/

Nextgentels hemmelige salg av kundeopplysninger

1.7K visninger
3 minutter lesetid

Nextgentel driver som leverandør for telefoni, internett og tv. Men i en sak som ifjor ble fremlagt myndighetene er det blitt dokumentert at Nextgentel i hemmelighet også selger sine kunders opplysninger for ekstra profitt.

Svindelen

Salg av kunders opplysninger er ikke ulovlig i seg selv- men i følge personopplysningsloven må altså kunden informeres om salget og samtykke må innhentes. Videre må salg av opplysninger meldes fra til Datatilsynet, noe som ikke har blitt gjort. Å unnlate å gi slik melding til Datatilsynet er en straffbar handling.

Bekreftet utleverte opplysninger er kunders personnummer, navn, adresse og telefonnummer.

Disse blir solgt direkte til minst 2 spesifikke firmaer som driver blant annet med adressemekling.

Gjennom et av disse firmaene mottar også et tredje adressemeklingsfirma opplysninger.

Disse firmaene selger altså opplysningene videre til bedrifter som ønsker å kjøpe adresselister for eksempel for reklamesending eller telefonsalg.

Det regnes med at Nextgentel tenkte at de ikke ville få sine kunders samtykke for salget. De måtte i grunn sagt at de ønsker å ta ens eiendom og tjene seg fete på den uten at eieren av eiendommen får noe til gjengjeld…

Enkelte år går Nextgentel flere hundre millioner i overskudd. Da virker det blodig urettferdig at mens noen av Nextgentel´s kunder sliter økonomisk og har knapt noen kroner i banken er Nextgentel opptatt med å økonomisk utnytte deres eiendom for titalls eller hundretalls millioner kroner i profitt.

Informasjon har også vist at til og med kunder med hemmelig adresse eller reservert mot utlevering har også fått sine opplysninger utlevert og solgt.

Nextgentel tidligere i media

Datatilsynet fattet et vedtak i 2016 vedrørende at det ble funnet bevis for flere tilfeller av utleveringer av vanlig reserverte og reserverte med hemmelig adresse, omtalt på tv2.no. Men den saken skrapte bare på overflaten av saken og gjaldt bare ulovlig utlevering og ikke salg. Nextgentel innrømmet da bare det som fra før av var bevist og dokumentert.

Nextgentel ble dømt til å betale det nest høyeste straffegebyret Datatilsynet noensinne har utstedt og ble advart mot at flere brudd på personopplysningloven ville få alvorlige konsekvenser for Nextgentel.

Nextgentel nektet å fremvise dokumentasjon

I gjeldende sak ble Nextgentel gitt anledning til å motbevise anklagene mot dem ved å demonstrere at de ikke solgte kunders opplysninger. Avtalene de har med adressemeklingsfirmaene ble krevd kopi av og deretter også kontoutskrifter eller spesifisert årsoppgave som viser om de mottar inntekter fra selskapene. En spesifisert årsoppgave kan enhver aksjonær kreve kopi av og utgjør ikke noe utlevering av forretningshemmeligheter og skulle således ikke være et problem.

Nextgentel ble altså gitt mulighet til å renvaske seg og det ble gjort klar for dem at saken ville bli anmeldt til myndigheter og offentligheten ville bli opplyst dersom de nektet å vise frem den etterspurte dokumentasjonen.

Advokat har vært behjelpelig i saken og var involvert i å kreve den omtalte dokumentasjonen på juridisk grunnlag utlevert.

Men til og med ovenfor advokat nektet Nextgentel å vise frem dokumentasjonen.

Myndighetene lammet

Bevis og dokumentasjon for ovennevnte ble forelagt Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) og Datatilsynet.

Begge reagerer nå ved å ikke behandle saken. De er godt kjent med lov- og regelverk og kunne fort se hva sakens dokumentasjon viste til.

Saksbehandlerne har sittet på saken i snart ett år uten å foreta seg noe. Ikke engang brev med krav om redegjørelse ble sendt ut til Nextgentel, som er en vanlig prosedyre. Både Nkom og Datatilsynet ble til slutt informert om at Nextgentel ville bli politianmeldt dersom de ikke evnet å behandle saken.

Mens Datatilsynet valgte å fortsette med å ikke gjøre noe i saken, fikk saksbehandler fra Nkom sendt ut et brev til Nextgentel neste dag med krav om redegjørelse.

Nextgentel svarte unnvikende og la ikke frem kopi av avtalene de har med de 2 omdiskuterte adressemeklingsfirmaene.

Også ovenfor Nkom ville altså Nextgentel ikke fremlegge krevd dokumentasjon.

Uansett ser Nkom og Datatilsynet ut til å mene at sålenge offentligheten og de berørte ikke kjenner til saken kan de bare la være å behandle den og stikke hodet i sanden.

Lesernes interesse

Hvis du er eller har vært kunde hos Nextgentel eller bare generelt mener at norske myndigheter må fatte vedtak i saken, kreve stans av det ulovlige salget og utbetale godtgjørelse til alle kunder, kan du sende en epost til de følgende instansene. Merk epostens emnefelt med referansenummer og ordene “Nextgentels salg av kundeopplysninger”:

Nkom, ref.nr: 1701883-15, epost: firmapost@nkom.no, Datatilsynet, ref.nr: 16/01916, epost: postkasse@datatilsynet.no.

Som økonomisk godtgjørelse og oppreisning foreslåes det en standardutbetaling til hver person som er eller har vært kunde hos Nextgentel på 5.000.-

Dine personopplysninger er DIN EIENDOM og ingen er berettiget å drive forretning med din eiendom med mindre du blir opplyst om det og tillater det!

Har du informasjon som kan bidra med hjelp i saken, ta gjerne kontakt med undertegnende, Tore Eriksen.

Epost: tore.eriksen555@outlook.com

Leserinnlegg

Dette er forfattet som et anonymt leserinnlegg. Har du en egen blogg fra før av og ønsker å nå ut til flere lesere? Visdom har først sin verdi når den deles. La Nyhetsspeilets 60.000 månedlige lesere få glede av dine tanker og innsikt. Hva venter du på?

Skriv en artikkel »

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Utenomjordisk-konferanse i Bergen 13 januar

Neste artikkel »

OSCAR FOR “STØRSTE PEDOFILE” GÅR TIL – fortielsen som gjennomsyrer Hollywood

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x