Bla i tag

tvang

drapstrusler
Det norske folk blir ført bak lyset. Politikere og sentrale media fortier omfattende korrupsjon og maktmisbruk.

Fiskefusk og mordtrusler fra Norske myndigheter

En liten norsk fiskerfamilie blir truet på livet. Familiens små barn skal tas av dage, den minste bare to måneder gammel. Flere voksne skal nøytraliseres. Truslene hevdes å stamme fra personer i Justisdepartementet.

Hjertesukket – åpent brev om norsk psykiatri

Åpent brev til tidligere justisminister Storberget.

Alternativ: trist fremtid for Fremtina

Aftenposten har hatt en spennende artikkelserie om Fremtina – jenta som ble født ved årsskiftet 2010/2011 og vokste opp ved Østensjø.

Ved å benytte helt andre (men ikke nødvendigvis mindre realistiske) kilder enn Aftenposten fremkommer en ganske annerledes fremtid for Fremtina - den alternative Fremtina. En fremtid som ligger vesentlig nærmere skildringene i de klassiske verkene

Også den norske drømmen kan bli til et mareritt

En bekymringsmelding

Vår frihet som verdensborger blir mer og mer fraværende.