Du leser nå
10 ting å se opp for i 2010

27 minutter lesetid

2010 er tigerens år


10 ting å se opp for i 2010

Et nytt år er i gang. I Kina er 2010 tigerens år. Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på.

Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på i år.

1. Kollektivt offentlig vanvidd og politisk koma

Det norske samfunnet anno 2009 var på ingen måte som i 60-, 70- eller 80-årene. Dengang kunne en norsk politiker eller redaktør ta opp ethvert tema i sin fulle bredde som en naturlig ting av verden. Slik er det ikke nå.

Norges offentlige rom fortoner seg nå som et kollektivt vanvidd; en mellomting mellom keiserens nye klær og frykten for trollet.

Det mest påfallende er fraværet av personer med ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen, som politikere, redaktører, etatsdirektører, akademikere eller forfattere som har mot og moralsk ryggrad til å stå frem og kalle en spade for en spade.

Her er noen eksempler:

A.           Svineinfluensafarsen

Mange nordmenn har fått liv eller helse ødelagt av svineinfluensavaksinen Pandemrix, og mange som har tatt sprøyta lever nå i usikkerhet om langtidsvirkningene.

I land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia er det nå oppvask på gang etter svineinfluensavaksineringen, som allerede kalles ”tidenes største helseskandale”.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

B.            Klimakonferansen i København og den globale nedkjølingen etterpå

I forkant av klimamøtet i København i desember i fjor ble det publisert beviser for at det vitenskapelige grunnlaget  for hypotesen om CO2-skapt global  oppvarming var blitt forfalsket.

Dette innebar at grunnlaget for hele konferanse burde blitt revurdert. En full granskning og en utsettelse av hele konferansen ville vært en naturlig konsekvens.

Det som imidlertid skjedde var at det offentlige Norge, anført av radarparet Stoltenberg og Støre dro til København som om ingenting hadde hendt med bekymrede miner og et mistenkelig sterkt engasjement for ”klimasaken”. Norske media på sin side sprengfyrte opp under den globale oppvarmingsfaren mens konferansen pågikk i en nasjonal skremselskonkurranse som vel Aftenposten gikk seirende ut av med sitt førstesideoppslag den 14.desember: ”HAVET KAN STIGE DOBBELT SÅ RASKT. Havet kan stige så mye som to meter i dette århundret…”

Konferansen ble etterfulgt av 3 ukers sprengkulde over hele den nordlige halvkulde, som naturens egen lakoniske kommentar til den propagandapregede svindelkonferansen.

Men i det offentlige Norge var det tyst.

Andre punkter på koma/vanviddslisten er:

– Chemtrails (himmelstriper bestående av flyskapte kjemikalieutslipp) som ingen offentlig person er i stand til å få øye på til tross for daglig spraying over befolkede områder i perioder.

– Psykiatrien (mishandling og det hemmelige menneske-eksperimentet MK Ultra, som er kamuflert som ”behandling” ).

– Afghanistan-krigen (en ren imperialistisk okkupasjon som er hinsides norske sikkerhetsbehov og basert på den grove løgnen om at Afghanistan hadde noe som helst å gjøre med sprengningen av WTC-tårnene i New York den 11.09.01).

– Snikbestråling fra et utall strålekilder som hemmeligholdes av myndighetene.

– Snikforgiftning via helseskadelige mattilsetninger som velsignes av Mattilsynet.

– Planer om helsefarlig og krenkende flyplass-scanning til tross for at det ikke foreligger noe behov for en slik ny kontroll.

Men i det offentlige Norge er det tyst.

Se opp for kollektivt vanvidd og politisk koma !

2. Rettigheter og frihet som inndras i bytte mot ”økt sikkerhet”

En gang ble det sagt at ”når jeg hører ordet kultur avsikrer jeg min pistol”.

Nå bør det hete ”Når myndighetene går inn for økt sikkerhet, betyr det at vår frihet og andre  borgerrettigheter er truet.”

Her er noen aktuelle trusler fra myndighetenes Pandora’s Eske av påfunn kalt tiltak for ”økt sikkerhet”:

– Begrensninger på retten til å eie våpen, klikk her.

– Anstaltmakeri som vil kunne hemme fri internettilgang, klikk her.

– Codex Alimentarius; begrensninger på retten til å kjøpe naturlig mat, mineraler og vitaminer klikk her.

– Planer om å inndra retten til å ha pass (en hevdvunnen menneskerett i  århundrer) for å erstatte passet med ID-kort med chip (som kalles ”slavebrikken” av de som har satt seg inn i brikkens muligheter for totalitær kontroll over enkeltindividet)  klikk her.

Se opp for truselen om økt ”sikkerhet” og pass på passet !

3.  Nye omdreininger av overvåkingssamfunnets tommeskrue

Visjonen for de skjulte makters århundregamle prosjekt ved navn ”New World Order” (NWO) er total kontroll over  enkeltindividet. Ved hjelp av ny og i stor grad hemmeligholdt teknologi er dette monstersamfunnet nå rykket vesentlig nærmere.

Eksempelvis er TV-programmene basert på ”Big Brother”-konseptet, hvor en gruppe mennesker blir  sperret inne under konstant kameraovervåking et av det hemmelige selskapet Illuminati sine påfunn for å ”kondisjonere” (dvs. tilvenne) massene til å være underlagt totalitær kontroll. (At frivillige i hopetall ville delta og at massene forøvrig anså det som underholdning bidro til å forenkle gjennomføringen og å holde de egentlige intensjonene skjult).

Illuminati og andre deler av maktens elite handler på sett og vis etter mottoet; når mennesker oppfører seg som sauer (”sheeple”) så blir de behandlet som sauer. Merking, kroppskontroll og sporing er naturlige elementer i sauehold.

Her er noen tiltak å se opp for, for de som ennå foretrekker et liv i frihet:

– Nye tilbud om innoperering av duppeditter under huden.
Media bringer jevnlig oppslag om ”nyvinninger på helsefronten” f.eks. roboter eller andre  mikrodingser som innoperes under huden av ymse ”gode grunner”. Slike ”chips” inneholder gjerne flere funksjoner, som signalmottak, signalrespons og sporing. Tusener av nordmenn har allerede fått innoperert ulike mikrodingser under huden, de fleste uten verken deres vitende eller samtykke.

– Økt registrering av individuelle helseopplysninger

Folkehelseinstituttet (FHI) har et umettelig behov for å registrere helseopplysninger om enkeltindivider. Legg f.eks. merke til FHI-direktør Camilla Stoltenberg (datter av Bilderberg-Thorvald og søster av Bilderberg-Jens) sin ”vi i FHI er hevet ikke bare over personvernet, men også over loven vi”-holdning på dette viktige området:

” – Vi har forresten laget et hefte om betydningen av helseregistre, jeg vil gjerne at dere skal ha det, sier Camilla Stoltenberg. En rask mail og noen minutter senere dukker en av hennes medarbeidere opp med ”Helseregistre redder liv”. Med denne håper Stoltenberg at hun kan overbevise både folk flest og Georg Apenes i særdeleshet. – Jo, vi har skrevet dette blant annet for å vise at Datatilsynet tar feil.” Se

– Økt bruk av betalingssystemer uten kontantmulighet.
For å reise med Flytoget til Gardermoen duger ikke kontanter. Du må ha kort. Et kort legger også igjen spor om brukerens aktiviteter.

– Offentlige påfunn som innebærer økt registrering av persondata

–  Økt bruk av sporere plasert på person som  vil kunne lokalisere oss via satelitter eller på andre måter. (Dette finnes f.eks. i  chipper i mobiltelefoner og i bankkort)

– Nye bomstasjoner. Helautomatiske bomstasjoner har også en overvåkingsfunksjon.

– ”Frivillig prøveprosjekt” for ID-kort med chip (slavebrikken)

– Mikrochipping av katter.
Det er nå etablert en forordning (trolig initiert av EU) om at alle norske katter skal microchippes; ”fordi det er så praktisk, lissom”. Aktuelle spørsmål i denne sammenheng er hvem som betaler for satelittdriften knyttet til dette, hvilke supercomputere som benyttes og hvilke andre (overvåkings-)funksjoner som disse datamaskinene har og er tenkt å ha. Projekt Pus er nok bare litt testing som et prøveprosjekt på veien mot den lenge planlagte microchippingen av størstedelen av Norges menneskelige befolkning, et prosjekt som har pågått i det skjulte i liten skala en stund nå.

– Endrede/strengere krav til legitimasjon (ex. biometriske pass og økt bruk av fingeravtrykk)

– Økt automatisering av betalingsordninger uten fleksibilitet for bruk av kontanter.

–  EU’s monsterprosjekt for total personovervåking ved navn Project Indect. For info om Project Indect, klikk her eller her.

Vil Project Indect med tid og stunder bli en del av den grunnlovsstridige EØS-avtalen av hensyn til det norske folks «sikkerhet” ?

Se opp for Big Brother !

4. Skjebneår for USA

USA har i mange årtier blitt bestyrt av en kriminell bande. Blant de fremste gangsterne kan nevnes Henry Kissinger, Dick Cheney og George H.W. Bush.

Dette er personer som har erfart at den beste plattformen for å utøve kriminell virksomhet er å kontrollere statsapparatet. Som Mr. Kissinger sa i sin tid som utenriksminister: ”The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time.”

De grove forbrytelsene som er begått i offentlig regi omfatter de fleste kjente lovbrudd, som drap på lovlydige borgere, makt- og profittbaserte kriger, narkotikahandel, organiserte seksualforbrytelser og pengetyverier i mangemilliardersklassen. Kontrollen over massemedia og rettsvesenet har gjort det fullt mulig å slippe unna med giga-crimes på høylys dag og samtidig nyte anerkjennelse som ”samfunnets støtter”.

USA sitter nå igjen med robbede pensjonsfond, en astronomisk statsgjeld og stadig flere hjemløse som synlige tegn på herjingene etter historiens største kleptokrati.

Hovedhensikten med president Obama’s besøk i Kina 15. november 2009 var å bedrive brannslukking etter kleptokratiets herjinger på finansfronten.  Det hadde seg slik at Kina hadde brukt en stor del av sine dollarreserver til å kjøpe gullfutures (verdipapirer knyttet til gullprisen). Kineserne hadde deretter forlangt å få levering i det bakenforliggende ekte gullet (dette er noe uvanlig, men en juridisk rettighet som følger av en futureskontrakt mao. et krav utstederen er forpliktet til å oppfylle).

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at gullet som ble levert ikke var ekte gull, men bare et mineral ved navn tungsten med gullglasert overflate. Mao. har USA’s kleptokrati også gått løs på verdens gull som en av sine mange finanssvindler.

Konsekvensene av denne avsløringen satte verdens finanssystem i fare, hvoretter Obama måtte reise til Kina med lua i hånda for å be om godt vær og betalingsutsettelser. Obama’s Kinareise innebar en symbolsk start på kampen mot det institusjonaliserte kleptokratiet som hovedsakelig har vært bestyrt av Bushdynastiet bl.a. med hjelp av CIA og andre hemmelige tjenester som er licenced to steal and kill og har hatt komplett immunitet i praktisk talt enhver henseende…inntil nå.

12. desember i fjor, 2 dager etter at Obama fikk fredsprisen i Oslo fant det sted en shootout i gangsterstil på høyt maktnivå. 5 seniormedarbeidere i Kissinger Associates ble drept. Hovedpersonen Henry «Bad Boy» Kissinger ble rapportert missing umiddelbart etterpå inntil han dukket opp i et møte sammen med bl.a. den kvinnelige fotballstjernen Mia Hamm noen dager senere. Vil «fotballdiplomaten» Mia Hamm nå bli vurdert som en kandidat til å fylle en av  stillingene hos Kissinger Associates som med ett er blitt ledig ?

President Obama må nå forholde seg til:

– Kriminelle elementer på høyt nivå som er under sterkt press og følgelig farlige

– Det privateide svindelforetaket The Fed (USA’s ”sentralbank”) som er på vei mot historiens skraphaug.

– ”Noe” må gjøres med USA’s enorme statsgjeld.

– Det planlegges nå en valutareform og en refinansiering av USA’s pengesystem i det stille. (Bl.a. har visstnok pengedynastiet Rotschild sagt seg villig til å stille sitt gull til disposisjon i overgangsfasen).

– Finansinstitusjonenes off-balance derivatbeholdninger vil bli svært utsatt under en dollarreform, og få om noen vet hvilke konsekvenser en nedsmelting av de oppblåste derivatporteføljene vil gi.

– Dollar-overgangen vil forårsake turbulens. Dette kan innebære mer eller mindre grad av stillstand i økonomien mens dollar-skiftet finner sted. Folk anbefales å hamstre mat just in case.

– Det pågår mange maktkamper om kontroll i det skjulte; borgerkrig på høyt nivå; ”the white hats against the bad guys.” Dette gjelder f.eks. innenfor hemmelige tjenester som CIA/DIA og i mektige hemmelige selskaper som Illuminati hvor Rockefeller-blodlinjen står mot Rotschild-blodlinjen og for øyeblikket er det Rockefeller-klanen som holder på å miste grepet.

– Obama må nå velge side. Valget står mellom å ta parti for folket mot makteliten (slik Kennedy gjorde) eller fortsatt å bli holdt for narr av sine nære medarbeidere og andre som deltar i det skitne maktspillet. Kan det faktum at noe av det første Obama gjorde etter å ha kommet tilbake fra nyttårsferie på Hawaii var å kalle CIA-sjef Leon Panetta inn på teppet i The Oval Office være en indikasjon på hvilken kurs Obama kommer til å velge ?

Se opp for overraskende nyheter fra USA !

5. Forsøk på å fyre opp 3. verdenskrig

Verden har lenge blitt styrt av hemmelige, mørke krefter, i stor grad forankret i hemmelige selskaper. En eksplisitt innrømmelse av at også en amerikansk president må adlyde ordre fra sine skjulte overordnede er den amerikanske  president FDR Roosevelt sine ord: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Den mektige amerikanske Illuminati- og frimurerlederen Albert Pike skrev i august 1871 et brev til Giuseppe Mazzini, en europeisk Illuminati-leder kjent som “Italia’s onde geni”. I brevet skisserte han hvordan tre verdenskriger ville komme til å finne sted. Beskrivelsene av første og andre verdenskrig har en påfallende likhet med det som faktisk skjedde. Dette er nok et bevis på det mektige hemmelige brorskapet Illuminati (og deres lydige underordnede frimurerne) sin evne til å iscenesette verdensbegivenheter; ”to make it happen”,  i henhold til sine interne planer uten at verden forøvrig  har den fjerneste anelse om hvem som egentlig står bak og hvorfor det som skjer egentlig skjer.

”Tredje verdenskrig” er beskrevet slik i brevet:
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the ‘agentur’ of the ‘Illuminati’ between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.” Se

At muslimer urettmessig ble beskyldt for å ha sprengt WTC-tårnene 11 september 2001 og de påfølgende “sionistiske” invasjonene av de muslimske landene Irak og Afghanistan, samt amerikansk bombing og destabilisering av muslimske land som Somalia, Pakistan og Jemen er i samsvar med Pike’s oppskrift.

I dagens situasjon ser det avgjørende ut til å være om de to aggressive ”sionistiske” atommaktene USA og Israel vil komme til å foreta seg noe militært mot den fredelige kulturnasjonen Iran. Det antas at dersom Iran angripes av Israel og USA vil skalar- og atomvåpenmaktene Russland og Kina ikke forholde seg i ro. Dette vil kunne føre til at en stor del av planeten vil komme til å lukte svidd etterpå.

Se opp for antydninger til krigsforberedelser !

6. Fløyteblåsere som står frem (åpent eller anonymt)

Norge er kjent for å ha pliktoppfyllende tjenestemenn, ikke minst de som anser at deres arbeid er særs viktig fordi de får beskjed om at oppgavene er ”hemmelige”. Dette er folk som gjør jobben som de får beskjed om, lik flittige maur med skylapper som ikke stiller seg kritiske spørsmål om hva i huleste det er de holder på med.

Amerikanske Milton William (”Bill”) Cooper er den moderne tids fløyteblåserfyrtårn. Cooper som arbeidet med høy sikkerhetsklarering innenfor US Navy Intelligence sa at han hadde begynt med å utføre sine oppgaver lojalt som en amerikansk patriot som trodde at resultatene av hans pliktoppfyllende arbeid var at USA og verden forøvrig ville bli tryggere og bedre.

Takket være sin kritiske sans oppdaget Cooper at det forholdt seg stikk motsatt og at han ved å være en ”lydig og pliktoppfyllende tjenestemann” bidro til å svike sitt land og undergrave sine medborgeres sikkerhet og rettigheter.

Cooper sto frem som fløyteblåser med et kontroversielt foredrag fullt av innsideinformasjon om den mørke maktens krinkelkroker på en konferanse i 1989 som han forøvrig avsluttet med ordene: ”What happens to me now is of no consequence, and I knew that when I started this”.

Det er vel nå tid for at norske fløyteblåsere står frem og forteller om noe av det de har vært med på.

Dette kan f.eks. være:

– Forsvaret/NATO; offiserer eller funksjonærer som kan stå frem og fortelle om det topphemmelige snikforgiftende og miljøødeleggende chemtrails-programmet, eller om det faktum at Norges forsvar det siste tiåret er blitt omorganisert på en slik måte at det nå er grunn til objektiv tvil om hvorvidt  Norges befolkning er fokus for forsvar eller angrep/stille krig fra NATO’s side slik det i dag er organisert.

– Psykiatrien; overleger eller sykepleiere som kan stå frem og medgi at pasienter får helseskader av psykofarmaka eller forteller om sin deltagelse i det langvarige eksperimentprogrammet MK Ultra, som bl.a. bedrives for å trene ”lydige mind kontrollerte slaver” til lederstillinger i det offentlige Norge.

– Politiets Sikkerhetstjeneste PST; ansatte som kan fortelle at de har til oppgave overvåke opplyste norske borgere som arbeider for å trygge demokratiet og innimellom angripe dem med frekvensbaserte strålevåpen, fortrinnsvis av type light.

– Informasjonsbyråer som kan fortelle om godt betalte oppdrag fra obskure oppdragsgivere som går ut på å påvirke og overstyre folkeopinionen ved hjelp av informasjon som går ut på å føre folk bak lyset om faktiske forhold og lure dem til å godta forhold som de ikke vil være tjent med.

– Tollere innenfor postvesenet som kan fortelle om hvor høyt prioritert det er å kontrollere og konfiskere pakker som mistenkes for å inneholde naturmidler som vil kunne bidra til å bedre mottagernes helse.

– Ansatte i Statens Strålevern eller Telenor Mobil som kan stå frem og medgi at stråling har helsepåvirkende effekter som for noen er skadelige og at Staten opptrer uærlig og faglig uansvarlig ved å holde tilbake informasjon og føre befolkningen bak lyset.

– Ansatte i Utenriksdepartementet eller NORAD, som kan fortelle om sin kjennskap til resultatene av virksomheten til mektige organisasjoner som f.eks. IMF, Verdensbanken, Bechtel eller Halliburton og om hvordan dette i mange tilfeller går direkte imot lokalbefolkningens interesser.

Internett gir fløyteblåsere gode muligheter for å publisere sine beretninger anonymt. En mulighet er å benytte Wikileaks: http://www.wikileaks.com. En annen mulighet er å sende en epost til Nyhetsspeilets redaksjon for diskret behandling og eventuell oppfølging.

Se opp for fløyteblåseravsløringer !

7. Info-quake; mediakonspirasjonens Big Bang ?

Vestlige media har i en årrekke vært sensurert av THEY, en obskur maktstruktur i retning av Rockefellergrenen innenfor Illuminati. Dette fungerer bl. a. ved at egne CIA-agenter er på plass i Oslo hvor de ser til at Norges  redaktører ikke bryter noen av de mange media-TABUer. Dette er noe den norske ”ytringsfrihetens forsvarere” redaktørstanden lydig  har  akseptert. Noen TABUer er her.

Eksempler på litt for påfallende dekkoperasjoner fra norske medias side er de mange uavklarte spørsmål rundt 11. september og vaksinekomplotter med medias hyperaktive medvirkning.

Spennet mellom ”matrix-virkeligheten” som media har bidratt til å skape og den virkelige verden som stadig flere nå får kjennskap til er i ferd med å bli så stort at spenningen nå er i ferd med å bli utløst lik tektoniske plater som presser uutholdelige mot hverandre like før et jordskjelv utløses.

Ting som tyder på at media nå står foran Det Store Informasjonsskjelvet er bl.a. at:

– Nordmenn er opplyste og ønsker aviser og media som bidrar med ny og sannferdig informasjon.

– Papiraviser som Dagbladet står med et bein i grava og bør komme opp med en ny strategi. Skikkelige avsløringer har alltid gitt økt salg og økt tillit og bør være et element i en nødvendig strategiendring.

– 2010 er “journalistens år” i verden se.

– Norges Presseforbund fyller 100 år i år.

– Det vil komme oppsiktsvekkende nyheter fra USA, både fra finans politikk og hva det måtte være .

– Rockefellergrenens maktmessige svanesang tilsier at TABU-listen er i ferd med å bli opphevet…(?)

– Sannheten ER allerede ute (på den frie delen av Internett)…men det er ennå svært mye som avisleserne ennå ikke kjenner til eller forstår og ønsker bakgrunnsstoff og kommentarer om. Kan papiravisenes redning ligge her ?

– SKUP-prisen er i ferd med å få noe sandkasseaktig over seg, litt sånn keiserens nye klær, hvor det ikke er lov til å kommentere noe man får øye på som befinner seg utenfor sandkassa.

– Norske journalister er flokkdyr, slik de f.eks. viste gjennom sine ”største” saker i fjor: Aker/Berit Kjøll-saken og hijab-saken. Hvor lenge vil journalistene vente på å få en bjellesau å følge ?

– Hvem vil bli den første TABU-knusende norske bjellesauen blant avisene ? Skal vi sette en knapp på Aftenposten med sin nye redaktør Hilde Haugsgjerd ? Stavanger Aftenblad fikk som kjent kneblet sine tilløp til frie ytringer for noen år siden da Tom Hetland ble plassert i redaktørstolen med TABUplakaten tredd ned over hodet…

– Finnes det ikke lenger journalister med antenner for en god historie; jeg minnes Geir Imset og Alf R. Jacobsen…det var skikkelige gravejournalister som fikk viktige saker avslørt frem i dagen. Det var den gang det…

– Har ikke Mediabildets Nye Steppeulv Nyhetsspeilet fått ta for seg litt for fritt av de store avsløringene som bare ligger og venter ?

Om ikke noe av det ovenstående er nok til å utløse Det Store Informasjonsskjelvet, så får avisnestoren Gudleiv Forr fyre av startskuddet for det som nå må komme med sine hyldningsord til papiravisene:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.» Se

Om heller ikke Forr’s for tiden akk så ugyldige ord er egnet til å vekke journalistenes instinkter er det bare en ting mer å si:

– Trykkefeighetens pris er papiravisdøden. Eller på godt norsk: Publish or perish !

Det nye året er ennå ungt. Vil en ketchupeffekt komme til å gjøre seg gjeldende mot slutten av året ?

Se opp for tidenes avsløringsbølge – med eller uten ketchupeffekt !

8. Dynamisk himmeldekor med eller uten mediafokus

Stadig flere har nå begynt å se på himmelen. Det er jo litt av hvert å følge med på nå.

Her er noen aktuelle lavhøyde observasjoner:

– Spirallys. Se

– Chemtrails-striper (HAARP-plasma ispedd nanopartikler m.v.)

– Obskure småfly og militære helikoptre til alle døgnets tider (som bl.a. sender ut mind control feeding beams til tankekontrollerte nordmenn med eller uten chip-implantater).

– UFOer (er ikke nødvendigvis utenomjordiske. De kan også være militære og made in the USA. Se)

Høyhøyde observasjoner kan være:

– Bevegelige lysende objekter på nattehimmelen (kosmiske lysskip ?)

– Bevegelige himmellegemer (kometer ? asteroider på avveie ?)

En påfallende endring er at myndigheter og media nå har begynt å rapportere om diverse observerte himmellegemer, som om det dreier seg om himmellegemer som er komet på avveie. Her er noen eksempler:

Asteroide ? Planet ? Komet ? Se

Ukjent objekt passerer jorden   Ekspert: – Tror det er asteroide. Se

Er dette en UFO? Se

I tillegg kommer diverse utsagn og bilder knyttet til den påståtte planet-kometen Nibiru (også kalt «Wormwood» eller Planet X) som det hevdes vil komme/har kommet inn i vårt solsystem. En del NASA-feed og mediaoppslag ser ut til å pushe i retning av at de ønsker å gjøre massene oppmerksom på ”Nibiru’s ankomst”. Det spesielle med ”Nibiru” er at den er nevnt i urgamle sumeriske skrifter med stor presisjon, og at den den gang var bebodd med aliens kalt annunakiene. (Dette er nok historiske fakta).

Noe som derimot er høyst usikkert er om Nibiru nå befinner seg i vårt solsystem eller om den noen gang vil det. For om så skjer, vil muligheten åpne seg for at Nibiru’s aliens igjen vil komme til å gjøre strandhugg på jorden og dominere menneskeheten slik som den gang…

En aktuell mulighet, med tanke på at norske media ikke har for vane å dreie sitt fokus i fellesskap  uten at de har fått uttrykkelig instruks om det av sine overordnede THEY (som i svinevaksine-saken), er at den siste tidens hyppig og fyldig omtalte himmelobservasjoner kan dreie seg om en kondisjonering av massene for å gjøre oss klare for ”The Big One”, som noen kaller Henry Kissinger’s siste kort i maktkortstokken: Å skape en illusjon (make-believe) av at jorden blir invadert av onde aliens.

Hvor eksotisk det enn kan høres, så er både teknologien og infrastrukturen for dette allerede på plass. Usikkerhetsmomentet vil være: Vil illusjonen gå hjem; mao. vil vi komme til å tro det vi ser uten å ane ugler i mosen ? (Folk trodde f.eks. at WTC-tårnene ble truffet av fly fordi det ble skapt en illusjon i folks forestillingsverden om at så var tilfelle, så hvorfor skal vi ikke også kunne lures til å tro på UFOer med slemme romvesener om bord…?)

Dette vil i så fall dreie seg om fremføring av et spektakulært holografisk lysshow med kodenavnet BLUE BEAM (som bl.a. vil benytte ioniserte chemtrailsnanopartikler høyt oppe i lufta som ”kinolerret”) som skal simulere at Jorden blir invadert av ”onde” aliens (blame it on beboerne fra Nibiru, lissom). Dette vil trolig inkludere bruk av militære UFOer made in the USA som vil komme til å skyte vilt rundt seg med strålevåpen type star wars (og drepe mange mennesker på jorden så vi skal skjønne hvor onde de innbilte aliens er, mao. et slags fugleskremsel a la Osama bin Laden, det funket jo bra etter 911 inntil folk lukta lunta, så hvorfor ikke prøve trikset på nytt…?) for å få publikum til å kaste seg ned foran verdens maktelite og be om ”beskyttelse”, også kalt ”økt sikkerhet”.

Vil THEY virkelig komme til å arrangere himmelsirkus for oss alle, i vår tid ? Mitt ringe håp er at teknikken om så skjer skal komme til å funke sånn rimelig bra, uten for åpenbare problemer, siden det jo er generalprøven vi vil få overvære. En forestilling som vil gjøre seg fortjent til terningkast 5, det er nå mitt håp.

Se opp !

9. Tilbakerulling (Roll-back)

En stadig større del av befolkningen er i ferd med å gjennomskue i hvor stor grad de er blitt holdt for narr, motarbeidet, ført en stille krig mot (sic) og har fått undergravet sine reelle rettigheter, sin frihet, sin  sikkerhet og sin verdighet. Det er nå på tide at det trekkes en linje i sanden ved navn STOPP – NOK – TILBAKE, ikke bare med ord, men fulgt opp av handling.

Denne prosessen kalles tilbakerulling (”rollback”) og innebærer at bevisste borgere (eller politikere, myndighetspersoner, hvem det måtte være som anser at NOK ER NOK) ikke bare sier at nå er det nok, men at de også får ting til å skje  fysisk i form av en reversering (tilbakerulling) av uønskede innretninger og påfunn. Et norsk samfunn som få våkne borgere ønsker har kommet langt i å utfolde seg i det stille, styrt av muppet-puppet Jens Stoltenbergs overordnede, de som styrer boksen med hans mind control feed.

Hvem vil gå inn i historien som Norges første tilbakerullere, f.eks. de første til å

– Demontere et overvåkingskamera ?

– Demontere en ”overkill” (dvs. unødig) basestasjon eller TETRA-mast (alle TETRA er unødige) ? Naturlige steder å begynne vil være i barnehager, på skoler eller på sykehustak, i nærheten av de gruppene som er mest sårbare for stråling.

– Få erstattet mikrobølgebestrålt cateringmat på sykehus med naturlig mat som lages fra bunnen ?

– Avskaffe en flyplass-kontroll ? Et naturlig sted å begynne vil være at piloter og kabinpersonale fritas for nedverdigende sikkerhetskontroller. Den historiske ”record” med ”selvmordspiloter og selvmordsflyvertinner” er som kjent null. Det foreligger følgelig ingen risiko, og er mao. intet behov for en slik paranoid kontrollordning. Sunn fornuft tilsier dermed at ordningen fjernes, hvilket bør gjøres.

– Hvilke produsenter vil få sine produkter boikottet pga. helsenedbrytende/fordummende innhold av aspartam eller MSG/E621 ? Kan det være naturlig å velge ut produsenter av barnevitaminer tilsatt aspartam eller steinbitkaker med MSG-smaksforsterker-E621 (steinbit er da så godt og trenger overhodet ikke kunstig smak) ?

– Kaste ut TV-en og nekte å betale lisensen i protest mot manipulasjoner, løgner,  desinformasjon og illuminatisk spininfo av tildels nedrytende art (mental kondisjonering) fra NRK og TV2 ?

– Klippe et hull i nettinggjerdet rundt HAARP-anlegget EISCAT i Ramfjordbotn utenfor Tromsø og etterlate en lapp med en ordlyd som lyder omtrent som:  ”Dette kriminelle Dr. Strangelove-anlegget bør bli stengt i løpet av 3 måneder av hensyn til alle som lever på jorden. VI KOMMER TILBAKE !”

Se opp – nok er nok !

10. Avslørings- og konfrontasjonskomedie

Den ”opplyste” vestlige verden er nå på vei opp av Tornerosesøvnen; sannheten tvinger seg frem lik vann fra en ubarmhjertig oversvømmelse som sildrer inn i stadig nye krinkelkroker.

En stor del av historien må skrives om, mediakonspirasjonen har manipulert massene og løyet tjukt i årevis og vestlige lands regjeringer har kommet langt i å undergrave sine egne befolkningers sikkerhet og rettigheter i det skjulte.

Spørsmålet stadig flere kommer til å stille vil bli:  ”Hvordan kunne alt dette få pågå så lenge ?

Etter hvert som gapet mellom (medieskapte) illusjoner og den grelle virkeligheten brister og resulterer i informasjonsskjelvets avsløringer med påfølgende konfrontasjoner vil komiske situasjoner komme til å utspille seg: Politikere, myndighetspersoner og journalister som vil overgå hverandre med utflukter og unnskyldninger for hvordan de kunne gjøre slik når det faktisk forholdt seg sånn, sammen med forsikringer om at nu skal alt bli så meget bedre; tidenes kuvendinger og kappevendinger vil ikke komme som noen overraskelse, men kunne bli noe dagligdags.

Se opp for virkelighetens komedie!

Tigeren er læremesteren og ikke truselen; med øynene åpne, antennene ute og uten frykt mens den forventer det uventede... Hva vil Tigeråret 2010 komme til å bringe ?

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
74%
Opplysende
21%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
5%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

206 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *