Verdensomspennende markering mot chemtrails 25 august

18K visninger
8 minutter lesetid
127

Flyspraying med finpartiklede kjemikalier i form av såkalt geo-engineering, kjent som chemtrails, har pågått i mange år verden over. Hardest rammet er vestlige land som har hatt et mangeårig militært samarbeid med USA og/eller medlemskap i NATO…

25. august ble det avholdt en verdensomspennende folkelig protestaksjon mot den hårreisende og livsfiendtlige flysprayingen, som er kjent som ”det hemmeligste av hemmelige prosjekter”. Kjennetegn ved chemtrails, i tillegg til at noen hver kan se det med sine egne øyne ved å kaste et blikk på himmelen i ny og ne, er en høyst påfallende taushet fra media, politikere og myndighetspersoner om det som må være nåtidens største miljøkriminalitet. Den totale mangelen på noen form for offentlig innrømmelse av at chemtrails faktisk foregår er i seg selv oppsiktsvekkende.

Bilder fra markeringer verden over 25 august 2013
Bilder fra markeringer verden over mot geo-engineering/chemtrails 25 august 2013

I Norge var det markeringer i Oslo foran Stortinget og i Bergen. Været var fint, det hadde nesten ikke vært flyspraying denne dagen.

Her er appellen jeg holdt foran Stortinget i forbindelse med den verdensomspennende markeringen for Moder Jord og mot chemtrails 25. august 2013:

Kjære alle sammen,

mitt navn er Hans Gaarder. Jeg er uavhengig forsker og skribent i nettmagasinet Nyhetsspeilet.no.

Det sies at i en tid med universelt svik og bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. Jeg kommer nå til å gå gjennom noen enkle fakta om det som i lengre tid har foregått på himmelen over hodene på oss.

GEO-ENGINEERING er et faglig uttrykk som omhandler manipulasjon av livsvilkårene på jorda. Geo-engineering er et tema i visse forskningsmiljøer og på lukkede konferanser.

Et annet ord for geo-engineering er CHEMTRAILS, i praksis er dette utslipp av finpartiklede kjemikalier fra fly. Chemtrails er et topphemmelig prosjekt, kjent som ”the blackest of black projects”: Det hemmeligste av hemmelige prosjekter. Litt rart er det jo at noe som er så hemmelig er noe enhver kan se ved å kikke litt opp på himmelen fra tid til annen.

Dette har jeg sett på himmelen den siste uka:
Man 19 aug                Jeg så 3-4 fly som sprayet – mye striper
Tirs 20 aug                  Jeg så en stripe utvide seg fra smal til bred
Ons 21 aug                 Jeg så en bred stripe
Tors 22 aug                 Jeg så en bred stripe
Fre 23 aug                  Jeg så flere striper, og flere fly i aksjon
Lør 24 aug                  Jeg så 4-5 fly som sprayet, flere av dem samtidig og striper på kryss og tvers

Det var ikke så ille. Mao. det har foregått mye verre spraying enn dette her i norge. Men det foregår. Og kom ikke med det kamuflasje-våset om kondensstriper og konspirasjonsteorier. Det er en fornærmelse mot det norske folks intelligens. Det er faktisk noen av oss som vet noe, og SOM VET HVA VI SER, uavhengig av at norske myndigheter og media medvirker i en gigantisk dekkoperasjon for å late som giga-utslippene fra chemtrails-flyene ikke finner sted.

Her er litt hemmelig info om sprayflyenes oppgaver:

Project Clover leaf – prosjekt kløverblad; noe som utfører flere oppgaver samtidig.

Project Raindancer – ”regndans”-spraying, for å manipulere været, bl.a. ved å skape regn.
Husk vi har hatt 3 regnsomre de foregående somrene. Det kan være en sammenheng.

Project Red Sky – rød himmel; er ikke noe godt tegn. Der er det mye grums, i det programmet.

I 2008 – da flysprayingen var vesentlig verre her enn den er nå – sendte jeg en redegjørelse for hva chemtrails er til ansvarlige myndigheter og anmodet ansvarlige norske politikere i ”miljønasjonen norge” om å gripe inn for å få stanset denne omfattende miljøkriminaliteten i offentlig regi.

Her er noen av svarene jeg fikk:

Fra statsministerens kontor: ”Kjemiske utslipp. Takk for din henvendelse som statsminister jens stoltenberg har bedt meg svare på. Vi har merket oss dine synspunkter.” Med hilsen etter fullmakt statssekretær Kjersti Markussen.

SMK

Fra Miljøverndepartementet: ”Henvendelse om utslipp fra fly… EVENTUELLE UTSLIPP FRA FLY ER IKKE ET UTPEKT OMRÅDE I VÅRT ARBEID MED HELSE- OG MILJØFARLIGE KJEMIKALIER.”

(De har neppe utslippstillatelse de flyene som driver og sprayer over hodene på oss, så sent som i dag)

Med hilsen etter fullmakt Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen

Miljoverndp
Fra Forsvarsdepartementet: ”Etablerte forskningsmiljøer har undersøkt og tilbakeviser påstandene om spredning av kjemikalier fra fly, såkalte chemtrails”.

forsvarsdp

Men det er da faktisk Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret som kontrollerer norsk luftrom. De smyger seg unna ved å vise til andre som ikke vet hva det går ut på.

Og selv om ekspedisjonssjef Fridtjof Søgaard og oberst Torgeir Dagfinn Teigums navn stod under brevet hadde ingen av dem underskrevet selv. I henhold til den militære straffelov er det straffbart å lyve, særlig skriftlig.

Det er ikke bare statsminister, miljøminister og forsvarsminister som stilltiende samtykker til chemtrails-forgiftningen. En samlet sensurert norsk presse har chemtrails som sitt TABU nr. 6. Løgn og fortielser er tydeligvis en viktig del av medias oppgaver.

Den militære etterretningen og mange andre bidrar til dekkoperasjonen. Meteorologer og sivile piloter er tause vitner. For dem vil åpenlys plapring om flysprayingen som indirekte påvirker deres arbeid medføre TRØBBEL. Dekkoperasjonen er omfattende og metodene som benyttes er utviklet og utprøvet i USA gjennom flere tiår på andre områder der HEMMELIGHOLD anses viktig. Skepsis.no er en del av dette her, på norsk grunn.

En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å "henge oss ut" som står opp for sannheten. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung, som dengte opp personer som var skeptiske til Hitlers påfunn -
En delegasjon fra skepsis-miljøet var på plass og knipset ivrig bilder av chemtrails-demonstrantene. En av hensiktene med den pågående fotograferingen var å identifisere enkelt-deltagere, for ved senere anledninger å forsøke å “henge ut” personer som står opp for sannheten med navn og tittel på nettstedet vepsen.no. John Færseth & co fungerer som en slags verbal gatebølle-variant av nazistenes Sturm Abteilung (SA)  som dengte opp personer som hevet røsten mot datidens makthaveres påfunn og herjinger.

Situasjonen minner om krigen. Da fantes det en motstandsbevegelse som stod opp imot den ytre okkupasjonen og mot de mange nordmenn i posisjoner som lydig utførte ordre for en fiendtlig okkupasjonsmakt som gikk imot folkets interesser.

Så rart at så mange ser ut til å ha lært så lite av historien. Men sannheten er nå engang sannheten uansett hvilke stille og effektive metoder som tyranniet og deres medløpere praktiserer.

Hva er de egentlig redde for? Fredric Hauge i Bellona som har innsats for klimaet som høyeste prioritet. Det er en uvitenskapelig strutseholdning å fokusere på klima uten å legge inn i beregningene effektene av CHEMTRAILS, EISCAT OG HAARP og samspillet mellom dem. Det samme gjelder klimajournalist Ole Mathismoen i Aftenposten som klynker om CO2-utslipp, selv om CO2 er ufarlig og nødvendig for livet på jorden. Men han vet at den dagen han setter noe på trykk om CHEMTRAILS så vil han være uten jobb.

Mitt råd til Hauge og Mathismoen er at de kan gå til lunch og holde tett om klima og utslipp, inntil de blir i stand til å legge inn chemtrails- og HAARP-problematikken i beregningene sine. Det de praktiserer kan sammenlignes med flykonstruktører som får forbud mot å legge inn virkningen fra gravitasjonskraften i sine beregninger for å få et fly på vingene. Uvitenskapelig og toskete, men egnet til å føre et uvitende publikum bak lyset.

Chemtrails inneholder bl.a. partikler fra aluminium og barium. Aluminium strødd utover store landområder er livsfiendtlig for planter, dyr og mennesker. Barium strødd utover i atmosfæren er et  element i hemmelige militære prosjekter som er uten respekt for livet og for Jorden.

Her er en nyhet til alle som medvirker i dekkoperasjonen, direkte eller indirekte:
Sannhetens øyeblikk nærmer seg! Vurder grundig om du ønsker å befinne deg på listen over fiender av jorden og våre barns fremtid den dagen regnskapet skal gjøres opp. Den dagen kan komme raskere enn du aner.

Er det noen her som har fått munnkurv av chemtrails-dekkoperasjonen så har du her en fin anledning til å lette ditt hjerte og kalle en spade en spade.

Ordet er fritt …

Dette var det jeg ville si –

7

Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen
Chemtrails-striper over Østlandet 24. august, dagen før den internasjonale markeringen

4

Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere vise samfunnsansvar - nok en gang...
Aktivister i det fine været med klare budskap om å ta vare på Jorden. Politikere og journalister tør ikke å ta i chemtrails-problematikken med ildtang. Så må vanlige borgere steppe inn ved å utvise samfunnsansvar – nok en gang fordi personer i posisjoner utviser en slik grad av ansvarspulverisering at det kan minne om nanopartikler –
Personer fra skepsis-kulten på "gatebølleoppdrag". Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning -
Personer fra skepsis-kulten på “gatebølleoppdrag”. Til høyre John Færseth, sittende i midten Didrik Søderlind. Et påfallende trekk ved markeringen var at skepsis-banden utgjorde mer enn 10% av de fremmøtte, et tegn på at deres bakmenn anså temaet for å være av stor betydning – mao. at det anses som svært viktig at sannheten om chemtrails fortsatt forsøkes holdt skjult.
Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om "Konspira...gjesp" kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: "Keep your friends close, but your enemies even closer". I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere "Fri Tanke" å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths FriTanke mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer...) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen "forbudt kunnskap". Lærte Færseth noe av det? Det skal mye til for en som har "Don't confuse me with facts" som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for innvikling av de brede masser. Men et fritt mikrofonstativ har Færseth til enhver tid, det være seg hos NRK eller avisene, for å komme til orde med sine gatebølle trakasseringer og ærekrenkelser av personer som kan anses som sannhetssøkere.
Hans Gaarder med John Færseth etter at sistnevntes bok om “Konspira…gjesp” kom ut. Gaarder liker godt Gudfaren-filmene. Sitat Don Vito Corleone: “Keep your friends close, but your enemies even closer”. I 2011 forsøkte Færseth da han utga seg for å representere “Fri Tanke” å presse utleieren av Unity-senteret til ikke å leie ut rom til Gaarders informative og underholdende presentasjoner. (Færseths “FriTanke dott no”)  mislyktes med andre ord i å kneble Gaarders frie ytringer, som er kjent fra Nyhetsspeilet.no) Etter dette ble Færseth en gjenganger på mange av Gaarders presentasjoner av typen “forbudt kunnskap”. Er det mulig at Færseth kan ha lært noe av det? Det skal mye til for en som har “Don’t confuse me with facts” som hovedledetråd i sine litt hemma forsøk på å konstruere tanke-hjernespinn for hjernevask av de uopplyste masser, som ennå tror at Aftenposten eller NRK har som formål å formidle sannheten. Færseths fordel i den til tider assymetriske krigføringen mot bevisste samfunnsborgere er media som NRK eller Dagbladet tydeligvis er under instruks til å gi ham blanco spalteplass til enhver tid, der han uhemmet av injuriebestemmelsene i den norske straffeloven  får komme til orde med sine gatebølle-trakasseringer og ærekrenkelser mot rettsskafne norske borgere.”.
Den feige "ryggdolkeren" John Færseth må stå skolerett i forhold til Tore B Krudtaa, som ble targeted av krypskytteren Færseth etter sin vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten at det kunne få konsekvenser for ham selv? Mens Færseths Goebbels-aktige demagogiske bakholdsangrep ble publisert av nrk.no måtte Krudtaas tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det vel også noe om situasjonen i norge idag...
Den feige “ryggdolkeren” John Færseth må stå skolerett overfor Tore B Krudtaa, som ble targeted av den verbale krypskytteren Færseth etter Krudtaas vellykkede appell under Monsanto-markeringen våren 2013. Trodde Færseth at han bare kunne gjemme seg bak sitt tastatur og tillate seg enhver gemen formulering eller ytring uten noen form for dekning uten at det ville kunne få konsekvenser for ham selv – f.eks. i form av en alvorsprat på åpen gate? Mens Færseths Goebbels-aktige og ekle demagogiske bakholdsangrep ble ukritisk publisert av nrk.no uten noe som helst hensyn til injurielovgivningen eller vær varsom-plakaten, måtte Krudtaas og Trond Skaftnesmos konkrete og velformulerte tilsvar ta til takke med publisering på verdidebatt.no. Så sier det også noe om situasjonen i chemtrails-nasjonen norge idag…

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

127 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
8 år siden

Da foreslår jeg at du ringer til de mange hundre personene bak chemtrail prosjektet som har hopet av siste årene og stått frem med det dem vet med stor fare for eget liv og si til dem at det dem har holdt på med i alle år egentlig bare var en drøm ;)

Du får sikkert gratis blå piller da også :)

USAF Enviromental Specialist Kristen Meghan | Blows Whistle On Air Force | Chemtrail Chemicals

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Chemtrail airplane, SAS SK4107/SAS4107, Trondheim Norway, August 13 2015 https://www.youtube.com/watch?v=jnXhKGwl1ls

Quote: Scandinavian airlines system flight SK4107/SAS4107 ..

trackback
9 år siden

[…] som har holdt foredraget “Overlevde Hitler andre verdenskrig?” og skriver artikler om chemtrails, usynlige fiender, CIA-paranoia, romvesener, Bilderberg og 22. juli-konspirasjoner, er en […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Chemtrails drifting, global crime, Trondheim Norway, September 26 2014 https://www.youtube.com/watch?v=TRIabPwzA7g

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Dere tynnes ut som ugress i en åker

Chemtrail airplanes, global genocide and warfare, Trondheim Norway, July 21 2014 + https://www.youtube.com/watch?v=rdUzK28FyO0&index=3&list=PLqQQFOVUZBLgJgW-n-dU2riWOWDLOrDpx

Icelandair FI347/ICE347, Transaero UN1111/TSO1111, Airbus AIB359, Finnair AY5/FIN5, Virgin Atlantic airways VS900/VIR900

Chemtrail airplanes, global warfare and genocide, Trondheim Norway, August 3 2014 https://www.youtube.com/watch?v=ieuHDfg3T24

Delta air lines DAL466, Aeroflot SU103/AFL103, SAS Scandinavian airline system SK903/SAS903, SAS Scandinavian airline system SK945/SAS945, Icelandair FI342/ICE342, Icelandair FI346/ICE346, Aeroflot SU151/AFL151

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Geoengineering: Destroying the Atmosphere – Rosalind Peterson

Rosalind Peterson and Allan Buckmann present their findings relating to geoengineering.

To download the PowerPoint presentation and a host of documents, please visit: http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions

Also see:
http://www.prisonplanet.com/geoengineering-our-environment-under-attack.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
9 år siden

Ref. Agriculture defense coalition, geoEngineering current actions http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-actions

Mye ressurser anvendes til å utvikle og presentere disse såkalte forskningsresultatene, og ingenting gjøres for å stoppe giftsprayingen, gir inntrykk av at denne kriminaliteten tas alvorlig samtidig som ingenting effektivt blir gjort for å stoppe den og straffeforfølge de ansvarlige, typisk godt utprøvd og effektiv propaganda for sauene, “Slapp av imens mamma og pappa tar hånd om dette (kjære sosialdemokrater og hva fanden dere måtte være ellers)”, et skoleeksempel på hvordan robbe og ta livet av folk samt forpeste alt miljø uten at noen skulle komme til å tenke på å øve effektiv motstand

Se bilde “In our hands” fra ref. dokument http://www.agriculturedefensecoalition.org/sites/default/files/image/geoengineering/carl_sagan_take_action.png samt følgende “In our hands” dokumentar hvor bl.a. FN benevner folk som kanonføde, forøvrig, Carl Sagan er mye brukt propaganda figur i kriminelle massemedia, han selger og er føyelig

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E i kommende uke med godt forberedt nazi propaganda show på http://www.arendalsuka.no/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Heavy chemtrail skies Trondheim Norway, SK4499/SAS4499 and SQ61/SIA61 thick and expanding trails http://www.flightradar24.com/SAS4499

Google { mh17 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=mh17+site%3Aabeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Chemtrail skies and airplanes, global genocide and warfare, Trondheim Norway, July 20 2014 https://www.youtube.com/watch?v=5DAqE5fXiqo

Singapore airlines SQ61/SIA61, SAS Scandinavian airline system SK4499/SAS4499, Icelandair FI346/ICE346, Aeroflot SU151/AFL151

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Chemtrail airplanes, global genocide and warfare, Trondheim Norway, July 20 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mxB2bo1AKLY

Finnair AY5/FIN5, Icelandair FI347/ICE347, Icelandair FI343/ICE343, Virgin Atlantic airways VS900/VIR900

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Chemtrail airplane, Norwegian, DY7067/NAX7067, warcrime, Trondheim Norway, July 20 2014 https://www.youtube.com/watch?v=smBYVjbW6WQ

Norwegian Roald Amundsen livery DY7067/NAX7067

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Chemtrails, airplanes, toxic trails and haze, Trondheim Norway, April 24 2014 morning https://www.youtube.com/watch?v=qY6QvG9qKkU

MortenB
MortenB
Abonnent
10 år siden

Chemtrails diskuteres i FN….

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Så mafiaen diskuterer for å forsøke å fremstå som uskyldig

Chemtrail airplanes, create a toxic haze, Trondheim Norway, April 22 2014 afternoon https://www.youtube.com/watch?v=LgjQtB-qcl0

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MortenB
10 år siden

Chemtrails, from morning to afternoon, all the sky became grey, Trondheim Norway, April 23 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Go6zCQiqKuI

Mafiaen som selger, forgifter, robber og terroriserer oss må stoppes og straffeforfølges så snart som mulig. Vi utsattes for krigføring hvor angriperen hemmeligholder krigserklæringen, men denne er idag godt og stadig mer synlig

Bolla
Bolla
Abonnent
10 år siden

SAS fly fra københavn til San Fransisco sprayet over Bergen i dag.

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Se video i denne artikkel. FN er godt informert om Chemtrail og andre værmodifikasjonsprogrammer, men fortsetter ufortrødent med å bidra til hungersnød mm.
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/04/01/united-nations-2007-they-know-all-about-chemtrails/#comment-8097

Why CO2 Is Good >>
Benefits to Humans
http://plantsneedco2.org/default.aspx/MenuItemID/103/MenuSubID/49/MenuGroup/PoliticsAreNotGreen.htm

Arn
Arn
Abonnent
10 år siden

Her er en bra link for å identifisere fly man ser på himmelen over Norge, i sanntid – så hvis man ser en misstenkelig stripe så vet man hvilket fly/selskap det kom fra.
http://www.flightradar24.com/60.02,11.09/10

troruud
Abonnent
10 år siden

PROJECT CLOVERLEAF: “The chemtrail program is also known as “Project Cloverleaf”, and it is very compartmentalized. Even the pilots themselves have no real idea of why they are actually spraying. Chemtrails are a sub-program of the US Navy’s Radio Frequency Mission Planner (RFMP) program called the Variable Terrain Radio Parabolic Equation (VTRPE) – a system for creating 3D battlefield imaging that the US military has been using in Iraq and Afghanistan. Some of the chemtrail contents are biological in nature such as BCTP– an anti-anthrax inoculation that was tested on US populations. Even the pilots themselves have no idea what it is they’re spraying.”
http://beforeitsnews.com/alternative/2012/10/project-cloverleaf-ex-government-employee-talks-about-chemtrails-2479620.html

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

WARNED AGAINST SHARING THIS MICROSCOPIC ANALYSIS of US ARTIFICIAL SNOW – SEE WHAT the DOD is HIDING! +

Trondheim February 6 2014: Sky filled up with tons of chemtrails, two airplanes were spraying 4-5 minutes ago, weather is and has been haarped for months, no snow

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Chemtrails all over the sky, Trondheim Norway, February 6 2014, airplanes route E to W http://postimg.org/image/ciss279wz/ In facebook http://tinyurl.com/qbqt8rd

Digressivt,
Abel Danger Global Intelligence Agency radio show, Wed Feb 5, 2014 2:00pm EST — 3:30pm EST http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2746926 Quote: AD Info Enables FBI Pedo-Dragnet. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails December 25 2013, Trondheim Norway, airplane E, route S to N http://postimg.org/image/ebop0sxz1/ In facebook http://tinyurl.com/nvdyue4

Shocking Proof U.S. Attacked the Philippines With Weather Warfare! (Includes Video) http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/11/shocking-proof-u-s-attacked-the-philipines-with-weather-warfare-includes-video-2455738.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Chemtrails, Trondheim Norway, December 27 2013 11:20 am, S, route E to W http://www.youtube.com/watch?v=cM3hU4xmsAE

HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, Tesla, military weapon and civil applications http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1907&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Chemtrails, Trondheim Norway, December 27 2013, brainwashed world: prepare for man-made typhoons http://postimg.org/image/g7rufaa29/ In facebook http://tinyurl.com/mxhwgef

chemtrail skum-rainbow wingsprayer shuts off trail~blatant capture~trollbait!~[25/7/2013,suffolk]. http://www.youtube.com/watch?v=TNgCDCnKx1Q

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrail carpet over the natural clouds, Trondheim Norway, October 9 2013 1:19 pm http://postimg.org/image/5bj1x9fgr/ In facebook http://tinyurl.com/m2htmuu
Chemtrail carpet over the natural clouds, Trondheim Norway, October 9 2013 1:23 pm http://postimg.org/image/b7jk2cp0z/ In facebook http://tinyurl.com/lewoy6m

“Eustace Mullins – The Rape of Justice + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/comment-page-6/#comment-102892

NoFuture
NoFuture
Abonnent
10 år siden

At globalistene ser mennesker som kveg er ikke noe nytt. Men jeg har vanskelig for og tro at chemtrails er er ett av leddene som blir brukt for å slavebinde oss.

Sprøyting av mennesker fra flere tusen meters høyde regner jeg som ikke særlig effektivt med tanke på at det finnes langt flere biler i verden enn fly. Det må jo være mye mer effektivt å forgifte oss på bakkenivå enn fra himmelen siden vind og vær i atmosfæren vil gjøre sprøytingen uforutsigbar.
Globalistene er ikke dumme og skal dem først forgifte oss så vil dem gjøre det på en mer effektiv måte.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  NoFuture
10 år siden

Chemtrails er en sentral del i det totalt evneveike forsøket på å etablere såkalt ny verdensorden, new word order, et fascist nazi-marx globalt diktatur, mer primitivt kan det ikke bli og gjøres

Chemtrail airplanes, between Sjørdal Norway and Storlien Sweden, ca a dozen observed in a couple of hours, October 3 2013 CET, ca 2.5 to 3 dozen flights observed during the day

Photo http://postimg.org/image/buxmd40kn/ In facebook http://on.fb.me/1a3IwG8

“Chemtrail airplane Trondheim Norway, October 3 2013 11:18 am, E to W ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-6/#comment-102722

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrail airplanes Trondheim Norway, October 3 2013 7:48 am

Quote: Route S to N, N to S, near the swedish border. So far this morning ca 5 airplanes have sprayed chemtrails, one or two route E to W or W to E

Fram til kl 10:21 har ca 7 fler fly passert området, noen med trail på ca 1 km som raskt ble transparent, andre har forårsaket en middels tett tåke over store deler av himmelvelvingen. Typisk for fly som går opp fra Værnes flystasjon over Trondheim er at de ikke etterlater trail i det hele tatt

“Roman P(ed)olanski & Swiss Pedophile Connection, Samantha Geimer & Hollywood Child Molestors + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-10/#comment-102714

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Chemtrail airplane Trondheim Norway, October 3 2013 11:18 am, E to W http://www.youtube.com/watch?v=Q6fVsnl0dV0&list=PLqQQFOVUZBLiae3Jww-rCu3Gn3Lim62Kd

Ytterligere ca 8 fler passeringer, ca 20 inntil nå idag, de fleste med 1+ km trail som blir transparent, men sammen med det massive som er spredd siste uke og tidligere, er hele himmelvelvingen nå fyllt av en saus av typisk chemtrail mønstret tåke

“Chemtrail airplanes Trondheim Norway, October 3 2013 7:48 am ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-6/#comment-102716

Phil Lynott – King’s Call [1980] http://www.youtube.com/watch?v=xSJZy6q_FEs

« Forrige artikkel

Hvorfor ble jeg frikvinne – Del 2 av 2

Neste artikkel »

Global markering mot geo-engineering lørdag 25. januar

127
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x