Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

6281 visninger
11 minutter lesetid
106

I dagens Internett utgave av Aftenposten, skriver journalist Thomas Hornberg følgende: ” Neste uke legges forslaget til USAs nye klimalov frem. – En avgjørende lov for klimaarbeidet, sier Stoltenberg som i Washington i går møtte en av nøkkelpersonene bak loven.” Kilde: http://www.aftenposten.no/klima/article3603161.ece

De aller fleste mennesker vil se på et slikt himmelbilde og rope ut at vi må få en slutt på forurensningen. Vi må ta bedre vare på planeten. Det gir næringen til regjeringens kampanje for økte avgifter på bruk av forurensende energikilder. Vi kan til og med være glad for at Stoltenberg går så langt som å si at, ”Det er lett å ønske seg en mer forpliktende lov”.

Det er bare det at bakom dette budskapet skjuler det seg et mønster som du er tjent med å bli kjent med. Du kan aldri få hele sannheten ved å se på de isolerte begivenhetene som proklameres ute i massemedia. Nyhetsspeilet ber deg lese Aftenpostens lederartikkel. Deretter kan du komme deg gjennom resten av denne som setter hele saken i et større perspektiv.

Klimagate foran miljøkonferansen i København

Klimagateskandalen startet i fjor der e-post meldinger mellom klimaforskere viser til omfattende triksing med data for å skjule fravær av bevis for global varming. I ettertid har mange angrende forskere stått frem for å si at global varming er en myte, og at klima endringer, der de finnes, er faktisk styrt av faktorer som mennesker har ingen påvirkning  over. Det er solens aktivitet og universets utstråling av ”gammabølger” som påvirker geologiske hendelser på vår planet. Det vil si jordskjelv, vulkansk aktivitet, orkaner og endringer i klima ”normer”.

Saken har gått så langt at Al Gore har måttet søke dekning etter at det har blitt avslørt hvordan han har tjent milliarder av dollar på lansering av falske ryktene om CO2 drevete klimaendringer og ”Klimakvoter” på CO2 for å motvirke utslettelsen av vår klode. Global varming er enkelt å ”lage” på bestilling. Det er bare å legge ned alle temperatur målinger ute på landet og flytte disse inn i byene der det alltid er varmere på grunn av bygningsmassen.

Flaut er det å bli tatt på fersken i løgn og bedrageri. Verre er det å fortsette med samme løgnen som om intet har skjedd.

Etter klimaskandelen kjent som ”Climategate” er det mange som trodde at hele saken med global menneskeskapt klima endringer ville måtte kapitulere. Det ser ikke slik ut. Istedenfor å innrømme kriminell bedrageri og ansvarliggjøring har pampene som står bak besluttet å heller gi mer gass og selge deg inn på global klimaendring som aldri før.

I kjølevannet av klimaskandalen, har informasjonshaugen vokst enda mer som beviser at klimaforskningen i regi av FN har vært en metode for å lure hele verden inn i en fryktbasert reaksjonsmønster som er typisk for NWO-kreftene. Det vil si ”Problem” – ”Reaction” – ”Solution”. De skaper et problem, ved å skremme verden med falsk vitenskapelig evidens om at mennesker er i ferd med å ødelegge klimaet. Så kommer de med en løsning, når de har overbevist nok mennesker om at dette er faktisk sant. Løsningen er planen de alltid har tenkt seg og det er Global Styring av en heller meget streng og utilgivelig makt struktur. ”Good bye” demokrati!

Denne saken settes i en enda mer merkelig perspektiv, som ikke kan aksepteres av den norske befolkning når det viser seg at Norge bidrar aktivt med alvorlig miljøkriminalitet ved utsprøyting av giftig kjemikaler fra fly gjennom organisert aktivitet. Samtidig deltar Norge aktivt med HARP – et program som går ut på å sende enorme energimengder ut i de øverste lagene av atmosfæren – noe som også påvirker vår delikat klima. Bildene som følger ble tatt de siste 4 dagene. Den første viser himmelen over Oslo. Den andre viser landskapet over Østlandet mot Sverige tidlig om morgen når det ellers var bare blå himmel.

Statsbidraget til drivhus effekten på vår bekostning - i all hemmelighet
I går, tidlig om morgnen, mot øst for Røyken - Det eneste som forstyrret en klar blå himmel.

I Norge betaler vi nå kr. 13+ per liter bensin der mye av prisen ligger i ”miljøavgifter” fra staten. Er det slik de finansierer å fylle luften med gift som vi puster inn og forsurner jordsmonnet? Som jeg har sagt og skrevet så mange ganger før, i lys av kampanjen som staten driver for å få barna med på å gi oss voksne dårlig samvittighet for å la motoren gå på tomgang…..”Jeg er ikke sint, jeg er bare skuffet!” – Vel, Stoltenberg og dere andre som er med på å fylle mine lunger med denne dritten, ”Jeg er både forbannet og skuffet”!

Det som Aftenposten ikke beskriver…

En fortrolig amerikansk regjeringsdokument har kommet i hendene til avisen, ”London Guardian” og den avslører en pågående agenda for å skape strukturen av global styring ved å skylde på kampen mot menneskeskapt global klima endring. Artikkelen er lagt ut av Steve Watson, Prisonplanet.com 12.04.10 under følgende overskrift:

Lekket U.S. dokument avslører planer for en ”Global Styresmakt” for å tvinge frem løgnen om menneskeskapt klimaendring.

Kilde: http://dprogram.net/2010/04/12/leaked-u-s-document-calls-for-“global-regime”-to-tackle-climate-change/

Nyheter om at Stoltenberg reiser til USA for å gi støtte til en stadig mer maktsyk Obama som viselig gir enda mindre blaffen i den Amerikanske konstitusjonen enn sin forgjenger Bush jr. må settes i sammenheng med denne avsløringen som følger.

Jeg oversetter fra Steve Watson:

Med tittelen, ”Strategisk kommunikasjon og mål” datert 11, mars, 2010, skisseres det nøkkelbudskap som Obama administrasjonen ønsker å sende til hans kritikere og til verdens media foran FNs klimakonferanse i Cancun, Mexico i November, rapporterer ”The Guardian.” Avisen sier at dokumentet som følger var etterlat ved et uhell på en Europeisk hotell computer, forut før den ble videre sendt til redaksjonen.

Den største agenda i skrivet er å ”Forsterke oppfatningen om at US er konstruktivt engasjert i FN-forhandlinger i en anstrengelse for å produsere en global styresmakt for å kjempe mot klimaendring. Nyheten forsterkes av senere avsløringer om at rike land har truet med å kutte ut vital pengestøtte til utviklingsland, dersom de ikke støtter avtalen som kom frem ved klimaforhandlingene i København i fjor.

Andre steder, i dokumentet peker på behovet for å fortsette å ”drive frem klimaendrings myten” i massemedia og den identifiserer behovet for å avvæpne kritiske røster og gjører dette ved å fokusere enda mer på ”ny media” (dvs. Internett). Dokumentet forsterker behovet for å, ”Skape en klar forståelse av København avtalens betydning og hvor viktig det er å igangsette ALLE av dens deler.” Mens København avtalen var uttalt som en mislykket samling av media og ”klima skeptikere”, etablerte den en rammebetingelse for en global styringsmakt som vil kontrollere klima økonomien via skatter på CO2 utslipp. Det lekkede dokumentet understreker behovet for å igangsette denne rammebetingelsen.

Den endelig teksten av dokumentet uttaler at penger innhentet fra klima finansiering vil bli kontrollert av en ”styrings struktur” og at en panel av høytstående medlemmer vil bli satt for å bestemme hvor pengene vil komme fra. Det betyr i praksis at en FN-kontrollert struktur av global styring vil overkjøre suvereniteten til alle nasjoner for å samle inn og dele ut penger som er hentet inn under rettferdiggjøring av kampen mot klimaendringer.

Avtalen gir også grønt lys for ”karbon markeder” som fra før er dokumentert eiet av klimaendrings frontfigurer som Maurice Strong og Al Gore. Disse skal bli enda større og få mer økonomisk støtte. Snakk om reven som passer på hønsegården.

Først finner jeg opp CO2 som klimagass, så finner jeg opp en business som tjener penger på karbon kvoter, så blir jeg veldig, veldig rik!

Dokumentet, som ble oppdaget i februar i år også fremmer behovet for å etablere en global styringsstruktur med oppgave om å motvirke klima endringer innen 2012.

”Bevegelse mot en grønn økonomi vil også gjør det mulig å granske nasjonale og globale styringsstrukturer med omtanke til om slike strukturer tillater det internasjonale samfunnet å gi respons til nåværende og fremtidige utfordringer når det gjelder miljøet og utvikling samtidig mens den kan kapitalisere på fremtidige muligheter”.  Dokumentet skisserer hvordan denne fremtidig globale styringen vil ha makt til å tvinge frem enorme overføringer av verdier fra rikere land i form av CO2 skatter på sine borgere, over til mer fattige land. Beløpet skal ikke være mindre enn 45- trillioner dollar.

FN-Secretary General – Ban Ki-moon, har ikke vært tilbakeholden i å proklamere denne agenda for global styringsstruktur og for å overkjøre nasjonal lovgivning på saker som berører klimaendringer. I en oktober utgave av NY Times der det står, ”Vi kan gjøre det”. skriver Ki-moon at anstrengelser for å heve restriksjoner på CO2 utslipp, ”Må inkludere en forsterket globalstyringsstruktur.” Han sa det samme i desember etter konferansen i København da han sa til LA times at, ”Vi vil etablere en global styringsstruktur for å overvåke og håndtere igangsetting av dette.” I fjor i Oxford, England sa Al Gore at vi trenger en global styringsmakt for å håndtere avtaler om klimaendring.

Globalistene er utholdene og de vil fortsette å hamre på denne døren helt til de får det de vil, ikke fordi miljøet er i ferd med å kollapse, men fordi deres agenda om global styring møter økende motstand ettersom flere og flere oppdager den egentlig agendaen bak global varming som en myte.

Likevel er alle som foreslår at global maktstyring er på agendaen, er fortsatt kalt en konspirasjonsteorietiker, til tross for, uttalelser om at det faktisk er intensjonen.

Teksten i dokumentet:

Strategisk kommunikasjons mål

1.  Forsterke oppfatningen at US er konstruktivt engasjert i FN-forhandlinger i anstrengelsen å produsere en global regime som skal gå til krig mot klimaendring. Dette inkluderer støtte for en symmetrisk og lovelig bindende avtale.

2.  Håndtere forventninger for Cancun – uten å eie budskapet, fremme tanken at, selv om en lovelig bindende avtale i Mexico er usannsynlig, kan fremskritt gjøres på seks eller flere av hovedelementene.

3.   Skape en klar forståelse av CA-avtalens (København avtalen) innhold og betydning av å igangsette alle dens deler.

4.  Bygge opp og vedlikeholde utvendig støtte for administrasjonens forpliktende holdning til å møte klima og ren energi utfordringer, til tross for økende politiske vansker med å gjennomføre slike lover. (min kommentar – Det vil si – stå på for å undertrykke befolkningen enda mer, selv om de ikke har jobb og hus å bo i.)

5.  Forsterke støtte og forståelse fra utviklingsland at land under utvikling må delta i en hver meningsfull løsning til klima endring, inkludert å ta ansvar under en lovelig bindende avtale.

Media strategi:

  • Fortsette med å gjennomføre intervjuer med skrift, TV og Radio for å drive frem klima endrings historien.
  • Øke med å bruke ”spontane” samtaler (dvs. PR som har til hensikt å overbevise om klima endring).
  • Forsterke presens i internasjonale media markeder under reiser i utlandet. Fokusere anstrengelser på radio og tv-markedet.
  • Ta fordel av nye media anledninger som ”Podcasts” for å fremme US posisjonen i feltet – og dermed gå rundt tradisjonell media. (Det vil si reklame som virker som ekte reportasje)
  • Tenke på en serie med taler og forum debatter under reiser i utlandet for å fremme vår posisjon direkte til utviklingsland.

Nøkkel ekspansjons anstrengelser

  • Omfattende og tidlig utstrekking til de som former lovgivning, nøkkelpososjoner og de som kan bekrefte global varming for å få bredere støtte for våre posisjoner i det kommende året.
  • Forut for 9-11 april møtene i Bonn, ville det være fint om Todd møter ledende NGOs. Dette burde være i form av en- til en møter og små grupper.
  • Større gruppe samlinger, slik som ble holdt på CAP forut for København, vil være nyttig senere, men mer intime møter om våren er nødvendig for å bygge fundamentet av støtte. I det minste, å avvæpne noen av de sterkere kritikere.

Dokumentet slutt

Slik lures en hel verden til å gå på limpinnen

En følge av de stadig økende avsløringer av kriminell virksomhet bedrevet av våre største sosiale institusjoner (kirken, vitenskapen, allopatisk medisin, media og styringsmakter) er et økende antall individer av alle lag i samfunnet som begynner å våkne opp til en ny virkelighet. Det gjør vondt å forstå at du har blitt løyet til, dupert, lurt, manipulert og hypnotisert til å tro at virkeligheten er en helt annen enn den du trodde. Selv debatten i går om EU-direktivet for datalagring der politiet uttaler at de MÅ ha det slik for å beskytte Norge og gjøre den jobben de er pålagt å gjøre – er et godt eksempel av ledelse ved fryktstyring. I dette tilfellet en falsk ”terrorkrig” som gjør intet annet enn å overvåke deg og meg slik at vi har mindre friheter, mer gjennomsiktighet i bytte for falsk ”trygghet”.

Når en ser på det dokumentet jeg her har oversatt, er det ikke så rart at makten som råder har overlegen egenskaper til å vri på det som påstås å være sant, med en overbevisende ”tvist”. Mens du og jeg skal betale for å ”forurense naturen”, driver selv staten med enorme mengder forurensende miljøkriminalitet finansiert med våre skattepenger. På den ene siden snakker de om bremsing av CO2 utslipp, mens de sender opp fly for å lage et lokk over hodet på oss. Ingenting stemmer. De forsøker de å opptre som ”ansvarelig miljøforkjempere” mens de er i beste fall skyldig i miljøsvineri av verste slag. Dette er intet annet enn statsdrevet terror slik jeg ser det.

Det er gode grunner til å tvile på det meste for tiden

Det er overveldende mange skandaler som nøstes opp for tiden. Og det er gode grunner til å være skeptisk til all den informasjonen som du blir matet med av massemedias stor selvfølgelighet. Kapitalkreftene har overtatt styringen på verden i dag. Som individ har du et eget ansvar for å komme deg ut av komfortsonen, og utfordre den virkeligheten du har tidligere antatt for å være ”god fisk”. Du er nødt til selv å søke etter alternative svar på hvordan verden virkelig fungerer og din plass i det. Det vil si at denne vissheten – åpenbaringen om at du har blitt ledet ned en falsk vei – kan være en velsignelse. De går så langt nå at alle løgnene velter over av sin egen urimelighet. ”Global varming” – Kan du tro på det etter den vinteren som har vært i Norge?

Det er en vanskelig og utfordrende arbeide å stille spørsmål til hvordan virkeligheten egentlig henger sammen. Bakom alle løgnene er det et budskap om å søke etter sannheten. Før eller senere må du også begynne å stille eksistensielle spørsmål. Her er det ekstra viktig å ikke bytte ut den ene troen med en annen som er like umulig å bekrefte. Dersom du går bakover i arkivet vil du finne mange artikler som peker ut en vei du kan gå for å få orden på en annerledes virkelighetsoppfatning – en som faktisk gjør det mulig å komme fullstendig fri for frykt og fri for en fangenskap som falske trossystemer kan fengsle sinnet i. Nå er det viktig å vite – med sikkerhet – hvem du er, hvorfor du er her, og forskjellen mellom illusjonen og ekte vare.

Neste gang du leser om klima endringer, CO2 kvoter og økte skatter på energi forbruk, husk at du tillater løgnene å fortsette dersom du ikke står frem og si i fra at slik vil du ikke ha det i fremtiden!

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Abonnere
Varsle om
guest

106 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Uenur
Uenur
13 år siden

Ja Mike,det er vel ikke stort annet å si til denne artikkelen enn at det er slik det er!
Det hadde vært adskillig enklere å få folk til å innse dette,om det ikke var for at de allerede har innsett det,men likevel nekter for at det er sånn det er. Prestisje,og stolthet gjør at mange ikke forandrer oppfatning i handling,selv om de er overbevist om de faktisk rir feil hest. Det er urovekkende hvor mange som tror de kan ri feil hest i mål,og fortsatt vinne.

Killuminati
Killuminati
13 år siden

Takk for en oppfriskende artikkel Mike.
Når det gjelder chemtrails, så har jeg sett de jævla stripene overalt i Oslo de siste 3 solrike dagene.
Hadde jeg vært en som følger de nyeste trendene, så hadde jeg hatt en kamera mobil for å filme eller ta bilder, men det hadde jeg ikke.
Men jeg tror ikke jeg er den eneste som har lagt merke til det.
Så de sykeste mønstrene på himmelen igår, x-formede sriper osv.
Og på vei til skolen i dag tidlig så jeg et fly legge de feiteste stripene jeg har sett her i Norge.

Dette må stoppes, til de som fortsatt sier at chemtrails er «konspirasjonsteorier» har jeg bare dette å si: se opp i himmelen for faen! Du puster den dritten like mye som oss, eller er du immun mot giftige tungmetaller? Hva med familien din? Eller vennene dine? Er de også immune?

Det herr stoltenberg og vennene hans driver med er alvorlig miljøkriminalitet og må bekjempes.

Peace and Freedom!

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Tusen Takk! Dette var på tide… :)
I går tok jeg noen bilder av chemtrails her over Drammenområdet, og lurte på hvor jeg skal poste dem? Nå blir det visste her:
Tatt 12.04.10, kl: 13:30:
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00015.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00016.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00018.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00020.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00021.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00022.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00023.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u218/arifkarim/DSC00024.jpg

Det hele begynte med ett fly over Mjøndalsområdet, så kom det andre bak fjellene på Konnerud. Legg spesielt merke til startstripen og sluttstripen. Chemtrails starter ved byens grenser… :)

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Meterologien forklarer betingelsene for når og hvor kondenssasjonstriper kan oppstå. Det er 3 nøkkelfaktorer, høyde, fuktighet og tempratur. Det må være minus -53c, slike tempraturer begynner ved 8000meter over havet. Det må også være 60% RH luftmettning, alstå fuktighet.

Kondensasjonstriper kondenserer rimelig kjapt iløpet av sekunder. Hvis den henger i luften og sprer seg over flere timer så er det en faktor som tillater dette. Luftfuktigheten må være 80% og over.

Etter dette bildet og bedømme, er det klar og blå himmel, noe som tydelig indikerer at luftfuktigheten er alt for lav, 10-20%RH…….
Dette er værmodifikasjon med de helsenedsettende ulempene som følger med.

A
A
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Veldig bra Armin. Se mine empiriske betraktninger på neste side.

Caroline
Caroline
13 år siden

I dag var det helt sykt mange og tydelige chemtrails her i Kristiansand.. Var så merkelig å se at alle bare gikk rundt uten å legge merke til noen ting, for de var virkelig tydelige på kryss og tvers over hele himmelen.. Sjekk ut bilder på bloggen min: chemtrailsoverkristiansand.bloggnorge.com

Vendetta
Vendetta
13 år siden
Svar til  Caroline

Er ny her på nyhetsspeilet, men har fulgt med på mange av de flotte artiklene dere har skrevet.
Grunnen til at jeg valgte å registrere meg her, nå, er fordi jeg også ble sjokkert over mengden av «kondenstriper» i Kristiansand i dag. Og selv om bloggen til Caroline var bra, kan det ikke sammenlignes med slik det faktisk så ut.

Jeg er fortsatt ikke sikker på hva jeg skal tro, om det er contrails eller chemtrails de driver med, men en ting er jeg sikker på, og det er at jeg aldri har sett så mye av det som jeg gjorde i dag!
Kommenterte det til bekjente også, men fikk ikke så mye respons fra dem.

Igjen, flott at du fikk bilder av det Caroline, siden jeg ikke fikk!

Caroline
Caroline
13 år siden

What the f…. det går ikke ann å gå inn på bloggen min….. jeg hadde sikkert nærmere hundre bilder der av chemtraiils over kristiansand, og masse info om chemtrails… åååh… de har vel ikke lov til å slette bloggen min?? Jeg kan vel blogge om hva som helst????

Caroline
Caroline
13 år siden
Svar til  Caroline

hehe.. fikk den til å funke nå:-P men ble ganske redd med en gang.. har brukt en god del timer på den…

Terje
13 år siden
Svar til  Caroline

Fin side du har, godt det er en del som får øynene opp for denne driten. De samme flyene holt på over Sandefjord også. Tok ingen bilder i går men kunne se 3 fly som holdt på i går. Disse flyene var ikke avmerket på Flygeradar nå.

http://www.flightradar24.com/

Thunderdahl
Thunderdahl
13 år siden
Svar til  Terje

Den flyradaren var fin :) nå skal det sjekkes.

A
A
13 år siden
Svar til  Terje

Terje, gidder du logge litt når du har tid i hht til posten min på neste side, så skal jeg gjøre det samme her?
Bare sånn når du har tid, så kan vi utveksle på PM på Pan innimellom. Tror vi skal kunne spore et mønster etterhvert (hehe… mønster…bokstavelig talt!)

o
o
13 år siden

Og her (nok en gang) bilder fra Oslo 11.04.2010
http://feed2.tinypic.com/rss.php?u=lWwD9%2Bup3wHsmKUwghuNrg%3D%3D
Oppfordrer alle som har et kamera å ta bilder av evt chemtrails og legg de ut !

Jeg lurer på en ting . Er det hovedsaklig på klare dager vi registerer disse CT, eller er det bare da vi kan konkrekt oberserve dem ?
Eller sprayes det egentlig kontinuerlig ?

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  o

Det vi ikke vet er hvordan det ser ut når dyna blir dradd over øynene våres. Det blir som regel overskyet i flere uker etter de setter igang på klare himmelblåe dager.
Når vi ikke ser, er det lettere for dem å kjøre 10 fly på rekke og rad, dag etter dag, ukesvis, regnet som faller stopper ikke før NATO sier stopp.

Vi trenger flere engasjerte som kan legge ut steriliserte 10dl glass og sende til EUROFINS.no så vi kan kartlegge hvor mye som faller ned.

Vi trenger også nærmere kontakt med Naturvernforeninger og bondesamvirkerlaget, kansje få inn en artikkel i en landsdekkende bondeavis om den finnes.

Dette er folk som undrer på hvorfor ting surner i naturen og pH faller, men de klarer ikke å sette finger på problemet.

A
A
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Steikande god ide Armin. Bondeorganisasjonene. Der er det jaggu mange som er pissed off på stat og regjering fra før! Er fra S&Fj så jeg kjenner godt til dette. alt av småbruk er jo nedlagt i hele fylket snart.

De fleste bønder er meget oppegående mennesker med stor omsorg og naturkjennskap, så hvorfor ikke forsøke å kontakte fylkeslag etc. Obs på tinget og i sentralstyret sitter de for nær nwo-klanen, så der blir det vel for døve ører…

Flere ideer rundt dette er bra.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  A

Skaff meg en russebil så skal jeg male chemtrails på den og kjøre rundt Norge og vekke hver eneste bonde på 3 uker :)

Ståle Johansen
13 år siden
Svar til  o

Bor i et område hvor fly pleide å passere på 30 000 fot høyde. Hører nå lavtflyvende jetfly selv om det er overskyet. Er ikke like lett å skille ut flybråket i støyete byer.

Bilde fra Töcksfors 12.04.2010 (Legger ved 2 linker til samme bilde og håper en av dem virker)
[IMG]http://i41.tinypic.com/6ifixe.jpg[/IMG]
http://i41.tinypic.com/6ifixe.jpg

o
o
13 år siden
Svar til  o

Var «De» smarte burde de kun spraye natterstid, og på gråværsdager !
Når jeg tenker meg om har jeg lagt ut bilder som viser CT, på gråværsdag.
Nå har jeg laget en reklamefilm MOT chemtrails !
http://tinypic.com/m/9t27bo/2
Til Fritt bruk !

Rainbow
Rainbow
13 år siden

Takk for en god artikkel:)
Jeg tror det bare er et spørsmål om tid før hele klimabløffen faller og det blir åpenbart for alle hvordan vi har blitt lurt. Det lekker stadig mer informasjon ut, og stadig flere blir oppmerksom på at noe ikke stemmer. Det skal bli interessant å se hvordan politikerne vil prøve å vri seg unna denne bløffen når den blir avslørt..

Michelle
13 år siden

TAKK for en fantastisk viktig artikkel! Jeg blir så provosert av chemtrails og at dette ikke kan diskuteres i media og at ikke myndighetene diskuterer hva som foregår engang. Dette må vi slite med siden vi er medlem av NATO! Hva skal vi gjøre? Kan vi få noen til å ta dette opp i Stortinget? Eller er de alle så hjernevasket at de ler av det der nå? Minner meg om hvordan røyk var helt ufarlig før, nå er det endelig avslørt, men synd det tar så lang tid for visse å våkne fra hypnose. Jeg var helt tilfeldigvis på et «foredrag» med T. Stoltenberg for en tid tilbake der han faktisk innrømmet at om de her i Norge stilte spørsmål ved den informasjon som USA la frem for de, så bare lo de, akkurat – det er deres forsvarsmetode, å bare le av deg. Kan noen lage en dokumentar eller film om dette? Få analysert luft- og vannprøver osv som beviser? Er det rart folk er sløve og deprimerte og syke? Jeg fant noen linker som kan være en type chemtrails-fly på nært hold:

http://www.youtube.com/watch?v=smm037NM2TY

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Michelle

Det har nok vært taktikken deres frem til nå og le av dem som stiller spørsmål, men tror latteren deres er i ferd med og kvele dem nå….
På nesten alle blogger rundtom diskuterest Chemtrailen i stor skala, underskriftsaksjoner er satt i gang flere plasser
Folk er forbanna
Klimakrisen er det ingen som tror på lenger ( bare dem som bruker det meste av tiden sin forran pølseboksen ( TV )
Det skjer noe med bevistheten til folk ute i verden nå og avsløringene kommer i media som perler på en snor og den øker dag for dag…
Psykopatene begynner og bli desperate og desperat psykopater gjør desperate handlinger så vi kan nok forvente oss en del rare krampetrekninger fremover

Lurer jo litt på denne her i det lekkede dokumentet:
Større gruppe samlinger, slik som ble holdt på CAP forut for København, vil være nyttig senere, men mer intime møter om våren er nødvendig for å bygge fundamentet av støtte. I det minste, å avvæpne noen av de sterkere kritikere.

Er det CIA som så ofte før som John Perkins sier som skal avvæpne kritiske røster ?

Vel her er noen linker der våre ledende elite og folkevalgte sier rett ut at dem skal innføre en ny verdens orden (NWO )

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/comment-page-7/#comment-24479

http://www.fn-reform.no/Sikkerhetsraadet/Debatt/20080129304379497628.php

http://www.enverden.no

På bloggen her går chemtrail diskusjonen høylytt :)

http://altnett.ning.com/forum/topics/er-dette-chemtrails?xg_source=activity

Uenur
Uenur
13 år siden
Svar til  smurfen

Det er ikke lenger noen sensasjon at verdens ledere vil innføre NWO.Så godt som alle av dem som har noe de skulle ha sagt,legger overhodet ikke skjul på det.Hvorfor begrepet likevel ikke benyttes av pressen kan man bare undre over.
Problemet nå er etterhvert at lederne prøver å framstille NWO som noe som er/blir bra for oss.»Det er den eneste fornuftige løsningen»,hører vi til stadighet i nesten alle taler.Den som har brukt begrepet mest i det siste er Gordon Brown,som gjentar NWO nesten som et mantra, i så godt som hver eneste tale,om nesten hvilket som helst tema.
Når ikke media refererer talene riktig,og bestandig unnlater å kommentere hva som ligger i begrepet New World Order,så vil gjennomføringen av,nettopp,NWO gå som smurt for elitene.Folk opponerer ikke i mot ting som ikke media omtaler.Sånn er`e bare. Ut av det lille folket vet om NWO,er det foreløbig bare en konklusjon å trekke,og det er at det store flertallet faktisk tror at dette blir en «fin ting». Det er sannelig på tide dette svineriet,og det som ligger i det,eksploderer i oppinionen snart. Hvor er de uredde journalistene??
De må tåle å bli ledd av en stund,og bli kallt konspirasjonsteoretikere,men en konspirasjon som er så openlyst sann som NWO,er forlengst kjent som sann,og det er innholdet i planene også.Så nå er det ikke en teori lenger,og kritikerenes latter vil temmelig raskt stilne,om de rette journalistene kommer seg ut på banen!

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Uenur

ja det blir nok en fin ting …
Når man sporer helt tilbake til scratch som denne filmen oppdelt i 13 snutter forteller
Ikke anbefalt for sarte sjeler ( part 5 har 18 års grense )

Michelle
13 år siden
Svar til  Uenur

JA, og på samme måte som NWO er satanisk, så kan World Wide Web knyttes til satanisme i følge numerologi er W=6, og vi vet jo at barkodene/prissystemet på mange varer har tre forlengede streker som også blir 3×6..
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerology

Uenur
Uenur
13 år siden
Svar til  Uenur

Jeg er ikke så nøye på hva man legger i div tydninger,jeg er litt for jordnær til det,hovedsaken er akkurat hva det konkret er,og det er sannelig ille nok.Om det er satanisme,kristendom, new age eller lurisen Maytreia som står bak,ev befinner seg inni NWO-huset er av ringe interesse.Det må vekk uansett.

-Ellers er det jo det å bemerke,at vi må passe oss vel for å lefle oss inn i begreper som kan ansees som «luftige» når det kommer til det å informere om NWO. Det er akkurat det som utgjør en av hovedgrunnene til at advarselene ikke blir tatt seriøst. Vi må holde oss til termer alle kan forstå seg på! Det er så likevel nok å ta av.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Uenur

Det må jo stoppest uansett, den linken jeg la ved er ikke hva jeg tror på men hva noen av dem tror på
Bush med fler er jo filmet i Sculs & Bones ritiualer med en kjempe ugle, vatikanet med pedofili osv
Det beviser jo bare at dem er en flok med sprøyte gale psykopater hele gjengen!

m@ximus
m@ximus
13 år siden

Fantastiskt bra artikel.
Om det nu är någon där ute som fortfarande tvivlar, vill jag tippsa om en bra sida. http://weatherwars.info/

Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Denne artikkelen din Mike burde linkes til alle mulige nettsider som en stor oppvekking om hva som i virkeligheten skjer.

Uenur
Uenur
13 år siden

Jeg ønsker ikke å gå ut over mine kunnskaper,og vil derfor ikke kommentere hva jeg tror Chemtrails egentlig er,men uansett hva det er,så er det etterhvert et generellt problem for alle uansett hva man måtte mene om det forøvrig.Det enkle faktun,som alle kan se,er at det til tider er så utrolig mye av det,og særlig på klarværsdager,at de vitterlig skygger for solen,store deler av dagen.
Værst er det over tettbebygde strøk, Jeg ser at dere har klare meninger om hvorfor,og det er greit det,men som nevnt så er det uansett,også et «vanlig» problem knyttet opp til dette.De har uansett ikke rett til å ødelegge de få klarværsdagene vi har i dette telehivet av et land vi har!!

A
A
13 år siden

Jeg skal nå poste inn en diskusjon jeg og Alcyone hadde på en lignende artikkel i dag.
Føler det er viktig å ta den inn da denne tråden er varm nå, og det er flere «nye» her som har mange gode spørsmål.
Kommer under i neste post.

A
A
13 år siden

Alcyone sier:
13. 04. 2010 klokken 15:06

Over Larvik i går var det også 3 fine fly på “rekke og rad” som laget noen “kondensstriper” som lå å utfoldet seg i timesvis på himmelen.

Hva er den “lengste” levetiden til en kondensstripe på en skyfri himmel samt mye vind?
Begynner virkelig å tro på dette chemtrails greiene nå. Litt for mange tilfeldigheter synes jeg.
Men om en kondensstripe kan spre seg utover og være tilstede i 8 timer så er det vel bare “kondens” da…
+2 (2 stemmer)

Svar
Arnie sier:
13. 04. 2010 klokken 16:22

Den “lengste levetiden” for en vanlig kondensstripe er meget meget kort. Vi snakker få minutter.

Dette har jeg fra egne observasjoner som tidligere fotograf. Jeg har fotografert utallige bilder av natur og landskep med skyer og himmel på.

Skyene på 90-tallet var helt “normale”, noe mine bilder fra den tiden, overalt i verden og norge viser.

Utpå 2000-tallet startet det som referes til som Haarp-genererte skyer. Ligner på såkallte “makrellskyer” og porøse krakelerte overflater. Skiller seg meget fra de ordinære kystskyene og innlandsskyene.

Litt dumt at jeg ikke fotograferte istad, for da var noen kjempeeksempler på tilsammen 4 flystriper som ikke forsvant, samt et ordinært rutefly (Oslo-NY, kilde http://www.flightradar24.com) som definitivt ikke hadde chemtrails.
Disse contrailsene forsvant etter ca 1-3 min og fulgte flyet, la meg tippe, max 500-1000 meter etter bakenden, forsvant gradvis.

Nei som du sier, hadde jeg ikke sett det selv, i stor utstrekning, hadde jeg ikke trodd det for det høres for dumt ut til at det er mulig.

Hvis du er tvile-sonen, er du der jeg var i ca 2003, helt til begynte å gå gjennom bildemateriellet mitt. Bevisene er sjokkerende.
+3 (3 stemmer)

Svar
Alcyone sier:
13. 04. 2010 klokken 16:58

Okey, ja jeg vet jo at de blir borte få minutter etter de oppstår. Så et fly over Larvik “akkurat” og stripa er allerede borte. Er tilnærmet helt likt vær som det var i går, men da var dem altså synlig i flere timer og gikk utover sjøen.

Men det er altså helt umulig for kun kondens å være synlig flere timer senere?
Da er det jo forsåvidt ingen ting å tvile på da, da må det være kjemikalier som sprayes ut.
+1 (3 stemmer)

Svar
Arnie sier:
13. 04. 2010 klokken 17:11

Nei kondensstripen kan vare lenger enn det, men du spurte om _skyfri himmel og mye vind_
Da er mine erfaringer basert på det jeg nevner over, at de i kystsonene, som også Larvik er en del av, blir de borte på få minutter med disse gitte forutsetningene.

Atmosfæriske forhold forøvrig påvirker i høyeste grad varigheten av Contrails.

Det hadde vært veldig interessant å laget en logg, med bilder og referanse til Flightradar24.com, hvor det ble registrert hvilke flytyper, strekninger o.l som inneholder (påstand) Chemtrails.
Man måtte jo i så fall da ha logg over sitt nærområde med flytrafikken over området.

…men hvem har tid til en slik jobb….

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  A

Hei Arnie. Jeg har sett kondensstriper som har ligget i luften i over en time, ved svært sjeldne tilfeller. Måten du skiller dem er å følge med på flyet. Mitt 60x Optisk Zoom kommer ganske nærme på flyene, om trailsen tar form 30-50 meter bak flyet så er det høyst sannsynelig vanlige kondensstriper, dette tilfellet gjaldt den kondensstripen jeg regisrerte i en time. Chemtrails tar form rett ved vingene, det er ingen avstand bak flyet, noe som er logisk med tanke på at det er kjemikalier som dumpes, og tar form momentant når den forlater dysene.

Ifjor sommer kjørte jeg rundt på chemtrailshunting med laptop og Ice.net internet tilgang. Laveste «kondens» jeg registrerte var 4000moh, dette var kommersielt fly, så jeg kan ikke si jeg vet hva som foregår lengere..

A
A
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Hehe chemtrailshunting, den er fin :)
Ja har sittet og observert mye slikt jeg og. Er mye ute og trener i skogen, og fjellet og da er det lett å ha øynene på himmelen, slik blir man mer obs på at det er noe på gang, ja….
Som sagt hadde det ikke vært for at jeg hadde observert det så enormt mange ganger; dannelse av plutselige skyer, chemtrails som aldri forsvinner, brer seg utover….
Det var aldri slikt før. Period.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  A

Det var aldri slik før selvom Nasa skylder på økt flytrafikk. Flytypene er de samme, fysikken og meterologien rundt kondensasjon er den samme, det eneste som er forandret er at de sluttet å kondensere. Alle eldre jeg spør, husker kondensstriper som hang etter flyet som en hale og ble borte fortløpende.. Nasa lurer seg selv og en haug med godtroende mennesker..Det er sant at flytrafikken har økt, men ifølge dem skulle det da vært langt flere striper på himmelen.

Av 200fly som passerer over Oslo på en dag er 10-20 av dem Chemtrailers,(flyradar.nu) Jeg har også fanget 2 fly på samme høyde og under samme område med like atmosfæriske forhold, den ene sprayer, den andre flyr normalt.

Jeg har alltid trodd det var millitære fly som holdt på, men etter kondensstripen på 4000moh, så lurer jeg nå på om kommersielle innenlandsfly modifiseres med skjulte tanker, og fjernstyrte brytere, slik at Nato-command center skrur på kranen der det skal sprayes uten at pilotene aner hva som foregår. Hvorfor innenlandsfly? Mindre baggasje, mer rom for pulvertanker.. Enten det, eller så driver Nato med psyops.. flyradar.nu er deres verk, og millitærflyene har falske «beacons» så vi tror det er kommersielle fly. De vet nok at vi følger med og dokumenterer..

hanze
hanze
13 år siden

Vakkert Mike – vakkert! 18 i stil og 20 i innhold.
Mange har hørt om chemtrails og mange ser disse kunstskyene, men det er ikke lett å la dette synke inn i deres tankegods, fordi dette kan i verste fall være skummelt. Da er det bedre og ikke se opp å late som om det ikke finnes. Og Stoltenberg og co. har jo ikke sagt noe om dette, så da kan det jo ikke være noe å bry seg med.

At det sprayes og at det har en hensikt, kan det vel ikke være så mye tvil om lengre. Og noen sier at det er for å forgifte oss! OK, sier debunkerne; men alle med lunger puster jo inn den samme luften – Stoltenberg også…

Når autoritetene ikke vil gå ut åpent og fortelle hvilke planer de har med dette, så blir det jo mange teorier. Det mest sannsynlige er vel at de forsøker å modifisere, eller at de ved hjelp av andre tekniske og vitenskapelige c-momenter, bestreber seg på å få kontroll, ikke bare på været, men selve naturprossene og de jordiske naturlover!
Hvilken drøm: De kan bli guder.

Og USA, blodiglen – verdens plage, står selvfølgelig i spissen for dette. Obama skal bli sjefen over alle sjefer…fredens apostel som nå har fått i stand denne avtalen om begrensning i spredning av kjernefysiske kinaputter… halleluja… Kina er ening med USA om sanksjoner av Iran. Ved en invasjon eller en utslettelse av landet, vil oljetilførselen som Kina er avhengig av, strupes…

La oss vente i spenning på denne verdensregjeringa som USA skal lede. Men det skal mange iscenesatte kriger og katastrofer utholdes før alt er på plass.
Og denne stakkars dusten Stoltenberg, som tror at han er en viktig brikke i dette spillet, og som sikkert ser for seg posisjon og makt, er bare en nyttig liten idiot i blodsugernes teater.
Men som i de fleste dramaer; det ender som regel godt til slutt…

Michelle
13 år siden
Svar til  hanze

JA, og vi må ikke glemme at kjernen er mason/masonic/freemurerne med dronning e-Liz-A-Birth som lederen og Charles rett ved siden av, det de gjør er å dele ut krigsmedaljer, lenger ned i pyramiden finner vi Paven og Skull&Bones osv, men ingen får komme forbi rang 33.grad i losjen uten å sverge trosskap til Charles, ikke rart Aleicter Crowley fort kom seg over det nivået etter at han ofrer 150 gutter årlig over flere år og skryter av det i sine bøker, faktisk får ingen bli president heller i USA uten å sverge trosskap til e-Liz-A-Birth, og vi vet jo hva som skjer med de om de bryter løftene sine.. Ikke rart Diana advarte hele verden mot Charles rett før hun døde, nøyaktig ett år etter skilsmissen..

hanze
hanze
13 år siden
Svar til  Michelle

:)

Michelle
13 år siden
Svar til  Michelle

– og så vet vi jo at vi har NATO og FN og WHO og EU og internasjonale selskaper osv alt under e-Liz-A-Beth, alle er linket til henne og Charles, alle frimurerne, all illuminati er under henne, Rockefeller, alle de rikeste familiene, det er derfor de får så mye penger, fordi e-Liz-A-Beth eier egentlig alle pengene, og frimurerne står bak alle pengene i USA osv- e-Liz-A-Beth er over Canada og Australia og New Zealand osv. Men vi andre, alle som aldri sverger noe for e-Liz-A-Beth, fordi om de kaller seg opplyste og har alle pengene osv, så lenge man ikke sverger noe eller ser opp til e-Liz-A-Beth og Charles og den pyramiden, så vil man alltid være på en høyere kjærlighetsfrekvens enn noen av de uansett. Diana ble brakt inn i den familien for å bli brukt som et glansbilde. Kongefamilien har faktisk blått blod, de er ikke som oss. Diana sa til og med: «you know they are not humans». Diana sa at når hun ble gift med Charles og flyttet inn hos familien og skulle møte de, så var det bare som å sjekke inn på et hotell..

Michelle
13 år siden
Svar til  Michelle

healing, kjærlighet er noe som kan redde oss alle, jorden, dyrene..
http://www.wistancia.com/uwt.htm

hanze
hanze
13 år siden
Svar til  Michelle

Dette er helt over sidelinja; men har du godt kjenskap til
snøskutere, feks. Lynx…

Michelle
13 år siden
Svar til  Michelle

hi hi, når det gjelder alle slags kjøretøyer er jeg helt clueless, klem

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Sigurd Mellqvist
Hva er grunnen til Chemtrails? Er det A: En måte å øke effektiv rekkevidde og følsomhet for militære radarer? B: Et forsøksprosjekt for å kontrollere og manipulere været? C: Et humanitært prosjekt der hovedmålet er å reflektere solstråler og hindre global oppvarming? D: Drepe folk på lang sikt, kanskje i kombinasjon med andre ting. Omtrent slikt som tokomponent lim, en del chemtrails og en annen del… vaksine? E: Gi næringsstoff for å hjelpe den utarma jorda som brukes til matproduksjon? F: Kondens som tildligere ikke var synlig grunnet en forandring i atmosfæren?

Noen..?

Armin Bahrami
Kontrollere været og synkronisere prognosene til værguden AL GORE’s klimaprofeti. Chemtrails lager varmere klima om sommeren, ved at solstrålingen kommer inn men slipper ikke ut om natten som den skal.

Norge er linket opp til Nordpool og selger strøm gjennom en ny kabel til Holland. Vi har regn i 3-5 måneder fra sommer og en forlengelse av grå/høstværet helt til snøen faller.

Overskuddet går til staten, folket betaler 1krpr kwh…Hvor går pengene? Underjordiske baser?…

Et humanitært prosjekt på bekostning av mennesker, dyr og planters velvære? I think not.

Alternativ D er mulig. Vi vet ikke hvilken komponenter som vi ikke ser. Stripene er bariumet og aluminiumet, resten er ikke synlig. Nanopartikler er også en ting å tnke på.. Såkalt Smart-dust.. De som har tatt vaksinen nå kan være utsatt for en aktivieringsstoff som setter igang Cytostorm i lungene.?

Gi næringstoffer? Chemtrails har ødelagt norsk jordbruk og bønder har aldri hatt så dårlige avlinger de siste 3-4årene.

Det kan linkes opp til den globale matmangelkrisen som de bevisst har som mål for utsulting av den tredje verden. Vi er nødt til å importere mer, grådige bønder i utlandet prioriterer rikdom fremfor å fø sin lokalbefolkning.

Så har du Biodrivstoff-industrien som kom på et tidspunkt hvor matdyrking er viktigere enn bilkjøring. Hemp er alternativ, vokser 3 ganger raskere og oftere enn mais,raps, og de tradisjonelle.

F: Kan være mulig. HAARP har muligens hevet/senket sfærene, slik at tempraturer som var på 10000moh er nå på 5000 og derfor ser vi contrails i lave varmere høyder? Da ville det blitt betraktlig kaldere på jordoverflaten, lite trolig.

Det kan også være for å skjerme oss fra utenomjordisk aktivitet som har økt drastisk den siste tiden.

Mest av alt tror jeg det handler om værmodifikasjon, og sykeligjøring av massene. En time i sola tilsvarer 50kapsler med tran, si meg når er sist du så sola?

Så lenge myndighetene ikke forteller oss hva faen det er de holder på med kan vi sitte å spekulere i all evighet… Men forskningen og de første forsøkene på å spre gift fra fly ble utført i San Fransisco og Norwich i england på 50tallet…

Millitæret eier HAARP, og HAARp trenger aluminium i lufta for å gjøre himmelen elektrisk ladd så den blir ledende, og lettere å manipulere, bevege i ønsket rettning. Hurricanes, sykloner, naturkatastrofer er også et av chemtrails’ mange virkeområder.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Uten tvil alternativ D Armin
For bare få mnd siden så ville jeg sagt det var latterlig men etter alt som er kommet frem i lyset siste uke så er det ingen tvil lenger …
Man ser våre ledere er helt maniske desperate etter og innføre sitt NWO
Det innebærer og oppløse alle nasjoner der alle skal være like, det innebærer at ca 1 millard mennesker i vesten skal ned i fattigdomsklassen
Dette vet dem er helt umulig og vil føre til at vi gjør opprør og kaster våre ledere
Vel da har dem kun en mulighet igjen, passifisere og sykligjøre befolkingene, ta kontroll over mat og penger, ekstreme kontrolltiltak og overvåkings prosjekter samt RFID
Enorme strømkabler blir nå lagt ut til kontinetet som kan levere alt vi produserer her så vi skal vist ikke forbruke strøm her i landet noe som betyr at vi enten skal flyttest på eller …
FHI kommer med stadig nye påfunn for og vaksinere befolkningen, røde hunder, MMR mm, siste i går var at det var stor spredning av hjernehinnebetennelse så folket ble oppfordret til og vaksinere seg fort .. hva blir det neste ?
På hele fremsiden av DB i går sto det: Kosttilskudd gir kreft
Listen over Indiser over hvordan NWO samfunnet skal se ut snart er lang så blir det nok indiser så er det fellende bevis
Erik Nadheim som er sterkt imot personvern skal bli den nye sjefen for Datatilsynet, det blir som og sette en pedofil i jobben som Barneombud
Jensemann og en lang rekke andre elitepersoner er knapt nok i Norge lenger, dem reiser på kryss og tvers på kontinetet i hemlige møter
Klimagaten som er kraftig debunka overser dem totalt og kjører enda kraftigere på for og innføre felles globale lover og enorme klimaskatter som skal drifte den nye verdens regjeringen, kraftige trusler i beste CIA stil til U-Land som vegrer seg for og underskrive
Til og med Osame Bin Laden gikk ut og sa at alle måtte underskriver klimaavtalene nå, vel da er dem så desperate at det grenser til det latterlige
Terrorbløffen kjørest og videre som aldri før og dem klarer knapt nok og innføre overvåkingstiltak fort nok
Obama sier at Osama kan komme til og sprenge en A-bombe i London
he he har han lest profetiene eller skal CIA oppfylle dem som påskudd til RFID i hele befolkningen mm
Fema Camps og Fema Coffins øker hver dag i omfang
ADABTS (Automatic Detection of Abnormal Behaviour). skal ut på testing i sammfunnet i år og være fedig utviklet i 2013
http://www.abcnyheter.no/nyheter/teknologi/100129/eu-vil-overvake-unormal-oppforsel
Fler og fler begynner og få problemer med nett og PCer, viktig info forsvinner fort
En rask scroll over blogger i dag så er hovedtemet den kraftige økningen i Jordskjelv og Vulkaner der Mayar, og Åpenbaringer osv er temaet og dem som før lo er nå redde, debunkerene uteblir….
Babels tårn er gjennombygd i Brussel som det nye nye EU palamentet
Det var vel gud som rev det i sin tid og gav alle forskjellige språk så vi ikke kunne komunisere med hverandre lenger for og forhindre at psykopater kunne slå seg sammmen for og bygge NWO Imperium
Nå har vi internett som gjør at hele verden snakker sammme språk igjen
Store tropper fra USA holder på med noen enorme merklige grave og bygge prosjekter i Babylon i Irak, I Area 51 finner man og stor aktivitet for tiden, tusenvis av snutter dukker opp fra dem som bruke Google Eart
Man kan ikke beskylde dem for og ligge på latsiden

Personlig så merker jeg at jeg begyner og bli små irritert på psykopatenes hardkjør i planene for og innfør sin nye verden orden :)

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden

Her i Sverige (Karlstad) registrerte jeg på søndag 11. april for annen gang chemtrails. (Skyfri himmel) Når det på himmelen blir så mye som tolv striper på kryss og tvers, noen lyse og noen mørke, så er det ikke bare noe vanlig morgenrush fra den lokale flyplassen. (Som ikke har nevneverdig trafikk.) Finns det noe nettsted hvor folk kan registrere/dokumentere det man ser, ala nettsteder som mottar UFO-hendelser?

A
A
13 år siden
Svar til  Cosmomind

Cosmo, back from the dead :)
hehe.
Ja foreslått dette jeg og, fint at du er enig!
Kanskje vi høre med RK om ikke Pan skulle ha laget en Chemtrail-gruppe?
Rk, hører du?
Sover du :)

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden
Svar til  A

Etter mye prøving og feiling har jeg kommet frem til at den beste måten å bli våken på er å sove! :)
Gjerne en nasjonal varslingstjeneste, men kanskje med et mål om å opprette en internasjonal database med bilder og dokumentasjon?

Ann
Ann
13 år siden

Takk for en flott og informativ artikkel, den er delt på Facebook :)

Det jeg ville si var at 12.04 så var flyene ekstremt aktive over Haugalandet, det var striper på kryss og tvers over himmelen som spredde seg utover og dannet ett teppe, så kom vinden :D Jeg kjører ganske langt og det jeg merket meg var at desto lengre ut mot Boknafjorden jeg kom jo færre striper ble det, virket som dysene ble skrudd på over mer bebodde områder. Håper inderlig at dette tar slutt, vi trenger vitamin D, ikke gift !

hanze
hanze
13 år siden
Svar til  Ann

Vi trenger D3 ja, ikke gift…

Dette tar ikke slutt før jorda åpner seg og sluker de skyldige, de
egentlige skyldige…

hanze
hanze
13 år siden

Ok, Michelle, suss, klem og klapp… :)

Michelle
13 år siden
Svar til  hanze

takk det samme!

Neo
Neo
13 år siden

Du er en Champion ! Mike…

Jeg skrev et innlegg under en annen artikkel her forleden. Jeg legger den til her, da jeg syns den passer. Det er rart miljøorrganisasjonene og Stoltenberg ikke reagerer på dette her, men Hauge & Co. er kanskje mer opptatt av å røyke sigarer med, som de kaller seg; «de lærde».
———
Det etterhvert så velkjente FolkeHelseInstituttet har denne gangen satt seg som mål, via avdelingsdirektør ved “Avdeling for skadedyr” Preben Ottesen, å utrydde humlene, edderkopper og andre nyttedyr !
De oppforder folket til å begå ren og skjær miljøkriminalitet, og ønsker å ødelegge biomangfoldet vårt. Dette vil føre til at vi ikke kan dyrke egenprodusert mat lenger, men må shoppe næringsløse produkter fra disse storindustribaserte profittjegerne;
http://mankato-int.com/images/f.jpg
for senere å få vitaminer og mineraler på blå resept fra en eller annen blodkorrupt lege.

“For å minske veps og humle rundt hus og hytte, lønner det seg å fjerne bolene mens dronningen er alene.”
– Preben Ottesen, Folkehelseinstitutte (FHI)
http://nrk.no/programmer/tv/puls/1.7073064

Humla er utrydningstruet, så dette er miljøkriminalitet på et høyt og utspekulert nivå. Humla nevnes i sammenheng med masse lort og lus, som edderkopper lett tar seg av, og man oppfordrer til å drepe hele dritten ! Også edderkoppene.
Er det ikke sant som de sier; Evil wears Prada…
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4929011.html

At Preben får sove om nettene, er tegn på enten ondskap, eller tung medisinering. Fysj-a-mej, for en slesk, reptilliknende insekt-, og mangfoldsbekjemper;
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5795&MainArea_5661=5795:0:15,1387:1:0:0:::0:0&MainLeft_5795=5797:61781::1:5796:16:::0:0
——-
Snakker om «miljøvern»…
Som sagt, jeg aner reptiltendenser her.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  Neo

Her er litt mer som forklarer en del..
Det etiske oljefondet kjøper seg enda kraftigere opp i Monsanto
Dem bruker våre penger på og forhindre at vi skaffer oss vår egen mat
Den som kontrolerer maten kontrolerer folket
Norske bønder har nå over 800 millioner i gjeld, litt økte rente så går alt konkurs og hvem kjøper da ? Det er det kun Monsanto som har kapital til

Blant selskapene der Norge øker sine investeringer er amerikanske Monsanto, som selger genmodifiserte frø til bønder i utvilingsland.

– Dette er ikke bærekratig utvikling for landbruket. Dette er også et av selskapene som trykker kraftig på for å få genmanipulert land inn i Norge, sier leder i Bondelaget, Nils T Bjørke

Bondelaget mener selskapet gjør bønder til leiledninger og gjeldsslaver.

– Oljefondet skal ha etiske standarder. Da mener jeg Monsanto er et selskap man absolutt ike bør være i, de gjør bøndene i utviklingsland helt avhengige av genmodifiserte frø.

Var div andre «etiske» invisteringer og se nærmere på og her da ….
Jupp her lukter det ugler og reptiler

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3551640.ece

« Forrige artikkel

HAARP utløser jordskjelv

Neste artikkel »

Styringsmakt og tillit