Ser vi begynnelsen på en fryktkampanje skapt gjennom elektroniske bølger fra 5G-sendemaster og satelitter? Her fra nrk.no: https://www.nrk.no/norge/utbrudd-av-skarlagensfeber-i-norge-1.16213168

Vil skarlagensfeber og influensa spre seg som ild i tørt gress?

933 visninger
9 minutter lesetid
6
Spanskesyken tok livet av mange millioner mennesker, samt slo ut mer enn en halv milliard. Var dette et resultat av det første møtet med nytt installert kraftige, elektromagnetiske bølger fra militær kommunikasjonsutstyr pga verdenskrigen samt dårlige, utestede vaksiner som lå bak?

Er det en årsakssammenheng mellom elektromagnetiske bølger og sykdom som f.eks. influensa, diabetes, men kanskje også for andre sykdommer som sprer seg uten at noen aner hvorfor, som f.eks. skarlagensfeber? Kan militært kommunikasjonsutstyr, sterke militære radarer, men også stråling fra satelitter skape de samme symptomer som skarlagensfeber, eller som influensa?

For hva står på trappene hos oss i 2023? Hva har verdens helsemyndigheter (WHO, Pharmakonsernene og Bill Gates) i kortene som de ennå holder skjult? Er vi bedre tjent med å se etter årsakene helt andre steder enn hos virus og bakterier? Vet vi mere idag enn dengang i 1918, hvor menneskeheten ble tatt på sengen?

Mange er bekymret for økende smitte: Kan det hende influensa, skarlagensfeber og annet vil “smitte” større deler av befolkningen, kanskje slik som spanskesyken spredte seg, som ild i tørt gress? “Det finnes ingen grunn til å anta at den spredte seg raskere enn folk kunne reise, (men) det har vist seg at den faktisk gjorde det,” skrev miliærlegen dr. George A. Soper, major i USAs væpnede styrker (s.131, bok, Firstenberg). Er ikke et slikt utsagn en bekreftelse på at spredningen hadde ingenting med “virus” å gjøre, men med et elektrisk felt rundt jorden?


Fra Telemark avis 10. desember 2022, kommer en fryktkampanje for influensa, skarlagensfeber og mere til mot oss? Skal sykdommer spre seg fortere enn folk reiser? Hvis det gjør det, kan det da ha med “virus” å gjøre??

I kjølvannet av Marconi var begeistringen stor ovenfor teknikkens underverker, den var stor, men blind. Først idag begynner vi å forstå at folk dengang betalte en meget høy pris for sin blindhet.

Er det ikke på mange måter likt idag?

Spørsmålet er om Spanskesyken dengang var villet og planlagt eller om de ikke kjente til verken strålesyke eller dårlige vaksiner. Men vaksinene dengang ble like sterkt “anbefalt” som covidvaksinene i 2021 og 2022. Det var også et omfattende maskepåbud og et sterkt sosialt press. Mange mener idag at folk som døde av sykdommen, døde av vaksinene, en variant av vaksine mot hjernbehinnebetennelse. De uvaksinerte forble stort sett uberørt.

Ja, er det ikke forbausende likt idag i 2022?

“Da USA kom inn i krigen i 1917, ble bildet endret i en fei. Marinen, US Navy, hadde allerede en gigantisk sender i Arlington i Virginia og en annen ved Darien i Kanalsonen, området USA kontrollerte langs Panamakanalen. En tredje, i San Diego, begynte å sende i mai 1917, en fjerde kom igang i Pearl Harbour den 1. oktober samme år, og en femte, i Cavite på Filippinene, den 19. desember.

I tillegg tok marinen over og oppgraderte private og utenlandsk eide stasjoner ved Lents i Oregon, i den sørlige delen av San Francisco og i Bolinas i California, I Kahuku og Heeia Point på Hawaii, i Sayville på Long Island, og i Tuckerton og New Brunswick i New Jersey. Ved slutten av 1917 var tretten amerikanske stasjoner i gang med å sende meldinger over to av klodens oceaner.” (s.125)

One Web satelitt, her. Merkelig at det som blir markedsført som fordel av OneWeb-satelittene er alles tilgang internet til enhver tid. Men vi kan være trygge på at det er funksjoner ved satelittene de ikke ønsker å informere om.

“Den sykdommen som fikk navnet Spanskesyken ble født i løpet av disse månedene. Den stammet ikke fra Spania. Den drepte titalls millioner mennesker over hele verden og ble plutselig dødelig i september 1918. I følge enkelte anslag slo denne pandemien ut mer enn en halv milliard mennesker, det vi si en tredjedel av verdens befolkning. Selv Svartedauen i det fjortende århundret rammet ikke så mange på så kort tid,” (s.127) skriver Arthur Firstenberg i sin bok Den usynlige regnbuen.

“De andre to influensaepidemiene i det tjuende århundre, i 1957 og 1968, var også knyttet til milepæler innen elektrisk teknologi, også da med USA i rollen som pioner” (s.133). Høsten 2022 var mere enn 7000 satelitter satt i drift.

Vi blir utsatt for bestråling fra mere enn 7000 satelitter

“På kvelden torsdag 8. desember 2022 ble 40 satellitter fra OneWeb skutt opp fra Cape Canaveral, Florida, noe som bringer det totale antallet aktive satellitter i bane rundt jorden til mer enn 7000. Disse celletårnene i verdensrommet endrer det elektromagnetiske miljøet på hele planeten og svekker og utrydder alt liv på den.

Fra Telemark avis 10. desember 2022, en fryktkampanje for influensa, skarlagensfeber og mere til? Hvordan kan det ha seg at dette dukket opp ikke bare i Norge, men i flere land samtidig, akkurat som spanskesyken i 1918?

De uhyre kraftige signalene fra Bluebird-satellittene bekymrer også radioastronomer, så vel som mennesker som er bekymret for sitt velvære. Den effektive utstrålte kraften til hver satellitt, i henhold til ASTs registreringer til FCC, vil være opptil 83 millioner watt, og eksponeringsnivået på jordoverflaten fra slike stråler vil ifølge mine beregninger være opptil 3 nanowatt pr. kvadratcentimeter, som er 100 ganger mer stråling enn det jeg blir utsatt for i huset mitt i Santa Fe fra de nærmeste celletårnene.

Selv den første flåten på 28 militærsatellitter som ble skutt opp av USA forårsaket en verdensomspennende influensapandemi da de ble operative 13. juni 1968.

Hong Kong-influensaen begynte i juni 1968, varte til april 1970 og tok livet av opptil fire millioner mennesker verdensomspennende. For å forstå hvorfor, krever det en skikkelig forståelse av vår tilknytning til universet og hva det er som virkelig gir oss livet, og får våre fysiske legemer til å bevege seg. Fra 24. – 25. mars 2021 ble kaoset brakt til et nytt nivå, som verden nå aksepterer som normalt. I løpet av den 24-timersperioden ble rekordhøye 96 satellitter skutt ut i verdensrommet på en enkelt dag – 60 av SpaceX og 36 av OneWeb – og samme dag økte SpaceX dramatisk hastigheten på satellitt-internettforbindelsene.


Den dagen kunne folk over hele verden plutselig ikke sove, var svake og utslitte, hadde muskelspasmer, og smerte og kløe over alt, spesielt i føttene og bena. Hudutslett opptrådte, svimmelhet og kvalme, magesmerter og diaré. Ringingen i ørene ble plutselig forsterket. Øynene deres var betent, og synet ble plutselig dårligere.

Ser man det? WHO advarer alle land i Europa mot skarlagensfeber, hva har de vel planlagt for vår julehøytid? Den 14. desember 2022, foto fra tysk radio, her, se også i scarlach fever i Skottland, her.

De hadde hjertearytmier, og blodtrykket gikk ut av kontroll. Noen blødde neseblod, eller hostet opp blod. De var engstelige, deprimerte eller suicidale og irritable. Kattene, hundene, kyllingene, geitene og kyrne deres var syke på samme tid” (fra Arthur Firstenbergs nyhetsbrev 14. desember 2022, her).


Dette er loworbit, lavsvevende satelitter (200-1600 kms høyde). Kan vi forestille oss at disse går på kryss og tvers rundt jorden og dekker alle land og folk til enhver tid, kontinuerlig? Som sørger for at vi mennesker ikke slipper unna? Jeg mener å ha iakttatt akkurat det. Spørsmålet er om aktive radiobølger fra satelittene skaper sykdommer hos menneskene? Jeg tror dette er mulig, bekreftet av en uttalelse av spesialisten dr William Van Bise. Kan det kanskje være elektromagnetiske energier eller radiobølger rundt jorden som forårsaker disse underlige smittelignende hendelser i mange av landets barnehager? Først i Moldetraktene, siden i Telemark? Kommer vi i nærmeste fremtid til å se noe lignende som Hong Kong-influensaen i 1968 med 4 millioner døde?

Kan vi se elektromagnetisk bestråling?
Eksempel på meget sterkt elektromagnetisk bestrålning over Skien oktober 2018, privat foto. Dess flere som blir bevisst at dette foregår helt regelmessig, desto bedre, folkemeningen er helt avgjørende for at slikt kan finne sted. Miljøet bak er meget følsomme for hva folk oppfatter og tror, og hvordan de reagerer, mens våre politikere er “tvunget inn” under deres flagg, der er det ingen hjelp å hente.

Vi kan iaktta bestråling som treffer på skydekket. De elektromagnetiske stråler har en svak varme i seg, dette setter spor i skyene som enhver kan observere. Og sporene etter bestrålingen blir sittende en tid etter at strålekilden allerede har flyttet seg fremover. Den elektromagnetiske stråling er skyene, som er dannet av de fineste vannmolekyler, fremmed og unaturlig, nettopp derfor er de lett synlige. Bestrålingen synes som parallelle stripedannelser, de skjærer på en måte inn som noe fremmed i skydekket.

Bestrålingens kilder er forskjellige. Noen er store, noen er mindre. Min tolkning er at de små kommer fra satelitter, de kommer og går og viser seg i skydekket som parallelle linjer, men i forskjellige retninger, noen ganger mindre, noen ganger større. De sterkere kilder kan bestråle hele himmelvelvet over oss. Jeg vet ikke om det er HAARP-anlegg eller om det er den hemmelige ISS stasjon (den offentlige, her) som ble skutt opp under Ronald Reagans Starwars-prosjekt på 80-tallet (om prosjektet, her).

Det var engelskmannen Andrew Johnson (hjemmeside, her), en samarbeidspartner til Judy Wood, uttalelse om dette som en mulig strålekilde for energiene brukt for å oppløse WTCs nord- og syd-tårn den 11. september 2001, og tok livet av ca 3000 mennesker som oppholdt seg der, ble gjort i et intervju på nett. Jeg er åpen for at et slikt hemmelig våpen eksisterer og at det først og fremst blir brukt til under skogbrannene i Kalifornia, Midtvesten, USA, Afrika, Søreuropa og Australia, men også for å fremskynde jordskjelv.

Den som personlig blir utsatt for en slik bestråling kan oppleve kraftig åndenød, alt ettersom styrken er på de elektromagnetiske bølger, som også ble brukt for å skape Covid19-sykdommen over større befolkede områder. Grunnen til at jeg har trukket inn satelitter, er erfaringen med at av en gjeng på 15 sunne og friske voksne folk, som befant seg langt fra folk i et norsk side-dalsøkk, langt unna 5G sendemaster, ble 10 mer eller mindre syke av Covid på to dager.

Radiobølger kan skape symptomer på sykdommer
Dr William Van Bise (06:36), gift med Elizabeth Rauscher, fra CNN Special Report 1985 Electromagnetic Frequency Weapons, hør utsagn av en anonymisert forsker, det skal mye forskning til for å kunne uttale slikt, la utsagnet synke inn: «Anything you can do with drugs (medisiner) you can do with the right electromagnetic signal,» (06:09) foto og intervju, her.

Den første som henviste meg til en slik mulig sammenheng var forsker på elektromangetiske bølger, dr Willian Van Bise i sin rapport til US Congress i 1977. Han skrev blant annet følgende: «Ved å bruke den lovlige effektgrensen på 10 milliwatt per kvadratcentimeter, kan en ondsinnet person enkelt bygge (eller kjøpe overskudds-) utstyr som fysisk og psykisk kan skade mennesker, over en periode, uten at offeret noen gang vet hva som skjedde med ham. Medlemmene av den utøvende, lovgivende og dømmende grenen av regjeringen kan til og med være mer sårbare for denne typen personlig trakassering enn den vanlige borger.»

Skrevet i rapport av forskeren dr William Van Bise til US Senate i 1977. Men hans (anonymiserte, vel og merke) forskerkollega sa også dette på film: Det skal mye forskning til for å kunne uttale slikt, det dreide seg om manipulasjon av individet, la utsagnet synke langsomt inn: «Alt du kan oppnå med medisiner, kan du også oppnå med den rett frekvente radiobølge,» (06:09), forskningsrapport fra CNN, om elektromagnetiske bølger, her.

Han hadde årelang erfaring med eksperimenter med elektromagnetisk stråling og hva som kunne oppnåes med dette i manipulasjon av andre, han understreket at mikrobølgers frekvens kunne fremkalle symptomer som lignet på (kjente) sykdommer.: “«…de fleste leger er ikke klar over at den biologiske virkning av lavfrekvente radiobølger er at de kan etterligne forskjellige sykdommers symptomer”. Den aktuelle del av senatsrapporten fra 1977, nedlasting, her.


“Most physicians are unaware that low-level radiowave biological effect can mimic many symptoms of various diseases.»


Ifølge dr Van Bise kan man lage sykdommers symptomer på andre ved hjelp av elektromagnetiske stråler. Var det lignende samene som kunne kunsten å kaste sykdommer på folk de ikke likte? Kan det være slik apparatur (satelitter, men også 5G sendemaster) som ble tatt i bruk for å gi 60 barn i Moldetrakten og Bamble i Telemark skarlagensfeber? Betyr det da at feberen kom, men også streptokokkbakteriene? Kan vi finne ut forskjellen mellom kunstig skapt sykdom og ekte sykdom? Slik det ser ut for mitt øye, har både Firstenberg og Bise rett i det de hevder. Pandemiene vi har opplevd blir kunstig skapt ved hjelp av lavfrekvente elektromagnetiske bølger. Men hva kan vi gjøre? Vi kan ikke forhindre at satelitter og andre strålekilder på himmelvelvet gjør oss syke, men vi kan snakke om dette blant folk, vi kan gjøre det kjent.


Elektromagnetiske bølger består av elektriske og magnetiske felt som f.eks. radiobølger og mikrobølger. Litteratur: Arthur Firstenbergs bok Den usynlige regnbuen, kan bestilles, her. Rapport til US Senate 1977,  nedlasting, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Teodor
Teodor
Anonym
1 år siden

Morsomt er det iallefall. Faktisk komisk. Ikke en eneste kilde utover noen personlige beretninger. Fantastisk, fortsett slik! Trengte noe å le av på en mørk fredag…

Skal bare korrigere deg på par punkter. Hvorfor spredte Spanskesyken seg så fort? Fordi den oppsto i skyttergravene på Vestfronten, og da krigen sluttet dro soldatene hjem. Den største masseforflytningen av syke mennesker noensinne. Svartedauden spredte seg langsomt i forhold, fordi å reise den gangen tok lang tid. Dessuten var det en bakterieinfeksjon, mens Spanskesyken var et influensavirus. Det kalles Spanskesyken fordi spanske medier (som ikek var så opptatt av krig da de ikke var involvert)var de første som skrev om dette utbruddet.

Bildet over fra Skien er såkalte nattskyer, som dannes i en høyde av 60-80 km. Dette er kosmisk støv som kondenserer til skyer og er kun synlig på natten. Bildet er dessuten til forveksling likt et bilde som kan finnes på en ungarsk værnettside…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Teodor
1 år siden

Morsomt, ja faktisk komisk at enkelte fra steinalderen fortsatt tror at spanskesyken var et skummelt virus.
De som døde av “spanskesyken” døde av bakterielle lungeinfeksjoner de fikk fra vaksinen. Bare de vaksinerte døde.

Sånn er det med alle “vaksiner” sykdommen ligger i vaksinene”.

Alle som tar influensa vaksine får influensa. Vil du ha et polio utbrudd… start å vaksiner mot polio, Vil du ha mesling utbrudd. Start å vaksiner med meslinger osv ..*

Det er bare en måte å spre et virus på og det er via injeksjoner.

Samme gjeng som sier at vaksiner er trygt sa også at røyk er 100% trygt i sin tid, samme med asbest, amalgam, ståling, DDT osv osv ..

Det er vel også grunnen til at tenkere og kritikere som leserne her lever i snitt 25 år lenger en taperne som tror på alt av påstander så lenge det kommer fra en psykopat.

Det positive er at alle uten hjerne tok livet av seg selv med GMO injeksjonen, de som enda er i live er døende og mange \vet det ikke selv engang.

Sann går det når man ikke gidder å bruke 2 sekunder på å faktasjekke yrkesløgnerne og psykopater.

etyeryeryerey.jpg
Teodor
Teodor
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Vel jeg er vaksinert mot influensa de siste 12 år årlig og har ikke hatt noe influensa. Og spanskesyken var et influensavirus. De som lå i skyttergravene på Vestfronten hadde ingen vaksiner.

Men verre er at du bommer på dine egne forutsetninger. Det FANTES ingen vaksine mot Spanskesyken. Den første gangen viruset ble klassifisert var i 1933. Så de som døde var uvaksinert, fordi det ikke var noen vaksine.

Fra Journal of Clinical Oncology:

“The march of vaccine development began with Edward Jenner’s work on smallpox in 1797. A wave of discoveries occurred in the 1880s and 1890s for cholera, rabies, tetanus, typhoid fever and bubonic plague. Another wave in the 1920s covered tuberculosis, diphtheria, pertussis, yellow fever and tick-borne encephalitis.
The search for an influenza vaccine continued after 1918, but not until 1933 did scientists isolate the influenza A virus in ferrets. Other work in 1936 revealed that the virus could be grown inside embryonated chicken eggs, another important step. In 1938, Jonas Salk and Thomas Francis developed a vaccine using a fertilized chicken egg and successfully inactivated influenza A. U.S. soldiers received this vaccine during World War II, and its use for civilian populations was approved in 1946. A single vaccine for both types A and B was first developed in 1942, and since these milestones many others have followed in the fight against influenza”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Teodor
1 år siden

Det er riktig at Rockefeller dynastiet brukte enorme summer på å slette fakta og skrive ny historie, men det ble en kjempe fadese da Internett kom. Hele nettet flommer over av fakta om alle fake pandemiene. Derav kom Jay Rockefeller med dette kjente sitatet.

Internett skulle aldri vært oppfunnet.

Her får du hele fake pandemien på 3 min.

SPANISH FLUE KILLER WAS THE VACCINES

https://www.bitchute.com/video/duTbHnDdFuxZ/

Hva heter den diagnosen igjen der personer kjemper for oligarker som ønsker å ødelegge deg så de kan tjene penger på deg og kontrollere deg ?
Søk det opp du så du får muligheten til å byte ut av mind control programmet deres.

Det starter på en kjent svensk by og slutter på syndromet.

Her er litt lesestoff siden det kan se ut som du trenger litt kunnskap.

https://www.nyhetsspeilet.no/2022/08/massemord-gjennom-vaksinasjon-spanskesyken/

gjdjdjdgdjgdg.jpg
Teodor
Teodor
Anonym
Svar til  smurfen
1 år siden

Så noen kilde har du ikke altså. Hvis jeg legger ut på YouTube at jeg har påvist at alt du sier er bare bløff, så tror du på det? Ikke sant? Fordi det MÅ jo være sant på YouTube.

La meg se om jeg forstår dette. Du hevder uten fnugg av bevis at Spanskesyken er en bløff, og at folk døde av vaksinene. Det eneste du har å vise for deg er en youtubevideo (som hvem som helst kan lage) og en tekst av en person du ikke aner hvem er. Men når jeg kommer med en kilde som de fleste (>90%) vil oppfatte som seriøs så sabler du meg ned som dum.

Det fantes ingen vaksiner mot spanskesyken. Fordi de første influensavaksiner kom 20 år senere! Det er medisinsk historie. Og det normale – det er hva flertallet tror på og ser som sannheten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Teodor
1 år siden

Huff …. nå er jeg seriøst bekymret for deg Teodor.

Svaret ditt bærer preg av alvorlig skade fra kokoråna injeksjon.
Du mister kontakten med omverden og danner deg et falske virkelighetsbilde. Du ser ting ingen andre ser og du ser ikke det alle andre ser. Begynner å miste virkelighetsfølelsen.. Det tyder på at spikeproteiner har tatt seg opp til hjernen der vi nå ser store skader.

Det er ingen Youtube filmer i min kommentar til deg. Hvor i all verden ser du den ? Inne i hodet ditt med alle de indre stemmene ?

Youtube er heller ingen kilde. Youtube er et av mange verktøy som kilden kan laste opp hva han vil.

Selv små barn vet dette så hvor gammel er du ?

Du klarer heller ikke å se linken alle andre ser i kommentaren min.

https://www.nyhetsspeilet.no/2022/08/massemord-gjennom-vaksinasjon-spanskesyken/

Til opplysning så startet George Washington med vaksiner i 1773.

Ser dere dauer som fluer nå der likene deres blir kastet inn i garasjer og annet i store hauger. Immunforsvaret ditt er redusert med 87%.

De dumme taper på kriser, mens de smarte gjør profitt på kriser så jeg ringte makta og sa at de kan bruke min garasje til oppbevaring av lik, regner med jeg får plass til ca 200 stk og tar jeg 100 kr stykk i uken så kan jeg tjene 20 000 i uken.
Hvor skal jeg legge ditt lik ? Lang bak. øverst eller fremme ?

Stor økning i dødsfall:

Må oppbevare døde i garasjer: – Kjempestore utfordringer

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/ma-oppbevare-dode-i-garasjer-kjempestore-utfordringer/15306581/

https://newspunch.com/funeral-homes-in-fully-vaccinated-norway-overwhelmed-with-corpses/

Tyske myndigheter bekrefter nå at alle injiserte har aids.

https://expose-news.com/2023/01/22/c19-vaccine-induced-aids-death-scandal-germany/

https://www.eutimes.net/2023/01/german-government-says-covid-vaccines-are-now-causing-aids-like-symptoms/

Nesten litt søtt å se at du velger å bruke den siste tiden din på å drite deg ut på nett med total kunnskapsmangel.

Fødselstallene stuper og er redusert med 50%. På Østlandet skal 48 jordmødre sies opp og en rekke fødestuer blir lagt ned.

Hvor dum er det mulig å bli ? Bill Gates, Hans far og mor William Gates Sr., drev reproduktiv helse ikke -profit organisasjon Planned Parenthood som skulle utrydde de aller fleste mennesker.

Bil selv holder fine foredrag om hvordan man kan redusere verdens befolkning med mange milliarder med vaksiner.

Read More: https://www.thelist.com/403381/the-truth-about-bill-gates-connection-to-planned-parenthood/

Men sånn går det når man er så “smart” at man ikke gidder å bruke 2 sekunder på eget liv og egen fremtid for man stoler 100% på psykopatene og satanistene som vil utrydde deg. 

« Forrige artikkel

Neste steg: Klima-lockdown – Si farvel til din frihet

Neste artikkel »

Fotball som global avsporing

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x