Norske mediers samlede TABU-oversikt

42.2K visninger
80 minutter lesetid
491

Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt.

Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående destabiliseringen av Pakistan osv.

SKUP-konferansen for norske medier er nå avsluttet, og mer enn et halvt tusen kritiske og undersøkende norske journalister har reist hver til sitt med fornyet energi og inspirasjon til å bedrive sannhetssøkende gravejournalistikk i jakten på inneværende års SKUP-pris.

Et viktig spørsmål er hvilken oppfatning Norges undersøkende journalister har av skjult makt. Anser de at skjult makt er reell eller ikke? Og om de anser at skjult makt finnes og bør avsløres – vil de isåfall få lov til å publisere sine funn eller vil de være avskåret fra dette fordi eksponering av skjult makt er TABU?

De  58 sakene som var nominert til SKUP-prisen 2009 gir en klar indikasjon i så måte. Få om noen av SKUP-sakene kan sies å omhandle avdekking av skjult makt. Dette bekrefter at avsløringer av skjult makt i praksis er TABU, noe som i seg selv ikke bare er tankevekkende, men også foruroligende.

TABU-plakaten – pressens viktigste VÆR VARSOM-plakat ?

Temaene i den samlede TABU-oversikten er knyttet til skjult makt, som norske redaktører og journalister hevder at det er deres oppgave å avsløre og eksponere i offentligheten. Dette ble f.eks. uttrykt slik av avisnestoren Gudleiv Forr i Dagbladet i 2009, året han trappet ned etter et langt avisliv:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.” Se

Viktigere enn hva mediene sier er hva de faktisk gjør, noe som også indikerer medias forhold til den skjulte makten.

Den samlede TABU-oversikten som her følger er tilrettelagt for norske journalister som jager SKUP-prisen for 2010. Hvert punkt inneholder en (tabloidisert) tittel og en ingress, tilpasset løssalgsavisenes stil.

Nyhetsspeilet anser på basis av foreliggende fakta at skjult makt finnes og at den pågående utøvelsen av skjult makt innebærer en trusel mot norske borgeres livskvalitet, nå og i fremtiden. Å tro noe annet vil være naivt.

Faktisk er det ganske naivt og fordomsfullt å anklage frittstående undersøkende journalister for å være ”konspirasjonsteoretikere” mao. livsfjerne i forhold til den virkelige verden, uten først å ha undersøkt de faktiske forhold på egenhånd. Albert Einstein uttrykte dette slik: ”Condemnation without investigation is the height of ignorance” (“Fordømmelse uten undersøkelse er toppen av dumhet”).

I denne talen som USAs president John F. Kennedy holdt til USAs Presseforbund i april 1961 redegjorde Kennedy for den store negative innflytelsen som skjult makt utøver i samfunnet, og pressens oppgave med å bidra til å avsløre dette i offentligheten:

“The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

But I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to reexamine his own standards…

We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.” Hentet fra

Du kan høre talen på video her: “JFK speech on secret societies and freedom of the press”.

Så får vi se om den norske pressen vil velge å delta i JAKTEN PÅ DEN SKJULTE MAKTEN eller gjennom taushet, passivitet og fortsatte fortielser vil velge å bekrefte – øredøvende uhørlig – TABU-oversiktens gyldighet for norske journalister og redaktører i tiden frem til neste SKUP-pris skal deles ut.

Her er den samlede TABU-oversikten for norske medier:

(Punkt 1-8 er fra TABU-oversikten del 1)

1.  11 september: WTC-tårnene ble sprengt av Malteserordenen og The Carlyle Group

 1. Moro-mordet: Italiensk statsminister myrdet på ordre fra USA’s utenriksminister Kissinger
 2. Det er ikke demokrati i Norge: Norge styres av den skjulte verdensregjeringen Bilderberg

 3. Skader skapt av vaksiner: Autisme forårsakes av vaksiner og Pandemrix skapte helseplager for mange

 4. PST og psykiatrien benytter GESTAPO-metoder:
  UD-jurist tvangsinnlagt på psykiatrisk etter ordre fra Gro Harlem Brundtland i 1994 fordi hun sa klart ifra om at EØS-avtalen ville være grunnlovsstridig

6. Chemtrails:  NATO-fly sprayer oss fra luften

 1. HAARP: Topphemmelig våpenteknologi er aktiv fra norsk jord
 • Jordskjelv- og tsunamianomalier: Tsunamiskjelvet i 2004 var menneskeskapt


 • (Punkt 9-13 er fra TABU-oversikten del 2)

  1. Robin Cooks død. Britisk toppolitiker sa fra om terrorbløff og døde kort tid etter
 • AIDS er en svindel: HIV-testen måler ikke HIV og AIDS er menneskeskapt

 • Krigen mot terror var basert på løgn: Osama bin Laden var CIA-agent og Al-Qaida ble skapt av CIA

 • 12: CIA dominerer verdens narkobusiness: Narkoprofitten fra Plata går til bakmannen CIA

  1. Narko-NATO i opiumsåkeren: Afghanistan-krigen dreier seg om narkoprofitt – hvorfor får ikke Norge sin andel?
   

  Her følger resten av TABU-oversikten:

  TABU 14. Skjulte maktstrukturer finnes og er aktive den dag idag

  14. Konspirasjonen er reell

  Professor i statsvitenskap og Dame of Malta Janne Haaland Matlary har sagt at ”Folk flest er uvitende, politikere tåpelige, journalister og studenter så naive”, se.

  Som medlem av et av verdens mektigste skjulte makt-nettverk, Malteserordenen,  er Haaland Matlary – i motsetning til det store flertallet i samfunnet – fullt innforstått med at skjulte maktstrukturer er virksomme og at skjult makt utøves i stor skala den dag i dag.

  Den erfarne norske pressemannen og forfatteren Per-Aslak Ertresvåg har i sin suksessbok ”Makten bak Makten” tatt for seg enkelte sider ved de skjulte maktstrukturene og deres betydning for fortid og nåtid, noe som har gjort ham til persona non grata blant sine tidligere journalistkolleger.

  TABU 15. Malteserordenen

  15. CIA, EU og NATO bestyres av Vatikanet ?

  For mer info om Malteserordenen, se (samme lenke som ovenfor).
  br

  TABU 16: Sorte budsjetter og sorte prosjekter

  16. USA har topphemmelige prosjekter også i Norge

  I USA dukket det i 1950-årene opp et fenomen som makteliten ønsket å holde skjult for offentligheten.  Derfor kunne ikke penger til de hemmelige aktivitetene kommer fra de offentlige budsjettene, siden dette ville ha røpet hva som foregikk. Slik så ”sorte budsjetter” dagens lys; offentlige midler som skaffes til veie og benyttes i det skjulte utenfor demokratisk kontroll.

  En maktstruktur ble organisert rundt det sorte budsjettet, nye sorte prosjekter så dagens lys og mer penger fant veien ned i det sorte budsjett-hullet. USAs forsvarsbudsjett er en viktig kilde for sorte budsjett-penger. Dette kom tydelig frem da USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld den 10.09.2001 stod på Pentagons talerstol og beklaget seg over at 2,3 trillioner dollar var ”forsvunnet i byråkrati”, mao. ned i den store sorte pengekrukka.

  Og i løpet av 24 timer hadde bekymringen for hvor det var blitt av giga-beløpet med ett fordunstet pga. den sorte 11. september-operasjonen som inntraff dagen etter, og også rammet Pentagon, nærmere bestemt i den delen av bygningen hvor de pengejaktende revisorene befant seg. (Mer enn 10 revisorer fra et privat revisjonsfirma ble drept av prosjektilet som traff Pentagon).

  Det sorteste av sorte prosjekter heter CHEMTRAILS. Dette er flyutslipp som i perioder pågår nesten daglig over store deler av Norge. Dette er miljøkriminalitet av verste sort,  som her over Kristiansand.

  TABU 17. Sorte operasjoner (black ops)

  17. Millioner myrdet i Kongo av vestlige interesser

  Mens sorte prosjekter gjerne pågår fra en fast base, involverer teknologi og varer noe tid, dreier sorte operasjoner (”black ops”) seg om ad hoc oppdrag som utføres av en hemmelig og veltrent gruppe. Dette kan f.eks. dreie seg om politiske attentater, råvaremaktkamp eller hemmelige operasjoner i en krigssone.

  Det er særlig amerikanske maktenheter som står bak black ops. De siste tiårene har omfanget av black ops og råskapen som de gjennomføres med sklidd sånn ut at selv kyniske black ops-agenter føler kvalmen så overveldende at de vil ha en slutt på det. Dette betinger imidlertid en mediadekning-  som er fraværende:

  ”Once the good ole CIA boys at Bechtel did their NASA satellite studies of the Democratic Republic of Congo’s (DRC) mineral resources and discovered that it was the ‘richest patch of earth on the planet,’ all hell broke loose! They figured out that the DRC has 80% of the world’s coltan, among many other vital resources. Without coltan, you can’t have any technology that requires a computer chip: computers, cell phones, satellites and weapon systems, of course. So Bechtel, the CitiBank boys, the World Bank, IMF and various covert elements have been supplying brutal regime after brutal regime in the region. Well over four million and counting have died there…

  With enough public pressure all of these things are achievable. Once we get a small portion of the population acting in this direction, it will quickly catch on and spread.

  Even though the overwhelming majority of the US population is incredibly propagandized on the surface, just underneath is the realization of the need for mass action. They just need leaders to point this out. The mainstream just needs a spark.” Hentet fra

  TABU 18. Inhabile frimurerbrødre i offentlige maktstillinger

  18. Fjern frimurerne fra rettsNorge

  Den norske forfattereren Erik Rudstrøm fikk sitt første møte med frimureriet i retten da såvel hans motpart som dommeren var frimurere. Han ble fortalt på forhånd at han kom til å tape saken, selv om han juridisk sett hadde helt rett, fordi dommeren var bundet av sin frimurered om ikke å gå imot en frimurerbroder. Rudstrøm tapte saken, og har fortalt om sine erfaringer med rettsFrimureriet i boka ”Frimureriet og de skjulte makteliter”.

  Her er noen norske frimurere som bør fjernes fra sine maktstillinger pga. inhabilitet i forhold til frimurere som er lovbrytere, arresterte, tiltalte osv.

  Politimester Olav E. Sønderland (Stavanger), Politimester Per Martin Marum (Trondheim), Politimester Einar Henriksen (Lillehammer), Politimester Odd Jørgensen (Harstad), Politimester Anders Nerli (Kongsvinger), Politimester Bjørn Valvik (Florø), Tingrettsdommer Torstein Hellesnes (Oslo), Høyesterettsavdokat Fritjof Thomas Eeg, Høyesterettsadvokat Reidar Stiegler, Lagdommer i Gulating, Ivar Drevland, Byrettsdommer Kåre Røkkum (Oslo), Byrettsdommer Henrik Lunde (Stavanger), Sorenskriver Arnfinn Agnalt (Halden), Sorenskriver Thomas Hazeland (Horten).

  Det må også nevnes at Erling Sandene som har innehatt Norges nest høyeste embete – høyesterettsjustitiarius – er frimurer… Kilde

  TABU 19. Joseph Mengele og prosjekt MK Ultra

  19. Statsministeren kan være en biorobot

  Joseph Mengele var en medisinsk forsker som arbeidet i konsentrasjonsleiren Auschwitz på oppdrag for Kaiser Wilhelm Instituttet i Berlin (nå Max Planck Institutt for psykiatri) med utføring av ulike eksperimenter, bl.a. testing av barns tålegrenser for smerte. Dette arbeidet ga så interessante funn at han tok med seg alle resultatene fra Auschwitz og fikk en ny toppjobb i USA så snart krigen var slutt. Mengele ble pionér innenfor området ”mind control” (tankekontroll) som dreier seg om å utvikle metodikker for å kunne kontrollere andre menneskers tanker, følelser og ikke minst handlinger og adferd.

  Det nyetablerte CIA ble fylt opp med medisinere og andre med nazi-bakgrunn hvorav mange i stor grad fortsatte i samme spor som de hadde fulgt under krigen. Så også med Mengele, som videreutviklet sine viktige funn fra Auschwitz gjennom eksperimenter på et utall forsøkspersoner, med varierende utfall; de fleste ble jo merket for livet, og ikke alle overlevde.

  Prosjektet fikk kodenavn MK Ultra (”Mark Ultra”, mao. Ultra-merket; Ultra symboliserer en eller annen form for økt ytelse).

  For mer info om MK Ultra, se f.eks. Cathy O’Brien sitt vitnemål og boken ”Trance-Formation of America“.

  TABU 20. MK Ultra i Norge

  20. Gaustad overtok Auschwitz’ rolle som åsted for menneskeforsøk etter krigen

  På grunn av den høye dødsrisikoen som var forbundet med Mengele-forsøkene i USA etter krigen oppsto et ønske om å benytte forsøkspersoner utenfor USA. Valget falt på Norge. Dette er beskrevet slik av den britiske journalisten Gordon Thomas i boka ”Journey into Madness»:

  CIA was using German SS prisoners and Norwegian quislings taken from jails and detention centres as guinea pigs to test Cameron’s theories about mindcontrol. The Agency preferred to conduct such clinical trials outside US because sometimes they were terminal – the guinea pig ended up dead

  I Norge gjennomførte de norske ”nazi-legene” Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen menneskeeksperimenter på løpende bånd mens de var på Modum og Gaustad psykiatriske. Forsøksofrene var i stor grad tyskerbarn og krigsfanger. Mange av dem døde og havnet i massegraven på Riis kirkegård, et steinkast unna Gaustad. Hvem de var og hvor mange de var er en offentlig hemmelighet den dag i dag. Av hensyn til hvem holdes dette skjult ?

  Det er viktig å ha klart for seg at hensikten med forsøkene som sådan ikke var å produsere lidelse og død (selv om dette ble en unngåelig konsekvens), men å finne frem til en metodikk som ville fungere etter formålet: Å kontrollere mennesker med ulike formål, inkludert å kontrollere mennesker som er plassert i maktstillinger. Dette kalles mind control (tankekontroll).

  De norske MK Ultra forsøkene inkludert live programmering av kandidater (utvalgte personer for mind control) har pågått i tiår etter tiår innenfor psykiatrien, med økende bruk av avansert teknologi. Dette er beskrevet slik av en person som har førstehånds kjennskap til dette:

  ”Hele psykiatrien er den moderne utgaven av konsentrasjonsleirene fra nazi-Tyskland. Hele det psykiatriske systemet, med symptomer og diagnoser, har blitt bygget opp etter krigen, og dette kom til Norge med Marshall-hjelpen og MK-Ultra.” Se

  TABU 21. Mind control og psychotronics

  21. Teknologien for å kontrollere mennesker er i bruk ute i samfunnet

  Mind control, se her eller her anses som et viktig redskap av den skjulte makten, og er følgelig TABU. En årsak til dette er at den langsiktige NWO-planen om total kontroll over menneskeheten og enkeltindividene også forutsetter kontroll over menneskesinnet. For dette er mind control blitt utviklet og har vist seg å fungere etter hensikten, samtidig med at teknologien utvikles og tas i bruk på et økende antall mennesker.

  De fløyteblåsende mind control forskerne Fritz Springmeier og Cisco Wheeler har skrevet boka ”The Illuminati formula to create an undetectable mind controlled slave” som ligger tilgjengelig her.

  På grunn av dette har Springmeier sittet uskyldig fengslet i år etter år, uten å ha havnet på Amnesty’s liste over samvittighetsfanger i USA, mens han er fortiet av vestlige media. Den enkle grunnen til at slike eklatante justismord kan finne sted i USA er at Illuminati kontrollerer rettssystemet i USA via frimurerne.

  Psychotronics er teknologien knyttet til mind control, se f.eks.  Psychotronics spiller i stor grad på frekvens- og bølgesignalene som menneskekroppen inkl. hjernen benytter. Såkalte ”implants” benyttes i betydelig grad for mind control.

  I denne bloggen forteller en nordmann, som oppdaget at han var blitt stuffet full av implantater, om sine (fysiske) funn samt minner fra tidlige år om ”merkelige sykehusbesøk” og annet som indikerer implanteringstidspunktene.

  TABU 22. MK Ultra i Norge i nyere tid

  22. Barnehjemsbarn er blitt systematisk traumatisert under offentlig “omsorg”

  Et kjennetegn på MK Ultra programmering fra barneår er traumatisering, mao. systematisk mishandling av barn og unge i ”Mengele-øyemed”. Mengele bedrev ikke vilkårlig sadisme etter krigen, men målrettet arbeid i systematisk hensikt, for å ”bryte ned” de unge individene slik at de kunne modelleres og bygges opp igjen som tankekontrollerte slaver i henhold til metodikken.

  Manchurian candidates er et populært navn på MK Ultra tankekontrollerte slaver som er programmert til å drepe dersom de hører et ”triggerord”. Så vel John Lennon som den svenske politikeren Anna Lindh sine mordere var manchurian candidates som hadde gjennomgått MK Ultra programmering. Å høre stemmer inne i hodet som befaler en å drepe er ”kandidatenes” egen opplevelse av slik trigger-aktivering. NATOs topphemmelige mind control prosjekt JANUS dreier seg trolig også om dette, noe navnet indikerer.

  Metodene som benyttes til traumatisering er bl.a. beskrevet her. Det dreier seg bl.a. om bruk av elektrosjokk og voldtekter.

  En kjent SKUP-sak fra år 2004 dreide seg om massive overgrep mot barnehjemsbarn i Bergen. Prosjektet var kalt ”Mørke skyer over Morgensol”, utarbeidet av journalist Marianne Røiseland og publisert av Bergens Tidende. En løs ende som etterlates helt på slutten av presentasjonen lyder:

  I januar 2002 reiste jeg til Gudbrandsdalen for å snakke med N.N. Hun sa hun husket lite. Men øynene fikk et vilt og oppsperret preg når hun snakket om konkrete steder og mennesker som hadde vært tilknyttet stedet. Ved å tenke gjennom når hun med øynene hadde reagert så kraftig, kom jeg til at det måtte ha vært en overgriper til ved hjemmet. En jeg ikke hadde hørt om. Siden ble hennes ”ufortalte” historie bekreftet av andre. Flere hadde opplevd at en mann voldtok dem og spylte dem med iskaldt vann i kjelleren.” Hentet fra

  Å bli voldtatt for deretter å bli spylt med kaldt vann av samme mann er en indikator på systematisk traumatisering, mao. MK Ultra programmering. Dette innebærer at ”systemsvikten” som de massive overgrepene mot de mange barnehjemsbarna  innebar, slett ikke var noen ”svikt”, men snarere en vel tilrettelagt aktivitet ved navn systematisk traumatisering for mind control programmering i offentlig regi.

  Hvilket omfang dette kan ha hatt i Norge i etterkrigstiden er et åpent spørsmål.

  Er det så rart at dette kan ha skjedd – så lenge enhver norsk psykiater blindt og lydig lik en nazistisk Mengele-assistent  adlyder enhver kommando fra så vel CIA som andre representanter for Uncle Sam…?

  Et pussig faktum i samfunnsbildet er at det stadig dukker opp nye personer i posisjoner med biorobotaktig adferd, så vel i politikken som i journalistikken. Er de spesialtrente MK Ultra troppene nå i ferd med å bli utplassert i nøkkelstillinger av skjulte makter ?

   

  TABU 23. MK Ultra-trente i maktposisjoner

  23. Er Jonas og Jens MK Ultra kandidater med biorobot-adferd?

  For å kunne kontrollere et samfunn, er det en fordel å kontrollere nøkkelpersonene, det være seg gjennom lojalitet eller ved mind control.

  Illuminati’s fløyteblåser Leo Zagami har sagt om Norge: “THEY control the key people !” Dette er et utsagn fra en person på innsiden av den skjulte makten. Zagami gir mao. uttrykk for at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og andre er STYRT UTENFRA, mao. at de i sin politikk ikke ivaretar norske interesser, med mindre dette skulle falle sammen med deres skjulte oppdragsgiveres maktinteresser.

  La oss stille opp hypotesen at så vel Jonas som Jens er MK Ultra programmerte kandidater. ”Teknologisk sett” vil det innebære at de mottar sine instrukser utenfra, ikke bare som direktiver eller instrukser på hemmelige Bilderberg-møter, men også som trådløs feed gjennom luften ! Mao. at noen ved et kontrollpanel styrer Stoltenberg og Støre lik buktalere eller dukketeaterdukker…!

  Som en kuriositet kan det nevnes at Jonas og Jens, hver for seg er blitt konfrontert om chemtrails. Begge disse samtalene har endt med at så vel Jonas som Jens har ytret ordene ”Ikke bra !” og forlatt åstedet, uten å si “Hei”, “Ha det” eller rundet av sine sjeldne folkelige samtaler på en verdig måte.  ”Ikke bra” – er vel ikke en setning som er verdig en statsråd ? Så vel subjekt som verb mangler jo. Ordene falt om samme tema, på samme måte, uavhengig av hverandre om TABU-tema nr. 6. Mottar de samme trådløse mind control feed til tider…tema for tema ?

  Personer som har arbeidet nær Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at at han virker så fjern, så – umenneskelig ! At han argumenterer flink som en datamaskin er nå så sin sak, men fraværet av – menneskelighet – er påfallende.

  Som TV-figur er det Jens som tar biorobot-kaka av de to: Alltid med samme tonefall, med enkle setninger som lyder lik en oppvakt ungdomsskoleelev, med fravær av spontanitet, improvisasjon og forvirring, uten antenner for det som rører seg blant folk flest, og uten initiativer som ikke kommer fra NWO…

  Så er det Erik Solheim og Grete Faremo, to andre nøkkelmedlemmer av Regjeringen med biorobotaktig adferd. Hvorfor oppfører de begge seg nå så klart forskjellig fra sine tidligere jeg som godjenta Grete og godgutten Erik ??

  En test for å vurdere  ”vanlig menneske eller biorobot” for den nevnte ”firerbanden” er deres evne til å ytre én selvstendig eller kritisk tanke til disse AGENDA-temaene:

  • “Klimatiltak” – at Københavnmøtet var basert på svindel og løgn og at Norge har gjennomlevet sin kaldeste vinter på årtier tilsier vel kanskje at ”tiltak mot global oppvarming” ikke bør prioriteres ?
 • Chemtrails bør vel snart kommenteres. Uansett om utslippene stanses eller ei så har folk krav på å vite hvorfor dette gjøres.

 • Vaksiner bærer i stadig større grad preg av agenda, mens det fremkommer stadig ny info om vaksiners helseforverrende effekt. Bør ikke Jens runde av sin internasjonale vaksine-markedsføring nå ? Han vet jo next to nothing om vaksiner skader eller gavner. Og Jens som ønsker flere syke tilbake i arbeid bør vel ta seg bryet med å innhente data om hvor mange tusen dagsverk som gikk tapt i sykefravær for de mange som ble slått ut etter å ha fått Pandemrix-vaksinen ?

 • Norge følger i dag en EØS-avtale som er en grunnlovsstridig og stadig  mer folkefiendtlig tvangstrøye med økende grad av bisarre og uheldige utslag, f.eks. giftige mattilsetninger og helseskadelige strålemaster ved navn TETRA. Bør ikke Jens nå ytre et ord om det kanskje er like greit å avslutte hele EØS-smørja ?

 • – NATO er i Afghanistan på helt feil premisser, som en blanding av fortidige imperialister og støttetropper for CIAs narkovirksomhet. Dessuten bærer den økende opptrappingen av vold i Pakistan NATOs kjennetegn. Det ser ut til at NATO ønsker å legge under seg en god del av verden. Dette kan  umulig være noe fredsnasjonen Norge ønsker å være med på. Bør ikke Stoltenberg og Faremo nå stikke fingeren i jorda og lytte til hva deres velgere mener om denne svært alvorlige saken, for så å trekke noen naturlige konsekvenser av dette…

  For tankekontrollerte ministre vil det i praksis være umulig å ytre et eneste kritisk ord i retning av at noe av dette bør tas opp til vurdering…

  Kan mind controllerte ministre være forklaringen på at vettet og bakkekontakten ser ut til å ha forlatt regjeringens nøkkelstatsråder ?

  TABU 24. EØS-avtalen bryter Grunnloven

  24. EØS-avtalen bør endres radikalt eller avskaffes

  Nasjonen Norge er basert på lover, slik det står i lærebøker i samfunnsfag for ungdomsskolen. Norges lover gjelder i Norge, og særlig Grunnloven, som må respekteres høyere enn andre lover. For hver dag som går med EØS-avtalen brytes Grunnloven, noe som er en helt uholdbar situasjon for Norge.

  § 1 i Norges grunnlov lyder:
  “Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.”

  Johs. Andenæs skrev i sin bok: ”Statsforfatningen i Norge” i 1962:

  Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ( i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget.”

  Det faktum at Norge i henhold til EØS-avtalen er ”forpliktet” til å gjøre enkelte EU-direktiver gjeldende som norsk lov er simpelthen grunnlovsstridig, mao. en kriminell handling. Kan det være skjult makt som har bidratt til å muliggjøre sviket mot Grunnloven ?

  TABU 25. Bevisstheter uten kropp (demoner/jinns) finnes

  25. Verdens maktelite er full av okkultister og djeveldyrkere

  I det historiske verket Bibelen står det:
  Så tok djevelen ham (Jesus) med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: ”Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.”. Da sa Jesus til ham: ”Vik fra meg Satan !”…Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.”
  (Matteus 4, 8-11)

  Universets basiselement i henhold til moderne fysikk er bevissthet. Bevissthet finnes i ulike frekvensspektre, som kalles densiteter eller dimensjoner. Visse bevissthets-“enheter” (“entities“)  uten kropp som befinner seg i parallelle dimensjoner kalles demoner. ”Satan” (“djevelen”) er en demon. Det finnes andre demoner som for eksempel Moloch, Magog, Lucifer og Choronzon. I visse kulturer kalles demoner jinns. Demoner er i stand til å påvirke menneskenes liv, inkl. å gi makt til personer som har visse former  for interaksjon med dem.

  Det som er slående med mange mennesker som har eller har hatt mye makt i verden, er at de har vært aktive deltagere i okkulte ritualer som innebærer demon-fremkalling (demon invocation). I moderne tid kan nevnes bl.a. George H. W. Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Dick Cheney, Tony Blair og Peter-Hans Kolvenbach (den sorte paven i Vatikanet) og William F. Buckley jr. (i NATOs avd. for mind control).

  Det faktum at de nevnte personene har deltatt i demon-invokeringsritualer og har fått stor jordisk makt er en indikasjon på at “satans fristelser” til Jesus var reelle, mao. at en demon er i stand til å levere jordisk makt og rikdom til utvalgte personer; “etter avtale“.

  I Bohemian Grove i California gjennomføres i juli hvert år en lukket samling av flere ukers varighet kalt “The Summer Fire Festival / Cremation of Care“. Her møtes mange mektige mennesker fra politikk, næringsliv, det militær-industrielle kompleks, media og utdanning fra en rekke land for å delta i ritualer. Det dreier seg om “brannoffer”-seremoni foran en stor ugle som symboliserer demonen Moloch samt sex-ritualer, som bl.a. utføres på MK Ultra mind controlled sex slaves og på mindreårige. Siden så mange travle mennesker i lederposisjoner kommer tilbake for å delta i Bohemian Grove-ritualene år etter år er en hypotese for å forklare en slik prioritering at de merker at de lettere lykkes i sitt arbeid og får merkbart mer makt etter å ha deltatt i demon-interaksjonene. Som  en kuriositet kan det nevnes at vokalisten i gruppa Queen, avdøde Freddie Mercury, skrev den bisarre hit-sangen Bohemian Rapsody etter å ha blitt lurt med inn i den lukkede og strengt bevoktede Bohemian Club som  tenåring.

  For grunnleggende informasjon om demoner/jinns og praksis med okkulte ritualer, se f.eks. del 30 av ”The Arrivals”.

  Ulempen ved å åpne transdimensjonale porter som utføres under spesielle ritualer, slik at  demoner inviteres inn i vår dimensjon hvor demoner/jinns strengt tatt ikke hører hjemme, er at tilværelsen risikerer å bli et helvete, særlig for dem som blir utsatt for makten fra djeveldyrkerne, dvs. majoriteten av jordens befolkning.

  Det er neppe helt rettferdig å kalle demoner ”onde”, slik f.eks. begrepet “djevelen” indikerer. Det blir som å stemple mennesker som raserer plantelivet i et område for å bygge vannkraftverk eller fortrenger urbefolkningen i en regnskog for å utvinne olje eller en løve som nedlegger et byttedyr som onde.

  Demoner har sin agenda og sine behov som de lever ut i vår dimensjon i den grad mennesker bidrar til dette. Demoner kan f.eks. grupperes etter kriteriene “service to self” og “service to others“. Dette innebærer at demoner som fremmer sine egne agendaer, f.eks. ved å benytte sine “tilbedere” som nyttige idioter for sine agendaer (service to self) kalles – demoner – mens kroppsløse bevisstheter som har som agenda å hjelpe andre inkludert mennesker (service to others) kalles “engler“.

  Mennesker kan som kjent også grupperes etter “service to self/service to others”-kriteriet. En spesiell gruppe mennesker er “service to self” mennesker som står i ledtog med “service to self”-demoner. I filmen Star Wars er dette djevelske  kompaniskapet symbolisert ved Darth Vader (som representerer den sorte paven i Vatikanet) og The Evil Emperor (som representerer en service to self demon-enhet – satan).

  For øvrig er noen demoner spøkefugler som liker å narre mennesker, f.eks. ved å overbringe telepatiske budskap som kalles ”kanaliseringer”. Et australsk kanaliseringsmedium som kaller seg Blossom Goodchild klarte f.eks. å få “halve verden” til å tro at en gedigen kosmisk åpenbaring ville finne sted 14. oktober 2008, uten at noe skjedde den dagen. Det er fullt mulig at hun har vært utsatt for en narre-demon.

  Et annet medium er amerikanske Nancy Lieder. Hun hevder på sitt nettsted at hun mottar informasjon via kanaliseringer fra romvesener som befinner seg på jorden (som hun riktignok ikke har møtt eyeball-to-eyeball…). Det er en mulighet for at Nancy Lieder mottar “ikke kvalitetssikret” info-feed fra en demon som finner dette for godt.

  For personer som velger ikke å motta “demontjenester” – er demoner bare et naturlig element i  tilværelsen, lik trekkfuglene, myggen i jungelen eller pingvinene på Sydpolen: Vi merker ikke noe særlig til dem, men vi vet nå at de er der ute et eller annet sted.

  En tidligere satanist og demon invocer har sagt det slik: “Satan er som en and, lar du den i fred lar den deg i fred.” Demonen Lucifer (”Lysbringeren” – som er en av Frimurernes store hemmeligheter) kan anses som en kremmer som tilbyr sine tjenester mot betaling. Det er mulig å takke nei; men tar du imot må du også regne med å måtte betale prisen. Som Eminem rapper i låta “Say Goodbye Hollywood“:
  If I could go back, I never woulda rapped
  I sold my soul to the devil, i’ll never get it back
  I just wanna leave this game with level head intact”

  Demon-interaksjon light” er et viktig element i frimureriet, noe som bl.a. er manifestert i de sjakkrutete gulvene som mange av ritualene utføres på. De hvite rutene symboliserer denne verden, mens de sorte rutene symboliserer det okkulte; demon-verdenen (jfr. video-klippet over fra The Arrivals).

  Skjulte makter innenfor de hemmelige selskapene har ved å kontrollere praktisk talt hele infoflyten i de vestlige land (utdanning/media/forlag/religion osv.) inntil Internett kom – “to set us free” – klart å holde skjult den vitenskapelige eksistensen av slike kroppsløse bevissthetsenheter, aka demoner/jinns, til tross for at dette er et element som inngår i mange kulturer, myter og sagn:
  – Eventyret om Aladdins lampe handler ganske direkte om demon-invokering.
  – I J. R. R. Tolkiens bok og filmsuksessen “Ringenes Herre” finnes det en overnaturlig kraft som personer blir i besittelse av etter å ha utført visse handlinger (å ta på seg ringen), som symboliserer den makt som demon-interaksjon kan gi. Handlingen i Ringenes Herre dreier seg om å få plassert den maktgivende ringen et sted hvor den er utenfor rekkevidde for mennesker, mao. å lukke de transdimensjonale portene for godt, slik at det jordiske livet blir befridd for utidig og negativ demon-innblanding.

  TABU 26.  Det hemmelige selskapet Illuminati

  26. Illuminati utgjør toppsjiktet i frimurerpyramiden

  I filmen Star Wars figurerer en makt kalt The Dark Side. The Dark Side symboliserer den onde og skjulte maktstrukturen som hersker på jorden. Illuminati er et viktig element i The Dark Side.

  Illuminati er et hemmelig selskap som bl.a. bedriver demon-interaksjon gjennom ulike ritualer. Illuminati har også vært en aktiv deltager i kulissene  under den franske revolusjon, den russiske revolusjon og andre viktige begivenheter. En maktmann som nesten eksplisitt innrømmet at Illuminati var hans overordnede og usynlige puppet master var USAs president “FDR” Roosevelt. Det var FDR som plasserte Illuminati-symbolet (pyramiden med øyet) på én-dollarsedlene.

  FDR uttrykte seg slik om de skjulte makter i aksjon:
  ”In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

  President FDR var frimurer (Freemason) av 32. grad innenfor The Scottish Rite. Illuminati er det usynlige og hemmelige toppsjiktet som bestyrer verdens frimurerpyramide, noe de fleste frimurere av lavere grader er lykkelig uvitende om. For mer info om FDR samt forklaring av symbolbruken på dollarseddelen, se.

   

  TABU 27. Fløyteblåserbudskap

  27.  Norske varslere utsettes for overgrep av myndighetene og ties i hjel av media

  Dersom en person med innsideinformasjon står frem og forteller om at noe er veldig galt på et eller annet plan i samfunnet, så vil dette være vel verd å lytte til, slik avhoppere fra det gamle Sovjet-Unionen ble tatt vel imot og lyttet til av vestlige myndigheter.

  Pussig nok ender norske fløyteblåser-budskap ofte opp med TABU-stempel. Dette gjelder særlig hvis de aktuelle fløyteblåserne ikke bare har et viktig budskap, men også er blitt utsatt for overgrep fra myndighetenes side.

  Eksempler på norske fløyteblåsere som har møtt TABU-veggen er bl.a.:

  • Synnøve Fjellbakk Taftø, en UD-jurist som varslet om grunnlovssviket knyttet til EØS (dette er beskrevet bl.a. i Fjellbakk Taftø’s bok ”Nornens Beretning” som er så TABU at selv ikke norske bokhandlere selger den).
 • Per-Aslak Ertresvåg, mangeårig pressemann som bl.a. varslet om farene ved HAARP og chemtrails samt om overgrep mot norske fløyteblåsere, inkludert ham selv. Etter et langt liv som avismann ville praktisk talt ingen av avisene omtale ham da han sa han hadde kommet over informasjon av stor samfunnsmessig viktighet.

 • Leo Zagami, avhopper fra Illuminati som var bosatt i Norge. Zagami’s omfattende avsløringer av innsideinformasjon fra Illuminati, kalt Illuminati Confessions, var info-sprengstoff fra “midt i smørøyet” som ble publisert i 2006 ble aldri omtalt av norske aviser. Derimot ble han og hans familie utsatt for press av en obskur blanding av norske maktmennesker med tilknytning til frimureriet/militæret/PST/politiet og barnevernet for at han skulle slutte å publisere. Dette er gjengitt her.

 • Zagami’s Norgesopphold bar preg av arrestasjoner av politi/PST med eller uten psykiatrisk tvangsinnleggelse. Ved en anledning ble han pågrepet (“overfalt” !) av 7 politifolk samtidig (!), hvorav 2 PST, og påsatt håndjern, på en svært ydmykende måte, da han ubevæpnet og ledsaget av sin mor befant seg i 8. etasje i Oslo Tinghus da han var på vei inn i et rettsmøte vedr. sin egen skilsmisse.

  TABU 28. Musikkindustrien bestyres av Illuminati

  28. MTV VMA-showet i 2009 var et okkult rituale

  Nyhetsspeilet har tidligere skrevet om underholdnings- og særlig musikkbransjens okkulte over- og undertoner, se.

  Det finnes mye god og underholdende info om dette på nettet, bl.a. filmen
  They Sold Their Souls for Rock and Roll’ og Illuminati-avhopperen John Todds Demons Behind The Music Industry.

  En konsekvens av demon-involveringen i musikkindustrien er at det er hevet over tvil at flere hit-låter er blitt komponert av demoner som er blitt kommunisert til artistene telepatisk. Dette innebærer at demoner har vært blant rockemusikkens fremste bidragsytere uten å ha fått noe heder og ære for sine talenter som hit-komponister. Det bør vel være i musikk som i annen kunst at de reelle skaperne av god kunst bør få sin anerkjennelse under mottoet “hedres den som hedres bør“. Sånn sett bør med tid og stunder også kunstnere uten kropp kunne nomineres til f.eks. Spellemannprisen og andre komponist-utmerkelser.

  Et påfallende tegn i tiden er at stadig mindre av de okkulte elementene forsøkes holdt skjult, det er snarere slik at stadig mer eksponeres åpenlyst, servert som  underholdning.

  Det mest ekstreme utslaget av dette hittil var sceneshowet under MTV VMA (Video Music Awards) i september 2009. Dette inneholdt klare rituelle elementer, hvorav det mest kvalmende var da det begynte å piple rød væske (“blod”)  nedover overkroppen på Lady GaGA under fremføringen av låta “Papparazzi” mens hun fortsatte å synge og danse som om ingenting var hendt.

  Her er noen av deltagerne og deres roller i den “rituelle” MTV-seansen:
  Yppersteprestinnen (Madonna)
  Initieringen (Taylor Swift)
  Okkult bønn (Jack Black)
  Blodofferet (Lady Gaga)
  Frimurerinnvielsen (Pink)

  For en detaljert tolkning og analyse av ritualene og de mange symbolelementene som var involvert, klikk her eller her.

  Det er påfallende at utenlandske artister som i stor grad omtales i norske medier, som Rihanna, Jay-Z, Kanye West og Lady GaGa, også er kontrollert av Illuminati. For den enkelte artist betyr dette gjerne å ha dobbel kontrakt, en med plateselskapet og en med en aktuell demon…

  TABU 29. USA er et underbruk av Vatikanet

  29. Det Hvite Hus mottar instrukser fra paveveldet

  Offisielt er Vatikanet hovedsetet for den katolske kirken. Litt pussig er det jo at president etter president som ikke bekjenner seg til den katolske tro tar turen til Roma for å kysse pavens hånd, gjerne i sitt første år ved makten.

  Som det meste som omhandler Vatikanet dreier dette seg om verdslig makt, og ikke gudstro eller “omtanke for andre”.

  Som det er redegjort for i artikkelen om Malteserordenen er det jesuittene som regjerer i Vatikanet. Jesuittgeneralen den sorte paven er pavens; “den hvite pavens” overordnede.

  Hvordan jesuittene over tid har infiltrert USA og gradvis overtatt mer og mer av makten samtidig som det amerikanske samfunnet har fått økte totalitære og fascistiske trekk, er en kompleks fortelling om listig og langsiktig bruk av skjult makt, se f.eks. VaticanAssassins for historisk informasjon om dette.

  En følge av Vatikanets “overhøyhet” over Det Hvite Hus er at en av kommandolinjene som president Obama må forholde seg til ser slik ut:

  “Generalnivå”: Vatikanet /Jesuittgeneralen (den sorte paven)
  “Oberstnivå”: Jesuitt Joseph A. O’Hare i New York (overser CFR/SMOM-kardinal Dolan)
  “Majornivå”: CFR (Council of Foreign Relations) under ledelse av Kardinal/SMOM-kommandant Timothy Dolan
  “Kapteinsnivå”: President Obama

  President Obama på Vatikanets teppe etter bare seks måneder i jobben. Hvorfor valfarter USAs presidenter i tiår etter tiår til det uhellige Vatikanet ? Kan det ha noe med makt og plassering i maktpyramiden å gjøre ?

  Under Sovjet-tiden var ”kremlologi” in blant vestlige journalister, dette gikk bl.a. ut på å analysere sovjet-ledernes rekkefølge under paradene 1. og 8. mai.

  Vatikanologien står det dermed ganske så slett til med i dagens medier.

  Her er litt mer info om den nevnte kommandostrukturen.

  TABU 30: Folkemordet i Irak

  30. De fleste journalister som er drept i Irak er tatt av dage av USA

  En ”psy op” (psychological operation) black ops agent som kjenner forholdene fra innsiden sier dette om  Irak under USA-okkupasjonen:

  ”The plan to ’embed’ journalists with the military in Iraq was a strategic operation that considered “journalism as part of psychological operations. The journalists that weren’t ’embedded’ were considered “enemy combatants. More journalists have been killed in Iraq than in any other war, and it is the US doing a large portion of the killing.”

  En viktig grunn til å “ta ut” journalister er å fjerne vitner fra “the Iraqi killing fields” som USA og Blackwater har bedrevet i det stille:

  Do you think they really give a shit about Iraqi freedom?
  We worked hard to make you believe that, but c’mon, they don’t give a shit about the Iraqi people. They’ve killed about a MILLION of them! And that’s NOT an exaggeration! They sure as hell give a shit about Iraqi oil though.”

  Sitatene er hentet fra.  I 1930-årenes Chicago hadde gangsteren Al Capone for vane å sende roser til begravelsene til rivaler han hadde beordet whacking av. I våre dager deles det i USA ut heder og ære til journalister som er drept i krig, mange på ordre fra USA selv, post mortem.

  TABU 31: Sannheten om Kabul-angrepet mot Hotel Serena

  31. Dagbladet-journalist trolig drept i CIA-komplott

  Tidligere i år har Nyhetsspeilet publisert en grundig granskning av noen av omstendighetene rundt angrepet på Hotel Serena i Kabul i januar 2008, der Dagbladet-journalist Carsten Thomasssen ble drept. I denne analysen er også hendelser som har funnet sted i etterkant av selve Serena-angrepet vurdert, informasjon som kaster lys over modus operandi (fremgangsmåter) til aktører som er aktive i Afghanistan, bl.a. CIA og black ops enheter.

  Narkotrafikken fra Afghanistan (TABU nr. 13) er et element i det store bildet. Den tidligere amerikanske  narkotikaetterforskeren Michael Ruppert, har i sin artikkel The Bush Cheney Drug Empire redegjort for at Afghanistan-okkupasjonen ikke kan forstås uten at det tas høyde for narkotika-elementet.

  Omstendighetene som frembrakte journalist Thomassens død har det siste året vært et TABU-tema for norske medier. En indikasjon på dette er at Hotel Serena-angrepet / Dagbladet-Thomassens død som et nr. i rekken av norske ofre i krigens Afghanistan er utelatt fra Dagbladets egen oversikt over Hendelser med (drepte) nordmenn i Afghanistan fra april 2009.

  TABU 32. Blackwater/Xe og Eric Prince

  32. Leiesoldatselskap betalt av USA massemyrdet muslimer med hensikt

  I fjor fremkom det gjennom en edsvoren erklæring avlagt i delstaten Virginia at grunnleggeren og den mangeårige lederen av mercenary- selskapet (dvs. leiesoldat-brigaden) Blackwater (nå: Xe) Eric Prince anså det som sin mission å drepe flest mulig muslimer og bekjempe den islamske religionen, noe Blackwaters mange triggerhappy drapsmenn har bidratt til å utføre for ham:

  ”In a declaration under the penalty of perjury, a former employee of Erik Prince’s Blackwater defense contracting firm said Prince ’views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe’. Se

  TABU 33. USA støttet Georgia-angrepet 08.08.08

  33. Utrustet av NATO forsøkte Georgia å begå folkemord på OLs åpningsdag 8 august 2008

  Etter at Georgia hadde begynt sitt militære overfall på Sør-Ossetia i august 2008 begynte norske media som klakkører for vestlige politikere å henge ut Russland som synderen. Selv etter at røyken hadde lagt seg og sivilbefolkningen i Sør-Ossetia hadde stått frem på TV og fortalt om sin frykt og sine lidelser unnlot norske medier i hopetall å fortelle om det viktigste som hadde skjedd:
  8. og 9. august hadde den georgiske arméen latt det regne bomber, artillerigranater og raketter mer enn 36 timer i strekk over den ubeskyttede sivilbefolkningen i Sør-Ossetia.

  Det var ikke blitt utført en eneste aggressiv handling mot Georgia i forkant av Georgias militære angrep, hverken fra Sør-Ossetisk eller fra russisk side. I sin kronologiske oversikt med “Fakta om konflikten” datert 11.08.08 har Aftenposten eklatant utelatt disse viktigste av fakta om saken ! Aftenposten  utelot også det faktum at det hadde funnet sted en stor militærøvelse på georgisk territorium med mengder av militærpersonell fra USA og Israel tilstede, som ble avsluttet få dager før Georgias overfall på Sør-Ossetia begynte.

  Et omfattende intervju med Russlands statsminister Vladimir Putin hvor han gikk igjennom fakta om det som skjedde i Sør-Ossetia er blitt konsekvent fortiet av norske medier. Intervjuet er gjengitt på Nyhetsspeilet her.

  TABU 34. Falsk flagg terror

  34. Terrorbekjemperne er de verste terroristene

  Få ord er blitt gjentatt flere ganger i dette århundret enn ”terror” og ”krigen mot terror”.

  En rød tråd som går gjennom USAs miltære historie er at falsk flagg angrep har vært iverksatt i forkant av at USA har gått til krig (“falsk flagg” betyr at et land angriper seg selv for så å kaste skylden på andre og bruke dette som et påskudd for å gå til krig. En kortfattet oversikt over USAs egne falsk flagg-operasjoner ligger her.)

  Nyhetsspeilet har tidligere dokumentert hvordan såvel 11. september-terroren som 7/7 terroren i London var falsk flagg-operasjoner, hvor USAs og Storbritannias myndigheter var aktive i gjennomføringen av terrordrapene på sine egne innbyggere og de påfølgende dekkoperasjonene.

  Det siste kjente forsøket på falsk flagg terror fant sted i desember 2009. Det skjedde ved at det ombord på et fly fra Amsterdam til Detroit kom røyk opp av buksa, på en ganske komisk måte, til en mann som ble kjent som ”trusebomberen”.

  Det er nå kjent at dette “mislykkede terrorforsøket” i stor grad var gjort mulig med bistand fra etterretningsorganer, hvis offisielle målsetting er “å bekjempe terror“. En agent fra det israelske etterretningsorganet MOSSAD hadde under hele turen eskortert “terroristen”. Årsaken til at trusebomberen hadde kommet seg ombord i flyet uten å vise pass, i seg selv et uhørt brudd på enkle flyplassrutiner, var at MOSSADs eskorte-agent hadde sagt til det israelske selskapet som hadde ansvaret for sikkerhetskontrollen på Schiphol-flyplassen at ”han er kammeraten min”. Nyhetsspeilet har skrevet om denne saken her.

  TABU 35. Helsefarlig flyplasscanning

  35. Si nei til å la deg scanne før flyturen

  Hensikten med det klosset utførte trusebomber-komplottet som skjult makt stod bak var å få et påskudd til å innføre full kroppsscanning ved flyplasser. Ved å bruke media til å blåse opp episoden for alt den var verdt ved å fortie de reelle fakta var tanken å skape så mye angst blant folk at de ville bli villige til å underkaste seg flyplasscanning.

  Dette var planlagt lang tid i forveien, og utstyr var bestilt i all stillhet på forhånd, bl.a. i Storbritannia. Kort tid etter trusebomber-komedien var kroppsscanning tatt i bruk på flyplassene Heathrow og Manchester.

  Uavhengige forskere har påpekt at kroppsscanningen kan ha en uheldig DNA-påvirkende effekt, noe som særlig kan ramme gravide, inkl. gravide som ikke vet at de er i en tidlig fase av svangerskap.

  Dette er informasjon som forties av norske medier. For mer info om de negative helseeffektene av flyplasscanning, se f.eks. her, her eller her.

  TABU 36. Kriminelle amerikanske presidenter og ex-presidenter

  36. George Bush sr. og Bill Clinton var i narkobusiness sammen

  Da tidligere president, visepresident og CIA-sjef George H. W. Bush (“George Bush sr.“) hoppet i fallskjerm på sin 85-årsdag stod vestlige media i kø for å  dekke det sportslige stuntet. At den samme George Bush sr. er en av de verste nålevende kriminelle, med et blodig og stygt rulleblad som omfatter en rekke ulike forbrytelser, forbigås i stillhet.

  Det er sant å si utrolig hvilke forbrytelser som en person i en maktstilling kan begå eller forsøke å begå “i dagslys” og likevel slippe unna med imaget som en av “samfunnets støtter” i behold. Vestlige journalister ser ut til å være like snøblendet av makten som USAs presidentembete utstråler som datidens tyske eller sovjetiske journalister var av glansen fra hhv. Hitler og Stalin.

  Da George Bush sr. var president satte han opp en kontrakt, mao. bestilte et drap via presidentembetets fullmakter på sin presidentkandidatrival H. Ross Perot under sin valgkamp for gjenvalg i 1992. Dette ”oppdraget” hadde Bush sr. gitt til CIAs mangeårige black ops agent Gene ”Chip” Tatum, og er bl. a. omtalt her. Tatum nektet imidlertid å utføre denne udemokratiske handlingen, noe som resulterte i at han ble fengslet sammen med sin kone. Du kan se og høre Tatum selv fortelle om dette her.

  En litt sjarmerende historie fra virkeligheten er at de to ex-presidentene Bill Clinton og George H. W. Bush har felles fortid fra narkotikabransjen. Bush hadde bedrevet mangeårig kokainsmugling via sin families oljeplattformer i Mexico-gulfen (Zapata Oil) med CIA-involvering da den fremmelige Bill Clinton ble guvernør i Arkansas. Den unnselige Mena Airport i Arkansas viste seg som det nær-perfekte mottaket for flyvningene inn fra Gulfen, noe som førte til at et mangeårig vennskap oppsto mellom de to, som har vedvart i alle år etter at Clinton beseiret Bush i presidentvalget i 1992.

  “Venner for livet”: Clinton og Bush sr. er gode kompiser etter mange års samarbeid i det skjulte.

  Pussig nok ønsket ikke engang avisen The Washington Post å publisere den sjokkselgende historien om narkotikasmuglingen via Mena Airport, selv om redaktøren fikk hele historien presentert foran seg klar til publisering, kryssjekket og kvalitetssikret på alle mulige måter:

  This is the article which had been scheduled to appear in the Washington Post. After having cleared the legal department for all possible questions of inaccurate statements, the article was scheduled for publication when just as the presses were set to roll, Washington Post Managing Editor Bob Kaiser (Like George Bush, a member of the infamous “Skull & Bones Fraternity), killed the article without explanation.”

  For øvrig var det et betydelig narko-element i NATOs Serbia-bombing i 1999 den gang Clinton var president, mens Bush sr. var narkobakmann med tilnavnet ”Poppy”.

  I 1992, året før han gikk av som president utspant følgende samtale seg mellom president Bush sr. og Det Hvite Hus pressesekretær og Grand Dame Sarah McLendon:

  Sarah til George: – What will the American people do if they find out the truth about Iraq-Gate and Iran/Contra ?

  George til Sarah: Sarah, if the American people ever find out what we have done to them, they will chase us down the streets and lynch us !

  McLendon valgte ikke å publisere dette utsagnet, av lojalitet til sin mangeårige overordnede George Herbert Walker Bush…

  For mer info om forbryterfamilien Bush, se f.eks.

  TABU 37. DUMBs

  37. Det finnes hemmelige underjordiske baser og byer

  Et av de mest kostnadsslukende sorte prosjektene er DUMB; Deep Underground Military Bases.

  Dette er enorme dyptliggende anlegg, noen store som byer som er bygget i all hemmelighet i løpet av de siste 50 årene, særlig under USA, men også under land som Storbritannia, Australia og Sverige.

  Kjente DUMB-baser er Los Alamos i New Mexico og Pine Gap i Australia. Det er etablert høyhastighets dypTbaner som forbinder de ulike basene med hverandre.  Spesielle atomdrevne tunnelboremaskiner simpelthen smelter steinmassene slik at boringen går hurtig uten behov for å dumpe store steinmengder i dagslys.

  Hva som i dag er hensikten med basene er uklart, men ting tyder på at de i sin tid ble bygget som en slags ”overlevelsesbunkere” for en utvalgt elite i tilfelle av en global katastrofe, som det ble antatt at ville inntreffe omkring år 2012. I dagens situasjon er det ikke katastrofer av kataklysmisk art i sikte (til tross for filmen ”2012”), med unntak av påstander om at en planet-komet kalt Niburu vil kunne komme ubehagelig nær jorden. Ting tyder på at dette giga-prosjektet kan ha vært basert på mangelfull informasjon. (Hemmelighold utført av skjult makt har en høy pris…).

  Det er en viss mulighet for at “utvalgte” mennesker i Norge (Regjering, Storting, ledere i det offentlige, i store selskaper og i media, tekniske eksperter osv.) har mottatt hemmelig informasjon om at ”noe fryktelig vil komme til å inntreffe, ikke fortell det til noen, så vil du og dine bli reddet”, mao. at den norske ”eliten” har mottatt “bunkers-billetter til 2012″.

  Nyhetsspeilet har tidligere skrevet om dette, bl. a. her og her.

  Det finnes også bøker om DUMBs, se.

  TABU 38. Folkehelseinstituttets vaksine- og pengegjørme

  38. Statsminister Stoltenberg er korrupt

  Tidligere statsråd Thorvald Stoltenberg har i mange år stått i ledtog med legemiddelindustriens ”gudfar” David Rockefeller, bl.a. gjennom sine  medlemskap i de Rockefeller-ledede hemmelige selskapene The Trilateral Commission og The Bilderberg Group.

  Folkehelseinstituttet – FHI (på folkemunne ”Folkeforgiftningsinstituttet” etter svinevaksine-skandalen) har en nøkkelrolle i det skjulte samarbeidet mellom Rockefeller / Stoltenberg.

  At Camilla Stoltenberg, datter av Thorvald Stoltenberg, er ass. direktør ved FHI og at statsminister Jens Stoltenberg reiser verden rundt for å promotere vaksiner (som han vet next to nothing om helseeffektene av…) er elementer som faller inn i dette bildet. Sånn helt i det stille bevilger også Norge et årlig milliardbeløp til vaksinering i andre land under budsjettposten “Globale ordninger” på Utenriksdepartementets budsjett. Størstedelen av dette beløpet går til vaksineprodusentene, hvorav en betydelig andel havner hos Rockefeller, som i et slags kretsløp.

  I Per-Aslak Ertresvågs bok “SOV, mitt lille Norge” står følgende (s. 108):

  Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster,  er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

  Folkehelseinstituttet er en offentlig institusjon med hemmelige regnskaper ! Selv ikke Kapital har prøvd å få tak i regnskapene, men da avisen Vårt Land gjorde et forsøk fikk de raskt et ubegrunnet NEI, som raskt ble backet opp av Helsedirektoratet.

  TABU 39. Politiske drap i Norge

  39. Tore Tønne ble myrdet

  Politiske drap er noe som ikke bare skjer i det store stygge utland. Norge har også hatt sin andel.

  I 1948 falt Norges store politiker Nils Trædal ut av et vindu i bygården han bodde.

  Dødsårsak:
  Accidenting; drap kamuflert som ulykke, se f.eks.

  I 1987 døde Norges utenriksminister Knut Frydenlund, kalt ”det gode menneske fra Drammen” mens han ennå var utenriksminister.  Han døde av hjerneblødning i forbindele med en flyreise. Dette kan fremkalles via forgiftning og/eller med strålevåpen.

  Mistenkt dødsårsak:
  Killnessing (kunstig fremkalt sykdomstilstand med dødelig utfall)

  I 1994 døde utenriksminister Johan Jørgen Holst av hjerneblødning i forbindele med en flyreise, etter å ha bidratt til å skape litt for mye fred i Midt-Østen.

  Mistenkt dødsårsak:
  Killnessing (kunstig fremkalt sykdomstilstand med dødelig utfall)

  I 2002 døde Tore Tønne etter å ha gått av som helseminister. Tore Tønne var kjent som en robust lederskikkelse som selv bestemte hvor skapet skulle stå. Det offentlige helse-Norge er et gedigent ormebol hvor mye skjer på basis av instrukser gitt av skjult makt fra på innsiden eller på utsiden.

  Den tekniske politietterforskeren som var på åstedet konkluderte med at det umulig kunne ha dreid seg om selvmord, mao. ble tidligere helseminister Tønne henrettet. I etterkant kom skjulte  krefter raskt i aksjon for å dekke over drapet og ukritiske media fungerte nok engang som nyttige idioter for skjulte makter. En grundigere granskning fra medienes side dengang ville ha kunnet frita dem fra en mulig følelse av skyld for å ha ”jaget Tønne i døden” pga. det massive mediakjøret som hadde vært mot Tore Tønne i forkant av at han ble drept.

  Dødsårsak:
  Suiciding; drap rapportert som selvmord.

  TABU 40. FNs Agenda 21

  40. FN har i det skjulte vedtatt at vi skal bli færre – vil du være med å bidra med deg selv eller barna dine?

  FN har lenge vært et rottereir hvor skjult makt utøves. FNs bygning i New York står på Rockefeller-eiet grunn, og Rockefellerne med gamle ”djevel-David” i spissen har lenge agitert sterkt for en drastisk depopulasjon av jorden.

  Hvor rart det enn kan høres så er dette nedfelt i et FN-vedtak ved navn Agenda21. Dokumentet er tilgjengelig her og analysert på kryss og  tvers og frem og tilbake her.

  Konklusjonen av dokumentets innhold er at jordens befolkning ”skal” ned (les: sykdom/sterilisering osv.) og at dette FN-dokumentet har blitt til i det skjulte på konspirativt vis. Agenda21 er definitivt ikke et demokratisk fattet flertallsvedtak. Det er lite sannsynlig at flertallet av jordas befolkning har gått med på å takke for seg før tiden…

  TABU 41. Frekvens-fysiologi

  41. Kroppen styres av og påvirkes av frekvenser

  Det fortiede geniet Nikola Tesla sa at ”Hvis du ønsker å finne universets hemmeligheter, så fokusér på energi, frekvenser og vibrasjoner”.

  Menneskekroppen er i høy grad frekvensbasert. Kroppen er et komplekst nettverk av prosesser som koordineres i realtid via chakraer, The Field, underbevisstheten og på andre måter. F.eks. er svingninger det viktigste særpreget ved tarmens virkemåte. Frekvenser vi utsettes for i form av stråling vil kunne forstyrre kroppsprosessene og bidra til å skape ubalanser og ubehag.

  TABU 42. Journalister som den skjulte maktens nyttige idioter

  42. Watergate-avsløringene var et styrt komplott

  Svært mange scoop-jaktende journalister har ennå Watergate-saken fra 1972 som forbilde. Dette førte til at de to journalistene fra Washington Post,  Bob Woodward og  Carl Bernstein fikk sine navn risset inn i presseavsløringenes historie med gullskrift.

  En mer kritisk og dybdeborende tilnærming til Watergate-dramaturgien ville ha gitt grunnlag for å ane ugler i mosen. Dette gjelder bl.a. den nøttete naturen av Watergate-innbruddet, at en litt for velvillig kilde som fikk tilnavnet ”Deep throat” foret dem med info-biter over tid og det faktum at Washington Post er meget godt kontrollert av skjult makt. Avisen ville bare ha trykket en sak som ville bidra til å bringe den sittende presidenten i vanry dersom redaktøren hadde fått klar beskjed om dette fra skjult makt på høyere hold enn presidenten…

  I forkant av Watergate pågikk GATT-forhandlingene, som en del av datidens  globaliseringsbestrebelser. President Richard Nixon anså at friere handel som GATT ville medføre, ville komme til å true amerikanske arbeidsplasser. Han inntok derfor et negativt standpunkt til GATT av hensyn til sine velgere.

  Den skjulte makten ønsket ikke at Nixon skulle stikke kjepper i hjulene for deres skjulte agenda, også kalt NWO, og så seg om etter en løsning. Valget falt på Nixon’s nære medarbeider Henry Kissinger. Kissinger ble bedt om ”å finne på noe” for å fikse Nixon, hvilket han gjorde ved å rigge innbruddet i Watergate-bygget og deretter følge det opp.

  En fordel for arkitektene bak komplottet som endte med at Nixon ble tvunget til å gå av som president var at Kissinger hele tiden befant seg ved Nixons side slik at han hadde oversikt over hvilke svake punkter som fantes og kunne brukes mot Nixon i den pågående kampanjen for å få ham avsatt som president, eller ihvertfall ubrukeliggjort som en lame duck.

  TABU 43. Codex Alimentarius

  43. Ny lovregulering vil frata oss sunn mat

  Det obskure FN-organet Codex Alimentarius har i mange år utarbeidet ”standarder” for mat i det stille, som dersom det blir gjennomført bl.a. vil avskjære forbrukerne fra muligheten for å ha tilgang på vanlig sunn mat og naturlige kosttilskudd.

  Se f.eks. Codex – en trussel mot vår helse eller Codex Alimentarius: Mat som våpen?

  TABU 44. Sannheten om Muhammed-tegningene

  44. Muhammed-karikaturene var en bestilt provokasjon

  Å fokusere på en ekstern ”fiende” er en velkjent teknikk opp gjennom historien.

  Etter at mediene fikk rollen som skjulte makters middel for masse-manipulasjon har dette gitt nye muligheter.

  For mer enn 20 år siden begynte CIA det langsiktige arbeidet med å skape et nytt fiendebilde for vestlig opinion ved navn ”radikal islam”. Den massive mediadekningen av reaksjonene på Salman Rushdie’s blasfemiske og provoserende bok ”Sataniske vers” fyrte opp under dette. Uansett om Rushdie’s bok var et bestillingsverk eller ikke fungerte den massive mediadekningen av reaksjonene på boka som en katalysator som bidro til å skape mye muslimfrykt i den vestige verden.

  Det sjokkerende attentatforsøket mot forlagsdirektør William Nygaard i oktober 1993, som hadde utgitt Sataniske vers på norsk, hadde samme virkning. Modus operandi for Nygaard-attentatet var en etterretningsrigget black ops operasjon.

  Et av motivene for å gjøre muslimer til ”fiender” er lettere å få vestlig aksept fra vestlig opinion for massedrap på muslimer via USA-ledede  militæraksjoner, som nå har pågått lenge i Irak, Somalia, Jemen, Afghanistan, Pakistan osv. En mulig måte å oppnå dette på er å fremstille muslimer som aggressive og forskrudde fanatikere som lett tyr til vold, noe som kan oppnås gjennom bevisste provokasjoner, f.eks. ved å krenke deres religion.

  Den danske avisen Jyllandsposten trykket i 2005 12 karikaturtegninger av den muslimske profeten Muhammed. Toppsjefen i konsernet som eier Jyllandsposten, Merete Eldrup, er ektefelle av Anders Eldrup, styreformann i den danske energigiganten DONG. Herr Eldrup er flerårig Bilderbergdeltager.

  Dette smaker av klassisk splitt og hersk-metodikk hentet fra Sions vises protokoller: Fyll opp vestlige land med innvandrere, hovedsakelig muslimer, ingen vet hvor de kommer fra alle sammen, men de er nå her. Sørg så for å fyre opp under fremmedfrykt som kan slå over i fremmedhat slik at innvandrere settes opp mot de andre og et ekkelt klima skapes. En rask titt på VGs debattforum viser at denne taktikken langt på vei har lyktes når det gjelder å skape reserverte holdninger mot muslimer.

  Skapes et forgiftet klima vil det være vesentlig lettere å lure gjennom de ulike NWO- og Bilderbergagendaene i det skjulte fordi folks fokusering vil befinne seg helt andre steder.

  I år har de nytiltrådte redaktørene Hilde Haugsgjerd i Aftenposten og Lars Helle i Dagbladet prestert det kvalmende oppgulp å trykke de svisketyggede tegningene nok engang, 4 år etter at saken var en nyhet.

  Den sorte paven i Vatikanet; Peter-Hans Kolvenbach. Blir han vurdert som avisenes neste karikaturobjekt ? Hvordan ville han ta seg ut i Finn Graffs strek ? Her er en Kolvenbach-vits: “Hvorfor søkte (og fikk) Kolvenbach stillingen som sort pave i 1983 ? Fordi han fikk så lyst på å inneha rollen som Darth Vader etter å ha sett Star Wars-filmen !”

  Om avisene i stedet hadde valgt å trykke en serie karikaturtegninger av den sorte paven Kolvenbach i Vatikanet; mannen som beordret 11. september-terroren, hadde det vel kanskje  tilogmed vært mulig å få litt humor ut av det ?

  TABU 45. Sannheten om The Fed

  45. USAs “sentralbank” er en svindelliga

  The Federal Reserve System; ”The Fed” er ikke USAs sentralbank, det er faktisk noe i nærheten av en privateid seddelpresse. I boka ”The Creature from Jekyll Island” av G. Edward Griffin er historien om The Fed fra den ble klekket ut av noen rike menn i største hemmelighet på Jekyll-øya, lurt gjennom i Kongressen i juleferien i 1913. En betydelig andel av de private bankene som eier The Fed er ikke amerikanske, men europeiske.

  The Fed har hemmelige regnskaper og ikke revisjonsplikt (!). Med tanke på at The Fed opererer med en del nuller bak beløpene sine, er dette ganske så skandaløst samtidig som det inviterer til snusk med et antall nuller bak.

  Som kjent har USA lenge hatt et galopperende underskudd på statsbudsjettet, og en statsgjeld med merkbar rentebelastning for folk flest.

  Forretningsideen bak The Fed er at penger skapes ut av ingenting (“fiat money created out of thin air“), og lånes ut til banker osv. mot en rente. Renteinntektene til The Fed er ganske så fete, og ingen vet helt hvor det blir av de pengene, det som er mer merkbart er at rentene må betales.

  Det snakkes nå mer og mer om at ”det kan ikke fortsette slik” og at ”noe må skje”. Den Japan-baserte økonomen Benjamin Fulford argumenterer f.eks. for at det beste simpelthen vil være at The Fed slås konkurs, hvoretter de glupske eierbankene vil tape en del penger, mens samfunnets realverdier vil forbli intakte. Deretter vil det være nødvendig med en pengereform med en ”Constitution backed dollar” for ikke å falle tilbake i en ny svindelfelle à la The Fed.

  For mer info om The Fed, se f.eks. boka “Secrets of the Federal Reserve” eller her. Litt nyere info om The Fed finnes her.

  TABU 46. NWO (New World Order)

  46. Skjult makt er i sving for å gjøre deg til en slave

  New World Order” er et flere hundre år gammelt, trolig flere tusen år gammelt hemmelig prosjekt som bygger på en primitiv maktambisjon om å herske over hele jorden og å kontrollere hele menneskeheten. Flere av de hemmelige selskapene har dette som en målsetting som de arbeider for å gjennomføre bit-for-bit. Visjonen går ut på at det skal bygges et tempel i Jerusalem (”Salomons Nye Tempel”) som den diktatoriske verdensherskeren skal herske over verden fra.

  På grunn av bruk av avansert høyteknologi og svikefull kokelimonke som den vestlige verdens ledere har bedrevet i det skjulte igjennom årtier (via Bilderbergmøter, Trilateral-møter, FN etc.) er NWO-prosjektet nå kommet ganske langt på vei mot sin fullbyrdelse. Dette er et faktum som de fleste ikke ønsker å forholde seg til, enten fordi de ikke tror at det kan være sant eller fordi de ikke ønsker å forholde seg til noe som kan virke så ubehagelig.

  På sett og vis er denne TABU-gjennomgangen en avsløring av ulike punkter i den hemmelige NWO-agendaen. Uansett om norske journalister og redaktører er seg det bevisst eller ikke, så innebærer TABU-praksisen at mediene fungerer som nyttige idioter for NWO som bidrar til å pushe NWO-agendaen fremover, både ved å servere spin-info om aktuelle NWO-temaer (se f.eks. punkt 72) og ved at den totale info-blackouten (TABU-praksisen) gir inntrykk av at denne skjulte aktiviteten ikke er noe å bry seg om i det hele tatt om den i det hele tatt finnes.

  Essensen i NWO-prosjektet er en plan om å redusere jordens befolkning drastisk (til under en milliard) og at det skal være kun to klasser, en liten herskerklasse og en gedigen slaveklasse av fattige uten rettigheter som får lov til å leve i den grad eliten anser seg for å være tjent med det. NWO går ut på en trinnvis innføring av totalitær fascisme. Aktuell norsk Arbeiderpartipolitikk kan enkelt forklares på basis av NWO-agendaen, bl.a. det komplette fraværet av statlige tiltak for å begrense stråling som nordmenn utsettes for. Som et annet aktuelt eksempel kan det nevnes at innstramninger på dette årets statsbudsjett vil ramme dem som fra før er svakest stilt i samfunnet.

  NWO er som et mangehodet troll som det er vanskelig å bli klok på, hvem det består av og hvordan det utøves. NWO er selve ”beistet” som ”konspirasjonsteoretikere”, dvs. forskere på skjulte maktstrukturer, forsøker å avdekke.

  Arbeidet med å avsløre NWO – å trekke NWO-trollet ut i dagslys – drives for det meste fremover av opplyste borgere ettersom media tier om eksistensen av NWO i samsvar med sine instrukser fra skjult makt.

  Det ”beistaktige” NWO-prosjektet er i sin natur så ondskapsfullt at mange nekter å tro at det kan være tilfelle. En forklaring på dette er at godhjertede mennesker, som de fleste jo er, ser på andre og ser seg selv, mao. andre at de også oppfatter andre mennesker med gode intensjoner, mens de ikke får øye på “das ding an sich“, som kan være at andre mennesker har onde intensjoner. Dette kalles Polyanna-syndromet.

  Hvorvidt det faktisk befinner seg mennesker på toppen av NWO-pyramiden er uklart.

  To NWO-fløyteblåsere med ”deep throat” informasjon fra innsiden hevder at hhv. demoner og utenomjordiske vesener kan være NWO-prosjektets toppfigurer.

  • Illuminati-innsider Leo Zagami anser at Vatikanet er på toppen av den menneskelige delen av NWO-pyramiden.
   Vatikanets øverste jesuittgeneral; “verdens mektigste mann” den sorte paven mottar sine instrukser fra “his demonic handlers“; sine “overordnede” i demon-verdenen (sic). Dette kan faktisk være demonen “Satan the opposer” hvis agenda er å medvirke til det motsatte av hva som vil være til det beste for menneskene; derav evil Satan.
 • James Casbolt (en avhoppet mind control  programmert MI6 agent innenfor MK Ultra prosjektet Mannequin) hevder at NWO dirigeres av utenomjordiske med kropp; ”alien overlords”, og nevner bl.a. “Draco Reptilians“.

 • Casbolts vitnemål inneholder mye tidsviktig informasjon, bl.a. at det finnes et skjult nettverk av uhyre kraftige supercomputere av typen Blue Crystal (som kan utføre et to- eller tresifret antall trillioner kalkulasjoner pr. sekund) kalt ”The Tablets of Destiny”,  som er i direkte kontakt med dedikerte overvåkingssatelitter. Her er det allerede registrert svært mye informasjon om millioner av enkeltpersoner uten at de det gjelder er blitt informert om dette.

  Casbolt anser imidlertid at “demonen Lucifer” er et romvesen som flyr rundt i et romskip, en oppfatning som deles av svært få.

  Zagami på sin side hevder at svært mye informasjon om UFOer og romvesener benyttes som desinformasjon for å skjule den mørke maktelitens satanistiske (mao. demonrelaterte) aktiviteter.

  TABU 47. Kontrollsamfunnets baktanker

  47. Hensikten med økt overvåking er å snik-innføre et totalitært samfunn (NWO)

  NWO-organisatorene (inkludert menneskene som deltar på de høyere nivåene i pyramiden) anser ikke menneskene  for å være opplyste mennesker med evne til selvstendig og kritisk tenkning og vilje til å stå opp for sine interesser.

  Menneskene anses som en flokk med sheeple (“sheep-people”) med behov for å bli ledet og gjetet av “de som vet bedre“. Her er noen holdninger som finnes hos menneskene som anser seg som høyt hevet over vanlige borgere:

  • Menneskene oppfører seg som sauer, derfor behandler vi dem som sauer“.
 • “I valget mellom å leve i paradiset og å leve i helvete velger menneskene å leve i helvete“.

 • I valget mellom å tjene Jesus og å tjene Satan velger menneskene å tjene Satan“.

 • I møtet med noe ubehagelig velger menneskene å lukke øynene eller se en annen vei i den tro at problemet da vil forsvinne“.

 • I valget mellom å leve som illuminert (opplyst) og å leve som uvitende  (goyim) velger menneskene å leve som goyim“.

 • Menneskene ønsker ikke å leve i sannhet. I valget mellom å leve i sannhet og å leve på løgn foretrekker de løgnen. Vår spesialitet er make-believe (bedrag), så vi gir bare menneskene det de vil ha”.

 • I filmen “The Matrix” sier (NWO-)agent Smith: “People define their lives in terms of suffering“.

 • Et eksempel på menneskelig “flokk”-adferd som “eliten” har fått erfare og analysere er Big Brother-programmene på TV. Dette var opprinnelig et Illuminati-konsept som var sprunget ut av problemstillingen:

  Spørsmål/Problem:Hvordan skal vi komme nærmere vår (NWO/Illuminatis) målsetting om full kontroll med  enkeltindividet 24 timer i døgnet, komplett med kameraovervåking og frihetsberøvelse ?

  Svar/Løsning:Vi gir folk muligheten til å gjøre det frivillig, så sendes feeden fra overvåkingskameraene som TV-underholdning og “vinneren” får en belønning. Da vil sheeple ikke en gang ha en (mis)tanke om hvorfor det gjøres.

  Som sagt så gjort, og tidenes norske underholdningssuksess var et faktum, med høy sheeple-faktor.

  Et annet eksempel som kan ha fremkalt latter og skuldertrekk høyt oppe i pyramiden er svineinfluensavaksineringen høsten 2009, da spesielt nisse-naive svensker og nordmenn  frivillig gikk mann av huse for å vise sin tillit til et obskurt serum som de ikke ante hva ville gjøre med dem fremfor ganske enkelt å velge å forholde seg i ro ved å vise sin tillit til sitt eget immunforsvar som er gitt dem av Skaperen.

  Den ultimate målsettingen for NWO er å microchippe hvert enkelt menneske for å oppnå total kontroll over enkeltindividet. I tillegg til at microchippene inneholder GPS-markører som kan spore ethvert individ hvorsomhelst på kloden til enhver tid via satelitt inneholder chipene også mind control teknologi. Dette innebærer at dersom en chip “slås på“, dvs. aktiveres fra distanse så kan den overta og styre tanker, følelser, søvn, helse og adferd hos innehaveren.

  Teknologien for mikrochipping blir stadig mer utviklet, og chipene blir stadig mindre.

  Vaksineprodusenten Merck leverer nå nanochipper som er på tykkelse med et hårstrå og lett kan injiseres via vaksiner.

  Stikkord knyttet til microchipping er RFID og verichip, som gir hhv. 13 millioner og 220.000 treff i Google. Mens mediene tier om RFID/verichip er det i Norge etablert fagmiljøer rundt RFID som presenterer denne teknologien med en påfallende positiv spin, f.eks. RFID Innovasjonssenter og RFID-avdelingen på SINTEF. Fra og med i år er det blitt “påbudt” å microchippe katter i Norge –

  TABU 48. Tidenes oppfinnergeni Nikola Tesla

  48. Personen som “oppfant det 20. århundre” forties

  Time Magazine kåret Albert Einstein til ”The Man of the 20th Century”. Einstein var uten tvil begavet, men hans viktigste bidrag var knyttet til bevegelse gjennom verdensrommet (noe som likevel er utenfor rekkevidde for de fleste) samt grunnlagsarbeidene som ga verden atombomben.

  Nikola Tesla (1856-1943) var en serber fra Kroatia som gjennom sitt arbeid i USA gjennom  nesten 50 år oppfant svært mange av det moderne samfunnets viktigste teknologier, bl.a. AC/DC strøm, teknologi for strømoverføring, radio- og annen trådløs teknologi samt mye annet. Teslas oppfinnelser har bidratt til så mye teknologisk utvikling i de siste hundre årene at han er kalt “mannen som oppfant det 20. århundre”.

  Tesla hadde en eksentrisk livsførsel som viste seg bl.a. ved at han gikk kledd i kjole og hvitt også mens han arbeidet, og han bodde på rom 3327 på Hotel New Yorker på Manhattan de siste 10 årene av sitt liv.

  Mange av Teslas live-eksperimenter var av en eksplosivt underholdende karakter (bokstavelig talt) og ville utvilsomt hablitt god filmunderholdning. Det lages ikke filmer om Tesla, han er utelatt fra historiebøkene og fysikkbøkene  og han er TABU i media.

  Da Tesla døde i 1943 konfiskerte USAs føderale myndigheter alle hans dokumenter. Innholdet i deler av dette er senere blitt misbrukt i det skjulte til bl.a. å skape skalar- og frekvensvåpenet HAARP, som bl.a. er i stand til å utløse jordskjelv. Andre deler av Teslas notater kunne ha vært benyttet til å løse verdens energiproblemer på en høyst rimelig og miljøvennlig måte, gjennom utvikling av ZPE / fri energi.

  TABU 49. Free energy

  49. Verdens energiproblemer kan løses ved hjelp av fortiet kunnskap

  Det snakkes om klimakrisen og behovet for å redusere forbruket av fossilt brennstoff. Som kjent er Norges egen oljeproduksjon nå på vei nedover. Norge har miljøer med fremragende ingeniører, mange oppfinnersjeler,  SINTEF-miljøet og kapital, såvel statlig som privat.

  I denne situasjonen ville det være naturlig ”å la de tusen blomster blomstre” ved å stimulere forskning og utvikling av såkalt nullpunktsenergi (ZPE – Zero Point Energy), som vil kunne løse så vel jordens energisituasjon som mange av dagens miljøproblemer.

  Erfaring med foreliggende prototyper tyder på at en god start vil være å begynne med å utnytte den såkalte kasimir-effekten.

  To av pionerene på området er Tom Bearden og Bernhard Eastlund. Zero Point Energy befinner seg for øvrig nær HAARP-teknologi, bl.a. pga. vekten på skalar-bølger (bølger som befinner seg utenfor det elektromagnetiske spektrum).
  Info om Eastlunds arbeider ligger her og en introduksjon til Beardens arbeid ligger her.

  TABU 50. NSA og Project Echelon

  50. Norske PC-er er allerede overvåket

  Den superhemmelige amerikanske statsorganisasjonen NSA; National Security Agency (populært kalt ”No Such Agency”), som forøvrig er hevet over amerikanske lover hvor NSA ikke eksplisitt er nevnt (!),  har i mer enn ti år operert det hyperavanserte nett-overvåkingssystemet Echelon.

  Norske myndigheter har deltatt i dette samarbeidet, uten å finne noen grunn til å informere offentligheten om dette, mao. at min og din PC allerede er overvåket – og at Datalagringsdirektivet til EU blir for peanøtter å regne i forhold (særlig i forhold til en oppgradert versjon av Echelon…)

  Her er en liten presentasjon av Echelon og betydningen av dette systemet for Norge (i flere påfølgende debattfelter). Mer info om Echelon er her.

  TABU 51. Filer om UFO-observasjoner frigis

  51. Har du sett en UFO var den trolig militær

  I år er det blitt rapportert om flere uidentifiserte himmellegemer (UFOer) enn vanlig, også fra media, som vanligvis tier om dette. Noe av ironien med den nye ”åpenheten” omkring UFO-observasjoner, bl.a. ved at flere land nå har frigitt sine UFO files, som tidligere var hemmeligstemplede militære dokumenter, er at mange av UFO-observasjonene dreier seg om menneskeskapte UFO-er ! I USA er det i all hemmelighet blitt bygget UFOer (“flying discs“) som flys av menneskelige piloter siden omkring 1970. I de nå offentliggjorte UFO-filene er det ikke merket av hvilke UFO-observasjoner som har funnet sted med militære UFOer, noe som innebærer at  observerte UFOer basert på informasjon fra statlig-militært hold ikke er noe bevis på utenomjordisk liv.

  De menneskeskapte UFO-ene benytter antigravity teknologi som fremdriftssystem. Denne artikkelen inneholder et intervju med Bill Uhouse, som i flere tiår arbeidet med UFO-bygging i USA.

  Det militære-industrielle firmaet SAIC har levert antigravity-teknologi siden starten, se f.eks. her.

  For øvrig er det også militære menneskeflydde UFOer som er involvert i mange tilfeller hvor personer hevder at de er blitt bortført av UFOer. Omstendighetene rundt dette er uklare, men ting tyder på at forsøksvirksomhet av typen MK Ultra kan være involvert i en del tilfeller.

  TABU 52. COINTELPRO i Norge

  52. Samfunnsengasjerte borgere trakasseres systematisk av skjulte myndigheter

  Siden 1950-årene har hemmelige amerikanske myndigheter, anført av CIA, ført en stille krig mot samfunnsengasjerte borgere. Dette kan f.eks. ha vært ”snushaner” som har vist interesse for hemmelige installasjoner og anlegg eller fløyteblåsere eller andre som viser bekymring for  samfunnsutviklingen inkl. skjulte makters medvirkning i å føre samfunnet i feil retning.

  Dette kalles COINTELPRO – “Counter Intelligence Program“.

  Som så mye annet som stammer fra USA har også COINTELPRO fått innpass i Norge, hvor de som blir ”targets” er lovlydige og samfunnsengasjerte borgere som ønsker å sikre frihet, demokrati og livskvalitet for Norge. Her er en nordmanns opplevelse av COINTELPRO som fikk ham til å flykte fra landet.

  Et norsk COINTELPRO-offer er den verdenskjente finske forfatteren og legen dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, som forteller om noen av sine COINTELPRO-erfaringer som bosatt i Norge i dette video-intervjuet.

  Forfatteren Per-Aslak Ertresvåg er selv COINTELPRO-offer, og han har skildret andre gode nordmenns COINTELPRO-erfaringer i sin bok ”SOV, mitt lille Norge”. Da dr. Luukanen Kilde og Ertresvåg tillyste pressekonferanse om at de anmeldte PST for COINTELPRO brudd på sine borgerrettigheter kom det ingen journalister fra etablerte media, bare Nyhetsspeilets videoteam innfant seg…

  COINTELPRO-metodikken er blitt perfeksjonert til nesten-perfekt psykisk terror. ”Finessen” er at de som rammes ikke vil kunne ha noe å klage over (til politi, myndigheter osv.) fordi sporene som etterlates er så flyktige at offeret kan bli beskyldt for å være paranoid eller ha svekket virkelighetsoppfatning osv. hvoretter psykiatrien raskt kan bringes inn i bildet for å bidra til å bringe de aktuelle ofrene til taushet. Bestråling er et naturlig element i dette bildet. Dette kan utføres ved at representanter for myndighetene spør en nabo av ”the target” om de kan få plassere en liten boks i naboens hjem, ”til det beste for samfunnets sikkerhet”.

  Andre eksempler på COINTELPRO kan være (via Echelon) å bryte seg inn i noens PC og fjerne enkelte elementer av nøkkelinformasjon, som en side eller et kapittel av et manuskript. Dette skaper irritasjon og forvirring og legger beslag på energi osv.

  Andre fremgangsmåter er å bryte seg inn i noens private bolig og f.eks. helle lim på PC-tastaturet eller dirke opp noens ytterdør om natten og la den bli stående åpen, slik at personen om morgenen vil tenke at ”men jeg er da sikker på at jeg låste døra før jeg la meg…” Den ekle, krypende følelsen av å bli stalket/usynlig trakassert mens man samtidig tenker “er det meg det er noe i veien med ?” er en tilsiktet del av COINTELPRO-effekten.

  En av Nyhetsspeilets skribenter erfarte kort tid etter at han hadde video-intervjuet Thorvald Stoltenberg på gaten små pussigheter med COINTELPRO-snitt som han ikke hadde opplevd før, inkl. økt bestråling i sitt hjem og i sin bil (!) God COINTELPRO lar seg ikke så lett bevise.

  En hypotese det kan være verd  å undersøke nærmere for SKUP-jaktende norske journalister som ønsker å avdekke maktmisbruk i samfunnet er om statsministerpappa “Big Daddy” Stoltenberg i en alder av nesten 80 år har tilgang til eller kommandomyndighet over det norske COINTELPRO switchboardet, enten det nå er PST eller andre som sørger for at ordre som legges inn på det blir utført i marken.

  Ikke all COINTELPRO er rettet mot enkeltpersoner. Pga. Internetts gode muligheter for rask spredning av fortiet TABU-informasjon er nettet nå et satsingsområde for overvåking og “web-hazzle” av nettsteder som publiserer slik informasjon. Pga. den enorme info-mengden på nettet et er en stor del av slik data-aktivitet robot-basert. Ex. blir ordet “SMOM” (Malteserordenen) umiddelbart slettet i kommentarfeltet på “konspirasjons”-nettstedet infowars.com. Andre fremgangsmåter kan være av typen å gjøre det vanskelig å legge inn kommentarer på utvalgte nettsteder, eller automatisk å redusere antallet visninger av et innslag (noe som bl.a. har skjedd med viktige YouTube-videoer). Et av selskapene som er engasjert i dette er SAIC, som samarbeider nært med NSA om diverse former for teknologi for Internett-overvåking.

  I USA er det nå blitt en del oppmerksomhet rundt de mange COINTELPRO-ofre mens man i Norge er fornøyd med å nyte den poetiske klangen i Arnulf Øverlands dikt “Du må ikke sove !”.

  TABU 53. Sannheten om Orderudsaken

  53. Orderuddrapene var en black ops henrettelse

  Et av Orderud-ofrene, Anne Orderud Paust, var sekretær for flere forsvarsministre. Dette gav henne mye innsikt i NATOs indre aktivitet, trolig også mind control aktiviteten, muligens også NATO’s topphemmelige mind control project Janus med base i Brussel.

  Annes ektemann Per Paust var en svært oppegående og rettskaffen person som vurderte å utgi en bok om noe av det han visste fra sitt arbeid i UD. Per Paust døde av en mystisk og hurtig aksellerende kreftsykdom som kan fremkalles av frekvens-teknologi (strålevåpen).

  Anne Orderud Paust (og Per Paust) visste for mye om NATO’s stinkende indre organer. To kandidater for execution squad peker seg ut.  Det ene er et hemmelig NATO team, f.eks. utgått fra Gladio / Stay Behind. Pga. den fysiske risikoen (for å etterlate spor som kunne gi politisk skandale og full opprulling osv.) ville dette trolig unngås. En annen mulighet er at ”et team” f. eks. med base på Balkan ble hyret inn for oppdraget. Orderuddrapene skjedde ikke lenge etter at NATO hadde bombet Serbia og ”befridd” Kosovo i samarbeid med de kosovoalbanske narkobaroner som inngikk i KLA (Kosovo Liberation Army), slik at narkotrafikken til Europa (i regi av CIA/NATO/Bush sr. m. fl.)  hadde fått et nytt brohode.

  En mulighet er at en balkanbasert  hitsquad med tilknytning til narkotikatrafikken fikk et tilbud av NATO om å utføre et oppdrag i nord som motytelse for visse narkorettigheter i det nye scenarioet som NATO-bombingen hadde åpnet. For NATO ville en slik løsning helt klart være å foretrekke.

  Var det nå nødvendig av norske media og rettsvesen å bidra så sterkt til at den uskyldige Per Kristian Orderud og hans kone Veronica ble dømt for å ha begått den verste av forbrytelser – bare for å dekke over at drapene på Orderud Gård var autorisert fra meget høyt hold ?

  Hvordan var de involverte politifolkene, advokatene,  dommerne og journalistene i stand til å lukke øynene for en så høy grad av faktiske bevis samt mangel på bevis ? Ble de styrt ovenfra av skjulte krefter ? Et talende bevis må vel ha vært at hverken det mislykkede bilbombeattentatet mot Annes bil eller mordbrannforsøket mot Anne og Per sin leilighet i Oslo var rettet mot Anne og Per Kristians foreldre, og som kjent var det Per Kristian som hadde odelsretten til Orderud Gård.

  TABU 54. FEMA  camps

  54. USA er fullt av konsentrasjonsleire

  Rundt om i USAs delstater befinner det seg et nettverk av konsentrasjonsleire, som kalles FEMA camps.

  Formålet med leirene er myndighetene tause om, det er heller ikke kjent om FEMA-leirene har ”innbyggere” i dag eller om de noengang har hatt det. Den nåværende GULag infrastrukturen FEMA ble påbegynt utbygget av president George Bush sr. og fullført under president Bill Clinton.

  Hensikten med FEMA leirene er ukjent; en hypotese er at det kan fungere som et ris bak speilet for å true og tvinge gjennom USAs pågående kryp-totalitære politikk. Nyhetsspeilet har publisert denne artikkelen om FEMA-leirene.

  TABU 55. Matmonsteret Monsantos helsefarlige GMO-vekster

  55. Gigakonsern arbeider for matmonopol med usunn mat

  Henry Kissinger sa engang at ”Hvis du kontrollerer energien, kontrollerer du landene. Men hvis du kontrollerer maten, kontrollerer du menneskene”.

  Monsanto er et globalt amerikansk næringsmiddelkonsern som har som ambisjon å få monopol på verdens matproduksjon. Et viktig element i dette er å få kontroll over såkorn og frø, inkludert å få høye markedsandeler for patenterte GMO-frø (Genetically Modified Organisms). Dette er i mange tilfelle frø som ikke gir nye frø, slik at bøndene må henvende seg til Monsanto hver gang de ønsker å så. Dette har bl.a. ført til at tusenvis av indiske bønder har begått selvmord etter å ha blitt lokket til å ta i bruk GMO-vekster, som satte dem i en umulig økonomisk situasjon.

  Empirisk erfaring viser at GMO-vekster alt i alt gir dårligere avlinger enn naturlige frø og såkorn. Dette er det bl.a. redegjort for i boka ”Genetic Roulette” av den anerkjente forfatteren Jeffrey M. Smith (som også har skrevet boka ”Seeds of Deception” om GMO). Her dokumenteres det også at GMO-mat medfører ulike former for helserisiko (bl.a. allergier, organskader, DNA-skader  og sterilitet).

  TABU 56. Ikke-termiske biologiske effekter av EM stråling

  56. Mobilstråling kan være helsepåvirkende

  Norges befolkning utsettes for mange strålekilder på ulike frekvenser. Den frekvensdrevne menneskekroppen (jfr. frekvens-fysiologien, pkt. 41) reagerer og interagerer med stråleeksponering, ulikt fra individ til individ. Noen opplever å være el-allergiske mot visse frekvenser, f.eks. 50Hz.

  Statens Strålevern opererer med grenseverdier for eksponering fra stråling som er knyttet til termiske effekter; mao. oppvarming av menneskekroppen.  Logikken som ligger bak dette er mao. at dersom visse doser stråling ikke medfører en målbar økning av kroppstemperaturen så kan ikke slik stråling være helsepåvirkende. Dette er på sett og vis ”steinalder-tenkning” som ikke er i samsvar med moderne medisinsk vitenskap og praktiske erfaringer.

  De viktigste helse-effektene av stråling er det som kalles ikke-termiske (eller subtile) effekter. Dette dreier seg om reaksjoner hos den enkelte som kan resultere i uvelhet, el-allergi, kreft m.v.

  At ikke-termiske effekter må tas på alvor bekreftes av praksis innenfor miljøer som har kjennskap til dette, f. eks. hjernekirurger som forbyr sine kolleger å benytte mobiltelefon, ansatte i Nokia som ikke lar sine barn benytte mobil samt ”frekvens-stormakten” Russland (mens vestlige land har forsket på medikamenter har russerne forsket på effekter av frekvenser gjennom mange årtier) som har et vesentlig mildere stråleklima enn Norge og andre vestlige land.  Som en kuriositet kan det nevnes at mobilprodusenten Nokias kjerneteknologi er hemmelig og klassifisert som “militær”

  TABU 57. Hemmelig samrøre mellom media og legemiddelindustrien

  57. Du blir lettere syk om du følger avisenes helseråd

  I mange tiår har det vært et skjult samarbeid mellom vestlige media og legemiddelindustrien. Dette fungerer bl.a. ved at:

  1. Media tier om erfarte skadevirkninger eller nullvirkninger av legemidler
 • Media gir gratis markedsføring av mange nye medikamenter.
  ”Forskerne” som mediene siterer i helsespørsmål er som regel kjøpte og betalte oppdragsagenter som er autorisert til å uttale seg fordi de fremmer legemiddelindustriens agenda.

 • I denne artikkelen er det gjengitt oversikter som er utarbeidet av den uavhengige risikoforskeren Ron Law. Her fremgår det bl.a. at legemiddelbruk utgjør en større risikofaktor for samfunnet enn trafikkulykker. Bruk av naturmidler ligger i det diametralt motsatte hjørne på grafen, mao. at dette har klart lavest risiko.

  TABU 58. Nytenkning på helsefronten

  58.PH-verdien er viktig for helsa

  Det skjer mye innovasjon på området helsekunnskap nå for tiden. Et eksempel på dette er Dr. Robert O. Young sitt arbeid hvor det legges vekt på ph-verdiens betydning for helsa. Nøkkelelementet i Dr. Youngs lære er at kroppen er grunnleggende basisk men at ”driften av kroppen” fører til at den blir mindre basisk/alkalisk og mer sur/syrlig (acidic), slik at ph-verdien faller.

  I følge Dr. Young er det viktig gjennom diett, vanninntak og på andre måter å bidra bevisst til å gjenopprette / opprettholde en høy ph-verdi. Kurer basert på Dr. Youngs “oppskrifter” har hatt gode resultater mot ulike sykdomstilstander samt mot overvekt. For mer info, se f.eks. her eller her.

  TABU 59. De store politiske partiene er en konspirasjon

  59. Norge er ikke et demokrati, men et diktatur

  I årene etter krigen ble grunnlaget for dagens norske dukketeater-demokrati, mao. diktatur lagt. Drapet på den staute Bondepartilederen Nils Trædal i 1948 bidro til å gjøre dette mulig.

  Kjernen i det som skjedde har sitt opphav i den politiske kokelimonken rundt de enorme NORTRASHIP-beløpene som Arbeiderpartiets maktpolitikere hadde fraranet norske krigsseilere i kjølvannet av krigen. Dette store og skjulte pengebeløpet bidro til at flere umoralske politiske handlinger fant sted og en ikke-konstitusjonell praksis ble etablert gjennom stilltiende samtykker fra de andre partiene på Stortinget.

  Et av punktene i denne uhellige og ikke-konstitusjonelle ”non-gentlemens agreement” var at Arbeiderpartiet, som ble styrt av en liten maktelite-klikk, den gang som nå, av de andre partiene ble gitt fri adgang til å begå grunnlovsstridige handlinger. Dette var konkret manifestert i at de andre partiene forpliktet seg til å unnlate å reise Riksrett mot de ansvarlige for Arbeiderpartiets brudd på lov og/eller Grunnlov, uansett hvor grove Arbeiderpartiets lovbrudd eller andre former for rikssvik måtte være.

  Takket være medias svikefulle TABU-taushet mot Norges demokrati har denne praksisen vedvart i tiår etter tiår fremfor å ha blitt rykket opp med roten og avviklet, slik at det norske demokratiet kunne ha blitt gjeninnført.

  Det faller inn i dette mønsteret at Loven om riksrett ganske enkelt ble fjernet fra Norges Lover for få år siden, praktisk talt uten debatt eller kritiske innvendinger fra media.

  Nyhetsspeilets har tidligere skrevet om dette, bl.a. her og her.

  TABU 60. MSG (E621)  og aspartam (E951) er helseskadelige

  60. De fleste kjøper mat og drikke med uheldige tilsetninger hver uke

  Det kunstige søtningsstoffet aspartam (som nå er blitt døpt om til ”aminosweet” etter at stadig flere er blitt oppmerksom på hvor skadelig det er) med betegnelsen E951 samt MSG (monosodiumglutamat) ”smaksforsterker” med betegnelsen E621 blir mikset inn i et stort antall mat- og drikkevarer som Mattilsynet har godkjent.

  Ifølge Mattilsynet selv gjøres dette ”fordi EØS-avtalen forbyr Norge å forby det”; mao. at EØS-avtalen tvinger Norge til å snik-forgifte sine egne innbyggere).

  Selv de sterktsmakende wasabinøttene som selges i Norge tilsettes smaksforsterkeren MSG. Med tanke på at det er den naturlige og sterke smaken som gjør wasabinøttene så populære er det neppe av hensyn til konsumentene at MSG puttes i nøtteposene.

  Hvorfor knesetter ikke næringsmiddelindustrien de mest elementære hensyn til sine kunder ? Er næringsmiddelindustrien uvitende, bevisst umoralsk overfor sine forbrukere (noe som kan være forbundet med straffeansvar) eller er det skjult makt som har rigget den hemningsløse bruken av E621/E951 fra kulissene ?

  Teknologisk Matforum arrangerer jevnlig ”hjernevask-seminarer” hvor næringsmiddelindustrien blir tutet ørene fulle om hvorfor de må stashe norsk mat full av MSG/E621 og aspartam/aminosweet/E951.

  Nyhetsspeilet har tidligere publisert denne artikkelen om MSG og uheldige tilsetninger i mat og drikke som selges i Norge.

  TABU 61. Flyktningepolitikken er smøget inn av Ap-diktaturet

  61. Derfor har Norge fått voldelige flyktninger

  Sannheten om flyktningepolitikken som er blitt praktisert av Norges Arbeiderpartidiktatur i flere tiår er beskrevet slik av juristen Synnøve Fjellbakk Taftø, som lærte om dette fra sitt arbeid på innsiden av systemet:

  Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram, det meste menneskerettsfiendtlige av alle FNs menneskerettstsridige programmer…
  I min tid i diplomatiet fungerte (kvoteflyktnings-)programmet slik: Først fikk de store innvandringslandene (USA, Canada og Australia) finkjemme flyktningeleirene og velge ut de innvanderne de ville ha. Resten fikk beskjed om å søke andre land som deltok i kvoteflyktningsprogrammet, men ikke Norge.

  Til vårt land sendte UNHCR søknad på vegne av de som ingen land ville ha , så som psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under tolv år. Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningsprogram ble aldri tatt opp til drøfting i stortinget. Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilgning til dette programmet ble satt opp i i UDs budsjett, og dermed var de i gang med sin menneskehandel.”

  Se ”Nornens beretning” av Synnøve Fjellbakk Taftø, s. 15.

  TABU 62. Monsterdoldisbanken BIS

  62. ”Sentralbankenes sentralbank” er privat og unntatt ethvert innsyn

  55 sentralbanker deltar i BIS-samarbeidet. (BIS = Bank for International Settlements). BIS er en privateiet monsterbank som eies av den styrtrike familien Rotschild. Familien og finanshuset Rotschild er så rike og så doldis at de ikke befinner seg på listen over verdens rikeste, hvor de innehar en soleklar topplassering.

  Mange vestlige lands sentralbankledere deltar på Bilderberg-møter, som også har en skjult agenda  knyttet til sentralsamarbeid koordinert via BIS. G20-møtet er en annen arena for BIS-spørsmål. BIS bestyres av det styrtrike doldis-imperiet Rotschilds, har base i Sveits og er uten innsynsrett for noen, selv ikke for landene som deltar i BIS-samarbeidet, med tanke på den viktighet et lands egen valuta og sentralbanksystem har for dets innbyggere.

  Et av elementene i det planlagte NWO-prosjektet er en felles verdensvaluta. BIS er tiltenkt en nøkkelrolle i dette planlagte udemokratiske komplottforsøket.

  Det ble avholdt et topphemmelig toppmøte i BIS-regi i forrige måned (februar 2010), som er omtalt her.

  For mer info om BIS planlagte rolle i det udemokratiske og hemmelige NWO-prosjektet, se f.eks. her.

  TABU 63. TETRA-systemet er helseskadelig

  63.Nytt nødnett skaper ny nød

  Såkalt nødkommunikasjon har i Norge sjelden vært noe problem, særlig ikke etter at mobiltelefonen kom og ble praktisk talt landsdekkende. Personer som er i nød eller varsler om nød ringer fra sine mobiltelefoner til aktuelle nødnumre.  ”Nødnettet” dvs. det ordinære mobilnettet driftes av mobilselskapene, kostnadsfritt for det offentlige og med lav driftsrisiko og høy servicegrad.
  Så enkelt og så velfungerende.

  Men i de senere årene har en mastodont på larveføtter gjort sitt inntog på den norske nødnett-arenaen: TETRA (TETRA står for Terrestrial Trunked Radio og er en teknologistandard).
  TETRA; ”nytt nødnett” er en gedigen trojansk hest som ikke fyller noe reelt behov, men som vil skape en rekke nye problemer, mao. fungere som ”nettet som gir ny nød”…
  For å legitimere TETRA er et eget byråkratiorgan opprettet; Direktoratet for Nødkommunikasjon.

  Uansett hvor mye baluba som skapes rundt TETRA, inkl. spin-videoer med action-terror scener som innledning, så forblir TETRA en perfid og helseskadelig gjøkunge som ikke fyller noe reelt behov; nødnett-behovet er allerede ivaretatt av mobilnettet.

  TETRA-bølgene interfererer med (dvs. forstyrrer) ulike kroppsfunksjoner, bl.a. hjernens beta-bølger. TETRA er allerede tatt i bruk i Storbritannia, og mange brukere har klaget over ulike former for kroppslig og mentalt ubehag etter at de ble utstyrt med TETRA-senderne.

  TETRA er planlagt brukt blant ambulanse-, brann og politipersonell, som må bære egne trådløse sendere på kroppen, noe som bl.a. gir en betydelig strålingseksponering.

  Helseplagene blant det britiske nødpersonellet har vært så omfattende at det ble bestilt en rapport om TETRAs helse-effekter; The Trower Report. Denne hemmelige rapporten ligger her.

  I rapporten gis det vitenskapelige forklaringer på det erfarte ubehaget, samt det faktum at TETRA-strålingen gir nødpersonalet nedsatt funksjonsevne:
  Pulse radiation from TETRA at 17.6 Hz (waves per second) is known to interfere with our natural brains rhythm. Our brains generate their own waves within our head. One of these waves, called beta waves is on a very similar frequency to the TETRA handsets…
  TETRA affects the beta rhythm of the brain it will affect what the beta rhythm is responsible for; namely sounds judgement in emergency situations
  .”

  Aftenposten hadde nylig dette nette lille spin-oppslaget for å bidra til å skape aksept for TETRA.

  Her hopper “agendaavisen” Aftenposten (“Agendaposten ?”) uelegant over alle de negative sidene ved TETRA, inkludert at nødpersonell i Storbritannia og Danmark har dødd av det som anses å være TETRA-relatert kreft, at TETRA-kommunikasjon har en tendens til å falle ut under høye hastigheter (litt upraktisk for ambulanser, politi og brannbiler under utrykning, liksom) og at mange norske kommuner vil måtte slite med drifts- og vedlikeholdskostnadene, hvilket øker risikoen for svikt i TETRA-kommunikasjonen når uhellet er ute.

  Er det ikke litt vel merkelig at Norge er “forpliktet” til å etablere “nødnett-standarden” TETRA fordi det er nedfelt i EØS-avtalen ? Hvordan Norge velger å håndtere sin nødkommunikasjon til beste for sine innbyggere inkludert nødpersonellet må vel anses for å være et høyst internt norsk anliggende ?

  TABU 64. NATO er livsfarlig for folkehelsa:

  64. Stor kreftforekomst rundt militære radaranlegg i Norge

  I hele etterkrigstiden har naive Norge med generasjon etter generasjon av politikere i den samme puddelaktige giv akt positur overfor sin innbilte overordnede Uncle Sam (USA), gitt amerikanske myndigheter (US Army/DOD-HAARP/CIA osv.) praktisk talt fri tilgang til å utføre sine eksperimenter på norsk jord og på nordmenn. MK Ultra-forsøkene på Gaustad og Modum er nevnt og i nyere tid har amerikanerne/NATO utplassert obskure radaranlegg av globus-format bl.a. i Finnmark.
  Eksempler på dette er Globus II radaren i Vardø og de to ”globusene” på fjellet Rassegalvarre, nordøst for Kautokeino.

  I begge lokalmiljøene har det funnet sted en vesentlig økning av krefttilfeller etter at radaranleggene  er blitt utplassert. Som det er sagt i en lokal kommentar fra Vardø:
  En ting som er MER viktig å peke på, er strålingen som radarene i Vardø forårsaker. Alt for mange unge mennesker i Vardø rammes av kreft, og alt for mange har fått cyster i underlivet.” Se

  Har norske myndigheter også latt USA få fri tilgang til å teste ut helseeffektene (les: økning i kreftforekomst) av ulike typer militære installasjoner med Norges befolkning som forsøkspersoner ? Kan det ha vært for å skåne den amerikanske sivilbefolkningen at disse anleggene er blitt lagt til Norge ?

  TABU 65. Værmanipulasjon

  65. Det norske været er menneskeskapt mange dager i året

  I tidligere tider drømte mennesker om å kunne kontrollere været ved å skape det været de ønsker seg. Etter at USA innførte det militære mottoet ”owning the weather in 2025”, som fremgår av dette dokumentet er det blitt fortgang i sakene.

  Med til tider intenst pågående klimaaktiviteter som HAARP, chemtrails og kombinasjoner av chemtrails og HAARP serveres det nå kunstig fremskapt vær  mange dager i året her i HAARP- og chemtrails-landet Norge.

  Et viktig spørsmål er om det kunstig fremmanipulerte været skapes etter mottoet ”give the people what they want” eller noe i retning av det motsatte. Erfaringer med det nymotens kunstige været tyder på at det motsatte er tilfelle, mao. at godværet tas fra oss, f.eks. gjennom chemtrails-spraying som er i stand til å forvandle enhver godværsdag til en gråværsdag.

  Et påfallende værfenomen inntraff 28. oktober 2009. Da ble noe som minnet om en slags grå himmelgardin trukket over Østlandet, hvoretter det fulgte praktisk talt to  måneder uten at solen slapp gjennom med sin sykdomsforebyggende vitamin D3-tilførsel. Nyhetsspeilet omtalte dette fenomenet allerede fra dagen da “rullegardina gikk ned”.

  TABU 66. Pink marines

  66. Verdens tøffeste soldater deltar i homo-kult

  US Marines er et kjent merkenavn for veltrente soldater. Men hvordan er nå det interne Marines-livet ?

  Den svært frittalende amerikanske kvinnen Kay Griggs, var gift med Marine Corps oberst George Griggs. Han viste seg å være svært så åpenhjertig dem imellom, særlig etter å ha drukket, noe som førte til at militære hemmeligheter og praksiser rant ut av ham i hans ex-kones nærvær.

  Det kom fram at noe av det mer pekuliære ved å være en høytstående offiser i US Marines viste seg å være at man måtte bedrive homoseksuell praksis (”innvielsen” foregikk i sterk beruselse, de fleste marines er opprinnelig heterofile) for å få opprykk og for å kunne leve som en av gutta.

  Dette fenomenet kalles pink marines. Kay Griggs intervjuene er tilgjengelig her.

  Sett med norske øyne er det interessant at Kay Griggs-intervjuene har en forgrening til Norge. Moss Havn blir nevnt i forbindelse med tvilsomme (mao. ulovlige)  våpentransporter i NATO-regi. Det kan nevnes at direktøren ved Ullersmo dengang var en narkobaron og sannelig er det også en forgrening til Orderud-drapene uten at navnet “Orderud” er nevnt. Det siste henger trolig sammen med at oberst Griggs var sjef for NATO’s avdeling for psykologiske operasjoner, som vel Anne Orderud Paust hadde fått kjennskap til gjennom sitt arbeid som forsvarsminister-sekretær.

  TABU 67. Forbrytelser i offentlig regi

  67. USAs aksjekontrollmyndigheter i giga aksjesvindel

  Etter at Henry Kissinger som Jimmy Carters utenriksminister i 1970-årene lanserte mottoet “The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a little more time“, bl.a. ved å gi ordre om whacking av Italias statsminister Aldo Moro (jfr. punkt 2)  har stadig flere amerikanere i maktposisjoner erfart at det offentlige er den beste plattformen for å bedrive kriminell virksomhet i stor skala, ikke minst ex-president George H.W. Bush som nevnt i pkt. 36.

  Det siste offentlige organet som nå har havnet på skråplanet (sic) er SEC – The Securities and Exchange Commission (Finanstilsynet/Kredittilsynet i USA) – som kontrollerer aksjehandelen. Den nye store giga-svindelsaken som vil ryste  finansverdenen dersom noen velger å ta TABU-lokket av bærer det obskure navnet “CMKM/CMKX“. Dette seg om kjøp og salg av fiktive, mao. ikke-eksisterende aksjer, for beløp så svimlende at de vel bare matches av Pentagon og Donald Rumsfeld.

  Det er nå tatt ut stevning mot SEC i denne utrolige saken, som du kan se her.

  TABU 68. CO2 er uvesentlig i klimasammenheng

  68. Klimakrisen er basert på løgn, svindel og et NWO-komplott

  I forkant av den store klimakonferansen i København i desember 2009 kom det frem at klimadata var blitt systematisk forfalsket, se for eksempel her og her, for lettere å få manipulert gjennom vedtak om “overnasjonale klimatiltak”. Dette er  kamuflasje for å skjule at den reelle hensikt med Køpbenhavn-konferansen var å få etablert de lovmessige bærebjelkene for en planlagt verdensregjering.

  Ikke lenge etter at “bekymringskonferansen for global oppvarming” var slutt inntraff  den kaldeste fimbulvinteren i moderne tid som bl.a. innebar ørsmå plussgrader ved Middelhavet langt ut i mars måned.

  Den norske minister-troikaen Støre-Solheim-Stoltenberg kvakker rundt lik Duracell-ender i gåsegang mens de messer om ”behovet for klimatiltak” som om ingenting har hendt i og med den langvarige sprengkulda. Mediene på sin side tier om den store skandalen, mens de ukritisk bringer videre ethvert utsagn fra en av de tre nevnte statsrådene når det kvekkes noe om at “planene for innføring av overnasjonale klimatiltak fortsetter uavhengig av utfallet av København-konferansen“…

  Internasjonale klimatiltak” vil innebære overnasjonale tiltak som vil overstyre Norges lover, inkl. Grunnloven, hvilket må anses for å være en svært alvorlig sak.

  At behovet for ”klimatiltak” praktisk talt ikke er tilstede, og at ordninger som vil være basert på frivillighet uansett vil være mer enn nok for de kommende årene er “keiserens nye klær” som såvel myndigheter som media unnlater å forholde seg til.

  Et annet faktum som er nært knyttet til “klimakrisen” er de omfattende klimapåvirkende effektene av den store aktiviteten av Chemtrails (TABU nr. 6) og HAARP (TABU nr. 7) som ikke minst Norge har fått erfare de seneste årene.

  Dette er klimaparametre som er blitt helt utelatt i det svindelaktige grunnlaget for CO2-påstandene, noe som også er alvorlig, og understreker den gedigne uredelighet som ligger bak hele klimakomplottet.

  TABU 69. Norsk presse har ikke som formål å formidle sannheten

  69. Norske aviser juger som det passer dem

  De fleste avislesere i Norge legger til grunn at det finnes en journalistisk etikk som praktiseres i avisredaksjonene, og at dette bl.a. innebærer at det er fakta og sannhet som skal kommuniseres til de som betaler for å holde avisene i live.

  USAs journalistforbund har f.eks. en målsetting om sannhet som lyder slik:
  “…the duty of the journalist (to seek) truth and provid(e) a fair and comprehensive account of events and issues. (They must) strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional integrity is the cornerstone of a journalist’s credibility….Seek truth and report it….honestly, fairly, courageously.”

  Norske aviser publiserer derimot på grunnlag av Redaktørplakaten, hvor det bl.a. heter:
  En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling…” Se

  Det står faktisk ikke nedfelt noen målsetting om at formidling av fakta og av sannhet skal være klippefaste grunnverdier for norske medier ! Det står derimot noe om ”…det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet…”

  Hva den enkelte redaktør anser at “tjener samfunnet” kan jo være så ymse…Sett at det finnes tankekontrollerte redaktører som anser at gjennomføring av NWO-agendaen vil “tjene samfunnet“…?

  TABU 70. Historien er forfalsket

  70. Du er blitt foret med løgner i lang tid

  Norske forlag og akademia (universiteter og høyskoler) anses for å være kilden til “den høyeste kunnskap“, dvs. det mest sannferdige av foreliggende historisk informasjon og dokumentasjon. Dette er et inntrykk som er blitt skapt, men som i realiteten er en illusjon uten dekning i faktiske forhold. Viktig historisk informasjon holdes tilbake, noe det finnes mange eksempler på:

  Her er noen eksempler:

  Nazi-Tysklands forhold til jødiske zionister. Nazi-Tyskland gjennomførte i annen halvdel av 1930-årene et samarbeidsprosjekt “(“The Ha’avara Treaty”) med fremstående jødiske zionister for å bistå tyske jøder som ønsket å emigrere til Palestina. Dette ble betalt for av den tyske stat og pågikk også etter at krigen hadde startet. 12.07.1937 fant det f.eks. sted et møte i Berlin mellom Adolf Hitler, zionisten Arthur Balfour og IBMs toppsjef Thomas J.Watson. Det faktum at de fleste tyske jøder anså seg som tyskere som ville forbli i Tyskland innebar at zionistenes press mot jøder for å få dem til Palestina økte, og at Hitler trolig ble bedt om å bistå med dette…

  • Vatikanets rolle i oppbyggingen av nazismen og gjennomføringen av nazistenes ugjerninger. Jesuittene var arkitektene bak nazistenes “bøddel-kult” SS, og mange SS-medlemmer var jesuitter, se f.eks. her.
 • Det norske forlaget Orion utga for få år siden boka “Jeg var dr. Mengeles assistent” som var en beretning fra Mengeles laboratorieassistent i Auschwitz om ulike menneskeforsøk (ikke drap, men eksperimenter à la Gaustad i etterkrigstiden) som pågikk for over 60 år siden. Hvorfor tier forlaget Orion om Joseph Mengeles forskningsarbeid i nyere tid, det være seg i USA eller Mengele-arbeid i form av de mange knoppskytingene innenfor den norske psykiatrien ?

 • Vurderer Orion Forlag utgivelse av bøker som f.eks. “Jeg var Dr. Sem-Jacobsens assistent eller “Jeg var Ørnulv Ødegårds assistent ” ? Eller hva med: “Dr. Green (Joseph Mengele) var min MK Ultra handler i mange år “?

  • Illuminatis ugjerninger. Den norske historieprofessoren Per Øystein Sørensen hevder at “Illuminati finnes ikke“. Dette til tross for historiske beviser for at Illuminati har etterlatt svært merkbare og blodige spor i det forrige århundre, noe som bl.a. fremgår av Illuminati-agenten Christian G. Rakhovskys vitnemål fra 1938-39 og det faktum at USAs “Illuminatipresident” Franklin FDR Roosevelt fikk plassert Illuminatis symbol (pyramiden med øyet og ordene NOVO ORDO  SECLORUM – New Secular Order / New World Order) på en-dollarsedlene.
 • Malteserordenens ugjerninger. Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary er medlem av krigerordenen Malteserordenen (SMOM). Informasjon om Malteserordenens negative påvirkning på viktige historiske begivenheter er utelatt fra pensum i statsvitenskap.

 • Et eksempel på dette er Vietnamkrigen.  Vietnam-krigen er blitt kjent som “Spellys war” (“kardinal Spellmanns krig”).  Malteserorden-kommandantanten  Francis J. Spellmann som internt i krigerordenen SMOM hadde status “military vicar“, mao. licence to kill; tusener, hundretusener osv. godt skjult bak sin kardinalkappe, var personlig til stede i krigssonene i Vietnam flere ganger.

  Over 3 millioner vietnamesere ble drept i løpet av krigen, de aller fleste var buddhister. Flere uavhengige historikere har påpekt at Vietnamkrigen ble  gjennomført som et korstog mot “annerledes troende” og at krigen varte mye lenger enn nødvendig. Dersom USA hadde ønsket å oppnå en rask militær seier kunne dette ha blitt oppnådd i løpet av få års krig. For mer info om Malteserordenen, se.

  TABU 71. Nyhetsbyrå-nyheter er strengt sensurert, bl.a. av utenlandske hemmelige tjenester

  71. Avisene leverer ukritisk agenda-propaganda fra nyhetsbyråene Reuters og AP

  I norsk presses ”Redaktørplakat” pkt. 3.2 står det bl.a.:
  Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.”

  Med tanke på at de Murdoch-kontrollerte nyhetsbyråene Reuters og AP (Associated Press) bare sender ut ”nyheter” som er sensurert og progagandaspunnet av f.eks. det britiske etterretningsorganet SIS (Spesial Intelligence Services) reiser spørsmålet seg om norske aviser inkludert lokalaviser er tilstrekkelig ”kritisk til valget av Reuters og AP som (nyhets-)kilder”.

  I 2010 er det f.eks. meldt av bl.a. VG og Dagbladet at Osama bin Laden har truet med ditt og sagt datt, bl.a. at bin Laden skal ha støttet klima-agendaen…(!). Ville det ikke ha vært en idé for journalistene først å undersøke om hvorvidt bin Laden faktisk lever, hvilket han ikke gjør ? Hvordan står det i det hele tatt til med norske mediers kildekritikk, som utenlandske nyhetsbyråer er en del av ?!

  Og hva er nå egentlig sannheten om NTB-nyhetene ? Hvem er det som ser til at de norske NTB-nyhetene overholder TABU-plakaten ?

  TABU 72. Info fra PR-byråer

  72. Avisene publiserer betal-propaganda fra PR-byråer som “nyheter”

  I norsk presses ”Redaktørplakat” pkt. 3.2 står det bl.a.:
  Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon …som er gitt fra kilder mot betaling.”

  Det er et tett og incestuøst forhold mellom norske media og PR-byråer. PR-byråene mottar betaling fra oppdragsgivere for å tilrettelegge utvalgt informasjon og få dette publisert som redaksjonelle nyheter. Dette grenser opp til at aviser trykker annonser/kunngjøringer som ”nyheter”. Dette er en arbeidsdeling som begge parter har fordel av: PR-byråene kan snu seg rundt og fakturere fett til sine oppdragsgivere mens avisene sparer journalistarbeid ved ukritisk å benytte copy/paste-funksjonen på mottatt spin-info.

  Her er et eksempel på PR-byrå info plantet i Aftenposten i 2009:
  Klart for nye ID-kort
  Så er det klart – neste år innføres en ordning med nasjonalt ID-kort for alle norske statsborgere. Med kortet på innerlommen kan nordmenn legge fra seg passet hjemme, så lenge man reiser innenfor Schengen
  .” Se

  Den store lille haken ved denne nesten unnselige nyheten, som en kritisk og undersøkende journalist kunne ha avdekket ved et par kjappe Google-søk eller noen raske telefoner til uavhengige personer med innsikt i materien, er at disse ID-kortene går under tilnavnet ”slavebrikken”.

  Dersom de nevnte ID-kortene tas i bruk på bred front vil de utgjøre et hovedelement i det planlagte totalitære samfunn som lett vil kunne innebære tap av frihet og borgerrettigheter.

  “Slavebrikkene” er planlagt tatt i bruk gjennom en flerfaset utvidelse av bruksområdene, som virker uskyldig og “praktisk” til å begynne med, et inntrykk som vil vedvare inntil det store flertall har tatt kortet i bruk, og retretten til bruk av pass er blokkert slik at den enkeltes avhengighet av brikken vil være etablert.

  De påfølgende fasene vil være i form av utvidelser av bruksområdene som i praksis vil bli tvungent, alt vil bli utført automatisk, og velger man å kaste kortet fordi man ikke lenger ønsker avhengigheten som det medfører vil man oppleve praktiske problemer, som ikke å kunne få utført elektroniske betalinger.

  Først skal hver borgers helse-info inn i brikken; “fordi det vil være så praktisk hvis man skulle komme ut for noe og bli innlagt på sykehus osv.”, så finans-info (inkl. bankkort- og betalingsfunksjon osv.), så skatteinfo og bilinfo og annen info “fordi det vil være så praktisk”.

  Etter hvert vil det fysiske ID-kortet bli så uvurderlig viktig for den enkelte at det ikke vil være praktisk mulig å leve uten. Hvordan skal det kunne unngås at kortet blir mistet eller stjålet…? Løsningen på dette foreligger, men vil ikke bli kommunisert “før folk selv innser behovet for dette“, noe fortsatt spin-info fra Aftenposten vil kunne bidra til…

  Spørsmålet er nå om kokelimonken mellom PR-byråene og (avis)media nå er gått et skritt videre, slik at mediene, som nå klager sin arme nød over skranten økonomi, også mottar penger under bordet for å tekkes PR-byråene og deres oppdragsgivere. Hvem bryr seg vel om interne presseprinsipper så lenge leserne ikke får vite noe om hva som foregår…?

  TABU 73. Russiske medier publiserer mye friere enn norske

  73. Norge er det nye media-Sovjet

  I Sovjet-Unionens tid besto pressen av to partiorganer, det ene ved navn Pravda (“sannheten“) og det andre ved navn Isvestjia (“nyheter“). Da het det seg at det var ingen nyheter i Pravda og ingen sannheter i Isvestjia (russisk ordspill).
  Idag har f. eks. Russia Today en vesentlig friere publisering enn noe norsk presseorgan har i dag (med et mulig unntak for Nyhetsspeilet…) særlig knyttet til internasjonale maktforhold, så som sannheten om hensiktene bak EU-direktiver, forhold internt i USA m.v. Dette kan uttrykkes som at russisk presse har en vesentlig kortere tabu-liste enn det Norges journalister idag praktiserer.

  Nå er det Norge som har overtatt det gamle Sovjets rolle som presseufrihetens utpost, med NYTALE (dvs. at innholdet av det som sies er det motsatte av hva som blir sagt) som bakteppe. Norske medier har naturligvis frihet til å publisere om så mangt, så lenge det forblir uvesentlig, og å dele ut SKUP-priser som oppmuntring til fortsatt å holde seg innenfor TABU-rammene. Dette er norsk “pressefrihets” falske silkehanske som skjuler TABU-praksisens reelle jernhånd.

  Norske mediers storslagne nytale ble som nevnt uttrykt slik av avisnestoren Gudleiv Forr i Dagbladet i 2009, året han trappet ned etter et langt avisliv:

  ”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.” Se

  TABU 74. Tabuenes tabu TABU-listen

  74. Norske media sensureres av CIA-agenter i Norge

  Med mer enn 500 profesjonelle kritiske og undersøkende journalister samlet til inspirasjons- og energigivende SKUP-rituale en weekend i mars, avis-nestorer som ønsker at skjult maktmisbruk avsløres, et publikum som skriker etter skikkelige avsløringer fordi  stadig flere føler at det er noe som ikke stemmer og riksaviser med en slunken pengesekk som hungrer etter økt salg som bare ordentlige grave-avsløringer kan gi dem, hvem eller hva er det som sørger for å holde TABU-disiplinen intakt i de vaklende avishusene ?

  I praksis er TABU-sensuren blitt utført av utenlandske etterretningsagenter som er utplassert på norsk jord for å praktisere norsk pressesensur i Sovjet-stil med jernhånd, primært CIA-agenter.

  Dette har Norges redaktørkorps tiet om og føyet seg etter i tiår etter tiår (med et trolig unntak for avisen Friheten, som forøvrig mistet pressestøtten i fjor etter å ha vært et friskt pust i det ellers så konforme media-Norge).

  Det store spørsmålet er hvorfor TABU-oversikten er blitt etterlevet helt frem til nå uten særlig tegn til slinger i valsen av et redaktørkorps som liker å stå frem og erklære at “Norge har verdens beste pressefrihet“!

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  5 1 stemme
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  491 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Ken
  Ken
  Anonym
  6 år siden

  MEDIENES ansvar for krigen i bl a Syria… Med oppvåkingen som langsomt foregår, våkner vi mer og mer til at vi har blitt lurt trill rundt av mainstream presse. Vi blir også mer og mer oppmerksomme på den omfattende sensuren som brukes til å holde oss permanent i mørket angående innen- og utenrikssaker. Gradvis sniker sannheten seg ut og forhåpentligvis i tide vil situasjonen være svært annerledes samt umulig å skjule for folket. Fremover kommer det med stor sannsynlighet en annen tid der man bare kan fortelle sannheten. Som vibrasjonene fortsetter å løfte opp, vil det være flere som kan skille den som sammen med de nyere generasjonene vil ha en stemme som blir hørt og ikke lett avvist.

  Om det hadde vært kritiske journalister og akademikere i vestlige medier som hadde fortalt sannheten om Syria, hadde krigen opphørt for mange år tilbake. Alternativt aldri påbegynt (av sosiolog Lars Jørgensen) http://arbejderen.dk/medier/mediernes-ansvar-krigen-i-syrien

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  7 år siden

  EURO Radiation Found/Halden Norway/Could be in Meltdown https://www.youtube.com/watch?v=fuktFRV48WY
  Ikke så mye info om dette i norske medier.

  Valgeir
  Valgeir
  Abonnent
  7 år siden

  Her er min gjennomgang av Fritt ord stiftelsen. De er giganter i Norsk kulturliv og media og gir bort ca 180 mill årlig i stipender. Hvorfor?
  Dette er artikkelen Nyhetsspeilet ikke gad å ta inn.
  https://norgesaksjonen.org/2017/03/08/ett-studie-av-stiftelsen-fritt-ord-er-de-sa-fritt-ord-som-de-hevder-eller-har-de-en-annen-agenda/

  Hans Gaarder (@HansGaarder)
  Anonym
  8 år siden

  Det ble en lang, men engasjerende og informativ TABU-presentasjon onsdag kveld 4.11 i Oslo.

  Gjennomgangen varte effektivt i to og en halv time og berørte 50-60 temaer. En del temaer var hoppet over fra den forrige TABU- listen, bl.a. for å gi rom for nye og friske info-temaer og for å kunne behandle flere temaer noe mer i detalj.

  Responsen da TABU-forestillingen var over var av typen VELDIG INTERESSANT, men at det ble vel mange temaer og for lite om hvert enkelt tema. Det er behov for at flere viktige temaer blir behandlet særskilt og mer i dybden, noe jeg er enig i.

  “Problemet” er jo at medias TABU-liste er så lang, og at “etterslepet” er så stort, at fortløpende gjennomgang av viktig, interessant og tildels spennende informasjon fra kl. 17-20 på én enkelt kveld på ingen måte er tilstrekkelig.

  Nye temaer som var tatt med er helse-ubehag som mange har erfart som følge av å få “smartmeter” (kjent som digital strømmåler) inn i sine hjem, info om ISIS-lederens bakgrunn og ISIS sine vestlige bakmenn, oppdatering på New World Order påfunnet nasjonale ID-kort.
  Det kanskje mest fascinerende temaet er den delen av den skjulte historien som er kjent som BASE 211: I 1939 ble det etablert en stor base under den norske delen av Antarktis som er kjent som Dronning Maud Land, en base som ikke var norsk. Det ble vist et autentisk filmklipp fra sjøslaget utenfor BASE 211 den 26. februar 1947, som resulterte i at USAs marine-armada under ledelse av admiral Byrd gjorde vendereis lenge før tiden. Hva som har skjedd med innbyggerende på Base 211 i årene som er gått etter krigen er et av forrige århundres kanhende mest gåtefulle og fascinerende temaer.

  Jeg foretok en lydinnspilling, men jeg tviler på at den vil kunne fungere så godt på egenhånd uten at fotografier, videoklipp og annet som ble fortløpende kommentert også blir vist samtidig .

  Den forrige versjonen av TABU-listen for norske media, som tar for seg mellom 70 og 80 temaer, er tilgjengelig som DVD her: http://www.hansgaarder.info/produkter/tabu-listen-for-norske-media/

  « Forrige artikkel

  En forfatters klagesang

  Neste artikkel »

  Generalenes skrekk

  491
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x