Folkets koronakommisjons årsrapport 2023

Hvorfor Covid19 er krig mot folket, Folkets koronakommisjons rapport 2023

333 visninger
8 minutter lesetid

Hvorfor Covid19 er krig mot folket

De har mistet sans og samling, de har mistet kontakten med virkeligheten. Og de har ikke tenkt å gi seg. Har de stengt seg inne i galskap? Den militariserte plan skrider frem sammen med et nytt forsøk på å komme igjennom med vaksinepass og tvangsvaksinering. Stortingspolitikerne nikker alle den ene lovforordning etter den andre igjennom, den ene verre er den andre, mon tro om de ikke tør annet?


For er det ikke helt tydelig (?): De vil det frie mennesket til livs, mennesket som handler etter egen intuisjon, som finner sin egen vei i sitt eget liv. De vil pålegge oss tvang og de som ikke bøyer seg, skal knekkes som lus. Hvilke frie mennesker finner seg i det?


Kary Mullis, fra video: «They dont know, the whole thing is a big sham…» (1944-2019), se video, her.

Dette er allerede beskrevet i Folkets koronakommisjons 3dje rapport., utgitt i pandemiens tredje år, i mars 2023. Politikerne og ledende statstjenestemenn går først i det toget. I 2020 var det Erna Solberg, i 2023 er det Jonas Gahr Støre. Flagget de bærer heter (blod)marxisme og er rødt. Og de har igjen tatt metodene fra den gang i bruk: Likvidering av de som protesterte for høyt; afrikansk statsleder Tanzania, John Magufuli, død 2021, eller de som utgjør en fare, oppfinner av PCR-testen, Kary Mullis, død august 2019.

Om Tanzanias president John Magufulis død (her). Om Kary Mullis’ død, Anthony Faucis største fiende (her).

Store leire har blitt opprettet i Canada, Australia og Kina, helt åpenbart moderne konsentrasjonsleire, innesperring av folk motivert av et virus som ikke finnes, av en sykdom som ikke finnes. For det er tyranni det er snakk om, akkurat det samme som Israel utøver tyranni mot Palestinerne i Gaza, verdens største konsentrasjonsleir. Det er Benjamin Netanyahus eget folk, de khazarjødiske sionister, som nå stikker hodene sine frem fra skyggene, det er de som står bakerst i Covid19-pandemien og skyver (les utsagn fra østerrikets statsminister Sebastian Kurz, artikkel, Nyhetsspeilet, les her)….

For 4000 mennesker: SHIJIAZHUANG, Jan. 19, 2021 — Aerial photo shows workers tidying up the ground of the first batch of buildings to be delivered at Huangzhuang Apartment COVID-19 quarantine center in Shijiazhuang, north China’s Hebei Province, Jan. 19, 2021 (her).

US Pentagon er involvert: Fra rapporten: «Militæret agerer helsefront – ‘og får folk til å tro på løgnen om at stikkene er trygge og effektive’. Kill Box – hva er det? La oss gjenta: ‘Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, ‘opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt’.

Mål: Alle mennesker i hele verden, global befolkning. Det er i slekt med nazistisk folkemord. ‘Dette er en samarbeidsinnsats fra alle regjeringer og deres militære, mens de jobber i Lockstep for å nå sine mål.’ Varighet: Permanent – til målet er nådd.»

De er fullstendig gale

Den amerikanske jurist Katherine Watt traff spikeren på hodet de hun karakteriserte folket bak Pandemien på følgende måte, fra rapporten:

Det militære aspektet ble understøttet av informasjon fra juristen Katherine Watt i februar 2023 og hennes lite oppmuntrende tittel: «DOD Kill Box mot menneskeheten». Kjernen er: «Kill Box er et militær begrep der militæret angriper fra luft og bakke for drepe personene som er i denne geografiske boksen.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) setter Department of Defence (DoD), det amerikanske forsvarsdepartementet, «opp hele verden som sitt geografiske terreng – de vil ha alt». «… globalistene hater når stater prøver å utøve sin suverenitet og lage sine egne lover. Det er dette som skal til for å gå etter disse folkemorderiske galningene. Det som skjer akkurat nå er en fullstendig krigserklæring mot de amerikanske borgerne fra vår regjering, offentlige byråer og de fleste politikere. Det er så mange involverte at det er utrolig.»

Et sannhetens lys

Men – Folkets koronakommisjons 3dje årsrapport har ikke bare sett på de løgnaktige og gemene metodene vi ble utsatt for. De har også sett på åndskreftene bak.

Vi har siden Andre verdenskrig sett et gjennomgående angrep på vårt lands kulturarv, kristendommen. Sakte, men sikkert er kristendommens leverdyktige idealer blitt latterliggjort og fremstilt av landets ledende aviser og kringkasting i et dårlig lys. Mange av oss oppdaget det ikke, før det ble helt tydeliggjort gjennom Pride-opptogene som de siste årene mer eller mindre har befolket våre gater og gitt inspirasjon til sexualisert pedagogikk ikke i bare landets barne-, ungdomsskoler og videregående, men også i barnehagene.

Nå blir mange våre små og store undervist av kjønnsforvirrede, transer, homofile og lesbiske. Samtidig skal operasjoner og etterbehandling av (såkalt) kjønnskifte betales fra statskassen. At vi har voksne folk iblant oss, i våre skoler, blandt våre politikere og helsepersonell som går på denne limpinnen, er ganske enkelt en sosial ulykke av de største proposjoner, da kjønnsskifte ikke finnes i det virkelige liv. Det går ikke an å skifte kjønn. Det er en bløff som vil få katastrofale konsekvenser for mange.

Våre samfunns grunnsten er bygget på mann og kvinne og deres samhandling. Det inspirerer til sunnhet, trygghet, til gode familiebygde samfunn og livsvilkår. Dette har vi hatt i hele den vestlige verden, også her i landet, inspirert av kristne tanker og idealer, men det er iferd med å smuldre bort under innflytelse av den rene ødeleggelseslyst skjult bak løgnaktighet. Løgnen har fått makt fordi vi ikke begriper hvem som skjuler seg bak den.


Det som har fremtid er sannhet istedenfor løgn, moral istedenfor ødeleggelse, hensyntagen istedenfor hensynsløshet, høflighet istedenfor pøbelvelde.


Ikke bare bruker de bevisst løgn

Covid-19 var starten på teknokratiets statskupp? Maktsyke og grådige personer har historien mange av, fra hærførere og fyrster for mange tusen år siden gikk til krig for å overta nabolandet dets rikdommer til kommunismen og fascismen med sine diktatorer og brutale systemer med overvåking, arrestasjoner av potensielle fiende av staten, tortur, konsentrasjonsleire og henrettelser. Covid-19 kan inngå i en slik plan, skremme innbyggerne slik at de frivillig lar seg underkue: Strenge tiltak er nødvendig for å bekjempe fienden – viruset.

Jesus sier i Evangeliet etter Johannes (12,31) at «nå skal denne verdens fyrste kastes ut». I Korinterne 4,4: «For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» Denne verden har sin egen Gud, det er Satan, djevelen. I Johannes’ første brev, 5,19: «Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.»

Vi har med folk som lyver å gjøre. De lyver, og vil ha makt over oss alle. Og ikke bare bruker de bevisst løgn, de skyver frykt foran seg. De bruker redsel som overskrifter i NRK og avisene. Angsten for døden skal lamslå befolkningen slik at WHO og de som styrer bak, skal kunne finne fotfeste i vår kultur og vårt land. Fra rapporten side 141: Paulus’ brev til efeserne 6,12 (fra Bibelen om Satan, her): «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Fra oppgjørets time

Når vi ser hva covid-19 har vært og fortsatt er, så er spørsmålet: Hvordan kan vi få rettet opp og la rettferdigheten skje fyllest, slik at vi unngår noe slikt igjen? Det er vanskelig siden vi står imot de rikeste og mektigste i verden som på grunn av det også sannsynligvis har rettsvesenet på sin side. Vi må anta at rettssystemet vårt, og politiet og Justisdepartementet, ikke vil våge å etterforske og tiltale og eventuelt straffe.

Tross alt har vi sendt dem flere brev og dokumentasjon på at covid-19 og påfølgende test har vært et bedrageri, uten å ha fått noen respons. En annen ting er at alle statlige og kommunale organ, og andre større organisasjoner, har tatt den offisielle korona-fortellingen for god fisk, sammen med mediene. Deres ære og prestisje og autoritet står på spill, slik vil de i alle fall oppfatte det.

Dermed må vi etter alle solemerker finne en annen måte å søke oppreisning på – enten det handler om vaksine-skadde, vaksine-døde, psykologisk fryktkampanjer, brudd på grunnlov og menneskerettigheter, sensur, omskaping av åpne demokratier til autoritære, fascistiske smittevernstater med mer. Dette bør diskuteres skikkelig med mange  innfallsvinkler. Vi trekker fram noen muligheter, men oppfordrer alle til å se nærmere på problemstillingen. I Tønsberg i februar ble en folkedomstol vedtatt for Vestfold og Telemark.

Folkedomstoler

Domsfellelser hadde alltid sin begrunnelse i folkets rettsoppfatning. Rettsaker fant alltid sted fordi folket ville ha en dom. Det er derfor en god sjanse for at myndighetene vil kunne se seg tvunget til å gå for en folkedomstol. Og det har hendt før, det er ikke nytt. En egen kommisjon kan for eksempel nedsettes på lik linje med den fra Sør-Afrika: «Sannhets- og forsoningskommisjonen (engelsk: Truth and Reconciliation Commission, se Wikipedia, her) var et domstollignende organ som ble nedsatt etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika.

Tony Blair og George W. Bush dømt i Malaysia av den internasjonale domstol for forbrytelser mot fred, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, domstolen var initiert av kanadieren dr Chossudovsky og den malaysiske president Mahathir Mohamad i 2007 (artikkel Globalresearch, her).

Kommisjonens mandat var å fremskaffe vitnesbyrd om omfanget av menneskerettighets-overtredelser under apartheid, dokumentere slike overtredelser, og i noen tilfelle å gi amnesti til de personer som hadde medvirket ved overtredelsene. Desmond Tutu var kommisjonens formann. Kommisjonen ble nedsatt i 1995 og avgav sin endelige rapport den 28. oktober 1998.

I rapporten beskrev kommisjonen de overtredelser av menneskerettighetene og andre forbrytelser, herunder voldsbruk, som apartheidregimet og de ulike 133 motstandsbevegelsene, herunder ANC, hadde begått under apartheidstyret.» Malayiske president Mathathir bin Mohamads rettskommisjons dom over krigsforbryterne George Bush og Tony Blair kan dessuten tas med (se artikkel, Nyhetsspeilet, her).

I midten av mars 2023 kom denne oppfordringen fra Andrew Bridgen, medlem av det britiske parlamentet, og Dr. Richard Fleming: «Vi oppfordrer parlamentet til å holde den amerikanske regjeringen ansvarlig for deres brudd på traktaten om biologiske våpenkonvensjoner (se konvensjonen, på engelsk, her). Dette har resultert i covid-pandemien og enestående bruk av eksperimentelle genetiske vaksiner som gråner røde blodceller, får blod til å koagulere ved kontakt, og forårsaker hjerteskade, inkludert prionsykdom (amyloidose) og myokarditt, hjerneslag, kreft, spontanaborter og død.»

Forut for dette informerte Bridgen at han under et besøk i 2022 i Washington ble informert om at det amerikanske forsvarsdepartementet var ansvarlig for både viruset og vaksinene. Fort Detrick ble navngitt. Også et anlegg i Canada. «Ved slutten av måneden forventer jeg å se oppstart av straffesak mot de mange politikere og tjenestemenn som er ansvarlige rundt om i verden» (les og hør engelsk artikkel, her). Folkedomsstol vedtatt for Vestfold og Telemark (her).

Faktaopplysninger (s.143)

Ansvarlig for denne rapporten: Folkets koronakommisjon, Rapporten publisert: 12.3.2023. Noen ord om kommisjonen, inspirert av regjeringens koronakommisjon (se mere, her): Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik erfaring, alder og yrkesbakgrunn. Omlag 50 personer av begge kjønn har deltatt fra dannelsen vinteren 2020-2021 og fram til i dag. Og rapporten har kommet fram via granskning av kilder, ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling. Målet er å forstå alle sider av korona-pandemien og gjøre disse kjent for flest mulig. For oss er det vesentlige å engasjere seg, forsøke å forstå samtiden og kreftene som er i sving. Korona-pandemien er en unik anledning til å sette seg inn i de ulike mekanismene i helsevesenet, legevitenskapen, de medisinske kartellene, militære hierarkier og internasjonale organer og makteliter.


Last ned rapporten gratis som pdf, her. Kjøp rapporten som bok, her.

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

Abonnere
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
« Forrige artikkel

Fra intervju med Ungarns statsminister Viktor Orbán

Neste artikkel »

Storbranner i Telemark og Vestfold, har vi med «insidere» å gjøre?