2010 er tigerens år

10 ting å se opp for i 2010

13236 visninger
21 minutter lesetid
208

Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på i år.

1. Kollektivt offentlig vanvidd og politisk koma

Det norske samfunnet anno 2009 var på ingen måte som i 60-, 70- eller 80-årene. Dengang kunne en norsk politiker eller redaktør ta opp ethvert tema i sin fulle bredde som en naturlig ting av verden. Slik er det ikke nå.

Norges offentlige rom fortoner seg nå som et kollektivt vanvidd; en mellomting mellom keiserens nye klær og frykten for trollet.

Det mest påfallende er fraværet av personer med ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen, som politikere, redaktører, etatsdirektører, akademikere eller forfattere som har mot og moralsk ryggrad til å stå frem og kalle en spade for en spade.

Her er noen eksempler:

A.           Svineinfluensafarsen

Mange nordmenn har fått liv eller helse ødelagt av svineinfluensavaksinen Pandemrix, og mange som har tatt sprøyta lever nå i usikkerhet om langtidsvirkningene.

I land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia er det nå oppvask på gang etter svineinfluensavaksineringen, som allerede kalles ”tidenes største helseskandale”.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

 

 

B.            Klimakonferansen i København og den globale nedkjølingen etterpå

I forkant av klimamøtet i København i desember i fjor ble det publisert beviser for at det vitenskapelige grunnlaget  for hypotesen om CO2-skapt global  oppvarming var blitt forfalsket.

Dette innebar at grunnlaget for hele konferanse burde blitt revurdert. En full granskning og en utsettelse av hele konferansen ville vært en naturlig konsekvens.

Det som imidlertid skjedde var at det offentlige Norge, anført av radarparet Stoltenberg og Støre dro til København som om ingenting hadde hendt med bekymrede miner og et mistenkelig sterkt engasjement for ”klimasaken”. Norske media på sin side sprengfyrte opp under den globale oppvarmingsfaren mens konferansen pågikk i en nasjonal skremselskonkurranse som vel Aftenposten gikk seirende ut av med sitt førstesideoppslag den 14.desember: ”HAVET KAN STIGE DOBBELT SÅ RASKT. Havet kan stige så mye som to meter i dette århundret…”

Konferansen ble etterfulgt av 3 ukers sprengkulde over hele den nordlige halvkulde, som naturens egen lakoniske kommentar til den propagandapregede svindelkonferansen.

Men i det offentlige Norge var det tyst.

 

Andre punkter på koma/vanviddslisten er:

– Chemtrails (himmelstriper bestående av flyskapte kjemikalieutslipp) som ingen offentlig person er i stand til å få øye på til tross for daglig spraying over befolkede områder i perioder.

– Psykiatrien (mishandling og det hemmelige menneske-eksperimentet MK Ultra, som er kamuflert som ”behandling” ).

– Afghanistan-krigen (en ren imperialistisk okkupasjon som er hinsides norske sikkerhetsbehov og basert på den grove løgnen om at Afghanistan hadde noe som helst å gjøre med sprengningen av WTC-tårnene i New York den 11.09.01).

– Snikbestråling fra et utall strålekilder som hemmeligholdes av myndighetene.

– Snikforgiftning via helseskadelige mattilsetninger som velsignes av Mattilsynet.

– Planer om helsefarlig og krenkende flyplass-scanning til tross for at det ikke foreligger noe behov for en slik ny kontroll.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

Se opp for kollektivt vanvidd og politisk koma !
 

 

2. Rettigheter og frihet som inndras i bytte mot ”økt sikkerhet”

En gang ble det sagt at ”når jeg hører ordet kultur avsikrer jeg min pistol”.

Nå bør det hete ”Når myndighetene går inn for økt sikkerhet, betyr det at vår frihet og andre  borgerrettigheter er truet.”

Her er noen aktuelle trusler fra myndighetenes Pandora’s Eske av påfunn kalt tiltak for ”økt sikkerhet”:

– Begrensninger på retten til å eie våpen, klikk her.

– Anstaltmakeri som vil kunne hemme fri internettilgang, klikk her.

– Codex Alimentarius; begrensninger på retten til å kjøpe naturlig mat, mineraler og vitaminer klikk her.

– Planer om å inndra retten til å ha pass (en hevdvunnen menneskerett i  århundrer) for å erstatte passet med ID-kort med chip (som kalles ”slavebrikken” av de som har satt seg inn i brikkens muligheter for totalitær kontroll over enkeltindividet)  klikk her.

Se opp for truselen om økt ”sikkerhet” og pass på passet !
 

 

3.  Nye omdreininger av overvåkingssamfunnets tommeskrue

Visjonen for de skjulte makters århundregamle prosjekt ved navn ”New World Order” (NWO) er total kontroll over  enkeltindividet. Ved hjelp av ny og i stor grad hemmeligholdt teknologi er dette monstersamfunnet nå rykket vesentlig nærmere.

Eksempelvis er TV-programmene basert på ”Big Brother”-konseptet, hvor en gruppe mennesker blir  sperret inne under konstant kameraovervåking et av det hemmelige selskapet Illuminati sine påfunn for å ”kondisjonere” (dvs. tilvenne) massene til å være underlagt totalitær kontroll. (At frivillige i hopetall ville delta og at massene forøvrig anså det som underholdning bidro til å forenkle gjennomføringen og å holde de egentlige intensjonene skjult).

Illuminati og andre deler av maktens elite handler på sett og vis etter mottoet; når mennesker oppfører seg som sauer (”sheeple”) så blir de behandlet som sauer. Merking, kroppskontroll og sporing er naturlige elementer i sauehold.

Her er noen tiltak å se opp for, for de som ennå foretrekker et liv i frihet:

– Nye tilbud om innoperering av duppeditter under huden.
Media bringer jevnlig oppslag om ”nyvinninger på helsefronten” f.eks. roboter eller andre  mikrodingser som innoperes under huden av ymse ”gode grunner”. Slike ”chips” inneholder gjerne flere funksjoner, som signalmottak, signalrespons og sporing. Tusener av nordmenn har allerede fått innoperert ulike mikrodingser under huden, de fleste uten verken deres vitende eller samtykke.

– Økt registrering av individuelle helseopplysninger

Folkehelseinstituttet (FHI) har et umettelig behov for å registrere helseopplysninger om enkeltindivider. Legg f.eks. merke til FHI-direktør Camilla Stoltenberg (datter av Bilderberg-Thorvald og søster av Bilderberg-Jens) sin ”vi i FHI er hevet ikke bare over personvernet, men også over loven vi”-holdning på dette viktige området:

” – Vi har forresten laget et hefte om betydningen av helseregistre, jeg vil gjerne at dere skal ha det, sier Camilla Stoltenberg. En rask mail og noen minutter senere dukker en av hennes medarbeidere opp med ”Helseregistre redder liv”. Med denne håper Stoltenberg at hun kan overbevise både folk flest og Georg Apenes i særdeleshet. – Jo, vi har skrevet dette blant annet for å vise at Datatilsynet tar feil.”  Se

– Økt bruk av betalingssystemer uten kontantmulighet.
For å reise med Flytoget til Gardermoen duger ikke kontanter. Du må ha kort. Et kort legger også igjen spor om brukerens aktiviteter.

– Offentlige påfunn som innebærer økt registrering av persondata

–  Økt bruk av sporere plasert på person som  vil kunne lokalisere oss via satelitter eller på andre måter. (Dette finnes f.eks. i  chipper i mobiltelefoner og i bankkort)

– Nye bomstasjoner. Helautomatiske bomstasjoner har også en overvåkingsfunksjon.

– ”Frivillig prøveprosjekt” for ID-kort med chip (slavebrikken)

– Mikrochipping av katter.
Det er nå etablert en forordning (trolig initiert av EU) om at alle norske katter skal microchippes; ”fordi det er så praktisk, lissom”. Aktuelle spørsmål i denne sammenheng er hvem som betaler for satelittdriften knyttet til dette, hvilke supercomputere som benyttes og hvilke andre (overvåkings-)funksjoner som disse datamaskinene har og er tenkt å ha. Projekt Pus er nok bare litt testing som et prøveprosjekt på veien mot den lenge planlagte microchippingen av størstedelen av Norges menneskelige befolkning, et prosjekt som har pågått i det skjulte i liten skala en stund nå.

– Endrede/strengere krav til legitimasjon (ex. biometriske pass og økt bruk av fingeravtrykk)

– Økt automatisering av betalingsordninger uten fleksibilitet for bruk av kontanter.

–  EU’s monsterprosjekt for total personovervåking ved navn Project Indect. For info om Project Indect, klikk her eller her.

Vil Project Indect med tid og stunder bli en del av den grunnlovsstridige EØS-avtalen av hensyn til det norske folks «sikkerhet” ?

Se opp for Big Brother !
 

 

4. Skjebneår for USA

USA har i mange årtier blitt bestyrt av en kriminell bande. Blant de fremste gangsterne kan nevnes Henry Kissinger, Dick Cheney og George H.W. Bush.

Dette er personer som har erfart at den beste plattformen for å utøve kriminell virksomhet er å kontrollere statsapparatet. Som Mr. Kissinger sa i sin tid som utenriksminister: ”The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time.”

De grove forbrytelsene som er begått i offentlig regi omfatter de fleste kjente lovbrudd, som drap på lovlydige borgere, makt- og profittbaserte kriger, narkotikahandel, organiserte seksualforbrytelser og pengetyverier i mangemilliardersklassen. Kontrollen over massemedia og rettsvesenet har gjort det fullt mulig å slippe unna med giga-crimes på høylys dag og samtidig nyte anerkjennelse som ”samfunnets støtter”.

USA sitter nå igjen med robbede pensjonsfond, en astronomisk statsgjeld og stadig flere hjemløse som synlige tegn på herjingene etter historiens største kleptokrati.

Hovedhensikten med president Obama’s besøk i Kina 15. november 2009 var å bedrive brannslukking etter kleptokratiets herjinger på finansfronten.  Det hadde seg slik at Kina hadde brukt en stor del av sine dollarreserver til å kjøpe gullfutures (verdipapirer knyttet til gullprisen). Kineserne hadde deretter forlangt å få levering i det bakenforliggende ekte gullet (dette er noe uvanlig, men en juridisk rettighet som følger av en futureskontrakt mao. et krav utstederen er forpliktet til å oppfylle).

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at gullet som ble levert ikke var ekte gull, men bare et mineral ved navn tungsten med gullglasert overflate. Mao. har USA’s kleptokrati også gått løs på verdens gull som en av sine mange finanssvindler.

Konsekvensene av denne avsløringen satte verdens finanssystem i fare, hvoretter Obama måtte reise til Kina med lua i hånda for å be om godt vær og betalingsutsettelser. Obama’s Kinareise innebar en symbolsk start på kampen mot det institusjonaliserte kleptokratiet som hovedsakelig har vært bestyrt av Bushdynastiet bl.a. med hjelp av CIA og andre hemmelige tjenester som er licenced to steal and kill og har hatt komplett immunitet i praktisk talt enhver henseende…inntil nå.

12. desember i fjor, 2 dager etter at Obama fikk fredsprisen i Oslo fant det sted en shootout i gangsterstil på høyt maktnivå. 5 seniormedarbeidere i Kissinger Associates ble drept. Hovedpersonen Henry «Bad Boy» Kissinger ble rapportert missing umiddelbart etterpå inntil han dukket opp i et møte sammen med bl.a. den kvinnelige fotballstjernen Mia Hamm noen dager senere. Vil «fotballdiplomaten» Mia Hamm nå bli vurdert som en kandidat til å fylle en av  stillingene hos Kissinger Associates som med ett er blitt ledig ?

President Obama må nå forholde seg til:

– Kriminelle elementer på høyt nivå som er under sterkt press og følgelig farlige

– Det privateide svindelforetaket The Fed (USA’s ”sentralbank”) som er på vei mot historiens skraphaug.

– ”Noe” må gjøres med USA’s enorme statsgjeld.

– Det planlegges nå en valutareform og en refinansiering av USA’s pengesystem i det stille. (Bl.a. har visstnok pengedynastiet Rotschild sagt seg villig til å stille sitt gull til disposisjon i overgangsfasen).

– Finansinstitusjonenes off-balance derivatbeholdninger vil bli svært utsatt under en dollarreform, og få om noen vet hvilke konsekvenser en nedsmelting av de oppblåste derivatporteføljene vil gi.

– Dollar-overgangen vil forårsake turbulens. Dette kan innebære mer eller mindre grad av stillstand i økonomien mens dollar-skiftet finner sted. Folk anbefales å hamstre mat just in case.

– Det pågår mange maktkamper om kontroll i det skjulte; borgerkrig på høyt nivå; ”the white hats against the bad guys.” Dette gjelder f.eks. innenfor hemmelige tjenester som CIA/DIA og i mektige hemmelige selskaper som Illuminati hvor Rockefeller-blodlinjen står mot Rotschild-blodlinjen og for øyeblikket er det Rockefeller-klanen som holder på å miste grepet.

– Obama må nå velge side. Valget står mellom å ta parti for folket mot makteliten (slik Kennedy gjorde) eller fortsatt å bli holdt for narr av sine nære medarbeidere og andre som deltar i det skitne maktspillet. Kan det faktum at noe av det første Obama gjorde etter å ha kommet tilbake fra nyttårsferie på Hawaii var å kalle CIA-sjef Leon Panetta inn på teppet i The Oval Office være en indikasjon på hvilken kurs Obama kommer til å velge ?

Se opp for overraskende nyheter fra USA !
 

 

5. Forsøk på å fyre opp 3. verdenskrig

Verden har lenge blitt styrt av hemmelige, mørke krefter, i stor grad forankret i hemmelige selskaper. En eksplisitt innrømmelse av at også en amerikansk president må adlyde ordre fra sine skjulte overordnede er den amerikanske  president FDR Roosevelt sine ord: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Den mektige amerikanske Illuminati- og frimurerlederen Albert Pike skrev i august 1871 et brev til Giuseppe Mazzini, en europeisk Illuminati-leder kjent som “Italia’s onde geni”. I brevet skisserte han hvordan tre verdenskriger ville komme til å finne sted. Beskrivelsene av første og andre verdenskrig har en påfallende likhet med det som faktisk skjedde. Dette er nok et bevis på det mektige hemmelige brorskapet Illuminati (og deres lydige underordnede frimurerne) sin evne til å iscenesette verdensbegivenheter; ”to make it happen”,  i henhold til sine interne planer uten at verden forøvrig  har den fjerneste anelse om hvem som egentlig står bak og hvorfor det som skjer egentlig skjer.

”Tredje verdenskrig” er beskrevet slik i brevet:
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the ‘agentur’ of the ‘Illuminati’ between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.” Se

At muslimer urettmessig ble beskyldt for å ha sprengt WTC-tårnene 11 september 2001 og de påfølgende “sionistiske” invasjonene av de muslimske landene Irak og Afghanistan, samt amerikansk bombing og destabilisering av muslimske land som Somalia, Pakistan og Jemen er i samsvar med Pike’s oppskrift.

I dagens situasjon ser det avgjørende ut til å være om de to aggressive ”sionistiske” atommaktene USA og Israel vil komme til å foreta seg noe militært mot den fredelige kulturnasjonen Iran. Det antas at dersom Iran angripes av Israel og USA vil skalar- og atomvåpenmaktene Russland og Kina ikke forholde seg i ro. Dette vil kunne føre til at en stor del av planeten vil komme til å lukte svidd etterpå.

Se opp for antydninger til krigsforberedelser !

6. Fløyteblåsere som står frem (åpent eller anonymt)

Norge er kjent for å ha pliktoppfyllende tjenestemenn, ikke minst de som anser at deres arbeid er særs viktig fordi de får beskjed om at oppgavene er ”hemmelige”. Dette er folk som gjør jobben som de får beskjed om, lik flittige maur med skylapper som ikke stiller seg kritiske spørsmål om hva i huleste det er de holder på med.

Amerikanske Milton William (”Bill”) Cooper er den moderne tids fløyteblåserfyrtårn. Cooper som arbeidet med høy sikkerhetsklarering innenfor US Navy Intelligence sa at han hadde begynt med å utføre sine oppgaver lojalt som en amerikansk patriot som trodde at resultatene av hans pliktoppfyllende arbeid var at USA og verden forøvrig ville bli tryggere og bedre.

Takket være sin kritiske sans oppdaget Cooper at det forholdt seg stikk motsatt og at han ved å være en ”lydig og pliktoppfyllende tjenestemann” bidro til å svike sitt land og undergrave sine medborgeres sikkerhet og rettigheter.

Cooper sto frem som fløyteblåser med et kontroversielt foredrag fullt av innsideinformasjon om den mørke maktens krinkelkroker på en konferanse i 1989 som han forøvrig avsluttet med ordene: ”What happens to me now is of no consequence, and I knew that when I started this”.

Det er vel nå tid for at norske fløyteblåsere står frem og forteller om noe av det de har vært med på.

Dette kan f.eks. være:

– Forsvaret/NATO; offiserer eller funksjonærer som kan stå frem og fortelle om det topphemmelige snikforgiftende og miljøødeleggende chemtrails-programmet, eller om det faktum at Norges forsvar det siste tiåret er blitt omorganisert på en slik måte at det nå er grunn til objektiv tvil om hvorvidt  Norges befolkning er fokus for forsvar eller angrep/stille krig fra NATO’s side slik det i dag er organisert.

– Psykiatrien; overleger eller sykepleiere som kan stå frem og medgi at pasienter får helseskader av psykofarmaka eller forteller om sin deltagelse i det langvarige eksperimentprogrammet MK Ultra, som bl.a. bedrives for å trene ”lydige mind kontrollerte slaver” til lederstillinger i det offentlige Norge.

– Politiets Sikkerhetstjeneste PST; ansatte som kan fortelle at de har til oppgave overvåke opplyste norske borgere som arbeider for å trygge demokratiet og innimellom angripe dem med frekvensbaserte strålevåpen, fortrinnsvis av type light.

– Informasjonsbyråer som kan fortelle om godt betalte oppdrag fra obskure oppdragsgivere som går ut på å påvirke og overstyre folkeopinionen ved hjelp av informasjon som går ut på å føre folk bak lyset om faktiske forhold og lure dem til å godta forhold som de ikke vil være tjent med.

– Tollere innenfor postvesenet som kan fortelle om hvor høyt prioritert det er å kontrollere og konfiskere pakker som mistenkes for å inneholde naturmidler som vil kunne bidra til å bedre mottagernes helse.

– Ansatte i Statens Strålevern eller Telenor Mobil som kan stå frem og medgi at stråling har helsepåvirkende effekter som for noen er skadelige og at Staten opptrer uærlig og faglig uansvarlig ved å holde tilbake informasjon og føre befolkningen bak lyset.

– Ansatte i Utenriksdepartementet eller NORAD, som kan fortelle om sin kjennskap til resultatene av virksomheten til mektige organisasjoner som f.eks. IMF, Verdensbanken, Bechtel eller Halliburton og om hvordan dette i mange tilfeller går direkte imot lokalbefolkningens interesser.

Internett gir fløyteblåsere gode muligheter for å publisere sine beretninger anonymt. En mulighet er å benytte Wikileaks: http://www.wikileaks.com. En annen mulighet er å sende en epost til Nyhetsspeilets redaksjon for diskret behandling og eventuell oppfølging.

Se opp for fløyteblåseravsløringer !
 

 

7. Info-quake; mediakonspirasjonens Big Bang ?

Vestlige media har i en årrekke vært sensurert av THEY, en obskur maktstruktur i retning av Rockefellergrenen innenfor Illuminati. Dette fungerer bl. a. ved at egne CIA-agenter er på plass i Oslo hvor de ser til at Norges  redaktører ikke bryter noen av de mange media-TABUer. Dette er noe den norske ”ytringsfrihetens forsvarere” redaktørstanden lydig  har  akseptert. Noen TABUer er her.

Eksempler på litt for påfallende dekkoperasjoner fra norske medias side er de mange uavklarte spørsmål rundt 11. september og vaksinekomplotter med medias hyperaktive medvirkning.

Spennet mellom ”matrix-virkeligheten” som media har bidratt til å skape og den virkelige verden som stadig flere nå får kjennskap til er i ferd med å bli så stort at spenningen nå er i ferd med å bli utløst lik tektoniske plater som presser uutholdelige mot hverandre like før et jordskjelv utløses.

Ting som tyder på at media nå står foran Det Store Informasjonsskjelvet er bl.a. at:

– Nordmenn er opplyste og ønsker aviser og media som bidrar med ny og sannferdig informasjon.

– Papiraviser som Dagbladet står med et bein i grava og bør komme opp med en ny strategi. Skikkelige avsløringer har alltid gitt økt salg og økt tillit og bør være et element i en nødvendig strategiendring.

– 2010 er “journalistens år” i verden se.

– Norges Presseforbund fyller 100 år i år.

– Det vil komme oppsiktsvekkende nyheter fra USA, både fra finans politikk og hva det måtte være .

– Rockefellergrenens maktmessige svanesang tilsier at TABU-listen er i ferd med å bli opphevet…(?)

– Sannheten ER allerede ute (på den frie delen av Internett)…men det er ennå svært mye som avisleserne ennå ikke kjenner til eller forstår og ønsker bakgrunnsstoff og kommentarer om. Kan papiravisenes redning ligge her ?

– SKUP-prisen er i ferd med å få noe sandkasseaktig over seg, litt sånn keiserens nye klær, hvor det ikke er lov til å kommentere noe man får øye på som befinner seg utenfor sandkassa.

– Norske journalister er flokkdyr, slik de f.eks. viste gjennom sine ”største” saker i fjor: Aker/Berit Kjøll-saken og hijab-saken. Hvor lenge vil journalistene vente på å få en bjellesau å følge ?

– Hvem vil bli den første TABU-knusende norske bjellesauen blant avisene ? Skal vi sette en knapp på Aftenposten med sin nye redaktør Hilde Haugsgjerd ? Stavanger Aftenblad fikk som kjent kneblet sine tilløp til frie ytringer for noen år siden da Tom Hetland ble plassert i redaktørstolen med TABUplakaten tredd ned over hodet…

– Finnes det ikke lenger journalister med antenner for en god historie; jeg minnes Geir Imset og Alf R. Jacobsen…det var skikkelige gravejournalister som fikk viktige saker avslørt frem i dagen. Det var den gang det…

– Har ikke Mediabildets Nye Steppeulv Nyhetsspeilet fått ta for seg litt for fritt av de store avsløringene som bare ligger og venter ?

Om ikke noe av det ovenstående er nok til å utløse Det Store Informasjonsskjelvet, så får avisnestoren Gudleiv Forr fyre av startskuddet for det som nå må komme med sine hyldningsord til papiravisene:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.» Se

Om heller ikke Forr’s for tiden akk så ugyldige ord er egnet til å vekke journalistenes instinkter er det bare en ting mer å si:

– Trykkefeighetens pris er papiravisdøden. Eller på godt norsk: Publish or perish !

Det nye året er ennå ungt. Vil en ketchupeffekt komme til å gjøre seg gjeldende mot slutten av året ?

Se opp for tidenes avsløringsbølge – med eller uten ketchupeffekt !

 

8. Dynamisk himmeldekor med eller uten mediafokus

Stadig flere har nå begynt å se på himmelen. Det er jo litt av hvert å følge med på nå.

Her er noen aktuelle lavhøyde observasjoner:

– Spirallys. Se

– Chemtrails-striper (HAARP-plasma ispedd nanopartikler m.v.)

– Obskure småfly og militære helikoptre til alle døgnets tider (som bl.a. sender ut mind control feeding beams til tankekontrollerte nordmenn med eller uten chip-implantater).

– UFOer (er ikke nødvendigvis utenomjordiske. De kan også være militære og made in the USA. Se)

Høyhøyde observasjoner kan være:

– Bevegelige lysende objekter på nattehimmelen (kosmiske lysskip ?)

– Bevegelige himmellegemer (kometer ? asteroider på avveie ?)

En påfallende endring er at myndigheter og media nå har begynt å rapportere om diverse observerte himmellegemer, som om det dreier seg om himmellegemer som er komet på avveie. Her er noen eksempler:

Asteroide ? Planet ? Komet ? Se

Ukjent objekt passerer jorden   Ekspert: – Tror det er asteroide. Se

Er dette en UFO? Se

I tillegg kommer diverse utsagn og bilder knyttet til den påståtte planet-kometen Nibiru (også kalt «Wormwood» eller Planet X) som det hevdes vil komme/har kommet inn i vårt solsystem. En del NASA-feed og mediaoppslag ser ut til å pushe i retning av at de ønsker å gjøre massene oppmerksom på ”Nibiru’s ankomst”. Det spesielle med ”Nibiru” er at den er nevnt i urgamle sumeriske skrifter med stor presisjon, og at den den gang var bebodd med aliens kalt annunakiene. (Dette er nok historiske fakta).

Noe som derimot er høyst usikkert er om Nibiru nå befinner seg i vårt solsystem eller om den noen gang vil det. For om så skjer, vil muligheten åpne seg for at Nibiru’s aliens igjen vil komme til å gjøre strandhugg på jorden og dominere menneskeheten slik som den gang…

En aktuell mulighet, med tanke på at norske media ikke har for vane å dreie sitt fokus i fellesskap  uten at de har fått uttrykkelig instruks om det av sine overordnede THEY (som i svinevaksine-saken), er at den siste tidens hyppig og fyldig omtalte himmelobservasjoner kan dreie seg om en kondisjonering av massene for å gjøre oss klare for ”The Big One”, som noen kaller Henry Kissinger’s siste kort i maktkortstokken: Å skape en illusjon (make-believe) av at jorden blir invadert av onde aliens.

Hvor eksotisk det enn kan høres, så er både teknologien og infrastrukturen for dette allerede på plass. Usikkerhetsmomentet vil være: Vil illusjonen gå hjem; mao. vil vi komme til å tro det vi ser uten å ane ugler i mosen ? (Folk trodde f.eks. at WTC-tårnene ble truffet av fly fordi det ble skapt en illusjon i folks forestillingsverden om at så var tilfelle, så hvorfor skal vi ikke også kunne lures til å tro på UFOer med slemme romvesener om bord…?)

Dette vil i så fall dreie seg om fremføring av et spektakulært holografisk lysshow med kodenavnet BLUE BEAM (som bl.a. vil benytte ioniserte chemtrailsnanopartikler høyt oppe i lufta som ”kinolerret”) som skal simulere at Jorden blir invadert av ”onde” aliens (blame it on beboerne fra Nibiru, lissom). Dette vil trolig inkludere bruk av militære UFOer made in the USA som vil komme til å skyte vilt rundt seg med strålevåpen type star wars (og drepe mange mennesker på jorden så vi skal skjønne hvor onde de innbilte aliens er, mao. et slags fugleskremsel a la Osama bin Laden, det funket jo bra etter 911 inntil folk lukta lunta, så hvorfor ikke prøve trikset på nytt…?) for å få publikum til å kaste seg ned foran verdens maktelite og be om ”beskyttelse”, også kalt ”økt sikkerhet”.

Vil THEY virkelig komme til å arrangere himmelsirkus for oss alle, i vår tid ? Mitt ringe håp er at teknikken om så skjer skal komme til å funke sånn rimelig bra, uten for åpenbare problemer, siden det jo er generalprøven vi vil få overvære. En forestilling som vil gjøre seg fortjent til terningkast 5, det er nå mitt håp.

Se opp !

9. Tilbakerulling (Roll-back)

En stadig større del av befolkningen er i ferd med å gjennomskue i hvor stor grad de er blitt holdt for narr, motarbeidet, ført en stille krig mot (sic) og har fått undergravet sine reelle rettigheter, sin frihet, sin  sikkerhet og sin verdighet. Det er nå på tide at det trekkes en linje i sanden ved navn STOPP – NOK – TILBAKE, ikke bare med ord, men fulgt opp av handling.

Denne prosessen kalles tilbakerulling (”rollback”) og innebærer at bevisste borgere (eller politikere, myndighetspersoner, hvem det måtte være som anser at NOK ER NOK) ikke bare sier at nå er det nok, men at de også får ting til å skje  fysisk i form av en reversering (tilbakerulling) av uønskede innretninger og påfunn. Et norsk samfunn som få våkne borgere ønsker har kommet langt i å utfolde seg i det stille, styrt av muppet-puppet Jens Stoltenbergs overordnede, de som styrer boksen med hans mind control feed.

Hvem vil gå inn i historien som Norges første tilbakerullere, f.eks. de første til å

– Demontere et overvåkingskamera ?

– Demontere en ”overkill” (dvs. unødig) basestasjon eller TETRA-mast (alle TETRA er unødige) ? Naturlige steder å begynne vil være i barnehager, på skoler eller på sykehustak, i nærheten av de gruppene som er mest sårbare for stråling.

– Få erstattet mikrobølgebestrålt cateringmat på sykehus med naturlig mat som lages fra bunnen ?

– Avskaffe en flyplass-kontroll ? Et naturlig sted å begynne vil være at piloter og kabinpersonale fritas for nedverdigende sikkerhetskontroller. Den historiske ”record” med ”selvmordspiloter og selvmordsflyvertinner” er som kjent null. Det foreligger følgelig ingen risiko, og er mao. intet behov for en slik paranoid kontrollordning. Sunn fornuft tilsier dermed at ordningen fjernes, hvilket bør gjøres.

– Hvilke produsenter vil få sine produkter boikottet pga. helsenedbrytende/fordummende innhold av aspartam eller MSG/E621 ? Kan det være naturlig å velge ut produsenter av barnevitaminer tilsatt aspartam eller steinbitkaker med MSG-smaksforsterker-E621 (steinbit er da så godt og trenger overhodet ikke kunstig smak) ?

– Kaste ut TV-en og nekte å betale lisensen i protest mot manipulasjoner, løgner,  desinformasjon og illuminatisk spininfo av tildels nedrytende art (mental kondisjonering) fra NRK og TV2 ?

– Klippe et hull i nettinggjerdet rundt HAARP-anlegget EISCAT i Ramfjordbotn utenfor Tromsø og etterlate en lapp med en ordlyd som lyder omtrent som:  ”Dette kriminelle Dr. Strangelove-anlegget bør bli stengt i løpet av 3 måneder av hensyn til alle som lever på jorden. VI KOMMER TILBAKE !”

Se opp – nok er nok !

10. Avslørings- og konfrontasjonskomedie

Den ”opplyste” vestlige verden er nå på vei opp av Tornerosesøvnen; sannheten tvinger seg frem lik vann fra en ubarmhjertig oversvømmelse som sildrer inn i stadig nye krinkelkroker.

En stor del av historien må skrives om, mediakonspirasjonen har manipulert massene og løyet tjukt i årevis og vestlige lands regjeringer har kommet langt i å undergrave sine egne befolkningers sikkerhet og rettigheter i det skjulte.

Spørsmålet stadig flere kommer til å stille vil bli:  ”Hvordan kunne alt dette få pågå så lenge ?

Etter hvert som gapet mellom (medieskapte) illusjoner og den grelle virkeligheten brister og resulterer i informasjonsskjelvets avsløringer med påfølgende konfrontasjoner vil komiske situasjoner komme til å utspille seg: Politikere, myndighetspersoner og journalister som vil overgå hverandre med utflukter og unnskyldninger for hvordan de kunne gjøre slik når det faktisk forholdt seg sånn, sammen med forsikringer om at nu skal alt bli så meget bedre; tidenes kuvendinger og kappevendinger vil ikke komme som noen overraskelse, men kunne bli noe dagligdags.

Se opp for virkelighetens komedie!

Tigeren er læremesteren og ikke truselen; med øynene åpne, antennene ute og uten frykt mens den forventer det uventede... Hva vil Tigeråret 2010 komme til å bringe ?

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

208 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
ArneLo
13 år siden

En flott oppsummering, Hans. :-)

Det eneste jeg synes mangler er «screening» av tillitsvalgte, og andre med makt i samfunnet, slik at vi ikke slipper til psykopater i posisjoner der de kan gjøre skade på andre. Det er mye p.g.a mangel på dette at vi befinner oss i en patokratisk sivillisasjon.

On the Nature of Psychopathy: A Thought Experiment

Lobaczewski accurately describes psychopathy as a deficit, NOT an excess. That is, psychopathy is a lack of certain essential «human» qualities, and this lack gives rise to the peculiarities of psychopathy. This lack is syntonic (social) emotions: those instinctive programs and reactions responsible for bonding and empathy. Because of this lack, psychopaths see people as objects and a parasitic/manipulative lifestyle develops that makes use of these objects.

LunaLuma
LunaLuma
13 år siden
Svar til  ArneLo

En løsning er at kvinner blir mer obs på hvem de får barn med…. det kan luke ut noen av psykopatene hehe…mye makt der!! Men det avhenger av at det er kvinner som ikke er psykopater selv:P

Kjetil S
13 år siden
Svar til  LunaLuma

Jeg tror ikke psykopati er arvelig, sånn rent genetisk. Inntrykket mitt er at det er mangel på omsorg og kjærlighet som skaper psykopater. Psykopater vil naturlig nok ikke gi sine barn kjærlighet, da de ikke selv evner å føle kjærlighet. Så det er nok mer miljø enn arv.

ArneLo
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Der er forsatt jurien ute, men det er mye som tyder på biologiske forskjeller:

Brain Difference in Psychopaths Identified

Brains of psychopaths are different, British researchers find

You Cannot Rehabilitate a Psychopath

Det finnes nok de som utvikler sosiopati pga av kulturell påvirkning f.eks psykopatiske foreldre eller en patokratisk kultur, men genuine psykopater ser ut til å ha biologisk og genetisk årsak

ArneLo
13 år siden
Svar til  LunaLuma

Ja det er klart at det ville hjelpe om alle kunne kjenne igjen en psykopat. Men det er ikke altid så lett. Her er et bra sted å begynne: The Institute for Relational Harm Reduction and Public Psychopathy Education Magazine

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  ArneLo

Bare for nysgjerrighetens skyld Arne. Hvordan får du fete typer i skriften?

Lars Rønbeck
13 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Pluss oppskriften på å sette inn hyperlink takk.

Lars Rønbeck

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  Lars Rønbeck

Danke Lars (det der skjønte jeg ingenting av)….er du politiker:)

Lars Rønbeck
13 år siden
Svar til  Lars Rønbeck

Hei Lynx Veritas!
Hyperlink er en link som er skjult i teksten slik ArneLo har gjort her ovenfor.

Lars Rønbeck

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Lars Rønbeck

Ha HA ikke sikker på om du mente det eller ikke, men jeg satte kaffen i halsen her hverfall :)
Forteller det alikevel en Hyperlink kan være en link der du kun ser en blå skrift der det står politisk kontrolert og styrt avis og klikker du på skriften så kommer du til VG
Er du politker ha ha ha

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  Lars Rønbeck

Skal ikke be om et datakurs Lars men, hvordan får han ny tekst over hyperlinken. Og hvordan får du svarte fete typer i teksten, ja hvordan får du farge i det hele tatt. Sorry,….jeg er helt grønn :), bare with me

ArneLo
13 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Jeg bruker vanlig htmlkode for dette. Det er litt vanskelig å svare på her fordi hvis jeg legger inn html-koden så slukes den og vises som en hyperlink eller en sterk tekst i stedet. :-) Jeg har forsøkt det før med mindre hell, men sjekk ut html koding for linking og enkel formatering av tekst på nettet. Her kan du finne litt info: HTML Examples

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  ArneLo

Aldeles tusen takk Arne, det var jo et helt Kurs , nå er jeg spent

En mann med åpenbar agenda
Svar til  ArneLo

En viktig ting å legge merke til er at månen vil få blodrød farge, total lunar eclipse, påske og sukkot. 15. april og 8. october 2014. Det samme vil gjenta seg neste år. Pluss solformørkelsen 20. mars 2015. Siste gang på 100 år for måne-fenomenet lokalisert til jødiske høytider. Hva er det som skjer.

Det sjette segl i Åpenbaringsboken kap 6, vers 12, vil bli åpnet, sommeren 2014. Dette bygger jeg på mange profeters vitnesbyrd, samt de 4 blodrøde måner. Jeg kommer tilbake med mer. Skriver en artikkel om dette.

Imens: http://wp.me/p3tGFm-3c

Bibelen er en 100 prosent sann bok.
Søk Jesus Kristus mens det er nådens tid.

Uffda
Uffda
9 år siden
Svar til  ArneLo

«There is no future for political revolution. Only one kind of revolution is possible, and that is spiritual revolution. Each individual has to change in his being, and if we can change millions of people then the society will change. There is no other way, there is no shortcut. » ~Osho

Decode
Your Destiny
At the moment you were born, your limitless potential was encoded in your destiny. Find out what your name and birth date say about you with your free custom Numerology Report.
http://www.numerologist.com/portal/

«Simple social and financial rules give rise to global patterns.If you
can understand the patterns seemingly chaotic events become
predictable and you can learn ways to change the patterns»
https://s3.amazonaws.com/special-report/predicting-choas-special-report.pdf

Når det gjelder The Revelation of St John the Divine er dette en leksjon i psykologi, som ikke har noenting med begivenheter i vår fysiske verden å gjøre. Punktum.
Revelation Power Within

hippokraten
hippokraten
13 år siden

En kjapp litt debunk til morrakaffen angående punkt 8…hø, hø…

Sitat fra artikkel: «En påfallende endring er at myndigheter og media nå har begynt å rapportere om diverse observerte himmellegemer, som om det dreier seg om himmellegemer som er komet på avveie. Her er noen eksempler:

Asteroide ? Planet ? Komet ? Se http://www.esa.int/esaCP/ASEDH2AKOYC_Protecting_0.html »

Det lyssterke objektet på venstre side er Venus. Sjekk selv med programvare fra http://www.stellarium.org ( men gå til options å skru av ‘twinkle’ og ‘dynamic eye adaption’ ). Den og sola står for tiden i steinbukken (capricornus). Du kan faktisk se nesten hele stjernetegnet på bildet fra soho. Så da er det bare til å sammenligne stjerner på SOHO-bildet med stellarium. Et enkelt utgangspunkt er stjerna Algedi. Det er den dobbel stjerna du ser nesten øverst og litt til høyre på bildet. For de som ikke ser det, kan jeg godt tegne det opp og legge ut senere.

Ha en fin og bekymringsløs dag!

Otto
13 år siden
Svar til  hippokraten

Takk i lige så :) Det er grunn til å minne om at feiltrinn kan føre til bekymringer, Men With Broken Hearts

LunaLuma
LunaLuma
13 år siden

Jeg har venta lenge på tigerens år nåm jeg er en tiger selv:o) Det har også mye å si på et personlig plan… Jeg velger å ikke se så mørkt på det og fokusere på de mange heftige muligheten som vil komme og ikke holde kjeft bestandig!!!

Frederik
Frederik
13 år siden

Jeg er leser mye på nett, men aldri før har jeg hørt om historien rundt Kissinger?

Er det noe lenke til saken?

ArneLo
13 år siden
Svar til  Frederik

Jeg ville ikke holdt pusten mens jeg venta på at dette skulle skje ;-)

LunaLuma
LunaLuma
13 år siden
Svar til  ArneLo

Skal ikke holde pusten, skal puste riktig;o))

Otto
13 år siden

Catastrophe Capitalism

Sitat: .. The rule of global warming is a lie created by the dictator and spread by the dictator’s loyalists. If allowed to continue, the result will be the biggest robbery in history—thievery on a global scale. The looting of very man, woman and child on Earth. “Your money or your life. .. The game involved a 2010-2020 timeframe and the participants: * profiled how the world could develop regimes friendly to the idea of man-made global warming * developed headlines for media involving a global warming crisis * wrote private advisory emails to the national security advisors of presidents/premiers/prime ministers from the involved great powers, telling them why they should consider the global warming crisis a national security issue * suggested individuals who had successfully brought the global community together over the issue of global warming for the Nobel Prize and other awards * asked what they say to a key decision maker about global warming if they should they unexpectedly meet in an elevator, cocktail party or other venue ..

Google oversettelse, Katastrofe Kapitalisme

Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Lars Rønbeck
13 år siden
Svar til  Otto

Anbefaler også å lese SJOKKDOKTRINEN
katastrofekapitalismens fremmarsj av Naomi Klein
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2780344

Sjokk-kapitalisme innført med makt
http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/09/26/513251.html

Lars Rønbeck

Luna
Luna
13 år siden

Kjempebra skrevet! Bra oppsummert. Men det jeg lurer på nå er om Kissinger er død, eller om det bare er en måte å prøve å «jobbe i det skjulte» på?

Otto
13 år siden
Svar til  Luna

Det er ikke en fordel om han er myrdet. Forsåvidt, mord og drap er ikke bærekraftig og akseptabel strategi. Han satt, eller sitter i fall han lever, på særdeles viktig informasjon som skulle ha vært høstet i en rettssal. I fall man ser for seg en kriminell pyramide, kan hende det slettes spor ved å eliminere underordnede.

Otto
13 år siden

EU ved council of Europe er på retrett, The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed?

Dette viser at EU ikke er en organisasjon som evner å håndtere kriminalitet og sikre befolkningas sikkerhet og velstand, faktisk fungerer organisajonen stikk motsatt av sin proklamerte funksjon.

Otto
13 år siden
Svar til  Otto

Council of Europe report into the fake pandemic could be ready by spring or summer

Klarer de å konkludere i løpet av ett halvt år? Det forståelig at dette tar lang tid. World Hell Organization har forlengst de facto deklarert byråkratipandemi nivå 6 i EU. Unionen utgjør en garantert smittefare. Nigel Farage on who’s who in the EU commission

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden

En flott liste. Her er et bidrag til korrupsjons-avsløringer:
«The Bank of the Vatican has been accused of laundering USD 200 million»
http://presstv.ir/detail.aspx?id=116924&sectionid=3510213
Vil vi se flere avsløringer av Vatikanet?

leet
leet
13 år siden

Fant fram noen linker første gang Gaarder presenterte «Missing Kissinger»-storyen. Jeg poster de gjerne igjen:

—————-

Møte med NYPD – 14. desember:
http://www.qgazette.com/news/2009-12-23/Features/Henry_Kissinger_Addresses_NYPD_Executives.html

USA Bid commitee – møte i New York 15. desember:

Kissinger og Hillary i Newsweek – publisert 22. desember:
http://www.newsweek.com/id/227739

————-

Noen kjappe tilleggssøk nå forteller at han også var på fundraising-dinner i Dallas i begynnelsen av denne måneden, og at han har vitnet i en privat rettssak i New York.

M.a.o.; ikke veldig «missing».

Kilden er ikke worldreports.org – historien stammer direkte fra bloggen til Banjamin Fulford (innlegg 10.1):

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/

(..merk også, i samme innlegg, de store endringer på amerikansk presidentnivå som mest sannsynlig vil skje i løpet av denne måneden!!)

Fulford er en av de faste leverandører av «inside information» til konspirasjonsmiljøet, men har blitt så far-out i det siste at selv den mest innbarka fansen har begynt å miste tiltro til han.

Gaarder kritiserer «mainstream media» for ikke å skrive om saker som dette. Jeg synes ikke det er rart. At det i Norge er bare er Nyhetsspeilet som bringer slikt videre sier noe om kildekritikken, eller mangel på sådan, her inne.

ArneLo
13 år siden
Svar til  leet

Fulford har kommet med mange historier som har vist seg å være fjas i ettertid. Og det meste er helt umulig å verifisere på noen som helst måte. Lyser CoIntelPro lang vei fra denne karen. Kan sammenlignes med dagbladet og aftenposten i troverdighet.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  leet

Hørt om kloner. THEY besitter teknologi de fleste bare vil riste på hodet av (jfr. lys-spiralen). Det er derfor dette er så uhyre vanskelig. Vi vet jo snart ikke om de topp-lederne vi ser på bilder i media er mennesker i det hele tatt. Konspirasjons-teorier latterliggjøres (også denne), påstanden kan ikke verifiseres og agendaen ruller videre. Klart mainstrem ikke vil berøre dette. Det er jo derfor vi har alternativ media. Thank god

ArneLo
13 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Selv om jeg ikke lengre tror på noe av det mainstreammedia skriver så betyr det vel ikke at alt annet er sant?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
13 år siden
Svar til  ArneLo

Nei selvfølgelig ikke. Men klone-muligheten er tilstede, og den vil THEY benytte seg av. Om Kissinger er en klone er derfor ikke en umulighet hvis han virkelig ble angrepet, og nå fremstår i live.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  ArneLo

Neste gang jeg møter Jens Stoltenberg skal jeg spørre han: Hey Jens, er du en robot eller et menneske? Jeg spør for det ser aldri ut som du må tenke..

leet
leet
13 år siden
Svar til  Lynx Veritas

He he… kloner! Jeg bare visste den ville komme :-)

Eller kanskje replikant-humanoider (Modell Nexus 6)? Kissinger har vel alltid vært ganske mekanisk i manerer og mimikk så han burde være en overkommelig kar å erstatte med en maskin!

Så da har vi to muligheter:

1) Avansert kloning (evt. maskin)

2) Det sitter en kar der borte i Japan og skriver tull på internett for å gjøre seg interessant.

Høres ut som et oppdrag for Ockhams barberkniv! :-)
http://no.wikipedia.org/wiki/Ockhams_barberkniv

Otto
13 år siden
Svar til  leet

Apropos Clones, humans, animals

USA administrajonens planlagte storeetablering av forskningsmiljø med nazi vitenskapsmenn etter andre verdenskrig har ført til et miljø som eksperimenter med hva som helst, fram til dags dato, The nazi links to today’s international and national criminal enterprises, nasist forbindelsene til dagens internasjonale og nasjonale kriminelle foretak

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  leet

Har du ikke sett filmen Frankenstein? :D

Drømmen om å klone mennesker har eksistert siden 40tallet. Dolly Sauen er jo en kloning, forundrer meg ikke om det var en avledningsmanuvør og det første mennesket ble klonet mange år før Dolly..

Otto
13 år siden

Angående chemtrail, David Wilcock spurte Benjamin Fulford om det sprayes chemtrail i Japan. Svaret var ‘Nei, Japan tillater ikke det’, Exclusive Benjamin Fulford Interview — Fall of the Rockefeller Faction [TRANSCRIPT!]

I Norge tillater myndighetene spraying av chemtrail, til tross for at befolkninga naturligvis ikke tillater det, Når himmelen faller

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Otto

Japan har ikke Chemtrails. Ikke som jeg vet. Iran har heller ikke chemtrails så jeg vet ikke hva demonstrantene griner over :) Joke! Egypt hadde ingen chemtrails når jeg var der i 2007. Dubai derimot fikk chemtrails i 2008, noe jeg kan bekrefte når jeg var der ifjor. Nå som Israel nærmer seg NATO medlemskap har flyene blitt observert over landet.

Er dette begynnelsen på world war 3? som Hans skriver iartikkelen både den sioinistiske stat og araberlandende må ødelleges for denne hensikten?

Dette beviser at den jødiske stat ikke er for det jødiske folk , ergo de er Khazarer og Zionister.

KINA skjøt ned et chemtrails fly i høst.

http://preventdisease.com/news/09/113009_CIA_operated_H1N1_aerial_spraying_plane_shot_down.shtml

Russland har heller ikke chemtrails, ikke en eneste video eller bilde som jeg har sett iløpet av mine 4år med chemtrail hunting.

Kan den globale makteliten slite med sine gjennomføringer fra deres betrodde tillitsmenn og insatte nikkedukker fra 50tallet?

Kina, Iran og Russland må stå sammen mot Rockefeller-Rotchild dynastiet, hvis ikke de er godt infiltrert allerede. Kina var jo en koloni, kan ikke helt stole på de ekstremistene som har drept mange politiske dissidenter, gått løs på den muslimske landsdelen, drept munker i tibet, og stengt internet.

Russland er også et undertrykkende land mot sine nye landsmenn. Utlendinger blir regelmessig banket opp på gaten. Ellers er de greie mot sitt eget folk.

Iranske ledere undertryker folket med tvangsrelgion..

De har dritt på rullebladet, men de er ikke i nærheten av de anglo-amerikanske neo nazisitene i washington, london city og vatikanet som danner nwo makt-trianglet. Vatikanet = Åndelige makt , London City = økonomisk makt og Washington = millitærmakt.

Babylonerne døde aldri etter at Perserne erobret dem og befridde alle slaver med verdens første menneskerettighetserklæring 600år før kristus. De utvandret til faraoene, og faraoene utvandret til Roma og bygget sitt emperium der. Det er derfor du ser oblisk’er i Vatikanet, Frankerike, london og washington. Dette er Egyptisk symbolikk, hva gjør det der?

Babels tårn er gjennoppreist i Brussels

http://www.stopthenorthamericanunion.com/SubversionImages/BabelEU.jpg

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/e1/20080330134658!Brueghel-tower-of-babel.jpg&imgrefurl=http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Brueghel-tower-of-babel.jpg&usg=__c3stpnj7B7KtGLFLoT2MKkmyT88=&h=800&w=1061&sz=310&hl=no&start=12&sig2=WuMOhKe5em7efUeiL6y7tw&um=1&tbnid=J3tUmoqtV_mvtM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbabels%2Bt%25C3%25A5rn%2BEU%26hl%3Dno%26sa%3DN%26um%3D1&ei=hPVeS8rDLpuh_Abt4fG4DA

SMQ
SMQ
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Angels and demons decoded og en annen dokumentar er inne på hvorfor obelisk’ene er plassert der de er.. En svensk en tror jeg, svenskene er flinke på docu.

leet
leet
13 år siden
Svar til  Otto

Aha, ingen «chemtrails» i Japan altså.

Da kan vi m.a.o fastslå at bilder som dette bare er vanlige contraills/kondensstriper. Glimrende!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden
Svar til  leet

leet, du er så velutrustet på info-siden og virker litt for innbitt opptatt av å bevise en viss agenda; «konspirasjonen finnes ikke», i motsetning til de fleste av oss andre her inne som er søkere som er åpne for å komme over ny informasjon som de måtte finne av interesse. Vi vet det er noe vi ikke vet.

Men det virker som du allerede sitter inne med alle svarene… Hvordan har du klart å få tak i så mye nyttig «bevis»-informasjon helt på egenhånd ? Og hvorfor er du her inne hvis din hovedfunksjon er å være tankepoliti og ikke å bidra i leggingen av det store puslespillet ?

Med din opptreden peker du deg ut som en plantet desinfo-agent her på Speilet, min ulvenese gir også visse utslag i den retningen.

smurfen
Moderator
13 år siden

En ulve nese tar aldri feil ;)
Vi er no bare en del av studentoppgavene til skepis.no
dem studerer oss, mener vi er et såkalt ad hominem, som er en logisk tankefeil, brukerene av ns er dumme og tilbakestående
For akadademikerene på skepsis så er vi bare noen lavtstående og mindrevedige skapninger som dem kan forske på og studere samt ekspimentere på

Det er jo nyaktig samme tanker som Hitler, DR Menghele, Himler og Goebel hadde
Kanskje var ikke Stalin og Lenins tanker om at Akademikere var en trussel for menneskeheten og løsningen deres så dum alikevel ;)

http://skepsis.no/blog/?p=3003

leet
leet
13 år siden

«søkere som er åpne for å komme over ny informasjon som de måtte finne av interesse»

Vel, er det ikke relevant da at jeg har funnet chemtrail-bilder fra Japan, på tross av at det i tråden her hevdes det ikke er chemtrails i Japan?

Er det ikke relevant at jeg har funnet bilder og videoer av Kissinger, på tross av at det i artikkelen hevdes at han er savnet?

Eller er dette informasjon som faller utenfor interesse-feltet?

Er det kanskje sånn at dere er mest «åpne» for informasjon som kommer fra kanaler som bekrefter det dere tror på?

smurfen
Moderator
13 år siden

Joda leet, det er bra at du bidrar med informasjon, men det ulv mente er vel at det kommer som bestilt og at du så fort finner informasjon som debunker og det at du er så allvitende innenfor alle temaer
man finner mye av dem samme motargumentene allerede på skpsis og forskning. no også…
En ulve nese er bedre en både smurfe nese og pinicio nese så jeg stoler på ulv her
Smurfenesen sier at han burde lukte litt mer på Rasjonel ..
Akademikere har som sagt null fantasi, grått og kjedelig liv og høy selmordsrate så defor har debunkere alltid patetiske nick som rasjonell, sannheten, thetrue og navn på store tenkere osv osv
Det bryr meg overhodet ingenting om det er noen agaden eller ikke og tar det for det som det er og setter pris på en god debatt :)

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Takk Leet for bilde fra Japan! Det skulle bare mangle at Nwo styrte Japan ikke sprayet sin egen overbefolkede jord. Japan er et delt land, Yakuuza og Nwo er i knottene på hverandre, og protester forekommer oftere enn det vestlige verden ønsker å vise om Japan. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7020335.stm

Japan er Nwo’s teknologiske makt. De er regnet som de klokeste hodene innen fysikk og matematikk og er derfor i Nwo sine hender siden andre verdenskrig.

Spørsmål om 9-11 var en inside jobb i parlimentet i Japan!

:D gotta love it!

Otto
13 år siden

Angående regulering av strålenivåer, som har gått helt av skaftet i gamlelandet, Stråletabbe i Trondheim.

Gmo og tilsetningstoffer, gift og forurensing velsignet av dagens myndigheter, The World According to Monsanto, Nutricide – Criminalizing Natural Health, Vitamins, and Herbs

Marius Tobiassen
13 år siden

Her er en annen HAARP greie å se opp for:

http://www.colinandrews.net/Cloud-Radar-Circle-Australia-2010-0122.html

Venligst sjekk ut den norges-baserte bloggen CON også:

http://clubofnow.wordpress.com/

trackback

[…] den meget varierende alternative nyhetkilden Nyhetsspeilet. Blant forvirrede new-age guruer og blaserte sjarlataner skjærer Hans Gaarder gjennom illusjonen […]

aurum14
aurum14
13 år siden

Bra at det er noen som kan skrive her i landet.Slike ting som blir tatt opp her burde stå som førstesideoppslag i alle Norges aviser,men jeg synest å se en trend der også til at de kommer etter på ett eller annet slags vinglende vis .Når det bare blir nok blest om sakene blir jo selv overflatejornalistene nødt til å gå litt i dybden.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Til Armin, vedr. Frankenstein og kloning.

Ifølge Christopher Story, en mangeårig journalist-forsker som det ble referert mye til i den nylige telefonsamtalen mellom Benjamin Fulford og David Wilcock, er kloning av mennesker noe som har pågått lenge. Det er mange ting som «THEY» har holdt skjult for oss, bioteknologi er en av dem.

Det finnes underjordiske anlegg for bioteknologi som Dulce og Los Alamos, og trolig også noe i England.

Det spesielle er at THEY har begynt å klone maktpersoner («det kan være kjekt å ha en look alike klone i bakhånd, just in case»). USA’s forrige finansminister Henry Paulson ble visstnok drept i en bilulykke for noen år siden. En klonet Henry Paulson ble deretter satt inn for å fungere som en lydig nikkedokke i den viktige finansministerstillingen ifølge Mr. Story.

Jeg synes ikke at Tony Blair virker helt, vel, human… Men kan Mr. Blair være en kloning ? (Kloninger har vel en ferniss av menneske utenpå, selv om de vel kanskje ikke har så mye sjel eller «hjertelag» inni seg. Vet ikke om Blair har det engang. Han ble visstnok avslørt som en storforbruker av pudder (!) i ansiktet av en engelsk sladderavis for noen år siden. Pudder for å skjule hva… ?)

Mr. Blair har visstnok vært Jens Stoltenberg sitt forbilde som politisk leder i mange år. Kan vi være helt sikre på at Jens Stoltenberg er 100% vanlig menneske…? Det zombieaktige ganglaget og kvakk-kvakk pratingen til Jens som alltid er med ett og samme tonefall har gjort at jeg lenge har tenkt at det er noe som slett ikke stemmer med Jens. At Jens klarer å smile på en sjarmerende måte bør vel ikke være nok til å overbevise oss om at han faktisk er en av oss ? Det vil vel også en klone være istand til.

hippokraten
hippokraten
13 år siden

At man forsker på kloning av mennesker er faktisk noe som ikke hadde forundret meg, i militært henseende for eksempel. Jeg har aldri sett noen dokumentasjon op dette. Men tatt sauen «Dolly» i betraktning, har jeg vanskelig for å tro at noen ikke lar seg friste til å forsøke dette på mennesker også, særlig i supermakter hvor menneskerettighetene ikke står særlig sterkt, som f.eks i Kina og Russland. Men dette blir selvsagt rein spekulering fra min side. Jeg kan selvsagt ikke bevise noe, men tanken er der allikevel. Men det er nå allikevel ganske mange lysår mellom å klone fram et spebarn til å klone fram en gammel gubbe. Så at Kissinger, Blair og Stoltenberg har en dobbeltgjengere der ute, det tviler jeg meget sterkt på. Det blir rett og slett for spekulativt og useriøst. Tror noen har sett litt for mye film. At de er zoombieaktige er det vi andre kaller for diplomatiske ( som underforstått ikke nødvendigvis er en positiv egenskap ), i motsetning til den mer karismatiske typen, à la Chavez.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  hippokraten

ikke vær så kjedlig da blubb ;)
Jeg må bare humre litt når jeg ser for meg klonesamfunnet, alle som Jobber på MC Donald så ut som MC Donald, samme med bussjøfører, frisører osv osv, man ringer bare klonefabrikken og bestiller det man vil ha he he
Men det er klart at det brukest milliarder på forskning på området og det og klone menneker har dem kunnet gjort i mange mange år, men tatt i betrakning av at en klone vokser ikke fortere en andre mennesker så må Kissinger ha blitt klonet sånn rundt WW1 og Støre og Jensemann på 50 tallet, dem må holdest skjult for almenheten hele oppveksten og hva om Jensemann omkommer i flyulykke eller blir skutt, da må jo alle klonene kastes på bålet siden det ikke er bruk for dem lenger og hvordan vet dem at om kanskje 50 år vil ha dem posisjonene i samfunnet dem har nå, man må seff lage mange kloner som bacuppløsning på hvert individ sånn i tilfelle noen gå bort i sykdom, faller ut vinduet eller lignende :)

Det er ingen tvil om at Kloner kommer til og bli en del av samfunnet vårt i nær fremtid, men ikke som bacupp løsninger på maktpersoner som faller fra, det blir nok heller for og produsere den perfekte rase og foreldre som kan bestille en kopi av en nær slektning filmstjerne, geni osv
Det at store personligheter har solgt sperm til mødrer som ønsker barn med ønska egenskaper har jo vært i lang lang tid

Frem til jeg ser Jensemann & på NRK og TV2 samtidigt så tror jeg fortsatt på at dem er Mind Controlert eller psykopatiske reptilhybrider, mest sannsynligt en kombinasjon
En ting er sikkert og det er at dem hvertfall ikke er mennesklige!

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  smurfen

Jeg ser jo en fordel med kloning da. Om dama di er utro og stikker av, så er det bare til å gå i fryseboksen og plukke fram en identisk «ny» en… :D

leet
leet
13 år siden
Svar til  smurfen

Hey, jeg hadde tenkt å skrive et innlegg med de samme motforestillinger mot klone-teorien, men du kom meg i forkjøpet Smurfen :-)

Det med å kaste klonene på bålet hvis originalen kom ut for en ulykke, drap e.l. hadde jeg derimot ikke tenkt på. Jeg tenkte dette var litt av vitsen med å ha kloner? Altså et typisk tidspunkt der de trår inn i rollen, jfr. Kissinger-historien.

Men uansett ville det vært et begredelig liv å være kjendis-klone. Ser mye godt stoff til en roman, eller et film-manus i disse spekulasjonene. Hva om de gjorde opprør? Attack of the clones! Eller hva om en kjendis-klone utviklet divergerende meninger enn originalen i sitt fangenskap og får sjansen til å slippe til? (..har f.eks. ikke Willoch blitt vesentlig mye mer radikal og venstrevridd på sin eldre dager? hmmm…)

Det er nok likevel en liten begrepsforvirring her. Jeg tror man egentlig snakker om en annen og mer avansert teknologi i dette Kissinger-tilfellet og lignende konspirasjoner – duplisering!

http://ignatz.brinkster.net/cimages/cheader01.jpg

Når THEY får tak i slike maskiner, DA er vi ille ute!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden
Svar til  smurfen

Teknikken som benyttes for menneske-kloning kalles rapid cycle cloning. Dette innebærer at de kan fremskaffe en «dobbeltgjenger» i løpet av noen måneder, komplett med aldringstegn og det hele.

Min utforsking av «kaninhullet» har lært meg å lytte til ting som sies «for spøk» fordi det kan være årsaker til at noen fant på å si nettopp det som ble sagt «bare for moro skyld». Internt i Ap. eller AUF for noen år siden var det en «saying» (sketsj eller kortfilm eller snutt i en blekke eller noe) som het: «Hvor er det blitt av Jens ?» Som om «noe» med den Jens de kjente med ett var forsvunnet.

Jeg har lurt på hvordan det var mulig å bruke enorme 300 millioner kroner på å bygge/bygge om statsministerboligen på Oslo Vest. Det må da ha gått med en del ekstra på å sette i stand hemmelige rom og sjakter og kamre for alt jeg vet. Jeg vil f.eks. anta at det er en sjakt ned til en underjordisk base eller dypTbanestasjon, for at statsministeren skal kunne unnslippe dit «dersom en nødsituasjon skulle oppstå», slik amerikanske presidenter har det.

Kan det tenkes at den nye statsministerboligen rommer en parallell men skjult bostruktur hvor den virkelige Jens oppholder seg ? Det kan jo ha vært et krav fra Big Daddy Stoltenberg å få beholde godgutten da han gikk med på at en dobbeltgjenger ble utarbeidet for maktformål.

I filmen Pulp Fiction er det en scene hvor en person kalt «The Gimp» plutselig blir hentet frem fra et skjult rom i gulvet. Er det mulig at «den forsvunne Jens (ifølge hans egne i AUF)» nå lever en skjult tilværelse a la The Gimp ?

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  smurfen

Nå tenkte jo jeg på at det var noe hemlig greie da leet, dør man i en offentlig ulykke som massene ser så vet jo alle at det er en klone når det blir satt inn en ny ;)
Den duplisering greia tenkte jeg og på da men ikke som spøk, teknologien for og gjenskape og koipiere celler og gjenstander er kommet langt
Fikk dem tilgang på alien teknologi i Rossveldt og Area51 så burde det være en smal sak og sette en person i i en maskin og bli scannet og så blir personen gjenskapt i en annen maskin
Som lille ulv sier, det er utrolig mye topphemlige høyteknologiske prosjekter der ute som vi ikke aner rekkevidden av og som vi ikke er i stand til og forstå så derfor bare ler vi av det :)
300 millioner for en staministerbolig var noe jeg og reagerte krafigt på, det er jo like mye som en får 150 enmansboliger for så her er det noe som skurrer..

Blubb sier vi kan klone dama, hva med og ha 10 kloner av dama samtidigt ( uten svigermødre seff) ;)
OG Blubb hvordan kan en DNA teste en reprilhybrid når en ikke vet åssen DNA en reptilhybrid har ?

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Å hva reptilhybridteorien gjelder, er det ikke på tide at noen får påvist dette gjennom DNA-tester? Med litt kreativitet burde det det ikke særlig vanskelig å få tak på arvestoffet til de mistenkte.

Balle Clorin
Balle Clorin
13 år siden

Takk for en fin spådom, men det er noe jeg har mer tro på en andre ting.

For det første er det flere og flere som merker at det er noe feil, men ikke helt klarer å sette det i sammenheng. Her kommer publikasjoner som Nyhetsspeilet inn. Etterhvert som flere og flere vil skjønne mer, vil også ulike reaksjoner komme. Først kan vi gjøre dette som forbrukere, ved å la være å kjøpe produkter med farlige tilsetningsstoffer, spesielt lettdrikker. Det er det enkleste. Det andre vi kan gjøre er å klippe kredittkortene og betale ned så mye gjeld som mulig. Så bør vi kjøpe norske produkter der det er mulig. Kanskje med unntak av Dagens Næringsliv og Klassekampen, så har norske aviser mistet sin troverdighet og kvalitet, så iallefall ikke kjøp papirutgaven – kjøp bøker istedenfor. Dette vil legge et visst press på systemet. For øvrig er det en god ide angående Dagbladets nye linje.

Etterhvert som flere og flere ser virkeligheten, vil det også bli vanskeligere å utføre enkelte jobber. Jeg tipper sykefraværet og antall trygdede vil fortsette å stige, også som en slags boikott av systemet. Vi ser allerede begynnelsen på dette.

Tiden er snart moden for et nytt politisk parti. Et parti som er i opposisjon til dagens system, som er der for folket, og ikke systemet og verdenseliten. Det er litt av problemet med profesjonelle politikere; de er så redde for å miste jobben og glade i makt at sannheten dekkes over.

Kanskje man skulle innført en sivil Oslo-valuta, sedler som bare kunne benyttes i Oslo? Det hadde for det første vært veldig moro, men det hadde også vært et veldig bra grep i tilfelle kronen skulle bli dratt med i dollar-dragsuget.

Fra tid til annen går man forbi en politiker. Da kan det kanskje være lurt å ha et spørsmål klart: hvorfor tillater du å forgifte deg selv og resten av befolkningen? hvorfor tillater du å bestråle deg selv og resten av befolkningen? hvorfor tillater du fascisme? ect. Ikke si at du er sint eller sur, det får bare piggene ut. Si at du er skuffet. Det er langt vanskeligere å takle hvis politikern har samvittighet.

At dette er et sjebneår for USA tror jeg også. Men det kommer også de neste årene å være. Vanskene de er inne i er av enorme proposisjoner. Gjeld (både offentlig og privat), statsunderskudd, dollaren, en stadig dyrere og mindre effektiv helsesektor, stadig dårligere helse på befolkningen generelt (også alle millitære senskader), infrastruktur, industri, energi, fattigdom, miljø, korperatisme/fascisme, mer overvåkning/kontroll/, stadig flere «fiender» osv. Det kommer til å bli bråk der om ikke alt for lenge.

Forsøk på å fyre opp 3. verdenskrig er allerede i gang. Pakistan er i krig, og det blir høy støy i Iran – uansett. Enten vil den komme enda sterkere internt, eller så vil forstyrrelsene komme utenifra. Men først blir det nok bråk mellom Israel og et eller flere av nabolandene.

Det er nok flere fløyteblåsere som ønsker å stå frem, men dessverre tror jeg verken mediene eller de store forlagene vil utgi noe spesielt spennende. Det tør dem ikke.

SMQ
SMQ
13 år siden
Svar til  Balle Clorin

Start heller med kjøpesenter og prøv å få de til å bytte ut gavekortene og annet med sølv/gull mynter som bare kan brukes der. Blir det kjapt en lokal valuta, et godt argument for å få de med kan være at hvis mynten er av reell verdi, men verd mindre i ren vekt enn gavekortet og hva du handler for vil dere tjene penger. Hvorfor?

Fordi sannsynligheten for at alle bruker gavekortet er liten hvis de synes mynten er verd å spare på istedet…

bare en tanke

Og når det gjelder kloner… Skal ikke starte en lang debatt, men i denne tråden er plutselig Jens, Blair, Kissinger og en drøss andre nevnt som mulige kopier, drar dette siden opp i folks øyne som ikke er så opplyst eller ned? Vil debatten komme til en konklusjon eller er det bare tankespinn og fri fantasi?

Og hvis jeg skulle hatt av meg selv hadde jeg brukt den omtrent som en delebil!

Henry Kissinger lever, han drikker en 1000$ cognac akkurat nå og ler så magen rister over Benjamin som gikk fem på!

SMQ
SMQ
13 år siden
Svar til  SMQ

Kan man ikke redigere egne innlegg?

«Og hvis jeg skulle hatt en kopi av meg selv»

Otto
13 år siden

10 ting å se opp for i 2010. Jeg vil legge til et punkt, nr 11, vite hvordan manipulering av vår underbevissthet gjøres. Kunnskapen om dette kan vi anvende til å nøytralisere manipulasjonen og søke å nøytralisere eller eliminere kilden for manipulasjon.

BBC:THE CENTURY OF THE SELF (film) *

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Otto, når det gjelder manipulering av underbevisstheten har jeg hørt om at dette gjøres ved såkalt SSSS-teknologi (4S), som er en mix mellom HD-boksene i TV, flatskjermer, mobilmaster og HAARP.

Vet du noe om 4S ?

Jeg tipper at mange som gikk og stilte seg i vaksinekøen ogh fikk svinesprøyta hadde fått manipulsert underbevisstheten sin pga. dagens svinske snikmanipulasjon fra svine-TVene.

Otto
13 år siden

Ca 1,500 nazi vitenskapsmenn inntok sentrale posisjoner i USA etter andre verdenskrig, en planlagt operation paperclip. Nuremberg rettssakene var i stor grad et spill for galleriet, kanskje mest for å eliminere et mellomsjikt i maktpyramiden, for å tilfredstille folket og for å fjerne vitner og beviser. Det skjedde for snart 65 år siden. I løpet av så lang tid har dette inhumane miljøet utviklet teknologi og metoder til et nivå som allmennheten vet lite eller ingenting om.

The Philadelphia Experiment & Montauk Project

Evald
Evald
13 år siden

Særdeles tankevekkende artikkel.

SPØRSMÅLET avsluttningsvis i artikkel er ikke mindre tankevekkende: Hvordan kan alt dette få pågå så lenge?

Fortsatt opplysningsvirksomhet er derfor absolutt nødvendig – spesielt fordi store deler av media har sviktet totalt !

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Her er den erfarne journalisten Per-Aslak Ertresvåg’s synspunkter på dagens norske media:

”Jeg er generelt skuffet over pressen i dag, ikke minst NRK. Det ser ut til å råde en flokkmentalitet, som for eksempel viser seg i måten de kaster seg over krimsaker på. Dekningen av det som skjer i verden i dag er mangelfull. Det er nødvendig å lese utenlandske aviser for å bli orientert. Mange har sluttet å kjøpe aviser. Avisene ser ut til å prioritere likegyldighet og tomhet…Evnen til å se konsekvenser er blitt dårligere.”

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/ertresvag-intervjuet-som-norske-aviser-ikke-ville-trykke/

Dagens Dagbladet sitt motto ser ut til å være: «Rather perish than publish», mao. å foretrekke å bli historie fremfor å avsløre litt om den skjulte virkeligheten, den som folk kjøper aviser i håp om å finne ut litt om.

Hvordan kunne jeg være så stupid å lese flere aviser om dagen i tiår etter tiår uten å skjønne at avisene’s fremste oppgave har vært og ennå er å villede ?

Jeg mener bestemt at både VG, Aftenposten, NRK og TV2 har hatt omtale med bilde av Osama bin Laden så sent som i år 2010. Helledussen, har de ikke fått med seg at mannen har vært død i noen år nå ? Dette er noe selv sauegjetere i Afghanistan vet.

Nå bør norske media la Bin Laden RIP og heller fokusere på hvem som sprengte WTC-tårnene…Det oser skyld av Dick Cheney lang vei – nok til et sjokkselgende forsideoppslag… så skal jeg vurdere å gjøre et unntak fra mitt nåværende prinsipp om ikke å kjøpe eller lese norske aviser…

« Forrige artikkel

Zbigniew Brzezinski – krigsguden fra Washington

Neste artikkel »

KIM’s dummer deg ned med pengepremier