Blir det bruk og kast for soldaten?

Når norske krigsveteraner blir farlig

2.9K visninger
20 minutter lesetid
7

Følgende overskrift sto i dagens (26.5.09) Aftenposten Internettutgave. Jeg inkluderer noen av de første linjene slik at alle kan få en forståelse av hva denne artikkelen handler om. Jeg ser på det som en fremragende avsløring av en gryende sykdom som sprer seg rundt i tidligere demokratiske land.

Den kan settes i forbindelse med Frps partiforslag fra Siv Jensen om å tillate Norge å bruke profesjonelle soldater for å gjennomføre krigsføring i Norges navn. Med denne artikkelen har jeg lyst til å beskrive de egentlige grunner til denne redselen og hva vi kan lese mellom linjene om vår fremtid om vi ikke sier i fra.

Krigsveteranene 
kan bli farlige for Norge

Politiet mener soldater som vender hjem fra internasjonale operasjoner utgjør en sikkerhetstrussel i Norge

ANDREAS BAKKE FOSS

Ikke siden andre verdenskrig har så mange unge norske kvinner og menn deltatt i reelle krigshandlinger som nå. Over 700 nordmenn tjenestegjør for Forsvaret i åtte ulike land.

Tre skrekkscenarier

«En reell trussel er at noen av disse personene utvikler psykiske lidelser og utagerer med våpen i det private og offentlige rom», skriver Politidirektoratet (POD) i en ny rapport til Justisdepartementet om det illegale våpenmarkedet i Norge. Politiet frykter særlig tre scenarier:

* At hjemvendte soldater skal skade seg selv og sin familie.

* At de skader andre uskyldige sivile i Norge.

* At de søker til kriminelle miljøer hvor de kan få utløp for adrenalinkick og spenning, eller utvikler egne grupper og nettverk.

Jens B. Jahren, som nå er nestleder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), har tjenestegjort i Irak. Han er overrasket over politiets utsagn, men mener de har noen viktige poenger.

Denne holdning mot krigsveteraner er allerede godt i gang i USA

Speiderbevegelsen i USA brukt av Homeland Security og FBI for trening mot veteraner.

Speiderbevegelsen i USA blir brukt av Homeland Security og FBI på nøyaktig samme måte som Hitler holdt på med Jugendbrigadene også kjent som ”brownshirts”. Utstyrt med ”softguns” som treningsvåpen lærer guttene bl.a. hvordan de skal avvæpne også veteraner som har kommet hjem fra Irak for så å lage opprør internt i USA. Guttene blir også lært opp til hvordan de skal behandle de som nekter å la seg vaksinere hvis det skulle en dag komme en tvunget vaksineringsprogram for hele befolkningen. ”Gestapospeiderene” vil bli satt opp mot ”høyreekstreme” grupper som for eks. nekter å levere inn sine åpen dersom landet deklarerer militær styre.

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=99284.0

Homeland Security varsler politiet om en økning i ”Høyreekstremist aktiviteter” som følge av den økonomiske nedgangstiden, innseting av USAs første svart president og retursendelsen av sinte krigsveteraner fra Irak kunne rekruttere enda flere til ”hvit-power halvmilitære sivile grupperinger.

Når jeg leser om likelydende signaler om den mistanken som rettes mot modere krigsveteraner, leser jeg mellom linjene og stiller spørsmålet, ”Hva er det dere prøver å forberede oss på?” Kan det være slik i den nærmeste fremtiden at Norge og USA forventer en form for sosial uro som gjør at soldatene også begynner å stå bak barrikadene? Prøver våre ”handlere” å få oss til å være mistenksomme på disse ”drapsmaskinene” som staten selv har skapt?

Som psykoterapeut har jeg hatt gleden av å kunne hjelpe både soldater og politiet som har vært utsatt for ekstreme stresspåvirkninger. Jeg bruker en alternativ behandlingsmetode som er både virksom og rask. Det ser ikke ut som om etablert psykiatri er moden for å ta til annet enn piller og langvarig behandling når et gjelder PTSD. Alle de soldatene jeg har behandlet har uttrykt sin skuffelse over å bli sviktet av sine egne når de kommer hjem med ikke-fysiske skader. Jeg har selv aldri vært i militæret, men jeg synes synd på de som har latt seg lure til å gå inn i frivillig tjeneste. Det er ikke verd det, ikke når det ikke gjelder forsvar av eget land.

Hvorfor akkurat nå?

Jeg er ute av stand til å formidle en meningsfull forståelse av dette temaet uten å trekke veksler på min egen internasjonal bakgrunn – Født og oppvokst i USA for så å leve hele mitt voksent liv i Norge, nå som norsk statsborger. Jeg har aldri tjent i noen form for militær tjeneste. Jeg var nær ved å bli kalt inn til Vietnam Krigen og måtte selv finansiere en ukes opphold i Tyskland for å ta min Amerikansk militær helsesjekk. Frisk som en fisk den gangen hadde jeg ryggsekk klar for å rømme over til Sverige dersom behovet skulle vise seg. Heldigvis for meg startet de med lotterisystemet i det året og jeg trakk et tall på over 330, hvilket betyr frikort for resten av livet.

Historisk sett har det alltid vært en ære å skilte med begrepet ”krigsveteran”. Alltid synlig i sine militære drakter, ved alle av nasjonens høytider, stiller veteranen opp, hilser og blir hilset på.

Så vidt jeg vet, så har det alltid vært slik før at soldater som kommer hjem etter krigføring har blitt ønsket tilbake som helter, i alle fall til og med Korea Krigen.

I Vietnam Krigen var det noe som skjedde. Soldatene som dro til tjeneste der gjorde det av to ulike grunner – enten var det fri vilje, ellers så ble de innkalt til tjeneste. Resultatet var alltid det samme – de skulle tjene sitt land og gjøre sitt patriotisk plikt. I denne krigen var det både soldater og sivile som så på krigens galskap og forsto at de ble løyet til, mens en annen del av befolkning beholdt sin tro om at soldatene var prima patrioter og burde ha vært hedret. Enkelte soldater som kom hjem i den tro om at de ville bli sett på som helter ble rask disillusionerte. Noen av disse ble til Rambo helter, lurt inn i krigen mange ganger, bare for å bli misforstått eller misbrukt av politisk ledelse. Andre igjen ble fredsaktivister. Disse ville aldre bli lurt igjen til å gå ut i krig for å tjene en eller annens skjult agenda – uansett om det handlet om økonomi, ressurser eller politikk. Selv disse soldatene be ikke ansett til å være farlige for samfunnet fordi de ble fredsaktivister. Hva har så skjedd siden Vietnam Krigen?

http://www.prisonplanet.com/pentagon-knowingly-exposed-troops-to-cancer-causing-chemicals-document-shows.html

Pentagon ledelsen utsatte soldater for kjemikalier som forårsaker kreft – helt bevisst viser dokumenter.

John Byrne Raw Story, tirsdag, 10 mars, 2009 – En nylig lekket militær dokument viser at pentagon eksperter visste at de utsatte US soldatene for giftige kreftskapende kjemikaler, mens de offentlig nedtonet farene som en slik eksponering kunne føre til.

Bush administrasjonen bremser veteraners uførbetaling

84-tusen amerikanske veteraner fra Irak og Afghanistan med Post Traumatic Stress Disorder – PTSD diagnose fra veteransykehuset, bare halvparten (42-tusen) fikk sine krav godkjent av veteransykehuset. Istedenfor at Bush medhjelpere faktisk hjalp til med å få kravene ekspederte, arbeidet de direkte mot å gi soldatene den økonomiske støtten de hadde krav på. De samme også gikk i veien for å fremme forskning i årsakene til det som heter Gulf War Syndromet.

http://forum.prisonplanet.com/index.php?action=printpage;topic=43400.0

USA Bevæpner våre fiender i Irak

Bush administrasjonen sier at Iran har skaffet granat våpen til Irakiske militante, mens den egentlige kilden til disse våpnene er US inkompetanse.

Av Gareth Porter.

06, Juni, 2008 – I løpet av de siste måneder har Gen. David Petraeus sagt at Iran har stått bak tilgang til kraftige rakettdrevet granat våpen til Shiite militære i Irak. I forhold til amerikanske rapporter er det ingen evidens som støtter denne anklagen. Fakta sier at det store flertallet av RPG våpen i hendene til Shiite soldater har kommet fra US – kjøpte våpen som er tiltenkt Iraksiske sikkerhets styrker eller fra Saddam Husseins gamle lagre – som USA ikke var i stand til å sikre når de tok kontroll av landet.

Bush administrasjonen har lenge forsøkt å skape inntrykk av at Iran har spilt en stor rolle i Irak ved å sanke våpen til Shiite soldater.

Disse overskriftene er bare en liten brøkdel av det jeg har samlet fra de siste par dagene på Internett. Andre som jeg har sett, som hadde fått meg til å reagere som soldat er hvordan Halliburton har elendig vannrenseforhold i Bagdad og hvordan 3 amerikanske soldater har blitt drept gjennom feiloverføring av strømmen i dusjanlegget som også Halliburton har ansvar for. Når jeg skriver Halliburton tar jeg også med selskapets underordende kontraktpartnere som Brown and Root.

Vi kan selvfølgelig ikke glemme meldinger til soldater om at deres bonusutbetaling – som var lovet fordi de meldte seg til tjeneste, blir noe mindre fordi utstyr de hadde ansvar for ble ødelagt under krigen. Meldingen er særlig sur når soldaten selv har mistet en arm eller blitt varig ufør som følge av det samme angrepet.

Vi leser om hvordan soldatene som kommer hjem, skadet, må bo under uverdige forhold sammen med mus, rotter og kakkelakker mens de venter på medisinsk oppfølging. Skjemaveldet er overveldende og papirer må sendes over halve Washington før de kommer frem. Det er særlig vanskelig å gjennomføre når du har mistet begge bene og ikke fått rullestol enda.

Så var det alle de soldatene som har fått melding om at de har kreft. Bruk av DU – eller utarmert uran i Irak tilsier at det landet er det ingen som burde bo i. Det er en masse- ødelegggelsesvåpen som har en halveringstid på 4,5 milliarder år. Underveis blir den til 20-drepende dødelig isotoper. Om du har gjort militær tjeneste i Irak, kan du være sikker på at du har pustet inn en viss andel av utarmert uran. Dine sjefer vet alt om det. Mange sivile i Irak har opp til 3 kreft diagnoser samtidig. I guess this is the cost of freedom!

Løgnene i moderne kriger er mer og mer opplagte

Andre Verdenskrigen startet i Norge 9, april da Norge ble angrepet av Tyskland. Å sloss mot en invasjonshær er en patriotisk oppgave. De som kom hjem var helter. De som har dratt til Irak eller Afghanistan var det fordi Amerika ble angrepet av muslimske terrorister, eller var det den første av en ny generasjon med ”falsk flagg terror” iscenesatt for å skape grunnlaget for nye kriger der agendaen er vanligvis om naturressurser som olje. Som jeger og Norsk statsborger er jeg også medlem av mitt lokale Skytterlag – som har en forbindelse med det Norske forsvaret. Der inne er det senior gutta som holder seg i form med konkurranse skyting. Mange av disse kommer fra militæret. Det som er interessant når jeg har tatt opp spørsmål som 11, sept. 2001, er de fleste godt inneforstått med at det hele var en innside jobb for å sikre krigføring til Midtøsten og tilgang til olje ledninger. Det er nå en ting å se det hele fra utsiden. Det er noe annet når det er ditt liv som står på spill.

Når Norge spiller på lag med USA for å være med i allianser av tvilsom karakter, er det letter for dagens soldat å stille spørsmål om hvorfor disse krigene egentlig pågår. Hvorfor våkte over avlinger med opium? Hvorfor overvåke oljeledninger fremfor andre langt mer strategiske verdier? Hvorfor er noen soldater betalt opp til hundrede ganger mer for å gjøre den samme jobben som en amerikansk eller Norsk soldat får utbetalt?

Det er lettere å se hvor mye penger det er i krigføring når soldaten ser hvordan dollarsedlene flyr omkring blant selskapene som skal bygge opp landet etter at de har revet det ned. Det er lettere å se forbindelsen mellom Halliburton, Brown & Root, Blackwater og million fortjenester med kontrakter som er strengt hemmeligholdt. Soldaten på bakken kan ikke annet enn å forstå at krig betyr big business.

Nå når soldatene kommer hjem er det heller ingen jobb å få. Banken har spekulert bort alle pengene, sammen med forsikringsselskapet og børsheiene. Syk, uten penger, forbannet over å bli lurt, løyet til og mindre fri enn noen gang – ja….kanskje det er grunn til å lure på om at noen soldater kan begynne å pusse på sine kampferdigheter.

Demontering av demokrati

Hele denne artikkelen handler faktisk om demontering a demokrati – også i Norge. I den forbindelsen må vi igjen trekke oss et stykke tilbake og se på land som USA og England – som blir sett på i dag som land som representerer ”soft fascisme” der Norge dilter ikke så veldig langt etter. http://rationalrevolution.net/articles/rise_of_american_fascism.htm

Innlegget under har jeg tidligere skrevet om i boken Skjult Agenda (gratis på mine websider). Denne utgaven ble presentert i 2008 slik at liten tid har gått mellom den gang og nå. Likevel har vi nå Obama og ikke Bush som er president. Jeg tillater meg å presentere denne teksten uendret for å spare tid.

Det hender at demokratiske samfunn blir demonterte for så å bli transformert til diktatorisk styring. En kjent sosial kommentator, Naomi Wolf, mener at George Bush og hele hans administrasjon tar alle disse fellesnevnere som ellers er kjent fra diktatorer som Hitler og Pinochet. Trinnene, I følge Naomi Wolf er som følgende. Jeg gjengir disse her fordi at den enkelte kan selv få sine bekreftelser på hva som skjer i det vi ellers tror er frie demokratiske styringsmakter.

1. Ruste opp en hær som er funksjonell i og utenfor landet. Seks uker etter september, 11, 2001 slapp kongressen gjennom en lov som kalles ”The USA Patriot Act”. Da ble det sagt at USA var i ferd med å gire om til en krigstilstand og at det var en “Global krig” som skulle utkjempes. Trusselen, ble det sagt, var mot hele vår sivilisasjon. Denne krigen var annerledes da den ikke hadde en slutt. Jorden ble erklært en krigsskueplass uten ende. Amerikanerne er så redde for å få sitt livsstil truet at de er villig til å gi opp noen av sine friheter i bytte for ”trygghet”. Slik er det i resten av verden også. Militærindustrien trengte ikke flerre unnskyldinger for å gå til høygir og produsere all forbruksvåpen som ville gå med til krigen. Hæren ble mobilisert og rustet til tennene.

2. Lag fangeleire. Det neste trinnet er å sette opp et system som er utenfor landets lover og regler slik at tortur kan avstedkomme uten fare for å bli anklaget for å bryte loven. I dette tilfelle befinner leieren seg på Guantánamo Bukt i Cuba. Her befinner man seg langt utenfor lovens lange arm og tortur kan trygt brukes for å skremme både fanger og fremtidige fanger. I starten er det bare folk som ”fortjener å bli torturerte” – Derfor finnes det populær støtte blant befolkningen. TV programmet ”24”-som er å se i Norge, bygger opp

under stemningen som tilsier at under ekstreme forhold er tortur det eneste som kan redde en nasjon som er truet. Man venner seg til tortur som en metode som blir akseptert. Etter hvert kommer en annen type fange inn i leieren. Disse er i opposisjon til det etablerte systemet – journalister med brysom nysgjerrighet blir tatt til fange og kalt for terrorister. USA har utvidet sin virksomhet med ”extraordinary rendition” (bortføring) for så å sende

fangen til en eller annen hemmelig fangeleir der tortur er utøvd av utenlandske fangevoktere. I dagens USA er det dusinvis av fangeleiere i hver stat som har blitt nylig opprustet for å ta i mot en sivil befolkning – under ny lovgivning undertegnet av Bush. Disse leirene vil bli brukt som arbeidsleiere. Press utenifra om at Bush og hans allierte i kongressen må opplyse om CIAs ”black site” fangeleiere har blitt fullstendig avvist. Husk at her er det mennesker som har ”forsvunnet” fra sitt daglige liv – hvor som helst i verden. Nye lover og regler kommer nå hele tiden som redefinerer hvem som kan og ikke kan bli holdt ansvarlig under militære rettssystemer som er fullstendig fjernet fra sivil lovgivning. Foreløpig er det bred støtte fra befolkning om det som skjer fordi de tror at det gjelder bare mennesker som ikke har befolkningens beste interesser i sine tanker. De er ikke klar over at systemet begynner å bli forberedt til å ta i mot mannen på gate som bryr seg for mye.

3. Skap en hierarki av bøller. I USA har mange sider ved hæren blitt privatisert. En tendens som seer ut til å være nokså skremmende er gruppen som kaller seg for ”Blackwater”. Disse er soldater som tar på seg sikkerhetstjeneste i Irak for bort i mot tusen dollar per dag. De er betalt under kontrakt og har ingen regulering gjennom Amerikansk eller Irakisk lov. De er, med andre ord, frie til å gjøre som de vil. Filmer på Internett viser hvordan de dreper den sivile befolkningen for moro, mens de kjører som svin på gatene i

Irak. De samme styrkene ble brukt under Home Land Security etter Hurricane Katrina, for å ta våpen fra befolkningen og tvinge de inn i større grupper der de fikk lite eller ingenting av støtte og hjelp. I USA, når det er naturkatestrofer, m.m. er det vanlig å kalle ut det som kalles ”The National Guard”. Disse styrkene er under kontroll over staten der de hører til. En ny lov som Bush har laget de siste 6 årene har flyttet styringen av disse styrkene til

føderale myndigheter. Dette er i seg selv mot konstitusjonen som sier at hæren ikke skal brukes mot den sivile befolkningen. En gradvis overgang i USA, Canada, England og andre steder i verden som mange nå har merket seg, er den militariseringen av det lokale politiet. Disse opptrer nå som bøller utenfor loven med sine Tasar pistoler som gir 50,000 volt med spenning i offeret. FN har erklært metoden som tortur. Barn og gamle blitt sjokkbehandlet med disse redskapene som lettere og lettere kommer frem og blir brukt. Dødsfallene etter Taser-pistolen er skremmende mange. Bøllete atferd hos politiet er en sikker tegn på at noe holder på å gå galt med en ekte demokrati. I dag, i Norge, er det blitt avslørt at denne form for atferd hos private vakter er også noe vi må væreoppmerksomme på.

4. Installer et overvåkningssystem. I Italia under Mussolini, i Tyskland under Hitler, i kommunist Kina og Nord Korea har det visst seg at kun en liten brøkdel av befolkningen trenger å tro at de alltid er overvåket for at alle skal tro at de er overvåket. Den gangen var teknologien mer rettet mot menneskelig overvåkning. Det vil si at enkeltmennesker spionerte på andre gjennom infiltrasjon, tysting og direkte observasjoner. I dag, med teknologien som er tilgjengelig, er det mulig å overvåke andre som aldri før. I dag er det klart at epost, banktransaksjoner, telefonsamtaler og computer logging er gjenstand for overvåkning. I tillegg er det utallig mange TV kameraer rundt om kring som sladrer om hvor du går, hva du gjør og hvem du gjør det med. I England har mange av kameraer blitt utstilt med mikrofoner og høytalere slik at de som bemanner TV-ene kan snakke med folk på gaten og fortelle de at de må plukke opp sitt søppel, eller hva de måtte være. I all denne elektroniske overvåkningen er det enorme mengder data som blir samlet opp. Enorme mengder med mennesker må ansettes for å gi denne dataen mening. Statens utgifter vokser på seg og det betyr at borgerne må betale mer gjennom bøter, skatter og på andre vis. Når du vet at alt du gjør er overvåket og at din posisjon på kloden kan stedfestet med en nøyaktighet på en én meter blir den rammen som du føler deg trygg i stadig mindre. Det er hele meningen, at du skal bli passiv, stille og la være å protestere.

5. Jage grupper som har aktivisert seg. Ved å infiltrer enkelte grupper er det en enkel sak å holde styr på hvem som passer og hvem som ikke passer samfunnets maktelite. Grupperinger som støtter makteliten får gå i fred. Hvis du derimot deltar i en fredsmarsj, kan du være sikker på at noen fra en hemmelig politi er der for å filme hvem som er deltaker. Etterpå kan det godt hende at du blir undersøkt av staten for skatteunndragelse – for å gjør deg klar over at du trenger å bry deg med noe annet i ditt liv. Etter hvert kommer det flere og flere lover som redefinerer hva en terrorist faktisk er. Det beveger seg mot å lukke ned for enn hver form for protest mot regimen.

6. Drive med tilfeldige arrestasjoner og frigjøring. Lister av protesterende aktivister blir lagd og de som er på listen blir også regelmessig arrestert og plaget. I dag har USA en liste av mennesker som de mener de kan nekte å fly, hvor som helst i verden. Med dagens åpne grenser er det lett å straffe noen til stillhet ved å nekte de å fly over lengre avstander. Når du først er på en slik liste, tar det lang tid å komme av igjen. Om du faktisk burde være på listen eller ikke er mindre relevant. Slike lister er ment for å skremme folk. Det holder bare å delta i en fredsmarsj.

7. Gjør livet vanskelig for de i nøkkelstillinger. Det er en enkel sak å plage enkelte individer når makten er sentralisert inne i systemet – ved å miste arbeid, komme på terrorlister, ramme familiene til nøkkelpersoner og sørg for at alle vet at det skjer. Dette skaper redsel og det er viktig å holde styr over mennesker som tenker selvstendige tanker. Særlig der staten er arbeidsgiver kan staten legge særlig bånd på arbeideren – trussel med fengsel og høye bøter hvis du snakker om det som faktisk foregår på arbeidsplassen. Når staten driver med nedrivning av demokrati, blir staten alltid en sikker og stor arbeidsgiver for mange i blant befolkningen. Individer som er avhengig av gitte kunder eller en sosial infrastruktur kan føle seg veldig truet dersom kundene eller infrastrukturen blir utsatt for trusler. Uenighet med statspraksis kan koste sikkerhetsklaringer som gjør det mulig å sparke folk på dagen. I USA nå nylig er det en rekke statsadvokater som fikk sparken fordi de ikke visste god nok lojalitet til Bush administrasjonen.

8. Kontroll av pressen. Før i tiden var det nødvendig å kontrollere pressen ved å stenge ned alle pressebyråer og aviser som ikke var villig til å støtte styringsmakten. I dag er denne kontrollen noe mer subtil. Deregulering av media har ført til at interesser som står for globalisering av media har for lenge siden fått innpass. Makteliten som står bak den politiske styringen er den samme som står bak globaliseringsprosessen. Kontroll av pressen går effektivt fremover ved at eierinteressene kveler ekte undersøkende journalistikk. De få

som forsøker å gjøre ekte journalistisk arbeid og rapportere sannheten får individuell behandling som er heller nådeløs. Resultatet er en nyhetsstrøm som faktisk er ikke annet enn propaganda. Blanding av politisk makt med kapitalinteresser er egentlig fascisme. I et slikt system er det ikke løgnene som teller så mye men heller det faktum om at borgerne er ute av stand til å skille ekte nyheter fra falske – da gir de opp sine krav om at nyheter skal være ekte – bit for bit. Denne form for kveling av pressen er ”normal” i nesten hele den

”frie kapitalistiske” verden. Foreløpig er det én kilde som ikke styres sentralt og det er Internett. Det finnes selvfølgelig krefter som ønsker å endre på de reglene som gjør Internett fri og uavhengig. Ved å påstå at det er viktig å stoppe barnepornografi og terror, vil de kvele den siste kilden til nyheter der kan si sin mening og bli sett.

9. Omdefinere legitime protester til kriminal oppførsel. Kriminalisering av en hver form for protest på den gjeldende regime ved å kalle det for ”terror”, ”forrederi”, ”upatriotisk oppførsel”, ”oppvigleri” og ”oppmuntring til opprør” er sikre metoder for å kvele opposisjonen. I skrivende stund er det et lovforslag som holder på å gå sine runder i USA som handler om ”HomeGrown Terror” som går ut på at en hver person som fremmer, eller forsøker å påvirke til forandring av den sosiale strukturen, religion eller slik kan bli fengslet som terrorist. Den som følger med i de politiske debattene i USA for

tiden har merket seg tendensen for at protest mot den gjeldende maktregime blir mer og mer slått hardt ned på. Det er lett å se skriften på veggen for tiden.

10. Opphev loven. Mens den globaliserte mediaverden satte sin fokus på Britney Spears og spørsmålet om hvem det var som var far til Anna Nicoles barn, lot de være å snakke om en ny lovgivning som gjorde den Amerikanske Presidenten til enerådende diktator dersom det var en eller annen form for nasjonal krise på gang. Det gjelder naturkatastrofe, opprør, utbrudd av sykdom, terrorhandling eller hva som helst. Presidenten kan nå bruke militære

krefter som sivil politi og deklarere oppheving av sivil lov til ”Marshal Law”. Under slike omstendigheter svarer ikke presidenten til noen andre av de forgreningene av regjeringen som er beregnete som en kontrollpost for rett og rimelig atferd. I USA, mener de juridiske sidene ved regjeringen at de har lovlig rett til rettsforfølge andre lands statsborgere for lover som gjelder i USA. I prinsipp, sier de at hele verden må danse etter lovgivningen som

Amerikansk rettssystemer mener er gyldig. Dette er bare enda en brikke på plass for det som mange sier er u-unngåelig – The New World Order – en global sentral styringsorgan for oss alle.

Et sovende publikum i sin komfortsone har ikke lett for å se at demokratiet som vi måtte sloss for i Ande Verdens Krigen står i fare for å bli avløst av fascisme der det store flertallet styres gjennom frykt, pedantiske lover og regler, kontroll, overvåkning og sensur.

Når den moderne soldaten som drar til drapsmarken om ubevisst det politiske spillet som pågår, kommer tilbake som oppvekket realist, er det kanskje grunn til å spre frykt for at den syke soldaten kan stå på egne ben og skrike ut, ”Nå har jeg fått nok av dere”! Så, kanskje politiet har rett i sine bekymringer, eller er det bedre å si at de trenger å peke fingeren i en annen retning – mot styresmakten og si – ser dere hva vi er i ferd med å gjøre?

Enda bedre hadde det vært å lese slike overskrifter som en del av det store flertallet, forstå spillet som foregår bak kulissene og si:

  1. Til den som tenker seg å tjene sitt land som soldat – Stopp! Våkne opp! Gjør noe annet!
  2. Til den som tenker å ivareta de demokratiske rettighetene vi mener vi skal ha, si til våre styresmaktene, ”Stopp! Slik kan vi ikke ha det. Se hva du driver med. Vent ikke til massene jager deg nedover gaten. Stå frem og si hvordan det egentlig er. Våkne opp og se at vi holder på å gjøre noe fryktelig dumt. Løsningen er heller ikke å bruke soldater som er kun etter pengene. Da blir saken enda verre.

Om Norge utøver ryddig praksis når det gjelder hvorfor våre soldater skal dra i krig, når de oppdras til å behandle mennesker på en måte vi selv mener er riktig vil de aldri ha dårlig samvittighet når de kommer hjem. Når de samme soldater får psykologisk hjelp og støtte for sine opplevelser og gjerninger vil de ha en opplevelse om at de faktisk har tjent sitt land. Når Norge fortsetter å forsvare frihet fra overvåkning og generelle demokratiske friheter ellers, vil den soldaten aldri snu og bli til en fiende for sitt land. Når slike hårreisende påstander finnes likevel, må vi søke til staten og ikke soldaten for å finne kilden til problemet.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
14 år siden

Dette har sterke paraleller til Martial Law forberedelsene vi ser i USA og det styrker desverre mine mistanker om at det finnes lignende planer for Norge.

For ca ett år siden begynte jeg å researche litt rundt militærets fremdriftsplan for 2009-2012, da en kompis kom med påstander om at “Planet X” var på vei og at det fantes store underjordiske baser i Norge. (mangen lesere kjenner sikkert til saken) Jeg fant ingen Planet X men jeg har tilegnet meg informasjon om noen undedrjordiske baser, men disse basene er ikke noen hemlighet innad i millitæret og bekymrer meg ikke noe serlig da de har mer eller mindre standard millitære funksjoner.
Det som bekymrer meg er planene for fremtiden og hvordan dette koresponderer med en potensiell unntakstilstand (Martial Law).

Av det jeg fant som pirret min nyskjerrighet var:
– Nedskalering av alle avdelinger og omstilling av beredskap til krise-hjelp, med unntak av Hæren som også skal bli mindre, men som skal omstilles til å håndtere “mindre gruperinger og ikke-millitære trusler” (mener de oss?)
– Innføring av obligatorisk verneplikt for både gutter og jenter. Dette ble heldigvis nedstemt i Stortinget, men skurrer mye i forhold til overnevnte punkt om nedskalering. Jeg har mistanke om håndplukking av personell til Hæren og trening av ungdomen til å se på befolkningen som et problem for fremtiden. (min spekulasjon)
– 2 milliarder i økning i etteretnings budsjettet (Er dette mye i forhold det som var tidligere? Er det unormalt høyt? Hva er grunnlaget for å be om mer penger? Jeg vet ikke selv så mye om dette)

Denne nyheten som kommer nå forsterker desverre mine mistanker om at informasjonen jeg fant har noe med forberedelser til å bruke millitær makt for å kontrolere den Norske befolkningen i fremtiden.
Legg merke til at dette er en blåkopi av det som skjer i USA relatert til veteraner som returnerer fra krigs-soner.
Dette er en global agenda og det implimenteres på et globalt nivå, synkront.
F.Eks: Engelske parkerings-vakter har blitt forberedt til oppgradering til politi-status, mens politiet skal oppgraderes til militær-status fordi England skal inn i en hendelse som kommer til å skape “major civil unrest”.
I Oslo har vekterene langs Akerselva blitt oppgradert med retten til å arrestere, under unskyldningen om å bekjempe de Afrikanske Hasj-selgerene (mens kosovo-albansk CIA connected mafia opperer fritt så lenge de putter pengene på Oslo Børs)

Jeg tror desverre at vi kommer til å se mer av slike ting, spesielt hvis Siv Jensen blir satt inn ved neste valg. Noe jeg tror er 99% sikkert.
En global politi-stat er under oppseiling. We are sleepwaliking in to a Global Technological Dictatorship!

Gunghoo
Gunghoo
Abonnent
14 år siden

Veldig bra lesing her, men jeg savner litt om syke krigsveteraner som er her som flyktninger eller asylsøkerer. jeg tror det er en del av dem også. Det norske helsevesen er jo på setinaldernivå i forrold til hva det kunne ha vært hvis myndighetene hadde giddet å brydd seg litt.

Til Armin Bahrami,

Jeg så for en stund siden en dokumentar på tv2 om irak krigen og Halliburton og KBR , Der ble det hevdet at Dick Cheney og andre hadde store aksjeposter i disse selskapene, det aleine er jo sjokkerende, men at folk rundt om i verden er så blinde at de ikke sier ifra om det er mer sjokkerende.

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Halliburton belaster amerikanske skattebetalere 100dollar for hver soldats klesvask. Halliburton og KBR bestiller 50 SUV’er til 45.000dollar pr bil som de ikke bruker engang, de bestiller masse varer og utstyr som de brenner i store hauger, så belaster de skattebetalerne.

Soldatene sover i muggne telt og drikker urenset vann mens halliburton og KBR kontraktørene spiser kaviar og champagne 100 meter vedsiden av.

Er det rart til Soldatene kommer hjem med hat mot deres egen stat?

Jeg anbefaler alle å se iraqforsale. dokumentarfilmen, den ligger på google video.

David Lessar, direktør for halliburton 2004. Punget ut 42.millioner dollar det samme året. They are ripping the taxpayers off!

Hør hva denne soldaten har å si etter å ha kommet hjem fra Irak.

« Forrige artikkel

Siv Jensen, David Rockefeller og Henry Kissinger

Neste artikkel »

Tenk annerledes

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x