/

Krenkelser av menneskerettigheter i Norge

11.2K visninger
4 minutter lesetid
98

Å engasjere seg i menneskeretter er det er det eneste som nytter i rettsstaten Norge, som krenker menneskerettene til tusenvis av andre mennesker.

Innsikt i menneskerettighetsproblemene

Jeg er blitt bedt av flere om å komme med noen generelle innspill i forhold til det området jeg jobber med: menneskerettigheter i praksis. Det gjør jeg hermed gjennom denne artikkelen.

I alt for lang tid har det norske folk passivt akseptert at samfunnet styres av en rettspolitikk som daglig krenker menneskerettighetene. Mange tusen nordmenn vet hva norske myndigheter urettmessig kan gjøre med et menneskeliv. På menneskerettighetenes område vil jeg påstå at det er et særdeles lavt kunnskapsnivå i Norge. Det gjelder ikke bare i privat og offentlig virksomhet, men også hos domstolene.

Norske myndigheter liker å skryte av hvor flinke vi er til å forkynne læren om menneskerettighetene rundt om i verden. Men det er langt mellom liv og lære. Bruken av ordet menneskerettigheter er etter min mening i ferd med å vannes ut. Brukes det i tide og utide, mister det noe av verdien i seg. Husk at menneskerettigheter er en fellesbetegnelse for regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep.

Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket. Men det gjør de dessverre ikke. Når kunnskapsnivået er så lavt som det er, betyr det at overgrep forekommer i langt større grad enn det folk er klar over. Men de som er blitt utsatt for overgrep, og det er etter hvert ganske mange av oss, kjenner på kroppen den smerten det er å måtte leve med de respektive krenkelser.

I løpet av de år som jeg har jobbet med menneskerettigheter, lærer en at reglene er til for at de skal komme til nytte og ikke bare se fine ut på papiret. De skal være praktiske og effektive, og ikke illusoriske og teoretiske, slik det fremkommer i mange dommer fra EMD. Dette er tilnærmingen i Europa. I Norge derimot, er situasjonen en annen. Her har man en langt mer teoretisk tilnærming til problemene.

Lavt kunnskapsnivå i Norge

Det er et faktum at Norge har et relativt beskjedent antall klager mot seg i Strasbourg. Min klare oppfatning er at det lave antallet klager sier mer om det lave kunnskapsnivået enn om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Kunnskapsmangelen er et generelt problem og gjør seg gjeldende både hos myndigheter, dommere og praktiserende jurister.

Det er krevende å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse om menneskerettighetene, men det er helt avgjørende å øke kompetansen på dette feltet. En skal huske på at menneskerettighetene er de grunnleggende garantiene mot at det begås overgrep mot enkeltpersoner.

I Norge er vårt rettspolitiske fundament bygget opp slik at vi er villige til å gi mye makt til offentlige myndigheter. De personer som er satt til å håndheve makten har ofte lite praktisk kunnskap om menneskerettighetene; men selv om overgrep foregår, får det ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller kvinne. Kanskje skyldes det at vi er et lite land hvor alle stoler på hverandre og tror at alt offentlige myndigheter gjør er vel og bra. Konsekvensene av å varsle om krenkelser i Norge er så livsødeleggende at det må ropes et kraftig varsku. Det har jeg selv fått merke på kroppen. I virkeligheten skaper den tilsynelatende tryggheten en livsfarlig situasjon. Å gå til kamp mot byråkratiet kan være svært farlig og ødelegge for deg selv. Tar du opp negative forhold med makteliten kan ditt liv slik du kjente det før være over.

Å bli utsatt for krenkelser, er selvsagt klart ulovlig. Likevel skjer det uhindret, mens samfunnet i stedet burde ha gjort en stor innsats for å belyse dette og stoppe det. Derfor er det på tide at lovgivere, jurister, dommere, fagforeninger, arbeidstakere og ikke minst presse, blir oppmerksom på hvor omfattende og alvorlig dette problemet er. Katastrofale tap. Lovbeskyttelsen har ikke funnet veien inn i rettslokalene. Grove overgrep og lovbrudd tillates av dommere som vegrer seg i å gå inn i komplekse problemstillinger på menneskerettighetens område. Det skjer fordi mange jurister og dommere fortsatt har liten kunnskap om disse rettsreglene som er gitt forrang for norsk lov. Dette ødelegger liv og helse.

Hva er løsningen?

Løsningene er mange, men krever politisk vilje og prioritering. Det mangler i dag læremidler. Menneskerettigheter er først og fremst ledernes ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Hovedansvaret ligger hos politikerne. Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket vårt på et overordnet nivå, jf. menneskerettighetsloven av 1999. Det er på tide at politikerne våre også tar ansvar for mennesker som utsettes for menneskerettighetsbrudd i Norge. Jeg ønsker meg en norsk menneskerettighetskommisjon En slik kommisjon kunne informere publikum og offentlige myndigheter om de grenser menneskerettighetene setter for bruk av offentlig makt. Den bør også kunne gi rådgivning og enkel veiledning om menneskerettigheter, noe som er et sterkt ønske i Strasbourg. Maktmisbruk finnes i alle land. Det spesielle med Norge er at vi i så liten grad problematiserer det og heller prøver å benekte og bortforklare det.

Mange vil kjenne seg igjen i møtet med byråkratiet. Det er som å møte en vegg, hvor frustrasjonene bare bygger seg opp.Mange grupper ville hatt en sterk sak hvis de hadde klaget til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Problemet er bare at det norske rettssystem har knekket mange individer på veien frem til en konvensjonsklage.

Menge mennesker er fortvilet over det de har opplevd i møtet med norsk byråkrati og domstoler. De føler at livet er i ferd med å bli ødelagt og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.

De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

For disse menneskene blir politiske festtaler å regne som et ytterligere overgrep mot menneskeverdet. Psykiatrien er et av mange eksempler hvor det syndes i stor grad mot menneskerettighetene. Barnevernet, et annet. Eldreomsorgen også. Folk som med god grunn ønsker å vite om deres menneskerettigheter er blitt krenket, må få et sted å henvende seg hvor det de beskriver tas på alvor og på saklig grunnlag vurderes opp mot internasjonale standarder.

Marius Reikerås

Marius Reikerås er jurist. Har jobbet mye med menneskerettighetspørsmål, og selv fått føle skjulte makteliters vrede på kroppen etter å ha fulgt opp og drevet frem 'Dykkersaken', som mange innen 'etablisementet' og makteliten hadde stor økonomisk fordel av ikke ble kjørt opp og frem, avdekket ulovlig virksomhet innen Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som har pågått gjennom tiår etter tiår, etc.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

98 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
XXY
XXY
Abonnent
6 år siden

Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption.
Order by Donal Trump 21.12.2017. ( se denne , f.eks på Det Hvite Hus egne sider)
Det kommer, det kommer.
Det aller verste brudd på Menneskerettighetene i Norge er Myndighetenes tillatelse av sprayingen av himmelen med giftstoffer. —omtrent hver dag er de på farten . Før eller senere bør de ansvarlige myndighets personer, ikke bare få sine eiendeler beslaglagt, men stilles for Riksrett.
Rart at disse involverte mennesker tør .

koffie
koffie
Anonym
8 år siden

En artikkel uten løsningstilbud. Dermit hjelper du ikke noen unntatt deg selv med egenreklame.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Se i nevnte kilder

Sitat: “Rettsikkerhetsgruppen ble konstituert 3.6.2014 på Stortinget. Denne arbeidsgruppen, som er nedsatt av Ulf I. Leirstein, har fått mandat til å jobbe for å bedre rettssikkerheten i Norge.” http://www.rettssikkerhetsgruppen.com/

Sitat: “@GladWold Gruppen har ikke mandat fra Stortinget og kan ikke kalle seg Stortingets rettssikkerhetsgruppe.”

Er således det som står på Rettssikkerhetsgruppens sider en feilaktig påstand?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

“…konstituert 3.6.2014 på Stortinget”. Så ikke av Stortinget.

Leirstein har nedsatt gruppen, og det er han som har gitt gruppen mandat, trolig ingen politikkere, for de vil ikke ha noen som overvåker dem.

“… kan ikke kalle seg Stortingets rettssikkerhetsgruppe”. De kaller seg vel Rettssikkerhetsgruppen, ikke Stortingets rettssikkerhetsgruppe?

trackback
10 år siden

[…] Jeg takker for interessante tilbakemeldinger om min artikkel om menneskerettigheter i Norge. […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Den totale uviljen til å videreformidle samt kommentere informasjon om the swiss nazi templars, octogon, av media, myndigheter, religiøse organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og ellers så og si alt som finnes, tar jeg som et klart tegn på at krenkelser av menneskerettigheter både nasjonalt og internasjonalt har en sammenheng med dette

Nepotism, Corruption & Nazi Ideologies at the Highest Levels of Swiss Authorities in Switzerland +

Quote: CONCERNING THE CRIMINAL ACTS OF SVP NAZI JUDGE JEAN-PIERRE VICARI AND HIS PSYCHIATRIST PAL KURT KUNZ. Because of the total absence of justice and fair trial in the Nazi state of Switzerland I see no other way than exposing these swiss Nazi crimes on Youtube making use of the US 1st Amendment the pearl of America – thank you USA.

Revelations, musicians, saints, sisters of isis and their obedient nazi templars & Switzerland base + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1922&start=1

Sandy
Skribent
11 år siden

Feb 2013: Her er den offisielle bekreftelsen på at FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-statusmenneskerettighetsnasjon.
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NHRIs%20%2811%20Feb%202013%29.pdf

Dette var ikke uventet. Det som er skremmende er at de fleste nordmenn vet sannsynligvis ikke om dette. Hvorfor er media og politikerne så stille?

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

”Pinlig sak”, mener menneskerettighetsdirektør Nils Butenschøn.

” Hva innebærer B-status i FNs organer?”
Nils Butenschøn: ”– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv. Nå får vi jevnt over en lavere status og ikke lenger et fullverdig medlemskap. Dette blir jo lagt merke til, og er det mest pinlige, sett fra et norsk synspunkt”.

– Er det svakere stilte grupper i Norge i dag som ikke har et godt menneskerettighetsvern?
Nils Butenschøn: ”– Ja, og som heller ikke har noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser. Dette gjelder pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre. Det er nettopp for slike grupper at en nasjonal institusjon skal ha en overvåkingsrolle, og kunne opptre uavhengig av statsmaktene”.

– Du sa i sted at norske myndigheter synes å mene at de har gode nok kontrollmekanismer på menneskerettighetsfeltet. Uttrykker ikke det en slags selvtilfredshet?
Nils Butenschøn: ”– Jo, og stadig hører vi at Norge er det beste landet i verden å bo i. Det er mye rett i at menneskerettighetssituasjonen er god, men noe skurrer. Det ligger jo i selve statsmaktens natur at det vil være en skjev maktfordeling mellom utsatte individer og statsmakten, at det er behov for uavhengig overvåking og rådgivning. Dette glemmer man”.

– For å snu på det: Kan det være noen i FN-systemet som godter seg litt… he, he, liksom, der tok vi prektige Norge?
Nils Butenschøn: ”– Ja, det er nok en viss frykt for det i Utenriksdepartementet. Det kan være litt ubehagelig i diplomatiske kretser å oppleve at man har et lite forklaringsproblem. Denne saken kommer dessuten i tillegg til en uvanlig reservert norsk holdning i senere års forhandlinger om FNs individklageordninger til barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jeg utelukker ikke at noen vil si: hvorfor bråker dere så mye, når dere ikke feier for egen dør?”

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Her er adressen hvis noen vil sende en hilsen til Marius…

Marius Reikeraas
C/O Bergen fengsel
Postboks 224 Ulset
5873 Bergen

Trojansk

Lulleliten
Lulleliten
Abonnent
11 år siden

Helt forferdelig at man må bevise sin uskyld. I forlengelsen av det Waade skriver om lydopptaker: Vær oppmerksom på at det diskuteres et lovforbud mot opptak der den andre parten ikke vet at samtalen blir tatt opp… Blir det vedtatt, vil man ikke ha mulighet til lovlig å kunne bevise sin uskyld.

Waade:
Har du vurdert motanmeldelse av fylkeslegens falske beskyldninger mot deg?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lulleliten
11 år siden

Takk for ny info Lulleliten. Forbauser meg ikke om de skal frata oss den muligheten også som å ta opp samtaler for å kunne bevise sin uskyld.

Nei det var ikke mulig å komme noen vei med en motanmeldelse uten advokat, jeg var innom politikammeret i Tromsø for å få kopi av det fylkeslege Caroline Olsborg hadde rapportert inn og jeg fikk da beskjed om at jeg ikke kunne få det eller gjøre noe uten å gå gjennom advokat. Benytte advokat koster penger og det var nok ingen vits å kaste bort penger på en sak man sannsynligvis ikke ville nå fram med uansett. Politiet og fylkeslegen er jo bukker i samme havresekk, den offentlige.

Det er åpenbart at fylkeslege Caroline Olsborg ikke kan være ved sine fulle fem, se henne på TV i dette intervjuet, scroll ned til Fylkeslege i Troms, Caroline Olsborg, om hvorfor foreldrene ikke fikk fortelle Helsetilsynet om sine opplevelser ved Sonjatun.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6859577

Her er opptaket jeg gjorde.

Maktmisbruk fra norsk helsevesen ved fylkeslegen i Troms Caroline Olsborg 20.04.2009

Gaute Borgerud
Skribent
11 år siden

Hei folkens,
deler etpar lenker til data om menneskerettighetene med tips om hva som kan gjøres for å styrke dem.

http://no.humanrights.com/#/home

http://no.youthforhumanrights.org/

Håper dette kan gi inspirasjon og håp i kampen mot fascisme undertrykkelse og alt svineri vi kjenner fra vår verden i dag og for det frie og bevisste individ.

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Jurist Marius Reikerås fenglset i går !

Med menneskerettigheter som spesialfelt og innsikt og erfaring i Statens overgrep mot enkeltindivider gjennom sine klienters saker, har Reikerås selv blitt utsatt for flere overgrep. Falske anklager er framsatt mot han nå.

Hvis en mann som som utrettelig står på for “den lille mann” blir utsatt for et slikt overgrep uten oppmerksomhet fra Norges befolkning, er det en skandale, ikke bare for menneskerettighetene som beskyttende prinsipp, men det vil være en skandaløs ignoranse å ikke bry seg.

La oss nå mobilisere oppmerksomhet, fokus og diskusjon om kneblingen og harselleringen av Marius Reikerås, juristen som jobber for at du og jeg skal kunne ha våre rettigheter som menneske i Norge.

Staten er den største overgriperen!
Hvor mye skal vi tåle at enkeltindivider bruker statsapparatet som maktmiddel for sin egen agenda?

http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/menneskerettsjurist-kastes-i-fengsel-kl-15-av-norske-myndigheter

Brevet til Politidirektoratet og politidirektøren ang. overgrep mot Kristin Brataas, fra Marius Reikerås, 4.oktober 2012.

http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/subject-politiovergrep-mot-kristin-brataas

Menneskerettsjurist kastes i fengsel av norske myndigheter.

http://kristinbrataas.ning.com/forum/topics/menneskerettsjurist-kastes-i-fengsel-kl-15-av-norske-myndigheter

Takk Otto-Falcon, for at du brakte oppmerksomhet om dette:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/comment-page-5/#comment-91541

Monica Waade
Forfatter
Svar til  ye
11 år siden

Jeg leste kommentaren til Otto i går og fikk helt vondt inni meg av dette. Det skjer ved hjelp av kameraderi og snusk som domsavsigelser uten bevis, hvor ble det av det faktum at man er uskyldig til det motsatte er bevist? Det de bedriver er regelrett korrupsjon og justismord.

I kommentarene mine på denne siden forteller jeg om enda et justismord som er på trappene, jeg har sett nok i den saken til å påstå det.
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-7/#comments

Noen går til politiet med håndfaste bevis og saken blir henlagt, andre går til politiet med løgn og får uskyldige dømt, hva skjer, ser ikke de som begår slik urett hva de gjør? Nei de gjør nok ikke det, de er blitt døve og blinde i sin egoisme og likegyldighet, penger, status, grådighet har trukket dem ned på et nivå de aldri kommer ut av hvis ingen hjelper dem.

Jeg satt her til langt på natt og tenkte på Marius, så var det som han kom gjennom med sin godhet og omtanke og da plutselig sto dette så klart for meg, en video jeg hadde sett kvelden før med et viktig budskap.

The Better Way
http://www.youtube.com/watch?v=D7JVGzwL0VA&feature=endscreen&NR=1

Jeg føler det er vår oppgave å hjelpe både dem som har solgt sjela si og de uskyldige ofrene deres, ved å bry oss, ved at mange av oss bryr oss av kjærlighet og omtanke vil vi heve vibrasjonene og kan vise selv forbryterne en bedre vei.

Først blir de redde for vi er mange som avslører dem og vet, vi opplyser, vi handler, vi godtar ikke mer urett mot våre medmennesker, vi viser ekte samhold, vår solidaritet kan de ikke gjøre noe med for de kan ikke ta ut så mange av oss uten å bli avslørt og nå blir de så redde at de vibrerer på det laveste nivå de kan komme og da kan det kun gå en vei, oppover. Nå vil de ikke tilbake i skrekkens rede og vil i større grad vokte seg for å begå nye overgrep og vi har kanskje greid å vise dem en bedre vei?

Hjertelig takk Marius for at du “besvarte spørsmålet” mitt i natt om hva jeg kunne gjøre for deg, du viste meg en bedre vei.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Dette ble han dømt for: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Domt-for-trusler-mot-advokatkollega-2617085.html

Styreleder i tilsynsrådet for advokater svarer på kritikken:http://www.advokatbladet.no/Meninger/Debatt-Bruusgaard-tilsvar-3-2011/

Nå kjenner ikke jeg tilstanden rederen var i, men Mona Høinnes var i tilsvarende konflikt, og vant. Derfor kan det virke merkelig at Reikerås tapte sin sak, men som sagt, den avdøds mentale tilstand kan ha vært dårlig. Uansett virker tapet av advokatbevilgningen svært streng, nærmest som en type hevn.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Takk for info BC, det er jo helt sykt at man kan bli dømt uten bevis. Det at tvilen skal komme tiltalte tilgode er altså en ren bløff det også, dette er en farlig utvikling for vår rettssikkerhet.

Marius Reikerås ble altså dømt uten bevis og når jeg kom til politiet og anmeldte advokatene Stig Valhammer og Ørjan Nilsen med skriftlig dokumentasjon som bevis henla politiet saken, hmmm… lukter hevn lang vei dette mot Marius som er en forkjemper for menneskerettighetene.

Jeg fikk politiet på døra for at jeg skulle ha truet fylkeslegen med å blåse hodet av henne, og politiet kom derfor for å inndra våpnene mine. Heldigvis har jeg opptak av samtalen med Caroline Olsborg så jeg kunne bevise at jeg ikke hadde sagt det eller kommet med noen andre trusler. Det ser ut til at man må begynne å gå med opptaker på seg, hvem som helst kan bløffe at de er blitt truet og det er jævlig å havne bak murene for noe man ikke har sagt eller gjort.

Det Reikerås skal ha sagt er nå heller ikke mye trussel, jeg ville oppfattet det mer som at person bare var irritert om noen hadde sagt dette til meg: «Du skal vite det Monica, at du aldri skal klare å presse meg, ingen skal klare å presse meg. Du har lagt deg ut med feil person, jeg skal henge på deg til din grav».

Hadde jeg forsøkt å presse noen hadde det vært enda mer forståelig om dette ble sagt, så kanskje denne Wesenberg har presset Marius, mon tro om det ble et tema i retten?

Jammen lettskremt den der Wesenberg som anmeldte saken om Marius har sagt noe sånt. :-)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
11 år siden

For de som vil lytte til budskapet i videoen jeg linket til i kommentaren ovenfor så kan dere bidra med innmelding i FB-gruppa:

Sett Marius Reikerås fri NÅ!!

Det er viktig å bry seg for neste gang er det kanskje nettopp DU som behøver at noen gjør det.

Slipp Marius Reikerås ut fra et politisk fangenskap.

For at vi skal få slutt på urett og maktmisbruk fra det offentlige MÅ vi stå sammen og vise dem at vi gjør det. Vi er mange som har ofret mye, svært mye, for å avsløre det offentlige maktapparatet i Norge. Akkurat nå er det Marius som har ofret seg for å hjelpe oss fri fra et politisk styrt terrorvelde med mer makt og mindre frihet, vær så snill vis solidaritet NÅ før det er for sent.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Har nå lest det BC og er enig med deg i at tapet av advokatbevilgningen til Marius Reikerås virket som en svært streng reaksjon, påfallende streng, altså som en hevn eller et hemmelig oppdrag for å få tatt ham ut.

Jeg klagde Stig Valhammer og Ørjan Nilsen fra Simonsen Advokatfirma avd. Tromsø inn for Advokatforeningen, beskrevet i tre kommentarer herfra og nedover.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-58/#comment-86561

Og i en kommentar her.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-63/#comment-91492

Sorenskriver Knut Almaas sank så lavt at han serverte en løgn om at jeg klagde for sent så Disiplinærnemden avviste saken. Jeg påklagde i mai 2012 forhold som hadde skjedd i desember 2011, var altså innenfor fristen på 6 måneder.

Her er hva jeg skrev til nemda etterpå, det forklarer saken:

—– Original Message —–
From: Monica Waade
To: nemnden@jus.no
Sent: Wednesday, September 19, 2012 3:20 PM
Subject: Fw: Din henvendelse til Advokatforeningen

Disiplinærnemden påstår at alle forhold jeg klagde på har oversittet 6 måneders fristen og det er helt feil, et vedtak kan ikke baseres på feil så dere må behandle saken på nytt og da ut fra fakta. Det hevdes i vedtaket at jeg oppsøkte advokaten 10. november 2010, fikk en vurdering fra dem 25. s.m. og deretter en faktura og at da startet klagefristen å løpe. Det er åpenbart ikke riktig, om man første gang møter en person i 2010 og han begår straffbare forhold i 2011 og 2012 så løper selvsagt ikke klagefristen fra den dato man først møtte denne personen, og fikk en vurdering og faktura, man kan jo selvfølgelig ikke klage på noe før de forhold man kan påklage virkelig skjer. Dette er en unik vurdering foretatt av Disiplinærnemden, av denne Knut Almaas som helt tydelig synker veldig lavt og går svært langt for å beskytte useriøse advokater, men sånn skal ikke få foregå i stillhet utenfor det offentlige rom så her må dere følge egne regler og behandle saken ut fra at man skal klage innenfor 6 måneder fra man utsettes for eller blir kjent med et forhold, noe som jeg altså har gjort på eksempelvis brudd på taushetsplikt, framlegge falsk oppdragsbekreftelse og sverting av meg som person ved å gå utenfor sak. Sistnevnte som ble sendt som en separat klage er for øvrig ikke nevnt så det ble tydeligvis også oversett fordi jeg klagde innenfor fristen.

Disiplinærnemden unnlater også å nevne at advokaten jobbet videre med saken, den første vurderingen hans var feil og den nye konklusjonen til advokaten var at vi måtte skynde oss å gå videre med den og så sendte de en ny faktura senere, så hvorfor løper ikke da klagefristen fra ny vurdering ble foretatt og faktura nummer to var utstedt hvis det er dette som liksom skal være avgjørende for når en klagefrist starter? Dere må også endre informasjon på nettsiden for der står det at klagefristen løper fra forholdet skjer eller man blir kjent med at det har skjedd.

Jeg anbefaler dere å behandle klager på advokater på nøytralt grunnlag sånn at man får en bedre advokatstand, sånn som nå er dere dessverre med på å ødelegge for seriøse advokater. Det er en ny tid nå med internett hvor vi som utsettes for disse overgrepene sprer informasjon og advarer andre, så denne korrupsjon hvor Disiplinærnemden benytter alle knep for å redde skinnet til de useriøse innenfor advokatstanden kommer også advokater med æren i behold for øre.

Hilsen
Monica Waade

———————

Gjett hva som skjedde, jeg fikk et arrogant brev om at henvendelsen skulle forelegges Disiplinærnemden i møte 16. oktober 2012, men jeg kom ikke til å få svar. Etterpå kom et nytt kort brev om at saken hadde vært framme i møtet til orientering og den var nå avsluttet og arkivert.

Hvor lenge tror de at folket godtar dette de bedriver? Forannevnte advokater forsøkte med løgn og forfalskning å ta fra meg bolig og eiendom, men de går fri og det hadde de nok gjort om de hadde lyktes i å ribbe meg også. Føler meg rimelig sikker på hadde Marius opptrådt sånn hadde han havnet bak murene, mens advokater som tjener et pill råttent system de går fri. Jeg blir kvalm av å tenke på det som foregår og jeg mener sannheten skal fram selv om jeg risikerer å få en ny “skuddpremie” på nakken.

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Ved å forfalske beviser mot Treholt klarte etterretningen å skape enda mer kald krig, noe som sannsynligvis også var hensikten. I Aftenposten kan man lese følgende: En tidligere spaner i overvåkingspolitiet påstår at et av de viktigste bevisene i spiondommen mot Arne Treholt – pengebeviset – var forfalsket. Han beskylder etterforskningslederen for å stå bak. Eksspaneren vil gjerne forklare seg for Gjenopptagelseskommisjonen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/article3816677.ece

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Hmmm, kanskje alt dette avisskriveriet om våre småkorrupte (fjernstyrte, svimete) politikere egentlig er et forsøk på å ta oppmerksomheten fra de nye avsløringene om forfalskede bevis i Treholtsaken? All denne informasjonen må jo komme et sted fra, og etterretningen må jo ha kjent til bokutgivelsen i god tid på forhånd. Ja, man må virkelig undres…

trackback
14 år siden

[…] Jeg takker for interessante tilbakemeldinger om min artikkel om menneskerettigheter i Norge. […]

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Hva EU bestemmer er i “generell interesse”, kan tilsidesette dine og mine rettigheter!

La oss f.eks.si at “generell interesse” er interessen den tyske profittjagende kjemigiganten BASF har for å øke sin omsetning og med argument om å redde arbeidsplasser eller behov for råstoff i industrimarkedet. At vi betaler med ødelagte landspruksprodukter i fremtiden ved EUs godkjennelse (februar 2010) av dyrking av genmodifisert mat er ikke direkte en synlig sammenheng.
Skulle det vise seg at noen i EU tok feil, ja så ser det uten som at EU ikke kan stilles til ansvar under noen omstendighet.

Menneskerettigheter:
Human Rights, Article 52:

“The EU may limit all rights and freedoms enumerated in that charter where necessary in order to meet objectives of general interest recognised by the EU.”

“All members of the EU’s governing structure, together with the tens of thousands of bureaucrats and civil servants who run the union, have been granted a lifetime immunity from prosecution.

This also goes for the new European police force, Europol, and the commanders and soldiers of the new European Army.

All buildings, offices, records, archives and minutes belonging to the EU and its institutions are inviolate.

They cannot be entered or inspected.

All personnel serving the EU are above the law, as declared in treaties which our successive politicians have signed on our behalf.”

Hentet fra denne siden:
International Advocates for Health Freedom was started in 1996 by John C. Hammell, Legislative Advocate.

http://www.nocodexgenocide.com/page/page/3780258.htm

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  ye
14 år siden

ja her ligger mye begravet, det og mange er kneblet for at det norske folk ikke skal få vite sannheten.. ang Eu. Her er et TV-tips om en annen som ble kneblet..

Svensk tv 1 viser i kveld kl 21 00, første del av triologien Millenium, Menn som hater kvinner, av Stieg Larssen. Han ble drept før bøkene ble offentliggjort.

Han var etter hva jeg forstår jøde og bl a ble nazister brukt til å truen han, svært mye. Bøkene har vært en stor success, del 4 vil aldri bli offentligjort, etter mye frem og tilbake om familie, rettigheter osv. Anbefaler alle å se.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

“Nyutdannede politifolk har oppsøkt Nav og må gå på ledighetstrygd.”
“Årsaken skal være at de ikke får jobb på grunn av at politimestrene må kutte kraftig i antall stillinger fordi de har for lite penger.

Statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet stiller seg undrende til at dette skjer, og vil undersøke forholdet. Han viser til at det er lagt inn penger både i statsbudsjettet for 2009 og 2010 som skal sikre alle nyutdannede fra Politihøyskolen jobb.

– Men det er ikke sikkert at alle kan få arbeid på hjemstedet, legger han til overfor NTB.

I Telemark står 20 stillinger ubesatt og vikarer får ikke forlenget sitt engasjement. Onsdag oppsøkte tre ferske politibetjenter det lokale Nav-kontoret i håp om jobb, skriver VG.”
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article410961.ece

Snodig hva AP-kattene får til her til lands! :D

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Br.Bosse sier:

“Jeg blir meget trist av måten “konspirasjons-teoretikere! og “skeptikere” ser på alle frimurere på, men jeg var selv en av dem. Det tok meg ca. 10 år og klarne fra tåken. Endel konspirasjonsteorier er sanne, men det er utrolig viktig ikke å sluke lina med agnet”

Bra sagt. Generaliseringer bygger på sannhet, men en generalisering kan aldri tilpasses hvert eneste enkeltindivid.
Mye negativt med frimureriet? Ja.
Kirken? Ja.
Islam og muslimene? Ja.
Jødene og Jødedommen? Ja.
“New Age”? Ja.
De fleste andre grupperinger vi kan komme på? Ja.

Men, vi må alltid huske på enkeltindividet. Unntaket. Og vi må huske på at det finns et nivå som ligger dypere, eller høyere, enn gruppenivået. Et nivå der vi bare er mennesker.

Marius Tobiassen
Skribent
14 år siden

Frimurerordnen er ett “Fredsforbund”! Mann kan lett forestille seg hvilken grøft menneskeheten hadde ligget i, om en organisasjon som dette ikke hadde eksistert i denne verdnen. Det universielle frimureriet er basert på viten om menneskelig åndelighet og veldedighet, og bevisstgjørelse rundt særlig dette. Det Universielle Frimureri kan også ta æren for bevaring av tusner av års kunnskap og erfaringer om samfunnsliv og ikke minst arkitekturen vi alle omgir oss med og er blitt avhengige av.

Når dette er sagt, skal det legges til at i mange ordner driver handel og pengeveksling, om ikke i tempelet, så i hvertfall i sin ordens omkrets. Dette går på tvers av Frimureriets rettningslinjer og tradisjon. Derfor kan ikke ordensmennesker i denne bransjen med hånden på hjerte kalle seg Frimurer og Brødre av Menneskeheten. Våpenhandelen skjer i stor grad innenfor Den norske frimurerordnen vet jeg, og beviset mitt er åpenbart om du kjenner til selskapet Siemens meritter og historie, og kanalene denne våpenprodusenten har inn i norges maktapparat. Andre veien har vi Raufoss, Kongsberg og vårt sagnomsuste Tungtvann.

Men den norske frimurerorden er dessverre ikke en del av det internasjonale fredsforbundet som Frimureriet er. NFMO er kun en provincial loge under Den svenske frimurerordnen(SFMO) som er basert på noe som heter Det Svenske Systemet. Det Svenske Systemet har 10-12 grader, men frimureriet har 33 grader. DSS er derfor en perversjon/mutasjon av en eldgammel mysterie-skole, og er ikke en del av ett globalt broderskap som de fleste frimurerer på jorden er medlemmer i. SFMO og NFMO er ikke annerkjent av Frimureriets høyeste komiteer. NFMO har heller ingen “Charter”, noe som er selve grunnstenen i en hver frimurerloge. Overhodet for SFMO, selveste knugen, ble nylig kastet ut av denne organisasjonen når han viste sitt skammelige begjær til makt. (Han er riktignok overhodet i jordens lengst sittende dynasti for øyeblikket, Bernhardottene, men disse er ikke av kongelig avstamning. Vi har lest om det norske kongehusets tvilsomme bakgrunn også, og det ser ut til å være en dårlig trend her i Skandinavia.

Jeg blir meget trist av måten “konspirasjons-teoretikere! og “skeptikere” ser på alle frimurere på, men jeg var selv en av dem. Det tok meg ca. 10 år og klarne fra tåken. Endel konspirasjonsteorier er sanne, men det er utrolig viktig ikke å sluke lina med agnet, fordi det fører veldig ofte til tilpassnings-problemer o.l. personlig og i samfunnet. I frimureriet kan du lære om livets bestandeler og hvordan forholdet seg til de, og dette er en trussel til den sittende makt og struktur som er av diktatorisk natur, altså ett vilt dyr i menneskekropp.

Frimureriets største fiende er endog kommunismen, som også er ateistisk i sin strykturert for å kunne underlegge seg individet og frihet ved splitt, hersk og KRIG. Dette vet alle som besøker denne nettsiden. Se bare på hvordan 911truth-bevegelsen hetser alle Jøder istedet for Sionistene. Se hvordan mange nordmenn hetser kapitalismen sammtidig som de begraver seg selv i matriell overflod. Ingen kapitalisme, ingen komfort, viser historien ganske enkelt. Den frie tanke er en premiss for utvilking. Mange misbruker dog dette begrepet, og mange andre også. Jeg personlig har lært å dømme mennesker etter hva de gjør, og ikke på hvem de er.

En ekte frimurer vil bevare ånden i samfunnet, og dermed også moral, nestekjærlighet og respekt for oss selv i naturen. Det er vel ikke forkastelig, er det??

Jeg lurer på hva Zecharia Sitchin hadde drevet med om ikke frimureriet hadde bevart grunnlaget han bygger sin karriere på. Det er på tide å VIRKELIG våkne opp, ikke bare slenge ut frasen i hytt og pine!

Om du tror du vet mye om f.eks Egypt fordi du har lest ALLE bøkene og sett ALLE dokumentarene om det, kan jeg love deg at frimureriet har minst 100 ganger så mye kunnskap om Egypt enn det som er tilgjengelig for de som er “profane”.

MBH. B.B.

o
o
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Kan hende, men det var dette med bjørnen og salget av skinnet og alt det andre. Klarte et barneombud å omvandle barnevernet til en folkelig affære?

Marius Tobiassen
Skribent
14 år siden

Men “menneskerettighetene” er også en frarøvelse og innskrenkelse av våre medfødte enda større rettigheter og Gudgitte suvirenitet! Har du noen gang tenkt over det Marius Reikerås?

Jeg tror det finnes langt høyere mål enn menneskerettighetene! ..som vi befinner oss svært langt fra. Ihvertfall mange av oss.

o
o
Abonnent
Svar til  Marius Tobiassen
14 år siden

De universale menneskerretighetene er første bud !

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Hei Lise,

bra at du har fått den siste CCHR-DVD-en “Markedsføringen av galskap. Er vi alle vanvittige?”

Hilsen Kari

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Quark,
Jeg må hjelpe deg å dra denne debatten din inn i en menneskerettighets vinkling, ellers blir vi slettet både jeg og du av redaksjonen fordi det er helt off-topic for artikkelens tema. Det er krav om at kommentarer skal være relatert til tema for artikkel, slik at det ikke skal spore helt av.

Så jeg sier du mener at HAARP ansatte er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonen. Bare slik at dette blir on-topic. De har en slags menneskerett i å få holde på med sitt leketøy mener du, som veldig få skjønner noe av hva skal brukes til, siden de selv sier bare det er ‘forskning’. Her i denne kommentar er det replikert et HAARP anlegg i småskala.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/haiti-en-%c3%b8velse-i-menneskeskapte-katastrofer/comment-page-5/#comment-18595

Det er dermed ‘sannsynliggjort’, og dette er et rettslig begrep, at HAARP anlegget kan brukes til mer enn hva som er sagt. Og da får ehver journalist med integritet en mistenksomhetens drift i seg til å finne ut mer. Det hadde vært unnfallenhet å ikke bringe videre slik kunnskap og nyhet, hvilken unnfallenhet de fleste medier er skyldig i selvsagt.

Nyhetsspeilet er på mange måter et slags forskningssenter, mer enn bare ennå en mediainstitusjon. Her deltar alle i en forskningsdugnad, i ren akademisk ånd, hvor nysgjerrighet og utforskning av diverse hypoteser foregår i det åpne, helt offentlig som alle kan se og følge med på. Så der er en akademisk frihet en kan påberope seg.

Ytringsfriheten er hjemlet i Menneskerettighetene. Ytringsfriheten er friheten til å si det en vil, selv om det er galt, som en utlegning av hypoteser som søkes sannsynliggjort og etter hvert bevises.

Menneskerettighetene hjemler også religionsfriheten, så gjør vår egen Grunnlov. Om jeg påstår at over halve Stortinget og Regjering (Stoltenberg, Halvorsen, Solberg og Jensen et al) er Satanister, så er det ingen ting du kan gjøre med det, fordi jeg har bevis, idet Bibelen som er basis for min religion, sier at å drepe er galt, og at kun de innfluert av Satan aka Satanister gjør det, og dermed drar til Afganistan og dreper med glede og fryd, samtidig som de dreper hundrevis og tusenvis av foster i sin mors liv hver dag. De har legitimert dette, og jeg er i min fulle rett til å si det, med basis i menneskerettighetene og min religionsfrihet.

De fleste kloke mennesker vil jo bare si at de tror ikke på Satan, og at mitt utttrykk dermed ikke har noen injurierende kraft, slik at få gidder å bry seg, men måten de må imøtegå meg på er med saklig debatt selvfølgelig, og påvise at jeg tar feil – i form av teologi – at jeg misquoter Bibelen, eller vise at de er gode mennesker på bunnen, på tross av at de har legalisert fosterdrap. Det får bli deres ansvar, ikke mitt. OM de derimot forfølger meg for det, så traff jeg jo en nerve, og det kan synes som jeg hadde rett. Satan liker jo ikke å få lys på sine lysskye aktiviteter, og hans agentur på jord, de som er befengt med ‘dens’ forkvaklede ånd, vil jo gjøre sitt beste for å forhindre at slike lysskye aktiviteter blir ‘exposed’.

Satan elsker hvert et drap hans barn kan gjøre for seg…………..

Selvfølgelig har jo makten full frihet til å bruke sin makt via klandestine miljø og vikarierende argumenter. Listen er jo vond som et langt uår, hva som verdenkveges de som taler makten midt imot, og som sier at ‘keiseren har jo ingen klær på’. At de har makten, betyr ikke nødvendigvis at de har rett. Heller tvertimot har makten gjennom historien tedd seg rett og rettferdig, vi må vel tilbake til Kong Salomo for det. Og derfor har verden kommet opp med en beskyttelse kalt Menneskerettighetene, som skal danne en felles standard for å frata makten retten til å te seg som de vil.

Så du kan bare å slutte med det tullet å prøve å skremme noen fra å skrive om at EISCAT/HAARP personell, som du mener blir kriminalisert, at dette er et brudd på redaktørplakaten og/eller straffeloven. Al Quada er kriminalisert over alle hauger, og som en sa her, så har ingen klart å bevise at Bin Laden er kjeltringen, selv ikke FBI, så her er i tilfelle duket for store erstatningssøksmål mot mainstream media. Som jeg sier over så er det ‘sannsynliggjort’ at HAARP kan brukes til mer enn det de påstår, og det hadde jo vært en glimrende anledning å få legge dette frem i en offentlig rettsak, om noen hadde vært så dum å prøve på det. Som Hans Nilsen Hauge sa:

Om utsiktene til å bli satt i arrest, hadde Hans Nielsen Hauge sagt at “.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.”

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.
http://www.riksavisen.no/?p=250

Menneskerettighetene var aldri ment etter min mening, advokaten her må komme inn og utfylle meg, å beskytte kjeltringer og mordere i forvaltningen eller i hemmelige militære institusjoner. Den fjerde statsmakt, også med sitt mandat fra menneskerettighetene, har sin fulle rett til å spekulere så mye de vil, og som alle gjør hele tiden, i mangel på åpenhet og transparency hos maktapparatet. Det er faktisk den ene store og aller største oppgave denne statsmakt har, for å balansere eventuell utidig maktutøvelse.

PS: Og ingen på Nyhetsspeilet nevner noen navn på folk hos Eiscat. Det er institusjonene som kritiseres. Regnskapsføreren og vaskedama og også mye av det tekniske personell er sannsynligvis helt uvitende om hva de er med på. Men de som slettet loggbøkene på Alaska anlegget for de to dagene før Haiti, de har noe å skjule, og det akter vi å finne ut av hva er.

« Forrige artikkel

Dagbladet-journalist drept i CIA-komplott?

Neste artikkel »

Mennesker uten rettigheter

98
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x