Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

Høyesterett og manglende dommerforsikringer

I juni i år fattet Høyesterett en kjennelse i den såkalte Flexiped-saken. Høyesterett fravek da det lovfestede kravet til at norske dommere må ha tegnet dommerforsikring, bl.a. for å sikre domstolenes uavhengighet.

Journalister – maktens sprellemenn

Pressen er på ingen måte uavhengig. Dette er heller ikke noe nytt. I 1880-årene ble en "skål for den uavhengige presse" lakonisk nedsablet av tidl. red. Swinton som presiserte at journalister er intellektuelle prostituerte og maktens sprellemenn. En episode knyttet til familien Reksten gås her gjennom i detalj og viser at journalister villig lar seg

Diplomaten Thorvald Stoltenberg truet journalist

I årevis er Thorvald Stoltenberg blitt fremstilt som en profesjonell politiker, diplomat og en varm og medmenneskelig familiemann. Tirsdag 15. desember 2009 fikk vi se noe annet.

Straffen for ulydighet

Makthaverne har bygget opp et system med det mål å knuse enhver sannhetssøker og ethvert forsøk på å videreformidle sannheten.

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?

Forskjellige slags regjeringer, samme slags politikk.

Nortraship: Hvordan staten raner sjøfolk

Staten oppfordrer norske redere til å salte ned penger skattefritt i utenlandske banker. De lot seg ikke be to ganger.