Thomas Campbell’s “Theory of Everything”

4.1K visninger
5 minutter lesetid
16

Ifølge vitenskapen har universet eksistert i noen milliarder år. Visstnok ble det til i ”The big bang” da universet oppsto av seg selv ut av ingenting.  Først var det et ufattelig lite punkt som inneholdt alt som skal til for å lage et univers med galakser, stjerner, planeter osv. Den utvidet seg deretter voldsomt og ble til det vi ser i dag. Universet eksisterer i kraft av seg selv og for hver hendelse her finnes det en også en årsak her.

Hvis du synes det er innlysende og logisk at et univers kan oppstå av INGENTING da er det nedenstående bortkastet lesning.  Hvis du derimot er litt åpen for at universet har en annen opprinnelse bør du lese videre.

 

Thomas Campbell
Thomas Campbell

Thomas Campbell (født 1944) er en amerikansk fysiker som bl. a. har jobbet for NASA og forsvarsdepartementet i USA. Han studerte fysikk og matte til han var 27 år, og begynte deretter å jobbe i et selskap som ingeniør. Sjefen hans ba ham å lese en bok av Robert Monroe,” Journeys out of the body”, og ville vite hva han mente om boken. Man gjorde jo som sjefen sa på den tiden, og det ene førte til det andre. Han endte opp med både en fulltids ”ordentlig” jobb og en deltidsjobb for Robert Monroe for å forske på bevissthet og psi (psykiske eller paranormale fenomener).

Han fikk etter hvert veldig mange selvopplevde ”overnaturlige” hendelser som virkelig overrasket ham. Dette kan ikke bortforklares, det eksisterer virkelig, tenkte han.  Verden må være skrudd sammen slik at både psi og det fysiske vi ser rundt oss kan forklares, men hvordan?  Han hadde gode forutsetninger for å lage en teori som omfattet alt og gikk i gang med å skrive et utkast som venner og kjente fikk lese igjennom og gi tilbakemeldinger på. Etter noen år resulterte det i trilogien My Big TOE (mbt).

Thomas Campbell benekter ikke at universets historie er som vitenskapen sier. Galakser, stjerner og planeter oppstod og på jorden førte evolusjonen til at enkle livsformer tilslutt utviklet seg til det dyrelivet vi ser i dag, akkurat som vi blir lært på skolen. Hvor ligger så forskjellen mellom mbt og vanlig vitenskap?

Forskjellen er at universet slik vi ser den er en digital simulering i en ikkefysisk (lokalisert utenfor universet) datamaskin(the big computer,TBC).  Mennesker og dyr er bevissthetsenheter som får en datastrøm fra TBC som vi ”oversetter” til alt det vi ser rundt oss.  Det Thomas Campbell forkaster er dogmet om at universet oppstod av seg selv og at alle hendelser har en årsak i universet.  Tid og etter hvert bevissthet oppstod lenge før universet, og denne bevisstheten utviklet seg til å bli så avansert at den kunne starte vårt univers som en digital simulering.

Det finnes mange ting som antyder at vi lever i et digitalt univers. For flere tiår siden fant Max Planck at både tid og rom er ”kornete”, at det finnes en minste distanse og tid som kalles hhv. Plancklengden og Plancktiden etter ham. Disse konstantene er godtatt av dagens fysikere. Det er nærliggende å tenke på skjermpiksler i denne sammenheng.

Lysets hastighet i vakuum kan ikke overskrides, og dette er akseptert uten at det gis en forklaring av vanlig vitenskap. Campbells forklaring er at dette skyldes ”hardware” begrensninger, akkurat som din datamaskin har en øvre grense for bilder pr sekund som den ikke greier å overskride.

Quantum Zeno effect  fås når et radioaktivt atom som for eksempel har en halveringstid på 5 minutter aldri blir spaltet hvis den blir kontinuerlig observert. Hvordan ”vet” atomet at den blir observert? Dette skyldes ifølge Thomas Campbell at hver gang atomet blir observert blir en klokke i TBC satt til 0. Hvis atomet observeres for eksempel hvert 10. sekund vil den simulerte spaltingen bli utsatt lenge, fordi klokken går i bare 10 sekunder før den blir nullet igjen. Ved kontinuerlig observasjon står klokken alltid i 0 og TBC vil aldri simulere at atomet spaltes.

”The double slit experiment”  er et fysikkeksperiment som har blitt utført og bekreftet veldig mange ganger. Den går ut på at partikler i form av et foton, elektron eller molekyl sendes en og en mot en plate med 2 smale spalter. På baksiden av denne platen er det en skjerm som registrerer hvor partikkelen treffer.  Hvis man måler hvilken spalte partikkelen går igjennom samles treffene pent og pyntelig bak spalten partikkelen har gått igjennom. Hvis man derimot ikke måler hvilken spalte partikkelen passerer, vil treffene spres utover et større område, som om partikkelen var en bølge som gikk gjennom begge spaltene samtidig. Dette kan forstås slik at når klokken i TBC bestemmer at det er tid for partikkelen å treffe skjermen så sjekker TBC om det fins observasjonshistorikk som viser hvilken spalte den passerte. Hvis ja så brukes historikken til å generere en partikkel noenlunde bak spalten den passerte. Uten spaltehistorikk genereres partikkelen over et større område på skjermen vha sannsynlighetsberegning, ikke bare bak en av spaltene slik en kunne forvente.

Konklusjonen vi kan trekke er at alle observerte partikler er generert av TBC. Og TBC holder ikke rede på alle bevegelser til samtlige partikler i universet, kun de som er observert. Dette virker logisk, alt annet ville ha vært en enorm sløsing med dataressurser. En annen logisk konsekvens er at simulerte partikler gir simulerte objekter, siden alle objekter i universet er lagd av partikler. Dette gjelder alt du ser rundt deg, også din egen kropp.

Nå har vi det vi trenger for å eliminere Zenons bevegelsesparadokser, som er en samling paradokser av den greske filosofen Zenon som levde for ca. 2500 år siden. Det mest kjente er paradokset om Akilles og skilpadden som skulle løpe om kapp. Fra Wikipedia: ”Fordi Akilles kan løpe dobbelt så fort som skilpadden, gir han den et stort forsprang. Ifølge Zenon vil skilpadden ha tilbakelagt en distanse som tilsvarer halvparten av forspranget når Akilles kommer til skilpaddens utgangspunkt. Og når Akilles når dette punktet, vil skilpadden igjen ha tilbakelagt halvparten av denne avstanden. Slik fortsetter det, i det uendelige. Akilles er aldri i stand til å ta igjen skilpadden, for når han har tilbakelagt den opprinnelige avstanden mellom dem, vil den alltid ha krabbet et stykke videre, som igjen vil være halvparten av denne avstanden. ”

Ifølge mbt kommuniserer bevissthetene til Akilles og skilpadden med TBC når de løper. TBC sørger for å rekalkulere posisjonene deres ihht den farten de har og deretter regenereres de i den nye posisjonen. Dette skjer så regelmessig at det fremstår som en glidende, kontinuerlig bevegelse for observatørene av løpet, og Akilles passerer skilpadden som forventet.  Bevegelse er kun et paradoks i et univers hvor objektene ikke kan motta hjelp ”utenfra”. Mbt sier at virkeligheten rundt oss fungerer på lignende måte som et dataspill, og da forsvinner paradokset.

Med mbt-måten å forstå universet på slipper man å tullingforklare de millioner av mennesker rundt omkring på jorda som har personlige erfaringer med fenomener som f.eks: klarsynthet, remote viewing, healing, kinesiologi, auraer, kanaliseringer, ånder, ut av kroppen opplevelser, nær døden opplevelser, chi, reinkarnasjon, spøkelser, engler, osv,osv,osv.

Alle disse fenomenene aksepteres og forklares av mbt.

Poenget med å delta i dette spillet som kalles livet er å øke kvaliteten på bevisstheten sin.  Dette er en langsom prosess, og det trengs mange omganger for å bli god, slik som i alle spill. Spillfiguren som du ser i speilet varer i maksimum ca 100 år før den slutter å virke. Da er omgangen over og bevisstheten din går videre og deltar etter hvert i en ny omgang med en ny spillfigur. Av praktiske årsaker husker en ikke tidligere omganger.

Materialet til Thomas Campbell tar flere uker å komme igjennom og denne artikkelen skraper bare litt i overflaten. Han har ikke tenkt å bli rik på dette for alt ligger gratis på nettet. En bra start er å se denne videoen for å finne ut om stoffet er interessant:

https://www.youtube.com/user/twcjr44

 

Trilogien: http://books.google.no/books?id=RYHtBPiZVgsC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Forumet: http://www.my-big-toe.com/forums/

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Hvis man prøver å forklare årsaken til at den fysiske materielle verden er til med fysikk er man på villspor. Det blir som å lete inne i en sko etter årsaken til at skoen er blitt til. Man må ut av skoen, til skomakeren og hans bevissthet for å finne årsaken til at skoen ble til. Og den fysiske materielle verden eksisterer fordi vi opplever den. Det er hele årsaken.
Ved hjelp av sansene våre skaper bevisstheten bilder og opplevelser av verden. Det er disse bildene og opplevelsene som er vår verden og den eksisterer bare i vår bevisstheten.
Adre bevisstheter som kan vere utstyrt med andre sanser som registrerer andre energifrekvenser enn oss vil da ikke oppleve vår verden, men en helt annen verden. Det kan vere årsaken til at spøkelser går gjennom veggen eller at ufoer flyr gjennom vann og fjell, etter som de alternerer mellom vår verden og sin verden. Det finnes egentlig ikke en absolutt objectiv materiell verden.DEt finnes sannsynligvis en masse kanskje uendelig varianter av subjektive verdener avhengig av bevisstheter.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Etter som jeg har fortått så forutsette BIG BANG at naturlovene bryter sammen i eksplojjonen en kort stund. Da finner man opp nok et nytt begrep som man putter alt man ikke har forstått in i: SINGULARITET. Da gjelder altså ikke lenger reglene lenger som førte til BIG BANG. Hvor blir det av logikken i dette. Dette vil jeg kalle et paradox og ikke en teori. Det virker på meg som man kan bare innrømme at i virkeligheten har disse teoretikerne med disse utledningene som bygger på bare fysiske materielle matematiske lover ikke skjønt noen ting. Og så lenge man ikke kommer seg ut av den materielle verden kan egentlig ingen ting forklares helt til grunne. Man blir bare ført rundt i ring og møter til slutt veggen og finner da opp begreper som BIG BANG, SINGULARITET; eller GUD. Det indikerer vel at man må nok over i den åndelige verden for å komme et skritt videre. Bevissthet før materie.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Rabalder
10 år siden

Mørk materie. Det er observert massevis av mørk materie der ute, men ingen aner hva det er:

– Nå som Higgspartikkelen er funnet er mørk materie det aller største mysteriet vi har innen partikkelfysikk. Den må være der, men vi aner virkelig ikke hva den er, forklarer fysiker Bjørn Hallvard Samset til NRK.no.
http://www.nrk.no/viten/skal-finne-mork-materie-1.11332402

Når det gjelder Gud og det skapende Ordet, så er det selvsagt uforståelig for det naturlige menneske. Men ved TRO kan vi forstå det:

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike! For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. Sal 33,4-9.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Skapelsen , ved Ham og til Ham. Jesus var Guds første verk, før jorden var formet. http://wp.me/s3uvTQ-371

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
10 år siden

Thomas Campbell, har kanskje blitt inspirert av en annen Thomas med etternavnet Paine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
Thomas Paine er grunnlegger av Deismen, enkelt forklart troende uten religion.
Boka “the age of reason”, kan være greit lesestoff for dem som fremdeles leter.

B.B teorien har vel en del hull, da den sier lite om hva som er, og eksploderer.
Først må det være noe, og dette noe må tilføres energi, før ting vil skje!
Men hvor kommer dette noe og energien fra?

Etter langt fravær ønsker jeg alle et fortreffelig godt nyttår, skeptiker eller konspirator, er glad i dere alle!

bjornt
bjornt
Abonnent
10 år siden

Det er selvsagt helt greit å være skeptisk til Big-bang teorien, men man bør være klar over at den baserer seg på meget mer enn bare en observasjon av at universet utvider seg. Det som gjorde at den slo igjenom i løpet 1960 årene var at den forklarte den såkalte kosmologiske bakgrunnsstrålingen. Denne bakgrunnstrålingen består av radiobølger fra alle retninger i universet, og betraktes i dag som en etterglød av big bang.

Den konkurrerende teorien, Steady-state teorien til Fred Hoyle og Subrahmanyan Chandrasekhar kunne ikke forklare denne, og ble etter hvert folratt av nesten alle. (Det var Fred Hoyle som lanserte navnet big-bang-teorien, han mente det ironisk, men det har blitt stående).

Sammen med moderne kjerne og partikkelfysikk forklare b-b-teorien en hel rekke egenskaper ved universet. Bl.a. det relative forholde mellom antallet av ulike type atomer. Forholdet mellom antall stjerner av ulik type ol.

B-b-teorien gir flere muligheter til å bestemme universets alder, og en stor styrke ved teorien er at disse ulike metodene gir samme resultat, ca 13.8 milliarder år.

Det finnes i dag ingen alternativ teori med samme forklaringskraft. Det utelukker selvsagt ikke at en slik alternativ teori kan komme en gang, men den har mye å forklare før den kan konkurrere med b-b-teorien.

-bjornt

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Interresant dette her. men det er en ting jeg aldri har forstått: dette som kalles BIG BANG teorien. på meg virker det som om man lager en teori og kommer til et punkt hvor man ikke kan gjøre greie for noen ting. Så finner man opp BIG BANG og kaller det en teori. Det blir som om en desperat kranglefant ikke kan gjøre greie for hva han mener og så bruker han knyttneven og slår, BIG BANG; og mener han har løst problemet. Vitenskap????
Og så dette med Zenons bevegelsesparadokser. Man kan dele en avstand opp i uendelig mange brøldeler matematisk. Dette har etter min mening ingen ting med bevegelse og posisjon mellom to legemer, som f. eks. mannen og skilpadden, å gjøre. Det er bare et lurespill med ord for å forvirre lytteren, som i en vanlig selskapslek. Det er etter min mening intet paradoks. Men vitenkapen trenger avanserte teorier for å komme seg ut av en enkel missforståele som den vanlige mann i gata skjønner er bare vas.
Når det dreier seg om bevissthet og materie så heller jeg til. “Mind before matter” Jeg leste en gang en bok som heter “MERK VERDEN” av en dansk fysiker, Husker ikke navnet. Den kom ut i begynnelsen av 90 årene. Jeg synes forfatteren klargjør veldig godt at materien ikke tar form uten at det er en bevisthet som opplever, registrerer den. Materien er bare et potensial for å ta form i en bevissthet. Og formen den tar er avhengig av hvilke instumenter eller sanser bevisstheten er utstyrt med. På folkemunne heter det: “Avhenger av øyet som ser” Jeg har en følelse av at dette er noe menneskene fra gammelt alltid har skjønt, men etter hvert har blitt forvirret av sneversynt såkalt “vitenskap”

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rabalder
10 år siden

Rabalder,
Big bang-teorien er en konklusjon basert på en tolkning av data om at universet utvider seg. Men den tolkningen er det god grunn til å være skeptisk til:
http://www.rolfkenneth.no/Nat_Astro_Bigbang.html

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Rabalder
10 år siden

Den som i første rekke er kjent for å fronte Steady State-teorien var den britiske astrofysikaren Fred Hoyle.

Hoyle hadde svært liten sans for Big Bang-teorien, ein teori han sjølv faktisk gav namn til i ein litt nedlatande skildring av teorien i eit radiointervju i BBC.

http://www.nrk.no/viten/vitskaplege-kontroversar-1.11157557

Hoyle sitt ateistiske livssyn kan ha gitt han ekstra store kvalar med å godta ein teori som minna for mykje om ein bibelsk skapelsesmyte, og attpåtil var lansert av fysikaren Georges Lemaître, som også var katolsk prest.

Hva? En katolsk prest lanserte Big Bang? Da er det sikkert bare lureri !!!

http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
10 år siden

Så hva er tilværelsens primære dimensjon i TOE? Bevisstheten eller materien? På den ene side skal vi forestille oss et universelt bevissthetsosean som alle levende vesener er tilknyttet (noe ala Østens atman/brahman-konsept), mens på den andre side skal vi forestille oss at dette bevissthetsosean ikke utgjør bevisstheten til et altomfattende levende vesen, men springer ut fra en ikke-fysisk universell computer?

Ordet “computer” henger nært sammen med begrepet “program”, at noen har skrevet et program for computeren. Er programmet i TOE-computeren en årsaksløs årsak, en evig realitet som aldri ble skapt?

En mann med åpenbar agenda
Svar til  J.T.Hutt
10 år siden

En computer er en regnemaskin (tellemaskin), men oppleves som intelligent fordi interaktivitet og kunstig intelligens er bygget inn. Jesus sier noe rart i matt 10: Men endog hårene på eders hode er tellet alle sammen. Frykt derfor ikke!

Hva?? Er antall hår på våre hoder tellet opp?? Er vi i en regnemaskin? Hvor mye memory har denne maskinen da?

Hvor mange av dere har spilt Battlefield, bad company? Mange har erfart at det er lagt inn flere “glitch” i spillet. Hvis man gjør ting på en riktig måte, så kan man komme over i en supermodus hvor man kan gjøre utrolige ting. (Jeg har ikke spilt så mye, men vært coach for min sønn).

Programmereren har altså lagt inn en bakdør (eller feil), hvor man kan komme inn i en slags supermodus. Gud programmerte jorden og solen, månen og stjernene. De følger matematiske baner. Men det finnes en bakdør. Historien om Josva og Hiskia viser at sola kan stoppe opp, eller gå tilbake. Bare programmereren kjenner alle bakdører og alle skjulte muligheter.

Uansett, våre datamaskiner er “dumme” og kan ikke håndtere virkelige samtaler. Men når man ber til Gud, bibelens forfatter, snakker man med den Høyeste intelligens og kraft. Hvis ditt hjerte har riktig innstilling (ærlig og oppriktig), så vil Han svare deg på sin måte.

http://wp.me/p3uvTQ-l

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Stephen Hawking og Leonard Mlodiow har skrevet boken “The Grand Design”

I boken og i intervju sier Hawking at vi ikke trenger gud for å forklare hvordan universet kom til. I debatter har Mlodinow sagt at de ikke tok stilling til hva som var før vårt universet ble til. Vi har kun konsentrert oss om matematikken og fysikken som kan forklare hvordan universet har begynt, som de sier er forårsaket av gravitasjonen. Men når de blir spurt hvor gravitasjonen kom fra og hva slags informasjon som lå til grunn for den, sier Mlodinow at dere kan kalle det for hva dere vil, Gud , skapelsen eller hva som helst.

En annen som er verd å lese er Ervin Lazlo som også har skrevet en bok om emnet: Bok nr en i linken: http://ervinlaszlo.com/category/books/

Den primære dimensjonen er bevisstheten sier flere og flere kvantefysikere i dag.

IUOC3
IUOC3
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Bevissthetsosean! Det ordet likte jeg godt. Takk! Men det er ikke bevissthetsoseanet (LCS) som springer ut av computeren (TBC) TBC er et undersett av LCS hvor de ulike virtuelle virkelighetene (deriblant vårt univers) programmeres og kjøres.

Hva man kaller fysisk eller ikke-fysisk er relativt til hvor man befinner seg. Befinner du deg i en drøm, er det drømmevirkeligheten som er fysisk.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

http://wp.me/p3tGFm-4b

« Forrige artikkel

Terrorlikheter mellom Kenya og Norge

Neste artikkel »

Omfattes ikke globalist-organisasjoner av registreringsplikten for verv?

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x