/

Hvorfor forties Nikola Tesla – tidenes oppfinnergeni?

23.2K visninger
13 minutter lesetid
32

Nikola Tesla  (1856 – 1943) var mannen som ”oppfant det 20. århundre”. I løpet av en periode på mer enn 50 år oppfant Tesla en rekke ting (selv kalte han det ikke oppfinnelser, men ”oppdagelser”) som er kjernen i dagens teknologi.

Bl.a. moderne strømforsyning (Alternating current – AC), radio og praktisk talt all trådløs kommunikasjon, robot-teknologi, HAARP-teknologi og laservåpen (”particle beam weapon”).

Til tross for at Tesla er mannen som har gitt oss store mengder av dagens «selvfølgelige» forbruker- og industri-teknologi er han i det store og hele fortiet i landene i vest, særlig i Norge. Tesla sørget bl.a. for belysning i de tusen hjem fordi AC-teknologien muliggjorde strømtransport over store avstander.

Nyhetsspeilet presenterer her bilder og videoer om Teslas liv og peker på forklaringer på den skammelige fortielsen av Tesla, som ikke engang er nevnt i lærebøker i fysikk eller på Teknisk Museum.

Under oppveksten var Teslas visjon for sitt liv at han skulle skape hydroelektrisk energi av Niagarafallene. Dette skiltet ved Niagara viser at det ble realisert ved bruk av 9 av Teslas revolusjonerende patenter for strømforsyning (alternating current – AC – vekselstrøm)
Tesla i et av sine laboratorier på Manhattan. Det første brant ned til grunnen i en omfattende brann i 1895, da han holdt på med banebrytende arbeider for trådløs kommunikasjon, inkl. radio.
Gjenoppbyggingen av Teslas laboratorium på Manhattan ble finansiert av to av Wall Streets mektigste finansmenn; John Pierpont («JP») Morgan (til v.) og John Jacob Astor. Lokaliseringen av finansområdet Wall Street på nedre Manhattan skyldtes at det var et vitalt oppfinnermiljø i denne delen av New York, som behøvde finansiering av mange små og store prosjekter.

I 1899 etablerte Tesla et eksentrisk laboratorium i Colorado Springs, som bl.a. inneholdt en såkalt ”magnifying transmitter”. Det inneholdt en coil (dvs. et roterende magnetfelt – som skaper elektrisitet) på hele 50 meter i diameter. Antennen var 60 meter høy. Rester av denne bygningen står ennå. Voldsomme eksperimenter som ble utført her førte til diverse merkbare resultater for samfunnet, inkludert voldsomme utladninger i atmosfæren og strømbrudd. Dette førte til at Tesla fikk merkelappen «The mad scientist» (”Den spinnville vitenskapsmannen”), som senere dukket opp i tegneserier.
12 millioner volt var en energimengde som Tesla eksperimenterte med. «For mye til å være dødelig», hevdet Tesla, som bl.a. demonsterte dette ved å sende noen millioner volt gjennom seg selv foran en måpende forsamling. Tesla ble stående mens tilskuerne fikk et spektakulært lysshow som knapt nok har blitt vist som underholdning på film.

CV for NIKOLA TESLA

Personalia

Navn:  Nikola Tesla (kyrillisk: Никола Тесла)

Født:   10 Juli 1856 av serbiske foreldre i Kroatia

Ugift / ikke samboer / ingen barn

Adresse:   Suite nr. 3327 Hotel New Yorker, New York

Nøkkelkompetanse

Vitenskapsmann, oppfinner og pionér innenfor nye teknologier

Utdanning

Tesla utdannet seg til elektroingeniør ved Østerrikes Polytekniske Høyskole i Graz i 1875.
Han studerte også ved Charles-Ferdinand Universitetet i Praha (1880).

Arbeidserfaring

Flyttet til Paris i 1882.

Kom til New York i juni 1884.

Teslas første jobb i USA var som ansatt i Thomas Alva Edisons firma.

Etter at han sluttet hos Edison pga. faglig uenighet arbeidet Tesla en stund som løsarbeider (inkl. som grøftegraver).

I 1885 etablerte Tesla sitt eget firma; Tesla Electric Light & Manufacturing.

I 1887 konstruerte han den første børsteløse (brushless) vekselstrømsdrevne induksjonsmotoren som han demonstrerte for The American Institute of Electrical Engineers in 1888.  Samme året utviklet han prinsippene for sin Tesla coil.

Mange oppfinnelser og patenter

AC (Alternating current – vekselstrøm)

Kraftoverføring via høyspent

Trådløs teknologi; radio

Wardenclyffe Tower

Trådløs kraftoverføring

Directed energy weapons

Fri energi

Høyttalere

Telefoni

Elektrisitet

Profil

Tesla visualiserte først en oppfinnelse i hodet i presis form før han gikk i gang med produksjonsfasen; en metode som er kjent som «bilde-tenkning» (picture thinking). Også testingen utførte han utelukkende mentalt.

Var glad i å eksperimentere, f.eks. ved å skape 5 meter høye gnister eller sende noen millioner volt gjennom kroppen sin foran inviterte gjester.


Livsstil og karakteregenskaper

Jet-set liv, alltid kledd i kjole-og-hvitt (også i laben)

Nobel gentleman

Tillitsfull – på eller over grensen til blåøyd

Hobby: Mating av duer

Vane: Svært hygienisk; aversjon mot bakterier

Motto

If you want to find the secrets of the universe, seek in terms of energy, frequency and vibration.

Avslutning
Hadde opptjente men ikke mottatte patentroyalties til gode.
Noen titalls år med ubetalte hotellregninger fra Waldorf Astoria og Hotel New Yorker.

Fikk aldri nobelprisen i fysikk.
Døde 7. januar 1943

Tesla hadde et fruktbart samarbeid med George Westinghouse som startet så tidlig som 1888. Dette bidro til at vekselstrøm (AC- Alternating current) ble valgt som standard for elektrisitet, bl.a. fordi AC muliggjør enkel og rimelig transport av strøm over lange avstander. (Drakampen om fremtidens strømstandard som Tesla & Westinghouse gikk seirende ut av mot den mektige Edison ble kjent som «The War on Currents»). Westinghouse kjøpte flere av Teslas patenter som en del av dette arbeidet. Westinghouse var en av Teslas få samarbeidspartnere som opptrådte anstendig og fair og ikke prøvde å skaffe seg fordeler og profitt på bekostning av Tesla. I dag er Westinghouse Electric et av USA ledende selskaper i sin bransje.

Film om Teslas liv

Her er en jugoslavisk film som er en av svært få filmer som er laget om Teslas liv. (Orson Welles spiller rollen som JP Morgan):

http://www.youtube.com/watch?v=dNGSOCzXv80

Wardenclyffe tårnet (1901 – 1917)

Wardenclyffe Tower (også kjent som Tesla-tårnet) ble bygget i 1901 med midler fra finansmannen JP Morgan. Det 60 m høye tårnet ble aldri fullført i henhold til Teslas planer fordi det det ville kunne gavne menneskeheten fremfor å gjøre JP Morgan enda rikere.
Hensikten med Wardenclyffe-tårnet var å spre fri energi til alle gjennom atmosfæren(!) samt å fungere som kringkastingstårn. Etter at multimillionæren JP Morgan hadde stilt spørsmålet: «Where can I put the meter? (strømmåleren – for å kunne kreve penger for bruken» uten at Tesla hadde noe svar på dette), nektet JP Morgan å yte mer finansiering til fullføringen av prosjektet (1904). Han frarådet også andre investorer mot å bidra.
Var den voldsomme Tunguska-eksplosjonen i Sibir i 1908 forårsaket av elektriske eksperimenter som fant sted i Wardenclyffe-tårnet på den andre siden av kloden? Lokalbefolkningen observerte en flyvende ildkule (til v.) som forårsaket en voldsom eksplosjon som blåste ned all skog i mange kilometers diameter (i midten). I dag er «episenteret» for Tunguska-eksplosjonen ufruktbart (til h.). Den offisielle forklaringen (den vestlige – ikke den russiske) har vært at det falt ned en meteor el. l. Men det er ikke blitt funnet spor av meteor- eller kometrester. Den russisk-språklige filmen nedenfor omhandler beskrivelse av en mulig sammenheng mellom Tunguska-smellet og et spesielt eksperiment i Wardenclyffe Tårnet som fant sted samtidig.

Ødeleggelsen av Wardenclyffe-tårnet i juli 1917. Media rapporterte at tårnet ble revet fordi det var mistanke om at det ble benyttet av tyske spioner (sic); dette var under 1. verdenskrig. Eieren av Waldorf-Astoria hotellet beordret rivingen, i et forsøk på å få inn penger for å dekke Teslas ubetalte regninger ved hotellet. JP Morgan var ikke lenger med i bildet, han hadde dødd 4 år før.

Denne videosnutten fra 2008 viser restene av laboratorieområdet slik det ser ut i dag:

Giuglielmo Marconi – ikke den eneste som slo seg opp på å hevde at han stod bak det som i realiteten var Teslas oppfinnelser. Marconi fikk Nobelprisen i 1909 for «å ha funnet opp radioen». I realiteten var radioen, i likhet med annen tidlig trådløs teknologi, Teslas oppfinnelse. Allerede i 1893 holdt Tesla et foredrag i Philadelphia der han redegjorde for radio-teknologien. 40 år etter at Marconi fikk Nobelprisen slo USAs høyesterett fast at det var Tesla som fortjente æren for å ha oppfunnet radioen, først etter Teslas død.
Tesla var et fast innslag i New Yorks sosietetsliv. Han jobbet i laben i festantrekk – kjole-og-hvitt («pingvin-antrekk») og bodde i mange år på det fasjonale hotell Waldorf Astoria. Noen ganger inviterte han på «nachspiel» i laben sin på Manhattan, gjerne for å demonstrere underholdende live-eksperimenter ved bruk av elektriske ladninger og lys-effekter.
De siste 10 årene av sitt liv bodde Tesla på rom 3327 på Hotel New Yorker. Han betalte ikke hotellregningene, men fikk likevel lov å fortsette å bo der siden hotell-ledelsen syntes det var cool å huse en så stor personlighet…
Vi som vokste opp i 1970-årene kunne lese historien om Thomas Alva Edison, som «knapt nok rakk Tesla til knærne» som oppfinner. Edison tviholdt på strøm-standarden «Direct Current» (DC), til tross for slik strøm ikke kunne transporteres mer enn 4 km. Teslas «Alternating Current» (AC) gikk seirende ut av «The War on Currents» (Google f.eks. wiki), mye takket være Teslas samarbeid med George Westinghouse. «Historien om Nikola Tesla» ble ikke skrevet tilrettelagt for unge. Hvem bestemte at Teslas arbeider skulle hemmeligholdes?
Albert Einstein – ”ansiktet som alle kjenner” – ble av TIME Magazine kåret til ”Århundrets person” for forrige århundre. Hva bidro egentlig Einstein med? I 1939 tok han initiativ til at USA skulle utvikle atombomben. 6 år senere ble den benyttet mot Japan selv om det var militært sett helt unødvendig. Under den kalde krigen vokste en hel generasjon opp med frykten for å bli tilintetgjort i en atomkrig. Einsteins påstand om at lyshastigheten er en absolutt grense for ”hastighet” er ikke korrekt. Erfaringer fra bl.a. alien teknologi viser at så vel signaloverføringer i eteren som gjennomsnittlig fart for tilbakelagt avstand i rommet kan være vesentlig raskere enn lyshastigheten (ved bruk av hyperspace/wormholes/tachyon/krumning av rommet etc.). Tesla velsignet menneskene med mengder av teknologiske anvendelser som har gjort livet enklere og bedre for milliarder og ville ha vært en vesentlig mer verdig vinner av tittelen enn ”atombombe-Einstein”.
Hedret og husket av sine egne i landet han forlot: Tesla-museumet i praktbygget på Proleterskih Brigada 51 i Beograd i Serbia inneholder en omfattende samling informasjon, dokumentasjon og gjenstander/oppfinnelser fra Teslas liv og virke. Tesla var serber, men levde aldri i Serbia.

De forsvunne Tesla-papirene

Etter at Tesla hadde sovnet stille inn den 7. januar 1943 på the Hotel New Yorker i en alder av 86 år fikk FBI det travelt. Ikke med å undersøke omstendighetene rundt dødsfallet, som var en høyst naturlig død, men å få slått kloa i Teslas etterlatte dokumenter, inkl. upatenterte oppfinnelser.

Dette er skildret i kapitlet «The Missing Papers» i Margaret Cheneys bok «Tesla – Man out of Time«. Nedenfor er noen utdrag. Legg merke til at FBI instruerte den  offentlige etaten OAP the Office of Alien Property; «Kontoret for utlendingers eiendeler» til umiddelbart å beslaglegge alle Teslas etterlatte eiendeler inkl. dokumenter. OAP har som oppgave å håndtere utlendingers eiendeler, men Tesla hadde vært amerikansk statsborger, hvilket gjorde denne FBI-riggede operasjonen illegal…

«The FBI released his estate to the Office of Alien Property, which promptly sealed the contents. Since Tesla was an American citizen, the OAP’s concern in the matter was hard to justify. After a court hearing, however, the estate was released to Ambassador Kosanovic, one of the heirs.

The Office of Alien Property experienced a very difficult problem over the years in explaining its role in connection with Tesla’s papers. Between 1948 and 1978 it issued the following variations on a theme to many inquirers:
– This Office has never had custody…of any property of Nikola Tesla.
– While the Tesla papers were in our custody.
– Photostatic copies of certain documents, made while the papers were under our seal…
– In 1943 this Office placed a seal on the property

Immediately after Tesla’s death an exchange of telegrams flew between FBI agent Foxworth of the field division of the New York Bureau and the Director of the New York Bureau of the FBI.

The day after Teslas death FBI agent Foxworth wrote:
”Experiments and research of Nikola Tesla, deceased. Espionage – M. Nikola Tesla, one of the world’s outstanding scientists in the electric field, died January 7th, 1943 at the Hotel New Yorker, New York City. During his lifetime, he conducted many experiments in connection with the wireless transmission of electrical power and…what is commonly called the death ray. According to information furnished by X [name deleted], New York City, the notes and records of Tesla’s experiments and formulae together with designs of machinery…are among Teska’s personal effects…

On January 9, Gorsuch of OAP and Fitzgerald went to the New Yorker Hotel and seized all of Tesla’s property, consisting of about two truckloads of material, sealed it and transferred it to the Manhattan Storage and Warehouse Company. It was added to about thirty barrels and bundles that had been there since about 1934, and these too were sealed under orders of the OAP.

The Washington Bureau of the FBI went so far as to advice the New York Bureau ”to discreetly take the matter up with the State’s Attorney in New York City with the view to possibly taking Kosanovich into custody on a burglary charge and obtaining the various papers which Kosanovich is reported to have taken from Tesla’s safe. (FBI) New York was also told to contact the Surrogate Court so stops could be placed against all of Tesla’s effects, so that no one could enter them without an FBI agent being present, and New York was to keep  Washington advised of all developments.»

At FBI seriøst vurderte å fengsle Teslas nevø Sava N. Kosanović, som var  Jugoslavias ambassadør i USA, ved å anklage ham for innbrudd(!), når han var Teslas nærmeste arving, viser hvor stor vekt «noen» hadde lagt på at FBI, via sitt «stråmanns-agentur» Office of Alien Property på å få slå kloa i Teslas etterlatte papirer.

TESLA – Man Out of Time av Margaret Cheney  s. 331, 332, 334, 341

Tesla-biografien «Tesla – Man out of Time» er grundig, informativ og underholdende. Anbefales!

«Politiske» årsaker til fortielsen av Tesla

Med tanke på at oppfinnere og vitenskapsmenn som Edison og Einstein er hyllet som verdensnavn er det mer enn påfallende at Tesla ikke bare har unngått hyllest; han er praktisk talt blitt stuet bort og glemt av myndigheter, media og akademia med påskriften TABU.

Årsakene til dette må søkes i forhold til mektige «politiske» interesser, som befinner seg på et nivå høyere enn statsledere og folkevalgte politikere (mao. «Makten bak makten«). Politikere i ethvert land, det være seg India, Ethiopia eller Norge må ha all interesse av at det blir tatt i bruk miljøvennlig og rimelig «uuttømmelig» energi i stor skala i eget land. Dette vil gi bedre miljø, frigjøre ressurser og skåne klimaet i tillegg til å gi økt frihet og bedret leve- og livsstandard for de brede lag av befolkningen på jorda.

De viktigste Tesla-teknologiene som ønskes holdt skjult er trolig

  1. Fri energi (Free Energy / Zero Point Energy)
  2. HAARP-teknologi
  3. Skalarbølge basert teknologi
  4. Teslas «Death Rays» (strålevåpen / laservåpen / «star wars»)

1. Fri energi (Free Energy / Zero Point Energy)

Allerede ved århundreskiftet 1800-1900 tallet forsøkte Tesla å realisere fri energi for menneskeheten. Wardenclyffe-prosjektet ble som nevnt blokkert av pengemannen JP Morgan. Situasjonen med at en liten og styrtrik finanselite skal utøve makten fra kulissene og kontrollerere mesteparten av verdens kapital er praktisk talt uendret siden dengang. Den samme «bandens» kontroll over massemedia (inkl. norske massemedia – sic) likeså.

http://www.youtube.com/watch?v=aKWPht3fU-o&feature=relmfu

Tesla la et så godt grunnlag for utvikling av Fri Energi, som vil bli en velsignelse for menneskeheten og livet på planeten jorden, at mye har spiret i kjølvannet som «Teslas Free Energy Legacy«. Et eksempel på dette er «Tesla-disippelen» T. Henry Moray som utviklet en velfungerende Fri Energi-oppfinnelse.

Ingen ville finansiere ”Tesla-disippelen” T. Henry Morays Fri Energi maskin kalt ”The Moray Radiant Energy Device”, fordi den mektige finanseliten ikke ønsket undergraving av oljeindustrien osv. Moray opplevde også å bli skutt etter. Mange Fri Energi-oppfinnere er blitt drept i nyere tid. Dette viser at det er rene TERRORMETODER, med uuttalt statlig støtte (drapsmennene går jo fri hver gang) som hindrer et kjempeløft i livsvilkårene på den kriserammede planeten Jorden. Det er på tide å stå opp mot tyranniet nå. Bakmennene som deler ut de nedrige drapsoppdragene fra kulissene bør trekkes frem i dagslys og eksponeres, lik trollet i eventyret.

Her er en «gjør det selv»-beskrivelse for å lage ditt eget Fri Energi-apparat. (Merk at coilen, som er et av nøkkelelementene, er en Tesla-oppfinnelse. En coil er en roterende spole som det sendes strøm gjennom slik at et magnetfelt skapes)

2. HAARP-teknologi

HAARP-teknologien er så raffinert at «bare en Tesla» kunne ha klart å komme på det. HAARP manipulerer ionosfæren (som ligger over atmosfæren og er full av ladde partikler; ioner) i tillegg til å kunne utnytte resonansfenomener, også i jorden. Tesla skrøt av at han kunne konstruere en «earthquake machine», ved å utnytte svingninger og resonanseffekter like under jordskorpen. HAARP-skapte jordskjelv frembringes slik Tesla pekte på lot seg gjøre.

For en introduksjon til HAARP, se her.

3. Skalarbølge basert teknologi

Tesla la stor vekt på skalar-bølger, som er bølger som befinner seg utenfor det elektromagnetiske spektrum. Skalarvåpen er en form for utnyttelse av skalarbølger.

Visse former for moderne Mind Control benytter også skalarbølger, i største hemmelighet.

For en introduksjon om skalarbølger og skalar energy, klikk her. (Her fremgår det at skalarenergi inngår i Maxwells originale ligninger, men den ble utelatt da ligningene ble forenklet til den form som dagens forskere er blitt vant til.)

4. Teslas «Death Rays» (strålevåpen / laservåpen / «star wars»)

Romfergen Columbia skytes ned av et «plasma beam weapon» over Texas 1. februar 2003 (bildet øverst). Var det for å teste ut Teslas «Death Rays Weapon»? Hele besetningen på syv mistet livet, og vrakrestene ble spredt utover Texas og Louisiana (bildet nederst).

For informasjon om det mystiske «Plasma Beam Weapon» (Teslas Death Rays) anbefales denne artikkelen på Biblioteca Pleyades (inneholder også info om Tunguska-episoden).

Forsøk på utvikling av Fri Energi er TABU i Norge

Petter Egil Røkke er forskningssjef ved SINTEF Energis avdeling for elkraftteknologi. SINTEF er et fremragende forskningsmiljø med mange kreative og dyktige ingeniører. Energinasjonen Norge har god tilgang på kapital, kompetanse og en velfungerende infrastruktur. Dette tilsier at «miljø- og energinasjonen» Norge kunne ha ligget helt fremme i utviklingen av Fri Energi. Likevel er det TABU å nevne fri energi i SINTEF-miljøet. Hvorfor respekteres slike bakstreverske påfunn som «noen» har bestemt? Hvem styrer egentlig Norge fra kulissene slik at viktige fremskritt blir blokkert? Av lojalitet til hvem?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

32 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ole-John Saga
Skribent
11 år siden

Meget bra og opplysende artikkel om Tesla. Takk for alltid gode artikler fra deg Hans :)
Her er en artikkel om Tesla fra det norske vitenskapsmagasinet Fakta som ikke lenger eksisterer.
Skrevet av sivilingeniør Stein Jarving-Fakta nr 11-1987

Nikola Tesla verdens mest begavede vitenskapsmann ?
av Ole-John Saga den 22. februar 2011 kl. 22:40 ·
Det kan ofte være vanskelig å forklare hva som får ettertiden til å hedre noen pionerer, mens andre blir fullstendig glemt. Helt fra grunnskolen av har vi blitt minnet om teknologiens genier, og det er neppe noen av oss som tviler på at Thomas Alva Edison la grunnlaget for dagens elektroteknikk og at Marconi oppfant radioen. Problemet er bare at begge deler er feil.
Navnet Nikola Tesla er i dag ukjent for de flest, enten du spør en student, professor eller mannen i gata.. Sannheten er likevel at det var Tesla som skapte grunnlaget for så og si all den praktiske elektroteknikk vi kjenner til i dag.
Grunnen til at Nikola Tesla har gått så fullstendig i glemmeboken, er sannsynligvis at mange har oppfattet han som prototypen på den gale vitenskapsmann. Elegant, blakk, arogant, sta, genial, eksentrisk, temperamentsfull, kompromissløs: Dr Frankenstein blir nærmest en kjedelig grå mus i forhold til Tesla.
Mannen som tok ut det første patentet på en radiosender/mottager vant forøvrig en drakamp mot selveste Marconi om patentrettighetene til radioen, da USA`s høyesterett behandlet saken for over 60 år siden. Samme mann står også bak alle de oppfinnelsene og patentene på den grunnteknologien som i dag muliggjør almen bruk av vekselstrøm til belysning og drift av elektrisk utstyr. Han oppfant induksjonsmotoren, som er den mest brukte elektriske motortypen, oljebadkondensatoren, som er en uunværlig del av ethvert kraftverk, og alt utstyret som trengs for å produsere og distribuere flerfaset vekselstrøm. Og han gjorde alt sammen alene !
Like før århundreskiftet gjorde Tesla sitt livs største kupp, i konkrranse med Edison og hans store firma: Han fikk kontrakt på strømforsyningen til byen New York. Patentene hadde han tatt ut allerede i 1888, men de ble senere kjøpt opp det beskjedne firmaet Westinghouse, hvor Tesla en kort stund var medeier og sjefsingeniør.
Tesla var og så pioner innen lysrørteknologien. Under verdensutstillingen i Chicago i 1893 var hans trådløse belysning århundrets store sensasjon. I 1897 konstruerte han en radiostyrt båt som fungerte utmerket. Det er allerde nevnt at han la grunnlaget for moderne radio og tv med sine patenter, som han hadde over 700 av.Tesla er også den eneste som har frasgat seg nobelprisen i fysikk. Meningen var at han skulle dele den med Edison i 1912, men Tesla nektet å dele æresbevisningen med en selvlært fabrikkeier og salgsmann som på toppen av det hele hadde snytt ham for store pengensummer. Prisen gikk i stedet til svensken Nils Gustaf Dalèn.
Den eksentriske vitenskapsmannen var opprinnelig kroat. Han ble født i Smiljan i tidligere Jugoslavia i 1856, som sønn av en pastor og en mor som var analfabet. Moren var likevel en meget intelligent kvinne , som hadde kon¨struert en rekke sinnrike innretninger rundt omkring på gården de bodde på. I ni års alderen fikk Nikola en alvorlig infeksjon som gjorde at han gikk med feber sammenhengende i omlag seks måneder. Denne sykdomsperioden skal være forklaringen på at han utviklet rekke spesielle egenskaper: Han tålte ikke sollys, hadde fotografisk hukomelse, men han hadde ikke noe skarpt skille mellom fantasi og virkelighet. Det fortelles at han kunne bli så oppslukt av sine egne tankerekker at han ikke så lyktestolper før han gikk inn i dem.
Teslas nesten magiske forståelse av elektrisiteten og dens mulige anvendelser viste seg allerede da han som ung student ved polytekniske skolen i graz i Østerrike fikk demonstrert Grammes maskin, En likestrømsmotor som var det absolutte høydepunkt i samtidens teknologi. Tesla sjokkerte den sindige proffesore Poeschl ved å kritisere maskinen og påpekte hvordan den kunne forbedres, Hvorpå den gode professor tok studenten for seg: ”Den gode herr Tesla vil sikkert gjøre store ting i sitt liv, men å forbedre Grammes dynamo vil nok neppe være en av dem. Det han foreslårvil innebære å omgjøre en lineær kraft til roterende kraft. Slikt snakk smaker av Perpetuum Mobile, og er selvsagt en umulighet.”
Tesla var imidlertid en meget sta perso. Fem år senere fant han løsningen på problemet med roterende magnetfelt, da han fikk et blaff av inspirasjon under en vandring i byparken i Budapest. Året etter så verdens første induksjonsmotor dagens lys i et verksted Strasbourg, og Tesla hadde fullført det som proffesoren fem år tidligere hadde kalt en umulighet. Geniet fra Smiljan fikk sin tekniske utdannelse på de beste skoler i Graz, Budapest og Paris. Etter endt utdannelse var Tesla blitt en forfinet verdensmann, en dyktig matematiker og en fremragende fysiker som behersket flere språk. Som nyutdannet ingeniør med introduksjonsskriv fra den kjente franske fysikeren og Edison-vennen Charles Bachelor i lommen på sin elegante dress, forlot han Europa og reiste til dengangen frihetens og mulighetenes land, USA.
Med noen få slanter i lommen og en usvikelig tro på sitt eget geni steg han i land i New York, hvor han prompte ble ansatt som konstruktør hos Edison.
Samarbeidet dem imellom tok imidlertid fort slutt: Tesla ble lovet bonus og patentrettigheter for sine nyvinninger i Edisons tjeneste. Da han senere krevde sin rett, lo Edison ham rett opp i ansiktet. Slik fikk imigranten Tesla sitt første møte med et land hvor spillereglene både ukjente og forvirrende. Han ble rasende, tok sin hatt og forsvant.
De kommende årene gjorde Tesla sensasjonelle oppfinnelser i samlebåndstempo. Trefasemotorer, synkrone og asynkrone motorer, distribusjonssystemer for tre-fase vekselstrøm, asynkrone generatorer, spenningseregulatorer, høyfrekvens-transformatorer, oscillatorer, fjernstyring ved hjelp av trådløs radio, trådløs overføring av elektrisk energi osv.
Det var Tesla som gjorde det praktisk mulig å bruke vekselstrøm, og som konstruerte transformatorene som gjorde det mulig å trasnportere strømmen. Teslas navn lyser likevel ikke mot oss fra dagens leksika og skolebøker. Han glitrer ikk ei det gode selskap sammen med Michael Faraday, Marie og Pierre Curie, Thomas Alva Edison, Marchese Guglielmo Marconi, Alessandro Volta, Georg Simon Ohm og alle de andre. Hans navn er tvertimot utelatt i de fleste bøker, eller han er avspist med en linje eller to under rubrikken magnetisk fluks, som faktisk måles med enheten tesla.
Hvorfor ?
Enda merkligere blir dette når vi vet hvor hedret og berømt han var i sin samtid. Elektroingeniør-foreninger i New York, London og Paris mottok ham og hans foredrag med applaus og æresbevisninger. Han var et velkjent fjes på amerikanske avisers førsteside, han var omgangsvenn med størrelseer som George Westinghouse og Mark Twain, og i 1916 ble han tildelt den høyeste utmerkelse en amerikansk elektroingeniør kan få: Edison-medlajen. Den verdensberømte danske fysikeren Niels Bohr var full av beundring for Teslas bedrifter. En av sine største annerkjennelser fikk Tesla forøvrig på sin 75 års dag i 1931, da han fikk et telegram. ” Jeg gratulerer deg med den enorme suksess for ditt livsverk. Albert Einstein. ”
I sitt fødeland tidligere Jugoslavia ble Tesla en nasjonalhelt av dimensjoner. Fullverdig medlem av vitenskapsakademiet og æresdoktor ved universitetet i Zagreb. I Beograd finnes det til og med et eget Tesla museum.
I 1901 ble Tesla budsendt av milliardæren og jernbanekongen John Pierpont Morgan for å redegjøre for detaljene i en av sine viktigste oppfinnelser: Distribusjonsnett for trådløs energi. Dette var innledningen til Project Wardenclyffe, Finansiert av Morgan. Hensikten med prosjektet var å byge en kraftstasjon og en kjempeantenne på Long Island i New York, for å begynne prøvesendinger av radio, tv, og elektrisk energi. Dette skjedde 15 år før noen andre overhodet hadde tenkt på kringkasting av radio, langt mindre fjernsynssendinger. J.P. Morgan, på den tiden verdens rikeste mann, Ga Tesla 150 000 dollar til prosjektet. Det mest sensasjonelle ved prosjektet var likevel tanken om å overføre elektrisk energi trådløst. Ifølge Teslas egne forsøk i laboratoriet i Colorado Springs skulle det være mulig å distribuere elektrisk energi på samme vis som vi idag distribuerer informasjon. Enhver skulle så kunne tappe denne energien ved hjelp av en enkel mottager, gjerne på motsatt side av kloden. Grunnlaget for Colorado-eksperimentet og Wardenclyffe-prosjektet var et system basert på elektromagnetisk resonans, hvor ekstremt lavfrekvent høyspenning ble pumpet ned i jordskorpen.Tesla mente Jorden var en enorm elektrisk kondensator, og at resonans på den rette frekvensen ville pumpe tilbake hans lille signal enormt forsterket-ikke bare til senderen men til enhver finjustert spole som ble jordet på samme vis uansett hvor i verden man befant seg.
I dag vil de fleste karakterisere prinsippet som fri fantasi (husk at artikkelen er skrevet i 1987).
J.P. Morgans innvending var imidlertid av økonomisk art: Da han forsto at det ville bli umulig å monopolisere slik energi, trakk han støtten tilbake før Tesla var halvferdig med prosjektet.
For sikkerhets skyld sørget han for at Tesla heller ikke kunne få støtte andre steder. Morgans formue var nemlig grunnlagt på en enrgiform som ville bli så godt som verdiløs om Teslas sender kom i drift: Olje.
Det er ingen som kan forklare hvordan Teslas trådløse distribusjonssystem fungerte eller om det i det hele tatt ville fungert. (en annen mulighet kan være at oljeindustrien kan ha kjøpt opp hemmligheten bak dette systemet, slik at olje ikke skal bli verdiløst).
Alt vi vet er at det meste Tesla tok patent på fungerte perfekt på alle måter. Viktige deler av konstruksjonen til Wardenclyffe-prosjektet ble imidlertid hverken nedtegnet eller patentert-han tok hemmeligheten med seg i graven. ?
Teslas første elektrolaboratorium lå midt i New York, og minnet mest av alt om Dantes inferno. Enorme transformatorer, kondensatorer og generatorer produserte spenninger på millioner av volt, frekvenser opp til hundre tusener hertz og strømstyrker så store at de ikke lot seg måle. Vanlige lyn og kulelyn gnistret i et sett mellom veggene, og i et beryktet eksperiment lagde han lokalt jordskjelv i New York og knuste glassvinduer i kilometers omkrets, ved hjelp av lavfrekvens. Tesla jobbet i ensomhet, stolte knapt nok på noen, og tok bare ut patent på produksjonsklare oppfinnelser. Sden han var så enerådende på sitt felt, skapte han seg sitt eget fagspråk, som gjør de fleste beskrivelsene svært vanskelig tilgjengelige.
De fleste av Teslas patenter fremkom tilsynlatende som ”åpenbaringer”. Han later til å ha hatt en intuitiv måte å er verve ny kunnskap på, og mye tyder på at han har snublet over det Einstein kalte The Unified Field Theory: En fellesnevner som kan knytte sammen atomære krefter, elektromagnetiske krefter og tyngdekraften i èn enste energiform eller kraft.
Plutselig kunne Tesla gi seg til å tegne i sand eller på servietter, mens han mumlet for seg selv. Inne i hodet sitt kostruerte, bygget og testet han fullt ferdige maskiner ned til minste detalj. Deretter var det bare å gi komplette spesifikasjoner muntlig til den eller de som skulle bygge maskinen.
Tesla var nok velutdannet, kultivert idèrik og et teknisk geni, men økonomisk sans hadde han ikke. Venneløs og pengelens i et ukjent land måtte han begynne som grøftegraver for å livberge seg. Med unntak av Edisons fabrikk eksisterte det så og si ikke arbeid for elektroingeniører tidlig på 1880 tallet. Snart fikk han imidlertid hjelp av en arbeidsformann der han jobbet, og Tesla Electric Company ble stiftet.Nå varte det ikke lenge før han var godt igang med å produsere sensasjonelle oppfinnelser på løpende bånd. I April i 1895 startet verdens første kraftverk for trefase vekselstrøm opp Tesla generatorene sine, med vann fra den mektige Niagara fossen. Strømmen ble levert til et smelteverk som nå heter Pittsburgh Aluminium Co (dette var i 1987). Året etter ble hans sevkonstruerte høyspentlinje og transformatorer tatt i bruk til overføring av elektrisk kraft i buffalo, 35 kilometer unna.
Dermed var grunnen beredt for en triumferende hevn over Edison: Storbyen New York skulle forsynes med elektrisitet til belysning og industri, og Edison regnet det som en selvfølge at hans like strømssystem ville bli valgt.Det viste seg imidlertid at Teslas nye oppfinnelse, trfaset vekselstrøm, var både bedre og billigere. Tesla fikk kontrakten, mot Edisons rasende protester.
På denne tiden gjorde Edison en oppfinnelse Han ikke satset på å bli husket for. Han begynte ret og slett og avlive byens katter med elektrisk strøm. For å vise New Yorks befolkning hvor farlig vekselstrømmen var.Skremselspropagandaen hadde en viss suksess, og Edison konstruerte verdens første elektriske stol og fikk rettsvesenet interessert. Han må ha frydet seg over de store avisoppslagene da øksemorderen William Kemler ble den første som ble henrettet med ”Tesla elektrisitet.” Det anlegget Tesla leverte til New York For ca 120 år siden, er for øvrig i prinsippet det samme som benyttes den dag i dag. Hans første og største kunde var Westinghouse, som kjøpte opp alle patenter for produksjon og distrubusjon av vekselstrøm. Prisen var gigantisk på den tiden: En million dollar, en betydelig aksjepost og enorme royalties på forbruket av elektrisk energi. En kort stund var Tesla dessuten ansatt som sjefsingeniør i selskapet, men sluttet snart fordi han ikke kunne samarbeide. Aksjene solgte Tesla etterhvert for å få penger til forskning, og sine royalties ga han han fra seg senere, da Westinghouse kom i økonomiske vanskeligheter. Firmaet retunerte aldri denne genrøsitet: Tesla døde som en fattig mann, på tross av at royalties alene ville ha innbragt over 12 millioner dollar.
Teslas liv utviklet seg etterhvert til en nesten sammenhengende rekke med branner, konflikter, økonomiske fadeser og vandringer fra triumf og sensasjon til bitre nederlag. Laboratorier som brant opp uten å være forsikret, pnger som forsvant, utmerkelser, hån og stormende suksesser gikk side om side. Kvinner interesserte ham ikke, og venner hadde han få av. Robert Underwood Johnson, som var redaktør i The Century Illustrated Magazine, var den eneste livslange og nære vennen Tesla hadde, og huset hans på Lexington Avenue i New York var det nærmeste Tesla noensine kom det å ha et hjem. For det meste bodde han på Waldorf Astoria, hvor han hadde fast bord i spisesalen og levde opp til sitt bilde av en verdensmann: Korrekt, velkledd og høflig, men fjern, arrogant, forfinet og kravstor.
Penger til et slikt liv var det sjelden han hadde. Han lånte tusenvis av dollar av venner og kjente, solgte patenter og utførte oppdrag for hundretusener, men alle pengene gikk til nye og stadig mer ambisiøse eksperimenter. I juni 1900 beskrev Tesla i en artikkel i Century en fremtid med radio og fjernsyn som allemanns eie, løgndetektorer, radar og ekkolodd, ultralydbehandling innen medisinen, høyenergibestråling mot enkelte sykdommer, inerplanetarisk kommunikasjon, radiotelefoni, på verdensbasis og en hel rekke andre praktiske anvendelser for sine mange oppfinnelser innen elektronikken og elektroteknikken. Selv rakettforsvar og romfart var inne rekkevidde, med tilgang på ubegrenset energi fra jordens magnetfelt og fjernstyring via radio. I 1900 virketdette som science fiction, men i dag er alt sammen en del av vår hverdag.
Han er ikke den eneste oppfinneren som er glemt. Nathan Stubblefield bygde den første kringkastingsstasjonen og mottager for lyd allerede i 1892, med utgangspunkt i teslas patenter. Philo T. Farnsworth bygde verdens første brukbare TV-system. Edwin Howard Armstrong oppfant FM-senderen. Alle er forlengst glemt – Armstrong begikk tilogmed selvmord i fortvilelse over at RCA stakk av med patentene hans. To år senere ble RCA dømt til å betale to millioner dollar i erstatning til hans enke. Alle kjenner imidlertid til Marconi og Edison, som hadde noe de andre oppfinnerne manglet: Sans for PR og økonomi, samt evnen til å utnytte andres genialitet. At Tesla har blitt så effektivt glemt kan til og med ha militære årsaker. Liket hans var knapt nok kaldt før agenter fra FBI, CIA og US Air Force invaderte hotellrommet hans og beslagla alle hans papirer. Disse har siden vært ”sporløst forsvunnet.”
I de sener år har imidlertid en dagbok, alle hans patenter og flere biografer blitt publisert, og et eget museum er opprettet i hans hjemland. Noen spekulerer på om den russiske støysenderen i Riga kan være et forsøk på å videreutvikle Teslas Ideer. Amerikanske kilder har spredd rykter om flere hemmelige prosjekter i Pentagon-regi for å utnytte de energier som Tesla ville manipulere. Man kan fristes til å spørre om historie forfalskningen har vært resultatet av en nøye planlagt kampanje for å villede andre bort fra det som fortsatt måtte skjules seg av nyheter om Teslas patenter og papirer.
Uansett er Teslas navn og betydning i ferd med å bli gjenoppdaget både i USA, Canada og Vest Europa. Våre dagers betegnelse på Tesla energi er Taychon-energi. Taychoner er toretiske partikler som ikke er påvist i virkeligheten, men som tenkes å gjennomstrømme all materie. De kan bare ha hastigheter større enn lysets, og taper energi når de akselerer. Gerald Feinbergs tachyon-teori fra 1966 konkluderer med at taychonene inneholder tilstrekkelig med energi til å løse alle energi problemer, og det er ingenting i Einsteins relativitetsteori som sier at slike partikler ikke eksisterer.
Hvis Tesla virkelig hadde rett, hvis jordkloden virkelig er et uutømmelig reservoar av potensiell energi som kan tappes, og som lades opp ved Jordens rotasjon i solsystemets gravitasjonsfelt, hvis taychoner er det som skal til for å sammenfatte de øvrige fire energiformer i den Unified Field Theory som Albert Einstein lette etter til sin død, blir konskvensene enorme. Menneskeheten får ubegrenset tilgang på energi uten å gjøre bruk av vann, vind og atom kraft, olje eller gass. Den sivilasjonen vi kjenner i dag ville rakne fullstendig, den økonomiske struktur i Vesten ville gå i oppløsning, og en ny sivilasjon ville reise seg på ruinene-hvis den fikk lov til å overleve fødselsveene. Mektige krefter ville nemlig ta ethvert middel i bruk for å forhindre at olje, gass og atom energi skulle bli verdiløse over natten.
Bare frykten for at noe slikt skulle skje, kan være grunn god nok til å vise Nikola Teslas navn og visjoner ut av historiebøkene. På den annen side er det ikke noe som pirrer fantasien og oppfinnsomheten så godt som et ekte mysterium, og få ting inspirer som et genis etterlatte, halvferdige prosjekter. Kansje er Tesla-energi et husholdnings begrep om 100 år-i hele solsytemet vårt.

Av sivilingeniør Stein Jarving
Fakta nr 11-1987

TeslaAC
TeslaAC
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Flott artikkel. Eneste som bør endres er at Tesla var kroat og faren en pastor. Tesla var serber og faren en ortodoks prest.

Lilje
Lilje
Abonnent
11 år siden

Kanonbra artikkel !

Tusen takk.

rarplanet
rarplanet
Abonnent
11 år siden

Brukbar artikkel, Gaarder.

Stor mann. Men jeg har en liten notis som er verdt nærmere etterforskning. Faren til Tesla og vatikanet. Virker ikke helt vantett, men kanskje var han en tidlig fløyteblåser.

«Nikola Tesla was not quite as clever as people made out, yes he was a genius but theres a lot more than meets to eye to how he did what he did. Did you know Tesla’s father, Milutin had access to Vatican archives? Do you know that Nikola Tesla saw ancient information no others were privvy to outside the Church of Rome? Even? those that were couldn’t understand the texts but due to Tesla being the electrical genius he was he worked out what was being said & created the ancient tech «

TeslaAC
TeslaAC
Abonnent
Svar til  rarplanet
11 år siden

Faren til Tesla har ingenting med vatikanet å gjøre. Tesla var sønn av en Serbisk prest som praktiserer den ortodokse delen av kristendommen. Jeg vil også opplyse folk om Einstein, det litt spesielle rundt hans første kone Mileva Maric, Maric som også var serber var en mattematiker og det skal lite til for å kunne forstå hvor mye hun hadde å si i forskningen til Einstein når hun også var en tidligere klassekamerat av..Nikola Tesla !!

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Anonym
Svar til  TeslaAC
3 år siden

Milena Maric (1875-1948) var 19 år yngre än Nikola Tesla (1856-1943). Nikola Tesla var av en annan generation och var tydligen aldrig med i den vetenskapliga konspirationen som från början finansierades av det multinationella kemiföretaget Solvay. Första konferensen var i Bryssel 1911 med Max Planck, Albert Einstein, Marie Curie med flera, under de senare konferenserna har man undan för undan infört agendan där de riktiga egenskaperna hos materia och energi gömdes eller förvrängdes för att passa in i en ekonomiskt vinstgivande agenda. Konferensen i Köpenhamn 1927 fastslog ett konsensus gällande Bohrs atommodell som gäller än idag. Även om han själv var på det klara med att modellen bara kunde gälla för protonium. Sedan dök det upp den ena partikeln efter den andra till dagens smått hysteriska partikelzoo. Allt har blivit understött av globalisternas nobelpris och på senare år av satanisternas miljardkomplex i CERN. Det är bland annat därför majoriteten av alla bilar har motorer av en modell som skapades 1880. Fast visst har vatikanen kopplingar till CERN och scientismen just på grund av satanismen.

rarplanet
rarplanet
Abonnent
11 år siden

Tetragrammet og hellig geometri – nøkkel til fri energi/nullpunktsenergi.

It was during this year that Tesla made the following comments during a speech before the American Institute of Electrical Engineers;

«Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point in the universe. This idea is not novel… We find it in the delightful myth of Antheus, who derives power from the earth; we find it among the subtle speculations of one of your splendid mathematicians… Throughout space there is energy. Is this energy static or kinetic.? If static our hopes are in vain; if kinetic – and this we know it is, for certain – then it is a mere question of time when men will succeed in attaching their machinery to the very wheel-work of nature.»

He found ways to transfer energy through Space using resonance, based upon his belief that Space existed and propagated waves. Unfortunately Nikola Tesla’s work was never fully understood, and because claims of extracting ‘free energy’ from Space sounded rather ‘crackpot’ (and Einstein’s Relativity suggested (incorrectly) that it was Matter, not Space that fundamentally existed) his work remained on the fringe of Science for the past 100 years and more.

Only recently has interest been popularly renewed in Tesla’s work, largely because a number of experimental scientists from around the world have now confirmed many of Tesla’s ideas and inventions. Nikola Tesla get his BASIC knowledge from his father who was orthodox priest… and HE EXPLAIN TO HIM SOME STILL UNKNOWN PRINCIPLE of this type extracting electric energy from SPACE….

This principle is hidden in word TETRAEVANGELION and orthodox ICON images. You can see and read about MY DISCOVERY of this images and » MAYBE YOU ARE PERSON WHO WILL FULLY UNDERSTAND» them. Those drawings are orthodox icons, as even for me this is not possible to fully understand, but some things ARE VERY CLEAR as MOEBIUS COIL is visible in every TETRAEVANGELION icon and showing tripole magnetic field.

By the year 1888, Nikola Tesla had invented the alternating current motor, the most well known patent centers around an inspiration that occurred while walking with a friend in a park in Budapest, Hungry. It was while observing the sunset that Tesla had a vision of how rotating electromagnetic fields could be used in a new form of electric motor.

I Rudolf Bosnjak spent many years watching into orthodox icon deep inside, in many books, in many monastery and churches and find some explanations in them, what TESLA was trying to explain humans… Maybe he release information’s BUT INVISIBLE FORCE WHO RUNNING THIS PLANET BURN ALL THIS WITH HELP of OXYGEN and we still searching for this lost knowledge. I will try to release this lost knowledge IN SOME PARTS AVAILABLE TO ME, maybe this is not ENOUGH TO MAKE COMPLETE IMAGE, BUT I MUST DO THAT, to my fellow humans, as I spent many years discovering many UNBELIEVABLE THINGS… There is my personal feelings, sometimes when sleeping, that my fellow country man Nikola whispering in my ear, what to release and how to explain, what is NOT POSSIBLE TO BE EXPLAINED, for that reason, NOW IS THE TIME TO DO IT.
http://www.sarajevo.net/EA/HAPCEVP/nt/index.html

Ole-John Saga
Skribent
11 år siden

rarplanet sier: «Stor mann. Men jeg har en liten notis som er verdt nærmere etterforskning. Faren til Tesla og vatikanet. Virker ikke helt vantett, men kanskje var han en tidlig fløyteblåser.

«Nikola Tesla was not quite as clever as people made out, yes he was a genius but theres a lot more than meets to eye to how he did what he did. Did you know Tesla’s father, Milutin had access to Vatican archives? Do you know that Nikola Tesla saw ancient information no others were privvy to outside the Church of Rome? Even? those that were couldn’t understand the texts but due to Tesla being the electrical genius he was he worked out what was being said & created the ancient tech «»

Dette har jeg aldri hørt om før. Spennende informasjon. Noen som vet noe mer om dette ?

rarplanet
rarplanet
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Som Da Vinci, så Tesla. Den vatikanske stats private bibliotek er det største i verden. De har utvilsomt horda bøker fra romerike til atlatis and beyond. De hadde disse typer teknologier i den tidligere epoke som sluttet rundt 10-15 tusen år siden. Ja, den Hancock og alle folka snakker om. For å ikke glemme muligens enda eldre tidsaldre. Se på arbeidet ved Giza, i Peru, og tusen andre spredte ruiner i Europa, Østen og Asia. Det er ikke lenger mulig å benekte alt dette. Bevisene er der satt i stein fremdeles… Stein som man ikke kan bearbeide med herdet stål. Basalt osv. Hardhetsgrad hardere enn stål. Steiner på flerfoldige tonn smeltet sammen like bra som murstein og sement. Bare uten sementen. Frimureri kaller jeg det..

Men apropos Da Vinci, sjekk ut den nyeste episoden fra Ancient Aliens som kom ut i forrige uke. Der tar de opp Vatikan- og selvfølgelig E.T linken. Må ses..

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Dette var virkelig en interessant artikkel. Takk, Hans, og takk til Ole-John Saga for ditt innlegg. Kanskje fremtiden har mye å by på, i form av Teslas innovasjoner? U.S. & World Population Clocks forteller oss at verdens populasjon er på: 7,006,712,277. La oss håpe at dette tallet holder seg stabilt, evt. øker, og ikke minker, slik eliten så desperat ønsker.

Majoriteten av våre medmennesker er fattige, og lever i U-land. Med Teslas teknologi kunne de fattige og lidende reise seg opp mot nye høyder. Mennesket trenger energi for å overleve. Moder Jord kan igjen bli en grønn og fredelig oase for alle.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

VERDENS STØRSTE GENI?

Han oppfant radio, røntgen, og la grunnlaget for dagens moderne samfunn. Vet du hvem det er?
http://www.side3.no/article3407949.ece

Kommentar til artikkelen.

#Det viktigste er jo ikke nevnt her, men han ble sponset av den kjente finans mannen J.P.Morgan med sitt arbeid med å ta ut energi fra eteren. Da J.P.Morgan skjønte at dette handlet om fri energi ble hele programmet stengt ned og alle dokumenter fratatt Tesla.#

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det er et annet teknologisk fenomen som det snakkes svært lite om. Derfor fant jeg det «naturlig» å poste mitt innlegg under artikkelen om Tesla.

Large Hadron Collider. Verdens største og råeste partikkel- akselerator. Bygget av Europeean Organization for Nuclear Research (CERN)- fra 1998 – 2008 (offisiell historie), med det formål å kunne få fysikere til å «teste» prediksjonene med ulike teorier med partikkel- fysikk og høy energi- fysikk, samt eksistens av Higgs boson, rettere kalt «Gude- partikkelen».

Dette er vitenskap som er så avansert, som ligger på så høyt teoretisk og kunnskapsmessig nivå, og er så lite tilgjengelig for de aller fleste, at de aller fleste sikkert synes at CERN- prosjektet må være et teknologisk fremskritt for menneskeheten (selv om det later til at menneskeheten er i ferd med å snuble litt, i sine egne fremskritt).

Siden undertegnede selv er atomfysiker (!), så er det vesentlig lettere å stille spørsmål ved følgende : «Hva er det Cern egentlig brukes til?».

I det hyper- sensurerte Morgenbladet, kan vi se lese overskriften «Djevelen i detaljene».

«Et par gjetninger og litt triksing med symmetrier ledet til leddet i ligningen som kunne beskrive masse. Prisen var at Higgs-partikkelen måtte oppdages. Her forklarer Peter Higgs teorien på sitt gamle kontor i Edinburgh»

«Higgs-partikkelen kan være nålen som stikker hull på den største verkebyllen i vår tids vitenskap. »

http://morgenbladet.no/ideer/2012/djevelen_i_detaljene

Professor og generaldirektør Rolf-Dieter Heuer ved Cern snakker her litt om «hva de har funnet» i denne videoen. Verdens største og mest omfattende vitenskapelige eksperiment omtales som om «vi har nådd en milepæl», og at offentlig interesse har økt. Og at media plukker opp essensen med CERN prosjektet, i forhold til hvordan CERN ledelsen selv egentlig uttrykker det. Journalister er ikke vitenskapsfolk, selv om de heller ikke er særlig interessert i objektiv journalistikk? Skulle jeg tro.

I filmen spør journalisten Professor Rolf-Dieter Heuer om «Ghe God particle». Heuer sier han ikke liker uttrykket så mye, og han refererer også til noe som er blitt omtalt som: «The God damn particle»

Men noe særlig mer om hvorfor menneskeheten har satset så mye på å finne denne h. partikkelen sies det ikke mye om. Annet enn at «vi» har gjort fremskritt.

På CERN`s egen hjemmeside:
Kan vi b.l.a se et meget interessant symbol øverst oppe i venstre hjørne.
Vi kan heller ikke lese vitenskapelig kritikk, som mener å kunne hevde at CERN er et livsfarlig og høyst uetisk vitenskapelig prosjekt. Men det ser da ganske flott ut.
http://public.web.cern.ch/public/

Men på denne bloggen blir CERN prosjektet kritisert som et uetisk og farlig prosjekt. Her kan man velge om man vil lese seg igjennom, eller å danne seg et bilde av det hele, før jeg går videre til mitt kommende poeng:

http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/23/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-irony-or-destiny/

I filmen «Engler og demoner» (selvsagt produsert med velsignelse av Illuminati)
blir det snakket en hel del om «Gud`s partikkel». Jeg spørger så: Kan dette begrepet relateres til «Davinci- koden»? Og hva menes egentlig med «Gud`s» partikkel?

På følgende utlenket blogg skrives det:
«Would the discovery of «the God particle» bring us any closer to the discovery of God? Not really. The God particle is merely a particle, not God»

«Albert Einstein is reported to have said that his career in physics was an effort to «know the mind of God.» Einstein was not a Christian believer, but his statement is not a facetious statement»

http://www.truthaboutangelsanddemons.com/the-god-particle/articles/the-god-particle.html

Denne karen finner jeg svært lite troverdig. Han opptrer hyppig på nettet, har fått sitt eget web- domene, og en fanskare. I tillegg angriper han David Icke (som jeg også er skeptisk til). Her blir blir det nevnt en del teorier om CERN, Annunakis, de falne enger, og det ene med det andre. (muligvis bare sprøyt alt sammen)
http://www.youtube.com/watch?v=agE45h74Tj0

Det blir håpløst å feste lit til enkeltpersoner, som hevder å kunne ha løst gåten med Cern. Om Niburu eller Wormwood eksisterer eller ikke, så kan vi i i det minste inngå et konspirasjonsteoretisk konsensus om følgende: Det er ikke snakk om The particle of God. Det er snakk om the d. particle of God.
Ikke?

Her snakkes det om «the big bang». Ønsker Illuminati «big bang of God»?

Poenget mitt er såre enkelt, og basert på det motsatte av vitenskap.
Det er basert på moral, etikk, og hva som er riktig og galt. Og CERN er alt annet enn riktig, for menneskeheten. Får jeg nedlegge veto mot dette prosjektet noe sted? Ikke?

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Teslas bok “The Problem of Increasing Human Energy” er nå banned på ebay.
Den er tilgjengelig her i begrenset opplag:
http://www.befreetech.com/jem/products/details/16290/Tesla-Problem-of-Increasing-Human-Energy-By-Nikola-Tesla

Et selskap verd å undersøke nærmere er Keshe Foundation, som introduserer ny revolusjonerende teknologi.
Keshe Foundation Promo Intro Video
http://www.youtube.com/watch?v=I1AHkPQwI8M&playnext=1&list=PL41815F781BBF6E20&feature=results_main

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

He he, ebay gjør folk nysgjerrige, bra reklame.
Amazon er mye billigere og har alle disse Tesla-bøkene:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Problem+Of+Increasing+Human+Energy+-+By+Nikola+Tesla+

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Fint. Da har du sikker også forlengst obsevert det som denne arkitekten avdekker av symbolikk i byggninger og strukturer vi til daglig ferdes rundt.

Secrets in Plain Sight
http://www.youtube.com/watch?v=L777RhL_Fz4&feature=related

Et elegant harmonisk system knytter menneskekroppen til byggninger, monument, planetare, solare og galatiske proposjoner.

Thor
Thor
Abonnent
10 år siden

Otto skorzny,s sammenheng med scherff aka presscot Bush som skal ha snust i Teslas oppfinnelser..

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Tesla-krise: Mystisk bil i full fyr og aksjene stuper

Det har vært mye omtale rundt el-bilen Tesla. I februar skrev The New York Times en kritisk artikkel om Tesla Model S.

Det amerikanske mediehuset påsto at bilen ikke tåler kulde og at den har kortere rekkevidde enn hva fabrikken oppgir, selv om sjåføren velger å spare på strømmen ved å fryse framfor å bruke varmeapparatet.

Dette svarte firmaet på som regn løgn og de mener at The Times forfalsket resultatene. CNN støttet forklaringen til Tesla som la ut på nøyaktig samme reise som The Times-journalisten, men fikk et helt annet resultat enn hva New York-journalisten fikk.
http://www.dagbladet.no/2013/10/03/nyheter/tesla/bil/29582455/

VIDEO: TESLA MODEL S FIRE SENDS AUTOMAKER’S STOCK PLUMMETING
http://www.ryot.org/video-tesla-model-s-fire-sends-automakers-stock-plummeting/398909

Ikke noe sted i verden har en elektrisk bil vært bestselger de siste 100 årene.
http://www.h-avis.no/motor/helt-elektrisk-1.8095511

Bilbransjeeksperter mener det er feil å gi elbilen Tesla et gigantisk avgiftsfriktak.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10126186

Who Killed the Electric Car?
The film explores the roles of automobile manufacturers, the oil industry, the US government, the California government, batteries, hydrogen vehicles, and consumers in limiting the development and adoption of this technology.
http://en.wikipedia.org/wiki/Who_Killed_the_Electric_Car%3F

To find out why, you have to unlearn GM and oil company propaganda that Lithium batteries are needed for plug-in cars.
http://www.ev1.org/nimhsup.htm

Ja, når oljeindustrien ser nyvinninger som er truende på lommeboka må det settes i verk tiltak.
Det er ikke dermed sagt at denne Teslamodellen ble «skrudd» på, men det kan heller ikke utelukkes, iallefall, «markedet»/wall street styrer hvilke firmaer som skal klatre å ikke.

Stuper Toyota aksjer hvis en av deres biler tar fyr?, det skjer vel daglig at biler har havari.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Spennende greier dette. Men er de å få tak i? Høres ut for at produksjonen ikke har kommet igang enda.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Beklager, det du viste til ser ut til å være på markedet, men i linken du viste til kom det også opp relatert stoff som er enda mer spennende.

« Forrige artikkel

William Cook: Til forsvar for Gunter Grass

Neste artikkel »

ABB; Et omen om religionskrigens komme

32
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x