Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

6.3K visninger
11 minutter lesetid
106

I dagens Internett utgave av Aftenposten, skriver journalist Thomas Hornberg følgende: ” Neste uke legges forslaget til USAs nye klimalov frem. – En avgjørende lov for klimaarbeidet, sier Stoltenberg som i Washington i går møtte en av nøkkelpersonene bak loven.” Kilde: http://www.aftenposten.no/klima/article3603161.ece

De aller fleste mennesker vil se på et slikt himmelbilde og rope ut at vi må få en slutt på forurensningen. Vi må ta bedre vare på planeten. Det gir næringen til regjeringens kampanje for økte avgifter på bruk av forurensende energikilder. Vi kan til og med være glad for at Stoltenberg går så langt som å si at, ”Det er lett å ønske seg en mer forpliktende lov”.

Det er bare det at bakom dette budskapet skjuler det seg et mønster som du er tjent med å bli kjent med. Du kan aldri få hele sannheten ved å se på de isolerte begivenhetene som proklameres ute i massemedia. Nyhetsspeilet ber deg lese Aftenpostens lederartikkel. Deretter kan du komme deg gjennom resten av denne som setter hele saken i et større perspektiv.

Klimagate foran miljøkonferansen i København

Klimagateskandalen startet i fjor der e-post meldinger mellom klimaforskere viser til omfattende triksing med data for å skjule fravær av bevis for global varming. I ettertid har mange angrende forskere stått frem for å si at global varming er en myte, og at klima endringer, der de finnes, er faktisk styrt av faktorer som mennesker har ingen påvirkning  over. Det er solens aktivitet og universets utstråling av ”gammabølger” som påvirker geologiske hendelser på vår planet. Det vil si jordskjelv, vulkansk aktivitet, orkaner og endringer i klima ”normer”.

Saken har gått så langt at Al Gore har måttet søke dekning etter at det har blitt avslørt hvordan han har tjent milliarder av dollar på lansering av falske ryktene om CO2 drevete klimaendringer og ”Klimakvoter” på CO2 for å motvirke utslettelsen av vår klode. Global varming er enkelt å ”lage” på bestilling. Det er bare å legge ned alle temperatur målinger ute på landet og flytte disse inn i byene der det alltid er varmere på grunn av bygningsmassen.

Flaut er det å bli tatt på fersken i løgn og bedrageri. Verre er det å fortsette med samme løgnen som om intet har skjedd.

Etter klimaskandelen kjent som ”Climategate” er det mange som trodde at hele saken med global menneskeskapt klima endringer ville måtte kapitulere. Det ser ikke slik ut. Istedenfor å innrømme kriminell bedrageri og ansvarliggjøring har pampene som står bak besluttet å heller gi mer gass og selge deg inn på global klimaendring som aldri før.

I kjølevannet av klimaskandalen, har informasjonshaugen vokst enda mer som beviser at klimaforskningen i regi av FN har vært en metode for å lure hele verden inn i en fryktbasert reaksjonsmønster som er typisk for NWO-kreftene. Det vil si ”Problem” – ”Reaction” – ”Solution”. De skaper et problem, ved å skremme verden med falsk vitenskapelig evidens om at mennesker er i ferd med å ødelegge klimaet. Så kommer de med en løsning, når de har overbevist nok mennesker om at dette er faktisk sant. Løsningen er planen de alltid har tenkt seg og det er Global Styring av en heller meget streng og utilgivelig makt struktur. ”Good bye” demokrati!

Denne saken settes i en enda mer merkelig perspektiv, som ikke kan aksepteres av den norske befolkning når det viser seg at Norge bidrar aktivt med alvorlig miljøkriminalitet ved utsprøyting av giftig kjemikaler fra fly gjennom organisert aktivitet. Samtidig deltar Norge aktivt med HARP – et program som går ut på å sende enorme energimengder ut i de øverste lagene av atmosfæren – noe som også påvirker vår delikat klima. Bildene som følger ble tatt de siste 4 dagene. Den første viser himmelen over Oslo. Den andre viser landskapet over Østlandet mot Sverige tidlig om morgen når det ellers var bare blå himmel.

Statsbidraget til drivhus effekten på vår bekostning - i all hemmelighet
I går, tidlig om morgnen, mot øst for Røyken - Det eneste som forstyrret en klar blå himmel.

I Norge betaler vi nå kr. 13+ per liter bensin der mye av prisen ligger i ”miljøavgifter” fra staten. Er det slik de finansierer å fylle luften med gift som vi puster inn og forsurner jordsmonnet? Som jeg har sagt og skrevet så mange ganger før, i lys av kampanjen som staten driver for å få barna med på å gi oss voksne dårlig samvittighet for å la motoren gå på tomgang…..”Jeg er ikke sint, jeg er bare skuffet!” – Vel, Stoltenberg og dere andre som er med på å fylle mine lunger med denne dritten, ”Jeg er både forbannet og skuffet”!

Det som Aftenposten ikke beskriver…

En fortrolig amerikansk regjeringsdokument har kommet i hendene til avisen, ”London Guardian” og den avslører en pågående agenda for å skape strukturen av global styring ved å skylde på kampen mot menneskeskapt global klima endring. Artikkelen er lagt ut av Steve Watson, Prisonplanet.com 12.04.10 under følgende overskrift:

Lekket U.S. dokument avslører planer for en ”Global Styresmakt” for å tvinge frem løgnen om menneskeskapt klimaendring.

Kilde: http://dprogram.net/2010/04/12/leaked-u-s-document-calls-for-“global-regime”-to-tackle-climate-change/

Nyheter om at Stoltenberg reiser til USA for å gi støtte til en stadig mer maktsyk Obama som viselig gir enda mindre blaffen i den Amerikanske konstitusjonen enn sin forgjenger Bush jr. må settes i sammenheng med denne avsløringen som følger.

Jeg oversetter fra Steve Watson:

Med tittelen, ”Strategisk kommunikasjon og mål” datert 11, mars, 2010, skisseres det nøkkelbudskap som Obama administrasjonen ønsker å sende til hans kritikere og til verdens media foran FNs klimakonferanse i Cancun, Mexico i November, rapporterer ”The Guardian.” Avisen sier at dokumentet som følger var etterlat ved et uhell på en Europeisk hotell computer, forut før den ble videre sendt til redaksjonen.

Den største agenda i skrivet er å ”Forsterke oppfatningen om at US er konstruktivt engasjert i FN-forhandlinger i en anstrengelse for å produsere en global styresmakt for å kjempe mot klimaendring. Nyheten forsterkes av senere avsløringer om at rike land har truet med å kutte ut vital pengestøtte til utviklingsland, dersom de ikke støtter avtalen som kom frem ved klimaforhandlingene i København i fjor.

Andre steder, i dokumentet peker på behovet for å fortsette å ”drive frem klimaendrings myten” i massemedia og den identifiserer behovet for å avvæpne kritiske røster og gjører dette ved å fokusere enda mer på ”ny media” (dvs. Internett). Dokumentet forsterker behovet for å, ”Skape en klar forståelse av København avtalens betydning og hvor viktig det er å igangsette ALLE av dens deler.” Mens København avtalen var uttalt som en mislykket samling av media og ”klima skeptikere”, etablerte den en rammebetingelse for en global styringsmakt som vil kontrollere klima økonomien via skatter på CO2 utslipp. Det lekkede dokumentet understreker behovet for å igangsette denne rammebetingelsen.

Den endelig teksten av dokumentet uttaler at penger innhentet fra klima finansiering vil bli kontrollert av en ”styrings struktur” og at en panel av høytstående medlemmer vil bli satt for å bestemme hvor pengene vil komme fra. Det betyr i praksis at en FN-kontrollert struktur av global styring vil overkjøre suvereniteten til alle nasjoner for å samle inn og dele ut penger som er hentet inn under rettferdiggjøring av kampen mot klimaendringer.

Avtalen gir også grønt lys for ”karbon markeder” som fra før er dokumentert eiet av klimaendrings frontfigurer som Maurice Strong og Al Gore. Disse skal bli enda større og få mer økonomisk støtte. Snakk om reven som passer på hønsegården.

Først finner jeg opp CO2 som klimagass, så finner jeg opp en business som tjener penger på karbon kvoter, så blir jeg veldig, veldig rik!

Dokumentet, som ble oppdaget i februar i år også fremmer behovet for å etablere en global styringsstruktur med oppgave om å motvirke klima endringer innen 2012.

”Bevegelse mot en grønn økonomi vil også gjør det mulig å granske nasjonale og globale styringsstrukturer med omtanke til om slike strukturer tillater det internasjonale samfunnet å gi respons til nåværende og fremtidige utfordringer når det gjelder miljøet og utvikling samtidig mens den kan kapitalisere på fremtidige muligheter”.  Dokumentet skisserer hvordan denne fremtidig globale styringen vil ha makt til å tvinge frem enorme overføringer av verdier fra rikere land i form av CO2 skatter på sine borgere, over til mer fattige land. Beløpet skal ikke være mindre enn 45- trillioner dollar.

FN-Secretary General – Ban Ki-moon, har ikke vært tilbakeholden i å proklamere denne agenda for global styringsstruktur og for å overkjøre nasjonal lovgivning på saker som berører klimaendringer. I en oktober utgave av NY Times der det står, ”Vi kan gjøre det”. skriver Ki-moon at anstrengelser for å heve restriksjoner på CO2 utslipp, ”Må inkludere en forsterket globalstyringsstruktur.” Han sa det samme i desember etter konferansen i København da han sa til LA times at, ”Vi vil etablere en global styringsstruktur for å overvåke og håndtere igangsetting av dette.” I fjor i Oxford, England sa Al Gore at vi trenger en global styringsmakt for å håndtere avtaler om klimaendring.

Globalistene er utholdene og de vil fortsette å hamre på denne døren helt til de får det de vil, ikke fordi miljøet er i ferd med å kollapse, men fordi deres agenda om global styring møter økende motstand ettersom flere og flere oppdager den egentlig agendaen bak global varming som en myte.

Likevel er alle som foreslår at global maktstyring er på agendaen, er fortsatt kalt en konspirasjonsteorietiker, til tross for, uttalelser om at det faktisk er intensjonen.

Teksten i dokumentet:

Strategisk kommunikasjons mål

1.  Forsterke oppfatningen at US er konstruktivt engasjert i FN-forhandlinger i anstrengelsen å produsere en global regime som skal gå til krig mot klimaendring. Dette inkluderer støtte for en symmetrisk og lovelig bindende avtale.

2.  Håndtere forventninger for Cancun – uten å eie budskapet, fremme tanken at, selv om en lovelig bindende avtale i Mexico er usannsynlig, kan fremskritt gjøres på seks eller flere av hovedelementene.

3.   Skape en klar forståelse av CA-avtalens (København avtalen) innhold og betydning av å igangsette alle dens deler.

4.  Bygge opp og vedlikeholde utvendig støtte for administrasjonens forpliktende holdning til å møte klima og ren energi utfordringer, til tross for økende politiske vansker med å gjennomføre slike lover. (min kommentar – Det vil si – stå på for å undertrykke befolkningen enda mer, selv om de ikke har jobb og hus å bo i.)

5.  Forsterke støtte og forståelse fra utviklingsland at land under utvikling må delta i en hver meningsfull løsning til klima endring, inkludert å ta ansvar under en lovelig bindende avtale.

Media strategi:

  • Fortsette med å gjennomføre intervjuer med skrift, TV og Radio for å drive frem klima endrings historien.
  • Øke med å bruke ”spontane” samtaler (dvs. PR som har til hensikt å overbevise om klima endring).
  • Forsterke presens i internasjonale media markeder under reiser i utlandet. Fokusere anstrengelser på radio og tv-markedet.
  • Ta fordel av nye media anledninger som ”Podcasts” for å fremme US posisjonen i feltet – og dermed gå rundt tradisjonell media. (Det vil si reklame som virker som ekte reportasje)
  • Tenke på en serie med taler og forum debatter under reiser i utlandet for å fremme vår posisjon direkte til utviklingsland.

Nøkkel ekspansjons anstrengelser

  • Omfattende og tidlig utstrekking til de som former lovgivning, nøkkelpososjoner og de som kan bekrefte global varming for å få bredere støtte for våre posisjoner i det kommende året.
  • Forut for 9-11 april møtene i Bonn, ville det være fint om Todd møter ledende NGOs. Dette burde være i form av en- til en møter og små grupper.
  • Større gruppe samlinger, slik som ble holdt på CAP forut for København, vil være nyttig senere, men mer intime møter om våren er nødvendig for å bygge fundamentet av støtte. I det minste, å avvæpne noen av de sterkere kritikere.

Dokumentet slutt

Slik lures en hel verden til å gå på limpinnen

En følge av de stadig økende avsløringer av kriminell virksomhet bedrevet av våre største sosiale institusjoner (kirken, vitenskapen, allopatisk medisin, media og styringsmakter) er et økende antall individer av alle lag i samfunnet som begynner å våkne opp til en ny virkelighet. Det gjør vondt å forstå at du har blitt løyet til, dupert, lurt, manipulert og hypnotisert til å tro at virkeligheten er en helt annen enn den du trodde. Selv debatten i går om EU-direktivet for datalagring der politiet uttaler at de MÅ ha det slik for å beskytte Norge og gjøre den jobben de er pålagt å gjøre – er et godt eksempel av ledelse ved fryktstyring. I dette tilfellet en falsk ”terrorkrig” som gjør intet annet enn å overvåke deg og meg slik at vi har mindre friheter, mer gjennomsiktighet i bytte for falsk ”trygghet”.

Når en ser på det dokumentet jeg her har oversatt, er det ikke så rart at makten som råder har overlegen egenskaper til å vri på det som påstås å være sant, med en overbevisende ”tvist”. Mens du og jeg skal betale for å ”forurense naturen”, driver selv staten med enorme mengder forurensende miljøkriminalitet finansiert med våre skattepenger. På den ene siden snakker de om bremsing av CO2 utslipp, mens de sender opp fly for å lage et lokk over hodet på oss. Ingenting stemmer. De forsøker de å opptre som ”ansvarelig miljøforkjempere” mens de er i beste fall skyldig i miljøsvineri av verste slag. Dette er intet annet enn statsdrevet terror slik jeg ser det.

Det er gode grunner til å tvile på det meste for tiden

Det er overveldende mange skandaler som nøstes opp for tiden. Og det er gode grunner til å være skeptisk til all den informasjonen som du blir matet med av massemedias stor selvfølgelighet. Kapitalkreftene har overtatt styringen på verden i dag. Som individ har du et eget ansvar for å komme deg ut av komfortsonen, og utfordre den virkeligheten du har tidligere antatt for å være ”god fisk”. Du er nødt til selv å søke etter alternative svar på hvordan verden virkelig fungerer og din plass i det. Det vil si at denne vissheten – åpenbaringen om at du har blitt ledet ned en falsk vei – kan være en velsignelse. De går så langt nå at alle løgnene velter over av sin egen urimelighet. ”Global varming” – Kan du tro på det etter den vinteren som har vært i Norge?

Det er en vanskelig og utfordrende arbeide å stille spørsmål til hvordan virkeligheten egentlig henger sammen. Bakom alle løgnene er det et budskap om å søke etter sannheten. Før eller senere må du også begynne å stille eksistensielle spørsmål. Her er det ekstra viktig å ikke bytte ut den ene troen med en annen som er like umulig å bekrefte. Dersom du går bakover i arkivet vil du finne mange artikler som peker ut en vei du kan gå for å få orden på en annerledes virkelighetsoppfatning – en som faktisk gjør det mulig å komme fullstendig fri for frykt og fri for en fangenskap som falske trossystemer kan fengsle sinnet i. Nå er det viktig å vite – med sikkerhet – hvem du er, hvorfor du er her, og forskjellen mellom illusjonen og ekte vare.

Neste gang du leser om klima endringer, CO2 kvoter og økte skatter på energi forbruk, husk at du tillater løgnene å fortsette dersom du ikke står frem og si i fra at slik vil du ikke ha det i fremtiden!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

106 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Carla Larsen Solhov
Carla Larsen Solhov
Abonnent
8 år siden

Jeg begynte først å lese artikler i Nyhetsspeilet nå i 2016.
Men jeg er godt skolert og opplyst og vet en del om det meste.
Her står skrevet side opp og side ned om alt mulig og at vi må tenke selv,følge med,våkne opp osv.Det er flott og det må til.
Jeg er absolutt våken og jeg jobber med mine ting og lar meg ikke diktere,men hva med alle dere andre som har skrevet her i forumet siden 2009?
Hva gjør dere med alt som dere finner ut?
Ser at noen virkelig gjør en innsats,men vi burde vel danne grupper for å få en større innflytelse?
Eller finnes det? Er det startet grupperinger som kan påvirke på politisk nivå f.eks?

Carla

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Carla Larsen Solhov
8 år siden

Vi som står bak Speilet og skriver her legger ned tiden vår på å påvirke fremtiden ved å spre sannheten så godt vi kan via tastaturet. Det enkleste og beste du kan gjøre for å påvirke fremtiden positivt er å Dele og Like artiklene her på Facebook. Det er en UTROLIG effektiv og enkel måte å nå ut til mange flere blant folket i Norge.

Det er ikke startet noen egen organisasjon på politisk nivå fra vår side, men ta en titt i gruppen Folkets (r)evolusjon på Facebook så ser du hva andre har gjort.

https://www.facebook.com/groups/FolketsRevolusjon/

Gunn Carla Larsen Solhov
Gunn Carla Larsen Solhov
Abonnent
Svar til  Frank
8 år siden

Den er grei, spennende tider vi lever i ….på godt og vondt. Forstår virkelig ikke alle dem som MÅ ha så mye makt over andre og SÅ mye penger og matrielle verdier.
Vi får ikke noe av dette med oss herfra og de fineste ting i livet….er Gratis!

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Professor i fysikk: – Global oppvarming – tidenes største svindel!

Professor i fysikk langer ut i åpent brev – nå har han fått nok av «svindelen».

Harold «Hal» Lewis har vært medlem av American Physical Society (APS) i 67 år, men i et åpent brev forlater profess-oren organisasjonen for ameri-kanske fysikere på grunn av «svindelen om global oppvar-ming» som har «korrumpert organisasjonen», melder Dagbladet.

– Global oppvarming er den største og mest suksessrike pseudovitenskapelige svindelen jeg har sett i mitt lange liv som fysiker, heter det i et åpent brev fra den pensjon-erte professoren til lederen for APS.

http://skillingmagazin.net/2010/10/10/professor-i-fysikk-global-oppvarming-tidenes-st%C3%B8rste-svindel/

Hvorfor heter det ikke lenger STATENS FORURENSNINGSTILSYN, men KLIMA-direktoratet? Kan det være fordi at Jensemann vil ha oss med på KLIMA-SVINDELEN?!

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Hektisk klimafinish http://www.adressa.no/vaeret/article1739898.ece Sitat: “.. – Det haster. Klimaendringene skjer her og nå, men forhandlingene går for tregt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. ..”

Klimaet har alltid endret seg herr Solheim, og det kommer til å fortsette å forandre seg uavhengig av menneskelig aktivitet. Tenk hvor mye penger vi alle betaler for noe som er basert på bare tull og tøys, og det gjelder dessverre ikke bare klimafantasier

Otto
Abonnent
13 år siden

Mye av det som presenteres av og via Rec ice creations .com har jeg funnet å være både viktig og riktig, men hva er dette? obert Hieronimus – The United Symbolism of America, All Seeing Eye Origins, Freemasons & The Enlightenment

For det første var det mye tåkete prat om alt og ingenting, fra en med blant annet såkalt doktorgrad, og etter hvert kommer både halve og hele løgner, tildels særdeles alvorlige og preget av nwo-orientert tankegods og ditto organisasjoner
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden
hmm
hmm
Abonnent
13 år siden

Mulig dette er postet før her, men kjempeinteressant :D

Ex-Government Employee talks about CHEMTRAILS – part.1/5

http://www.youtube.com/watch?v=P2364gLZUv0

Michelle
Skribent
13 år siden

RRFiD micro-chip with virus:
http://www.youtube.com/watch?v=hbbNw9Od4BU

Proof implant Scan in body by Matt Todd (starts halfway into the interview):
http://www.youtube.com/user/megawatts1066#p/u/2/CFeAF_apKEk

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Man må i det minste ha en hypotese om hvordan ting fungerer. Ellers er det jo ikke annet enn overtro.

Michelle
Skribent
13 år siden

Bevis for at morgellons er i chemtrailsen:

Forskjellen mellom chemtrails og annen fly-eksos:
http://www.youtube.com/watch?v=Psdg3OAw_a8&feature=related

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Nei nei. Forklar med egne ord hvordan disse mini-mini chippene funker.

Kan man ikke med egne ord forklare noe, så betyr det sannsynligvis at man ikke vet hva man snakker om.

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

hvordan de mini-chippene og RFiD Powder og morgellons fungerer er like interessant som hvordan jagerfly eller gunnere eller annet biologisk våpen fungerer, altså different asshole, same shit! Ingen trenger noen av tingene.-)

Michelle
Skribent
13 år siden

Jeg prøver å finne gamle reportasjer som er fine og sendt på tv faktisk, men de er alle slettet fra YouTube nå, scary!!!! Jeg anbefaler alle som finner fine ting og laste det ned på ekstern harddisk, YouTube har bare eksistert i 5 år, og vi vet aldri hvor lenge de får holde på!

Med egne ord kan jeg si at mesteparten av et vi har i den “moderne”/mørke teknologi-verdenen er skremmende og noe vi aldri trenger, it1s just for å kontrollere oss, til og med Buddha sa at om du eier mange ting, så eier tingene deg..

Selv etter hundrevis av år med forskning så kan man aldri lage medisiner eller mat som er bedre enn frukt og bær og frø og nøtter, tenk på det da, men de lager visse sykdommer som er out of this world som de så lager out of this world medisiner som skal ta knekken på disse sykdommene, men så får du samtidig RFiD i kroppen og bivirkninger..

Noen ganger kommer det noen veldig få reportasjer på tv av journalister som snakker om emnet: nano-partikler, nano-fiber i klær, RFiD, morgellons, chemtrails osv. Men hva skal vi gjøre når det er så mange forskere som blir betalt av militæret til å hjernevaske seg selv og andre?
http://www.youtube.com/watch?v=gNb2XhqW-7c&feature=PlayList&p=94132BD811347B49&playnext_from=PL&playnext=1&index=30

Bruk kjærlighet, det du trenger er vann og frukt og ren luft, hav og sollys, trær og dyr, bruk lys og tenk positivt, rens tankene og sjelen.-)
http://www.youtube.com/watch?v=4dyhbLgirG8

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Kan du forklare dette med egne ord, Michelle?

Michelle
Skribent
13 år siden

Start med å søke på internett etter RFiD Powder

Her er noen linker angående temaet, men nye beviser dukker stadig opp i ekstressfart nå, RFiD Powder har sammenheng med barkodene på matvarene (http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=barcodes+666&ie=UTF-8&oe=UTF-8):

Micro-chip/RFiD in Vaccine:
http://loveforlife.com.au/content/09/09/15/microchip-implants-ready-be-used-swine-flu-vaccines-chip-located-tip-needle-0
http://www.youtube.com/watch?v=_Sqdfnj833o
http://media.sermonaudio.com/mediapdf/9140935820.pdf

Micro-chip/RFiD injected in animals:
http://www.youtube.com/watch?v=dJKPBLkFvIQ&feature=PlayList&p=EC548EAF8BA1BCCF&playnext_from=PL&playnext=1&index=15

Micro-chip/RFiD injected in babies:
http://www.youtube.com/watch?v=fIX7wCKDuZE

Micro-chip/RFiD with NANO technology:

NANO-particles in medicine and vaccine:
http://www.youtube.com/watch?v=K3DREmTiAqA

Micro-chip/RFiD implant chip designed to kill you:
http://www.youtube.com/watch?v=ENiwuapMN3o

“Smart”Dust/NANO-particles:
http://www.youtube.com/watch?v=-v5_TdZ4f7Q&feature=player_embedded#!

What in the world are they spraying?:

http://www.spychips.com

hmm
hmm
Abonnent
13 år siden

Enig med deg Michelle! Personlig tror jeg UFOer er demoner.

Laget en liten youtube video med 2 korte video-opptak fra jæren+noen av bildene jeg lastet opp. SAMMEN ER VI STERKE!!

http://www.youtube.com/watch?v=9OUKyhODXzQ

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

RFID powder? fins det noe som helst bevis for slikt?

Ja, jeg vet man kan lage veldig små mikrochips. Men millioner av bittesmå mikrochips med RFID overalt? Må si jeg ikke tror på dette.

hmm
hmm
Abonnent
13 år siden

Jeg var en tur på Jæren i rogaland for ikke så lenge siden. Der var det pent vær stort sett hele tiden, med unntak av torsdag 01.07.2010. Den dagen var det vanvittig spraying over det hele. Det begynte rundt 09:30 på morgenen og fortsatte til langt utover dagen.

Jeg kan også bekrefte at det var helt vanvittig spraying langs hele E18 fra vestfold helt til rogaland. Spesielt i larvik, arendal og kristiansand.

Jeg fikk også filmet fly som sprayet. Skal se om jeg ikke får lagt ut det også.

Her er iallefall noen nye bilder fra Jæren. Dato og klokkeslett står i link. Ser jeg, så knipser jeg :)

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1058-3.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1121.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1116.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1105-2.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1105.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1103.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1102-5.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1102-4.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1102-3.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1102-2.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1102.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1058-2.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1058.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1057.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0957.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0949-2.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0949.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0948.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0937-2.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0937.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0936.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0934.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-0933.jpg

http://i866.photobucket.com/albums/ab229/hmm1000/Chemtrails/01072010-kl-1121-2.jpg

Michelle
Skribent
Svar til  hmm
13 år siden

takk for beviser! vi får ta vannprøver osv også, jo flere beviser, jo bedre, er det RFiD Powder i det også?

jeg fatter ikke at ikke myndighetene setter en stopper NÅ for all galskapen? de som sprayer, har jo til og med vedkjent at de sprayer giftige partikler for å påvirke været og stoppe UV stråling osv, for noen idiotiske unnskyldninger skal du lete lenge etter. Du må være bra mind-controlled eller rett og slett hjernedød for å ikke forstå at partiklene ikke har noe som helst i naturen å gjøre!

men la oss huske på at de som driver med dette og tillater dette, selv er påvirket av mørke krefter, alle som har kontroll over jorden har alle noen oever seg som bestemmer hva som skal gjøres, demonene er øverst, selv Aleister Crowley og hans “bestevenn” Ron L Hubbard (han som startet Scientologi-kirken) døde begge som narkomane etter opplæring fra demonene, men det eneste som hjelper er at vi sender LOVE & LYS inn i de black rituals og black helicopters osv, send LOVE, det er eneste som hjelper, det hjelper ikke at noen av de som styrer verden dør heller, fordi det er demoner som styrer og aliens under jorden, og de er allerede død/ i en annen dimensjon, og der styrer og kontrollerer de videre, de kan også gå inn og overta kroppene til menneskene, men du kan beskytte deg med å fylle kroppen din med LOVE & LYS, ditt eneste sanne “våpen”, den evige gleden, derfor vi er her nå, ikke fordi at jordn er så godt sted å være, men for at vi skal gjøre den til et godt sted å være, men vi får også spre budskap om hva som skjer for å omprogrammere folk som bare go with the flow som hjernevaskede roboter..
http://www.youtube.com/watch?v=EVzavscJlww
ELSKER DERE ALLE SAMMEN!

Caroline
Caroline
Abonnent
14 år siden

Sjekk ut bilder fra dagen chemtrails-spraying i Kristiansand på http://chemtrailsoverkristiansand.bloggnorge.com/ , helt syyykt!!!!!!!!

Caroline
Caroline
Abonnent
Svar til  Caroline
14 år siden

Er det forresten noen som vil bli med meg å dele ut løpesedler neste gang det er spraying her i Kristiansand??!!! :-D Hvis du har det så legg til en kommentar på bloggen min, så ser jeg mailadressen din og tar kontakt! :-) Håper noen vil bli med, tør ikke å gjøre det alene ;-) Har løpesedler klare! Hadde vært flott hvis du har kamera! Hadde egentlig fått kontakt med en som ville det, men er ikke så lett å få tak i han raskt, så i dag for eksempel gikk vi glipp av en kjempegod mulighet til å spre litt bevissthet…… Så ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil være med meg!

o
o
Abonnent
Svar til  Caroline
14 år siden

De bildene over Kristiansand er ville !
I dag dukket det opp en stripe som lot seg fotografere i Oslo:
http://tinypic.com/m/aaylpd/2

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Det ble en “verdens” for meget i forrige innlegg.

« Forrige artikkel

HAARP utløser jordskjelv

Neste artikkel »

Styringsmakt og tillit

106
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x