Fryktstyring, vaksinasjoner som drapsvåpen, avbefolkning av massene - NWO&WHO

H1N1-vaksinen ment for masseutryddelse

12.1K visninger
8 minutter lesetid
170

Den kanadiske legen Ghislaine Lanctôt, forfatter av ”Medical Mafia”, har understreket søksmålet nyanmeldt av Østerriksk journalisten Jane Bürgermeister mot WHO, FN, og flere høytstående regjerings-, og næringslivsembetsmenn. Bürgermeister har dokumentert hvordan en internasjonal korporasjon av organisert kriminelle har planer om å slippe løs en dødelig influensavirus og påvirke igangsetting av en tvunget vaksinasjonsprogram.

Forfattter Kurt Nimmo Prison Planet.com onsdag 8, juli 2009.
Oversetter Mike Cechanowicz – for Nyhetsspeilet.

Jeg kommer frem etter en lang tid i stillhet om vaksinasjonstemaet fordi jeg føler at denne gangen er konsekvensene enorme. De er rett og slett større enn noen kunne forvente, skriver Lanctôt, som tror at A(H1N1) virus vil bli brukt som en pandemi. Konspirasjonen er skapt og igangsatt av WHO (World Health Organization), en internasjonal organisasjon som tjener militære, politiske og industrielle interesser.

(Oversetterens notat: WHO, og FN for den slags skyld har i de siste årene demonstrert svært sterke allianser mellom næringslivsinteresser og sine egne mandater. Mange av tiltakene som har kommet herfra i den senere tid viser helt klart at fascistiske krefter har overtatt styringen av organisasjoner som vi normalt ville ha større tillit til. Merk at per definisjon er fascisme en sammenblanding av næringsinteresser med styringsmaktens autoritet. Lover og regler begynner å tjene interessene hos den globale makteliten, og ikke det store flertallet som har absolutt ingen innflytelse eller makt annet enn å samle seg og gi et felles uttrykk for at vi vil ikke ha det slik!)

Lanctôt varsler at eliten og deres medlemmer vil introdusere en tvungen vaksine som vil inneholde en dødelig virus og denne vil bli brukt spesifikt som en rasehygienisk våpen for en massiv og målbevisst reduksjon av verdens befolkningen. En pandemi vil også bli brukt for å etablere militær styring og en politistat, påstår Lanctôt og konsentrasjonsleiere (i USA) bygget for å huse de som gir motstand og til slutt overføre makt fra alle nasjoner til en enkel FN styringsmakt og dermed fullføre planene for en ”Ny Verdens Orden” (NWO).

(Denne agendaen er den samme som heter Agenda 21 som oversetteren har skrevet en artikkel om nå nylig for Nyhetsspeilet.)

I hennes bok, ”The Medical Mafia, skriver Lanctôt om hvor farlig og inneffektiv vaksinasjoner faktisk er. ”På grunn av min profesjonell status, mine ord veier tungt hos mitt publikum. Reaksjonen fra ”The Medical Board” var umiddelbar og sterk. Dens ledere krevde at jeg går av som lege. Jeg svarte at jeg ville gjøre det dersom de kunne bevise at det jeg hadde skrevet var falsk. De svarte med et opprop for min ekskludering, skriver hun. Mens jeg var vitne til den overreaksjonen fra ”The Medical Board, gikk det opp for meg at innen organisert helse er temaet vaksinasjoner et tabu tema. Uten å vite det hadde jeg åpnet Pandoras eske. Jeg oppdaget at, til tross for offisielle påstander hadde vaksiner ingenting å gjøre med helsen  til befolkningen. ”Under styringsmaktens godkjenningsstempel finnes det dype militære, politiske og industrielle interesser som styrer.”

Som en del av hennes evidensgrunnlag for sine påstander brukte Lanctôt, i rettssaken i 1995, en episode fra 11, mars 1979 – 60-Minutes TV program som dekker den massive vaksinasjonsprogrammet til en dupert amerikansk publikum som responsen til svineinfluensa utbruddet i 1976. Det ble senere konstatert av CDC (Center for Disease Control) at viruset hadde kommet fra Fort Dix i New Jersey. ”Fort Dix utbruddet kan ha vært en biologisk merkverdighet forårsaket ved introduksjon av et dyrevirus inn i et stresset miljø (soldater) som bor og lever tett sammen i kulde om vinteren.” – Notatet kommer fra Joel C. Gaydos, Franklin H. Top, Jr, Richard A. Hodder, og Philip K, Russell. Det var også om viruset at det var en sjelden eksempel av overføring av en influensa virus med dokumentert menneske til menneske overføring, sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Bultimore. Viruset er forstått å være den direkte nedarving til viruset som forårsaket en pandemi i 1918 forklarte Richard Krause, direktør for ”The National Institute of Allergy and Infectious Diseases” for tiden.

(Oversetterens notat: Dette sier, med andre ord, at Svineinfluensa er normalt ikke farlig for mennesker. En må nesten tvinge viruset til å mutere slik at menneske til menneske overføring er mulig. Det vil si at vaksinasjonsprogrammet var egentlig overhodet ikke nødvendig.)

Offentlig helseeksperter var redde for muligheten for at pandemien fra 1918 ville gjenta seg selv og de engasjerte seg i en intens debatt om hvordan de burde respondere. Til slutt lanserte de en landsdekkende vaksinasjonsprogram (i USA) som var annonsert av President Gerald Ford i mars. Innen slutten av året var 48-millioner mennesker blitt vaksinert, skriver Robert Roos og Lisa Schnirring – fra Center for Infectious Disease Research & Policy. ”Men den fryktede pandemien materialiserte seg aldri.”

Det som skjedde istedenfor var at en rekke mennesker ble smittet med Guillian-Barre syndrommet, en paralyserende nevrologisk sykdom, etter å ha fått sin vaksinasjon.

Over 33-år senere, sier Dr. Russell Blaylock, en sertifisert nevrokirurg, ”Vi hører de samme alarm opprop fra en liknende ansamling av viruseksperter. De farmasøytiske selskapene er opptatt med å lage en vaksine for svineinfluensaen i håp at denne administrasjonen vil gjøre vaksinen tvungen før andre vaksine relaterte katastrofer kan ødelegge deres party… Som SARS og fugleinfluensa før denne, er svineinfluensa redselen bare tull. Bare ta en høy dose med D3 Vitamin, spis en god diett og noen få immune fremmende supplementer og du vil ikke trenge å bry deg om denne influensaen.

Kilder kjent av tidligere NSA-tjenestemann Wane Madsen, ”En høytstående vitenskapsmann for FN, som har utforsket utbruddet av Ebola virus i Afrika, så vel som HIV/AIDS ofre, konkluderer at H1N1 har i seg visse overførings mekanismer som peker å at denne nye influensaen har blitt genetisk skapt som en militær biologisk krigsføringsvåpen.

I april var kriminelle etterforskere fra hæren opptatt med å se om muligheten for at beholdere med virus var blitt borte fra biolabs ved Fort Detrick. ”Chad Jones, talsmann for Fort Meade, sa CID etterforsker muligheten for at virus prøver er borte fra U.S Army Medical Research Institute of Infectious Diseases.” Frederick News Post rapporterte, ”Det er opplagt, i lyset av den nåværende svineinfluensafrykten, og det nye virusets mulig kunstig opphav, faktum om at virus prøver kan ha blitt borte fra den samme Army forsknings laboratorium som også slapp anthrax ut til enkelte i 2001 (etter ”terror” angrepet 11. Sept.) er ekstremt urovekkende.”

Jane Bürgermeister påstår at hele svineinfluensa pandemi business er basert på en massiv løgn. Det er ingen naturlig virus der ute som er en trussel for befolkningen, skriver Barbara Minton for Natural Health News. Hun presenterer evidens som fører til troen om a fugleinfluensa og svineinfluensa har faktisk vært skapt i laboratorier som bruker økonomisk støtte fra WHO og andre regjeringsavdelinger. Denne svineinfluensa er en hybrid, delvis svineinfluensa delvis menneskeinfluensa og delvis fugleinfluensa, noe som bare kan komme fra et laboratorium, i følge mange eksperter.

Minton fortsetter:

Bruk av svineinfluensa som et påskudd, har anklagerne (i Bürgermeister’s rettsak) planlagt massedrap i den US befolkningen ved tvungen vaksinasjon. De har installert en ekstensiv nettverk med FEMA konsentrasjons leiere og identifisert massebegravelsessteder og de har vært involvert i å lage planer for å overrekke myndighet for å styre USA til en internasjonal organisert kriminell konføderasjon som bruker FN og WHO som en front for deres ulovlige aktiviteter, i brudd med lover som regulerer høyforræderi.

Obamas Human Services Secretær Kathleen Sebelius – et medlem av Bilderburger gruppen, ønsker å gjøre det lett for barn å få sin giftig svineinfluensavaksine denne høsten. Skolebarn kan være de første i kør for å få influensavaksine denne høsten og kanskje til og med få vaksinasjonen på skolen – skriver Associated Press – 16, juni, 09.

Som vi noterte siste måned, ser det ut som om regjeringen planlegger en tvungen vaksinasjonsprogram. I en artikkel om den pågående økonomisk kollaps varsler Rep. Ron Paul varmt at den hysteriske proklamerte H1N1 influensapandemien kan resultere i at regjeringen fremmer en tvungen influensavaksineprogram. Nesten $8-milliarder blir brukt mot pandemien som kan resultere i tvungen vaksinasjoner for ingen annen grunn enn å berike de farmasøytiske selskapene som lager vaksinen, skriver Ron Paul. (Husk også at Ron Paul er autorisert lege.)

Når vi tar i betraktningen fortiden fra de globale elite, er regjeringens vaksinasjonsprogram som nå holder på å bli formet – som Ghislaine Lanctôt and Jane Bürgermeister varsler – vil tjene som en rase rensende plan å avbefolke planeten. Den tiltenkte pandemien vil også sette det siste trinnet for å igangsette militær styre og høyteknologisk overvåkning – en politistat nettverk.

Hva dette betyr i korte trekk

Av Mike Cechanowicz

Når jeg oversetter slike artikler blir jeg rasende på Norsk presse som er fullstendig taus i forhold til noe som helst innspill i denne viktig strømmen av påstander. Dokumentasjonen slik jeg kjenner til den er meget troverdig. Norge har planer om vaksinasjon i november i følge det jeg kan dra ut av Internett nyhetsstrømmen. Denne informasjonen berører like mye oss som det berører USA og resten av verden. Dersom denne vaksinen er like farlig som det sies å være og faren er faktisk liten for smitte, så bruker Norge dine og mine skatte penger, Kr. 600-millioner pluss på å gjøre det store flertallet utsatt for sykdom, død og lemlestelse gjennom biologisk krigføring.

Jeg hørte en timelang radiointervju fra Çliff High i dag på Internett. Denne mannen har vært veldig dyktig til å forutse fremtiden gjennom hans webbot program på ”halfpasthuman.com”. Essensen av dagens budskap var at verden ville begynne å våkne i november 09 til hvordan de har vært dupert, løyet til, manipulert, robbet, drept og infisert med sykdom helt bevisst. De vil gå ut i gaten og kreve en revolusjon. Kraften som nå råder er allerede redd for at de har mistet kontrollen over massene. Alt for mange har begynt å våkne allerede og andre kommer til med eksponential fart. Jeg minnes en uttalelse til reporter Sarah McLendon:

”Yeah, Sarah, if people find out what we’ve done, they’ll chase us down the street and lynch us.”

George Herbert Walker Bush  – Direktør CIA og President USA

Jo mer vi skriver om konspirasjoner igangsatt av våre styresmakter, desto større sjanser tar de i forhold til den ideen om at befolkningen er så ned dummet, bedøvet, opptatt med komfortsonen og uopplyste at de kan fortsette uten konsekvenser for seg selv. Ettersom næringsmakten lager flere og flere allianser med styringsmyndighetene vil grådighetskulturen deres tvinge myndighetene til å gjøre flere og flere tiltak som vekker vrede hos den brede befolkningen. Skjebnen til mannen på gata i USA, England, Europa og Skandinavia har for lengesiden bilt solgt som en vare til Bilderbergerne, de som styrer i WHO, FN, EU, Verdensbanken og de kreative konspiratorene i såkalte Think Tanks som Club of Rome. Jeg forventer at den Norske regjeringen begynner å stille spørsmål til hvor vidt de er tjent med å være medlemmer av den globale NWO planen for oss alle. Om ikke også de våkner snart har de gjort seg fortjent til den samme skjebnen som Bush Sr. kan forvente seg å få.

Det du kan gjøre

Denne saken er en av de mest viktig konspirasjoner som trenger å bli stoppet, sammen med Codex – som også er en skapning av WHO. Det er på tide å skrive til dine folkevalgte Stortingsrepresentanter. Gjør dem oppmerksom på at du er opplyst og at du nekter å forholde deg med passivitet til å bli tvunget inn i en vaksinasjonskø, akkurat som jødene ble tvunget inn i dusjen i Hitlers fangeleiere.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

170 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Ghislaine Lanctôt: “Don’t Let The Medical Mafia Hijack Your Sovereign Body and Soul. + https://www.youtube.com/watch?v=CEx_pQlHzas&index=3&list=PLqQQFOVUZBLhrNInUWpaOKkdQoKl_q43g

Google { the medical mafia ghislaine lanctôt https://www.google.no/search?q=the+medical+mafia+ghislaine+lanctôt }

trackback
12 år siden

[…] fordi han er en premissleverandør av konspirativt tankegods som brukes av vaksinemotstandere. Denne artikkelen taler vel for seg selv. Han er godt syltet inn i ulike konspirasjoner og er på linje mer Myhre en […]

Nammm
Abonnent
14 år siden

http://www.aftenposten.no/helse/article3334760.ece

Dette er tragisk. 2 svensker er døde etter vaksine. Den ene 12 timer etter vaksinen.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Pandemi- og vaksineplanen lekket på Aftenposten debatt 13.12.2008 !

I dette trådstartinnlegget står det bl.a.:
“Fugleinfluensa-“panikk” som er planlagt spredd via media i 2009. Fugleinfluensaen vil ikke være så farlig,. Vaksinen mot fugleinfluensa vil derimot være et farlig ‘djevel-serum’.”

Hentet fra: http://debatt.aftenposten.no/itemthread.php?GroupID=8&ThreadID=257375&page=1 (Sjekk datoen !!)

Hvis vi bytter ut ordet “fugle” (fugleinfluensa) med “svine” (svineinfluensa) eller “pandemisk” (pandemisk influensa) så blir dette jo en ganske så presis spådom som vel må være å anse som innsideinformasjon.

At media er aktive med å prøve å spre frykt for å påvirke flest mulig til å vaksinere seg er sikkert og visst.

At dette har skjedd i året 2009 er sikkert og visst, selv om det var først i slutten av april at “pandemi-influensaen svineinfluensa” brøt ut.

At influensaen ikke er særlig farlig har også vist seg. Flere av de som har dødd har først spist gift-medisinen Tamiflu, et faktum som norske media konsekvent fortier.

At vaksinen er farlig er det også mer og mer som tyder på, ikke minst de siste dagenes bivirkningsrapporter fra Sverige:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/en-demonstrasjon-fra-fremtiden/comment-page-5/#comment-7593

Kan vi ikke like gjerne likestille svineinfluensavaksinen med det som nazistene bedrev ?

– Massiv progaganda for å føre massene bak lyset.

– En djevelsk plan bak det som massene blir lokket med “for deres eget helsemessige beste”. (F.eks. ble gassen som nazistene benyttet i konsentrasjonsleirene brakt til leirene i Røde Kors’ kjøretøyer. Nå skal frivillige fra Røde Kors hjelpekorps bistå med massevaksinering bl.a. i Bærum).

– Personer som fulle av tvil og forvirring etter å ha blitt forsøkt hjernevasket av media og myndigheter ender opp med standpunktet “det er vel best å gjøre som myndighetene sier” og handler deretter.

– En kontrollert og ensrettet presse som nesten konsekvent underslår negativ informasjon om det som foregår.

– Myndigheter som tyr til de groveste løgner får automatisk full ryggdekning fra media. Her er et eksempel:

VG skrev den 21.10.2009 kl. 23:16 følgende:
“1.975 påviste tilfeller av svineinfluensa, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.”
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=575617

Aftenposten skrev 22.10.09 kl. 00:31 (1 time og 15 minutter etter VG)
Litt over 100.000 nordmenn er til nå smittet av influensaen, sier Iversen (ved Folkehelseinstituttet)
http://www.aftenposten.no/nyheter/article3333298.ece

Prøver Folkehelseinstituttets Bjørn Iversen her å kopiere Adolf Hitlers velkjente oppskrift for å føre massene bak lyset ? At om bare en løgn gjøres stor nok så vil folk være tilbøyelige til å tro på den…

Bør ikke noen nå snart blåse i fløyta ?!

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Nå raser det inn med bivirkningsrapporter fra Sverige. Helsepersonell blir syke i hopetall etter å ha fått svine-sprøyte-injeksjonen:

“Vårdanställda sjuka efter vaccinationer
2009-10-16 06:00 SKÅNE
Ett tiotal vårdanställda i Eslövs kommun har under veckan insjuknat i feber och influensaliknande symptom. Ingen av dem har dock drabbats av svininfluensan – utan av symptom orsakade av vaccinationssprutan. ”

http://www.skd.se/article/20091016/NYHETER/710159803/1057/*/SKANE/vardanstallda-sjuka-efter-vaccinationer

Hva gjør så svenskene ? Istedet for å avblåse de rituelle og helsefarlige nazi-injeksjonene øyeblikkelig for å unngå ubehagelig sykefravær i helsesektoren og å skåne de ansattes egen helse så kaller de inn reservestyrkene – for å vaksinere og fungere som vikarer…:

“Pensionerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt vårdstuderande har fått frågan både om de kan bistå i en massvaccinering och rycka in om vårdpersonalen blir sjuk.”

(Fra samme artikkel)

Haukelands sykehus tusenvis av ansatte er blinket ut av Folkeforgifterne (Helseforgifterne ?) i FHI for å få svine-sprøyta først:

“Hvem skal ta seg av deres pasienter, hvis og når de tar telling etter å ha fått sprøyta ? Og hvem skal pleie pleiepersonalet som idag er så friske og raske…?”

Såvel virkningene på mellomlang som lang sikt av svine-sprøyta er høyst usikre, og trolig verre enn de fleste tør å forestille seg…

Hvorfor er det så høy grad av bevisstløs uansvarlighet blant såvel myndigheter som media i Norge ? Hva med å være føre var – det er som kjent ingen skam å snu. Bedre å la sprøytespissene forbli urørt – samme hva ordrene “ovenfra” om masse-injeksjoner i nazi-stil måtte gå ut på.

Do you smell the coffee…?

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Angående den bevisstløse uansvarligheten vi observerer, forslag stikkord: uvitenhet, regler og tvangmidler via frimureri eller tilsvarende, lojalitet og illojalitet, tankekontroll a la mkultra, bestikkelser, trusler. Angående trusler med mer, noen metoder, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Jeg så noe her et sted om planer for innlevering av anmeldelse mot blant andre de skyldige som står bak svineinfluensa m/vaksine prosjektet. Det er ikke for tidlig å innlevere den nå, uavhengig av utfall.

Otto
Abonnent
14 år siden

Gikk gjennom Norske aviser http://www.norske-aviser.com/ og la ut følgende der det var mulig:
—–
Jeg har brukt mye tid på å gå gjennom informasjon om den såkalte svineinfluensaen og vaksiner generelt, og har kun funnet overveldende antall grunner til å avstå fra vaksinering og ikke en eneste verifisert årsak for å motta vaksine. Vurder dette selv. Her er en mye informasjon inklusive dokumentarer og presentasjoner fra fagfolk med lang og bred erfaring:

Dr John Rengen Virapen Big Pharma Whistleblower Speaks Out at the AZK in Germany (Full Edit)
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4853

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

Vi har ingen pandemi nå. Ingen har vist og påvist at testen som indikerer svineinfluensa gir riktig resultat. Hvem har laget testen, de som lager vaksiner? Se hva som skjer etter at vaksineprogrammet eventuelt settes i gang. The Swine Flu Vaccination Hoax Explained
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4667

Otto
Abonnent
14 år siden

Her er en illustrasjon på det reelle etiske, moralske, kvalitetsmessige og politiske nivået hos vaksineprodusentene, FN, WHO, helseinstitusjonene og andre som er involert i vaksineprogrammene, hjemløse i Polen døde etter test av vaksiner. Det er ingen forskjell på denne testen og det som foregikk eksempelvis i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig, samme mangel på sjelsevner hos overgriperne og samme resultat for ofrene. I dette tilfellet utnyttes de svakeste av de svake i fascistisk forretningsmessig og politisk øyemed.

Homeless people die after bird flu vaccine trial in Poland http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html i Telegraph.co.uk.

Otto
Abonnent
14 år siden

“Drug makers and governments behind swine flu vaccine hysteria” http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4830

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 . Se også Robert F Kennedy Jr’s presentasjon på samme side, om overforbruk av vaksiner og beviselige skader som autisme, ADD, ADHD, astma med mer.

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Sendt ut fra Vaksinegruppen – Vaksiner – vi vil ikke ha dem – vi tror ikke på dem (facebook)
_______________________________________________________
Emne:
Vi trenger 2 personer til som kan lese korrektur av Jane Brugermeister dokumentet

Dette foreligger klart med unntak av 10 sider som er under oversetting as we speak.

Dette haster, vi har revidert de første 60 sidene, gjenstår 111 sider å revidere,
det skal gå greit tror jeg, men må gjøres grundig.

Send email til kjetdrey@start.no om du vet du kan bidra og er flink nok i engelsk-norsk.

Utenom dette har vi nå ca 200 sider med norsk dokumentasjon. Til sammen sitter vi da
med 371 – 400 sider dok. Og det kan sies, her er det mye som avsløres.

Neste steg er å la 2 advokater gå over dokumentasjonen så hurtig som mulig, samt en
juridisk kyndig. Disse stoler vi på.

Deretter vil vi samle en liste på alle som vil være med å anmelde saken. Om du vil
være med på anmeldelsen med din signatur, jo flere jo bedre,
så send en email med overkrift “Anmeldelse vaksine” til kjetdrey@start.no
med fullt navn, email og tlf, vi vil trenge din signatur, nøyaktig hvordan det er
best å gjøre dette er ikke avklart enda.

Vi vil nok ikke legge ut dokumentene offentlig før anmeldelsen er levert.
Dette må vi gjøre for å sikre bevisene og at de det gjelder ikke får for god
til å forberede seg. Anmeldelsen i seg selv vil være relativt enkel og oversiktlig.

Stå på alle sammen! Sammen er vi sterke, og sammen vinner vi ALLTID!!!

MVH
Kjetil Dreyer

2012
2012
Abonnent
14 år siden

Swine influenza vacin destroys the DNA of the human race doe not take vacin
nanotechnology is what they use….

KNOWLEDGE WILL SAVE US…
http://www.youtube.com/user/Ufo2012Atlantis

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Jeg vil legge ved disse filmene for å skape litt tyngde her, forstå hva virus virkelig er, her ligger forklaringen på mye!
http://www.youtube.com/watch?v=SbFxV_C8Yw4&feature=PlayList&p=E73D724EC58369B1&index=0

Det er 5 filmer totalt, den første jeg la inn er den 1 av 5. Dere kjenner til hvordan dere kan klikke dere videre. Avslørende fakta.

Neste viktige faktafilm:
http://www.youtube.com/watch?v=zCBlxqmOMKM&feature=player_embedded#t=17

For de som ikke forstår alvoret av de to over så legger jeg med litt humor:

Jeg besistter enorme mengder dokumentasjon rundt dette og kan bekrefte at dette er en laboratorieprodusert virusstrain og vaksinen er i verste fall svært dødelig. Jeg kan også bekrefte at FHI(Folkehelseinstituttet) er dypt involvert i en stygg cover up i Norge. Her er det svindel, korrupsjon, løgner og å skjule fakta, forvri fakta mm.

Rockefeller familien er sterkt involvert, om ikke de som står bak selve vaksinasjonshysteriet, dette er dokumenterbart. Disse eier majoriteten i Baxter, grunnlagt FHI (folkehelseinstituttet) mm. Bill Gates har nære relasjoner til denne industrien, samtidig er kan det sies at Stoltenbergfamilien ser ut til(med dokumentasjon) å være alvorlig involvert. Camilla Stoltenberg, søster av Jens Stoltenberg er en av lederne i FHI, dette er ikke slutten på det hele. Farsen er stor…

Oljefondet er også implisert pga investering i flere farmasiselskap inkl GSK.

2012
2012
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
14 år siden

Swine influenza vacin destroys the DNA of the human race doe not take vacin
nanotechnology is what they use….

KNOWLEDGE WILL SAVE US…
http://www.youtube.com/user/Ufo2012Atlantis

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Er massemordet via vaksiner nå igangsatt på kanadiske aborginere ?

19. september:
“The Mask Slips, for Those with Eyes to See: Preparing for the Real Pandemic

Last week, many of the aboriginal people in the remote west coast village of Ahousaht were innoculated with the tamiflu vaccine. Today, over a hundred of them are sick, and the sickness is spreading.

In the same week, body bags were sent to similarly remote native reserves in northern Manitoba that have also received the tamiflu vaccine.

On the face of things, it appears that flu vaccinations are causing a sickness that is being deliberately aimed at aboriginal people across Canada, and this sickness will be fatal: a fact acknowledged by the Canadian government by their “routine” sending of body bags to these Indian villages.

Before you express your shock and denial at the idea that people are being racially targeted and killed, remember that murdering Indians with vaccinations is not a new or abnormal thing in Canada.”
Se: http://www.republicoflakotah.com/2009/the-mask-slips-for-those-with-eyes-to-see-preparing-for-the-real-pandemic/

Selv det godt sensurerte nyhetsbyrået REUTERS rapporterer om store forsendelser av liksekker i Canada (17. september):
“Canadian body bags cause H1N1 controversy
VANCOUVER, British Columbia (Reuters) – The government apologized on Thursday for sending a large shipment of body bags to aboriginal communities in northern Canada bracing for new outbreaks of the H1N1 flu.

“The government has made it clear… what happened was inexcusable,” Transport Minister John Baird told Parliament, where opposition parties grilled the Conservatives over the issue.”
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE58F69K20090917

At det ble parlamentarisk oppstyr rundt liksekkene er i det minste en indikasjon på at Canada har et demokrati – ennå.

Det samme kan ikke sies om Belgia – det belgiske parlamentet ble satt ut av spill 22. september, pga. svineinfluensaen, hva ellers…?
“The Belgian parliament yesterday voted to give the government emergency dicatorial powers under the pretext of dealing with a pandemic emergency.

Belgium is the first country in Europe to formally suspend democracy and civic rights and to switch over to military rule under the authority of a “a special crisis committee” that answers ultimately to WHO and the UN.

WHO declared a pandemic emergency level 6 in June over the “swine flu” pandemic, allowing governments to activate “emergency measures” that suspend the operation of normal government and justice.

Earlier this summer, the Belgian Health Minister Laurette Onkelinx passed a decree allowing the police to be detailed to participate in “medical emergencies” on the mass vaccination and quarantine of the population.

LA CHAMBRE PARLEMENTAIRE VIENT D’ACCORDER LES PLEINS POUVOIRS AU GOUVERNEMENT POUR CAUSE DE PANDÉMIE !”

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=699%3Abelgium-suspends-democracy-and-civil-rights-over-pandemic-emergency&catid

Plutselig er hvite’s forsøk på massemord (?) på urbefolkning et helt annet sted av mindre interesse. Nå er Europa blitt kontinentet hvor alt kan skje (Nå har Europa masse tradisjoner med massemord, faktisk mer enn noe annet kontinent.).

Det nye blir imidlertid at hjernevaskede hvite mennesker (helsesøstre og leger, kanskje også militære) vil bli satt til å gi hverandre det som litt for mye tyder på at vil være dødssprøyter; kollega på kollega, nabo på naboens datter, omreisende team av sprøyte-bødler som kan gjøre “rent bord” på et aldershjem i løpet av en halv dag og gjøre seg ferdig med en skole i løpet av en snau uke…

Vil norske byråkrater og politikere som skal ned og slikke sko i Brussel risikere å få sprøyta på flyplassen som en nødvendighet for å kunne komme seg videre til sine viktige møter ?

Finansavisen meldte idag at det er null endring av sykefravær til tross for “pandemien” som Helsedirektoratet bruker som påskudd for å iverksette massevaksinering av Norges innbyggere.

Forøvrig må vi være klar over at det i Norges grumsete regelverk med unntaksfullmakter som i det skjulte er blitt utarbeidet nettopp for dagens situasjon så finnes det en adgang, trolig i en eller annen paragraf 3-8 for at noen norske myndigheter, det være seg av regjering eller til nød av Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet(s giftmorderbande) kan vedta tvungen vaksinasjon av nordmenn.

Vi bør ta høyde for at dette kan skje, selv om den norske årvåkenheten og motstanden mot svineinfluensavaksinen trolig er mye sterkere enn i Belgia.

En ganske høy andel av “klima-banden” som var samlet i FN i New York 22. september er mer eller mindre direkte styrt av Illuminati, som er WHO (World Homicide Organization) sin overordnede. Hvordan vil det være mulig for THEY å få statsledere til å iverksette massemord på sitt eget folk ?

Å skjule den egentlige hensikten og vaksinenes reelle innhold og virkninger er en god start. (Som en historisk parallell til dette kan det nevnes at gassen som ble benyttet i nazistenes konsentrasjonsleirer ble fraktet i Røde Kors-biler ut til leirene). En annen viktig forutsetning er naturligvis at pressen tier om alle advarslene som flyter rundt på nettet, og med redaktører som ikke har gjort særlig annet enn å skape frykt for “sykdommen” og propagandere vaksinen med billige salgstriks som “disse vil få først vaksine – sjekk om du vil være blant de utvalgte” så er også dette kriteriet oppfylt.

Så er det MK ULTRA MIND CONTROL, da. Helt siden 1950-årene har det i vestlige land i all hemmelighet blitt utført programmering (via bl.a. traumatisering) av “utvalgte personer fra utvalgte familier” i regi av bl.a. CIA, Tavistock Institute og The Rockefellers. MK ULTRA “candidates” (Filmen The Manchurian Candidate beskriver en MK ULTRA “candidate”, lettere polert, forøvrig finnes det mange andre programmeringer enn den type mental programmering som filmen viser).

Med dagens høyteknologi ikke bare er det mulig, men det skjer, at MK ULTRA kandidater mottar en trådløs feed i sine hjerner og sinn, som forteller dem hva de må gjøre og hva de må si, om hva som kommer til å skje, osv.

Det er et faktum at barn fra gode norske familier, f.eks. barn av skipsredere og barn av politikere, har gjennomgått MK ULTRA programmering. Dette kan ha funnet sted helt siden annen halvdel av 1950-årene.

Så dersom den norske makt-fronten av potensielle massemordere, bestående av Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet/Regjeringen/media alle bidrar med sitt for å gjennomføre massevaksinering (planlagt i år) og/eller tvangsvaksinering (trolig planlagt for neste år) så vil det være mulig at Bilderbergs depopulister i stor grad vil kunne lykkes i sitt forsett med å redusere Norges befolkning vesentlig, f.eks. en halvering.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Bare en liten rettelse: Aborginerne lever kun i Australia og på noen av øyene i Oseania. Tror “aborginial people” her må være indianere.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Mikrobiolog avslører at svineinfluensavaksinen er et biovåpen !

Stadig nye lekkasjer om svineinfluensa-vaksinen kommer nå ut. Denne er fra 21. september:

“Professor Moshe had called into a live radio show by Dr. A. True Ott, broadcast on Republic Broadcasting claiming to be a microbiologist who wanted to supply evidence to a States Attorney regarding tainted H1N1 Swine flu vaccines being produced by Baxter BioPharma Solutions.

He said that Baxter’s Ukrainian lab was in fact producing a bioweapon disguised as a vaccine. He claimed that the vaccine contained an adjuvant (additive) designed to weaken the immune system, and replicated RNA from the virus responsible for the 1918 pandemic Spanish flu, causing global sickness and mass death.”

Les hele her: http://www.prisonplanet.com/joseph-moshe-mossad-microbiologist-%E2%80%9Cswine-flu-vaccine-is-bioweapon%E2%80%9D.html

Hvorfor snakker egentlig Helsedirektoratet om “pandemi” ? Det finnes ingen pandemi, influensaer og forkjølelser kommer og går på kryss og tvers av kloden, det er intet nytt under solen. Sykefraværet i arbeidslivet ligger helt stabilt på 6,4% (se også Finansavisen 23.9) og skoleelever rapporteres ikke mer syke enn vanlig, til tross for at norske aviser i agurktiden skrek om faren for massesmitte av svineinfluensa etter skolestart.

Men det snakkes om “pandemi-vaksine”. Så rart liksom, siden det ikke finnes noen pandemi. I sitatet over står det:
“…(the vaccine) causing global sickness and mass death.”

Dette bør kanskje tolkes som to aktuelle scenarioer:

Ingen vaksine: Ingen pandemi

Pandemi-vaksine: Pandemi – skapt av vaksinen…!?

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

Lette etter Dee’s oppslag av 18 Mikrobiologer som på mystisk vis har forsvunnet,evt blitt tatt av dage..i løpet av en 5 års periode..alle er avbildet med navn..På Rense.com..men finner det ikke nå..:(

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Singoalla: Kan du forklare meg litt om hva du mener når du sier : Det blir negativt karma på alle som ikke gjør sitt i dette?

LeaveTheIllusion
LeaveTheIllusion
Abonnent
14 år siden

Fra grasrota og oppover ja… Jeg er ganske ny her på nyhetsspeilet, og føler meg ganske maktesløs i denne kampen her i norge. Hvor er dere alle sammen? Har dere samla dere og samarbeider om å spre nyheter andre steder enn her? Har dere samla dere og samarbeider om å være synlige ute i samfunnet? I såfall hvor finner jeg dere?

Hvis ikke, bør vi ikke samle oss litt så vi synes bedre der utenfor nettet også? :)

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

En venninne av meg sendte nylig en epost til Helsedirektoratet (som har mailadressen postmottak@helsedir.no) med dette budskapet:

“Emne: Urgent ! Sterk advarsel mot svineinfluensa-vaksinen ! H1N1 Letter Addressed to Health Care Professionals

Hei,
her er informasjon fulgt av en sterk advarsel fra ledende uavhengige helse-eksperter og andre, vedr. den skjulte agendaen som er knyttet til svineinfluensa-vaksinen. Det er viktig å få med seg dette, da det ser ut til å være mye som står på spill i denne saken, mye mer enn det bildet som er skapt av media og myndigheter:

H1N1 Letter Addressed to Health Care Professionals
TO ALL HEALTH CARE WORKERS:

We trust this message finds you doing well. We also trust this message will strike you deeply as it concerns the gravest issue on Earth today—the Swine Flu. At the time of this writing, the Swine Flu is barely registerable on the radar screen of global society but that may change very quickly if we do not act immediately to stop it.

There is no way to put this delicately. What you are about to read may make you shake your head in disbelief, make you want to run to the furthest place on Earth and scream, “Nooooooooo!” but we assure you neither of those two reactions is going to solve this very critical problem that is on our collective doorstep.

This letter is a forewarning of the most dubious plan ever concocted to decimate mankind in the greatest act of genocide the Earth has ever witnessed. Please resist the impulse or urge to toss this letter aside. We assure you this all too horribly real and we have the proof to back it up so please bear a bit of patience with what this letter is sharing…

Brevet fortsetter her (inneholder også informativt og viktig videomateriale):
http://www.theshotheardroundtheworld.info/LettertoHealthCare.html

Jeg håper at dette kan være et lite bidrag til å få utsatt og stoppet planene om svineinfluensa-vaksinering i Norge.

Det er ennå tid til å stoppe opp og tenke !

Vennlig hilsen
N.N.”

Svaret fra Helsedirektoratet lyder som følger:

“Deres henvendelse er mottatt og videresendt til Folkehelseinstituttet for behandling – se nedenunder.

Mvh

Helsedirektoratet
Pb. 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 810 20 050
http://www.helsedir.no
postmottak@helsedir.no

——————————————————————————–

Fra: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Sendt: 21. september 2009 12:06
Til: ‘msis@fhi.no’
Emne: VS: Urgent ! Sterk advarsel mot svineinfluensa-vaksinen ! H1N1 Letter Addressed to Health Care Professionals

Oversender denne private henvendelse ang svine-influensa til Folkehelseinstituttet for behandling.

Vennlig hilsen

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
http://www.helsedirektoratet.no

Det kan se ut til at Norges offisielle helsemyndigheter delegerer alle spørsmål vedr. sikkerhet knyttet til vaksiner m.v. til “vaksine-trykkokeren” Folkehelseinstituttet.

Skal vi tolke dette som at Folkehelseinstituttet er overordnet Helsedirektoratet ? Er kanskje også helseminister Bjarne Håkon “jeg ville med glede latt min datter få Gardasil-vaksine om jeg hadde hatt en datter å gi den til” Hanssen underlagt Folkehelseinstituttet ?

En mulig hypotese vil derfor bli at kommandolinjene i svine-svindel-komplottet ser slik ut:

Nivå 1: David Rockefeller og depopulistene
Nivå 2: WHO (World Homicide Organization)
Nivå 3: Folkehelseinstituttet
Nivå 4: Norske politikere og helsemyndigheter
Nivå 5: Norges borgere

Det er vel på tide å begynne med litt ordrenekt nå, fra grasrota og oppover !

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Lytt til dette – kan det være djevelen selv som lokker ?

“Kom nå og få sprøyta din, så vil din helse og ditt liv bli så godt beskyttet, så…kom nå…tenk på samfunnet og på deg selv og ikke gjør slik at du risikerer å smitte andre…bare et lite stikk så skal dette gå så bra så…”

Neida, det er bare norske helsesøstre på jobb som utfører ordre fra Folkehelseinstituttet (FolkeForgiftningsInstituttet).

Hvem trodde at nazisme og nazister døde ut med Hitler ?

Google “Operation Paperclip” så vil du finne hele historien om hvordan titusener av kompetente nazister i det skjulte ble evakuert til USA etter krigen hvor de fikk høye stillinger og kunne fortsette med å klekke ut mer djevelskap i det skjulte.

En djevelskap som nå etter mange års krevende forskning og nitidig perfeksjon har resultert i svine-sprøyta.

Nå bør også noen av Norges myndigheter, politikere eller riksavisjournalister (sic) lære seg den virkelige historie-leksa.

Dette er historisk viten som vil gjøre det helt naturlig for ikke å si nødvendig å ta høyde for at svine-sprøyta på ingen måte vil bidra til å trygge helse og livskvalitet, men bare være et nytt nazi-påfunn i forkledning som vil få vederstyggelige konsekvenser om det gjennomføres, selv i liten skala.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Har vaksinen nå blitt trygg for gravide, da? Mener å huske at gravide ble sterkt advart mot vaksinen i begynnelsen av denne farsen?

Skulle gjerne hørt til under punkt 12…

Men blir nok arbeidsledig når de kommer til punkt 10…

Det er nok for meg at 7 av 10 britiske leger ikke vil ta vaksinen selv. Sier mer enn nok for meg.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Wunjo
14 år siden

Nei, etter min hukommelse har gravide vært nevnt hele tiden,
sammen med helsepersonell, diabetikere osv.. det er skremmende..

De ansvarlige sover i beste fall, eller vet bedre..

Det er mye god info på Nyhetsspeilet, men hvordan få advarslene ut til folket?
Til allmennheten!? Det HASTER..
Send mail til alle i deres adresselister på mail, iallfall. Legg ved gode linker.
Si fra til folk dere møter når det passer seg slik..

« Forrige artikkel

Den store melkeskandalen

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet rapporterer fra “En ny verden”

170
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x