Foto: Nina Hovden Sæther / NIBIO.

Mattilsynet slår til, igjen

4K visninger
14 minutter lesetid
20

Liv er det som preger en bondegård. En gårdskatt eller ti som jager mus. Musene springer rundt fordi det er så mye rart å se, så mange halvmørke ganger, kroker og kriker.

Også en gårdshund som jager kattene og gjerne mange barn, mange familiemedlemmer og kanskje et kårshus med besteforeldre. I stallen står hest og ponni, hos noen til og med et esel, inne i en usynlig eim av livet selv. Sikkert også et hønsehus hvor man kan snakke lenge med hønsen. Hønsen elsker å bli snakket med og går aldri tom for begeistrede svar. I fjøs er det gjerne store, dampende melkekyr og kanskje en prustende okse. Blant jordens første mennesker forsamlet om livets arnested var bøndene, av Kains slekt (kilde Mosebøkene).

Bonden, vårt hjerte nærmest

Hva bonden får ut av jorden, gjør han til begavet for oss alle, hvilken rikdom og fylde, og våre mager ble fulle, det var en fryd og det var varmt; vi struttet av energi, vi gledet oss.

Bøndene er nærværende mennesker. Fordi de lever så tett med dyrene. Og de kaster ikke bort tiden, men bruker ressursene som de kommer. Bondegården er alle bedrifters mor. Det store varme kjøkken er det bankende hjerte. Der møtes alle, store og små til alle måltider. Der blir det bakt brød, der blir det syltet og der blir slakt skåret opp og pakket. Men finstua står avlukket og er ikke oppvarmet om vinteren. Den blir spart til høytidene og festlighetene. Men ikke bare høystemte fester foregår der, også når døden har inntrådt blir den døde, pent kledd som til fest, lagt i åpen kiste til den siste avskjed. Da kommer slekt og venner fra fjernt og nær for å ta avskjed. Da kommer presten med de siste ord og velsignelse.

For bøndene er døden er en del av livet. Det har ikke alltid vært selvfølgelig å ha kålrabi og poteter på matbordene. Vi har ikke alltid hatt mel å bake brød av. Det er ikke lenge siden selv i det fruktbare Sørtyskland at Schwabenfolket sultet. Da hadde de ikke gulrøtter, melk og ost, da hadde de ikke engang poteter, da hadde de ingenting; det var tomt; og dengang døde mange av sult. Ingenting er så forferdelig som å dø av sult. Schwabenfolket husker det ennå med forferdelse. Folk sultet og døde her til lands, også. Men noen kunne ihvertfall glede seg over fattigmannskost, salt sild. Derfor er det egentlig en fest hver gang bøndene tilbyr sine matvarer på torvet. For da er det gode tider. Grønnsaker, frukt og andre matvarer i hver en liten og stor by.

 

Det har ikke alltid vært selvfølgelig å ha kålrabi og poteter på matbordene. Vi har ikke alltid hatt mel å bake brød av. Det er ikke lenge siden selv i det fruktbare Sørtyskland at Schwabenfolket sultet. Da hadde de ikke gulrøtter, melk og ost, da hadde de ikke engang poteter, da hadde de ingenting; det var tomt; og dengang døde mange av sult. Ingenting er så forferdelig som å dø av sult. Schwabenfolket husker det ennå med forferdelse. Folk sultet og døde her til lands, også. Men noen kunne ihvertfall glede seg over fattigmannskost, salt sild. Derfor er det egentlig en fest hver gang bøndene tilbyr sine matvarer på torvet. For da er det gode tider. Grønnsaker, frukt og andre matvarer i hver en liten og stor by.

Men de siste årene har staten, særlig i de europeiske land, begynte å blande seg inn på en utidig måte med restriksjoner; tykke bøker av restriksjoner: Fjøset kan bare se sånn og sånn ut, dyrene skal merkes slik og slik osv. Staten varter opp med alle mulige slags retningslinjer, regler og millimeter-mål. Staten opptrer som en slags selvoppnevnt kongemyndighet, noe den selvfølgelig ikke har. Men den hevder det og har makten ved å ha politiet og det militære til sin disposisjon. Statens ansikt utad, særlig ovenfor husdyrbøndene, er Mattilsynet, de som uten å banke på går rett inn i bondens kjøkken. De som uten å bli spurt om de er sultne, krever å få spise og drikke, de vil nyte og føle seg mette. Men når regnskapet skal gjøres opp, vil de ikke betale for seg. For de kommer fra makten. Da trenger de ikke å begripe og forstå; for de har jo legitimasjonskort med foto og fingeravtrykk. Derfor opptrer de med lærstøvler og myndighet.

Husdyrbonde fratatt alle sine dyr

Slaget ved Kringen, Gudbrandsdalen, bøndene slo skottehæren, omkring 300 brutale leiesoldater, sønder og sammen i 1612; god planlegging, en skarpskytter og tømmervelter gjorde utslaget (se her).

En venn skrev: “Hun er utdannet veterinær, bonde, har vært ansatt i Mattilsynet. I forbindelse med saken der hele villreinstammen i Nordfjella ble besluttet utryddet på ordre fra Mattilsynet, sendte hun en anmeldelse av Mattilsynet på vegne av Miljøvernforbundet. Dette var i 2017. Det er nokså sannsynlig at dette var den utløsende årsaken til konflikten mellom Mattilsynet og henne.

MT hevdet (urettmessig) at hennes dyr ikke hadde det bra. En torsdag i oktober aksjonerte Mattilsynet mot henne og hennes gård. Dette ble foretatt på en overdreven brutal måte. Politi og sivilforsvar ble brukt. Alle dyrene ble tatt og slaktet. Dette kan oppfattes som en regelrett hevnaksjon fra Mattilsynet.”

Mattilsynet har igjen profilert seg på ytterst dårlig vis. De tar seg til rette med politimakt i ryggen og rydder ut dyrbøndenes fjøs på bakgrunn av ryktemakeri, bruk av anonyme bekymringsmeldinger og bruk av hvit løgn. De forbyr videoopptak, tar fra folk mobiltelefoner mens det hele står på.

Og forsvinner i nattemørket med tildekkede nummerskilt på dyretransportbilene (fra en aksjon på Hedmark i juli d.a). De forer media med skjeve vinklinger, krisemaksimerer historier og tar bevisst bruk av tendensiøse foto; autoritetstro journalister går på limpinnen. Det er vanskelig å tro at statsmyndigheter opptrer slik. Men jeg har undersøkt det, jeg fastholder at dette er de faktiske forhold.

Bonden Hans Nielsen Hauge 1771-1824, ble fengslet en rekke ganger “for overtredelse av Konventikkel-plakaten av 1741, som forbød lekmenn å arrangere religiøse møter uten godkjenning fra sognepresten” (her). Heller ikke dengang likte myndighetene selvstendige folk.

Den som studerer saken nærmere, ser at her er det mye som ikke stemmer. Bønder har vært fritt vilt i noen år og det bør være i alles interesse at det snart settes en stopper for det. Bøndene var tidligere meget selvstendige og kjempende folk, de vant slaget i Kringen i Gudbrandsdalen mot skottehæren i 1612. Siden har også fint folk lettet på hatten for bonden sjøl. Bonden Hans Nielsen Hauge (1771-1824) sto mot øvrigheta, en rekke ganger ble også han satt i fengsel. De var forbilder for oss andre. Kanskje finner bøndene veien tilbake dit? Uredde, rakryggede og ærlige.

For dreier det seg ikke om en families liv i et lokalsamfunn, om en families gårdsdrift, om familiens daglige liv sammen med dyrene; dreier det seg ikke om å vise hverandre menneskelighet? Er ikke det verdt å kjempe for? I vår nasjons historie har det stått mangt et slag nettopp om menneskelighet. Mot overgrep. Mot vilkårlighet. Mot maktapparatet. Også for bonden Hans Nielsen Hauge var det det som gjaldt, var det dette som lå hans hjerte nærmest. Er ikke dette det fundament vi står på i hverdagen, er ikke dette luften vi alle puster i? Uansett om vi er avdelingssjef, kommunal saksbehandler eller bonde? Noen har kjempet for mange av de friheter vi nyter av idag, og noen så langt som helt inn i døden: “ikke fordi disse idealer var viktige en gang i fortida, men fordi ethvert samfunn som ikke evner å holde minnet om sine dødsofre i hevd, er et samfunn som er i ferd med å tape sin menneskelighet” (min uthevelse, sitat hentet her). Kan det være at det vi er vitne til er at noe har gått tapt? For oftere og oftere gjentar det seg at det vi ser er tydelige overtramp, er trakassering og tyrannisering…

“At Mattilsynet drepte de dyrene handler kun om Mattilsynets maktposisjonering. Bevisforspillelse, smålig oppgjør fra Staten om jeg skulle ha krav på det. Hevn, krenkelse, sverte mitt omdømme. Svekke den som gir dem berettiget og korrekt kritikk. Avkler systemet deres. Det handler kun om maktmisbruk (bonden på facebook, den 25/10-19, ta kontakt her)”.

Hærverk, mobbing og hevngjerrige naboer

Fra Adresseavisa (se her)

I tillegg til Mattilsynet har hun måttet ta itu med naboer som åpenbart ikke ville hennes beste. Det lå systematikk bak mobbingen, her er noen smakebiter: Noen slapp dyrene ut fra beitemarker, åpnet grinda og lot den stå, slik at dyrene gikk inn i andres innmark og hager, så ringte de politi og mattilsyn og beklaget seg. Noen ganger fant bonden også avhegtede og ødelagte grinder. Om og om igjen. Hun satte opp overvåkningskamera og filmet bl.a. en ansatt ved kommunens landbrukskontor på fersk gjerning; samme saksbehandler som hadde fattet vedtak om nei til hennes produsjonstilskudd. Om det er utrolig?

I Sør-Trøndelag Tingrett ble følgende slått fast (25. mai 2019): “Her er det snakk om å gripe inn for å hindre at dyr lir i framtida”. Det sa prosessfullmektige då han innleia i Sør-Trøndelag tingrett. Han mente dette ikkje er ei «dyretragedie» slik vi høyrer om til tider. For partane er samde om at ingen dyr svelt eller tørstar i hel på garden hennes” (se her). Om advokaten på det tidspunkt visste at alle dyrene skulle bli slaktet?

De sier de vil forhindre at dyrene skal lide i fremtiden. Regjeringsadvokaten hadde nok fått beskjed om å anvende formuleringen. Bak dette særegne juridiske språk ligger (en omskriving av) US Patriot Act from 2001. Den ble forfattet av de makthungrige som gjennomførte terroren i New York den 11. september 2001. Nå kom en variant til anvendelse i Norge og ovenfor en enslig, kvinnelig bonde, var ikke det pussig? Loven gir myndighetene mulighet å arrestere noen som de mistenker kunne komme til å forårsake en  terrorhandling  i fremtiden. Det var nok presedens, det gjaldt. Lurer på om det ikke hører hjemme her: Terrorism Prevention Act of 2005, et av tre hovedkapitler i Patriot Act. Loven er laget slik at den kan brukes til alt, en skikkelig gulvklut; for at det skal se bra ut på overflaten. Vi står altså overfor terror; det første juridiske skritt til faschiststaten (om loven, se her). Tydeligere tegn på hvem som står bak Mattilsynets arbeidsmetoder kan vi ikke få. Skikkelige fingeravtrykk. Om det er utrolig?

(Fra Adresseavisa, se her)

Bonden hadde solgt 16 utryddelsestruede røroskyr til en bonde i Gudbrandsdalen, allerede i september. Kanskje ante hun katastrofen komme og ville redde livet til de skjelde dyra. Men det forelå en avtale. Eierens representant skrev på facebook: “…dyra gikk i utmarka på beite og det var helt greit for MT når ho ringte meg den 7. oktober for å få bekreftet kjøpet og når vi skulle hente døm.” Han telefonerte på aksjonsdagen, sa at dyra var våre og ville hente dem med dyrebil innen 3,5 timer. Men det gikk ikke slik. Adressa-avisa skrev den 19. oktober 2019: “Torsdag ble de sendt til tvangsslakt under Mattilsynets aksjon på Melhus, uten at han fikk beskjed. – Jeg er forferdet, sier han” (se her). Avtalen med MT var at dyrene skulle få gå i utmarka på beite og eierne skulle varsles når dyrenes måtte hentes. Om det er utrolig?

Hersketeknikk

Bondebladet oktober 2019 (se her) om nazister, sendt ut til 63000 medlemmer. At de stilte sitt blad til disposisjon for et slikt lavmål, er betegnende. Da jeg i et brev til styret etterlyste hjelp til et mangeårige medlem, fant de mitt brev ikke engang verdig et avslag, ei heller kontaktet de bonden. De var ikke interessert. Men dere vil “synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.” Er ikke det sentrale i et godt landbruk, selve smørøyet i grøten, den fornøyde bonde? Men dere lot han seile sin egen sjø i en vanskelig tid; en meget underlig holdning fra Norges største fagforening for bønder. Hva tenker egentlig Bondelaget om det? Kanskje er tiden moden for å skifte ut mannskapene?

Mattilsynet virker tyranniske og brutale, og satser entydig på å skremme folk. Jeg tror ingen av de utsatte er uenige i det. Men kanskje føler Mattilsynet seg alikevel ikke seg helt trygge? Var det derfor de gikk ut til alle bøndene med en advarsel; i en artikkel i Bondebladet. Ikke om den hjelp, støtte og samtaler de kan tilby hvis en sliten bonde skulle trenge det. Ikke om landbruksvikarer hvis noen skulle trenge det.

Jeg mener det er verdt et spørsmåltegn; her er en gård med flere hundre dyr i vanskeligheter (dette gjaldt en gård Hedmark, juli 2019), så rykker Bondelaget (i oppdrag av Mattilsynet) ut offentlig med at noen hadde kalt MTs medarbeidere nynazister? Hva er dette for noe? Hvem var vedkommende som hadde idéen til det? Er dette en straffemetode hvor noen skal stå til spott å spe, en gapestokk? De gikk faktisk ut med dette offentlig istedenfor å gjøre det som er normalt for oss alle; nemlig å ta opp problemet med den det gjelder. For hvis jeg hadde et vanskelig oppdrag, og hvis noen hadde kalt meg en kjeltring, hadde jeg vel hatt forståelse for det, men jeg hadde voktet meg vel for å slå tilbake med samme mynt.

Men det gjorde ikke Mattilsynet. Et høyst uvanlig innspill fra et statlig tilsyn med 1300 ansatte, ikke sant? Nei, et mektig statlig tilsyn blir ikke såret og vonbråten, det kan jeg ikke ta på alvor. Men dette forteller meg at de opererer med hersketeknikk. Hersketeknikk blir satt inn for å knekke den som ikke lystrer; det gjelder offerets fullstendige underkastelse. Slagmarken er media (aviser og NRK), idag særlig de sosiale medier. Frykt er måten det gjøres på. Splitt-og-hersk er et ofte brukt navn på samme metode: Ingen vil være i et rom hvor det er snakk om nazister, bråkmakere og terrorister.

Og det er også meningen: At ingen skal ville være sammen med dere lenger. Det skal bygges usynlige murer rundt dere, næringtilførsel strupes og dere skal langsomt tørkes ut; den moderne form for enecelle i dypet under kjellergulvene; du er ute i samfunnslivet, er fri til å gå hvor du vil, men alikevel fengslet, alikevel isolert. Det er hersketeknikk, usynlig, men grusom: Alle vil sky deg som pesten. Men hva er dette for slags teknikk? Har det med ryktemakeri og løgn å gjøre? Ligner det ikke på en såkalt “drittpakke”? En drittpakke i lett forpakning, en “drittpakke light”, for småfolk?

Er ikke dette det direkt motsatte av medmenneskelighet? Jeg mener å ha kunnet påvise det. Men dette er ikke første gang de har kastet bann (forbannelse) på folk, det sitter så og si i blodet. Jeg gjør oppmerksom på at dette er en statsinstitusjon finansiert av skattepenger; som ikke kan by på mere enn å “ganne” (som de samiske trollmenn) folk de mener skal støtes ut. Dette gjøres igjen og igjen, sogar med en ondskapsfull, intrigant sluhet. Det er ikke mye å varte opp med, kommunikasjonsguruer; meget begrenset, for å si det mildt. For det er eldgammel, det dere har, helt fra førkristelig tid. Om det også er derfra dere henter den framfusende og brutale adferd?

 

Hør intervju med bonden, gjort av Ola Nordmann, publisert 24. oktober 2019

Hva andre bønder har opplevd

Om det ikke er gjerningene som teller? Ikke alle fremmedord og vendinger, men det som blir gjort? Ikke hva man har hørt rykte om, ikke hva man antok eller trodde. Heller ikke en nabos ondskapsfulle sladder for å ødelegge. Kjensgjerningene teller. Da er det disse bønders uttalelser nedenfor som gjelder, som skulle være utgangspunktet for undersøkelsen. Da ville bondens rettslige status bli restituert. Så ville både byfolk og fintfolk igjen lette på hatten.

 

At bonden har samme oppfatning av sin sak som Mattilsynet, har enn så lenge ikke kommet meg for øre. Også denne gårdbruker har en helt annen versjon enn MT, her.

Men vi kommer ikke unna å måtte møte alle dem som har måttet tåle overgrep fra denne statsmyndighet som begynte sitt virke i 200 for å erstatte alle skader. Først da ville tiden for disse samfunnsskadelige og de til de grader misbrukte bekymringsmeldinger også være over. Det ville ha vært en velsignelse for oss alle.

Om aksjonene på Kjølen gård i Solør (se her og her). Om bonde Sigmund Salamonsens sak, Nordland, fra Nationen (her og her). Om bonde Even Rennehvammens opplevelser med MT aksjon mot Gjermundrud gård (se her og her). Om Svein Johnsen fra Vesterfjell på Senja (her). Gårdsdrift i Namdalen tvangsavviklet, anket til høyesterett (se her).

Saken med pelsdyrbonden Lauvås fra Jæren var et gjennombrudd (se her, her og her). Heldigvis kunne han renvaske seg med (skjulte) videopptak. Pr idag har Mattilsynet ennå ikke innrømmer at de har en agenda, slik Lauvås hevdet. Men pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås hadde dengang rett.

Og han har fortsatt rett. Mattilsynet hadde fra 2015 frem til august 2019 foretatt 286 tvangs-avviklinger av dyrehold hos husdyrbønder og dermed tatt tatt livsgrunnlaget fra omkring 1100 mennesker (tall fra MTs årsrapporter, se her).

Og uten berettiget grunn? De utsatte bønder selv skal være de første til å besvare det, ingen utenforstående. Etter alle solemerket å dømme, er det faktisk slik. Er dette nasjonen Norge verdig? Har vårt statlige mattilsyn mistet retningssansen og er på vei inn i det umenneskelige?

Gransking med harelabb

Den som har lest seg opp på en del av de forferdelige overfall av bønder og bondegårder med husdyr de siste årene, vil se at det er bøndenes opplevelser av Mattilsynet det kommer an på. Mattilsynet må slutte å opptre uten den minste respekt for en bondes og en borgers rettigheter. Det er helt uhørt at en bonde skal bli lagt på marken av muskelmenn fra politiet, full av blåmerker etter en røff behandling. Det er alltid bonden selv som må få det avgjørende ord i laget. Alltid. Det kan ikke skje en avvikling av en gårdsdrift uten at bonden er inneforstått med det. Og det er det sentrale. Men Mattilsynet med sine store ressurser kan snu fjøla rundt og bli et omfattende hjelpeapparat for alle bønder. Hvis bonden ønsker å ta det ibruk. Og hvis folk flest og deres stortingsrepresentanter sier at det skal være slik, så blir det slik.

Den pågående undersøkelse, også kalt gransking kommer til å dreie seg om å se på system og rutiner for planlegging, om gjennomføring og oppfølging av tilsyn (her). Formuleringene er slik at hva som helst kan skjule seg bak dette. Jeg tror nok også det er meningen, dessverre. Man kommer ikke til å undersøke noen ting av betydning. Den korte tidsfrist granskingen har fått, forslaget ble behandlet den 7. juni i Stortingets Næringskomité (her) og skal leveres innen den 10. desember, tyder på det. For egentlig måtte man gjennomføre detaljerte intervjuer med alle ofrene, og de er mange. Det seiler opp til å bli en såkalt “harelabbsundersøkelse”, slik den de gjorde i 2012 (se her). De prøver å seile forbi med alle lanterner slukket, slik at ingen skal oppdage dem: Det som kan se ut som et skikkelig detektivarbeide med forstørrelsesglass, kan faktisk vise seg å være ingenting.


Bare folk flest og bøndene selv kan være med på å stoppe dette; for kursen på granskingen må forandres. Det gjelder oss alle; vi sitter alle i den samme saksa. Har du hatt med Mattilsynet å gjøre? Har du reaksjoner og tanker omkring venners eller bekjentes møte med Mattilsynet? Fristen for innspill var den 10. november 2019 kl. 2400. Granskingsrapporten skal leveres den 10. desember 2019. Har du noe du mener er viktig, send mail til tom.vennesland@kpmg.no og spør om å få sende et forsinket innspill til: gransking.mattilsynet@kpmg.no

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
MAJA
Abonnent
4 år siden

Jeg gjengir brevet Sigmund Salamonsen til den forrige landbruksministeren .
Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .

Dommerne i rettsakene manglet fagviten og valgte å tro på Mattilsynets ”fremstilling”:
Landbruksminister Jon Georg Dale.

Gratulerer som ny landbruksminister. Håper du gjør en bedre jobb for bøndene enn din forgjenger.

Ser du er oppvokst på gård, og da håper jeg at du enda vet hvordan det er å jobbe på gulvet, og de vanskeligheter landbruket står ovenfor nå.

Jeg tenker på at Stortinget fra skyver seg ansvaret og gir all makt til en forvaltning. Jeg tenker på mattilsynet som har lagt ned mange gårdsbruk og ødelagt mange bønder.

Du skal få høre mer om min sak etter hvert. Jeg fikk avviklet dyreholdet midt i lammingen 18.04.11. 283 småfe ble slaktet.

11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Dette var av sauerasen bleser, den fikk to meget store flotte lam om morgenen kl. 8.00 (et sau og et værlam) Jeg drev og inseminerte selv, for å få reinraset saueraser. Av 60 sæddoser, var det 10 sau som kom i omløp.

Det var disse 50 sau som noen hadde lammet og resten stod for tur de neste to dagene. (Det er nå bevist at det ble født på dyrebil og mye mer på slakteriet enn mattilsynet oppga.)

Den sauen som ble kassert som dem påstår – den var litt tynn, men ikke avmagret som mattilsynet påstår. Men dem kunne ikke transportere denne, dyr født 14 dager før eller etter fødsel er forbudt og transportere.

Jeg skal ikke komme inn på min sak nå. Men jeg ble frarøvet alle produksjonsdyr. 283 sau, geit, 20 hester (avviklingsdagen 15 hester) 30 høns, 20 duer og en lama. (500 lam gikk i avfallet på slakteriet) Jeg hadde ikke fått pålegg på høns eller lama. Så avslørte jeg bildeforfalskning, ligger på youtupe. Da fikk jeg aktivitetsnekt.

En person i mattilsynet i Sandnes følte han måtte være en varsler og mente dette var galt som mattilsynet i Lofoten drev på med.

Dem veiledet ikke eller kommuniserte med meg – dem bare kjørte sitt løp. Denne personen skulle mattilsynet her i Lofoten få sparket, men det lykkes dem ikke med. Som det kommer frem i et TV intervju. JEG BLE IKKE POLITIANMELDT FOR NOE JEG IKKE HADDE GJORT, MEN MATTILSYNET AVLIVET DYRENE I TILFELLE DEM SKULLE LIDE I FREMTIDEN.

Er det denne regelen dem går etter bør landbruksministeren virkelig gå grundig igjennom prosedyrene til mattilsynet. Jeg kan nevne at Riksrevisjonen virkelig slaktet mattilsynet i rapport 2012 (for 2011) Med stor forskjellsbehandling, og her var det min sak som dem hentydet til.

Det som har skjedd etter 2009 (aldri vært nedlagt så mye gårdsbruk) Mattilsynet fikk den dømmende makt, dem har mer å si enn politiet.

Mattilsynet må miste makten. At før en avvikling og aktivitetsnekt så må saken inn for domstolen – slik det var før. Jeg tenker ikke på hvor dyr ligger for døden og det er en dyretragedie, det er greit da må det avvikles på stedet.

Din forgjenger skulle gjøre det slik at det ble lik saksgang over hele landet, at det ikke ble slik stor forskjellsbehandling. Hun har gjort det slik at mattilsynet fikk enda mer makt. Og saksgangen er ikke blitt noe bedre, jeg opplever jo de samme saksbehandlerne som hadde saken i 2011. Og da vet en jo resultatet. Det er snart 5 år siden den grusomme dagen. Det er snart 5 år siden jeg fikk aktivitetsnekt. (det vil jeg komme tilbake til senere.)

Det ble også sagt at når en søker på nytt om å få opphevet aktivitetsnekt, så skulle det bli til hovedkontoret og så til landbruksdepartementet. Slik er det ikke – jeg har søkt, samme saksgangen som i 2011 og akkurat de samme saksbehandlerne.

Jeg har møtt flere representanter ifra Stortinget, som syns saken min er helt for galt. Men har dem gjort noe, NEI. Klagesaker må til en uhildet part. Slik som det er i dag, enn klager videre opp i mattilsyn systemet, men det er jo samme gutta som samarbeider med hverandre. Det lokale kontor ringer bare saksbehandler på hovedkontoret og så er saken avgjort.

psykopater i uniform

Jeg har et meget godt eksempel som alle de jeg snakket med på Stortinget sa politiet ikke hadde lov til. På avviklingsdagen kom politiet først, jeg ble jaget bort ifra gården, jeg fikk beskjed at dro jeg ikke frivillig ble jeg arrestert. Jeg fikk ikke filme og en dame som var med sine to små barn som satt inne å så barnetv, for så å bli med ut for å se de nyfødte søte lam. Hun fikk beskjed at forlot hun ikke gården øyeblikkelig kontaktet dem barnevernet. Heldigvis fikk hun filmet mer enn politiet viste om, da vi stod på trappa. På grunn av dette ble bilde forfalskningen avslørt med mattilsynet. Og mye mer skal avsløres i ny bok som kommer ut. (Jeg kommer til å legge ut råfilmen om politiet/spesialenheten på Youtupe)

Men her er en viktig ting som Stortinget må gripe tak i forvaltningen, da det er samme kamerat gjengen opp i systemet.

Politiet hadde ikke rett å jage meg bort i fra gården, true med arrest, nekte filming etc. Jeg anmelde saken til spesialenheten i august 2011. Jeg kan nevne da dette ble kjent i media hva politiet hadde gjort denne dagen – diskutere politijuristene i Svolvær saken, at her gikk politibetjentene over streken, her kunne de få seg en «smekk». I oktober rottet politiet og mattilsynet seg sammen.

Mattilsynet skrev en politianmeldelse i oktober men leverte den ikke inn før i midten av desember 2011 – det gikk på avviklingsdagen etc. jeg var besatt av satan. (Jeg fikk vite dette om anmeldelsen i januar 2012, da jeg var til avhør hos politiet ettersom jeg hadde politianmeldt mattilsynet for ulovlig transport av drektige dyr og brudd på dyrevelferdsloven.)

Distriktssjef i mattilsynet Lofoten Trond Kroken skrev «Mattilsynet forlanger at Salomonsen blir straffet». Denne saken ble henlagt – og senere fikk jeg ut anmeldelsen bakveien hos noen i politiet.

I avhøret sier operasjonsleder til spesialenheten at jeg «kalte dem for satans sønner» jeg sa ikke et eneste ondt ord. ( dette vises på film også – eneste negativt jeg sier, ja bare arrester meg) Hadde dette vært fakta hadde nok politiet anmeldt meg da.

Men i ettertid har jeg fått vite. Jeg spurte en politijurist rett ut. Når jeg politianmeldte politiet til spesialenheten, kunne politiet i Svolvær sitte og lese anmeldelsen som spesialenheten hadde. Ja politiet kan gå inn å sjekke. Da er en jo like langt – da viser det seg bare at det er samarbeid.

Da skjønner jeg hvorfor mattilsynet politianmeldte meg med satan – her samarbeidet politiet med mattilsynet da de oppdaget dem var anmeldt, og skjønte her kunne det bli etterspill. Men så kjenner de jo dem i spesialenheten så da går det greit. Alle anke system i forvaltningen, må ikke ha tilknytning til hverandre – det må bli en uhildet part. Dette er noe Stortinget bør gripe tak i en gang for alle.

Du vil få høre mer ifra meg om du vil eller ikke. Så jeg ønsker deg til lykke som landbruksminister, og håper du tar tak i noen av disse “problemene”: http://www.ikketillittilmattilsynet.com/192667

Med vennlig hilsen

Sigmunn Salomonsen

MAJA
Abonnent
Svar til  MAJA
4 år siden

Min mailadresse er mayharriet@gmail.com

MAJA
Abonnent
4 år siden

Jeg har lagt ut denne artikkelen på min gruppe STOPP MATTILSYNETS DRAP PÅ FRISKE HUSDYR og bedt folk om å sende inn krav om hvilke overgrep Mattilsynet har foretatt .
Det som er vanvittig er at klagen skal sendes til Mattilsynet , som hr tvangsslaktet dyr .
Kan du nekte tilsyn?

Vi forutsetter at du som dyreeier er varslet om tilsynet, og Mattilsynets folk står nå i gårdsrommet. Kan du nekte dem adgang til driftsbygningen?

Utgangspunktet er uhindret adgang til dyrerommet. Mattilsynet har likevel ikke myndighet til å tvangsgjennomføre inspeksjon, dersom du nekter dem adgang, eller du ikke er til stede. På dette punkt synes det som at Mattilsynet mangler et «verktøy». Nekter du tilsyn kan du anmeldes for å hindre offentlig tjenestemann i å utføre en lovpålagt oppgave. Men for fysisk tilgang til dyrerommet, synes det som at Mattilsynet må rekvirere politiets hjelp. En slik fremgangsmåte forutsetter mistanke om at dyr utsettes for unødige påkjenninger eller belastninger, som smerter, frysing eller redsel – jf. dyrevelferdsloven § 18 første ledd annet punktum.

I slike tilfeller må myndighetene begrunne at inngrepet fremstår «nødvendig». Det er eksempelvis sjelden nødvendig å tvinge seg inn i din driftsbygning, uten at du først er bedt om tillatelse.
I Norge har vi en alminnelig regel om «det minste middels prinsipp». Myndighetene skal ikke ta i bruk mer drastiske virkemidler enn det som er påkrevd for å sikre etterlevelse av regelverket. Mattilsynet må derfor alltid å vurdere om pålegget eller forbudet er nødvendig, eller om målsetningen alternativt kan oppnås med mindre inngripende tiltak.

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder for enkeltvedtak som fattes av Mattilsynet. Saksbehandlingsreglene gir normalt bonden rett til å bli varslet før vedtak fattes, samt en adgang til å påklage vedtaket. I utgangspunktet er klagefristen tre uker fra underretning om vedtaket er vedtatt, jf. fvl. § 29.
http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/09/29/hva-sier-loven-om-tilsyn-pa-garden/

MAJA
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Innspill til Landbruksdepartementet.
Jeg vedlegger hermed noen konkrete eksempler på hvordan ærlige bønder blir behandlet av ett mattilsyn som fungerer som Gestapo og hvor rettighetene til den enkelte er fullstendig fjernet .
Jeg ønsker ett svar fra ministeren om dette er en rettferdig måte å behandle bønder på som arbeider for at Norges befolkning skal ha mat på bordet .
Mattilsynet gjør seg skyldig i brudd på lov om dyrevelferd og skjuler seg bak illusjonene om at de skal ivareta dyr og forhindre lovbrudd.
1 Sauebonde Sigmund Salamonsen.

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.
Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.
Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .
Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .
Mattilsynet sørget for at Salamonsen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .
11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.
Men jeg ble frarøvet alle produksjonsdyr. 283 sau, geit, 20 hester (avviklingsdagen 15 hester) 30 høns, 20 duer og en lama. (500 lam gikk i avfallet på slakteriet) Jeg hadde ikke fått pålegg på høns eller lama. Så avslørte jeg bildeforfalskning, ligger på youtupe. Da fikk jeg aktivitetsnekt.
En person i mattilsynet i Sandnes følte han måtte være en varsler og mente dette var galt som mattilsynet i Lofoten drev på med.
Dem veiledet ikke eller kommuniserte med meg – dem bare kjørte sitt løp. Denne personen skulle mattilsynet her i Lofoten få sparket, men det lykkes dem ikke med.  Som det kommer frem i et TV intervju. JEG BLE IKKE POLITIANMELDT FOR NOE JEG IKKE HADDE GJORT, MEN MATTILSYNET AVLIVET DYRENE I TILFELLE DEM SKULLE LIDE I FREMTIDEN.
http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/12/13/brev-til-landbruksministeren/

2. Bonde Svein Johnsen.
Etter å ha blitt trakkassert av mattilsynet i Senja siden 2004 , med assistanse av Hålogoland lagmannsrett , politiet som er Mattilsynets lydige lakeier , Skatt nord, Fylkesmannen i Troms , NAV og landbruksforvaltningen , fikk Mattilsynet gjennom at Svein Johnsen mistet retten til å drive med sitt yrke i 88 år .

Den 10. September 2011 kom Veterinær Gro Leite Andersen på kontroll. Hun hadde sendt brev og ville komme og sjekke øremerkene. Da hadde hun vært på gården 10. mars 2011 før utslepp men da sjekket hun ikke øremerkene.
– Jeg sendte Mattilsynet et brev og sa at jeg så ingen hensikt i at hun skulle komme, fordi dyrene gikk på utmarksbeite 6 mil fra gården, og det var helt uaktuelt å samle dyrene sammen å
kjøre de hjem for at Mattilsynet skulle se øremerkene, for deretter kjøre de på beite igjen, for deretter samle de sammen igjen ca. 25. oktober og kjøre de hjem. Derfor foreslo jeg å ta kontakt
med Mattilsynet når jeg hadde kjørt de hjem etter sesongen, så kunne hun komme og sjekke merkene. Dette ble avist og hun kom på gården, som hun hadde skrevet. Da
hun oppdaget at det ikke var et eneste dyr på gården, og jeg ikke hadde hentet
]
dyrene hjem ble hun forbannet. Hun brølte ut at hun hadde så stor makt at hun kunne få alle dyrene avlivet og beordre en gravemaskin til å grave en stor hål i bakken å grave de ned. Jeg hadde tilfeldigvis en mann på gården som het Steve Ottemo, som hørte dette utbruddet. Han ble helt rystet og spurte, Skal du virkelig skyte dyra til Svein og grave dem ned?- Da svarte Gro Leite, sitat: «Hold kjeft, du har ingen ting å si – det er jeg som er sjef –
JEG HAR SÅ STOR MAKT, at jeg kan beordre bevæpnet politi til å fjerne deg fra gården, om så få deg skutt i en arm eller fot hvis du ikke slipper meg inn, så stor makt har jeg.»
Jeg svarte henne på en rolig måte enn vis de bommer og treffer meg i brystet så er jeg død, det brydde hun seg ikke om, det var politiets ansvar. Jeg anmeldte henne til Politiet for drapstrusler på meg og mine dyr men politiet henla saken etter 5 dager uten etterforskning
– Gro Leite svarte med å fatte Aviklingsvedtak den 24.12.2011, med avvikling innen 6.01.2012. Og deretter har de fortsett med trakassering og trusler. Litt av en Julegave til Familien?
http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/03/27/justismord-og-personforfolgelse/

3 Slakt på Gjermundrud gård.
Torsdag 31.05.2018 kom Mattilsynet med politi hjem på gården til Pappa med den hensikt å avvlive alle sauene på gården. Ca 65 dyr, alle hadde ikke fått lamma sine ennå.
Over flere år har Pappa blitt trakassert av MT og deres lokale utsendinger.  MT forlangte avvikling av drift i februar, Pappa’s advokat la inn midlertidig forføyning, men tapte dessverre i retten.
2 dager etter dommen kom sto MT på tunet,  dommen er ikke engang rettskraftig. Pappa har 30 dagers ankefrist, men dyra er allerede borte.
MT påberopte seg nødslakt av søyer, lam og drektige søyer. Helt friske, fine dyr i godt hold. Noen gikk på beite. Noen venta på å lamme. Og tre små lam var født samme dag og fikk kun leve noen timer. Og deres siste timer må ha vært grusomme, atskilt fra mor og stående på ei slaktebil i flere timer. Ikke er det lov og transportere så små/nye lam heller. De drektige søyene ble avlivet på stedet. Men de tok ikke ut lamma, så de døde i mors liv…
I februar i år vart det fatta vedtak om at bonden måtte avvikle sauehaldet etter brot på dyrevelferdslova. Då var det 66 dyr i fjøset.
Bonden klaga på dette vedtaket, men Mattilsynet tok ikkje klaga til følge, viser eit brev frå Mattilsynet 20. mars. Dersom ikkje bonden sjølv avvikla innan kort tid, varsla Mattilsynet at det ville bli gjennomført tvungen avvikling. For å hindre at vedtaket vart sett i verk, tok bonden ut såkalla mellombels forføyning. Då gjekk saka til Kongsberg og Eiker tingrett kor partane møttest i tinghuset i Hokksund.
Rettsavgjerda var klar 29. mai, og den mellombelse forføyninga vart forkasta. To dagar etterpå, 31. mai, aksjonerte Mattilsynet.
– Ja, Mattilsynet kan gå til aksjon. Men utgangspunktet er at det er dårleg stil. Det er ein månads ankefrist. Det hoppa Mattilsynet bukk over. Dei aksjonerte lenge før ankefristen går ut. Dei kunne teke stilling til dette etter ankefristen, seier advokat Bjørn
http://gallerigrabolsodegarden.com/2018/06/08/rettsak-mot-mattilsynet/

4. Kjølen gård.
Mattilsynet har hentet til sammen nær 200 kuer, kviger og okser. Tvangsvedtaket gjelder både dyrevelferd og manglende sporbarhet på dyra. Bonden har ikke klart å bevise hvor dyra stammer fra, om de har vært sjuke, eller om de er medisinert.
Nå slår bonden tilbake, fordi han mener Mattilsynet har brutt dyrevernloven på flere punkter når de hentet dyrene for å sende dem til destruksjon (de blir ikke slaktet for salg, fordi manglende sporing gjør dem uegnet som menneskemat, ifølge Mattilsynet).
Bondens advokat sier det er flere ting som skjedde under aksjonen som gjør at bonden vil anmelde Mattilsynet.

POLITIESKORTE: Mattilsynet mener slakterbilene må ha politieskorte, fordi at de har blitt forsøkt hindret på vei til slakteriet.
FOTO: VIBECKE WOLD HAAGENSEN / NRK
– De skilte ku og kalv under henting. Da får ikke kalven mat. Selv om det er dyr som skal avlives, så skal de selvfølgelig ikke lide.
– Mattilsynet lot dyrene stå for lenge på slakterbilen. Dyrene ble fraktet opp på bilen og sto der i seks timer. I tillegg kommer reisen, og da sto dyrene på bilen i til sammen opp mot ti timer, hvis det jeg er blitt fortalt stemmer, sier Hammervold.
https://www.nrk.no/innlandet/bonde-vil-anmelde-mattilsynet-1.14720189

Ifølge kilder planlegger Mattilsynet å samle så mange dyrebiler som mulig og fylle dem opp med dyrene fra Kjølen gård – høydrektige dyr, dyr som nylig har kalvet, kalver og okser – og kjøre dem til Norsk Protein og skyte dem, angivelig i bilen, for å unngå den varsla dokumentereningen av nedskyting av dyr på gården. De skal ha vært i kontakt med slakteriene Furuseth, Fatland og Nortura for å få nok biler.
Angående sak om tvangsavvikling av storfehold
Som beskrevet i tidligere mail planlegger Mattilsynet, avdeling Kongsvinger, nedslakting og destruksjon av 350 storfe i Solør. Bilder og videoer fra gården viser ingen dyr som lider, og en veterinær går god for dyrevelferden. Men Mattilsynet mener at merking og sporbarhet ikke er god nok. Fristen for å avvikle dyreholdet på grunn av sporbarhet er førstkommende mandag.
Eierne har i dag via bekjente bønder fått signal om at Mattilsynet planlegger å samle så mange dyretransportbiler som mulig og fylle dem opp med høydrektige dyr, dyr som nylig har kalvet og kalvene deres, og kjøre dem til Norsk Protein, der dyrene skal skytes uten vitner til stede. Dette for å unngå den varsla dokumentasjonen av nedslakting av dyrene på gården.
http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/06/15/tvangsavikling-av-storfe/

Samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og politiet er kommet igang for å styrke det tverrfaglige samarbeid mellom etatene i bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet.
Politidirektoratet har i disponeringsskriv for 2015 gitt politidistriktene føringer om at distriktene skal etablere ett samarbeid med Mattilsynet slik at brudd på dyrevelferdsloven kan etterforskes og iretteføres på en effektiv og kvalitativ god måte..
Det overordnede målet for det tverrfaglige samarbeidet er å styrke bekjempelsen av dyrevelferdskriminalitet.Samarbeidsavtalen skal sørge for å sikre ett godt og konstruktivt tverrfaglig samarbeid med respekt og forståelse for etatenes egne forpliktelser og prioriteringer , hvor etatene er ansvarlige for egne prioriteringer
http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/06/09/samarbeidet-mellom-mattilsynet-og-politietaten/

MAJA
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Jeg skrev en artikkel om Sveinsom heter STATLIGE ETATER SAMARBEIDER OM TRAKKASERING, RETTSFORFØLGELSEOG JUSTISMORD under mitt eget nav May-Harriet Seppola .
Jeg skrev en artikkel til med omtrent de samme opplysninger Våpentillatelse for høygaffel.-https://spikerscorner.blogspot.com/2017/01/bretillatelse-for-hygaffel.html
Svein Johnsens mailadresse er – ko.johnsensvein@hotmail.com

MAJA
Abonnent
Svar til  MAJA
4 år siden

MAJA
Abonnent
Svar til  MAJA
4 år siden

Forfalsket billedbevis

MAJA
Abonnent
4 år siden

MAJA
Abonnent
4 år siden

Fint sammendrag av hva Mattilsynet bedriver . Jeg har tidligere skrevet om bonde Svein Johnsen som kjøpte kuene av Orderudparet, der det faktisk kom fram at de trodde kuene hadde arvet drapsinstinktet og at det var Noer rart med Svein Johnsen også.. Jeg har ikke ett øyeblikk trodd på at Orderud-paret stod bak de bestialske drapene.
Sigmunn Salamonsen ble aldri anmeldt for noen form for dyremishandling, men Mattilsynet kjørte på en masse med idiotiske pålegg .
11 nyfødte lam ble slått i hjel med en hammer på gården. 2 sauer avlivet og slaktet på slakteriet, mattilsynet påstår dem haltet (jeg kjenner ikke til noen som haltet kl. 8.00 om morgenen eller dagen før.) 1 sau ble slaktet og kassert – mattilsynet påstår den var avmagret.

Fakta om saken

Mattilsynet samlet småavvik og konkluderte med avvikling.

Mattilsynet sendte friske dyr i godt hold til slakteriet.

Mattilsynet forfalsket bildene i rapporten .

Mattilsynetgjorde seg skyldig i dyremishandling ved å sende sau som vat kommet langt i drektighetsperiodenat de lammet på dyrebil og slakteri .

Mattilsynet sørget for at Salamonssen fikk beslaglagt produksjonstilleggene sine .
http://gallerigrabolsodegarden.com/2019/09/27/bekymringsmelding-vedr-mattilsynets-overgrep-mot-bonder-i-norge/

MAJA
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Jeg skal samle noe av det jeg har , det som er grusomt er at MT og politiet gjør seg skyldige i virkelige overgrep mot dyr og bruker bisarre metoder for dette .

MAJA
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Jeg kan sende deg mere info , men jeg skriver en oversikt over de saker ved. Mattilsynet jeg kjenner til og skal sende det inn, tydelig at politiet som skal bistå Mattilsynet ved å overholde dyrs rettigheter, bruker groteske metoder for å avlive dyr .

« Forrige artikkel

De forente nasjoners store konspirasjon

Neste artikkel »

Mattilsynet: Kontrollstatens brutale ansikt?

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x