/

Krenkelser av menneskerettigheter i Norge

11157 visninger
4 minutter lesetid
98

Å engasjere seg i menneskeretter er det er det eneste som nytter i rettsstaten Norge, som krenker menneskerettene til tusenvis av andre mennesker.

Innsikt i menneskerettighetsproblemene

Jeg er blitt bedt av flere om å komme med noen generelle innspill i forhold til det området jeg jobber med: menneskerettigheter i praksis. Det gjør jeg hermed gjennom denne artikkelen.

I alt for lang tid har det norske folk passivt akseptert at samfunnet styres av en rettspolitikk som daglig krenker menneskerettighetene. Mange tusen nordmenn vet hva norske myndigheter urettmessig kan gjøre med et menneskeliv. På menneskerettighetenes område vil jeg påstå at det er et særdeles lavt kunnskapsnivå i Norge. Det gjelder ikke bare i privat og offentlig virksomhet, men også hos domstolene.

Norske myndigheter liker å skryte av hvor flinke vi er til å forkynne læren om menneskerettighetene rundt om i verden. Men det er langt mellom liv og lære. Bruken av ordet menneskerettigheter er etter min mening i ferd med å vannes ut. Brukes det i tide og utide, mister det noe av verdien i seg. Husk at menneskerettigheter er en fellesbetegnelse for regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep.

Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket. Men det gjør de dessverre ikke. Når kunnskapsnivået er så lavt som det er, betyr det at overgrep forekommer i langt større grad enn det folk er klar over. Men de som er blitt utsatt for overgrep, og det er etter hvert ganske mange av oss, kjenner på kroppen den smerten det er å måtte leve med de respektive krenkelser.

I løpet av de år som jeg har jobbet med menneskerettigheter, lærer en at reglene er til for at de skal komme til nytte og ikke bare se fine ut på papiret. De skal være praktiske og effektive, og ikke illusoriske og teoretiske, slik det fremkommer i mange dommer fra EMD. Dette er tilnærmingen i Europa. I Norge derimot, er situasjonen en annen. Her har man en langt mer teoretisk tilnærming til problemene.

Lavt kunnskapsnivå i Norge

Det er et faktum at Norge har et relativt beskjedent antall klager mot seg i Strasbourg. Min klare oppfatning er at det lave antallet klager sier mer om det lave kunnskapsnivået enn om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Kunnskapsmangelen er et generelt problem og gjør seg gjeldende både hos myndigheter, dommere og praktiserende jurister.

Det er krevende å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse om menneskerettighetene, men det er helt avgjørende å øke kompetansen på dette feltet. En skal huske på at menneskerettighetene er de grunnleggende garantiene mot at det begås overgrep mot enkeltpersoner.

I Norge er vårt rettspolitiske fundament bygget opp slik at vi er villige til å gi mye makt til offentlige myndigheter. De personer som er satt til å håndheve makten har ofte lite praktisk kunnskap om menneskerettighetene; men selv om overgrep foregår, får det ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller kvinne. Kanskje skyldes det at vi er et lite land hvor alle stoler på hverandre og tror at alt offentlige myndigheter gjør er vel og bra. Konsekvensene av å varsle om krenkelser i Norge er så livsødeleggende at det må ropes et kraftig varsku. Det har jeg selv fått merke på kroppen. I virkeligheten skaper den tilsynelatende tryggheten en livsfarlig situasjon. Å gå til kamp mot byråkratiet kan være svært farlig og ødelegge for deg selv. Tar du opp negative forhold med makteliten kan ditt liv slik du kjente det før være over.

Å bli utsatt for krenkelser, er selvsagt klart ulovlig. Likevel skjer det uhindret, mens samfunnet i stedet burde ha gjort en stor innsats for å belyse dette og stoppe det. Derfor er det på tide at lovgivere, jurister, dommere, fagforeninger, arbeidstakere og ikke minst presse, blir oppmerksom på hvor omfattende og alvorlig dette problemet er. Katastrofale tap. Lovbeskyttelsen har ikke funnet veien inn i rettslokalene. Grove overgrep og lovbrudd tillates av dommere som vegrer seg i å gå inn i komplekse problemstillinger på menneskerettighetens område. Det skjer fordi mange jurister og dommere fortsatt har liten kunnskap om disse rettsreglene som er gitt forrang for norsk lov. Dette ødelegger liv og helse.

Hva er løsningen?

Løsningene er mange, men krever politisk vilje og prioritering. Det mangler i dag læremidler. Menneskerettigheter er først og fremst ledernes ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Hovedansvaret ligger hos politikerne. Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket vårt på et overordnet nivå, jf. menneskerettighetsloven av 1999. Det er på tide at politikerne våre også tar ansvar for mennesker som utsettes for menneskerettighetsbrudd i Norge. Jeg ønsker meg en norsk menneskerettighetskommisjon En slik kommisjon kunne informere publikum og offentlige myndigheter om de grenser menneskerettighetene setter for bruk av offentlig makt. Den bør også kunne gi rådgivning og enkel veiledning om menneskerettigheter, noe som er et sterkt ønske i Strasbourg. Maktmisbruk finnes i alle land. Det spesielle med Norge er at vi i så liten grad problematiserer det og heller prøver å benekte og bortforklare det.

Mange vil kjenne seg igjen i møtet med byråkratiet. Det er som å møte en vegg, hvor frustrasjonene bare bygger seg opp.Mange grupper ville hatt en sterk sak hvis de hadde klaget til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Problemet er bare at det norske rettssystem har knekket mange individer på veien frem til en konvensjonsklage.

Menge mennesker er fortvilet over det de har opplevd i møtet med norsk byråkrati og domstoler. De føler at livet er i ferd med å bli ødelagt og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.

De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

For disse menneskene blir politiske festtaler å regne som et ytterligere overgrep mot menneskeverdet. Psykiatrien er et av mange eksempler hvor det syndes i stor grad mot menneskerettighetene. Barnevernet, et annet. Eldreomsorgen også. Folk som med god grunn ønsker å vite om deres menneskerettigheter er blitt krenket, må få et sted å henvende seg hvor det de beskriver tas på alvor og på saklig grunnlag vurderes opp mot internasjonale standarder.

Marius Reikerås er jurist. Har jobbet mye med menneskerettighetspørsmål, og selv fått føle skjulte makteliters vrede på kroppen etter å ha fulgt opp og drevet frem 'Dykkersaken', som mange innen 'etablisementet' og makteliten hadde stor økonomisk fordel av ikke ble kjørt opp og frem, avdekket ulovlig virksomhet innen Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som har pågått gjennom tiår etter tiår, etc.

Abonnere
Varsle om
guest

98 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Tusen takk for flott artikkel, og takk for motet ditt. Følelsen av å dunke hodet i veggen er velkjent, så også følelsen av maktesløshet i møtet med akutt inkompetanse. Det er så du skulle tro – og det tror jeg også-at kunnskapsløshet er det som faktisk fostres fram i skolen, samtidig som evnen til å tenke selvstendig knekkes i ensrettingens navn. Jeg er så lei det massive byråkratiet, og det ville vært herlig å se fler artikler som kan belyse hvor grensen for offentlig makt går.

Lars Rønbeck
13 år siden

Tusen takk for den kommentaren Ingunn.
Helt enig med deg :-)

Lars Rønbeck

bin Laden
bin Laden
13 år siden

Det er ikke broilernes inkompetanse ang. menneskerettigheter faenskap i verden skyldes. De vet utmerket godt at det ikke er lov å partere barn til organsalg eller torturere uskyldige, men de sitter i jødenes lommer og holder kjeft. De kan intet annet enn å prostituere seg, derfor er de paranoid-mistenkelige at noen forsøker å ta godstolene deres og deres dobbeldiett. Derfor tråkker de hensynsløst på hode til dem som prøver å peke på at veien de kjører, er blindvei med avgrunn rundt hjørne.
Skoler produserer det produktet de får ordre å produsere – sauer som ikke kan tenke selvstendig, men tvert imot, er helt avhengige av en parasitt-broiler som sier at alt går så bra, fotball, spilleautomater m.m.
Les et hårreisende intervju der to «professorer» diskuterer hvor lavt de ville senke matematikkundervisning på norsk skole: http://forskningsradet.ravn.no/bibliotek/forskning/199907/1999070801.html
Det beste vi kan gjøre, er å stemme MOT ALLE for å ikke legitimere djevlenes makt.

Ergon
13 år siden

«Kanskje skyldes det at vi er et lite land, hvor alle stoler på hverandre og tror at alt offentlige myndigheter gjør, er vel og bra.» Sitatet er fra punkt 2 over og treffer etter mitt syn midtblink.

Enig med deg, Ingunn, men jeg tror ikke dette bare dreier seg om kunnskapsmangel, men i kanskje enda større grad på en nærmest nedarvet tillit til våre foresatte. Jeg så en avisfaksimile i en annen artikkel her på Nyhetsspeilet hvor vi karakterisert som det mest naive av alle folk.

Det kalles å være «blond», naiv, «blåøyd» også videre. Denne nesten barnslige tilliten vi viser myndighetene og all offentlig virksomhet er så langt blitt til enorm skade for oss. Noe av det samme gjelder faktisk også de som rejerer dette landet og der naive og blinde tillit til og dyrking av «det gode USA».

Det er å håpe at stadig flere oppdager Nyhetsspeilet og får revet noen skjell vekk fra øynene, men lett skal det ikke bli å rette det opp.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Hei Ingunn! Ja, hvor går grensen for offentlig makt her i landet og med tanke på hvordan man utøver MAKTARROGANSE ovenfor enkeltindividet?

Mitt syn er at det ikke finnes noen grenser for den maktengalskapen som finnes, ikke bare blant de som sitter bak å styrer dette landet rett «ned og hjem,» men selvsagt også disse intstitusjonene og foreningene, der vi blant annet har psykiatrien, vårt norske helsetilsyn, mattilsynet, legemiddelverket, psykiatriforeningen, legeforeningen, Advokatforeningen, NAV og sosialkontoret – for å nevne noen. Har du hørt sangen : » Ta den ring å la den vandre.» sånn er det Stoltenberg sitt kontroll-byråkrati styres, der ingen av disse forskjellige autoritetene og instansene vil ta på seg fullt nok ansvar for sine medmennesker men skyver istedet «ballen.» og ansvaret over på nestemann!!! Og det hele ender opp som en SVÆR PAPIRMØLLE som visst ingen vil gjøre stort med!

Jeg har vært igjennom alle disse instansene med klager på vegne av meg selv og andre og det som jeg synes er enda verre, er at de som jobber under disse foreningene og institusjonene ikke inntil nå har reagert noe større over den forskjellsbehandlingen og menneskekrenkelsene som skjer mot/blant en stor prosent av den norske befolkningen, om det så måtte være de så måtte være leger med medlemsskap i legeforeningen eller i advokatforeningen. Kan jammen undres om de alle er født av samme mor og far!

De fleste advokater her i landet vet pinada godt om hvor stor prosent det er av uskyldige biologiske foreldre som taper deres sak i barnevernssaker. Jeg har opptrådt som fullmektig og vitne i flere barnevernssaker som omhandler både barnevernssvikt og omsorgsovertakelse. Og det som slår meg hver gang, er at den/de fornærmedes advokat starter veldig klart, tydelig og bastant for å forsvare disse foreldrene, for å i neste innspurt, d.v.s etter en pause, før dommen og juryen trekker seg tilbake, dabber fullstendig av ved å gi barnevernets advokat fritt spillerom med hensyn til å slenge ut mest mulig negative påstander om disse foreldrene (også utifra fra oppdiktede fortellinger/utsagn som finnes i barnevernsrapporten som sakkyndige inhabile eller ikke inhabile og evt. miljøarbeidere står for!

Er det da så merkelig at de fleste omsorgsovertakelser går i favør til Barnevernet når advokaten opptrer tafatt i slike rettsaker? Og da nytter det ikke å slå seg på brystet men en tittel som» jeg har vunnet mange saker før jeg!» Jeg har sluttet å spørre advokater om hvor mange saker de har vunnet tidligere men spør heller om hvor gode de er og på hvilken måte de tror de kan vinne en sak som går på menneskekrenkende overgrep mot et individ.

Og hva med pasientombudet her i landet? Jeg har vært i møte med dem, ja, hvor mange ganger??? Ganske mange ganger på vegne av feilbehandlede og usynliggjorte unge som har det svært psykisk tungt. Pasienttombudet sitter der på sitt kontor med nesa vendt mot meg og nikker beklagende på hodet mens de sier: » Ja, dette må du nok klage inn til Helsetilsynet og det kan ta lang tid , faktisk fra 2- 4 år før saken endelig er avgjort gjennom dem. Jeg beklager men det er nok lite vi som pasientombud kan gjøre!»

Hele dette systemet og linkene mellom de ulike instansene her i landet er for meg lagt opp på en så amatørmessig måte og lite organisert måte som det går an å få blitt! Og til STOR forvirrelse for mange, mange mennesker som blir utsatt for både feilbehandling og menneskekrenkende holdninger og overgrep.

Og jeg stiller derfor et stort spørsmålstegn med alle disse godtlønnede autoritetene som selv forteller meg at «ja, det er håplløst i å vinne frem i slike saker» når de selv ikke GIDDER å åpne munnen til forsvar for alle disse menneskene de vet er utsatt grove og urettferdige menneskekrenkelser her i landet! Er det kun dette at de er redd for å bli fryst ut i sin egen forening og kanskje attpåtil miste sin godtlønnede jobb som gjør at de vekger å holde munn? Er det dette som skal fortelle meg og andre at de er verdig sin stilling?

Jeg kan ikke si at de da er verdig sin stilling.

Hilsen Lise

UbesvarteSp
UbesvarteSp
13 år siden

Hei.

Noen som vet hvor jeg kan finne et sammendrag av menneskerettighetene på norsk? Prøvde å google litt men gav opp :-) Hadde vært fint å printe ut å pugge.

Mvh. Odd Inge

moha
moha
13 år siden

Ikke ett sammendrag men den er jo ikke så lang :)
Marker tekst og trykk på print

Artikkel 1
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Artikkel 2
Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.
Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.
Artikkel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.
Artikkel 5
Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Artikkel 6
Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.
Artikkel 7
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
Artikkel 8
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.
Artikkel 9
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.
Artikkel 10
Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
Artikkel 11
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.
Artikkel 12
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
Artikkel 13
1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.
Artikkel 14
1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.
2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.
Artikkel 15
1. Enhver har rett til et statsborgerskap.
2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.
Artikkel 16
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.
Artikkel 17
1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.
Artikkel 18
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.
Artikkel 19
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
Artikkel 20
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.
Artikkel 21
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.
Artikkel 22
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.
Artikkel 23
1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.
2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.
3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.
4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.
Artikkel 24
Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.
Artikkel 25
1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.
2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.
Artikkel 26
1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.
Artikkel 27
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.
2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.
Artikkel 28
Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.
Artikkel 29
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.
3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.
Artikkel 30
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Det sies at enhver makt kommer for å bli. Menneskene blir maktkåte når de egner seg «lysten» til makta de har fått, og glemmer «ansvarsdelen» som er knyttet til det. Og slik har det vel blitt i nesten alle maktutøvende departementer; fra barnvern til miljøvern. Korrupsjonen florere raskt når alle disse uavhengige stats-departementene jobber «sammen» for å ta knekken på enkelt individer, som spør om statens autoritet!
Slik som Dykkersaken:
«Bergensadvokat Marius Reikerås mistet bevillingen.

Reikerås mistet løyvet etter at Tilsynsrådet i en knusende rapport slår fast at Reikerås urettmessig har mottatt to millioner kroner fra en alderdomssvekket mann.

Reagerer strengt
Advokatbevillingsnemnden mener dette er så kritikkverdig at det er nødvenig å reagere strengt.

I 2003 engasjerte en tidligere bergensreder den profilerte advokaten Marius Reikerås for å få hjelp i flere skattesaker mot staten. Deretter startet en rekke pengeoverføringer fra den eldre mannen på nærmere to millioner kroner. I flere tilfeller tok den gamle skipsrederen ut flere hundre tusen kroner i kontanter som han leverte til Reikerås.

Kontantsummene var totalt på hele 775.000 kroner. Ikke for noen av utbetalingene finnes det ifølge tilsynsrådet skriftlige avtaler, og beløpene ble de samme årene ikke nevnt i advokatens selvangivelse. »
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/profilert-advokat-mistet-bevilling-2723999.html

Det er latterlig at staten tar tilbake løyve fra en mann, som kjemper mot statens korrupsjon, og dømmer han selv for «korrupsjon». :)

J.Johansen
Skribent
13 år siden
Svar til  arifkarim

Og det hører med til historien at denne ‘stakkars gamle mannen’ var en skipsreder som advokaten hadde jobbet for i to år, og som han etter dette han altså ikke fikk lønn for i det hele tatt etter hva jeg har hørt………………..

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Den saken minner veldig om en annen advokat som gikk mot eliten med eget liv og kariere som innsats og avslørte skandaler i Afrika og i Riis dynastiet
Han fikk også kjørt seg noe jæligt via terrminator kampanjene til Eliten
Bare det at kirkegården på Gaustad heter Riis kirkegård får det til og grøsse i meg
Synd vi alle ikke er like modige som han og Marius
Da ville vi ikke vært der vi er i dag

Snart på tide og ta frem Vaclav-kronen igjen ;)

For den som ikke kjenner historien bak Vaclav-kronen så en kjapp forklaring
Det handler om den dagen da Jesus drepte satan for noen tiår siden
Vaclav-kronen er bygd av deler av Jesus tornekrone og er over 900 år gammel
19 nov. 1941 kom den ondeste av det onde verden noensinne har sett til Tjekkia som enehersker over landet
Reinhard Heydrich het mannen og var han som satta i gang planlegingen av utryddelsen av 11 millioner krigfanger, sivile, jøder og tilbakestående, Reinhard Heydrich gjorde en lynkariere med sitt sorte hjerte og ble allerede i 41 ansett som den som skulle overta etter Hitler
Reinhard Heydrich var like lynende intligent som han var ren ondskap
Reinhard Heydrich utførte dem mest vanvittige grusomheter mot sivilbefolkning, kvinner og barn som vanlig er folk ikke er i stand til og fatte
19 Nov. 41 skulle han insette seg selv i en sermoni i ST. Vituskatedralen i Praha
der Vaclav-kronen var utstilt, Da Reinhard Heydrich så kronen så tok han den på hodet et lite øyeblikk og hele salen gispet for alle viste at kronen bar på en grusom forbannelse: Den som uretmessig setter kronen på sitt hode, skal dø en voldsom død før året er omme, etterpå kommer turen til hans eldste sønn heter det i sagnet
27 mai 42 blir Reinhard Heydrich såret av en skitten granat i et merklige atentat ( Atentatmannens våpen klikker og det samme gjør Reinhard Heydrich sin pistol og atentatmannan kaster en granat under bilen før han løper) så han ligger på sykehus med voldsomme smerter av infeksjoner før han dør den 4 juni, den eldste sønnen hans dør under merklige omstendigheter 23 Juli, han blir påkjørt av en lastebil, ingen vet hvordan han kom ut av porten, en Tjekkisk lege kommer til men moren nekter og ta imot hjelp fra en Tjekker og barnet dør
Hadde Reinhard Heydrich fått leve videre så er det ikke umuligt at vi alle hadde gått rundt med hakekors på oss i dag

Det er på tide at alle NWO sine satansiske disipler får kasta Vaclav forbannelsen over seg!

J.Johansen
Skribent
13 år siden
Svar til  arifkarim

Denne saken er igrunn så grasat, at den ikke ligner noe som helst.

‘Tilsynsrådets’ mandat, sammen med TV2,
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/
synes å være å ta ut de eneste advokater som taler makta og røkla midt imot. De er nok en av maktelitens displinerende instanser, for å forhindre at noen kommer deres interesser for nær……

TV2’s nye satsingsområde; Drittpakker
http://www.riksavisen.no/?p=312

Tilsynsrådet for Advokatsaker av Klagenemda for Offentlige Anskaffelser dømt til å betale 430.000 i bot for ‘korrupsjon’. Se dommen her….
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/02/20100205122803310.pdf

Nei, Tilsynsrådet for Advokatsaker er fritatt fra å følge norsk lov, tenkte de – siden de tilhører ‘gutteklubben grei’ og en klandestin maktelite.

Vi har fått tilgang til følgende korrespondanse med Justiministeren og Justiskomiteen i sakens anledning. Glitrende juridisk lesning. Om disse løpegutter for ‘gutteklubben grei’ og makteliten får beskyttelse eller straff – tap av advokatbevilling for disse graverende forhold, gjenstår å se.
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/02/20100121220549659.pdf

moha
moha
13 år siden
Svar til  arifkarim

Hvorfor er det latterlig
Att den ene parten har gjort noe ulovlig (tillsynsrådet) rettferdigjör ikke att den andre parten har gjort noe ulovlig. (Reikerås)

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

«Mange mennesker er fortvilet over det de har opplevd i møtet med norsk byråkrati og domstoler. De føler at livet er i ferd med å bli ødelagt og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.»

Kunne ikke bli mer reastisk beskrevet Marius Reikerås, for selv ser jeg at menneskrettighetene her landet ikke følges godt nok opp av vårt norske rettsapparat eller av de som sitter med «makten i begge hender» som er Stoltenberg med sin regjering som gjennom årenes løp har «snekret» sine/deres egenskapte rettigheter for landets befolkning!

Og MANGE LIV ER ALLEREDE ØDELAGT som følger av byråkratets negative og arrogante holdninger til enkeltindividet. Nå har vi lest om alle ofrene for psykiatrisk tortur som ligger på Riis Kirkegård ved Gaustad sykehus, og da er det kanskje på tide å rette fokuset på alle de ofrene som tok sitt liv som følger at de ikke kom noen vei med sine rettigheter under både Stoltenberg regjeringen og andre regjeringer før ham!

Og en oppfordring til advokater der ute. Det finnes flere måter å felle urettferdigheten der ute på vegne av et «lite menneske» som har vært utsatt for menneskekrenkelser. Blir psykologi brukt godt nok av advokater i barnevernsaker for eksempel? Hvis man hadde studert mer psykologi i barnvernssaker så ville nok mange av disse barnevernsansatte her i landet for lengts vært satt på en annen jobb enn i barnevernet og mange barn hadde vært tilbakeført til sine biologiske foreldre.

Og hva med psykiatriens ansatte og leger? Er det alltid de som vet best og har de rette svarene sett i betraktning med deres holdninger og behandling ovenfor deres pasienter! Er det de våre dommere her landet med deres jury forholder seg mest til? At en lege eller psykiater som har gjort grovt overtramp mot en pasient eller pasientens pårørende skal slippe billig unna?

Og hva med vårt helsetilsyn eller mattilsynet for den sakens skyld? Er det slik at hvis jeg som et lite menneske sender inn en klage til disse to instansene om at jeg har vært utsatt for å enten bli forgiftet av mat eller medisiner og at jeg ønsker at de stå på min side i min sak. Vil de da stå på min side i min sak? Å nei, da, det vil de mest sannsynligvis ikke gjøre etter hva jeg sitter med av hundrevis av dokumenter fra en rekke mennesker som har prøvd å klage til disse instansene uten å få noe medhold. Disse dokumentene er GULL VEDT som jeg virkelig skal bruke i mitt politiske engasjement i tiden fremover.

Det er verdt å begynne å studere juss kombinert med psykologi

Takk for en inspirerende og viktig artikkel Marius Reikerås.

Hilsen Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

trackback

[…] Reikerås Nyhetsspeilet.no 10. februar […]

Quark
Quark
13 år siden

Fint med en sånn mann her. Jeg vil gjerne vite hvordan det stiller seg med menneskerettigheter og beskyttelse mot å være forhåndsdømt, for eksempel beskyldt for massedrap. Jeg tenker spesifikt på forskerne og andre ansatte på EISCAT som beskyldes for å ha trigget jordskjelvet på Haiti.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  Quark

I de tilfeller hvor indisiene klart peker i en retning har du ikke lenger en menneskerettighetssak, men en straffesak; da er det validiteten i indisiene som så må prøves først, så kan menneskerettighetsaspeket vurderes etterpå-evt samtidig.
Insinuasjoner ut av løse luften er i enkelte tilfeller straffbart, heldigvis, men i dette tilfellet med HAARP, -og for ikke å glemme WHO, Al Gore etc, så er det motsatte et mye større problem: at beskyttelsen er altfor stor, dvs korrupt, og at indisier aldri adresseres i mainstreammedia. Dersom du får en ubalanse mellom påstander som legges frem og et faktisk grunnlag for påstanden, så er det mer enn kritikkverdig-og også noe vi alle må passe oss for å drive med. Men, når det gjelder HAARP har indisiene vært overveldende i mange tilfeller. Det samme gjaldt i klimasaken, og da måtte det til slutt hackere til for å knekke tausheten rundt dette tabubelagte området.
Jeg tror som du, at de fleste institusjoner består av 98% ansatte som handler i aller beste tro. Jane Burgermeister sier at toppstillinger i de største organisasjonen har bliitt annekteret av et kriminelt syndikat, Illuminati, og det er jeg enig med henne i. EISCAT er helt klart en del av dette.

Quark
Quark
13 år siden

Vel, verdien av indisiene ved HAARP spiller vel ingen rolle så lenge forbrytelsen var umulig å gjennomføre slik som beskrevet. Selv om man skulle hatt motiv har man ikke mulighet.

Prøv å forestille deg en rettsak der du forklarer at den antatte gjerningsmannen riktignok var i en annen kan av landet, men hadde et hemmelig våpen som ingen andre visst om. Jeg tror ikke du fikk ham dømt og jeg tror du ville fått en solid erstatningssak mot deg.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  Quark

Hmm-hva mener du? Har du leste de siste forskningsresultatene rundt hendelsen i Tromsø? Mener du Haiti?

Quark
Quark
13 år siden
Svar til  Quark

Ja, jeg mener påstanden om EISCAT og Haiti. De varmer opp ionosfæren med høyfrekvente radiosignaler og beskyldes for å være delaktig i massedrap et helt annet sted på kloden, uten fnugg av bevis for at det ii det hele tatt er teknisk mulig (og ja, jeg har sløst bort en del tid den siste uken på leting etter forklaringer)

Det er greit med konspirasjonsteorier, men man skal være åpen for at det går ut over noen også.

Jeg lurer også på hva etterkommerne etter en drept journalist synes om at bildet hans brukes for å fremme konspirasjonsteorier. Har de blitt spurt tror du?

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  Quark

Svaret kom litt lenger opp-skal stå under din siste kommentar. Her er et intervju med Jane Burgermeister som snakker om betydningen og verdien av et uavhengig media i motsetning til et massemedia som systematisk forer oss med manipulasjon og propaganda,-bla gjennom å bruke gjennomkorrupte nyhetsleverandører (Reuter etc):

Du forteller at du har brukt mye tid på å nøste opp i det du tenker er en feilaktig konspirasjon,- det er måten å gjøre det på: hente inn info fra selvstendige kilder og bygge opp en basis for selv å trekke slutninger.
Jeg føler at argumentasjonen din går på «finn en feil og rasér hele bildet»; dersom du bruker den samme framgangsmåten på «nyheter» i media som du kanskje tar for god fisk, tror jeg du vil få mer å gjøre. Det er ubekvemt for oss alle sammen å forstå at vi har blitt lurt, og så se det gamle verdensbildet gå til h..,-men det mangler i alle fall ikke på indikatorer på at det stemmer: vaksiner, miljø, etc, etc.

Quark
Quark
13 år siden
Svar til  Quark

Ja, i en bevisførsel gjelder regelen «Finn en feil så raseres hele bildet» når det gjelder så alvorlige feil og så alvorlige beskyldninger som fremsettes. Tvilen skal nå en gang komme tiltalte tilgode.

Det jeg finner betenkelig med mye det som kommer frem på disse sidene er følelsen av at «noen» er slemme. Så blir man mer spesifike og peker på omtrent hvem disse «noen» er. Når påstandene blir uhyrlige og offrene for beskyldningene blir få går det på anstendigheten løs.

Pressen skal være kritiske mot maktapparatet, og nettsteder som dette må man ha, men da skal man også være varsomme så man ikke rammer andre og blir en ødeleggende makt selv.

En annen ting, helt til slutt, er at dette nettstedet aldri vil nå noe stort publikum uten mer selvkritikk i forhold til påstandene som legges frem. Man blir ikke tatt alvorlig. Det er nok grunnen til at forskerne selv ikke tar beskyldningene særlig alvorlig.

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  Quark

Finne en feil og så raser bildet….helt riktig. I anklagelesen mot EISCAT-anstatte om påstått massemord, så faller hele teorien om dette anlegget som et masseødleleggelsesvåpen fullstendig sammen da det bryter med all etablert fysikk. Og det nytter ikke å komme drasende med indiser basert på esoterisk viten og magefølelser, kunnskapnivå inne realfag som hadde medført stryk på ungdomskolenivå. De fleste av konspirasjonsteoretikerene har absolutt null og niks peiling på hvordan EISCAT/HAARP er konstruert og fysikken bak det hele. Dere skriker opp om hvordan deres egne rettigheter brytes, men begår akkurat de samme overtrampene ovenfor andre (fordi indisiene angivelig er så sterke, noe de vitterlig ikke er). George Orwell advarte om dette i ‘Animal Farm’: «All people are equal but some are more equal than others» . Jeg kjenner jeg faktisk blir forbanna over hvor selvgode enkelte er, men jeg skal prøve å skjerpe meg for jeg liker ikke å bli det.

J.Johansen
Skribent
13 år siden
Svar til  Quark

Quark,
Er du bekymret for menneskerettighetene til de som står bak HAARP, mer enn for de mennesker som blir utsatt for det ?

Sålenge alt rundt de klandestine sider rundt prosjektet blir holdt hemmelig, så får de vel bare finne seg i spekulasjoner, det er vel hva den fjerde statsmakt skal gjøre – tolke indisiene, for hvordan vil du finne beviser da? Innbrudd i Pentagons hemmelige arkiver?

Quark
Quark
13 år siden
Svar til  Quark

JJ:
Er det noen motsetning? Det hjelper ikke offrene om feil person får skylden for en forbrytelse, og i dette tilfellet er det lite sannsynlig at det i det hele tatt finnes en forbrytelse.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Jeg tror ikke du så langt finner noe om HAARP og Haiti her inne? Så jeg er liitt i tvil om hva kritikken konkret går på. Det redeligste er vel som oftest å påpekte fakltiske feil når de oppstår, er det ikke? Og en dialog i den hensikt å nå fram til det resultatet som er best i overensstemmelse med sannheten, tror jeg er alles mål på speilet. For min del har jeg i alle fall ikke en eneste holdning eller synspunkt jeg ikke er villig til å gå bort i fra hvis jeg fpår ny informasjon-det skjer hele tiden. Så velkommen med konkrete innspill rundt konkrete problemstillinger-hvis dere finner noe om Haiti og EISCAT i artiklene, så kan vi ta debatten derfra.

Quark
Quark
13 år siden

Det er minst to artikler her inne der EISCAT og HAARP kobles til jordskjelvet på Haiti. Jeg har diskutert de tekniske detaljene der (uten å komme noe videre) men hadde behov for å lufte spørsmålet om forholdet til de «utpekte gjerningsmennene» i denne tråden.

hippokraten
hippokraten
13 år siden

Prøver du å si at kommentatorer og artikkelforfattere på speilet ikke kobler jordskjelvet på Haiti med EISCAT/HAARP?

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Hvilke artikler-og hvilke ankepunkt har du? Vi kan diskutere.

Quark
Quark
13 år siden

Ingunn:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haarp-et-geofysisk-vapen/

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haiti-en-%c3%b8velse-i-menneskeskapte-katastrofer/

Leser du diskusjonene under finner du nok at jeg har stilt adskillige spørsmål uten å få svar.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Maarit Hansen refererer i sin artikkel først til at det hadde kommet fram mistnake mot HAARP i forbindelse med Haiti og skriver så:
«Samtidig må vi se på muligheten for at disse fenomenene er basert på naturlige årsaker. Det vil si endringer på grunn av den globale oppvarmingen hele solsystemet er utsatt for og som naturlig nok vil medføre en rekke jordendringer. Haiti kan være den første i en rekke slike endringer videre fremover uten at HAARP nødvendigvis er årsaken i alle slike tilfeller»

J.Johansen refererer til forskjellige nyhetsmedier i andre land, men konkluderer ikke selv; han konstaterer at det rettes mistanke mot HAARP:

Hva spesifikt var det dere fant anstøtelig i disse artiklene?

Quark
Quark
13 år siden

Ingunn:
Ikke mer anstøtelig enn om jeg publiserte en artikkel som startet med «det er mistanke om» og deretter snakket masse om hvordan Nyhetsspeilet er et organ sponset av ymse kommersielle leverandører av alternative legemidler, og påpekte at dette gikk på helsen løs for en del pasienter som blir forledet til å slutte med legemidler.

Kanskje jeg heller skulle formulert meg i retning av «Hvor langt har man lov til å gå i offentlig mistenkeliggjøring før det krenker noens menneskeverd.»

moha
moha
13 år siden

Dette skriver forfatteren i kommentarer til sin egen artikkel om HARRP «HAARP et geofysisk våpen»

«Maarit M. Hanssen sier:
19. 01. 2010 klokken 22:55
Ja Hans Gaarder, Haiti jordskjelv blir vendepunkt. Katastrofen er så forferdelig umenneskelig at alle forstår nå at NWO ( New World Order ) gjorde ( heldigvis ) en tabbe med dette jordskjelvet. Befolkningen i Haiti lever nå i ufattelige umenneskelige forhold. Lidelsene er utenfor enhver fatteevne. Dette er en dråpe, som får begeret til å renne over for mange sannhetssøkere. Haiti får mangens øyne å åpnes. Noe verre kan det simpelthen ikke bli.
Forby HAARP, nå !»

Tydligere går det nesten ikke å si det uten å liste opp navnene på de ansatte og si att de er mordere. Senere bekrefter hun dette i en ny kommentar der hun skriver att hun tror att de EISCAT ansatte er massemordere.

«Maarit M. Hanssen sier:
EISCAT er HAARP på norsk jord. Hvis EISCAT teknologien er lik HAARP så er EISCAT også et masseødeleggelsesvåpen ( MØV ).
EISCAT ansatte må få svare for seg selv om de er massemordere. Jeg tror at, og mye tyder på det, at de er, og statsminister Jens Stoltenberd har øverste ansvar.
Jeg har noen ganger tatt feil, det er ingen problem for meg, men i denne saken er jeg nokså sikker på at jeg har det rett»

Og litt senere skriver hun:

«Maarit M. Hanssen sier:
07. 02. 2010 klokken 14:21
Til Arcturus,
Jeg beskylder HAARP og EISCAT ( og SURA ) å stå bak massemord fordi jeg oppfatter tilstandene i samfunnet som krig mot sivilbefolkningen.»

hippokraten
hippokraten
13 år siden

Fra Maarits artikkel:

«Mange tror at HAARP er et mystisk anlegg som i beste fall ikke eksisterer. Men slik er det ikke. HAARP er et kraftig geofysisk våpen som kan benyttes destruktivt på global basis.»

«Det er tre forskjellige HAARP-anlegg i verden, som har kapasitet som geofysiske og meterologiske våpen. I tillegg til SURA i Russland så har vi EISCAT i Tromsø og HAARP i Alaska.»

«Det sies at HAARP-anleggene i tillegg til jordens atmosfæriske forhold kan forandre jordens magnetosfære og gravitasjon. Jeg tror ikke at HAARP kan gjøre det direkte, men HAARP kan trigge forhold som forsterker jordens atmosfæriske og magnetosfæriske uregelmessigheter, som så lager katastrofene og jordskjelvene.»

«For norske forhold kan jeg anbefale min egen bok ”Tors hammer” hvor jeg tar opp en mulig bruk av HAARP-våpen på norsk jord de siste fem årene. Jeg er overbevist om at den norske regjeringen er bevisst HAARP-våpen og skjuler bruk av den blant gloser om sivil forskning. EISCAT får penger av regjeringen gjennom Norsk Forskningsråd. Vi bør gjøre publikum oppmerksomme på det faktum at skattepengene blir brukt til avansert hemmelig våpenteknologi.»

«Vi lever i en tid hvor hemmeligheter blir avslørt. Slik vil det bli også med HAARP. Menneskeheten forbereder seg på å få vite elitens hemmelige planer for menneskeheten. Disse planene er ikke og har ikke vært gode. HAARP er skapt for å ta knekken på moder jord ved å angripe jordens økosystemer og fysiske systemer slik som atmosfære, magnetosfære og gravitasjon.»

Riktig nok holder hun seg litt i skinnet angående Haiti, da det skjedde samtidig som hun var iferd med å skrive artikkelen. Det skulle jo bare mangle (!). Jeg har diskutert flere ganger med Maarit. Hun mener bestemt at disse anleggene er masseødeleggelsesvåpen.

J.J derimot prøver å tilsynelatende å moderere seg, men det er ikke særlig vanskelig å se at han konsekvent bruker retoriske spørsmål for å bringe fram budskapet sitt.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Kjære venn-du nevner Haiti….men så fant du allikvel ikke noe på Haiti som vi kan diskutere og som støtter anklagen din om at vi går ut med feilinsinuasjoner overfor uskyldige vitenskapsmenn-og dermed krenker menneskerettigheter?

Jeg tror det vil føre for langt å begynne med en generell debatt om HAARP her-da må jeg dessverre foreslå at du gjør et nytt forsøk i tråden hvor du var.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Bare en kommentar til: Du sier at Nyhetsspeilet er sponset av distributørter av alternative legemidler? Hvem skulle det være? Mener du Kjetil Dreyer? Så langt vet jeg at ikke Nyhetsspeilet har mottatt et rødt øre til noe som helst, bortsett fra litt i det siste til ny serverløsning-fra leserne, etter å ha oppfordret til det i en artikkel.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Beklager, den siste kommentaren min var litt «out of place»-nå så jeg hva du mente.
Jeg synes imidlertid det er ufattelig at du er så bekymret for eventuelle overtråkk på Nyhetsspeilet -som du så langt ikke har funnet eksempler på, når du samtidig kan se på den massive feilpropagandaen som trykkes i alle landets aviser, re vaksiner og klima.

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Ingunn, hva er overskriften til J.J’s artikkel? Jo, den lyder som følger:
«Haiti – en øvelse i menneskeskapte katastrofer?» , på elegant retorisk vis i stil med resten av artikkelen, noe som er klassisk kjennetegn på propaganda forøvrig. På ei drøy side med tekst har forfatteren greid å skvise inn hele 8 spørsmåltegn (!)

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

JJ skriver at: » Det sies at dagen før Haiti jordskjelvet var der i USA en øvelse i å takle slike katastrofer, øvelsesscenariet omhandlet nettopp Haiti. Lignende ‘øvelser’ var der før 9/11 og 7/7 bombingen i London»
Det har blitt ettertrykkelig bevist og vel så det at 911 og 77 var iscenesatt av USA,-akkurat det tror jeg ikke noen av skribentene på speilet stiller spørsmål ved? Og det vil det også føre for langt å starte en debatt om i denne tråden-da vil jeg bare henvise til tidligere artikler jeg har lest her. Med en track record som dette, er det ikke off piste å knytte en mulig øvelse i USA opp mot hendelser på Haiti neste dag, uten at det trekkes bastante konklusjoner. Det er velkjent hva slags potensiale HAARP har, og det har vært mange kompromitterende hendelser rundt HAARP. Det går allikvel ikke an å trekke den slutningen uten videre at alle jordskjelv er indusert av HAARP, og jeg tror ikke noen gjør det her. Dersom du mener at alle ansatte ved HAARP kan føle det generelt ærekrenkende at speilet skriver om HAARP, så er jeg ikke enig i det. Det blir meningsløst å snakke om menneskerettigheter på denne måten.

Min forståelse av artikkelen er at JJ kritiserer det faktum at USA straks handler så opportunistisk som overhode mulig og kupper en krisesituasjon,-ettertida vil vise hva agendaen egentlig er.

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Øvelsene i forkant av 9/11 og jordskjelvet på Haiti har jeg kommentert i massevis, under J.J’ artikkel om jeg ikke husker feil. Jeg viser der at disse har blitt gjennomført regelmessig og hyppig i mange år før dette skjedde, og ikke minst hvorfor. Ellers er jeg åpen for at USA muligens utnytter situasjonen på Haiti for å få et bedre militærstrategisk ankerfeste i mellom-amerika. Samtidig ser jeg også i høyeste grad nødvendigheten av å beskytte befolkningen mot voldtekter, drap og plyndring i etterkant av skjelvet. Vi snakker tross alt om et jordskjelv i et land som er bra voldsherjet fra før, og ikke en flom i Østerdalen. Dette er det ( desverre) bare USA som i øyeblikket er i stand til å gjøre på kort varsel. EU eller FN ville brukt flere uker på diskutere før noe hadde skjedd.

J.J bruker ordene «menneskeskape katastrofer» i selveste overskriften og innleder videre med rapporter fra Iran og Russland som omtaler jordskjelvvåpen. At du ikke greier se hensikten med artikkelen, synes jeg for å være ærlig er ganske utrolig.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Det vi skulle diskutere her var menneskerettigheter, og hvorvidt Nyhetsspeilet krenker rettighetene til de ansatte ved HAARP anleggene med urettmessige insinuasjoner. Det står forsatt ikke klart for meg hvordan du mener hver enkelt ansatt bør føle seg injuriert.

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Se kommentaren min lenger opp 17.59.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Jeg tror også som du, at Nyhetsspeilet tenker at HAARP har skylden for en reklke «naturkatastrofer»,-jeg tenker også det. Når det gjelder Haiti har jeg ikke sett nok dokumentasjon. Men, når selv EUs parlament uttrykker bekymring for bruken av HAARP, i alle dens anvendelser-og alle anvendelsesområdene listes opp (og det erkjennes at HAARP er et geofysisk våpen),- ja, da kan jeg ikke skjønne annet enn at alle ansatte bør være informert om hva de faktisk jobber med:
http://www.wiseupjournal.com/?p=1362
Her er en grundig gjennomgang av hva som kan ha skjedd i Nord Norge:
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message3.htm

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Europaparlamentet har aldri utrykt bekymring. Derimot var det et utvalg som raporterte bekymring (eng.subcomitee) og oppforderet Parlamentet og Kommisjonen til å legge press på medlemslandene, noe som aldri skjedde. Dette har jeg også utdypt i kommentarfeltet til Maarits artikkel med referanser til saksgangen.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  hippokraten

Det tror jeg ikke stemmer. Komiteen nedenfor hadde fått mandat til å utarbeide en rapport og rapporten ble enstemmig godkjent. Du finner alt dette på Europaparlamentets egne sider.
«At the last meeting the Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy adopted the motion for a resolution by 28 votes to none with one abstention»
Men, jeg tror ikke jeg for min del har mer å tilføye,-jeg tror ikke vi blir enige på noen som helst måte. Og det er vel nettopp ett av mange kjennetegn på det demokratiet vi ønsker oss, så det er bare bra:)

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  hippokraten

Joda, hadde vi alle vært enige så hadde det vært seriøs grunn til bekymring. Takk for diskusjonen :D

ye
ye
13 år siden

Takk for en hoyst nodvendig artikkel som beskriver klart og tydelig tilstanden av et rettsystem som etter min mening er til stor fare og skade for enkeltindividet.

Saa lenge vi vet at det er et hemmelig samhold og luciferiansk broderskap som opererer under rettsoverflaten (frimurerne m.fl), saa maa dette rykkes opp med roten for det er haap om forbedring, tror jeg.

Naar det gjelder politikere…
Du skriver at alt for lenge «har det norske folk, passivt akseptert at samfunnet styres av en rettspolitikk som daglig krenker menneskerettighetene.» Ja, folk er passive der…men naar det gjelder aa gi fornyet tillitt til politikere er det visst en helt annen sak med passiviteten.
For meg er det komplett ubegripelig at det norske folk, som i stoerre eller mindre grad klager over politikere (med all grunn), ikke sier kraftig ifra ved aa ikke stemme, men boikotte, ved Stortingsvalg! Hva er vel lettere for det norske folk enn aa la vaere aa gjore noe.. men da maa det gjoeres i de saker der det er haap om aa forbedre samfunnet ved aa gi en tydelig melding. Illusjonen om ny regjering er ny politikk burde vel vaere borte naa snart hos de fleste.

En norsk menneskerettighetskommisjon. Paa hoey tid at vi faar det, men du verden saa pinlig det blir for noen, at vi i Norge som er saa opptatt av rettferdighet i verden ellers, skal trenge dette.

Tusen takk til deg, Reikeraas, for den innsatsen og arbeid du gir for rettferdigheten i et saers vanskelig system, og en takk til alle dere andre som ogsaa har gjort det samme, for oss andre.

MortenB
MortenB
13 år siden

Jeg føler at problemet i dette landet når det gjelder menneskerettigheter er at det er stortinget og regjeringen som står som «makten» i dette landet og dermed er ansvarlig for overgrepene. Og det vil jo si politikerne, de er jo de som besitter disse makt-posisjonene. Eller er det noen andre som styrer i det skjulte ? Ja, jeg tror det er en viktig årsak.
Uansett, vi har en laaaang liste her i dette landet av overgrepsaker (blant annet hos Amnesty) som spesielt ikke er forenelig med glansbildet Norske politikere fremviser i utlandet.

Dette er et svært viktig tema så det er bra det blir tatt opp. Mitt inntrykk er faktisk at på flere områder i Norge nå har faktisk dyr bedre rettigheter enn mennesker. Mange eksempler finnes, men jeg kan ta et par : I vaksiner for dyr er ikke timerosal (kvikksølv) tillatt. I mat til dyr er det lovfestede krav til minimum næringsinnhold.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

«Jeg ønsker meg en norsk menneskerettighetskommisjon» skriver Marius Reikerås

Jeg ønsker meg også en norsk menneskerettighetskommisjon. Men den kommisjonen kommer ikke før vi alle går isammen om å kreve en slik og at vi helst også alle krever at Stoltenberg går.

Hva med to kampanjer med samme mot ett og samme mål?

Vi kan jo ikke kreve at Stoltenberg vil gå med på en slik kommisjon? Som sagt har denne regjeringen sine regler og lover som de innfører her i landet og Norges grunnlov har jo blitt misbrukt av våre styresmakter inntil i dag vet vi?

Så da blir det dobbeltkampanje da forhåpentligvis!

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet BRP

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Og en ting til: Frimurerlosjen har også sine egne «menneskerettigheter.» Det må vi ikke glemme oppe i alt snakket om hva vi ønsker oss!

Otto
13 år siden

Om frimureriet, masonery, Pawns In The Game by William Guy Carr

Skorpionen
Skorpionen
13 år siden

Hei Odd Inge,

her kan du se Menneskerettighetene filmatisert med norsk tekst. Du kan også bestille hefter: http://www.scientologi.no/#/yhri_psa1

Mvh Kari

Otto
13 år siden
Svar til  Skorpionen

Russia fined for refusing to recognize Scientology church, sitat: .. “The only reason why they want to be a church is to avoid paying taxes,” Ivanov said. ..

Også om scientologi, se i og via Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control (Fritz Springmeier)

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden
Svar til  Skorpionen

Hei Kari!

Jeg har mottatt en veldig hyggelig brev med en fin dokumentarfilm fra en Gaute i CCHR Citizen Commision on Human Right (er litt forsiktig å nevne hele hans navn i tilfelle han ikke liker dette) med tittel:

» Markedsføringen av GALSKAP.»

Bak på den filmen står alt det jeg selv ville ha sagt ut i offentlighetens lys som jeg her deler med dere alle:

(Fra produsenten av den prisbelønte dokumentarfilmen «et dødelig levebrød: Hva du ikke vet om psykopharmaka»)

«Psykiatri er sannsynligvis den aller mest destruktive kraften som har påvirket samfunnet i løpet av de siste seksti årene.»

Videre står det:

Psykofarma – det er gode forretninger.
Dette er historien om det svært innbringende partnerskapet mellom psykiatri og legemiddelselskapene som har skapt et profittsenter for psykofarma verdt 80 milliarder dollar.

Men skinnet bedrar.

Hvor gyldige er psykiateres diagnoser – og hvor sikre er medikamentene deres?

Denne dokumentarfilmen i tre deler graver seg dypt ned under selskapenes overflate og avslører sannheten bak de elegante markedsføringsplanene og det vitenskapelige lureriet som skjuler en farlig og ofte dødelig salgskampanje!.

Kan bare anbefale alle her om å å bestille denne filmen gjennom CCHR sitt kontor da? http://cchr.no/

Når vi snakker om menneskekrenkelser og alle disse alvorlig syke og døde ofrene for psykiatrisk medisineksprimentering og annen uverdig eksprimentering og «behandling» gjennom tidene, så skal vi ikke unnlate å ta med flere viktige viktige spørsmål og sammenhenger til at psykiatrien fortsatt doper ned sine pasienter til de tilslutt ender opp som «levende sombier» eller dør av hjertestopp!

1. Regjeringen sparer faktisk både penger og tid på at et visst antall mennesker her i landet sløves ned under medisinering og sendes bort på psykiatriske institusjoner over lang tid, Da blir det mindre hodebry for dem å konsentrere seg om, samt at det finnes gode investeringesmuligheter for vårt lands økonomiske vekst å ha bindene langtidsavtaler med giftprodusenter som GlaxoSmithkline og Elli Lilly, må være denne regjeringens tankegang i og med at de ennå ikke har stoppet svært helseskadelige antidepressive/psykotiske medisiner og vaksiner til å tatt i bruk på forsvarsløse barn, unge og andre her i landet.

2. Hvor mange leger og psykiatere her i landet har ett bein innenfor legemiddelindustrien som de får en ekstra god inntekt/godtgjørelse for? Og sjekker denne regjeringen opp i slike lugubre forhold? Eller legeforeningen? Ja, jeg må jo få lov til å stille spørsmål!

3. Og hva med denne planen om verdensbefolkning reduksjon som det har vært skrevet mye om i alle aviser rundt om, ikke bare her hjemme men overalt i verden, en plan og ide som ble satt i verk av noen av verdens mest maktsyke/gale og ondskapsfulle menn og kvinner fra lang, lang tid tilbake!

Over alt på internett og i bibliotekhyllene finner du som ny leser her masser av stoff om temaene over og disse spørsmålene jeg selv er opptatt av å komme til bunns i!

Klikk bare her å se selv!

http://www.archive.org/details/AZK3_John_Rengen

http://no.search.yahoo.com/search?fr=chr-greentree_ie&ei=utf-8&type=966134&p=world+population+reduction

http://www.hulk.no/TOMSIDE/ADHD.html

http://www.google.no/search?hl=no&rlz=1T4ADFA_noNO363NO363&q=The+global+population+reduction&start=10&sa=N

http://hulk.no/TOMSIDE/Psykiatri,%20liv%20og%20helse%20-%20NY!.html

http://video.google.com/videoplay?docid=-9125923719669885007#

http://nrk.no/nyheter/norge/1.2767168

http://www.norwatch.no/20070620133/oljefondet/andre/giftsproyteprodusenter-i-oljefondet.html

http://vaksineaksjon.no/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=35

http://www.dagsavisen.no/meninger/article417876.ece?showLast=true&status=showall

En psykiater forklarte meg at de ikke tjente så mye på å gi deres pasienter antidepresive/psykotiske medisner men at de gav disse medisinene siden det ikke var så mange andre type helsetilbud for psykisk psykosomatisk lidende mennesker her i landet! Hvis det ikke er det, hvorfor forlanger ikke dere psykiatere ikke at det blir det da??? Hvor er den medmenneskelige ansvarsfølelsen deres? Nei denne psykiaterens ord gikk ikke hjem hos meg!

Jeg kunne lagt til hundrevis av forskjellige linker her som vitner om hvordan verdens mørke og korrupte makteliter i manfoldige år har misbrukt deres
deres medmenneskers/befolknings tillit og godtroenhet. ikke minst, deres liv og helse.

Men jeg har ikke tid, jeg må bruke tiden til å studere og sette meg inn i dette alvorlige ovennevnte temaet selv den korte tiden som er igjen
før alle disse nye sykdommene og lidelsene bryter ut som følger av giftmedisiner og giftvaksiner som Folkehelseinstituttet -FHI og våre helsemyndigheter med Legemiddelverk inntil i dag har erklærte som UFARLIGE!

Ønsker deg og Paal lykke til med arbeidet i CCHR og så skal jeg ringe Paal om ikke lenge! Må få tak i han som sendte meg videoen Kari. Det er nok helse og psykiatri som vil oppta meg mest i fremtiden. Og der vet dere en hel masse som jeg gjerne vil vite mer om…

Hilsen Lise

NB: Jeg fatter meg fortsatt på enkelt vis men på forståeligvis for alle grupper i vårt samfunn.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Dessverre er massedrap en direkte konsekvens av militær bruk av HAARP. Det er en avveining alle ansatte ved HAARP anleggene må gjøre. Jeg tror helt sikkert ikke de fleste ansatte vet noe om disse operasjonene, eller føler at de er delaktige i dem-men sånn var det jo blant funksjonærene under nazi-regimet også, dessverre. Jeg ville ikke sangt at de ansatte ved EISCAT er massemordere, men jeg tror det er viktig å vurdere veldig nøye hvor grensene for personlig ansvar går.

Quark
Quark
13 år siden

Akurat, så det er du så sikker på. Derfor dømmer du HAARP-ansatte og (nesten?) EISCAT-ansatte (vet du forskjell på dem?).

Altså: Du VET og derfor er de skyldige. Selv om det ikke finnes bevis for at forbrytelsen kunne utføres. Som å beskylde noen for mord fordi han hadde kniv, når avdøde fikk hjerteslag.

Igjen: Har disse ansatte rettigheter, eller har du dømt dem allerede? Før rettsak, for dom, før de har fått forsvare seg. Er ikke det, unskyld meg, en smule arrogant?

Vi har ikke en perfekt stat her i landet, men jeg tror jeg foretrekker den foran den du tilsynelatende representerer.

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden
Svar til  Quark

Hvis det viser seg at det er feil, mener jeg også at det vil være injurierende å ha kalt EISCAT ansatte for massemordere, det er jeg enig med deg i. Men, det er viktig å presisere at Nyhetsspeilets profil utgjøres av artiklene, ikke av kommentarene.
Jeg mener også, som du, at etterrettelighet er viktig. Men det er ikke tvil om at det er enormt viktig å fokusere på problematikken rundt HAARP, og det er både galt og synd at ikke vanlig massemedia gjør det.

Quark
Quark
13 år siden
Svar til  Quark

Ingunn:
Jeg tror faktisk eierne av Nyhetsspeilet har et redaktøransvar i forhold til beskyldningene som kommer frem her. De kommer seg ikke unna ved å overlate ansvaret til forfatterne.

Når det gjelder HAARP må man gjerne skrive om det, men som du sier krever det redelighet og åpning for at man kan ta feil, og ikke minst krever det kildekritikk. Man kan ikke, som enkelte ser ut til å gjøre, svelge enhver påstand som høres riktig ut på youtube.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Quark

Du tror faktisk eierne av Nyhetsspeilet har et redaktøransvar ?
Her må man ha beviser før du slenger av deg med tullette teorier :P
Neida klart dem kan skrive hva dem vil, det er jo akkurat det all media har gjort i alle år
Skriver en derimot at Ola Olsen satte Haarp antennen rett mot Haiti da og da og klikka den røde knappen og drepte 300 000 så kan man nok ringe Per Danielsen og kjøre injurie søksmål muligens …
Osama Bin Laden ville nok vært mange mange milliarder i dag vist han hadde gått til søksmål mot alle personer og medier som skriver at han drepte 3000 personer den 9/11, da hadde dem måtte bevise at det var han som sto bak, noe dem seff ikke hadde klart når ikke FBI har klart og bevis noe på 9 år
Så Nyhetsspeilet kan fritt frem fortsette og fortelle verdens befolkning sannhetene som ikke alltid kan bevisest 100%
Alle andre medier skriver agurker hele året og når noen stiller spørsmål så referer dem til anonyme kilder
Kildevernet står sterkt i norske lover så dem står helt fritt til og skrive hva dem vil og bra er det :)

Ingunn Sigurdsdatter
Skribent
13 år siden

Jeg er helt enig i at redelighet er utrolig viktig, det er alltid fint å bli minnet på. Jeg synes kildebruken er ganske etterrettelig på speilet,-men det kan også variere. Når det gjelder redaktøransvar, så er jeg ikke sikker, men jeg ser jo at alle aviser har et kommentarfelt hvor alle kan skrive hva det skal være uten at avisen har juridisk ansvar. Det samme gjelder nok for speilet. Kommentar og artikkel er ikke det samme.

Det er klart man ikke kan svelge enhver påstand som kommer fram på YouTube, men som leser av speilet er jeg for min del jevnt over imponert over kunnskapsnivået og innsikten forfatterne her har. Dessverre har det blitt sånn for meg at jeg har gått bort i fra å bruke mainstreammedia som referanse, fordi vanlig media gjennomgående bruker korrumperte kilder. Det er viktig å huske at speilet er et idealistisk prosjekt som har et altruistisk formål: Nyhetsspeilet ønsker å være et alternativ som dekker de områdene som neglisjeres av media,-og det er mange. Jeg synes det er utrolig flott faktisk-vi, folket, ønsker informasjon om saker som angår oss i så stor grad som sannheten rundt geopolitiske forhold, klima, økonomi f.eks. Hadde islenderne fått informasjon, kunne de kanskje ha reddet egen økonomi før de mistet hus og hjem. Men, de fikk ikke informasjon. det er vel det Nyhetsspeilet forsøker å bøte på. Men, vi er enige- kvalitetskravet må være absolutt,-jeg synes i alle fall det.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Folket går amok i Oslos-gater:
«(Dagbladet.no): En vekterbil fra G4S ble i 22-tiden i kveld knust av rasende demonstranter. Politiets innsatsleder på stedet bekrefter overfor Dagbladet at flere personer er pågrepet i forbindelse med bråket.»
http://www.dagbladet.no/2010/02/11/nyheter/innenriks/opptoyer/gatekamper/husokkupanter/10352437/#comments_container

Oslo-kommunen utøver makt mot demonstranter som oppholder seg ulovlig i nedslitte hus… :(

hippokraten
hippokraten
13 år siden
Svar til  arifkarim

Folket….hehe. Beboerne på Hausmania/sidebygg er vel ikke akkurat representative for folket. Uansett så er dette bedritent gjort av kommunen. Jeg kjenner godt til miljøet der og de har min fulle støtte. Jeg er ikke tilhenger av vold, men jeg har full forståelse for at de blir forbanna når kommunen viser så liten forståelse. Folk har fått være i fred her i årevis og plutselig er det ikke greit lenger. Husokkupasjoner vil alltid finne sted og det burde de ha skjønt for lenge siden. Så lenge de ikke plager kommunen og kommunen ikke plager dem, hvorfor ikke heller skyve «problemet» under teppet og la det være? Da hadde alle vært fornøyde og det hadde ikke oppstått masse kødd.

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden
Svar til  hippokraten

Svar til hippokraten.

Jeg har tidligere skrevet min kommentar til artikkel om denne demonstrasjonen med opptøyer i Oslo der jeg tar motstand fra demonstrasjoner og husokkupasjoner som foregår på en aggressiv måte med brannbomer og annet som kan føre til noe enda verre!

Når det er sagt, har jeg stor forståelse for beboerne på Hausmania/sidebygg som etter å ha bodd og hatt sine aktiviteter der i lang. lang tid nå skal kastes ut!

Jeg har inne vært der før, for mange år siden, og de som bor fast der har et fint miljø seg imellom med band som spiller daglig, egen radiostasjon, salg av vafler (annet), ikke minst, gjestfrihet som det de var mot meg når jeg kom. Hvorfor kan de ikke få beholde dette huset da? Kunne ikke heller Oslo kommune sagt: «Se her, her har dere penger som skal gå til å fikse opp dette huset både innvendig og utvendig og vi stoler på at dere ordner dette og tar godt ansvar for huset!» At det skal være så vanskelig for kommunen rundt om å ha litt mer tiltro til dagens unge i dette samfunnet? Bare ved å gi unge og andre ansvaret for å selv restaurere og pusse opp nedslitte bygninger og samtidig ta godt vare på dem, vel, så skaper igjen dette en gjensidig tiltro fra disse unge og andre som er opptatte med sine kreative og artistiske sysler.

Jeg har selv vært på møte med kommunepolitikerne her i Bergen og lagt frem mitt forslag om at unge over 18 år med sine kunstneriske og artistiske talenter får for eksempel et nedlagt fengsel, skole eller annen tom bygning til disposijon for sine virksomheter som de har ansvar for selv.

Alle disse kommunepolitikerne nikket og samtykket, var veldig enig med meg og synes jeg holdt en fin appell! Innerst inne visste jeg at dette bare var noen falske nikk og smil, en falsk fasade uttad og at ingenting av det jeg hadde tatt opp ville la seg realisere!

Man kan bare gå inn på boligaksjonen,no for å få bekreftet alle de leilighetene og husene her i landet som kommunen står som eiere av som har stått der i mange år UTEN å blitt gjort noe med for at folk som fra før av er husløse kan flytte in der? Gamle styrtrike mennesker uten noen spesielle arvinger har også bare latt sine huser stå der i mange år til de dør og uten at kommunen har reagert å forlangt at disse enten skal rives eller restaureres til bruk for kommunenes husløse..

Det står skoler tomme rundt om som kunne vært pusset opp og brukt som trivelige bokollektivfellesskap for unge som enten studerer eller driver en eller annen artistisk virksomhet. Hvorfor skal de stå der tomme og hvorfor har ikke folket noe de skulle ha sagt med hensyn til å selv ta ansvaret for disse tomme skolene, husene og byggene som kommune ikke gidder å ta ansvar for?

Derfor er det ikke meg imot at unge okkuperere mange av disse tomme husene som kommunen tviholder på!

Det må da finnes grenser for hvordan folk umyndiggjøres og drives ut på gata av våre politikere her i landet! Snart bor vel halve Norges befolkningi telt!

Er det da rart at det i den kommende tiden desverre vil bli flere slike opptøyer her i landet og spesielt i storbyer? Politiet gjør bare jobben deres som betalte undersåtter for denne regjeringen.

For ikke glem folkens at det er denne regjeringen som står for alle disse urettferdigheten som nå rammer et stort antall av den norske befolkning.

Og kanskje husker noen av dere bildet i VG av en politibetjent som jaget en harmløs syk uteligger vekk fra den gate Jens Stoltenberg litt senere skulle gå på!

Det er til å bli kvalm av! Han jager bor sine egne landsmenn/kvinner men ellers gir han blaffen i hvor mange husløse, syke stoffmisbrukere og fotvilede fattigstilte mennesker det finnes i dette land!

For meg er han en stor ARBEDERSNOBB som ikke kan drive en human politikk!

Lise

http://www.unikoslo.no/index.php?option=com_content&view=article&id=129%3Aoslo-boligaksjon-til-aksjon-pa-olaf-ryes-plass&catid=1%3Alatest-news&Itemid=128&lang=nb

http://www.nbbl.no/44687/Side/Politiaksjon_mot_Boligaksjonen

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
13 år siden
Svar til  arifkarim

«En vekterbil fra G4S er knust i kveld» – på en eller annen måte ser jeg dette som en positiv symbolsk handling.

Om det hadde dreid seg om en vekterbil fra gode gamle Falck, eller Securitas for den saks skyld så ville jeg syntes det var en klart forkastelig handling.

Men vi må legge merke til at G4S er nok en ulv i fåreklær som har smøget seg inn bakveien i det norske samfunnet, gravd seg ned i det skjulte og nå sitter med masse avansert overvåkingsteknologi som blir brukt til å krenke våre rettigheter og misbrukt på måter som overhodet ikke var meningen, dvs. meningen for dem, men ikke for oss – men vi er nå de siste som får vite om denslags, hvis vi i det hele får vite om denslags.

Hvordan jeg «vet» dette ? Norge er da verdens mest idylliske drømmeland så alt som gjøres i det skjulte må da være «for vårt beste»…? (Jfr. Gaustad…)

G4S er gamle gode WACKENHUT – et av USAs mest beryktede og kriminelle kokelimonkeforetak. Navnet Wackenhut ble så belastende at de måtte finne seg et nytt skall å skjule seg bak, derav G4S; «et dansk firma». Det er som med Blackwater som endret habitt til «Xe» – same shit new wrapping.

Wackenhut er forøvrig tungt inne i «security» for sorte prosjekter, inkludert undergrunnsbunkere. Her er litt om Wackenhut / G4S sine høyst tvilsomme meritter:

«Privatization Leads to Fraud, Mismanagement, and Employee Abuse at Wackenhut
Posted on May 20, 2007 by Mick
The three words that best describe the private security business these days are “racism”, “corruption”, and “profits”. Wackenhut, the largest private security provider to the Federal govt and the military outside of Iraq, would appear to be awash in all three.

Wackenhut, which has ties to the GOP and the Bush Administration that go almost as deep as Halliburton’s, is currently under investigation:

in Alaska by the GAO for “inadequate training and incomplete background checks that led to employment of officers with criminal records”, “poor” record-keeping that included falsified training records, and a near-total lack of any kind of monitoring or oversight on the program, as well as for illegally obtaining security contracts that were supposed to go to minority businesses;

in Miami (scroll to bottom) by Dade County for fraud – overbilling, billing for services not provided, falsifying records of guards’ hours, and violations of labor laws for working guards in some cases 20 hrs/day, 7 days/week;
by the Homeland Security Committee for “problems at Wackenhut-guarded facilities nationwide that lead to high employee turnover, low morale and ineffective security” at US nuclear sites;
by the House Govt Reform Committee “to examine charges of racism, discrimination and poor performance;

at a Tennessee Army ammunition plant where inspectors found holes in the perimeter fences, and where “two teenage runaways were found wandering around the 6,000-acre property after getting dangerously close to explosives” after the number of guards had been cut “in response to higher gas prices”;
by the Nuclear Regulatory Commission for security violations “at Wackenhut-guarded Three Mile Island, Seabrook Station, St. Lucie, and Turkey Point nuclear power plants”;
and by the Dept of Energy for “shorting the protective force on combat training; excessive overtime; caught cheating during one security drill and involved in a near-friendly fire incident in another” at its Y-12 (Oak Ridge) nuclear weapons plant.

And that’s only a partial list of domestic investigations.

In Britain, Wackenhut’s parent company, Group 4 Securicor, is the subject of an undercover BBC investigation into its handling of a contract to monitor sex offenders “revealing rapists, killers, and pedophiles left unmonitored as a result of faulty equipment and poor work practices.” In South Africa, Wackenhut – the largest employer on the continent with 65,000 employees – “has been investigated and sued for things like reserving ‘white only’ toilets; advising employees to consider lesser positions because of pregnancy; perpetuating hostile work environments, and overall poor pay and working conditions.”

None of this has kept either the Bush DOE or the Army from handing new contracts to Wackenhut and G4S, most of which are no-bid give-aways. As when Halliburton is involved, Wackenhut’s long history of human rights violations, violations of labor laws, incompetence, graft, fraud, and witness/whistleblower intimidation means nothing because it has ties to Bush.

The SEIU is trying to help guards form a union to protect them from the corporation’s misuse and abuse of its employees and to bring minimum standards of accountability to a company that hasn’t yet had to learn the meaning of the word. According to SEIU’s Kawana Lloyd (via email), despite all this skullduggery, Wackenhut is still guarding Army bases, nuclear weapons facilities, and nuclear plants.

Last year, the Army re-solicited contracts to provide security at several U.S. Army bases after the U.S. Government Accountability Office reported numerous problems plaguing the contracts, including inadequate training and incomplete background checks that led to employment of officers with criminal records.

­One phase of the Army’s contract competition was open only to minority and small businesses, known as “8(a)” companies. Three contracts, worth more than $150 million over their potential 5 year life, were awarded to an 8(a) company, TW & Co of Lanham, Maryland and two Alaska Native Corporations, Chenega Security and Protection and Doyon Limited. Unlike other 8(a) companies, ANCs are exempted from dollar limitations on sole-sourcing, can own unlimited subsidiaries and are not even required to be headed by Alaska Natives.

In turn, TW is subcontracting to Chenega, while on their contracts Chenega and Doyon are subcontracting to Wackenhut Services, Inc. and to Coastal International Security, respectively, neither of which is an 8(a) firm.

Chenega, Wackenhut, and Coastal were incumbents on the old Army contracts which were the subject of the GAO’s critical investigation, raising doubts on whether the Army’s acquisition authorities paid proper attention to the bidders’ past performance at Army bases. Despite the GAO’s findings, the Army rated Chenega’s and – in a separate, full and open competition for a portion of the Army base work – Wackenhut’s performance records very highly.

It’s all part of the Bush Administration’s privatization initiative.

The controversy began in 2003, when the United States Congress authorized the Department of Defense to hire private security officers to replace Military Police and other uniformed personnel at more than 40 U.S. Army installations to compensate for the manpower demands of the Afghan and Iraq wars. The first round of these contracts—worth nearly $200 million per year—was awarded on a “sole-source” (no-bid) basis to two Alaska Native Corporations (ANCs), Alutiiq Security and Technology and Chenega, both with limited previous security experience. Alutiiq subcontracted work to Wackenhut, for which Wackenhut was eligible to receive an estimated $47 million per year.(emphasis added)

It’s a standard corporate shell-game undermining the laws requiring minority participation in Federal contracts by using dummy fronts and subsidiaries masquerading as the “prime” contractors.

This sort of corruption is precisely what we’ve come to expect from Bush’s privatization mania as corporations use their political influence in place of merit to rip off the taxpayers, abuse employees, violate labor laws and human rights laws with impunity, and rake in massive unearned profits as its reward for cheating, stealing, and law-breaking. You will note that with the single exception of the GAO, NONE of the many investigations are emanating from the DOE, Labor, the Army or Homeland Security, all of which continue to hand out contracts to Wackenhut without bidding, oversight, or accountability. What Halliburton and KBR and Parsons are doing in Iraq, Wackenhut is doing right here under our very noses, and yet so far the mainstream press has taken little or no notice of them because there hasn’t been an Abramoff-type central figure to hang it all on.

The guards angry at shitty working conditions, low pay, inadequate training, substandard equipment, and lax, management-ordered security policies are the only ones trying to put a stop to Wackenhut’s executives’ criminal mismanagement and outright theft.

Figures. The top is stealing us blind while the Bush Administration aids and abets them. The impetus for accountability nowadays comes from the bottom up.»

http://trenches.wordpress.com/2007/05/20/privatization-leads-to-fraud-mismanagement-and-employee-abuse-at-wackenhut/

Jeg synes ikke at vi skal ønske det kriminelle foretaket WACKENHUT, kamuflert som G4S for anledningen, velkommen til Norge. Det er nok av kriminelt grums som skjuler seg bak ordene «secrecy» og «security» som rikssviker-politikerne har innført til Norge i det skjulte bare det siste tiåret, om ikke vi skal få Wackenhut på toppen av kransekaka…

Hva skjedde forresten med G4S sin norske hjemmeside ?
http://www.g4s.no/Media/Nyheter_og_pressearkiv/Arkiv/886 broken link

Skal vi se på bil-overfallet på Wackenhut-bilen i Oslo i kveld som det første skrittet i å kaste kriminelle elementer som står i nært ledtog med våre kriminelle politikere ut av landet ?

Det er sikkert en god ide at det nå trekkes en linje i sanden for hva vi godtar å ha organisert i Norge bak masse fullmakter, hemmelighold og overvåkingsteknologi.

Fortsetter det sånn skal vi ikke se bort fra at BLACKWATER snart også vil bli ønsket velkommen til Norge av Bilderberg-Jens og Trilateral-Faremo mns de blir hyllet av hele spekteret av media fra Aftenposten til Klassekampen…

smurfen
Moderator
13 år siden

Elektronisk pasientjournal skulle føre til at personvernet ble bedre og sikkerheten ivaretatt
Hva fan skjer, jo dem stjeler svært sensetive opplysninger av oss fra journalen og forsker på DNA et vårt og driver hemlig MK-Ultra forskning på NTNU
Det norske folk er nok en gang lurt så det holder
Er det kloner av oss dem skal lage….
Datatilsynet forlanger nå at NTNU ringer hver eneste en av dem 116 000 som dem har stjelt journaler fra
Er det noen som tror at dem ansvarlige kommer til og bli strafffet ?
Vi er vist bare noen jævla forsøksrotter uten rettigheter for halvgudene på NTNU

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100211/misbrukte-116000-pasientjournaler

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  smurfen

Den norske DNA er for naiv til å klones…. :D

hanze
hanze
13 år siden

For noen vil kanskje dette komme som en overraskelse, men jeg vil bare ønske NS lykke til med sitt videre arbeid i sin gjørmegraving.

Det glitrer og stråler der det finns ekte hjerter av gull, Armin! Måtte mange lære av deg.
I min dårskap, trodde jeg at her var broen som førte meg over til den andre bredd, men som så mye annet jeg har måtte erkjenne, er også dette at jeg muligens tok feil.
Dessverre er nok ikke alt bare glitter og stas her heller. Noen forsøker å få innpass der innpass er mulig. Og noen vil utnytte andre for å drive sitt eget korstog eller sine egen vandetta.
Slik er bare vi skapninger av laveste grad.

At verden ikke er helt slik som vi er fortalt at den er, kan være vanskelig for de fleste å begripe der de står på sine trygge plattformer. De fleste ønsker heller ikke å få informasjon om det sjokkerende noe som kan virke skakende på alt det trygge.

Det er så uendelig mye å ta tak i:

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/vis/artikkel-nyhet?p_document_id=323243

http://www.abcnyheter.no/node/104587

http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/241865

http://politiken.dk/udland/article895467.ece

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/weather/article6975867.ece

http://ing.dk/artikel/105762-der-kan-vaere-diamanter-paa-uranus-og-neptun

Løgn og bedrag, tåredryppende falskhet, fordekte sannheter – alt i grådighetens tjeneste, er noe som alltid har hørt ondskapen til. Vi burde ikke være i tvil at det finnes en kamp mellom det gode mot det onde. Så er det opp til oss selv hva vi vil velge.

Verden, kosmos, alt som er, er avhengig av at vi – menneskene er ærlige, at vi viser betingelsesløs kjærlighet, at alt vi gjør, gjør vi fordi vi ønsker å gjøre det gode for våre medskapninger. Vi må ønske å være tjenere for hverandre. Mennesker er ånder som er låst inne i en kropp – en kropp som stort sett består av vann – som er kommet fra jord og skal til bake til jord.
Vi, menneskene, ikke materien, er fra den øverste, – som tilhører den øverste, tilhører evigheta. Vi kom til tiden og skal ut av tiden. Klarer vi bare å forstå dette, blir alt så mye enklere.

Forstå at tid er en illusjon! Forstå at vi er en del av Naturen…!

Med dette vil jeg inntil videre være taus på NS men vil på andre hold kjempe i beskjedenhet og i stillhet for ærlighet, kjærlighet, for rettferdighet og alt som har med det gode og gullglitrende hjerte å gjøre!

Hørte du det Armin, du som både er faktoren og eksponenten..!

PS. Jeg har betalt for spalteplassen!

J.Johansen
Skribent
13 år siden

Quark,
Jeg må hjelpe deg å dra denne debatten din inn i en menneskerettighets vinkling, ellers blir vi slettet både jeg og du av redaksjonen fordi det er helt off-topic for artikkelens tema. Det er krav om at kommentarer skal være relatert til tema for artikkel, slik at det ikke skal spore helt av.

Så jeg sier du mener at HAARP ansatte er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonen. Bare slik at dette blir on-topic. De har en slags menneskerett i å få holde på med sitt leketøy mener du, som veldig få skjønner noe av hva skal brukes til, siden de selv sier bare det er ‘forskning’. Her i denne kommentar er det replikert et HAARP anlegg i småskala.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haiti-en-%c3%b8velse-i-menneskeskapte-katastrofer/comment-page-5/#comment-18595

Det er dermed ‘sannsynliggjort’, og dette er et rettslig begrep, at HAARP anlegget kan brukes til mer enn hva som er sagt. Og da får ehver journalist med integritet en mistenksomhetens drift i seg til å finne ut mer. Det hadde vært unnfallenhet å ikke bringe videre slik kunnskap og nyhet, hvilken unnfallenhet de fleste medier er skyldig i selvsagt.

Nyhetsspeilet er på mange måter et slags forskningssenter, mer enn bare ennå en mediainstitusjon. Her deltar alle i en forskningsdugnad, i ren akademisk ånd, hvor nysgjerrighet og utforskning av diverse hypoteser foregår i det åpne, helt offentlig som alle kan se og følge med på. Så der er en akademisk frihet en kan påberope seg.

Ytringsfriheten er hjemlet i Menneskerettighetene. Ytringsfriheten er friheten til å si det en vil, selv om det er galt, som en utlegning av hypoteser som søkes sannsynliggjort og etter hvert bevises.

Menneskerettighetene hjemler også religionsfriheten, så gjør vår egen Grunnlov. Om jeg påstår at over halve Stortinget og Regjering (Stoltenberg, Halvorsen, Solberg og Jensen et al) er Satanister, så er det ingen ting du kan gjøre med det, fordi jeg har bevis, idet Bibelen som er basis for min religion, sier at å drepe er galt, og at kun de innfluert av Satan aka Satanister gjør det, og dermed drar til Afganistan og dreper med glede og fryd, samtidig som de dreper hundrevis og tusenvis av foster i sin mors liv hver dag. De har legitimert dette, og jeg er i min fulle rett til å si det, med basis i menneskerettighetene og min religionsfrihet.

De fleste kloke mennesker vil jo bare si at de tror ikke på Satan, og at mitt utttrykk dermed ikke har noen injurierende kraft, slik at få gidder å bry seg, men måten de må imøtegå meg på er med saklig debatt selvfølgelig, og påvise at jeg tar feil – i form av teologi – at jeg misquoter Bibelen, eller vise at de er gode mennesker på bunnen, på tross av at de har legalisert fosterdrap. Det får bli deres ansvar, ikke mitt. OM de derimot forfølger meg for det, så traff jeg jo en nerve, og det kan synes som jeg hadde rett. Satan liker jo ikke å få lys på sine lysskye aktiviteter, og hans agentur på jord, de som er befengt med ‘dens’ forkvaklede ånd, vil jo gjøre sitt beste for å forhindre at slike lysskye aktiviteter blir ‘exposed’.

Satan elsker hvert et drap hans barn kan gjøre for seg…………..

Selvfølgelig har jo makten full frihet til å bruke sin makt via klandestine miljø og vikarierende argumenter. Listen er jo vond som et langt uår, hva som verdenkveges de som taler makten midt imot, og som sier at ‘keiseren har jo ingen klær på’. At de har makten, betyr ikke nødvendigvis at de har rett. Heller tvertimot har makten gjennom historien tedd seg rett og rettferdig, vi må vel tilbake til Kong Salomo for det. Og derfor har verden kommet opp med en beskyttelse kalt Menneskerettighetene, som skal danne en felles standard for å frata makten retten til å te seg som de vil.

Så du kan bare å slutte med det tullet å prøve å skremme noen fra å skrive om at EISCAT/HAARP personell, som du mener blir kriminalisert, at dette er et brudd på redaktørplakaten og/eller straffeloven. Al Quada er kriminalisert over alle hauger, og som en sa her, så har ingen klart å bevise at Bin Laden er kjeltringen, selv ikke FBI, så her er i tilfelle duket for store erstatningssøksmål mot mainstream media. Som jeg sier over så er det ‘sannsynliggjort’ at HAARP kan brukes til mer enn det de påstår, og det hadde jo vært en glimrende anledning å få legge dette frem i en offentlig rettsak, om noen hadde vært så dum å prøve på det. Som Hans Nilsen Hauge sa:

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge sagt at “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.
http://www.riksavisen.no/?p=250

Menneskerettighetene var aldri ment etter min mening, advokaten her må komme inn og utfylle meg, å beskytte kjeltringer og mordere i forvaltningen eller i hemmelige militære institusjoner. Den fjerde statsmakt, også med sitt mandat fra menneskerettighetene, har sin fulle rett til å spekulere så mye de vil, og som alle gjør hele tiden, i mangel på åpenhet og transparency hos maktapparatet. Det er faktisk den ene store og aller største oppgave denne statsmakt har, for å balansere eventuell utidig maktutøvelse.

PS: Og ingen på Nyhetsspeilet nevner noen navn på folk hos Eiscat. Det er institusjonene som kritiseres. Regnskapsføreren og vaskedama og også mye av det tekniske personell er sannsynligvis helt uvitende om hva de er med på. Men de som slettet loggbøkene på Alaska anlegget for de to dagene før Haiti, de har noe å skjule, og det akter vi å finne ut av hva er.

Skorpionen
Skorpionen
13 år siden

Hei Lise,

bra at du har fått den siste CCHR-DVD-en «Markedsføringen av galskap. Er vi alle vanvittige?»

Hilsen Kari

Marius Tobiassen
13 år siden

Men «menneskerettighetene» er også en frarøvelse og innskrenkelse av våre medfødte enda større rettigheter og Gudgitte suvirenitet! Har du noen gang tenkt over det Marius Reikerås?

Jeg tror det finnes langt høyere mål enn menneskerettighetene! ..som vi befinner oss svært langt fra. Ihvertfall mange av oss.

o
o
13 år siden

De universale menneskerretighetene er første bud !

« Forrige artikkel

Dagbladet-journalist drept i CIA-komplott?

Neste artikkel »

Mennesker uten rettigheter