/

1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon

3.7K visninger
10 minutter lesetid
38

Første mai er her og som kjent er 1. mai ”Arbeidernes dag” og en dag hvor makthaverne liker å stå frem og vise hvor mye de tenker på folket generelt og på det arbeidende folk spesielt.

At opprinnelsen til 1. mai som markeringsdag skriver seg fra Illuminati (den delen som ble organisert i Bayern av Adam Weishaupt) sin ”fødselsdag” 1. mai 1776 får være så sin sak. Nå er det dagens Norge det gjelder. (For mer om røttene til 1. mai tradisjonen, se f.eks. her)

Dette er ikke en politisk artikkel med politisk kritikk som sådan. Dette er ment som en observerende konstatering av visse faktiske forhold, og konsekvenser av dette. Derfor er det naturlig at fokus her er rettet mot dagens norske makthavere som ennå er regjeringen.

 1. mai er en tradisjonell dag for “rituell politisk norsk knebøy” ved at det sendes  ut noen talere fra Regjeringspartiene Norge rundt som lirer av seg noen fraser til tilhørere som er såre fornøyd med og stolte over at akkurat deres hjemsted er blitt valgt ut til å få besøk av ”de prominente gjestene”.

TABU-listen for norske politikere, dvs. temaer som er så ubehagelige at den enkelte politiker er instruert om ikke å si noe om dem, er nå like ubehagelig lang som TABU-listen for norske medier.

På regjeringens hjemmesider ligger en oversikt over hvor ulike politikere skal holde tale 1. mai. Det mest påfallende er at dagen før 1. mai, den 30. april kl. 21.01, fremgår det ikke av regjeringens offisielle 1. mai oversikt hvor statsminister Jens Stoltenberg skal holde sin tale !

Hva har skjedd med kravmentaliteten?

I 1960- og 70-årene, da den rene materialismen var arbeidernes og samfunnets viktigste drivkraft, ble det klaget over at borgerne var blitt så kravstore, de ville ha både høyere lønn og lavere rente og lavere inflasjon mens politikere og arbeidsgivere liksom gjorde det de kunne for å komme datidens materielt kravstore borgere i møte med Kleppe-pakker og utvidede overføringer fra Staten.

Hvor er det egentlig blitt av kravmentaliteten, for ikke å si DEN UTVIDEDE KRAVMENTALITET, som ikke dreier seg om materielle behov (de er stort sett greit dekket for de fleste likevel), men som fokuserer på ”immaterielle behov” ?!

Eksempler på immaterielle krav er sannhet, sunnhet, trygghet, frihet, åpenhet og rettferdighet.

Siden lite om noe tyder på at dagens Arbeiderparti-makthavere kommer til å kunngjøre tiltak rettet mot det arbeidende folks immaterielle behov på 1. mai, den tradisjonelle dagen for å kaste materielle kjøttbein til arbeiderne, er det nå på høy tid at slike krav fremmes av borgerne selv – på tvers av og uavhengig av eventuell parti- eller organisasjonstilhørighet.

Den sensurerte og strukturelt korrupte norske NWO-pressen ser det foreløpig ikke ut til å være særlig håp om å få med på laget i denne ganske så viktige samfunnsmessige dugnaden, selv om dette nok kunne ha bedret salget av aviser. Nytale preger dagens norske media; de later som de ønsker å opplyse sine lesere (om det som er viktig), mens de i virkeligheten følger instrukser som sørger for å holde sine lesere i uvitenhet (om det som er viktig) gjennom å fore dem med uvesentligheter og annen fragmentert informasjon.

Kanhende ble immaterielle verdier bedre ivaretatt av førkrigstidens norske makthavere og media enn av dagens Støre- og Stoltenberg-regime, som forøvrig bærer klare tegn på å være styrt utenfra, med eller uten trådløs tankekontroll-feed.

Det viktige er å fokusere på hva dagens makthavere faktisk gjør, såvel hva de har gjort  som hva de ikke har gjort.

Det er tid for arbeidernes store informasjon-konfrontasjon med makthaverne !

Her er noen punkter som peker seg ut for informasjons-konfrontasjon med dagens norske makthavere og øvrige myndigheter, enten det måtte skje på første mai eller senere…

Vi vil ha SANNHET!

 • Så vel statsminister Stoltenberg som statsminister-kandidat Siv Jensen har deltatt på møter i regi av det hemmelige makt-fellesskapet Bilderberg. Vil herr Stoltenberg vennligst kunngjøre for det norske folket sannheten om sin Bilderberg-deltagelse og i hvilken grad Bilderberg bidrar/har bidratt til å overstyre norsk politikk ?
 • Svært mye tyder på at svineinfluensa-”pandemien” og massevaksineringen var planlagt i god tid i forveien. Kan noen fra Folkehelseinstituttet vennligst stå frem og si det som det var ? Det er et faktum at flere personer ble sykmeldt etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix enn antallet som ble korrekt diagnostisert med svineinfluensa.

Vi vil ha SUNNHET!

 • I løpet av Stoltenbergs år ved regjeringsmakten har det funnet sted en betydelig økning av mengden ”forurensning” fra stråling i Norge, også kalt elektrosmog. Statsminister Stoltenberg bestyrer nå et ”strålende” Norge. Helseeffektene av all strålingen blir konsekvent fortiet av myndighetene, inkl. ”Strålenes vernere” ved navn Statens Strålevern.

Det er nå konstatert en økning i forekomsten av hjernesvulster i Norge, særlig hos barn, se. Dette kan ha sammenheng med såvel bruk av mobiltelefoner som den generelle økningen i strålingsnivået, inkludert trådløse nettverk i klasserom og mobile basestasjoner og andre strålekilder som er plassert i norske barnehager, i skolegårder og på sykehustak.

Hva om statsminister Stoltenberg vurderte å invitere lege, Bilderberger og tidl. statsminister og WHO-sjef Gro Harlem Brundtland til Norge for å snakke om de sunnhetspåvirkende effektene av mobilstråling ? “Landsmoderen” Harlem Brundtland bør vel anses som å være en ekspert med relevant erfaring på dette området, i og med at hun selv blir uvel av å befinne seg mindre enn 10 meter fra nærmeste mobiltelefon.

Hvem kan vel være bedre skikket til å uttale seg om sannheten om sunnhet og sammenhengen mellom velvære og stråling enn hele Norges ”godmor” Gro Harlem Brundtland selv ?

Jens, please be Gro om å komme, ta hensyn ved ikke å ringe henne, nøy deg med en mail eller litt twitring som kan fanges opp av Gro’s antenner.

 • Maten som Norges arbeidere nå må ta til takke med inneholder vesentlig mindre næring enn maten som dagens eldregenerasjon fikk, de som vokste opp i det materielt fattige Norge i 1930-årene. Dagens mange friske og oppegående 80- og 90-åringer ble hverken flasket opp med E-stoffer med kuleramme-numre, eller alskens medisinsk krimskrams, det være seg Ritalin (dvs. amfetamin) til barn og unge med ”ADHD” eller farlige MMR-vaksiner mot ufarlige og immunstyrkende barnesykdommer som meslinger.
 • Bør ikke helseskadelige tilsetninger som MSG (E621) og aspartam (E 951; nå ”aminosweet”, som det er planlagt at skal få status som ”naturlig” tilsetning…) nå forbys i folkehelsas navn, og om det ikke forbys bør vel produkter med slikt innhold påføres klistreetiketter med advarsler lik det som nå preger sigarettpakkene ?

 • ”Matmonsteret” ved navn Codex Alimentarius har til hensikt å hindre arbeiderne tilgang på såvel sunn mat som naturlige kosttilskudd (som inneholder sunnhetsskapende sporstoffer som syntetiske vitaminer mangler).

 • Kan Norges makthavere – som hevder at de representerer det norske folks interesser – nå simpelthen beslutte – på basis av foreliggende informasjon og signaler fra grasrota – at Codex Alimentarius ikke skal gjøres gjeldende i Norge,  hverken nå eller senere ?

  Vi vil ha FRIHET!

  • Nordmenn har tradisjonelt vært et frihetselskende folk, selv om diverse hjernevask gjennom diverse media kombinert med kjemisk og elektromagnetisk stimulering over tid nå kan tyde på at en høy andel nordmenn ser ut til å ha blitt  kondisjonert (dvs. mentalt tilvent – bevisst og særlig ubevisst) til å fungere som mer eller mindre tankekontrollerte og robotiserte innbyggere i et totalitært samfunn, med eller uten  mikrochip under topplokket.

  Uansett er frihet en grunnleggende menneskerettighet og kravstore nordmenn ønsker  fortsatt å leve som frie mennesker i et fritt land, på tross av den obskure NWO-agendaen  som snikinnføres i det stille av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Enten Jens og Jonas er  tankekontrollerte eller ei – noe deres opptreden ofte indikerer at de er – er de blant Norges fremste – og dermed farligste – fiender av folkets frihet.

  • ”En forpliktende klima-avtale” er hva NWO-agentene Støre, Stoltenberg og Solheim så vel i det skjulte som i det offentlige har arbeidet intensivt i kulissene for å få på plass, før, under og etter København-møtet i fjor. Hvorfor har ingen av de klima-kvekkende Duracell-endene Jonas, Jens eller Erik sagt rett ut til Norges arbeidere at om en internasjonal klima-avtale gjennomføres vil det komme til å innebære begrensninger på fri bilbruk, enten gjennom drakoniske bensinpriser eller også gjennom tvungen GPS-måling av bilbruk supplert av klima- dvs. kilometerkvoter for den enkelte bilfører ?
 • Vi ønsker faktisk også å beholde retten til å bære pass, som er en hevdvunnet menneskerett gjennom århundrer, til tross for Aftenpostens og andre NWO-agenda-organers snik-forsøk på å overbevise arbeiderne om at elektroniske ID-kort vil være mer ”moderne og trygt”. Har ikke Aftenposten tenkt på at det er mer praktisk med et pass som kan forevises visuelt uten tilgang på elektrisitet og scanner ? Og at det gir bedre trygghet og frihet at et pass ikke inneholder en chip med mengder av personlig info som kan brukes og misbrukes av den myndighet som måtte ha kontrollen over IDkort-scannerne ?

 • Dessuten er ikke behovet for å passe på passet praktisk, men prinsipielt. Det er faktisk av den største betydning for å trygge våre rettigheter som vil sikre vår og våre barns fortsatte frihet.

  Vi vil ha TRYGGHET!

  • Det finnes en rekke mer eller mindre obskure statlige norske organer som har til felles at de arbeider for å ivareta borgernes ”sikkerhet”: Nasjonal  Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), (den militære) Etterretningstjenesten,  osv.

  Det er da ganske så påfallende at så mange tusen nordmenn som lønnes for å arbeide for ”sikkerhet” ikke er i nærheten av å skape den nødvendige trygghet for sine landsmenn, slik det fremgår av det som er nevnt andre steder i denne artikkelen.

  • Ting tyder faktisk også på at muldvarper på norsk jord med eller uten instrukser fra utenlandsk hold bidrar til å frata norske borgere sine rettigheter og sin trygghet gjennom COINTELPRO-programmet som bl.a.  er opplevd slik av en god nordmann som måtte flykte til utlandet og slik av en annen god nordmann som også måtte flykte fra Norge for å kunne oppleve trygghet og frihet.

  De systematiske COINTELPRO-bruddene på menneskerettighetene i Norge mot kravstore norske borgere utføres av de militære, av e-tjenestene, politiet og psykiatrien i fellesskap.

  Tenk at dette er offentlige organisasjoner som hevder at deres jobb er å sørge for alle norske borgeres ”trygghet” mens de i virkeligheten gjør det stikk motsatte – sånn i all hemmelighet, med ryggdekning fra Arbeiderpartiets vel innarbeidede maktmafia under overoppsyn av Bilderberger og Rockefeller-venn Thorvald “Big Daddy” Stoltenberg og coverup i form av øredøvende taushet fra den norske pressen, som anser seg for å være ”samfunnets vaktbikkje”. Dette er nytale for norske medier som aktivt lar seg misbruke som nyttige idioter i NWO-agendaen selv om det innebærer at de svikter sine egne lesere i prosessen.

  Vi vil ha ÅPENHET!

  • Det norske folks nasjonalformue ved navn Oljefondet bestyres av Norges Bank, under ledelse av bilderberger Svein Gjedrem som foretok nesten-komplett sellout av Norges Banks gullreserver i 2004. Den løpende forvaltningen av Oljefondet utføres av utenlandske forvaltere. I året 2008 forsvant 633 milliarder kroner fra Oljefondet. Kan vi nå være sikre på at Oljefondet – som ble opprettet med Jens Stoltenbergs hovedoppgave i sosialøkonomi som blueprint – er i de beste hender ? Kan vi få litt mer åpenhet om Oljefondet, dets forvaltning og disposisjoner, please ?
 • Det offentlige Folkehelseinstituttet (FHI) har hemmelige regnskaper, noe som i seg selv er uhørt for en statlig institusjon. Kan Folkehelseinstituttets regnskaper nå offentliggjøres i sin helhet, med en vektlegging av hvilke inntekter inkludert gaver som mottas fra utenlandsk hold ? Det går sterke rykter om at familien Stoltenberg disponerer deler av FHI’s mottatte overførsler ”fra onkel i Amerika” (les: Rockefeller Foundation). Hvis Jens Stoltenberg tar initiativ til at alle relevante beløp fra FHI’s regnskapsførsel blir belyst og gransket i full offentlighet vil han samtidig bidra til å renvaske sin families gode navn og rykte mot svært alvorlige korrupasjonsanklager.

 • Dossimetri er vitenskapen om helsevirkningene av stråling. Vil myndighetene, og da i særdeleshet det strukturelt korrupte Statens Strålevern ta seg bryet med å offentliggjøre litt dossimetrisk informasjon, f. eks. også om TETRA-stråling, sånn i all åpenhet ?

 • Og er det nå egentlig rettferdig at Bilderberger Stoltenberg den yngre prøver å presse gjennom et datalagringsdirektiv som vil gjøre det arbeidende folket til mistenkte, når han samtidig lider av langt fremskreden data- og informasjonsvegring ved å unnlate å gi Norges befolkning et minimum av informasjon om sin og sin families bindinger og inntekter som det følger med hans stilling og dens krav til habilitet at han burde ha offentliggjort helt frivillig og  for lenge siden ?

 • Vi vil ha RETTFERDIGHET!

  • 11. september 2001 falt tre bygninger i USA til jorden og Pentagon ble truffet av et militært prosjektil. Dette hadde ingenting som helst å gjøre med nasjonen Afghanistan. Hvorfor er egentlig Norges beste soldater nå i krigstjeneste i Afghanistan som en aggressiv og kriminell okkupant ? Har ikke Norges makthavere fått med seg at det er noe som kalles å rette baker for smed og at slikt gjør man ikke ? Det begås hver dag en urettferdighet mot Afghanistans innbyggere av Norges makthavere anført av NWO-Støre på tross av svada-spin om brønnbøring og kvinnefrigjøring fra Jonas & Jens tallrike korps av spin doctors kalt informasjonsmedarbeidere.

  Rettferdighet for Afghanistan – bring de norske soldatene hjem nå !

  • I dagens politi- og rettsvesen finnes det drøssevis av medlemmer av Den Norske Frimurerorden, særlig politimestre og dommere. Dette er personer som har avlagt ed om evig troskap til andre frimurermedlemmer, som kalles deres ”frimurerbrødre”, en lojalitet som for den enkelte frimurer har høyere rang enn lojaliteten som deres sitt arbeid innenfor politi- og rettssystemet imåtte kreve.

  Frimurernes inhabilitet i rettsNorge undergraver effektivt rettferdigheten i det norske rettsvesenet !

  Vil justisminister Knut Storberget ta initiativ til å få utrensket frimurerne fra det norske rettsvesenet ? Og hvis et slikt påkrevet initiativ blir hemmet av at statsminister Stoltenberg  selv er frimurer ville det arbeidende norske folk sette pris på å få dette opplyst, i åpenhetens og habilitetens navn.

  Statsminister Jens Stoltenberg under 1. mai tale i Oslo i 2009. Få timer før 1. mai 2010 fremgår det IKKE av regjeringens offisielle hjemmesider hvor Jens Stoltenberg skal holde 1. mai tale i 2010 ! Kan vi be om litt mer ÅPENHET fra de norske makthavernes side i 2010 ? Forøvrig kommer ingen regjeringspolitikere til å tale på Youngstorget i år. Jens “zombie” Stoltenberg vil være 1. mai på Stortorget på Lillehammer kl. 12.30 og på Stortorget på Hamar kl. 15.

  Det er vel nå på tide at makthaverne i Norge mottar tydelige signaler om at det arbeidende norske folk også i moderne tid kan være kravstore – og at det nå gjelder immaterielle krav.

  Norges arbeidende folk er vel ikke som en flokk med maur som går med skylapper rundt i en maurtue – eller ?

  1. mai vil være en bra kick-off dag for den kommende informasjon-konfrontasjonen!

  Foreningen Folk for Frihet har annonsert sin tilstedeværelse på Youngstorget 1. mai 2010:

  Folk for Frihet gjennomfører opplysningsdemo på Youngstorget lørdag 1.mai. kl 11.15, bl.a. med utdeling av løpesedler om: Hvem er det som egentlig styrer landet ? De norske politikerne eller bilderbergerne ?

  Flyers kan printes ut her!

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  38 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  2Q11
  2Q11
  Abonnent
  10 år siden

  Tilbake til virkeligheten og løgnere og svikere. Samme som før, bruker 22. juli for det det er verdt = sympatistemmer. Når skal medierådgiverne forstå at de er gjennomskuet?
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/05/01/store-motte-utoya-etterlatte-i-troms-1-mai?autoplay=1
  Stiller krav til Støre, ..ha ha morsom. EP AUF leder også som 70 åring?
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/AUF-stiller-miljo–og-integreringskrav-til-Store-7549909.html#.U2VgHCgWBgs

  Flere Balkan-spor: Latex og silikon på nese og ellers:
  http://postimg.org/image/codjex80n/

  Her er mulig sammenheng, umulig sier du? Høyt spill, at du tør, hvem?
  http://postimg.org/image/b9tyk9o2x/
  http://postimg.org/image/up4tsvnal/
  (kommer tilbake med dokumentasjon og flere sammenhenger senere)

  “Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en «delelinjeavtale» som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?”
  Av Synnøve Fjellbakk Taftø fra:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

  2Q11
  2Q11
  Abonnent
  Svar til  2Q11
  10 år siden

  Dagen før 1.mai slipper NTB og halehenget denne (agenda)nyheten for å kondisjonere det allerede desillusjonerte borgerskapet. Mange journalister, og avisene de jobber for, hjelper den serbiske konspirasjonen. Om de er serbere eller briter eller nordmenn kan diskuteres da flere av dem har en fot plantet i hvert land (flerfotet..).
  http://www.kvinnheringen.no/innenriks/article7328263.ece

  Faren til Egzon Avdyli forteller at 25-åringen ble drept i kamp i Syria for to dager siden.
  – Vår familie er helt knust etter at vi mottok nyheten om at Egzon er drept i Syria. Til meg sa han at han skulle reise en tur til Kosovo, og ikke til Syria, sier Egzon Avdylis far til Aftenposten.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Var-familie-er-helt-knust-7552358.html#.U2YdxigWBgs

  Faren, inntil han tør stå fram, er etter min gjetning:
  http://stavrum.nettavisen.no/tag/egzon-avdyli/
  http://postimg.org/image/a5bztryfz/

  Servende survivor, oder von den toten?
  http://postimg.org/image/nib9n9p8p/
  http://postimg.org/image/ql71gnfy3/
  http://postimg.org/image/eyoc7brqb/
  Han hadde viktigere roller å ivareta, dermed la regissøren inn et passende dødsfall. Hallo konspiratorer, dere er avslørt! Få det inn i knollen, slik at vi slipper mer av det tåpelige såpeoperaskuespillet deres..

  Dag Reidar Bye
  Skribent
  11 år siden

  I følge Doc Marquis, tidligere Illuminati okkultist, er 1 mai en av de 8 ofringsdagene på kalenderen til illuminati, og for satanister generelt.

  Ettersom sosialister alltid har bedrevet menneskeofring, inkludert AP, vil det også være naturlig å velge nettopp en satanistisk ofringsdag som sosialistenes helligdag. Dette indikerer også at menneskeofring blir sett på som hellig. Menneskeofring er da også avgjørende for å få etablert det sosialistiske tusenårsriket, som i realiteten er ren satanisme.

  Det får være min lille 1 mai tale.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  12 år siden

  Også facebook er brukt for psyops, etter mitt syn er dette et sådant sted av en noe ufyselig og ufolkelig art http://www.facebook.com/groups/123940187626318/

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  12 år siden

  Følgende julehilsen 2011 tar opp noen uregelmessigheter i det norske samfunnet, sitat:

  +{

  Marius Reikerås
  GOD JUL? Selvsagt ønsker jeg deg en god jul, men samtidig så vet jeg at julen er en ekstra tung tid for mange av de som er blant mine venner på Facebook. Jeg tenker blant annet på: – Ann Helen som mistet sin kjære sønn på 16 mens han var under barnevernets omsorg – Han som sitter på ILA landsfengsel og som er et justismordoffer som staten er klar over, men som de ikke kan slippe fri fordi byråkratenes kvern ( Gjenopptakelseskommisjonen) , maler så langsomt. – Den unge damen på 22 år som har mistet sitt biologiske bånd til sin sønn fordi staten mener at barnet skal tvangsadopteres. – Den enslige nordsjødykkeren som hver jul får forsterkede suicidale tanker, men som har et lite håp om at Menneskerettsdomstolen en dag vil yte ham og de andre en viss retteferd. – Tapre Kristin, som ikke har sett barna sine siden 2002 fordi staten har bestemt at slik skal det være. Med hvilken rett har staten bestemt at Kristin og mange andre ikke skal få se sine barn, spør nå jeg? – Rusmisbrukeren som jeg snakket med forleden, som følte at NAV og andre offentlige etater degraderte han som menneske. – FN- veteranen som ikke får sove som følge av PTSD og som føler seg glemt av samfunnet. – Rune på 39 som har fått sine siste 15 år av sitt liv spolert av sin runddans med offentlige etater. Og slik kunne jeg holdt på i evigheter. Det kan godt være at Norge topper statistikken over verdens beste land å bo i, men tatt i betraktning av at vi er under 5 millioner mennesker, er det urovekkende mange som ikke føler det slik. For mange av disse, hjelper det lite med ønsker om god jul når de er påført skader som aldri vil kunne gro. Slike skader har en forsterkende effekt ved høytider. Så la meg heller avslutte med å si at i stedet for ønsker om en god jul, så håper jeg at du får inspirasjon til å kjempe videre mot det som er urettferdig i samfunnet. Det er vel kanskje det som er en del av det egentlige julebudskap? At man ikke skal tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv?

  }+

  God jul :)

  Otto
  Abonnent
  14 år siden

  Q&A ~ April 15 2010
  +{
  Q: No country with sensible government and intelligence service would have placed all their most important leaders in one and same airplane, not in these days, and not Polen. So what really happened?
  When does the next global circus act happen? Do they control governments and media mainly with terror? Do they have an operational team in every country, allways ready for well prepared action?

  A: Serco virtual tunnel for decoy and drone. Soon. Yes. Yes
  }+

  Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

  Cosmomind
  Cosmomind
  Abonnent
  14 år siden

  Min uthevede tekst er viktig å formidle til de du møter i ditt frivillige arbeide og som føler seg verdiløse. ( Regner med at mange av disse ikke har fast arbeid av en eller annen grunn )

  Lise Tollefsen Slembe
  Svar til  Cosmomind
  14 år siden

  Nei Cosmomind . Mange av de unge som kommer til meg er de noen mennesker fordømmer og stempelmerker som ” tapere, fattigluser, dopimgshuer” og det som verre er!

  saken er at dette er mennesker jeg betrakter som mennesker med stor M, som vet hva livet og menneskets verdi handler om. Dette er mennesker som voksne blant annet har brukt som kasteballer innen deres eget egosystem og byråkrati-systemet, som barnevernet har skakkkjørt med deres “pakkepost-system” til den ene fosterfamilien til det andre og fra den ene barnevernsinstitusjonen til den andre eller mer et et ungdomshjem i deres oppvekst og som bv har vært med på å evighetsstigmatisere i tillegg til psykiatrien og samtidig drevet “splitt og hersk” med. Og dette er unge som tidligere har blitt voldtatt av systemets autoriteter, både psykisk og fysisk som de aldri fikk noen oppreisning god nok for! Og dette er unge som denne regjeringen og tidligere regjeringer og resten av suppegjeng-politikerne på Løvebakken bevisst har usynliggjort. Hadde de brydd seg så hadde disse unge ikke hatt det så vondt som de har hatt det i mange år frem til i dag.

  I mine øyne er disse unge menneskene av VELDIG STOR VERDI. Og de er så absolutt veldig intelligente alle sammen.

  Cosmomind
  Cosmomind
  Abonnent
  14 år siden

  Lise, to tredjedeler av det norske folk er velfødde, så de bryr seg ikke om den tredjedelen som lider.
  Barmhjertigheten sitter i munnen, og spanderbuksen er trang.
  Det svært få tenker på desverre, er at dette er bevisst politikk.
  Det MÅ være en tredjedel som ikke har jobb.
  Disse GJØR FAKTISK EN JOBB, DE BIDRAR TIL Å KJØLE NED ØKONOMIEN!
  Men de får ikke akkurat så mye honnør for å holde velstanden oppe for de andre!

  Lise Tollefsen Slembe
  Svar til  Cosmomind
  14 år siden

  Jeg er så enig med det du skriver (over) som det kan få blitt Cosmomind.

  Det akkurat det jeg fokuserer mye på om dagen. Hvordan skal man få de velfødde til å bry seg om den tredjedelen som lider..? Jo, ved at de velfødde snart selv får merke hvordan det føles å sitte der med en slunken lummebok og telle på kronene mens de lurer på hvor de nå skal klare å skaffe seg tak over hodet!

  Du skjønner det Cosmomind, jeg kan telle på EN HÅND hvor mange økonomisk velstående det er igjen her i landet. Selv de “rike” tar veien til meg og da snakker jeg om foreldre som forteller meg hvor flott hus de har, to biler, stor hage og annet luksus men “de skjønner ingenting” – sier de. “De har jo alt man bare kan drømme om der hjemme, som de har tatt opp gedigne lån til, bare for å tilfedstille deres barns og deres egne behov og enda er ikke barna fornøyde!” fortsetter disse “rike” fortvilte foreldrene.

  Jeg spør så da: “Å hva tror dere er årsaken til at deres barn disse psykiske problemene kombinert med rusproblemer og at de attpåtil gjentatte ganger ber dere som forelder om å dra til helvete?

  Og så kommer svaret jeg bare ventet på å få høre: ” Nei, det vet vi ikke! Det kan være det at jeg og mannen min har hatt endel større problemer oss imellom grunnet endel lån vi sliter med å nedbetale pluss alle andre utgifter og utlegg v har i tillegg. Og at dette kan selvsagt gjort sitt til at barna har disse psykiske probleme sine og i perioder ruser seg eller ber oss om å dra til helvete!!!

  Derfor er det jeg tenker i mitt “stille sin.” Det kommer snart en tid der mesteparten av befolkningen her i landet vil stå i kø utenfor pantekontorene i håp om at de få restene av verdiene de har igjen skal gi dem ihverfall noen kroner til brød og pålegg hver måned pluss penger nok til å betale en billig husleie! Det er som jeg ser bildet foran meg som en ny karikaturtegning av et mylder av fortvilte mennesker som står i rekke og rad utenfor de få pantekontorene som finnes her i landet, som nedbrudte gjeldsslaver økonomisk ribbet helt inn til skinnet!

  Jeg hadde noen verdier her som jeg for noen år siden ville få en masse for. Nå ler brukthandlerene av meg pr. telefonsamtaler. ” Ha, ha! Å nei, du, vi tar bare inn verdier av gull!”

  Skjønner du Cosmomind! Bruktehandlere og antikvitetsforhandlere er mest opptatt å få inn GULL! De er bevisste de, om hva som kommer av store økonomiske nedgangskriser for landets befolkning om ikke lenge. Og sånn er det jeg innhenter informasjon om hva som kommer – blant annet.

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  14 år siden

  På 1 mai var et som jeg så et karikakurbilde foran meg i det jeg gikk inn på bussen sent etter middagen , kledd i svarte skinnklær, svart hår og svart bukse. For meg er 1 mai et “sorgens kapittel” av en en “feiring” når jeg tenker på denne regjeringens bevisste undertrykkelse av tusentals vanskeligstilte og fattigstilte mennesker her i landet. “Derfor ikler jeg meg svart som jeg også vil gjøre på 17 mai, da jeg heiser flagget på halv stang og går ut på den åpne plassen å synger: “Ja vi elsker dette landet som det synker hen. furet værbitt i hvert ansikt, i hvert tusen hjem…”

  Vel over til karikaturtegningen som jeg faktiske holdt på å tegne i kveld.

  Der kommer jeg inn på bussen og det svarte antrekkket mitt matchet faktisk glimrende med mange av de gravalvorlige ansiktene som satt på bussen og stirret tomt rett ut i luften eller ut av vinduet, som det så ut som om de alle hadde vært på en og samme dystre minnegudstjeneste! Og jeg tenkte i mitt stille sinn mens jeg smilte litt for meg selv: ” Ja, nå har de vært i byen og hedrer denne Jens og hans AP tilhengeres velformulerte og taktiske løgntaler men bare vent, snart møtes disse samme passasjerene som er med denne bussen på samme sted (på torget) i byen men denne gangen ikke før å feire arbeiderenes og frihetens dag men for å rope skjellsord og banneord pluss kaste råtne egg mot disse makt-kverulantene av politikere.”

  Og akkurat det kommer til å skje når de fleste av de som satt på bussen om ikke lenge sitter der hjemme og teller på de siste norske kronene mens de diskuterer seg imellom som familimedlemmer om hva de evt. kan pantsette av arvegodt eller annet av verdi for å klare å brødfø seg hver måned!

  Dette bildet av fremtiden vi går i møte står KLINKENDE KLART foran meg.

  .

  bin Laden
  bin Laden
  Abonnent
  14 år siden

  Det var et godt forslag!
  En sovjetisk økonom fikk Nobelspris for å ikke offentliggjøre begrunnelse for en alternativ modell hvordan verdens finanssystem kunne fungere uten kriger, plyndring av naturressurser og skader for miljø.

  Det var NWO som kjøpte ham til tausheten fordi modellen var basert på BEGRENSNINGER for det søppelet som ble kalt for “anglo-yankees elite” på 1.mai-plakatten.
  Vestlige masser burde sabotere NWO-fremgang for sitt eget beste, men de velger bevisst den letteste veien NWO tilbyr dem.
  Saue-masser forstår ikke at deres energi (mental støtte for faenskap) blir bare brukt underveis.
  Når NWO`s endelige mål er nådd, blir disse eliminert som søppel.

  Den Lille Snille Ulven
  Den Lille Snille Ulven
  Abonnent
  14 år siden

  1. mai er nå over, og her er hva jeg fikk med meg:

  Det var klekket ut et diffust slagord ved navn “Samarbeid for arbeid”, statsministeren sa at “arbeid for alle” er en hovedmålsetting og det kom frem i avisene at Norge har Europas laveste arbeidsledighet.

  Fra før er det kjent fra undersøkelser at 1 av 2 nordmenn som er registrert som arbeidsledige er tilfreds med situasjonen og ikke ønsker å komme i “arbeid”.

  Burde ikke statsministeren og de øvrige 1. mai-klakkørene nå heve blikket fra perspektivet fra 1930- eller 1950-årene og nå se i øynene at det er ikke lenger “arbeid” som er et være eller ikke være for nordmenns ve og vel ?

  Kanskje er det tilogmed slik at svært mange av de som holder på med “arbeid” (dvs. å utføre oppgaver etter ordre mot betaling) burde ha holdt på med noe helt annet, om det så er å være hjemme og motta penger fra NAV.

  Kan det være på tide å lufte en tanke om borgerlønn for nordmenn, noe som bl.a. vil oppfylle hensynet til økt frihet for den enkelte ?

  Hva er egentlig “arbeid” ? Arbeid i mange former er vel det motsatte av frihet, snarere en form for underdanig slaveri med plikt til å utføre ordre ovenfra.

  Hvor mange titusener som er “i arbeid” i Norge idag får penger for å opptre som nyttige idioter for NWO-komplottet på en måte som i større eller mindre grad gjør skade på land og folk og bidrar til å undergrave fremtiden?

  Her er et forsøk på å antyde omfanget av dette isfjellet:

  – Info-medarbeiderne til Stoltenberg (visstnok flere hundre)

  – En betydelig andel av norsk presse inkl. NRK

  – De hemmelige tjenestene

  – Psykiatrien. Hvis en psykiatrisk sykepleier f.eks. nekter å sette en sprøyte som hun anser for å være uheldig i forhold til klientens situasjon, hva vil da skje med hans eller hennes “karriere” ?

  – Harald Eia har påvist at tusenvis av akademiske “forskere” får penger for å forske på den tomme mengde, dvs. må unnlate å gjøre vesentlige funn.

  – Militæret driver såvel logistikk for chemtrails-sprayingen som sikkert en hel del andre former for virksomhet som holdes skjult, nå som NATO – dvs. Norges forsvar – er blitt “samordnet” med NWO

  – NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt oser propaganda og USA/NWO-underkastelse lang vei.

  – FHI – Folkeforgiftningsinstituttet – såvel som skolenes helsesøstre sprøyter nordmenn i alle aldre fulle av mer eller mindre helseskadelige serum som gir Rockefeller penger i kassen (slik at det drypper på Stoltenberg)

  Listen kan sikkert gjøres mye lengre, poenget er at “arbeid” med implementering av NWO-agendaen på ingen måte er hva Norge trenger.

  Hva med å opprette f.eks. flere stipend til frie kunstnere ?

  Selvfølgelig må mange oppgaver i samfunnet utføres, selv om de kan være kjedelige, poenget her er å påpeke de mange kontraproduktive “arbeiderne” i Norge som det nå bør begynnes å lukes blant, slik det er påpekt i artikkelen her.

  Hvis denne prosessen vil føre til økt arbeidsledighet og redusert NWO-aktivitet vil det helt klart være av det gode…noe statsminister Stoltenberg trolig vil være blant de siste til å innse…

  Otto
  Abonnent
  14 år siden

  Apropos informasjon-konfrontasjon, 1. mai 2010 er snart over, kanskje noen her inne kan hjelpe med å finne informasjon om følgende. Jeg fikk følgende spørsmål på facebook.com:
  In and out of sync with WHAT reality by the way? Yours?

  Mitt svar:
  Yes, mine. Mr Drunvalo Melchizedek says that war, chaos and global financial breakdown is natural. It isn’t, it’s manmade, by criminals. He also agrees with the manmade global warming theory, the main base for the new world order, now represented by a 70 trillion usd capital base of the carbon disclosure project administered from 10 Downing Street, mainly built by laundering money from crime. The think tank and organization behind the manmade global warming swindle is the same as was behind second world war’s communists and nazis, both, and they killed one of my uncles, a young man with the name Otto, and held my father in captivity, not pleasent under SS. So we have to disagree on this one until Mr Drunvalo Melchizedek wake up one morning with a more grownup view on the nwo cabal. That is my reality, and it’s not going to change. I suggest someone ask the real Mayan elders about Mr Drunvalo Melchizedek. Because of Drunvalo Melchizedek statements, I question his integrity. You’ll find intelligence information in the following, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067

  Otto
  Abonnent
  Svar til  Otto
  14 år siden

  Et forsøk på å avklare spørsmålsstillingen ble gjort ved å sende en henvendelse til Mr Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, Head of the National Mayan Council of Elders of Guatemala, og svar ble mottatt fra Joseph R. Giove, Executive Producer, Shift of the Ages, Executive Director, Common Passion, kopi av skjermbrev følger

  —-

  Subject: FYI, with a request * – please forward to Mr Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, if possible. Thank you

  Dear Mr Alejandro Cirilo Perez Oxlaj
  Head of the National Mayan Council of Elders of Guatemala http://www.lescarney.com/guatamala.htm

  We are doing research in the area of crime, now with special focus on the new world order cabal. Information in multimedia reports are to be found in Abel Danger blogspot http://abeldanger.blogspot.com/ , alternative Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 . Abel Danger is an open organization, in every way but with ethics based on human rights and a responsible attitude to society and environment. In the organization there is no money involved, participation is based on the ethical values mentioned. I’ve seen The Mayan New Dawn http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=101#M5186 , thank you

  My personal topic in this e-mail is regarding a person with the name Mr Drunvalo Melchizedek, reference The Maya Of Eternal Time Drunvalo Melchizedek July 29 2009 http://www.youtube.com/watch?v=Wy9TGbE2F-8&feature=PlayList&p=035B787CB6AD3F15&playnext_from=PL&playnext=1&index=10

  I were asked a question in facebook.com and my answer was as follows:
  .
  Mr Drunvalo Melchizedek says that war, chaos and global financial breakdown is natural. It isn’t, it’s manmade, by criminals. He also agrees with the manmade global warming theory, the main base for the new world order, now represented by a 70 trillion usd capital base of the carbon disclosure project administered from 10 Downing Street, mainly built by laundering money from crime. The think tank and organization behind the manmade global warming swindle is the same as was behind second world war’s communists and nazis, both, and they killed one of my uncles, a young man with the name Otto, and held my father in captivity, not pleasent under SS. So we have to disagree on this one until Mr Drunvalo Melchizedek wake up one morning with a more grownup view on the nwo cabal. That is my reality, and it’s not going to change. I suggest someone ask the real Mayan elders about Mr Drunvalo Melchizedek. Because of Drunvalo Melchizedek’s statements, I question his integrity. You’ll find intelligence information in the following, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067
  .

  As you can see Mr Drunvalo Melchizedek says he represent the view of the Mayan elders. My question to you is: Do you agree with Mr Drunvalo Melchizedek views and work? Please state your opinion on this matter.

  Thank you. I wish you and yours a nice spring season

  With regards from, med hilsen fra
  Otto Lund
  ..

  —-

  Dear Otto,

  Thank you for your work and concern regarding Drunvalo and his (mis)representations.

  I am Don Alejandro’s agent for publicity and his friend, as well as executive producer of the Shift of the Ages film project. I can assure you that Don Alejandro does not share Drunvalo’s views, and that Drunvalo is not an authorized spokesperson of the Maya as he purports in his web casts. It is a delicate situation. All I can say is that your suspicions are correct, and I, as well as Don Alejandro, share them. I wish there was more we could do to correct these sorts of misrepresentations but we have exhausted all reasonable means to no avail. We shall leave it to the winds of fate. People like you can intuit the truth, and I am thankful for that.

  Please visit Common Passion as it appears that we have many areas of interest that overlap.

  I am heading out now for a few weeks in Guatemala. I will mention your work and concern to Don Alejandro.

  Thank you for taking the time to write. Please keep in touch.

  All my best,

  Joseph

  Joseph R. Giove
  Executive Producer, Shift of the Ages
  Executive Director, Common Passion
  ..
  http://www.ShiftoftheAges.com
  http://www.CommonPassion.org

  Otto
  Abonnent
  Svar til  Otto
  14 år siden
  Hallo
  Hallo
  Abonnent
  14 år siden

  May day – May day. Se: http://en.wikipedia.org/wiki/May_Day Ikke noe om illuminati her nei!

  BelzeBob
  Abonnent
  14 år siden

  1.Mai er en kommunist-høytid, er det ikke? (Akkurat som “Kvinnedagen” 8.Mars.)

  Anyway: tror dette egentlig er en veldig gammel hedensk høytid. Noe å gjøre med feiringen av våren. Har du torrent – så gå inn på con cen i morgen og last ned Spaceman (Gary Bell – A view from space) sitt nyeste show. Han kommer nok til å ta det opp.

  bin Laden
  bin Laden
  Abonnent
  14 år siden

  “Våre myndigheter har plikt til å ta vare på…”, sier du.
  – Det er NWO`s myndigheter, ikke dine.
  Myndigheter er forpliktet ovenfor NWO som ga dem stillinger, ikke ovenfor sauer som legitimerte dem.
  “til dags dato sprayes himmelen over oss med chemtrail som forårsaker økt sykelighet og dødelighet”, sier du.
  – Det er derfor FrP først, og resten av Broilerhuset rett etter, flyttet til Spania, vekk fra spraying og bestråling.
  “For å yte nødvendig tjenestenivå overfor befolkninga, må broilere sikre seg kompetanse…” sier du.
  – NWO trenger ikke kompetente (og følgelig uavhengige) broilere.
  NWO trenger korrupte inkompetente (og dermed lydige) broilere.
  Spørsmålet er hvorfor sauer legitimerer dem til skade for seg selv, sitt avkom og det afghanske folket.
  “oppsigelse og rettslig forfølgelse kan være naturlig konsekvens”, sier du.
  – La oss prøve!
  Skal vi kreve straffeforfølgelse til Stoltenberg for norske leiemordernes drap på fire ubevæpnede afghanske demonstranter og en motorsyklist med et barn på sykkelen skutt nærmest på kloss hold?
  For overlevering av tusener av uskyldige afghanere til jøde-yankees tortur?
  For bombing av afghanske barn på stappfulle skoler?
  For ruinering av afghansk infrastruktur til fordel for tvangs-narkoproduksjon under mangeårig okkupasjon?

  For pølse-servering for arrangert flykrasj med polsk elite og drap på øyenvitne til nedskyting på de overlevende?
  Skal vi boikotte lisens-oppkrav til zombi-kanalen NRK?

  Otto
  Abonnent
  Svar til  bin Laden
  14 år siden

  Følgende spørsmål ble servert i facebook.com:
  Kva er sanheta om Opiumkrigen i Afganistan?
  Foxnews – We Tolerate The Cultivation Of Opium Poppies.mp4 http://www.youtube.com/watch?v=t372emhXa60

  Mitt svar:
  Litt av sannheten er at det såkalte NATO kontrollerer ca 95 % av klodens produksjon av opium, og den foregår nå i Afghanistan. Gaterverdien av salget, som blant annet ødelegger mange barn, familier, samfunn og land, tilsvarer ca 10,000 F16 fly per år. Noe av fortjenesten går til å lønne soldater og finansiere hæravdelinger. I Norge diskuterer vi kjøp av noen dusin fly som skal vare i ca ett par tiår, for å illustrere Norge som en av mafiaens slaver, ikke langt fra nederste trinn på rangstigen i dette kriminelle komplekset. Mer om dette og relatert, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067

  Otto
  Abonnent
  14 år siden

  Her var det som vanlig mye bra å motta og ta tak i, kjekt

  1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon !

  Ja, har over siste to-tre år sendt rundt 1,000 nyhetstips til de fleste av våre leverandører av nyheter, også noen i våre naboland, alle tips vurdert å være viktige å utrede og informere om overfor hele befolkninga, men særdeles lite, eller stort sett ingenting, har blitt videreformidlet av media. De har i det store og hele valgt å være tause, eksempelvis i forbindelse med helseskadelige vaksiner som enkelte har blitt syke og noen har dødd av. Mange av de selverklærte nyhetsformidlerne valgte istedet å promotere vaksiner og hause opp en frykt for pandemi hvis oppstart ikke ble suksess. Kort sagt, vi har en særdeles alvorlig situasjon hva angår media, således også noen av våre offentlige organer som vi som befolkning har etablert, drifter og lønner, en særdeles ulønnsom og i noen sammenhenger beviselig farlig investering.

  Hva har skjedd med kravmentaliteten ?!

  Høyst aktuell spørsmålstilling, noe forsvant vel med giftig og fordummende fluor som ble allment og åpent introdusert rundt år 1964, mer gikk vel med med unaturlig stråling, medisiner i flytende og tablett form samt unaturlige tilsetningsstoffer i mat og drikke, og skolereformer og lærebøker gjorde sitt. Opp til dags dato sprayes himmelen over oss med chemtrail som forårsaker økt sykelighet og dødelighet.

  Vi vil ha SANNHET !

  Ikke tråkk på sannheten, ent naturlig og påkrevd statutt for å sikre individets og samfunnets sikkerhet og velstand. Når nøden er størst er hjelpen nærmest, når løgnene er som verst er sannheten nærmest. Man skal merke seg at de verste løgnene ikke er eliminert før de er behandlet i rettsapparatet, korreksjon, i et fungerende rettsapparat. Det er praktisk å konstatere at mange av de såkalte sannhetsbevegelsene ble infiltrert av desinformater fra starten av, sogar startet av disse, så enhver må finne sannhetene selv og innse at regelen hjemmegjort er velgjort ofte gjelder uten unntak.

  Vi vil ha SUNNHET !

  Våre myndigheter har plikt til å ta vare på både enkeltindivider og samfunn, i motsatt fall kan blant annet oppsigelse og rettslig forfølgelse være naturlig konsekvens. Som et eksempel, på dette seminaret glimret våre offentlige tjenere med sitt fravær, enten reelt eller i praksis, det vil si det har i alle fall ikke blitt fulgt opp med nødvendige aktiviteter. For å yte nødvendig tjenestenivå overfor befolkninga, må man sikre seg kompetanse samt bruke denne aktivt i utøvelsen av sitt ansvar, sin arbeidsinstruks. Det er per dato mye å ta tak i av mislighold i så måte.

  Fortsettes ..

  Otto
  Abonnent
  Svar til  Otto
  14 år siden

  ..

  New world order, ny verdensorden, representerer motpolen til alt som er bærekraftig for liv og miljø. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, valget er lett, forutsatt at man, og tilstrekkelig mange, er og blir riktig og tidsnok informert

  Ideologiene som ligger bak totalitære new world order er anvendt og anvendes til å utvikle og drifte systemer som alt liv og miljø fungerer i og konfronteres med. Kuren består i å finne og anvende protokoller, kommunikasjon, aktiviteter og kulturer som nevnte systemer ikke kan leve videre i, og med

  Falcons’ Thinkbox * Intelligence, hidden truth, esoterism, power, crime, freemasonry, illusions, etc * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

  * Jeg lar som regel være å anvende andres og min tid på å utdype for mye fordi ethvert individs egen motivasjon og kreativitet er alltid viktigst, og sterkest. “Lead, follow, or get out of the way. Led, følg, eller gå av veien – Thomas Paine”

  MortenB
  MortenB
  Abonnent
  14 år siden

  Når det gjelder Illuminati er det viktig å være klar over at dette er en organisasjon som oppstod etter at tåke-smogen etter Atlastis undergang hadde lagt seg, minst 50 år etter. Dette er dermed en rundt 10400 år gammel organisasjon. Kan hende har både navn og intensjonene endret seg til det verre gjennom årene, det tyder utenomjordisk informasjon på. At det startet mer som en “ideell” organisasjon for å redde mest mulig kunnskap etter katastrofen med Atlantis (og Lemuria). Kan hende gikk dette galt siden krefter som var årsaken til Atlantis undergang ble med også.

  En veldig bra artikkel som setter fokus på at vi i dagens Norge har for mye lave frekvenser (materie) og for lite høye.

  Michelle
  Skribent
  Svar til  MortenB
  14 år siden

  kom til å tenke på at når man måler velstanden i Norge, så glemmer man å måle velstanden til dyr og naturen! mye av Norge er med i illuminati-pyramiden for eksempel først og fremst via alle frimurermedlemmene, via media som kontrollerer hva folk tenker i landet (verdens største religion der nyhetsoppleserne er prester), via rettssystemet (basert på frimureri), via pengesystemet (hierarki), våpenproduksjon (kontrollert av onde makter), NATO, legemiddelindutrien, EØS og de siste årene har vi fått bevis for at selvsagt også via Nobel-prisen! Glede kan ikke måles i penger, fordi pengene lages og eies alltid av illuminati (dronningen er avbildet på pengene i England som styres av verdens senter for handel London og frimurerne har sine beskjeder og symboler på pengene i USA), de kan knipse med fingrene på ett sekund så er alle pengene du har helt verdiløse! Penge/makt/hierarki-system hører ikke hjemme i de høyee frekvenser enn jorden.. der deler man alt i en forurensningsfri natur og lever tidløs med kjærlighet/ glede!!!!

  Cosmomind
  Cosmomind
  Abonnent
  Svar til  Michelle
  14 år siden

  Jeg var med på en miljøkonferanse om Olje og miljø. Til stede var mange toppfolk fra Statoil. På kvelden diskuterte vi det samfunnsmessige miljøregnskap ved oljevirksomheten. En som jobbet i systemet kunne under fire øyne berette at de hadde regnet på det, men ville ikke gå ut med det. Årsaken var at da ville ingen kunne drive oljevirksomhet med lønnsomhet!!!!
  Det skal vistnok finnes en knøttliten (øy?)stat som måler BNP i Brutto Nasjonal Lykke! Det syns jeg er vakkert! :)

  vidar
  vidar
  Abonnent
  Svar til  Cosmomind
  14 år siden

  Bhutan gjør det. de var opptatt av GNH (gross national happiness). desverre så jeg en dokuemtar om bhutan for en stund siden om hvordan landet åpnet grensene mot vesten. materialismens inntog korrumperte samfunnet. ungdommen begynte med vold, folk hadde ikke lenger tid til hverandre, lokalsamfunnene gikk i oppløsning til fordel for tv-titting og fokus på individet osv osv..amerikansk populærkultur er en sykdom:(

  « Forrige artikkel

  Den skjulte meningen i Lady Gaga’s video Telephone

  Neste artikkel »

  P-pillen 50 år

  38
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x