//

Hvor skadelig er strålingen fra mobiltelefonen din?

5.6K visninger
11 minutter lesetid
6

Økt kreftfare er jo en side av saken. Denne artikkelen beskriver mer vanlige symptomer som brukere av mobiltelefon før eller siden vil stifte bekjentskap med.  

Varslere

Robert C. Kane(?? -2010)

Kane var mange år ansatt i Motorola som forsker og designer av mobiltelefoner og andre mikrobølge telekommunikasjonssystem. Etter 30 år i bransjen, skrev han boken: ”Cellular telephone. Russian Roulette”, med undertittel: ”A historical and scientific perspective”. Den kan lastes ned gratis herfra:   

Kanes bok
Kanes bok

Her er noen av de oppsiktsvekkende utsagnene han kommer med:

 • Dersom alle skadevirkninger av mobilstråling som er kjent fra forskning og undersøkelser skulle blitt lagt til grunn, ville det ikke blitt produsert en eneste mobiltelefon.
 • Når en ringer fra en mobiltelefon, bør en vite at ens hjerne vil bli påvirket i en uke etterpå. Denne ene samtalen vil influere alt en foretar seg i den perioden, enten det gjelder hukommelse eller ens motoriske(bevegelses) ferdigheter. Kommentar: Dette stemmer med resultatet av et forsøk med rotter hvor EEG forandringer ble målt i opp til en uke etter at de hadde vært utsatt for mobilstråling. Blant annet ble deres innsats for å søke føde kraftig redusert(3).
 • Både ingeniører og vitenskapsmenn som arbeider i mobilindustrien, er fullstendig klar over den store mengden farlig stråling brukere av mobiltelefon blir utsatt for.
 • En industri som lever av salg og produktutvikling, kunne ikke la seg avskrekke av disse vitenskapelige resultatene. Et problem i denne størrelsesorden måtte takles. Måten en valgte å gjøre det på, var å hindre at fakta kom frem.
 • Enhver som har råd til å ha mobiltelefon, er forsøkskanin i dette uvitenskapelige industrielle eksperimentet. Aldri har det vært gjort et eksperiment med så mange forsøkskaniner. Til og med myndighetenes eksperimentering med kjernefysisk stråling, dreide seg ikke om mer enn noen tusen mennesker som ikke fikk noe informasjon. Dette er russisk roulette med telefon. Ta den samtalen. Var du heldig i dag?
 • Forskerne N. Kuster, O. Gandhi, G. Lovisolo og V. Hombach er alle enige om at hjernevev er ekstremt følsomt for mikrobølgestråling fra for eksempel mobiltelefon. Mellom 50% og 90% av strålingen tas opp av brukerens hjerne. Øyne og bryster er også veldig følsomme og mottagelige for denne strålingen. Det samme gjelder nyrer, lever og testikler.

 

Dr. George Carlo

I 1993 ble han hyret av mobilindustrien til å lede et forskningsprosjekt som skulle bevise at mobilstråling var trygg og ufarlig. Honoraret han fikk var på 25 millioner dollar. Etter hvert som resultatene av studiet forelå, kom det frem at skadevirkningene av strålingen var så omfattende at Carlo valgte å gå mot sine oppdragsgivere. De prøvde så på ulike måter å hindre publisering, samt å stoppe bevilgningene til videre forskning. Da Carlo likevel fortsatte å publisere resultater av studiet, ble han utsatt for en svertekampanje hvor han blant annet ble betegnet som ’ustabil’.  Ikke nok med det, mot slutten av 1998 brant huset hans ned(2). Konklusjonen var at brannen var påsatt, men ingen ble tiltalt eller straffet for denne ugjerningen.

Carlos bok
Carlos bok

 

I følge Carlo spiller det mindre rolle hvor lenge du snakker. Holder du telefonen opp til hodet, inntrer skadevirkningene i løpet av sekunder(2).

 

Du har blitt grundig lurt!

 • Multi-milliard foretaket som kalles mobilindustri, styrer hva som presenteres i media. De har og midler til å la pr-byrå sørge for at deres virksomhet fremstilles i et gunstig lys(1).
 • Kontrollorganene som setter grenseverdier, består som regel av tidligere ansatte i mobilselskap, altså den virksomheten de er satt til å regulere(1).
 • I tillegg publiseres kun forskingsresultat som viser kortidseffekter.
 • Dessuten tar en kun med effekter som gir oppvarming. Gjentatte studier viser at mange av skadevirkningene inntrer uten at det finner sted målbar oppvarming av vev. Disse finner også sted på nivå som er 100 til 1000 ganger lavere enn det som offisielt hevdes er trygt(1).
 • Mobilindustrien var den helt frem til 1996 beskyttet mot all regulering og sikkerhets standarder(1).

 

Russernes konklusjoner

Russerne har utført flere langvarige studier for å kartlegge effekten av mikrobølgestråling. Konklusjonen fra undersøkelser som pågikk fra 1960-1996 og hvor en blant annet studerte effekten av daglig bruk av mobiltelefon, var følgende. De første tre årene kom det ingen symptomer. Etter tre til fem år inntrådte de så litt etter litt. Deretter ble de gradvis verre. Etter ca. fem års eksponering ble plagene enda mer intense og vedvarende.

De symptomene som først kom var reversible, dvs. de gikk tilbake og kunne forsvinne dersom en unngikk å bli utsatt for mer stråling. Etter fem år var det ikke lengre mulig å få reversert tilstanden selv om en unngikk bruk av mobiltelefon. Kommentar: Dersom en ikke får en eller annen form for naturlig hjelp, er nok dette korrekt.

 

Antioksidanter

I et forsøk ble to grupper rotter utsatt for like doser med mobilstråling. Den ene gruppen fikk store doser antioksidanter, den andre ikke. I gruppen som fikk antioksidanter kunne en ikke påvise de typiske endringer i hjernen som kommer fra stråling, mens hjernen til rottene i den andre gruppen hadde strålingsskader(3).

Rottehjerne uten og med mobilstråling
Rottehjerne uten og med effekten av mobilstråling. Etter to timers bestråling er blod/hjernebarrieren brutt. Etter 50 dager ble rottene avlivet. Skadene var der fremdeles etter en gang med to timers eksponering(3).

 

Store doser antioksidanter kan altså virke forebyggende. Naturlige metoder som homeopati og earthing har potensial til å hjelpe personer med plager som skyldes elektromagnetisk stråling fra blant annet mobiltelefon.

Matvarer med mye antioksidanter
Matvarer med mye antioksidanter

 

 

Myndighetenes velsignelse

Er ikke hovedgrunnen at jo mer vellykket og ekspansiv mobilbransjen er, jo mer inntekt genereres til statskassen? Er dette medvirkende til at det blir satt altfor høye grenseverdier og at forskingsresultat som viser skadevirkninger ignoreres?

 

”Jeg merker jo ingenting”

Problemet er at symptomene inntrer gradvis og umerkelig. La oss gjøre et forsiktig anslag. Du har to samtaler pr. dag gjennom et år, dvs. ca. 700 samtaler(les bestrålninger), pr. år. Har du i gjennomsnitt 3 samtaler pr dag, er du oppe i over 1000 eksponeringer i løpet av et år. Når omtrent alle i dag har smartphones, kommer det i tillegg timevis med daglig surfing på nettet, i form av sjekking av mail, Facebook, Instagram, nyheter, etc. Dette bidrar til at en i tillegg får en solid dose Wi-Fi mikrobølge stråling. Så kommer stråling fra basestasjoner, trådløse nettverk og våre elektriske apparater. Til sammen tusener av ganger mer elektromagnetisk stråling enn de vi er tilpasset fra naturen. Er det ikke litt naivt å tro at vi kan utsette oss for store doser EM stråling hver eneste dag i år etter år uten at det får helsemessige konsekvenser?    

 

Bioelektrisitet

Mange prosesser i vår kropp styres av elektriske impulser og ved hjelp av spenningsforskjeller i og utenfor cellene. Det hevdes til og med at hver celle i kroppen vår kan sammenlignes med et lite batteri. Prosesser i vår bioelektriske organisme vil da kunne forstyrres av påvirkning fra ulike typer elektromagnetisk stråling(5).

Ulike former for elektromagnetisk stråling
Ulike former for elektromagnetisk stråling. Mobiltelefoner sender i Ultra High Frequency området, mellom 800 og 1300 mhz. Wi- Fi fra 2400( 2.4 Ghz) 0g oppover.

Målinger viser at Laptop PC er noen verstinger når det gjelder magnetisk stråling. Ved måling over museområdet og tastaturet er strålingen så kraftig at mitt elektrosmog meter går i overload, dvs. den er for kraftig til å kunne måles. Mange sitter med slike rett i fanget i timevis hver dag!!

 

Symptomer

Når ens hjerne bestråles gjentatte ganger av mobiltelefon, er det ikke da logisk at det før eller siden vil komme en reaksjon i form av ulike symptomer? Her er en oversikt over de mest vanlige plagene en har registrert som følge av år med mobilbruk.

 

Noen av virkningene
Noen av virkningene

Hodepine

Dette er noen av det første som vanligvis melder seg, ofte i form av et trykk eller press i hodet. Den medisinske forklaringen er sannsynligvis at hjernevevet svulmer opp som en reaksjon på strålingen. Dette gir så et økt trykk i hodet og derav følgende hodepine(1). I en europeisk undersøkelse som omfattet 70 000 mobilbrukere, knyttet 20 % sin hodepine og tretthet til mobilbruk. 47 % av de som brukte mobil i mer enn en time for dagen, hadde minst ett av følgende symptomer: Ørhet/svimmelhet, konsentrasjonsproblemer, nedsatt hukommelse og en brennende følelse på øret der hvor de hadde holdt telefonen(1).

 

Dårligere korttids hukommelse

Undersøkelser gjort av the Powerwatch Network i Australia har påvist at når hodepinen inntrer, så blir korttids hukommelse også gradvis dårligere. Glemsomhet er en vanlig følge av at hjernen har blitt påvirket. En begynner å glemme hvor en har lagt ting, hvem en skulle ringe, hva en skulle handle i butikken, etc. Vanlige unnskyldninger er alder, eller at en er stresset, har for mye å tenke på, etc..

 

Dårligere konsentrasjon

En får og nedsatt konsentrasjon og problemer med å huske det en har lest. EEG forandringer kan påvises på strålingsnivå som er 10 000 ganger lavere enn det en utsettes for når en snakker i mobiltelefon og de kan som sagt vare opptil en uke etter en samtale(1).

 

Mer sliten/mindre energi

En blir etter hvert og mer sliten og trøtt. Dette kan følges av en varmfølelse/prikking i huden samt sus i ørene eller i hodet.

 

Stressfølelse

Forklaringen på denne reaksjonen er at når hjernen og nervesystemet er ’under angrep’, så oppstår det en angst/stressreaksjon.

 

Humørforandringer

Når noe udefinerbart påvirker og irriterer hjernen og nervesystemet, medfører det at en blir mer irritabel.

 

Søvnforstyrrelser

Forsøk viser at EM stråling hemmer produksjonen av melatonin, et hormon som er helt nødvendig for at en skal falle i dyp søvn og være opplagt og uthvilt når en våkner. Resultatet er at søvnkvaliteten blir dårligere. En våkner for tidlig, søvnen blir mer urolig og overfladisk og en føler seg ikke uthvilt om morgenen.

 

Ørhet/svimmelhet

 

Hjerterytmeforstyrrelser

Smerter i brystet, samt forstyrret hjerterytme.

 

Nedsatt reaksjonsevne

Når noe uventet plutselig skjer, er en ikke i stand til å reagere så raskt som en ellers ville ha gjort. Dette er livsfarlig for eksempel i trafikken! En undersøkelse hevder at dersom du har mobilen på mens du kjører, vil sannsynligheten være dobbelt så stor for at en ulykke får dødelig utgang. Dekningen blir ofte dårlig når en bil er i bevegelse og signalet som mobilen sender ca 1 x pr minutt for å holde kontakt med nærmeste mobilsender/ basestasjon, blir da mye kraftigere. Dette påvirker så føreren. Et annet problem som Olle Johansson og kommer inn på er passiv stråling, da en og påvirkes av andres mobiltelefoner. Dette problemet er særlig stort på buss og tog hvor det kan være dårlig dekning.  Hver mobiltelefon sender da et signal som er mange ganger sterkere enn normalt når den søker kontakt med nærmeste basestasjon.

 

Sammenklumpning av de røde blodlegemene

Disse bildene viser blodets tilstand før og etter 1 times mobilbruk. Når blodet ikke lengre flyter normalt, øker sannsynligheten for både hjerneslag og hjerteinfarkt.

Effekt av mobilstråling
Effekt av mobilstråling

En sannsynlig forklaring er at jernet i de røde blodlegemene magnetiseres av strålingen og at de derfor trekkes mot hverandre(7). Earthing opphever så denne effekten. Her er bilder av tre personers blod før og etter jording. Ved å gå, sitte eller stå barbeint på naturlig underlag, taes negativt ladede eleltroner oppp fra bakken. Dette skaper så balanse i blodet.

Effekten av jording
Effekten av jording

 

Micronuclei

Dette er unormale celler som indikerer at organismen ikke lengre er i stand til å reparere DNA brudd. Slike brudd skjer kontinuerlig, opp til 50- 60000 ganger pr dag, men er normalt sett ikke noe problem da de repareres. Konklusjonen en har kommet til, er at funn av slike unormale celler i blodet er et sikkert tegn på at kreft vil kunne utvikles.  Det betenkelige er at forskere allerede i 1998 konstaterte at mikrobølgestråling fra mobiltelefon over tid forårsaket dannelse av slike micronuclei(4).

foto_mn
Et micronucles

Tobakksindustrien

Kampen som fremdeles pågår mellom krefter som hevder at mobilstråling er en helserisiko og de som påstår at dette er helt ufarlig, minner sterkt om diskusjonen omkring helserisikoen av røyking. Straks forskningsresultat  som viser skadevirkninger rapporteres i media, kommer en ’motmelding’ slik at folk ikke vet hva de skal tro. Ligger det ikke i kortene at på samme måte som med røyking vil dette på gå helt til skadevirkningene av mobilstråling blir så åpenbare at det blir satt i verk kraftige restriksjoner?

Blod/hjernebarrieren brytes

Denne membranen som omgir hjernen, består av spesielle celler som hindrer skadelige stoffer i å trenge inn i selve hjernen. Den har altså en helt avgjørende funksjon ved å beskytte og regulere hjernen nervesystemet. Når denne beskyttelsen svikter, kan en forvente at alvorlige problem vil inntreffe. Skadelige stoffer som finnes i blodbanen(blant annet miljøgifter), trenger da inn i hjernen. Siden mobilstråling bryter denne barrieren, kan det forklaringen bak nedsatt hukommelse, hodepine og økt trykk i hjernen. Skades den ytterligere, er veien kort til hjerneskade og videre til hjernekreft, samt økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom, Multippel Sklerose og Parkinsons sykdom(3).

 

 

 

Forholdsregler

Hold aldri mobiltelefonen opp til hodet, men bruk høyttaler eller handsfree. Jo kortere samtale, jo bedre! Helst kun voicemail. Bruk fasttelefon hvis mulig. Gå aldri med mobilen mot kroppen når den er på. Særlig ille er dette på steder hvor det er dårlig dekning. Barn som har mye tynnere kranie og dermed mindre beskyttelse, bør unngå all bruk av mobil telefon.

Mobilfellen kan smelle hardt..
Mobilfellen kan smelle hardt..

Etterord

Etter å ha lest dette, vet du mer om hva mobilbruk over tid innebærer. I tillegg kommer som sagt virkningen av andre former for elektromagnetisk stråling, for eksempel fra bærbare PCer og Ipads. Først når en er klar over faren og konsekvensene, blir en i stand til å ta fornuftige valg. Velger du å begrense påvirkningen eller venter du til symptomer inntrer og helsen din begynner å skrante? Valget er nå ditt!

 

 Litteraturliste

 1. Cooper, Carleigh. Cell Phones and The Dark Deception: Find Out What You’re Not Being Told…and Why. Premiere Advantage Publishing.
 2. The Hidden Dangers of Cell Phone Radiation http://www.lifeextension.com/magazine/2007/8/report_cellphone_radiation/Page-01
 1. Plourde, Elizabeth; Plourde, Marcus. EMF Freedom: Solutions for the 21st Century Pollution – 3rd Edition. New Voice Publications.
 2. George L. Carlo. Cell Phones. Invisible Hazards in the Wireless Age.
 3. Adams Naturopath, Case. Electromagnetic Health: Making Sense of the Research and Practical Solutions for Electromagnetic Fields (EMF) and Radio Frequencies. Logical Books.
 4. Halpern, Jonathan. Electromagnetic Radiation Survival Guide – Step by Step Solutions – Protect Yourself & Family NOW! – Up To Date EMF Info.
 5. Ledbetter, Claude. This Could Be You!: Dangers of Cell Phones and Electromagnetic Radiation.
 6. NIH National Toxicology Program Cell Phone Radiofrequency Radiation Study. $25 Million US Government Study Finds Increased Cancer in Rats From Cell Phone Radiationhttp://ehtrust.org/cell-phone-radiofrequency-radiation-study

 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Bjørn K. Skarsvaag
Bjørn K. Skarsvaag
Abonnent
6 år siden

Heldigvis er det kommet ett produkt på markedet som beskytter deg mot denne strålingen. Det har dokumentert virkning og er klassifisert som Medical Device Class 1. Besøk min side og se og lær.
https://skarsvaag.helo.life/biozen-tour

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Bjørn K. Skarsvaag
6 år siden

Skal teste produktet. Er overfølsom. Prøv også følgende:
Deaktiver 3G, 4G, WLAN og Bluetooth. Man trenger normalt ikke 3G/4G, for det er god GSM-dekning (2G) over det meste av landet. Da vil du også oppleve at batteriet varer mange ganger så lenge, dvs at du har fått tilsvarende mindre stråling. Deaktiver muligheten for å få e-post direkte, da slipper du stråling for hver e-post som kommer inn. Hent e-poster samlet når du har tid til å lese dem. PS! SÅ HVA SKAL VI MED 5G? DEL FAKTA OM DJEVELSKAPEN HER I KOMMENTARFELTET…

Bjørn K. SKarsvaag
Bjørn K. SKarsvaag
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Dersom du registrerer deg med navn og kontaktopplysninger på siden min, kan jeg gi deg flere opplysninger om produktet vårt bedriften og mulighetene der. Bør være ekstra interessant for de som er overfølsom.

https://skarsvaag.helo.life/biozen-tour

Sven
Sven
Abonnent
7 år siden

Interessant…
Dette har jeg mistenkt lenge…. merker sjøl noen symptomer sjøl. Jeg skal bli mye mer bevisst på mobilbruken min fremover ..

Og dette gjør ekle drittsekker seg rike på. Og dem slipper unna med det… til og med den dagen hvor dette blir en vedtatt sannhet, så slipper de ansvarlige å stå for sine handlinger. Ett lovverk for folket og et lovverk for makteliten og dens lakeier…
Interessant…
Dette har jeg mistenkt lenge…. merker sjøl noen symptomer sjøl. Jeg skal bli mye mer bevisst på mobilbruken min fremover ..

Og dette gjør ekle drittsekker seg rike på. Og dem slipper unna med det… til og med den dagen hvor dette blir en vedtatt sannhet, så slipper de ansvarlige å stå for sine handlinger. Ett lovverk for folket og et lovverk for makteliten og dens lakeier…

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
7 år siden

Bra artikkel, Terje. Viktig at folk blir påminnet hvor helseskadelig stråling er, selv om Statens Strålevern sier at stråling er ufarlig. Men så heter de da også Strålervernet, altså skal de verne strålene, ikke folk. Norgesaksjonen har også nylig en tilsvarende sak: http://norgesaksjonen.org/2016/06/11/det-er-jo-pa-grunn-av-skadene-at-vi-bruker-mikrobolger-som-vapen-jerry-flynn-pensjonert-kaptein-og-spesialist-i-elektronisk-krigforing/
Men det hele er egentlig logisk. Spalter vi et menneske, så får vi etterhvert celler, så atomer og helt til slutt frekvenser. Forstyrres disse frekvensene, forstyrrer man menneskets bygeklossser, og da vil etterhvert byggeklossene endres, og til slutt knekke sammen; altså sykdommer.
Viktig dokumentar i så måte; RESONANCE BEINGS OF FREQUENCY https://youtu.be/oS6FGzh3ygw

« Forrige artikkel

Satanistisk rituale under åpningen av Gotthard-tunnelen nær CERN

Neste artikkel »

Det skjulte tyranni

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x