Bla i tag

EISCAT

VG papiravis og nettutgave representerer norsk media hvor fravær av den egentlige virkelighetsbeskrivelsen kan sies å være stor.

Tause medier – sannhet uteblir

Allerede fra og med 1993 er temaet HAARP og dens teknologi blant de mest underrapporterte temaer i nyhetsbildet verden rundt. Fenomenet kalles for «Project Censored».

EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

Norge har to kraftige radaranlegg ved navn EISCAT. Det kraftigste er utenfor Tromsø og det andre på Svalbard. Tromsø-anlegget oppgraderes i disse dager til 3D. Dette anlegget bidrar til å forårsake ekstremvær og påvirke jordens klima negativt. Dessuten samarbeider anlegget i hemmelighet med USAs militærvesen; et geofysisk supervåpen på norsk jord...Finnes det i det hele

Nyhetsspeilet TV intervjuer Hans Gaarder om HAARP og Chemtrails

I Ramfjordmoen utenfor Tromsø er der et ionosfærisk varme anlegg, som en del av HAARP systemet, med lignende anlegg flere steder i verden. Disse antenner er fra Svalbard. Anleggenes aktiviteter skjuler miljømessige- og helsemessige farer, mener Hans Gaarder.

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Det Aftenposten-kontrollerte Oslopuls, som ledes av Hilde Haugsgjerd (til v.) og Hilde Bjørhovde (til h.) sensurerte en kunngjøring om et foredrag om HAARP og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Foredrag om HAARP, EISCAT og chemtrails 7.2.

Mens været i Norge har vært merkbart begredelig det siste året, har det pågått diverse bruk av høyteknologi i luftrommet over Norge, særlig EISCAT og chemtrails. Det som er påfallende er den øredøvende tausheten fra myndigheter og media om hva teknologien gjør med oss og med vårt livsmiljø.

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

Nyhetsspeilet publiserer her utdrag fra dr. Rauni-Leena Luukanen–Kilde sin nyeste bok ”Skjulte verdener”.

Her finner du ikke bare sannheten om utenomjordisk liv, om det hemmelige romprogrammet, om avansert høyteknologi som overgår science fiction, men også grelle perspektiver om "organisasjonen" som ved hjelp av den kriminelle og tildels grusomme USA-dikterte etterretningen holder store deler av Norge -

Vet du noe?

"Å synge som en sangfugl" ble opprinnelig sagt om medlemmer av mafiaen som hadde fått nok og ønsket å fortelle samfunnet rundt seg om hva som foregår i det skjulte.

Kjenner du til noe som foregår i det skjulte som du synes at bør bli kjent ? Nyhetsspeilet gir deg muligheten.

2010 er tigerens år

10 ting å se opp for i 2010

Et nytt år er i gang. I Kina er 2010 tigerens år. Nyhetsspeilet tar her for seg 10 ulike områder som det kan være grunn til å følge med på.

HAARP et geofysisk våpen

HAARP er kapabel til å endre jordens økosystemer, atmosfære, magnetosfære og gravitasjon. Foto: Utbrudd på Etna

Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

Jens Stoltenberg har nå vært statsminister i 4 år. Hvilke miljømessige påkjenninger kan ha forårsaket at så mange nordmenn har fått svekket helse i løpet av de siste årene ?