Styringsmakt og tillit

2.2K visninger
8 minutter lesetid
11

I disse tider diskuteres det mye rundt datalagringsdirektivet fra EU. I Dagbladets Internett utgave i dag setter de lys på at Erik Nadheim har søkt jobben som direktør i Datatilsynet. I kronikken «Storebror har fått ufortjent dårlig rykte», skriver Nadheim blant annet dette:«Jeg har dessverre altfor ofte følelsen at mange er blitt fristet til å bruke “personvern” som en populistisk trylleformular. Etter at det kastes inn i en debatt, faller alle andre argumenter maktesløse til jorda. Slik bør det ikke være. Etter mitt syn representerer personvernet en interesse, som må veies mot andre interesser.»

I et foredrag han holdt for Politiets kriminalitetsforebyggende forum, sammenliknet Nadheim diskusjonen om økende overvåking i samfunnet med diskusjonen om påbud om bruk av bilbelte i 1971. Den gang mente noen at påbudet var et offentlig overgrep, i dag er de fleste glad for loven, sa Nadheim

Overvåking er med andre ord bare noe vi trenger litt tid på å lære oss å like. – Sakset fra Dagbladet

Spørsmålet mitt blir, vil vi ha en storbror som overvåker oss? For å hjelpe deg gjøre deg opp en mening om storbrorens integritet og evne til å ivareta dine og mine beste interesser, har jeg satt sammen tre ulike nyheter jeg har hentet fra dagens Internett.

Oppfinnere av ideen bak global varming ønsker inkvisisjoner

”The Club of Rome” er den ultra elite organisasjonen (inklusiv Gro Harlem Brundtland) som skryter åpenlyst av å finne opp global varming.

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…”

Denne fryktfremkallende propaganda har blitt lansert av FN for å fremme økologisk fascisme. Nå står Club of Rome fremme med forslag om å kriminaliserer alle som stiller spørsmål rundt deres agenda rundt menneskeskapt klimaendringer. Dette står i grell kontrast til E-post meldingene som har blitt offentliggjort rundt ”Climategate” skandalen forut for klimaforhandlingene i København i desember i fjor.

Her er noen eksempler av de frigjorte E-post meldinger mellom klimaforskere som arbeidet i regi av FN for å fremme ”bevis” rundt påstander om menneskeskapt global varming:

“I’’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline.”


“The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.”“Can you delete any emails you may have had with Keith re AR4? Keith will do likewise. He’s not in at the moment – minor family crisis. Can you also email Gene and get him to do the same? I don’t have his new email address. We will be getting Caspar to do likewise.”“……Phil and I have recently submitted a paper using about a dozen NH records that fit this category, and many of which are available nearly 2K back–I think that trying to adopt a time frame of 2K, rather than the usual 1K, addresses a good earlier point that Peck made w/ regard to the memo, that it would be nice to try to “contain” the putative “MWP”, even if we don’t yet have a hemispheric mean reconstruction available that far back…”.

Mitt innlegg fra i går om denne saken viser hvor langt de kriminelle statsledere tenker å gå for å tvinge frem sin agenda om global kontroll over verdens ressurser, befolkningsreduksjon, og tvangsflytting av de som overlever inn til lukkede byer som kalles ”bærekraftig” utviklingsprosjekter.

Kilden for denne posten kommer fra Paul Joseph Watson, Prison Planet. com – tirsdag 13.04.2010. Link: http://www.prisonplanet.com/club-of-rome-behind-eco-fascist-purge-to-criminalize-climate-skepticism.html

En Engelsk advokat, Polly Higgens har fremmet en internasjonal lov gjennom FN som vil gjøre det til et ”lovbrudd mot menneskeheten” å stille spørsmål rundt virkeligheten av menneskeskapt global varming.

Planen er at FN skal gi påtrykk til alle medlemsland å innføre lov som gjør ”Masseutslettelse av økosystemer” som en kriminell handling mot fred, og som kan straffeforfølges av den ”International Criminal Court”. (Det, i teori, vil si at de som lager Chemtrails kan straffes under loven.) Under en kamuflasje der det ser ut som om de går etter store næringsinteresser som forurenser den gassen som mennesker puster ut og som planter puster inn, vil lovforslaget faktisk sette søkelyset mot individer som uttaler skepsis til fenomenet ”menneskeskapt global varming”.

Nå har vi det på svart og hvit at tiden med inkvisisjoner nærmer seg som en spøkelse fra kirkens siste krampetrekninger om å holde på makten, koste hva det koste vil. Grusomhetene og de åpenbare løgnene fra kirken fremkalte en motreaksjon blant befolkningen som til slutt førte til kirkens fall og innføring av vitenskapen som vår sosiale institusjon for kunnskap. På samme måte vil denne bølgen av løgn og bedrageri forkledd som ”lov or orden” fil føre til et opprør som fører til menneskets frigjøring fra vitenskapens og politikkens påstander om retten til å undertrykke og forføre massene vekk fra å kjenne til deres medfødt åndelig identitet og frihet til å følge sin lidenskap i fred.

I dagens internasjonale ”nyheter” som er å finne på Internett er det flere meldinger som viser at den kriminelle kabalen som vil styre, rane og drepe oss for fote ikke har tenkt å gi seg enda.

WHO gransker seg selv for å hvitvaske skandalen rundt H1N1 ”pandemien”

Kilde: Global Research 13.04.2010 – The Corbett Report – web adresse: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18650

Meldinger om at WHO (World Health Organisasjonen – tidligere drevet av Gro Harlem Brundtland og en del av FN) er i ferd med å sette opp en ”uavhengig” gruppe for å granske handlinger gjennomført av WHO i Svineinfluensa saken fra 2009 har knust forhåpninger om en ærlig gransking. Det er nemlig John Mackenzie som er satt til granske seg selv som en av de rådgiverne som foreslo at WHO deklarerte pandemien i første omgang. Han har også tilknytning til vaksineprodusentene, som gjør han alt annet enn habil i saken som egentlig handler om hvorfor WHO lyttet til rådgivere med økonomiske interesser i å deklarere en pandemi, uansett hva fakta måtte fortelle.

Evidensen fortsetter å bygge seg opp om at WHO erklærte en pandemi for den relativt milde H1N1 virusen i fjor for å igangsette milliarder av dollar i inntekter gjennom automatiske vaksine kontrakter som gagner WHO rådgivere med forbindelser til den farmasøytiske  industrien. Til tross for voksende motstand og tap av troverdighet som følge av interessekonfliktene blant nøkkelrådgivere for WHO, sier WHO direktøren Margaret Chan at undersøkelsen var ”rett frem, kritisk, gjennomsiktig og troverdig, uavhengig gjennomgang av våre prestasjoner”, før hun gikk i en lukket dør møte med de ”uavhengige ekspertene”. Ingen fotografer var tillat og pressen fikk bare delvis tilgang til møtet.

Mackenzie har allerede gitt uttrykk for hans meninger rundt saken da han sa til ”Der Spiegel” tidligere i år at: ”Jeg synes vi gjorde alt riktig”.

Ledetråder til de mest sannsynlig funn og forslag som gruppen i Genève kommer til å fremme kan hentes fra andre kommentarer som Mackenzie har gjort i den Tyske avisen: ”Systemet med pandemiske nivåer trenger en gjennomgang,” sa han. ”Vi trenger å fintrimme fase 6 slik at alvoret av sykdommen er tatt i betraktningen.” Analyser forventer å finne WHO som offer for krigens tåke og løse definisjoner for hva en pandemi egentlig er. Det gjør at ingen individ kan holdes ansvarlig for de milliarder av dollar som har vært brukt over hele verden på vaksiner som mange regjeringer nå gir bort, og endelig må sannsynligvis kaste på dynga.

Det er et åpent spørsmål hvorfor WHO endret på sin definisjon av en pandemisk virus akkurat mens den vurderte om den kommende Svineinfluensa kunne passe som pandemi. Definisjonen som var tilgjengelig på deres webside forut for panikken spesifiserer ”enorme antall døde og sykdom” som kriteria for å deklarere en pandemi. Innen april, var definisjonen endret til også tillate ”milde” pandemier – det vil si uten nevneverdi tap av liv.

En trenger ikke være vitenskapsforsker i rakkett teknologi for å forstå at WHO har selv stått bak en av de største offentlig ran i moderne tid. I tillegg til å fylle kassen med skattebetalerenes penger på falsk grunnlag har de forgiftet halve verden med ekstra doser av livsfarlig kvikksølv som fremmer autisme og læringsproblemer hos barn, men også squalene som viselig ligger bak det enorme utbruddet av kronisk utmattelses syndrom i tusenvis av variasjoner. I denne saken kan vi heller ikke tro at den norske Folkehelseinstituttt har vært uvitende til hele skandalen. Norge brukte over 1,6 milliarder kroner på å betale ”ranerene” for en vare uten sikkerhets guaranti. Det er intet mindre enn forrederi slik jeg ser det.

”Sannhetsbevegelsen” rundt det som skjedde 11. september 2001 skal infiltreres og uskadeliggjøres innenfra

På web bloggen ”The Raw Story” finner jeg en artikkel skrevet av Daniel Tencer, 13.01.2001- under overskriften, ”Medlem av Obama stabben ønsker infiltrasjon av 9/11 konspirasjons grupper” Kilde: http://rawstory.com/2010/01/obama-staffer-infiltration-911-groups/

Cass Sunstein, en Harvard law professor skrev en akademisk artikkel som heter ”Consipricy Theories: Causes and Cures,” der han argumenterer at regjeringen burde i all hemmelighet infiltrere grupper som innehar alternative teorier på historiske begivenheter – via ”chat rooms, online sosiale nettverk eller ”real-space grupper” forsøke å underminere disse.

Cass er sjefen for ”Office of Information and Regularory Affairs”. Han leder kontorets innsetting av policy som forholder seg til privatlivet, informasjonskvalitet og statiske programmer i forhold til en webside hos det Hvite Huset.

Artikkelen til Sunstein ble publisert i Journal of Political Philosophy i 2008. Der står det at. ”Vår hoved påstand er at konspirasjonsteorier kommer typisk ikke fra irrasjonalitet eller mental sykdom men fra en dårlig (lammet) epistemologi i form av en sterk begrenset antall relevante informasjonskilder. Det vil si at mennesker som fremmer konspirasjonsteorier har en begrenset antall kilder som de selv stoler på. Derfor må en infiltrere de kildene som konspirasjonsteorister tror på.

Sunstein setter fokus hovedsakelig på konspirasjonsteorier rundt 9/11. Han foreslår at regjeringen leier inn mennesker som ikke kan spores tilbake til regjeringen, men som ser ut til å være troverdig uavhengige eksperter. Prisen for troverdighet, sier han, er at regjeringen ikke ser ut til å styre disse uavhengige ekspertene.

Jeg sier bare, er det rart at det er vanskelig å finne frem til hva som er sant i denne fragmenterte informasjonssamfunn? Velformet epistemologisk informasjon rundt terrorangrepene 11, september 2001 peker i retning av en sterk Israelsk innblanding gjennom Mossad og statsborgere høyt opp i regjeringen som har dobbel statsborgerskap. Det er heller ikke overraskende i denne anledningen at Sunstein også er av jødisk herkomst. Alle selskaper i ”Twin Towers” som var eid av Israelere var tomme innen 11. september. Mossad agenter som ble arrestert samme dag i New York utkledd som arabere, ble frigjort og senere uttalte på Israelsk TV at de var der for å filme begivenhetene. Israel har selvfølgelig hatt mye å tjene på at USA gikk til krig i midtøsten og destabiliserte hele området.

Konklusjoner

For hver dag som går fremover, avsløres det flere og flere saker som får oss til å forstå at det vi blir fortalt og det som er sant er to vidt forskjellige ting. Det er fritt opp til deg om du velger å hente din informasjon om virkeligheten fra ensidige kilder, men det har sin pris når det gjelder din evne til å forholde deg til virkeligheten. Først da har du en sjanse for å gjøre noe med det.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

11 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

En storebror som ikke vil deg vel, er ingen bror. Han er en trussel. “Det finnes en fiende iblant oss, og han er avslørt”, sa de norske medborgerne som bare ville ha fred, rettferdighet, imøtekommenhet, og rettskaffenhet. Disse ordene spredte seg over hele Moder Jord. De hadde begynt å våkne spirituelt til dette hellige som kom ovenifra. Ingen visste hva det var, med de følte den spirituelle glede av en opphøyd svære. De kunne ikke lenger se himmelen. Den var dekket med chemtrails og av HAARP skyer. Vel vitende om at storebror ville gradvis ødelegge deres immunforsvar med Codex Alimentarius programmet. Likevel sto de der styrket. De visste at kosmisk energi ville hele deres eteriske kropper, ved å meditere. Storebror hadde tatt kontroll over himmelen,været,luften,vannet, maten, pengene, og alt annet.
Det storebror aldri klarte å gjøre, var å kontrollere deres sjel, deres sinn, og deres frie vilje. Deres kjærlighet til hverandre, og til Moder Jord. Kreftene ovenifra var sterkere enn teknologien til storebror. Det var den tiden i 2012, da de kosmiske krefter nå endelig beviste for menneskeheten at noe vakkert skulle skje. Menneskene visste ikke hvilke kosmiske krefter det var snakk om, men de kunne alle føle det. De visste at de kom fra Skaperen, og hans allierte. Hvem de nå enn var, så visste de, at der det er onde krefter, så er det alltid gode krefter.

Der storebror rettet blikket mot hver og en, rettet hver og en sine blikk mot storebror. De så ham. De var uenige med ham. De ville ha han fjernet. Han var èn. De var hundretusener i Norge. De var milliarder over hele kloden.

Slaget kom. Det ble et spirituelt slag som verden aldri hadde sett maken til. Hvert menneske trigget sine eteriske krefter. De kriget nede på Jorden. I kosmos var det også en krig. Det var samme krigen det var snakk om. To allierte, mot èn ond aksemakt. Storebror ble klemt, som i en mektig knipetang. Han fikk nå smake sin egen medisin, og den hadde en forferdelig bismak. Det smakte ikke lenger av søt vin, fra fin gammel årgang. Det smakte av totalt nederlag, og et raseri fra hele verdens befolkning. Storebror ble utslettet fra Jorden.

De som hadde valgt riktig side, og frigjort seg fra materialisme, samt åpnet seg spirituelt for det vakre som kom fra kosmos, hadde innsett at de alle var èn del av Jorden, hverandre, og kosmos. Belønningen for disse, var det de hadde blitt lovet for noen tusen år siden. De som hadde utvist tålmodighet, fikk oppleve virkelige mirakler. De som storebror hadde holdt skjult for dem så lenge, i Vatikanets mørke hemmelige bibliotek.

Otto
Abonnent
13 år siden

Skjermbrev sendt til pressen, diverse offentlige institusjoner +:

+{

"THEY ARE NEVER GOING TO GET INSIDE MY HEAD"

Vaccines, viruses, Dr Leonard George, Len, Horowitz, presentations and information, and more
Vaccines, Emerging Viruses, by Dr. Len Horowitz +
DNA – Pirates of the Sacred Spiral; from Channel Ghis1964 Google Video

Hvordan klarte mafiaen å kjøre vaksinekampanje mot såkalt svineinfluensa uten av vi kollektivt klarte å stoppe dette samt straffeforfølge de skyldige og medskyldige?, hvorav allment velkjente og ukjente nordmenn også er involvert. Bevisbyrden ligger i og via referert informasjon, som danner grunnlaget for kommende naturlige oppfølging.

Vi lever i et samfunnssystem som er styrt av marxistisk og nazistisk ideologi, planlagt grunnlagt og implementert av en og samme tankesmie. Dette har vært situasjonen i mange generasjoner, også forsterket etter andre verdenskrig. Hvorfor er dette ikke allmennkunnskap? De skrev historiebøkene, med så mye mer


With regards from, med hilsen fra
Otto Lund

http://falconscafe.com

}+

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Flere som fant en merkelig artikkel i VG i går? Global oppvarming i rute igjen,må vite..
Nå har “forskningen” konkludert med at alt som har vært meldt fra den kanten i de siste år har vært helt korrekt-nemlig-så det så!!
Dette kan de hevde på grunnlag av at første kvartal av 2010 nesten var like varm som snittet i rekordåret 1998 var.
Det vektlegges lite at det har vært synkende temperaturer mellom 98 og 2010,for nå er alt i rute igjen-phuuu! Et skarve kvartal av ET år,i løpet av TI er altså nok til at alt stemmer likevel.
Nå virker det som om de har glemt at de for bare litt siden hevdet at det har foregått generell oppvarming hele tiden,nå er det plutselig implesitt at det vitterlig HAR vært reduksjon i ti år,globalt.DEt ble vel ,med ett,greit å omsider innse det,nå når de endelig har funnet et kvartal som tjener agendaen.De fossror,og skal det gå raskere for dem nå ,må de ta påhengsmotor i bruk

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Styringsmakter holder oss for narr
I dag så opplevde vi Monsterutbrudd på sola, det kraftigeste på mangfoldige år og dette er vist bare starten sier solforsker Pål Brekke, hadde utbruddet gått i samme retning som dem vi så sist helg der vi fikk fint Nordlys så ville det fått store konsekvenser på jorden med satteliiter som ville blittt ødlagt og internett, GPS og kraftnett som ville falt ut mm..
Der er det kun abcnyheter som nevner av media, aftenposten har derimot en stor artikkel med at antall jordskjelv er helt normalt,
Det er bare vi som innbiller oss at det er flere en vanlig …
MS Media har vist fått ordre om og dysse ned alle endingene vi legger merke til.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/100414/monsterutbrudd-pa-sola

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3604618.ece

Biblen sier vi snart skal bli fri fra NWOs makt over oss :)

Lukas 21-
Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Det føles litt utrolig alle ting som kommer frem for tiden, og mange jeg mistenker for å la seg programmere av TV og aviser ser ut til å plukke opp ting også.
En liten feil er det her, kaste vaksiner på dynga er ikke lov pga det høye kvikksølvinnholdet, dette er spesialavfall. Likevel, hver dose som må kastes redder liv ! Men et ran er det.
Så langt jeg kan bedømme er myndighetenes infiltrasjon også blitt Nyhetsspeilet til del. Vet ikke om det er positivt men at “noen” mener Dere er dyktige og viktige er iallefall helt sikkert.

Neo
Neo
Abonnent
14 år siden

Siden vi først er inne på dagens nyheter:

Jeg tror ikke et forsvar som kommer med følgende påstand:

” Forsvaret forstod ikke at nettinformasjon kunne misbrukes”

eier forståelse for hverken virkeligheten, eller taktikk, og vil derfor ikke kunne forsvare meg om Norge blir utsatt for et angrep.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7079717
Hør strøm eriksen snakke om “åpenhet”, og spørsmål hun har fått stilt om hemmelighold. HØR PÅ MERR@eø3b.gk.n3rt,boø2æ@
Sorry, ble sint ! Har følelser vet’u ;o)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Prøv om du kan finne terapi for sinte følelser, eller i det minste berettiget grunnlag for slike følelser ved å lese om vårt moralske konkurs fedreland her:

http://www.oevrebotten.com/menneskerettigheternobelpris2009.html

Uffda :-)

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Uffda
14 år siden

Lov og ret
er et net
med saa sære masker i

at de smaa
henger på
og de svære slipper fri.

– Piet Hein

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Enda en bra artikkel Mike!
Stå på! Vi skal gjøre vår beste med å stanse datalagringsdirektivet, CO2-kvoter og annet “tull” fra staten til å bli innført på samtlige borgere. Frihet blir ikke gitt, den burde tas fra myndigheter… Lykke til, kjære lesere av NS… :)

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
14 år siden

Skremmende at Nadheim har søkt stillingen, og kan ikke se det annerledes enn at han med sin uttalelse diskvalifiserer seg selv:

“Etter mitt syn representerer personvernet en interesse, som må veies mot andre interesser…”

Fra Datatilsynets egne sider, Om datatilsynet:
Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne.

Således er mandatet krystallklart og Nadheim har en altfor pragmatisk holning til å inneha et slikt verv. Enkelte aspekter er ikke åpne for debatt.
Nadheim – du er herved ikke ansatt.

God artikkel Mike! : )

« Forrige artikkel

Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

Neste artikkel »

Hvem senket Titanic?

11
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x