Terrorlikheter mellom Kenya og Norge

7.4K visninger
15 minutter lesetid
54

21/9 + 22/7 – det som er bak.

Et terrorangrep fant sted i Kenya i 21. september 2013 og terrorangrep fant sted i Norge 22. juli 2011.  Menn fra Norge kom hurtig i kikkerten i begge tilfeller. Er det andre likheter, og hva forteller de oss?I Norge vet alle hvem som ble funnet skyldig i angrepet på Oslo og Utøya, Anders Behring Breivik. I Kenya var en norsk-somalier mistenkt, Hassan Abdi Dhuhulow.

Han er imidlertid ikke blant de fire som nå siktes for å ha støttet terroristene som angivelig døde i angrepet.  De siktetede er Adan Mohamed Abidkadir Adan, Mohammed Ahmed Abdi, Liban Abdullah Omar og Hussein Hassan
Mustafa. Om det er disse påtalemyndighetene i Kenya vil ha for retten vil tiden vise.

Flere vil hevde at det ikke er store likheter mellom disse aksjonene. I Kenya er det oppgitt å være fire til 15 terrorister i sving, i Norge var det kun én, skal vi tro myndighetenes versjon.

I Kenya har den islamske gruppen al-Shabaab tatt ansvaret og gått ut med at motivet var gjengjeld for Kenyas militære engasjement i Somalia. I Norge var det en mann som har
innrømmet skyld, Anders Behring Breivik, som uttalte på Utøya over telefon: “Breivik. Kommandør. Organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering.”(1)

Han ble koblet til islamfiendtlige grupper som English Defence League og Norwegian Defence League.

Det var minst 72 døde som følge av angrepet 21. september 2013, 77 døde 22. juli 2011.

Ser en nærmere på materien blir flere fellestrekk tydelige – noe som går igjen når det gjelder høyprofilerte terroraksjoner. Dette er faktum som sjeldent registreres her i landet, et eksempel på dette er de ferske bøkene til Marit Christensen og Åsne Seierstad.

I enhver kriminalsak er etterforskningen et sentralt element. Hvem etterforsker Kenya-terroren? Det oppgis i Dagbladet å være sikkerhetspolitiet i Kenya, FBI, Metropolitan Police Service (Scotland Yard), israelske Mossad, norske PST pluss flere andre lands sikkerhetspoliti.(2)

I Norge, som følge av terroren 22. juli 2011, var disse blant flere med å etterforske i tillegg til Oslo-politiet: PST, Metropolitan Police Service og FBI, i tillegg gav en mann ved et
israelsk universitet myndighetene råd, han var knyttet til Mossad. (3)(4)

Et vaktselskap var sentralt begge steder, i Oslo sentrum og Westgate Kenya, G4S. Det er verdens største i sitt slag.(5)(6)

G4S I NORGE: G4S var i Oslo sentrum 22. juli 2011. Her omkring midnatt etter angrepet, men personell var også på plass i Regjeringskvartalet rett etter at bomben gikk av.
G4S I NORGE: G4S var i Oslo sentrum 22. juli 2011. Her omkring midnatt etter angrepet, men personell var også på plass i Regjeringskvartalet
rett etter at bomben gikk av.

Mange vil huske at PST kjente til Breiviks kjøp av kjemikalier flere måneder før bombeeksplosjonen i Oslo. Denne informasjonen klarte PST å sitte på uten å gjøre noe.
Når det gjelder den norske mistenkte i Kenya hadde PST flere samtaler med ham for tre år siden, uten at det ga resultater.(7)(8)

Bilder av den norske terroristen Anders Behring Breivik var hurtig ute i mediene, blant annet der han poserte med ei rifle i våtdrakt og et hvor han stilte i frimurermundur.

DEN HVITE FRIMURERSKYTTER: Anders Behring Breivik reiste på samme måte som Samantha Lewthwaite omkring i verden. Han hadde to pass.
DEN HVITE FRIMURERSKYTTER: Anders Behring Breivik reiste på samme måte som Samantha Lewthwaite omkring i verden. Han hadde to pass.

I Kenya var en annen profil hurtig i søkelyset, nemlig den “hvite enken”,
Samantha Lewthwaite. Hun har konvertert til Islam. Breivik er motstander av Islam. Denne religionen har altså en sentral plass hos dem begge.

Bilder av Anders Behring Breivik (her iført frimurerhabitt) og "den hvite enken" Samantha Lewthwaite (her iført hijab) ble hurtig kastet frem i media etter terroraksjonene i Norge og Kenya
Bilder av Anders Behring Breivik (her iført frimurerhabitt) og “den hvite enken” Samantha Lewthwaite (her iført hijab) ble hurtig kastet frem i media etter terroraksjonene i Norge og Kenya

En legger merke til at den hvite enken og den hvite frimurerskytteren virket å reise over verden med letthet. Lewthwaite kan ha vært i Kenya i år (2013), i 2012 var hun angivelig i Sør-Afrika.

Breivik gjestet en rekke land før han ble arrestert på Utøya, blant annet Tsjekkia, USA og England. Lewthwaite skal ha benyttet et falskt pass på sin tur til Afrika.

Samantha Lewthwaite sitt falske sør-afrikanske pass, utstedt i januar 2011, påført navnet Natalie Faye
DEN HVITE ENKEN: Den hvite enken, Samantha Lewthwaite, har brukt falske pass, her med identiteten Natalie Faye Webb.

Og en kan ikke annet en undre seg over passkontrollen som lar seg lure, hvis ikke det er snakk om forseggjorte pass som er laget av etterretningsorganisasjoner, spesialister som de er på å produsere uekte dokumenter.(9)(10)

Anders Behring Breiviks to pass. Legg merke til at passet til høyre mangler både passnr. og personnummer. Passnr. skal være oppført oppe til høyre, mens personnr. skal være oppført til høyre (under høyde). Dessuten mangler passet til høyre, som ble utstedt i 2009, den nederste av de 2 "datalinjene", som bl.a. skal inneholde passnr. og personnr. (en enkel måte å konstatere dette på er å sammenligne med ditt eget pass).
Anders Behring Breiviks to pass. Legg merke til at passet til høyre mangler både passnr. og personnummer. Passnr. skal være oppført oppe til høyre, mens personnr. skal være oppført til høyre (under høyde). Dessuten mangler passet til høyre, som ble utstedt i 2009, den nederste av de 2 “datalinjene”, som bl.a. skal inneholde passnr. og personnr. (en enkel måte å konstatere dette på er å sammenligne med ditt eget pass).

I en artikkel på en nettside heter det at kenyanske etterretningsagenter var på Westgate bare noen timer før de tungt bevæpnede terroristene slo til. Det snakkes om britiske MI6 som assisterte og amerikanske sikkerhetsteam.

g4s-kenya
G4S I KENYA: Verdens største vaktselskap G4S var på plass ved kjøpesenteret i Nairobi da angrepet ble utført i september 2013.

En tidligere Royal Marine-soldat var på kjøpesenteret da terroristene angrep og reddet flere personer i sikkerhet. Forøvrig trener Royal Marine-soldater jevnlig i Norge. (11)

SPESIALSOLDAT ORDNER OPP: Bildet viser angivelig en britisk spesialsoldat i sivilt som hjelper to kvinner under angrepet i Nairoi
21. september. Var det en tilfeldighet at han var på kjøpeenteret da terroristene slo til?

Israelske rådgivere hjalp til med forhandlingene under terroraksjonen i Westgate, Nairobi. Måneden før terroraksjonen, i august 2013, var Mossad på plass sammen med FBI og etterforsket et mulig terrorangrep på den internasjonale flyplassen i Kenya. Mossad skal ha en base i Nairobi, slik de skal ha det i Oslo.(12)(13)

Det er flere koblinger til London, både for Lewthwaite og Breivik. Ektemannen til Lewthwaite sprengte seg selv og 26 andre i bombeaksjonen i London 7. juli 2005, skal vi tro informasjonen på Wikipedia. Breivik var i London som et lite barn der hans far var i utenriksstjenesten. I tillegg påstod Breivik at han ble rekruttert av Knights Templar i London i 2002. (14)(15)

Det ble telefonert både under aksjonen i Kenya og i Norge. Ndegwa Muhoro, som leder Kenya’s Police Criminal Investigation Department, har uttalt at en telefonoppringning ble gjort til Norge under angrepet. På Utøya ble det ringt flere ganger, ifølge de norske påtalemyndighetene.(16)(17)

Begge steder ble det meldt om flere skyttere enn det myndighetene legger til grunn. I Kenya rapporterte sikkerhetsstyrkene først at det var opptil 12 bevæpnede terrorister i
kjøpesenteret. Tallet i dag er fire. 22. juli meldte flere av de unge om minst to skyttere, en av dem var en mann i sivilt med mørkt hår. Etterforskerne endte imidlertid opp med at det bare var en, nemlig Breivik. Spørsmål er da naturligvis, så ungdommene feil da massakren pågikk eller har etterforskerne snublet i sin glød etter å nagle mannen som sendte ut det såkalte manifestet før aksjonen startet?(18)

Det var advarsler før angrepet i Kenya. Offisielle israelske sikkerhetstallsmenn har uttalt at Westgate var et primært mål for terrorister. Hvorfor det? Fordi en rekke kaféer og restauranter er eid av israelere, inkludert Artcaffe der flere av de militante tok seg inn.

Ble det gitt en advarsel før angrepet 22. juli? Sjefen for den Militære Etterretningstjenesten (E-Tjenesten), Kjell Grandhagen, var faktisk ute i VG den 14. juni 2011 og advarte mot et Mumbai-angrep i Norge, det vil si et angrep på sivile med bomber og gevær. Fem uker etterpå var Norge rystet av blodbadene i Oslo og på Utøya.(19)(20)

Begge steder er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan sikkerhetsstyrker og politi agerte da de fikk melding om terroren. I Kenya var det uklarheter om kommandolinjer og rivaliseringen mellom sikkerhetsselskapene som førte til rot. I Norge var det blant annet en ulykksalig bruk av en gummibåt som slo ut.(21)(22)

Ved begge hendelser har det vært usikkerhet knyttet til antall drepte. I Kenya er myndighetene fortsatt ikke sikre, i vårt land var det første tallet myndighetene gikk ut med 92 alt i alt og 86 på Utøya, før det etter flere dager med tallsvigninger endte på 77. (Antall drepte på Utøya ble nedjustert fra 86 til 68, senere døde en skadd til fra Utøya på sykehus).

Det er interessant i ettertid å lese hva politidirektør Øystein Mæland uttalte natt til 23. juli 2011:
“Den antatte gjerningsmannen er så godt som et ubeskrevet blad for politiet. Vi arbeider med en hypotese om at det kan stå flere personer bak angrepene.”

Dette stemte jo med flere av vitneutsagnene fra de som overlevde angrepet på øya og meldinger til politiet mens angrepet pågikk: at det var tre-fem gjerningsmenn på Utøya.(23)

Rett etter angrepet på Kenya kom den britiske statsministeren David Cameron med tilbud om støtte og hjelp. Gjorde han det også etter 22. juli? Ja, tilbudet, inkludert etterretningsbistand, kom noen timer etter at massakeren var over. (24)(25)

Det er ikke vanskelig å erkjenne at aksjonene i Nairobi og Oslo/Utøya har en rekke likheter. Tilfeldig eller ikke tilfeldig? Hvis svaret er at det ikke er tilfeldig, må vi erkjenne at da må det være et omfattende apparat som ligger bak. Det kan ikke være sammensatt av enkeltstående grupperinger eller personer som kun står på egne bein. Og det er her tankevirksomheten til våre ledende skribenter, terroreksperter og politikere sporer av.

Hvis noen påstår at terrorisme er et verktøy for etterretningsorganisasjoner, private selskaper, eller regjeringer og folk som er bak dem, så er dette bare en konspirasjonsteori i deres hoder. Dette er jo fantastisk naivt. Historisk sett har en rekke ting foregått i den dypeste hemmelighet, som for eksempel utviklingen av atombomben.

Siden London står sentralt, spesielt i forbindelse med aksjonen i Norge, må vi spørre om det finnes en form for organisering der som gir en retning.  Og det er det, Livery Companies i City of London. Det er betegnelsen på en rekke gamle yrkesorganisasjoner som har utspring i middelalderens laug og skulle regulere tilgangen til ulike yrker.
Langt tilbake i tid var de koblet til religiøse aktiviteter. Naturligvis er det en diskusjon hvor mye makt de har i dag, og det vil kreve ressurser for å avkle forbindelsene i dette systemet.(26)

Hvordan er det med G4S? Jo da, selskapet er en del av The Worshipful Company of Security Professionals som er knyttet til HMS Severn, Royal Military Police, 3 Military Intelligence bataljon, RAF Police og Royal Air Force Regiment. Så å si alle Livery Companies har tette bånd til de væpnede styrker.(27)

Logoen til The Worshipful Company of Security Professionals, der G4S inngår. Ordet "worshipful" gir assosiasjoner i retning av aktiviteter i hemmelige selskaper (secret societies).
LONDON: The Worshipful Company of Security Professionals samler sikkerhetspersonell i London. Er disse en del av en struktur som er involvert i væpnede operasjoner og terrorisme omkring i verden?

Ansatte i Company of Security Professionals er rekruttert fra blant annet
Metropolitan Police Service. En nettside melder at tre selskaper knyttet til sikkerhetsaspekter ved angrepene 11. september 2001 og bombingen i London 7. juli 2005 var med i The Worshipful Company of Security Professionals.(27)

Breivik skal i 2008, da firmaet hans gikk konkurs, ha blitt anmeldt av DLA Piper som har gode kontakt med The Worshipful Company of Arbitrators – som igjen har tilknytning til Army Cadet Force og HMS Mersey (Royal Navy). (28)

Det er et poeng å merke seg et selskap i samme kategori, The Worshipful Company of Fuellers som organiserer innenfor energisektoren. Dette selskapet er opptatt av lave CO2-utslipp. Et  av målene 22. juli var Olje- og energidepartementet, noe som gir en pekepinn på at det kan ha noe med norsk oljepolitikk å gjøre. Vi vet nå at Statoil var i forhandlinger med det britiske selskapet Centrica på tiden bombeangrepet ble gjennomført.

Avtalen ble avsluttet i 21. november 2011 med 100 milliarder kroner i potten. Norge hadde året før inngått en avtale om deling av Barentshavet med de russiske myndigheter. Et geopolitisk sjakktrekk som kan få føringer for samarbeidet i Arktis. Var dette en alenegang fra Norges side som Vestens maktsenter ikke satte pris på? Norsk olje betyr oljefondet som per i dag er verdt 5000 milliarder kroner. Oljefondet kastet i 2008 ut det britiske selskapet Serco Group av etiske grunner. Serco har kontakter i The Worshipful Company of Security Professionals.(29)(30)(31)

I en artikkel kommer det frem at Westgate kjøpesenter var bygd av de personene som er assosiert med World Trade Center og som tok ut store summer på forsikringspremiene da
tårnene raste rammen. En av dem er Frank Lowy. Selskapet Westfield eier Westgate, og en rekke av eiendommene til Westfied skal ha blitt terrortruet eller -angrepet de siste årene.
Er dette vilkårlig eller står vi overfor aksjoner som utløser store utbetalinger til eierne eller trigger overføringer mellom ulike fond? Vet vi hvem som faktisk sitter igjen med forsikringspengene i Norge som en følge av et ødelagt norsk regjeringskvartal til flere milliarder?(32)(33)(34)

I Kenya virker det å ha vært på plass “demolition crews” som “pulled” flere av butikkene i kjøpesenteret. Det er et spørsmål om det var slike team tilstede da Regjeringskvartalet i Oslo ble bombet. TV2 har faktisk vist innslag som går i den retning – innenfor en virtuell flytende ramme i en ugjennomtrengelig del av etterretning og Livery Companies?(35)

Det er historiske røtter til terrorangrep på supermarkeder, blant annet til Belgia på 1980-tallet, der maskerte menn gikk inn på supermarked og begynte å skyte på de handlende. Senere kom det fram at disse angrepene hang sammen med CIA og NATOs “Operation Gladio” (i Norge kjent som “Stay Behind”). I det omfattende angrepet på Mumbai i 2008 er en amerikaner ved navn David Headley innblandet. Han hadde tidligere en stilling i USA’s Drugs Enforcement Administration og har innrømmet å jobbe for CIA.(36)(37)

Det viktigste for oss er nok likevel ikke denne forbindelse, men vissheten om at 22. juli-angrepet på Norge har en helt annet sammenheng enn den myndighetene har gitt oss. Vi har ganske enkelt ikke fått sannheten.

Bøkene til Christensen og Seierstad bøter ikke på dette. Tesen her er at vi står overfor en sammensatt blanding av etterretningsorganisasjoner og private selskaper som har konstruert en aksjon, der er en rekke aktører er med, men med Breivik som “the fall guy”(the patsy – syndebukken).(38)

Det samme har skjedd i Kenya med en somalisk og muslimsk terroristgruppe som frontfigurer – men med en rekke profesjonelle spesialsoldater og agenter i sentrale funksjoner. Disse soldatene er muligens rekruttert ved bruk av The Foreign Fugitive File, mens Breivik eksempelvis kan ha vært knyttet til Serco og selskapets mange samarbeidspartnere.(39)

Dette kan ha ført til at han blitt tatt under kyndig behandling av den svenske
psykiateren Jonas Eberhard som også er “senior researcher” ved King’s College i London. Eberhard kom 28. juli 2011 med oppsiktsvekkende betraktninger om Breivik i norske medier.(40)

G4S vil under slike operasjoner kunne bli infiltrert av etterretningsgrupper som overtar styringen i deler av selskapet for en kort tid.

Disse strukturene er den del av det våre massemedier sjelden informerer oss om, spesielt når det gjelder på hvilken avansert måte det er mulig for dem å legge sine løp.

Et spesielt eksempel som kan nevnes i tillegg, er uttalelsene til at en av dem som har avdekket National Security Agency’s (NSA) aktiviteter, nemlig Wayne Madsen. Han har tidligere jobbet med NSA, og 23. juli 2011 sa han dette om terrorangrepet i Oslo: “Norge var forberedt på å stemme for en palestinsk stat i FNs generalforsamling, og dette Mossad-terrorangrepet var symbolsk.”

Dette ble aldri gjengitt i norske aviser eller plukket opp av nettredaksjoner i Norge. Mossad var som nevnt i denne artikkel med i Nairobi også. (41)(42)(43)

Før sommer-OL i 2012 meldte en avis dette:
The UK’s entire defense establishment, including the emergency services, participated in the massive drill, which was held secretly by the British Defense Ministry.
But British intelligence officials were not satisfied, and invited their Mossad counterparts to share their experience.”(44)

Hvem hadde hovedansvaret for sikkerheten under OL? Jo, G4S.
Hvor ble OL arrangert i 2012? I London. (45)
Hvor ble det holdt en hemmelig sikkerhetsøvelse i 2011, i perioden 18. juli til 22. juli klokken 15.00? Oslo. (46)(47)

Vi husker alle politiets kollaps i Norge under angrepet 22. juli, inkludert et fraværende politihelikopter mens massakeren ble utført. En deduksjon er i den forbindelse at et selskap
som PricewaterhouseCoopers (PWC), fra London, med sitt omfattende nettverk og “Public Key Infrastructure” styrer logistikken til Norges politi og militære system.

PriceWaterhouseCoopers - PWC
PriceWaterhouseCoopers – PWC

PricewaterhouseCoopers gir uttrykk for å være opptatt av klimaforandringer og kan være en fiende av norsk oljeindustri. Det er en er sjanse for at dette selskapet har en finger med i identiteten “Andrew Berwick London 2011”, som finnes på det engelske manifestet som skal visstnok være skrevet av Anders Behring Breivik. Det er visse bånd mellom PricewaterhouseCoopers og eierne av Westgate. (48)(49)

Vi utelukker ikke at følgende parter var involvert i angrepene på Kenya 21. september 2013 og Norge 22. juli 2011: G4S, PricewaterhouseCoopers og andre selskaper pluss britisk etterretning(MI5/MI6) og israelsk etterretning (Mossad).

Referanser/kilder: 

1. NRK 3. august 2011:
http://www.nrk.no/norge/drapsmannens-budskap-til-politiet-1.7736089

Om islamsk gruppe bak i Kenya:
http://en.wikipedia.org/wiki/Westgate_shopping_mall_attack

2. Dagbladet 25. oktober 2013:
http://www.dagbladet.no/2013/10/25/nyheter/kenya/kamera/29969811/

3. VG 26. mai 2012:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10062015

4. Aftenposten 14. mars 2012:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/–Sendte-PR-rad-om-terror-til-politiet-6784347.html

5. G4S i Westgate i Kenya:
http://theunhivedmind.com/wordpress3/2013/09/24/british-sas-on-the-ground-in-nairobi-helping-kenyans-with-westgate-hostages/

6. G4S:
http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/Related%20articles/Manned%20Security%20Services/Vektere%20i%20terrordrama/

7. PST varslet, men gjorde ingenting, Bergens Tidende 26. juli 2011:
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/PST-varslet-gjorde-ingenting-2562651.html.

8. PST i samtaler med terrormistenkt, NRK 24. oktober 2013:
http://www.nrk.no/norge/pst-forsokte-a-stoppe-23-aring-1.11315665

9. Lewthwaite i Sør-Afrika, The Telegraph 26. september 2013:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/kenya/10338178/Samantha-Lewthwaite-The-South-Africa-connection.html

10. Breiviks verdensturné, Dagbladet 3. februar 2012:
http://www.dagbladet.no/2012/02/03/nyheter/terrorangrep_i_oslo/innenriks/terrorangrepet/20076408/

11. Royal Marine i sivilt redder sivile i Westgate, The Kenyan Dayly Post 24. september 2013:
http://www.kenyan-post.com/2013/09/how-former-uk-marine-commando-saved-100.html

12. Israelske sikkerhetsstyrker hjalp til i Nairoi, 22. september 2013:
http://www.timesofisrael.com/israeli-special-forces-said-to-be-aiding-kenya-rescue-operation/

13. Mossad og FBI etterforsker i Kenya, 9. august 2013:
http://www.africareview.com/News/FBI-in-Nairobi-to-join-JKIA-fire-probe/-/979180/1941906/-/k04csyz/-/index.html

14. Informasjon Samantha Lewthwaite:
http://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Lewthwaite

15. Brevik Knights Templar i 2002, The Telegraph 18. april 2012:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/9212090/Anders-Behring-Breivik-trial-the-real-Lionheart.html

16. Telefon til Norge (pluss et dusin terrorister ned til fire), 11. november 2013:
http://www.dw.de/westgate-suspects-in-kenyan-court-on-terrorism-charges/a-17218616

17. Telefonsamtaler Utøya, NRK 12. august 2011:
http://www.nrk.no/norge/_-behring-breivik-ringte-politiet-1.7746969

18. Flere skyttere, NRK 22. juli 2011 (ogå i VG 23. juli papiravisen):
http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

Flere skyttere diskutert på nettforum:
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1364203

Meldinger tre til fem skyttere, VG 21 oktober 2011:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10022807

19. Israelere advarer mot angrep i Nairobi:
http://www.theaustralian.com.au/news/world/officials-warned-nairobis-westgate-mall-a-target/story-fnb64oi6-1226725534937#

20. Den norske etterretningssjefen advarer mot Mumbai-terror i Norge, VG 14. juni 2011:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10095438

Advarsler i forkant i Nairobi, Aljazzera 1. oktober 2013:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/kenyan-officials-warned-westgate-attack-2013929122737128930.html

21. Politiet roter i Kenya, 26. september 2013:
http://mobile.nation.co.ke/News/Blame-game-over-Westgate-attack/-/1950946/2009266/-/format/xhtml/-/tq0p9wz/-/index.html

22. Politiet roter i Norge, gummibåt, 27. august 2011:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10098055

23. Antall døde på Utøya pluss teori flere skyttere, NRK 23. juli 2011:
http://www.nrk.no/norge/politiet_-85-drepte-pa-utoya-1.7723555

24. Den britiske statsministeren i solidaritet med Kenya 23. september 2013:
http://www.kenyan-post.com/2013/09/uk-prime-minister-cancels-his-state.html

25. Den britiske statsminister tilbyr Norge etterretningshjelp, BBC 23. juli 2011:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-14256313

26. Livery Companies, City of London:
http://en.wikipedia.org/wiki/Livery_Company

27. G4S og Livery Company:
http://911disclosure.blogspot.no/2010/12/verint-and-honeywell-members-of.html

28. Breivik og DLA Piper, Adressa 27. juli 2011:
http://www.adressa.no/nyheter/terrorangrepet/article1668493.ece

29. Livery Company Fuellers + CO2-syn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Fuellers

CO2-syn Fueller, rapport: Our Energy Challenge: securing clean, affordable energy for
the long term

30. Statoil og Centrica, avtale 21. november 2011:
http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2011/Pages/gassavtalecentrica.aspx

Centrica og Statoil:
http://www.centrica.no/event/dolink/famid/269190

Avtale Norge og Russland i april 2010:
http://www.nrk.no/norge/–historisk-losning-av-delelinjen-1.7098938

31. Serco ut av oljefondet, 11. januar 2008:
http://e24.no/makro-og-politikk/tre-nye-selskaper-ute-av-oljefondet/2191171

32. Frank Lowy, Westfield America og World Trade Center:
http://crimesofzion.blogspot.no/2007/05/frank-lowy-zionism-and-911.html

33. Bombetrusler mot Frank Lowy og Westfield:
http://21stcenturywire.com/2013/09/27/black-ops-kenyan-siege-a-dirty-cover-up-involving-agents-kingpins/

34. Westgate kjøpesenter, Westfield og World Trade Center:
http://kaperville.com/westgate-shopping-mall-kenya-built-people-associated-world-trade-center/

35. Demolition Westgate, Guardian 26. september 2013:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/25/kenya-mall-attack-bodies

36. Operation Gladio og NATO:
http://aangirfan.blogspot.no/search?q=operation+gladio

37. Sammenligning ulike terroraksjoner, Oslo, Mumbai og Nairobi:
http://aangirfan.blogspot.no/2013/09/inside-job-kenyan-mall-attack.html

David Headley, Mumbai og CIA:
http://aangirfan.blogspot.no/2013/11/sunday-times-cias-david-headley-plotted.html

David Headly arbeidet for Drugs Enforcement Administration pluss mye om terror i Mumbai og CIA, far og mor:
http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2013/11/25/inside-job-mumbai/

38. Spørsmål om fall guy/patsy/syndebukk i USA, MK Ultra og psykiatri:
http://www.infowars.com/mkultra-patsy-aaron-alexis-portrait-painted-for-gun-control/

Artikkel om en “fall guy” (syndebukk):
http://original.antiwar.com/justin/2012/10/30/the-fall-guy/

39. The Foreign Fugitive File:
http://troopers.ny.gov/ejusticeny/communications/Artifacts/extranet/supportservices2/ncicpub/opman/ncic2000/FrgnFug.pdf

Sercos samarbeidspartnere:
http://www.serco-na.com/markets/federal-civilian-government

40. Svensk psykiater i London uttaler seg om Anders Behring Breivik i TV2 den 28. juli 2011:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/psykiater-om-breivik-saa-komplisert-at-vi-foerst-i-historiens-lys-kan-faa-svar-3547076.html

Mer informasjon om Jonas Eberhard:
http://www.linkedin.com/pub/jonas-eberhard/5/552/68

41. Wayne Madsen avslører NSA før Snowden:
http://www.infowars.com/nsa-whistleblower-wayne-madsen-exposed-nsas-international-spying-back-in-june/

42. Wayne Madsen sier den 23. juli 2011 at Mossad står bak angrepet på Norge:
http://disquietreservations.blogspot.no/2011/07/wayne-madsen-on-oslo-attacks-israels.html

43: Wayne Madsen skriver Israel og Mossad står bak angrepet på Norge 24. juli 2011:
http://www.infowars.com/wayne-madsen-link-between-breivik-and-israeli-mossad/

44. Olympiske leker i London, øvelser og israelske etterretning:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4067585,00.html

http://islamic-intelligence.blogspot.no/2012/07/are-israel-and-their-french-and-british.html

45. Olympiske leker i London og G4S:
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Romney-kritiserer-Londons-OL-forberedelser-6951405.html

46. Øvelse i Norge fram til 22. juli 2011:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece

47. G4S i aktivitet i Oslo 22. juli 2011:
http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/Related%20articles/Manned%20Security%20Services/Vektere%20i%20terrordrama/

G4S hurtig på plass i Regjeringskvartalet etter at bomben gikk av:
http://aktuellsikkerhet.no/Aktuell-Sikkerhet/Nyheter/Siste-nytt/Arkiv/2011/Juli-2011/Vektere-bisto-etter-terrorangrepet/(language)/nor-NO

G4S antiterror-trening:
http://www.g4sgs.com/counterterrorism.html

48. En annen Andrew Berwick fra PWC og London:
http://www.linkedin.com/pub/andrew-berwick/27/574/548

49. Informasjon om manifest og Anders Behring Breivik:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

En forbindelse mellom PricewaterhouseCoopers og eierne av Westgate:
http://corporate.westfield.com/?people=mr-mark-g-johnson

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

54 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Gammel artikel :

Det var ikke, terror, men et planlagt massemord, offring til satan med hilsen fra AP.

Notorisk Aggressiv Terror Organisasjon

Aldri, vært terror i verden, men planlagt organisert kriminell handling fra NATO, og resten av gruppen av satanister.

Se på symbolene, fargene, tallene, lær hva de betyr i den fiktive verden.

Blått og gult er rothchilds merkevare farge, UN ( flagget ), symbolene er like i flere organisasjoner, WHO, NATO, UN, osv osv

Alt er planlagt og styrt av en liten håndfull gruppe menn.

13 tribes. 13 familer, 13 tallet er ett viktig tall for disse narsissistiske søppla fra bottom of the ocean.

People of this world follows the useless trash.

Its just sad.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Fant dette hos en blogger om og med terror kenya 2013.
http://aangirfan.blogspot.no/2013/09/cia-attacks-mall-shoppers.html

http://aangirfan.blogspot.no/2013_09_01_archive.html

Vett ikkje om dette er noge ,Men her står det masse om terroren kenya 2013.
Må tilstå at eg har ikkje fyllt med så masse om denne saken
Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Å finne Nåla i Høystakken er ikkje lett ,Du må først finne Høystakken!!!!

Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Om en løgn bare blir gjentatt mange nok ganger vil folk til slutt begynne å tro på det!!!

Mvh Tom

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Bør vel gi en begrunnelese hvorfor en ikke kunne kontaktet naturlige offentlige organer. Kontakte politisjefen ble uaktuelt, dømt for underslag og skaffet seg en ny mobil telefon før 22. Kanskje nringe til en kvinne, som ble satt til å lede etterretning tjenesten, uten erfaring. Dette skjedde før, kanskje ikke rart at frimurerlosjen ble sur, de satt litt til side, kanskje de ble dritt sur, hva vet jeg.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Jeg sier, 22 og Afrika terror henger sammen, etter 22 ble det predikert eksakt dato for en ny aksjon, det ble terroren i Afrika, datoen ble formidlet til tidligere militære i Norge før det skjedde. Hvordan tingene henger sammen er fremdeles ikke avslørt, og grunnen er ingen støtte fra nyhetspeilet, unntaket er vel 2Q11 og muligens to andre, burde vært mer enn 10, (nå er det lenge siden, men fremdeles aktuelt).

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Takker for tilliten. Jeg har ambisjoner å skrive på ”frihånd”, uten verken tube, img eller andre links, en kommentar som beskriver hvordan jeg ser sammenhengene. Men først mer av det samme og et forsøk på å vise hvordan jeg jobber med stoffet. Stikkord er vissheten om regi, skuespill og skuespillere.
Angående 22.juli, prepare your mind, the Fake Death Industry:
Publisert 22. mar. 2014
9-11 and the Fake Death Industry – Records Prove Most 9/11 “Deaths” Were Fabricated
https://www.youtube.com/watch?v=pUQYisOatR8
http://www.youtube.com/channel/UClZ50s4vLWoaCD5JNAIjCqg/videos

Vi kan starte med et spørsmål som dukket opp i mitt hode da jeg leste en kommentar om kirurgen fra sykehuset på Ringerike, som uttalte seg om ammunisjonen som etter sigende skulle være brukt på Utøya. Han skal i følge meldinger være død,
Publisert 17.02.2014
58 år gamle Poole døde plutselig i Chamonix 12. februar.
Han «døde på toppen med slalåmski på bena i puddersnø», som man kunne lese i dødsannonsen.
http://www.ringblad.no/nyheter/article7175979.ece

Som tidligere vist har jeg en sterk mistanke om (visshet) at det er flere på Utøya som hadde et tilsvarende mykt dødsfall som Poole ser ut til å ha gjennomlevd. Derfor bestemte jeg meg for å gå denne Poole nærmere etter i sømmene.
Med visshet om at hvis også dette er spill for galleriet må vedkommendes doble identitet forefinnes mest sannsynlig i UK, en som er skarp og rollesterk. Og i det øvre sjikt av underholdning hvor adelige og kongelige inngår, som vist tidligere. Poole ser ut til å være en høyreist kar og med en skikkelse og et utseende som kunne minne om en programleder i Top Gear. BBC må vi, har jeg lært, betrakte som vår fiende, i likhet med vår egen statsanal og mange flere.

Søk i bilder. .
Det meste matcher, øre, munn, tenner, nese, armbåndsur med mer. For når begge identiteter i tillegg ser ut til å ha samme særegne gange, ja så er det vel samme person da..
http://postimg.org/image/ym8tec37r/
http://postimg.org/image/bihjd8eo7/
http://postimg.org/image/5mpze8827/
http://postimg.org/image/4zkvr1h97/
http://postimg.org/image/cdg3yiqxb/
-ønsker noen i likhet med Clarkson å ta et sidesprang med -i siste link over- avbildede Jemima Khan, kan du se her:
http://postimg.org/image/jp5ch0koj/
Flere eksempler på ”the fake death industry”; Bin Laden er opplagt, hva med Gaddafi og Goldsmith sr.?
http://postimg.org/image/xq3u0d6rd/

Så sjekker vi om Poole og Clarkson omgir seg med de samme folkene, og følgende kan spores:
http://postimg.org/image/cmhtiru5v/
http://postimg.org/image/ckgbewk1f/
http://postimg.org/image/hvw52elzt/
http://postimg.org/image/6civks38z/

BBC og NRK, same shit, same deceive:
http://postimg.org/image/syongvxwz/
http://postimg.org/image/np8wz1kmz/
-så da er ringen sluttet, men bare en runde av mange..

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden
Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Har gjort en feil angående bilder kommer ikkje inn på linkene

skal prøve å legge dei inn på nytt

Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Hat lagt til 2 bilder ,skal prøve å forklare !
Det første bilde
Det første bilde ser du postmannen står ,så eg mener at han står ikkje i noge krater.Vist dere ser den kanten som ligger framføre han men som går i en rekke .
Det 2 bilde: viser krateret ,men dette kom i aviser nogen dager etter.
Det har sikkert noge med vinkelen å gjør,men så vist dere ser på den kanten som ligger bak i krateret ,å sammen ligner det så ser eg det at han står i krateret .
bildene er tatt bakfra .dette er sikker ingenn ting men på det 2 bilde der krateret er legg merke til hvor grønt det treet er vist der ser igjennom byggningen??

Mvh Tom

[IMG]http://i57.tinypic.com/2yv49xz.jpg[/IMG]

[IMG]http://i57.tinypic.com/vsl26g.jpg[/IMG]

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Her er det bilder fra oslo 22 juli på min blog .
Her ser dere at hva eg prøvde å forklare angående krateret at den personen som står mitt i krateret som ikkje er der??
det 2, 5 og 8 bilde viser det eg meinar med at han står i krateret som ikkje
er der !?.

Mvh Tom

http://tomros.blogspot.no/2012/09/bilder-fra-oslo-22juli-2011-fr-etter.html

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Her er det godt mulig du har rett, Tom. Samme inntrykk som deg hadde også jeg første gang jeg så disse bildene. For meg ser det også ut som om budet kikker lenger bortover enn rett ned i krateret (vanskelig å vite). Det gikk jo også flere dager før man fikk se noe bilde av “krateret”, noe som er nærmest ubegripelig da slike krater oftest fungerer som en magnet for de skuelystne. Da burde det jo ha florert av krater-bilder, både fra mobiltelefoner og vanlige kameraer.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Stikkordet er fotovinkler:
http://postimg.org/image/tlbph9qoj/

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Ja, 2Q11, slik som du har presentert det her så kan det virkelig se ut som om det var et krater på dette tidspunktet. Ganske oppklarende, og takk skal du ha for jobben :)

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Man må likevel konstantere at det i de første 2-3 døgnene etter terrorangrepet ikke fantes bilder å se som tydelig viser selve krateret. Man får jo se den såkalte kraterkanten, men om det er et dypt krater der kommer ikke helt frem på bildet. På bildet med postbudet er det heller ikke mulig å se de røde kablene på venstre side, noe de sannsynligvis burde. Kablene ser også mere avkuttet ut enn avslitt/brent. I tillegg har de påfallende nok ganske lik lengde. Så fotomaterialet så langt beviser ikke 100% at det var et slikt krater på det tidspunktet.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

OK. La oss si det IKKE var et krater.
http://postimg.org/image/3w1rmy7fz/
Her er jobben de må ha gjort i etterkant ganske godt beskrevet.
De har klart å kutte og rive opp hull i to dekker, de har laget trykkmerker i veggene, bøyd og skrellet av betongen på søyler i etasjene under osv:
http://www.tu.no/bygg/2012/03/19/krateret-blir-reparert
Det de oppnådde ved å gjøre denne omfattende dekkoperasjonen, var å åpne for spekulasjoner om at det kunne være brukt et sprengstoff som detonerer raskere enn den gjødselbomben som i følge offisiell løgn detonerte 22/7.
– Det må være snakk om en bombe på flere hundre kilo. Ut fra bildene jeg har sett er det ikke noe krater, noe hull i bakken. Det tilsier at det må være snakk om et saktegående eksplosiv, sannsynligvis hjemmelaget. Kommersielt eller militært sprengstoff detonerer mye raskere. Da ville man fått et krater, sier Mølmshaug.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4181374.ece#.Tz1bfbSCXTo

http://postimg.org/image/yql3opr8x/ !!!

http://www.nrk.no/227/fakta/kart/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-kommisjonsrapporten/hemmelige-kabler-hindret-stenging-av-grubbegata/a/10069286/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-politikk-og-samfunn/fagforbundet-frykter-ambulanse-og-brannberedskap-blir-glemt-i-terrordebatten/a/10039987/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Kjempe godt forklart 2Q11.
Nå eg går inn på link nr 4 i din artikkel å ser bildene dei 3 øverst bildene.
vist du ser på det lille bilde så ser du et krater 100 % ,å ikkje så tydelige i dei to andre bildene til venstre og høyre , På det bilde til høyre så syns eg at dei jerndragarane ligger helt inntil vegg ,dør eller hva det er +den røren som ligger oppå bjelken .Men vist du ser på bilde der krateret er ,så er bjelken flytta ut fra
vegg ,dør eller hva det var ,Vist du også ser på bilde til høyre ,så ser du den søylen som står der så er det en del rør eller stål rør så står der Nå eg ser på det som er et krater ? så stemmer det ikkje med det bilde til høyre for det er det flere stål røyr så eg ser det .men vist du ser på bilde der krateret er + søylen så ser det ut at det er blitt flytta på så eg ser det .Eg forstår det at det kan vera vinkelen å hvor dei har tatt bildene i fra .å den tune røren som ligge på bjelken på bilde med krateret ,å ser på det bilde til høyre så ligger det i bakken på det bilde forskjellige vinkler på den røren.å så ligger den røren heit inntil veggen som eg ser det på bilde men det gjør den ikkje på det bilde som viser krateret som kom 2-4 dager i avisene etter det eg har forstått
Dette er bare eg som ser det nå eg har dei bildene å sammenlikner dei.Men det kan som sakt væra hvor dei står å tar bildene så gjør at det blir missvisene å lure meg nå eg ser på bildene en liten ting til så skal eg ikkje pjatta meir på taket taket på kaffiteraen bøyd på bilde til høyre og til vestre ,Men det er ikkje bøyd på der krateret er? så ser du på vestre og høyre bilde så er det et sånn beller med stein på den store betong drageren ,der søylene står ,Men på det bilde som krateret viser der er det vekke ,det virker ut som som det er gjørt noge med det !

Håper eg har forklart meg på en go måtte

Mvh Tom

D

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

2Q11 sier:
Din kommentar avventer moderasjon.
10. 06. 2014, kl. 22:41

http://postimg.org/image/gj3vytqot/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Så ikke Anders Behring Breivik forlate bombebilen

Her står det at :Stillbilder som nå er viser også tydelig at gjerningsmannen, som er iført en hjemmelaget politiuniform, skuddsikker vest og hjelm med visir, har en pistol i hånden.
Så står det at :-Men, de to vaktene som fulgte med på monitorene i vaktsentralen i regjeringssentralen så ikke disse bildene, opplyser avdelingsdirektør Ole Peder Nordheim i sikkerhetsavdelingen i Departementenes

Mvh Tom

http://article.wn.com/view/2011/09/16/s_ikke_anders_behring_breivik_forlate_bombebilen/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Publisert 25.04.2014 05:18

Breivik-avhør på avveie
Et langt og sensitivt avhør av terrordømte Anders Behring Breivik forsvant i 2011 fra et låst kontor på Politihuset i Oslo.

Dette var jo noge nytt forsvant i 2011 Publisert 25.04.2014

Høyr hva dei seier om det !!!
Mvh Tom

http://www.p4.no/story.aspx?id=567960

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Har sett på en gammel video fra Nrk fra oslo 22 juli 2011.
her er det en av dei første som er inne å filmer fra regerinskvartalet å her ser vi at her er ikkje noge krater ca 07:02 i videoen hvor er krateret .?

Mvh Tom

http://tv.nrk.no/program/nnfa42000811/220711

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Hei Tom. Dette har jeg forklart noen ganger før. Flere konspirasjonstenkere har påpekt manglende krater. Noe som også blir nevnt under ”Raritet 6” i artikkelen
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/ hvor Hans Gaarder trekker fram en blanding av seriøse og useriøse ”rariteter”. Krateret er ikke synlig når kameravinkelen nærmer seg 0, men konturene av kantene er der. Men i artikkelen her er det jo et bilde av en person i rød overdel som kikker ned i krateret ca 5 minutter etter smellet (øverst til venstre på denne siden).
http://postimg.org/image/62clofu33/
Legg merke til personen som bærer bort noe fra området.
http://postimg.org/image/wslu07c8x/
Filmen finnes også her: http://www.youtube.com/watch?v=mAj6oVRPMzQ
Dagbladet har fått ordre om å fjerne videodelen fra denne artikkelen?
http://www.dagbladet.no/2011/07/22/nyheter/innenriks/terroraksjon/oslo/bombe/17419976/ så får vi se om NRK gjør noe med sin film.

Nærværet av krater tyder på hurtigeksploderende bombe. Trykket ut av Y-blokka kan muligens forklares av ekstrem hurtig eksplosjon, noe som blant andre forhold ekskluderer gjødselbombe, uansett størrelse. 2 smell er rapportert, en eksplosjon og en implosjon?
http://postimg.org/image/mmaflftit/
http://postimg.org/image/ixts2oo3z/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Hei 2Q11
Det var bra forklart dette som du har gjort her .
Men vist du ser på han som står i der krater skal væra så står han mitt i krateret ,
for krateret var ca 4gang4 i omkrets ..så då står han midt i krateret .For nå du ser hvor dei jern dragarane ligger ,Det er litt merkiligt sånn som eg ser det .
Tv2 melde at det sto en kvit varebil utføre stortinget 30-40 min etter den såkalte bomba hadde gått av ,men då var jo gjerrningmannen på vei til utøyai en annen bil? så var det dei bildene som tv2 tok på utøya som viser 2stk personer som står der ,men det sko bare væra han som er domfelt ,Men viser to personer .
Eg la inn noge i går om at Breivik-avhør på avveie
Et langt og sensitivt avhør av terrordømte Anders Behring Breivik forsvant i 2011 fra et låst kontor på Politihuset i Oslo.
Dette er rett å slett galskap her forsvinner bevis fra politi huset i ei låst kontor .
Hva var det det som sto på dei avhøyra det ville eg vist !!!?
Det er skremende at sånne ting ikkje kommer ut meir i nyheter
Mvh Tom

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

OSLO TINGRETT (VG Nett) Thor Langli ba umiddelbart om å få bevæpne seg da han ankom Regjeringskvartalet
I ytterste fall skulle politi uten legitimasjon avvises med skytevåpen
**Skjønte med en gang at det var terror
**Måtte evakuere etter ny bombemelding
**Fryktet det var to gjerningsmenn
**Den første meldingen om Utøya

Mvh Tom

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/i-ytterste-fall-skulle-politi-uten-legitimasjon-avvises-med-skytevaapen/a/10073361/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Garden pågrep bevæpnet politimann
Gardesjefen: – Viser hvor alvorlig situasjonen var
(VG Nett) Da den bevæpnede politimannen kom mot stillingen på Slottsplassen like etter massakren på Utøya, tok gardistene ingen sjanser.

Mvh Tom

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli/garden-paagrep-bevaepnet-politimann/a/10066212/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Geir Søndeland
Publisert: 02.jun. 2014 10:01 Oppdatert: 02.jun. 2014 12:29

Terroralarm i Stavanger – øvelse hele uken
En rekke samfunnsaktører med Forsvaret, politi og regjeringen i spissen er denne uken involvert i en storstilt anti-terrorøvelse i Stavanger-området.

Dei blir ikkje enige om helikopter ,dei krangler om det ennå ,
men etter så vi vet så sto det et klart til bruk .
her ligger linken som seier det .
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politihelikopteret-sto-rykkeklart-6668395.html?fb_action_ids=10151441888531150,10151441880686150&fb_action_types=og.recommends&action_object_map=%7B%2210151441888531150%22:10150431011015663,%2210151441880686150%22:188709931289463%7D&action_type_map=%7B%2210151441888531150%22:%22og.recommends%22,%2210151441880686150%22:%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151441888531150%22:%22.Uc044nbAMoB.like%22,%2210151441880686150%22:%22.Uc00mhelVDw.like%22%7D#.UtKatvTuK_g

Mvh Tom
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Terroralarm-i-Stavanger—ovelse-hele-uken-3432127.html

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

NTB
Publisert: 30. april 2014 23:07 Oppdatert: 30. april 2014 23:07.

Høyesterett stanset lekkasjesaken til Klomsæt
Advokat Sigurd Klomsæt får ikke anken over dommen som gir ham ansvaret at politiets etterforskningsdokumenter fra 22. juli-saken ble lekket til mediene opp i Høyesterett.

Mvh Tom

http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Hoyesterett-stanset-lekkasjesaken-til-Klomsat-3409042.html#.U2HzsYF_uWG

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Lagmannsretten omgjør Klomsæt-dom

– I en sak hvor politiets hovedvitne er tatt i uriktig forklaring på vesentlige punkter, hvor sikkerhetsopplegget er beskrevet som katastrofalt og hvor flere vitner hevder at det umulig kan være jeg som har gjort dette, har retten ikke engang funnet at det er «rimelig tvil», mener han.
Ja hva kan man si om dette politiets vitne kommer med uritige forklaring det kom frem i rettsaken,
Men nå stemmer det ikkje for nå har lagmannsretten omgjort dommen .
Her er det noge som ikkje stemmer
Hvem er det som sitter å styre dette her .dei vil at klomsæt skal vera skyldig uansett ,hva dei kom fram til i retten .
Mvh Tom

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lagmannsretten-omgjor-Klomsat-dom-7467438.html#.UvvQOGJ5PzE

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Sikkerhetsekspert frykter snarlig terror mot Norge

Fem måneder før terrorangrepene 22. juli 2011, mente Lyng det var stor fare for terrorhandlinger i Norge eller mot norske interesser i utlandet. Nå advarer han på nytt.
http://www.nrk.no/norge/frykter-snarlig-terror-mot-norge-1.11475941

Ja folk glemmer for lett, på tide å piske opp folks bevissthet/fryk skjønner jeg.

kjell108
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

“Bernard Duncan Lyng – Lyng, som er utdannet fallskjermjeger og tidligere har arbeidet som etterretningsoffiser i Forsvaret, mener likevel risikoen er størst utenlands.”

Han er ikke så dum at han ikke vet at “Al Qaida” jobber for Saudi og vestlig etterretning. Men han later som det. Når det gjelder stortingspolitikere må vi regne med at de er så dum

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Den eneste grunnen til at noen kan være så skråsikker på at det snarlig kan bli utført terror mot Norge, er å være tildels eller helt på innsiden av organisasjonen som eventuelt planlegger terrorangrep, så mitt forslag til denne såkalte sikkerhetseksperten er, gjør jobben din ordentlig ved å eksponere så mye som mulig av komplekset, kun forsøk på å skremme folk flest er mildt sagt uprofesjonelt og ufolkelig, og gjør også en profesjonell og seriøs jobb med følgende, som ingen som innehar forvaltningsmessig ansvar har gjort ennå, Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/search?q=anders+breivik+site%3Anyhetsspeilet.no } * Norges monstermafia { stay behind hans gaarder https://www.google.no/search?q=stay+behind+hans+gaarder }

Abel Danger Global Intelligence Agency radio show live, Fri Jan 17, 2014 2:00pm EST — 3:30pm EST http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2697304 Quote: Serco’s Crypto Terrorist. Serco: SEALs, Pat Tillman and. Plum City – (AbelDanger.net) – January 16, 2014: United States Marine Field McConnell has linked George Osborne’s hit list apparently adopted by the MI-3 Innholders Livery Company acting as host of the 2013 Bilderberg conference, to Serco’s Onion Router trigger signals allegedly relayed via the Los Angeles Hilton Garden Inn and the Watford Grove Hotel to the GPS incendiary bomb which blew the engine of a Mercedes C250 coupe 60 yards from the chassis in which Michael Hastings was incinerated. McConnell claims Bullingdon Club alumnus George Osborne asked MI-3 Innholders to put Hastings’ name on the 2013 Bilderberg list because he believed that the journalist was about to expose Serco director Maureen Baginski’s apparent use of Onion Router script kiddies based out of the InterContinental Hotel in Kabul for the alleged cyber-war murders of members of SEAL Team 6 on 6 August 2011 in a U.S. Boeing CH-47 Chinook military helicopter, call sign Extortion 17.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Det er sikkert av sikkerhetshensyn at alle frekvenser til politiets nødnett og andre er lagt ut. Snacks for en gammel ECCM spesialist. :-)
http://frekvenser.no/Politiet.html#vis_frekvenser

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Publisert 04.04.13 10:16 Nettavisen

– Jeg hadde Breivik-bildet før Klomsæt fikk det
Sigurd Klomsæt kan umulig ha lekket bildene. Jeg lastet det ned på nett lenge før han fikk det fra politiet, sier Ronny Alte.

Se på bildet over. I feltet «Egenskaper for terrorist i jern» står det at bildet ble opprettet 21. desember 2011 klokken 18.05.23 og lastet på samme tidspunkt.

Mvh Tom

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3600854.ece

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Publisert: 16.jan. 2014 12:29 Oppdatert: 16.jan. 2014 12:30 Aftenposten.

NRKs programdirektør: – Kildevernet er absolutt
– Kildevernet er for oss absolutt. Og jeg kan ikke si noe om hvem som ikke var kilde. Det vil uthule kildevernet, sa NRKs programdirektør Per Arne Kalbakk som vitne i Klomsætsaken i formiddag.

Mvh Tom

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/NRKs-programdirektor—Kildevernet-er-absolutt-7435780.html#.UtkZK_TuLr5

« Forrige artikkel

Den sosialdemokratiske ideologi

Neste artikkel »

Thomas Campbell’s “Theory of Everything”

54
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x