2010 er tigerens år

10 ting å se opp for i 2010

13.3K visninger
21 minutter lesetid
208

Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på i år.

1. Kollektivt offentlig vanvidd og politisk koma

Det norske samfunnet anno 2009 var på ingen måte som i 60-, 70- eller 80-årene. Dengang kunne en norsk politiker eller redaktør ta opp ethvert tema i sin fulle bredde som en naturlig ting av verden. Slik er det ikke nå.

Norges offentlige rom fortoner seg nå som et kollektivt vanvidd; en mellomting mellom keiserens nye klær og frykten for trollet.

Det mest påfallende er fraværet av personer med ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen, som politikere, redaktører, etatsdirektører, akademikere eller forfattere som har mot og moralsk ryggrad til å stå frem og kalle en spade for en spade.

Her er noen eksempler:

A.           Svineinfluensafarsen

Mange nordmenn har fått liv eller helse ødelagt av svineinfluensavaksinen Pandemrix, og mange som har tatt sprøyta lever nå i usikkerhet om langtidsvirkningene.

I land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia er det nå oppvask på gang etter svineinfluensavaksineringen, som allerede kalles ”tidenes største helseskandale”.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

 

 

B.            Klimakonferansen i København og den globale nedkjølingen etterpå

I forkant av klimamøtet i København i desember i fjor ble det publisert beviser for at det vitenskapelige grunnlaget  for hypotesen om CO2-skapt global  oppvarming var blitt forfalsket.

Dette innebar at grunnlaget for hele konferanse burde blitt revurdert. En full granskning og en utsettelse av hele konferansen ville vært en naturlig konsekvens.

Det som imidlertid skjedde var at det offentlige Norge, anført av radarparet Stoltenberg og Støre dro til København som om ingenting hadde hendt med bekymrede miner og et mistenkelig sterkt engasjement for ”klimasaken”. Norske media på sin side sprengfyrte opp under den globale oppvarmingsfaren mens konferansen pågikk i en nasjonal skremselskonkurranse som vel Aftenposten gikk seirende ut av med sitt førstesideoppslag den 14.desember: ”HAVET KAN STIGE DOBBELT SÅ RASKT. Havet kan stige så mye som to meter i dette århundret…”

Konferansen ble etterfulgt av 3 ukers sprengkulde over hele den nordlige halvkulde, som naturens egen lakoniske kommentar til den propagandapregede svindelkonferansen.

Men i det offentlige Norge var det tyst.

 

Andre punkter på koma/vanviddslisten er:

– Chemtrails (himmelstriper bestående av flyskapte kjemikalieutslipp) som ingen offentlig person er i stand til å få øye på til tross for daglig spraying over befolkede områder i perioder.

– Psykiatrien (mishandling og det hemmelige menneske-eksperimentet MK Ultra, som er kamuflert som ”behandling” ).

– Afghanistan-krigen (en ren imperialistisk okkupasjon som er hinsides norske sikkerhetsbehov og basert på den grove løgnen om at Afghanistan hadde noe som helst å gjøre med sprengningen av WTC-tårnene i New York den 11.09.01).

– Snikbestråling fra et utall strålekilder som hemmeligholdes av myndighetene.

– Snikforgiftning via helseskadelige mattilsetninger som velsignes av Mattilsynet.

– Planer om helsefarlig og krenkende flyplass-scanning til tross for at det ikke foreligger noe behov for en slik ny kontroll.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

Se opp for kollektivt vanvidd og politisk koma !
 

 

2. Rettigheter og frihet som inndras i bytte mot ”økt sikkerhet”

En gang ble det sagt at ”når jeg hører ordet kultur avsikrer jeg min pistol”.

Nå bør det hete ”Når myndighetene går inn for økt sikkerhet, betyr det at vår frihet og andre  borgerrettigheter er truet.”

Her er noen aktuelle trusler fra myndighetenes Pandora’s Eske av påfunn kalt tiltak for ”økt sikkerhet”:

– Begrensninger på retten til å eie våpen, klikk her.

– Anstaltmakeri som vil kunne hemme fri internettilgang, klikk her.

– Codex Alimentarius; begrensninger på retten til å kjøpe naturlig mat, mineraler og vitaminer klikk her.

– Planer om å inndra retten til å ha pass (en hevdvunnen menneskerett i  århundrer) for å erstatte passet med ID-kort med chip (som kalles ”slavebrikken” av de som har satt seg inn i brikkens muligheter for totalitær kontroll over enkeltindividet)  klikk her.

Se opp for truselen om økt ”sikkerhet” og pass på passet !
 

 

3.  Nye omdreininger av overvåkingssamfunnets tommeskrue

Visjonen for de skjulte makters århundregamle prosjekt ved navn ”New World Order” (NWO) er total kontroll over  enkeltindividet. Ved hjelp av ny og i stor grad hemmeligholdt teknologi er dette monstersamfunnet nå rykket vesentlig nærmere.

Eksempelvis er TV-programmene basert på ”Big Brother”-konseptet, hvor en gruppe mennesker blir  sperret inne under konstant kameraovervåking et av det hemmelige selskapet Illuminati sine påfunn for å ”kondisjonere” (dvs. tilvenne) massene til å være underlagt totalitær kontroll. (At frivillige i hopetall ville delta og at massene forøvrig anså det som underholdning bidro til å forenkle gjennomføringen og å holde de egentlige intensjonene skjult).

Illuminati og andre deler av maktens elite handler på sett og vis etter mottoet; når mennesker oppfører seg som sauer (”sheeple”) så blir de behandlet som sauer. Merking, kroppskontroll og sporing er naturlige elementer i sauehold.

Her er noen tiltak å se opp for, for de som ennå foretrekker et liv i frihet:

– Nye tilbud om innoperering av duppeditter under huden.
Media bringer jevnlig oppslag om ”nyvinninger på helsefronten” f.eks. roboter eller andre  mikrodingser som innoperes under huden av ymse ”gode grunner”. Slike ”chips” inneholder gjerne flere funksjoner, som signalmottak, signalrespons og sporing. Tusener av nordmenn har allerede fått innoperert ulike mikrodingser under huden, de fleste uten verken deres vitende eller samtykke.

– Økt registrering av individuelle helseopplysninger

Folkehelseinstituttet (FHI) har et umettelig behov for å registrere helseopplysninger om enkeltindivider. Legg f.eks. merke til FHI-direktør Camilla Stoltenberg (datter av Bilderberg-Thorvald og søster av Bilderberg-Jens) sin ”vi i FHI er hevet ikke bare over personvernet, men også over loven vi”-holdning på dette viktige området:

” – Vi har forresten laget et hefte om betydningen av helseregistre, jeg vil gjerne at dere skal ha det, sier Camilla Stoltenberg. En rask mail og noen minutter senere dukker en av hennes medarbeidere opp med ”Helseregistre redder liv”. Med denne håper Stoltenberg at hun kan overbevise både folk flest og Georg Apenes i særdeleshet. – Jo, vi har skrevet dette blant annet for å vise at Datatilsynet tar feil.”  Se

– Økt bruk av betalingssystemer uten kontantmulighet.
For å reise med Flytoget til Gardermoen duger ikke kontanter. Du må ha kort. Et kort legger også igjen spor om brukerens aktiviteter.

– Offentlige påfunn som innebærer økt registrering av persondata

–  Økt bruk av sporere plasert på person som  vil kunne lokalisere oss via satelitter eller på andre måter. (Dette finnes f.eks. i  chipper i mobiltelefoner og i bankkort)

– Nye bomstasjoner. Helautomatiske bomstasjoner har også en overvåkingsfunksjon.

– ”Frivillig prøveprosjekt” for ID-kort med chip (slavebrikken)

– Mikrochipping av katter.
Det er nå etablert en forordning (trolig initiert av EU) om at alle norske katter skal microchippes; ”fordi det er så praktisk, lissom”. Aktuelle spørsmål i denne sammenheng er hvem som betaler for satelittdriften knyttet til dette, hvilke supercomputere som benyttes og hvilke andre (overvåkings-)funksjoner som disse datamaskinene har og er tenkt å ha. Projekt Pus er nok bare litt testing som et prøveprosjekt på veien mot den lenge planlagte microchippingen av størstedelen av Norges menneskelige befolkning, et prosjekt som har pågått i det skjulte i liten skala en stund nå.

– Endrede/strengere krav til legitimasjon (ex. biometriske pass og økt bruk av fingeravtrykk)

– Økt automatisering av betalingsordninger uten fleksibilitet for bruk av kontanter.

–  EU’s monsterprosjekt for total personovervåking ved navn Project Indect. For info om Project Indect, klikk her eller her.

Vil Project Indect med tid og stunder bli en del av den grunnlovsstridige EØS-avtalen av hensyn til det norske folks “sikkerhet” ?

Se opp for Big Brother !
 

 

4. Skjebneår for USA

USA har i mange årtier blitt bestyrt av en kriminell bande. Blant de fremste gangsterne kan nevnes Henry Kissinger, Dick Cheney og George H.W. Bush.

Dette er personer som har erfart at den beste plattformen for å utøve kriminell virksomhet er å kontrollere statsapparatet. Som Mr. Kissinger sa i sin tid som utenriksminister: ”The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time.”

De grove forbrytelsene som er begått i offentlig regi omfatter de fleste kjente lovbrudd, som drap på lovlydige borgere, makt- og profittbaserte kriger, narkotikahandel, organiserte seksualforbrytelser og pengetyverier i mangemilliardersklassen. Kontrollen over massemedia og rettsvesenet har gjort det fullt mulig å slippe unna med giga-crimes på høylys dag og samtidig nyte anerkjennelse som ”samfunnets støtter”.

USA sitter nå igjen med robbede pensjonsfond, en astronomisk statsgjeld og stadig flere hjemløse som synlige tegn på herjingene etter historiens største kleptokrati.

Hovedhensikten med president Obama’s besøk i Kina 15. november 2009 var å bedrive brannslukking etter kleptokratiets herjinger på finansfronten.  Det hadde seg slik at Kina hadde brukt en stor del av sine dollarreserver til å kjøpe gullfutures (verdipapirer knyttet til gullprisen). Kineserne hadde deretter forlangt å få levering i det bakenforliggende ekte gullet (dette er noe uvanlig, men en juridisk rettighet som følger av en futureskontrakt mao. et krav utstederen er forpliktet til å oppfylle).

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at gullet som ble levert ikke var ekte gull, men bare et mineral ved navn tungsten med gullglasert overflate. Mao. har USA’s kleptokrati også gått løs på verdens gull som en av sine mange finanssvindler.

Konsekvensene av denne avsløringen satte verdens finanssystem i fare, hvoretter Obama måtte reise til Kina med lua i hånda for å be om godt vær og betalingsutsettelser. Obama’s Kinareise innebar en symbolsk start på kampen mot det institusjonaliserte kleptokratiet som hovedsakelig har vært bestyrt av Bushdynastiet bl.a. med hjelp av CIA og andre hemmelige tjenester som er licenced to steal and kill og har hatt komplett immunitet i praktisk talt enhver henseende…inntil nå.

12. desember i fjor, 2 dager etter at Obama fikk fredsprisen i Oslo fant det sted en shootout i gangsterstil på høyt maktnivå. 5 seniormedarbeidere i Kissinger Associates ble drept. Hovedpersonen Henry “Bad Boy” Kissinger ble rapportert missing umiddelbart etterpå inntil han dukket opp i et møte sammen med bl.a. den kvinnelige fotballstjernen Mia Hamm noen dager senere. Vil “fotballdiplomaten” Mia Hamm nå bli vurdert som en kandidat til å fylle en av  stillingene hos Kissinger Associates som med ett er blitt ledig ?

President Obama må nå forholde seg til:

– Kriminelle elementer på høyt nivå som er under sterkt press og følgelig farlige

– Det privateide svindelforetaket The Fed (USA’s ”sentralbank”) som er på vei mot historiens skraphaug.

– ”Noe” må gjøres med USA’s enorme statsgjeld.

– Det planlegges nå en valutareform og en refinansiering av USA’s pengesystem i det stille. (Bl.a. har visstnok pengedynastiet Rotschild sagt seg villig til å stille sitt gull til disposisjon i overgangsfasen).

– Finansinstitusjonenes off-balance derivatbeholdninger vil bli svært utsatt under en dollarreform, og få om noen vet hvilke konsekvenser en nedsmelting av de oppblåste derivatporteføljene vil gi.

– Dollar-overgangen vil forårsake turbulens. Dette kan innebære mer eller mindre grad av stillstand i økonomien mens dollar-skiftet finner sted. Folk anbefales å hamstre mat just in case.

– Det pågår mange maktkamper om kontroll i det skjulte; borgerkrig på høyt nivå; ”the white hats against the bad guys.” Dette gjelder f.eks. innenfor hemmelige tjenester som CIA/DIA og i mektige hemmelige selskaper som Illuminati hvor Rockefeller-blodlinjen står mot Rotschild-blodlinjen og for øyeblikket er det Rockefeller-klanen som holder på å miste grepet.

– Obama må nå velge side. Valget står mellom å ta parti for folket mot makteliten (slik Kennedy gjorde) eller fortsatt å bli holdt for narr av sine nære medarbeidere og andre som deltar i det skitne maktspillet. Kan det faktum at noe av det første Obama gjorde etter å ha kommet tilbake fra nyttårsferie på Hawaii var å kalle CIA-sjef Leon Panetta inn på teppet i The Oval Office være en indikasjon på hvilken kurs Obama kommer til å velge ?

Se opp for overraskende nyheter fra USA !
 

 

5. Forsøk på å fyre opp 3. verdenskrig

Verden har lenge blitt styrt av hemmelige, mørke krefter, i stor grad forankret i hemmelige selskaper. En eksplisitt innrømmelse av at også en amerikansk president må adlyde ordre fra sine skjulte overordnede er den amerikanske  president FDR Roosevelt sine ord: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Den mektige amerikanske Illuminati- og frimurerlederen Albert Pike skrev i august 1871 et brev til Giuseppe Mazzini, en europeisk Illuminati-leder kjent som “Italia’s onde geni”. I brevet skisserte han hvordan tre verdenskriger ville komme til å finne sted. Beskrivelsene av første og andre verdenskrig har en påfallende likhet med det som faktisk skjedde. Dette er nok et bevis på det mektige hemmelige brorskapet Illuminati (og deres lydige underordnede frimurerne) sin evne til å iscenesette verdensbegivenheter; ”to make it happen”,  i henhold til sine interne planer uten at verden forøvrig  har den fjerneste anelse om hvem som egentlig står bak og hvorfor det som skjer egentlig skjer.

”Tredje verdenskrig” er beskrevet slik i brevet:
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the ‘agentur’ of the ‘Illuminati’ between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.” Se

At muslimer urettmessig ble beskyldt for å ha sprengt WTC-tårnene 11 september 2001 og de påfølgende “sionistiske” invasjonene av de muslimske landene Irak og Afghanistan, samt amerikansk bombing og destabilisering av muslimske land som Somalia, Pakistan og Jemen er i samsvar med Pike’s oppskrift.

I dagens situasjon ser det avgjørende ut til å være om de to aggressive ”sionistiske” atommaktene USA og Israel vil komme til å foreta seg noe militært mot den fredelige kulturnasjonen Iran. Det antas at dersom Iran angripes av Israel og USA vil skalar- og atomvåpenmaktene Russland og Kina ikke forholde seg i ro. Dette vil kunne føre til at en stor del av planeten vil komme til å lukte svidd etterpå.

Se opp for antydninger til krigsforberedelser !

6. Fløyteblåsere som står frem (åpent eller anonymt)

Norge er kjent for å ha pliktoppfyllende tjenestemenn, ikke minst de som anser at deres arbeid er særs viktig fordi de får beskjed om at oppgavene er ”hemmelige”. Dette er folk som gjør jobben som de får beskjed om, lik flittige maur med skylapper som ikke stiller seg kritiske spørsmål om hva i huleste det er de holder på med.

Amerikanske Milton William (”Bill”) Cooper er den moderne tids fløyteblåserfyrtårn. Cooper som arbeidet med høy sikkerhetsklarering innenfor US Navy Intelligence sa at han hadde begynt med å utføre sine oppgaver lojalt som en amerikansk patriot som trodde at resultatene av hans pliktoppfyllende arbeid var at USA og verden forøvrig ville bli tryggere og bedre.

Takket være sin kritiske sans oppdaget Cooper at det forholdt seg stikk motsatt og at han ved å være en ”lydig og pliktoppfyllende tjenestemann” bidro til å svike sitt land og undergrave sine medborgeres sikkerhet og rettigheter.

Cooper sto frem som fløyteblåser med et kontroversielt foredrag fullt av innsideinformasjon om den mørke maktens krinkelkroker på en konferanse i 1989 som han forøvrig avsluttet med ordene: ”What happens to me now is of no consequence, and I knew that when I started this”.

Det er vel nå tid for at norske fløyteblåsere står frem og forteller om noe av det de har vært med på.

Dette kan f.eks. være:

– Forsvaret/NATO; offiserer eller funksjonærer som kan stå frem og fortelle om det topphemmelige snikforgiftende og miljøødeleggende chemtrails-programmet, eller om det faktum at Norges forsvar det siste tiåret er blitt omorganisert på en slik måte at det nå er grunn til objektiv tvil om hvorvidt  Norges befolkning er fokus for forsvar eller angrep/stille krig fra NATO’s side slik det i dag er organisert.

– Psykiatrien; overleger eller sykepleiere som kan stå frem og medgi at pasienter får helseskader av psykofarmaka eller forteller om sin deltagelse i det langvarige eksperimentprogrammet MK Ultra, som bl.a. bedrives for å trene ”lydige mind kontrollerte slaver” til lederstillinger i det offentlige Norge.

– Politiets Sikkerhetstjeneste PST; ansatte som kan fortelle at de har til oppgave overvåke opplyste norske borgere som arbeider for å trygge demokratiet og innimellom angripe dem med frekvensbaserte strålevåpen, fortrinnsvis av type light.

– Informasjonsbyråer som kan fortelle om godt betalte oppdrag fra obskure oppdragsgivere som går ut på å påvirke og overstyre folkeopinionen ved hjelp av informasjon som går ut på å føre folk bak lyset om faktiske forhold og lure dem til å godta forhold som de ikke vil være tjent med.

– Tollere innenfor postvesenet som kan fortelle om hvor høyt prioritert det er å kontrollere og konfiskere pakker som mistenkes for å inneholde naturmidler som vil kunne bidra til å bedre mottagernes helse.

– Ansatte i Statens Strålevern eller Telenor Mobil som kan stå frem og medgi at stråling har helsepåvirkende effekter som for noen er skadelige og at Staten opptrer uærlig og faglig uansvarlig ved å holde tilbake informasjon og føre befolkningen bak lyset.

– Ansatte i Utenriksdepartementet eller NORAD, som kan fortelle om sin kjennskap til resultatene av virksomheten til mektige organisasjoner som f.eks. IMF, Verdensbanken, Bechtel eller Halliburton og om hvordan dette i mange tilfeller går direkte imot lokalbefolkningens interesser.

Internett gir fløyteblåsere gode muligheter for å publisere sine beretninger anonymt. En mulighet er å benytte Wikileaks: http://www.wikileaks.com. En annen mulighet er å sende en epost til Nyhetsspeilets redaksjon for diskret behandling og eventuell oppfølging.

Se opp for fløyteblåseravsløringer !
 

 

7. Info-quake; mediakonspirasjonens Big Bang ?

Vestlige media har i en årrekke vært sensurert av THEY, en obskur maktstruktur i retning av Rockefellergrenen innenfor Illuminati. Dette fungerer bl. a. ved at egne CIA-agenter er på plass i Oslo hvor de ser til at Norges  redaktører ikke bryter noen av de mange media-TABUer. Dette er noe den norske ”ytringsfrihetens forsvarere” redaktørstanden lydig  har  akseptert. Noen TABUer er her.

Eksempler på litt for påfallende dekkoperasjoner fra norske medias side er de mange uavklarte spørsmål rundt 11. september og vaksinekomplotter med medias hyperaktive medvirkning.

Spennet mellom ”matrix-virkeligheten” som media har bidratt til å skape og den virkelige verden som stadig flere nå får kjennskap til er i ferd med å bli så stort at spenningen nå er i ferd med å bli utløst lik tektoniske plater som presser uutholdelige mot hverandre like før et jordskjelv utløses.

Ting som tyder på at media nå står foran Det Store Informasjonsskjelvet er bl.a. at:

– Nordmenn er opplyste og ønsker aviser og media som bidrar med ny og sannferdig informasjon.

– Papiraviser som Dagbladet står med et bein i grava og bør komme opp med en ny strategi. Skikkelige avsløringer har alltid gitt økt salg og økt tillit og bør være et element i en nødvendig strategiendring.

– 2010 er “journalistens år” i verden se.

– Norges Presseforbund fyller 100 år i år.

– Det vil komme oppsiktsvekkende nyheter fra USA, både fra finans politikk og hva det måtte være .

– Rockefellergrenens maktmessige svanesang tilsier at TABU-listen er i ferd med å bli opphevet…(?)

– Sannheten ER allerede ute (på den frie delen av Internett)…men det er ennå svært mye som avisleserne ennå ikke kjenner til eller forstår og ønsker bakgrunnsstoff og kommentarer om. Kan papiravisenes redning ligge her ?

– SKUP-prisen er i ferd med å få noe sandkasseaktig over seg, litt sånn keiserens nye klær, hvor det ikke er lov til å kommentere noe man får øye på som befinner seg utenfor sandkassa.

– Norske journalister er flokkdyr, slik de f.eks. viste gjennom sine ”største” saker i fjor: Aker/Berit Kjøll-saken og hijab-saken. Hvor lenge vil journalistene vente på å få en bjellesau å følge ?

– Hvem vil bli den første TABU-knusende norske bjellesauen blant avisene ? Skal vi sette en knapp på Aftenposten med sin nye redaktør Hilde Haugsgjerd ? Stavanger Aftenblad fikk som kjent kneblet sine tilløp til frie ytringer for noen år siden da Tom Hetland ble plassert i redaktørstolen med TABUplakaten tredd ned over hodet…

– Finnes det ikke lenger journalister med antenner for en god historie; jeg minnes Geir Imset og Alf R. Jacobsen…det var skikkelige gravejournalister som fikk viktige saker avslørt frem i dagen. Det var den gang det…

– Har ikke Mediabildets Nye Steppeulv Nyhetsspeilet fått ta for seg litt for fritt av de store avsløringene som bare ligger og venter ?

Om ikke noe av det ovenstående er nok til å utløse Det Store Informasjonsskjelvet, så får avisnestoren Gudleiv Forr fyre av startskuddet for det som nå må komme med sine hyldningsord til papiravisene:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.” Se

Om heller ikke Forr’s for tiden akk så ugyldige ord er egnet til å vekke journalistenes instinkter er det bare en ting mer å si:

– Trykkefeighetens pris er papiravisdøden. Eller på godt norsk: Publish or perish !

Det nye året er ennå ungt. Vil en ketchupeffekt komme til å gjøre seg gjeldende mot slutten av året ?

Se opp for tidenes avsløringsbølge – med eller uten ketchupeffekt !

 

8. Dynamisk himmeldekor med eller uten mediafokus

Stadig flere har nå begynt å se på himmelen. Det er jo litt av hvert å følge med på nå.

Her er noen aktuelle lavhøyde observasjoner:

– Spirallys. Se

– Chemtrails-striper (HAARP-plasma ispedd nanopartikler m.v.)

– Obskure småfly og militære helikoptre til alle døgnets tider (som bl.a. sender ut mind control feeding beams til tankekontrollerte nordmenn med eller uten chip-implantater).

– UFOer (er ikke nødvendigvis utenomjordiske. De kan også være militære og made in the USA. Se)

Høyhøyde observasjoner kan være:

– Bevegelige lysende objekter på nattehimmelen (kosmiske lysskip ?)

– Bevegelige himmellegemer (kometer ? asteroider på avveie ?)

En påfallende endring er at myndigheter og media nå har begynt å rapportere om diverse observerte himmellegemer, som om det dreier seg om himmellegemer som er komet på avveie. Her er noen eksempler:

Asteroide ? Planet ? Komet ? Se

Ukjent objekt passerer jorden   Ekspert: – Tror det er asteroide. Se

Er dette en UFO? Se

I tillegg kommer diverse utsagn og bilder knyttet til den påståtte planet-kometen Nibiru (også kalt “Wormwood” eller Planet X) som det hevdes vil komme/har kommet inn i vårt solsystem. En del NASA-feed og mediaoppslag ser ut til å pushe i retning av at de ønsker å gjøre massene oppmerksom på ”Nibiru’s ankomst”. Det spesielle med ”Nibiru” er at den er nevnt i urgamle sumeriske skrifter med stor presisjon, og at den den gang var bebodd med aliens kalt annunakiene. (Dette er nok historiske fakta).

Noe som derimot er høyst usikkert er om Nibiru nå befinner seg i vårt solsystem eller om den noen gang vil det. For om så skjer, vil muligheten åpne seg for at Nibiru’s aliens igjen vil komme til å gjøre strandhugg på jorden og dominere menneskeheten slik som den gang…

En aktuell mulighet, med tanke på at norske media ikke har for vane å dreie sitt fokus i fellesskap  uten at de har fått uttrykkelig instruks om det av sine overordnede THEY (som i svinevaksine-saken), er at den siste tidens hyppig og fyldig omtalte himmelobservasjoner kan dreie seg om en kondisjonering av massene for å gjøre oss klare for ”The Big One”, som noen kaller Henry Kissinger’s siste kort i maktkortstokken: Å skape en illusjon (make-believe) av at jorden blir invadert av onde aliens.

Hvor eksotisk det enn kan høres, så er både teknologien og infrastrukturen for dette allerede på plass. Usikkerhetsmomentet vil være: Vil illusjonen gå hjem; mao. vil vi komme til å tro det vi ser uten å ane ugler i mosen ? (Folk trodde f.eks. at WTC-tårnene ble truffet av fly fordi det ble skapt en illusjon i folks forestillingsverden om at så var tilfelle, så hvorfor skal vi ikke også kunne lures til å tro på UFOer med slemme romvesener om bord…?)

Dette vil i så fall dreie seg om fremføring av et spektakulært holografisk lysshow med kodenavnet BLUE BEAM (som bl.a. vil benytte ioniserte chemtrailsnanopartikler høyt oppe i lufta som ”kinolerret”) som skal simulere at Jorden blir invadert av ”onde” aliens (blame it on beboerne fra Nibiru, lissom). Dette vil trolig inkludere bruk av militære UFOer made in the USA som vil komme til å skyte vilt rundt seg med strålevåpen type star wars (og drepe mange mennesker på jorden så vi skal skjønne hvor onde de innbilte aliens er, mao. et slags fugleskremsel a la Osama bin Laden, det funket jo bra etter 911 inntil folk lukta lunta, så hvorfor ikke prøve trikset på nytt…?) for å få publikum til å kaste seg ned foran verdens maktelite og be om ”beskyttelse”, også kalt ”økt sikkerhet”.

Vil THEY virkelig komme til å arrangere himmelsirkus for oss alle, i vår tid ? Mitt ringe håp er at teknikken om så skjer skal komme til å funke sånn rimelig bra, uten for åpenbare problemer, siden det jo er generalprøven vi vil få overvære. En forestilling som vil gjøre seg fortjent til terningkast 5, det er nå mitt håp.

Se opp !

9. Tilbakerulling (Roll-back)

En stadig større del av befolkningen er i ferd med å gjennomskue i hvor stor grad de er blitt holdt for narr, motarbeidet, ført en stille krig mot (sic) og har fått undergravet sine reelle rettigheter, sin frihet, sin  sikkerhet og sin verdighet. Det er nå på tide at det trekkes en linje i sanden ved navn STOPP – NOK – TILBAKE, ikke bare med ord, men fulgt opp av handling.

Denne prosessen kalles tilbakerulling (”rollback”) og innebærer at bevisste borgere (eller politikere, myndighetspersoner, hvem det måtte være som anser at NOK ER NOK) ikke bare sier at nå er det nok, men at de også får ting til å skje  fysisk i form av en reversering (tilbakerulling) av uønskede innretninger og påfunn. Et norsk samfunn som få våkne borgere ønsker har kommet langt i å utfolde seg i det stille, styrt av muppet-puppet Jens Stoltenbergs overordnede, de som styrer boksen med hans mind control feed.

Hvem vil gå inn i historien som Norges første tilbakerullere, f.eks. de første til å

– Demontere et overvåkingskamera ?

– Demontere en ”overkill” (dvs. unødig) basestasjon eller TETRA-mast (alle TETRA er unødige) ? Naturlige steder å begynne vil være i barnehager, på skoler eller på sykehustak, i nærheten av de gruppene som er mest sårbare for stråling.

– Få erstattet mikrobølgebestrålt cateringmat på sykehus med naturlig mat som lages fra bunnen ?

– Avskaffe en flyplass-kontroll ? Et naturlig sted å begynne vil være at piloter og kabinpersonale fritas for nedverdigende sikkerhetskontroller. Den historiske ”record” med ”selvmordspiloter og selvmordsflyvertinner” er som kjent null. Det foreligger følgelig ingen risiko, og er mao. intet behov for en slik paranoid kontrollordning. Sunn fornuft tilsier dermed at ordningen fjernes, hvilket bør gjøres.

– Hvilke produsenter vil få sine produkter boikottet pga. helsenedbrytende/fordummende innhold av aspartam eller MSG/E621 ? Kan det være naturlig å velge ut produsenter av barnevitaminer tilsatt aspartam eller steinbitkaker med MSG-smaksforsterker-E621 (steinbit er da så godt og trenger overhodet ikke kunstig smak) ?

– Kaste ut TV-en og nekte å betale lisensen i protest mot manipulasjoner, løgner,  desinformasjon og illuminatisk spininfo av tildels nedrytende art (mental kondisjonering) fra NRK og TV2 ?

– Klippe et hull i nettinggjerdet rundt HAARP-anlegget EISCAT i Ramfjordbotn utenfor Tromsø og etterlate en lapp med en ordlyd som lyder omtrent som:  ”Dette kriminelle Dr. Strangelove-anlegget bør bli stengt i løpet av 3 måneder av hensyn til alle som lever på jorden. VI KOMMER TILBAKE !”

Se opp – nok er nok !

10. Avslørings- og konfrontasjonskomedie

Den ”opplyste” vestlige verden er nå på vei opp av Tornerosesøvnen; sannheten tvinger seg frem lik vann fra en ubarmhjertig oversvømmelse som sildrer inn i stadig nye krinkelkroker.

En stor del av historien må skrives om, mediakonspirasjonen har manipulert massene og løyet tjukt i årevis og vestlige lands regjeringer har kommet langt i å undergrave sine egne befolkningers sikkerhet og rettigheter i det skjulte.

Spørsmålet stadig flere kommer til å stille vil bli:  ”Hvordan kunne alt dette få pågå så lenge ?

Etter hvert som gapet mellom (medieskapte) illusjoner og den grelle virkeligheten brister og resulterer i informasjonsskjelvets avsløringer med påfølgende konfrontasjoner vil komiske situasjoner komme til å utspille seg: Politikere, myndighetspersoner og journalister som vil overgå hverandre med utflukter og unnskyldninger for hvordan de kunne gjøre slik når det faktisk forholdt seg sånn, sammen med forsikringer om at nu skal alt bli så meget bedre; tidenes kuvendinger og kappevendinger vil ikke komme som noen overraskelse, men kunne bli noe dagligdags.

Se opp for virkelighetens komedie!

Tigeren er læremesteren og ikke truselen; med øynene åpne, antennene ute og uten frykt mens den forventer det uventede... Hva vil Tigeråret 2010 komme til å bringe ?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

208 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Om dere står til halsen i “de råeste avsløringer” burde dere vell begynne å rulle ut i allefall noen av dem?

Grammaton Retard
Grammaton Retard
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Hvis alle skulle tenkt som deg, så er det muterte superhelter på vei for å hjelpe oss under invasjonen også.

X-Men, F4, Supermann, Spiderman, Hulken og alle de andre virkelige heltene som antakelig kommer siden vi har blitt kondisjonert av Stan Lee i over 40 år kommer til å redde jorden fra undergangen.

Joda, kanskje litt flåsete, men ikke særlig mer enn Hans sitt eget.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Aftenposten: Slavekortet klargjøres for nordmenn! Klart fra 1. januar 2013:

“Dette kortet skal avløse passet
Klart fra 1. januar 2013.

Så er datoen satt: Fra 1. januar 2013 blir det mulig å skaffe seg det nye ID-kortet også for nordmenn.
Kortet, som flere land innenfor EU har brukt i flere år nå, skal avløse passet innenfor Schengen og gjøre det mulig å reise uten pass i det meste av Europa.
Frivillig
– Det har tatt litt lengre tid enn planlagt å få kortet i omløp, dette på grunn av kostnadene ved denne nye ordningen, sier avdelingsdirektør Knut Fosli i Justisdepartementet til Aftenposten.no.
Kortet får kredittkortstørrelse, og vil koste rundt 300 kroner å få utstedt. Barn betaler samme pris som voksne.
– Det koster det samme å produsere et kort for barn som for voksne, derfor blir det samme pris, sier Fosli.
Det er frivillig å skaffe seg det nye kortet, det nåværende passet vil ha den samme funksjonen som i dag også etter at kortet er i omløp.
Kortet vil havne på listen over de ID-papirene som godkjennes for nordmenn i utlandet.
Dette er kortet
Det er politiet som får i oppdrag å håndtere ID-kortutstedelsen, og de vil ha de funksjonene som gjør at EU godkjenner kortet som en sikker dokumentasjon på personlig identitet:
• Bilde av og personlige data om innehaveren.
• En brikke med personopplysninger og biometri av innehaveren – i praksis ansiktsfoto og fingeravtrykk.
• Lagring av elektronisk ID-signatur, denne unike koden vil være jevngod med innehaverens personlige signatur.
• Kortet skal koste ca. 300 kroner, og være gyldig i fem år.
• Det blir samme pris for barn som voksne. ”

http://www.aftenposten.no/reise/article4022932.ece

Spørsmål 1: Hvem har bestemt dette, siden det tilsynelatende ligger et “norsk” vedtak bak? Finnes det et stortingsdokument på saken?

Spørsmål 2: Vil det være mulig for nordmenn å få utstedt nytt pass også etter 1. januar 2013?

Kommentar: Hvorfor minner presentasjonen av dette påfunnet meg sånn om introduksjonen av svineinfluensavaksinen i forfjor?

Naturligvis vil det bare fordeler forbundet på å ta i bruk det nye ID-kortet, som ikke bare vil være basert på “frivillighet”…det vil også være billigere enn det et norsk pass koster idag…

Copernispiracy
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Og vil du ikke ha det så kansje du får smake denne!

Stanser opptøyer med stråler
Fengselsvakter i USA vil snart være i stand til å stanse fangeopptøyer med en laserlignende stråle.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/teknologi/110211/stanser-opptoyer-med-straler

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Propaganda for ID-kort spres Norge rundt idag!

“Vil erstatte personnummeret med ID-kort.

NORSIS ønsker isteden et ID-kort som i tillegg til all personlig informasjon også skal inneholde fingeravtrykk, melder NRK.

Avdelingsdirektør Leif Aanensen i Datatilsynet er skeptisk til et frislipp av personnummeret. Han mener det vil gi ID-tjuvene enda lettere tilgang.”

http://www.bygg.no/2010/11/vil-erstatte-personnummeret-med-id-kort

Så får vi bare håpe at Datatilsynet står opp og ivaretar vårt personvern etter at Georg Apenes har gått fra borde. Kan det bli tøft ettersom de lenge planlagte ID-kortene allerede er blitt tatt i bruk i flere EU-land?

Lars Rønbeck
Abonnent
13 år siden

Se opp-, nå blir du bøtelagt om du iverksetter egen kjøkkenhage:

“Congress is Moving to Criminalize Home-Grown Food”
http://www.dailypaul.com/node/142382

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Kan det ligge baktanker bak gave-kjøret mot ministrene ?

Det vanlige er at det velges ut én enkelt minister som pressen driver klappjakt på fordi personen har vist litt for mye nasjonalpatriotisme eller vært årvåkent kritisk innenfor utøvelsen av en ministerjobb (ex. Åslaug Haga, Victor Norman, Anne-Lise Bakken, Astrid Gjertsen, Jan P. Syse osv.).

Det har som regel vært små nøtte-fordeler som er blitt blåst opp hinsides alle proporsjoner for å “ta ut” enkeltministre som ikke har adlydt norske regjeringers hemmelige instrukser fra Bilderberg / Rockefeller og dermed krysset maktmenneskene fra landssviker-dynastiene Harlem Brundtland (datter av minister) og Stoltenberg (sønn av minister).

Slike aviskampanjer har gjennom flere tiår vært styrt av “the powers to be”, konspirasjonen som dikterer norske aviser hva de skal skrive og ikke skrive.

Det nye er at det er så mange politikere som blir angrepet på en gang. Ikke bare trauste ministre som Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa, men også supertvilsomme landssviker-utskudd som Stoltenberg, Gahr Støre og Strøm-Erichsen.

Hva kan hensikten være og hvem har tatt iniativet denne gangen ? Noen som vet eller har noen teorier ? Det må vel i det minste foreligge en teoretisk mulighet for at en journalist og hans redaktør har ønsket å komme med noen virkelige avsløringer. Men det er vel ikke særlig grunnlag for å anta at det er nye toner på gang. Det må vel mer enn én nøtte-avsløring til.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Kommentaren var ment til den neste etter Ulvens, der det snakkes om misunnelse.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Der fikk du svaret, Ulven.
Slike “små lus”-mentalitet gjør verden slik den er: et helvete.
Denne video forklarer hvordan underbevissthet skaper og former “virkelighet”:

Det nytter ikke å diskutere og legge ut argumenter for slike lus, fordi programfeil ligger i underbevissthet.
Slike feil kan rettes bare opp ved deres egen lidelse (utvikles empati gjennom egen smerte), i enkelte tilfelle kan underbevisstheten bli påvirket av en sterk emosjonell påvirkning via kunst (film, musikk, bøker) hvis den når under den tykke huden dems.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

VG idag: Støre og Strøm-Chemtrailzen (hun der forsvarsministerdama) fyller opp sine hjem med luksusgaver fra Afghanistan !

Wow – hva skal vi mene om saken ?
1. Er ikke plyndring av fremmede (og da særlig fattige) land en menneskerett for en okkupasjonsarmé ? Mao. er det sammenfall av Norges offentlige og private interesser i denne saken.

2. Blir VG første norske avis som bryter ut av media-konspirasjonen…?! (Jeg håper og jeg håper, men kan liksom ikke helt tro det ennå. Det hadde jo vært fett at VG endelig våger…)

3. Er det kommet ordre fra høyere hold om at nå skal Støre og Anne-Grete SE kjølhales i all offentlighet pga. manglende NWO-lojalitet ? (Vi husker jo hvordan det gikk med Åslaug Haga og stabburet hennes etter at hun som olje- og energiminister begynte å hamstre STATOIL-aksjer, slik at det norske oljegullet var i ferd med å komme utenfor rekkevidde for Kissinger, Rockefeller og de andre Trilateral-kleptomanene)

Jeg kan bare ikke se at punkt 3 kan være tilfelle. Ingen er vel mer lojale og nyttige utførende idioter for NAZI-NATO enn Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen…

Har VG tenkt å ta kampen opp med Nyhetsspeilet om å bli eneleverandør av avslørende informasjon for det norske samfunn…?! Kan det være et tegn på at Nyhetsspeilet trenger litt konkurranse som Norges sjefs-avslørende nettsted ?

Terje
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

Jeg må egentlig si at det er ganske idiotisk å bruke tid å energi på å skrive om så bagatellmessige ting. Hva gjør nå det at de får noen gaver, blir egentlig ganske irritert over folk som blir misunnelig på andre for at de sitter i posisjoner som muliggjør slike ting. Dere må huske på det folkens om man ikke tar i mot gaver fra enkelte land blir det sett på som fiendtlig.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

Terje – har du blitt fanget i den norske “mind control”-fellen om Afghanistan ?

Du sier: “…om man ikke tar i mot gaver fra enkelte land blir det sett på som fiendtlig.”

Mao. dersom norske ministre tar imot gaver fra Afghanistan blir de sett på som – venner…til tross for at norske soldater er i Afghanistan som…okkupanter !

Her er et kontrollspørsmål: Da sovjetiske soldater var i Afghanistan i 1980-årene tror du da at sovjets forsvarsminister og utenriksminister ble sett på som…venner…eller som…fiender…?

Terje
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

For å si det slik, jeg er dritt lei alle som misunner andre for å ha noen flere fordeler en andre. Det er det det handler om for meg. Det er ikke noe å bruke masse tid på i avisene. Er vel ikke hjernevasket av NWO for å mene dette. ååååååå han fikk mere cola i glasset en meg.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Enig i at det er kritikkverdig å ta i mot slike “smågaver” på opptil flere titalls tusen kr. Faktisk så tviler jeg på at offentlig ansatte har lovt til å ta i mot slike private gaver, men disse regjeringsfolkene føler seg vel hevet over slikt. Vanlige ansatte derimot kan i verste fall miste jobbene sine.

Terje
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

En annen ting det er jo veldig fint for avisene å ha noe å skrive om, så slipper de skrive om saker som virkelig er viktig men som NWO ikke vil at du skal vite om bedre å bruke tid å energi på en pisse ting som denne saken egentlig er. ,

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Det er ihvertfall interessant at disse gavesakene skulle dukke opp akkurat nå når regjeringspartiene gjør det så dårlig på meningsmålingene. Det lukter litt regjerings- og politikerjakt. Men når det er sagt, så syns jeg absolutt at alle slike gaver burde gis videre til et mer egnet formål, for noen titusener her og noen titusener der kan fort bli litt penger. Man må holde seg til reglementet som bør være likt for alle statsansatte, for over tid kan det fort bli “bare noen millioner her og bare noen millioner der”.

Terje
Skribent
Svar til  Ulven
13 år siden

I den store sammenhengen har ikke slike gaver en dritt å si, det er glemt dagen etter lell bare for å ha fyllstoff til media.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Det er forbudt for alle statsansatte og mota gaver men politikerene har gitt seg selv lov til og mota gaver
Den vanlige dobbeltmoralen til våre folkevalgte på Løvebakken mao

Men som Terje sier så skjer det jo mer spennende ting i verden en dette her da :)
En ny oljerigg har eksplodert i golfen i dag der det første ble hevdet at den ikke var i drift og heller ikke noen lekasjer, nå var den vist i aktiv drift alikevell der store mengder olje på ny fosser ut i Golfen

Den 06.08 vil Orkanen Earl rasere østkysten av USA

Den 9/09 og 9/11 vil vi muligens blir rammet av kraftige flear som kan gjøre skade på verdens kraftnett

Den kraftigeste Tyfonen på 15 år har rammet Sør Korea i dag

En enda større nyheter er det også kommet i dag der Israles fredsforhandlinger med palestinerene har havarert så det er nok en sjokk nyhet for alle som trodde det ville bli fred i midtøsten i dag he he

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

New World Orders verdensvaluta på vei ?!

En oppsiktsvekkende rapport fra IMF foreslår en ny verdensvaluta: Bancor. Er en ny omdreining av Illuminati-Rotschild-IMF sin slaveskrue på vei ? Det er en kjent sak at Rotschild kontrollerer nesten alle verdens sentralbanker (nykommere i Rotschild-sfæren er sentralbankene i Irak og Afghanistan – er det ikke rart…?). Selv om Norges Bank er eiet av den norske stat, så står Norges BilderBank under ledelse av Bilderberg-Gjedrem under BIS-Rotschild-kommando. Er det ikke rart ?

Her er litt fersk info om planene om en verdensvaluta:

”Noen ganger er ting så sjokkerende at man rett og slett ikke kan skrive om det med midnre der finnes håndfaste bevis og kan dokumenteres til den minste detalj. De siste årene har der sirkulert flere rykter om en kommende ny verdensvaluta, men planer for at innføring av en slik verdensvaluta faktisk eksisterer har til nå vært vanskelig å dokumentere. Et dokument med tittelen ”Reserve Accumulation and International Monetary Stability” fra IMF sitt ”Strategy, Policy and Review Department”, anbefaler en ny verdensvaluta som skal hete Bancor og at det etableres en global sentralbank som skal administrere denne valutaen. Rapporten er datert 13. april 2010, og en full kopi er tilgjengelig på http://www.realverdier.no/docs/Reserve_Accumulation_and_International_Monetary_Stability.pdf”

Hentet fra: http://www.realverdier.no/bancor.html

erms
erms
Abonnent
13 år siden

Kommentar til følgende setning:
“Ved nærmere undersøkelse viste det seg at gullet som ble levert ikke var ekte gull, men bare et mineral ved navn tungsten med gullglasert overflate.”

Tungsten er et metall/ grunnstoff og ikke et mineral. I tillegg har metallet et norsk navn: wolfram. Med “gullglasert” mener nok artikkelforfatteren gull-plettert (eng. gold plated). Wolfram har omtrent den samme egenvekt som gull, men er ekstremt mye hardere enn gull.
Prisen på wolfram er ca 1/4 av gull og omsmelting til “gullbarrer” med tilhørende gullplettering er ikke helt gratis. Det ville også være umulig å stanse serienummer inn i en wolfram-barre som jo alle gullbarrer har.
Min konklusjon er at dette “bedrageriet” bare er et rykte, og er lite troverdig.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Fulford: Den skitne krigen i kulissene tetner seg til !

“The criminal cabal is creating incidents everywhere in a bid to start martial law in the West.

What do North Korean nuclear threats, US military wiki-leaks, harassment of journalists, trouble on the Columbia/Venezuela border, attacks on Chinese oil pipelines, Japanese tankers and other oil facilities all have in common?

The answer is they are all desperate maneuvers by criminal Western oligarchs hoping to start World War 3 and keep themselves in power via martial law. It is also a symptom of the extreme, desperate power struggle now unfolding in Washington D.C. Although some are hoping for imminent announcements the nightmare has ended, this struggle is likely to continue into the autumn and possibly beyond.”

Se: http://benjaminfulford.typepad.com/

Spørsmål (fra lille Petter på 11 år): – Hvorfor får vi ikke vite noe om den skitne krigen i kulissene fra TV og avisene ?

Svar (til lille Petter): – Det er fordi at journalistene i vesten ikke får lov til å skrive om det.

Nytt spørsmål (fra lille Petter): – Men vet norske journalister om det som foregår ?

Svar: – Kanskje noen av dem vet det, men de fleste vet ingenting, og de er de mest fornøyde. De mest selvtilfredse journalistene idag er de som vet ingenting mer enn fjotte-pjatt.

Nytt spørsmål (fra lille Petter): – Men hvis det blir 3. verdenskrig, vil ikke det da kunne gå utover mange mennesker ?

Svar: – Joda.

Spørsmål: – Vil også journalistene kunne bli rammet – og deres familier ?

Svar: – Joda, men lille Petter nå må du ikke spørre mer, fordi journalistenes viktigste oppgave er å støtte de slemme kreftene som vil gjøre skape krig og gjøre livet surt på andre måter for sånne som deg og meg.

Spørsmål: – Og for journalistene også ?

Svar: – Jada, journalistene vil nok også bli rammet hvis det blir krig. Da vil de få streng beskjed om hva de kan skrive, akkurat slik det er nå. Men journalister er som strutser, de liker best å stikke hodet i sanden, så de vil ikke vite noe om dette.

Men nå må du ikke spørre meg mer. Dette er ting som bare de voksne forstår.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Sorry Ulv, der fikk du din første minus av meg he he
Får sende vingle musa mi på service til Bill Gates :P

Ikke vansklig og dra paraleller til Keiserenes nye klær med historien din
Journalistene vet at noe er galt men ingen tørr og si det på samme måte som at ingen voksne turde og si at keiseren var naken, det var det kun 1 barn som turde si

Man trenger ikke akkurat være rakettforsker for og se at Heksa Hillary jakter desperat en ny krig og to

Soldater blir nå trekt ut av Irak så en kan være sikker på at Bombama har en plan med hvor dem nå skal settest inn
Soldatene kan ikke sendest hjem siden landet er konkurs og arbeid er en illusjon, det ville utløst borgerkrig ganske så fort
Alt tyder vel på at 6 Aug vil det bryte ut krig i Korea
SK og USA skal holde en stor militær øvelse neste dagene og Kim Jung har godt ut og advart mot at vist dem gjennomfører det så vil følgene bli katastrofale for dem sånn som alltid, men det gir jo USA en gylden mulighet for en falsk flagg opprasjon med egen torpedo mot sine egne for og utløse en krig
Alle vil jo uansett tro den er fra NK nå som K.J har gått ut og advart
NK har flere ganger bedt om om få innsyn i bevisene mot dem for senkingen av skipet fra SK her for en stund siden men blir nektet
Kina og Hu har bedt om en uavhenig gransking av bevisene og episoden men er blitt nektet
Det høyeste Maya rådet gikk ut for noen uker siden og vaslet om at noe katastofalt vil skje den 6 Aug, muligens en ny krig
Det passer perfekt med militærøvelsen til USA og SK
Eliten har til alle tider ivret ettter og holde seg ved makten gjennom unntakstilstander

Krigsdronning Hillary har på kort tid nå gått i strupen på Russland og bedt dem gi Sør Osetia tilbake til Georgia, Georgia ruster foresten veldig opp for tiden med hjelp fra USA
Irankrigen vil starte i starten på Nov der den mest sannsynlig vil utløse en WW3
Hillary har også sagt dem vil støtte Columbia i et angrep på Chavez og Venzuela
Venzuela leverer oljen sin til USA men kan være greit og få den gratis sånn som med kokainene fra Colombia

Russerene og Kineserene er møkk lei av den nye verdens ordren som tvinger til til og godta sanksjoner mot Iran og Nord Korea som i utgangspunktet er viktige partnere og oljeleverandør
Russiske forskere og FSB samt Kineserene har avslørt at ekstremtørken i Russland og flommene i Kina skyldes USA og Haarp så et angrep på Iran vil nok være dråpen som får begeret til og renne over der dem tar Irans side i krigen for og stoppe psykopatene

Xe forsetter også sine falsk flagg opprasjoner inne i Pakistan for og desabilisere landet

Så hva skal en med TV når virkligheten langt overgår dem zionist produserte propaganda fantasi filmene fra Hollywood
Untaket bli vel Illuminati filmen til Nic Cage som skal være fantasi men varsler virklige kommende selvproduserte hendelser

Allerede i natt kan vi kanskje få litt spenning :)

Et mektig “utbrudd” av supervarm plasma har blitt sprengt ut av Solen direkte mot jorda. Den plasma sky forventes å nå jorden i morgen, muligens forårsaker den merkelige fenomener – inkludert en mektig geomagnetisk storm der en kan se flott nordlys strekker seg over hele sør Norge :)
Er vi heldige så kan vi se starten på det i natt

Er vi griseheldige så kortslutter den teknologien i Chemtrailflyene så dem faller som fluer over oss :D he he

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

“Famous Nostradamus specialists think that his quatrains contain the following information for 2010:
– Possibly, World War III will start in November, and bacteriological and chemical weapons will be used.”

http://english.pravda.ru/science/mysteries/10-12-2009/111031-nostradamus-0

« Forrige artikkel

Zbigniew Brzezinski – krigsguden fra Washington

Neste artikkel »

KIM’s dummer deg ned med pengepremier

208
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x