Alternativ: trist fremtid for Fremtina

6.4K visninger
9 minutter lesetid
74


Trist fremtid? Aftenposten har hatt en spennende artikkelserie om Fremtina – jenta som ble født ved årsskiftet 2010/2011 og vokste opp ved Østensjø. Jeg hadde selv lyst til å lage en spådom for jenta, men ved å benytte helt andre kilder og referanser enn artikkelserien anvendte. Dette betyr også at hennes fremtid blir helt annerledes enn hva som ble skissert i Aftenposten.

Jeg har basert min fremtidsanalyse på bøkene ”Terrorindustrien”, ”Ecoscience”, ”Soldiers of Reason”, tilgjengelige offentlige dokumenter fra Pentagon, National Security Agency (NSA), Transport Security Agency (TSA), FN, Council of Foreign Relations, Council of National Policy, Rockefeller Foundation og  Gates Foundation, samt dokumenter fra de sentrale tenketankene The RAND Corporation og Project For A New American Century (PNAC).

2011-2017 (0-6 år)

I det øyeblikket Fremtina blir født, blir blodprøven hennes sendt fra Norge til Pentagon for DNA-lagring. Dette har blitt gjort siden begynnelsen av 70-tallet.

Fremtina vokser opp i en familie der pappa aldri er hjemme, og får som halvparten av alle barn et distansert forhold til pappa og til hva en familie er ment å være. Allerede etter 6 måneder går Fremtinas mamma ut i arbeid, så staten tar over som oppdrager, holdnings-, kultur- og meningsbærer. Fremtina vil gjerne besøke pappaen sin i Singapore oftere, men i 2014 har flybilletten blitt for dyr pga CO2-avgifter og en oljepris på rundt 50 Bancur (tilsvarende $500 fatet). Dessuten er Fremtina misfornøyd med de stadig økte kontroll- og sikkerhetsrutinene på flyplassen, som væpnede vakter, kroppsskannere, avkledning og kroppsvisitering. Det resulterer i at kontakten med pappa skjer over internett.

I denne perioden kollapset Euroen og dollaren fulgte noen uker etter, og den internasjonale bankeliten tryllet fram Bancur, et digitalt betalingsmiddel. For å klare de økonomiske forpliktelsene må mamma ta en 50 % stilling ekstra. Fremtina oppholder seg derfor i barnhagen alle hverdager fra kl 08 til 20, samt annenhver lørdag.

Ifølge barnehagen er Fremtina for vilter i forhold til de andre barna, så når hun er 5 år blir hun diagnostisert med en bipolar lidelse og medisinert. Hun er ikke alene om det, for halvparten av barna har fått en eller annen diagnose på mentale problemer. Når 2017 er omme har hun tatt over 30 obligatoriske vaksiner, for alt fra humørsvingninger og urolighet, til kreft og influensa. Fremtina har utviklet astma og diabetes, samt allergi mot hvete og melk. Pga myndighetenes kontinuerlige advarsler mot mulige terrorister er mamma nervøs for å la barna bevege seg fritt ute, så Fremtina og den åtte år eldre broren oppholde seg innendørs så mye som mulig. Fremtina bruker derfor fritiden sin på TV eller dataspill, på rommet sitt – alene. TV-selskapene kan slette det Fremtina har tatt opp  fra TV eller lastet ned fra internett.

2018-2026 (7-14 år)

Mamma og pappa har skilt seg – de så hverandre ikke likevel, så kjærligheten visnet. Fremtina trives ikke på skolen. Hun deler klasserom med 29 andre barn, men rommet er kun ment for 20. For å komme inn på skolen må alle barna ha injisert en mikrochip. Denne vil bli skrudd av i en periode hvis hun ikke oppfører seg som ønsket. Da blir adgang til skolen og telefon umulig. Fremtina sliter med hukommelsen og har konsentrasjonsproblemer. Det trådløse nettverket på skolen har gitt henne vondt i hodet og litt utslett. På skolen lærer hun ikke å tenke og gjøre, men å utføre det som allerede er tenkt og gjort. Hun har noen få venner, men i og med at hun er på skolen 11 timer hver dag, blir kontakten på fritiden sporadisk. Myndighetene har engasjert barna til å melde i fra hvis foreldrene ikke sparer vann, strøm eller kildesorterer, så mamma har fått bot for å la vannet renne mens hun pusset tennene. Dette tjente Fremtina 10 Bancur på. Fra 2010 hadde det pågått en cyberkrig, og myndighetene så seg nødt til å forby internettilgang fra private husholdninger. Nettsider må forøvrig godkjennes på forhånd, og alternativ media, alternativ medisin, alternativ religion og annet som strider mot sunn fornuft vil bli forbudt.

Når perioden er over har hun fått ytterligere 20 vaksiner. Det har også blitt installert videokamera i samtlige rom i rekkehuset på Østensjø, i tilfelle det skulle skje noe. De norske lovene dreises stadig mot hva som er tillatt, ikke hva som er forbudt. På kjøpesentra og stasjoner er det montert monitorer med en autoritet som forteller om terrorfaren og hvor du kan henvende deg hvis du ser noe mistenkelig. Klimaet i Norge blir våtere og kaldere, biene er nesten forsvunnet og en rekke andre dyre- og plantearter er truet. Myndighetene nekter for at dette har sammenheng med ”Indirect and Semidirect aerosol campaign”, som de har gjennomført i minst 20 år nå. Økonomisk har den lille familien det svært trangt, og storebror på 16 år må jobbe etter skolen for å hjelpe til. De begge synes at hverdagen er trist, de begge ser for seg en trist fremtid. Omtrent samtlige nasjoner bruker nå den digitale Bancur som betalingsmiddel. Kontanter, mynter og andre mulige betalingsmidler er ulovlige. Der det ikke har skjedd er det krig.

Fremtina med ikke navngitt venninne
Fremtina med ikke navngitt venninne

2026-35 (15-24 år)

For å spare miljøet har det blitt bestemt at import av frukt og grønnsaker skal bli forbudt. Import av sukker vil også bli forbudt, så kun kunstige søtningsstoffer vil bli tillatt. Vitaminer og mineraler i mat og kostholdstilskudd har blitt bestemt helseskadelig, og må fjernes før mat og drikke selges. Narkotikapolitikken er som på 1900-tallet, men for å demme opp for forbruk og rekruttering er avgiftene på alkohol fjernet, så sprit er like rimelig som melk og billigere enn vann. Rødt kjøtt vil bli så dyrt at kun eliten har råd til å kjøpe det. Det vil kun være lov å dyrke mat og urter fra genmodifiserte frø og ulovlig å gi bort/selge egen mat. Bønder som ikke er leverandør til godkjente konsern, vil ikke få lov til å selge maten de produserer. Dette av hensyn til matsikkerhet og global tilpasning. Brudd vil medføre straffeforfølgelse.

Mammaen til Fremtina er bekymret for datterens helse, og etter undersøkelser finner de store mengder kvikksølv, aluminium, bariuim, strotium og andre tungmetaller og giftstoffer i henne. Legene påstår dette er normalt, men hun får flere tabletter for å dempe symptomene. Legene mener at mamma trolig er en dårlig mor, så derfor blir barnevernet kontaktet. Fremtina er glad i mammaen sin, men stoler på at det offentlige vil henne vel, de har vært snille hele tiden. Mamma har heller ikke krefter eller økonomiske midler til å kjempe imot, så Fremtina blir omplassert til nytt hjem ikke langt unna skolen – til hennes eget beste. Her blir hun i tre år før hun får et nytt hjem, også det til hennes beste. Mamma ble plassert i en liten leilighet på en annen kant av landet. Den deler hun med en ukjent kvinne. Pappa får hun kanskje pratet med en gang i året. Pga at Østensjø har blitt et internasjonalt vernet område skulle familien tvangsflyttes likevel. Storebror har vervet seg til den internasjonale FN-hæren, som er i Amerika for å slå ned på sivile uroligheter, da den amerikanske union er i ferd med å gå i oppløsning.

Fremtina har nå fått 2. generasjon mikrochip, som inneholder bankkonti, helseopplysninger, hvilke nettsider hun besøker på skolen, hvem hun ringer, når hun sover, hvilken puls hun har, hvor hun til enhver tid befinner seg, politiske preferanser og brukes som adgangstegn til alle banker, offentlige bygninger, kommunikasjonsmidler, internett, telefoni, butikker og hvert rom i hennes eget hjem. Ved ikke-ønskelig oppførsel blir bankkonti og adgangstegn skrudd av i en viss periode, så man blir fengslet i det området man befinner seg i. Dom er ikke nødvendig og det er heller ingen ankemuligheter. For egen sikkerhet er mikrochip obligatorisk for samtlige mennesker og husdyr. Brudd vil medføre fengselsstraff og tap av foreldreretten.  På grunn av hacking må enda en ny chip injiseres, som skal kryptere kommunikasjonen mellom chip, bank og offentlige myndigheter. Fremtina liker ikke dette, for chipen irriterer området i kroppen der den befinner seg. Fremtina jobber i butikk, og hennes lønn går fra arbeidsgiver via myndighetene til egen bankkonto, pga faren for finansiering av terror.

Fremtina finner ingen mann å stifte familie med, men det gjør ingenting. Hun tror ikke på familien, hun tror på Staten. Hun kan selv ikke få barn, og fertiliteten til menn på egen alder er nesten borte. Folketallet i Norge, som i resten av den vestlige verden, synker drastisk, og det produseres under et barn i snitt per to voksne. Fremtina må derfor adoptere, men hun får ikke selv muligheten til å velge hvem eller fra hvor.

Klimaet i Norge er nå svært vanskelig, da avlinger blir ødelagte av det dårlige været. Målet til det amerikanske militære om kontroll over været har lyktes, og dette brukes som et våpen for å ødelegge for nasjoner og folk. Den økonomiske kollapsen noen år tidligere medførte at alle med stor gjeld mistet sine hjem og hytter. Bankene tok over eiendommene. Kommuner og nasjoner med høy gjeld ble slått konkurs og underlagt den globale sentralbanken, som er privateid a la Federal Reserve (The Fed). Fremtina må betale renter i form av skatt til denne banken, og skatten vil bli krevd inn av et globalt innkrevningskontor, som også er privateid, a la Internal Revenue Service (IRS). Den korporative hæren Xe har blitt gjort om til global politistyrke, og vil fungere som premissleverandør og back up for lokale politistyrker. Privateide Interpol vil fungere som overhode for global etterretning. NATO har blitt FNs offisielle hær, som slår ned ethvert forsøk fra alle folkeslag, områder og nasjoner som ønsker seg ut av FN-systemet. Offentlig talerett blir kun tillatt for enkelte organisasjoner og individer. Demonstrasjoner, for eksempel mot EU, NATO, FN, VHO, WTO, GATT og bankvesenet, er ulovlig.

2036-2045 (25-34 år)

Når Fremtina er 25 år har hun fått over 50 vaksiner. Det har alle på hennes alder også gjort. Hun bor nå i en ”kommuneleilighet”, som 95 % av verdens befolkning også gjør. Middelklassen er utradert, og de som vil reise ut av byen må ha tillatelse. Boligene eies av bankene, som leier disse ut til det offentlige. Husleien blir trukket via skatten, for å sikre at alle betaler. Skattenivået er derfor nesten 100 % for å finansiere velferdsstaten og internasjonal sikkerhet. Kjøpekraften blir årlig redusert med rundt 10 %, mest pga inflasjon, så Fremtina blir fattigere for hver dag som går. Hun synes selv det ser ut som en trist fremtid. Bibliotek låner ikke ut bøker om filosofi, meditasjon, spiritisme, konspirasjonsteorier og annet materiell som kan støte folk eller true rikets sikkerhet. De som deltar på møter som ikke er godkjent på forhånd må regne med straffeforfølgelse. De som ikke jobber vil bli tvangsflyttet til et sted der det er arbeid. Fremtina må samle ved og fange duer, gjess og katter for å klare seg, men både vann og mat er sterkt forurenset. Pga politibrutalitet og den påståtte terrorfaren er Fremtina redd for å bevege seg utendørs. Hvis hun ikke sanker mat, går derfor fritiden med til TV-titting, det eneste som er gratis. Filmer og nyheter dreier seg stort sett om økonomisk vekst for banksektoren, nye virus og bakterier, samt trusselen om invasjon fra verdensrommet.

 

2045 (35 år)

For Fremtinas mamma er situasjonen dårlig. Hun nærmer seg 65 år, og etter det får man ikke lenger offentlig legehjelp. Det er mulig å betale for behandling, men det er det kun eliten som har råd til. Hun er alene, selv om hun må dele seng med en kollega. De jobber og sover på skift.  Hun er lei av å bli flyttet rundt. Hun føler seg ikke hjemme i Malawi, der hun har jobbet på fabrikk de siste 2 årene.

Hun lengter tilbake til de glade og frie dagene på slutten av 1900-tallet. Da var det mulig å gå på restaurant og flotte seg med god vin. Det var yrende folkeliv i byene, og naturen ga fine muligheter for mosjon og avslapning. Dette var tider da man kunne kjøre bil og besøke venner på en hytte på Sørlandet. Internett var spennende og informasjon og ideer hadde fri flyt. Det var lite overvåkning og kontroll, og sensur var et skjellsord. Helsen var god, maten sunn og regnet forfriskende. Hun hadde venner, hun hadde familie. Hun savner sårt den tryggheten, den gleden en familie kan gi. Hun er tom, både for illusjoner og håp. Mamma velger derfor å ta sitt eget liv.

Fremtina fyller 35 år. Hun har ikke krefter i kroppen til å gjøre annet enn å spise, sove og se på TV. Hun orker ikke jobbe, og blir plassert i en egnet leir sammen med likesinnede. Her får hun enda en mikrochip og flere vaksiner. Hun er deprimert og føler seg mentalt innelåst, så hun blir ytterligere medisinert. Hun tar nå mellom 15 og 20 ulike tabletter daglig. Fra hun kan huske har hun fått høre og lese at mennesket er en belastning for jordkloden, at vi er for mange og fremtiden for våre barn er farlig. Med visshet om at det offentlige kan ta hånd om sitt adopterte barn velger Fremtina å ta sitt eget liv. Hun gjør tross alt det veldig mange andre har gjort før henne de siste 15 årene.

Fremtina etterlater seg ingen verdier, bortsett fra en historie om hvordan det kan gå hvis dagens utvikling fortsetter og planene til makteliten blir en realitet. Det blir med andre ord en trist fremtid, ikke bare for Fremtina, men også oss andre.

.
.

For mer info om utsiktene for Fremtinas fremtid, se f.eks. dette ferske intervjuet med Alan Watts. Charlotte Iserbyt anbefales også.

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

74 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
12 år siden

Et meget realistisk scenario komprimert i ett meneskeliv om utviklingen får fortsette. Er det på tide at folk begynner å forstå at om vi ikke reagerer NÅ med handling mot djevelskapet, så vil samfunnet vårt bli destruert åndelig, økologisk, mentalt, relasjonsmessig, familiemessig osv.

As long as evil has yet to ripen,
the fool mistakes it for honey.
But when that evil ripens,
the fool falls into pain.

«Dhammapada»

s.554 i «Architects of Deception» av Jüri Lina

Vi må endre retning! Ellers fortjener vi det samfunnet eliten konstruerer for sin egen fordel, mens vi på grunn av vår unfallenhet og manglende evne til felles motstand og nekt av pålagte falske lover vil måtte lide under tvang og overgrep mot vår selvstendighet.

Godt beskrevet, Kvam!

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Det sies at Norge pleier å ligge ca. 10 år etter USA med å innføre nye påfunn (som regel til det verre).

USAs senator Senator Lindsey Graham (R-SC) har allerede foreslått at nyfødte barn skal microchippes. I første omgang dreier det seg om såkalte «anchor babies», som er barn av ulovlige immigranter.

Her er litt av hva Senator Graham oppga som begrunnelse (i september i fjor):

“Within the month,” said Sen. Graham, “I will be introducing legislation that will provide for all children born in this country to non-citizen parents to be fitted with a microchip before they are discharged from the hospital. The chips would be nearly identical to those used in cats, dogs, and passports, and would be detectable as the child passed through customs and in certain other situations.”

Graham declined to elaborate on the ‘certain other situations,’ citing national security concerns.»

Se: http://thediscust.com/?p=2278

Legg merke til hvordan han likestiller microchippene som vil bli benyttet på levende menneskebarn – som nettopp har ankommet denne fengselsplaneten – med microchipping av hunder og katter.

Norge har allerede innført tvungen microchipping av hunder og katter (selv om det innebærer at 1-10% av dyrene pådrar seg kreft som en direkte følge).
Og på hvilken måte blir egentlig DNA-et til et dyre- eller menneskefoster påvirket når moren bærer microchip gjennom hele svangerskapet?

Hvem sier at Norge ikke er dummest i Europa? Visste du at Mattilsynet ikke bare har ansvaret for å advare folk mot å spise helsebringende aprikoskjerner?

«Mattilsynet» er også hovedmyndigheten for å påse at microchippingen av norske hunder og katter går sin gang (kjæledyr som på ingen måte holdes i live for å ende opp som mat)…!

Skummel_planet_x
Skummel_planet_x
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Til opplysning så mikrochippes barn i Norge i dag.
Eller de ble ihvertfall det for 2-3 år siden ved Ullevål under et «prøveprosjekt».

Eneste personen de intervjuet på TV2 om det (får selvsagt lav pressedekning) var en kvinne som var positivt innstilt til dette etter media hadde innplantet konseptet «forveksling» og/eller «kidnapping» i henne.

Det kan jo også legges til at hun virket som mamma og pappa var søsken.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Skummel_planet_x
12 år siden

Det var på tv2 nyhetene, eller på nettsiden?

Joda, det er mange som virket som mamma og pappa var søsken uten at de er det. Så jeg vet ikke helt jeg hva dette skyldes…

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Finnes det ÈN eneste grunn til at skrekkscenariet kan opprettholdes?

Oppdag NWO-zionist-globalistenes ENESTE årsak som gjør at de kan holde massene under sin reelle, men dog illusoriske makt. Det er så opplagt og har vært en mulighet hele tiden:

«…Ask yourself, if any of these previous theories really worked, then why is the New World Order continuing to advance unabated toward its goal of totalitarian world domination, with the state of the world rapidly getting worse?

The fact is, that all the other hotly promoted freedom techniques you may have heard about just don’t work in the real world! To be truly successful in fully reclaiming ALL of your God-given rights of Life, Liberty, Peace, Joy, Health, and Abundant Prosperity, you will have to completely re-think your strategy and precepts.

What I am going to show you is the new, simple all-conquering method that needs to be used by ordinary people to liberate themselves. Once you discover these techniques and start using them, you will wonder why everybody doesn’t adopt the same strategies!

They can make you FREE, sure and simple! The answer is SO obvious and logical that it has escaped the «patriot» community for decades, and was right in front of them and you ALL the time. Now is the time to have the scales removed from your eyes, and clearly see things as they really are.»

http://jahtruth.net/plan.htm

Nazara
Nazara
Abonnent
12 år siden

Hva skjedde med 2012? Er det intern uenighet om det faktisk kommer til å skje eller glemte du det ut?

Nazara
Nazara
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
12 år siden

Jeg syns bare det var litt rart at de påståtte kataklysmiske hendelsene som skal skje i 2012 som blir nevnt mye på denne siden ikke blir nevnt med et ord i denne artikkelen. Er ikke alle skribentene på nyhetsspeilet enige om dette?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Nazara
12 år siden

Det er ingen skribenter på Nyhetsspeilet som er enige om noe, alle har egne meninger og tanker så derfor skriver de om de som de mener er viktig Nazara :)

Vist alle tenker likt er et ingen som tenker

Johannes skriver en glimrende artikkel om hva vi utvilsomt har i vente, personlig mener jeg at de vil ta mye kortere tid og bli mye verre en det han beskriver
Etter bare mnd med kaos og untakstilstand så er alt dette en realitet

Vist dette er alternativer til kommende Apocalypser så er kanskje ikke kommende Apocalypser så ille alikevel ?

Zoombiefolket og sofagrisene vil ikke gjøre noe for å motsette seg NWO regime, ikke før en eventuel solstorm tar knekken på TV-Satelittene hvertfall så sport, reality og såper forsvinner

Du mener kanskje at det er bedre og vente til etter at alt dette er på plass og se hvordan det fungerer på GMO maltrakterte hjerner før vi skal bry oss Nazara ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Nazara
12 år siden

æææ ….Det er ingen skribenter på Nyhetsspeilet som er enige i alt skulle det stå….. :-|

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

Det ser ut til at du kun har lest litt av alt som står på siden.Noen av brukerne mener at 2012 er slutten på verden.andre mener at det er slutten på verden slik vi kjenner den i dag.Den tredje sorten,som jeg regner meg å være en del av anser 2012,eller deromkring,å være et saktegående omskifte i måten vi er mennesker på.-Og da menes det i positiv forstand.Du vil på siden,finne et utall teorier om hvorfor jorden skal gå gjennom en slik fase i disse tider,men egentlig er det ikke så viktig,så lenge det skjer uansett.
I samme forbindelse finner vi elitene,eller NWO,som de også gjerne kalles,som strengt motsetter seg disse endringene.Det er de som må bekjempes for å få en så rask overgang som mulig til de bedre tidene vi ønsker velkomne.
Så,om du leser enda en hel del til vil du finne at de rene dommedagsprofetene er i sterkt mindretall på NhS. Det er dessverre gjerne slik at det er de dystreste «spådommene» som har en tendens til å feste seg i hodet på folk,men likedan som det er i hverdagen,så er det også slik på Nyhetsspeilet.
Det er egentlig bare å la være å engasjere seg i det man ikke verken tror på,eller har kunnskap om. Da blir det leveligere for alle de med andre virkelighetsoppfatninger også.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

Jeg tror det er nærmest sannheten. Per idag er Nibiru ikke i nærheten av jorden.

«Nibiru is not G1.9, Nibiru is a planet, G1.9 is a small star. G1.9 is on a 24,000 year orbit like Sedna, Nibiru has a much shorter period 3,600 years. G1.9, Sedna, Planet X etc are all in retrograde orbits together, they just are at differing distances from the Sun. The Sun is king, everything is revolving around it but in two differing planes (East-West, South-North). G1.9 pulls us up and down the galactic equator subjecting our area of the system to a shift is electrical and magnetic polarities. Every 6,000 years (approx) we change magnetic field direction, every 12,000 years we change electrical polarity. When both happen together the effects are very severe to life on earth but there is no such thing as an eventfuless crossing or shifting event when you look at Earth history.»

RasMan
RasMan
Abonnent
12 år siden

Sitter her å leser dette, nesten så jeg gråter. Veldig bra innlegg.. VIVA LA REVOLUCION

Nazara
Nazara
Abonnent
12 år siden

Hvorfor er skribentene på denne siden så svartmalende? Det eneste dere snakker om er død og fordervelse, endetider og slaveri. Det er jo akkurat den samme retorikken religionsledere har brukt til alle tider. Det virker nesten som om NS eller SS som dere nesten kan kalles prøver å lage en fundamentalistisk kult som er anti samfunn og for kaos og anarki (Ikke anarki på den måten at menneskeheten har utviklet seg såpass at de ikke trenger en myndighet, men anarki på den måten at det ikke er lover, og en kan gjøre hva en vil og at ingen kan sette deg ansvarlig for dine handlinger). En kult som kjemper for å endre verden i deres bilde. På denne siden oppfordrer dere til å sette spørsmål ved ting rundt deg. Hva er agendaen deres NS?

Artiklene deres er dystrere en mainstream media. Og hva om Anaunakiene aldri kommer? hva om det aldri blir et facist styre i en new world order, men menneskeheten utvikler seg i en positiv retning de neste århundrene uten noen store kataklysmer som vasker vekk det dere ser på som «urene» fordi de ikke mener det samme som dere?

Paranoia er den beste måten å få folk til å verve seg til en sak (som forfatteren selv skriver her), og dere gjør det ganske bra her på NS. «Gjør som oss, ellers vil dere dø i en stor kataklysmisk hendelse. Dere er helt like Tempelridderene, Illuminati, Pavekirken og bortimot alle andre facister og religiøse klerker. En gjeng med facister som kamuflerer seg som frihetselskere.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

Kanskje du da kunne komme med noen løsninger Nazara, i tillegg til å kommentere det du synes er destruktivt.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

Nazara
«Det er jo akkurat den samme retorikken religionsledere har brukt til alle tider.»

Selvfølgelig, religion er religion. Norge er et kristent samfunn.

Nazara
«Dere er helt like Tempelridderene, Illuminati, Pavekirken og …»

Ja selvfølgelig. Hva trodde du, at vi er hedninger?

Nazara
«En gjeng med facister som kamuflerer seg som frihetselskere.»

Når roter du noe forferdelig. La oss skille mellom predikanter/prester og soldater. Prester har gjerne noe rødt, hvitt og fiolett på seg. Soldaten bruker ikke rødt, hvitt og fiolett fordi det viser så godt. En annen forkjell mellom soldater og predikanter/prester er språket, «fuck you» betyr det er en soldat du snakker med, ikke predikant eller prest.

Copernispiracy
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

http://www.youtube.com/results?search_query=1000+years+of+war+in+5+minutes&aq=7

Ikke for å svartmale din posetive verden,ta en titt på denne å se hvordan vi utvikler oss!!

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Nazara
12 år siden

Hvis du prøver og provosere, må du prøve litt hardere, kommentaren din bidrar svært lite til debatten.
Lyser kun uvitenhet, les mer på vg.no

Ser du ikke hva som foregår i verden i dag, innskrenkinger i hytt og pine, du snakker om at vi skaper frykt, det som skjer på NS er og prøve å se igjennom all desinfo som spres i media i dag, alle har sine egne meninger, alle artikkel forfatterene er svært opplyste og prøver og danne et bilde av hva som skjer, så for det bli opp til hver og enkelt av oss og mene og tro hva enn vil.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  M.JOHAN
12 år siden

Er det frykt en ønsker så kan en bare se på MS-Media

Etter å ha sett på nyhetene på NRK nå så så tørr jeg ikke gå ut og hente posten, dørene er spikret igjen med madrasser forran alle vinduer

En av verdens fremste terroreksperter fra Franske myndighetene advarte mot ekstrem fare for en kraftig økning i terror i Europa i 2011, Al Queda satt klare i en rekke terrostater og planla massive terrorangrep mot Europa, han kunne også fortelle at kjente turistatraksjoner, t-baner osv var de fremste målene til Al Qaeda
Hovedmålet deres er å drepe og lemleste så mange som mulig

Alt dette kunne også en terrorekspert fra den Norske forsvaret bekrefte, så kom turen til et interjuv med en norsk korespodent i London der de nå i 6 mnd har hatt et sikkerhetsnivå på det neste høyeste
Journalisten fra NRK sitter hele veien med svært dyster stemme og spør korospodenten i London hvordan er det mulig for befolkningen i England å klare og leve under denne ekstreme terrortruselen
Man får intrykk at bare det og hente posten i England faller under katagorien ekstremsport

Pedofile dødsterrorist-selvmordbombere kan ramme deg hvor og når som helst, nå er terroren også komme til Norge og Sverige avslutter han med….. grøsss… siste gang jeg skal se nyheter på NRK :-|

Etter å ha tenkt meg litt om, hvor mange døde av terror i Europa i 2010 ? Ingen som jeg kommer på, Hvor mange døde bare i Norge i fjor ? jo ca 70 000 men ingen av terror, da må man tilbake til Lillehammer den 21 Juli i 1973 der Mossad utførte terroangrep som drepte Ahmed Bouchikhi der terrorgruppen Mossad fikk hjelp av PST til å rømme landet etterpå

Men eliten er grei de sier at vist vi bare kvitter oss med det skumle privatlivet vårt så vil eliten redde livene våre :)
Tja nå har det vel til dags dato enda ikke skjedd noen plass i verden at noen liv er blitt reddet men derimot har det hendt at noen har fått utsatt sine dødstidspunkt

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hvis man er overbevist om at NWO står bak ALT ondt er det vel lite vits å diskutere og argumentere med hvordan ting alternativt KAN henge sammen, men prøver med en kommentar likevel.

(Jeg vet det finnes mennesker som kun ønsker å gjøre gode handlinger. Tror egentlig dette inkluderer mesteparten av menneskene, bare at oppfatningen av «gode handlinger» er subjektivt.)

Påstand: NWO/MS-media/myndigheter/(default) skaper falsk frykt for terror ved å advare mot terrorangrep.

Mulig alternativ årsak: Mennesker (som meg og deg) i posisjoner som er ansvarlig for sikkerhet er livredd for å «drite seg ut» ved å ikke ha advart om en terrorhandling. For å kunne ha ryggen klar i et slik fremtidig scenario, så vil det være 100 ganger bedre å si at «vi advarte mot dette». De tusenvis av gangene de advarer uten at noe skjer blir fort glemt. Men den ene gangen du tar feil og det faktisk skjedde noe, og de IKKE advarte, da er det slakt.

Kommentar: Alt trenger ikke være knyttet sammen i en ond konspirasjon. Kausalitet er som regel gjeldene overalt. Er man overbevist om noe, er man utenfor all argumentasjon. Da er det ingen verdens ting som kan endre på denne oppfatningen. Det ligger vel litt i ordet. Da er det lett å gi skylden på konspirasjonen. Men så enkelt påstår jeg at det oftest ikke er.

Regner med mange tomler ned her, tar ikke det så tungt:-) Min påstand er ikke noe annet enn at hendelser KAN ha mange forklaringer, jeg argumenterer ikke for den ene eller andre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Siden jeg er så grei så skal jeg dra på med noen konspirasjonsteorier til deg Busserulls :)

I Biblen er EU beskrevet som beistet i åpenbaring, vel ingen kan vel benekte at EU ikke har vokst til et beist med sin tro kopi av Babels tårn i Brussel ( nye EU parlamentet)

På slutten av 1700 tallet infiltrerte de mektige Illuminati både Vatikan og Frimurerene for så og spre seg videre utover i hemlige ordner og selskaper der de fikk full kontroll på alt innen kort tid derav grunnen til at Vatikan og frimurere som før var bitre fiender nå går hånd i hånd

Vi ser hele maktelten overalt er utelukende frimurere og jesuitter
Planen deres er en ny verdensorden der hele middeklassen er utradert, det skal være en liten superelite og en stor fattig underdanig slaveklasse som skal være under streng oevervåking og kontroll der de styres med jernhånd av supereliten
Nå er jo ikke akkurat verdensherredømme noen ny ide, det har hundrevis av personer nesten oppnåd opp igjennom historien før dem

Også denne gangen er det dømt til og feile seff, man ser hvordan toppeliten har full panikk nå der både Obama og Barosso vil bruke militærmakt for å tvinge oss over på den hjernedrepende zombimaten GMO fra Monsanto så all motstand fra massene blir elminert

De ønsker også å kverke 6 milliarder av oss via FNs Agenda 21 med Codex Alimentarius for å oppnå sitt globale bærekraftige samfunn som betyr at de ønsker å oprettholde sin syke velstand for seg selv
Vanlige folk er så frekke å forbruke resurser de selv ønsker

Bilderberger Jens blir snart byttet ut med Jesuitt Støre som har sverget sin ed til Vatikanet

Befolkninges privatliv blir plukket fra oss bit for bit hver eneste dag

At flere og flere tror at dette ikke er noen teori lenger er kanskje ikke så rart siden de ser at det er nyaktig dette scenariet som holder på og utspille seg i Europa og USA nå

Det hjelper jo heller ikke på at de fremste frimurerene i verdens har satt opp de steinene her i Georgia Busserulls ;)

http://skeptoid.com/episodes/4198

Litt mer Cirkus og brød til massene så kanskje det klarer det også :)

http://www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/100420/gen-industrien-svarer-ikke

Neida du får ikke minustomler for å være ærlig, det er det kun nedlatende ufine kommentarer som får :)

PS Hvem av de tre Busserullsene representerer du ? Gunnar Andersen er min favoritt :)

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Skepsis til det som kommer fra autoriteter er selvfølgelig sundt. Spørsmålet er vel hvor langt man drar dette. Å tro det er altomfattende synes jeg er litt paranoid. At de har makt er utenfor enhver tvil.

Men for å dokumentere omfanget må man forholde seg til troverdige og etterprøvbare kilder. Litt avsporing:
26.05.2010 11:40 (Oppdatert 26.05.2010 16:03)
«Hva er den nye verdensordenen?» Skrives det at «Første og andre verdenskrig ble sponset av disse menneskene, det var blant annet Rockefeller familien som sto bak finansieringen av Hitlers regime.»

Selv om dette skulle være tilfelle, så er det en typisk feil som gjøres ved tolkning av historiske fakta. Dette knytter ikke Hitler til frimureri, Illuminati eller noe som helst. Korrelasjon gir ikke sammenheng! Hitler var sterkt imot frimureri. Den 19. september 1940 forbød Reichskommissar Terboven frimureriet i Norge. Hitlers spesialsakkyndige på frimurerspørsmål (Franz Six) besøkte Oslo flere ganger og holdt foredrag om frimureriets trussel mot den nye tid (publikasjonene er tilgjengelige ved Nasjonalbiblioteket). Ordlyden har ikke endret seg på 70 år.
Og er det ikke dumt å sponse en person som har sponsoren som en hovedfiende?

Ja de har makt. At de har en agende om NWO? Muligens. Er den gjennomførbar? Iallefall ikke i nær fremtid. Myndigheter involvert? Muligens noen, men det er nok lobbyvirksomhet som er banen fortsatt.

Til slutt, det er jo utrolig trist tanke at Bibelen (eller hvilken annen kilde) skal kunne si noe om fremtiden. Basert på vitenskap kalles det determinisme (basert på noe annet kalles det religion). Det medfører at alle handliger som utføres, er blitt utført og kommer til å bli utført er forutbestemt. Enkeltindivider kan ikke gjøre noen forskjell, alt er forutbestemt. Det er fritt frem å tenke slik, men etter min mening krysser man da en skummel linje mellom vitenskap og pseudovitenskap. Nå skal jeg ikke avfeie noe som helst, men å argumentere med vitenskap er mye vanskeligere, ettersom det krever bevis (hypotese/teori).

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Akkurat, Busserulls, there is no such thing as fatalisme. Men NyS er full av fatalister. Fatalistene må knebles før NyS blir troverdig. Hva er det som skaper fatalisme? Overtro selvfølgelig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Krigsprofitørene som omgir toppeliten tjener ALLTID gasslioner på krig og uroligheter samme hvilken side det gjelder, også med å finansiere krigene ved å låne ut store summer til skyhøy rente til alle parter i en konflikt

Krigen mot terror har utvilsomt gjort kretsen rundt Obama og Bush ultra søkkrike, middelklassen betaler sånn som altid og fortenesten havner som alltid hos krigsprofitørene og maktmenneskene mens vanlig folk dør og blør

Når det gjelder profetier så ser jeg på de som advarsler, profetier er slett ikke noen som vil intreffe , men noen som vil bli oppfylt vist en ikke lytter til advarslene som nettopp profetiene er
Tror ikke du finner noen her som tror at fremtiden er skrevet i stein men utvilsomt prøver noen og oppfylle de bibelske profetiene som en oppskrift i en kokkebok :)

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Smurfen
«Når det gjelder profetier så ser jeg på de som advarsler, »

Nostredamus er det klare eksemplet på bokstavelige «profetier». Her på NyS faller Nostredamus is god jord. At forutbestemthet ikke lar seg forene med fornuft skjønner mange NySere ikke. I den grad forutbestemthet ikke lar seg forene med fornuft «beviser» det for mange NySere det at «fornuften» er feil, at det vi går rundt og føler tror hele tiden, at hver dag kan be ta besluninger – det stemmer ikke, fordi VI ER IKKE FRIE, skjebnen er krevet i stjernene.

Oppfatninger som «Looking glass» og at historien er en «Timeline» er også fatalistisme. Fatalisme lar seg ikke forene med frihet. De som tror på fatalisme tar feil. verden er ikke fatalistisk/forutbestemthet .

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Huff og uff. Da er det bare å brette opp ermer og armer og begynne å engasjere seg.

nicodemus
nicodemus
Abonnent
12 år siden

dejlig artikkel..!!
at se det pikebarn….. er som at se gud…!!

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Fremtina skal bli enda dummere, hvis ikke «Kunnskapsløftet» innebærer reell kunnskap om samfunnsstrukturer og en sannere historie enn elever får servert. Fordumming av befolkningen har pågått systematisk over tiår, også i Norge.

Boken til Charlotte Thomson Iserbyt inneholder info sett fra innsiden da hun sjokkert oppdaget USAs nye utdannelsespolitikk etter at hun kom tilbake fra et mangeårig opphold i Europa.

Her kan hele bokenfritt lastes ned:

http://www.deliberatedumbingdown.com/index.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  ye
10 år siden

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://tinyurl.com/cjmeg9y

Digressivt,
Respektsløs sensur på NySp http://tinyurl.com/bvyjzjq

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Mødrene ble fortalt at barna var døde. I virkeligheten havnet de hos velstående fascister.

– Spanske sykehus solgte babyer
http://www.dagbladet.no/2011/01/28/nyheter/utenriks/spania/baby/15229884/

Å dette er ikke fremtiden.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Forskere har funnet ut at de som bor i kroppen vår, men som ikke er en del av den, kan styre adferden vår.

Styrer nøkkelstoff i hjernen

Blir modigere uten bakterier

Sammen med genforsker Shugui Wang ved det singaporske genom-instituttet fant han ut at det finnes bakterier i magen som regulerer aktiviteten til et gen som styrer serotonin.

Dette er et nøkkelstoff i hjernen, som igjen regulerer blant annet kroppstemperatur, humør, søvn, oppkast, seksualitet og appetitt.

Påvirker også foster
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7493149

Mon tro om dette har/kan ha blitt benyttet/es til å styre menneskers valg?, mulighetene er tydeligvis mange og skremmende.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Gærne Frankenstein forskere

Hvis funnene kan overføres til mennesker tror de det kan føre til nye behandlingsmetoder for depresjon, angst og andre mentale problemer sier Svenn Petterson

Vi vet vel nyaktig hva dem vil bruke de til, grøss….. tenk vist sånn kunnskap kommer i hendene på de militære

Men men nå er det heldigvis små muligheter for at verdens 6 millioner frimurere vil få tilgang til forskerdata :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

– Merkelig bakterie
– Blindtarmen min sprakk, og det tok så lang tid før jeg kom på sykehus at jeg ble veldig syk. Jeg fikk en merkelig bakterie i magen, og etter lang tids behandling ble jeg ikke frisk.

– Fikk angst da jeg var syk
http://www.dagbladet.no/2011/02/11/kultur/litteratur/bok/ingvild_h_rishoi/forfatter/15396620/

Ja dette blir det vel bare mer av fremover?!

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Vi smører oss inn med gift

Vi bør kanskje tenke mer på hva kremer, parfyme, deodoranter og sminke faktisk inneholder, og hva de gjør med kroppen vår. Kosmetikk inneholder miljøgifter som kan føre til helseskader.

– Noen av disse stoffene påvirker utviklingen av hjernen hos barn. Det kan gi både ADHD og forsinket motorisk og kognitiv utvikling. Vi ønsker ikke å komme i situasjon er der vi skal behandle seinskader av miljøgifter, sier professor ved Universitetet i Tromsø, Øivind Odland.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7574130

Det tragske er at brukerne av disse kosmetiske produktene blir yngre å yngre.
Fremtina here we come…..

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Illevarslende! Nå i natt, i staten North Carolina, holdes en avstemning om et lovforslag som vil kriminalisere homøopater, naturopater,, jordmødre, naturmedisinere og alle andre som praktiserer «ikke-konvensjonell medisin.» De vil alle bli arrestert som forbrytere, tiltalt og sendt i fengsel for praktisere medisin uten en konvensjonell medisinsk lisens.

Norske myndigheter, som bare MÅ innføre alt som kommer fra EU, som igjen kommer «godkjent» (mye på falske premisser og direkte svindel og bedrag) fra USA, vil antagelig ikke fornekte seg å prøve tilsvarende i Norge med tid å stunder, logrende for Det Store Pharma Profitt Selskapet.

Nok et bevis for at lover er lagd for å beskytte de store og ta knekken og kneble de små aktørene! http://jahtruth.net/illumin.htm#Protocols

Les her hva som skjer «over there» i North Carolina, fra Mike Adams og NaturalNews:
http://www.naturalnews.com/031953_medical_practice_licensing.html

ola
ola
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Ser ikke folk at NWO virkelig har startet hardkjøret nå? Når faen skal hjernedøde nordmenn våkne? VÅKN OPP J**** ******

ola
ola
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Jeg måtte lese rapporten tre ganger, jeg trodde det var en aprilspøk. Dette er både utrolig og oppsiktsvekkende, sier leder i Bioteknologinemnda Lars Ødegård til NRK.no.

Det britiske rådet ser ingen betenkeligheter ved å innføre et nasjonalt screeningprogram, verken sosialt, etisk eller juridisk.

– Dette er en slags arvehygiene i ny drakt. Forslaget fremstår som sterilt og laboratoriehvitt, mens resultatet kan bli en tragedie for menneskeheten og kjærligheten, sier han.

I en rapport publisert 6. april går rådet inn for at det skal innføres nasjonal screening i ung alder, for å avdekke genfeil i forkant av graviditet. HGC er rådgivende organ for britiske myndigheter.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7582985

Gattaca here we come!

«Society has categorized Vincent Freeman as less than suitable given his genetic make-up and he has become one of the underclass of humans that are only useful for menial jobs.»

With professional advice, Vincent learns to deceive DNA and urine sample testing. Just when he is finally scheduled for a space mission, his program director is killed and the police begin an investigation, jeopardizing his secret.
http://www.imdb.com/title/tt0119177/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Var det noe nytt, hva med denne:
«Folkehelseinstituttet har gentestet spedbarn ulovlig i seks år. I dag stoppet Sosial- og Helsedirektoratet testingen.

Han mener testingen burde vært stanset for lenge siden.

– Vi mener at dette prosjektet klart og tydelig var i strid med lovens vilkår. Dette burde vært avklart langt tidligere, sier Ødegård til NRK.

Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet avviser imidlertid at de kunne stanset testingen på et tidligere tidspunkt.

– Vi har ikke et system hvor vi overvåker det som skjer av forskning. Det er de som driver forskningen som selv har ansvar for å vurdere om de er innenfor loven.»
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.4276756

Men det å kunne overvåke hele landets «uskyldige» borgere, denne lovgivningen har vi, men kontroll over noen få forskningssteder, har vi ikke. For en motsigelse!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Selvfølgelig har de et system som overvåker forskningen. Forskningsmidler fra det offentlig blir tildelt etter søknad. Med mindre pengene har kommet fra private bidragsytere, som f.eks Rockefeller, kan SHD stoppe tilførsel av midler hvis de finner det formålstjenelig. Når det søkes om midler opplyses det om formål og metode(r), og hvis det ønskes forskes noe som ikke er ihht loven, skal søknaden avvises. Forskerne som er tildelt forskningsmidler må som regel rapportere jevnlig, avhengig av omfang.

Her blir forfatteren Mark Dice intervjuet om sin siste bok, The Orwellian Nightmare Come True: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/11/eM-j2a20w5w

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Parents believe the benefits of testing their children for the genetic risk of some diseases outweigh the negative consequences, according to US scientists.
http://www.bbc.co.uk/news/health-13099090

Godt bestilt undersøkelse, innfør det med en eneste gang.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Barneindustrien vil gjerne se oss alle som individer de kan eksperimentere med.

Snart kommer klonene. Mange av selgerne på markedet blir derved overflødige. Kjøpere defineres som pasienter. De kjenner et dypfølt behov for en eller flere yngre utgaver av seg selv. Lett å forstå, vil mange si. Det narsissistiske samfunnets ultimate drøm er at alle fortsetter seg selv i evig tid, og aldri blander gener med fremmede andre. Menn kloner fram sønner, kvinner døtre.

Noen vil fortsette å bidra til menneskeproduksjon, noen vil fremdeles like fremmedes barn, en voksende pedofil verden trenger sex med barn, barnearbeidere og barneslaver. Verden har i dag 27 millioner slaver, det er plass til uendelig mange flere. Hvem trenger ikke en liten søt slave?

Vi lever i en tid der moralske argumenter mot det biologiske markedet er nedbrutt. Det er vår tids spesielle kjennetegn. Ingen behøver lenger å tenke moralsk, prinsipielt og spesielt ikke ut fra jødisk eller kristen moral. Verken biskoper eller prester behøver det.

Ethvert resonnement er nå følelsesbestemt, situasjonsbetinget og relativistisk. Det tjener alle om bare den enkelte kan henvise til bestemte mangler på det fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige området.
http://www.dagbladet.no/2011/07/05/kultur/debatt/kommentar/surrogati/barn/17193581/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Fertility doctors say they have found a non-invasive way to screen IVF embryos for genetic abnormalities.

«Potentially what it may allow us to do is to

have the ability of picking the best embryo from the best egg which means that we can hopefully move towards single embryo transfer.»

The test could tell a woman if her baby was likely to have a condition like Down’s syndrome.
http://www.bbc.co.uk/news/health-14029983

– Jeg måtte lese rapporten tre ganger, jeg trodde det var en aprilspøk. Dette er både utrolig og oppsiktsvekkende, sier leder i Bioteknologinemnda Lars Ødegård til NRK.no.

Det britiske rådet ser ingen betenkeligheter ved å innføre et nasjonalt screeningprogram, verken sosialt, etisk eller juridisk.

– Dette er en slags arvehygiene i ny drakt. Forslaget fremstår som sterilt og laboratoriehvitt, mens resultatet kan bli en tragedie for menneskeheten og kjærligheten, sier han.

I en rapport publisert 6. april går rådet inn for at det skal innføres nasjonal screening i ung alder, for å avdekke genfeil i forkant av graviditet. HGC er rådgivende organ for britiske myndigheter.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7582985

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

There is a risk. If we select out all the embryos that have these mutations then we might be selecting out some of the best people in society. ”

Professor Michael Baum
http://www.bbc.co.uk/news/health-14012561

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Ikke så uventet er det funnet høye verdier av arsenikk i barnemat. Forskere ved Karolisnka Institutt i Stocholm har funnet urovekkende høye nivåer av arsenikk og giftige metaller i barnemat som selges i dagligvarebutikker, melder Telegraph. Forskerne fant ut at å gi spedbarn butikkmat som risgrøt kan utsette barnet med opp til femti ganger større mengder arsenikk enn ved amming.

Eksponeringen for andre giftige metaller som cadminum, som kan forårsake neurologiske skader og skader på nyrene, var opp til 150 ganger høyere enn ved amming i noe av maten som ble testet, mens bly-eksponeringen økte opp til åtte ganger. Blant merkene som er testet er Hipp og Nestle.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/110409/fant-arsenikk-i-barnemat

Er det ikke befolkningsreduksjon det kalles?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Ikke lovlig for elever å medbringe matpakke på visse skoler i USA: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/13/Bc3i509uwjw

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Medisiner utviklet spesielt for å kontrollere menneskesinnet er under utvikling.

Forskere ved Oxford Centre for Neuroethics advarer mot farmasøytiske legemidler som er laget for å endre og påvirke moralen til mennesker og dermed kontrollere måten folk tenker og handler i ulike livssituasjoner.

Disse nye stoffene vil bokstavelig talt ha muligheten til å forstyrre den enkeltes personlige moral, og i stedet omprogrammere den personen til å tro og gjøre alt stoffet designeren har skapt at stoffet å gjøre.

Dr. Guy Kahane forklarer videre:
«The end result is literally a type of drug-induced mind control where human subjects will be controlled by someone else, and unable to make conscious decisions for themselves.Research on the subject, of course, tries to paint the idea of mind-control drugs in a positive light, suggesting that they could be used to help make the world a better place. Just imagine less violence, more trust, and more love, they say. This rhetoric, though, is really just a ploy to further numb the already mind-numbed masses into accepting the idea as a good thing.»

http://www.naturalnews.com/032088_mind_control_drugs.html

ye
ye
Abonnent
12 år siden

Politistyrke, bevævpnet, smadret døren og stormet huset til en mor fordi hun ikke ville gi sin datter medisinen Risperdal fordi den medisinen gjorde datteren sykere. Det forelå ingen rettsordre ifølge advokatene til moren.

Barnevernet var initiativtager til å kidnappe den 13 år gamle jenta som nå blir «ivaretatt» av staten. Barnevernet løy og holdt tilbake opplysninger om at jentas far var også istand til å ta vare på datteren.

Hvilken resept på medisin er så viktig at staten, ved politiet og barnevern, må rette en pistol mot deg for at du skal ta medisinen?

Hvorfor vil staten ta fra alle mennesker sin rett til å beskytte seg og sin familie mot overgripere ved å ta fra dem muligheten til å ha våpen til å forsvare seg med? Fordi staten er overgriperen.

http://www.naturalnews.com/032089_antipsychotic_drugs_health_freedom.html

Med video:
http://www.prisonplanet.com/swat-attacks-home-school-mom-for-refusing-to-force-med-child.html

http://www.risperdalsideeffects.com/

Har verden gått helt av hengslene?

hmm
hmm
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Uff, virkelig provoserende.
Risperdal/Risperidon er zombiemedisin, som ikke hjelper mennesker i det hele tatt. Senker dopaminet i hjernen så man bare sitter der å sikler, og bivirkningene er flere sider opp og ned.

Dem kan heller ta det selv de som skriver de ut, tror dem trenger de mer.
Makan til galskap.

Nå vil sikkert noen mene at noen mennesker har nytte av dette, men de blir desverre aldri seg selv igjen etter lang bruk, og mange har bivirkninger i årevis etter seponering.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Electrically stimulating the brain can help to speed up the process of learning, scientists have shown.

The relative simplicity, low price (around £2,000 per unit), and portability of the technology may mean that, following further research, a device could be designed to be automated for use at home.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14975165

Elektrosjokk som behandling for raskere læring høres fantastisk ut.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Nå kommer det også full røntgen kontroll på idrettsplasser :)

http://www.naturalnews.com/033598_NFL_enhanced_pat-downs.html

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Hevder enøyet albinohai er ekte.

– Når man finner et slikt usedvanlig dyr, understreker det at forskere fremdeles har mye å lære. Det maner til ettertanke når man innser at man ikke har sett alt ennå, sier han.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7840039

Noen som husker den treøyde fisken som kjennetegner det plutoniuminfiserte vannet i The Simpsons?
http://www.purplemoon.com/Stickers/images/sim-fish.jpg

Fremtiden kan bli spesiell med radioktiv forurensning, kloning og skjult forskning.

« Forrige artikkel

Aprikoskjerner mot kreft

Neste artikkel »

David Rockefeller bedt å forlate Chile

74
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x