Du leser nå
Kjenn Deg Selv – Nirvana

4 minutter lesetidKjenn Deg Selv – Nirvana

Det store sosialistiske 'VI' er en tankefelle. Det kollektivistiske samfunn er en blindvei. Det er alltid en grunn til at eremitten oftere kommer til Opplysning enn flokkdyret.

Sosialismens tyranniske grep om land og mennesker utvider sitt hegemoni; EU, USA og andre har lenge ligget under for dette åk, andre land underlegges deres dogmer i akselererende fart; Libya, Syria, Iran… alle som ikke går i takt.

Det store sosialistiske ‘VI’ er en tankefelle. Det kollektivistiske samfunn er en blindvei. Det er alltid en grunn til at eremitten oftere kommer til Opplysning enn flokkdyret, og til at de store åndelige lærere gjennom tidene har søkt ensomheten i ørkenen……..

Svarene ligger aldri i ytre sfærer, i falskt fellesskap, eller i andre. Eller hos profeter eller aliens. De ligger i oss selv. Andre kan bare minne oss på hva vi vet, stimulere gjenkjennelsen.

«Når eleven er klar kommer læreren«, er en esoterisk lov. Ingen vil gjenkjenne det de ikke er klar til. For dem vil det ikke gi sammenheng, mens de på samme åndelige nivå vil gjenkjenne hverandre, enkelt som bare det.

Hva vi aksepterer som vårt eget definerer oss, og vår verden.

Ruinene etter Tempelet i Delphi

Kjenn deg selv (Know Thy Self, and all in moderation), og du skal kjenne universets hemmeligheter, sies det over portalen til Oraklene i Delphi. Å kjenne seg selv er altså Portalen til liv på et høyere nivå. Vi trenger ingen innvielsesritualer, eller hellige lærer og avanserte systemer for dette. Det er også blindveier. Dette er ikke avansert, det er svært enkelt. For enkelt.

Alle søker alt det som de har i seg selv i andre, være seg hos autoriteter eller hos mestere, guruer og prester eller rabbier, eller hos det annet kjønn.

Dette gjør at de aldri vil finne dette livets mening og mål, nemlig å bli stadig mer bevisst på seg selv i sin fullkommenhet; ved å søke innover, istedenfor utover;

Mennesket blir aldri helt ved andres hjelp, eller ved å parre seg med andre, men mennesket blir helt i seg selv, Enbåren, ved å finne seg selv; ved å bli som et barn igjen, ved å parre seg med seg selv – sitt Høyere Selv – igjen.

Det vil si å koble fra tankelåsen. Avsverge seg det tillærte; sosialiseringens forbannelser. Bli født påny.

Mennesket er født med alle egenskaper som de ser alle andre mennesker har.

Livet er et smørgåsbord hvor en velger hva slags egenskaper som skal være sann for en. I disse valg begrenser mennesket seg selv. Hva de ender opp som er en begrenset utgave av det fullkomne og hele mennesket.

– Begrenset av sin kultur og sosialiseringens dogmer.

«Når kunsten degenerer, får vi det sjelløse samfunn». JJ2011

Det Enbårne menneske er herved satt i sitt mentale og åndelige fengsel, av seg selv.

Kunsten er å finne Frelsen, fra tankefellens slaveri, fra åndelig trelldom ved hjernevask, til fri tanke, til fri sjel, løsrevet fra denne verdens begrensninger.

F**k dogmer, religiøse og ideologiske, sosialiseringens løgner, og falske autoriteter.

Muligheten til å vinne kvalifiseringen til evig liv vinnes ved fødsel, tapes ved død.


«For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?»

~ Jesus (Matt 16:26)

De som fornekter sine kulturelt upopulære følelser for å bli populær, de blir aldri hel, og mister dermed sin sjel.

Be Honest to Thy Self. Be Free.

«Din tro har frelst deg». ~ Jesus

Hva enhver tror en selv er, er i sannhet hva det mennesket blir; ofte begrenset til denne kropp, denne dimensjon, denne jord, dette liv.

Deres bønner er hørt, – de ble det de trodde var mulig…..bare så langt deres karnalske sinn klarte å tenke.

De begrenset seg selv, sitt Selv. Uten åndens øye åpent, Det Tredje Øyet, når ikke forestillingsevnen langt nok.

Begrensethet har sin pris. Nirvana eller Perleporten er åpent kun for indvider. Uansett fellesskap og flokkens størrelse gir ingen forrang, om ikke forutsetningene er til stede, i det enkelte individ i flokken.

Hva savner vi oftest mest? Oss selv. Å bli hel.

Det er livets mening og mål.

Tankefellen projiserer dette savn på andre, slik at en ikke finner seg selv.

Verdens mennesker vil gjerne bedras. Verden bedrar en.

PS: FrP og Høyre, og de andre småpartiene, er forøvrig av en eller annen årsak blitt like sosialistiske som AP og SV. Der er ingen uenighet om de sosialistiske store linjer i vårt lands demokratiske utvikling. – Krangling om detaljer i det sosialistiske prosjekt bare.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
80%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
20%
Dårlig
0%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

28
Kommentarer

avatar
14 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
kenRikard LøwenskioldMenneskeZeteraSigr Huginsson Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Cavalli
Abonnent
Cavalli

Kjærlighetssorg?

BelzeBob
Abonnent

Sensur er et stort problem. Hva vet hvermansen i vesten om hvordan det *egentlig* var i Libya? Hvordan det *egentlig* er i Iran? Hvordan det *egentlig* var i Hitlers Tyskland, Francos Spania, Mussolinis Italia, Saddams Irak?

Vi får bare høre den korte og subjektive versjonen fra disse regimenes fiender. Ja, det er greit med kritikk, men vi kan ikke gjøre oss opp en skikkelig mening før vi har lært mye mer om hvordan det er/var i disse regimene. Vi trenger også å vite hva slags kritikk disse omstridte lederne har/hadde av «de gode landene.»

Rolf Kenneth Myhre
Skribent

JJ,
Hva synes du om PROUT, da?
http://www.rolfkenneth.no/PROUT.html

Det er neppe sosialisme i seg selv som skal gis skylden for et materialistisk-naturalistisk verdensbilde. Så hvilke ord vil du sette på et ønsket politisk-økonomisk system som har et åndsvitenskapelig verdensbilde?

Sigr Huginsson
Skribent

Sosialisme og demokrati slik vi kjenner det i dag er inted annet enn imperalisme, men uansett ser jeg poenget ditt at det nødvendigvis ikke trenger å være det. Gaddafis grønne Libya var på mange måter Islamisk sosialisme, og var trolig den mest velfungerende staten i Afrika.

Prout ser meget spennende ut på mange områder. Hva med å publisere det som en artikkel?

Zetera
Abonnent
Zetera

Ønsker vi så tette bånd mellom Nord-Afrika og Europa som Jagland nå legger opp til?

Hvorfor er ikke dette et tema til diskusjon her hjemme?

Nå åpner generalsekretæren i Europarådet, norskfødte Thorbjørn Jagland, for at Tunisia kan bli medlem der, i tillegg til å få en EØS-lignende avtale med EU. Allerede 21. februar besøkte Jagland Tunisia for å følge opp den. Han mener at Europarådet, med sine 47 medlemsland, er det best egnede forumet for nå å inkludere de nye demokratiene i Stor-Europa.

Europarådet tilbyr derfor nå «partnerskap for demokrati»-avtaler også med arabiske land. Den 21. juni fikk parlamentet i Marokko, etter en demokratisk reform, slik «partner for democracy»-status med Europarådet. Det samme fikk så De palestinske selvstyremyndighetene 4. oktober.

Etter søndagens valg åpner Jagland opp for at Tunisia, som ligger en kort sjødistanse fra Italia, framover også kan bli medlem av Europarådet:

Også en nærmere EØS-avtale med dagens EU kan bli aktuelt. Siden 1998 har Tunisia hatt en handelsavtale (AA-avtale) med EU. 14. oktober tok leder for de liberale partiene i Europaparlamentet (ALDE-gruppen), Guy Verhofstadt, så til orde for å tilby Tunisia et nærmere medlemskap, i EFTA.

«Tunisia er det mest utdannede og åpne landet i Nord-Afrika. Vi bør undersøke om de bør bli medlemmer i EFTA-gruppen, med samme rettigheter som Norge og Island,» skriver Verhofstadt i sin pressemelding.

Med dette tegnes det nye Europakartet!
http://www.nytid.no/perspektiver/artikler/20111028/det-nye-europa-kartet/

Zetera
Abonnent
Zetera

Demokrati snakkes det så fint om, også at det skal bli mer åpenhet også videre, men dette gjelder jo valg for fremtiden, valg vi bør kreve å få ta del i.
Hvorfor kommer ikke dette mer frem i media hvem politikerne våre vil ha tette relasjoner til.

Sigr Huginsson
Skribent

Interessant Zetera.

Så kan det Jagland kaller Stor-Europa være det samme som ABB kaller Eurabia?. I grunn et ubehagelig spørsmål å stille, men etter uttalelser fra Galtung så kan nok disse to begrepene være nært beslektet. ABB sin påstand var at det forelå en konspirasjon mellom muslimer og venstresiden (henholdsvis arbeiderpartiet) om la muslimer ta over Europa. I grunn en naturlig formulering om målet er å skape panikk og kompromissløs motstand mot muslimer. Galtung på sin side sier muslimer ikke er invitert til en maktovertagelse, men for å inspirere oss, som også er en taktisk formulering om målet er å få Nordmenn til å forholde seg passive til samfunnsendringene.

Hva er sant?
Sikkert noe midt imellom, og litt på sidelinjen.

ABBs påstand er non-sense, men ser man det Galtung sa i forbindelse med «eurabia» i sammenheng med Jaglands Stor-Europa (av en eller annen grunn smaker det Stor-Tyskland XXL), så får man muligens et klarere bilde av de faktiske forhold. Det venstresiden tilsynelatende prøver på er å skape en felles blokk av Europa og Arabiske stater. Vestlig sosialistisk styresett får etablere seg i Arabiske land, mot at Islam får etablere seg i Europeiske land (med politisk korrekt Islam), og på denne måten tenker de å skape en «felles kultur» hvor kristendom og islam skal fungere side om side og sammen som en slags kristen-Islam, som et motstykke til den Amerikanske judeo-kristendommen (kristensionismen). Tanken er sikkert ikke dum, men er det ikke bedre å deportere Europeiske kristensionister til sørstatene?

Saken er den at dette aldri vil fungere i praksis, og selv om USA på mange måter har klart å konstruere en tilsvarende ideologi-allianse med jødiske sionister, vil det ryke så snart delmålet er oppnådd om ikke før. Blir slike konstruerte ideologier presset på kan selv vanlige Norske muslimer alliere seg med det noen liker å kalle høyreekstreme for å forsvare seg imot ny-sosialistisk Islam. Vi ser også at USA har startet med å alliere seg med ekstreme Islamister mot «noen».

Moskeen på Furuset i Oslo er et eksempel på dette. Praktbygget skal være sete for Norges 1500 ahmadiyyaer, men får plass til ikke mindre enn 4500 personer. Den islamske reformvennlige menigheten Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge er omstridt. Som kommentator Inger Anne Olsen i Aftenposten skriver dagen før åpningen:

«De kaller seg muslimer, og er sannsynligvis landets mest undertrykte muslimske menighet, og en av de minste. Ahmadiyya er like lite anerkjent blant muslimer som Jehovas vitner er blant kristne. Muslimer flest ser på ahmadiyya som kjettere, som ikke-muslimer».

Baitun Nasr Moské var omstridt allerede da planene ble kjent. En stor moské ville bli dominerende i et «lite» bydelssamfunn, og gjøre en fra før innvandrertett bydel enda mindre «norsk». Bygget ble lokalt omtalt som «forargelsens moské».

Men den innvendingen har langt på vei forstummet. Alvorligere er det at menigheten ble utsatt for trusler og bygget utsatt for hærverk, blant annet i form av tagging, uten at noen ble stilt til ansvar.

Hele prosjektet ble motarbeidet av «rettroende» muslimer.

Men ledelsen i Moskéen ga i fjor sommer overfor NTB uttrykk for at moskeen skulle være tilgjengelig for alle, også ikke-muslimer.

Og det blir bekreftet dagen før åpningen:

– Vi vil bidra til økt forståelse på tvers av religioner, og vi vil bidra til å redusere fordommer i samfunnet. Alle er velkomne hit for å be, også kristne. Vi har ikke lov til å hindre noen i å be. Vi vil jobbe for et fredelig samfunn, fred og kjærlighet for alle. Ikke hat mot noen, sier moskéens og Ahmaddiyya-menighetens talsmann Mahmod Ayaz til NTB.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10039332

Man denger ikke til med en giga-moskee i hovedstaden mot Nordmenn og muslimers vilje uten en konkret agenda. Misforstå meg rett. Jeg synes Ahmaddiyya-gjengen høres trivelig ut og har ingenting imot av de får bygget en moskee som passer menighetens størrelse, og jeg vil også si at enkelte muslimers ramaskrik mot moskeen er noe hysterisk. Men når man ser dette i sammenheng med innvandring fra arabiske land, «demokratisering» av arabiske land, Galtungs uttalelser rundt Eurabia, og Jaglands Stor-Europa, så er det for meg ingen tvil om at dette (iallefall i fra regjeringens side) er et politisk prosjekt hvor hverken Islam eller religion står i sentrum. Dette blir gjennomskuet, og da blir folk forbannet, splittet, radikalisert, og mindre samarbeidsvillig. Manipulering og Imperiebygging er ikke nøkkelen til fred.

Zetera
Abonnent
Zetera

Jeg tror det kan stemme det du sier her Sigr Huginsson for:

Eurabia er vel i praksis en realitet, 11 av medlemslandene i Middelhavsunionen er medlemmer av Den arabiske liga og/eller OIC

Tunisia er medlem av Middelhavsunionen, en union som ble stiftet i 2008.

Som det står på nettstedet deres http://www.ufmsecretariat.org/en/who-we-are/
Union for the Mediterranean (was) created by the 43 Euro-Mediterranean Heads of State and Government in Paris on 13 July 2008. Foreign Affairs Ministers in their meeting in Marseille on 4 November

2008 decided that the headquarters of the Secretariat would be in Barcelona.

The Union for the Mediterranean encompasses the 27 EU member states, the European Commission and 16 Mediterranean countries. Foreign Affairs Ministers in Marseille decided that the League of Arab

States shall participate in all meetings at all levels of the Union for the Mediterranean.

I listen over medlemsland http://www.ufmsecretariat.org/en/ufm-partners/ finner vi Sverige og Danmark, men ikke Norge.

OIC
Tunisia er blant medlemslandene, og det sammen med 10 andre land som også er medlemmer av Samarbeidsorganisasjonen av islamske stater (OIC), nemligAlbania – Algerie – Egypt – Jordan – Libanon –

Mauritania – Marokko – Palestina – Syria – Tunisia og Tyrkia.

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
(formerly Organization of the Islamic Conference)
is the second largest inter-governmental organization
after the United Nations
which has membership of 57 states spread over four continents.
http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52

The Organization is the collective voice of the Muslim world
and ensuring to safeguard and protect the interests of the Muslim world
in the spirit of promoting international peace and harmony
among various people of the world.

Zetera
Abonnent
Zetera

Hvem sitter på toppen og trekker i trådene?

I følge Prof. Dr. Walther Veith er det Vatikanet v/paven som også regner seg som det eldste monarkiet (Englands dronning som nr.2) som er over alle nasjoner og konger og eier hele verden. Kong John (år 1213) brøt Magna Charta dokumentet/avtalen med paven, brøt de avtalen skulle de miste retten til den engelske tronen.
Knights Templars eier kronen og kontrollerer kongene.

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8LBRt2S0YUU

Hele serien:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nap9qWRl9uA

Kan det være noe i dette og i så fall hvor mange andre blir kotrollert av dette foretaket?

trackback

[…] Jfr også skjebnen til Keiser Wilhelm, som skjenket Ålesund pengene til gjenoppreisning av Jugendbyen etter brannen i 1904 (vår vakre hjemby – det beste og vakreste sted i verden). # Hvis vi ikke handler unisont i samarbeid med hverandre og forsikrer oss om at fremtiden blir hva den trenger å være, så vil vi garantert fortjene enhver skjebne som venter oss.- Bill Cooper. http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/kjenn-deg-selv-nirvana/comment-page-2/#comment-75351 […]

trackback

[…] Kjenn Deg Selv – Nirvana http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/kjenn-deg-selv-nirvana/ […]

Menneske
Abonnent
Menneske

I denne artikkelen blir det nevnt «bønn» og «nirvana». Her kommer en av mine bønner, og mitt «nirvana».

Dear Father. Help me to put this mask on, so that I can se with «their» own eyes, how evil and corrupted they, the primitive bullies they truly are.

http://www.youtube.com/watch?v=gOYtZZ7yLoY

I ask of you, dear Father, to help me, seeing what kind of murders they truly are. And I ask of you, dear Father, to give me strength, to stop these assholes, before they kill us all. They have no right to live amongst us anymore. They are a threat to children, to their parents, and to all life that still exist on earth, even in my country. Please help me to put them where they belong: In jail. And they must never be released out of prison, and their names must be forgotten into forever oblivion. So help me, great Father. Because I will never forget their endless violent acts, and I will never forgive myself, if I do not succeed, with my mission, STOPPING them, the scumbags of sacred Planet Earth. Please help me to fire my light, like a torch, so that I can burn all of their filthy rabbit- holes, filled with this virus, which pesticides your, and our planet. And please, dear Father, be aware of this virus` superstitious sinister mantra, which goes like this:

http://www.youtube.com/watch?v=h3da5oBB1
And like this: Arbeit macht frei, as long as you exist in our concentration camp, with invisible HAARP and chemtrail walls:

http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4

Menneske
Abonnent
Menneske

Virusets sataniske mantra så ut til å ikke kunne vises ved forrige lenke.
Jeg gjentar mantraet:
http://www.youtube.com/watch?v=h3da5oBB10U

Rikard Løwenskiold
Anonym
Rikard Løwenskiold

Du snakker om så store og vide begreper, og er nok ikke på noe, men så går du i fellen av å snakke om noe så simpelt og forgjengelig som politiske partier. Så utrolig skuffende…

ken
Anonym
ken

RL – Enig! Grunnleggende for det vi har innbilt oss er et demokrati der innbyggerne kan påvirke beslutninger, og at man blir hørt i lokale og sentrale valg. Det har man trodd man har hatt gjennom stemmeretten i en kort periode siden 1885 for de fleste menn og fra 1913 for kvinner.

Vi tror at myndighetene bare og helt uten unntak er folkets representanter. Vi tror at de er oss, eller vår forlengede arm, og at vi kan påvirke dem gjennom valg. Men slik er ikke virkeligheten. Demokratiet er satt ut av funksjon, og det spiller ingen rolle hva man stemmer. Alt går etter planene til de som vil styre hele verden, og demokratiet er for alle praktiske formål satt ut av funksjon. Det lille vi hadde av demokrati er nå helt borte, OG VI STYRES UTENFRA… http://www.nyttnorge.com/ikke-stem-ved-noe-valg-demokratiet-styrt-skuespill.html

PS! 5G, the second wave (microwave)