Fryktstyring, vaksinasjoner som drapsvåpen, avbefolkning av massene - NWO&WHO

H1N1-vaksinen ment for masseutryddelse

12110 visninger
8 minutter lesetid
170

Den kanadiske legen Ghislaine Lanctôt, forfatter av ”Medical Mafia”, har understreket søksmålet nyanmeldt av Østerriksk journalisten Jane Bürgermeister mot WHO, FN, og flere høytstående regjerings-, og næringslivsembetsmenn. Bürgermeister har dokumentert hvordan en internasjonal korporasjon av organisert kriminelle har planer om å slippe løs en dødelig influensavirus og påvirke igangsetting av en tvunget vaksinasjonsprogram.

Forfattter Kurt Nimmo Prison Planet.com onsdag 8, juli 2009.
Oversetter Mike Cechanowicz – for Nyhetsspeilet.

Jeg kommer frem etter en lang tid i stillhet om vaksinasjonstemaet fordi jeg føler at denne gangen er konsekvensene enorme. De er rett og slett større enn noen kunne forvente, skriver Lanctôt, som tror at A(H1N1) virus vil bli brukt som en pandemi. Konspirasjonen er skapt og igangsatt av WHO (World Health Organization), en internasjonal organisasjon som tjener militære, politiske og industrielle interesser.

(Oversetterens notat: WHO, og FN for den slags skyld har i de siste årene demonstrert svært sterke allianser mellom næringslivsinteresser og sine egne mandater. Mange av tiltakene som har kommet herfra i den senere tid viser helt klart at fascistiske krefter har overtatt styringen av organisasjoner som vi normalt ville ha større tillit til. Merk at per definisjon er fascisme en sammenblanding av næringsinteresser med styringsmaktens autoritet. Lover og regler begynner å tjene interessene hos den globale makteliten, og ikke det store flertallet som har absolutt ingen innflytelse eller makt annet enn å samle seg og gi et felles uttrykk for at vi vil ikke ha det slik!)

Lanctôt varsler at eliten og deres medlemmer vil introdusere en tvungen vaksine som vil inneholde en dødelig virus og denne vil bli brukt spesifikt som en rasehygienisk våpen for en massiv og målbevisst reduksjon av verdens befolkningen. En pandemi vil også bli brukt for å etablere militær styring og en politistat, påstår Lanctôt og konsentrasjonsleiere (i USA) bygget for å huse de som gir motstand og til slutt overføre makt fra alle nasjoner til en enkel FN styringsmakt og dermed fullføre planene for en ”Ny Verdens Orden” (NWO).

(Denne agendaen er den samme som heter Agenda 21 som oversetteren har skrevet en artikkel om nå nylig for Nyhetsspeilet.)

I hennes bok, ”The Medical Mafia, skriver Lanctôt om hvor farlig og inneffektiv vaksinasjoner faktisk er. ”På grunn av min profesjonell status, mine ord veier tungt hos mitt publikum. Reaksjonen fra ”The Medical Board” var umiddelbar og sterk. Dens ledere krevde at jeg går av som lege. Jeg svarte at jeg ville gjøre det dersom de kunne bevise at det jeg hadde skrevet var falsk. De svarte med et opprop for min ekskludering, skriver hun. Mens jeg var vitne til den overreaksjonen fra ”The Medical Board, gikk det opp for meg at innen organisert helse er temaet vaksinasjoner et tabu tema. Uten å vite det hadde jeg åpnet Pandoras eske. Jeg oppdaget at, til tross for offisielle påstander hadde vaksiner ingenting å gjøre med helsen  til befolkningen. ”Under styringsmaktens godkjenningsstempel finnes det dype militære, politiske og industrielle interesser som styrer.”

Som en del av hennes evidensgrunnlag for sine påstander brukte Lanctôt, i rettssaken i 1995, en episode fra 11, mars 1979 – 60-Minutes TV program som dekker den massive vaksinasjonsprogrammet til en dupert amerikansk publikum som responsen til svineinfluensa utbruddet i 1976. Det ble senere konstatert av CDC (Center for Disease Control) at viruset hadde kommet fra Fort Dix i New Jersey. ”Fort Dix utbruddet kan ha vært en biologisk merkverdighet forårsaket ved introduksjon av et dyrevirus inn i et stresset miljø (soldater) som bor og lever tett sammen i kulde om vinteren.” – Notatet kommer fra Joel C. Gaydos, Franklin H. Top, Jr, Richard A. Hodder, og Philip K, Russell. Det var også om viruset at det var en sjelden eksempel av overføring av en influensa virus med dokumentert menneske til menneske overføring, sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Bultimore. Viruset er forstått å være den direkte nedarving til viruset som forårsaket en pandemi i 1918 forklarte Richard Krause, direktør for ”The National Institute of Allergy and Infectious Diseases” for tiden.

(Oversetterens notat: Dette sier, med andre ord, at Svineinfluensa er normalt ikke farlig for mennesker. En må nesten tvinge viruset til å mutere slik at menneske til menneske overføring er mulig. Det vil si at vaksinasjonsprogrammet var egentlig overhodet ikke nødvendig.)

Offentlig helseeksperter var redde for muligheten for at pandemien fra 1918 ville gjenta seg selv og de engasjerte seg i en intens debatt om hvordan de burde respondere. Til slutt lanserte de en landsdekkende vaksinasjonsprogram (i USA) som var annonsert av President Gerald Ford i mars. Innen slutten av året var 48-millioner mennesker blitt vaksinert, skriver Robert Roos og Lisa Schnirring – fra Center for Infectious Disease Research & Policy. ”Men den fryktede pandemien materialiserte seg aldri.”

Det som skjedde istedenfor var at en rekke mennesker ble smittet med Guillian-Barre syndrommet, en paralyserende nevrologisk sykdom, etter å ha fått sin vaksinasjon.

Over 33-år senere, sier Dr. Russell Blaylock, en sertifisert nevrokirurg, ”Vi hører de samme alarm opprop fra en liknende ansamling av viruseksperter. De farmasøytiske selskapene er opptatt med å lage en vaksine for svineinfluensaen i håp at denne administrasjonen vil gjøre vaksinen tvungen før andre vaksine relaterte katastrofer kan ødelegge deres party… Som SARS og fugleinfluensa før denne, er svineinfluensa redselen bare tull. Bare ta en høy dose med D3 Vitamin, spis en god diett og noen få immune fremmende supplementer og du vil ikke trenge å bry deg om denne influensaen.

Kilder kjent av tidligere NSA-tjenestemann Wane Madsen, ”En høytstående vitenskapsmann for FN, som har utforsket utbruddet av Ebola virus i Afrika, så vel som HIV/AIDS ofre, konkluderer at H1N1 har i seg visse overførings mekanismer som peker å at denne nye influensaen har blitt genetisk skapt som en militær biologisk krigsføringsvåpen.

I april var kriminelle etterforskere fra hæren opptatt med å se om muligheten for at beholdere med virus var blitt borte fra biolabs ved Fort Detrick. ”Chad Jones, talsmann for Fort Meade, sa CID etterforsker muligheten for at virus prøver er borte fra U.S Army Medical Research Institute of Infectious Diseases.” Frederick News Post rapporterte, ”Det er opplagt, i lyset av den nåværende svineinfluensafrykten, og det nye virusets mulig kunstig opphav, faktum om at virus prøver kan ha blitt borte fra den samme Army forsknings laboratorium som også slapp anthrax ut til enkelte i 2001 (etter ”terror” angrepet 11. Sept.) er ekstremt urovekkende.”

Jane Bürgermeister påstår at hele svineinfluensa pandemi business er basert på en massiv løgn. Det er ingen naturlig virus der ute som er en trussel for befolkningen, skriver Barbara Minton for Natural Health News. Hun presenterer evidens som fører til troen om a fugleinfluensa og svineinfluensa har faktisk vært skapt i laboratorier som bruker økonomisk støtte fra WHO og andre regjeringsavdelinger. Denne svineinfluensa er en hybrid, delvis svineinfluensa delvis menneskeinfluensa og delvis fugleinfluensa, noe som bare kan komme fra et laboratorium, i følge mange eksperter.

Minton fortsetter:

Bruk av svineinfluensa som et påskudd, har anklagerne (i Bürgermeister’s rettsak) planlagt massedrap i den US befolkningen ved tvungen vaksinasjon. De har installert en ekstensiv nettverk med FEMA konsentrasjons leiere og identifisert massebegravelsessteder og de har vært involvert i å lage planer for å overrekke myndighet for å styre USA til en internasjonal organisert kriminell konføderasjon som bruker FN og WHO som en front for deres ulovlige aktiviteter, i brudd med lover som regulerer høyforræderi.

Obamas Human Services Secretær Kathleen Sebelius – et medlem av Bilderburger gruppen, ønsker å gjøre det lett for barn å få sin giftig svineinfluensavaksine denne høsten. Skolebarn kan være de første i kør for å få influensavaksine denne høsten og kanskje til og med få vaksinasjonen på skolen – skriver Associated Press – 16, juni, 09.

Som vi noterte siste måned, ser det ut som om regjeringen planlegger en tvungen vaksinasjonsprogram. I en artikkel om den pågående økonomisk kollaps varsler Rep. Ron Paul varmt at den hysteriske proklamerte H1N1 influensapandemien kan resultere i at regjeringen fremmer en tvungen influensavaksineprogram. Nesten $8-milliarder blir brukt mot pandemien som kan resultere i tvungen vaksinasjoner for ingen annen grunn enn å berike de farmasøytiske selskapene som lager vaksinen, skriver Ron Paul. (Husk også at Ron Paul er autorisert lege.)

Når vi tar i betraktningen fortiden fra de globale elite, er regjeringens vaksinasjonsprogram som nå holder på å bli formet – som Ghislaine Lanctôt and Jane Bürgermeister varsler – vil tjene som en rase rensende plan å avbefolke planeten. Den tiltenkte pandemien vil også sette det siste trinnet for å igangsette militær styre og høyteknologisk overvåkning – en politistat nettverk.

Hva dette betyr i korte trekk

Av Mike Cechanowicz

Når jeg oversetter slike artikler blir jeg rasende på Norsk presse som er fullstendig taus i forhold til noe som helst innspill i denne viktig strømmen av påstander. Dokumentasjonen slik jeg kjenner til den er meget troverdig. Norge har planer om vaksinasjon i november i følge det jeg kan dra ut av Internett nyhetsstrømmen. Denne informasjonen berører like mye oss som det berører USA og resten av verden. Dersom denne vaksinen er like farlig som det sies å være og faren er faktisk liten for smitte, så bruker Norge dine og mine skatte penger, Kr. 600-millioner pluss på å gjøre det store flertallet utsatt for sykdom, død og lemlestelse gjennom biologisk krigføring.

Jeg hørte en timelang radiointervju fra Çliff High i dag på Internett. Denne mannen har vært veldig dyktig til å forutse fremtiden gjennom hans webbot program på ”halfpasthuman.com”. Essensen av dagens budskap var at verden ville begynne å våkne i november 09 til hvordan de har vært dupert, løyet til, manipulert, robbet, drept og infisert med sykdom helt bevisst. De vil gå ut i gaten og kreve en revolusjon. Kraften som nå råder er allerede redd for at de har mistet kontrollen over massene. Alt for mange har begynt å våkne allerede og andre kommer til med eksponential fart. Jeg minnes en uttalelse til reporter Sarah McLendon:

”Yeah, Sarah, if people find out what we’ve done, they’ll chase us down the street and lynch us.”

George Herbert Walker Bush  – Direktør CIA og President USA

Jo mer vi skriver om konspirasjoner igangsatt av våre styresmakter, desto større sjanser tar de i forhold til den ideen om at befolkningen er så ned dummet, bedøvet, opptatt med komfortsonen og uopplyste at de kan fortsette uten konsekvenser for seg selv. Ettersom næringsmakten lager flere og flere allianser med styringsmyndighetene vil grådighetskulturen deres tvinge myndighetene til å gjøre flere og flere tiltak som vekker vrede hos den brede befolkningen. Skjebnen til mannen på gata i USA, England, Europa og Skandinavia har for lengesiden bilt solgt som en vare til Bilderbergerne, de som styrer i WHO, FN, EU, Verdensbanken og de kreative konspiratorene i såkalte Think Tanks som Club of Rome. Jeg forventer at den Norske regjeringen begynner å stille spørsmål til hvor vidt de er tjent med å være medlemmer av den globale NWO planen for oss alle. Om ikke også de våkner snart har de gjort seg fortjent til den samme skjebnen som Bush Sr. kan forvente seg å få.

Det du kan gjøre

Denne saken er en av de mest viktig konspirasjoner som trenger å bli stoppet, sammen med Codex – som også er en skapning av WHO. Det er på tide å skrive til dine folkevalgte Stortingsrepresentanter. Gjør dem oppmerksom på at du er opplyst og at du nekter å forholde deg med passivitet til å bli tvunget inn i en vaksinasjonskø, akkurat som jødene ble tvunget inn i dusjen i Hitlers fangeleiere.

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

170 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Jeg tror også det. At denne svineinfluensavaksinen vil være dråpen som får det til å renne over. På et tidspunkt må folk skjønne. Det blir til høsten tror jeg. Det blir et helvete. Folk kommer til å gå amok.

«There’s nothing that can’t be done
If we raise our voice as one

They’ve gotta hear it from me!
They’ve gotta hear it from you!
They’ve gotta hear it from us!
We can’t take it
We’ve already had enough!»

Fra sangen Michael Jackson – We’ve Had Enough

Nixo
Nixo
13 år siden

Den beste måten en kan protesyerte på er sosial utsiling av ansvarlige mennesker for denne og andre tvangsordninger

Ikke snakk med dem
Ikke hils på dem
Ikke selg noe til dem
Ikke vær kjæreste med dem, men opptra avogtil som luremus overfor dem når anledningen byr seg
Gå i en bue rundt dem når du treffer dem på gata
Ikke kjøp noe fra dem, bortsett fra kansje å inngi skambud på eiednommene deres hvis de må selge under finanskrisen og lignende
Gå ut av foreninger og grupper hvor de er medlemmer

Med andre ord: Bokott av disse som personer og deres forretninger er det beste våpen.

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2666103.ece

utdrag fra artikkelen:
Ifølge Karin Rønning, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet, er planen for norske helsemyndigheter å fullvaksinere hele befolkningen.

– Vi har avtale med et firma om å kjøpe inn 9,4 millioner doser, og dette er nok til å vaksinere alle i Norge med de to nødvendige dosene, sier overlegen til Aftenposten.

De har en avtale med et firma? hvilke firma da spør jeg !!

Wunjo
Wunjo
13 år siden

TruthHunter:

Norske helsemyndighter undertegnet en avtale med Glaxo Smith Kline allerede i fjor:

“Noreg er juridisk forplikta til å kjøpe den enorme mengda vaksinar. I fjor signerte staten ein avtale med GSK. Denne seier at når fase 6 på WHO-skalaen er nådd, skal produksjonen setjast i gang og rekninga betalast.

– Det vil koste ca. 650 millionar kroner. I tillegg arbeider vi med å rekne på kva andre utgifter dette vil føre med seg, seier underdirektør Jan Berg i Helse- og omsorgsdepartementet. ”

http://www.bt.no/innenriks/article873936.ece

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Jeg lurer på hvem som eier Glaxo Smith Kline. Kan det være Rockefeller Foundation tro?

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Etter å ha googlet firmaet fant jeg ut at Thorvald Stoltenberg har sterkt tilknytting til firmaet Glaxo Smith Kline. Thorvald Stoltenberg har forresten samme postnummer som Bilderberger Egil Myklebust. (0264 Oslo) Jeg lukter ugler i mosen av dette. Dette må undersøkes nærmere.

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

Hvis det stemmer Mike. Er det perfekt! Fordi det er som å invitere til massedemonstrasjoner og folk som vil skjønne at dette ikke er en vanlig vaksine. Jeg kommer uansett ikke til å sprøyte den skitten i meg. Om jeg så må forsvare meg med balltre, kniver og neven!

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2666364.ece

Rockefellers, den amerikanske hær og verdensbanken går nå ut offisielt og skremmer verden med selvskrevne dommedagsprofetier. De har skapt alt dette kaoset selv, at de tør å late som de er nøytrale!

Denne evalueringsrapporten har en ting riktig, et sted nevner de at en av utfordringene vil være «utvikling av demokrati» Det er her vi skal vinne folkens! Hold fast på grunnlovene og arranger demonstrasjoner overalt denne kyniske makteliten befinner seg.

Makten eksisterer kun når vi annerkjenner den!

HENG BANNERE FRA MOTORVEIENE

Be barna deres gjøre opprør mot læreren på skolen, la oss lage en remix av «we dont need no education» by Pink floyd, om til «We dont need no, vaccination, hey doctor, leave our kids alone» !

Gjør noe! ikke sitt stille, hva venter du på?

Dette er ikke en film vi lever i, selvom det til tider kan virke slik.
Det er faktisk ganske skummelt, men er det ikke spennende tider vi lever i folkens?

Lev farlig, gud er død! Ikke bli vant til dette livet du lever nå er den beste investeringen du kan gjøre!

En ny tid vil komme, forhåpentligvis en bedre enn, om vi stopper dem innen et par år.

Spread love, wisdom and knowledge!
And peace will come.

Vandalf
Vandalf
13 år siden

«Rockefellers, den amerikanske hær og verdensbanken går nå ut offisielt og skremmer verden med selvskrevne dommedagsprofetier. »

Er det ikke nettopp dette Nyhetsspeilet gjør i massiv utstrekning (omtrent hver eneste artikkel`)

Burde ikke Nyhetsspeilets skribenter juble for denne rapporten, som så langt synes å støtte opp under Nyhetsspeilets noe apokalyptiske tilnærming til tilværelsen?

Er det ikke litt tidlig å dele ut syndebukkstempel og konkludere vedrørende en rapport som ennå ikke er sluppet (som enhver kan lese i Nettavisens artikkel)?

Rapporten er på 6 700 sider, og Nettavisen gir en smakebit, som artikkelen sier.

Ut i fra mitt ståsted ser det ut som om disse «slemmingene» faktisk prøver å belyse hvilke utfordringer verden står overfor, og forhåpentligvis også komme med noen tanker og idéer til hvordan man best mulig kan løse disse utfordringene.

Hva er galt i det?

Ta ellers en titt på linken nederst. Her kan man lese om alt det «forferdelige» The Rockefeller Foundation har gjort og gjør for menneskeheten.

Her er et lite utdrag;

«Its central historical mission is «to promote the well-being of mankind throughout the world.»[2]

Some of its historical achievements include:

Financially supported education in the United States «without distinction of race, sex or creed»;
Established the first schools of public health;
Developed the vaccine to prevent yellow fever;
Funded the original development of the social sciences;
Supported the establishment of a large range of American and international cultural institutions;
Funded agricultural development to expand food supplies around the world.»

Nei, huff for noen forbrytelser mot menneskeheten!

De burde jammen meg skamme seg…

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Vandalf jeg syns du er litt frekk når du sier vi skal juble over denne meldingen.. Det er rett og slett patetisk og tro at vi som skriver på nyhetsspeilet gjør dette for å muligheten til å si «aha hva sa vi»

Hvis du gjør en grundigere research på Rockefeller foundation og ser bort ifra deres egne ord om dem selv, så tror jeg du vil bli sjokkert over hvor ondskapsfulle denne «thinkTank» eliten er. De har lenge snakket om å få gjennomført sin våte drøm, en ny verdens orden.

David Rockefeller har gang på gang reklamert for en global befolkningsreduksjon, de skapte Bilderberg gruppen som har spist landet ditt og solgt det bit for bit til utenlandske hyperkapitalister.

David Rockefeller skulle vært drept for lenge siden spør du meg.

Aaron Russo har et telefonopptak, hvor David Rockefeller snakker til han om at «noe kommer til å endre seg» De kommer til å kræsje fly inn i World trade center og en krig vil komme…

Hvis vi ser på den globale elitens maktpyramide, så sitter denne karen ganske høyt oppe. Vi vanlige mennesker tror de som vi ser på Tv er de som styrer verden, men det er faktisk de du aldri ser som drar i snorene.

FUCK DAVID ROCKEFELLER

Greenviolence
Greenviolence
13 år siden

KAOS , KRIG & NYBAKTE KRINGLER!

Faen i helvete nå er jeg lei,
The New World Order venter på meg..
Obama er skummel, kald og naiv,
snart får vi det samme, med Bilderberger Siv.

Thorvald og Jensern de kontrolleres så bra,
..mens doktor Bruntland & Rockefeller verden skal ta!
De sniker i skyggen og lager en plan..
Som Chemtrails foran sola.. de ødlegger da`n

Hva har vi gjort?
Hva skal vi gjøre?
Det skjer jo så fort!
Kan vi stole på Støre?
Fremtiden er sort!
Vi er helt på kjøret.

Har du sett UFO? Det er ganske sykt,
ikke si det høyt, for da betaler du dyrt!
Striper på himmelen? Det er jo bare fly..
Gi meg mer fluor, så jeg kan ta BCGen på ny..

-Nei hva er det du sier?
Jo det er faktiskt sant!
-Skal verden gå under?
Ja det hender iblant!

Men kan vi ikke bare legge oss ned,
høre på blomstene og snakke om fred..
Danse med bier og røyke litt gress..
Det.. er.. det.. jeg.. kaller.. anti-stress!

(PS: Til helvete med alle Norske Organiserte Losjer)
[v.g]

TruthHunter
TruthHunter
13 år siden

http://www.vg.no/nyheter/svineinfluensa/artikkel.php?artid=568491

Mainstream mediene spyr ut propaganda for vaksinen. Hvor de for disse nyhetene fra er vanskelig å vite. En ting er sikkert. Mye som står der er ikke fakta.

«Vaksinen må nemlig godkjennes av reguleringsmyndigheter først, noe som innebærer at den må testes på en liten gruppe mennesker først. Det kan ta ukes- eller månedsvis, ifølge Osterholm.»

Ja, HEHE. testes på noen mennesker først. Står folk i kø for å teste vaksiner som de kanskje ikke vet er god nok?

Vi betaler 650 millioner kroner for 9,4 millioner doser. Rundt 70 kr pr dose. Koster sikkert 20 øre å fremstille. Verdens største bedrageri! Noen tjener store penger på dette! Det er hvertfall fakta.

Psyclops
Psyclops
13 år siden
Vandalf
Vandalf
13 år siden

Snodige greier, jeg prøver å poste et innlegg her, jeg får ikke lagret…

Vandalf
Vandalf
13 år siden

Får prøve å stykke det opp;

Som jeg har skrevet i et tidligere innlegg til en annen artikkel; jeg er skeptisk til den planlagte massevaksinasjonen vedrørende Svineinfluensaen. Det virker en smule overilt, slik jeg ser det. Jeg understreker at jeg med dette ikke mener at det finnes onde hensikter bak denne foreslåtte vaksineringen, slik det antydes i flere artikler på Nyhetsspeilet. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor.

Vandalf
Vandalf
13 år siden

Grunnen til at jeg skrev innlegget 13.07.2009 08:05 i denne tråden var fordi jeg reagerte på Armins innlegg skrevet 13.07.2009 01:31.

Slik jeg ser det er det en meget viktig rapport som snart skal presenteres, ref link under, og jeg synes det blir for dumt å konkludere som Armin gjør;

«De har skapt alt dette kaoset selv, at de tør å late som de er nøytrale!»

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2666364.ece

Armin svarer meg så med blant annet;

«Vandalf jeg syns du er litt frekk når du sier vi skal juble over denne meldingen.. Det er rett og slett patetisk og tro at vi som skriver på nyhetsspeilet gjør dette for å muligheten til å si “aha hva sa vi” «

« Forrige artikkel

Den store melkeskandalen

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet rapporterer fra «En ny verden»