Bla i tag

bygdedyret

Fra bygdebok, Bygd i forvandling, 1946, se Nasjonalbiblioteket, https://www.nb.no/items/137357eafcf062760e8180729c084c47?page=75&searchText=Ola%20Storhaugen%20Berre,%20bygd%20i%20forvandling

Bygdedyret og Mattilsynet

Saken mot bonden fra Ler i Trøndelags Tingrett, var rar. Hva hadde skjedd? Dreide det seg om et skjult straffetog, skjult bak forordninger og dyrevelferdsregler? Det gikk slike rykter, for både aktor, prosessfullmektig Hammersvik og regionsdirektør i Mattilsynet (MT), Røthe Knudtsen hadde innledningsvis uttalt at dyrene ikke led noen nød hos bonden, alikevel ble bonden

Foto: Nina Hovden Sæther / NIBIO.

Mattilsynet slår til, igjen

Liv er det som preger en bondegård. En gårdskatt eller ti som jager mus. Musene springer rundt fordi det er så mye rart å se, så mange halvmørke ganger, kroker og kriker.