Folkets koronakommisjons årsrapport 2023

Hvorfor Covid19 er krig mot folket, Folkets koronakommisjons rapport 2023

1.3K visninger
8 minutter lesetid
47

Hvorfor Covid19 er krig mot folket

De har mistet sans og samling, de har mistet kontakten med virkeligheten. Og de har ikke tenkt å gi seg. Har de stengt seg inne i galskap? Den militariserte plan skrider frem sammen med et nytt forsøk på å komme igjennom med vaksinepass og tvangsvaksinering. Stortingspolitikerne nikker alle den ene lovforordning etter den andre igjennom, den ene verre er den andre, mon tro om de ikke tør annet?


For er det ikke helt tydelig (?): De vil det frie mennesket til livs, mennesket som handler etter egen intuisjon, som finner sin egen vei i sitt eget liv. De vil pålegge oss tvang og de som ikke bøyer seg, skal knekkes som lus. Hvilke frie mennesker finner seg i det?


Kary Mullis, fra video: “They dont know, the whole thing is a big sham…” (1944-2019), se video, her.

Dette er allerede beskrevet i Folkets koronakommisjons 3dje rapport., utgitt i pandemiens tredje år, i mars 2023. Politikerne og ledende statstjenestemenn går først i det toget. I 2020 var det Erna Solberg, i 2023 er det Jonas Gahr Støre. Flagget de bærer heter (blod)marxisme og er rødt. Og de har igjen tatt metodene fra den gang i bruk: Likvidering av de som protesterte for høyt; afrikansk statsleder Tanzania, John Magufuli, død 2021, eller de som utgjør en fare, oppfinner av PCR-testen, Kary Mullis, død august 2019.

Om Tanzanias president John Magufulis død (her). Om Kary Mullis’ død, Anthony Faucis største fiende (her).

Store leire har blitt opprettet i Canada, Australia og Kina, helt åpenbart moderne konsentrasjonsleire, innesperring av folk motivert av et virus som ikke finnes, av en sykdom som ikke finnes. For det er tyranni det er snakk om, akkurat det samme som Israel utøver tyranni mot Palestinerne i Gaza, verdens største konsentrasjonsleir. Det er Benjamin Netanyahus eget folk, de khazarjødiske sionister, som nå stikker hodene sine frem fra skyggene, det er de som står bakerst i Covid19-pandemien og skyver (les utsagn fra østerrikets statsminister Sebastian Kurz, artikkel, Nyhetsspeilet, les her)….

For 4000 mennesker: SHIJIAZHUANG, Jan. 19, 2021 — Aerial photo shows workers tidying up the ground of the first batch of buildings to be delivered at Huangzhuang Apartment COVID-19 quarantine center in Shijiazhuang, north China’s Hebei Province, Jan. 19, 2021 (her).

US Pentagon er involvert: Fra rapporten: “Militæret agerer helsefront – ‘og får folk til å tro på løgnen om at stikkene er trygge og effektive’. Kill Box – hva er det? La oss gjenta: ‘Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, ‘opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt’.

Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning. Det er i slekt med nazistisk folkemord. ‘Dette er en samarbeidsinnsats fra alle regjeringer og deres militære, mens de jobber i Lockstep for å nå sine mål.’ Varighet: Permanent – til målet er nådd.”

De er fullstendig gale

Den amerikanske jurist Katherine Watt traff spikeren på hodet de hun karakteriserte folket bak Pandemien på følgende måte, fra rapporten:

Det militære aspektet ble understøttet av informasjon fra juristen Katherine Watt i februar 2023 og hennes lite oppmuntrende tittel: “DOD Kill Box mot menneskeheten”. Kjernen er: “Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, “opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt”. «… globalistene hater når stater prøver å utøve sin suverenitet og lage sine egne lover. Det er dette som skal til for å gå etter disse folkemorderiske galningene. Det som skjer akkurat nå er en fullstendig krigserklæring mot de amerikanske borgerne fra vår regjering, offentlige byråer og de fleste politikere. Det er så mange involverte at det er utrolig.”

Et sannhetens lys

Men – Folkets koronakommisjons 3dje årsrapport har ikke bare sett på de løgnaktige og gemene metodene vi ble utsatt for. De har også sett på åndskreftene bak.

Vi har siden Andre verdenskrig sett et gjennomgående angrep på vårt lands kulturarv, kristendommen. Sakte, men sikkert er kristendommens leverdyktige idealer blitt latterliggjort og fremstilt av landets ledende aviser og kringkasting i et dårlig lys. Mange av oss oppdaget det ikke, før det ble helt tydeliggjort gjennom Pride-opptogene som de siste årene mer eller mindre har befolket våre gater og gitt inspirasjon til sexualisert pedagogikk ikke i bare landets barne-, ungdomsskoler og videregående, men også i barnehagene.

Nå blir mange våre små og store undervist av kjønnsforvirrede, transer, homofile og lesbiske. Samtidig skal operasjoner og etterbehandling av (såkalt) kjønnskifte betales fra statskassen. At vi har voksne folk iblant oss, i våre skoler, blandt våre politikere og helsepersonell som går på denne limpinnen, er ganske enkelt en sosial ulykke av de største proposjoner, da kjønnsskifte ikke finnes i det virkelige liv. Det går ikke an å skifte kjønn. Det er en bløff som vil få katastrofale konsekvenser for mange.

Våre samfunns grunnsten er bygget på mann og kvinne og deres samhandling. Det inspirerer til sunnhet, trygghet, til gode familiebygde samfunn og livsvilkår. Dette har vi hatt i hele den vestlige verden, også her i landet, inspirert av kristne tanker og idealer, men det er iferd med å smuldre bort under innflytelse av den rene ødeleggelseslyst skjult bak løgnaktighet. Løgnen har fått makt fordi vi ikke begriper hvem som skjuler seg bak den.


Det som har fremtid er sannhet istedenfor løgn, moral istedenfor ødeleggelse, hensyntagen istedenfor hensynsløshet, høflighet istedenfor pøbelvelde.


Ikke bare bruker de bevisst løgn

Covid-19 var starten på teknokratiets statskupp? Maktsyke og grådige personer har historien mange av, fra hærførere og fyrster for mange tusen år siden gikk til krig for å overta nabolandet dets rikdommer til kommunismen og fascismen med sine diktatorer og brutale systemer med overvåking, arrestasjoner av potensielle fiende av staten, tortur, konsentrasjonsleire og henrettelser. Covid-19 kan inngå i en slik plan, skremme innbyggerne slik at de frivillig lar seg underkue: Strenge tiltak er nødvendig for å bekjempe fienden – viruset.

Jesus sier i Evangeliet etter Johannes (12,31) at “nå skal denne verdens fyrste kastes ut”. I Korinterne 4,4: “For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” Denne verden har sin egen Gud, det er Satan, djevelen. I Johannes’ første brev, 5,19: “Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.”

Vi har med folk som lyver å gjøre. De lyver, og vil ha makt over oss alle. Og ikke bare bruker de bevisst løgn, de skyver frykt foran seg. De bruker redsel som overskrifter i NRK og avisene. Angsten for døden skal lamslå befolkningen slik at WHO og de som styrer bak, skal kunne finne fotfeste i vår kultur og vårt land. Fra rapporten side 141: Paulus’ brev til efeserne 6,12 (fra Bibelen om Satan, her): «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Fra oppgjørets time

Når vi ser hva covid-19 har vært og fortsatt er, så er spørsmålet: Hvordan kan vi få rettet opp og la rettferdigheten skje fyllest, slik at vi unngår noe slikt igjen? Det er vanskelig siden vi står imot de rikeste og mektigste i verden som på grunn av det også sannsynligvis har rettsvesenet på sin side. Vi må anta at rettssystemet vårt, og politiet og Justisdepartementet, ikke vil våge å etterforske og tiltale og eventuelt straffe.

Tross alt har vi sendt dem flere brev og dokumentasjon på at covid-19 og påfølgende test har vært et bedrageri, uten å ha fått noen respons. En annen ting er at alle statlige og kommunale organ, og andre større organisasjoner, har tatt den offisielle korona-fortellingen for god fisk, sammen med mediene. Deres ære og prestisje og autoritet står på spill, slik vil de i alle fall oppfatte det.

Dermed må vi etter alle solemerker finne en annen måte å søke oppreisning på – enten det handler om vaksine-skadde, vaksine-døde, psykologisk fryktkampanjer, brudd på grunnlov og menneskerettigheter, sensur, omskaping av åpne demokratier til autoritære, fascistiske smittevernstater med mer. Dette bør diskuteres skikkelig med mange  innfallsvinkler. Vi trekker fram noen muligheter, men oppfordrer alle til å se nærmere på problemstillingen. I Tønsberg i februar ble en folkedomstol vedtatt for Vestfold og Telemark.

Folkedomstoler

Domsfellelser hadde alltid sin begrunnelse i folkets rettsoppfatning. Rettsaker fant alltid sted fordi folket ville ha en dom. Det er derfor en god sjanse for at myndighetene vil kunne se seg tvunget til å gå for en folkedomstol. Og det har hendt før, det er ikke nytt. En egen kommisjon kan for eksempel nedsettes på lik linje med den fra Sør-Afrika: “Sannhets- og forsoningskommisjonen (engelsk: Truth and Reconciliation Commission, se Wikipedia, her) var et domstollignende organ som ble nedsatt etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika.

Tony Blair og George W. Bush dømt i Malaysia av den internasjonale domstol for forbrytelser mot fred, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, domstolen var initiert av kanadieren dr Chossudovsky og den malaysiske president Mahathir Mohamad i 2007 (artikkel Globalresearch, her).

Kommisjonens mandat var å fremskaffe vitnesbyrd om omfanget av menneskerettighets-overtredelser under apartheid, dokumentere slike overtredelser, og i noen tilfelle å gi amnesti til de personer som hadde medvirket ved overtredelsene. Desmond Tutu var kommisjonens formann. Kommisjonen ble nedsatt i 1995 og avgav sin endelige rapport den 28. oktober 1998.

I rapporten beskrev kommisjonen de overtredelser av menneskerettighetene og andre forbrytelser, herunder voldsbruk, som apartheidregimet og de ulike 133 motstandsbevegelsene, herunder ANC, hadde begått under apartheidstyret.” Malayiske president Mathathir bin Mohamads rettskommisjons dom over krigsforbryterne George Bush og Tony Blair kan dessuten tas med (se artikkel, Nyhetsspeilet, her).

I midten av mars 2023 kom denne oppfordringen fra Andrew Bridgen, medlem av det britiske parlamentet, og Dr. Richard Fleming: “Vi oppfordrer parlamentet til å holde den amerikanske regjeringen ansvarlig for deres brudd på traktaten om biologiske våpenkonvensjoner (se konvensjonen, på engelsk, her). Dette har resultert i covid-pandemien og enestående bruk av eksperimentelle genetiske vaksiner som gråner røde blodceller, får blod til å koagulere ved kontakt, og forårsaker hjerteskade, inkludert prionsykdom (amyloidose) og myokarditt, hjerneslag, kreft, spontanaborter og død.”

Forut for dette informerte Bridgen at han under et besøk i 2022 i Washington ble informert om at det amerikanske forsvarsdepartementet var ansvarlig for både viruset og vaksinene. Fort Detrick ble navngitt. Også et anlegg i Canada. «Ved slutten av måneden forventer jeg å se oppstart av straffesak mot de mange politikere og tjenestemenn som er ansvarlige rundt om i verden» (les og hør engelsk artikkel, her). Folkedomsstol vedtatt for Vestfold og Telemark (her).

Faktaopplysninger (s.143)

Ansvarlig for denne rapporten: Folkets koronakommisjon, Rapporten publisert: 12.3.2023. Noen ord om kommisjonen, inspirert av regjeringens koronakommisjon (se mere, her): Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik erfaring, alder og yrkesbakgrunn. Omlag 50 personer av begge kjønn har deltatt fra dannelsen vinteren 2020-2021 og fram til i dag. Og rapporten har kommet fram via granskning av kilder, ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling. Målet er å forstå alle sider av korona-pandemien og gjøre disse kjent for flest mulig. For oss er det vesentlige å engasjere seg, forsøke å forstå samtiden og kreftene som er i sving. Korona-pandemien er en unik anledning til å sette seg inn i de ulike mekanismene i helsevesenet, legevitenskapen, de medisinske kartellene, militære hierarkier og internasjonale organer og makteliter.


Last ned rapporten gratis som pdf, her. Kjøp rapporten som bok, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

47 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
8 måneder siden

Begynner det å synke inn?!? Fremtiden er skrevet i historien! Den planlagte KORONA-pandemien! Korona-plandemien har vært under utvikling i årevis. PREDIKTIV PROGRAMMERING ved åpningsseremonien i London-OL i 2012!:

ken
ken
Anonym
10 måneder siden

Lager norsk film om bivirkninger fra vaksinen: – Jeg kan verken røre hodet eller overkroppen: https://resett.no/2022/01/29/lager-norsk-film-om-bivirkninger-fra-vaksinen-jeg-kan-verken-rore-hodet-eller-overkroppen/
hemali.no lager film om vonde erfaringer etter vaksinering. Se traileren: https://hemali.no/siste/hemali-lager-film-om-vonde-erfaringer-etter-vaksinering-se-traileren/
Winsome Kind – Hola Hola (Official Music Video): “The time has come to UNITE”:

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ken
10 måneder siden

Her er en ambulanse sjøfør med 40 år i yrket som forteller sin historie.

Straks man begynte å vaksinere så gikk utrykkingene til himmels med hjertefeil, blodpropper og andre vaksine skader. Alt vi sa var 120% korrekt og alt makta sa var blank løgn og konspirasjonsteorier.

Alle som jobbet med helse i Norge fikk munnkurv der alle som avslørte folkemordet ville få sparken umiddelbart.

Den gode nyheten for de 92,4% injiserte over 18 er at det nå har flatet ut og gått seg til selv om mange melder om plager enda, ofte med svikt i immunforsvaret. Når 5G skrus på med 60 GHZ så vil dødstallene gå til himmels igjen.

https://steigan.no/2023/08/ambulansesjafor-hverdagen-endret-seg-i-takt-med-dosene/

Sjefen for jorden, Satanklaus. sier at vi nå skal ha klima lockdown, man bare endrer navn fra kokoråna lockdown til klima lockdown.

Selv så fikk jeg rødt varsel med katastrofe alarm på mobilen mens jeg lå på solsengen og så ikke en sky på himmel, ikke et vindkast og elva her nede var nesten tørr.

Det tok ikke mange dagene før makta misbrukte nødvarselet til å skremme folk for ingenting. Når folk hører nødvarselet så tenker de at nå kommer det bombefly, men nå er vis selv noen regndråper nok til å sende ut katastrofealarm og knapt nok det.

Så hva er neste program ut ? Alt peker på at de vil kjøre fake aliens i sep/okt når CBDC blir innført og kontanter forsvinner.

gjfkfhlfhl.jpg
smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
10 måneder sidentejteteuuteuetute.jpg
ken
ken
Anonym
Svar til  smurfen
10 måneder siden

En nærmere titt på “Project Blue Beam” forfattet av SERGE MONASTE:https://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

PS. HVIS NOEN SKAL UT PÅ TUR MED MED SEILING BÅT SÅ HUSK BALLAST. Mulig dette er noe tilbake i tid, eller nå eller frem. Men kantring pga mangel på ballast.

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2023/08/06/195939527/harvard-saksokes-for-organhandel-kroppsdeler-solgt-pa-svarteborsen

Og enda verre er det når de merker levende mennesker for organdonasjon, og sørger for at de står på lista og sørger for at de ender opp på benken. Det hender at det dukker opp et par slike historier i media innimellom, men mørketallene er nok der, og det som verre er.

Hvem er targets?
De var dårlige mennesker? umoralske? andrehånds borgere? sykdom? De passer perfekt til det som er bestille?

Hvordan slipper de unna?
– ved å gjemme seg i eksempelvis kjente organisasjoner? veldedige organisasjoner, ymse bedrifter (hvitvasking)

Hvordan velger de sine offre?
Medical Record tracking? Spesifikke individer ed spesifikt sykdom og symptomer.
Individer fra Familier som allerede er “stemplet” med psykisk sykdom i familie (da de skylder på arvelig sykdom) siden ingen hører på hva en person sier når de har blitt sperret inne på galehus (Russik metode)
Foreldre med rusproblemer, disse er lett og skylde på, dersom noe hender med barna deres. (Nå er det jo flere av de som er nuts og selger barna selv seff.)
Online tracking. Kartlegging via “etteretnings-kartell.”

Det er linker og røde tråder i det meste. Og ofte ser man at tråder krysses og linkes, når det gjelder drugs, sex traficing, organ traficing, osv.

Hm … Hvem var det nå igjen som var kjent for å selge menneske-deler på tønner i fjern fortid?!

NB: BAKDØRER I DATAPROGRAM SOM GJØR AT DE KAN REDIGERE TEKST OG FORANDRE DATO ETETR BEHOV.

NB:
Høyteknologiske våpen(Noe i likhet til HAVANAH SYNDROMET) kan gi hjerteinfarkt, hjerneslag og annet. Bruk av slike våpen er terror, forsøk på drap, i noen tilfeller drap.
Disse våpen må ikke bare fornyes men fjernes. Ingen sivile skal ha tilgang på slike våpen. Og ingen Black millitary. Eller andre som bom bruker instrumenter som våpen.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Det kan se ut som om noen av de som blir tatt når de er på ferie, sendes tilbake til USA. Det kan se ut som om noen av de som brukes sendes rundt (på omgang?) med gjevne mellomrom. Jeg har sett i bilder via meditasjon og bønn: fly, båt, trailer flere gager i noen savnede saker.

Hvordan slipper de unna? Har de egne flyplasser? Bruker de kjente og trygge firma merker?

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

FORBYES ikke fornyer skal det stå.

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

MISSING ISABELLA VAN STADEN: https://rekord.co.za/465705/villieria-teen-missing/

Poppet opp på Facebook, en missing todler i San Antonio, også denne så jeg en stund etter. De første inntrykk jeg får i ord er

“Kindergarden”
“its a ring”

Men dette kan være brainspam eller handle om en annen sak. Skal be over denne i dag. men “mottaks-antennene” i hjernen min er rustne, så nå er det ikke lett å få rett Clue på rett sak.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Isabella found safe! Forsøkte å se med på todler San Antonio. Det som dukker opp er garantert en mix, og har kanskje ikke noe mer noen av disse sakene å gjøre men kanskje en sammenheng med det som kom opp tidligere.

Jeg bad om informasjon ang. savnet barn i San Antonio Texas, dessverre var det ikke noe navn på barnet oppgitt.

Jeg ser en i phone elle lignende flat telefon, og noen som muligens ser på bilder eller noe og jeg ser noen piler nederst, og så får jeg inn “6 months old or older”

Jeg bad om navn på hvem som har tatt missing tødler/child i San Antonio Texas.

Jeg få se et bilskilt, som kan være en trailer eller truck av noe slag også får jeg” van selen” (Jeg googler og finner ingen ve det navn i San Antonio)

Kan dette høre til “kindergarten” og ” its a ring”? Kanskje?

MEN, der er mye ramnom drop inns når det gjelder saker, så jeg fikk inn et par ting som ikke synes å høre sammen med noe som helst.

Noe om sykehus, in the park, urgent, translate, en som har jobbet inne forpleining.
I tillegg fikk jeg inn noe om scaouering the Fields. aner ikke om det bare betyr at noen leter.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Når det ikke er noe navn, så kan det hende at jeg får in noen helt andre, og noen ganger er det flere med samme navn. og noen ganger får jeg inn noe annet enn hva jeg har spurt etter. Det verste som finnes er saker som blander seg. Det kan dukke opp tilfeldige ord fra tidligere saker, og hoppe fra den ene til den andre, så det gir ikke særlig sammenheng eller mening. Det kan hoppe fra lokal sak til evansdale, og så er det jo drømmefjas innimellom.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

navnet “Van selen” tenkte jeg kan være navn på person el firma eller annet. Men det var navn på person som muligens hadde tatt ungen, som jeg spurte om. Jeg tenkte det kunne være noen som er sjåfør siden jeg så bilskilt og litt av renten på Bilden som minnet om stor truck/trailer/lastebil. Men jeg husker ikke hva det sto på skiltet dessverre. Kan det være von Seelen? Jeg klarer ikke alltid ha skrivemåte, men fonetisk var det van selen.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Prøvde be/meditere litt mer, spurte om navn på by/sted/suburb hvor han er nå. (Fant forresten navn på todler LUKE JOSHUA. Dessverre klarte jeg ikke fange opp nok til å huske de småtingene jeg fikk bortsett fra en ting) “Sakar” muligens noe mer, men klarte bare fange opp dette ordet og tenkte det må være spam, det er nok ikke et sted, men googlet og fant 3 steder/firma? med det ordet i først. EN PÅ GRENSEN TIL NEW MEXICO. EN VED SJØEN. EN ET STYKKE BORTENFOR HUSTON TX, (Så ut som det var indremedisin, og av en eller annen grunn står det Nederland TX registrert, så snedig siden “van selen” har litt Nederlands slag. Men sikkert bare tilfeldig og kanskje det handler om noe helt annet, slik det ofte gjør.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Jeg glemte ordet jeg fikk etter scorer the field, “Cricket”/”Cricets” Jeg vet ikke om det er symbolsk betydning, det er det jo ofte, (eller direkte) for når jeg googler fant jeg dette:

 fields

  1. CRICKET•BASEBALL
  2. attempt to catch or stop the ball and return it after it has been hit by the batter, thereby preventing runs being scored or base runners advancing.
ken
ken
Anonym
10 måneder siden

Just want to congratulate all the 2019, 2020, 2021 and 2022 conspiracy theorists on being right about everything all the time. Keep up the great work everyone – Max Igan
https://www.bitchute.com/video/kPJkFBhGD646/

ken
ken
Anonym
10 måneder siden
eee
eee
Anonym
10 måneder siden

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nQJL8d/jan-erik-hafnor-61-omkom-i-foss-i-sirdal

Det er usedvanlig mange drukningsulykker for tiden, forslag til å berge liv: Ny oppfinnelse, nødutstyr kit, som sal henge rundt halsen, litt snorkelaktig, miniatyrtank og kun nesemunn maske. Nok oksygen for 10-15 minutter.

Påminnelse:

Påbud med nødhammer ved hvert vindu i alle biler. Det er rett og slett sinnsykt at dette ikke er på plass. Få IF Hammeren opp å gå med påbud!

Miniatyr lett fallskjerm for luftballong.

WW Christian prater app for forsvunnede mennesker, eventuellt AMBER ALERT app som går ut til alle som har iPhone. (kåm igjen Apple!)

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

SNEDIG SAMMENTREFF?
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vepXrj/opprettet-tipstelefon-etter-kunstgjoedsel-tyveri

Like før jeg kom inn her, nå og skrev et innlegg, så hvilte jeg og var i drømmetilstand, jeg har hatt en del “klarsynte” drømmer bakover, men det er jo mest fjas. Det som var snodig med dette er at jeg “drømte” at jeg ble begravet i kunstgjødsel. (I noen drømmer, “meditativ tilstand” går man noen ganger på en måte inn i offerets situasjon eller the bad bad boys) Som å bli begravd levende, munnen fyltes osv. Da jeg våknet tenkte jeg at dette kan være snakk om noen andre, jeg tenkte først at det var sand, siden jeg har fått opp det med noen som er begravd i sand, igjen, ved en elv. Men det føltes ikke som sand med det nærmeste jeg kom var kunstgjødsel, men så tenkte jeg at det er Jo ingen som begraver folk i kunstgjødsel? Men kom på at jeg har fått opp kunstgjødsel i en sak i utlandet hvor bevis skulle være gjemt. Eller muligens jeg tolket den feil.
Så går jeg inn på VG og sjekker overskrifter og boom, der er det en sak om forsvunnet kunstgjødsel. LOL. Sikkert bare tilfeldig fjas da :)

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Movew0/tidligere-hoeyesterettsdommer-jens-edvin-skoghoey-fikk-paavist-narkotikastoffet-fenazepam

Her får jeg inntrykk mens jeg leser:

Det var arrangert, samme historien, forsøkt bedøvd,

(Og noen som kanskje IKKE hører til denne saken i det hele tatt, sannsynligvis noe helt annet, men noe om noen som fikk rettens kjennelse om at noe gikk for å være en forglemmelse)

Jeg anbefaler ALLE å be om innsyn hos lege og politi, for du aner ikke hvilen overraskelse du kan få. Selv gjorde jeg det nylig og fikk meg en skikkelig overraskelse. Det var falsk diagnose, (Som i tillegg tidligere ikke var nevnt for meg) falsk informasjon og manipulert informasjon. Et par direkte løgner i tillegg. Det var også informasjon som ikke stemte overens med andre journaler, og tilbakehold av informasjon. I tillegg var det byttet om på en eksakt setning, som stod under feil “person”, altså, noen later til å ha redigert/tuklet med dokumentene i ettertid. I tillegg var noe ganske viktig blitt utelatt, som fanget min oppmerksomhet. I tillegg ble jeg uthengt i egen journal et par steder.

Jeg tenkte bare jeg skulle sjekke pga det jeg mottok via bønn og meditasjon, men jeg trodde ikke at dette handlet om min sak. Jeg mistenker at mange flere er utsatt for dette.
Jeg lukter lunta, det lukter svidd lang lei.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

Ps. Det som er viktig å huske på er at krapyl som oftest forsøker å legge skyld på andre, altså de bruker en syndebukk, som tar skylda for det en gjeng psykopater har gjort. I mitt tilfelle så kan det se ut som om det er en kvinne som står bak forfalskningen. I hvert fall deler av den.

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

LIKFUNN X3 COLORADO:
https://flipboard.com/topic/murdersuicide/3-badly-decomposed-bodies-found-in-secluded-spot-in-colorado-s-rocky-mountains/a-PqieFKVXTTa2qRM69L1cXA%3Aa%3A3199709-b96845fafb%2Fusatoday.com

Her får jeg opp at det var 4 og ikke tre, og alle var menn. De frøs i hjel. En var på vei inn. “High Mountain climat” – “Deep wounds” (En overlevde)

(Kanskje det er en annen sak, ofte mix)

Jeg får sterk emosjonell reaksjon begge ganger jeg ser på denne saken, og kjenner en slags lengsel mot Colorado.

Som om noen jeg har en åndelig eller emosjonell Connection med noen som befinner seg der. Sprøtt. Får en brå innskytelse om å reise dit med en gang. lol. Men nå har jeg sett på flere saker derfra, kanskje det spiller litt inn. Fantastisk villmarks landskap der, som en drøm.

eee
eee
Anonym
11 måneder siden

https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/i/jlxapL/frostas-to-fastleger-forstaar-ikke-hvorfor-saa-mange-kvinner-i-bygda-har-faatt-piller-mot-psykiske-lidelser

Kanskje legen der er Russisk, LOL. De er jo kjent for å sette falske diagnoser og putte folk på sinnssykehus for å få de til å holde kjeft.

Kanskje the good boys der ute kan sette foten ned for ulovlig datalagring og lignende? Sorte program bruker ofte gammeldags system, papir. Alt er ikke på Maskiner. papirene befinner seg ofte i området der faenskapen begås.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
11 måneder siden

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rlO5r3/forsvinningsgaaten-odin-18-foreldrenes-jakt-paa-svar

ODIN SAKEN.

Jeg har inntrykk av at Odin ble brukt av noen til noe, det er mye mer omkring denne saken.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

ODIN SAKEN:
https://www.nidaros.no/derfor-tar-vi-opp-odin-saken-igjen/o/5-113-459135
DNA fra ukjent mann funnet på Odins bukse …

Et av de bildene som kom opp i mitt “klarsyn” da jeg så på Odin saken, var en mann med et utseende som jeg husker ganske godt, og jeg pleier alltid mens bildene er ferske i hukommelsen å finne en noen som ligner slik at jeg skal bevare minnet lengst mulig. Og jeg husker godt at det slo meg at den mannen jeg så lignet en del på en mann jeg hadde sett i Trondhjems gater flere ganger gjennom flere år. Det var dog et par detaljer som var annerledes, men det kunne vært han, eller hans bror eller en som bare ligner. Og det artige er at jeg (siden jeg ha svært på utkikk i lang tid) plutselig fikk øye på denne mannen igjen, og fortet meg å ta et bilde av han med min telefon. Nå er det svært god sjanse for at det uansett er mix med en annen forsvinningssak, men likevel, kjekt å ha :) (25. Mai så jeg denne mannen igjen og tok bilde av han)

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
10 måneder siden

“It was his friend” (Spørsmålet er, Odins venn?, mannen på fotoets venn? eller en annen forsvunnet manns venn, eller kanskje betyr det noe annet. Mange saker som har blitt blandet og mer enn et spøkelse ute på drift.

Den mannen hadde ikke uniform, men så ut til å være en som jobber utendørs, eller er mye ute. Kanskje fisker? Eller en slags sjauer, eller lignende. Det var han jeg så på bildet som så ut som om han løftet/skjøv noe. Muligens noe Ove trekka på en båt, eller kanskje i en flyttebil? Hvem vet.

smurfen
Redaksjonen
11 måneder siden

Flott artikkel nok engang :D 

Den malaysiske presidenten Mahathir Mohamad som regjerte i 24 år er nok en torn i siden på NWO.  

Her blåser han hele NWO på 2 min og kler av dem på en NWO konferanse. De er i gang med å drepe 7 milliarder av oss. Vi trenger bare 500 millioner til 1 milliard slaver så da vil det være idiotisk av oss å ikke kverke de vi ikke trenger. 

https://www.numerologensverden.no/wp-content/uploads/2022/07/malaysia.mp4?_=3

Eneste måten de kan kverke så mange på kort tid er gjennom atomkrig og den kan starte om kort tid, en rekke insidere advarer. En global hungersnød skal også ta ut sin del.

hkgkhkhgdkdhkhdkhgd.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Jeg trodde det var vaksinene som skulle ta livet av alle sammen? Men det var jo først snakk om at det skulle ta noen uker, så noen månederz så et år, så 2 år, så det ser ikke helt ut til å stemme.

Fint at du også legger ved et bilde av en totalt irrelevant post, med tanke på at 5. juli allerede har vært, og er nå 4 dager over, så det ser ikke helt ut som om det kom til å skje heller.

Gleder meg til å høre hva som skal ta livet av 7 milliarder mennesker neste måned.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Hvordan kan vaksinen ta livet av alle når det er under 50% som har tatt giften ?
Men du har nok rett i at noen flere skal dø av den også.

Allerede nå så har injeksjonen myrdet flere enn 2 verdenskriger og de 100 største katastrofene og terrorangrepene i Norge som 22/7 til sammen. Det fine med en hjernevaska masse er at de blir ikke redde før makta og mediene deres sier at nå skal du være redd.

Verden har allerede hatt en overdødelighet pga gift sprøyten på 10-12%, men nå som 5G snart er ferdig utbygd så vil de tallene snart øke kraftig.

Ifølge dem selv så skal en del milliarder bort innen 2025 og resten innen 2030.

Massemord programmet deres kaller de Generell elendighet, mao så skal folk drepes av hungersnød, krig, vaksiner og alt de klarer å finne på som å sette folk opp mot hverandre og få dem til å kverke hverandre. Det er der du kommer inn i bildet Finn. 

Det er litt delte meninger i super eliten. Ted Turner vil ha 300 mill på kloden. Reptilhuset i UK ønsker å utrydde alle mennesker. Kill Bill vil bare ta ut en 2-3 milliarder. Resten har blitt enige om 500 millioner på kloden.

Står 5 juli ja, men Putin kom kokain trollet i Kiev i forkjøpet og fløy inn inspektører fra IAEA ( Om du ikke vet hva IAEA er så står det for Det internasjonale atomenergibyrået ) som umiddelbart kunne avkrefte at Russland hadde lagt ut sprengladninger på taket for å sprenge sitt eget atomkraftverk i luften.

Dermed må Satan og Guds fiender utsette planene sine litt.

Men tviler på at Antichrist har tid til å vente så lenge før han stikker dolken sin inn i ryggen på menneskeheten igjen. Hans NWO er tross alt i år 1 nå ifølge WEF, CFR og CF.

hjgjdajdjgdsjg.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Du slenger ut masse påstander her: 50% har tatt vaksinen, vaksinen har drept “masse” mennesker, og overdødlighet. Klarer du å fremskaffe noen særlig dokumentasjon på dette eller er det bare fantasitallene fra Smurfen igjen? Ikke kom med noe sprøyt som at jeg må undersøke selv eller at du har sagt dette mange ganger før, vis til noe håndfast.

Ganske drøy påstand at jeg skal drive å kverke andre folk. Det er nok mer sannsynlig at du og dine likesinnede vil gjøre dette for å “stoppe galskapen” eller noe lignende.

Rart at NWO eller hvem det nå er ikke klarte å stoppe ieae i tide, men fint for ditt narrativ da. Må være deilig å være så naiv og blottet for noe som helst kritisk tenkning som det du er, livet virker mye enklere da.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

I Norge var det 90% av alle over 18 som frivillig tok selvmords skuddet. Ikke så overrasket i grunn med tanke på med at Nordmenn er det mest hjernevaska og hjerneskade folket i verden.

Hadde Støre best alle hoppe på havet eller sette fyr på seg selv så ville samme 90% gjort det uten å stille spørsmålet : Hvorfor det ?

Samme hva kilde jeg bruker så vil du kverulere på det. Men kan legge med Lancet som er verdens største medisinske tidsskrift.

74% av alle som dødsfall skyldes selvmords skuddet.

https://steigan.no/2023/07/lancet-studie-74-av-dodsfallene-skyldes-vaksinene-fjernet-i-lopet-av-24-timer/

Ikke overdødelighet etter injeksjon sier du : Her er bare noen få fra samme avis, om du trenger flere så kan jeg legge inn moen milliarder linker til.

https://steigan.no/2023/03/cdc-rapport-vaksinene-har-fort-til-50-okning-i-overdodelighet/

https://steigan.no/2023/06/ingen-overdodelighet-i-tyskland-i-2020-men-etter-at-vaksinene-kom-derimot/

https://steigan.no/2023/06/overdodeligheten-i-norge-kom-med-vaksinene/

https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/

https://steigan.no/2023/02/overdodeligheten-fortsetter-a-oke-historiens-dom-kan-bli-brutal/

https://steigan.no/2023/02/patolog-ryan-cole-om-overdodelighet-dette-er-hva-jeg-ser-i-mikroskopet-2/

https://steigan.no/2023/01/overdodeligheten-hva-sier-dataene-om-arsaken/

https://steigan.no/2023/01/overdodeligheten-hva-sier-dataene-om-arsaken/

https://steigan.no/2023/01/om-innleggelser-vaksinering-og-overdodelighet/

https://steigan.no/2022/12/fhi-overdodelighet-pa-7-prosent-i-2022/

https://steigan.no/2022/10/overdodeligheten-i-eu-inntil-16-over-normalen-verst-i-land-med-hoy-vaksinasjonsgrad/

https://steigan.no/2022/09/stor-overdodelighet-over-nesten-hele-eu/

https://steigan.no/2022/08/sjokkerende-tall-i-tyskland-hoy-overdodelighet-synkende-fodselstall/

https://steigan.no/2022/04/markant-overdodelighet-hittil-i-2022/

Du mener det er rart at ikke NWO skjøt og drepte folkene fra Det internasjonale atom byrået ? Har nok med at Putin gjenkjenner lusa på gangen.
Men NWO er flinke til å tette hull så nå som de setter i gang neste falsk flagg så er nok det hullet tettet.

Ifølge verdens største krigshauk og super psykopat Viktoria Fuck The Eu Nuland så prøver de på nytt i morgen.

Kanskje våkner folk i morgen til at det regner atombomber over dem ? Eller kanskje de ikke våkner ? .. Om det ikke skjer så ikke angrip meg men ta deg en telefon til Frøken Fuck The Eu og skjell henne ut for at hun ikke holder ord.

jfjfjsfsjfjsfjsf.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Du kom ikke med noen bevis på at vaksinen var årsaken til overdødligheten. Du kom ikke med noen tall på at vaksinen har tatt livet av mer enn alle de 100 siste katastrofene og 2 verdenskrig etc. Du hopper glatt mellom 50 og 90 % har tatt vaksinen, men jeg aner ikke hva du baserer disse tallene på, er det norge, verden, Europa. Helt umulig å vite hva du egentlig mener. Du kommer ikke imøte påstanden om at jeg skal ta livet av folk på grunn av uoverensstemmelser.

Det har ikke noe å si hvor mange linker du legger ut, det har noe å si hva du linker TIL. Jeg skjønner at det er vanskelig for deg å sile ut hva som er fakta og hva som er subjektive meninger. Ingen av linkene dine viser til at vaksinen er årsaken til overdødligheten.

Du blir heller aldri tatt seriøst når du bare kommer med Kallenavn på folk du er uenig med, i stedet for faktiske motargumenter, men jeg skjønner jo at du ikke hat motargumenter og derfor må ty til slike barnsligheter.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Glemte at du lider av faktaskrekk og det som skremmer deg aller mest er kilder, men det å fornekte fakta vil ikke hjelpe deg. Det er proff psykiatrisk hjelp og noen medikamenter du trenger og der kan ikke jeg hjelpe deg.

finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

“Kildene” du lenket til beviste ikke det du påsto, men jeg skjønner jo at det er vanskelig for deg å skjønne dette. Felles for slike som deg, Hans Gaarder og Sven Inge er at dere ikke klarer å skjønne hva dere faktisk leser og dere trekker slutninger basert på noe dere ikke forstår. Det er også dette som gjør at det er dere som er faktaresistente.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Du/dere har jo til dags dato enda ikke klikker på en lenke til en kilde. Du holder deg for øynene og roper : Jeg ser ingen kilder.

Som sagt så er du et psykiatri tilfelle og der er det lite jeg kan hjelpe deg med.

finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Jeg var inne på alle linkene dine, men ingen viste til det du påsto. Det er igjen du som ikke klarer å lese hva som egentlig står i faktisk forskning og resten er bare meninger og ikke fakta, men prøv gjerne igjen kjære deg.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Vennene dine, Nihelistene og satanistene gjør så godt de kan med å ta til gatene over hele verden samt forfølge de kristne.

gfjsajgajdgjgd.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Hvorfor kaller du disse for “mine venner”? Hvor har jeg uttrykket støtte til dette?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Er jo denne gjengen du forsvarer i alle kommentarene dine så må det jo være dine venner. Du ville da ikke forsvart dine uvenner ?

Du prøver jo også gang på gang å innlede samtaler med døde folk uten hell. det er ikke så langt unna den store Guden deres Tjomlid som sier at det ikke er noe galt i å pule døde folk siden likene ikke klager og nekrofili er en del av HBQL+++++
Barn som er offer for pedofili er verdens heldigste og bør juble sier han også … mener du også det samme som Guden din ? Eller nøyer du deg med å prøve å snakke med døde personer ?

finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Jeg venter i stor spenning på at du henviser til en kommentar der jeg forsvarer sataniste, prøver å få kontakt med døde, eller har i det hele tatt henvist til Tjomlid. Jeg har bedt deg gang på gang om å ikke tilegne meg eller andre meninger vi ikke har, men igjen så må du jo ty til dette da du ikke har noen argumenter.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Det ser jo alle, du prøver stadig vekk å få Hans Gaarder i tale i artiklene hans.
Har du klart å få oppnå kontakt ?

Hvem er forresten Vi ? Er du en del av en gruppe eller institusjon ?

finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Så du klarte ikke å komme med bevis på at jeg forsvarer satanister, prøver å snakke med døde eller henviser til Tjomlid. Grunnen til dette er jo at du finner på disse tingene i hodet ditt.

Du kan jo prøve igjen med å finne bevis på at jeg prøver å få sjefstullingen selv i tale, jeg venter igjen i spenning.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
11 måneder siden

Dere i trollklubben til Tjomlid har da aldri brydde dere om beviser og kilder. Derimot så er dere livredde kilder og beviser.

Du får servert tonnevis med kilder og beviser men bruker paragraf 1 i skepper håndboken: Bare nekt for alt, nekt, nekt nekt. Derfor kalles dere for nektiser og septikere.

Det fine er jo at uten deres så ville psykiatrien blitt lagt ned i mangel på noe å gjøre.

Om du ikke klarer å få sjefstullingen Tjomli i tale så får du heller prøve å skrive et brev.

Får dere noe ferie eller må psykopatiske troll jobbe i ferier også ?

finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
11 måneder siden

Jeg er ikke i noen klubb til Tjomlid eller er kjent med ham i det hele tatt, så IGJEN så kommer du med faktafeil og du basere deg på egne slutninger og ren fantasi. Du klarte IGJEN ikke å fremlegge bevis på påstandene dine om at jeg prøver å snakke med sjefstullingen. Gang på gang ser man at det faktisk er du som bare nekter for alt og kommer med løgner. Er det fra boken “jeg er en idiot som tror på konspirasjonsteorier og ikke klarer å forstå enkle tekster”?

I stedet for å faktisk backe opp alle de sinnsyke, falske og løgnaktige påstandene dine tyr du igjen til barnsligheter. Det viser vel bare egentlig hvem som hører hjemme i psykiatrien her.

Aradorn
Aradorn
Anonym
11 måneder siden

Takk for en god artikkel, Sven-Inge.

Vi ble med scam fra røvet friheten ved fødsel.
Inndoktrinert i satans mørkets reality.

Norge er en stat av nwo, ikke et land.

17000 mrd vi har i verdi etter oljen, tilhører ikke folket.
så folket i den mørkeste staten, Norge, EIER INGEN TING, OG VIL VÆRE HAPPY MED DET.

Det eksisterer ikke pensjonsfond, kun på «papiret.»

Folket er godt utdannede idioter, «ikke alle under en kam»

« Forrige artikkel

Fra intervju med Ungarns statsminister Viktor Orbán

Neste artikkel »

Storbranner i Telemark og Vestfold, har vi med “insidere” å gjøre?

47
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x