Bla i tag

Stoltenberg

En hyllest til norske politikere

Dette er en uavhengig, men uselvstendig, takk og hyllest til alle norske politikere, døde som levende, som opp gjennom historien har tatt en lang rekke avgjørelser, til det beste for oss alle. Hva skulle vi gjort uten politikere?

Jens Stoltenberg vil nedlegge NATO?

Som ny generalsekretær i NATO akter Jens Stoltenberg å få lagt ned NATO som forlengst har utspilt sin rolle.

Norske regjeringsmedlemmer anmeldt for krigsforbrytelser

Norges regjeringsmedlemmer Jens Stoltenberg, Grete Faremo og Jonas Gahr Støre er anmeldt for krigsforbrytelser. Denne oppsiktsvekkende hendelsen forties av norske media med NRK i spissen.

Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter?

'Jøder', les 'Khazarer', for de rette jøder er vi etter Benjamins stamme, Løvefolket, og vi som er omskjært på hjertet, iflg Kristus. Jeg taler på vegne av 'mitt folk', som må få komme til orde i den offentlige diskurs. De vet selv hvem de er. 1)

Massevaksinering bør ut av skolene

Skolens oppgave er å drive undervisning og vaksinering er en frivillig sak, der barnas foreldre har det avgjørende ordet. Dette er viktige prinsipielle forhold som tilsløres av den bevisstløse massevaksineringen som pågår i norske skoler.

Hvor mange deltok i terrorangrepet på Norge? Hvem var de egentlig? Vi gjennomgår en større mengde observasjoner for å vise deg det media ellers tier om eller ikke setter sammen til en helhet.

22. juli avslørt

Filmopptak fra regjeringskvartalet viser tre ukjente menn i militære uniformer med røde bereter, oppbrettede skjorteermer og hansker som fjerner en kabel minutter etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Høyesterett og manglende dommerforsikringer

I juni i år fattet Høyesterett en kjennelse i den såkalte Flexiped-saken. Høyesterett fravek da det lovfestede kravet til at norske dommere må ha tegnet dommerforsikring, bl.a. for å sikre domstolenes uavhengighet.

Myndighetene genmanipulerer den menneskelige organisme

En kan lure på om myndighetene ved å tillate mobilstråling som i virkeligheten er mikrobølger, og mikrobølget mat, gjør dette som ledd i noe slags eugenikk formål, for å redusere verdens befolkning i tråd med planene til Club of Rome.

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far

DISCLOSURE, avsløring; Adolf Hitlers ideologiske far. Mange skal ned i skammekroken for hva de støtter; sionismen, eller nasjonal sosialismens utbredelse, om enn den aktive støtten er basert på forførelser.

Joker-Jens’ nytale

Jens' nyttårstale (nytale); ikke slik den var sagt, men slik den var ment.

1 2 3 5