Bla i tag

presse

Ny forfatter fra Nyhetsspeilet under angrep

Vi er i Norge NU, rett for våre øyne, vitne til det siste episke slag mellom lys og mørke, mellom det onde og det gode. Mellom lysets engler og de falne engler.

Journalister – maktens sprellemenn

Pressen er på ingen måte uavhengig. Dette er heller ikke noe nytt. I 1880-årene ble en "skål for den uavhengige presse" lakonisk nedsablet av tidl. red. Swinton som presiserte at journalister er intellektuelle prostituerte og maktens sprellemenn. En episode knyttet til familien Reksten gås her gjennom i detalj og viser at journalister villig lar seg

Pressens utrolige lemfeldighet

Store deler av den etablerte pressen er under streng kontroll - det gjelder også Norge og NRK.