/

Per-Aslak Ertresvåg utestengt fra Alternativmessen

8.9K visninger
8 minutter lesetid
43

Alternativ tenkning er helt fint så lenge den er ateistisk og/eller ekumenisk. Alternativt Nettverk har tatt et klart valg imot alternativt tenkende i Norge, og kan synest å ha utspilt sin rolle som talerør for alternativ-bevegelsen.

Fadermord

Per-Aslak Ertresvåg
“Ertresvåg har hele livet hatt et livssyn som plasserer ham blant de alternativt tenkende. I en periode bodde han på Findhorn i Skottland, et spirituelt senter og økolandsby, og han står også nær både buddhismen og taoismen. Fra tidlig av har han meditert.”

http://no.wikipedia.org/wiki/Per-Aslak_Ertresv%C3%A5g

At Per-Aslak Ertresvåg var en beboer på Findhorn, et av alternativ bevegelsens arnesteder, mens Alternativt Nettverks redaktører gikk i knestrømper, det forandrer ikke deres chutzpa å tro seg kapabel til å definere alternativ-miljøet i Norge for alle andre.

At Øyvind Solum nå har begynt å dele ut rundhåndede karakteristikker uten dekning, viser vel bare at han føler han er iferd med å miste grepet på alternativ-miljøet i Norge. Vi kan bare beklage at han må ty til sånne harde virkemidler, om det er slik at han ser på Nyhetsspeilet som en slik trussel for alternativ-tenkningen som han personlig ønsker den skal være, og/eller sin forretning.

Driver han egen agenda, da er han ikke talsman for alternativrørsla, men kun sine egne politiske og ideologiske oppfatninger. En talsmann omfavner det meste, uten å stille seg selv i veien.

“For øvrig har jo Alternativt Nettverk også i nettssamfunnet sitt tatt klart avstand til Nyhetsspeilet og mange av konspirasjonsteoriene som virrer rundt der. Der refererer man av og til samme kilder som nynazister, og bruker det som ok referansekilder. Det ligger også artikler ute der om at nazistene egentlig ikke drev med jødeutryddelser, men prøvde å være snille, men dessverre ble misforstått, for egentlig var det sionistene som sto bak alt sammen. På Nyhetsspeilet sies det også enda mer enn Ertresvåg kanskje sier i boken sin. Han sier at ABB var under såkalt mindcontrol, men på Nyhersspeilet kan vi forstå at det egentlig var regjeringen eller i hvert fall deler av den, som står bak sommerens terror, på samme måte som de da driver og vil overgi makten over Norge til onde, utenlandske satanistiske krefter. Jeg vil ikke fortsette her å ramse opp alle ideene man sprer. Noen sier noe og andre noe annet, men svært mye er med på å viderebringe et slikt verdensbilde. På mange måter så er det med på å lage grobunn for både terror og fascisme. Også ABB hadde sine varianter av konspirasjonsteorier, og de inkluderte nettopp at Ap og flere var legitime mål siden de var forrædere mm. På Nyhetsspeilet sier man veldig lignende ting, og sprer dermed hatpropaganda og mistenksomhet. Nyhetsspeilet representerer dermed på mange måter det motsatte av Alternativt Nettverk og alternativmessene, noe Eirik Solum også tok konsekvensene av og forklarte høyere opp i tråden her.” – Øyvind Solum

Det er utrolig at en utdannet mann som Øyvind Solum tror at noen som skriver på en nettavis, kan bidra til fascisme. Fascisme er et samfunnsystem, som en trenger makt og ikke minst masse penger for å innføre. Fascismen og nazismen kommer i tilfelle frem gjenom landenes lovgivninger. Ingen av skribentene på Nyhetsspeilet har noen slik makt. Tvertimot er det UNISONT avstandtagen fra fascisme, nazisme, kommunisme, sionisme, den ateistiske bolsjevismen som drap 66 million kristne mennesker i USSR, fra ALLE Nyhetsspeilets skribenter.

Ikke EN ENESTE skribent har ytret slike nasjonal sosialistiske (nazistiske) sympatier på Nyhetsspeilet som hevdet, tvertimot har vi avdekket at de alle har samme røtter, de samme finansiere, som også Per Aslak Ertresvåg er inne på i sin siste bok, og som James Redfield sier om Wall Street (hvorfor okkuperes Wall Street idag?). Så vi finner Øyvind Solums påstander og karakterdrap usmakelige og smålige i så henseende, fordi de ikke er basert på noe som helst fakta, bare en påstand slengt uti luften. Vitner om mangel på integritet og fair play, spør du meg.

ALDRI har vi noensinne hørt Øyvind Solum utrykke noen som helst forargelse for disse 66 million drepte mennesker, drepte av den ateistiske bolsjevismen/kommunismen/internasjonale sosialismen (kilde: Alexander Solzhenitzin), så vi får vel dermed anta at han er ateistisk bolsjeviksk kommunist, om vi skal bruke samme logikk som han bruker når han kaller noe av det på Nyhetsspeilet nazistisk. Er han dermed en holocaust-fornekter, om det største holocaust noensinne?

Den tolvte innsikt

Merkelig er det at andre som hevder akkurat det samme som Per-Aslak Ertresvåg, får stille som foredragsholdere på Alternativmessen til Alternativt Nettverk, jeg tenker her på James Redfield, forfatteren av boken “den tolvte innsikt”, som sier på s. 12 i en artikkel om ham i siste Visjon (Alternativt Nettverks magasin): “Hvis vi ser omkring oss i verden, så er den full av ikke-autentisk og uærlig samhandling mellom mennesker. Spesielt på det økonomiske planet. Det som ledet til kollapsen i den økonomiske verden, var noe som vokste ut av grådighet og en børs på Wall Street som ville sko seg på situasjonen.”

Noen konspirasjonsforskere er visst mer spiselig enn andre…….. Per-Aslak Ertresvåg sin siste bok handler nettopp om akkurat det som Redfield her tar opp. Siden de som utestenger Per Aslak Ertresvåg fra å snakke om dette, fordi arrangørene ikke vet om de mekanismer som leder til innsiktene til Redfield og Ertresvåg, så får vi bare konkludere med at de nok ikke er så overvettes i sin alternative kunnskap, som både Redfield og Ertresvåg er.

James Redfield fortsetter i samme artikkel: “Det vi ser av kollapser omkring oss er ikke-autensitetens og bedragets karma. Som en motbevegelse forstår vi det ikke-autentiske og grådigheten, hvis vi blir fullstendig ærlige. Det innebærer en søken etter sannhet og være sanne overfor mennesker vi møter. Vi forsøker ikke å få noe fra dem, å manipulere dem eller forsøke å fremstå som noe annet enn det vi er selv – ingenting. Vår motivasjon er å fortelle dem den beste sannheten vi kjenner, på en hjelpsom måte”.

Ingen på Nyhetsspeilet mottar noe som helst betaling for sine bidrag, vi har ingen betalende abonnementer. Vi har ingen forretning å forsvare. Vi trenger dermed ikke å være redd for at media skal skrive urettferdig og løgnaktig om oss, for vi er bare oss selv, helt ærlig, og prøver å bidra til samfunnet og den demokratiske opinionsdannelse så godt vi kan alle sammen, helt i tråd med James Redfields “tolvte innsikt”.

En ting tror jeg vi kan si om alle skribenter her på Nyhetsspeilet, og det er at de er bånn ærlig, så langt deres personlige utvikling har bragt dem til kunnskap og innsikt, og således er mye mer i tråd med James Redfields “den tolvte innsikt”, enn de aller fleste her i dette landet, og kanskje spesielt i et visst snevert alternativ miljø, hvor ærlighet erstattes med fornektelser og rasjonaliseringer, eller ved å stikke hodet i sanden som strutsen for ubehagelige sannheter. På den måten vil de aldri oppnå ‘den tolvte innsikt’, samme hvor mye de leser Redfields bok, for innsikt som ikke er blitt en åndsbasis og en karakteregenskap er verdiløs.

En dråpe sann kjærlighet er mer verd enn et helt hav av vitenskap.

Kunnskap som ikke er integrert, er ikke noe vits i.

“vi avlyste foredraget hans, siden vi ble klar over at hans ideer er langt mer ekstreme enn vi var klar over. Og siden vi har fått henvendelser fra media, som sto klare for å lage saker om at Alternativmessen nå har blitt aktiv i å fremme slike ekstreme ideer. Det eneste rikige var å avlyse, siden vi tar avstand fra den type ville konspirasjonideer det handler om. Statens aktive ønske om å drepe og terrorisere befolkningen etc. Vi tar fullstendig avstand fra slike ideer.

“Uten ryggrad”? Jeg står fullt og helt for avlysningen, siden jeg personlig har fullt avstand fra ideene. Hva er det som mangler ryggrad? Jeg skjønner godt at journalister og redaktører ønsker å skrive om alternativmessen om vi/ jeg fremmer slike ville ideer. Og jeg står for å ta avstand fra det. Dermed avlysningen. Hva er det som er feigt med det?” – Eirik Solum.

Dessverre klarer ikke Eirik Solum å konkretisere hva disse ekstreme ideer Per Aslak Ertresvåg har gjort seg skyldig i, bortsett fra noe som vi tviler sterkt på at Ertresvåg har sagt, at staten skal ha noen delaktighet i 22/7.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.11): “Ja, siden jeg forsøker å beskrive endringer i bevissthet, menneskets utvikling, så antok jeg at det ville bli en fortsettelse. Jeg visste ikke akkurat hvordan, men jeg så det var en ‘tiende innsikt’, og en ellevte []. Her handler det om forståelse av menneskets tilgang til den hele og fulle spirituelle bevissthet”. [] det vil ta tid før alle kommer dit, men det neste blir å restrukturere alle institusjoner i lys av denne spirituelle kulturen. med andre ord, politikken, utdanningssystemet og medisinen transformeres – etter prinsippene om integrering. Hvis alle går inn i en bevissthet hvor de søker å bidra og være hjelpsomme i denne prosessen, vil hele kulturen forvandles til en mer spirituell virkelighet”.

Nyhetsspeilet er i første rekke i denne resttruktureringen til mer åndelige verdier i samfunnet som James Redfield snakker om. En del av den spirituelle virkelighet er å påvise de negativt polariserte åndskrefter som er virksom i verden – noe som new age bevegelsen tror de kan meditere bort, eller at det forsvinner ved at de stikker hodet i sanden, eventuelt sender lys og kjærlighet. Men den gang ei, kun ved å få lys på seg, er det sjanse for at trollet sprekker. Dette er en stor oppgave, som Nyhetsspeilet tar alvorlig. Generelle karakteristikker av noen av dens skribenter er generelt lettsindig og kanskje i noen tilfeller direkte ondskapsfull, og vitner ofte om mangel på personlig integritet og åndelig utvikling.

“..den tolvte innsikt, som skjer blant folk og flere og flere mennesker hele tiden.

Det er også en reaksjon på nivået av korrupsjon, frykt og grådighet i verden.” – James Redfield, Visjon #6-2011.

Nøyaktig hva som Nyhetsspeilet søker å avdekke, men som vi med beklagelse må innse at Alternativt Nettverk har lite å bidra med til.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): “Hvis du på en annen side lever et liv hvor du forsøker å manipulere din vei gjennom livet, så bruker du mennesker, du forsøker å få dem til å være og gjøre som du ønsker. Du har en skjult agenda og forsøker å styre utfallet av relasjonen”.

Nyhetsspeilet serverer informasjon, og lar leserne velge selv hva de vil ta til seg eller ikke. Vi søker ikke å styre noen diskurs, fordi det er  det mest ærlige å gjøre. Vi blir ikke sur og aggresiv om noen har andre meninger enn oss, som synest å være en sosialt indoktrinert karakteregenskap i The Brave New World under oppseiling.

James Redfield (Visjon Nr. 6. 2011 s.12): “Spesielt i politikken i USA og enkelte deler av Europa, er det politikere som direkte lyver og kun forsøker å manipulere og gjør alt hva de kan for å få opposisjonen til å se dårlig ut. Alt dette skaper dårlig karma. Jeg opplever vår tid som en aksellerert karmisk respons fra universet. Jo mer vi søker sannhet, jo mer åpner vi for høyrehjernen for all denne informasjonen – spirituell intelligens, som jeg kaller det..”

Det gleder meg usigelig å observere at James Redfield med sin tolvte innsikt, er helt på linje med Nyhetsspeilets profil, samt det som Per-Aslak Ertresvåg søker å gjøre.

Det vi ønsker å få til er å komme til et punkt der folk også bruker sin intuisjon. Et punkt der vår bevissthet er sterk og åpen. Denne bevissthet er er den tolvte innsikt“. – James Redfield. Visjon # 6-2011, s. 11.

Kanskje mange i alternativ-bevegelsen hadde hatt godt av et kortere eller lengre opphold på Findhorn?

Vi ønsker Per-Aslak Ertresvåg til lykke med 80-årsdagen den 24. november.

 

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

CDC Admits Vaccines Contain a Carcinogen https://www.youtube.com/watch?v=M3Rpopnd0Vc&list=PLqQQFOVUZBLh1TAHXnTWaWkWSrlSEJHz1

http://experimentalvaccines.org/2014/05/01/cdc-admits-vaccines-contain-a-carcinogen/

Digressivt men egentlig ikke

Imorgen 2. mai er det demonstrasjon mot det såkalte barnevernet på Trondheim Torg, midt mellom der min far var fange under nazi SS og dagens utgave av nazi SS som representeres av frimurerlosjen, geografisk interessant og historisk

Google { vi krever gransking av barnevernet 2 mai 2014 https://www.google.no/search?q=vi+krever+gransking+av+barnevernet+2+mai+2014 }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Malleus Maleficarum, Swiss Inquisition, Pope`s Guard, Templars & Burning “Witches” +

Code O2T Torture · Folter + https://www.youtube.com/watch?v=n_qKOE7qhDM&list=PLqQQFOVUZBLgqcSmasWMFclE2Iy-JilfU

Ashes Square & Swiss Inquisition, Les Trois Rois of Baalbek, Ka, Ki, Chi & Origins of Switzerland + https://www.youtube.com/watch?v=Cx0pFOD_59I&list=PLqQQFOVUZBLilXdv7GcY1A1hqfbcMNBLb

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Trondheim Torg ligger også mellom stiftsgården som er dandert med et relativt stort ansikt av satan på trappa på vestsiden mot Munkegata, og på motsatt side av torget ligger vatikanets stolthet i Norden nidarosdomen. Mellom torget og nidarosdomen ligger Sør-Trøndelag tingrett som er utsmykket med bl.a. babylonske knights templar symboler som fleur-de-lis og crossed keys. Mellom torget og stiftsgården ligger Nordea bank hvor man finner et forseggjort og dyrt satanistisk ornament på gaten foran inngangen, velkommen til trivelige Trøndelag, hvor såkalt barnevern og helsevesen fõrer barn og ungdommer med kjemikalier og henger på dem elektroniske enheter for å overvåke dem som ledd i fordekte nazi-marx prosjekter, alt godt fundamentert i og støttet av landets øverste politiske ledelse, SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

Up to 20,000 children sexually abused by Catholic priests in Holland https://www.youtube.com/watch?v=RXwq-FR9dUk

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Bok: Norge, et hjerne- finans- og maktkontrollert samfunn? http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=ertresv%E5g&p=1&r=2&cid=232480

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Bill Cooper in California – The Porterville Presentation http://paranoidtimesradio.com/index/2011/12/30/bill-cooper-in-california-the-porterville-presentation/

William Cooper: Mystery Babylon Series Complete Reedit 1 – 19 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=1#M6704

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Did you know you are mind controlled?, very advanced, thru food, mass media, pharma, ELF waves from mobile communication technology, from satellites, radars, chemtrails, education system etc. It’s impossible to escape from mind control, it’s planned and implemented during last 100 years. Some places to start looking at it: tavistock institute http://www.google.no/search?q=tavistock+institute mk-ultra http://www.google.no/search?q=mk-ultra
*
Litt enkelt sagt var det mest derfor Per Aslak Ertresvåg ikke fikk delta på alternativmessen, folk flest er ikke våkne i ordets rette forstand

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The Unwrapping of Christmas Its History Myths, and Pagan Traditions http://www.youtube.com/watch?v=ZLcYyD2kVxg&feature=player_detailpage

trackback
12 år siden

[…] som faktisk ødelegger selve demokratiet, hvor hele folket er sosialt indoktrinert til å tale med EN stemme (sosialistisk samhold, enhet, helhet). […]

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Fascisme trenger ikke være negativt og det trenger heller ikke være et samfunnstyringssystem, men kan like gjerne være en motstandsbevegelse. Fascismens prinsipp er “sammen er vi sterke.”

Og nazisme er forkortelse for nasjonalsosialisme. En ideologi og et politisk-økonomisk system som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med å gasse jøder.

Folk elsker å skrike og rope om ord og uttrykk som ikke nødvendigvis er like negative som man vil ha det til.

Asbjørn Dyrendal, Jon Færseth og andre som skriker hysterisk om fascisme og nazisme “glemmer” tydeligvis at både det norske politi og det amerikanske senatet bruker fascismens symbol – og de “glemmer” at dagens USA eller dagens EU på mange måter er mer diktatorisk enn Nazi-Tyskland noengang var. “Høyreekstrem”, “ekstremist”, “nazi”, “fascist”, “konspirasjonsteoretiker” osv. er kun praktiske merkelapper man bruker for å stigmatisere og kneble alle og enhver som våger utfordre det regjerende paradigmet. Bare tomme ord.

Er det ikke mer “ekstremistisk” å slakte titusenvis av sivile i Libya for økonomisk profitt enn å skrive et par bøker eller noen ord på nettet?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

“The parting words of the avatar to those who gather round to receive the victory must always be “It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send Him unto you.” Simultaneously, as the flame that is man rises to become one with the Flame that is God, there is showered upon those who understand the Law and who pursue its spirit, the contents of the cup of the Holy Grail. The Comforter is the essence of Life, of the Holy Spirit, that fulfills the prayer of Jesus ‘Father, make them one even as we are one.’”

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Apocatastasis, a more friendly version, please :-)

trackback
12 år siden

[…] fortalt at det har vært bittelitt oppstyr på Alternativt Nettverks Facebook-gruppe om dagen, og Nyhetsspeilet er i harnisk. Som vanlig. Det skrikes nok (gjesp) en gang opp om sensur og […]

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Tankevekkende artikkel JJ.

“Be honest radically honest.

If you really want to start manifesting everything
your heart desires instantly and effortlessly,
then start speaking the truth and only the truth.
This simple secret is an ancient one and
once you are committed to revealing
your deepest truth with everyone you have
been hiding from you will notice how
light, free and expansive you suddenly feel!
Everyone benefits when you stop pretending
to be someone you are not and have the heart
to be honest about your experience of life
and what is really going on for you inside.

Your light gets super bright when all masks are removed.” :-)

Loven og Nåden kan ikke leve i fellesskap,
Vi har ignorert det faktum og bygget en samfunnstruktur med iboende uløselig konflikter. Derfor er det den sterkestes rett som råder. De som nå ypper seg på internet må selvsagt blø som på alle andre arena.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Vi merker at de er et “alternativt politi” ute og går i Norge, og sikkert i andre vestlige land også. Jeg ble nesten kastet ut av nettstedet Esoterisk Nettverk nylig for min kritikk av frimureriet og sosialistbevegelsen – og sammenhengen mellom de to. Det ryktes at denne Jon Færseth er involvert også der.

Alternativt Nettverk ser visst som sin hovedoppgave å spre masse “far out/New Age” ideer som er tannløse politisk sett, samtidig som de regelrett selger alle mulige kommersielle produkter. Alt fra vitaminpiller til “vision quest” i en tretopp for 5000 KR. Alt som er ..ubehagelig.. er de visst ikke særlig glad i. For da risikerer de gjerne å miste gode kunder – folk som helst bare vil gå på rosa skyer og spise urtepiller og ikke plages av ubehagelige personer som Hans Gaarder eller Ertresvåg som sier at alt kan ikke løses bare gjennom å visualisere, meditere og spise biodynamiske urtepiller velsignet av tibetanske sjamaner.

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Her er et eksempel på knebling av ytringsfriheten i USA. En student nevner ordene “Skull and Bones” og “Secret Society” i et spørsmål til presidentkandidat John Kerry under et valgmøte.

Legg merke til hvordan Kerry bare står og ser på og ikke tar noen initiativer for å få stoppet mishandlingen av den unge mannen.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
12 år siden

Ja der ser man Hans, folk skal bare henge i å rope etter mer politi for å løse kriminalproblematikken, da kopierer vi enda mer fra foregangslandet (forfallslandet) USA hvor det snart er enda villere tilstander der borte. Betydelig verre.

Jeg mener kriminalitet er som med helse, det er bedre å forebygge enn å behandle en sykdom som har fått feste, og i de fleste tilfeller nytter det ikke med behandling.

Hva med forebyggende arbeid for å få bukt med kriminalitet? Lære om og praktisere verdier allerede i barnehage og grunnskole. En aggressiv hund blir aldri bedre av å bli møtt med vold og makt, tvert i mot og mennesker likeså.

Ertresvåg jobber for det gode, men selv han blir møtt med ondskap, ja vi lever i en syk verden med marionetter til ledere. De som drar i trådene har fjernet en hver form for vett fra styresmaktene og det ser vi tydelig resultatet av i et stadig mer voldelig samfunn.

Er ikke mange år siden drap i Norge var store nyheter, nå er det en dagligdags hendelse. Landet vårt råtner på rot, vi må stenge grensene og prøve å jobbe oss 30 år bak i tid, først da kan man ha forhåpninger om en ny utvikling istedenfor ytterlige innvikling.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Utvikling – innvikling. Good one.

Mike Cechanowicz
Forfatter
12 år siden

Som aktiv deltaker i det alternativ miljøet helt siden 1987 – lenge før Altnett eksisterte, mener jeg å ha et godt grep om hva «alternativ» begrepet omfatter. I all hovedsak handler det om bevegelsen mot opplysthet i forhold til avkledning av livets materialistiske illusjoner. For enkelte omfatter det å bli bevisst den spirituelle siden ved tilværelsen – det indre livet. Før i tiden var det normalt at fokus ikke var på politiske saker. Det er åpenbart denne linjen som Altnett ønsker å fortsette på.

Det er bare det at tiden har forandret seg. Av kosmologiske årsaker – slik jeg forstår det – er vårt Solsystem i ferd med å gjennomgå en transformasjonsprosess som også berører alle former for liv på Jorden. Denne prosessen er ikke forståelig utenfor en spirituell forståelsesramme som tilby et utvidet perspektiv på menneskehetens sjelelig evolusjon. Denne prosessen innebærer en tilspissing av kreftene som de fleste kaller seg «gode» og «onde» – oversatt til tjeneste til helheten og selv, eller tjeneste til selv på andres bekostning.

Denne tilspissing av krefter kan ikke ignoreres eller ties ned. Den har faktisk en hensikt da det gjør det lettere for den som fortsatt er ubestemt i hvordan verden burde fungere – lettere kan bestemme seg.

Men så er det også slik at allmennheten blir forledet av krefter som også lenge har manipulert informasjonsstrømmen på denne jorden. De har kontroll over penger, makt og media. Individer som er våken til denne situasjonen og som er åndsbevisst, kan sette disse faktorene ved siden av hverandre og påkalle relevansen mellom den ene og den andre.

Det sies at vi først må vite hvordan verden ikke skal fungere for å vite hvordan det kan fungere. Derfor mener jeg at det er en viktig del av den enkeltes åndelig oppvåkning å bli klar over de kreftene som forsøker å holde en verden tilbake i frykt, terror, undertrykkelse, gift og sykdom – slik at de ikke skal ha energi til å bli åndsbevisst og gjøre alle de fine tingene som de driver med i «Altnett» miljøet.

Mengden med konflikter er skapt for å fragmentere – det er en del av en plan. I så måte har Altnett maktet fint å fragmentere seg selv vekk fra individer, skribenter, varslere og andre åndsbevisste aktivister som har oppdaget at «holisme» er å forstå hvordan de positive og negative kreftene arbeider mot hverandre og tilbyr læring og utvikling gjennom glede eller smerte. Det er enhets forståelse. Altnett er ikke i stand til å strekke seg til Enhet før den også tar innover seg den «stygge» siden av virkeligheten.

I personlig forstand, gjelder det å forstå dualisme i seg selv og velge side. Når det gjelder Altnett forstår jeg ikke hvordan sannheten kan være SANNHETEN når den er fragmentert fra helheten. Det tjener ikke Altnetts interesser å skape konflikt med noen av de sterke individer i åndsbevisst Norge – som også har i langtid vært bidragsgivere til bladets innhold – og kalle disse for konspirasjons teoretikkere – for da har E. Solum alliert seg med krefter som selv vil kontrollere hva folk kan få lov til å gjøre seg opplyst om. Å undertrykke Ertesvåg var dypt ned i bånnen av bøtte. Det er min personlig mening. Alle som forsøker å strupe sannheten er en del av et større problem. Det håper jeg er noe som Solum også en dag innser. Det er ingen poeng med å forlenge forvirring for å tjene penger.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
12 år siden

Jeg har hatt mange lange samtaler med Ertesvåg på tomannshånd. Jeg kjenner hans dyp kjærlighet for rettferdighet, ærlighet, hjelpsomhet og ekte omsorg. Det har kostet ham livet omtrent, å få nøstet opp og gravet frem sannheten om hvordan Norge virker bak kulissene. Jeg hadde aldri hatt styrke til å gjennomfør den kloakkrense jobben han har påtatt seg. Det er mitt ønske om at denne mannen kommer til heder og verdighet med erkjennelse for det han har vært gjennom for å påkalle noe til vår oppmerksomhet som aldri ellers hadde blitt kjent uten hans innsats.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Dette er bare en del av en trend, der yttringsfriheten blir presset fra flere kanter. AltNett hadde invitert Ertresvåg til å holde foredrag. Hvordan er det mulig å invitere noen til å holde foredrag, uten at det vites hva foredragsholder står for og skal prate om? Selvfølgelig visste de det. Derfor må noen i bakgrunnen ha kommet med pisk eller gulrot. Så trekker de demed invitasjonen. Solum lurer på hva som er feigt med å tilbakekalle invitasjonen? Det er feigt av mange grunner, kan jeg fortelle han. Det er feigt i utgangspunktet, som å invitere klassen på bursdagsfest, men trekke den tilbake for de mest upopulære. Det er feigt fordi man tydelivis er redd for mediaoppslag. Det er feigt fordi man tydelig er redd for hva deltakerne i messen skal synes om det Ertresvåg skriver. Det er feigt fordi man trekker inn andre (NyS), som ikke har noe med dette å gjøre. Det er feigt fordi man tillegger forfattere på NyS holdninger jeg ikke kjenner igjen.

Dessuten har ikke Ertresvåg ideer i sine bøker. Han presenterer verken egen filosofi, egne forslag eller løsninger, men fremlegger dokumentasjon på de konspirasjonene som omtales og stiller sprøsmål rundt disse. Det må da være langt bedre å diskutere de saker som fremlegges enn å kneble dem? Hvis AltNett er redd for sannheten, bør de skifte navn.

“På mange måter så er det (konspirasjonsterorier) med på å lage grobunn for både terror og fascisme.” Dette er et argument som vil blir brukt mer og mer, og 22/7 passer som hånd i hanske for dette og bruker hendelsen for hva det er verdt. De som ikke følger mainstream, men dykker ned i ukjente kaninhull vil få ABB-stempel på seg med en gang. Nå kan jo alle være terrorister, til og med din beste venn. Mistenksomhetssamfunnet vil slå om seg. De som bringer frem andre vinklinger, historier og “sannheter” vil oppleves som en trussel mot det etablerte. Fascismen, som nazismen, kommunismen og sosialismen, er toppstyrte hiarkiske bevegelser, der eliten bruker visse totalitære virkemideler for undertrykkelse, dominans, manipulasjon og kontroll. Alle disse virkemidlene og ideologiene jobber NyS imot. NyS står for en ikke-voldlig linje, og da er det mistilpassende å komme med at det som skrives her danner grobunn for terror og fascisme. Nå kan man selvfølgelig hevde at folk kan bli så forbannet på at systemet vårt er destruktivt og korrupt med en skjult agenda, at det resulterer i terror, men da er det systemet som driver en til en slik desperat handling, ikke at noen fremlegger konspirasjoner. Konspirasjonene mellom makteliten kommer først. Dessuten er det å gå fra ord og tanker til å gjennomføre en terrorhandling en lang vei – det er faktisk svært sjeldent.

“Statens aktive ønske om å drepe og terrorisere befolkningen etc. Vi tar fullstendig avstand fra slike ideer.” Jeg tar også avstand fra slike ideer, men ser man historisk på det er det statene som aktivt dreper og terroriserer folk. Det er en kjennsgjerning, uansett om man liker den eller ikke. Libya er siste eksempel på det, der var diverse nasjonalstater aktivt med å drepe og terrorisere befolkningen. At Gaddafi var en diktator rettferdiggjør ikke drap på minst 50.000 sivile med NATOs hjelp. Staten har ikke noe ønske om å beskytte individet, men beskytte systemet.

Jeg anser disse forsøk på sensur og fortielse som krampetrekninger, mens stadig flere våkner. Det er den økonomiske realiteten som hjelper til. På diverse forum får økognomene og politikerne stadig mer kjeft. Folk skjønner at ting er i fred med å skli ut, men et fåtall (kanskje ingen) har klart å danne det store bildet ennå. Men snøballen har begynt å rulle, også i Norge, og den vil fortsette å gjøre det til systemet kollapser. Derfor er individet og personlig frihet er en trussel for staten. Dette jobber selvfølgelig staten aktivt i mot, og da er innføring av fascistiske varianter statens eneste mulighet som motreaksjon. Det er derfor staten er en trussel mot individet.

Lars-Roger Moe
Skribent
12 år siden

Glimrende Jarle.
Det er beklagelig at Redaktør og skribent Solum ikke kan se forskjell produktet til en dyktig gravende journalist og ville og ekstreme ideer tatt ut av luften. Han burde kanskje tatt sin rolle som redaktør og skribent på alvor og undersøkt saken før han handler. Dette sier kanskje mer om Solum og hans produkter enn han er oppmerksom på. Mulig han også burde undres på hvorfor dyktige alternative folk forlengst har begynnt å skygge unna messene hans, men det later til at han er fornøyd så lenge han får fylt opp med folk på begge sider av diskene uanset.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
12 år siden

NyS-redaksjonen bør etter min mening prøve å etablere allianser med andre institusjoner, ressurser og miljøer som deler ett eller flere av de tre hovedtemaene i NyS’ grunnsyn. Vi kan ikke forvente at andre skal akseptere alle de tre hovedtemaene. Hvis vi begynner å demonisere dem som ikke deler vårt grunnsyn i ett og alt, blir vi fort svært ensomme og utstøtt.

Solum og AltNett er generelt positive til ideene om NWO-kabalen og dens konspirasjoner, særlig innen helse. Men de hadde en sterk reaksjon på visse utspill fra NyS om at de norske myndigheter sto bak 22/7. NyS var jo ute med en artikkel FØR støvet fra bombeattentatet hadde rukket å legge seg!

Å integrere de tre hovedtemaene i NyS’ grunnsyn representerer noe nytt. Hver redaktør må få sette sine grenser for hva som er mulig/sannsynlig og umulig/usannsynlig innenfor hvert hovedtema. Og vi må respektere at forskjellige redaktører setter opp forskjellige grenser.

At to redaktører har forskjellige grenser innen et bestemt hovedtema, bør ikke resultere i fullstendig avstandstagen til hverandre. Man bør fortsatt være bevisst på hvilke hovedtemaer og underemner som er FELLES og som gir grunn til alliansebygging innen ett eller flere punkter.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Solum og AltNett (AN) har alltid frontet aktivt det som vi kaller Bevissthetsparadigmet, dvs. den idé at bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon. Her er det faktisk AN som har ledet an i Norge i mange år; ingenting tyder på at de har skiftet mening.

Når det gjelder ET/V-emnet er de generelt meget positive, og har trykt et titalls artikler fra meg.

Og, som sagt, når det gjelder ideen om NWO-kabalen og dens konspirasjoner, så er de i HOVEDSAK positive. De var jo også svært positive til Ertresvågs første bok.

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Takk for bra artikkel JJ:) La den ut på Alternativ nettverk på fb, og bare etter noen minutter så ble den slettet. Da skrev jeg dette: Intr å se at inlegget om dette fra JJ Johansen fra speilet som ble skrevet i dag og som jeg la ut her for noen minutter siden ble slettet. Ytringsfriheten har jeg jo skjønt at det ikke blir satt pris på her, og da er det vel naturlig at sensur følger i kjølevannet av det.
Har nå lagt artikkelen ut igjen, så skal det bli intr å se om den får stå der .

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

JJ:
Er du motstander av nasjonalisme på generellt grunnlag, eller kun i enkelte tilfeller?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Du skriver:
Fascisme er et samfunnsystem, som en trenger makt og ikke minst masse penger for å innføre. Fascismen og nazismen kommer i tilfelle frem gjenom landenes lovgivninger. Ingen av skribentene på Nyhetsspeilet har noen slik makt. Tvertimot er det UNISONT avstandtagen fra fascisme, nazisme, kommunisme, sionisme, den ateistiske bolsjevismen

Jeg mener:
Det er ikke riktig at facisme er et samfunnssystem, det er en ideologi på lik linje med andre ideologier. Fascisme er en autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme.

DERFOR er ikke min kommentar irrelevant. Er du motstander av nasjonalisme, eller tilhenger av nasjonalisme?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

JJ skriver:
Jeg formidler informasjon, og da kan jeg utmerket lett skrive stikk i strid med min egen personlige oppfatning om det kreves. Det kalles objektivitet.

Jeg mener:
Det er fullt mulig jeg tar feil, men jeg kan ikke erindre å ha lest noen artikler fra deg som kan kalles objektive. Du har sterke anti- og sympatier UTEN å drøfte pro-contra for den ene eller den andre siden. Hvis du skal kunne kalles objektiv kreves det en helt annen tilnærming.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

JJ:
Jeg er ikke ute etter deg, og beklager hvis du oppfatter det dithen. Måtte Gud velsigne deg, og lede deg til sannheten og friheten i Jesus Kristus.

ola
ola
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

maranata, hva så om noen er nasjonalister? Er du en av de som mener nasjonalisme er synonymt med rasisme?
Eller går det ann å være glad i landet sitt uten å være rasist?

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Vil tro Øyvind Solum kjenner godt til loven om karma.
Da vil han gjøre lurt i å gjøre godt opp for seg p.g.a. avtalebruddet med Ertresvåg så ikke karmaen treffer som en boomerang tilbake.
En forfatter lever av inntektene av sitt forfatterskap gjennom salg av bøker, slik som også tidsskrifter er avhengig av kjøpende lesere.

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Eirik inkludert, og bytt ut Eirik med Øyvind der det skal være i kommentaren. Rett skal være rett.

« Forrige artikkel

Kan vi få se videoklippene fra overvåkingskameraene nå?

Neste artikkel »

Per-Aslak Ertresvåg fyller 80 år

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x