”

De fleste vil vel være enige i at det er hyggeligere å betale for sannheten enn å betale for å bli lurt; men valget – det er ditt.

Herman J Berge
Luxembourg


[1] Tatt fra Philip Grahams tale til Newsweek’s korrespondenter i London i april 1963

[2] Labor’s Untold Story, by Richard O. Boyer and Herbert M. Morais, published by United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY, 1955/1979

[3] Se nedenfor om dette utvalget og dets første leder; Arnljot Strømme Svendsen

[4] Dokument nr. 7 (1987-88), avgitt av Rolv Ryssdal.

[5] Egentlig Viking Schiffsfinanz A.G., Redernes bank i Sveits. Banken ble etablert i 1958, men har ifølge Sveitsiske kontrollmyndigheter aldri hatt autorisasjon til å drive bankvirksomhet. Likevel har vi funnet kontoutskrift for familien Ditlev Simonsen hvilket betyr at Viking Bank virkelig drev bankvirksomhet for norske redere, ulovlig naturligvis. Men, som i Norge så også i Sveits: Alt kan bli lovlig bare du har penger nok.

[6] NRK Dagsrevyen 25. august 2007. Les hele intervjuet her.

[7] Sakene – ikke saken – betyr alle saker tilknyttet Einar Gerhardsens; ”Norway Scheme”.

[8] Jeg håper dere forstår at dette er billedlig fortalt. Jeg har selvsagt ikke til hensikt å gjøre narr av journalister og andre som måtte lide av en funksjonshemming.

Abonnere
Varsle om
guest

50 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Uenur
Uenur
13 år siden

Det er ikke uten grunn at min tidligere favorittavis har mistet sine lesere.Avisen er Dagbladet,men jeg kunne også godt ha nevnt Aftenposten,selv om de bestandig har vært relativt «ukontroversielle» i forhold.
Noe har skjedd i dagspressen i de siste tre-fire årene.Nå er de nesten utelukket forkusert på uvesentligheter.Relativt sett så er dette svært uvant fra DBs side.Den nye sjefsredaktøren som kom og gikk etterlater seg en avis på dødens rand,og med en layout som skremmer leserne bare med sitt blotte utseende,og da er enda det stadig sløvere innholdet ikke nevnt! Hun hadde tydeligvis et slags oppdrag,og det har hun i det fulle omfang oppfyllt. Avisen er dødsens.
Hva gjelder Hilmar Reksten,så vet jeg lite,men jeg kjenner mange som hadde sitt virke i hans rederi.De alle er overbegeistert over ham som sjef.Han nyter det samme ettermæle blandt sine tidligere ansatte som en annen stor norsk industriherre;Vebjørn Tandberg. Han er enda et eksempel på hvordan den norske stat greide å ødelegge et livsverk ved hjelp av sine embedsmenn.I sistnevnte tilfelle Jens Cr.Hauge.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Uenur

Lars Helles inngang i DB forklarer vel avgangen til den andre redaktøren
Scrollet fort igjennom VG i dag og de var 10 antimuslim artikler samt en skrekk artikkel som fortalte oss om hvor viktig det var med Fluor morgen og kveld
Ingen tvil om at VG og DB jobber for noen med en syk Agenda :-|

Hva skjedde foresten med Herman Berge og Mike Cechanowicz ?
får ikke svar på mail fra noen av dem, er begge «fjernet» som trusler for eliten ?

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  smurfen

Takk og pris at noen prøver å spore opp forsvunne journalister.
Djevlene vet solidaritetens makt, de står sammen skulder ved skulder som en betongvegg. Sett fra denne siden har de høyere bevissthet enn masser som tygger sitt för evig takknemlige for det.
H.Berge skriver: jeg vet det, og du vet at kongen er naken. Likevel fortsetter masser å hakke om kongens fine klær.
Flere profeter forsøkte å vise denne tunge gråmassen veien ut av helvete.
Bare en liten del forstod poenget og eier ryggrad nok for å stå imot trege massers gang. For det blir de korsfestet, brent på bål, sperret på psykiatriske institusjoner til massenes glede og begeistring.
Djevlene kjenner til den enkle koden massene kan styres etter: brød og sirkus. Hver enkelt av denne gråmassen må gå gjennom alle mulige lidelser for å våkne opp.
De fleste sover tungt som en stein, mens de våkne velger hver sin vei – svømme med strømmen (og følgelig nedover, i samsvar med naturlover) eller stå imot og komme opp i utviklingen, vekk fra helvete.
Alt du gjør, gjør du mot (for) deg selv.

Ergon
13 år siden
Svar til  Uenur

En artikkel om kanskje det viktigste temaet i samfunnet vårt: Massemedias rolle som maktelitens propagandaapparat. Jeg vil gå så langt som til å si at finnes det en eneste sannhet i media så er det ved en tilfeldighet. Så massiv er indoktrineringen av oss blitt.

Et folk som har tillit til styresmaktene og deres propaganda- og maktapparat vil uten unntak bli gjort til slaver uten rettigheter. I Norge er denne prosessen kommet så langt at omveltningen vil bære preg av revolusjon. La oss håpe at den blir sivil.

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  Ergon

Disse kommentarene viser hvor effektiv hjernevasking gjennom norske massepropaganda-medier orgeniserte jøden: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article468853.ece?pageNum=2&status=showall#response

Selv om vi tar i betraktning at de fleste som kommenterte, var jøder, så forteller nordmenns taushet at de tok jødisk hat til muslimer innover seg.
Hvis du leste om jødiske planer om utryddelse av 90% tobent populasjon på jordkloden, så må man miste håp om fredelig løsning av påsatte spenningen.
Jøden jobber med saken for å gjøre den som blodig og voldelig som mulig.

evilbug
evilbug
13 år siden
Svar til  Uenur

Uenur skrev:
»Noe har skjedd i dagspressen i de siste tre-fire årene.Nå er de nesten utelukket forkusert på uvesentligheter.»

Jeg vet ikke om jeg er den eneste, men har noen andre lagt merke til hvordan DB »rykker og napper» i »nyhets»-formidlingen?
Det jeg mener er:
En periode, kanskje en uke maks, er det avsløringer om både det ene og det andre. Klimaløgnene er ett eksempel. Ting som de andre avisene skjeldent rører. Vel, de tar jo selvsagt ikke for hardt i.
Så er det plutselig bråstopp, og allt mulig erkeidiotiskt kjendissladder og sexpreik preger »nyhetene» igjen.

Man skulle tro noen jobbet ukeskift.

Otto
13 år siden
Svar til  Uenur

Ikke glem hvem som har løyet mye siste årene, media, farmasiindustrien, FN, WHO, våre myndigheter, helsevesenet, etc. Hva er det som får noen til å tro at de begynner å snakke sant, over natta? Jeg har også selv tradisjonelt hatt stor tiltro til mange av disse institusjonene, så jeg må nå sette opp en plakat på veggen her for å sikre at jeg ikke glemmer at de har for vane å lyve, er notoriske løgnere, det er faktisk det de er, innbakt i deres kultur, ellers hadde de ikke gjort det, og løgna har vært massiv og uten unntak i mange viktige sammenhenger.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Bergenserne sluttet seg rundt Hilmar Reksten og gav ham sin helhjertede støtte på tross av hva øvrigheta gjorde mot ham for å trekke ham ned i søla.

Innholdet i denne artikkelen er vitterlig sprengstoff, da det sannsynliggjør hinsides tvil at Hilmar Reksten ikke var mer «kriminell» enn de andre norske skipsrederne, ettersom han hele tiden hadde hatt godkjenning fra Norges skulte maktelite dengang; Einar Gerhardsen, Erik Brofoss, Haakon Lie, Jens Chr. Hauge og den nye garde av rikssvikere som steppet inn og overtok makten over Norge etter krigen, for så å styre etter instrukser fra THEY. De skjulte Instruksene som Arbeiderpartiet har styrt etter i det skjulte etter krigen er faktisk hentet fra «Sions Vises Protokoller».

Dette høres helt vilt ut, men det kan enkelt bevises ved at innholdet i «protokollene» sammenholdes med det som har skjedd i Norge etter krigen, og det er praktisk talt sammenfall ! Ikke tilfeldig, særlig ikke når vi vet at Arbeiderpartiets harde kjerne hele tiden har mottatt instrukser utenfra. Jens Chr. Hauge deltok f.eks. på det første Bilderberg-møtet i Holland i 1954.

Selv synes jeg at den store lille forskjellen som ble gjort med krigsseilernes hyrer under krigen, ved at norske krigsseileres hyrer ble redusert til engelske sjøfolks nivå – i seg selv en uforståelig og forkastelig praksis – og at differansen ble satt av på «et fond som skulle tilbakebetales til sjøfolkene etter krigen» smaker av ILLUMINATI. Illuminati er mye smartere enn hva Norge måtte ha av personer som siklet etter makt etter krigen.

Følgelig antar jeg at THEY / Illuminati visste at NORTRASHIP-fondet (hvor de samlede beløpene som sjøfolkene var blitt snytt for befant seg) ville bli en så fristende honningkrukke for de norske politikerne etter krigen at de gikk rett i fella med krok, søkke og snøre. Ved at gigasummene på NORTRASHIP-konti «klebet» til fingre og hjerne på de maktkåte politikerne i det fattige Norge så begynte det virkelige landssviket i Norges nyere historie.

Arbeiderparti-eliten visste at grunnlaget for alt de bedrev var basert på EN FORBRYTELSE; tyveriet av de heltemodige krigsseilernes hyrepenger som de hadde risikert livet og fått varige psykiske helseplager for.

På en eller annen måte så må Norges nyere historie nøstes tilbake til tyveriet av NORTRASHIP-krukka for å forstå grunnlaget for det maktmisbruk og folkesvik som er blitt begått mot nordmenn etter krigen.

All ære til Herman J. Berge som har bidratt til å bringe denne komplekse men akk så viktige del av Norges grumsete forhistorie frem i lyset gjennom tidligere artikler her på Nyhetsspeilet.

Det begynner å bli mange GRANSKNINGER og komplette gjennomganger (av grunnlovssvik, demokratisvik, psykiatrisvik osv.) som det nå må gås igang med.

Jeg merker meg at disse tidens viktigste temaer bare er luftet direkte her på Nyhetsspeilet…

Skal vi tolke dette som at norske aviser; Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen osv. anser det som sin viktigste oppgave å bidra til at maktmisbruket får fortsette (på overtid) og likeledes å bidra til å holde fortidens skjeletter godt forvart inne i skapene, bak dører som er så råtne at de snart gir etter bare ved at noen blåser på dem.

bin Laden
bin Laden
13 år siden

Jeg tror du er for optimistisk hvis du tror at råtne dører gir snart etter.
Det er altfor mange som støtter og barrikaderer disse dørene fra insiden.
Massene hakker at de har det så bra.

Ergon
13 år siden

Enig med det meste. Jeg forstår egentlig også behovet for å tåkelegge med å bruke uttrykkene «THEY / Illuminati» som er hentet fra teksten over. På den måten blir det noe mytisk og konspiratorisk over det hele, men slik er det nødvendigvis ikke.

Det hele er svært så konkret og lettfattelig: Før den andre verdenskrig hadde Rotschild-systemet som er et jødisk finansimperium etablert seg sterkt i finansiering av norsk skipsfart gjennom Hambros Bank i London. I Norge var en av Hambro’ene blitt nr 2 på rangstigen etter Kongen og fikk konge og regjering over til London hvor de ble innkvartert på Hambro Banks regning inntil Nortrashipavtalen var brakt i havn.

De som var sentrale i utarbeidelsen av avtalen var Carl J. Hambro, Norge og hans fetter Charles J. Hambro for Hambros Bank i England samt noen redere hvorav i alle fall en var tidligere direktør i Hambros Bank-systemet.

Charles J. Hambro rekrutterer deretter nordmenn til Englands hemmelige tjenester, SOE, Special Operation Executive, som han ledet. Kun et eksempel på Rotschild-systemets totale kontroll med norske finansmidler og norsk krigsinnsats.

Det er en åpen hemmelighet at det samme banksystmet håndterte redernes formuer etter krigen også. Og idag forvaltes Oljefondet av den samme klanen i Wall Street. Så «THEY / Illuminati» har navn og er konkret og kan pekes på, men gjør du det så starter det virkelige trøbbelet. Kanskje bedre å bruke kodeord på dem likevel:)

moha
moha
13 år siden

Du skriver i artikkelen om en av de störste feil journalister gjör, sitat:
«……ledende spørsmål, hvor journalisten forsøker å overføre sin egen subjektive oppfatning av en hendelse til intervjuobjektet (en oppfatning som journalisten deretter skal referere videre til sitt publikum), er blitt mer og mer vanlig og mer eller mindre søvndyssende akseptert av leserne/seerne/lytterne.»

Det beste eksemplet på dette er desverre ikke langt unna.
Armin Bahramis intervju med Jens Stoltenberg , der journalisten hovedmål synes å väre å få bekreftet sine egne subjektive påstander.
Som du sier er det en stor blunder å forsøke å overføre sin egen subjektive oppfatning av en hendelse til intervjuobjektet.

http://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  moha

Ynskyld moah, jeg kom desverre med en feil til og trykk pluss og ikke minus :( sorry
Hermen Berge er vel den som har den beste og mest avslørende artikelen på Nyhetsspeiler om Nortraship og Hambro ordningen mm, det er samtidigt det som har svidd mest for eliten siden dem har desperat prøvd og holde faenskaper skjult for befolkningen
Han er vel og den som har måtte betale mest i form av hevnaksjoner fra eliten ( AP )
Marius har også måtte betale dyrt for og sette seg opp mot eliten, jakten på og få Armin taus er også godt i gang
Hadde du bare hatt en snev av deres mot så ville du ikke skrevet som over ….

ReXoR
ReXoR
13 år siden
Svar til  smurfen

Men han har ett poeng med «subjektivitet» og ikke «objektivitet»
-akkurat som 99% av resten som du leser og ser overalt.

ye
ye
13 år siden

Naa , endelig, etter aa ha lest denne artikkelen forstaar jeg Rekstensaken. Men jeg er vel unnskyldt siden jeg er flasket opp med Aftenposten, som foroevrig fikk abonnementsfyken for noen aar tilbake etter femti aars fast leveranse hos oss. I desperasjon og fornektelse fra Aftenpostens kontor, “tvang” de avisen paa oss og de maatte ha oppsigelen 5(!)ganger foer de maatte innse at slaget var evig tapt.
Tenk om vi dengang visste at vi trengte det som Nyhetsspeilet leverer! Men det visste vi ikke da, med de konsekvenser det fikk med tilsloerte og Illuminatitekniske forvirringsmetoder servert av Aftenpostens papirutgave, som ikke egner seg til annet enn aa kroelle sammen, dyppe i vann og aske og toerke glassene i peisen med.

Sammenhengen mellom den store svindelen til AP, Zionistene, rederne, pressen, og den planlagte totaliaere stat ved aa utviske alle nationer under stegvis implementering via FN, handelsavtaler i Europa som ble til EU, osv, osv, er naa saa tydelig om man leser gjennom Nyhetsspeilets artikler og trekker dette sammen.

Her er en journalist som forstod sprellemann rollen og tok konsekvensen…

Sam Kiley, The Times (UK) veteran journalist on the Middle East
“Kiley said Murdoch’s friendship with the Israeli prime minister had caused senior staff at the paper to rewrite important copy.”
“Murdoch’s executives were so afraid of irritating him»

Les mer om Murdoch paa
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-andre-del/comment-page-2/#comments
“ye sier “Pressen har drevet frem Zionistenes agenda»

Se oversikt her over eierskap av amerikanske aviser og styregrossister
http://www.mediachannel.org/ownership/front.shtml

Det er her interessant aa merke seg Carlyle Group ble med paa eiersiden og i styret i 2001. Carlyle Group, se “ye sier: “Hvem er Frank C. Carlucci III ? Deputy director of the CIA, secretary of defense and national security adviser….”
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/comment-page-4/#comments

«We demand zero tolerance of violence against journalists and press freedom. But today more subtle threats to freedom of expression come from within media as a result of media concentration, globalization and a culture of greed within the industry.»
   —International Federation of Journalists, May 2001

Moderne sensur er manipulering.
Project Sensored…(ps.vet ikke helt hva jeg skal tro om at Walter Cronkite anbefaler siden, men..)

«We define Modern Censorship as the subtle yet constant and sophisticated manipulation of reality in our mass media outlets. On a daily basis, censorship refers to the intentional non-inclusion of a news story – or piece of a news story – based on anything other than a desire to tell the truth.

Such manipulation can take the form of political pressure (from government officials and powerful individuals), economic pressure (from advertisers and funders), and legal pressure (the threat of lawsuits from deep-pocket individuals, corporations, and institutions).»

http://www.projectcensored.org/about/

Hva sier Reporters Without Borders…

“..Europe long set an example in press freedom but several European nations have fallen significantly”…
“But the main threat, a more serious one in the long term, comes from new legislation. Many laws adopted since September 2008 have compromised the work of journalists.”

http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html
……Og Norge ranket paa 4.plass over pressefrihet i 2009…
Er det aarhundrets stoerste vits eller uvitenhet??

Men jeg lurer paa om det t.o.m. er en sprellemann inne i huset til Reporters Without Borders. I alle fall mangler f.eks. alle land som omfattes av Project Indect i Europa samt Usa paa deres liste ENEMIES OF THE INTERNETT. NSA har jo full tilgang paa alt som roerer seg paa nettet. NSA har t.o.m. nylig inngaatt samarbeid med archive.org. (saa det nytter ikke lenger aa snoke i gamle arkiver uten at «Teleskopet Langarm» i NSA ser deg.)

The Protocols of the Learned Elders of Zion
PROTOCOL 12 CONTROL OF THE PRESS
http://jahtruth.net/illumin.htm#12

Lurer paa om det er noen journalister der ute i Norges ufri presseland som en vakker dag vil trygle om aa faa komme til Nyhetsspeilet og endelig faa puste og virkelig bruke sin frie journalistspire som sikkert har vaert undertrykt lenge nok.

Takk for en meget god og opplysende artikkel, Berge.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

MAKTENS SPRELLEMEN ER Herman Berge’s overskrift denne dagen og igjen er fokuset rettet mot journalister og media og hva slags styggedom mange av disse utviser ved mye av den helseskadelige feilinformasjonen de sprer ut som pest i vårt samfunn!

Ta bare Dagbladet’s artikkel her som et eksempel! Dette kunne vært mitt lille barnebarn med full stråling mot øret! Lurer på hvor mange av journalistenes småbarn (som denne jenta på bildet) som har fått mobil? Bare for å ta et eksempel på hva journalister og disse avisene her i landet kan tillate seg å prakke på på våre barn og deres forelde!

http://www.dagbladet.no/2010/02/12/tema/klikk/foreldre/oppvekst/barn/10365130/

Makten bak journalister her i landet ja! Veldig interressant artikkel som jeg må ta nærmere i øyesyn!

”Vi er verktøyet og tjenerne til de rike menn bak kulissene. Vi er sprellemenn, de trekker i trådene og vi danser. Våre talenter, våre muligheter og våre liv er andre menns eiendom. Vi er intellektuelle prostituerte.”

Er viktige setninger man finner i artikkelen til Herman Berge som bør feste seg godt i enhvers hukommelse! For det er nettopp det maktenes menn og kvinner her til lands ser på oss som!

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK (hjelp for unge i alvorlige livskriser)
http://www.hulk.no

Otto
13 år siden

Skal vi starte ny avis? Jeg har allerede reklametilbud til mobiltelefonprodusenter, og spesialtilbud til Dagbladet, aksjon ‘Popp for barna’.

* Påske-supertilbud, kjøp fire barnemobiler og få ti popkornposer på kjøpet * ¤ Se video demo ¤

smurfen
Moderator
13 år siden

PR-byråer er nå blitt krigens viktigste våpen

Skrevet av Jahn Otto Johansen i dag, kansje verdt og lese for skeptikere som tror verden er svart/hvit
Det er skremmende hvor hjernevasket vi blir av mediene og bare løynene er store nok og blir gjentatt ofte så tror befolknigen på dem

PR blir stadig viktigere i internasjonale konflikter. Det er knapt en krig der PR-byråer ikke mobiliseres fra første minutt. PR er snart like viktig som våpenteknologi og antall soldater.

Den klassiske PR-sak var i Biafra i 1970 der byrået Mark Press i Sveits manipulerte media til fordel for utbryterne i Afrikas største land. Da Dagsrevyen nylig skulle markere at det at det var 40 år siden Biafra-krigen, unnlot de å gå inn på dette til tross for at det skapte en stor konflikt innad i NRK og opptok norske og internasjonale medier den gang. Dette er typisk for den manglende hukommelse i mediene i dag. Historiekunnskapen går ikke særlig langt tilbake, i hvert fall ikke til før reporteren eller kommentatoren sluttet med bleier. I dag er Mark Press og Biafra pensum ved de fleste medieinstitutter og journalistskoler verden rundt.

Det var slike bilder vi fikk seg under Biafra-krigen. Alt iscenesatt av det sveitsiske PR-byrået Mark Press. Foto: Scanpix

Det Dagsrevyen forsømte tok magasinet Spekter igjen i fullt monn. Der ble Biafra-konflikten og andre konflikter grundig belyst av programleder Kjell Erik Møgster Moen som skrev boken «Fredskrigeren Thorvald Stoltenberg». Her skal jeg nøye med meg med kort å repetere det viktigste. Biafra-utbryterne var militært og politisk på defensiven. Deres gamle PR-opplegg om kristne mot muslimer og David mot Goliat slo ikke helt an i verdensopinion. Da kom Mark Press inn som en reddende engel.

De profesjonelle kynikere i Mark Press brukte utsultede og døende barn i sin PR, og intet er mer effektivt enn det. Det som ble holdt skjult for publikum, var at mye av det vi fikk se på fjernsynsskjermen og fotos i avisene var rene fabrikasjoner. Mark Press sørget for å bringe reporterne til der det var «action», gjerne regissert av byråets folk. De skaffet lidelseshistorier og sørget for hauger av lik til TV-fotografene.

Da jeg pekte på dette i Utenriksmagasinet 28. januar 1970, brøt helvetet løs. Enkelte av mine kolleger følte at jeg hadde gått deres profesjonelle ære for nær. Det var ikke tilfelle. Jeg var ikke ute etter Erik Bye og hans folk, ei heller skulle jeg ta idealisten Elias Berge. Jeg ble senere god venn og vel forlikt med Erik Bye og Kjell Arnljot Wig, men Per Øyvind Heradstveit fortsatte – selv etter at han var blitt avslørt ved å reise på en kjøpt-og-betalt-tur til Oberstens Hellas og som betalt PR-rådgiver for Arbeiderpartiet.

Det siste var vanlig i NRK før. En rekke medarbeidere med Lars Jakob Krogh i spissen drev regulær opplæring av politikere og næringslivstopper, og Lars Sigurd Sunnanaa fikk i mange år godt betalt for å vise Statoils folk hvordan de skulle komme best ut av et fjernsynsintervju. Det tok lang tid før NRK strammet til og forbød denne utrolige praksis, mens TV 2 hadde klare regler helt fra starten.

Oberstens Hellas var et klassisk eksempel, men i dette tilfelle var det amerikanske diplomater og Pentagons og State Departements PR-folk som drev det hele. Som vanlig avslører amerikanerne det meste etter en viss tid. I boken «Bak ambassadens murer» forteller John C. Ausland åpent og ærlig om hvordan han fikk nei fra meg og Utenriksmagasinet, mens Per Øyvind Heradstveit mer enn gjerne dro på denne propagandatur og merkelig nok fikk tillatelse av fjernsynsledelsen.

Da hadde jeg allerede vært i Vietnam på en tur som amerikanerne arrangerte, men den ga en motsatt effekt av hva de håpet. Jeg ble overbevist om at Vietnam-krigen var «en feil krig, på feil sted og på feil tidspunkt». Den hadde sitt utgangspunkt i en dominoteori. Falt Sør-Vietnam, ville resten av Asia og kanskje hele verden til slutt bli kommunistisk. Men allerede på det tidspunkt var russerne og kineserne bitre fiender, og de kjempet senere ved Usuri-elven. Det var dype historiske motsetninger mellom kinesere og vietnamesere. Det kom da også til krig mellom Kina og det kommunistiske Vietnam. Det eksisterte rett og slett ikke noen verdenskommunistisk trussel.

Men Pentagon lærte sin lekse av Vietnam-krigen. Pentagon og de enkelte kommandoer fikk enorme PR-avdelinger i tillegg til at de hyrte de beste og dyreste PR-selskap. Da Gulf-krigen brøt ut i 1991, etter at Saddam Hussein hadde angrepet Kuwait, var PR-folkene i aksjon fra første minutt. Særlig ble de elektroniske medier manipulert (Se min bok «Sannhetens likkiste»). Noen ganger skjedde det så skjult at man ikke merket det. Andre ganger var det grove utspill som da PR-folk engasjerte datteren til den kuwaitiske ambassadør i Washington D.C. og lot henne spille en irakisk sykepleierske som hevdet hun hadde gitt fangene giftsprøyter. NRKs Christian Borch gikk god for denne historien og for sikkerhets skyld spurte han senere general Fredrik Bull Hansen på direkten: «Har vi vunnet?»

Da Balkan-krigene brøt løs på 1990-tallet hadde amerikanerne lært. De hjalp serbernes motstandere ikke bare med ulovlige våpensendinger som brøt FN`s vedtak, men de engasjerte de beste og dyreste PR-byråer i USA, blant annet Ruder Finn Global Public Affairs. Ruder Finn-folkene hjalp først kroatene, så bosnjakene og kosovoalbanerne. Det er ingen tvil som at serberne i kraft av sin tallmessige overlegenhet begikk de fleste og største krigsforbrytelser, blant annet den fryktelige massakren i Srebrenica.

Men som det senere arbeidet til krigsforbryterdomstolen i Haag har vist, begikk også kroater, bosnjaker og kosovo-albanere krigsforbrytelser og «forbrytelser mot menneskeheten». Disse tre grupper torturerte, voldtok og myrdet serbere, og kroater og bosnjaker behandlet hverandre på den mest djevelske måte. Alle forfulgte sigøynerne. I Haag er ikke bare serbere dømt, men også representanter for de tre andre grupper.

Det lyktes Ruder Finn Global Public Affairs og andre velsmurte PR-byråer å fremstille serberne som blodige nazister og snakke om et nytt Auschwitz, noe jødene og ikke minst Israel kritiserte. Men ikke desto mindre lyktes det å mobilisere den jødiske opinion i USA mot serberne, til tross for at den aldri tidligere hadde tatt parti for muslimer.

En tysk forskningsrapport, «Operasjon Balkan: Reklame for krig og død» fra 2006 kaster lys over disse PR-manipulasjoner. Flere medieinstitutter i USA og Europa har senere bekreftet dette spill.

Den andre Golfkrigen, med angrepet på Saddam Husseins Irak i 2003, ble et nytt eksempel på hvordan Pentagons og State Departments egne PR-folk og profesjonelle PR-byråer manipulerte opinionen. Det lyktes lenge inntil uavhengig journalister klart å avsløre påstandene om at Saddam hadde kjernefysiske og kjemiske våpen klar til innsats. I dag finnes ikke det PR-byrå som kan redde George W. Bushs og Tony Blairs ettermæle.

Men PR-manipuleringen av kriger og konflikter fortsetter, som lederen for Dag Hammarskjöld-programmet på Voksenåsen, John Y. Jones, nylig skrev i Dagsavisen. Han pekte på skandinaviske politikere som Göran Persson, Rune Gerhardsen og Bjarne Haakon Hanssen som gikk i PR-byråers tjeneste etter at de ga opp sine politiske verv. Flere kunne nevnes fra andre partier. Når tusenlappene flagrer, mister tidligere politikere gangsynet.

Jones peker også på det enorme PR-spillet som omgir Verdens Økonomiske Forum i Davos, dit norske universitetsfolk og journalister mer enn gjerne reiser og rapporterer ukritisk fra. Det er få av dem som tar det forbehold The Observer gjorde for noen år siden da avisen skrev at Davos var «et tempel for læren om det frie markeds fortreffelighet, åndelighet, demokrati og menn og kvinner i dyre dresser.»

Til slutt må nevnes den PR- og lobbyvirksomhet som norske og internasjonale hjelporganisasjoner har drevet i mange år og stadig driver. Her gjelder det å fremstille den krig, hungersnød eller naturkatastrofe som den enkelte hjelpeorganisasjon samler inn penger til, som den mest alvorlige og hjerteskjærende. Da jeg var Fritt Ord-professor ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved universitetet i Oslo, lot jeg mine studenter undersøke disse forhold; det var avslørende hva de oppdaget.

Jeg tok opp dette i en tidligere Uriks-på-lørdag og skal her nøye meg med å påpeke at i USA må all slik virksomhet registreres. I Washington D.C. er det 30 000 registrerte lobbyister og utallige PR-byråer. I troskyldighetens Norge kreves det ingen slik registrering av lobbyister og PR-folk, til tross for at de med vekslende hell manipulerer politiker og medier

PellePolitibil
PellePolitibil
13 år siden

Man ser tydelig hvordan pressen både direkte og indirekte fremmer et bestemt mål – og ikke bare i større aviser som Dagbladet, VG og Aftenposten.

Jeg bor i et lite bygdesamfunn, der en av journalistene for vår lokalavis er svært interessert i å formidle skandalenyheter og denslags. Spesielt med tanke på kriminalitet, da vi bor i et svært fredelig område på mange måter.

Iallefall, for noen år siden var det en gruppe ungdommer som satte fyr på et bygg og gjorde mye annen vandalisme i området. Dette ble dekket med store artikler overalt – men når denne journalistens egen sønn som er en velkjent nynazist i området ble tatt for biltyveri, herverk, drapstrusler og mye annet var det ingenting i avisene om dette. En objektiv journalist skal da skrive om slikt selv om det påvirker hans egne, skal de ikke?

På større skala kan dette sammenlignes med hvordan landsdekkende, eller verdensdekkende aviser fremmer synspunkter som er i eiernes beste interesse. Eierne jeg snakker om her, er mennesker som bl.a Rupert Murdoch, som er velkjent for sine mildt sagt «konservative» meninger.

Jeg blir stadig opprørt over nyhetsbildet vi blir presentert med i våre landsdekkende aviser, som gjerne går som følger:

Mord. Mord. Mord. Mord. Barnemishandling. Krig. Sult. Mord. Milliontyveri. Mord. Britney spears prøvde ny hårkrem – den lukter kokosnøtt – Mord – Voldtekt – Opprør – Ran – Ran – Mord – Fotballspiller brakk venstre lillefinger og måtte sy to sting.

Nyheter som ser ut til å være designet for å gjøre to ting:

Gruppe 1: Tragiske nyheter som gir et dypt deprimerende verdensbilde om at alt er håpløst. Noe som for meg betyr at det finnes noen der ute som vil at vi skal rope «nå må noe gjøres!».

Gruppe 2: Agurknytt som ikke har noen som helst mening for noen av oss, som desverre fascinerer saueflokken, slik at man skal få avbrekk fra kaosnytt – uten at det skal være stimulerende informasjon.

Her på speilet presenteres også en bestemt synsvinkling, noe vi alle kan være enige om. Det såkalte «alternative». Et av problemene jeg personlig har med speilets artikler er at det er kraftig overbruk av symbolisme i bilder plassert rundtom i teksten, og liten grad av kildekritikk i selve artikkelen. Nå er dette kanskje greit nok, for det finnes en såkalt «disclaimer» som sier at speilet ikke prøver å si at «Sånn er dette. Dette er sant. Dette bør du tro på» men derimot prøver å presentere synspunkter og spørsmål fra et hold man vanligvis aldri ville hørt noe fra, i «mainstream» media.

Desverre må jeg nok si at det virker som om dette likevel blir gjort, dette med å prøve å dytte spesielle synspunkter på folk likevel, gjennom bilde og retorikkbruken man kan finne. Ellers er jeg veldig fornøyd med å ha en alternativ kilde til informasjon der mennesker som ellers ikke har nubbesjans til å presentere sine tanker, observasjoner og liknende. Vi lever tross alt i et samfunn som utgir seg som demokrati – og en del av et ekte demokrati er ytringsfrihet – og muligheten til å velge hvem man vil stole på og hvorfor. Noe som blir umulig hvis man bare har èn informasjonskilde, eller informasjonskilder som kommer fra en bestemt retning.

PellePolitibil
PellePolitibil
13 år siden
Svar til  Herman Berge

Jeg har vel egentlig ikke påstått at VG eller noen annen avis har spesielt gode kildehenvisninger i forhold til dere. Tvert imot mener jeg dere er flinkere enn de fleste til å linke til hvor informasjonen er hentet fra.

Derimot mener jeg at å si KREFT ER KURERT! APRIKOSKJERNER FUNGERER! stort bilde av Aprikos. Og så si «P.S: Det er opp til deg om du vil tro det. Så ikke kom og si at vi prøver å dytte våre synspunkt på noen».

Eller kanskje denne: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/svineinfluensa-vaksine-gj%C3%B8r-hundredevis-syke-og-d%C3%B8ende/ legg merke til bildebruken.

Når man bruker så kraftig symbolikk og så definitive setninger, og alle peker mot at man skal stå i mot NWO, at Bilderberg er på grensen til ormeyngel og at helsevesenet er ute etter å snikmyrde 80% av planeten, med kilder som Alex Jones, Icke og så videre, så vil jeg si dere definitivt presenterer stort sett saker som er orientert i en bestemt retning.

Men det er kanskje bare meg.

PellePolitibil
PellePolitibil
13 år siden
Svar til  PellePolitibil

Etterpåklokskap sier at jeg bør prøve å klarere hva jeg mente med at jeg først sier det er liten grad av kildekritikk og så at det er bedre kildehenvisninger her enn andre steder, så mener jeg at synspunktene som presenteres gjennom speilet har en innebygd hindring, at det går i mot allmenn oppfatning av verdensbildet. Derfor mener jeg det er essensielt at et sted som dette kan prøve å nevne noe om f.eks «Ja, Zitchin sier dette. Ja vi tror han har rett. Men du kan se noen av motargumentene fra ivrige motstandere av hans teorier om sumeriske sylindersegl her » Samtidig kan dette bli en fare, fordi da kan man beskyldes for å presentere svak motkritikk med vilje, så folk ikke skal lete lengre etter sterkere argumenter. Likevel mener jeg at når man viser seg selv som en så radikal motstander av f.eks Rupert Murdoch at man bør gjøre noe for å forsikre seg om at man blir noe mer enn det han er. Men så er det kanskje noe i det at siden heter nyhetsspeilet? Et speil viser tross bokstavelig talt det samme, bare at alt er bakvendt.

Jeg prøver ikke å angripe speilet, speilets forfattere eller dets lesere på noe vis, jeg mener bare at det virker som om dere følger mange av de samme metodene dere ser ut til å sende budskap om at dere er i mot, blir selvmotsigende og underlig.

Igjen, takk for at dere presenterer informasjonen dere gjør, og at dere lar folk åpent kommentere, selv kritisere deres saker. Ikke minst setter jeg stor pris på involvering av forfatterene i kommentarfeltet. Dette er en ting som setter dere i et bedre lys enn mange andre nyhetspublikasjonssystemer.

Lars-Roger Moe
13 år siden
Svar til  PellePolitibil

Hvis jeg skulle dokumentert at kreft er kurert vesentlig bedre i den artikkelen ville det blitt ei bok istedenfor en artikkel. Jeg har pekt på hvor du får bøkene fra de som har forestått vitenskapelig dokumentasjon. Slutt å anta. Kjøp bøkene og les dem. Den artikkelen viser bare toppen av et isfjell for å sette saken på dagsorden.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden
Svar til  PellePolitibil

Svar til PellePolitibil!

Nr.1.

Hvorfor skulle ikke aprikosekjerner med alle dens viktige vitaminhold fungere bedre en giftmedisinene kreftepasienter får, som ikke bare svekker disse pasientenes imunforsvar men også hele deres mentale helsetilstand i altfor mange tilfeller?

Hvorfor er det alltid disse forbaskede gift-legemiddelene som er det eneste rette og riktige og proppe menneskropper fulle av?

For det er jo det vi har blitt prentet inn med gjennom de norske mediakanalene i all herrens år!!!

Om du mener Nyhetspeilet prensentere kraftig symbolikk og så definitive setninger i artikler her. Hva med all løgnpropgandaen man finner i en rekke aviser her til lands, all helsekadelig reklame som prakkes på barn, unge og andre, feilinformasjon og propaganda mot en visse mennesketyper/grupper som skaper split, hersk og den riktige lynsjeatmosfæren/stemningen der ute?

kanskje må det kraftig symbolikk til for å vekke opp den store massen av fortsatt forvirrede, usikre og desorienterte mennesker i vårt samfunn – Norrge.

Og hva er det så galt med bildebruken til artikler her om svine-influensa vaksinen? Intill i dag 2010 har vi ikke sett noe annet en noen påtatte smil fra FHI’s direktør og talskvinne og helsedepartement på bilder landets aviser har presentert i forbindelse med denne «helsevennelige» kvikksølvaksinen som mange har «løpt og kjøpt/tatt!» Kankje er der derfor på sin plass at Nyhetspeilet nettopp presenterer bilder av elendigheten slik den er, d.v.s realistiske og identiske med slik mange av disse helse/mentaltødeleggende vaksinene faktisk er!

Ja, jeg vil kalle bilderbergergruppens «venner» for ormeyngel. Det er ikke bare Alx Jones og denne Icke som reagerer over disse korupte menn og kvinner som sitter der men veldig, veldig mange vanlige mennesker i denne verden.

Og jeg er en av dem.

Og jeg reagerer spesielt med tanke hvordan disse menn og kvinner sitter å styrer mennesket og jorden til å bli et eneste stort slavemarked!

Lise Tollefsen Slembe

Zetera
Zetera
13 år siden

Takk for fin og opplysende info her på «Nyhetsspeilet».
Jahn Otto Johansen har et inlegg «ULRIKS PÅ LØRDAG», her bekreftes mye av dette Herman Berge forteller oss fra media i både krig og fred.
URL: http://www.abcnyheter.no/verden/100213/pr-byraer-krigens-viktigste-vapen

Otto
13 år siden

La oss si at en samfunnsbevisst borger sender informasjon inklusive bevis til ett par tusen journalister over tre år, om hundrevis av viktige saker, om alt fra mindre til mer kontroversielle tema som er nyttig å kjenne til for befolkninga, og ingen av sakene blir presentert i media. Hva er årsaken?, hvorfor skal ikke befolkninga få vite?, i hvilket ledd ligger barrieren?, hos redaktøren?

Dette gjelder Norge, Norden, Europa, alle land.

markussosionom
13 år siden

Hei Otto…Jeg kjenner meg igjen i dette som du skriver her….
Jeg flyktet til utlandet, fant beviser, og begynte å informere pressen, til höyre og venstre, og ble mött med en kald skulder… Jeg var sjokkert, – og trodde virkelig at pressen var til for folket, og at pressen var interressert i avslöringer, – men den gang ei….
Jeg sendte email til en journalist i flere år, der jeg gradvis dokumenterte hva som hadde skjedd med meg, etterhvert som jeg fant det ut selv…Jeg stod i en telefonkiosk i utlandet og prövde å forklare for flere journalister i dagene omkring avslöringen av Siemens, at skandalen var större enn det som kom frem hittil i media…Jeg fikk til svar at de hadde viktigere ting å arbeide med, og at det jeg fortalte fikk det til å höres ut som en konspirasjon…..
Så, glem det da!….
Den förste som jeg hörte om som avslörte en radiosender i en kunstig krone (tann), var en britisk professor…Og nyheten ble avslört i Hong Kong, der en avis hadde en artikkel om saken….Ikke i England, eller i Europa, men i Hong Kong !!! Og sånn kan jeg fortsette med andre saker, der VIRKELIGE nyheter ikke har blitt eksponert i Europa overhode, men i Sör-Amerika, og i Sör-Afrika…osv.osv..
Leste forresten en webside omkring en sak der en insider/ whistleblower prövde å gå ut med informasjon, og siden han VISSTE hvordan media arbeider i vesten, så arbeidet han bevisst med Sör-Amerika og Östen, for å få eksponert saken….noe han greide, siden han kjente til hvordan han måtte gå fram for å få ut nyheten…
Makten i Norge sitter på veldig få hender, innen media….
For min egen del har jeg sluttet å löpe etter journalister,…nå må journalistene löpe etter meg…

Thor
Thor
13 år siden
Svar til  markussosionom

For litt over en uke siden på VG nett, var det en artikkel om al-quaida,bilde av Osama og en annen al-q leder,med truende overskriften: I løpet 6 mnd kommer en større terror aksjon av al-quiada..Det var en yngre kvinnelig journalist med bilde og e-post link til å sende inn flere saker som la ut Artikklen,da jeg leste artikklen måtte jeg bare skrive inn og forklare litt om alquiada(data) osama bin laden(død 2001) Falske flagg operasjoner,hvor er undersøkende journalstikk blitt av,om å trykke løgnaktige artikkler som denne og kildehenvisninger av hvor har du dette fra?…Vil dere som papirutgave og nettavis dø ut hvis dere forsetter å trykke direkte løgner,skrev jeg også..og spurte virkelig at hun og vg’s journalister tror på dette,og hvordan folk ville reagere hvis de hadde funnet ut at de har blitt løyet til av Media..artikklen stod på morgenutgaven på nettavisa VG og på kvelden da jeg sjekket igjen var den BORTE gitt..(jobba kveldskift) Drite seg ut er hva jeg tror om den artikklen..:)

Hans Gaarder
Skribent
13 år siden

Innspill til den komplette TABU-oversikten for norsk presse ønskes !

Som kjent er norsk presse sensurert som en mellomting mellom Cuba og Nord-Korea. Dette er belyst i denne artikkelen her på Nyhetsspeilet samt i TABU-oversiktene for norske redaktører og journalister del 1 og 2:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-andre-del/

Dette er bare toppen av et stort isfjell av sensur og TABUer som norske journalister er happy med å lide under, og jeg ønsker nå å presentere en mest mulig komplett TABU-oversikt her på Nyhetsspeilet.

Den komplette TABU-oversikten vil bli publisert i midten av mars, i forkant av den store SKUP-konferansen i Tønsberg (Stiftelsen for en KRITISK og UNDERSØKENDE presse) for norske journalister:
http://www.skup.no/177/2786

En av hensiktene med tidspunktet for offentlggjøringen av den komplette TABU-listen vil være å hjelpe de mange ivrige og idealistiske journalistene med å unngå å legge ned mye energi og prestisje i å undersøke kritisk noe innenfor det brede spekteret av temaer som de likevel ikke vil få lov å publisere noe om, fordi det er TABU.

Legg gjerne inn forslag til temaer som du mener er TABU som kommentar i en av TABU-trådene over, eller send det direkte til meg på epost til hansgaarder@gmail.com.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Thor, jeg morer meg også med å «koke suppe på» enkeltjournalister, litt innimellom. Dette er en bevisst strategi for å bidra til å øke presset for å få hull på mediakonspirasjonen. Jeg synes jeg finner en del bra skyts her på Nyhetsspeilet, særlig faktabaserte samfunns-artikler hvor jeg ikke behøver å finne opp allverdens krutt, men kan nøye meg med en kort intro supplert av en lenke til en aktuell artikkel her:

Denne mailen sendte jeg til en del Klassekampen-journalister for noen dager siden:

«Klassekampen har sviktet GROVT i Afghanistan-rapportering‏

Hei kjære journalist,
hvis det nå er en tittel du fortjener.

Jeg har lenge trodd at Klassekampen – om noen – var grundige og ærlige om krigen i Afghanistan hvor Norge nå deltar og i øvrig rapportering om alt det rare som må skjer rundt oss. Så feil kunne jeg ta.

Jeg skjønner nå at Klassekampens oppgave er – i likhet med norsk presse forøvrig – å føre norske lesere bak lyset og holde de virkelige sannhetene skjult.

Hvis du synes at dette var en provoserende påstand, så gjør følgende:
LES denne grundige artikkelen på Nyhetsspeilet om omstendighetene rundt det som skjedde med journalist Carsten Thomassen, Norges første journalist drept i en norsk krigssone:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hotel-serena-var-et-cia-setup/

Jeg har fulgt med på Nyhetsspeilets artikler om samfunn litt innimellom, men for meg var denne Afghanistan-reportasjen aha-opplevelsen om at NYHETSSPEILET bedriver JOURNALISTIKK, dvs. å bringe sannheten ut til publikum.

Jeg har følgende 2 spørsmål:
1. Er det noen feilaktige fakta i fremstillingen til Nyhetsspeilet ?
2. Hvis informasjonen i artikkelen ikke er ny for Klassekampen, hvorfor har dere tiet om disse detaljene ?

Vennlig hilsen
N.N.»

Så byttet jeg ut ordet «Klassekampen» med «Dagbladet» og sendte samme innholdet til en 10-12 Dagbladet-journalister (med tanke på at C. Thomessen arbeidet i de to avisene så burde de liksom føle litt for saken, det burde jo finnes noen i et av de to avishusene som har et lite snev av kollegial verdighet og journalistisk integritet i bunnen.)

Det er nå 4 dager siden mailen ble sendt, og jeg har ikke hørt et pip, hverken fra Klassekampen eller fra Dagbladet.

Hvor dypt må norske journalister synke før de blir kvalme nok til å spy seg selv i ansiktet…?

Thor
Thor
13 år siden

Jepp, akkurat det samme her,ikke et pip til motsvar..hadde jeg vært smart hadde jeg lastet ned den artikklen:) Bra at «leser’ne» reagerer og sender inn ? til artikklene,som du ulven også har gjort..Jeg sitter og gremmes over at jeg er blitt lurt i en 10-15 års periode før 2001 som fikk hodet over vannet…for min del..Bare ta Hermans artikkel,hvilken enorm gjenomslagskraft den ville ha hatt,hvis mainstreammedia begynner å snu..

SMQ
SMQ
13 år siden

Når du hører en dump lyd så har de truffet bunnen :) Dvs marianergropen. Sender ut slike mail som deg selv, men det er sjelden noe svar, og da som regel en linje, noe arrogant skrevet. Hvem er du som tør å stille spørsmål ved min artikkel? Er du journalist?

Men det er sjelden, har etterspurt dokumentasjon på diverse påstander de lett burde kunne sende en pdf fil, men neida, stillheten er trykkende.

SKUP prisen hører hjemme i søpla!

Loeg
Loeg
13 år siden

Loeg sier—

Det er mye riktig det som er påstått her, men der er lyspunkter.
Nemli her på sørlandet der jeg har fått inn i lokalavisen Grimstad adresse
tidende de siste årene ca 25 leserinnlegg. Alle basert på B.Dypvad Brochmann innslag i politikken før krigen og hans store boksamling
skrevet i 40 års politiske virke. Så alt er ikke helsvart.
John Langvad.

Otto
13 år siden

Gravejournalist og graveredaktør duo søkes. Could Vancouver 2010 be the next 9/11? (UPDATED 7:00AM EST 2-17-10)

baugen
baugen
13 år siden

«Skepsis»-bladet har en søkeanordning. Jeg slo opp MK-ULTRA og fikk til svar:
«Beklager men du leter etter noe som ikke finnes.»
(Google gir ca 1,510.000 treff!)

Det samme skjedde med søk på «Cathy O’Brien»!
(Google gav ca. 2,260.000 treff)

Cathy skrev to bøker om personlige erfaringer med MK-ULTRA.

Kanskje Asbjørn Dyrendal rett og slett ikke liker denne dama???

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Nå er de nominerte kandidatene til SKUP-prisen 2009 klare !! SKUP er prisen for det beste stykke kritisk og undersøkende journalistikk som er blitt forsket frem og publisert av norske journalister.

Konkurransen ser ut til å bli knallhard. Blant kandidatene kan nevnes:
– Hijabsaken (Stavanger Aftenblad)
– Krisen i fotballøkonomien (VG)
– Familiebarnehagenes ukjente sider (Aftenposten)
– Blasfemisaken (Aftenposten)
– Avsløringen av alternative behandlere (VG Nett)
Hele listen ligger her: http://www.skup.no/Konferansen_2010/2855

Nå skjønner jeg hvorfor Nyhetsspeilet ikke har noe å stille opp med i denne sammenhengen. Her er bare noen av Nyhetsspeilets avsløringer fra 2009 som jeg kom på i farten. At dette er saker som ikke når opp sier seg selv:

– Vi sprayes fra luften av ukjente fly – chemtrails (Armin).
– FN har vedtatt agenda21 for befolkingsreduksjon (Mike).
– Svineinfluensavaksinen er unødvendig (Kjetil)
– Svineinfluensavaksinen er farlig (Mike m.fl.)
– WTC-tårnene ble sprengt av Malteserordenen (Hans)
– Norge er ikke et demokrati, men styrt av en liten AP-elite (Herman).
– Norske media er strengt sensurert med masse tabuer (Hans)

Såvidt jeg kan se er det ingen av de nominerte sakene som er i nærheten av å komme i konflikt med TABU-plakaten. Det må vel bety at alt er såre vel.

Til helga blir det full feiring i Tønsberg av norsk presses kritiske og uavhengige evner samt pressefriheten i Norge. Mer enn et halvt tusen mennesker kommer til å delta i norsk presses hyldningsrituale av seg selv:
http://www.skup.no/Konferansen_2010/Pameldte/3075

Jeg tror jeg er kommet på feil klode – her er så underlig…

Otto
13 år siden

Følgende er kopi av en liten disputt, noe preget av alvoret, litt utålmodighet, interessant øvelse i kommunikasjon, samt gjensidig målbevissthet. I utangspunktet er det alvorlige tema som tas opp, og dette borger for en permanent uvillighet til retrett.

—–

Innledning

Svar fra representant fra massemedia, Lars Petter Einarsson : «Kan du snart slutte å sende oss dette tullet? Har bedt deg mange ganger om å fjerne meg og alle andre i Rogalands Avis fra listen din. LP» Det var svar på mitt gratis nyhetstips, som de etterspør for å få gratis, fra meg som kunde: «Øverst på Earth Hour siden er WWF logo http://www.earthhour.org/ Se WWF wirbt fuer Chemtrail-genozid http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=76#M5060 Kort sagt, det er kriminell mafia som står bak, de samme som står bak det såkalte new world order, et system oppfunnet av psykopater og, per definisjon, idioter» Mitt svar på den uhøflige og utakknemlige henvendelsen: «Beklager at du ikke er fjernet fra listen, hvis det har vært mulig, og du har sagt fra. Kan hende dere roter med fler e-post adresser, med forward internt, da ser jeg ikke deg i listen men noen annet. Skal sjekke opp. Det er ikke tull. Er du klar over at vi kundene legger grunnlaget for at du og dere får lønn?, og dere skal legge grunnlaget for at vi andre får lønn? Ubegripelig innstilling, bortskjemt. Dette er det dere må ta inn over dere, Point of Return sparker massemedia http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=26#M5704 , og regn med at det kommer i bølger fra alle kanter og kanaler så lenge massemedia svindler oss, for det har de gjort, grovt og fiendtlig, om enn i uvitenhet, for den herjer nok også i massemedias rekker. Saken er særdeles alvorlig. Makan til uhøflighet og uvitenhet, generelt. Ellers, takk, og innafor folkeskikken, som du viser å ikke ha særlig mye av, GOD PÅSKE :-)» – Jeg, og mine, har fått nok uhederlig service fra den klanen –
.
Vedkommende journalist, eventuelt redaktør, er ikke spesiell i så måte. Det samme ser ut til å gjelde de fleste i media, etter min erfaring. Hvis jeg skal se det positive, Lars Petter Einarsson er her ærlig, men at vi beviselig har et stort problem i massemedia, det vet jeg, og forhåpentligvis vi
.
LP: «Jeg er gått over til å være det du kaller for uhøflig fordi vanlig høflighet og folkeskikk tydeligvis ikke nytter på deg. LP»
.
OL: «Takk for svar :-) Dere vil ha gratis nyhetstips. Vet du, takk er et ord som kommer fra en promille av massemedia. Hvilken kultur har dere? Tror dere at folk flest gir dere gratis nyhetstips for at dere fortjener det? Dere må gjøre dere fortjent til alles tjenester, begynne å betale kundene for jobben de gjør for dere, som rett og riktig er. Uansett, klar tale, det er bra, alltid, og god påske til deg og dine.»
.
LP: «Som jeg har forklart deg mange ganger før: Rogalands Avis’ redaksjon jobber utelukkende med lokale saker fra Stavanger-området. Ditt svar da var at vi har innenriks- og utenriksstoff på nettutgaven vår, men som jeg har forklart, skyldes det vår deltakelse i A-pressen, det er ikke noe vi driver med. Derfor er alt vaset du kommer med som spam å betrakte. LP»
.
OL: «Dere er noen tusen vet du, ikke lett å sortere her. A-pressen, ja, og jeg som er medlem i ap, trykket enter etter å ha fylt ut et skjema på nettet, mest for at man må være med for å se hva det går ut på, men også iht en tradisjon fra bygd, skog, fjell og vann, og siden har jeg vært der, som medlem .. Uffa meg, a-pressen har produsert mye søppel siste årene, delvis giftig, kanskje alltid for alt jeg vet. Men kanskje det er best å være innafor og pisse ut i stedet for å stå utafor og pisse inn, kall det gjerne samarbeid. Ok, takk skal du ha»
.
OL: «Spam, mye av det dere presenterer i avisene, som dere kliner utover foran alle kassapparater vi er nødt til å passere, det er spam. Porno i hyllene, ikke fra dere men fra andre, er spam som tvinges i øyesynet på våre barn, og oss. Vi kan gjerne fortsette diskusjonen. Den er høyst interessant og aktuell.»
.
LP: «Nå er jeg enig med deg! Men disse mailene om alle konspirasjonsteoriene dine er vi altså lei av. LP»
.
OL: «Det er fremskaffet nok bevis til å sette mange bak lås og slå i mange år. At noen kaller det teorier er normalt, dessverre.»

—–

For ordens skyld, liten oppsummering, har fått en del svar fra media, veldig lite antall i forhold til antallet som hart fått nyhetstips fra meg, og de varierer i innhold, de fleste er preget av: høflighet og/eller uvitenhet, noen få er preget av: uhøflighet eller viten.

« Forrige artikkel

Mennesker uten rettigheter

Neste artikkel »

Ytringsfriheten gjelder kun for muslimhets