Alternativ: trist fremtid for Fremtina

6.4K visninger
9 minutter lesetid
74


Trist fremtid? Aftenposten har hatt en spennende artikkelserie om Fremtina – jenta som ble født ved årsskiftet 2010/2011 og vokste opp ved Østensjø. Jeg hadde selv lyst til å lage en spådom for jenta, men ved å benytte helt andre kilder og referanser enn artikkelserien anvendte. Dette betyr også at hennes fremtid blir helt annerledes enn hva som ble skissert i Aftenposten.

Jeg har basert min fremtidsanalyse på bøkene ”Terrorindustrien”, ”Ecoscience”, ”Soldiers of Reason”, tilgjengelige offentlige dokumenter fra Pentagon, National Security Agency (NSA), Transport Security Agency (TSA), FN, Council of Foreign Relations, Council of National Policy, Rockefeller Foundation og  Gates Foundation, samt dokumenter fra de sentrale tenketankene The RAND Corporation og Project For A New American Century (PNAC).

2011-2017 (0-6 år)

I det øyeblikket Fremtina blir født, blir blodprøven hennes sendt fra Norge til Pentagon for DNA-lagring. Dette har blitt gjort siden begynnelsen av 70-tallet.

Fremtina vokser opp i en familie der pappa aldri er hjemme, og får som halvparten av alle barn et distansert forhold til pappa og til hva en familie er ment å være. Allerede etter 6 måneder går Fremtinas mamma ut i arbeid, så staten tar over som oppdrager, holdnings-, kultur- og meningsbærer. Fremtina vil gjerne besøke pappaen sin i Singapore oftere, men i 2014 har flybilletten blitt for dyr pga CO2-avgifter og en oljepris på rundt 50 Bancur (tilsvarende $500 fatet). Dessuten er Fremtina misfornøyd med de stadig økte kontroll- og sikkerhetsrutinene på flyplassen, som væpnede vakter, kroppsskannere, avkledning og kroppsvisitering. Det resulterer i at kontakten med pappa skjer over internett.

I denne perioden kollapset Euroen og dollaren fulgte noen uker etter, og den internasjonale bankeliten tryllet fram Bancur, et digitalt betalingsmiddel. For å klare de økonomiske forpliktelsene må mamma ta en 50 % stilling ekstra. Fremtina oppholder seg derfor i barnhagen alle hverdager fra kl 08 til 20, samt annenhver lørdag.

Ifølge barnehagen er Fremtina for vilter i forhold til de andre barna, så når hun er 5 år blir hun diagnostisert med en bipolar lidelse og medisinert. Hun er ikke alene om det, for halvparten av barna har fått en eller annen diagnose på mentale problemer. Når 2017 er omme har hun tatt over 30 obligatoriske vaksiner, for alt fra humørsvingninger og urolighet, til kreft og influensa. Fremtina har utviklet astma og diabetes, samt allergi mot hvete og melk. Pga myndighetenes kontinuerlige advarsler mot mulige terrorister er mamma nervøs for å la barna bevege seg fritt ute, så Fremtina og den åtte år eldre broren oppholde seg innendørs så mye som mulig. Fremtina bruker derfor fritiden sin på TV eller dataspill, på rommet sitt – alene. TV-selskapene kan slette det Fremtina har tatt opp  fra TV eller lastet ned fra internett.

2018-2026 (7-14 år)

Mamma og pappa har skilt seg – de så hverandre ikke likevel, så kjærligheten visnet. Fremtina trives ikke på skolen. Hun deler klasserom med 29 andre barn, men rommet er kun ment for 20. For å komme inn på skolen må alle barna ha injisert en mikrochip. Denne vil bli skrudd av i en periode hvis hun ikke oppfører seg som ønsket. Da blir adgang til skolen og telefon umulig. Fremtina sliter med hukommelsen og har konsentrasjonsproblemer. Det trådløse nettverket på skolen har gitt henne vondt i hodet og litt utslett. På skolen lærer hun ikke å tenke og gjøre, men å utføre det som allerede er tenkt og gjort. Hun har noen få venner, men i og med at hun er på skolen 11 timer hver dag, blir kontakten på fritiden sporadisk. Myndighetene har engasjert barna til å melde i fra hvis foreldrene ikke sparer vann, strøm eller kildesorterer, så mamma har fått bot for å la vannet renne mens hun pusset tennene. Dette tjente Fremtina 10 Bancur på. Fra 2010 hadde det pågått en cyberkrig, og myndighetene så seg nødt til å forby internettilgang fra private husholdninger. Nettsider må forøvrig godkjennes på forhånd, og alternativ media, alternativ medisin, alternativ religion og annet som strider mot sunn fornuft vil bli forbudt.

Når perioden er over har hun fått ytterligere 20 vaksiner. Det har også blitt installert videokamera i samtlige rom i rekkehuset på Østensjø, i tilfelle det skulle skje noe. De norske lovene dreises stadig mot hva som er tillatt, ikke hva som er forbudt. På kjøpesentra og stasjoner er det montert monitorer med en autoritet som forteller om terrorfaren og hvor du kan henvende deg hvis du ser noe mistenkelig. Klimaet i Norge blir våtere og kaldere, biene er nesten forsvunnet og en rekke andre dyre- og plantearter er truet. Myndighetene nekter for at dette har sammenheng med ”Indirect and Semidirect aerosol campaign”, som de har gjennomført i minst 20 år nå. Økonomisk har den lille familien det svært trangt, og storebror på 16 år må jobbe etter skolen for å hjelpe til. De begge synes at hverdagen er trist, de begge ser for seg en trist fremtid. Omtrent samtlige nasjoner bruker nå den digitale Bancur som betalingsmiddel. Kontanter, mynter og andre mulige betalingsmidler er ulovlige. Der det ikke har skjedd er det krig.

Fremtina med ikke navngitt venninne
Fremtina med ikke navngitt venninne

2026-35 (15-24 år)

For å spare miljøet har det blitt bestemt at import av frukt og grønnsaker skal bli forbudt. Import av sukker vil også bli forbudt, så kun kunstige søtningsstoffer vil bli tillatt. Vitaminer og mineraler i mat og kostholdstilskudd har blitt bestemt helseskadelig, og må fjernes før mat og drikke selges. Narkotikapolitikken er som på 1900-tallet, men for å demme opp for forbruk og rekruttering er avgiftene på alkohol fjernet, så sprit er like rimelig som melk og billigere enn vann. Rødt kjøtt vil bli så dyrt at kun eliten har råd til å kjøpe det. Det vil kun være lov å dyrke mat og urter fra genmodifiserte frø og ulovlig å gi bort/selge egen mat. Bønder som ikke er leverandør til godkjente konsern, vil ikke få lov til å selge maten de produserer. Dette av hensyn til matsikkerhet og global tilpasning. Brudd vil medføre straffeforfølgelse.

Mammaen til Fremtina er bekymret for datterens helse, og etter undersøkelser finner de store mengder kvikksølv, aluminium, bariuim, strotium og andre tungmetaller og giftstoffer i henne. Legene påstår dette er normalt, men hun får flere tabletter for å dempe symptomene. Legene mener at mamma trolig er en dårlig mor, så derfor blir barnevernet kontaktet. Fremtina er glad i mammaen sin, men stoler på at det offentlige vil henne vel, de har vært snille hele tiden. Mamma har heller ikke krefter eller økonomiske midler til å kjempe imot, så Fremtina blir omplassert til nytt hjem ikke langt unna skolen – til hennes eget beste. Her blir hun i tre år før hun får et nytt hjem, også det til hennes beste. Mamma ble plassert i en liten leilighet på en annen kant av landet. Den deler hun med en ukjent kvinne. Pappa får hun kanskje pratet med en gang i året. Pga at Østensjø har blitt et internasjonalt vernet område skulle familien tvangsflyttes likevel. Storebror har vervet seg til den internasjonale FN-hæren, som er i Amerika for å slå ned på sivile uroligheter, da den amerikanske union er i ferd med å gå i oppløsning.

Fremtina har nå fått 2. generasjon mikrochip, som inneholder bankkonti, helseopplysninger, hvilke nettsider hun besøker på skolen, hvem hun ringer, når hun sover, hvilken puls hun har, hvor hun til enhver tid befinner seg, politiske preferanser og brukes som adgangstegn til alle banker, offentlige bygninger, kommunikasjonsmidler, internett, telefoni, butikker og hvert rom i hennes eget hjem. Ved ikke-ønskelig oppførsel blir bankkonti og adgangstegn skrudd av i en viss periode, så man blir fengslet i det området man befinner seg i. Dom er ikke nødvendig og det er heller ingen ankemuligheter. For egen sikkerhet er mikrochip obligatorisk for samtlige mennesker og husdyr. Brudd vil medføre fengselsstraff og tap av foreldreretten.  På grunn av hacking må enda en ny chip injiseres, som skal kryptere kommunikasjonen mellom chip, bank og offentlige myndigheter. Fremtina liker ikke dette, for chipen irriterer området i kroppen der den befinner seg. Fremtina jobber i butikk, og hennes lønn går fra arbeidsgiver via myndighetene til egen bankkonto, pga faren for finansiering av terror.

Fremtina finner ingen mann å stifte familie med, men det gjør ingenting. Hun tror ikke på familien, hun tror på Staten. Hun kan selv ikke få barn, og fertiliteten til menn på egen alder er nesten borte. Folketallet i Norge, som i resten av den vestlige verden, synker drastisk, og det produseres under et barn i snitt per to voksne. Fremtina må derfor adoptere, men hun får ikke selv muligheten til å velge hvem eller fra hvor.

Klimaet i Norge er nå svært vanskelig, da avlinger blir ødelagte av det dårlige været. Målet til det amerikanske militære om kontroll over været har lyktes, og dette brukes som et våpen for å ødelegge for nasjoner og folk. Den økonomiske kollapsen noen år tidligere medførte at alle med stor gjeld mistet sine hjem og hytter. Bankene tok over eiendommene. Kommuner og nasjoner med høy gjeld ble slått konkurs og underlagt den globale sentralbanken, som er privateid a la Federal Reserve (The Fed). Fremtina må betale renter i form av skatt til denne banken, og skatten vil bli krevd inn av et globalt innkrevningskontor, som også er privateid, a la Internal Revenue Service (IRS). Den korporative hæren Xe har blitt gjort om til global politistyrke, og vil fungere som premissleverandør og back up for lokale politistyrker. Privateide Interpol vil fungere som overhode for global etterretning. NATO har blitt FNs offisielle hær, som slår ned ethvert forsøk fra alle folkeslag, områder og nasjoner som ønsker seg ut av FN-systemet. Offentlig talerett blir kun tillatt for enkelte organisasjoner og individer. Demonstrasjoner, for eksempel mot EU, NATO, FN, VHO, WTO, GATT og bankvesenet, er ulovlig.

2036-2045 (25-34 år)

Når Fremtina er 25 år har hun fått over 50 vaksiner. Det har alle på hennes alder også gjort. Hun bor nå i en ”kommuneleilighet”, som 95 % av verdens befolkning også gjør. Middelklassen er utradert, og de som vil reise ut av byen må ha tillatelse. Boligene eies av bankene, som leier disse ut til det offentlige. Husleien blir trukket via skatten, for å sikre at alle betaler. Skattenivået er derfor nesten 100 % for å finansiere velferdsstaten og internasjonal sikkerhet. Kjøpekraften blir årlig redusert med rundt 10 %, mest pga inflasjon, så Fremtina blir fattigere for hver dag som går. Hun synes selv det ser ut som en trist fremtid. Bibliotek låner ikke ut bøker om filosofi, meditasjon, spiritisme, konspirasjonsteorier og annet materiell som kan støte folk eller true rikets sikkerhet. De som deltar på møter som ikke er godkjent på forhånd må regne med straffeforfølgelse. De som ikke jobber vil bli tvangsflyttet til et sted der det er arbeid. Fremtina må samle ved og fange duer, gjess og katter for å klare seg, men både vann og mat er sterkt forurenset. Pga politibrutalitet og den påståtte terrorfaren er Fremtina redd for å bevege seg utendørs. Hvis hun ikke sanker mat, går derfor fritiden med til TV-titting, det eneste som er gratis. Filmer og nyheter dreier seg stort sett om økonomisk vekst for banksektoren, nye virus og bakterier, samt trusselen om invasjon fra verdensrommet.

 

2045 (35 år)

For Fremtinas mamma er situasjonen dårlig. Hun nærmer seg 65 år, og etter det får man ikke lenger offentlig legehjelp. Det er mulig å betale for behandling, men det er det kun eliten som har råd til. Hun er alene, selv om hun må dele seng med en kollega. De jobber og sover på skift.  Hun er lei av å bli flyttet rundt. Hun føler seg ikke hjemme i Malawi, der hun har jobbet på fabrikk de siste 2 årene.

Hun lengter tilbake til de glade og frie dagene på slutten av 1900-tallet. Da var det mulig å gå på restaurant og flotte seg med god vin. Det var yrende folkeliv i byene, og naturen ga fine muligheter for mosjon og avslapning. Dette var tider da man kunne kjøre bil og besøke venner på en hytte på Sørlandet. Internett var spennende og informasjon og ideer hadde fri flyt. Det var lite overvåkning og kontroll, og sensur var et skjellsord. Helsen var god, maten sunn og regnet forfriskende. Hun hadde venner, hun hadde familie. Hun savner sårt den tryggheten, den gleden en familie kan gi. Hun er tom, både for illusjoner og håp. Mamma velger derfor å ta sitt eget liv.

Fremtina fyller 35 år. Hun har ikke krefter i kroppen til å gjøre annet enn å spise, sove og se på TV. Hun orker ikke jobbe, og blir plassert i en egnet leir sammen med likesinnede. Her får hun enda en mikrochip og flere vaksiner. Hun er deprimert og føler seg mentalt innelåst, så hun blir ytterligere medisinert. Hun tar nå mellom 15 og 20 ulike tabletter daglig. Fra hun kan huske har hun fått høre og lese at mennesket er en belastning for jordkloden, at vi er for mange og fremtiden for våre barn er farlig. Med visshet om at det offentlige kan ta hånd om sitt adopterte barn velger Fremtina å ta sitt eget liv. Hun gjør tross alt det veldig mange andre har gjort før henne de siste 15 årene.

Fremtina etterlater seg ingen verdier, bortsett fra en historie om hvordan det kan gå hvis dagens utvikling fortsetter og planene til makteliten blir en realitet. Det blir med andre ord en trist fremtid, ikke bare for Fremtina, men også oss andre.

.
.

For mer info om utsiktene for Fremtinas fremtid, se f.eks. dette ferske intervjuet med Alan Watts. Charlotte Iserbyt anbefales også.

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

74 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
6 år siden

Kina innfører rangering av borgere, med sosial straff for “gal oppførsel” og belønning for “riktig oppførsel”: https://www.nrk.no/urix/kina-har-begynt-a-rangere-borgere_-straffes-med-reiseforbud-og-skolenekt-1.13997936

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Valgte å fjerne brystene, livmor og eggstokkene
Gentesten påviste at jeg var arvelig disponert…
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Valgte-a-fjerne-brystene_-livmor-og-eggstokkene-7604178.html#.U52K8xZ61TM

Ja dessverre kan forskningen påvirke menneskers liv på denne måten, det er ikke sikkert hun hadde fått disse sykdommene, men i forskningens navn har hun fått ødelagt kroppen sin.
Trist hvor vi er på vei!

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

PREPARE YOURSELF FOR THE RETURN OF THE ALTERNATIVE VIEW, Friday 16 May to Monday 19 May 2014, Staverton Park Hotel, Daventry Road, Staverton, Northamptonshire NN11 6JT, England http://alternativeview.co.uk/

Quote: Time flies, and by May 2014 it will have been over four years since the last Alternative View conference. From 2008 to 2010, four ‘AV’ gatherings gave those assembled a look ‘over the fence’ at the reality which surrounds the bubble of propaganda and misinformation, which confronts us all on a day-to-day basis. The events were weekends away, a chance to swap information with like-minded people, to network, to form alliances, and were not just a series of lectures. ..

Source,
«Doomwatch – Episode 22 +» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/sviket-mot-grunnloven/comment-page-9/#comment-108372

Relatert,
«2. mai 2014 er det 2. runde for foran nevnte demonstrasjon på Trondheim Torg ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-11/#comment-108367

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Herr Sean Hross ble fratatt sin to år gamle sønn av sveitsiske myndigheter og vet ikke om han fremdeles lever

Lieber Mairon, mein entführter Sohn.

* Quote: Lieber Mairon, wenn du noch lebst und siehst dieses, dann kannst du unten auf dem Kanal giureh oder chatzefratz drücken, dann kommt unsere Telefonnummer und e-mail Adresse raus. I`d like to thank You Tube and America for this unique and fantastic medium, which gives a heartbroken father a tiny chance to contact his by swiss criminals abducted son, who got kidnapped through swiss organised crime 11 years ago; no life signs ever since. THX. Thank you.

Andre videoer i spillelisten:
1: Secret Symbols, Scientology and American Embassy Synagogue, 2: Swiss Nazi Posters In Latest Racist 2011 Nazi Campaign In Switzerland, 3: Swiss Terror – End.

They are free, we their masons; just queen isis’s bees. Les pharaons Suisses d`Altkirch, chatzefratz http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1877&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“The nwo junk propaganda is just too obvious ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/norske-aviser-slas-sammen-til-cia-nytt/comment-page-2/#comment-99695

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

For å kontrollere atferd, vil smarttelefon bli implantert innen 75 år: http://www.infowars.com/cnn-your-behavior-will-be-controlled-by-a-brain-chip/
Det vil trolig si 15-20 år.

For øvrig vil det komme kalorikuponger i stedenfor matkuponger, og krav om at boligere kun skal være på rundt 20 kvm. I hht Agenda21 er det ikke bærekraftig å bo på landet, så de som ikke vil flytte til byene vil bli satt i en leier for “omlæring”. I følge Agenda Devil’s Messihas skal alle kristne symboler bort, noe som foregår i USA i dag, der kirkene må ta ned kors.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

US researchers say they will redouble their efforts to create human sperm from stem cells…

Laboratory generation?

The Japanese study marks the first time a mammal has been created from stem cells. It is being hailed as the Holy Grail of reproductive stem cell research.

The researchers at Kyoto University say they have demonstrated how to grow eggs and sperm in a lab and combine them to produce seemingly healthy offspring.

“We’ve been mostly working on the human system to do the same things – to make mature eggs and mature sperm in a dish.”
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-19879113

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Cambridge to study technology’s risk to humans

Could computers become cleverer than humans and take over the world?

Or is that just the stuff of science fiction?
Philosophers and scientists at Britain’s Cambridge University think the question deserves serious study.

A proposed Center for the Study of Existential Risk will bring together experts to consider the ways in which super intelligent technology, including artificial intelligence, could “threaten our own existence,” the institution said Sunday.
http://phys.org/news/2012-11-cambridge-technology-humans.html

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det som er utrolig, viser seg stort sett også å være sant. Har mange funnet ut av. Og når det gjelder lille Fremtina, og den generasjon hun representererer, så kan vi “trygt” betrygge dem med, at alt er i skjønneste orden, og at nordmenns gjennomsnittlige levealder øker hvert eneste år, og at våre “myndig” heter (hvem?), beskytter, og “tar vare” på alle barna.
Eksempelvis kan det nevnes Statens Stråle “vern”.

Med deres glimrende logiske slutninger, antakelig tatt ut fra den løse trådløse lufta, konkluderer de med følgende:

“Den økte mobilbruken har ført til bekymring for mulige helseskader ved bruk av mobiltelefon og ferdsel nær basestasjoner. Dagens kunnskap og internasjonale retningslinjer tilsier at bruk av mobiltelefoner og trådløse telefoner ikke innebærer risiko for helseskade. Dagens forskning gir ingen holdepunkter for at de svake feltene fra trådløse nettverk har negative helseeffekter. Eksponeringen er så svak at den ikke kommer i nærheten av grenseverdien. Det er ikke forsket nok til kunne trekke endelige konklusjoner.Vi har heller ikke hatt mobiltelefoner lenge nok til med sikkerhet å kunne avgjøre eventuelle helseeffekter.”

Flott, da kan vi alle bli betrygget med at den slags (antakelig) ikke er farlig.

Og med tanke på den mengde med følgende stoffer som vi antakelig blir sprayet med hver dag, all mass. Listet her på engelsk:
Aluminum Oxide
Barium Oxide
Thorium
Gold,
Lead
Mercury
Silver
Uranium
Zinc

Så kan vi jo søke på første stoff i lista, på miljøstatus.no
Og vi får tilbud om å laste ned en PDF fil, her

http://www.miljostatus.no/Sok/?extSok=true&query=Aluminum+Oxide

Og dette PDF dokumentet har overskrift:

Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is obligatory

COMMISSION REGULATION (EC) No 790/2009
of 10 August 2009
amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Og i dette omfattende dokumentet er det listet stoffer som:
aluminium-magnesium-zinc-carbonate- hydroxide

nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

lead chromate molybdate sulfate red; 235-759-9
C.I. Pigment Red 104;
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Num­ ber, C.I. 77605.]

dimercury dicyanide oxide; mercuric oxycyanide

mercury dichloride; mercuric chloride

silver nitrate

uranium compounds with the exception of — those specified elsewhere in this Annex

zinc-bis(4- (n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate

2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt

aluminium-magnesium-zinc- carbonate-hydroxide

tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+)) diacetate

Det anbefales å laste ned dette dokumentet. Listen over svært giftige stoffer er lang som et vondt år.

Her kan vi se en lydløs snutt over hvem som står bak dette dokumentet. Og (ha, ha) vi kan også se en moderne variant av Babolyns tårn.

Og tilbake til “miljøstatus” .no

Som sier med sin overskrift:

Slik får du i deg helse- og miljøfarlige stoffer

“Animasjonen under illustrerer hvordan vi kan få i oss helse- og miljøfarlige stoffer. Vi utsettes for helse- og miljøfarlige stoffer når vi bruker produkter som inneholder stoffene. Eller vi kan utsettes for stoffene via miljøet. Noen hoper seg opp i næringskjeden, og dermed får vi i oss de farlige stoffene via maten vi spiser. Vi kan også dem i oss via vannet vi drikker og lufta vi puster inn.”

Og selv skriften deres er forurenset av skriveleif.

Så at lille Fremtina og hele den generasjon hun representerer, fremdeles er i live, er basert på mirakler, og ikke på korrupte myndigheter, “helse” “myndighet” er hvem? “forskere”, embetsmenn, konsulenter, og alt som kryper og går, av pakk, som ser sitt snitt til å dyrke avguden mammon, og sin egen karierre.

Norge er tvers igjennom korrupt og ondskapsfullt, fra A-Å

Norge, et godt hjem for de scientisktiske “espertenes” avgudsbedyrkende aktiviteter.

Avslutningsvis med vår alles kjære Dr. Mengele

Det lallende dødsorakel, som antakelig er medansvarlig for nokså mange dødsfall i Norge.
(kjerringa)

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Barna ingen vil forsikre

Har barnet ditt brukket en arm eller har taleproblemer? Ja, da er det ikke sikkert du får full barneforsikring.
http://www.abcnyheter.no/livet/2012/08/11/barna-ingen-vil-forsikre

Er det ikke en elskverdig verden vi er en del av?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Gentest barna dine, oppfordrer firmaet Gonidio.

Under tittelen «Alle engler bør gentestes» er det bilde av et spedbarn med englevinger, over står det «Nå lanseres alle de nye gentestene på norsk».

• De fleste genetiske analyser som gjøres på sykehus i Norge, utføres etter mistanke om at en pasient har utviklet en arvelig sykdom.

• Dersom man selv er frisk og ønsker å teste seg for en arvelig sykdom på sykehus, krever norsk lov om bioteknologi at en genetisk veiledning skal finne sted.
http://www.dagbladet.no/2012/03/01/nyheter/innenriks/gener/dna/forskning/20458022/

Gattaca (1997)

Society has categorized Vincent Freeman as less than suitable given his genetic make-up and he has become one of the underclass of humans that are only useful for menial jobs.

To move ahead, he assumes the identity of Jerome Morrow, a perfect genetic specimen who is a paraplegic as a result of a car accident.

With professional advice, Vincent learns to deceive DNA and urine sample testing. Just when he is finally scheduled for a space mission, his program director is killed and the police begin an investigation, jeopardizing his secret.
http://www.imdb.com/title/tt0119177/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

‘Barcode everyone at birth’

“If I were empress of the Universe I would insist on every individual having a unique ID permanently attached – a barcode if you will; an implanted chip to provide an easy, fast inexpensive way to identify individuals.

Each week a global thinker from the worlds of philosophy, science, psychology or the arts is given a minute to put forward a radical, inspiring or controversial idea – no matter how improbable – that they believe would change the world.
http://www.bbc.com/future/story/20120522-barcode-everyone-at-birth

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Det begynner å bli vanskeligere for Fremtina, Agenda21 er i ferd med å bli implementert: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel?blend=1&ob=5#p/u/2/tqgwf3p7gnc

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Alex Jones har ofte skuespillere i sine reportasjer, bl.a. siste Fritz Springmeier intervju var ikke Fritz Z. Så hvem er denne Rosa Koire, har ikke sjekket så mye selv enda, men web-kameraet hun anvender er fra steinalderen, dvs åpenbart diffusert

Dette er ikke Fritz Z,
Fritz Springmeier: Revelation of The Method 1/6 http://www.youtube.com/watch?v=LVUiJ-eV3Bs * Revelation of The Method? :) ! :( !
Så hvor er Fritz Springmeier?, ingen ser ut til å vite så langt

Her ser det meste ut til å være etterrettelig, trolig unntatt om Maurice Strong + ev. http://wellaware1.com
.
Jethro Tull – Ladies http://www.youtube.com/watch?v=4Ogd9t7Wq9Y&feature=BFa&list=PL2B0259728439DC7E&lf=plpp_video

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Alex Jones & Co leker med dere, oss, jeg ‘ser’ de ler seg skakk etter enkelte av opptakene, avanserte psyops anno år 2012, ikke så mye større en min mors bygdesyklubb her, men den er like viktig. Husk at her inne påvirker man lite og ingenting av hva som skjer internasjonalt. Man må i tillegg ut og nå titusener, hundretusener, bl.a. via Anti-nwo facebook grupper, post kremen av informasjon der http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-2/#comment-82145
.
Jethro Tull – Sealion http://www.youtube.com/watch?v=S6mohomQvRo&feature=BFa&list=PL2B0259728439DC7E&lf=plpp_video

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Trykk gjerne tomler ned, men med årene vil dere se at jeg har rett, all tvil er borte, var blant annet den eneste i gamlelandet Noreg, så langt jeg kan se, som oppdaget svinesprøyte svindelen fire måneder før folk visste noe om det i det hele tatt, hele kostebinderiet med helsevesen, massemedia, regjering og institusjoner med fler ser ut til å være hjernedøde, ønsker noen ganger at jeg bodde i ei gamme uten kontakt med folk :) Hvis noen skulle tro det er moro, det er ikke i det hele tatt
.
Jethro Tull – Bungle In The Jungle http://www.youtube.com/watch?v=Gw0YKg07Zz0&feature=BFa&list=PL2B0259728439DC7E&lf=plpp_video

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

En sak er sikker, det går opp og ned, ønsker dere god helse og trim, nå trimmer jeg til butikken og tar meg en lengre pause, ikke usannsynlig at jeg drar med meg en six-pack øl hjem. Er vanligvis veldig tålmodig, men det begynner å røyne på når man ser seg rundt omkring, og det gjelder vel ikke bare meg, dere ser ut til å være veldig tålmodige, stort sett. Takk for all god informasjon og debatt fra alle, de fleste, her inne, for å ha det sagt for en gangs skyld, tommel opp. Til en av dere, vi må treffes hos Roar for en bedre middag med tilbehør
.
Jethro Tull – Only Solitaire http://www.youtube.com/watch?v=bvH95ALHCYU&feature=BFa&list=PL2B0259728439DC7E&lf=plpp_video

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Mye bra musikk du linker til Falcus ! JJ Cale er en undervurdert kjendis.
Skål !

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Temaet er ikke enkelt, blir noe uvel hver gang jeg oppdager å ha blitt rundlurt nok en gang, men så fikk man faktisk også mye nyttig fra de som er nevnt. Legg merke til at nwo-karavanen går tilnærmet ufortrødent fram på mange fronter selv om mange av oss bjeffer. Hva mener andre om det, status?
.
Jethro Tull – The Third Hoorah http://www.youtube.com/watch?v=HA3M6lNX21U&feature=BFa&list=PL2B0259728439DC7E&lf=plpp_video

Likorm
Likorm
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Jeg tror at før eller senere så vil en mann eie alt og alle grunnet såkalt privat eiendomsrett. På veien dit så vil på ett tidspunkt den private makt passere statens/demokratiets makt. Jeg tror vi er der nå så da kan vi bjeffe til krampa tar oss :D
Når det gjelder hva jeg tror på eller ikke av det jeg finner på internettet så tar jeg ingenting for gitt men lagrer det i skolten. Jeg tar meg sjelden tid til å krysssjekke da dette er tidkrevende.
For å sjekke relevanse av det jeg leser/hører så forestiller jeg meg at jeg har blitt fengslet uten rettsak eller dom og at jeg blir regelmessig torturert. Jeg tenker da at meditasjon og selvutvikling ikke passer for meg fordi jeg skal druknes kl.16.30 og elektrifiseres kl.19.00

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

For noe nonsens. Den wallaware-video er det mest tøysete jeg har sett, og måtte avslutte etter drøye 30 minutter. Verken ansiktstrekk, stemmebruk eller pusteteknikk er like der det påståes. Jeg anser hele videoen som plantet desinfo. Må legge til at Mourice Strong er en farlig mann.

Jeg vet ikke hvor Springmeier er, men et kjapp søk på google image viser at det er Spingmeier som blir intervjuet av Jones. At skypen/web-kameraet Koire bruker er dårlig har ingenting med saken å gjøre. Jeg har ikke lest boken hennes (Behind the green mask), men anser hennes informasjon som etterretterlig. Her er et foredrag med henne:

De skuespillerne Jones har hatt i programmet er såvidt jeg kommer på kun Charlie Sheen (om 911), og kanskje man kan kalle Ventura skuespiller(?). Hvis du har flere navn er det bare å ramse opp.

Jethro Tull er bra, så dem i Konserthuset, som er et lite egnet sted for rock, da det bør oppleves stående.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Takk. Men jeg er i entydig tvil om damens agenda, har ikke tatt standpunkt, gidder ikke :) Jeg hadde sovna etter ti minutter ute i det foredraget, med en konferansemiddag med tilbehør kvelden og natta før, hadde jeg sovna etter fem minutter. Sannheten kommer som regel etter hvert på nettsider og i e-poster. Som høyst temporær ‘uavhengig advokat for tvilerne’, et lynkjapt valg av kilder som undertegnede ikke har tatt stilling til så langt,

Agenda 21 Behind The Green Mask of Death http://junkscience.com/2012/02/14/agenda-21-behind-the-green-mask-of-death/
Google ~ rosa koire debunked http://www.google.no/search?q=rosa+koire+debunked

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hevder enøyet albinohai er ekte.

– Når man finner et slikt usedvanlig dyr, understreker det at forskere fremdeles har mye å lære. Det maner til ettertanke når man innser at man ikke har sett alt ennå, sier han.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7840039

Noen som husker den treøyde fisken som kjennetegner det plutoniuminfiserte vannet i The Simpsons?
http://www.purplemoon.com/Stickers/images/sim-fish.jpg

Fremtiden kan bli spesiell med radioktiv forurensning, kloning og skjult forskning.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Electrically stimulating the brain can help to speed up the process of learning, scientists have shown.

The relative simplicity, low price (around £2,000 per unit), and portability of the technology may mean that, following further research, a device could be designed to be automated for use at home.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14975165

Elektrosjokk som behandling for raskere læring høres fantastisk ut.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Nå kommer det også full røntgen kontroll på idrettsplasser :)

http://www.naturalnews.com/033598_NFL_enhanced_pat-downs.html

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Politistyrke, bevævpnet, smadret døren og stormet huset til en mor fordi hun ikke ville gi sin datter medisinen Risperdal fordi den medisinen gjorde datteren sykere. Det forelå ingen rettsordre ifølge advokatene til moren.

Barnevernet var initiativtager til å kidnappe den 13 år gamle jenta som nå blir “ivaretatt” av staten. Barnevernet løy og holdt tilbake opplysninger om at jentas far var også istand til å ta vare på datteren.

Hvilken resept på medisin er så viktig at staten, ved politiet og barnevern, må rette en pistol mot deg for at du skal ta medisinen?

Hvorfor vil staten ta fra alle mennesker sin rett til å beskytte seg og sin familie mot overgripere ved å ta fra dem muligheten til å ha våpen til å forsvare seg med? Fordi staten er overgriperen.

http://www.naturalnews.com/032089_antipsychotic_drugs_health_freedom.html

Med video:
http://www.prisonplanet.com/swat-attacks-home-school-mom-for-refusing-to-force-med-child.html

http://www.risperdalsideeffects.com/

Har verden gått helt av hengslene?

hmm
hmm
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Uff, virkelig provoserende.
Risperdal/Risperidon er zombiemedisin, som ikke hjelper mennesker i det hele tatt. Senker dopaminet i hjernen så man bare sitter der å sikler, og bivirkningene er flere sider opp og ned.

Dem kan heller ta det selv de som skriver de ut, tror dem trenger de mer.
Makan til galskap.

Nå vil sikkert noen mene at noen mennesker har nytte av dette, men de blir desverre aldri seg selv igjen etter lang bruk, og mange har bivirkninger i årevis etter seponering.

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Medisiner utviklet spesielt for å kontrollere menneskesinnet er under utvikling.

Forskere ved Oxford Centre for Neuroethics advarer mot farmasøytiske legemidler som er laget for å endre og påvirke moralen til mennesker og dermed kontrollere måten folk tenker og handler i ulike livssituasjoner.

Disse nye stoffene vil bokstavelig talt ha muligheten til å forstyrre den enkeltes personlige moral, og i stedet omprogrammere den personen til å tro og gjøre alt stoffet designeren har skapt at stoffet å gjøre.

Dr. Guy Kahane forklarer videre:
“The end result is literally a type of drug-induced mind control where human subjects will be controlled by someone else, and unable to make conscious decisions for themselves.Research on the subject, of course, tries to paint the idea of mind-control drugs in a positive light, suggesting that they could be used to help make the world a better place. Just imagine less violence, more trust, and more love, they say. This rhetoric, though, is really just a ploy to further numb the already mind-numbed masses into accepting the idea as a good thing.”

http://www.naturalnews.com/032088_mind_control_drugs.html

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Ikke lovlig for elever å medbringe matpakke på visse skoler i USA: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/13/Bc3i509uwjw

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Ikke så uventet er det funnet høye verdier av arsenikk i barnemat. Forskere ved Karolisnka Institutt i Stocholm har funnet urovekkende høye nivåer av arsenikk og giftige metaller i barnemat som selges i dagligvarebutikker, melder Telegraph. Forskerne fant ut at å gi spedbarn butikkmat som risgrøt kan utsette barnet med opp til femti ganger større mengder arsenikk enn ved amming.

Eksponeringen for andre giftige metaller som cadminum, som kan forårsake neurologiske skader og skader på nyrene, var opp til 150 ganger høyere enn ved amming i noe av maten som ble testet, mens bly-eksponeringen økte opp til åtte ganger. Blant merkene som er testet er Hipp og Nestle.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/110409/fant-arsenikk-i-barnemat

Er det ikke befolkningsreduksjon det kalles?

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

– Jeg måtte lese rapporten tre ganger, jeg trodde det var en aprilspøk. Dette er både utrolig og oppsiktsvekkende, sier leder i Bioteknologinemnda Lars Ødegård til NRK.no.

Det britiske rådet ser ingen betenkeligheter ved å innføre et nasjonalt screeningprogram, verken sosialt, etisk eller juridisk.

– Dette er en slags arvehygiene i ny drakt. Forslaget fremstår som sterilt og laboratoriehvitt, mens resultatet kan bli en tragedie for menneskeheten og kjærligheten, sier han.

I en rapport publisert 6. april går rådet inn for at det skal innføres nasjonal screening i ung alder, for å avdekke genfeil i forkant av graviditet. HGC er rådgivende organ for britiske myndigheter.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7582985

Gattaca here we come!

“Society has categorized Vincent Freeman as less than suitable given his genetic make-up and he has become one of the underclass of humans that are only useful for menial jobs.”

With professional advice, Vincent learns to deceive DNA and urine sample testing. Just when he is finally scheduled for a space mission, his program director is killed and the police begin an investigation, jeopardizing his secret.
http://www.imdb.com/title/tt0119177/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Var det noe nytt, hva med denne:
“Folkehelseinstituttet har gentestet spedbarn ulovlig i seks år. I dag stoppet Sosial- og Helsedirektoratet testingen.

Han mener testingen burde vært stanset for lenge siden.

– Vi mener at dette prosjektet klart og tydelig var i strid med lovens vilkår. Dette burde vært avklart langt tidligere, sier Ødegård til NRK.

Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet avviser imidlertid at de kunne stanset testingen på et tidligere tidspunkt.

– Vi har ikke et system hvor vi overvåker det som skjer av forskning. Det er de som driver forskningen som selv har ansvar for å vurdere om de er innenfor loven.”
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.4276756

Men det å kunne overvåke hele landets “uskyldige” borgere, denne lovgivningen har vi, men kontroll over noen få forskningssteder, har vi ikke. For en motsigelse!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Selvfølgelig har de et system som overvåker forskningen. Forskningsmidler fra det offentlig blir tildelt etter søknad. Med mindre pengene har kommet fra private bidragsytere, som f.eks Rockefeller, kan SHD stoppe tilførsel av midler hvis de finner det formålstjenelig. Når det søkes om midler opplyses det om formål og metode(r), og hvis det ønskes forskes noe som ikke er ihht loven, skal søknaden avvises. Forskerne som er tildelt forskningsmidler må som regel rapportere jevnlig, avhengig av omfang.

Her blir forfatteren Mark Dice intervjuet om sin siste bok, The Orwellian Nightmare Come True: http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/11/eM-j2a20w5w

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Parents believe the benefits of testing their children for the genetic risk of some diseases outweigh the negative consequences, according to US scientists.
http://www.bbc.co.uk/news/health-13099090

Godt bestilt undersøkelse, innfør det med en eneste gang.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Barneindustrien vil gjerne se oss alle som individer de kan eksperimentere med.

Snart kommer klonene. Mange av selgerne på markedet blir derved overflødige. Kjøpere defineres som pasienter. De kjenner et dypfølt behov for en eller flere yngre utgaver av seg selv. Lett å forstå, vil mange si. Det narsissistiske samfunnets ultimate drøm er at alle fortsetter seg selv i evig tid, og aldri blander gener med fremmede andre. Menn kloner fram sønner, kvinner døtre.

Noen vil fortsette å bidra til menneskeproduksjon, noen vil fremdeles like fremmedes barn, en voksende pedofil verden trenger sex med barn, barnearbeidere og barneslaver. Verden har i dag 27 millioner slaver, det er plass til uendelig mange flere. Hvem trenger ikke en liten søt slave?

Vi lever i en tid der moralske argumenter mot det biologiske markedet er nedbrutt. Det er vår tids spesielle kjennetegn. Ingen behøver lenger å tenke moralsk, prinsipielt og spesielt ikke ut fra jødisk eller kristen moral. Verken biskoper eller prester behøver det.

Ethvert resonnement er nå følelsesbestemt, situasjonsbetinget og relativistisk. Det tjener alle om bare den enkelte kan henvise til bestemte mangler på det fysiske, psykiske, sosiale eller åndelige området.
http://www.dagbladet.no/2011/07/05/kultur/debatt/kommentar/surrogati/barn/17193581/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Fertility doctors say they have found a non-invasive way to screen IVF embryos for genetic abnormalities.

“Potentially what it may allow us to do is to

have the ability of picking the best embryo from the best egg which means that we can hopefully move towards single embryo transfer.”

The test could tell a woman if her baby was likely to have a condition like Down’s syndrome.
http://www.bbc.co.uk/news/health-14029983

– Jeg måtte lese rapporten tre ganger, jeg trodde det var en aprilspøk. Dette er både utrolig og oppsiktsvekkende, sier leder i Bioteknologinemnda Lars Ødegård til NRK.no.

Det britiske rådet ser ingen betenkeligheter ved å innføre et nasjonalt screeningprogram, verken sosialt, etisk eller juridisk.

– Dette er en slags arvehygiene i ny drakt. Forslaget fremstår som sterilt og laboratoriehvitt, mens resultatet kan bli en tragedie for menneskeheten og kjærligheten, sier han.

I en rapport publisert 6. april går rådet inn for at det skal innføres nasjonal screening i ung alder, for å avdekke genfeil i forkant av graviditet. HGC er rådgivende organ for britiske myndigheter.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7582985

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

There is a risk. If we select out all the embryos that have these mutations then we might be selecting out some of the best people in society. ”

Professor Michael Baum
http://www.bbc.co.uk/news/health-14012561

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Illevarslende! Nå i natt, i staten North Carolina, holdes en avstemning om et lovforslag som vil kriminalisere homøopater, naturopater,, jordmødre, naturmedisinere og alle andre som praktiserer “ikke-konvensjonell medisin.” De vil alle bli arrestert som forbrytere, tiltalt og sendt i fengsel for praktisere medisin uten en konvensjonell medisinsk lisens.

Norske myndigheter, som bare MÅ innføre alt som kommer fra EU, som igjen kommer “godkjent” (mye på falske premisser og direkte svindel og bedrag) fra USA, vil antagelig ikke fornekte seg å prøve tilsvarende i Norge med tid å stunder, logrende for Det Store Pharma Profitt Selskapet.

Nok et bevis for at lover er lagd for å beskytte de store og ta knekken og kneble de små aktørene! http://jahtruth.net/illumin.htm#Protocols

Les her hva som skjer “over there” i North Carolina, fra Mike Adams og NaturalNews:
http://www.naturalnews.com/031953_medical_practice_licensing.html

ola
ola
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Ser ikke folk at NWO virkelig har startet hardkjøret nå? Når faen skal hjernedøde nordmenn våkne? VÅKN OPP J**** ******

ola
ola
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden
Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Vi smører oss inn med gift

Vi bør kanskje tenke mer på hva kremer, parfyme, deodoranter og sminke faktisk inneholder, og hva de gjør med kroppen vår. Kosmetikk inneholder miljøgifter som kan føre til helseskader.

– Noen av disse stoffene påvirker utviklingen av hjernen hos barn. Det kan gi både ADHD og forsinket motorisk og kognitiv utvikling. Vi ønsker ikke å komme i situasjon er der vi skal behandle seinskader av miljøgifter, sier professor ved Universitetet i Tromsø, Øivind Odland.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7574130

Det tragske er at brukerne av disse kosmetiske produktene blir yngre å yngre.
Fremtina here we come…..

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Forskere har funnet ut at de som bor i kroppen vår, men som ikke er en del av den, kan styre adferden vår.

Styrer nøkkelstoff i hjernen

Blir modigere uten bakterier

Sammen med genforsker Shugui Wang ved det singaporske genom-instituttet fant han ut at det finnes bakterier i magen som regulerer aktiviteten til et gen som styrer serotonin.

Dette er et nøkkelstoff i hjernen, som igjen regulerer blant annet kroppstemperatur, humør, søvn, oppkast, seksualitet og appetitt.

Påvirker også foster
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7493149

Mon tro om dette har/kan ha blitt benyttet/es til å styre menneskers valg?, mulighetene er tydeligvis mange og skremmende.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
13 år siden

Gærne Frankenstein forskere

Hvis funnene kan overføres til mennesker tror de det kan føre til nye behandlingsmetoder for depresjon, angst og andre mentale problemer sier Svenn Petterson

Vi vet vel nyaktig hva dem vil bruke de til, grøss….. tenk vist sånn kunnskap kommer i hendene på de militære

Men men nå er det heldigvis små muligheter for at verdens 6 millioner frimurere vil få tilgang til forskerdata :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

– Merkelig bakterie
– Blindtarmen min sprakk, og det tok så lang tid før jeg kom på sykehus at jeg ble veldig syk. Jeg fikk en merkelig bakterie i magen, og etter lang tids behandling ble jeg ikke frisk.

– Fikk angst da jeg var syk
http://www.dagbladet.no/2011/02/11/kultur/litteratur/bok/ingvild_h_rishoi/forfatter/15396620/

Ja dette blir det vel bare mer av fremover?!

« Forrige artikkel

Aprikoskjerner mot kreft

Neste artikkel »

David Rockefeller bedt å forlate Chile

74
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x