Bla i tag

fri energi

Et synlig bevis på at Magrav plasmareaktoren endelig har kommet frem til Norge.

Test av Magrav Power Universal System hos Nyhetsspeilet.no

Keshe lovet levering av Magrav plasmareaktoren i desember etter en revidering av enhetene på fabrikkene. Jeg fikk den levert på nyttårsaften. Nyhetsspeilet har kjørt en test av enheten for å avdekke om denne produksjonsenheten leverer som lovet.

Hva er den egentlige hensikten med Keshes plasmateknologi?

Det er ikke fri energi, slik mange tror.

Keshes plasmarevolusjon – Del 1

Plasmateknologi bringer inn en helt ny måte å se virkeligheten på som både forklarer hvordan universet fungerer, samt gir forståelse for mekanismen bak all skapelse.

Nyhetsspeilet.no
Nyhetsspeilet.no

Folkets Råd vil erstatte alle regjeringer

Som et resultat av alle regjeringers manglende evne og vilje til å skape fred samt å ta ansvar for forurensningen av vann, luft og mat, vil alle regjeringer verden over opphøre å eksistere og bli erstattet av et råd av eldre som representerer hele menneskeheten og som vil utelukkende operere for menneskehetens beste.

Fem former for fri energi

"Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” Nikola Tesla, 1892

Verdensfred og Ny Teknologi

Kan Dr. Keshe lykkes med sine bestrebelser for verdensfred?

Hvorfor forties Nikola Tesla – tidenes oppfinnergeni?

"Hvis du ønsker å finne universets hemmeligheter; så fokusér på energi, frekvens og vibrasjon." Nikola Tesla

Fri energi undertrykkes brutalt

Fri energi til folket er funnet opp mange ganger og for mange år siden, men undertrykkes brutalt av de store bankene som eier energi-industrien.

Ny elektrodynamikk, 4D-fysikk og fri energi

Oppdagelsen av partikler med høyere enn lysets hastighet tvinger frem erkjennelsen av høyere energiplan, som kan være kilden til såkalt ”fri energi”.

Oljekatastrofen: 911 v2.0

Kynismen når nye ekstreme høyder når den skjulte maktelite med hensikt skaper verdens største oljekatastrofe. Nå må vi vanlige mennesker sette ned foten og kreve fri energi og nye ledere.