//

Diplomaten Thorvald Stoltenberg truet journalist

27.1K visninger
8 minutter lesetid
135

I årevis er Thorvald Stoltenberg blitt fremstilt som en profesjonell politiker, diplomat og en varm og medmenneskelig familiemann. Tirsdag 15. desember 2009 fikk de som måtte ha tvilt på fremstillingen se en annen side ved diplomaten.

Diplomat og yrkespolitiker med godt rykte

Først litt bakgrunn om Stoltenberg senior (se også faktaboks nederst). Her er en kommentar fra en debatt i Aftenposten som i korte ord beskriver Thorvald slik folk flest nok har lært ham å kjenne – gjennom media:

”Jeg synes Thorvald Stoltenberg er en person med en god dose menneskelighet og omsorg. Han har nok bidratt mest gjennom å framstå som en faderlig og nøktern person som gir folk håp om at de norske idealene fremdeles er verdt å satse på.”

Slik avsluttes biografien om Stoltenberg i Store Norske Leksikon:

”Det var naturlig at nettopp pensjonisten Thorvald Stoltenberg ble president i Norges Røde Kors etter at han hadde endt sin virksomhet som ambassadør. Det er en jobb som er skreddersydd for en mann som er seg bevisst at det i livets tilskikkelser alltid “handler om mennesker”. Mange mennesker har tilfeldig møtt Thorvald Stoltenberg og opplevd hans genuine interesse for deres liv og levnet.”

”Lykken er bedre enn forstanden” sier Karin Stoltenberg omkring bestemmelsen om å gifte seg med Thorvald. I dette Hjemmet-intervjuet beskriver Karin sin mann som ”balansert og harmonisk”. Thorvald uttrykker følgende om seg selv og det å lure folk:

”Jeg tar alt i beste mening. Jeg bruker å si at jeg vil heller bli lurt selv, enn å lure andre. Jeg blir veldig opprørt om noen antyder at jeg har lurt dem, det er fjernt for meg.”

Den krigsforbrytertiltalte serberlederen, Radovan Karadzic, levde sine siste år i frihet av å selge et potensmiddel. Etter å ha blitt arrestert og overført til krigsforbryterdomstolen i Haag, uttalte han følgende om Thorvalds diplomatiske egenskaper:

”Thorvald Stoltenberg er en stor diplomat. Han var helt upartisk. Han hadde en forståelse for alle sider.”

Slik besvarte Stoltenberg denne stående ovasjonen fra Karadzic:

”Jeg tar all ros til meg. Det er virkelig sant.”

I et foredrag på Blindern i 2003 skal Stoltenberg ha vist sympati for serberne, eller antipati mot muslimene, ved at han klaget over at journalistene hadde dekket krigen ”som megafoner for muslimene”.

Oligarki eller demokrati – familien er dog å foretrekke

 1. mars 2009 ble den 78 år gamle Thorvald oppnevnt – av sin sønn Jens – til leder av Rusutvalget. I denne forbindelse uttalte Lars Sponheim at Thorvald er en av Norges klokeste menn, og mente derved at dette sterkt subjektive argumentet skulle fjerne det lille problemet med at han ble oppnevnt til stillingen, av sin egen sønn, i Statsråd. Supert argument: Jo klokere man er, jo mindre behøver man å se hen til regelverket om habilitet. Er man skikkelig klok trenger man, i følge Sponheims filosofi, ikke regler omkring habilitet.

Og hvem var det som fikk regjeringen Jens Stoltenberg til å sette i gang arbeidet med å lage en ny stilling til pappa – the Big Daddy – Stoltenberg? Jo, det var typen til Ninni Stoltenberg, som sikkert har fått sine gode råd av sin Ninni. Fine greier dere. Og Sponheim applauderer sikkert her også; de er jo så kloke, og for øvrig er det jo så urimelig at Jens skal straffes bare fordi at han er bror til Ninni?

Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg
Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg

Bortsett fra sønnens litt for åpenbare vi-er-jo-i-slekt-så-hvorfor-ikke-beslutningen, så er nok de ovennevnte referater omtrent slik Thorvald Stoltenberg ønsker å fremstå for omverdenen.

Opptrinnet: Rus, Rothschild, Røde Kors og Bilderberger 24/7

 1. desember 2009 kunne man lese i Østkantavisa at AUF i Oslo samt Oslo AP ønsket å åpne for en debatt omkring ruspolitikken, hvor det ble annonsert at Thorvald Stoltenberg skulle delta på et kick-off møte foran Østbanehallen tirsdag 15. desember for å samtale med aktørene fra rusfeltet, som feltet ble beskrevet som.

I den forbindelse møtte Nyhetsspeilets journalist, Armin Bahrami, Thorvald Stoltenberg. Intervjuet kan dere se her:
ttp://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo. (Dessverre ikke lengre tilgjengelig, se transkript nedenfor).

For video-intervju med engelske undertekster, klikk her.

Transkript av intervjuet

Som det fremgår av videoklippet startet samtalen slik:

Armin Bahrami (“AB”): – Hei, Thorvald. Jeg må bare spørre deg på veien ut. Takk for innsatsen din for Røde Kors!

Thorvald Stoltenberg (“TS”): – Åja, ja. Takk skal du ha!

AB: – Kjempebra at du står der og fronter Rothschilds Røde Kors. Jeg bare lurte på…Bilderbergermøtet i 1995…har du deltatt på noen flere Bilderbergermøter etter 1995 ?

TH: – Å, ja.

AB: –Du har det?

TS: – Å ja, Senest i Oslo her i…”

AB: – Har du kjent, kjent plass, eller fast plass?

TS: – Ikke nå lenger, men jeg hadde, jeg trakk meg for to år siden.

Dette er intet mindre enn sensasjonelt. Stoltenberg innrømmer nemlig at han ikke bare er fast medlem av Bilderbergerklubben, en (medlems-) ordning som det bl.a. på Wikipedia hevdes at ikke finnes, men at han også møter hvert eneste år. I følge denne listen møtte Stoltenberg siste gangen i 1995. Som en direkte følge av Stoltenbergs uttalelse, hvor han bekrefter at han møtte fast inntil 2007, må denne listen enten være falsk, eller så lyver Stoltenberg.

Et annet sensasjonelt moment ved Stoltenbergs uttalelse, er at han bekrefter å ha møtt med Bilderbergere ”senest i Oslo”. I følge den ovennevnte listen, har de ikke hatt møter i Oslo. Hva slags møte er det da Stoltenberg referer til? Kan vi her stå overfor nye avsløringer, hvor det viser seg at Bilderbergere møtes årlig i faste komiteer verden rundt, utenom de offisielle Bilderberger-møtene? Armin Bahrami fulgte straks opp med et relevant synspunkt for om mulig å få Stoltenbergs umiddelbare reaksjon:

AB: Det er veldig bra, for det går jo litt imot demokratiets grunnmur å delta på sånne udemokratiske møter, synes du ikke det?

Stoltenberg svarer med å reise pekefingeren og slå lett på journalistens skulder, hvilket skulle indikere at han er uenig i at Bilderbergerkonferansene er udemokratiske. Det mener Stoltenberg helt sikkert. Han har jo for øvrig aldri vært nasjonalt folkevalgt og kan derfor på ingen måte sies å være noen parlamentariker, følgelig har han heller aldri fått føle på kroppen hvordan demokratiske ideer oppstår, vokser og blir til endelige vedtak.

Eierskap eller interessent i legemiddelindustrien?

Det har i høst vært mye snakk om hvorvidt Stoltenberg-familien har aksjer eller andre økonomiske interesser i et legemiddelselskap. Bahrami stilte derfor et siste åpenbart både relevant og viktig spørsmål før Stoltenbergs tale til de fremmøtte:

AB: Er det sant at du har aksjer i GlaxoSmithkline og at du kjøpte dem i 2006?

TS: Hvor har du hørt det?

AB: Det er ganske godt spredt over Internett.

TS: Ja, men hvis du er ordentlig informert, så burde du vite at det er undersøkt, og det er bare tøv. Det er sludder og tøv.

AB: Så Stoltenberg-familien er ikke…?

TS: Kapital har undersøkt det, og Finansavisen har undersøkt det, og har skrevet at dette bare er sludder, og det må du også nå komme med.

Det som er merkelig med Stoltenbergs reaksjon på dette spørsmålet – utover at han forsøker å presse Nyhetsspeilets journalist til å endre oppfatning – er at han henviser til at andre har undersøkt hvorvidt han har aksjer (slik det påstås) i legemiddelselskapet.

Dersom det virkelig er slik at han ikke har aksjer eller andre typer eierinteresser i GlaxoSmithKline, var det jo bare for ham å si det rett ut. Det å vise til at andre har undersøkt saken, peker bare enda sterkere i den retning at Thorvald enten er på gyngende grunn eller selv ikke aner hva han driver med og derfor lar det være opp til andre å finne ut av det. Å føre en slik holdning til eget liv og konsekvenser som måtte oppstå som følge av egne handlinger, kan sikkert være kjekt: Dersom det viser seg at man ikke har gjort noe kritikkverdig, så er jo det fint. Skulle det motsatte være tilfellet, kan man jo bare parere med å si at det ikke er straffbart å være dum. Men, det å være toppdiplomat og samtidig ha et slikt utgangspunkt kan ikke akkurat sies å være spesielt heldig.

Nå har Nyhetsspeilets journalist vekket opp Thorvald litt:

TS: – Hva representerer du? Hei! Hva representerer du?

AB: – Nyhetsspeilet TV.

Nå går samtalen over i et nytt gir, hvor Stoltenberg blir konfrontert med teorier, som florerer på Internett og blant folk ellers, omkring Svineinfluensaen. Merk hvordan toppdiplomaten, fredsmekleren og den tidligere Røde Kors-presidenten Thorvald reagerer på dette, idet han tar tak i kameraet og snur det mot journalisten.

Omsorgsfull eller truende?

Etter litt frem og tilbake holdt Stoltenberg sin tale til de fremmøtte. På vei bort fra plassen tar Bahrami på nytt kontakt med Stoltenberg for om mulig å få en oppfølging på GlaxoSmithKline-saken. Det starter med at journalisten følger opp med spørsmål omkring svineinfluensavaksinen. Stoltenberg hadde tydeligvis fått nok av ubehagelige spørsmål fra allmuen og begynte å utøve makt slik han nok er vant å gjøre det:

TH: Jeg tror du skulle gjøre noe annet for du er på feil spor på alle områdene, og dermed så ødelegger du ditt eget liv…det er synd (Stoltenberg retter samtidig pekefingeren mot journalisten for å bekrefte og understreke hvor synd han mener dette er)! Og jeg er lei meg for det, sier han.

Toppdiplomaten Thorvald Stoltenbergs avsluttende formaning kan sikkert tolkes i alle retninger, fra; ”gitt i aller beste mening”, til “en trussel om et fremtidig ødelagt liv”.

Det er nærmest umulig å se at dette var gitt i aller beste mening. Det er nemlig ikke nødvendig å si noe som helst dersom en journalist stiller spørsmål. Man kan velge å tie, eller man kan snakke, men å komme med formaninger til den som stiller spørsmål, om at han bør finne på noe annet å gjøre for å unngå å få livet ødelagt, kan faktisk aldri tolkes som ”gitt i aller beste mening”. I en slik setting er det fornuftsstridig å ytre seg slik. Ble Armin Bahrami truet av Stoltenberg senior ? Det får bli opp til den enkelte leser å bedømme.

Det hører uansett til sjeldenhetene at man får festet slike ”formaninger” på film. Enda sjeldnere er det å få dokumentert slikt fra toppolitikere, toppdiplomater osv, slik som her.

Innslaget kan ikke sies å være annet enn oppsiktsvekkende.

Herman J. Berge

Faktaboks om Thorvald Stoltenberg:

 • Født 8. juli 1931 i Oslo
 • Sekretær i UD (1958)
 • Visekonsul San Francisco (1959-1961)
 • Ambassadesekretær ? Lagos (?)
 • Ambassadesekretær Beograd (1961-1964)
 • Statssekretær for John Lyng fra 1965
 • Internasjonal sekretær i LO (1970-71, 1972-73 og 1981-83)
 • Statssekretær i UD (1971-72 og i 1976-79)
 • Statssekretær i Forsvarsdepartementet (1973)
 • Statssekretær i Handelsdepartementet (1974-76)
 • Forsvarsminister (1979-1981 Nordli og Brundtland I)
 • Medlem av Oslo bystyre og formannskap, samt kommunalråd for kultur i samme periode (1984-87)
 • Fredsmegler i Nicaragua (1984–1986)
 • Utenriksminister (1987-1989 Brundtland II)
 • Utenriksminister II (1990-1993 Brundtland III)
 • FNs høykommisær for flyktninger (1990)
 • Fredsmekler på Balkan (1993-95)
 • Norges ambassadør i Danmark (1996-1999)
 • President i Norges Røde Kors (1999 – 2008)

Priser-utmerkelser

 • 2. klasse Storfølgesvenn i sølv av O. R. Tambos følgesvenner
 • Medaljen for 13. januar (ble samtidig tildelt Leon Bodd og Hans Wilhelm Steinfeld)

Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

135 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Russia Today
Russia Today
Abonnent
5 måneder siden

Som far så sønn med kjerringa si.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Gamle-Torvald spilte ut MIN DATTER NINNIE ER JUNKIE-kortet idag – over hele forsida på D-bladet. Skal vi tolke det som et tegn på at gamle-Torvald begynner å føle presset, nå som hans globale maktelite er på vei mot stupet…?

Og jeg som trodde at Ninni Stoltenberg er fri for heroin nå – med ny samboer og greier, ifølge SE & HØR (eller var det ifølge D-bladet?).

Hvorfor må Torvald trekke sin datter Ninni – familiens mislykkede MK ULTRA satsting – frem fra glemselen og ned i gjørma akkurat nå? Er det fordi Gladios Stay behind involverting i Utøya-massakren begynner å bli ubehagelgig påtrengende?

Torvald sa til en avis, så like etter massakren at mange av de drepte på Utøya ikke engang var blitt begravd: “Jeg håper nå at det kan komme noe godt ut av det som skjedde den 22. juli”. Hallo…?

Ville Jens Stoltenberget si ansikt til ansikt med fem muslimske menn som nettopp hadde fått sine koner voldtatt: “Dette kommer det nok noe godt ut av!”…?

Men Torvald med Stoltenberget sa det nå, slik at også pårørende etter drepte skjønne flotte AUF-ungdommer fikk det med seg.

Er det bare vi ulver som skjønner at Stoltenberget-dynastiet er en katastrofe for det norske folket – med eller uten en odde på Utøya der ungdommer ble drept oppkalt etter seg? De menneskene de menneskene – makan til svekkede sjelsantenner må man lete lenge etter…

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Om det er Thorvald selv, eller om det er medierådgivere som kommer med utspillene i lydige media er et spørsmål.
At utspillene bærer preg av rådvillhet og panikk, uten evne til fornying er sikkert.

I respekt for bortgangen til Thorvalds kone, kommer denne kommentaren først nå.
Her kommer eksempler fra Dagbladet, hvor en slik respekt ser ut til å mangle, tatt i betrakting hvor raskt artiklene kom på trykk. Men den sedvanlige offerrolleeffekten blir jo større da..

Legg merke til den psykologisk ”avanserte” gjentagende ordbruken som blir brukt: ”forfølger”, her fiskes det etter sympatipoenger..

– Rammet av en sorg som forfølger meg

http://www.dagbladet.no/2012/10/30/nyheter/innenriks/politikk/thorvald_stoltenberg/karin_stoltenberg/24061526/

-Later som de er journalister og forfølger toppolitikere

http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/

Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet
http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/debatt/24498401/

Så var det dette med konspirasjonsmiljøet da..
Armin og Herman vet det altfor godt: «I tider med bedrag som dagens orden er det en revolusjonær handling å si sannheten.» — George Orwell.

Uttrykket ”gale fakta” er et godt eksempel på Orwellsk nytale. Altså fakta som makta og Partiet ikke liker å høre.
Det virker som medierådgiverne sitter fast i 1984 og ikke har forstått hva ”konspirasjonsteoretikerne” og flere med dem har forstått:

22.juli er en avslørt konspirasjon (ikke en gryende teori), og da å komme med slike ynkelige utfall fra en annen kjent offerrolleinnehaver, er dårlig dømmekraft, og slik sett god bruk av skattebetalernes penger, slik at skuespillet blir avslørt og vi får sannheten( og sekundært pengene) tilbake:

– Hva kan man gjøre for å stikke hull på konspirasjonsteoriene?
-Vi må ta debattene mot dem som hater innvandring og sprer gale fakta. Vi kan sikkert bli flinkere på å ta til motmæle. Samtidig er det en balansegang å ikke gi åpenbart urimelige teorier for mye oppmerksomhet. Ikke alt fortjener det, sier Pedersen.
– Har det blitt flere konspirasjonsteorier rundt Arbeiderpartiet etter 22. juli? Eller er det bare blitt mer synlig?

– Begge deler tror jeg. Det finnes dessverre konspirasjonsteorier om 22/7. Men vi har også fått øynene mer opp for dem. Det kan være noe bra, for da er det og lettere å ta et felles ansvar for å møte dem, sier Pedersen.
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8345112

Og det er fellesskapet som gjelder fram mot valget, felles ansvar for å fortsette å holde kjeft om sannheten om Breivik og hans etter hvert svært mange bakmenn. Alle de som velger å stikke hodet i sanden…
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

Selv om alle oppegående undersøkende mennesker (med hodet opp av sanden) har forstått at 11.september 2001 var en konspirasjon, så er det selvfølgelig fortsatt teorier (rimelige og urimelige) om enkeltdelene av hendelsen. Slik også med 22/7.
Mer om det på et annet sted..

Her en urimelig imaginær teori om mulige slektskap:
http://img22.imagehaven.net/img.php?id=YSJGKBQEIQ_rothstolin.jpg

og verbal:
http://www.riksavisen.no/?p=2237

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Thorvald Stoltenberg kritisk til Dagbladets sak om spionboka som ble stoppet.
http://www.dagbladet.no/2011/07/03/nyheter/spionasje/bok/historie/arbeiderpartiet/17176730/

Sitter på norsk spionbombe
http://www.dagbladet.no/2011/07/03/nyheter/spionasje/innenriks/utenriks/etterretning/17144338/
(søndag 3. juli 2011, kl.15:10)

KGB-avhopper med ny hysj-bombe
Publisert 03.07.01 – 05:11
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=7296629

«Statsminister Jens Stoltenberg hadde 20. juli ein samtale med Russlands statsminister Vladimir Putin.»
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/nyheter/2011/stoltenberg-diskuterte-utvikling-med-put.html?id=651742

«startling Federal Security Service (FSB) report on the 22 July massacre in Norway states that two-days prior to this catastrophic attack Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg [photo top right with Putin] placed an “urgent” call to Putin “begging” Russia’s leader to help stop the events that left nearly 100 innocent civilians dead.»
http://www.eutimes.net/2011/07/norway-premier-begged-putin-to-stop-massacre-planned-by-elites/

20.juli:
«I dag avbrøt finanseliten feriene sine for et hastemøte i statsministerboligen»
”i et forsøk på å bruke den europeiske gjeldskrisen mot norsk høyreside”
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/760332/ (3.55- merk meget nervøs statsminister og en meget alvorstynget finansminister)

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hørt om denne boka eller hatt noen befatning med den. Jeg har heller aldri hørt om navnene som nevnes (Miktrokhin og Andrew red.anm), sier Thorvald Stoltenberg via Statsministerens kontor til Dagbladet.

Med hånden på hjertet.. -hvilket hjerte, og hva er det laget av?

http://img22.imagehaven.net/img.php?id=YSJGKBQEIQ_rothstolin.jpg

http://www.document.no/wp-content/uploads/2011/07/vega.ap_.kgb_.jpg

Når aktørene får skrive historien
Av Roy Vega
05.07.2011 kl. 11.01
“Bestefar Thorvald Stoltenberg rykker ut i Dagbladet 4. juli og forteller at flere, underforstått – på toppen av Arbeiderpartiet, — føler seg mistenkeliggjort av Dagbladets avsløring av at Utenriksdepartementet fikk stanset en bok om KGBs kontakter i bla. Norge.

Nå er ikke dette den første boken som ikke trykkes i Norge fordi maktens fyrster ikke ønsker den utgitt, og neppe den siste. Mens vi venter på fortsettelsen i en bok vi enda ikke har sett snurten av, kan vi ta et retrospektiv i landskap som viser at vi snarere bør undre oss over hvem av Arbeiderparti-toppene som ikke har hatt for tett forbindelse med KGB?

Videre: Er det mulig å være litt spion? Spørsmålet blir stadig aktualisert gjennom små og sterkt fragmenterte drypp i norske medier, riktignok med bekvemme intervaller på ca. 10 år – hvor Arbeiderparti-topper ut fra gitte kilder stadig figurerer som mulige og umulige KGB-spioner. Siden hukom¬melsen er svak i norske medier, blir halvparten av det som ble nevnt for ti år siden nå gjentatt som nyheter. Derfor går vi et skritt videre her, selvsagt, og nå beg¬yn¬ner vi, med en innledning:
Statsminister Jens Stoltenberg, med det mindre sexy tilnavnet ”Steklov” som KGB-kontakt – er blant dem som nå mer indi¬rekte enn direkte kommer under press pga sin omgang med KGB-offiserer i og utenfor Oslo, uten overdrivelse, for øvrig. For Jens Stoltenberg er det KGB-offiseren Brois I. Kirillov som er i skuddet, og for pappa Thorvald er det – som vi skal komme tilbake til – Vasili Toropov, fra 1967. Og blant vaktbikkjene er Harald Stanghelle i 2011 i Aftenposten, som nå sitter på tradisjonelt vis og skriver for harde livet til traust forsvar for de mest utsatte på toppene. For så selvsagt å dukke opp i TV-studioene. For oss som aldri blir invitert med på slikt, får vi fortsatt nøye oss med kritiske skråblikk og ikke minst tilbakeblikk på en politisk elite som (stadig oftere) støttet av sentrale medier liksom går i sirkel, med påstander den ene dagen og benektelser den andre, uten liksom å komme noe videre. Vi spør: Vil noen ha det slik?

Min personlige mening er at norske myndigheter og Arbeiderpartiet har brukt store ressurser på å etablere et narrativ om hva som skjedde under Den kalde krigen, om hvem som var gode og hvem som var onde. I den prosessen har de klart å etablere at Treholt var en personlig tragedie, og det at han var partimedlem og at han fikk tilgang på materiale fordi han var det, er blitt litt borte, samtidig som store deler av SV heiet på Østblokken. Andrew vil kunne bringe et perspektiv inn i debatten som ikke har vært velkomment for makthaverne. Boka ble blokkert, og Norge sto bak. Det gikk så langt at de som var nevnt i boka mobiliserte store krefter for å få den stoppet, sier kilden.

Dagbladets kilde mener Thorvald Stoltenberg ble brukt for å overbevise det sittende regimet i Arbeiderpartiet til å få boka stoppet. Dette fordi de som ble navngitt i boka fant det så ubehagelig at de satte inn sterke krefter for å la navnene forbli hemmelige.
”I følge en annen av Dagbladets kilder ble Thorvald Stoltenberg dratt inn i prosessen for å få stoppet boka.

– Den gamle garde brukte ham for å overbevise den sittende ledelsen i Arbeiderpartiet om at dette var så viktig at boka måtte stoppes for enhver pris, sier kilden. ”

http://www.document.no/2011/07/hvem-av-ap-toppene-samarbeidet-ikke-med-kgb/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Rauni-Leena Luukanen har peiling, hun vekker befolkningen på en god måte. Dette intervjuet viser jo bare at intervjueren ikke har våknet i åndelig skala enda. Luukanen har skjønt at kjærlighet er veien, enda mannen hennes og fler i hennes familie er drept av den onde eliten. Ns intervjuer burde lese mere på bevissthetsidene her istedet.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Bilderberger Stoltenberg den eldre spiller ut NINNI-kortet ut over hele Dagbladets forside idag: “Tenk at jeg har en NARKOMAN datter, og jeg vil så gjerne hjelpe andre (som har fått livet ødelagt av CIA-narko fra okkupert-Afghanistan)…”

Har den gamle okkultisten gamle-Thorvald begynt å føle presset om sannheten om sin rolle i Srebrenica-massakren i Bosnia begynne å bli ubehagelig? Begynner han å føle behov for mer sympati fra den norske sheeple-flokken nå som hans ugjerninger er i ferd med å bli nøstet opp?

Så flott at norske aviser alltid står til tjeneste for legge inn noen godord for enhver kriminell maktmisbruker. Snart får vel også Dick Cheney lov til å beklage seg over hvor ille til mote han har begynt å føle seg, ved å gråte noen krokodilletårer på VG-forsiden mens hans søker trøst hos den uvitende og alltid så medfølende norske opinionen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Her er forklaringen for hvorfor Thorvald er projødisk og muslimfiendlig:
“Ny Tid kan i denne ukas utgave opplyse at tidligere fredsmekler Thorvald Stoltenberg selv i FN-systemet er blitt omtalt som en “Serb supporter”. Professor Arne Johan Vetlesen skriver i kronikken at Stoltenbergs har et medansvar for Srebrenica-massakren der 8000 muslimer ble henrettet.”
http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

AP-katten var proserbeisk allerede på den tiden da ubevæpna muslimske menn og gutter ble folkemyrdet i en holocaust etter andreverdenskrig.

ye
ye
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Hva i h…? Litt for opplagt at dette var planlagt “rensing” og makt gitt til støtte for Serbia som Thorvald Stoltenberg jobbet for.

-Den nederlandske FN-styrken i Srebrenica ble ikke hørt da de bad om hjelp. Et eller annet sted i kommandokjeden “sviktet” det.

-Den norske offiseren Hagrup Haukland, sektorsjef for FN-styrkene i området, var på ferie da folkemordet i Srebrenica foregikk !!

-Stoltenberg brukte tid hjemme i Norge for å lete etter sin narkomane datter i Oslos gater. – Dette ble kjørt fram i norsk presse som rørende. Stoltenberg har selv uttalt at letingen etter datteren gikk på bekostning av meklingen i Bosnia. Med hundretusener i Bosnia som var avhengig av hans innsats, burde han i så fall heller ha gitt fra seg vervet.

Her er det to viktige roller som fordufter beleilig, mens nedslaktingen pågår.
Var det Stoltenberg som beordret Haukland til “ferie”?!!

Få arrogante Thorvald Stoltenberg vekk fra show-off-sjarmør-pidestall-reisen i Haugesund og få han til å svare for seg.

Endelig menn som tør å stå si fra om det rosenrøde bilde som males av Stoltenberg: filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen og professor Svein Mønnesland, som levner norsk presse, og i sær NRK, liten ære.

Kjell Arild Nilsens bok “Europas svik – et oppgjør med vestlig unnfallenhet i Bosnia” (1996)
http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

Bra funn arifkarim.

Strider_1
Strider_1
Abonnent
13 år siden

Godt stykke journalistisk arbeide Armin.

“Stalk them with questions! Hound them with questions! Drown them with questions! Drive them insane with questions! Drive to their graves with questions!”

True journalism is when we committ REALLY GOOD crimes!”….

Najam Samiuddin
Abonnent
14 år siden

Torvald som EU’s Fiskeriminister; Denne kom fra en emailliste

Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, eller; Man må i det minste ha fullmakt for å selge skinnet (dersom man ikke eier det selv), selv før bjørnen er skutt.

Luxembourgs Jacques Santer var korrupt. Hans kommisjon gikk av en masse som følge av korrupsjonsanklager for omkring 11 år siden, i disse dager. Opptrinnet skapte antikorrupsjonskontoret OLAF, et organ innen EU som var ment å etterforske korrupsjonsanklager og som tok over for UCLAF som ikke fungerte. Santer blir fremdeles hyllet i sitt hjemland, The Great Washing Machin. Vel, til poenget:

Husker dere EU-valget? Ble ikke det gjennomført 28. November 1994? Én måned tidligere, 29. Oktober 1994, møttes EU-medlemmene sammen med Santer her i Senningen hvor porteføljen ble delt ut. Thorvald the big boss Stoltenberg møtte også som EU-medlem og fikk tildelt possisjonen ”Commissioner for Fisheries”. Stoltenberg & co var altså allerede blitt medlem av EU, og her følger dokumentasjonen:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/94/1002&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

I følge denne pressemeldingen: ”…Santer announced the final division of portfolios…”, har Stoltenberg og gjengen åpenbart hatt en rekke møter i EU i forkant av dette møtet 29. Oktober 1994. Og hvem valgte Thorvald the Baddie Stoltenberg til stillingen som EU’s ”Fiskeriminister”? Ikke jeg, i hvert fall.

Tja, hva skal man si om dette, da? Stoltenberg vil vel bare si at: Vel, man må jo være forberedt. Nå gikk ikke dette, og ingen skade har skjedd selv om jeg møtte i strid med Stortingets og folkets interesser.

Hva slags andre fora tror du denne røvergjengen deltar i? Bruk fantasien godt, men selv da tror jeg at du vil få problemer med å tenke deg til hva denne gjengen driver med.

Caspase
Caspase
Abonnent
14 år siden

Siden lynx er en katt og du har bilde av en ulv, lurer jeg på om du regner deg for en katt eller hund? :)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Caspase
14 år siden

he he luring du….jeg er som en gaupe etter sannhet, og en hund etter info, og uler som en ulv til skeptikere som deg. Vet ikke hvilken rase det blir,….men det er ikke en kloning;)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
14 år siden

“Ja det er vanskligt og skjønne når man ser han rasjonell saumfarer alle artiklene som har med vaksiner og gjøre for og latterliggjøre alle tvilere samtidigt som han roser vaksiner opp i skyene med en 15-20 kommentarer på under 1 time med masse referanser til leger som tener godt på dem samme medikamentene he he
Enkelte netter så er det en 4-5 personer som klikker minustomler på samtlige kommentarer på NS med unntak av dem som er skrevet av dem som er lønna av våre skattepenger
Hvor dum tror dem at vi er ….. ”

Bla bla bla, du må regne med at mange folk er uenige i mye av påstandene her, da jeg mener mye av det er direkt galt eller lite sannsynelig basert på hva “bevisene” er. Tror det dreier seg om flere enn 4-5 personer.

“Hvor dum tror dem at vi er ….. ”

En kan vel si at noen her ikke akkurat var til stede da hjernene ble utdelt

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Rasjonell vi er alle kommet til hvert vårt trinn og for meg blir det bare tragisk å se at noen er kommet så kort på veien at de trykker tommel ned på rene faktaopplysninger, samt ting vi ellers kommer med hvor intensjonene bak det vi sier er basert på godhet.

Gå på person, om enn så dumt det er, er helt vanlig for de som selv har lite å fare med mot påstanden man kommer med, eller de frykter påstanden og ikke har kommet så langt i egen utvikling at de har vendt seg innover i seg selv.

I en kommentar under min artikkel ga jeg et svar til Lise som også blant annet forklarer tommel ned, se langt nede på side 2; “Vet du hvorfor det er noen, også her på speilet, som har antipati mot deg…”

Jeg har gitt deg tommel opp når jeg har følt du sier noe riktig med gode hensikter, ja for du gjør faktisk det også, men har du gitt meg en eneste tommel opp?

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

ikke heng deg opp i disse tomlene, Monica. Skriv fra ditt ærlige hjerte og det du helt og fullt føler for…la dine åpenbaringer bli kjent for oss…du er blandt mennesker som er dine ukjente venner…vi må alle vise kjærlighet og ærlighet…uten dette gjør vi bare alt så vanskelig for oss selv…vi er så ufattelige ubetydelige…samtidig som vi er så elsket og ønsket…nå må ikke svikte…vis kjærlighet, kjærlighet og ingenting annet…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  hanze
14 år siden

Enig der, Minustomler betyr ingenting, mye verre om en ikke får tomler for det betyr at det ikke er noen som leser det en skriver
Det er bedre og bli baksnakka en og bli oversett ;)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  hanze
14 år siden

Enig, det er bra at noen leser kommentarene våre, hvis de gjør det da? Kanskje de bare ser på bildene og tomler ned ut fra ei forestilling de har dannet seg om oss.

Jeg synes det er leit å se at mange enda er uopplyste nå som det skjer så mye som kan få katastrofale følger, jeg tenker faktisk på dem og ønsker de skal se at verden ikke er som de tror.

Det jeg reagerer på er at når noen roser andre så får de mange tomler ned, de som gjør dette må lide av mindreverdighetsfølelse, sjalusi eller noe annet som stagnerer dem i selvutviklingen, det er trist når man tenker på at de har ikke lang tid på seg for alt skjer stadig fortere…

Ja hanze jeg tar vare på kjærligheta for det er det eneste vi har som vil hjelpe oss når det braker løs, vi må være ærlige og dele det vi får vite, gjør vi ikke det så er det ikke ekte kjærlighet og alt som ikke er ekte står for fall, heldigvis.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
14 år siden

Jeg fortente den Rasjonell :)
Det var en periode du fløy over alle komentarer der artiklene omhandlet mye kapital som legemidler og vaksiner osv og derfor ble det der skrevet
Du er blitt mye mer “spislig” siden den gang og jeg setter pris på litt motgang
Du la opp til noen fine motsvar i kommentaren din men jeg skal være snill og la vær :)
Håper du ikke fortsetter å vente 1 mnd med og svare alle mine kommentarer he he
Om du er betalt debunker eller kun en hobby er meg totalt likegyldigt

Jeg tenker vi satt i samme båt da hjernene ble utdelt ;)

Beklager så mye vist jeg såret deg på noen måte klemz klemz venner igjen ;) ?

Caspase
Caspase
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Det går bra. Har forresten byttet nick, siden det gamle vakte så mye harme:)

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Caspase
14 år siden

Og nå er du….Rune Rudberg eller Dr House

nimbus
nimbus
Abonnent
14 år siden

Jeg synes også Nyhetsspeilet tar litt av. De er inne på mye som er plausibelt, men jeg har funnet mange andre kilder som for meg virker en del mer kredible.

Legg heller ut noen skikkelig bra dokumentarer og klipp.
Jeg er ikke enig i alt som sies i disse klippene, men jeg synes i høyeste grad det er verdt å få med seg disse klippene og åpne sinnet for muligheten om at det er noe i det.

Vær så snill å ta dere tid til å se på noe av dette.

http://www.youtube.com/watch?v=sCeCNoGXKFo

http://www.youtube.com/watch?v=yfU6y6KhEOI

http://www.youtube.com/watch?v=SI-LojSXxi0

http://www.youtube.com/watch?v=e_SL-Lh49Hk

http://www.youtube.com/watch?v=2jDVIk7E2zY

http://www.youtube.com/watch?v=DQXqmfsVEOY

http://www.youtube.com/watch?v=iYZK1IuJo28

remote
Abonnent
Svar til  nimbus
14 år siden

Syntes det ene sitatet i den første filmen er veldig intressant;

Give me control of a Nations Money, and I care not who makes her Laws

Mayer Amschel Rothschild

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  remote
14 år siden

“Give me some chips and dip and a remote control and i care not who writes the laws..”

The norwegian people

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Hahaha, lol! :D
Jævla fin parodi av rothschildismse.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

…ikke allle Armin, på ingen måte alle…og tro meg…
det blir flere og flere som har fått dype tenkerynker i panna…

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Og jeg ville spurt: Hvor vil du og Jens feire jul i 2012? Hehe…det ville vært et svar som kom fra hjertet skulle jeg tro…:) “-eh under jorden så klart!!” Eller_” på månen” øh…hjemme?”

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

Spøsmålet jeg tror jeg ville stilt torvald, bare sånn i etterpåklokskapens navn, er om hans medlemskap i en verden. Da jeg tror dette er en organisasjon som de færreste kjenner til, eller har hørt om.

http://www.enverden.no/

http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%89n_Verden

trackback
14 år siden

[…] Les mer om denne saken på Nyhetsspeilet.no […]

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Intervjuet med Thorvald Stoltenberg er nå lagt ut og kommentert på infowars.com: http://www.infowars.com/top-norwegian-diplomat-admits-attending-bilderberg-group/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Konspirasjonsforskere jobber globalt og sammen! Et godt tegn for sannhetsfelleskapet…. :)

Otto
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Etter mitt syn hadde Bilderberg organisasjonen klart å hemmeligholde sine møter hva angår sted og tid hvis de hadde ønsket det. For alt vi vet har de mange møter som ikke er allment kjent. Det faktum at de ikke hemmeligholder tid og sted for et årlig møte, betyr at de ønsker å bli sett, kanskje spesielt fordi de kun er en av mange frontorganisasjoner for makteliten på høyere nivå, der de fleste pengene bor og den verste kynismen gror. Mye fokus i befolkninga på Bilderberg tar trolig fokus bort fra andre viktige og viktigere entiteter.

De som fungerer som medsammensvorne med Bilderberg svikter sine land og folk, i Norge også Norges Grunnlov. De som deltar på grunn av at de kanskje er nødt ut fra realpolitiske forhold, som uten unntak er trofaste mot sine land og sitt folk, er å regne for våre egne, eller?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

He he over 3000 treff allerede bare på den Armin :D det gikk som jeg sa i første kommentar på artiklen :) Grattis ;)
PST sier at Globaliseringsmotstandere er en fare for rikets sikkerhet
Selv en 2 åring skjønner at og selge landet sitt til EU og videre til en ny verdenregjering, samtidigt som en undekjenner hele den Norske Grunnlov ikke bare er en fare for nasjonen men den fjerner en hel selvstendig nasjon
PST er finasiert med våre skattepenger så hvorfor har men igrunnen PST når selveste Jørn Holme har sånne ekstreme synspunkter ?
Hade man komt med sånne meninger offentligt for bare 30 år siden så hadde Psykitriens hvite frakker komt løpene til og fått en tvanginlagt med en gang.

Vår alles kjære Torvald har gjort mye rart, men noe av det mest egoistike var da han var statssekretær i UD og forhandla med FN om flykningkvoter
Et stort antall flykninger slet med store traumer og var til skade for seg selv og andre, ingen av dem andre landa i EU sa seg villig til og ta imot flykninger med store psykiske skader pga hensyn til sikkerheten til sine innbyggere
UD med Torvald i spissen sa seg villig til og ta dem med i Norge sine pålagte flykningkvoter i bytte mot høye internasjonale stillinger for seg selv og sine nærmeste
Bare gud vet hvor mange norske liv som har gått tapt, hvor mange voldtekter, ran og personlige tragedier vi kunne vært spart med en rettferdig fordeling av flykninger med krigstraumer og psykiske problemer
Men det syns våres alle nusslige kosebamse og lands bestefar det er verdt for og kunne pynte seg med flotte EU og FN verv

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

5 stjerner på YouTube Armin! :-D

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Det må være grundig research som er grunnlaget for tommelen ned i dette tilfellet!
5 stjerner ER 5 stjerner!
Tror regjeringen har fått inn noen som lever av skattepenger her! :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ståle Johansen
14 år siden

Ja det er vanskligt og skjønne når man ser han rasjonell saumfarer alle artiklene som har med vaksiner og gjøre for og latterliggjøre alle tvilere samtidigt som han roser vaksiner opp i skyene med en 15-20 kommentarer på under 1 time med masse referanser til leger som tener godt på dem samme medikamentene he he
Enkelte netter så er det en 4-5 personer som klikker minustomler på samtlige kommentarer på NS med unntak av dem som er skrevet av dem som er lønna av våre skattepenger
Hvor dum tror dem at vi er …..

Aquarius
Aquarius
Abonnent
14 år siden

Det er ikke bare Stoltenberg som har medlemsskap i Bilderberger gruppen. Så bilde av Siv Jensen sammen med medlemmer deltagende på et av stormøtene i Canada…………..
Lurer på om hun er villig til å svare på ett eller to spørsmål ang. av ømtålelige emner? He-he……….

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Jeg ser på Nyhetsspeilets journalististe scoop-“overfall” på Thorvald Stoltenberg som noe i samme retning som den ferske nedrivningen av djevel-paven Ratzinger http://www.youtube.com/watch?v=5gAGu6Bt6Aw og mursteinen som ble kastet gjennom et vindu i Frimurerlosjen i januar 2008.

Dette kan anses som symbolhandlinger rettet mot den skjulte maktelitens årelange maktmisbruk, mao “SKUDD FOR BAUGEN” mot hhv. Stoltenberg/Rockefeller, Vatikanet/jesuittene og frimurerne/Illuminati.

Dette er signaler fra grasrota om at de massive løgnene, hykleriet og den kontinuerlige folke-villedningen som har hindret milliarder av mennesker i å leve det gode liv er blitt gjennomskuet og ikke lenger vil bli akseptert.

Ved tidligere historiske anledninger har slike hendelser vært forvarsler om at SPILLET SNART ER OVER, slik tilfellet f.eks. var med fallet til den rumenske diktatoren Ceaucescu.

Så får vi se hva det nye året vil bringe…

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Synes ikke Stoltenberg virket truende, men mer overrasket og litt satt ut. Han fikk spørsmål han normalt ikke får, og det medfører kanskje mer ærlige svar, de var iallefall ikke innøvd.Synd han ikke fikk fullført svaret sitt om siste Bilderberg-møte han var på.

Bra at Armin gjør slike intervjuer, og jeg håper det kommer flere. Råd: skal du få enda mer ut av disse stuntene, bør intervjuene forberedes enda bedre og la objektene få tid til å utdype sine svar. Neste gang du treffer en Bilderberger: spør hva som taes opp? Hva skjer der?

For øvrig er det dumt å påstå at noen er jøde da det ikke har noe med jødedommen å gjøre. Stoltenberg er globalist, maktsyk og kan sikkert kalles sionist, men jøde? Nei.

Noen som har lest Stoltenbergernes bok? Det burde stå noen hint der.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
14 år siden

e var iallefall ikke innøvd.Synd han ikke fikk fullført svaret sitt om siste Bilderberg-møte han var på.

Han svarte Sist her i oslo, og etter det sa han at han meldte seg ut for 2 år siden, det kan hende stoltenberg avslørte listene for å være falske, og at 2007 møtet ikke var i Istanbul, men her i oslo.?

De har holdt på siden 1954 i det skjule, men det er ikke før 2004-5 de fikk mye oppmerksomhet fra alternativ media. Det kan hende de leker med oss, og sier de skal være et sted men så er de et annet sted, eller så er det en Bilderberg meeting for “up and coming” happymeal bilderburgers og en for senior klassen?

Det som er med slike intervjuer, jeg vet ikke om du skal kalle det for det engang siden det var ikke avtalt eller nevnt på forhånd, er at du ikke har tid til alt. Hadde vi hatt 20minutter, eller 10, så hadde saken vært annerledes og samtaletonen vært hyggeligere. Derfor er det få sekunder, minutter, du har på å vite det mest viktigste for deg i din saksoppbygging. Når jeg hørte sist her i Oslo, så viste jeg at det ikke har vært i Oslo, tror kansje de var her i 70tallet, det vet Kåre Willoch bedre men jeg registrerte det og oppfattet det som han har deltatt flere ganger, det første man tenker da er hvor lenge, dette er jackpot!

Jeg trodde han bare var der i 95, mest sannsynelig var det rotchild innsatsen hans og hans stolthet med å være en del av den globale skyggeregjeringen til Rotchild Dynasitet og de andre familie dynastiene i Europa, som inledningsvis i videoen “løsnet” Stoltenberg opp i en idyllisk annerkjennelse, og fikk han til å tro jeg var en fan av bilderbergerne og denne nye verdensorden før han avslørte hans strengt hemmelige medlemsskap.

Jeg har ikke lest boken, fint om du kan gi noen sammendrag av han zionistiske bakgrunn, om han har en ?

Merk mine ord, jeg klarer perfekt å skille mellom den jødiske stat og det jødiske folk, men ikke de jødiske ekstremistene som ulovlig okkuperer palestinsk jord, de er terrorister når de har tillatelse til å bære maskingæver og bærer tillatelse til å drepe med statens tillatelse.

Jøder er ikke ordet jeg ønsker å bruke, det er Israelere. De fleste som bor i Israel er sekulære, de er ikke relgiøse engang. Det er unge radikale som har et mål, å overbære den israelske stats eksistens og besyktte den mot terrorister. Høyre ekstremisten LIBERMAN er en straight up asshole, han har sagt at han hater palestinere, og vil gjøre alt for å utrydde dem. Denne mannen har høy popularitet i Israel.

Men jeg savner en ting, å se en jøde/israeler en eneste en, komme på Tv og kritisere sin egen stat og sørge over denne dagen i dag som er nøyaktig 1 år siden Gaza ble invandert og fossforbelagt. Det værste er at dt har vært en blokade rundt 1.5millioner mennesker i et år nå, ingen medesiner slipper inn, ingen sårede slipper ut. Det er som å kvele et land, sakte til døden.

lurer1
lurer1
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

“Men jeg savner en ting, å se en jøde/israeler en eneste en, komme på Tv og kritisere sin egen stat og sørge over denne dagen i dag som er nøyaktig 1 år siden Gaza ble invandert og fossforbelagt.”
Dette har tilogmed vært på mainstream media som tv2 hvor en israelsk soldat stilte opp og kritiserte den krigføringen han hadde vært med på..

Intervjuet begynner vel forsåvidt greit, men sporer av etter omtrent 2 minutter hvor det etterhvert nærmest blir enetale fra ‘journalisten’. Jeg synes det er uærlig fremgangsmåte at man først takker T.Stoltenberg for at han stiller opp for Røde Kors, for så etter 2:30 å si at dette er et skalkeskjul. Unnskyldningen blir vel at ‘dette var den eneste måten jeg kunne få stilt spørsmålene mine på’. Har man forsøkt å spørre Stoltenberg om muligheten for et intervju?

Etter 2:59 så sier du at du skal skrive at Stoltenberg ikke har aksjer i Glaxosmith-Kline, gjerne opplys meg hvis jeg tar feil, men jeg tror ikke du har gjort det?

Han spør hva ‘journalisten’ heter, intervjuobjektet er kjent, hva er årsaken til at du ikke kunne si ditt fulle navn?

Etter ca. 7:10 så sies det at FHI er ‘folkeforgiftere’, hvor er dokumentasjonen for dette? Gjerne dokumentasjon som ikke er avskrift av en annen artikkel på nyhetsspeilet som man har skrevet selv.

Tror du virkelig på at Stoltenbergs avsluttende kommentar var en drapstrussel? Eller gjør det seg med litt dramatisk effekt samt at man kan lage en overskrift (slik som vg og dagbladet gjør) som får lesere til å trykke på linken. Her er det som fanden leser bibelen. Jeg synes Stoltenberg var svært så tålmodig når han etter beste evne forsøkte å svare på spørsmål han overhodet ikke var forberedt på og som ble lurt inn med begynnende smiger.

Men vi kan jo leke med tanken, hvis han var med i denne verdensomspennende drepe folket konspirasjon, ville det ikke være å skyte seg selv i foten å drepe en som stiller kritiske spørsmål rundt dette? Er det en mulighet for at det han sier er ‘du kaster bort tiden din’?

Det morsomme med saken, slik jeg ser det, er ikke selve intervjuet, men hvor mye man fantaserer rundt det i ettertid og at man ser på dette som et slags gjennombrudd i kampen mot Bilderberger. Alle klapper hverandre på skuldra, og tolker ethvert svar Stoltenberg hadde gitt i verste mening.

lyset
lyset
Abonnent
Svar til  lurer1
14 år siden

Du er jo her er du ikke? Viser jo litt det min venn=)

når du spør hva han fikk som gjennom brudd, en tanke. Et frø av et ord, det er ikke mere som skal til.
Tanken er sterkere en det de fleste tror.

Det skal to til for og lyve, en som forteller den og en som lytter.-Homer Simpson :D

sofi
sofi
Abonnent
14 år siden

mitt gjengangerspørsmål: hvis man sender en dødelig dose stråling mot noen og avstand ikke er noe problem, da kan jo mange som er på akkurat denne linjen også bli truffet av dødelige doser??

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  sofi
14 år siden

Ikke bekymre deg for strålingen!
Vi er ikke på en linje Sofi, det er ingen som klarer og sende deg stråling gjennom telefonnettet eller datamaskinen din.

Det må man ha en ny TV for og få til ;)

Seriøst, folk jobber hele livet på kraftanlegg og i hovedtavler, ok litt kortere liv blir det men ikke mye.

sofi
sofi
Abonnent
14 år siden

er det ingen som har røpet noe fra bilderbergermøtene i løpet av alle de årene disse møtene har eksistert?

Diskuterer de virkelig frem slike skrekksenarier for vanlige mennesker? En pike på 22 år blir svært personligsåret og bedrøvet over at noen kan planlegge noe så forferdelig for en fremtid hun skal ta del i. Er det ingen i Bilderbergermøteklanen som føler samvittighetsnag og ønsker å meddele omverdenen hva som blir planlagt?

SOVER JENS STOLTENBERG? HAR HAN GLEMT SIN EGEN BARNDOM? OG SIN FREMTIDSTRO HAN DA HADDE? VIL HAN FRARØVE DEN OPPVOKSENDE SLEKT DEN SAMME MULIGHET? SOOOOOOOVER HAN???? HVEM HAR PLIKT TIL Å VEKKE HAM? HVORDAN FÅ HAM I TALE??

tHORVALD STOLTENBERG har et janusansikt. blid for ros, rasende, rabiat for avsløringer som gavner ham selv, men som er destruktivt for de aller fleste andre.

han må da stå til ansvar for sine handlinger??

Hvordan er gangen for å få tak i disse folkene???

« Forrige artikkel

John F. Kennedys kamp mot oligarkiet

Neste artikkel »

Kjærlighetens alkymi

135
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x