Bla i tag

Aftenposten

krigspropaganda
Soldater fra U.S. Army 350th Tactical Psychological Operations slipper sine propagandablader over en landsby ved Hawijah i Irak 6. mars 2008. Det samme gjøres i Syria.

Din daglige hjernevask med medias krigspropaganda

La oss se det i øynene: Norge er en helt ekstrem vasallstat under USA. Når det gjelder media er det for avisenes del slik at de er et slags gjenskinn av hva New York Times, Wall Street Journal og Washington Post markedsfører av amerikansk krigspropaganda.

Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

Media-Norge har lenge vært i endring. Dette har særlig vært tilfelle for avisene, som i lengre tid har vært preget av stupende opplag og betydelig tillitssvikt fra den opplyste delen av befolkningen. Behov for sammenslåinger har lenge ligget i kortene. Den mest naturlige løsningen ble at riksavisene nå skal slås sammen til "CIA-nytt".

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Det Aftenposten-kontrollerte Oslopuls, som ledes av Hilde Haugsgjerd (til v.) og Hilde Bjørhovde (til h.) sensurerte en kunngjøring om et foredrag om HAARP og chemtrails. Som en prinsipiell protest mot Aftenpostens misbruk av sin mediemakt, publiseres foredraget her.

Svineinfluensa-vaksineringen ett år etter

Det er nå ett år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap.

Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

Massemedia har en egen evne til å fortelle sannheten, mens de sprer et løgn. Det er enkelt! La vær å sette ting i en kontekst som gjør det mulig å se sammenheng og helhet.

Google-sperre innført for norske journalister

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har i fellesskap vedtatt å innføre Google-sperre for journalistene i norske aviser. Dette innebærer at journalistene ikke lenger kan benytte Google som arbeidsverktøy i journalistarbeidet. Dette er bl.a. begrunnet med behovet for å øke avisenes kvalitet i møtet med konkurransen fra internett.

Norske mediers samlede TABU-oversikt

Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt.

Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående destabiliseringen

Journalister – maktens sprellemenn

Pressen er på ingen måte uavhengig. Dette er heller ikke noe nytt. I 1880-årene ble en "skål for den uavhengige presse" lakonisk nedsablet av tidl. red. Swinton som presiserte at journalister er intellektuelle prostituerte og maktens sprellemenn. En episode knyttet til familien Reksten gås her gjennom i detalj og viser at journalister villig lar seg

Tabu-oversikten for norske redaktører

Norsk presse er strengt sensurert. Vi tar her for oss tabuer som norske media konsekvent unnlater å omtale.