Verdensomspennende markering mot chemtrails 25 august

17.9K visninger
8 minutter lesetid
127

Flyspraying med finpartiklede kjemikalier i form av såkalt geo-engineering, kjent som chemtrails, har pågått i mange år verden over. Hardest rammet er vestlige land som har hatt et mangeårig militært samarbeid med USA og/eller medlemskap i NATO…

25. august ble det avholdt en verdensomspennende folkelig protestaksjon mot den hårreisende og livsfiendtlige flysprayingen, som er kjent som ”det hemmeligste av hemmelige prosjekter”. Kjennetegn ved chemtrails, i tillegg til at noen hver kan se det med sine egne øyne ved å kaste et blikk på himmelen i ny og ne, er en høyst påfallende taushet fra media, politikere og myndighetspersoner om det som må være nåtidens største miljøkriminalitet. Den totale mangelen på noen form for offentlig innrømmelse av at chemtrails faktisk foregår er i seg selv oppsiktsvekkende.

Bilder fra markeringer verden over 25 august 2013
Bilder fra markeringer verden over mot geo-engineering/chemtrails 25 august 2013

I Norge var det markeringer i Oslo foran Stortinget og i Bergen. Været var fint, det hadde nesten ikke vært flyspraying denne dagen.

Her er appellen jeg holdt foran Stortinget i forbindelse med den verdensomspennende markeringen for Moder Jord og mot chemtrails 25. august 2013:

Kjære alle sammen,

mitt navn er Hans Gaarder. Jeg er uavhengig forsker og skribent i nettmagasinet Nyhetsspeilet.no.

Det sies at i en tid med universelt svik og bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. Jeg kommer nå til å gå gjennom noen enkle fakta om det som i lengre tid har foregått på himmelen over hodene på oss.

GEO-ENGINEERING er et faglig uttrykk som omhandler manipulasjon av livsvilkårene på jorda. Geo-engineering er et tema i visse forskningsmiljøer og på lukkede konferanser.

Et annet ord for geo-engineering er CHEMTRAILS, i praksis er dette utslipp av finpartiklede kjemikalier fra fly. Chemtrails er et topphemmelig prosjekt, kjent som ”the blackest of black projects”: Det hemmeligste av hemmelige prosjekter. Litt rart er det jo at noe som er så hemmelig er noe enhver kan se ved å kikke litt opp på himmelen fra tid til annen.

Dette har jeg sett på himmelen den siste uka:
Man 19 aug                Jeg så 3-4 fly som sprayet – mye striper
Tirs 20 aug                  Jeg så en stripe utvide seg fra smal til bred
Ons 21 aug                 Jeg så en bred stripe
Tors 22 aug                 Jeg så en bred stripe
Fre 23 aug                  Jeg så flere striper, og flere fly i aksjon
Lør 24 aug                  Jeg så 4-5 fly som sprayet, flere av dem samtidig og striper på kryss og tvers

Det var ikke så ille. Mao. det har foregått mye verre spraying enn dette her i norge. Men det foregår. Og kom ikke med det kamuflasje-våset om kondensstriper og konspirasjonsteorier. Det er en fornærmelse mot det norske folks intelligens. Det er faktisk noen av oss som vet noe, og SOM VET HVA VI SER, uavhengig av at norske myndigheter og media medvirker i en gigantisk dekkoperasjon for å late som giga-utslippene fra chemtrails-flyene ikke finner sted.

Her er litt hemmelig info om sprayflyenes oppgaver:

Project Clover leaf – prosjekt kløverblad; noe som utfører flere oppgaver samtidig.

Project Raindancer – ”regndans”-spraying, for å manipulere været, bl.a. ved å skape regn.
Husk vi har hatt 3 regnsomre de foregående somrene. Det kan være en sammenheng.

Project Red Sky – rød himmel; er ikke noe godt tegn. Der er det mye grums, i det programmet.

I 2008 – da flysprayingen var vesentlig verre her enn den er nå – sendte jeg en redegjørelse for hva chemtrails er til ansvarlige myndigheter og anmodet ansvarlige norske politikere i ”miljønasjonen norge” om å gripe inn for å få stanset denne omfattende miljøkriminaliteten i offentlig regi.

Her er noen av svarene jeg fikk:

Fra statsministerens kontor: ”Kjemiske utslipp. Takk for din henvendelse som statsminister jens stoltenberg har bedt meg svare på. Vi har merket oss dine synspunkter.” Med hilsen etter fullmakt statssekretær Kjersti Markussen.

SMK

Fra Miljøverndepartementet: ”Henvendelse om utslipp fra fly… EVENTUELLE UTSLIPP FRA FLY ER IKKE ET UTPEKT OMRÅDE I VÅRT ARBEID MED HELSE- OG MILJØFARLIGE KJEMIKALIER.”

(De har neppe utslippstillatelse de flyene som driver og sprayer over hodene på oss, så sent som i dag)

Med hilsen etter fullmakt Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen

Miljoverndp
Fra Forsvarsdepartementet: ”Etablerte forskningsmiljøer har undersøkt og tilbakeviser påstandene om spredning av kjemikalier fra fly, såkalte chemtrails”.

forsvarsdp

Men det er da faktisk Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret som kontrollerer norsk luftrom. De smyger seg unna ved å vise til andre som ikke vet hva det går ut på.

Og selv om ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard og oberst Torgeir Dagfinn Teigums navn stod under brevet hadde ingen av dem underskrevet selv. I henhold til den militære straffelov er det straffbart å lyve, særlig skriftlig.

Det er ikke bare statsminister, miljøminister og forsvarsminister som stilltiende samtykker til chemtrails-forgiftningen. En samlet sensurert norsk presse har chemtrails som sitt TABU nr. 6. Løgn og fortielser er tydeligvis en viktig del av medias oppgaver.

Den militære etterretningen og mange andre bidrar til dekkoperasjonen. Meteorologer og sivile piloter er tause vitner. For dem vil åpenlys plapring om flysprayingen som indirekte påvirker deres arbeid medføre TRØBBEL. Dekkoperasjonen er omfattende og metodene som benyttes er utviklet og utprøvet i USA gjennom flere tiår på andre områder der HEMMELIGHOLD anses viktig. Skepsis.no er en del av dette her, på norsk grunn.

En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å "henge oss ut" som står opp for sannheten. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung, som dengte opp personer som var skeptiske til Hitlers påfunn -
En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å «henge ut» personer som står opp for sannheten med navn og tittel på nettstedet vepsen.no. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung (SA)  som dengte opp personer som hevet røsten mot datidens makthaveres påfunn og herjinger.

Situasjonen minner om krigen. Da fantes det en motstandsbevegelse som stod opp imot den ytre okkupasjonen og mot de mange nordmenn i posisjoner som lydig utførte ordre for en fiendtlig okkupasjonsmakt som gikk imot folkets interesser.

Så rart at så mange ser ut til å ha lært så lite av historien. Men sannheten er nå engang sannheten uansett hvilke stille og effektive metoder som tyranniet og deres medløpere praktiserer.

Hva er de egentlig redde for? Fredric Hauge i Bellona som har innsats for klimaet som høyeste prioritet. Det er en uvitenskapelig strutseholdning å fokusere på klima uten å legge inn i beregningene effektene av CHEMTRAILS, EISCAT OG HAARP og samspillet mellom dem. Det samme gjelder klimajournalist Ole Mathismoen i Aftenposten som klynker om CO2-utslipp, selv om CO2 er ufarlig og nødvendig for livet på jorden. Men han vet at den dagen han setter noe på trykk om CHEMTRAILS så vil han være uten jobb.

Mitt råd til Hauge og Mathismoen er at de kan gå til lunch og holde tett om klima og utslipp, inntil de blir i stand til å legge inn chemtrails- og HAARP-problematikken i beregningene sine. Det de praktiserer kan sammenlignes med flykonstruktører som får forbud mot å legge inn virkningen fra gravitasjonskraften i sine beregninger for å få et fly på vingene. Uvitenskapelig og toskete, men egnet til å føre et uvitende publikum bak lyset.

Chemtrails inneholder bl.a. partikler fra aluminium og barium. Aluminium strødd utover store landområder er livsfiendtlig for planter, dyr og mennesker. Barium strødd utover i atmosfæren er et  element i hemmelige militære prosjekter som er uten respekt for livet og for Jorden.

Her er en nyhet til alle som medvirker i dekkoperasjonen, direkte eller indirekte:
Sannhetens øyeblikk nærmer seg! Vurder grundig om du ønsker å befinne deg på listen over fiender av jorden og våre barns fremtid den dagen regnskapet skal gjøres opp. Den dagen kan komme raskere enn du aner.

Er det noen her som har fått munnkurv av chemtrails-dekkoperasjonen så har du her en fin anledning til å lette ditt hjerte og kalle en spade en spade.

Ordet er fritt …

Dette var det jeg ville si –

7

Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen
Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen

4

Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere vise samfunnsansvar - nok en gang...
Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere steppe inn ved å utvise samfunnsansvar – nok en gang fordi personer i posisjoner utviser en slik grad av ansvarspulverisering at det kan minne om nanopartikler –
Personer fra skepsis-kulten på "gatebølleoppdrag". Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning -
Personer fra skepsis-kulten på «gatebølleoppdrag». Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning – mao. at det anses som svært viktig at sannheten om chemtrails fortsatt forsøkes holdt skjult.
Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om "Konspira...gjesp" kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: "Keep your friends close, but your enemies even closer". I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere "Fri Tanke" å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths FriTanke mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer...) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen "forbudt kunnskap". Lærte Færseth noe av det? Det skal mye til for en som har "Don't confuse me with facts" som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for innvikling av de brede masser. Men et fritt mikrofonstativ har Færseth til enhver tid, det være seg hos NRK eller avisene, for å komme til orde med sine gatebølle trakasseringer og ærekrenkelser av personer som kan anses som sannhetssøkere.
Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om «Konspira…gjesp» kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: «Keep your friends close, but your enemies even closer». I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere «Fri Tanke» å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths «FriTanke dott no»)  mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer, som er kjent fra Nyhetsspeilet.no) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen «forbudt kunnskap». Er det mulig at Færseth kan ha lært noe av det? Det skal mye til for en som har «Don’t confuse me with facts» som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for hjernevask av de uopplyste masser, som ennå tror at Aftenposten eller NRK har som formål å formidle sannheten. Færseths fordel i den til tider assymetriske krigføringen mot bevisste samfunnsborgere er media som NRK eller Dagbladet tydeligvis er under instruks til å gi ham blanco spalteplass til enhver tid, der han uhemmet av injuriebestemmelsene i den norske straffeloven  får komme til orde med sine gatebølle-trakasseringer og ærekrenkelser mot rettsskafne norske borgere.».
Den feige "ryggdolkeren" John Færseth må stå skolerett i forhold til Tore B Krudtaa, som ble targeted av krypskytteren Færseth etter sin vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten at det kunne få konsekvenser for ham selv? Mens Færseths Goebbels-aktige demagogiske bakholdsangrep ble publisert av nrk.no måtte Krudtaas tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det vel også noe om situasjonen i norge idag...
Den feige «ryggdolkeren» John Færseth må stå skolerett overfor Tore B Krudtaa, som ble targeted av den verbale krypskytteren Færseth etter Krudtaas vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten noen form for dekning uten at det ville kunne få konsekvenser for ham selv – f.eks. i form av en alvorsprat på åpen gate? Mens Færseths Goebbels-aktige og ekle demagogiske bakholdsangrep ble ukritisk publisert av nrk.no uten noe som helst hensyn til injurielovgivningen eller vær varsom-plakaten, måtte Krudtaas og Trond Skaftnesmos konkrete og velformulerte tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det også noe om situasjonen i chemtrails-nasjonen norge idag…

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

127 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Thor
Thor
Abonnent
10 år siden

Flott artikkel Hans!! Lett nervøst i starten av videon:) En forklaring jeg bruker er for å forklare chemtrail er en som produserer avlinger av frukt for videreselging som bruker et enmotors fly med å spraye avlingen sin med insektspray,jorden er et eple og vi er middene..Her oppe i Meråker på en solfylt dag med BLÅ himmel i noen timer kommer chemtrailflyene på kryss og tvers,møtende med en annen chemfly..virker som jordbrukskommuner er spesielt utsatt for spraying..og du kan garantere de dukker opp der det er solgløtt..Sol og blå himmel=chemtrail..Hva hadde villet skjedd hvis noen med luftværnsrakkett hadde skutt ned et chemtrailfly?(som en engelsk chemtrailmotstander sa det:Why is it no one’s shooting it down»,gladly give a rose to that person..») En benektelse av en annen verden av myndightene kanskje..?

Tore B. Krudtaa
Abonnent
10 år siden

Kan jo legge til at John Færseth, i sin kronikk på Nrk.no / ytring, klarer å spre løgn, desinformasjon og stygge insinuasjoner om 4 personer. Under demonstrasjonen mot Geoengineering/Chemtrails, konfronterte jeg Færseth med hans påstand om at jeg skal ha kommet med personangrep mot meningsmotstandere. Færseth sin forklaring var at jeg hadde kommet med personangrep mot havforsker Øivind Bergh fra Bergen. Selvfølgelig er dette tatt fullstendig ut av luften, og er kun desinformasjon formidlet direkte eller indirekte fra denne Øivind Bergh. Færseth har ikke en gang giddet å sjekke opp om påstandene fra Øivind Bergh hadde noen rot i virkeligheten.

Færseth sin tafatte retorikk blir det tatt et oppgjør med i denne artikkelen:

Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread418058/#post_418058

For å forstå litt mer hva slags kilder Færseth bruker for å sverte sine meningsmotstandere, kan det også være av interesse å lese en artikkel jeg skrev om havforsker Øivind Bergh fra Bergen. Selvfølgelig ikke som et personangrep, men som et forsvar mot et skred av desinformasjon og løgn fra denne Bergh – en Bergh som nå ser ut til å ha utviklet en ukontrollert trang til å sverte mitt navn og min person.

Tilfellet Øivind Bergh – En nettmobber en desinformant og en løgner:
http://www.monsanto.no/index.php/no/gapestokken/207-tilfellet-oivind-bergh-en-nettmobber-en-desinformant-og-en-logner

Simon Elvedahl Solnes
Simon Elvedahl Solnes
Abonnent
10 år siden

Disse skeptikerne kan ta ting litt langt noen ganger og begynner og irritere meg litt nå kjenner jeg. De har drevet og trakkasert pasienter av en Dr. burzynski i usa som har drevet siden 70 tallet med en alternativ kreftkur i forhold til kreft. og har hatt veldig gode resultater til tider. Det er 2 dokumentarer som abselutt er verd og se. Og disse skeptikerne har drevet og terrorisert klientene til han der borte.
som faktisk har overlevd aggresive kreft diagnoser som de aldri skulle ha gjort.
Som sagt begynner og gå meg litt på nervene noen ganger. Kanskje man skulle ha tatt seg en tur på en kvell til et par av de.

LightLion
LightLion
Abonnent
10 år siden

For min del skal de som står bak denne «geo-engineeringen» bare gjøre hva de vil med denne «primitive» 3D verden! Jeg har en personlig forståelse av hvem som står bak denne typen kontroll av himmelen, og må si jeg blir sjelden overasket når jeg finner ut nye elementer de kontrollerer. Men bare for å ha det sagt; jeg støtter dere som kjemper i mot disse krefter. Skjønn mine ord når jeg sier at dette er bare en lekse eller et liv man lever for å lære av våre feil, begynn med deg selv, hva jobber du som? Hvis svaret er; «Pilot! Tjener masse penger på å transportere og distribuere kjemikalier i luften» eller «Butikk-medarbeider! Tjener til livets opphold.» vil jeg si at dere begge har feilet i å føre menneskeheten til neste «level». Så lenge man utnytter seg av dette systemet blir man utnyttet av dette systemet, noen kaller det livets vante gang, jeg kaller det rett og slett ikke, har ingen ting med liv å gjøre. Merk mine ord, dette systemet står for fall, og menneskeheten blir lys igjen, vi har bare glemt vår fjærne fortid hvor tid ikke finnes. Vi er lys-vesner i dag, er bare det at vi tror så inn i hælsike på denne 3D verden at vi nekter å se hva og hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Denne 3D verden er bare midlertidig, så jeg sier igjen; hvis de tror de kan kontrollere meg og deg (ja du som leser dette) som uendelige vesener på denne jorden, ja da tar de skammelig feil! Å den leksen må de bare lære. Vi er på en måte bare læreren som retter prøven deres. Namaste

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  LightLion
10 år siden

Hvordan kan vi frigjøre oss fra tradisjoner…

Personlig vertøy (for bla bedre jording) ;-) – Numerologi…
http://www.123numerology.com/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

Snow, Skjærviken Fredrikstad, melted with a lighter, no water, smell of burned chemicals, turns black, January 31 2014 http://postimg.org/image/e4i40x9x1/ In facebook http://tinyurl.com/pf77yg5

Bachman Turner Overdrive – You Aint Seen Nothing Yet

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

Snow, Skjærviken Fredrikstad, melted with a lighter, no water, smell of burned chemicals, turns black, January 31 2014 http://postimg.org/image/73ab3hhd5/ In facebook http://tinyurl.com/pv62qvj

Jethro Tull- Warchild + http://www.youtube.com/watch?v=qVn2wbWFz5I&list=PL2B0259728439DC7E

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Kurt Oddekalv: Mye vi ikke vet om chemtrails

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/–jeg-vet-at-det-er-blitt-sprayet-mye/3422784702.html

Bli med på diskusjon i Nettavisen.

Hermis
Hermis
Abonnent
10 år siden

I dag sprayes det ihvertfall en del over Tromsø-området. Det er helt vanlig at det sprayes om lørdagene også. Synd, da det så ut til å bli klarvær tidligere i dag.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Dette blir mye ull. Chemtrails eller contrails har nok eksistert lenger enn man kan forklare det med «spraying». At man ser chemtrails daglig overalt må ha en annen forklaring enn det rent visuelle. Synsing er og blir et godt stykke fra håndfaste bevis. Man ser kondensstriper på himmelen og klassifiserer det ut fra sitt eget referansesystem til å være chemtrails – så enkelt kan en subjektiv vurdering påstås å være noe farlig. Jeg har til dags dato til gode å få servert samplet materiale som kan dokumentere dette. Inntil videre havner det for meg derfor i kategorien «keiserens nye klær».

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Jens
Chemtrails er bevist, og det finner du selv om du gidder å lete.
Dette med å rope etter bevis her blir nesten det samme som historien om at skepsis-jødene ba konspirasjons-jødene, som sa at de skulle avlives i gasskammer, om å bevise det.
Men anyway: Vi blir alle skadet av dette, både skeptikere og konspirasjonsteoretikere, selv om du nekter for at dette er realitet

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
10 år siden

Jeg må innrømme at jeg stusser på ett par punkter i artikkelen. Er det slik å forstå at samtlige piloter, meteorologer (da også alle med tilsvarende/overlappende fagfelt), journalister, forsvarsfolk over ett visst nivå og den øvre politiske ledelsen vet om dette, men så trues til stillhet? Det er i såfall ett temmelig enormt antall mennesker som vet om dette, også mennesker som ikke er tilknyttet hemmelige tjenester. Virker det ikke da veldig rart at ikke noen av disse står frem med beviser for disse grusomhetene?

teig
teig
Abonnent
10 år siden

Chemtrails på Island!

Mye flytrafikk foregår ved landing/avgang Røykjavik, men disse «kondensstripene» er jo LANGT høyere enn enhver flyplass!

teig
teig
Abonnent
Svar til  teig
10 år siden

Skulle sagt–Når stripene ligger så høyt over Røykjavik kan de knapt ha noen forbindelse med landing/avgang! av rutefly! Så bør skeptikere spørre seg –hvilke langdistanse fly har interesse i å «tåkelegge» tettbegyggelse når de vet de uhyre lettvint KAN unngå det ved å fly utenom?

MortenB
MortenB
Abonnent
10 år siden

En ting er sikkert og det er at så lenge vi ser chemtrails på himmelen så har den mørke «eliten» fortsatt makt. Og dessverre så er det tilfellet da det er stor chemtrail aktivitet og det er også tegn i skogen (på Vestlandet) at aluminium og andre bestanddeler begynner å svekke vegetasjonen….
Noen nevner Island og min observasjon er at da økonomien på Island gikk nedenom så gjorde også sprayingen av chemtrails fra Island Air sine fly det samme. De fløy over Vestlandet daglig med den vanlige kjemiske pulverartige halen etter seg som varte i timevis. Men så plutselig etter cracket, bare en contrail som varte i 10-20 sekunder. Og dette varte i måneder før en dag ting var tilbake som før.

Jeg tror også vi må se dette i et større perspektiv. «Eliten» behandler oss som dyr, piner, dreper uten å tenke så nøye over det. Men hvordan behandler vi dyr ? Vi har pelsnæringen, høner stuet i bur, kylling som aldri ser sola stablet som ballene på Ikea og daglig kjøres dyr til de svært få slaktehus som er her i landet under kummerlige forhold for å stå i døds-kø. I flere kulturer drepes det dyr kun for underholdningens skyld, som tyrefekting, hanekamper osv. Kan hende dette blir litt karmisk ?

I over 100 år har vi kjøpt giftige sprøytemidler og sprayet insekter og og småkryp fordi vi ikke skjønner at når vi bruker kunstgjødsel så blir ikke planten like sunn som før og tiltrekker seg insekter som går på «skadede» planter først. Vi har en forvreng kunnskap om at vi skal gjødsle planten, ikke mikroorganismene som lever i jorden rundt røttene, som vi burde.

Så når Eliten sprayer oss så kan det fort bli en karmisk sak som burde fortelle oss at ja, Eliten må vi stoppe i dette, men like viktig tror jeg det er at vi også stopper litt opp og ser hvordan vi mennesker behandler skapninger vi ser på som underlegne oss selv.

Og de som tror chemtrails bare er tull, se filmen «Thrive», Forster Gamble har vært nøye med å ikke ta med det han ikke kan bevise, og chemtrails er det ikke noe tvil om, det kan bevises og har vært det i utallige lab-prøver.
Motivasjonen til det som står bak det er det derimot men enn en mening om.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

:-)
Så lenge vi ser chemtrails på himmelen………….skriver du, og tenker flere andre med deg.

Det store problemet for «dere» er at dere uttaler dere uten annet enn øyets observasjon. Deretter går sanseintrykkene gjennom en forhåndsinnstilt svært subjektivt referansesystem. Dere kan umulig vite hva som befinner seg inne i disse kondensstripene. Gi meg en analysert sample, og svar konkret hva slags gift dere mener finnes der – da, og bare da skal jeg og alle oss andre tro dere.
Obligatorisk er å først gjennomgå en innføring i elementær meteorologi og luftkjemi.
Vi har i Norge http://www.nilu.no som et internasjonalt anerkjent institutt for måling av luftkvalitet over hele Norge – fastland, Svalbard, Dronning Mauds land og over alt i hele verden. De måler ALT i lufta med deteksjonsgrenser som er så lave at det 100% sikkert ville fange opp spekulativt innhold i disse såkalte chemtrails.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Først vil jeg bare spørre deg hvorfor en Boeing 747 fra Emiratene (eller annet Arabisk land) og en Boeing 747 fra Delta Airlines som passerer samtidig med samme høyde har totalt forskjellig hale ? Det amerikanske har en ekstrem hale med pulver-virvler og det Arabiske har en kort damphale som varer i 10-20 sekunder. Skulle ikke de to like flyene som passerer på samme høye innenfor 5 minutter ha den samme hale ???

Nå der det utallige rundt om i verden som har levert inn prøver av regnvann til analyse som inneholder aluminium, barium, nanopartikler og flere andre ting som ikke kan finnes i luften naturlig. jeg kan til og med gi deg linken til flyselskapet som sprayer over USA: http://www.evergreenairlines.com/
Det er innlysende, folk jobber i bedriftene som er involvert i dette og de forteller… Om ikke annet på en bar de sene nattetimer, eller på dødsleiet….
Og som sagt, Gamble som har laget filmen Thrive har samled dokumentasjon på alle ting som er med i filmen. Og det er flere andre som har gjort noe tilsvarende.

Vil en ikke se det så ser en det heller ikke. Det er jo nettopp fordi folk neter å se dette de kan holde på som de gjør.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Heisann!
To fly passerer ALDRI i samme høyde.
Jeg gjentar gjerne: Et grunnkurs i meteorologi vil blandt annet fortelle deg om distinkte ulikheter mellom stabilitetssjikt i luftlag over bakken, og at skillene derimellom er ofte skarpe. Eksempelvis kan du se på røyken fra en pipe en kald vinterdag med inversjonsforhold, og du vil kunne se en markert knekk i inversjonshøyden. De ulike luftlagene kan ha ulik metning med vanndamp, og dette alene kan gi ingen eller mye contrail.
Det meste finnes i luften nå, selv på sydpolen og på Svalbard er ikke luften «ren».

Nedbørsprøver skriver du? I nedbørsprøver kan man i Norge til og med finne sandkorn fra Sahara. En nedbørsprøve over tid må ses i sammenheng med fremherskende vindretninger/trajektorier for å kunne si noe om innholdet.

Hvis det hadde foregått spraying over eksempelvis Oslo vil dette gitt utslag på prøver fra NILUs omfattende måleprogram.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Nå er det slik at fly kommer inn i samme høyde, og spesielt langdistanse-fly og informasjon om høyde og plassering på kart finnes her http://www.flightradar24.com

Uansett hvilke bevis jeg kunne lagt fram ville du uansett ikke vurdere disse da du jo forlengst har bestemt hva du mener så det ville bli totalt bortkastet tid.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Du skiver passerer samtidig i samme høyde.
Det skjer som sagt aldri, og det er også innelysende hvorfor.

Hvis du hadde kunnet produsere, eller rettere sagt formidle adekvate bevis, så hadde dette vært en sensajonell nyhet og ikke ligget på et konspiratorisk nivå. Når dere ser chemtrails over alt og til alle tider, så vil jeg tro virkningene av disse utslippene er på størrelse med en middels fjert.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Jeg regner med at også bl.a. NySp logger automatisk alle ip-adresser for alle innlegg slik at vi kan hente inn alle desinformanter til rettssalene når den dagen kommer, på forhånd tusen takk, og Datalagringsdirektivet er vel ment for bruk til etterforskning, så får vi endelig bruk for dén kostbare investeringen også. Jeg har tusenvis av bilder og videoer av chemtrailfly, samt nærbilder for identifisering, mange distribuert kloden rundt, og sendt til noen utvalgte etterretningsorganisasjoner som trolig formidler de videre til fler

«Erna Solberg mangler nå bare nazi-marx uniformen sin ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-16/#comment-101650

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

At noen skulle spraye befolkningen overalt i verden med gift fra ordinære passasjerfly til alle døgnets tider for å utrydde dem, og uten synlig resultat – det kan jeg ikke med min beste vilje få meg til å tro. Men noen synes av en eller annen grunn å trives i denne villfarelsen der grunnlaget vel egentlig ligger i at en maktelite styrer også dette. Det er når logikken spiller falitt at slike konspiratoriske ideer blomstrer. Det er videre besynderlig at man klarer å sette en stor strek over allment kjent meteorologi og atmosfærekjemi. Mange av argumentene for å ha sett chemtrails kan lett forklares hvis man gidder å bruke litt tid på hva som foregår i atmosfærens luftlag. Når de villeste påstander blir brakt til torgs kan man velge om man vil tro eller tvile, men på veien videre i prosessen bør man for all del bruke sin forstand og søke kunnskapen der den finnes.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

En praktisk øvelse for skeptikere ute i den store verden, Jens og andre som anvender mye eller det meste av sin tildelte tid på å fortelle at verden er en mild versjon av Kardemomme By http://www.youtube.com/results?search_query=kardemomme+by se The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 som komplett fort tar opptil en liten uke, og kom gjerne tilbake og fortell hvilken del man ikke forsto? På forhånd tusen takk * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Jeg regner med at også bl.a. NySp logger automatisk alle ip-adresser for alle innlegg slik at vi kan hente inn alle desinformanter til rettssalene når den dagen kommer , ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-2/#comment-101662

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

:-)
Det er absurd å kalle meg skeptiker for å ikke tror på chemtrails. Skeptiker er vel helst de som ikke tror eller aller helst vil vite av allment aksepterte sannheter mhp meteorologi, atmosfærekjemi osv. Når du nevner kardemommeby og meg i samme slengen sier det alt om ditt argumentasjonsnivå. Da synes jeg du heller skulle finne deg noen likeverdige oppnenter i nærmeste barnehage

Hvis jeg skulle lete etter sannheter på youtube, AbelDanger og navigate3d ville det ha vært fordi jeg hadde meldt meg ut av samfunnet av en eller annen grunn. Det har jeg ikke foreløpig

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

SAS chemtrail airplane Trondheim Norway, route east to west

Quote: Scandinavian Airlines, September 4 2013 11:39 AM CET, ca a dozen chemtrail airplanes logged during the day, as usual the new chemtrails disperse, old chemtrails are drifting, within some hours almost the whole sky is covered with this poisonous grey fog, sunrays are partly blocked, airplane routes: N to S, S to N, E to W, W to E

Flyselskaper som får ekstrainntekt av denne kriminelle aktiviteten, får mulighet til å sette ned prisene for passasjerer og frakt. Dette fører til at andre lovlydige selskaper må gå inn på samme kriminelle kontrakter for å kunne konkurrere. Således utvikler dette seg som en kreftsvulst, noe det også er i utgangspunktet. Viktigste konklusjon av denne kriminelle prosessen er at det må slås effektivt og resolutt ned på enhver kriminell aktivitet som oppstår, ellers vil den automatisk vokse ukontrollert. Digressivt, telefonavlytting som jeg mener er vanlig i det ganske land, gir insentiv til alskens kriminalitet som fort blir særdeles omfattende, er og blir et verktøy som korrumperer alt av makt. Telefonavlytting må avskaffes så fort som mulig. Undertegnede kan etablere en ekspertgruppe som kan gjennomføre dette

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1

«En praktisk øvelse for skeptikere ute i den store verden, ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-2/#comment-101666

Arn
Arn
Abonnent
10 år siden

Det burde ikke være så vanskelig å ta analyser av (ny)snø om noen måneder og sjekke innholdet av aluminium og barium og annet på aktuelle steder rundt omkring. Man trenger bare én dedikert person til å ta noen prøver her og der og sende det til analyse, eventuelt sende ut en person med middels greie på analyser som kan gjøre det selv. Dersom snøen i relativt «uberørte» omgivelser, f eks på nesodden eller i østmarka/nordmarka (for å nevne Oslo-regionen) viser innehold av nevnte, kan man gå videre på vitenskapelig grunnlag. Forøvrig var det endel «stiper» over Groruddalen i dag tidlig, allerede i 6.20 tiden. En stripe øst/vest som ség sørover og spredte seg utover, så et fly som kom nordfra og etterlot seg en stripe som ikke viste tegn til å forsvinne på en stund.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

For ca. 5 eller 6 år siden så vi to stykker fra huset vårt fly som gikk akkurat i samme rute pr. halvtime døgnet rundt i 3 uker så var det bom stopp. Det var i slutten av mars måned Ingen fly der vanligvis. Flyene kom fra øst sør øst og gikk vest nor vest sånn grovt regnet. Vi syntes de kom fra litt for langt nord til å være fra Oslo. De kunne kanskje ha retning mot Island. Men det var jo hver halve time i 3 uker. Hvilket program kan det ha vert? Det har vi ofte lurt på i ettertid.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Opp til for ca. 5 år siden hadde jeg en gammel versjon av Google Earth. Når jeg soomet inn Ramfjorden i nærheten av Tromsø med den gamle versjonen kom det opp navn på to bygninger der,den ene CHEMTRAIL den andre HAARP.
På nyere versjoner av Goole Earth får jeg ikke opp disse navnene.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
10 år siden

En annen ting jeg stusser på, utover at det angivelig er voldsomt mange yrkesgrupper som står samlet i konspirasjonen, er at ingen av de som tror at konspirajsonen eksisterer infiltrerer miljøet. Om både piloter og metereologer, og jeg antar da også bakkemanskaper, flyveledere og overlappende fagfelt, er «tause vitner» og slik det ofte påstås dekker over dette, hvorfor tar ingen av dere en slik utdannelse selv? Om metereologene på yr.no lyver og dekker over sannheten, hvorfor ikke ta en utdannelse for å forstå prosessene selv, og kunne uttale seg med ett minimum av tyngde, istedenfor det som fort fremstår som ralling?

Man kunne dermed antagelig avslørt konspirasjonen ved å jobbe i en slik stilling, som det finnes tusenvis av, eller til og med knyttet nær kontakt med en med en slik utdannelse eller ett slikt yrke. Ett annet aspekt er overvåkning.

Om jeg trodde at vi ble sprayet av onde makter ville jeg ærlig talt ikke nøyd meg med å taste på en blogg, se youtubeklipp og stille opp foran stortinget en skjelden gang i blandt. Jeg ville faktisk etterforsket i praksis, og ikke da kun «sett mot skyene». Om man gikk systematisk til verks ville man kunne samarbeidet og logget hvilke fly som «sprayet» og hvor og når de landet. Videre kunne man overvåket selve flyplassen og tatt bilder. De fleste oppegående mennesker kunne sikkert fått seg jobb som bakkemannskap for å se nærmere på saken.

Foreløpig har man kun «skyene ser rare ut» og en gruppe mennesker uten relevant utdanning og veldig liten kredebilitet som avfeier alt ekspertene sier. Da stiller man også skrekkelig svakt i kampen om sannheten.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Svaret er nok at de aller fleste som kommer borti dette i jobben blir enten fortalt at det sprayes for å redusere global oppvarming/CO2, eller de blir fortalt at det er vær-modifisering, som går litt inn i hverandre. Det er ytterst få, sikkert ingen her i landet, som blir fortalt noe i nærheten av sannheten.

Nå ligger det masser av videoer av værmeldinger der vedkommende som presenterer den tar opp chemtrails, men da alltid presentert som vær-modifisering og de sier også spraying fra fly (USA) . Metrologene ser selvsagt dette på sine vær-radarer og er blitt fortalt at dette er «geomod.» som de kaller det, dette på tross av at hele Europa og hele Amerika har undertegnet internasjonale avtaler som forbyr all form for modifisering av været.
Du finner også videoer der jagerfly filmer chemtrails-utslippet bak flyet, minst en der pilotene diskuterer dette seg imellom, som kjent forfølger de ofte vanlige fly for å «leke krig».
Det finnes også patenter på utslipp av chemtrails, US 4.412.654, US 3.899.144, US 5.003:186

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Alle som har en jobb der de kommer borti problemstillingen blir systematisk forklart at det er snakk om å spraye fra fly for å hindre global oppvarming/CO2, noen er blitt forklart at det er snakk om å kontrollere været.
Det ligger massevis av klipp på Youtube der værtmeldere forteller at spraying fra fly gjøres for å endre været. Selvsagt viser slik spraying på meterologenes vær-radar og de også blitt fortalt at det er snakk om «Geoengineering» som er nødvendig for at ikke «verden skal gå under». De aller fleste kjøper den uten å sjekke selv. Nå er det bare det at alle land i Europa og Amerika har undertegnet en internasjonal avtale som forbyr all for for endring av været…
Av og til forsøkes det forklares at det er snakk om radar testing

Jagerfly piloter følger jo ofte etter fly for å «leke krig», og da får de ofte se på nært hold hvor halen kommer fra. Her er et eksempel

Og selvsagt, teknologi for å spray chemtrals har også patenter på metoder, US
4.412.654, US 3.899.144 US 5,003,186

Jeg vil uansett anbefale alle å se etter selv. Skal en spray folk er det best å spray flest mulig, altså tettsteder og byer. Når det blåser fra nord ledes flere fly nord for byen og det sprayes mye der, fly som går sør for byen har liten eller ingen hale. Kommer vinden fra sør er det motsatt. Når flyene passerer et stykke forbi byen forsvinner plutselig halen og blir en vanlig contrail. Samme høyde of fart. Sjekk selv !
Noen fly har en skikkelig fet hale, bruk en kikkert så vil du se at i halen er det mye pulver som virvles ut i luften bak flyet….

Obellil
Obellil
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Heisann Anfsim.
Du nevner yr.no. Du vet sikkert at stripene etter flyene, om det så er kondens, daglig forandrer været vårt. Det er ikke en konspirasjon, det er fakta. Så at metereologer ikke skulle få med seg dette virker rart., meget rart.
Jeg alene har filmet flere dager der himmelen går fra skyfri til overskyet på noen timer pga flyene. Det fins utallige videobevis av dette.

Så ja, metereologene holder tilbake info.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Obellil
10 år siden

Det kommer helt an på hva du mener med forandrer været. At de etterlater seg synlige striper er ingen, meteorologene inkludert, enige i.

Om det stemmer slik artikkelforfatter og du hevder at meteorologene også er med på dette har dere inkludert en gruppe det er ekstremt vanskelig å kontrollere etter klassiske «hemmelig tjeneste» mal, og om alle de andre gruppene også inkluderes har dere da ett enormt apparat med mer eller mindre tilfeldige mennesker, som du og jeg, som tilfeldigvis tar en utdanning, for så å skjule sannheten når de blir klar over den. Jeg har litt mer tro på medmennesker enn som så, men om det skulle vært tilfelle, hva hindrer deg og andre meningsfeller i å følge oppfordringen min og ta en slik utdannelse selv og bevise teoriene deres?

Og om man er så sikker som enkelte åpenbart er, hva hindrer folk fra å ta oppfordringen min om å faktisk gjennomføre de undersøkelsene jeg etterlyser selv?

Obellil
Obellil
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Du sriver :»Det kommer helt an på hva du mener med forandrer været. At de etterlater seg synlige striper er ingen, meteorologene inkludert, enige i.»

Nå synes jeg du vrir deg unna.
Jeg påstår ikke at noen forgifter oss eller prøver å drepe oss. Det jeg sier er at sripene utvider seg og himmelen går fra skyfri til overskyet. Dette er det mange bevis på, og det tror jeg du vet. Hvis alt var så det skulle, hvorfor skulle ikke metereologene/værmelderene nevne dette på værmeldingen ? Dette påvirker jo utrolig mange.

Når det gjelder dette med at så mange «må være med på det», så er det mange nyanser her. At metereologene er med på det betyr ikke at de vet hele sanheten. Men å snakke om det gjør de ihvertfall ikke, noe de som metereologer burde, i og med at det har en så markant innvirkning på været.

Når det å gjelder det å ta prøver er det tatt mange prøver på verdensbasis.
Men det er ikke for hvem som helst, da det koster endel å få tatt og analysert gode prøver. Har selv tatt endel prøver fra nedbøren,men jeg måler nok bare hardhet og PH, og av helt andre grunner :)

Om sprayingen skulle være reel så kan det jo tenkes at det er solgt inn til myndigheter som en global nedkjølingstekninkk for å sikre jorda og menneskets videre eksistens. At det holdes hemmelig kan jo ha med alle bivirkningene dette skaper. Bare en tanke :)

Så det jeg vil frem til er at fordi om mange er med på det så betyr ikke det at de alle er «onde» og vet hele sannheten. Dette er universelt og gjelder for mange andre suspekte aktiviteter rundt om i verden.

Men takk for svar, dette er et tema som er langt ifra ferdig diskutert

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Jeg har ikke sett kilder på at kondensstriper fra fly endrer været slik du skisserer, og ærlig talt har jeg problemer med å se hvordan man skulle kunne konkludere slik kun ved å se på himmelen. Med forbehold om at det er fullt mulig at vi snakker rundt hverandre eller at jeg missforstår, været over en dag vil alltid variere, og på ett eller annet tidspunkt er skyer nødt til å oppstå, tilsynelatende «fra intet». Det må, i en hverdag der flytrafikken er så utbredt som den er, sammenfalle med at det kommer fly. Jeg har dog ikke sett alle filmene det er snakk om så nøyaktig hvilken effekt vi ser der vet jeg ikke, og jeg kan selvfølgelig også ta helt feil.

Ellers har du selvfølgelig rett i at det må være forskjellige grader i ett system der flere overser problemet, men jeg har, som sagt, enorme problemer med å tro at en hel forskerstand på mange tusener skulle snu ryggen til dette fenomenet, når det som det sies i artikkelen, bare er å se på himmelen, og studiet er ikke lukket eller spesielt vanskelig å komme inn på, om noen her inne ønsker å sette seg inn i saken. Likefullt er det, om artikkelens scenario skulle stemme, utrolig mange forskjellige fagfelt og yrkesgrupper som nødvendigvis må ha en finger med i spillet, det burde finnes bevis.

Angående egne undersøkelser snakker jeg ikke i hovedsak om måling av surhetsgrad osv. da dette vil forekomme og variere i sammenheng med andre utslipp. Men at ingen tar seg bryet med å ta en relevant utdannelse eller få seg en relevant jobb der de faktisk kan undersøke litt, eller ta oppfordringen min over om overvåkelese, får meg til å undre på hvor seriøst de som «vet» egentlig tar det. Det er åpenbart mer komfortabelt å skrive blogg, klippe på youtube eller holde (betalte?)foredrag, men om man ønsker å faktisk bevise eller undersøke noe som nødvendigvis må foregå i vårt eget nærområde, er det kun feltarbeid som gir resultater.

Ellers skal du ha takk for svar du og, og jeg håper vi kan ha en like gemyttlig diskusjon videre. Helt sikkert veldig lærerikt for oss begge, og de som måtte følge med.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

jeg prøver å svare på dette men alle mine svare blir dessverre slettet av Nyhetsspeilet :/

kjemisk
kjemisk
Abonnent
10 år siden

Legg merke til holdningen til Færseth på bilde nr. 8. Han står helt til høyre. Hoftene fremskutt og med øl-korpus, nærmest som han står i giv akt.
Hvor har man sett en lignende kroppsholdning og fasong?

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  kjemisk
10 år siden

Nå er jeg veldig spent på hva du vil frem til.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
10 år siden

Herr anfsim
Personlig syntes jeg han har nazistil.
Men det er nå min personlige mening, uten at jeg skal stemple han som nazi.
Kroppsholdningen hans var det første jeg bet meg merke i da jeg såg bildet :)

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  kjemisk
10 år siden

Nå tror jeg du vil slite med å finne en befalingsmann, enda mindre en «prøysisk nazist» som ville latt seg imponere av «rettstillingen» hans, selv om jeg må gi deg rett i at det var noe komisk over holdningen.

Når jeg tenker meg om minner det faktisk litt om legionærene i asterix og obelix, særlig når man legger merke til sandalene :P

Obellil
Obellil
Abonnent
Svar til  herr anfsim
10 år siden

Du skriver : «Angående egne undersøkelser snakker jeg ikke i hovedsak om måling av surhetsgrad osv. da dette vil forekomme og variere i sammenheng med andre utslipp». Du misforstod meg litt der. Jeg var litt uklar. Jeg bruker regnvann til akvastikk. Derfor måler jeg hardhet og PH. Renser regnvannet gjennom aktivt kull. Men det er en annen historie. :)

Du oppfordrer folk til å ta en utdannelse eller få seg en en relevant jobb der de kan undersøke ang «chemtrails». vel vel. Joda. Ikke bare bare, men greit nok.

Jeg kan gi deg en litt enklere utfordring. Du sier at du ikke har sett at flystripene utvider seg, og at etterhvert himmelen blir overskyet pga av stripene.
Dette kan du enkelt se selv og bevise ved at du filmer dette over flere timer. Da får du sett det med egne øyne. Dra ut en morgen det er skyfri himmel og sett opp et kamera. Tror ikke du trenger å prøve mange ganger før du er heldig.
Det ligger også mange slike filmer ute på nettet, der du kan se dette fenomenet.

Du skriver : «Det er åpenbart mer komfortabelt å skrive blogg, klippe på youtube.» Dette er selvfølgelig et veldig godt poeng. Det skal jeg være den første til å innrømme, men vi trenger både bloggen og youtube. Vi trenger andre kilder enn mainstream media til å opplyse folket.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Obellil
10 år siden

Jeg har sett stripene etter flyet utvide seg, men at himmelen har blitt overskyet grunnet dette kan jeg ikke si at jeg har sett. Som sagt, det ville vært oppsiktsvekkende om de ikke det at det ble overskyet eller utviklet seg skyer sammenfalt med en eller flere overflygninger.

Poenget mitt over er at det blir vanskelig å overbevise andre om at det en ser er det man tror, uten noen faglig tyngde, og når de som besitter denne er helt uenige. Dette er åpenbart ett tema som interesserer mange her voldsomt, og burde være en utmerket motivasjon for å få seg en utdannelse, for de som ikke har det. Dette, og de andre punktene, går på at man ikke klarer å overbevise andre enn menigheten uten beviser eller den nevnte faglige tyngden. Blog og klipp duger kun for en liten gruppe.

Obellil
Obellil
Abonnent
Svar til  Obellil
10 år siden

Anfsim. Jeg svarer her.
Kanskje du misforstår overskyet. At himmelen går fra blå til grå er vel gjerne mer korrekt. Så ta med deg øyne å kamera og se selv.
Synes det virker litt rart at du ikke har fått med deg dette.

Tror neppe vi kommer noe nærmere hverandre i denne diskusjonen. Men du skal ha for at du holder en høflig tone, noe som er mangelvare hos mange skeptikere.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Det fleste konspirasjonsteorier kan meget lett forklares på enkelt vis fordi de er brakt til torgs av mennesker som begir seg inn på fagfelt de ikke behersker. De som blir fanget inn av disse ofte ville teorier er heller ikke fagfolk på emner der ellers enkelt vil kunne avsløre bedraget. Når konspirasjonsteorien er mer spennende enn virkeligheten er det forståelig at man blir nysgjerrig og betatt av dette. Men da skylder man seg selv å ikke ensidig lese seg opp på disse teoriene, men også sjekke fagfeltet som berøres og se om kartet stemmer med terrenget. Stolthet og lite basiskunnskap er en dårlig blanding.

Når det gjelder chemtrails er det svært lett å knuse de fleste påstander med enkel kunnskap. Hva er det som gir oss kondensstriper fra fly på himmelen over oss? Det aller meste av den synlige (99.99%) contrail etter fly skyldes vanndamp. De som påstår seg å se ulike kjemiske sammensetninger på himmelen har faktisk ikke peiling på hva de uttaler seg om. Man ser på contrails etter passasjerfly og konstaterer raskt etter sitt eget forprogrammerte referansesystem at dette og hint er chemtrails ganske enkelt «fordi det ser slik ut». Lekmann kommer her med påstander det overhodet ikke finnes dekning for. Fra flyets jetmotorer kommer det hele tiden en mengde vannmettet luft. Om det blir synlig eller ikke avhenger av atmosfærens tilstand. Atmosfæren har mange (usynlige) lag – distinkte sjikt – med ulik temperatur, vindretning og vindstyrke. Når (vann)mettet luft blir avkjølt blir vanndampen synlig forutsatt at vindforholdene tillater det. Se opp mot himmelen en varm sommerdag, og se hvordan en liten sky raskt kan vokse eller avta. Tåke er også et godt eksempel på hvordan vannmettet luft reagerer med temperaturendringer. Eller se på det synlige pipeutslippet fra et avfallsforbrenningsanlegg med omfattende renseanlegg – tykk hvit røyk, som består 99.99% av vanndamp – helt ufarlig. Se på de megastore pipene fra atomreaktorer i eksempelvis Frankrike – akkurat det samme der. Hvis konspirasjonsteorien om chemtrails er riktig der man har bestukket flyselskap til å slippe ut gift, hvorfor har han da ikke bestukket alle avfallsforbrenningsanlegg til ut slippe ut disse påståtte giftstoffene? – det hadde jo vært mye mer effektivt med utslipp nærmere bakken.

Contrails eller påstått chemtrails er kondensstriper som består av 99.99% vanndamp – så enkelt. Å uttale seg om giftighet utfra synlighet er basert på uvitenhet.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Ut fra det du skriver i din kommentar er det vel helt naturlig at du selv fremlegger dine referanser før du uttaler deg om contrails vc chemtrail. Vil tro de fleste som gidder skrive her har nedlagt et betydelig arbeid dvs tusenvis av arbeidstimer med sannhetssøkende studier. Velger man å holde på de tradisjonelle oppfattninger har man gitt opp og må følge flokken hvorenn den går.
NS er ikke for flokkdyr.
US Navy Army og Airforce har som mål å eie været innen 2025 – det skal de selvsagt oppnå kun ved bruk av destilert vann.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

:-)
Min universitetsutdannelse kan jeg desverre ikke gi noen referanse på.
Jeg skriver enkelt om atmosfære, og det trenger ingen referanser – se i lærebøker.
Betydelig arbeid kan ikke premieres ut fra mengde, men av kvalitet og troverdighet. Således kan tusenvis av timer være bortkastet og trenger ingen premiering, men kanskje en lærdom for vedkommende om at man bør FØRST sjekke med allment godkjente og aksepterte læresetninger for vedkommende tema FØR man prøver å underbygge teorier som 99% ikke tror på. Brutalt men sannt; og det er vel sannheoten man skal søke???
Du skriver som om tradisjonelle oppfatninger er feil. Noen ganger er det slik, men generelle uttalelser blir helt feil.
De fleste mennesker er flokkdyr, men det finnes selvsagt ulike adjektiver å sette på disse små og store flokker, uten at jeg skal dra det videre.
US Navy Army og Airforce kan ikke eie vær, hverken i småskala eller storskala og heller ikke overordnet klima. Slike påstander er erkesludder, hverken mer eller mindre.

Obellil
Obellil
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

En liten avsporing.
I hvilke allment godkjente og aksepterte læreebøker fant du ut at den offisielle historien om 911 ikke var sann ? Var det bibelen?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Jens skrev
Contrails eller påstått chemtrails er kondensstriper som består av 99.99% vanndamp – så enkelt. Å uttale seg om giftighet utfra synlighet er basert på uvitenhet.

Mole
Plane Exhaust Kills More People Than Plane Crashes
Toxic pollutants kill at least ten thousand annually, study says.
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101005-planes-pollution-deaths-science-environment/

Neppe reinere «vanndamp» i contrails enn i springvann, å springvann er ikke helt rent.

Vanndampen etter contrails er IKKE fri for eksos.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Den SYNLIGE delen er vanndamp, og hvordan den dannes skal eller trenger jeg neppe gjenta i alle innlegg. At fly har drivstoffutslipp slik som biler, og at astmatikere og andre grupperinger kan ha lavere terskel for å respondere på innholdet i avgasser fra forbrenning av drivstoff har jeg hverken tatt opp her og langt mindre benektet. Men dette er og blir en helt annen sak enn bevisst giftutslipp fra fly for å skde befolkninger med chemtrails. Hvis man skal henge seg på diskusjonen må man i det minste holde seg til det saken dreier seg om.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Ikke lett, men kall det hva du vil, Jens. utslipp fra fly er en realitet, om du liker det eller ikke. Samtidig virker det som en hvilken som hels flystripe i dag tolkes som chemtrail noe det ikke er, så stå på Jens.

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Vi kan jo ta utgangspunkt i at flyene faktisk flyr, og at en jetmotor virker ved at
den forbrenne hydrokarboner (brenstoffet) med oksygen fra luft som den suger inn gjennom en kompressor foran på motoren.
Hydrokarboner (propan, etan,..parafin, bensin…) er lange kjeder av karbon atomer med to hydrogenatomer knyttet hvert karbonatom.

Når hydrokarbonet brenner gir det som resultat vann (hyrogen+oksygen) og
Karbondioksyd (karbon + oksygen). Karbondioksyd er ‘usynlig’, men vannet vil være synlig under noen forhold. Siden det dannes mye vann, er det all grunn til å tro at de hvite stripene man ser er vann. Det ville faktisk kreve en god forklaring hvis man aldri så slike kondensstriper ett jettfly.

Selvsagt vil det også være spor av andre stoffer enn karbondioksyd og vann i
avgassen fra en jetmotor. Nitrogen i luften vil kunne lage nitogenoksyder, og
drifstoffet innholder sikkert spor av andre stoffer som f.eks. svovel.

Men en jetmotor er en langt enklere motor enn en bilmotor. Forbrenningen er
kontinuerlig. Det er derfor all grunn til å tro at avgassen fra en jetmotor er renere (mindre andre soffer enn vann og karbondioksyd) enn eksosen fra
en blilmotor. Bilbensin ble forøvrig tidligere tillsatt en gift, nemlig bly. Dette for å øke komresjonsegenskapene til brennstoffet. I en jetmotor er dette ikke
nødvendig.

Konklusjon:
Stripene man ser er nok vanndamp. Dette beviser selvsagt ikke at drivbstoffet
ikke er forgiftet. Men stripene i seg selv gir ingen som helst indikasjon på at slik forgiftning pågår.

Jeg savner forøvrig en redgjørelse for hvilke stoffer man mener dette dreier seg om. Siden denne påståtte forgiftningen har pågått i mange år, må jo giften etterhvert bli påvislig i luften som omgir oss. Er det noen som har forsøkt å måle på dette?

bjornt

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bjornt
10 år siden

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Face recognition system exception message: Face not found in database. Send to manual analysis section. NSA ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/norske-aviser-slas-sammen-til-cia-nytt/comment-page-3/#comment-101811

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Obellil sier:
28. 08. 2013, kl. 23:02
”Nå er det på tide med ærlighet.
Hva lager de merklige stripene på himmelen
http://www.storm.no/nyheter/hva-lager-de-merkelige-stripene-paa-himmelen-4111474.html
Vi er ikke blinde. Det er FLY som lager de merklige stripene på himmelen.
Dette er noe vi vet. Si det som det er. Så kan vi heller krangle om hvordan og hvorfor.”(sitat slutt)

Meieskyer:
” – Det er vind som blåser iskrystallene ut i en lang hale, forklarer Hansen, og det viser tydelig retningen på vinden i høyden.” .”(sitat slutt)

Bilder knipset for noen dager siden med økende flystripeaktivitet utover dagen. Her kan hver og en bedømme hva en fagperson er verdt; faglig, ærlig eller farlig?
http://s9.postimg.org/yf93z2c4v/stormnomeierbutmayerrothschild.jpg
Bedre forklaringer fra bedre fagpersoner mottas med takk.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

At man ikke forstår kan ikke tas til intekt for at andre tar feil slik det blir fremstilt her. Vind oppstår for å utjevne både temperatur- og trykkforskjeller i atmosfæren. Den består av vektorer i et tredimensjonalt rom, og er ikke en endimensjonal vektor. I tillegg vil hovedretning og styrke variere med tid. Det meteorologen her sier er riktig, mens du prøver å arrestere ham fordi din observasjon ikke synes å stemme med hva han sier. Hvis du hadde fått ham i tale ETTER din observasjon, kunne han forklart det hele for deg.
Mange av dere har sikkert observert at skyer «i omtrent samme høyder» beveger seg motsatt av hverandre. Det er vel et godt eksempel på at vinretning skifter med høyde, og at atmosfærelagene kan ha meget distinkte skiller.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Javel, du forstår, jeg ikke. Komfortabelt. For deg.
Jeg viste et bilde hvor meieskyene IKKE har tydelig retning med vinden (sjekk sitat over av meteorologen). Konklusjonen er allikevel at meteorologen har sine ord i behold og jeg har ikke forstått.

A) Hvordan ville en tredimensjonal framstilling vise at meieskyene ”viser tydelig retningen på vinden i høyden?” Bildet viser at ”meiene” er en integrert del av skyen(samme sted=samme høyde = samme vindretning, eller??) som i ganske stor hastighet går omtrent i vinkelrett retning, uansett 2 eller 3 dimensjoner så vidt jeg kan forstå.

La oss se tredimensjonalt på skyer som du etterlyser.. Her er satellittbilder fra div. kilder:
http://pub.cdn.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00954/b_lge-250_954944a.jpg
(artikkel:
Herculesflyet kan ha blitt blåst inn i Kebnekaise
http://www.storm.no/nyheter/herculesflyet-kan-ha-blitt-blaast-inn-i-kebnekaise-3740887.html )

http://static.forskning.no/00/31/74/52/leeWaveFig02_None.full.jpg
(artikkel:
Kan lebølger ha påvirket flystyrten på Kebnekaise?
http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/317449 )

http://postimg.org/image/g0e7vzaqr/b645b44b/

B) Ser du omtrent det jeg ser? Som beskrevet her 02. 05. 2012, kl. 22:21:
Skydekket over området mellom Kiruna og Kebnekaise minner om svastika-former karakterisert av:
1. Forflatning av skyene
2. «Celle»dannelser med distinkte ”veggformasjoner” (3-dimensjonalt) til dels med rette vinkler
3. Sentralområdet trekantformet (?) med liten synlig helixform i dens midte.
4. Skyer sørvest for dette området ser ut som bølger over fjellkjedene.
Illustrert her: http://s14.postimg.org/8sdftdsv5/lee_Wave_Fig02_None.jpg

Her et video-opptak som viser slike ”kasser” under skydekket:
(Sonic Sculpturing in Action – HAARP Tech Right Before Your Eyes)

Et lite hint til: http://s22.postimg.org/s5vnoorrl/kebreso.jpg

C) Dersom du ser omtrent det jeg ser, finnes det i naturen, upåvirket av menneskelig aktivitet, årsaker til slike skyformasjoner tror du?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

For meg er det merkelig at Hercules flyet ble klarert til FL070 som minimum IFR Flight Level i område – når det krasjet i nøyaktig denne høyde. Det ser da ut som det er alvorlige mangler og feil i det Svenske luftfartverk sitt kartmatrialer. Minimum safe IFR Flight Level i område burde vært Transition Level090, med minimum IFR altitude (8500 fot.)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Jens
10 år siden

Jens, du skriver mye fornuftig her inne.
Men når det gjelder chemtrails vil jeg peke på et par tegn i tiden.

Jeg er oppvokst nær en militær flyplass med Freedom fighters og F16. Jeg så mye contrails som ble borte etter 3 sekunder, eller ca 2 minutter. Men jeg så aldri i min barndom contrails som ble liggende i 18 timer, inntil de ble spredd ut av vinden til slørskyer.

På regjeringen.no kan du finne info om siste utvei mulighet for klima. Kunstige skyer. Det samme på Teknisk Ukeblad. Tror du ikke dette allerede er testet ut? Joda, det er testet ut i regi av NATO.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2009/nou-2009-16/11/5.html?id=576449

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

I min barndom var alt så mye bedre – været, sommerene, vinteren osv. Man husker fortiden ut fra spesielle omstendigheter som formet en som menneske.
Jeg har selv en fortid i 331 skvadron (Starfighter/F16) i Bodø, og har sett at skyer og contrails endrer seg uensartet, helt avhengig av vindforhold.
Det er temperatur- og trykkforhold i atmosfæren som styrer viden – både retning og styrke. Hvordan contrails har ulikt forløp fra dannelse til oppløsning er 100% avhengig av disse forhold. Den synlige delen er og blir vanndamp/ispartikler avhengig av temperatur. Hvordan den synlige deler oppfører seg har absolutt ingenting med innhold av forbrenningsprodukter fra jetmotoren. Det forundrer meg at folk her på NS kommer med stadig nye variasjoner av samme spørsmål som gjelder «oppførselen» til contrails, som om det skulle indikere noe annet enn at naturen har ulike ansikter.

Man kan saktens slippe ut en suppe av «riktige partikler» slik Kineserene eksempelvis gjorde under OL 08.08.2008 for å få atmosfærens vanndamp på et begrenset området til å kondensere og falle ned som nedbør, men dette er en digresjon av gjeldende tema som er chemtrails.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Sluttreplikk fra min side:
Contrails er synlige kondensstriper etter fly og skyldes utelukkende kondenserting av fuktighet fra jetmotorene i flyene, og det er denne kondensering som gir synlighet. Jetmotorenes utslipp av organiske forbindelser
gir i seg selv ingen synlighet.
All argumentasjon her på NS går på observert contrails som hevdes å være noe annet som man kaller chemtrails – synsing av et fenomen som man ser på avstand. Argumentasjonen er basert på uvitenhet om meteorologi og atmosfærekjemi. Det virker også nytteløst å argumentere med elementær kunnskap som er tilgjengelig for alle og enhver.
Chemtrails er en moderne versjon av keiserens nye klær – en hoax.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Nei Jens , kondens fra fly kommer fra jetmotoren når det er KALDT i øvre luftlag/er det VARMT så ser man så vidt luften «bølge»..Og når kondens (eksos) fra fly i KALDT luftlag forsvinner de i løpet av sekunder,til opptil knapt minuttet..Chemtrail inneholder stoffer(barium,alminum,nanopartikler mm) med mer som flyter ut og til sidene og faller saaaaaakte ned,en grunn til at chemtrailfly knapt er på vingene når det er fuktighet/regnvær er at partiklene ikke vil ha full effekt når det blir dratt ned av regnet…Prøv med en sprayflaske skal du se over hodet ditt helst..hvordan reagerer du? Helst noe du blir sjuk av..Har poenget med chemtrail glidd inn?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Contrail demonstrasjon av Norwegian i siste del av følgende video: Chemtrails & chemtrailbow, Trondheim Norway, July 22 & August 5 2013, Falcons’ CAFE http://www.youtube.com/watch?v=V7xqmoqEOb8

«Url til refererte artikkel i forrige kommentar: ARTICLES of Impeachment – U S Marine Alleges Crimes Worthy of Impeachment Against Barry Soetoro ’79 ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/fredsprisen-til-barack-obama/comment-page-13/#comment-101769

« Forrige artikkel

Hvorfor ble jeg frikvinne – Del 2 av 2

Neste artikkel »

Global markering mot geo-engineering lørdag 25. januar

127
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x