Ningforumet Bakkemannskapet åpnes!

4.1K visninger
3 minutter lesetid
7

Aktiviteten på norske diskusjonsfora der verdensbilde og livssyn diskuteres har de siste 2-3 årene ligget nære nullnivået, hvilket det ikke er noen god forklaring på. Ning­forumet Bakkemannskapet åpnes nå for alle.


Ningforaene i Norge

I artikkelen Vår kulturs anti-intellektualisme (NyS, juli 2010) skrev jeg følgende:

Diskusjonsforumenes forfall til oneliners

”I 2008 dukket ning-diskusjonsforumene opp i Norge. Først ute var newage-forumet Ildsjelens Nettsamfunn (”Ildsjelen”), som ble dannet i februar 2008. I mai 2008 kom alternativ-forumet Alterna­tivt Nettverk (”AltNett”). I oktober 2008 ble det lukkete ning-forumet Bakkemann­skapet for Fremtiden (BM) opprettet som en reaksjon på visse problemer som Ildsjelen og AltNett hadde. Problemene var relatert til: 1) høyt støynivå innen visse emner som drepte den faglige dialogen, 2) mangelen på emnemessig struktur, og 3) mangelen på kompetanse­forankring.

Ildsjelen greide faglig sett aldri å heve seg over ABC-nivået. AltNett viste et lovende potensial det første halvåret, selv om det jeg vil betegne som newage-psykose hadde en sterk posisjon der (se diskusjonstråden Hva er newage-psykose?). Utover i 2009 falt nivået på begge forumene; de endte opp som rene junior-forumer (faglig sett). I oktober 2009 ble ning-forumet Esoterisk Nettverk dannet, styrt av en liten gruppe esoterikere. Dette forumet viste fort et høyt potensial, og var godt organisert. Men også dette forumet stagnerte fullstendig. Den 6. mai 2010 skrev jeg bloggen Har EsoNett blitt et kraftløst pingleforum? På det lukkete Bakke­mannskapet har aktiviteten nærmest opphørt, selv om det er fullt trykk i det som opprinnelig var Bakkemannskapets front utad, nemlig Nyhets­speilet.

Jeg har ennå ikke sett noen god forklaring på hvorfor disse ning-forumene så fort har forfalt enten til det lavest tenkelige ABC-nivå, eller til nærmest totalt fravær av aktivitet. Det hele er et mysterium, for ning-teknologien er genial som plattform for web-diskusjonsfora. På Ildsjelen og AltNett har det blitt vanlig at introduksjonen til en diskusjonstråd bare består av 1-2 setninger. De fleste av kommentarene består også bare av 1-2 setninger. Dette ville ha vært forståelig i et forum for barneskoleelever, men medlemsmassen på de nevnte ning-fora er dominert av godt voksne. Hva skjer?”

Situasjonen har ikke forbedret seg det minste etter at dette ble skrevet for 20 måneder siden. Andre diskusjonsforaer som også sliter med svært lav aktivitet er Skepsisforumet og Skepsis­bloggen. Diskusjonsforumet til Fritanke.no, et organ for Human-Etisk Forbund som har over 79.000 medlemmer, er så dødt som det kan bli. På FaceBook er det mange disku­sjoner, men FaceBook er designet slik at diskusjonene primært får en sosial (fremfor faglig) funksjon.

Bakkemannskapet åpnes for alle

Bakkemannskapet for fremtiden (BM) ble dannet av Mike Cechanowicz i oktober 2008, med meg som co-Adm. Som bibliotekarutdannet utviklet jeg Emnesystem med grunnlags­dokumentasjon for Bakke­mannskapet, som Mike på en eller annen måte greide å implemen­tere med ning-teknologien. Vi håpet at det kunne utvikle seg til et slags selvutviklende online-akademi, men der var nok ambisjonen for høy. Den 10. februar 2012 omgjorde vi BM fra et lukket til et åpent diskusjonsforum, som alle kan delta i. Særlig Nyhetsspeilets lesere vil antagelig finne dette interessant, da redaksjonen ofte har fått forespørsel om dannelsen av et eget forum. BM-notatet Introduk­sjon for nye medlemmer har blitt omskrevet for den nye situa­sjonen.

Ningfora fra et diskusjonsfaglig perspektiv

Ning-plattformen er ideell for sosiale nettverk (Ning Norge). Man kan velge mellom tre typer abonnementer: Mini, Plus og Pro. Plus-abonnementet tillater opptil 10.000 medlemmer, og koster 240 $ (ca. 1386 kroner) pr. år. Man får helt gratis en 30 dagers prøveperiode.

De tre hovedformene for ning-kommunikasjon er Forum, Grupper og Blogg. Bloggen er uproble­matisk, og brukes mest til personlige livsytringer som ikke nødvendigvis skal disku­teres eller kommenteres. Det store spørsmålet å tenke gjennom før man starter et ning-samfunn er om man skal inkludere både Forum og Grupper, eller bare satse på én av dem. Både AltNett og Ildsjelen har valgt å bruke begge, hvilket etter min mening har vært mislykket. De samme temaene blir da diskutert begge steder, slik at de fra et faglig perspektiv ødelegger for hverandre. Hvis formålet hovedsakelig er sosial aktivitet, hvor kvaliteten på aktiviteten er underordnet, kan man gjerne ha både Forum og Grupper.

Fra et fagperspektiv bør man altså velge enten Forum eller Grupper. Bakkemannskapet har bare Forum, mens EsoNett har bare Grupper. Hvis man velger bare Forum, og ønsker orden på Forum-trådene som etter hvert opprettes, trenger man et emnesystem for å kunne klassifisere de enkelte Forum-tråder. Og med et emnesystem blir det i praksis også behov for en vedlikeholdsperson som overvåker og retter opp feilklassifikasjoner.

Den enkleste løsningen er derfor å velge bare Grupper. Man kan opprette maksimalt 100 Grupper. Innen hver Gruppe er det ingen begrensning for hvor mange diskusjonstråder som kan opprettes. De viktigste Gruppene og diskusjonstrådene innen hver gruppe bør Adm-teamet opprette FØR ning-samfunnet åpnes for vanlige medlemmer. Faren med at vanlige medlemmer oppretter viktige Grupper eller diskusjonstråder er at alt dette kan gå tapt dersom personen velger å slette seg fra ning-samfunnet. Ved utmelding velger personen selv om alt han/hun har opprettet og skrevet skal bli værende eller skal slettes.

Ressurser

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Positivt! Vi trenger ikke så mange nettsteder. Bedre med et par stykker med mye aktivitet.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Interessant. Jeg har merket meg at det *er* veldig dødt for tiden. Overalt. Og Dagbladet, Aftenposten og NRK.no skriver stort sett bare tøys. Ikke mye igjen på det norske nettet å bry seg med. Eller? Er det for mange mikroblogger som kanskje burde slå seg sammen og bli såpass store at man legger merke til dem?

Nyhetsspeilet forblir dog en stor suksess. Det må jeg si. Det skal dere ha skryt for.

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Veldig positivt innslag av Rolf Kenneth Myre! Kreativt, og med nye løsninger. Nettet er uvurderlig, så lenge vi har det. Nyetsspeilet skal ha mange +++ i boka. Fortsett med viktig arbeide!

« Forrige artikkel

Bilderberger Siv Jensen tar Nyhetsspeilet i forsvar

Neste artikkel »

Historien bak Nyhetsspeilet.no

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x