Bla i tag

Reikerås

Fange Menneskerettighetene
Fange Menneskerettighetene

Læren om menneskerettigheter i praksis

Artikkel 13 i Menneskrettighetskonvensjonen gir en selvstendig rett til et effektivt, nasjonalt rettsmiddel for den som mener seg krenket.

Krenkelser av menneskerettigheter i Norge

Menneskerettigheter er en fellesbetegnelse for regelverk som skal beskytte individet mot offentlige maktovergrep.