/

Hvorfor forties Nikola Tesla – tidenes oppfinnergeni?

23.4K visninger
13 minutter lesetid
32

Nikola Tesla  (1856 – 1943) var mannen som ”oppfant det 20. århundre”. I løpet av en periode på mer enn 50 år oppfant Tesla en rekke ting (selv kalte han det ikke oppfinnelser, men ”oppdagelser”) som er kjernen i dagens teknologi.

Bl.a. moderne strømforsyning (Alternating current – AC), radio og praktisk talt all trådløs kommunikasjon, robot-teknologi, HAARP-teknologi og laservåpen (”particle beam weapon”).

Til tross for at Tesla er mannen som har gitt oss store mengder av dagens “selvfølgelige” forbruker- og industri-teknologi er han i det store og hele fortiet i landene i vest, særlig i Norge. Tesla sørget bl.a. for belysning i de tusen hjem fordi AC-teknologien muliggjorde strømtransport over store avstander.

Nyhetsspeilet presenterer her bilder og videoer om Teslas liv og peker på forklaringer på den skammelige fortielsen av Tesla, som ikke engang er nevnt i lærebøker i fysikk eller på Teknisk Museum.

Under oppveksten var Teslas visjon for sitt liv at han skulle skape hydroelektrisk energi av Niagarafallene. Dette skiltet ved Niagara viser at det ble realisert ved bruk av 9 av Teslas revolusjonerende patenter for strømforsyning (alternating current – AC – vekselstrøm)
Tesla i et av sine laboratorier på Manhattan. Det første brant ned til grunnen i en omfattende brann i 1895, da han holdt på med banebrytende arbeider for trådløs kommunikasjon, inkl. radio.
Gjenoppbyggingen av Teslas laboratorium på Manhattan ble finansiert av to av Wall Streets mektigste finansmenn; John Pierpont (“JP”) Morgan (til v.) og John Jacob Astor. Lokaliseringen av finansområdet Wall Street på nedre Manhattan skyldtes at det var et vitalt oppfinnermiljø i denne delen av New York, som behøvde finansiering av mange små og store prosjekter.

I 1899 etablerte Tesla et eksentrisk laboratorium i Colorado Springs, som bl.a. inneholdt en såkalt ”magnifying transmitter”. Det inneholdt en coil (dvs. et roterende magnetfelt – som skaper elektrisitet) på hele 50 meter i diameter. Antennen var 60 meter høy. Rester av denne bygningen står ennå. Voldsomme eksperimenter som ble utført her førte til diverse merkbare resultater for samfunnet, inkludert voldsomme utladninger i atmosfæren og strømbrudd. Dette førte til at Tesla fikk merkelappen “The mad scientist” (”Den spinnville vitenskapsmannen”), som senere dukket opp i tegneserier.
12 millioner volt var en energimengde som Tesla eksperimenterte med. “For mye til å være dødelig”, hevdet Tesla, som bl.a. demonsterte dette ved å sende noen millioner volt gjennom seg selv foran en måpende forsamling. Tesla ble stående mens tilskuerne fikk et spektakulært lysshow som knapt nok har blitt vist som underholdning på film.

CV for NIKOLA TESLA

Personalia

Navn:  Nikola Tesla (kyrillisk: Никола Тесла)

Født:   10 Juli 1856 av serbiske foreldre i Kroatia

Ugift / ikke samboer / ingen barn

Adresse:   Suite nr. 3327 Hotel New Yorker, New York

Nøkkelkompetanse

Vitenskapsmann, oppfinner og pionér innenfor nye teknologier

Utdanning

Tesla utdannet seg til elektroingeniør ved Østerrikes Polytekniske Høyskole i Graz i 1875.
Han studerte også ved Charles-Ferdinand Universitetet i Praha (1880).

Arbeidserfaring

Flyttet til Paris i 1882.

Kom til New York i juni 1884.

Teslas første jobb i USA var som ansatt i Thomas Alva Edisons firma.

Etter at han sluttet hos Edison pga. faglig uenighet arbeidet Tesla en stund som løsarbeider (inkl. som grøftegraver).

I 1885 etablerte Tesla sitt eget firma; Tesla Electric Light & Manufacturing.

I 1887 konstruerte han den første børsteløse (brushless) vekselstrømsdrevne induksjonsmotoren som han demonstrerte for The American Institute of Electrical Engineers in 1888.  Samme året utviklet han prinsippene for sin Tesla coil.

Mange oppfinnelser og patenter

AC (Alternating current – vekselstrøm)

Kraftoverføring via høyspent

Trådløs teknologi; radio

Wardenclyffe Tower

Trådløs kraftoverføring

Directed energy weapons

Fri energi

Høyttalere

Telefoni

Elektrisitet

Profil

Tesla visualiserte først en oppfinnelse i hodet i presis form før han gikk i gang med produksjonsfasen; en metode som er kjent som “bilde-tenkning” (picture thinking). Også testingen utførte han utelukkende mentalt.

Var glad i å eksperimentere, f.eks. ved å skape 5 meter høye gnister eller sende noen millioner volt gjennom kroppen sin foran inviterte gjester.


Livsstil og karakteregenskaper

Jet-set liv, alltid kledd i kjole-og-hvitt (også i laben)

Nobel gentleman

Tillitsfull – på eller over grensen til blåøyd

Hobby: Mating av duer

Vane: Svært hygienisk; aversjon mot bakterier

Motto

If you want to find the secrets of the universe, seek in terms of energy, frequency and vibration.

Avslutning
Hadde opptjente men ikke mottatte patentroyalties til gode.
Noen titalls år med ubetalte hotellregninger fra Waldorf Astoria og Hotel New Yorker.

Fikk aldri nobelprisen i fysikk.
Døde 7. januar 1943

Tesla hadde et fruktbart samarbeid med George Westinghouse som startet så tidlig som 1888. Dette bidro til at vekselstrøm (AC- Alternating current) ble valgt som standard for elektrisitet, bl.a. fordi AC muliggjør enkel og rimelig transport av strøm over lange avstander. (Drakampen om fremtidens strømstandard som Tesla & Westinghouse gikk seirende ut av mot den mektige Edison ble kjent som “The War on Currents”). Westinghouse kjøpte flere av Teslas patenter som en del av dette arbeidet. Westinghouse var en av Teslas få samarbeidspartnere som opptrådte anstendig og fair og ikke prøvde å skaffe seg fordeler og profitt på bekostning av Tesla. I dag er Westinghouse Electric et av USA ledende selskaper i sin bransje.

Film om Teslas liv

Her er en jugoslavisk film som er en av svært få filmer som er laget om Teslas liv. (Orson Welles spiller rollen som JP Morgan):

http://www.youtube.com/watch?v=dNGSOCzXv80

Wardenclyffe tårnet (1901 – 1917)

Wardenclyffe Tower (også kjent som Tesla-tårnet) ble bygget i 1901 med midler fra finansmannen JP Morgan. Det 60 m høye tårnet ble aldri fullført i henhold til Teslas planer fordi det det ville kunne gavne menneskeheten fremfor å gjøre JP Morgan enda rikere.
Hensikten med Wardenclyffe-tårnet var å spre fri energi til alle gjennom atmosfæren(!) samt å fungere som kringkastingstårn. Etter at multimillionæren JP Morgan hadde stilt spørsmålet: “Where can I put the meter? (strømmåleren – for å kunne kreve penger for bruken” uten at Tesla hadde noe svar på dette), nektet JP Morgan å yte mer finansiering til fullføringen av prosjektet (1904). Han frarådet også andre investorer mot å bidra.
Var den voldsomme Tunguska-eksplosjonen i Sibir i 1908 forårsaket av elektriske eksperimenter som fant sted i Wardenclyffe-tårnet på den andre siden av kloden? Lokalbefolkningen observerte en flyvende ildkule (til v.) som forårsaket en voldsom eksplosjon som blåste ned all skog i mange kilometers diameter (i midten). I dag er “episenteret” for Tunguska-eksplosjonen ufruktbart (til h.). Den offisielle forklaringen (den vestlige – ikke den russiske) har vært at det falt ned en meteor el. l. Men det er ikke blitt funnet spor av meteor- eller kometrester. Den russisk-språklige filmen nedenfor omhandler beskrivelse av en mulig sammenheng mellom Tunguska-smellet og et spesielt eksperiment i Wardenclyffe Tårnet som fant sted samtidig.

Ødeleggelsen av Wardenclyffe-tårnet i juli 1917. Media rapporterte at tårnet ble revet fordi det var mistanke om at det ble benyttet av tyske spioner (sic); dette var under 1. verdenskrig. Eieren av Waldorf-Astoria hotellet beordret rivingen, i et forsøk på å få inn penger for å dekke Teslas ubetalte regninger ved hotellet. JP Morgan var ikke lenger med i bildet, han hadde dødd 4 år før.

Denne videosnutten fra 2008 viser restene av laboratorieområdet slik det ser ut i dag:

Giuglielmo Marconi – ikke den eneste som slo seg opp på å hevde at han stod bak det som i realiteten var Teslas oppfinnelser. Marconi fikk Nobelprisen i 1909 for “å ha funnet opp radioen”. I realiteten var radioen, i likhet med annen tidlig trådløs teknologi, Teslas oppfinnelse. Allerede i 1893 holdt Tesla et foredrag i Philadelphia der han redegjorde for radio-teknologien. 40 år etter at Marconi fikk Nobelprisen slo USAs høyesterett fast at det var Tesla som fortjente æren for å ha oppfunnet radioen, først etter Teslas død.
Tesla var et fast innslag i New Yorks sosietetsliv. Han jobbet i laben i festantrekk – kjole-og-hvitt (“pingvin-antrekk”) og bodde i mange år på det fasjonale hotell Waldorf Astoria. Noen ganger inviterte han på “nachspiel” i laben sin på Manhattan, gjerne for å demonstrere underholdende live-eksperimenter ved bruk av elektriske ladninger og lys-effekter.
De siste 10 årene av sitt liv bodde Tesla på rom 3327 på Hotel New Yorker. Han betalte ikke hotellregningene, men fikk likevel lov å fortsette å bo der siden hotell-ledelsen syntes det var cool å huse en så stor personlighet…
Vi som vokste opp i 1970-årene kunne lese historien om Thomas Alva Edison, som “knapt nok rakk Tesla til knærne” som oppfinner. Edison tviholdt på strøm-standarden “Direct Current” (DC), til tross for slik strøm ikke kunne transporteres mer enn 4 km. Teslas “Alternating Current” (AC) gikk seirende ut av “The War on Currents” (Google f.eks. wiki), mye takket være Teslas samarbeid med George Westinghouse. “Historien om Nikola Tesla” ble ikke skrevet tilrettelagt for unge. Hvem bestemte at Teslas arbeider skulle hemmeligholdes?
Albert Einstein – ”ansiktet som alle kjenner” – ble av TIME Magazine kåret til ”Århundrets person” for forrige århundre. Hva bidro egentlig Einstein med? I 1939 tok han initiativ til at USA skulle utvikle atombomben. 6 år senere ble den benyttet mot Japan selv om det var militært sett helt unødvendig. Under den kalde krigen vokste en hel generasjon opp med frykten for å bli tilintetgjort i en atomkrig. Einsteins påstand om at lyshastigheten er en absolutt grense for ”hastighet” er ikke korrekt. Erfaringer fra bl.a. alien teknologi viser at så vel signaloverføringer i eteren som gjennomsnittlig fart for tilbakelagt avstand i rommet kan være vesentlig raskere enn lyshastigheten (ved bruk av hyperspace/wormholes/tachyon/krumning av rommet etc.). Tesla velsignet menneskene med mengder av teknologiske anvendelser som har gjort livet enklere og bedre for milliarder og ville ha vært en vesentlig mer verdig vinner av tittelen enn ”atombombe-Einstein”.
Hedret og husket av sine egne i landet han forlot: Tesla-museumet i praktbygget på Proleterskih Brigada 51 i Beograd i Serbia inneholder en omfattende samling informasjon, dokumentasjon og gjenstander/oppfinnelser fra Teslas liv og virke. Tesla var serber, men levde aldri i Serbia.

De forsvunne Tesla-papirene

Etter at Tesla hadde sovnet stille inn den 7. januar 1943 på the Hotel New Yorker i en alder av 86 år fikk FBI det travelt. Ikke med å undersøke omstendighetene rundt dødsfallet, som var en høyst naturlig død, men å få slått kloa i Teslas etterlatte dokumenter, inkl. upatenterte oppfinnelser.

Dette er skildret i kapitlet “The Missing Papers” i Margaret Cheneys bok “Tesla – Man out of Time“. Nedenfor er noen utdrag. Legg merke til at FBI instruerte den  offentlige etaten OAP the Office of Alien Property; “Kontoret for utlendingers eiendeler” til umiddelbart å beslaglegge alle Teslas etterlatte eiendeler inkl. dokumenter. OAP har som oppgave å håndtere utlendingers eiendeler, men Tesla hadde vært amerikansk statsborger, hvilket gjorde denne FBI-riggede operasjonen illegal…

The FBI released his estate to the Office of Alien Property, which promptly sealed the contents. Since Tesla was an American citizen, the OAP’s concern in the matter was hard to justify. After a court hearing, however, the estate was released to Ambassador Kosanovic, one of the heirs.

The Office of Alien Property experienced a very difficult problem over the years in explaining its role in connection with Tesla’s papers. Between 1948 and 1978 it issued the following variations on a theme to many inquirers:
– This Office has never had custody…of any property of Nikola Tesla.
– While the Tesla papers were in our custody.
– Photostatic copies of certain documents, made while the papers were under our seal…
– In 1943 this Office placed a seal on the property

Immediately after Tesla’s death an exchange of telegrams flew between FBI agent Foxworth of the field division of the New York Bureau and the Director of the New York Bureau of the FBI.

The day after Teslas death FBI agent Foxworth wrote:
”Experiments and research of Nikola Tesla, deceased. Espionage – M. Nikola Tesla, one of the world’s outstanding scientists in the electric field, died January 7th, 1943 at the Hotel New Yorker, New York City. During his lifetime, he conducted many experiments in connection with the wireless transmission of electrical power and…what is commonly called the death ray. According to information furnished by X [name deleted], New York City, the notes and records of Tesla’s experiments and formulae together with designs of machinery…are among Teska’s personal effects…

On January 9, Gorsuch of OAP and Fitzgerald went to the New Yorker Hotel and seized all of Tesla’s property, consisting of about two truckloads of material, sealed it and transferred it to the Manhattan Storage and Warehouse Company. It was added to about thirty barrels and bundles that had been there since about 1934, and these too were sealed under orders of the OAP.

The Washington Bureau of the FBI went so far as to advice the New York Bureau ”to discreetly take the matter up with the State’s Attorney in New York City with the view to possibly taking Kosanovich into custody on a burglary charge and obtaining the various papers which Kosanovich is reported to have taken from Tesla’s safe. (FBI) New York was also told to contact the Surrogate Court so stops could be placed against all of Tesla’s effects, so that no one could enter them without an FBI agent being present, and New York was to keep  Washington advised of all developments.

At FBI seriøst vurderte å fengsle Teslas nevø Sava N. Kosanović, som var  Jugoslavias ambassadør i USA, ved å anklage ham for innbrudd(!), når han var Teslas nærmeste arving, viser hvor stor vekt “noen” hadde lagt på at FBI, via sitt “stråmanns-agentur” Office of Alien Property på å få slå kloa i Teslas etterlatte papirer.

TESLA – Man Out of Time av Margaret Cheney  s. 331, 332, 334, 341

Tesla-biografien “Tesla – Man out of Time” er grundig, informativ og underholdende. Anbefales!

“Politiske” årsaker til fortielsen av Tesla

Med tanke på at oppfinnere og vitenskapsmenn som Edison og Einstein er hyllet som verdensnavn er det mer enn påfallende at Tesla ikke bare har unngått hyllest; han er praktisk talt blitt stuet bort og glemt av myndigheter, media og akademia med påskriften TABU.

Årsakene til dette må søkes i forhold til mektige “politiske” interesser, som befinner seg på et nivå høyere enn statsledere og folkevalgte politikere (mao. “Makten bak makten“). Politikere i ethvert land, det være seg India, Ethiopia eller Norge må ha all interesse av at det blir tatt i bruk miljøvennlig og rimelig “uuttømmelig” energi i stor skala i eget land. Dette vil gi bedre miljø, frigjøre ressurser og skåne klimaet i tillegg til å gi økt frihet og bedret leve- og livsstandard for de brede lag av befolkningen på jorda.

De viktigste Tesla-teknologiene som ønskes holdt skjult er trolig

  1. Fri energi (Free Energy / Zero Point Energy)
  2. HAARP-teknologi
  3. Skalarbølge basert teknologi
  4. Teslas “Death Rays” (strålevåpen / laservåpen / “star wars”)

1. Fri energi (Free Energy / Zero Point Energy)

Allerede ved århundreskiftet 1800-1900 tallet forsøkte Tesla å realisere fri energi for menneskeheten. Wardenclyffe-prosjektet ble som nevnt blokkert av pengemannen JP Morgan. Situasjonen med at en liten og styrtrik finanselite skal utøve makten fra kulissene og kontrollerere mesteparten av verdens kapital er praktisk talt uendret siden dengang. Den samme “bandens” kontroll over massemedia (inkl. norske massemedia – sic) likeså.

http://www.youtube.com/watch?v=aKWPht3fU-o&feature=relmfu

Tesla la et så godt grunnlag for utvikling av Fri Energi, som vil bli en velsignelse for menneskeheten og livet på planeten jorden, at mye har spiret i kjølvannet som “Teslas Free Energy Legacy“. Et eksempel på dette er “Tesla-disippelen” T. Henry Moray som utviklet en velfungerende Fri Energi-oppfinnelse.

Ingen ville finansiere ”Tesla-disippelen” T. Henry Morays Fri Energi maskin kalt ”The Moray Radiant Energy Device”, fordi den mektige finanseliten ikke ønsket undergraving av oljeindustrien osv. Moray opplevde også å bli skutt etter. Mange Fri Energi-oppfinnere er blitt drept i nyere tid. Dette viser at det er rene TERRORMETODER, med uuttalt statlig støtte (drapsmennene går jo fri hver gang) som hindrer et kjempeløft i livsvilkårene på den kriserammede planeten Jorden. Det er på tide å stå opp mot tyranniet nå. Bakmennene som deler ut de nedrige drapsoppdragene fra kulissene bør trekkes frem i dagslys og eksponeres, lik trollet i eventyret.

Her er en “gjør det selv”-beskrivelse for å lage ditt eget Fri Energi-apparat. (Merk at coilen, som er et av nøkkelelementene, er en Tesla-oppfinnelse. En coil er en roterende spole som det sendes strøm gjennom slik at et magnetfelt skapes)

2. HAARP-teknologi

HAARP-teknologien er så raffinert at “bare en Tesla” kunne ha klart å komme på det. HAARP manipulerer ionosfæren (som ligger over atmosfæren og er full av ladde partikler; ioner) i tillegg til å kunne utnytte resonansfenomener, også i jorden. Tesla skrøt av at han kunne konstruere en “earthquake machine”, ved å utnytte svingninger og resonanseffekter like under jordskorpen. HAARP-skapte jordskjelv frembringes slik Tesla pekte på lot seg gjøre.

For en introduksjon til HAARP, se her.

3. Skalarbølge basert teknologi

Tesla la stor vekt på skalar-bølger, som er bølger som befinner seg utenfor det elektromagnetiske spektrum. Skalarvåpen er en form for utnyttelse av skalarbølger.

Visse former for moderne Mind Control benytter også skalarbølger, i største hemmelighet.

For en introduksjon om skalarbølger og skalar energy, klikk her. (Her fremgår det at skalarenergi inngår i Maxwells originale ligninger, men den ble utelatt da ligningene ble forenklet til den form som dagens forskere er blitt vant til.)

4. Teslas “Death Rays” (strålevåpen / laservåpen / “star wars”)

Romfergen Columbia skytes ned av et “plasma beam weapon” over Texas 1. februar 2003 (bildet øverst). Var det for å teste ut Teslas “Death Rays Weapon”? Hele besetningen på syv mistet livet, og vrakrestene ble spredt utover Texas og Louisiana (bildet nederst).

For informasjon om det mystiske “Plasma Beam Weapon” (Teslas Death Rays) anbefales denne artikkelen på Biblioteca Pleyades (inneholder også info om Tunguska-episoden).

Forsøk på utvikling av Fri Energi er TABU i Norge

Petter Egil Røkke er forskningssjef ved SINTEF Energis avdeling for elkraftteknologi. SINTEF er et fremragende forskningsmiljø med mange kreative og dyktige ingeniører. Energinasjonen Norge har god tilgang på kapital, kompetanse og en velfungerende infrastruktur. Dette tilsier at “miljø- og energinasjonen” Norge kunne ha ligget helt fremme i utviklingen av Fri Energi. Likevel er det TABU å nevne fri energi i SINTEF-miljøet. Hvorfor respekteres slike bakstreverske påfunn som “noen” har bestemt? Hvem styrer egentlig Norge fra kulissene slik at viktige fremskritt blir blokkert? Av lojalitet til hvem?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

32 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Einsteins konklusjoner er jo kun basert på det observerbare univers . Det han visste ,var basert på det han visste fra før ,eller for å simplifisere det :
Han gjorde gjetninger kun utifra det han visste ,uten å legge til det ukjente ,som er som en ligning .
Når det man ikke visste legges til svaret – blir konklusjonen en helt annen .
Hva er det Einstein har bidratt med egentlig ???

Hva oppfant han???

Hva er det hans teorier er basert på ? Ren gjetning ?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Alexander Holm
4 år siden

Einstein har bidratt med bedrag og forvirring. Han har klart kunststykket å få et vesentlig antall mennesker tro de spinner rundt SOLEN i 66.600 mp/h, jorden har en kruming på 0.666 square per mile og Jorden tilter 66.6 grader. Uten hans bidrag ville fortsatt vitenskapsmenn fornektet at jorden roterer slik de gjorde inntil hans gjennombrudd. Noen sinnsyke var det naturligvis, men de var i massivt mindretall. Her en liten oversikt over slik at man en gang for alle kan fastslå at jorden er flat:

“Earth’s axis of rotation and its plane of orbit around the Sun: 66.6 degree”
“The polar circles are located near the poles of the Earth, at 66.6° N and S latitude.”
“Distance to the nearest galaxy is 11.7 million light-years..” 11+7=18 (6+6+6=18)
“The nearest solar system (star Gliese 876) is 15.3 light years away…” 15+3=18 (6+6+6=18)
“There are 1800 confirmed new worlds outside of our Solar System.” (6+6+6=18)
“Pluto has 18% the mass of our Moon.” (6+6+6=18)
“Pluto’s moon ‘Charon’ is nearly 1/8 the mass of Pluto.” (6+6+6=18)
“The newest planet discovered 2016 (Proxima b) is 4.22 light-years away”. 4-22=18 (6+6+6=18)
“The Solar System is traveling at an average speed of 828,000 km/h” 8+2+8=18 (6+6+6=18)
“The Sun was formed from the solar nebula about 4.59 billion years ago.” 4+5+9=18 (6+6+6=18)
“The Earth’s orbital speed around the Sun: 108,000 km/h” 10+8=18 (6+6+6=18)
“The total journey time from Earth to Mars takes between 150-300 days” 15+3=18 (6+6+6=18)
“Neptune’s equatorial clouds take 18 hours to make one rotation.” (6+6+6=18)
“The Moon was formed 4.6 billion years ago around some 30–50 million years after the formation of the solar system” 4+6+3+5= 18 (6+6+6=18)
“Pluto’s distance changes from 7.3 billion kilometers to 4.4 billion kilometers.” 7+3+4+4=18 (6+6+6=18)
“Milky Way is moving towards Centaurus at a speed of between 150 and 300 miles/sec” 15+3=18 (6+6+6=18)

Denne frimurer-kameraten Tesla er ikke stort bedre. Den 3. Sep, 6. Sep og 9. Sep 1899 startet han jordskjelvene i Cape Yakataga og Yakutat bukta fra Colorado Springs. Fjellene i diagonal line blir lavere og lavere inntil, derfor kunne han gjennomføre dette med laser / Rythmic oscillating motion device, som er designet slik at det skal vibrere i stykker strukturer. Denne oppfinnelsen er han ikke opplistet med meg bekjent. Hemmligheten hans til universet med 3,6 og 9 tilhører Yahuah og ingen andre. Klart kloakken i Frimurerlosjen påberoper seg all ære ettersom den sexgale kulten ikke eier skamvett.

Til all galskapen med folk som tror på aliens, som du ikke kan stave without a lie forresten, er de som kommer Yahuah`s engler. Mysteriet løst. Butikken stengt. Ikke kast bort pengene på foredrag og tull. Har hatt vansker for å se hvordan folk kan tro dette tøvet, men når folk godtar at de legger seg Fredag 6. okt og våkner igjen dagen etterpå Fredag 18. okt som skjedde da Sovjet solgte Alaska til USA i 1867, er alt mulig!! Ettersom du justerte for den okkulte kalenderen.

Vi har 360 dager i året, 12 mnd, 45 uker og 8 ukedager. 30 dager per mnd. Hviledag hver 8. 15. 22. og 29. Den klokka går mer presist enn noe sveitserur man kan kjøpe for penger. Tenkt det!

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Hva mener dere med at han forties ????? Vi har jo elektrisitet for helvette !!!!!! Hva faen mener vil dere !!!!!
Hva vil dere ?????? Det er jo jævla grenser for hva denne primitive idiotiske verdenen med de Satans kvinnene ,klarer å forstå av Hellig Kunnskap!!!!

Tor Andersen
Tor Andersen
Anonym
5 år siden

Det er ikke til å undres over at Teslas navn ikke er nevnt i lærebøker i fysikk, eller i miljøet rundt Teknisk museum. Da jeg studerte el.-kraftteknikk på daværende NTH i første halvdel av 1970-årene, kan jeg ikke huske at Teslas navn ble nevnt en eneste gang, ti tross for at store deler av dette studiet dreide seg nettopp om Teslas “oppdagelser”. Det ser ut til at dem som har sørget for hemmeligholdet og fortielsen av Tesla og hans store gjerninger har lykkes ekstremt godt.

Matias
Matias
Anonym
5 år siden

Her var det bra mye feil informasjon, fantasi utspill og ting som ikke stemmer over ens med verdens historien.

smurfen
Redaksjonen
5 år siden

Donald Trump ble sendt bak i tid for å hindre Tesla fra å bygge døds-strålen sin, noe som ville ført til en katastrofe for menneskeheten.

Høres utrolig ut, men det er faktisk sant og skrevet i en 127 år gammel bok.

THE LAST PRESIDENT | What a 127 yr old book reveals about Donald Trump, time travel & Nikola Tesla

sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Beklager, det du viste til ser ut til å være på markedet, men i linken du viste til kom det også opp relatert stoff som er enda mer spennende.

sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Spennende greier dette. Men er de å få tak i? Høres ut for at produksjonen ikke har kommet igang enda.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Tesla-krise: Mystisk bil i full fyr og aksjene stuper

Det har vært mye omtale rundt el-bilen Tesla. I februar skrev The New York Times en kritisk artikkel om Tesla Model S.

Det amerikanske mediehuset påsto at bilen ikke tåler kulde og at den har kortere rekkevidde enn hva fabrikken oppgir, selv om sjåføren velger å spare på strømmen ved å fryse framfor å bruke varmeapparatet.

Dette svarte firmaet på som regn løgn og de mener at The Times forfalsket resultatene. CNN støttet forklaringen til Tesla som la ut på nøyaktig samme reise som The Times-journalisten, men fikk et helt annet resultat enn hva New York-journalisten fikk.
http://www.dagbladet.no/2013/10/03/nyheter/tesla/bil/29582455/

VIDEO: TESLA MODEL S FIRE SENDS AUTOMAKER’S STOCK PLUMMETING
http://www.ryot.org/video-tesla-model-s-fire-sends-automakers-stock-plummeting/398909

Ikke noe sted i verden har en elektrisk bil vært bestselger de siste 100 årene.
http://www.h-avis.no/motor/helt-elektrisk-1.8095511

Bilbransjeeksperter mener det er feil å gi elbilen Tesla et gigantisk avgiftsfriktak.
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10126186

Who Killed the Electric Car?
The film explores the roles of automobile manufacturers, the oil industry, the US government, the California government, batteries, hydrogen vehicles, and consumers in limiting the development and adoption of this technology.
http://en.wikipedia.org/wiki/Who_Killed_the_Electric_Car%3F

To find out why, you have to unlearn GM and oil company propaganda that Lithium batteries are needed for plug-in cars.
http://www.ev1.org/nimhsup.htm

Ja, når oljeindustrien ser nyvinninger som er truende på lommeboka må det settes i verk tiltak.
Det er ikke dermed sagt at denne Teslamodellen ble “skrudd” på, men det kan heller ikke utelukkes, iallefall, “markedet”/wall street styrer hvilke firmaer som skal klatre å ikke.

Stuper Toyota aksjer hvis en av deres biler tar fyr?, det skjer vel daglig at biler har havari.

Thor
Thor
Abonnent
11 år siden

Otto skorzny,s sammenheng med scherff aka presscot Bush som skal ha snust i Teslas oppfinnelser..

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Teslas bok “The Problem of Increasing Human Energy” er nå banned på ebay.
Den er tilgjengelig her i begrenset opplag:
http://www.befreetech.com/jem/products/details/16290/Tesla-Problem-of-Increasing-Human-Energy-By-Nikola-Tesla

Et selskap verd å undersøke nærmere er Keshe Foundation, som introduserer ny revolusjonerende teknologi.
Keshe Foundation Promo Intro Video
http://www.youtube.com/watch?v=I1AHkPQwI8M&playnext=1&list=PL41815F781BBF6E20&feature=results_main

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

He he, ebay gjør folk nysgjerrige, bra reklame.
Amazon er mye billigere og har alle disse Tesla-bøkene:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Problem+Of+Increasing+Human+Energy+-+By+Nikola+Tesla+

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Fint. Da har du sikker også forlengst obsevert det som denne arkitekten avdekker av symbolikk i byggninger og strukturer vi til daglig ferdes rundt.

Secrets in Plain Sight
http://www.youtube.com/watch?v=L777RhL_Fz4&feature=related

Et elegant harmonisk system knytter menneskekroppen til byggninger, monument, planetare, solare og galatiske proposjoner.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det er et annet teknologisk fenomen som det snakkes svært lite om. Derfor fant jeg det “naturlig” å poste mitt innlegg under artikkelen om Tesla.

Large Hadron Collider. Verdens største og råeste partikkel- akselerator. Bygget av Europeean Organization for Nuclear Research (CERN)- fra 1998 – 2008 (offisiell historie), med det formål å kunne få fysikere til å “teste” prediksjonene med ulike teorier med partikkel- fysikk og høy energi- fysikk, samt eksistens av Higgs boson, rettere kalt “Gude- partikkelen”.

Dette er vitenskap som er så avansert, som ligger på så høyt teoretisk og kunnskapsmessig nivå, og er så lite tilgjengelig for de aller fleste, at de aller fleste sikkert synes at CERN- prosjektet må være et teknologisk fremskritt for menneskeheten (selv om det later til at menneskeheten er i ferd med å snuble litt, i sine egne fremskritt).

Siden undertegnede selv er atomfysiker (!), så er det vesentlig lettere å stille spørsmål ved følgende : “Hva er det Cern egentlig brukes til?”.

I det hyper- sensurerte Morgenbladet, kan vi se lese overskriften “Djevelen i detaljene”.

“Et par gjetninger og litt triksing med symmetrier ledet til leddet i ligningen som kunne beskrive masse. Prisen var at Higgs-partikkelen måtte oppdages. Her forklarer Peter Higgs teorien på sitt gamle kontor i Edinburgh”

“Higgs-partikkelen kan være nålen som stikker hull på den største verkebyllen i vår tids vitenskap. ”

http://morgenbladet.no/ideer/2012/djevelen_i_detaljene

Professor og generaldirektør Rolf-Dieter Heuer ved Cern snakker her litt om “hva de har funnet” i denne videoen. Verdens største og mest omfattende vitenskapelige eksperiment omtales som om “vi har nådd en milepæl”, og at offentlig interesse har økt. Og at media plukker opp essensen med CERN prosjektet, i forhold til hvordan CERN ledelsen selv egentlig uttrykker det. Journalister er ikke vitenskapsfolk, selv om de heller ikke er særlig interessert i objektiv journalistikk? Skulle jeg tro.

I filmen spør journalisten Professor Rolf-Dieter Heuer om “Ghe God particle”. Heuer sier han ikke liker uttrykket så mye, og han refererer også til noe som er blitt omtalt som: “The God damn particle”

Men noe særlig mer om hvorfor menneskeheten har satset så mye på å finne denne h. partikkelen sies det ikke mye om. Annet enn at “vi” har gjort fremskritt.

På CERN`s egen hjemmeside:
Kan vi b.l.a se et meget interessant symbol øverst oppe i venstre hjørne.
Vi kan heller ikke lese vitenskapelig kritikk, som mener å kunne hevde at CERN er et livsfarlig og høyst uetisk vitenskapelig prosjekt. Men det ser da ganske flott ut.
http://public.web.cern.ch/public/

Men på denne bloggen blir CERN prosjektet kritisert som et uetisk og farlig prosjekt. Her kan man velge om man vil lese seg igjennom, eller å danne seg et bilde av det hele, før jeg går videre til mitt kommende poeng:

http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/23/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-irony-or-destiny/

I filmen “Engler og demoner” (selvsagt produsert med velsignelse av Illuminati)
blir det snakket en hel del om “Gud`s partikkel”. Jeg spørger så: Kan dette begrepet relateres til “Davinci- koden”? Og hva menes egentlig med “Gud`s” partikkel?

På følgende utlenket blogg skrives det:
“Would the discovery of “the God particle” bring us any closer to the discovery of God? Not really. The God particle is merely a particle, not God”

“Albert Einstein is reported to have said that his career in physics was an effort to “know the mind of God.” Einstein was not a Christian believer, but his statement is not a facetious statement”

http://www.truthaboutangelsanddemons.com/the-god-particle/articles/the-god-particle.html

Denne karen finner jeg svært lite troverdig. Han opptrer hyppig på nettet, har fått sitt eget web- domene, og en fanskare. I tillegg angriper han David Icke (som jeg også er skeptisk til). Her blir blir det nevnt en del teorier om CERN, Annunakis, de falne enger, og det ene med det andre. (muligvis bare sprøyt alt sammen)
http://www.youtube.com/watch?v=agE45h74Tj0

Det blir håpløst å feste lit til enkeltpersoner, som hevder å kunne ha løst gåten med Cern. Om Niburu eller Wormwood eksisterer eller ikke, så kan vi i i det minste inngå et konspirasjonsteoretisk konsensus om følgende: Det er ikke snakk om The particle of God. Det er snakk om the d. particle of God.
Ikke?

Her snakkes det om “the big bang”. Ønsker Illuminati “big bang of God”?

Poenget mitt er såre enkelt, og basert på det motsatte av vitenskap.
Det er basert på moral, etikk, og hva som er riktig og galt. Og CERN er alt annet enn riktig, for menneskeheten. Får jeg nedlegge veto mot dette prosjektet noe sted? Ikke?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

VERDENS STØRSTE GENI?

Han oppfant radio, røntgen, og la grunnlaget for dagens moderne samfunn. Vet du hvem det er?
http://www.side3.no/article3407949.ece

Kommentar til artikkelen.

#Det viktigste er jo ikke nevnt her, men han ble sponset av den kjente finans mannen J.P.Morgan med sitt arbeid med å ta ut energi fra eteren. Da J.P.Morgan skjønte at dette handlet om fri energi ble hele programmet stengt ned og alle dokumenter fratatt Tesla.#

Omega
Omega
Abonnent
12 år siden

Dette var virkelig en interessant artikkel. Takk, Hans, og takk til Ole-John Saga for ditt innlegg. Kanskje fremtiden har mye å by på, i form av Teslas innovasjoner? U.S. & World Population Clocks forteller oss at verdens populasjon er på: 7,006,712,277. La oss håpe at dette tallet holder seg stabilt, evt. øker, og ikke minker, slik eliten så desperat ønsker.

Majoriteten av våre medmennesker er fattige, og lever i U-land. Med Teslas teknologi kunne de fattige og lidende reise seg opp mot nye høyder. Mennesket trenger energi for å overleve. Moder Jord kan igjen bli en grønn og fredelig oase for alle.

« Forrige artikkel

William Cook: Til forsvar for Gunter Grass

Neste artikkel »

ABB; Et omen om religionskrigens komme

32
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x