//

Diplomaten Thorvald Stoltenberg truet journalist

26.7K visninger
8 minutter lesetid
134

I årevis er Thorvald Stoltenberg blitt fremstilt som en profesjonell politiker, diplomat og en varm og medmenneskelig familiemann. Tirsdag 15. desember 2009 fikk de som måtte ha tvilt på fremstillingen se en annen side ved diplomaten.

Diplomat og yrkespolitiker med godt rykte

Først litt bakgrunn om Stoltenberg senior (se også faktaboks nederst). Her er en kommentar fra en debatt i Aftenposten som i korte ord beskriver Thorvald slik folk flest nok har lært ham å kjenne – gjennom media:

”Jeg synes Thorvald Stoltenberg er en person med en god dose menneskelighet og omsorg. Han har nok bidratt mest gjennom å framstå som en faderlig og nøktern person som gir folk håp om at de norske idealene fremdeles er verdt å satse på.”

Slik avsluttes biografien om Stoltenberg i Store Norske Leksikon:

”Det var naturlig at nettopp pensjonisten Thorvald Stoltenberg ble president i Norges Røde Kors etter at han hadde endt sin virksomhet som ambassadør. Det er en jobb som er skreddersydd for en mann som er seg bevisst at det i livets tilskikkelser alltid “handler om mennesker”. Mange mennesker har tilfeldig møtt Thorvald Stoltenberg og opplevd hans genuine interesse for deres liv og levnet.”

”Lykken er bedre enn forstanden” sier Karin Stoltenberg omkring bestemmelsen om å gifte seg med Thorvald. I dette Hjemmet-intervjuet beskriver Karin sin mann som ”balansert og harmonisk”. Thorvald uttrykker følgende om seg selv og det å lure folk:

”Jeg tar alt i beste mening. Jeg bruker å si at jeg vil heller bli lurt selv, enn å lure andre. Jeg blir veldig opprørt om noen antyder at jeg har lurt dem, det er fjernt for meg.”

Den krigsforbrytertiltalte serberlederen, Radovan Karadzic, levde sine siste år i frihet av å selge et potensmiddel. Etter å ha blitt arrestert og overført til krigsforbryterdomstolen i Haag, uttalte han følgende om Thorvalds diplomatiske egenskaper:

”Thorvald Stoltenberg er en stor diplomat. Han var helt upartisk. Han hadde en forståelse for alle sider.”

Slik besvarte Stoltenberg denne stående ovasjonen fra Karadzic:

”Jeg tar all ros til meg. Det er virkelig sant.”

I et foredrag på Blindern i 2003 skal Stoltenberg ha vist sympati for serberne, eller antipati mot muslimene, ved at han klaget over at journalistene hadde dekket krigen ”som megafoner for muslimene”.

Oligarki eller demokrati – familien er dog å foretrekke

 1. mars 2009 ble den 78 år gamle Thorvald oppnevnt – av sin sønn Jens – til leder av Rusutvalget. I denne forbindelse uttalte Lars Sponheim at Thorvald er en av Norges klokeste menn, og mente derved at dette sterkt subjektive argumentet skulle fjerne det lille problemet med at han ble oppnevnt til stillingen, av sin egen sønn, i Statsråd. Supert argument: Jo klokere man er, jo mindre behøver man å se hen til regelverket om habilitet. Er man skikkelig klok trenger man, i følge Sponheims filosofi, ikke regler omkring habilitet.

Og hvem var det som fikk regjeringen Jens Stoltenberg til å sette i gang arbeidet med å lage en ny stilling til pappa – the Big Daddy – Stoltenberg? Jo, det var typen til Ninni Stoltenberg, som sikkert har fått sine gode råd av sin Ninni. Fine greier dere. Og Sponheim applauderer sikkert her også; de er jo så kloke, og for øvrig er det jo så urimelig at Jens skal straffes bare fordi at han er bror til Ninni?

Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg
Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg

Bortsett fra sønnens litt for åpenbare vi-er-jo-i-slekt-så-hvorfor-ikke-beslutningen, så er nok de ovennevnte referater omtrent slik Thorvald Stoltenberg ønsker å fremstå for omverdenen.

Opptrinnet: Rus, Rothschild, Røde Kors og Bilderberger 24/7

 1. desember 2009 kunne man lese i Østkantavisa at AUF i Oslo samt Oslo AP ønsket å åpne for en debatt omkring ruspolitikken, hvor det ble annonsert at Thorvald Stoltenberg skulle delta på et kick-off møte foran Østbanehallen tirsdag 15. desember for å samtale med aktørene fra rusfeltet, som feltet ble beskrevet som.

I den forbindelse møtte Nyhetsspeilets journalist, Armin Bahrami, Thorvald Stoltenberg. Intervjuet kan dere se her:
ttp://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo. (Dessverre ikke lengre tilgjengelig, se transkript nedenfor).

For video-intervju med engelske undertekster, klikk her.

Transkript av intervjuet

Som det fremgår av videoklippet startet samtalen slik:

Armin Bahrami («AB»): – Hei, Thorvald. Jeg må bare spørre deg på veien ut. Takk for innsatsen din for Røde Kors!

Thorvald Stoltenberg («TS»): – Åja, ja. Takk skal du ha!

AB: – Kjempebra at du står der og fronter Rothschilds Røde Kors. Jeg bare lurte på…Bilderbergermøtet i 1995…har du deltatt på noen flere Bilderbergermøter etter 1995 ?

TH: – Å, ja.

AB: –Du har det?

TS: – Å ja, Senest i Oslo her i…»

AB: – Har du kjent, kjent plass, eller fast plass?

TS: – Ikke nå lenger, men jeg hadde, jeg trakk meg for to år siden.

Dette er intet mindre enn sensasjonelt. Stoltenberg innrømmer nemlig at han ikke bare er fast medlem av Bilderbergerklubben, en (medlems-) ordning som det bl.a. på Wikipedia hevdes at ikke finnes, men at han også møter hvert eneste år. I følge denne listen møtte Stoltenberg siste gangen i 1995. Som en direkte følge av Stoltenbergs uttalelse, hvor han bekrefter at han møtte fast inntil 2007, må denne listen enten være falsk, eller så lyver Stoltenberg.

Et annet sensasjonelt moment ved Stoltenbergs uttalelse, er at han bekrefter å ha møtt med Bilderbergere ”senest i Oslo”. I følge den ovennevnte listen, har de ikke hatt møter i Oslo. Hva slags møte er det da Stoltenberg referer til? Kan vi her stå overfor nye avsløringer, hvor det viser seg at Bilderbergere møtes årlig i faste komiteer verden rundt, utenom de offisielle Bilderberger-møtene? Armin Bahrami fulgte straks opp med et relevant synspunkt for om mulig å få Stoltenbergs umiddelbare reaksjon:

AB: Det er veldig bra, for det går jo litt imot demokratiets grunnmur å delta på sånne udemokratiske møter, synes du ikke det?

Stoltenberg svarer med å reise pekefingeren og slå lett på journalistens skulder, hvilket skulle indikere at han er uenig i at Bilderbergerkonferansene er udemokratiske. Det mener Stoltenberg helt sikkert. Han har jo for øvrig aldri vært nasjonalt folkevalgt og kan derfor på ingen måte sies å være noen parlamentariker, følgelig har han heller aldri fått føle på kroppen hvordan demokratiske ideer oppstår, vokser og blir til endelige vedtak.

Eierskap eller interessent i legemiddelindustrien?

Det har i høst vært mye snakk om hvorvidt Stoltenberg-familien har aksjer eller andre økonomiske interesser i et legemiddelselskap. Bahrami stilte derfor et siste åpenbart både relevant og viktig spørsmål før Stoltenbergs tale til de fremmøtte:

AB: Er det sant at du har aksjer i GlaxoSmithkline og at du kjøpte dem i 2006?

TS: Hvor har du hørt det?

AB: Det er ganske godt spredt over Internett.

TS: Ja, men hvis du er ordentlig informert, så burde du vite at det er undersøkt, og det er bare tøv. Det er sludder og tøv.

AB: Så Stoltenberg-familien er ikke…?

TS: Kapital har undersøkt det, og Finansavisen har undersøkt det, og har skrevet at dette bare er sludder, og det må du også nå komme med.

Det som er merkelig med Stoltenbergs reaksjon på dette spørsmålet – utover at han forsøker å presse Nyhetsspeilets journalist til å endre oppfatning – er at han henviser til at andre har undersøkt hvorvidt han har aksjer (slik det påstås) i legemiddelselskapet.

Dersom det virkelig er slik at han ikke har aksjer eller andre typer eierinteresser i GlaxoSmithKline, var det jo bare for ham å si det rett ut. Det å vise til at andre har undersøkt saken, peker bare enda sterkere i den retning at Thorvald enten er på gyngende grunn eller selv ikke aner hva han driver med og derfor lar det være opp til andre å finne ut av det. Å føre en slik holdning til eget liv og konsekvenser som måtte oppstå som følge av egne handlinger, kan sikkert være kjekt: Dersom det viser seg at man ikke har gjort noe kritikkverdig, så er jo det fint. Skulle det motsatte være tilfellet, kan man jo bare parere med å si at det ikke er straffbart å være dum. Men, det å være toppdiplomat og samtidig ha et slikt utgangspunkt kan ikke akkurat sies å være spesielt heldig.

Nå har Nyhetsspeilets journalist vekket opp Thorvald litt:

TS: – Hva representerer du? Hei! Hva representerer du?

AB: – Nyhetsspeilet TV.

Nå går samtalen over i et nytt gir, hvor Stoltenberg blir konfrontert med teorier, som florerer på Internett og blant folk ellers, omkring Svineinfluensaen. Merk hvordan toppdiplomaten, fredsmekleren og den tidligere Røde Kors-presidenten Thorvald reagerer på dette, idet han tar tak i kameraet og snur det mot journalisten.

Omsorgsfull eller truende?

Etter litt frem og tilbake holdt Stoltenberg sin tale til de fremmøtte. På vei bort fra plassen tar Bahrami på nytt kontakt med Stoltenberg for om mulig å få en oppfølging på GlaxoSmithKline-saken. Det starter med at journalisten følger opp med spørsmål omkring svineinfluensavaksinen. Stoltenberg hadde tydeligvis fått nok av ubehagelige spørsmål fra allmuen og begynte å utøve makt slik han nok er vant å gjøre det:

TH: Jeg tror du skulle gjøre noe annet for du er på feil spor på alle områdene, og dermed så ødelegger du ditt eget liv…det er synd (Stoltenberg retter samtidig pekefingeren mot journalisten for å bekrefte og understreke hvor synd han mener dette er)! Og jeg er lei meg for det, sier han.

Toppdiplomaten Thorvald Stoltenbergs avsluttende formaning kan sikkert tolkes i alle retninger, fra; ”gitt i aller beste mening”, til «en trussel om et fremtidig ødelagt liv».

Det er nærmest umulig å se at dette var gitt i aller beste mening. Det er nemlig ikke nødvendig å si noe som helst dersom en journalist stiller spørsmål. Man kan velge å tie, eller man kan snakke, men å komme med formaninger til den som stiller spørsmål, om at han bør finne på noe annet å gjøre for å unngå å få livet ødelagt, kan faktisk aldri tolkes som ”gitt i aller beste mening”. I en slik setting er det fornuftsstridig å ytre seg slik. Ble Armin Bahrami truet av Stoltenberg senior ? Det får bli opp til den enkelte leser å bedømme.

Det hører uansett til sjeldenhetene at man får festet slike ”formaninger” på film. Enda sjeldnere er det å få dokumentert slikt fra toppolitikere, toppdiplomater osv, slik som her.

Innslaget kan ikke sies å være annet enn oppsiktsvekkende.

Herman J. Berge

Faktaboks om Thorvald Stoltenberg:

 • Født 8. juli 1931 i Oslo
 • Sekretær i UD (1958)
 • Visekonsul San Francisco (1959-1961)
 • Ambassadesekretær ? Lagos (?)
 • Ambassadesekretær Beograd (1961-1964)
 • Statssekretær for John Lyng fra 1965
 • Internasjonal sekretær i LO (1970-71, 1972-73 og 1981-83)
 • Statssekretær i UD (1971-72 og i 1976-79)
 • Statssekretær i Forsvarsdepartementet (1973)
 • Statssekretær i Handelsdepartementet (1974-76)
 • Forsvarsminister (1979-1981 Nordli og Brundtland I)
 • Medlem av Oslo bystyre og formannskap, samt kommunalråd for kultur i samme periode (1984-87)
 • Fredsmegler i Nicaragua (1984–1986)
 • Utenriksminister (1987-1989 Brundtland II)
 • Utenriksminister II (1990-1993 Brundtland III)
 • FNs høykommisær for flyktninger (1990)
 • Fredsmekler på Balkan (1993-95)
 • Norges ambassadør i Danmark (1996-1999)
 • President i Norges Røde Kors (1999 – 2008)

Priser-utmerkelser

 • 2. klasse Storfølgesvenn i sølv av O. R. Tambos følgesvenner
 • Medaljen for 13. januar (ble samtidig tildelt Leon Bodd og Hans Wilhelm Steinfeld)

Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

134 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

selve interiuvet burde vært sedt på Dagsrevyen.

T
T
Forfatter
Svar til  aurum14
13 år siden

6`er til Armin og Herman! Intervjuobejektet klarte ikke å besinne seg, nå som dette er gjort offentlig i form av en artikkel så har TH enda mer og ikke klare å besinne seg over.

Journalister i Irak kan legge seg, ambush journalism rettet mot kontroll eliten er mye farligere! Sjekk postkassen din for en rød prikk Armin :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  T
13 år siden

Den røde prikken har vært der lenge Anders. Det siste stuntet her er min beskyttelse og get out of jail free card. Jeg har forstyrret planene dems lenge, og mange som sitter med makt har blitt konfrontert.

Jeg tok Jørn Holme i en stor løgn hvor han aviste utsagnet hans fra 2003 hvor han erklærte «globaliseringskritikere» som en fare for riketssikkerhet. Takk til Per-Aslak Ertresvåg for kopi av forsiden på dagsavisen for bevis !

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per-aslak-ertresvag-anmelder-pst-og-myndighetene/ sjekk nederst på artikkelen.

Jeg har også møtt på Sthøre et par ganger, desverre var han ikke så lyttevillig og skjønte fort at spørsmålene ville felle hans politiske karrierre, eller lage stort oppstyr.. 1mai stod jeg og Gaarder 5meter unna Jens Stoltenberg og Halvorsen med en stor banner NEI TIL CHEMTRAILS JA TIL REN LUFT..
Etter det arrangerte vi demonstrasjon utenfor mattilsynet, også lagde vi problemer for FHI med de plakatene som bombet oslo sentrum med 10 grunner til å si nei til svineinfluensa. Flere aviser skrev om det, og vi holdt en demonstrasjon i tillegg. Jeg har skrevet om Per-aslak en del, og vært hans uønskede talerør, jeg har skrevet om Fredrik vollan en politisk fange på 23 år i Kongeriket Norge, og snart er jeg en politisk fange selv. Dette intervjuet kommer til å innkalle toppene til et lite hastemøte for videre evaluering.

Alt jeg ber om er at de om setter pris på arbeidet http://www.nyhetsspeilet.no/author/armin møter opp utenfor stortinget og krever løslatelse fra tvangsmedesinering og tvangsinnleggelse, jeg er jo sprøytegal ifølge Thorvald, men det ordet passer han og familien hans bedre :) vaksiner er sprøyt, og thorvald var mer opptatt av hvem jeg var enn å svare på spørsmålene, derfor spørte jeg om han var en jøde, no pun intended, jeg blir ofte spørt hvor jeg kommer fra. Du hører ofte disse elitene «være STOLT AV DET» minner meg om rockefeller sitt sitat hvor han svarer på anklagelsene fra media hvor han blir fremstilt som en internasjonalist som ønsker en globalisert og kontrollert verden, han også svarer med «jeg er stolt av det» De vet hva de har gjort, og de er stolt av det, derfor bør vi gjøre livet surt for dem og ta fra dem det de har tatt fra folket, deres ære og stolthet.. deres maktposisjoner og deres ærestittler som freder en korrupt diplomatisk banditt sitt skittne rykte og roser dem opp til skyene for heder innsats..

Thorvald fortjener ikke respekt, ingen av dagens politikere fortjener respekt, hvis du mener det fortjener du ikke frihet.

nysgjerrig
nysgjerrig
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Det er vel mulig at Nyhetsspeilet også kan blir for ivrige i sine antakelser å rote intervjuet til med spørsmål som ikke akkurat stimulerer til gode svar. For hva har et spørsmål til Stoltenberg om han er Jøde eller Sionist med selve intervjuet å gjøre? Og når Stoltenberg responderer etter mitt syn logisk, ved å si at om han hadde vært det, vill han vært stolt over det, så handler jo ikke det om at han er stolt over noe han har gjort!! Hvordan kan et oppegående hode få det til å være stolt over at han ønsker en globalisert og kontrollert verden? Og når intervjuer videre skriver; ”han også svarer med “jeg er stolt av det” De vet hva de har gjort, og de er stolt av det, derfor bør vi gjøre livet surt for dem og ta fra dem det de har tatt fra folket, deres ære og stolthet..” For meg oppleves dette intervjuet som om det er gjort av en som mangler evnene til å reflekterer over andre menneskers tilbakemeldinger. Å stille kontroversielle spørsmål er ikke det samme som at spørsmålene er gode.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg fikk det jeg ville ha, han avslørte bilderberg har eksistert fra 1995-2007, det gir alle konspirasjonsteoriene vi har skrevet om her på nyhetsspeilet en grobunn, det er ikke teorier lenger det er konspirasjonsfakta.

Også reagerte han unødig på vaksineanklagelsene om han intet har noe å frykte.

Flere europeiske land har stoppet vaksinen som han og familien hans er «så stolte av»

Jødespørsmålet var litt morro da hehe, de som ler får le, de som vil gråte får gjøre det, dra opp antisemmit kortet, kom igjen , jeg ventr :)

nysgjerrig
nysgjerrig
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg har ingen antisemittisme kort å dra opp? Jeg bemerket bare en opplevelse som jeg hadde over spørsmålsstillingen, og over Stoltenbergs svar som jeg mener du responderte på en merkelig måte. Ellers så syntes jeg du jorde en modig jobb, og jeg tror at slike typer intervjuer burde flere tørre å ta.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg vet ikke helt. Jeg heller igrunn mer mot Torstein Viddals syn på 911, Entresvåg og for mye svevende tolkninger av politikernes svar til div utsagn/påstander som er til mer skade enn nytte for sannheten.

http://skepsis.origo.no/-/bulletin/print/407882_kvakksalvere-i-9-11-bevegelsen

Ettre mitt skjønn er bare påstander som kan stå imot enhver kritikk gode påstander. -De resterende trenger vi ikke. -De resterende påstandene er mer til forvirrig og splittelse enn til tjeneste for sannheten.

Forøvrig et modig intervju. Og all ære til Thorvald som faktisk svarte så mye og så lenge som han faktisk gjorde.

Oppfølgende spørsmål om bilderbergernes faktiske influens over verdenspolitikken og/eller dets nazistiske opphav ville etter mitt skjønn vært på sin plass. Slikt er jo bevist og kan ikke motbevises, mens antatte koblinger til vaksineindustrien kan avfeies ved et «nei», sålenge det ikke eksisterer beviser.

Hvorfor ikke ta dem på det vi VET med sikkerhet, hvorfor ty til spekulasjoner?

likefullt svært modig intervju. pluss i boka fra min side.

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Underlig. Ikke Stoltenberg, men dette «intervjuet». Og «journalistikken» som praktiseres. Uttalelser i etterkant som at «vi trenger flere uutdannede journalister». Akkurat som denne verden trenger å fordummes ytterligere. Og akkurat som dette intervjuet var så avslørende. Angående GSK; det er ingen hemmelighet, og det har vært slått opp i mediene at den norske stat gjennom Statens Pensjonsfond Utland har aksjer for milliarder i Glaxo Smith Kline. Men, dette er vel ikke interessant nok, så la oss lage en sak som er så mye mer spennende; Stoltenberg har aksjer i GSK! WoW, det finnes ingen beviser for dette, men det er jo mye mer konspirasjon over det enn at den norske stat åpenlyst har det!! Eller? Hvor er logikken?
Og trusler? Jeg har sett dette opptaket flere ganger nå, men har langt i fra noen opplevelse av trusler fra Stoltenberg. At man reagerer på en masse usaklige spørsmål er vel helt normalt. Dette er jo heller ikke journalistikk. Dobbeltspørsmål, internettet generelt som kilde, avbrytelser. En uutdannet og udannet «journalist» som er så opptatt av å få bekreftet sine antagelser at han avbryter Stoltenberg i den mest spennende setningen i hele intervjuet: «Sist i i Oslo i..» «Hæ, har du det?»
Jeg har mer respekt for politikere som arbeider for å finne løsninger på problemer, enn for oppmerksomhetskåte mennesker som ikke evner annet enn å påpeke alt de mener er feil med samfunnet. Jeg må forøvrig si at kjernen her inne har bemerkelsesverdig stor tiltro til at det er de som endrer verden. Alle andre er dumme naut. Og selvfølgelig; «At Stoltenberg har vært på Bilderbergermøter bekrefter alle teorier på nyhetsspeilet».. Helt utrolig gjennomtenkt. Jeg fatter og begriper ikke at man kan være så snever.
Armin; du har baller. Ingen tvil om det. Og liten tvil om at du har et talent. Bruker du det? Ikke i mine øyne. Å kunne overdøve andre er ikke vanskelig. Å stille spørsmål er heller ikke vanskelig. Å gjøre det med stil og intellekt er en helt annen sak. Jeg får sterke assosiasjoner til de som må tøffe seg, være morsomme, eller på annen måte være midtpunkt når jeg ser dette klippet, og klippet fra Obamas besøk i tigerstaden. Jeg tror neppe makteliten skjelver i buksene av dette. Jeg tør vedde min hatt på at disse stuntene ikke er nevnt delvis i en bisetning en gang blant de som er satt til å styre landet, eller hos Stoltenberg familien. 99.99% av befolkningen finner jo også dette søkt. I mine øyne, hvis noe av det dere skriver om skulle vise seg å stemme, så gjør dere en utrolig dårlig jobb med å vekke massene. Tvert imot har jeg en følelse av at det minste fnugg sannhet vil skylles vekk av et inntrykk av at her inne er det en total mangel på realitetsfølelse og forståelse for historien og verden vi faktisk lever i. Det at Youtube og egne artikler fungerer som den absolutte sannhets kilde bidrar heller ikke i positiv retning. Men målet er kanskje ikke å nå massene, men heller preke for egen menighet? Det synes litt slik når man gang på gang ignorer ønsket fra «søkere» som håper og tror det skal komme gode beviser, saklige kommentarer og forekomme en utveksling av tanker ideer og argumenter som normalt finner sted der målet er en kollektiv forbedring av menneskers levesett.
Det eneste oppsiktsvekkende med denne saken er at Stoltenberg i det hele tatt viste respekt overfor en ubehøvlet journalist – og at man tror noe som helst er avslørt gjennom dette intervjuet. Samt at man tydeligvis mener at rusproblematikk er mindre viktig enn ens egen jakt på skandale.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

99.99% av befolkningen finner jo også dette søkt sier du Tom B ??
må være inni den rosa fantasibobla di det at 99.99% av verden finner det søkt at makt mennesker vil ha mer makt og det eksisterer mennesker som er villige til og tene penger på andres bekostning
Bland venner og på forum i dem største avisene så er det ca 50% hvertfall som har våknet og som ser en maktsyk elite som leker guder, der vi kun er prøvekaniner for dem.
Blir bare kvalm av utsagn som at siden vi har vekket så få personer så kan vi bare drite i og hjelpe og advare våre medmennesker og krype tilbakers til den rosa bobla.
Du er i din fulle rett til og mene at det er flott at våre folkevalgte blir statig mer hemlige og er med i sekter og klubber untatt offentligheten mens inbyggerene skal stadigt overvåkest,kontrolerest, beskattest og kriminaliserest mer og mer
Personlig så syns jeg ikke noe om at Tovald er medlem i gude-klubben Bilderberger group og ikke liker jeg og være en forsøkskanin og et slaveobjekt for gærningene og psykopatene der heller.

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Smurfen; rosa bobla mi? Sorry at jeg ikke formulerte meg bedre. Jeg er ikke i tvil om at det finnes kyniske mennesker i maktposisjoner. Og historien bekrefter også dette. Så der er vi ikke uenige. Men derfra og til en konklusjon om at Thorvalds Bilderberger deltakelse bekrefter alle teorier på nyhetsspeilet, deriblant chemtrails, vaksine konspirasjoner, og liv på månen etc. er veldig langt å gå. Og når man samtidig fremmer synspunkter som at utdannelse og vitenskap er svada, kombinert med latterliggjøring av skeptikere som i utgangspunktet er åpne men ikke er villig til å svelge udokumenterte påstander står man i fare for å fremstå som en klubb og uten særlig troverdighet overfor utenforstående. For; en av grunnene til at Norge går så bra er en velfungerende velferdsstat med en høy andel innbyggere med høyere utdannelse. Jeg tror nyhetsspeilet hadde hatt større troverdighet om man unngikk antagelser, spekulasjoner og fakta som ikke kan verifiseres og samtidig har forståelse for at andre behøver mer håndfast materiale. Mine 99.99% innebærer omlag 5-600 mennesker som kan være enig at Stoltenberg/bilderberger er lik nyhetsspeilets artikler troverdige. På forumet her er det en håndfull mennesker som går igjen, og kritikerne forsvinner fordi synspunktene avfeies. Det vil derfor synes som flertallet er enig. Relevant utvalg er et poeng. Om nesten alle jeg kjenner røyker hasj, er ikke det et tverrsnitt av befolkningen, men kanskje et resultat av at man havner i et miljø der det er en norm. Samme gjelder et debattforum. Mitt Inntrykk er forøvrig at flertallet av de som synes stoff som presenteres her er sprøyt, ikke gidder engasjere seg i det hele tatt, og at det på mainstream fora finnes en oppfatning av at nyhetsspeilet er en useriøs samling gærninger. Noe som er synd, for noe av det som presenteres er viktig å sette søkelyset på. Men, om man ønsker ha effekt altså «vekke» folk utenfor de allerede «frelste» tror jeg man ville lykkes bedre om man forstår det store flertallet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

ojjjj.. det var mye på en gang Tom.
Nå var det vel dem hemlige Bilderberger møtene Torvald bekrefta og det var litt synd han ikke fikk prat mer om akkurat det.
Ikke har jeg fått med meg at Interjuvet bekrefta chemtrail, liv på månen osv, muligt du har observert noe ikke jeg har klart ;)
Du sier kritikerene rømmer speilet ?
Min oppfatning er det motsatte, dem tiltrekkes av speilet som maur til honning.
Er jo litt enig med deg i at for noen utenforstående så kan det virke som om det er mye sprøyt på NS, men bare så synd at NS har rett gang på gang.
Jeg sa blandt annet i april at bare vent og se, den dagen vaksinen kommer til norge så kommer antall $vineinfluens tilfeller eksplodere, da var jeg en gærning som kunne påstå noe sånt, da det skjedde så var det vist helt normalt
Samme var det med klima debatten, så kom klimagate og beviste at NS hadde rett nok en gang.
Sånn kan en fortsette og fortsette…
Personene bak NS gjør en fabelaktig jobb med og avsløre kyniske mennesker i maktposisjoner :)
Når alt kommer til alt så er det ikke sikkert vi er så veldig uenige som det virker Tom B :)
God Jul

Byfanenfrandalarna
Byfanenfrandalarna
Abonnent
Svar til  aurum14
13 år siden

Jag såg din video idag den 27 December och bara satt och häpnade.

OTROLIGT BRA VIDEO – Ett riktigt måste för ALLA att se!!

Jag registrerade mig på denna sajt idag tack vare att jag såg videon.

Vem är jag då? Jo, jag driver en av Sveriges snabbast växande bloggar inom kategorin Alternativ Media. Min blogg heter Stoppa den nya världsordningen (Stop the new world order). Jag har också min egen youtubekanal med videofilmer av Alex Jones karaktär – Mestadels på Svenska så ni i Norge kan ju se dom och förstå vad som händer i ert kära grannland :)

Just nu det senaste i Sverige är att man från Etablissemangets håll försöker få det sovande folket att tycka att globaliseringen och en global världsregering är bra och att den behövs!! = SKANDAL!!

Er sajt: http://www.nyhetsspeilet.no är så jävla bra att jag kommer länka till eran hemsida samt har redan lagt upp denna video om herr Stoltenberg.

MVH till alla norrmän från
Byfånen från Dalarna

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Byfanenfrandalarna
13 år siden

Ja, folk har begynt å våkne over hele verden nå. Det fins knapt noe sted i verden der «ingen» har annerkjent den kommende verdensregjering. Beste av alt er at denne bevissthetsrevolusjonen er verken penger / makt motivert, slik som det har vært med tidligere «illuminati» gasset revolusjonene. For det er sannheten som teller nå, enten vi misliker den eller ei. Truth will out! And the Truth will win! :)

Lars Rønbeck
Abonnent
13 år siden

Vi har aldri fått høre, og vil nok heller aldri få høre norsk presse eller media stille slike spørsmål til en samfunnstopp a la Thorvald Stoltenberg – hvorfor?

Fordi norsk presse og media utvetydig fungerer som – «Vokterne av Enigheten».
Likeledes kollegaene i politikken, for de holder også kjeft om tingenes tilstand, eller skal vi si stillstand.

Lars Rønbeck

Luna
Luna
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Helt enig med Realdemokratiet.
Og vi trenger flere journalister som Armin Bahrami.
Beundringsverdig.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Luna
13 år siden

Helt riktig, vi trenger flere journalister med mer mot og mindre utdanning i skolesystemet.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Når alle tenker likt tenker ingen… Dagens propagandamaskinen den såkalte mainstream media jobber for fullt å filtre sannheter fra usannheter, slik at et «enighetsbilde» dannes i ønske om eliten…. ;)
Ikke rat når Thorvald «anbefaler» Armin å gå den «vanlige» veien av utdanning og arbeid, for han vet at «uenige» folk blir sortert inn i systemet og kommer ut som enige «saulk»… :)

lurer1
lurer1
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det er vel en viss tendens til at alle marsjerer i takt også på denne siden.

Kjetil S
Skribent
Svar til  lurer1
13 år siden

Dette må dokumentere lurer1, og ikke bare komme med løse påstander…

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Man jobber i politiske verv hele livet, og så glir man galant over i en «uavhengig hjelpeorganisasjon.» Som president.

Tror vi kan si at det er en åpenbar kobling mellom politikk og «uavhengige hjelpeorganisasjoner» her.

Armin er en tøffing. Kult at Bilderbergerne får litt pryl. :)

ringo
ringo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Bilderbergerne får ikke pryl,,, Bilderbergerne har aldri hatt pryl,,,og det blir vanskelig å gi dem pryl,,,!

ArneLo
Abonnent
13 år siden

Bra jobba :-)

Jeg tror ikke «de» pleier ikke å avslutte liv med mindre det føles nødvendig for dem. Det blir så mye støy og oppmerksomhet av slikt vet du. Som denne stakkaren: British nuclear expert who ‘fell’ to his death named as Timothy Hampton, dreiv med atomenergi og Iranspørsmål og slik. Det er mulig at FN er en helsefarlig arbeidsplass hvis enn innehar samvittighet. Det kan vel også være sjelknusende for mange å jobbe i et slik mentalt klima. Burde ikke stå noe om psykopater i arbeidsforskiftene? De kan være like skadelige for helsa som løsemidler.

Men du kan nok regne med økte trollangrep mot deg på nett ala Jewish Internet Defense Force ‘seizes control’ of anti-Israel Facebook group. Kanskje forsøk på økonomisk krigføring. Dette funker både på individuelt og nasjonalt plan. Jamfør IMF og Verdensbanken. Det er ikke alltid nødvendig å bombe. Det blir så dårlig PR av slik. Men det avhenger jo litt av hvor «plagsom» de tror du er og hvor mye du selv vet. Så det elste Stoltenberg her prøver å si er: «stikk ellers gjør vi livet ditt til et helvete. »

Men sånn trenger det selvfølgelig å gå. Følg din vei og kjenn din fiende så går det nok an og danse rundt dem :-)

Kunnskap beskytter

Ta vare

ArneLo
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

«Men sånn trenger det selvfølgelig IKKE å gå» skal det være. God natt… :-)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  ArneLo
13 år siden

Noen dør for tidlig, andre dør forsent, ære være den som dør på riktig tidspunkt!

lyset
lyset
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Døden kommer aldri for tidelig eller for sent. Når døden inntar dør man altid på riktig tidspungt. Alt har sin grunn i det store og hele bildet.

peace!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg har levd et godt liv selvom jeg bare er 24 :D blir jeg tatt hånd om av onde krefter, så kommer jeg tilbake 1000 ganger sterkere.. Man kan ikke dø på riktig tidspunkt, om man aldri var født på et heller. Hver dag vi våkner, er den verste i historien…. Vendepunktet, eller kanten av stupet…

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Dette var ikke mindre en en sensasjon Armin :D
Nå vet vi mye mer om hvordan dem hemlige BBG møtene foregår i det skjulte.
Du får selveste Alex Jones til og fremstå som en amatør siden han ikke har vært i nærheten av og få frem slike inrømmelser av sine interjuv objekter.
Dette er nok noe som kommer til og spre seg som ild i tørt gress internasjonalt.
Tipper Torvald tulling sitter og leser dett akkurat nå, er vel ikke uten grunn han så desperat ville ha navn og kilder, det ville han seff ikke spurt etter vist han mente du var en gærning som prata tull ;) he he
Ikke minst er dette noe som vil gjøre din egen verdag tryggere Armin for nå vil aldri makta bak makta tørre og gjøre no siden det vil slå 100 ganger tilbakers på dem selv som en bekreftelse på alt du mener og står for.
( Fløyteblåser syndromet )
Kjempe bra artikkel Herman og Armin :)

PS. Du er langt på vei til og oppnå kult/helte status Armin :D

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Jeg synes det er påfallende at den vanligvis så veltalende og slagferdige Thorvald Stoltenberg konsekvent unnlot å kommentere alt som ble nevnt i intervjuet som hadde med vaksiner og Folkehelseinstiuttet å gjøre.

Legg merke til på slutten av intervjuet at det er kommentarene knyttet til vaksiner som får det til å renne over for BIG DADDY Stoltenberg, hvoretter den aldrende Bilderberger tyr til den stupide og ulogiske kommentaren «Du er på feil spor på alle områdene».

Kan innholdet nedenfor være noe av forklaringen på det som tydeligvis er Bilderberger Stoltenberg den eldre’s ømme liktå som ble trampet på av Nyhetsspeilets kvikke journalist i den glimrende mini-dokumentaren som denne artikkelen inneholder ?

I boka «Sov, mitt lille Norge» av Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av «MAKTEN BAK MAKTEN» står det følgende (s. 108):

«Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.»

Avisen Vårt Land kontaktet Folkehelseinstituttet og ba om å få utlevert regnskapene. Dette ble nektet. Da Vårt Land anket til Helsedepartementet nektet de også !

I lille, naive, blåøyde Norge har denne høyst tvilsomme «sponsingen» fra Rockefeller Foundation (Rockefeller driver IKKE med veldedighet, men med MAKT) kunnet pågå uoppdaget og upåtalt i år etter år.

For øvrig har Jens Stoltenberg personlig gått i bresjen for å fremme det globale vaksine-initiativet GAVI. Dette er ganske så spesielt, all den tid Jens Stoltenberg er hverken helseminister/utenriksminister/bistandsminister eller vaksinefaglig ekspert.

Men det er ikke tvil om at det faktum at vaksine-Jens Stoltenberg stiller opp for GAVI bidrar til å øke Rockefellernes inntekter fra salg av vaksiner vesentlig.

Norge selv er også særs gavmild med å bidra til økt vaksinesalg i andre land, slik det fremgår av statsbudsjettet for 2009. Under «Globale ordninger» på Utenriksdepartementets budsjett blir det f.eks. bevilget 1.370 mill. kr. til «Vaksine og helse».

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
13 år siden

Bra intervju. Men reaksjonen hans kan jo komme av at du anklager FHI for å være folkeforgiftere. En sterk anklage hvis mr.Stoltenberg er overbevist om at vaksiner er en god sak. Men mannen går jo for langt, uten tvil.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Armin: Nyhetsspeilet.no, der kan du alltid følge med hva vi driver med…
Thorvald: Nyhetsspeilet.no, er det NRK?!…
:D :D :D
Hahaha! Det der var ikke snilt gjort Armin, mot en «snill og hyggelig» gammel mann fra en «stolt og skjult» jødiskfamilie med rikelige inntekter fra vaksinsalget:
http://skattelister.no/skatt/profil/thorvald-stoltenberg-9087847/

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Thorvald Stoltenberg tjener 1 mill i året og har 2.5 millioner i formue? du legger frem det som bevis for at han har vaksinesalginntekter. Er ikke ute etter å forsvaret Stoltenberg. Men det er veldig vanlig for pensjonister å ha millionformue.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Nei, bare en obs på at med rikelige inntekter er det «vanskelig» for en å tenke fornuftig for folket, fordi man har da altfor travelt med luksuslivet sitt. Hvor det går av vaksineinntekter er sterk skjult inn i Folkeforgiftnings instituttets regnskap!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Formue er vanlig å ha for eldre som sitter igjen med eindom. Men å tjene 1mill i året når du er 80år som lederen for rusutvalget syns jeg er litt suspekt. Jeg syns uansett at dette er småtteri iforhold til det han mest sannsynligvis har oppsamlet gjennom hans lange politiske nettverksbyggingkarriere, og han har uten tvil stashet flere millioner i utenlandske skatteparadiser.. Se på WHO-GRO og herskapsboligene i syden.. Mye skjult formue.

lurer1
lurer1
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hei igjen Armin :=) Sist diskuterte vi chemtrails og da var du jo enig i at det kanskje var på tide å dokumentere litt nærmere og litt færre løse påstander.

«Men å tjene 1mill i året når du er 80år som lederen for rusutvalget syns jeg er litt suspekt. »
Hvorfor spurte du ikke om dette da? Kan vi utelukke at han har tjent denne millionen på redelig vis?

«Se på WHO-GRO og herskapsboligene i syden.. Mye skjult formue.»
Hvilke herskapsboliger? Flertall.

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Lurer bare på hvorfor du spurte om Tobben var jøde. Hva har det med noe som helst å gjøre?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Ren nysgjerrighet

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

HVORFOR var du nysgjerrig på om TS er jøde? Hva hadde det med BBG og GSK å gjøre?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Han er ikke særlig norsk i mine øyner når han vil tjene penger på en «ikke-eksisterende» pandemi..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Din teft taler sant her, Armin.
Men de som snakker om Zionistene dør av det, som Bjørn Afselius sa og døde av kreft rett etterpå. Det skjer mye unorsk i Norge, overgrepene mot den Norske folkle-sjela, skikker, og den Norske grunnloven har vært stor. De som laget den Norske grunnloven, forsøkte å beskytte oss.. ved å forby jøder og jesuitter adgang til Riket.. Dette var IKKE rasistisk, arabere, eskimoer, indianere, alle var velkomne, unntatt de to grupper som er kjent for å konspirere til seg alt av makt og penger hvor de enn kommer..

Om ikke Riket ble beskyttet mot dem, ville vi ikke lenger ha noe selvstendig rike.. men selv ikke det hjalp.. de var her og virket likevel, både før og etter at grunnlovens forbud ble opphevet, ja vi ble til og med en selvstendig nasjon, vha en jesuittisk konspirasjon, i 1905..

Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere. sitat fra wikipedia.

Les selv her, på Wikipedia før det blir redigert vekk:

http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen

Jesuitter i Norge

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.

Da den såkalte jesuitterparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens maktovertagelse i Ungarn, og de første jesuittene var derfor ungarske prester som måtte gå i eksil. Det har ikke blitt opprettet noen permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.
—————————————— sitat Wikipedia slutt.

Jesuittene virker stort sett gjennom det MULTILATERALE DIPLOMATI, og det gjorde de også før forbudet ble opphevet. I 1905, fikk disse jesuittiske rågiverne opprettet et eget diplomati, for Norge og vha det ble Norge en selvstendig nasjon.. kanskje dette kunne være en ide for repetisjon? :-)

Vet ikke, vi har ikke jesuittenes kontakter overalt, vha diplomatiet så kommer de inn og er med på møter i de innerste maktens sirkler… Eidsvollsmennene visste nok hva de gjorde og hva de ikke ville ha i Norge, men det hjelp bare ingenting.. konspirasjonene fortsatte gjennom diplomatiet osv og snart hadde de opphevet forbudet mot jøder og jesuitter.
I katolske land er den Jesuittiske kirke overhode for diplomatiet!

Den første Norske Statsminister, Christian Michelsen ser svært lite Norsk, ut, og Norge har og er ganske jøde-styrt, det er sannheten som nesten ingen tør si høyt. Gro Harlem Bruntland, familiene Stoltenberg, Gerhardsen, riksadvokaten Tor Axel Bush, Benkov var jo åpen om det.. ellers er det mange mange flere som man kan se det ut fra handliner og annet. De har hatt lederstillinger i landet vårt men ikke tjent hverken folket eller landet.

Det er fakta, man snakker du om det blir du straks stemplet eller tatt. Det går altså ikke an å snakke om reelle fakta.. på dette området. Arabiske land og folk har faktisk forstått og rett i ganske mye på dette området. Men det er viktig å skille mellom ekte troende jøder, f eks Kabbalister, Hasidim-jødene osv som er ANTI-ZIONISTER på sin hals.. og kvasi-jødene som styrer verden, de er ateister og har stjålet jødenes identitet, for å kunne skylde på dem og bruke dem som syndebukk, derfor mye negativ info nå om jøder..
så det er viktig å holde tunga rett i munnen her..

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Blir artigt og se nå da om det er noe i det at Stoltenebergfamilien har tilgang på over 200 spinndockters :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

ojjjjjj….. det gikk fort, ser at nesten alle komentarene på speilet har fåt en 3-4 minus tomler i løpet av natta/morra kvisten ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ja, mange troll her om dagen, merker jeg… :)

Oddis
Oddis
Abonnent
13 år siden

Etter at jeg så «intervjuet» med Jonas Gaar Støre ble jeg litt flau over Armin, men dette var noe helt annet. En kjempejobb!
Virket ikke som Stoltenberg helt visste hva han svarte på da det hele startet og ble derfor tatt skikkelig på senga. Bra!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Oddis
13 år siden

Jonas er mammadalt, han løp til mamma før han svarte på spørsmålene. Han sa «ikke bra» og løp. :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

ga ga ga di du da

Aumakua
Aumakua
Abonnent
13 år siden

Er det bare meg, eller innrømmet Thorvald i intervjuet at også politiet har prøvd å finne ut av om han har aksjer i GlaxoSmithKline?
Sønnen hans er vaksine- og statsminister, dattera er ass. dir i FHI, og mannen innrømmer å ha vært under politietterforskning for korrupsjon – og dette har ikke vært nevnt med en stavelse i våre etablerte medier? Jeg er målløs…

Ingen røyk uten ild…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Aumakua
13 år siden

Jeg sjekket opp finans og kapital, jeg sjekket også opp hva han solariumsbrune narkomiljøtypen til Ninni stoltenberg nevnte med PFU, ingen har skrevet om det, det er derfor jeg ville høre det fra hans egen munn..

Kansje han bløffet om politiet for å legge lokk på saken?

Aumakua
Aumakua
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Synes også hele uttalelsen om at han skulle ha blitt etterforsket i denne saken hørtes noe merkelig ut. Første ganga nevnte han Finans og Kapital, og så slenger han på politiet i tillegg etterpå…typisk febrilsk brannslukking…

Er det forresten noen som har tipset noen andre medier om denne saken? Hadde vært artig å se om noen hadde turt å følge opp…

Nice work, Armin :D

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Aumakua
13 år siden

All media burde vært spurt om å sende interiviuet.

tothestars
tothestars
Abonnent
13 år siden

Stå på Armin dette er bra!!!!! :D
Kult å se at fler og fler av eliten skjelver i buksene :)

troruud
Abonnent
13 år siden

Kanskje oppdatering av etternavnet fra Stoltenberg til Bilderg, ville være riktigst? :-)

piscesgutt
piscesgutt
Abonnent
13 år siden

Det var unødvendig å spørre om han er jøde da.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  piscesgutt
13 år siden

Han var jo virilsk etter å finne ut hvem jeg var, hadde jeg ikke stoppet han med jødespørsmålet ville han nok spørt meg om identifikasjonspapirer :)

Ikke legg så mye i et spørsmål om tilhørlighet og opphav, jeg blir også spørt hvor jeg kommer fra, det er i grunn et ganske enkelt spørsmål å svare på. hehe

Det er en del jøder som utgir seg for å være jøder når de ikke er det. Zionism is taking this country over by the minute, tenk hvis TH sa ja jeg er en zionist?

Israels ambassadør i Norge er en zionist
http://www.youtube.com/watch?v=3dSHl3C9kgY

Er han sionister som går amok Michael Eligal?
Altså, er dette den Israelske ambasadøren i Norge?
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/156371

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  piscesgutt
13 år siden

Det er mulig å spore familien S sine forfedre et godt stykke bakover iht kirkebøkene,og det er lite og ingenting som tyder på at de har jødisk blod i årene,men det kan selvfølgelig være at det foreligger noen gamle utenom-ekteskapelige affærer,men dette tror jeg ærlig talt er ren fantasi.
-Derimot trenger man absolutt ikke å være av jødisk herkomst for å være sionist,noe det er en del som tyder på at de,eller i alle fall noen av de er!
I grunnen tror jeg du skal tro gamle Thorvald når han sier at om han hadde vært jøde,så hadde han vært stolt av det.Uansett hva han måtte ha bedrevet,så kan jeg ikke begripe at han ville hatt noe som helst å tape på å vært «offentlig»jøde.Derfor er jeg temmelig sikker på at om de har jødisk blod i årene,så hadde de nok mer enn gjerne fortalt om det,i stedet for å skjule det.Det henger likssom ikke på greip! Det har etter krigen slett ikke vært en hemsko for mennesker med høye posisjoner å være av jødisk slekt i Norge.Tvert i mot.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Grisebra intervju Armin.
Artig i se han går rett på limpinnen og hisser seg opp:)

Her er stoltenbergs slektstavle tilbake til 1535.
http://tore.vamraak.no/slekt/slekt.asp?indnr=14759

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Only by examining that which is behind us can we ever hope to gain insight into which lies ahead.

70 år med løgner! Hva gjør det med et individs, eller et helt folkeslag sitt selvbilde?
¤ Verdens laveste fødselstall, under 1,4 barn pr kvinne, Tyskland hadde i 2005 verdens laveste fødselstall i forhold til befolkningen.
¤ Skam
¤ Skyldfølelse
¤ Selvforakt

70 år med løgner har ført til USA`s totalt urettferdige midtøsten politikk.

Se denne documentaren, last ned som torrentfil, fullt lovlig og ønskelig fra produsenten.
Kom tilbake etterpå så kan vi diskutere jøder, det henger på greip skjønner du, bare et annet et, et som få ville røre før nå, møkkagreipet.

Hvor mange norske familier fikk tilsendt trilogien «En verden i krig» uten og ha bestillt den? Uten mulighet for retur.
3 svindyre skinninnbundne bøker til å ha i hylla som referanse for seg selv og kommende generasjoner.
Samme investorer som til «Mein kampf?»

ONE THIRD OF THE HOLOCAUST

A holocaust denial movie, in 30 episodes, on the subject of Treblinka, Sobibor, and Belzec. Banned at Youtube.

Episode 1: Introduction

The death camps Treblinka, Sobibor, and Belzec made up nearly 1/3 of the holocaust. Episode 1 explains what they were.
16 min. 28 sec.

Episode 2: Water Well

On the map we see a water well surrounded by burial pits. The water well would have been contaminated. The storytellers didn’t think of that.
3 min 5 sec.

Episode 3: Haircut

If you’re going to get off a train, and get gassed within the hour, and then thrown into a pit; what is the point of a haircut? Yet that’s part of the story.
2 min. 26 sec.

Episode 4: Engine Exhaust

Engine exhaust seems like the best way to make carbon monoxide gas, if you’re not a chemist, that is.
5 min. 23 sec.

Episode 5: Nuremberg

Wasn’t the holocaust completely documented at Nuremberg? Yes it was. If you consider 20 minutes of courtroom time a thorough documentation of 1.5 million deaths.
26 min. 37 sec.

Episode 6: Gassing Building

We look at a model of the gassing building that supposedly killed nearly the population equivalent to San Francisco, and find it odd that the building entrance didn’t even have a set of double doors.
4 min. 24 sec.

Episode 7: Abraham Bomba

The featured witness for Treblinka at the US Holocaust Memorial Museum says something very odd: that the Germans disguised the gas chambers as a kind of hair salon, complete with professional barbers. As he says: «…make to believe that they’re getting a nice haircut.»
14 min. 25 sec.

Episode 8: Eliyahu Rosenberg

A Treblinka witness at the Eichmann trial in 1961 makes some mistakes on the witness stand.
4 min. 4 sec.

Episode 9: Reader’s Digest

An article in February 1943 first brought the holocaust story to mainstream America. The article also mentioned six million–an uncanny number to throw out since the supposed fact hadn’t happened yet.
——————————————————————-
10 min. 49 sec.

Episode 10: Experiments

Ridiculous experiments the Germans wouldn’t have done. One of the most prestigious holocaust scholars writes: «Incendiary bombs were tried, but these caused large fires in the surrounding woods.» Uh, o.k.
6 min. 5 sec.

Episode 11: Treblinka Burial Space

We use 3-D modeling to show that the burial space at Treblinka is too small. Way too small. The storytellers figured a few large pits would suffice for 700,000 bodies.
7 min. 56 sec.

Episode 12: Belzec Burial Space

It’s too small also, and we use the Rose Bowl Stadium during the Rose Bowl Game to show that. Watch episode 11 first or this chapter won’t make sense.
3 min. 45 sec.

Episode 13: Sobibor Burial Space

Let’s put it this way, you can’t bury the equivalent to the stadium spectators of the Rose Bowl Game in two pits not much bigger than the chicken coop, and then sentence someone to life imprisonment based on «the evidence.» Something just isn’t right.
3 min. 52 sec.

Episode 14: Steven Spielberg’s Shoah Foundation and Sobibor witness Alexander Pechersky.

Excerpt: «This young black man might be thinking that the slavery that happened to his ancestors is nothing compared to the holocaust. Except what happened to his ancestors really happened.»
12 min. 29 sec.

Episode 15: Rain, Wind, Fire, and Ice

There’s some elements that the storytellers forgot about. Outdoor cremation fires in the middle of winter, for instance, might work better if they had a roof over them. You know, for when it rained and stuff.
10 min. 25 sec.

Episode 16: Escape Tunnel

At Sobibor they tried to dig an escape tunnel. They could only dig down 5 feet because they said there was a danger of striking water past that. One problem the storytellers forgot about: the burial pits are described as 23 feet deep.
4 min. 15 sec.

Episode 17: Belzec Chronicles

A few Belzec-related stories weaved together. Most people would probably agree that barbed wire with tree branches propped into it is not a great example of good design for a security fence in a death camp. We comment on Josef Oberhauser and Rudolf Reder.
11 min. 5 sec.

Episode 18: Physical Evidence part 1

Why we know more about a tsunami that hit in the year 1700 than what’s underground at Treblinka. We also look at some excerpts from the movie «Mr. Death.»
10 min. 51 sec.

Episode 19: Physical Evidence part 2

Admittedly, mixing holocaust denial with an episode of the 70’s tv show Charlie’s Angels seems odd, at first glance that is.
6 min. 59 sec.

Episode 20: Soviets Arrive at Treblinka

Holocaust historians copiously write about what the Soviets found when they took over Auschwitz, but strangely omit what the Soviets found when they took over Treblinka. Why is that? Also, when Professor Boder went to Europe after the war to document the holocaust, he was likely surprised at what people had to say.
5 min. 30 sec.

Episode 21: Destoying Evidence: Treblinka Compared to Auschwitz

At Treblinka they supposedly destroyed all traces that the camp ever existed. They even tore up the railroad tracks leading to the camp. But at Auschwitz they left 7 tons of human hair and 7,000 Jewish inmate eyewitnesses waiting to speak to the Soviets. Why is that?
7 min. 9 sec.

Episode 22: A Doctor Testifies

No one informed Dr. Berman that the Germans purportedly left Treblinka without leaving a trace. Thus his story of the «10’s of thousands of little shoes of little children» is problematic.
4 min. 53 sec.

Episode 23: Lamb

Excerpt: «We’re going to cremate a leg of lamb at the beach as a way to better understand the outdoor cremation process.»
6 min. 9 sec.

Episode 24: Bone Crushing

It looks like three flowers on a football field, but what it’s showing is that it takes space to crush that many bones. And no space is given on the maps for bone crushing.
7 min. 45 sec.

Episode 25: The Flameable Fence (the Germans wouldn’t have had)

They burned a «B as in Bruce» quarter Billion pounds of wood in an area enclosed by a tree branch fence. Hmmm.

Treblinka had two fences. This was the inner fence.
6 min. 53 sec.

Episode 26: Treblinka’s Outer Fence

No tanks are going to get into this camp! What with the anti-tank obstacles surrounding it. But does that make sense? Wouldn’t the large gun mounted on the front of a tank make it unneccessary for the tank to need to enter the camp?
5 min. 28 sec.

Episode 27: Confessing Germans part 1: Kurt Gerstein

SS Officer Kurt Gerstein presented himself to his French captors as a very important eyewitness–one of a handful of people who had seen Belzec. Presenting himself as valuable was a strategy for staying alive.
14 min. 38 sec.

Episode 28: Confessing Germans part 2: Adolf Eichmann, Franz Suchomel

Adolf Eichmann purposely said the most ridiculous things in his 1961 trial. And the reporters at the New York Times amazingly believed him. It’s amazing what people will believe when evil is in the equation.
13 min. 51 sec.

Episode 29: Book: Treblinka by Alexander Donat

It’s a book respected by holocaust historians. Nevermind that the author has a story to top his peers: that he and his wife survived 9 death camps. We also look at the following question: «What happened to the Jews of Europe? Did they just disappear out of thin air?» We look at it, and answer it.
10 min. 46 sec.

Episode 30: Conclusion

Teaching «Tolerance» is great.

Suggestion: Use real examples.

Like the American Indians. You don’t need to use a lie-example, when there’s plenty of real examples.

We conclude by looking at how the belief in the holocaust leads to unfair United States foreign policy in the Middle East, and from that, what Americans then spend their time reading about in the newspapers.
7 min. 27 sec.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

He he! Morsomt.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Jeg lurer på om Thorvald hørte riktig.. Hvorfor skulle han så utrolig lett fortelle om sine Bilderbergermøter,og for ikke å snakke om at han sa at det siste hadde vært i Oslo i 2007. DET er jo i tilfelle en sensasjon.Noe for Alex Jones å få kloa i!
Hvordan har ett sett med utenlandske dignitærer greit å sette i scene et slikt møte i Oslo uten at noen,altså-absolutt ingen fra uansett «leir» har greid å få det med seg.Ikke den minste mistanke engang! Da måtte det sannelig vært i særklasse hemmelig.Det er mulig det var snakk om kun et «gruppemøte»,men likevel-svarte limmoer og sikkerhetsoppbud fatter vanligvis litt oppmerksomhet i det minste..
Jeg kan ikke fri meg helt fra tanken på at han måtte ha oppfattet noe feil i Armin`s spørsmål,og trodd at det gjaldt et annet møte,for om det var så hemmelig som ting tyder på , kan jeg aldri tenke meg han bare hadde plumpet ut med det uten videre.

tothestars
tothestars
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

mener å huske at bilderbergermøtet i 2007 var i Istanbul og ikke i Oslo. Men kan hende det var ett der og.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ja. Tror det var en liten misforståelse der. Gamle «AJ» hadde nok dukket opp måneder i forveien hadde Bilderburgerne møttes i Tigerstaden.

….LO og Arbeiderpartiet er mafia. Tror det er korrekt å si at de samme folkene har styrt Norge helt siden andre verdenskrig… «Arbeidere» og «sosialister» som tilsynelatende går i dress 24/7, er søkkrike, bor i villa, og reiser rundt i sine privatfly… (He he – Norge selger våpen til alle mulige fattige land. Deretter drar noen Arbeiderparti fyr ned dit for å «megle fred». He he. Morsomt. Nesten.)

Skulle også likt å sett medlemslisten til frimurerlosjene i Østlandsfylkene. Tror det hadde dukket opp etpar «gode arbeidere». :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

….LO og Arbeiderpartiet er mafia. Tror det er korrekt å si at de samme folkene har styrt Norge helt siden andre verdenskrig… “Arbeidere” og “sosialister” som tilsynelatende går i dress 24/7, er søkkrike, bor i villa, og reiser rundt i sine privatfly… (He he – Norge selger våpen til alle mulige fattige land. Deretter drar noen Arbeiderparti fyr ned dit for å “megle fred”. He he. Morsomt. Nesten.)

:D :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin: Etter denne knall bra og modig innsats for «den sanne verden», anbefaler jeg å være forberedt på PST, CIA og MOSSAD sine egenter. Thorvald har helt sikkert sladret til Bilderberg sønnen sin (Jensemannen) om at du «mobbet» han og la opptaket hans på Youtube, motvillig! :D
Ønsker deg lykke til, lenge leve Armin! ;)

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Formuene til Stoltenberg dynastiet er for det meste skjult i fond og legat.
Tror nok ikke så mange som har bodd her i landet en stund ser på Torvald som en snill bestefar, er ikke mer en ca 15 år siden han avslørte sitt sanne jeg da han ringte og trua selfangstinspektør Lindberg personligt, bare så synd for han at Lindberg tok opp samtalen og leverte det videre til Media.
Det som var mest skremmende med Interjuver til Armin var da Torvald tok tak i kamera og snudde det mot Armin, det er en velkjent metode når noen skal tas, identifiser offeret enten via film eller bilde for så og la «ryddehjelpa» få det til og jobbe med.
Men spørs om ikke Torvald har brutt en gylden BB taushetsløfte nå og kan selv risikere og ende opp med slag eller kreft innen kort tid.
Får bare vond i magen når han sier: Og det er jeg stolt av
Det er akkurat det samme som alle tidligere despoter har sagt fra Hitler, Stalin, Lenin Idi Amin osv osv.
Det er noe alle maktsyke psykopater sier, dem manipulerer seg selv til og tro at det dem gjør er til det beste for menneskeheten og du ser det gang på gang i rettsaker der dem blir stilt til rette for det dem har gjort og dem skjønner ikke at dem har gjort noe galt, sist var vel med Saddam Hussain og Milosvitch, dem har en koblingsfeil i hodet og klarer enkelt og greit ikke og se noe galt i og masakrere og myrde tusenvis av egen befokning, det er jo min befolkning og det som er mitt har jeg lov og forvalte som jeg vil mener dem.
Trøsten må jo være at nå begynner vi og komme inn i en tid det alle psykopater og narrister blir stilt til ansvar for galskapen, forbrytelsene og fanatismen sin ;)

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Nok en aktuell artikkel om Bilderberg fra Nyhetsspeilet. Jeg må jo si at jeg finner elementer av humor i Speilets «pynting» av bilderbergere før de henges ut til tørk her på siden, slik tilfellet også var med denne: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/

Egil Myklebust og Thorvald Stoltenberg er Norges viktigste og mektigste globalister gjennom alle tider (Big Daddy Stoltenberg er/var som kjent også medlem av Rockefellernes Trilateral Commission).

Er det mulig at Thorvald Stoltenberg i videoklippet refererer til at han trakk seg ut av Bilderbergs eksekutivkomite for 2 år siden ?!?! (Se f.eks. http://www.whale.to/b/bilderberger.html) Isåfall er det et hårreisende grovt brudd på Bilderberg’s strenge interne reglement for hemmelighold, som det må påregnes at vil få konsekvenser, nå som Bilderberg-mafiaen er i ferd med å bli avslørt og kanhende snart befinner seg med rompa på en kald tallerken.

Har andre norske media omtalt Bilderberg i løpet av året som snart er omme ? Litt rart er jo dette med tanke på at norske journalister (inkl. Klassekampen) er redusert til et kobbel av pudler som logrer for enhver person som innehar en maktposisjon, noe som bl.a. viste seg nå under klimakuppkonferansen i København med horder av kriminelle globalister tilstede som ble unisont hyllet av norske media for sitt blotte nærvær.

Her er litt Bilderberg-oppdatering for siste 30 døgn:
1. Herman van Rompuy, EU’s nyvalgte president er Bilderberger:

http://www.youtube.com/watch?v=LzmbQxxJ6r8

2. (Møte)lederen for klimakonferansen i København, Danmarks klimaminister Connie Hedegaard, er Bilderberger.

3. Erke-bilderberger Henry Kissinger skal visstnok ikke ha vist seg på en stund nå, ifølge Benjamin Fulford. Hva kan dette tenkes å bety for kommende års Bilderberg-møte ? Og vil verden forøvrig ikke få se Kissinger på nytt igjen før under finalen i Wimbledon for 2010 ?

Forsker
Forsker
Abonnent
13 år siden

Du kan sikkert regne med å bli rettslig forfulgt etter dette stuntet, de norske zionistene kommer i allefall til å følge deg med argus øyne fremover armin. Uansett, sterkt gjort at du konfronterte ham med disse spørsmålene, angreps reaksjonen hans tyder på at han lyver/har noe å skjule.

lurer1
lurer1
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

Ser ikke ut som følgene så langt har blitt så store. Kan det være at takhøyden er større enn tidligere antatt?

« Forrige artikkel

John F. Kennedys kamp mot oligarkiet

Neste artikkel »

Kjærlighetens alkymi

134
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x