https://www.vg.no/nyheter/i/Modj7R/butikkbrann-i-krageroe-nabobygg-evakueres

Storbranner i Telemark og Vestfold, har vi med “insidere” å gjøre?

363 visninger
8 minutter lesetid

Frykt i befolkningen

Undersøkelser av branntomt i Kragerø etter storbrannen, foto Jeanette Brubakken, Kragerø Blad Vestmar 28. februar 2023 , se her.

Et anonymt brev landet på mitt skrivebord forleden dag. Jeg skjønte straks at dette var hot stuff, og ble helt varm i kinnene. Den anonyme skribent hadde truffet spikeren på hodet, direkte: Vedkommende pekte på politiske motiver bak brannene i Telemark og Vestfold i februar og mars 2023.

Oppdraget skal ha kommet fra et menneske høyt oppe i de politiske makthierarkier, en som aldri nølte med å etterlate ruiner og ødeleggelser i sitt kjølvann, i bytte mot politisk suksess. Han skulle hatt engasjert en kjenning fra samme maktmiljø som tok på seg denne “ubehaglige” jobben, en som hadde “fagfolkene” under seg. VG fikk oppgaven med offentliggjøringen; for å få folk flest til å agere slik politikeren ville. Og VG var med på leken, sa sjefsredaktøren, de var inneforstått.

Fordi dette skulle slåes stort opp. Redaktøren visste at brannene skulle skje, de var viktige, det ble planlagt og forberedt deretter. Antall journalister og fotografer var stort. Det var også derfor den anonyme skribent oppdaget det, han visste straks at dette var helt unormalt for den vanlige mann; de hadde rett og slett vært uforsiktige.

VGs oppgave var å gjøre “de forferdelige” storbrannene kjent, vidt og bredt. Virkningene hos folk flest var hovedsaken, for en omreisende, fullstendig gal pyroman var på ferde. Brannene skjedde plutselig, var ødeleggende og fortærende, men dukket alikevel opp som perler på en snor.

Vakre bygninger ble i løpet av kort tid til ruiner. Sikkert bortimot 100-150 millioner kroner tapt, så langt. Var det noen på reisefot som kastet ut elektroniske brannfakler, plasserte fjernstyrte tennsatser, for siden å bli borte i tåka? Som en reisende med kontor på flere steder, på vei fra det ene til det andre. Med et oppdrag.

Satt oppdragsgiveren så høyt i maktapparatene at til og med politiet adlød og holdt seg unna? Det ser faktisk slik ut: De gikk ikke, noe som er en regel i etterforskning av branner, brannruinene etter i sømmene med spesialtrente hunder (Meierigården i Porsgrunn). De har til dags dato faktisk ikke rykket ut med en eneste brannårsak. Til og med Grenlands brannsjef ser ingen sammenheng mellom brannene. Det er de kalde fakta, det er kjennsgjerningene.

Fra Telemarks Avis, 28. mars 2023

Åpenbart hadde vi å gjøre med en som kunne “gamet”. En brannteknisk proff som i tillegg ikke var skuddredd. En med “erfaringsbasert fingerspissfølelse”, en som kunne bevege seg i hvilke som helst selskap og miljøer uten at noen fattet den minste mistanke. Og hvor holder ekspertene i denne særegne bransje, hus?

Vel, det er ikke mange av dem. Kanskje bor mannen i Grenland? Kanskje bor han i Vestfold, men kanskje heller i Kragerø? La oss holde fast ved at serien med disse underlige branner begynte i Kragerø. Det er allerede en pekepinn. Og vedkommende som utførte dette, viste ensidighet og fanatisme parret med kunnskap om hvordan dette kunne gjennomføres. Var han en erfaren branntekniker? Kanskje var han også blandt tilskuerne? Det er et kjent fenomen ved påsatte branner at gjerningsmannen blir stående igjen ved brannstedet som tilskuer å nyte de slikkende flammers omfattende ødeleggelser. Vi må huske på å spørre politiet om de har fotografert flittig? Men kanskje hadde de ikke engang fotografert og intervjuet tilskuerne? Kanskje forelå en ordre fra politiets operasjonsleder om ikke å gjøre det?

At menighetsbladet VG tør

Jeg husker jeg stusset over at Støre kommenterte en brann, noe han ellers aldri gjorde mye vesen av, hvorfor gjorde han det denne gangen (fra nrk.no, den 26. februar 2023, se her)?

Dypstatens menighetsblad VG røpet sitt ønske om informasjonskontroll ved å ha så mange som elleve – et favoritt-tall for okkultister – 11 Oslo-baserte journalister klare for å rapportere om brannen som startet på lørdagskvelden 25. februar 2023. VG hadde et helt fotball-lag med betalte journalister til å skrive om brannen, skandaløst nok publiserte VGs nettavis sin første rapport allerede klokken 20:48, bare 41 minutter etter at brannen i følge VG ble varslet til politiet. Det er klart at noe her skurrer kraftig. Dette var ingen vanlig brann, og det var nok ingen av de senere brannene, heller. De skulle tjene til noe, de skulle brukes.

Fra Telemark avis, 29. mars 2023: Nothing to see here, ingen mistanke til noen og ingen sammenheng mellom brannene, sier politiet og brannsjef i Grenland om brannene…

Avishuset i Oslo visste om brannen i Kragerø før Kragerø-politiet gjorde det. Det bør vi ta innover oss. De ble tipset på forhånd, fordi bekjentgjørelsen var helt sentralt; det skulle vekke store øyne, det skulle være store foto-oppslag, store overskrifter, store branner. Det skulle skape forskrekkelse, det skulle skape angst; en ukjent galning var underveis. De hadde brukt tid og ressurser på å forberede seg. 11 mann sterke, et fullstendig fotballag. At VG er ute med store reportasjer før det lokale politiet rekker å si mye, er gammelt nytt. VG hadde i januar 2019 et team på 11 personer sittende klar med sin store reportasje om Fru Hagen-forsvinningen da politiet offentliggjorde saken. Den saken lukter da også lang vei av bedrag, akkurat som denne.

Tenk det, de hadde forberedt seg på noe de ikke kunne vite hvordan ville utarte seg. De visste at det skulle brenne! Visste de det også om brannen i Meierigården i Porsgrunn, om brannen i den ennå uåpnede Elkjøpbutikk på Langrønningen i Bamble. Visste de det også om ødeleggelsene av de store drivhus i Sem ved Tønsberg? Hadde VG mørkkledte journalister og fotografer utstyrt med matpakke, varm kakao på termos og lommelykter, sittende og vente på lur i kveldsmørket?

Selvfølgelig hadde de benket seg til, beste orkesterplass. Selvfølgelig hadde de matpakke med, selvfølgelig visste at de at det skulle bli storbrann.

Og det er ingen konspirasjons-teori, fakta er tatt fra VGs egen brede fyldige reportasje, som kom i sin endelige versjon klokken 10:29 søndag 26. februar, kun drøye 14 timer etter at brannen var varslet. På en lørdagskveld kommer man til Kragerø i løpet av to timers lovlig kjøring fra VG-huset, så VG har ikke noe behov for å ha annet enn en midlertidig base nærmere Kragerø. Og det må VG ha hatt i sakens anledning, rigget opp før brannen, og forlengst rigget ned.

Brann, elektrisk strøm og naturgass

Brann og strøm henger sammen, for man kan jo skylde på elektriske feil. Slik kan det se ut, mon tro om jeg ikke har rett (?): Brann-profitøren, en høytstående politiker, ønsker å skape frykt i befolkningen før sitt partis landsmøte, slik at han ikke skal bli kastet på sjøen av kystens landsmøte-delegater. Som deretter kan fremme sitt enstemmige krav: Kortreist norsk gass skal fraktes i rør i land til industriell bruk. Strømkrisen, som er skapt av en høytstående politiker, vil etterhvert forsvinne når vi får trukket gassrør til land fra ett av verdens største gassfelter noen få mil vest for Bergen.

Fra VGs oppslag og video, her, storbrannen i drivhus i Sem ved Tønsberg mandag morgen den 20. mars 2023

Her følger en liste over store branner som er kommet på rekke og rad fra slutten av februar til slutten av mars 2023, alle «greit plassert» mellom Kragerø og Tønsberg hvor Sør-Øst politidistrikt har sin hovedbase. Det brant følgende steder: Kragerø sentrum 25.februar 2023. Meierigården, Porsgrunn sentrum, 16. mars 2023 Sem (Tønsberg) 20. mars 2023, store drivhus ble totalskadd Elkjøp på Langrønningen (Bamble) 24. mars 2023.

I tillegg fikk Kragerø en merkelig industribrann 16. mars 2023, i Vadfoss rett ved den lokale hovedveien 10 minutters kjøring fra byens sentrum. Brannen medførte flere ukers driftsstans ved kommunens store treforedlingsbedrift, som har sitt eget kraftverk (se brann i tremassefabrikk, nrk.no, her og skadene mer omfattende, kv.no, her). Mandag ble branntomta hos Vafos Pulp løsgitt. Dette gjorde det mulig å ta seg inn og begynne vurderingen av skadeomfanget. Daglig leder Roar Paulsrud forteller til KV at her var snakk om større skader enn først antatt. – Vi hadde et håp om å ha fabrikken klar til etter påske, men vi ser nå at det må utsettes. Det kommer av at skadene er mer omfattende enn det vi trodde for et par dager siden, forklarer Paulsrud og legger til; – Det er også stans i produksjonen, noe som gjør at vi ikke får inntekter.

Elkjøp i Bamble

Elkjøp på Langrønningen i Bable brenner, 24. mars 2023, butikkeieren hadde ennå ikke fått åpnet butikken, den skulle åpnes onsdag 6. april 2023. ikke bare Meierigården, også her var det en toppbrann (fra Telemark avis, klipp fra video, her).

Antagelig er gjerningsmannen mellom 49 og 56 år gammel, har god lønn, egen bil og eget hus. Med bil kan han bevege seg fritt og raskt. Han har innsikt nok til å tenne på raskt. Ikke engang bensin har han brukt, se fotoene fra brannen på nye Elkjøp i Bamble, de hadde ikke engang åpnet butikken. Spørsmålet er om han hadde elektroniske hjelpemidler? Fjernstyring? Små tennbomber som eksploderte på knapptrykk i trygg avstand?

“Jeg var på loftet klokken kvart på ni for å slukke lysene for dagen. Jeg gikk gjennom hele loftet og skrudde av alt strøm. Da var alt som normalt”, sa Halloweenmannen (fra Telemark avis om brannen i Meierigården i Porsgrunn).

Meierigården, glemte å låse døren

Var dette kanskje også elektroniske branner, sterkt varme, men små flammer?? Det gjaldt bare å få plassert elektronikken i fred og ro og siden dra videre med bilen, for siden i en nærliggende busslomme trykke på utløserknappen. Kan det ha vært slik det hendte?? Han kjørte alene. Men mye taler for at han hadde en medhjelper. En som på forhånd åpnet dørene for ham? At han, fagmannen, skulle slippe å bryte opp dører? F.eks. på Meierigården i Porsgrunn, sent om kvelden? En som nettopp hadde vært der og tilfeldigvis “glemte” å låse døren??

Kan det ikke ha vært en så enkelt? En avtale gjort med en enda høyere sittende autoritet per telefon? En autoritet som visste hva slags emosjonelt kaos slike branner forårsaker? Kanskje en militær autoritet? En som elsket kaos, men stiftet fra det skjulte? En som nøyaktig visste hva slags forvirring inntrer, når større verdier gikk opp i flammer, helt tilfeldig, som om det skulle være et elektrisk skap som antente seg selv??

Og dette i vakre Kragerø?

Fordi han hadde vært med på det før? En som visste at tilfeldige branner er like ille som overfall i bakgatene, knivstikking og drap?? For dette begynte i Kragerø, og kanskje er gjerningsmennene bofast i Kragerø. For dette lukter oppdragsbrann. Det ligger metode i dette. Og har de metode, har de motiver. Det var ihvertfall fire personer involvert. Folk som kjente hverandre godt fra før. Den høytstående politikeren som trengte frykt i befolkningen. Det var derfor det skulle brenne. Hvem var da mere egnet enn folk som ikke var skuddredde, folk som kjente hverandre fra tidligere slagmarker, folk som hadde kunnskap i bransjen.

Cecilie Midelfart og Fru Ivar Tollefsen var nok begge triste og lei seg over ødeleggelsene i vakre Kragerø by, foto fra reklame for Kragerø bysentrum.
0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Hvorfor Covid19 er krig mot folket, Folkets koronakommisjons rapport 2023

Neste artikkel »

Gro Harlem Brundtland, født 20.04.1939, hennes liv og virke

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x