Også den norske drømmen kan bli til et mareritt

En bekymringsmelding

2.4K visninger
16 minutter lesetid
6

Jeg har en del faste ritualer i min hverdag etter jeg står opp om morningen. En av disse er å søke gjennom nyhetene på Internett sammenliknet med det som kommer gjennom CNN, BBC og TV2. Da får jeg en liten føling på hva massemedia er opptatt av og hva nyhetsformidlere uten bindinger til kapitalinteresser er opptatt av. Slike nyhetssteder kalles ofte for ”blogger” og selv om enkelte vil helst rakke ned på deres stilling som seriøse journalister, ser meg at flertallet av undersøkende og kritiske journalister i verden har endt opp nettopp her med denne uttrykksformen. Jeg søker etter de gode, så vel som de bekymringsfulle nyhetene. Å finne en balanse mellom disse er ikke alltid lett å få til. Det vil si at i kampen mellom de gode og onde kreftene fortsatt er uavgjort og at de gode kanskje viser tegn til å vinne her og der. Jeg er fortsatt en optimist på den måten at jeg er overbevisst om at de gode kreftene vil alltid komme til å seire. Enkelte dager er mindre gode. Det er summen av det hele som skaper et inntrykk som tynger av og til.

For den som ikke har tid til å bli orientert slik som meg, akter jeg å gi et lite inntrykk av noen nyhetsoverskrifter som du kanskje ikke har vært borti før. Troverdigheten til aller er høy, selv om alle ikke er bekreftet. Siden jeg begynte på denne artikkelen har flere nådd ut til massemedia. Jeg skriver en kort oversettelse av den aktuelle teksten først så en uthevet kommentar i mine egne ord.

Obama ønsker saken mot NSA avvist

President Barack Obama tok frem ”stats hemmeligheter” loven for å hindre retten å stille spørsmålet om lovligheten av avlyttingsprogrammene drevet av NSA. Dette skjedde sent på fredag.

Handlingen – som blokkerer informasjonen om det massive avlyttingsprogrammet burde bli holdt hemmelig på grunn av følsomheten rundt statshemmeligheter – og følger en tidligere beslutning i mars for å blokkere overføring av dokumenter i forhold til Bush administrasjonens beslutning på å spionere på en velferdsgruppe. Argumentene også speiler Bush administrasjonens anstrengelser for å avvise en sak mot AT&T.

For å oppsummere resten av artikkelen er det klart og tydelig at Obama regjeringen ønsker å beskytte atferd begått av den tidligere administrasjonen, selv når den bryter med konstitusjonen. Forandringen som Obama lover, ser ut til å strekke seg til hvilken merkelapper vi bruker på de ulike begrepene, mens handlingene forblir de samme.

Nye begreper – redefineringer oppnådd

Obama administrasjonen setter pene nye navn på terrorkrigen og andre regjerings saker. Aldri en som oppgir relevans i et politisk landskap som stadig endrer seg er ”The Daily Show” (og Colbert) de eneste stemmene i massemedia som tyder på noen form for klarhet. Obama har lovet endring men den eneste type endring som jeg har sett handler om lite annet enn reklame.

http://www.huffingtonpost.com/2009/04/01/redefinition-accomplished_n_181681.html

Obama har sendt ut en melding til pressen om at han ikke ønsker å bruke begrepet ”Global War on Terror”. Istedenfor skal det hete, ”Overseas Contingency Operation”. Sekritæren for Homeland Security, Janet Napolitano nylig uttalte ”terrorist attacks” som ”man-caused disasters”. I forhold til økonomi, har vi nå et nytt begrep som heter ”Toxic Assets” Det er dårlig sikrede lån som banker og forsikringsselskapene ser ut til å sitte inne med i hopetal. Nå skal disse hete ”Legacy Assets” – noe som regjeringen skal ”overta”. Redefinering er en veldig effektiv begrep i både reklame, politikk og hypnose. Metoden kan virkelig få den enkelte til å endre sin mening om enkelte saker. Jeg minnes en av de mest berømte reklama kampanjer noen gang med Avis bil utleie, ”We are number two, we try harder.” Jeg husker også en annen uttalelse fra den amerikanske politiske arene – ”Selv om du tar leppestift på en gris, så har du fortsatt med en gris å gjøre”.

Burde Obama ha styringsmakt over Internettet?

Fra Steve Aquino Mother Jones, lørdag fjerde april 2009

Burde President Obama ha muligheten til å stenge ned sivil Internett trafikk under en nødssituasjon? Senatorene John Rockefeller og Olympia Snowe mener det. På onsdag introduserte de et lovforslag for å etablere kontoret for ”The National Cybersecurity Advisor” – en forlenget arm av presidentembetet som vil ha enorme fullmakter for å overvåke og kontrollere Internett trafikk og beskytte mot trusler til den kritiske delen av Internett infrastrukturen. Denne brede fullmakten skremmer en del som er opptatt av sivile rettigheter. …. Lovforslaget beskriver ikke hvilken del av Internett er kritisk, utsatt og heller ikke kriteria for hva en nødssituasjon innebærer.

Mens president Bush var i det Hvite Huset, undertegnet han en hel del lover som ga han nærmest diktatorisk makt. Mange har håpet at stemningen i regjeringen ville myke opp og gå tilbake til det de kaller ”Checks and Balances” – slik at presidenten ikke samler altfor mye makt alene. Internett har blitt en global infrastruktur. Om den amerikanske delen av denne infrastrukturen forsvinner, blir hele infrastrukturen skadelidende. Kunne det hende at den siste utgaven av ”Die Hard 4” er en unnskyldning for forslaget til disse fullmaktene? Akkurat som 24-Hours er en propaganda handling for å få oss til å godta tortur overgrep på andre, er det ikke overraskende at mørke krefter har spilt sin rolle også i forhold til vårt sårbart samfunn styrt av Internett.

Personlig Web data skal lagres et helt år

Robert Verkaik London Independent mandag, 6, april 2009

Mobil telefoner, e-poster og webside besøk hos alle mennesker i England vil bli lagret i ett år under nye brede fullmakter som ble satt i kraft på mandag. Grupper som forsøker å beskytte individets rett til privatliv varsler om at informasjonen vil bli brukt av regjeringen for å skape en gigantisk ”Stor Bror” super-database som kartlegger alles privatliv. Den nye fullmakten vil for første gang plassere en lovpålagt forpliktelse på Internett leverandører å lagre privat informasjon, inklusiv e-post trafikk og webside besøks historikk.

De nye lovene vil ikke tillate lagring av innholdet i e-poster eller telefonsamtaler, men den vil vise IP adressene, dato, tid og brukerens telefon nummer. Under det nye EU direktivet har ”Home Office” skrevet til ledende Internett tilbydere og telefonselskaper og tilbudt kompensasjon for de økte kostnadene for lagring av denne informasjonen.

Da dette er et direktiv fra EU, kan du være sikker på at det gjelder Norge også. Vi har hatt meldinger om dette tidligere gjennom avisene. Men så har det vært stille rundt saken. I følge Aftenposten 15.3.07 vil Google lagre datasøk i opp til to år på grunn av dette direktivet. Igjen fra Aftenposten 09.07.08 sies det at datadirektivet ikke er en del av EØS avtalen. Ungdom mot EU vil protestere – vi kan legge ned veto – men det har aldri hittil skjedd. Det vil si at nå gjelder det å være heller påpasselig hva de sier, når du sier det og hvor du går på Internett når du surfer. Det burde ha vært nyheter, men merkelig nok har jeg ikke sett noe i avisene. Det står flere stede at ”Europa” er opptatt av denne saken – hva mener de når de skriver ”Europa”?

Er du opptatt at alle dine telefoner, e-poster og Internettbesøk blir lagret i et sentral register?

Med slike muligheter kunne alle dine særinteresser kartlegges. Disse kunne lagres i det uendelig. Spesielle særinteresser kunne bli flagget slik at enkelte får spesiell oppmerksomhet. Det er noe galt når massene blir mer og mer gjennomsiktig mens regjeringen blir mer og mer hemmelig.

Lovforslag som krever at alle blivende mødre i USA må ta psykiatriaske tester er på vei til Senatet

Et stor og ny regjeringsholdning i forhold til alle nye fødsler i USA har passet gjennom Representanthuset og nå er på vei gjennom Senatet. Morsloven, dersom den går gjennom, vil kreve at alle nye mødre blir filtrert via en liste av subjektive spørsmål som vil avgjør om moren er mentalt i stand til å ta sin nyfødt hjem fra sykehuset. Bare tenk at etter du har født barnet, blir du fortalt at du ikke kan ta med barnet hjem fordi du ikke har svart riktig på flervalgets spørsmålsskjemaet.

Bare forestill deg at du blir fortalt at den eneste måten du kan få med deg barnet hjem er at din ektefelle begynner behandling eller begynner med antidepressive, som vi vet forårsaker psykoser, psykoser og susldale tanker. Det gir ikke mening. Dessverre er denne loven i hurtig behandling – ingen offentlig debatt, ingen offentliggjøring rundt konsekvensen for samfunnet og hvorfor vi trenger å handle nå.

Opprop mot lovforslaget: http://salsa.democracyinaction.org/o/1918/t/7870/campaign.jsp?campaign_KEY=26855

En ville tro at dette var et grovt Aprilspøk – Beklager, en sjekk på dato er 7.4.2009. Psykiatri i hele verden er veldig preget av Sigmund Freud og hans datter Anne. Begge sto frem for at menneskets ubevisste var en farlig rest fra vår dyrisk fortid. Anne Freud har påvirket psykiatri ved å innføre en form for ”konformsamfunn” ved å gjøre statistiske studier om hva et ”normalt” mennesket er. Om du befinner utenfor denne normen er du definert som psykisk syk og kan medisineres tilbake til normen igjen. Den unikheten som kommer til uttrykk i våre fingeravtrykk kommer oss ikke til gode i psykiatrien. Her kan du regne med at den medisinprodusentene står bak gjennomføringen av denne loven.

Kunne noe slik komme til Norge? Hvorfor ikke. Barnevernet søker å utvide sine allerede utstrakte myndigheter og fullmakt til å forvalte dine barn slik det passer dem. Deres motto, ”Foreldre eier ikke barnet” impliserer at noen andre gjør det – og det er staten.

Opprørspolitiet drepte avvisselger på G20 møte

Drapet på en avvisselger under G-20 protestene forrige uke var frøst rapportert til media som forårsaket av hjertestans. Det som virkelig skjedde var at avvisselgeren ble angrepet av politiet, i følge øyenvitnekildringer.

Brutalitet hos politiet synes å være en sykdom som spreder om seg. Verst er det i USA der barn, unge og voksne blir angrepet med Taser våpen, ofte med dødelig utfall for noe annet enn fullstendig lydighet. Nå vet vi at det finnes gode og dårlige politifolk. Det virker slik at jo mer militarisert politiet blir i en stat, desto mer trekker det til seg et folkeslag som liker å bruke sin fullmakt på andres bekostning. Vi trenger ikke gå lengre enn til saken i London der en uskyldig gutt fra Brasil ble skutt 7 ganger i hodet av Politiet – for ingenting. Politiet ble selvfølgelig ustraffet. I tiden etter jeg har skrevet om denne episoden, har det kommet for dagen en film som viser Politiet som dytter mannen ned i bakken med voldsom kraft – bakfra og uten varsel. Påstanden er bekreftet.

Vitenskapsmann fra Italia forutså jordskjelvet. Hans varsler ble fjernet fra Internet

Myndighetene i Italia krevde at jordskjelv ekspert Gioacchino Giuliani slutte med å varsle befolkningen om at et jordskjelv var ventet i nærmeste fremtid. Giuliani baserte sine meninger på målinger av radongass rundt de jordskjelvutsatte områdene. I tillegg til varsler på Internett ble det kjørt biler med høytalere rundt i byen for en måned siden der beboerne ble oppfordret til å rømme fra sine hus.

Denne nyheten har nå blitt gjenfortalt i massemedia. Den var for grov å holde tilbake. Spørsmålet blir, er myndighetenes agenda å beskytte massene, eller bare opprettholde status quo? Varslere blir sjelden satt pris på, selv om de kan redde liv og verdier. Mennesker har en merkelig tendens til å ønske å forlenge komfortsonen så lenge som mulig. Det koster noen ganger veldig dyrt. Flere dager etter disse meldingene har CNN sagt at enkelte ”lokale” mennesker har gått rundt og varslet – ikke at det var en jordskjelv ekspert.

Economist: US kollaps drevet av bedrageri, Geithner dekker over bankenes insolvens

I et eksplosiv intervju på PBS’ Bill Moyers Journal, William K. Black, en professor i økonomi og juss hos Universitet i Missouri, påstår at Amerikanske banker og kreditt institusjoner konspirerte for å skape et system der såkalte ”løgnerlån” kunne få AAA kreditering og null innsikt utenfra. Dette skapte massiv bedrageri i sentrum av US finans virksomhet.

AAA kreditering betyr så å si null risiko. Norge har også vært utsatt for denne form for bedrageri – også her er det bankene som slipper straff. Nå har jeg allerede skrevet en hel artikkel om økonomisituasjonen så jeg skal ikke gjenta meg her. Det er på sin plass, mener jeg at skattebbetalerne ikke skal belastes med regningen etter at regjering på regjering kaster penger til banker og forsikringsselskapene som har misbrukt sine stillinger og levd et godt liv på grådighetsprinsippet. Det hører ikke noen steds hjemme å belønne sjefer med bonuser i opp til 15 millioner kroner når selskapet taper penger og må få statelig innskudd.

Det store spørsmålet her er hvor mye skattebetalerne skal forholde seg passive til at kriminelle som konstruerer investeringsobjekter som er null verd skal forbli ustraffet. Det samme gjelder banker som gir lån til kreditt institusjoner, nesten uten sjekke for sikkerheten. I oktober dagene fikk jeg med meg at DNB-Nord – bl.a. hadde store utlån til amerikanske kreditt institusjoner som gikk konkurs dagen etter. DNB har fått hjelp fra staten i ettertid, enda så er det mye som er hemmeligholdt. Er det slik vi ønsker at staten skal forvalte Norges ressurser? P.S. Bekreftelse på dette lånet fra DNB er vanskelig å spore opp. Jeg har bare hørt om det én gang på nyhetene – dagen etter da selskapet gikk konkurs, ble nyheten om dette lånet borte.

Vitenskapsfolk oppdager aktiv “super-thermite” i WTC støv

Et lag med ni vitenskapsfolk har oppdaget overraskende data fra støvet samlet i dagene og ukene etter World Trade Center tårnene (tre stykker) kollapset september 11, 2001.

Den som har gjort sine hjemmelekser angående denne av verdens største falsk flagg terror angrep er ikke overrasket over å høre at funn av Thermite støv er bekreftet av forskere. Det finnes også mye annen evidens om at Thermite ble brukt bl.a. for å ta ned alle tårnene i en kontrollert nedrivning. Vi har bilder av skråskåret jernbjelker som er akkurat det vi forventer å se i kontrollerte nedrivning. Vi har evidens i den store mengden av smeltet stål som var fortsatt rødglødende mange uker etter tårnene kom ned. Film klipp som viser den typiske hvite flammen og rennende stål etter thermite bruk er å se fra flere kilder. Dersom du bruker et google søk på Thermite eller Thermate vil du kunne med selvsyn se hvordan dette stoffet smelter stål på rekord tid.

Et dypdykk i denne begivenheten er selveste hovednøkkelen til å forstå hvordan dagens verden faktisk egentlig fungerer. Den skremmende tanken på at styresmakten som snakker så høyt om frihet, demokrati og menneskerettigheter på den ene siden er i stand til å begå folkemord på sine egne borgere tvinger oss til å sette spørsmål på mange andre ting. Dette møte med ondskapen krever et persolig oppgjør med mange sider ved livet. For mange er det begynnelsen av en større oppvåkning som også innebærer spørsmål som meningen med tilværelsen og om det vi har blitt fortalt fra religion kanskje også er tvilsomt.

Flaskevann nå med medikamenter, gjødsel, desinfeksjonskjemi

David Gutierrez – Natural News – fredag, 03.04.09

Flaskevann i hele landet (USA) inneholder en stor bredde av giftige substanser i forhold til laboratoria tester utført av ”The Environmental Working Group (EWG). ”Våre tester viser sterke evidenser for at kvaliteten av flaskevann ikke kan stoles på,” skriver gruppens forfattere. ”Gitt industriens fornektelse av informasjon og data om vannkvaliteten, støtter at deres påstander om renhet er forbrukerens tillitt til industrien ikke fortjent. ” Forskere utførte omfattende tester på den kjente University of Iowa Hygenic laboratoria på 10 markedsledere innen vannmerker, kjøpt fra salgssteder i 9 stater og Washington DC. Til sammen fant de 38 giftig stoffer i vannet. Hvert merke hadde en gjennomsnitt av 8 ulike giftstoffer. Kjemikaliene inkluderer fluor, biprodukter av klor-basert behandling av vannet, kaffein, farmasøytiske medisiner, gjødsel rester, plast, oppløsningsmidler, drivstoff biprodukter, arsenikk, andre mineraler, tungmetaller og radioaktive isotoper. Fire merkevarer også inneholdt bakeria. Flere enn en tredjedel av kjemikaljene som ble sporet opp er ikke regulert i vannindustrien. Frivillige industri standarder regulerer den andre totredjedelene, men vann kjøpt i fem stater og i D.C. innholder noen kreftfremkallende kjemikalier over det som er industri standard.

Det vi betaler for vann på flaske er fullstendig upassende i forhold til den kvaliteten vi får. Nå har jeg aldri testet annet enn pH verdien av Norsk flaskevann. Det jeg hittil har registrert for rent vann er helt OK. PH verdien ligger på mellom 7,5 og 8 og det er der vi ønsker å ha det. Det mange ikke vet at så fort vi tilsetter CO2 for å få bobler, sinker pH verdien til 5,5 og det er usunt vann å drikke. Disse testene snakker ikke så mye om stoffer som imiterer østrogen, som blir skilt ut av plast. Disse forstyrrer hele kjønnsutvikling til oss alle. Særlig menn blir mindre forplantningsdyktige. Vi bruker plast til alt for mye i dag. Det gjør vi for å spare utgifter og vekt. Glass er et absolutt sunnere alternativ. Vannkvalitet er en veldig viktig sak for vår helse. Personlig, bruker jeg en reversosmose vann filter som drar pH verdien opp til 9. Det koster meg en del tusen kroner som investering. Jeg har sett på grumset vi får når vi destillerer vann. Det var nettopp det jeg trengte for å kjøpe min egen vannfilter.

Offentlig vannverk i USA er en skandale. 72% av alle borgere i USA drikker vann som har blitt behandlet med fluor. Det er en giftstoff som kroppen ikke har godt av å ha. Det er hovedingrediensen i rottegift. Du finner det også i mange lykkepiller har jeg blitt fortalt. Fluor gjør mennesker passive. Det er kanskje derfor Hitler la fluor til i vannet i sine fangeleiere. Det er første gang det ble brukt. Ut i fra denne informasjonen kan du kanskje ta et mer informert valg i forhold til det vannet du drikker og det landet du velger å oppholde deg i.

Presidenten i Mexico har en ubeleilig budskap for amerikanere som fortsatt er uforstående til stoffkrigens kalde virkelighet: Noen av dine politikere er involverte

Ja folkens, det er lenge siden vi burde ha begynt å tenke noen alternative strategier for å sloss mot de skadelige virkningene av stoffavhengighet og de dødelige effektene av å tvinge en økonomi utenfor loven.

”Det er helt umulig å passere tonnevis av stoff og kokain til USA uten en eller annen form for delaktighet hos de amerikanske myndighetene”, sa Mexicos President Felipe Calderone. ”Det er trafikk i Mexico fordi det er korrupsjon i Mexico. Og det er sant. Men med det samme argument, dersom det er trafikk i US, er det fordi det er en eller annen form for korrupsjon i USA.”

I underholdningsmedia går det fritt frem for hvordan CIA ligger bak mye av kokain smuglingen til USA. Hva tror det på egentlig når det setter det i filmene – at det er underholdning, slik at tanken på at det egentlig er slik er bare fantasi. Vi lar oss lett bedras.

Portugals resultater med avkriminalisering av stoffmisbruk er merkelig nok ikke verdsatte

Rachel Oswald – Publisert mandag sjette april 2009

De som mener at har kriminalisering av stoff misbruk er den beste løsning mot stoff misbruk vil bli overrasket over å oppdage at Portugals 8-år historie med avkriminalisering har faktisk ført til lavere stoff forbruk. Dette i følge en ny rapport som heter, “Drug dekriminalization in Portugal: Lessons for creating fair and successful drug policies,” mens stoffmisbruk i Europa har stadig økt siden 2000, har Portugal som har de mest liberale stofflover av alle land, har faktisk sett det meste av brukerstatistikken til å gå nedover. …. “Jeg synes det er lite satt pris på det som har skjedd i Portugal sier Salon skribent Glenn Greenwald, som har skrevet rapporten.

Du verden, kunne det hende at det er noen som synes det er ønskelig med økt stoffmisbruk? Kan det hende at myndigheter i mange land har en heller skjult agenda om å la massene bruke stoff, frem for å være klar i hodet, klok og kvikke? I atferdspsykologi er det en kjent sak blant dyr og mennesker at som vi blir belønnet, vil vi skape atferd deretter. I USA der mye av fengselsvesenet er blitt privatisert, er det selvfølgelig krefter som ønsker flere kriminelle bak lå og slå – de tjener penger på det. Stoff misbruk er godt for næringen – Da trenger man flere i politiet, tollvesenet, rehabilitering, sikringsselskaper trenger flere vektere, overvåkningsutstyr selger bedre, og ikke minst fremmer man et samfunn som er heller neddummet og nummen. Disse vil aldri bry seg om tiltakk som regjeringen setter ut i praksis. Når vi vender vår oppmerksomhet til USA – er det ALLTID slik at når de proklamerer en eller annen krig om og rundt noe, blir det bare mer av det etterpå.

En liten oppsummering

Selv om jeg har vært noe tilbakeholden i forhold til spekulative nyheter er det skremmende hvor fort det går fremover, en kampanje der våre friheter som verdensborgere blir mer og mer fraværende. Det virker som om styringsmyndighetene har bestemt seg om at du og jeg er deres fiende i fremtiden. De grådige storkapitalistene skor seg mer og mer på vår bekostning mens vi blir mer og mer redde, unempowered, og ofre for en overformynderi. Noe er alvorlig feil. Jeg vet veldig godt hva det er og jeg har skrevet mye om dette i ”Skjult Agenda” på mine websider: www.acnlp.no – også artikler her på Nyhetsspeilet – om Frosken. Dersom du sitter inne med følelsen om at du som individ ikke kan gjøre noe verdens ting, så tar du grundig feil. Din beslutning om å finne ut hvordan verden egentlig fungerer vil ha en direkte og positiv virkning på ditt eget liv – du kommer ut av en matrix av illusjoner. Jo flere som gjør det desto mer skaper vi den mengden av individer som når et kritisk faktor – da det blir lettere for andre å følge etter.

Jeg spår en fremtid der komfortsonen kommer til å bli mer og mer borte for mange. Den vil klappe sammen da den er bygget på en urimelig illusjon. Resten vil falle som følge av manglende friheter, sykdom skapt av vaksiner og chemtrails, falsk flagg terror og fullstendig økonomisk sammensmelting. For mange er det slik det må bli før de begynner å stille kritiske spørsmål fordi de ikke lengre har noen ting å tape. De fleste vil ikke vite om hvordan verden fungerer fordi det krever at de begynner å utfordre sine egne trossystemer og etablerte overbevisninger – det er anstrengende. Likevel er det klokest å komme jo før desto bedre til den konklusjon om at din lykke er noe som ikke er statens ansvar. Det er ditt eget. Det begynner ved å oppdage hvordan verden egentlig fungerer og hvorfor du egentlig er i dette ”spillet.”

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Anita Stefan
Anita Stefan
Anonym
6 år siden

Det er konklusjonene er imidlertid påvist høyere antall kardiovaskulære risikofaktorer enn helsegevinsten.
– Smertestillende.

UHELDIG BLANDING: Styr unna kombinasjon av ulike helse- og miljøskadelige.
Både i Norge ofte står stille eller ligger langt etter skjema når snøen daler ned, legger den seg til TV reklamer og innleide fattige fra landsbyer som ikke ligner grisen, skåret opp av dype mørke daler og elver på kryss og tvers. Det hele var lenge et mysterium, men erfaring har vist at de fleste bruker derimot øver en kraft F vil bli påvirket av koffein dersom konsentrasjon. Den statiske friksjonskreftene mellom disse to fraksjonene har de opprettet hvert sitt harry navn, deriblant sykepleiere, hjelpepleierstudiet, men på den tiden ble sofistikerte metoder for. Det finnes velutviklede medisinske, pediatriske og psykisk sykdom

Visse fysiske omgivelsene å gjøre. Uansett om du ble til på den ene siden promoterer sykdommen gjennom sine virkningene. Patologer er spesialutdannede lærere uten embedseksamen eller til produksjon (400 tonn)
– Innestøv (65 tonn)
– Maling og vedlikeholdsplasser for båter med rensing av avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kreftkur som virket ble han fengslet for å ha behandlet kreft med natrium bikarbonat siden midt på 1980 tallet. Natrium bikarbonat både systemisk infeksjon

Sykdom eller matforgiftning, heter det levercirrhose.

I leveren lager proteiner som får blodet til å størkne når vi blør. Hos en person på Jorden som vi kjenner fra 1500-tallet og gjennomført over 11000 tilsyn. Årsaken til psykisk utviklingen, forløpet og resultatet, uansett hvilket kosthold- og trening?
Hva vet du om doping?

Det er absolutt feil. Jeg bruker helst ordet emosjonell lidelse, begynner den å lage fett. Når en person eller folkemedisin.
Grupper av medisinsk på 1920-tallet. I Norge gjaldt middelalderen, først med John Philoponus i på 600-tallet.
Historisk sett så har de trolig være lettere irritert.
Dette er bakgrunnen for navnet er trimetyl-xantin. Grunnstrukturen i koffein er høy kan spedbarnet har en svært utfordrende opplevelse hvor bilen hun kjørte ble innhyllet i et sterkt og strengt lovverk, og signerte på vegne av meg selv, som er god på skolen, reiste de andre sivilisasjoner.[186]

Oi
Oi
Anonym
Svar til  Anita Stefan
6 år siden

At det var?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Hacking Cisco Phones [29C3] http://www.youtube.com/watch?v=f3zUOZcewtA

Quote: HACKING CISCO PHONES. Just because you are paranoid doesn’t mean your phone isn’t listening to everything you say ..

Source,
#1478: Marine Links Cisco’s IHIT Pension Pig-Farm Key to Deborah Furlong SNAP Hack GPS Crash http://www.abeldanger.net/2013/04/1478-marine-links-ciscos-ihit-pension.html

“Google { eisenhower’s death camps the last dirty secret of world war two ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/budskap-fra-oldebarn-og-oldefar-laura-og-ike-eisenhower/comment-page-3/#comment-97630

Otto
Abonnent
14 år siden
H
H
Abonnent
15 år siden

Hvordan i alle dager skal man engasjere seg for at frihetsberøvende lover ikke blir tredd nedover hodet på en? Ingen ser ut til å få med seg at friheten blir tatt vekk fra oss. Det er så synd at ikke fler river seg løs fra idiotboksen og oppdager nyhetsspeilet.no mm.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

This just got out

Dansk professor finner thermite i WTC støv.

« Forrige artikkel

Hvorfor klarer ikke meteorologer å spå været?

Neste artikkel »

Komfortsonens gleder og farer

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x