Nasjonen Norges reise ned i avgrunnene, styrt av bl.a. den demonbesatte provokatør, agent og spion, også kalt mor Norge, Gro Harlem Brundtland, foto, her: https://snl.no/Gro_Harlem_Brundtland

Gro Harlem Brundtland, født 20.04.1939, hennes liv og virke

2.2K visninger
52 minutter lesetid
2

Å forstå det som skjer på de statlige bakrom i dag, krever en innsats. Men bare fordi deltagerne vil holde det skjult. Spørsmålet er om ikke også våre stortingspolitikere i det skjulte alle tilhører ett parti? Og at det er grunnen til at det ikke er en forskjell på partienes politikk. Kanskje er dette et blodrødt parti? Ett parti, men mange ansikt, for å forvirre folk til å tro at det er demokrati i landet?

Gro Harlem Brundtland har hatt en inngripende betydning for Norge. Men var det til nasjonens og folkets gode? Det følgende anonyme skriftlige bidrag om Gro Harlem lar oss ane mellom linjene hvem hun egentlig representerte, og det har ikke vært arbeidere. Hennes mange merkelige handlinger viser at hun har virket ut fra en høy posisjon i et særegent miljø, et miljø av historiske finansfolk fra gamle Babylon, de som idag fra London city styrer hele den vestlige verden.


Forfatter anonym

Aleksandra Kollontaj, Gro Harlems åndelige mor, meget opptatt av sex, iflg forfatter Juri Lina, hun beordret som fremtredende bolsjevik under Stalin, marinegaster til egen personlig forlystelse, Gro tilbrakte mye tid sammen med henne i Stockholm, foto her.

Gro Sandberg Brynolf Harlem ble født 20. april 1939. Vi vet ikke hvor lenge Gro Harlem Brundtland befinner seg i live på denne jord, og vi vil heller ikke få vite det når denne tiden brått er over. Vi vet en del viktige ting om henne. Det finnes en streng bibelsk begrensning som Gro ikke kan komme seg unna, fra 2. Mosebok kapittel 20, de seks første versene (den norske 1930-oversettelsen). Denne vår 84 årshilsen til Gro påpeker hennes problematiske arv helt tilbake til 1870-tallet. Og at denne arven svever over Gro som en mørk tordensky i hennes resterende liv. Om Gros morslinje i tre ledd:

• Gro ble født som Gro Harlem i 1939
• Gros mor ble født som Inga Brynolf i 1918
• Gros mormor ble født som Margareta Sandberg i 1897

Viktigheten som Gro tillegger sin egen kvinnelinje, gjør at vi kan la hennes fulle navn framstå som Gro Sandberg Brynolf Harlem. Alle disse tre etternavnene er pussige å ha i Skandinavia: Sandberg er et internasjonalt navn. Brynolf er opprinnelig et mannsnavn som ble konvertert til etternavn. Harlem er et jødisk etternavn som er det samme som den delvis afro-amerikanske bydelen Harlem i New York. Det er en vanlig jødisk skikk å ta navn etter større byer og deres bydeler. Ofte etter at familiene har flyttet derfra, for å markere diskret sin tilhørighet til edomittklanene «The International Jews» som ingen trenger å betvile at globalist-Gro identifiserer seg med i alt hun måtte ha av resterende sjel og sinn.

Etternavnet Harlem leverer New York-assosiasjoner hos versting-knippet av globale NGOs (non-governmental organizations) basert i New York og Sveits. New York het først New Amsterdam da den ble grunnlagt mens Amsterdam var finanssenteret. Manhattans nordlige bydel Harlem kan knyttes til en meget viktig by nord for Amsterdam: Haarlem, som har et interessant rødt byflagg som «edomitt-røde» Gro kan være bekjent av. Haarlem er først nevnt på 900-tallet.

Haarlems blodrøde flagg med et ridderkors, hvem griper til blodutgytelser, hvem skjuler seg bak de fire Davidstjerner? Foto, her.

Navnet kommer fra Haarlo-heim eller Harulahem, som betyr noe sånt som «byen på sand dekket av skog som ligger høyere enn omgivelsene». Byen lå strategisk plassert ved elva Spaarne og ved en stor vei som gikk fra nord til sør. På 1100-tallet ble det bygd festningsverk i byen og Haarlem ble residens for grevene av Holland (se Wikipedia om navnet Haarlem, her).

Gro ble født i 1939, moren Inga i 1918 og mormoren Margareta i 1897. Alle tre lærte seg sitt morsmål svensk i Stockholms høyeste sosiale sirkler. Merk de korte tidsavstandene i Gros slektslinje. Bare 21 år mellom mor og datter, noe som antyder at disse var eldstedøtre. Gro ønsket sikkert å få en datter da hun var 22 år, men det ble en gutt Knut, født 1961. Gros egen morslinje av ondskap var dømt til å stanse før fire ledd. Gro Harlem Brundtland morslinje av arvet ondskap kommer trolig fra hennes oldefar Sandberg født anslagsvis litt før eller rundt 1870. Det er interessant at denne Sandberg var på alder med 1900-tallets verste heks Alexandra Kollontaj (1872-1952), som hadde finsk morfar.

Det var neppe tilfeldig at Gros mormor Margareta og hennes mor Inga var lydige disipler av Alexandra Kollontaj og tilbrakte mye tid nær henne. Bibelen forteller oss at den aller verste ondskapen kommer fra menn og kan arves inntil fire ledd, trolig like mye langs en kvinnelinje som langs en mannslinje.

Men ondskapen har alltid sin rot i fedres misgjerninger, aldri i mødres misgjerninger. Fra 2. Mosebok kap. 20: Da talte Gud alle disse ord og sa; 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.  3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.  4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.  5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,  6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Disse viktige bibelversene begrenser i stadig sterkere grad Gros ondskapsmettede liv. Men den gode nyheten er at begrensningen slår ut positivt for Gros etterslekt. Gros ondskapshandlinger har fulgt hennes morslinje via hennes svenske mor Inga og hennes svenske mormor Margareta. Bibelen uttrykker klart noe som alle frimurere og demondyrkere vet: Slektslinjer for å videreføre aller verste ondskapen varer maksimalt i fire ledd, fra denne stamfaren som initierte ondskapen.

Sannsynligvis starter ondskapen med hemmelige barneofringer i dype skjelettkjellere, hvor kvinner ikke har adgang. En av verdens verste hemmeligheter – som etter trotskist-NATOs aggressive relansering i 1991 har sluttet med å være det – er at kollektivene av maktmenn på de høyeste nivåene gjennomfører satanist-liturgisk bloddryppende orgier under bakken, hvor små barn ofres med knivdrap til avguden Molok.

«Child trafficking» vil aldri opphøre, fordi maktmennene i vår midte kan aldri risikere at deres egen demonbaserte maktplattform eroderer. Jeg hadde aldri forestilt meg at et legesenter på Lysaker bruker «ofring til Molok» som sin frimurersk svart-hvite forretningside akkurat på grensen mellom Oslo og Bærum (se om Moloklinikken, her). Men Oslo ble av Londons bankoligarker reorganisert som gjendøpt by fra 1925, utstyrt med en privat britisk propagandakanal for radio 1925-1933. Vår tidligere Kristiania ble en testby for de fleste av verdenskommunismens faser, helt siden Karl Marx trakk sine siste sukk i London 1883 og ble hedret med et fint gravmonument der. Faktisk lenge før den tid, allerede fra thranittene i Oslo 1849 ble bygd opp som den første organiserte kommunistiske arbeiderbevegelsen i verden.

Marcus Thrane (1817-1890), sønn av kassereren i Norges Bank, fikk en nøkkelrolle i Londons finansaktørers globale plan (foto her)

Thrane-bevegelsen var et bank-regissert forspill til kommunismen, allerede før den ble utviklet systematisk av Marx og Engels i London. Kvinners ondskap er knyttet til hekseri, og kan ikke overføres fra mor til datter mer enn maksimalt tre ganger, deretter er det bom stopp. Gro fikk en tung pakke med demoner overført via to mellomledd fra mor og mormor, og et tredje mellomledd for demonoverføring kunne ha vært en mulighet for henne. Gro forsøkte sannsynligvis å overføre demoner til sin egen datter Kaja, men Gro oppdaget midt på 1980-tallet at dette ikke ville lykkes. Kaja Brundtland var ikke og er ikke mottagelig for personlige demoner fra sin mor Gro.

En Gro med normale menneskelige følelser burde ha gledet og frydet seg over at datteren Kaja og datterdatteren Oda er normale kvinner uten personlig hekseri. Men det gjør hun ikke, der hun stadig sjeldnere opptrer i media. Enda sjeldnere lar hun seg beskue av nordmenn ute i solskinn og friluft. Gros oldefar var offisielt svensk og hadde etternavnet Sandberg, internasjonalt kjent som et dobbelt kryptojødisk navn, fordi det satt sammen av det jødiske Sand og det jødiske Berg. Jødenes dragning mot kostbare metaller og deres faste verdi gjenspeiler seg i begge disse to navnene. Etternavnet Sandberg er gunstig som kamuflasjenavn både i Norge og Sverige, fordi det lyder som et nordisk navn, mens det på kontinentet og USA oppfattes mer som jødisk.

Mange i Skandinavia har støtt på etternavnet Sandberg innenfor jus, media, politikk, kristenliv, idrett, musikkliv, kunstgallerier og museer. Men ikke så mye i næringsliv og bankvirksomhet. Vi kjenner ikke Gro-oldefaren Sandbergs fornavn og heller ikke hans fødselsår, men datteren Margareta ble født i 1897 og ble Gros mormor.

Om Gros nazist-bolsjeviker, de blå-røde

Gro eksponerer sin underdanige beundring for den London-dekorerte dobbeltagenten Vidkun Quisling ved å bo rett nedenfor Quisling flotte æresbolig Villa Grande. Hans nazisme ble tydeligere enn i alle andre land forenet med sionist-bolsjevismen da Holocaust-senteret i Villa Grande ble åpnet der oppe i 2005 (se deres hjemmeside, her). Nazi-demonene og bolsjevik-demonene ble derved samlokalisert, noe Gro fant betryggende i sin egen bolig noen hundre meter unna, uten synlige livvakter og uten høye gjerder. For dette har man ikke i Norge, noe voldsdyrkeren Gro synes er fælt men måtte bite i seg. I Frankrike har hun hatt en voldsbeskyttelse, og ingen vanlige nordmenn har visst hvor hun har sin voldsfestning av en bolig i Nice.

En ikonisk blå-rød markering skjedde da Villa Grande ble Holocaust-senter. Den falt sammen med at Gros egen mor Inga døde samme år og en uselvstendig pappagutt Jens Stoltenberg tiltrådte som statsminister. Gro ville heller ha sin egen elev Jonas Gahr Støre som statsleder fordi han er enda tydeligere blå-rød, men så ikke noe problem med å ha Thorvalds sønn plassert der noen år, fordi Jonas da fikk videreutviklet og skjerpet sin eksekutive sluhet, egenskaper som Jens aldri har hatt. Jens har alltid bare hatt en rolle som gallionsfigur. Gro besøkte jevnlig NATO-Jens i Brussel for å følge ham opp, dette har det vært mediereportasjer om. Men det ser ut som om Gro måtte slutte med sine Brussel-besøk i løpet av 2020, hun orket det ikke lenger og slo seg ned i Norge, fordi hennes barn og barnebarn holder til her.

Dagens Gro som har flyttet tilbake til Norge, har to hjertesaker:


• Å få forgiftet den etnisk norske befolkningen med farmasigifter via hennes eget forgiftningskartell GAVI. Stiftet i Geneve 2000 som et privat NGO-utskudd fra WHO hvor hun selv var sjef.
• Å få plyndret den norske befolkningen for energi og realverdiproduksjon i klima-avgudens vanhellige navn. Gro har spisset denne satsingen de senere årene.


I 2005 hevdet Gro at det foregikk en farlig global oppvarming, og at CO2 var den enda farligere årsaken til oppvarmingen. Altfor mange folk innser etter disse18 årene at Gros budskap fra 2005 er i strid med den målbare virkeligheten. Gro tar konsekvensen av dette misforholdet og sier nå noe annet enn det hun sa den gangen. Å motsi seg selv er alltid risikabelt, men notoriske løgnere har forhåndsdømt seg selv til å gjøre det, og forsøker derfor å putte inn litt tidsforsinkelse mellom fortidas løgner og dagens løgner. I følge siste Gro-versjon fra 2022 skjer det meget farlige klimaendringer hver gang temperaturen går for mye opp eller ned, og at grunnstoffet karbon alltid er det egentlige problemet, ikke gassen CO2 som utgjør under en halv promille av atmosfæren.

Livets eneste eksklusive atom karbon – som inngår som den mest aktive part i absolutt alle livets prosesser, er av Gro utnevnt til klodens verste problem-atom. Gro hevder at det er for mye karbon overalt:


• For mye karbonforbindelser i lufta – hele 0.042% – det «burde» ha vært 0.03% slik at plantene hadde fått for lite til å kunne vokse normalt
• For mye av naturlige karbonforbindelser i havet – havet blir i følge medias ryktespredning nesten like surt som eddik av det. Men havets eneste store karbonproblem er at det er for mye av de unaturlige karbonforbindelsene med fellesbetegnelsen plast der, fordi disse ikke er naturlig organisk nedbrytbare.
• For mye karbon på landjorda, det er «fælt», det. Så fælt at karbon må samles inn av en global speidertropp – alle oss skattebetalere – og stappes ned i bakken under havet, slik at denne skremmende karbonen ikke kommer opp på det tørre landet igjen.


Camilla Stoltenberg har mangt og meget å bære på, ikke alt er like godt stelt (fra Stavanger Aftenblad, her).

Men det er bare den karbonfritt svevende åndsversting-fyrsten djevelen og hans demoner, samt hans mest lojale dødsromantikere/voldsromantikere blant oss, som lovpriser de meste livløse ørkenlandskaper. Den eneste landskapsformen med «forbilledlig lite innhold» av det for djevelen skremmende atomet karbon. Et atom som vi alle hadde et positivt forhold til før 2013, så lenge vi slapp å puste inn for mye av det.

Plantene hadde heller ikke noe medieskapt problem med CO2 den gangen, for det var bare jordas temperatur som visstnok ble plaget av denne gassen, ikke plantelivet i seg selv. Det er ikke bare Gro som sliter med sine tidligere medieløgner om karbon og dets omskiftende moteretninger av farlighet.

Folkehelseinstituttet FHI var et relativt fornuftbasert institutt så sent som i 2013, da det gav ut en rapport om helseplager knyttet til CO2 (se FHI om klima og CO2, her). 1000 ppm (altså en promille CO2 i lufta) ble satt som øvre grense for akseptabelt inneklima, for mennesker. For planter er dette slett ikke noe problem, det vet alle som har hatt planter i vinduet på sitt kontor og følt seg litt groggy på grunn av dårlig lufting. De fleste planter tåler fint en prosent karbondioksid, altså ti ganger så mye CO2 som FHIs faregrense for mennesker på arbeidsplassen. Innholdet av karbondioksid i jordatmosfæren er etter siste måling 419.6 ppm, og må altså fordobles før mennesker føler noen form for ubehag.

Dersom vi forestiller oss at alt kjent karbon brennes opp, vil man neppe klare å komme over 1000 ppm hvor det kan forårsakes svake pusteproblemer for mennesker. Null problem for planteliv vil 1000 ppm CO2 føre til, faktisk ville plantelivet bli kraftig stimulert og gjøre jorda grønnere. Gros kanskje tettest samkjørte kompis-kvinne innenfor legevitenskapen er Camilla Stoltenberg, og hun fikk sitt ubehagelige løgnproblem i fanget i 2013, som fersk Utøya-klarert FHI-toppsjef fra 2012.

FHI definerte i 2013 1000 ppm CO2 som øvre akseptable grense for inneluft. Instituttet for CO2 -selvmotsigelser FHI startet i 2020 en voldsom toårig propaganda for bruk av ansiktsmasker, til tross for at et menneskes utpust inneholder minst 40 000 ppm, 40 ganger FHIs offisielle faregrense for inneluft (se avisinnlegg om CO2 i åndedrettet, her).

Maskene var såpass tette at vi må regne med at minst 5% av utpustet luft ble pustet inn igjen når man befant seg innendørs. Dermed ville maskebærerne utsette seg selv for minst 2000 ppm CO2, altså det dobbelte av FHIs øvre grense for helseskadelig inneklima i 2013. I verste fall pustet folk inn så mye som 20 000 ppm, de gangene halvparten av utpustet luft ble pustet inn igjen. Løgn-baserte Camilla Stoltenberg kjørte altså sin FHI-propaganda gjennom halve 2020 og hele 2021 for å presse oss til å bruke masker. Masker som ikke hadde noen annen fysisk virkning enn å påføre oss dette skadelige inneklimaet som samme «sannhetsministerium» for kommersiell farmasi FHI advarte oss mot i 2013.

Maskebæringen var først og fremst enn medieskapt og fryktbasert lydighetsmarkering for å gi gratis reklame for den sprøyt-baserte giftstikkingen av Corona-sprøyter som umodne (u)myndighetpersoner gjorde seg til finansielt bestukne lakeier for. Karbon som «fienden av det karbonbaserte plantelivet» alt annet liv baserer seg på, er et hjernedødt ideologisk løgntriks av svart babylonsk magi. Helt ukjent før 2013, men trukket opp fra en eller annen politisk flosshatt og deretter spydd ut over verden med mediepropaganda, og påtvunget oss via bestikkelser og byråkratisk uvitenhet. At livets forutsetning er katastrofebringende, er det bare de verste satanistene som er i stand til å mene. Gro kamuflerte denne karbon-fiendtligheten sin fram til slutten av 1990-tallet.

Men etter at Gros mor Inga døde i 2005, har Gros kamp mot grunnstoffet karbon og dets forgrønnende virkning på alle verdens ørkenlandskaper blitt gjennomsiktig. Hun stiller seg selv i et stadig grellere og grellere lys som demondyrkende dødsromantiker, fiende av selve livet og dets gudommelige opphav og natur. Alle rød-blå-blodrød-utopiske ekstremist-ideologier av nazisme, bolsjevisme, stalinisme, kommunisme og sionisme møtes her i et «spleiselag», en putrende og illeluktende heksegryte av felles dødsromantikk. Dersom det finnes en oldfrue med kjøkken-ansvar for å stå med sleiva dypt nedi gryta og samrøre denne seigflytende ideologiske svovel-lapskausen, så bærer hun pikenavnet Harlem og bor ute-på-øya som ikke lenger er det men en gang var det – Bygdøy.

Chief Executive Officer i WEF, Børge Brende, han satset alt på å kunne være ovenpå, å trone over folk flest, foto fra VG, her.

Dypstatens Klaus-trofobiske Brende-brannalarm utløses nå stadig oftere, lenge før denne Gro-somt brunsvidde retten er serveringsklar, via en rekke Gro-klarerte brannutrykninger i Telemark, Vestfold og Møre og Romsdal. Forretningsideen som disse ideologiene har felles i våre vest-europeiske land, er å plyndre de nasjonale befolkningene for realverdier via høyre jernhånd med blå silkehanske utenpå og venstre jernhånd med en rød silkehanske utenpå:

Denne «vår vennlige høyre hånd» med blå hanske plyndrer oss med rentebelastninger på toppen av «de snille banklånene» som man først gjeldsbaserer og deretter gjeldsbelaster oss med. Denne «vår vennlige venstre hånd» plyndrer oss med alle slags moms- og avgiftsbelastninger på toppen av de enorme skattene man utsetter alle våre inntekter for. Media og diverse teaterfigurer straffer oss deretter ved å kreve at vi skal idol-stemme på to teatralsk utspjåkede «motparter»:

• enten de snille bank-bandittene med sine pene blå hansker, for å beskytte oss mot de farlige enarmede offentlige bandittene med sine skremmende røde hansker
• eller de snille byråkratiske stats-bandittene med pene røde hansker, for å beskytte oss mot de farlige enarmede private bandittene med sine skremmende blå hansker

Hver gang disse bandittene røper at de egentlig utfyller hverandre og har eksakt samme målsetting, får vi høre hvor vakkert og tjenlig dette samrøret er:


• Den nordiske modellen, ble dette ofte kalt, uten at noen fortalte oss hvem som ruget fram denne modellen og deretter fikk klekket den ut som fredens gjøkunge i 1945
• Spleiselag blir den også ofte kalt, dette «forbilledlig ugjennomtrengelige» villniss av statlige og private aktører som alle norske media forteller at vi skal stole på, fordi det er så ugjennomtrengelig for oss andre. Ugjennomtrengelighet bygger tillit, formidler denne ugjennomtrengelig momsfrie mediepropagandaen til oss. Enveis tillit fra oss til noen bakenfor kulissene, selvsagt.
• Fascisme blir denne formen for samfunnsdrift gjerne kalt i sørligere land. Men i Norge har man drevet dette enda lenger og klart å blande fascisme med trotskistisk bolsjevisme.

Dagens strømplyndring av den norske befolkning betraktes som en av fascist-bolsjevismens største triumfer gjennom tidene, fordi den norske befolkningen ikke klarer å ytre seg fredelig imot plyndrings-spleiselaget. Et «helmaks kupp», fordi bare få av bandens innsidere ser hva som er privat og hva som er offentlig. Spleiselag-fascismen regnes som perfekt utført dersom det er umulig å se skillet mellom fri privat virksomhet og offentlig virksomhet i en dominerende stat. Det å delta på begge sider i et plyndringstokt slik at ingen kan forsvare seg mot det ved å velge en av de to «motsatte» sidene, sees på som perfekt miks av bolsjevisme og fascisme.

Norge har en sterk tradisjon for akkurat det, fordi Gros mannlige forbilde i Norge, Vidkun Quisling var London-dekorert og en lydig bruker av den London-kontrollerte kanalen NRK. Samtidig som han var nazi-statslederen som stod påfallende tett sammen Londons egen fiende Adolf Hitler. Hitler og Quisling døde ikonisk og kanskje kosmetisk – inne på militært strengt bevoktede områder midt i byene Berlin og Oslo på viktige datoer:


Adolf Hitler (1889 -1962 i Argentina), ble fraktet ut av Berlin i all hemmelighet, en viktig brikke i den religiøse finanskults verdensplan, foto her.

• Adolf Hitler døde offisielt dagen før illuminati-feiringen 1. mai 1945, som markerte første skritt av krigens offisielle avslutning. Selv ble han født rett øst for Bayern hvor Adam Weishaupt stiftet illuminati-losjen 1. mai 1776.

• Vidkun Quisling døde offisielt rett før den store krigsprofitør-markeringen i New York 24. oktober 1945, som markerte at krigen var over. Den nye epoken av befolkningers kollektive slavebinding kombinert med grundige statsleder-bestikkelser skulle starte. Forente Nasjoner (FN) ble stiftet i New York, og FN-dagen ble samtidig etablert som en festdag.

Enten Adolf Hitler og Vidkun Quisling døde eller ikke, merker vi oss at Gro Harlem Brundtland viser entusiasme omkring begges minnedager.

1. mai er ikke bare en arbeidets dag, en vakker dag for hagearbeid som Gro ikke liker at vi gjør. Men det er også en av de verste heksesabbatene Beltane i Wheel of the Year. Valborgsnatten kalles «dens kristne motfest» i Gros fødeland Sverige. Gro regner 1. mai som arbeiderklassens hyllest til Satan, tre måneder før  Lughnasadh (1. august), nasjonaldagen til NGO-verstinglandet Sveits. Thorvald Stoltenbergs begravelse i 2018 ble lagt til avslutningen av Sveits’ demoniske sensommerfestival. Tre måneder før Satans nyttårsfeiring Samhain/Halloween. Beltane-natta fra 30. april har stygge demoniske tradisjoner og knyttes til feiring av personen Adolf Hitlers liv. En enda mer kraftfull markering er dette dersom han ikke døde, men ble fraktet ut til Argentina på datoen 30. april, kanskje diskret via Uruguays hovedstad Montevideo?

Her viser Uruguays og Argentinas to største fotballstjerner Suarez og Messi «tilfeldigvis» fram både Hitlers fødselsdato 20. april 1889 og hans offisielle dødsdato 30.april 1945. Fotball er meget kabbalistisk i sin opprinnelse og utvikling, noe antall spillere 11+11=22 indikerer numerologisk. Med straffespark fra 11-meteren. At Adolf Hitler ble født på datoen 20 og offisielt døde på datoen 30 i april, vekker mistanker. Mistanker om at Hitler ikke døde under militær bevoktning i Berlin 30. april 1945, men ble fraktet ut derfra under streng militær kontroll i retning Montevideo, Uruguays hovedstad. For deretter å bli fraktet bakveien til foten av Argentinas fjell, hvor det er godt bevitnet at han oppholdt seg, uten sin berømte Chaplin-bart, som Charlie Chaplin ikke parodierte slik vi er blitt narret til å tro, foto her.

Hitlers fødselsdag var jo 20. april, og her viser Uruguays og Argentinas to største fotballstjerner Suarez og Messi «tilfeldigvis» fram både Hitlers fødselsdato 20 i april 1889 og hans offisielle dødsdato 30 i april 1945. Det er høyst unormalt at så store stjerner bruker så høye draktnumre som 20 og 30 på sine klubblag i 11-mannssporten fotball.

Gro Harlem har siden barndommen ikke hatt noe problem med å minnes Adolf Hitler hver 20. april, fordi Gro selv ble født på Hitlers 50-årsdag.

I og med at Gro feirer hver Hitler-bursdag indirekte, skulle hun ha enda mindre problemer med å feire Quislings dødsdag, siden han bodde der oppe på Bygdøys høydedrag mens Gro var førskolebarn i Stockholm. Ringen er sluttet for den soldyrkende Gro dersom hun faktisk feirer både Hitlers fødselsdag og Quislings offisielle dødsdag.

• 24. oktober er ikke bare en årlig FN-dag, men en diskret feiring av personen Vidkun Quisling liv. Dersom Quisling ikke døde ble han sannsynligvis fraktet til Chicago som en del av Operation Paperclip. Offisielt sett hadde denne stalinist-nazistiske «Paperclip – redningsaksjonen» for ledende teknologer fra Tyskland ingen norsk underavdeling, noe vi finner merkverdig. Her tildekkes viktig historie, helt til denne dag. Når den ikke kan tildekkes, skrives historien ofte av de mest inhabile aktørene.

Jon Michelets versjon av krigsseiler-historien til de etnisk norske sjømennene er et skrekk-eksempel. Det fascistisk-bolsjevikiske spleiselag røper seg diskret 1. mai og 24. oktober, hvor både røde, blå og faktisk brune sider av den samme kabbalist-kabalen fra Babylon trer fram fra skyggene. Dette spleiselaget i Norge – hvor XU var navnet på dets London-baserte koordineringsorgan under WW2 – regnes som så vellykket at «Quisling» er blitt en internasjonal betegnelse for en landssviker. Spleiselagets fremste kvinnelige gallionsfigur Gro drømmer om at godt betalte infiltratører skal narre noen hundretalls nordmenn til å bli voldelige ute på gata i Oslo, slik at dypstaten skal få et påskudd for å sette inn norsk stor voldsmakt mot vanlige nordmenn.

Gro ønsker seg gateopptøyer, hvor det i utgangspunktet er sivile nordmenn som står mot hverandre slik at politiet med sitt fascist-symbol på uniformen slipper å beskytte bare den ene siden. Politiets logo forteller at det er sponsorene for begge sidene som primært skal beskyttes, ikke de som slåss mot hverandre. Rasister mot antirasister er det nærmeste vi har kommet slike teateroppsetninger hvor lederne for begge grupper får betalt fra den samme økonomiske potten. Spleiselag-Gro anbefaler strenge begrensninger for det fredelige dagliglivet til vanlige folk for å «redde» vår klode. Men Gro problematiserte ikke den vanvittige sløsingen med livets ressurser for å arrangere ørkenens fotball-VM i Qatar rett før jul 2022.

Gro mener også at det er viktig å få eskalert den statiske krigen i Ukraina, fordi den allerede har forårsaket utslipp og miljøskader langt verre enn noen tiårs fredelig samfunnsdrift i hele Europa. I Gros forskrudde verden er krig og blodsutgytelser klimapositive virksomheter. Gro blir personlige forarget av det rolige sivile livet, så hun stigmatiserer det som klimanegativt.

Krigen i Ukraina følger et manuskript som ligner på Vestfronten under WW1, hvor en stor grøft rett vest for den lokalt dominerende staten Tyskland ble satt opp for å ofre flest mulige unge hvite menn med nært beslektet etnisk opphav. Øst i Ukraina har man klart å sette opp en slags grøft rett vest for den lokalt dominerende staten Russland for å ofre flest mulige unge hvite menn med nært beslektet etnisk opphav.

Om Gros nyeste offentlige opptredener

11. november 2022 hadde Gro Harlem Brundtland sin nest siste og meget merkverdige medieopptreden. Datoen 11.11.22 var den mest numerlogisk-okkult datoen hun var i stand til å finne. Gros budskap var handlet om at vi hadde dårlig tid for å redde verden mot hovedkatastrofene knyttet til klima og grunnstoffet karbon, som er grunnlaget for alt liv. At livets forutsetning er katastrofebringende, er det bare de verste satanistene som er i stand til å mene. Gro kamuflerte denne karbon-fiendtligheten fram til slutten av 1990-tallet. Spleiselag-Gro anbefaler strenge fascist-bolsjevikiske begrensninger for det fredelige dagliglivet til vanlige folk for å «redde» vår klode. Men Gro problematiserte ikke den vanvittige sløsingen med ressurser for å arrangere fotball-VM i Qatar rett før jul 2022.

Hun syntes heller ikke det hastet å stanse krigen i Ukraina, som allerede har forårsaket utslipp og miljøskader langt verre enn mange tiårs fredelig samfunnsdrift. Satte Gro punktum for sine offentlige opptredener før jul 2022 ved å markere 104-årsdagen for våpenstillstanden fra WW1? Neppe helt bevisst, men det er interessant å merke seg at Norge hadde Trine Heimerback som representant i Sikkerhetsrådet i 2022. Trine kunne feiret ha 104-årsdagen for sin mormor eksakt da Gro var i NRK med sin mulige svanesang. Trines mormor ble bare 101 år gammel, men hun feiret sin 96-årsdag 11.11.2014 ved å markere seg i selveste NRKs dagsrevy som «fredsbarnet» fra siste akt i krig-fred-teateret WW1.


Røpet Gro motstrebende at det finnes «norske kvinner» som har sterkere kvinnelinjer enn henne? 16. november 2022. Gros tredje siste melding til norsk offentlighet var en epost til Dagsavisen publisert 16.11.22. Hun bekreftet at hun er villig til å debutere i kommunepolitikken i Oslo via 65. og siste plass på Arbeiderpartiets kommunevalgliste høsten 2023. Det er forståelig at Gro ønsker seg denne formen for hyllest. Det er ikke lov å stryke kandidater, bare å gi dem ekstrastemmer. Gro ville aldri ha våget å stå på en kommunevalgliste hvor hun kunne ha blitt strøket. Skjønner ikke Gro at dette ville vært til fordel for Oslo AP? Hundrevis av mennesker kunne ha holdt seg for nesen og stemt på Arbeiderpartiet – fordi de ikke klarte å motstå fristelsen til å stryke over Gros navn (Dagsavisen om Gros lille bidrag, her).

17. august 2022. Dette var Gros sannsynligvis siste møte ansikt til ansikt med vanlige nordmenn, inne i Arendal kultur- og rådhus. Byen hvor verdens første kommunistparti ble stiftet under seilskutetida i 1887, bare 4 år etter at Karl Marx døde i London og ble hedret av Londons bankoligarker som hadde finansiert hans arbeid. Arendal-stiftelsen ved den sumpige pølen Ormetjern markerte at kommunismen er et overklasseprosjekt. Arendal var blitt Norges rikeste by under seilskutetida, meget strategisk plassert mellom København og London. Seilskipene måtte krysse mot vinden på veien tilbake til England, og måtte derfor nærme seg sørlandskysten på veien. Gros oppførsel var så visuelt djevelsk regissert der inne i salen 17.08.22 at vi skjønner at hun aldri mer viser seg ute blant folk på gata.

Hun bare kom til Arendal den dagen, leverte en enetale med Anne Grosvold som lydig intervjuer i Gros vold og reiste igjen, uten å snakke med noen i de mange bodene der de eneste demokratiske prosessene foregikk. Vi vet ikke hvor mange millioner kroner det bevæpnede vaktholdet rundt «Gros modige opptreden i Arendal» kostet, hvor hun skulle vise sin folkeforaktende «folkekjærhet». Men det var et stort oppbud av lokalt politi med pistoler, og bak dem var det en del politifolk fra sentrale politidistrikter utstyrt med maskingevær festet mot kroppen. I tillegg var det et ukjent antall sivilkledde agenter med midlertidig politikort og voldsinstrukser (ulovlig i følge norsk lov), og så hadde man i reserve tungt militært bevæpnede styrker fra Delta-troppen, sannsynligvis lokalisert på Hove leir rett utenfor Arendal (Tromøya).

Gros «folkekjærhet» var voldsmarkert på en så overveldende måte at det sannsynligvis var flere dypstats-sertifiserte voldsaktører enn publikummere utenfor lokalet i Arendal sentrum mens hun holdt sitt Satan-hyllende foredrag ikledd dødens farge svart og sittende på en skrikende blodrød stol. Gros ansikt er merkelig på dette bildet, for det ligner på en stivnet bronseavstøpning (se, her). Da Gro Harlem Brundtland (Ap) var statsminister, fikk Norge en ny energilov som betrakter elektrisk kraft som markedsvare. Det tror hun fortsatt var det rette.

Gro Harlem Brundtland var alltid vanskelig å begripe, hun var åleglatt og smatt unna hvor hun kunne, foto, her.

Om mediemonopolet og penge-vaskingen som Gro trenger

Gro er vanvittig paranoid, så hun var redd for å slippe vanlige media til bak den massive voldsmuren omkring Arendal kulturhus mens hun opptrådte der. Hun brukte en enda verre propagandamaskinen enn NRK, nemlig NTB. Norsk Telegrambyrå er ikke statlig, men privat, og fra starten 1867 og til 1918 var byrået kontrollert av jødiske profitører i Tyskland og Danmark. NTB var veldig viktig for å feilinformere det nøytrale Norge om WW1 før Londons krigsprofitører opprettet prøvesendinger for radio i Oslo allerede ca 1920.

Den gangen fantes det ikke noen sivile jødiske tvangsarbeidere som kunne hausses opp som krigens egentlige ofre. Krigs-delen av prosjektet WW1 gikk ut på at hvite europeere ble satt opp mot hverandre for meningsløs nedslakting av titalls millioner unge menn.

Rett etter WW1 skaffet NTB fikk seg norske private nyhetsmedia som medeiere, men dette hjelper lite når alle disse media nå er kontrollert fra utlandet via eierskapet (Wikipedia om NTB, se her). NTB er om mulig enda mindre norsk enn den Den Norske Bank (DNB). DNB eksponerte i vinter sin link mot krimkartellet World Economic Forum ved å la sin sjef Kjerstin Braathen stå i den årlige Davos-gapestokken til Klaus Schwab. Men før hun fikk sin posisjon som puppet-posør, befant DNB seg i et hvitvaskingsklister både via Luxembourg og Panama. Sjokkerende «avsløringer» av dette slaget er egentlig avledningsmanøvre, da de i seg selv er hvitvaskinger (Dnb millionbot, her).

Ikke vanskelig å se under mediefarsen «Panama papers» i 2017, da den mest forsvarshemmelige figuren Kjell Grandhagen kom seg over fra å lede forvarets lutefisk-avdeling på Lutvann til å bli internasjonal rådgiver for Norges lutefisk-gryte av en hvitvaskingsbank DNB. Forsvarets etterretningssjef lille-Kjell trengte ingen karantene for sitt rollebytte mellom å være NATOs norske hemmelighetskremmer 2009-2016 til å bli DNBs internasjonale hemmelighetskremmer fra 2016 og til sin død i 2019. Da Kjell Grandhagen skiftet jobb i 2016 satt Jens Stoltenberg som NATO-topp, mens Jens’ nærmeste venn Rune Bjerke satt som DNB-topp. Det siste Kjell Grandhagen gjorde i denne verden, var å opptre som en ugle-maskot lille-Kjell for tunnelprosjektet Roseslottet på Frognerseteren (les Kjell Grandhagens ord om verden, her).

Den hemmelige agent og spion, Kjell Grandhagen, (1954-2019)

Kjell Grandhagen var rådgiver for denne permanente midlertidigheten av et nazi-monument – signert dypstatselev Vebjørn Sand – bygd for å kamuflere arbeidet med en underjordisk tunnelbane, rømningsvei for dypstatens kjeller-rotter med kontorlokalene plassert rundt Regjeringskvartalet. Offisielt skulle man ha feiret Hitlers invasjon av Norge 9. april 1940 ved å innvie 80-årsmonumentet med folkefest 9. april 2020. Men man fant Corona-unnskyldninger for ikke å gjøre det, og samtidig la det frimurerske makkverket Roseslottet bli stående på permanent basis. Digital økonomisk kriminalitet kan det settes så mye offentlige ressurser som helst inn mot. Svindlerne vil nyte hver eneste krone brukt på slik abakadabra, fordi bevismaterialet ikke er begripelig for en eneste ærlig journalist, jurist-byråkrat eller bankster-benket jurist i en rettssal.

At Økokrim flytter inn hos PST som attpå til har felles voldsmur med Statnett bak høye gjerder, får alle verdens diktatorer til å gispe (avis om PST og Økokrim, her). Særlig når vi tenker på at alle de øverste sjefene rundt PST i Nydalen er kvinner. PSTs sjef Beate Gangås og nestsjef Hedvig Moe, Statnett-sjef Hilde Tonne og justisminister Emilie Enger Mehl. Men de to revene i Nydalens hønsegård heter Pål Lønseth og Helge Mehus, skriver ikke mer om dem her. Ikke annet enn at de begge var medansvarlige på høyt nivå under 22. juli 2011. Norge har kanskje verdens korteste bjørnetjenestevei for avsløringer/tildekkinger av digitalt pengejuks: Pirat-privat-økonomiens frieste talsmann Trygve Hegnar stod jo fram på avlivingsbildet for Baader-Meinhof-banden, som skytteren som skjøt Andreas Baader.

Trygves venn fra dypstats-kitsch Odd Nerdrum malte bildet. Begge to hører til Gro Harlem Brundtlands eksklusive omgangskrets, som inkluderer to jevnaldrende Bergens-baserte borgere: En politisk blå kaffekonge Herman Friele, og den atskillig norskere og politisk rødere Trond Mohn. To kaffeglade kaffe-posører med hver sin hovedfarge, pluss en synlig flekk av den andre fargen (Friele om sin kaffe, her).

Vi skulle virkelig ønske at Gros edomittiske venn Friele kunne være like bondevennlig i Norge som han er i Latin-Amerika. Friele spiser vel kortreiste tomater fra Finnøy? De smaker jo mye bedre enn de spanske men vil forsvinne fra kaffekongens frokostbord straks Gro får til den strømplyndringen hun forlanger fra Jonas Gahr Støre. Gro er bondefanget i to ondskapsdilemmaer som har plaget alle psykopat-narsissistiske satanist-plyndrere til alle tider. Disse to dilemmaene kan kalles snylterens dilemma og løgnerens dilemma.

La meg først illustrere snylterens dilemma for Gro


• Hvordan plyndrer jeg bøndene uten at jeg selv får mye dårligere mat på mitt bord?
• Hvordan fratar jeg møllene det beste kornet uten at jeg selv får dårligere brød?
• Hvordan fratar jeg min baker strømmen uten at jeg mister hans beste kaker?

Deretter illustrerer jeg løgnerens dilemma:

• Hvordan klarte jeg å lyve om strøm på en måte i 1991 og på en helt annen måte i 2022?
• Hvordan klarte jeg lyve om global oppvarming i 2005 og om klimaendringer begge veier i 2022?


Felles skjebne, felles trøst, de har hatt mye med hverandre å gjøre, de likte å leke sammen, Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland (foto og artikkel, se nrk.no, her).

Strømplyndringen som Jonas har som surt pliktløp fanger hans instruktør Gro i begge hennes egne revesakser samtidig. Det er altså ikke lurt å snylte og lyve på samme tid, men Gro har som hun selv sier dårlig tid, så da «må» hun det. Snylte meget kraftig og lyve høyrøstet samtidig. Men begge deler er irreversible: Har alle tomatbøndene på Finnøy bukket under, er det liten trøst i gammel ketchup fra Gros egen ølkjeller.

Husker alle Gros løgner fra i fjor, så skjønner alle at dette var løgner når hun sier det stikk motsatte i år. Dessuten blir både selvskadende snylting og selvmotsigende løgner verre å leve med som en surnet kremtopp oppå egen 84-årskake 20.04.2023. Uten å gi rom for motforestillinger forsvarte Gro i Arendal 17.08.22 sin «strømliberalisering» som er det stikk motsatte.

Landsbygdas egen viktigste infrastruktur elektrisitet ble omgjort til et oligark-styrt spekulasjonsobjekt helkontrollert fra Oslo, hvor helseskadelige smartmålere gjør det mulig å skru av strømmen i de tusen hjem fra Nydalen i Oslo. Det er ikke liberalisering at det opprettes en rekke urbane plyndringsselskaper for landsbygdas egne kortreiste strømleveranse. Teknisk sett er det ikke mulig å foreta den samme ødeleggende «Gro-liberaliseringen» for ved fra våre skoger.

Men hadde det vært mulig, så skulle vi ha sendt veden vår inn til Oslo og fått en liten sum for den, for deretter å motta tilbud om å kjøpe «foredlet ved» til en mellom 10 og 20 ganger så høy pris som den vi leverte. Som vi kunne få brenne i elektronisk overvåkede statsovner, hvor vedfyring fra egen skog ville bli straffet med fengsel.

Gro drømmer om å forby vedfyring i Norge, slik at all oppvarming blir elektrisk. Da vil strømmen blir så dyr at hele vår industri langs kysten kollapser – Rust Belt Norway er det Gro drømmer om å ramme hele vår kyst med. Kommunismen er ikke bare et overklasseprosjekt, men et voldsprosjekt for å beskytte bankoligarkene og deres ulovlige statsmakt via sentralbanksystemet. Trikset er å sette arbeiderklassen opp mot den «statskritiske» middelklassen, som er uttrykket «vårt eget» PST bruker ved sine absurde teaterforestillinger kalt «Trusselvurderinger». Hemmeligheten som PST omgir seg med, gjør at de kan skremme oss, regissere skremslene, gjennomføre noen av skremslene, late som om de beskytter oss og til slutt oppsummere sine egne heltegjerninger. Men vi får aldri vite helt nøyaktig hvordan PST beskyttet oss mot PST.

Heller ikke hvem som her og nå skal true oss på vegne av PST (se trusselvurderinger, her).

Gros lite trøstekraftige vei mot solundergangen 2014-2021

Edvard Munchs Skrik med solnedgang fra Nice (se her)

Bærekraft-ordet skjønner folk mindre og mindre av, stadig flere mennesker innser at det er verre enn løgn. Løgn er tross alt presist, mens bærekraft er brukt opp som meningsbærende lydsignaler ut av menneskers munn. Ordet bærekraft har ikke lenger mening etter at Gro har brukt det i minst 30 år uten at det er kommet noe som helst bærekraftig fra Gros gjeng. Bære og trøste, dette ordet igjen: «Bærekraft». Skjønner virkelig ikke Gro at ordet er brukt opp? Skal vi vente på kult-filmen «Heftig og begeistret 3» eller «Heftig og begeistret 4»? Alle vet at det burde ha klart seg med en slik film «Heftig og begeistret», men få er helt sikre på hvor mange slike filmer det ble.

Da synes vi at «trøstekraft» er et bedre ord, i pakt med at Gro får et mer og mer trøstesløst oppsyn hver gang hun dukker opp bak en hermetisk tett mediemur eller en hermetisk tett voldsmur. Det er da et bedre liv å gå ubekymret rundt i sivilt fredelige Norge enn å samle trøstekraft og en skokk hel- og halvbevæpnede agenter for å våge å se oss i øynene som selverklært «riksmoder» eller «moder’n». Vi husker ikke helt hva Gro ble kalt før 1996 da vi pustet midlertidig lettet ut over å bli kvitt hennes statsrådsledelse, men vi synes nå at «Stats-muttern» er den beste betegnelsen i ettertid. Mutter’n Gro er stygt mutert og har minst en skrue løs, og da trengs det trygg statsmakt for å reparere både mutter og skrue.

Solnedgangen i Nice, Gros utenlandske hjemstavn (se her)

22. september 2021: Gro markerte en heksesabbat Mabon – også kjent som høstjevndøgn. Gro assosierer seg gjerne med slike datoer og profeterte om at statsminister Jonas Gahr Støre kunne få det vanskelig, fra en takterrasse over sin egen eldrebolig på Bygdøy . Dette var en vågal markering fra Gro, fordi hun er redd for å oppholde seg på høye avsatser.

Og fordi vi kan lokalisere leilighetens beliggenhet ved å studere formen på nabohusenes tak.

Og fordi Jonas Gahr Støre måtte finne seg i å plassere høyre hånd på en blodrød kaffeduk, han vet jo at Gro har et sterkt ønske om å skifte ham ut med Hadia Tajik som statsminister etter Stortingsvalget 2025. Men Gro følte det betryggende å bli intervjuet etter solnedgang, for hun tåler jo ikke sollys i det hele tatt.

Gro følte det sannsynligvis også betryggende at himmelen over Bygdøy var delvis skyet og ikke ulik himmelen over Bygdøy som dannet bakgrunnen for Edvard Munchs første versjon av Skrik fra 1893. Gros kjære demon-bilde som nå henger på Nasjonalmuseet rett ved den private Bygdøyfergens anløp ved Rådhusbrygga i Oslo. Vi aner også hvorfor Gro har valgte middelhavsbyen Nice som sin base i Frankrike. Her er det en høyde hvor solnedgangene ligner på dem Munch så over Bygdøy fra Ekebergåsen, og Munch var faktisk i Nice og så slike solnedganger da han i 1892 forfattet en tekst for bildet han malte i Oslo året etterpå.

«Jeg følte det store skriket gjennom naturen». Teksten er et fortettet utdrag fra en tidligere tekst som Munch forfattet 22. januar 1892, da han befant seg i Nice i Frankrike. Skrik fra 1893 er regnet som Munchs ekspresjonistiske gjennombruddsverk.

18. September 2020

Gros viktige Corona-opptreden kom her på NRK 2020 (se nrk.no, her): Ordet «vi» er et nøkkelord fra psykopater. Ordet «vi» omfatter noen du ikke ser når du skal herses med og fratas penger. Ordet «vi» er klamt inkluderende og det omfatter deg selv straks du skal dele på utgiftene. Det er nesten korrekt det som Gro sier: Ikke vi – men hun selv – hadde forberedt seg altfor dårlig da hun tenkte å vise sin store forhåndsomtanke for plan-demien hun brygget på da hun ikke våget å komme på den flotte feiringen av Tore Godal i Universitets gamle festsal 23. november 2019. Tenk å så forbilledlig fin fest for å forhåndsfeire Corona, med to maskingeværer rett utenfor trappa?

Da kunne jo Gro ha vinket til folk på Karl Johan og vist sin folkekjærhet uten å være redd for å bli kastet egg på. Og hun kunne ha sagt med tyngde, dersom hun selv hadde vært til stede: «Vi var godt nok forberedt!» Anne Grosvold satt klar for å intervjue Gro der inne på universitetsfesten, fordi hun er i Gros vold. Men Gro kom ikke. Hva var problemet? Var det for lite med bare to maskingevær foran inngangsdøra?

Nordmenn er vant til å se ingen, og det er nok derfor så få av oss har sett Gro på nært hold. Gro er såpass engstelig for sin egen demonskygge at hun trenger en viss våpenbeskyttelse mot den. Men vi må tro Gros begrunnelse – for en gangs skyld – hun kom ikke fordi vi ikke var godt nok forberedt! At Corona-restriksjonene varte i bare 2 år og ikke 3 år, var trolig et resultat av at Gro fikk forberedt «oss» for dårlig.

To glødende bolsjeviker, den ene bærer den andre frem slik at den røde politiske stafettpinne kan leveres videre , Gro Harlem og Kåre Willoch, 17. mai 2014, foto, se her.

Et sannhetens øyeblikk for bolsjevik-radarparet Gro og Kåre. Kåre Willoch kom inn som Norges personifiserte Høyre-bølge, som vi trodde var blå og nasjonalkonservativ den gangen. Men noen med god hukommelse kunne erindre 1963 hvor den samme unge Kåre var statsråd noen uker under den konverterte bolsjeviken Johan Fürstenberg Lyng statsledelse.

Norges tydeligste kameleon som var bolsjevikisk blå før krigen – medlem av kommunistgruppen Mot Dag – men som relanserte seg selv som Høyre-mann etter krigen. Senere har vi skjønt at Carl Joachim Hambro var Høyre-bolsjevikenes kontinuitetsbærer, og Kåre Willoch har aldri lagt skjul på at han var disippel av Hambro.

Da vet vi at Kåre bare var en stoloppvarmer for Gro, en motstander hun trengte for å klare å bli leder for alle hardt-arbeidende AP-kvinner som ikke hadde noe som helst til felles med denne folkefjernt voldsdyrkende overklassekvinnen med minst 75% utenlandsk slekt. Gro er jo paranoid, slik at hun trengte sin nærmeste venninne Toppen Bech i NRK for å styre Frokost-TV og andre konfrontasjoner mellom Gro og Kåre. Å bruke fornavn var viktig, for da ble illusjonen om et godmodig ekte norsk rival-par skapes. Slektsnavnene Harlem og Willoch ville dermed ha skapt den korrekte følelsen av utenlandsk infiltrasjon i statsledelsen.

Særlig når vi tenker på at Bestumkilen har Oslos tetteste ansamling av flotte seilbåter, og med Gro boende en passe lang søndagstur i idyllisk overklasse-strøk sør for Bestumkilen og Kåre boende en tilsvarende søndagstur forbi flotte villaer nord for Bestumkilen, ser vi at dette er en veldig smal sosial og geografisk loddtrekkingshatt. Når hele Norge fra Halden til Kirkenes skal stikke hånden nedi hatten uten å se. Helt nødvendig for å oppnå visshet om at vi velger helt fritt mellom rød-blå-pest og blå-rød-kolera statsledelse for et skinnfell-demokratisk land.

Gro og Kåre rikket ikke på seg i sine voksne liv, begge ble så vidt vi vet boende i sine eksklusive boliger på Oslo vest fra de var i 20-årene. Man bor ikke prangende flott i Norge, men man bor i de aller beste strøkene med litt snirklete veier slik at inntrengere føler seg beglodd.

De teatralsk opphaussede, men triste og ensomme kvinnesjefene

Disse solnedgangene er melankolske og kan ikke skaffe maktens ensomme kvinne (Gro) en trøstekraftig nedtur i solnedgangen, selv om hun har pepret oss andre med det meningsløse ordet «bærekraft». Gro føler tristhet over at feminismen hun selv har forkynt og tildels forsøkt å praktisere, har nådd sin endestasjon i hennes egen slekt og bare har teatralske kvinnelige representanter på toppen i dagens Norge.

Maktkvinner er alltid ensomme maktdronninger på menns premisser, og danner aldri tette kvinneteam. Dette lærte vi faktisk veldig tidlig fra vår masseproduserte barnelitteratur:


Den maktesløse politidirektør Benedicte Bjørnland (foto, her)

• Frøken Detektiv. Heltinnen Nancy Drew var ensom på topp, uten noen sideordnet venninne til å bidra oppklare kjeltringstrekene og få dem straffet. Gro hadde aldri noen politiker-venninne i Norge, ikke engang sin Nancy Drew. Detektiv-Nancy kan sammenlignes med en rekke maktesløse toppkvinner i Norge, som politidirektør Benedicte Bjørnland og Kripos-sjef Kristin Kvigne. Disse kvinnene kikker på oss med forskremte blikk, som ensomme krim-teaterfigurer. Vi aner at de er instruert av bakmenn for hver minste ting de foretar seg.

• Hardy-guttene Frank og Joe. Mer effektive og tøffere enn Nancy, for de dannet jo et team. Noe maktmenn alltid har gjort og fortsatt gjør. Deres kamerat Chet var med og røpet et videre nettverk rundt brødrene Hardy. Vi ante allerede i vår barndom at effektive bransje-menn står sammen, både på både den svarte og hvite siden. Altså både i krim-bransjen og krim-bekjempelsesbransjen. Vi ser aldri hvor nettverkene slutter, og kan tenke vårt om hvordan den bakerste delen av både svarte og hvite side kokkelimonker med hverandre under bakken.


Stompa-filmene var britisk propaganda oversatt til norsk, og her ble maktkonseptet «men only» fra britiske kostskoler grundig lansert. Dette sivile og tilsynelatende harmløse konseptet var tidligere reservert for noen få institusjoner, hovedsakelig katedralskolene i større byer pluss fine akademiske foreninger i Oslo, Bergen, Trondheim og Ås. Konseptet er fortsatt mindre kjent i Norge. Det vanskeliggjør seg selv gjennom sjefs-feminiseringen, som gir Norge et servilt og tannløst preg. Både sett fra utlandet, og sett fra Groruddalen. Dypstatens voldsfestning Taraldrud er den eneste mannsbastionen av vold, men den er ikke satt opp for å beskytte etniske nordmenn.

Selvforsterkende mannsmakt har alltid eksistert innenfor de bakerste gruppene av politi og militærvesen. Maktinitieringen «men only» lever i aller verste velgående inne på forsvarets eksklusive Lutvann-utdannelse, hvor ingen kvinner har adgang. I alle fall ikke så lenge denne førstegangstjenesten med intensivt russisk-kurs kalles for «munkene på Lutvann». Mange doldiser er blitt løftet til maktposisjoner her. Nicolai Tangen er en av dem som kom dit han kom som oljefondsjef ene og alene fordi han tok dette kurset som er samlokalisert med forsvarets etterretning. Disse «påleggskalvene for dypstatsmakt» må jo overvåkes tett mens de er Lutvann-elever, dersom de kommer fra vanlige norske familier. Men disse har selvsagt «varslingskamerater» fra de aller øverste sjikt tett innpå seg hele døgnet.

Der de føler seg som halvveis normale forsvarere av den norske nasjonalstaten, ved bredden av en innsjø på Oslo øst. Anne-Cath Vestly forsøkte med sin barnelitteratur å skape en kvinnedominans, som var kun mental da hun programmerte oss med «Mormor og de åtte ungene». Her var kvinner i flertall – 5 stykker: Eldstekvinne Maren og Marte, Mona, Milly, Mina. Guttene var bare tre, og underdanige på alle måter: Martin, Mads, Morten. Ingen av navnene har etnisk norsk opphav, her skulle vi miste vår selvtillit på akkurat det. «Morten minstemann» var en harmløs maskot, mens hans far var en hardtarbeidende lastebilsjåfør som slet med å skaffe familien overlevelse.

Anne-Cath. røpet her sin krypto-jødiske overklassebakgrunn, som alle andre overklassekvinner trengte hun ikke å jobbe annet enn med egen litteratur og radioprofilering, hvor hennes egen mann Johan Vestly hadde god jobb i samme London-propagandafirma NRK. Hennes sønn Jo Vestly ble NRK-regissør i likhet som faren, og har trolig en viktig oppgave nå: Å hjelpe den kryptojødiske NRK-sjefen Vibeke Fürst Haugen med å lage den ultimate propaganda-filmen om Gro Harlem Brundtland.

NRK-filmen om Gro Harlem blir en minnefilm

Hvem var tiltenkt hovedregien for den storslåtte løgnfilmen som nå produseres om Gro Harlem Brundtland? Det virker som om Satan selv ble kontaktet på det mest demonbefengte tidspunktet på døgnet 03:30 – et latterlig tidspunkt fordi demonene foretrekker klokken 3 på natta men ikke kan bli enige om hvorvidt soltid eller sommertid skal gjelde. På heksesabbaten 22.09.2021 hvor Gro noen timer senere demonstrerte sin Skrik-beundring på egen takterrasse, kom NRK med en interessant melding: 22. september 2021 kl. 03:30, Innspilling av Gro-drama utsettes, innspillingen av et drama for NRK om Gro Harlem Brundtlands vei til toppen i norsk politikk skulle starte i høst, men må utsettes, melder serieskaperne. – Vi har som mål å gå i opptak 27. april neste år, og har god tro på at vi skal klare det, sier Vilje Kathrine Hagen, produsent i Motlys til Dagsavisen (se nrk.no, her).

Gro våget ikke å få laget en film om seg selv før hun fikk en annen kvinne av edomittisk slekt – Vibeke Fürst Haugen – på plass som NRK-sjef, den første kvinnelige sådanne. Det vil jo lyves over en lav sko i denne filmen, og derfor måtte man vente til de fleste løgnene var spikret, slik at det ikke blir nødvendig å forandre tidligere løgner for å forbedre Gros ettermæle. Da må man også være sikre på at Gro ikke har lenge igjen på denne jord! En Gro i live kan jo finne på å si ting som viser at denne kostbare minnefilmen om henne inneholder løgner, eller at det Gro sier etter at filmen er lansert er grove løgner. Alle løgneres evig dilemma er den enorme utfordringen det er å huske løgnene, slik at man ikke motsier seg selv med nye løgner eller uforsiktige glipp av sannhet.

Kathrine Thorborg Johansen, kjent som vampyr, skal spille Gro Harlem (fra Dagsavisa, her)

At Gro selv skulle være vampyr har vel ingen av oss tenkt, langt mindre beskyldt henne for. Legen Gro foretrekker jo å holde en profesjonell avstand til menneskeofringer hun pålegger andre å foreta, hvorav abortinngrepene hun promoterte ivrig har fått avsluttet flest norske menneskeliv.

Vi tror ikke at Gro har foretatt fosterdrap selv, og i de dype skjelettkjellere hvor maktmenn foretar barneofringer, har Gro ikke adgang fordi hun er kvinne. Det er likevel begripelig at kvinnen som skal spille Gro i TV-serien til anslagvis to hundre millioner kroner, har spilt vampyr som oppvarming for å spille Gro. Regissørene og NRK-sjefen synes sikkert at dette var en egnet bakgrunn for at hovedrolleinnehaveren skulle kunne leve seg inn i Gros sjelsliv. Slik at hun kunne framstille Gro fra tidlig 1970-tall troverdig.

Spilte vampyr, en parasitt

Men Gro har ikke blitt bedre med årene, for demoninnslaget i hennes sjel og sinn er blitt enda større. Det har vært snakk om at hun skulle spille seg selv i de siste episodene av serien, men det blir det helt sikkert ikke noe av. Vi ser likevel utfordringene med å finne en kvinne med like mye hekseri, ondskap, bedrageri og falskhet i sitt sinn. Men det burde være mulig å finne en slik dersom man leter i hele verden. Hillary Clinton er den mest aktuelle kandidaten, og kan spørres. Men da må hun sette i gang med å pugge norsk. Her er Gro: Hun skal spille landsmoderen i ny TV-serie. Sist spilte hun vampyr. Nå spiller hun landsmoder. NRK bekrefter nå hvem som har fått hovedrollen i den store dramaserien om Gro Harlem Brundtland.

Det er Kathrine Thorborg Johansen (32) som spiller Gro Harlem Brundtland i den kommende TV-serien om maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970-tallet og Brundtlands vei til makten. Det bekrefter NRK overfor Dagsavisen. Innspillingen av serien, som har tittelen «Makta», startet i slutten av april og pågår nå. Kathrine Thorborg Johansen er kjent fra både film, teater og TV-serier, nå sist en hovedrolle i vampyrserien «Ingen dør i Skarnes». Kathrine Thorborg Johansen i Netflix-serien “Post Mortem: Ingen dør på Skarnes” (NTB kultur, se Dagsavisen, her)

Nøytralitet er sin egen motsetning under en krig

Ingen storkriger kunne ha vært ført uten den «nøytrale rollen» som Sverige, Sveits og San Marino har hatt siden Wienerkongressen 1815, for alle disse tre statene har oppfylt sine «nøytralitetsbetingelser» nesten prikkfritt fra 1815 til 2023. «Nøytraliteten» handler om krigsorganisering uten å bli påført skader, å ha bra med gjemmesteder, skaffe jern og infrastruktur av sterkstrøm og svakstrøm/elektronikk for effektiv krigsorganisering og etterretning fram og tilbake mellom infiltratørene på begge sider. Nøytraliteten til Sverige under WW2 ble ivaretatt av den mest krigerske av alle kvinner – Alexandra Kollontaj. Det nifse steinslottet Villa Kassman i Stockholms ytre skjærgård var Kollontajs sommer-residens (om Villa Kassmann, her).

Det var bankmannen Gunnar Kassman som fikk bygd det i kommunismens nøkkelår 1917, og hans nærmeste venn var Ivar Kreuger, (1880-1932), en nøkkelfigur for å forstå det moderne nøytrale Sverige og dets viktige firmaer ASEA/ABB og Ericsson. Alexandra Kollontaj var trotskist hele sitt liv, og hun hadde ham som sin elsker da de begge var unge. Vi vet at begge oppholdt seg flere år i Norge, men ikke samtidig. Trotskij syntes at hun allerede var blitt for gammel for ham da hun kom andre gang til Norge ca 1923, og da Trotskij kom til Norge på 1930-tallet hadde hun flyttet til Stockholm. Men hun hjalp ham i alle fall fram til han kom til Mexico og fikk elskerinnen Frida Kahlo som Alexandra hadde vært vennlig og skaffet ham.

Kollontaj var som alle trotskister blodtørstig og etterlot seg trolig en del blodspor, og de to mest mistenkelige i Norge var Fridtjof Nansens dødsfall i mai 1930 og Skaugum-brannen hvor kronprins Olav bodde som nygift, rett etterpå. Men så flyttet hun til Sverige for å bli ambassadør, og hun forble det helt til 1945, mens Sveriges «nøytralitet» som diskret bistandsland for begge sider under WW2 var veldig viktig.

Gro Harlem Brundtland er lege og har også bidratt positivt til folks helse før 1974 da hun sluttet med det gikk over til politikk. Politikeren Gro har i større og større grad bidratt negativt til folks helse. Gros profesjonelle bakgrunn som lege gjør likevel at hun ikke er like glad i enkeltpersoners blodsutgytelser på kort avstand som det hennes forbilde Alexandra var.

Gro opplever større nytelse av masseavlivinger på trygg avstand, som Alexander Kielland 1980, Scandinavian Star 1990 og Estonia 1994, pluss en del andre. Disse tre sjøofringene er viktigst fordi Gro fikk et karrieremessig makt-løft hun ellers ikke ville ha fått, når hundrevis av etnisk nordiske mennesker druknet eller døde i brann ut på havet. Fra 4. april 2023 er Finland medlem av NATO, verdens verste trotskist-bevegelse, en forstørret utgave av Londons MI6. NATOs østflanke mot Russland i Østersjøen er dermed blitt Unesco-hedrede Sveaborg, bygd for å true St Petersburg fra Stockholm etter at den ble bygd innerst i Finskebukta (om Sveaborg, Wikipedia, her).

Da gassledningen Nord Stream ble sprengt rett ved Bornholm, var det øya Bornholm som var NATOs østflanke mot Russland i Østersjøen. Her skaffes det altså via danske Bornholm og finske Sveaborg eskalerende påskudd for å få den DDR-skolerte Vladimir Putin til å «føle seg truet». Truet av de samme kreftene som møysommelig fikk utdannet ham i Berlin på hele 1970-tallet og i et par tiår har servert ham dagens posisjon på sølvfat.

Det er meningen av vi skal tro at den grundig instruerte Putin er blitt desperat, mens han i virkeligheten opprettholder en menneskeslakting i Øst-Ukraina, samkjørt med slaktingen fra Kiev-siden. Mediepropagandens virkninger på folket er alltid viktigere enn de offisielle påskuddene vi serveres. Er Putin blitt desperat, så er det i alle fall vår plikt å eksponere personlig frykt, dersom vi skal regnes som solide og tillitsfulle samfunnsborgere.

Gro er klimasmart og klimasvart

Gro Harlems diagnose for klimaet er å sammenligne med middlalderens årelating, man trodde virkelig det hjalp for alt, foto SNL, her.

Gro HB er overraskende street smart på klima. Måten hun snur det meste opp/ned på klima, er mer trøstekraftig enn hva andre har klart.  Hun klarer å gjøre klimaproblemer til klimaløsninger og klimaløsninger til klimaproblemer! Ikke særlig bærekraftig, men desto mer trøstekraftig for de som sier: Trøste og bære, så flink Gro er til ting hun ikke har lært i sitt korte yrkesliv som lege.

Gros eminente street-smartness er at hun tar den kvikkeste veien fra diagnose til helbredelse som noen har sett siden årelatingen var på mote i medisin. Gro hopper rett fra et følelsesbasert leke-faktum.

• Temperatur som det eneste viktige klimaproblemet
• Det emosjonelle fasitsvaret om at for mye karbon er den eneste årsaken. Da legger alt seg til rette for en hysterisk basert løsning. Som ikke kan etterprøves eller problematiseres fordi det ikke er foretatt noen tekning mellom forhåndsbestemt diagnose og forhåndsbestemt behandling.

En hysterisk korrekt lege fra middelalderen som tenkte nokså likt med klima-Gro på sammenlignbart faglig grunnlag ville se på feber som det eneste helseproblemet, og vise til tapping av blod (årelating, karbonlagring i klima-sjargong) som den eneste løsningen. Årelating er dum-genialt enkelt fordi det «virker» på alt

• Siden temperatur er det eneste problemet, blir oppgaven å lage svære konferanser hvor temperatur er det eneste man diskuterer. Hvor mye kan man tillate at pasientens (jordas) temperatur stiger? En grad eller to grader? Konferansene handler bare om konsensus med hensyn til temperatur, og man vet ikke om klodens temperatur nå svarer til 36 grader, 38 grader eller 40 grader for et menneske. Man er enige om at temperaturen skal bringes sakte ned og ikke opp. Man må bringe temperaturen sakte ned etter at altfor raske temperaturendringer både opp og ned er blitt definert som følelsespolitisk farlige.

• Symptombehandling er ikke noe tema, for man allerede har bestemt seg for at årelating er det eneste som virker. Men for et menneske som føler begynnende heteslag og uttørring, er løsningen enkel, rent ferskvann som drikkes eller tilføres intravenøst. Årelating vil virke stikk motsatt og forverre uttørringen. Karbonlagring vil på samme vis forverre forørkningen langt fra havet. Denne forørkningen er jordas eneste klimaproblem, og virker selvforsterkende på vannmangelen langt fra verdens hav.

• Virker behandlingen som Gro & co vil ha på kort sikt? Karbonlagring mot temperaturstigning? Nei, det vet man ikke og vil helst slippe å vite, av frykt for å ta feil. Klima er så langsiktig at man kan snakke seg vekk fra de fleste feilbehandlinger. Man kan si at vi får rett om 10 år, 20 år på grunn av hastetiltakene som må gjøres nå men som ikke kan testes i det hele tatt innenfor en 5-årsperiode

Når symptombehandling ikke er noe tema, så er det to muligheter som gjenstår:

• Årsaksbehandling, meget vanskelig når man hopper bukk over symptombehandlingen, noe ingen leger gjør unntatt når det gir “spennende nye medisiner” med ukjent virkning: Covid-flausen var en russisk rulett med folks helse som ingen leger før Gros generasjon ville forsøke. Årsaksbehandling for klima er ikke noe tema. man ser ingen grunn til å diskutere årsaker som kunne problematisere en god konsensus om at for mye «klimagasser» er årsaken. Politisk sett trenger man ikke å teste om klimagasser faktisk er årsaken når en trygg konsensus allerede er etablert.

• Når all vitenskapelig tenkning av typen årsak-virkning er sjaltet ut, har man likevel en siste mulighet: Å gi pasienten (jorda) placebo-behandling. Her skal man tie stille om det for å få maksimal kunnskap ut av det i medisin, og det samme gjør man i klimasaken: Man tier stille om det man vet om «geoengineering som er klimanøytral placebobehandling». Man «mener» at det er placebo å spraye visse stoffer ut over jorda fra fly.

Man sprayer sølvforbindelser, man lager store fontener med saltvann noen steder, dekker ørkenområder med mørk plast eller solpaneler for å endre solstrålingen, man lager svære vindpropeller. Dette regnes som placebo, altså klimanøytralt. Og det testes slett ikke at det er placebo, ikke annet enn indirekte ved at man sparer atmosfæren for de emosjonelt livsfarlige klimagassene hvor ingen kjenner deres reelle farlighet før om minst 10 år. Så føler man placebo-effekten av klimanøytral energi.

Alle som ser på TV-nyheter opplever ved selvsyn tryggheten i at det er bedre å føle enn å vite. Varme så vel som kalde følelser foran TV-skjermen snur opp ned det vi trodde var kunnskap. I motsetning til kald objektiv kunnskap som trenger mange år på å snu de fleste menneskers følelser.


Blindern-blindtarmen bygd på sand

Det finnes mange faglige blindtarmer på Blindern, hvor Oslos utkant-campus for universitetsvirksomhet befinner seg. Men det ligger jo i navnet Blindern at det måtte gå slik. Og det ligger også i historien. Kristianias flotteste landbrukseiendom i 1924 ble invadert av noen nærsynte jålebukker som mente at akademiske snurrepiperier var bedre å leve av enn noe så gammeldags som å dyrke mat. Jålebukkene dro ikke selv opp til denne landbrukseiendommen, av flere grunner:

Et universitet for intellekttuelle snurrepiperier, åndelig sett har de blitt stående på stedet hvil, de identifiserer seg med svindel- og løgnfirmaet Hill & Knowlton, som ble invitert til å bli en fast del av universitetet, et ansikt utad, foto her.

• De hadde ikke peiling på jordbruk. Dette er fine familier som ikke ville ha skitt under egne negler, og i kraft av sin historikk visste hvordan uvitende bønder skulle presses økonomisk til å dyrke god nok mat

• De fine familiene beskjeftiget seg med maktfagene medisin og jus. De ville gjerne ha et hoveduniversitet reservert for seg selv med makt-osende arkitektur rett ved Oslos nokså smale hovedgate Karl Johan

• Nærsyntheten nede i Oslo sentrum tilsa at alle mindre viktige fag burde plasseres noen kilometer unna. Og ved å ødelegge en solrik gård med flotte eplehager og sandjord velegnet for potetdyrking, fikk man markert at disse politisk blinde fagene på Blindern aldri kunne bli selvberget. Blindern er skapt for å være en blindtarm for maktklatring helt nedenfra.

• Det finnes massevis av fjellgrunn i Oslo vest, hvor det er veldig flott for Oslos overklasse å forskanse seg diskret med snirklete veier, som snor seg som hoggormer i terrenget. Her kan man kikke ned på de litt mindre kondisjonerte. Men disse folkene i de øvre klasser ønsket ikke å ha middelklassens utdannelsesbygg rett ved seg.

De ønsket heller ikke å ha universitetsbygninger bygd på Oslos solide fjellgrunn på vestkanten. Ikke bare heter denne campusen Blindern, men den befinner seg på sandgrunn. Jesus advarer i Bergprekenen om å bygge huset på sand (Matteus 7: 26-27). Det var noen fæle murbygninger som ble plassert på Blindern-jordene i løpet av 1930-tallet.

Utbyggingen av universitetsområdet på Blindern tok til i 1930-årene, og først ute var Farmasi-, Kjemi- og Fysikkbygningene. Øvre Blindern var fortsatt jorder frem til utbyggingen fortsatte i 1960-årene. På våre germanske språk får Jesu advarsel mot å bygge vårt hus på sand en dobbelt sand-bunn. Noen av de verste edomitt-slektene blant oss knytter seg til slektsnavnet Sand.
I gangavstand nedenfor Blinderns sandgrunn ligger Majorstua hvor familien Sands sigarforretning befant seg. Og rett nedenfor Blindern har vi Marienlyst hvor sigar-mannen Bjørn Sand kalte seg Stutum og drev gjøn med «den etniske nordmann» på NRK radio. Han nøyde seg ikke med det, men kalte seg også Olav Femte og drev gjøn med både kong Olav 5 og norsk byråkrati i filmen «Norske byggeklosser».

Drar vi helt opp til Frognerseteren stasjon, finner vi Vebjørn Sands stygge installasjon «Roseslottet» fra 2020. Kong Olav tok i 1973 den elektriske Holmenkolbanen fra 1916 opp hit for å gå på ski og markere en politisk konstruert oljekrise, som minner om den politisk konstruerte strømkrisen i 2023. Hans sønn Kong Harald ble utsatt for elektriske strålevåpen på Kongsseteren rett nedenfor Frognerseteren og måtte kreftopereres. Tryvandshøiden stasjon var i 1916 endestasjonen for Holmenkolbanen, men ble fjernet for å bygge det svære Tryvannstårnet. Oslo hadde sin flotte halv-høy-fjellsbane for skøyteløp – Tryvann stadion – og den ble også fjernet, men steintribunene hviler ennå trygt på den solide fjellgrunnen der oppe.

Klaus Schwabs 3 «vitenskapelige» klima-engler i snøen

Gro Harlem Brundtland liker seg ikke på Blindern og har vært veldig lite på denne flotte nedlagte bondegården. Hennes medisinere befinner seg oppe på Gaustad. En grei plassering rett ved institusjonen hvor en del folk som Gro ikke liker blir forsøkt tvangsinnlagt på tvilsomt grunnlag: Nabokjerringers ryktespredning, ulovlig voldsbruk fra politistyrker og sponsing fra profitthungrige giftblandere. Gro har sin lille kjernegruppe på tre personer som vi kan kalle «Klaus Schwabs engler i snøen». Disse er hans yndlinger av flere grunner.


• De tre snøenglene har aldri vært universitetsprofessorer, det har Klaus
• De tre snøenglene har med Klaus’ velsignelse klatret helt til topps i norske akademiske sirkler, som innvalgte medlemmer av Det norske Videnskaps-Akademi

• De tre snøenglene har fått mangedoblet sine reelle faglige bidrag ved å presse seg inn som medforfattere på andres arbeid

• De tre snøenglene har til Klaus’ store begeistring demonstrert sin manglende vitenskapelighet de siste årene

• De tre snøenglene viser at medieimage basert på politisk og økonomisk press teller mer enn eget arbeid for å komme langt i dagens vitenskap
• De tre snøenglene er kvinner med norsk statsborgerskap
• De tre snøenglene trives best når de kan operere i et spleiselag av blå-røde NGOs (non-govermental organizations) i et samrøre av fascist-bolsjevikisk privatstatlig vernede bedrifter skjermet mot innsyn fra folk flest
• De tre snøenglene har vært mange ganger i Geneve for å lære hvordan norske kvinner skal redde norske menn fra overoppheting i isødet og truende god helse her oppe
• De tre snøenglene har ikke adgang i de fæle demonkjellerne hvor Klaus arrangerer jevnlige «samlinger i bånn» for Bill og andre døråpnere til «Gates of Hell»


Gro Harlem Brundtland født 1939 er de blå-røde snøenglenes leder. Blant verdens NGOs liker Gro best GAVI og CEPI, som hun selv har fått stiftet sammen med Tore Godal og med Klaus Schwabs håndbak i bakhånden. Og fordi GAVI og CEPI har plaget hele verden med vaksinegalskap og nedstengning av næringsliv 2020-2022. Gro synes også at Røde Kors og WEF er ålreite NGOs, men har mange andre slike.
Camilla Stoltenberg født 1958 er snøenglenes nestleder. Hun er sjef for Norges mest helsefarlige NGO – Folkehelseinstituttet. FHI ble grunnlagt som spleiselag med Rockefeller-klanen i 1930 i følge FHIs egen grunnstein. Camilla Stoltenberg utnytter alle NGOs som Gro Harlem Brundtland har vært innenfor.

Oseanograf Cecilie Mauritzen sier alltid det sponsorene vil hun skal si, enten det er si eller så, da hun får godt betalt, foto her

Cecilie Mauritzen født 1961 er snøenglenes menige medlem. Hun er sannhetsvitnet deres i klimasaken, uten mye sannhet å komme med. Hun tok doktorgraden i oseanografi ved prestisjeuniversitetet MIT, men er likevel ingen sterk teoretiker eller praktiker. Hun har kommet dit hun har kommet via sjefsstillinger mer enn egen forskning. Hun behersker instrumentbruk ute på seilturer, og setter andre til å gjøre mer systematiske målinger.

Klimaendringer er det viktigste faguttrykket hennes, tilstrekkelig upresist til å komme innenfor FNs klimapanel. Cecilie Mauritzen kan i Norge støtte seg på et merkverdig statssponset klimafag med rekke norske institusjoner som skal redde oss mot klimaendringer: Meteorologisk institutt, Cicero, Bjerknes-senteret, Christian Michelsens institutt, Polarinstituttet, Det Norske Veritas, Havforskningsinstituttet, SINTEF

De fleste av disse halvstatlige eller helstatlige stiftelsene har vært vitenskapelig solide. Men alle lider av svekket vitenskapelighet ved et enormt fokus på klimaendringer. Vikarierende argumenter for en bestilt konklusjon er deres sikreste forretningside, fordi den utløser nye statlige penger etter å ha brukt opp gamle penger. Klaus Schwab er mektig imponert over hvordan alle tre snøenglene har klart å snu vitenskapen både opp ned og bak fram de siste årene. Å uttrykke følgende holdninger er hva Klaus forventer fra dem:


• Vi har dårlig tid og må redde pasienten på kort sikt med panikkartede tvangstiltak
• Panikk er bra fordi folk ikke merker at de blir fortalt hva de skal gjøre
• Panikken virker som den skal når folk oppfatter tvangstiltakene som frivillig dugnad
• Panikken gjør at vi trygt kan legge til side all viten og erfaring
• Panikken hos folk flest har media plikt til å fyre opp
• Når vi har fått det som vi vil, kan vi bebreide folk for at de fikk panikk
• Vi summerer opp panikken etterpå og bebreider folk for at de ikke roet seg litt ned


For Gro er det to slike pasienter som hun har omsorg for å redde ved å plage. Babylonsk omsorg, kan dette kalles. Dette er en rituell liturgisk handling fra Gros babylonske mysteriereligion. Andre mennesker skal narres og bedras ved svarte løgner om at man rundhåndet skal gi dem omsorgsfulle hvite handlinger. Vi røper ikke her hvem som er Gros oppdragsgiver. Men hekse-legen Gro har påtatt seg ansvar for to pasienter som hun har påtatt seg å plage ved å påføre babylonsk omsorg.

1) Menneskeheten generelt, og de hvite europeerne spesielt.
2) Vår felles planet Jorden.

Snøengel Camilla Stoltenberg har påtatt seg oppgaven med hjelpe Gro med å redde menneskeheten ved å påføre den helseplager.

• Camilla slo fast at alle måtte påføre seg ansiktsmasker slik at ingen kunne si at de ikke virket mot Covid
• Camilla slo fast at alle måtte la seg stikke av Covid-sprøyter slik at ingen kunne si at de ikke virket mot den milde sykdommen
• Camilla fortalte oss hvor viktig det var at alle bidro slik at det ikke ble opprettet noen noen referansegruppe. Folk som ikke gikk med maske og ikke lot seg vaksinere, var jo ubehagelige sannhetsvitner mot løgnene bak masketvangen og vaksinetvangen.


Snøengel Cecilie Mauritzen har plikt til å hjelpe Gro med å redde planeten mot klimaendringer ved å plage den med karbonfjerning og ineffektiv energibruk.


• Cecilie slår fast at klimaendringer er menneskeskapt uten å være menneskestyrt
• Cecilie slår fast at klimaendringer er irreversible fordi temperaturen går opp og ned
• Cecilie slår fast at jordas liv trues av livsfarlige klimagasser, som er farlige fordi de inneholder det truende atomet karbon
• Cecilie slår fast at havet stiger slik at vi må stappe karbon under havet for at det ikke skal stige
• Cecilie slår fast at vi må ha ineffektiv energibruk for å redde planeten mot farlig karbon og farlige klimaendringer
• Cecilie slår fast at konsensus om temperatur i FNs klimaforhandlinger er viktigere enn hva som faktisk skjer med jordas klima
• Cecilie vet at sponsorene bak klimatoppmøtene alltid har rett fordi de kan betale aktørene så de sier det som sponsorene vil.

Cecilie vet at dette er sant, siden hun selv er så tungt sponset. Vi andre hører at hun har rett ved at hun sier det som sponsorene vil at hun skal si. For Klaus Schwab født 1938 er det en udelt glede å høre at disse tre snøenglene utnytter sine politisk ervervede posisjoner i Det Norske Videnskaps-Akademi til å synde mot vitenskapens grunnprinsipper. Camilla tar vekk referansegrupper som kunne avsløre medisinske tiltak som virker stikk motsatt av hva de lover. Cecilie gjør jobben sin med å framstille det livbringende atomet karbon som selve dødsfienden mot livet på jorda. Gro koordinerer disse to slik at planetens liv kan reddes ved tiltak som enten ikke virker eller virker mot sin offisielle hensikt. Men Gro vet etter mange år i manesjen at tiltakene hun krever virker stikk motsatt av hennes offisielle hensikter.


En rystende spådom om de overmodiges skjebne, de som ikke kjenner nød, om de brutales endelikt, se hele Salme 73, her.

Når hun vet det, skjønner vi at hennes egentlige hensikter er noen andre enn hennes offisielle, og Gro har dårlig tid til å fortelle oss det hun vet. Hva er da Gros egentlige hensikter? Skal vi be henne svare på dette spørsmålet ASAP – as soon as possible? Nei, det trenger vi heldigvis ikke, fordi det er noen andre som kan svare bedre enn Gro om Gros planer og framtidsutsikter. Han heter ASAF – ikke ASAP. Asaf har svart allerede med sin Salme 73. Ikke en Rust Belt-Salme fra Judas-Kiss-ingers konstruerte oljekrise i 1973. Heller ikke en av den miskjente salmestjernen Davids egne salmer.

Men en Salme 73 av Asaf, som forteller oss litt om den glatte kjellerlemmen Gro anno 2023 sklir ned i Bygdøys solnedgang på.


0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
S Vang
S Vang
Anonym
6 måneder siden

Alle disse fremtredende globalistpolitikere og ikke folkevalgte byråkrater mener de har en rett til å heve seg over den jevne mann i gata og på bygda ved å implementere direktivene fra deres overordnende oppdragsgivere.Disse igjen bør sees på som sjelsløse demoner i menneskeskikkelse. Enkelte kristne kan utnevne dem som Satan personifisert i kjødet.Heldigvis har de kort tid igjen å operere på da en storstilt opprydding av episke dimensjoner er på vei i globalt perpektiv.

Kong Arthur
Kong Arthur
Anonym
1 år siden

Fullstendig og komplett galskap!

« Forrige artikkel

Storbranner i Telemark og Vestfold, har vi med “insidere” å gjøre?

Neste artikkel »

Exovitenskap episode 4: Drep Elon Musk og AI-skaperne

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x